ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:un19 (1:36)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:un52 (2:04)
ABC   1 C1:001767120017671 C2:uddduuuddduuuud M:C   K:Amin     H:LRSZ  T:Una
ABC   1 C1:001767120017671 C2:uddduuuddduuuud M:C   K:Amin     H:LRSZ  T:Una
ABC   1 C1:001767120017671 C2:uddduuuddduuuud M:C   K:Amin     H:LRSZ  T:Una
ABC   1 C1:001767120017671 C2:uddduuuddduuuud M:C   K:Amin     H:LRSZ  T:Una
ABC   1 C1:000006300076071 C2:dudddudddududud M:C   K:Gdor     H:BLRZ  T:Una Arúin
ABC  194 C1:722307114625362 C2:duuuduududududu M:4/4  K:D      H:CLSZ  T:Un air trompeur
ABC  194 C1:722307114625362 C2:duuuduududududu M:4/4  K:D      H:CLSZ  T:Un air trompeur
ABC  194 C1:722307114625362 C2:duuuduududududu M:4/4  K:D      H:CLSZ  T:Un air trompeur
ABC   35 C1:000017007007001 C2:uddduuudduddddu M:6/8  K:Dm      H:LQS  T:UNALOCK- An Irish Air (Una's Lock)
ABC   35 C1:000017007007001 C2:uddduuudduddddu M:6/8  K:Dm      H:LQS  T:UNALOCK- An Irish Air (Una's Lock)
ABC   35 C1:000017007007001 C2:uddduuudduddddu M:6/8  K:Dm      H:LQS  T:UNALOCK- An Irish Air (Una's Lock)
ABC   35 C1:000017007007001 C2:uddduuudduddddu M:6/8  K:Dm      H:LQS  T:UNALOCK- An Irish Air (Una's Lock)
ABC   35 C1:000017007007001 C2:uddduuudduddddu M:6/8  K:Dm      H:LQS  T:UNALOCK- An Irish Air (Una's Lock)
ABC   1 C1:060000317017606 C2:duduudududdudud M:4/4  K:G      H:CLQW  T:Un an de plus...
ABC   1 C1:060000317017606 C2:duduudududdudud M:4/4  K:G      H:CLQW  T:Un an de plus...
ABC   1 C1:060000317017606 C2:duduudududdudud M:4/4  K:G      H:CLQW  T:Un an de plus...
ABC   1 C1:060000317017606 C2:duduudududdudud M:4/4  K:G      H:CLQW  T:Un an de plus...
ABC 13822 C1:077170774200025 C2:ddudddduuudddud M:C   K:G      H:COQRZ T:Un ange comme ça
ABC  160 C1:077170774200025 C2:ddudddduuudddud M:C   K:F      H:COQRZ T:Un ange comme ça
ABC  210 C1:077170774200025 C2:ddudddduuudddud M:C   K:F      H:COQRZ T:Un ange comme ça
ABC  218 C1:077170774200025 C2:ddudddduuudddud M:C   K:F      H:COQRZ T:Un ange comme ça
ABC  218 C1:077170774200025 C2:ddudddduuudddud M:C   K:D      H:COQRZ T:Un ange comme ça
ABC  218 C1:077170774200025 C2:ddudddduuudddud M:C   K:C      H:COQRZ T:Un ange comme ça
ABC   1 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:R   T:Unanimity
ABC   1 C1:630422016677535 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Unanimity
ABC   1 C1:630422016677535 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Unanimity
ABC  0396 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:ILQZ  T:Unanimity
ABC  0396 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:ILQZ  T:Unanimity
ABC   1 C1:630422016677535 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Unanimity
ABC 17964 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:    T:Unanimity
ABC 17964 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:    T:Unanimity
ABC  713 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:R   T:Unanimity
ABC  7745 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:OR   T:Unanimity
ABC  9988 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:BFRZ  T:Unanimity
ABC  9989 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:ABFLOZ T:Unanimity
ABC  396 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:BFRZ  T:Unanimity
ABC  2810 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:ABFLOZ T:Unanimity
ABC   1 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Unanimity. HSJJ.041
ABC   41 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:ABHLOQRZ T:Unanimity. HSJJ.041
ABC   41 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:ABHLOQRZ T:Unanimity. HSJJ.041
ABC   41 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Unanimity. HSJJ.041
ABC   41 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Unanimity. HSJJ.041
ABC 17965 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Unanimity. HSJJ.041
ABC 17966 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Unanimity. HSJJ.041
ABC 17965 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Unanimity. HSJJ.041
ABC 17966 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Unanimity. HSJJ.041
ABC  2595 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Unanimity. HSJJ.041
ABC  7744 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:AHLOQRS T:Unanimity. HSJJ.041
ABC  9990 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:AFHLOQRSZ T:Unanimity. HSJJ.041
ABC  6753 C1:777400041111000 C2:ddduduuuuuddddd M:2/4  K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Unanimity. HSJJ.041
ABC  976 C1:016161067012016 C2:udududduuududud M:3/8  K:C      H:ACLOQRSZ T:Un armeru de la vega (MQ 076)
ABC 19157 C1:016161067012016 C2:udududduuududud M:3/8  K:C      H:ACLOQRSZ T:Un armeru de la vega (MQ 076)
ABC 19157 C1:016161067012016 C2:udududduuududud M:3/8  K:C      H:ACLOQRSZ T:Un armeru de la vega (MQ 076)
ABC  451 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Selo
ABC  466 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Selo
ABC  502 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Selo
ABC  451 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Selo
ABC  466 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Selo
ABC  502 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Selo
ABC  502 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Selo
ABC  502 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Selo
ABC  502 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Selo
ABC  502 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Selo
ABC  343 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Solo
ABC  356 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Solo
ABC  415 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Solo
ABC  432 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Solo
ABC  451 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Solo
ABC  343 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Solo
ABC  356 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Solo
ABC  415 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Solo
ABC  432 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Solo
ABC  451 C1:000771160000010 C2:dduuduudduududd M:2/4  K:F      H:LOQ  T:U Naseto Solo
ABC   2 C1:111177117777005 C2:uuuudduuddddduu M:C|  K:Gmin     H:BLRZ  T:Una's Lock [2]
ABC  383 C1:777700531111771 C2:ddddduuuuudduud M:C|  K:Gm      H:BFLZ  T:Unas Lock
ABC  383 C1:777700531111771 C2:ddddduuuuudduud M:C|  K:Gm      H:BFLZ  T:Unas Lock
ABC   1 C1:121765302661121 C2:uuuddududduuuud M:6/8  K:Dmix     H:LRSZ  T:Una's New Gown
ABC  107 C1:070600050701010 C2:dduduuudduddddu M:2/4  K:A      H:LORS  T:U naszego pana trzy corki we dworze
ABC  108 C1:070002000106770 C2:duudddduudddduu M:3/4  K:A      H:LORS  T:U naszego pana trzy corki we dworze
ABC   33 C1:010607000106660 C2:udduddduuudddud M:3/4  K:G      H:LORS  T:U naszych dzieweczek dobry porzadeczek
ABC   1 C1:121765302661121 C2:uuuddududduuuud M:6/8  K:Dmix     H:LRSZ  T:Una’s New Gown
ABC  703 C1:001207060261070 C2:uuuddududduuudd M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Una vez dixiste que sí
ABC  703 C1:001207060261070 C2:uuuddududduuudd M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Una vez dixiste que sí
ABC  703 C1:001207060261070 C2:uuuddududduuudd M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Una vez dixiste que sí
ABC  701 C1:000001110007000 C2:uuuddududduuudd M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Una vez dixiste que sí
ABC  702 C1:000001110007000 C2:uuuddudduduuddu M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Una vez dixiste que sí
ABC  702 C1:000001110007000 C2:uuuddudduduuddu M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Una vez dixiste que sí
ABC 17960 C1:001207060261070 C2:uuuddududduuudd M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Una vez dixiste que sí
ABC 17961 C1:000001110007000 C2:uuuddududduuudd M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Una vez dixiste que sí
ABC 17962 C1:000001110007000 C2:uuuddudduduuddu M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Una vez dixiste que sí
ABC 17963 C1:000001110007000 C2:uuuddududduuudd M:2/4  K:C      H:CLQZ  T:Una vez dixiste que sí
ABC 17960 C1:001207060261070 C2:uuuddududduuudd M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Una vez dixiste que sí
ABC 17961 C1:000001110007000 C2:uuuddududduuudd M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Una vez dixiste que sí
ABC 17962 C1:000001110007000 C2:uuuddudduduuddu M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Una vez dixiste que sí
ABC 17963 C1:000001110007000 C2:uuuddududduuudd M:2/4  K:C      H:CLQZ  T:Una vez dixiste que sí
ABC 20661 C1:000260064000060 C2:udduddduddudduu M:3/4  K:G      H:BCLQSZ T:UNA VOCE.
ABC 20661 C1:000260064000060 C2:udduddduddudduu M:3/4  K:G      H:BCLQSZ T:UNA VOCE.
ABC 20661 C1:000260064000060 C2:udduddduddudduu M:3/4  K:G      H:BCLQSZ T:UNA VOCE.
ABC 20661 C1:000260064000060 C2:udduddduddudduu M:3/4  K:G      H:BCLQSZ T:UNA VOCE.
ABC 20661 C1:000260064000060 C2:udduddduddudduu M:3/4  K:G      H:BCLQSZ T:UNA VOCE.
ABC   1 C1:001000700050600 C2:udddudduddududd M:4/4  K:C      H:LQ   T:Un'Avventura (lute solo) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:011001077016011 C2:uuudduduuuddduu M:6/8  K:Bb      H:CILw  T:Un beau matin je me suis levée
ABC  178 C1:471011710700010 C2:ududuudududduud M:3/4  K:A      H:L   T:Unbekannt
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unbound (The Wild Ride), http://www.LOTROabc.COM
ABC   1 C1:044200000177000 C2:uddduuduudddudd M:3/4  K:D      H:L   T:Un Canadien Errant
ABC   1 C1:044200000177000 C2:uddduuduudddudd M:3/4  K:D      H:L   T:Un Canadien Errant
ABC   1 C1:044200000177000 C2:uddduuduudddudd M:3/4  K:D      H:L   T:Un Canadien Errant
ABC   1 C1:000302000000000 C2:uuduudduuuduudd M:3/4  K:C      H:LR   T:Un canadien errant
ABC   1 C1:000302000000000 C2:uuduudduuuduudd M:3/4  K:C      H:LR   T:Un Canadien errant
ABC   1 C1:044200000177000 C2:uddduuduudddudd M:3/4  K:D      H:L   T:Un Canadien Errant
ABC   1 C1:000302000000000 C2:uuduudduuuduudd M:3/4  K:C      H:LR   T:Un canadien errant
ABC  247 C1:032000711077007 C2:uuduudddduuduud M:3/4  K:F      H:FLQZ  T:Un Canadien Errant
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:unchainedmelody (3:13)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:unchained melody (3:32) Harp
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unchained Melody (3:32) Harp
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:unchained melody (3:33) Clarinet
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unchained Melody (3:33) Clarinet
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:unchainedmelody (3:34)
ABC   1 C1:001700116005221 C2:uduudduuududduu M:C   K:G      H:"CLw  T:Unchained Melody
ABC   1 C1:001700116005221 C2:uduudduuududduu M:C   K:G      H:"CLw  T:Unchained Melody
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unchained Melody Flute 1.0 (3:01)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unchained Melody harp1 1.0 (2:57)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unchained Melody Harp2 1.0 (3:03)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unchained Melody Lute 1.0 (2:60)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (1/6:Clarinet)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (1/6:Clarinet)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (1/6:Clarinet)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (1/6:Clarinet)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (2/6:Flute)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (2/6:Flute)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (2/6:Flute)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (2/6:Flute)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (3/6:Horn)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (3/6:Horn)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (3/6:Horn)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (3/6:Horn)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (4/6:Theorbo)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (4/6:Theorbo)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (4/6:Theorbo)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (4/6:Theorbo)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (5/6:Drum)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (5/6:Drum)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (5/6:Drum)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (5/6:Drum)
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (6/6:Cowbell)
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (6/6:Cowbell)
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (6/6:Cowbell)
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Unchain My Heart (6/6:Cowbell)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:unchain my heart flute (3:03)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:unchain my heart theo (3:03)
ABC   1 C1:040620435044000 C2:udududuudududud M:4/4  K:C      H:LQ   T:Unchain the Night
ABC   1 C1:176117611777111 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:G      H:"L   T:Uncle Bernard's
ABC   4 C1:176117611777111 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:G      H:"L   T:Uncle Bernard's
ABC   3 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:G      H:"L   T:Uncle Bernard's
ABC 21001 C1:111117611761177 C2:uuuuuddduuddduu M:2/2  K:G      H:"CLOQRZ T:Uncle Bernard's
ABC 17967 C1:176117611777111 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:G      H:"L   T:Uncle Bernard's
ABC 17967 C1:176117611777111 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:G      H:"L   T:Uncle Bernard's
ABC 21001 C1:111117611761177 C2:uuuuuddduuddduu M:2/2  K:G      H:"CLOQRZ T:Uncle Bernard's
ABC  7747 C1:176117611777111 C2:uddduuddduudddu M:2/4  K:G      H:"LO  T:Uncle Bernard's
ABC   1 C1:010101010017770 C2:uuuuuddduuddduu M:4/4  K:G      H:L   T:Uncle Bernard's Polka
ABC  237 C1:010101010017770 C2:uuuuuddduudddud M:4/4  K:G      H:FLOR  T:Uncle Bernard's Polka
ABC   12 C1:111100611761177 C2:uuuuuddduuddduu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:Uncle Bernard's Polka
ABC   12 C1:111100611761177 C2:uuuuuddduuddduu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:Uncle Bernard's Polka
ABC  121 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:G      H:"LR  T:Uncle Bernard's Polka
ABC   1 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:D      H:FL   T:Uncle Bernard's Polka
ABC   1 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:D      H:FL   T:Uncle Bernard's Polka
ABC   12 C1:111100611761177 C2:uuuuuddduuddduu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:Uncle Bernard's Polka
ABC   12 C1:111100611761177 C2:uuuuuddduuddduu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:Uncle Bernard's Polka
ABC   12 C1:111100611761177 C2:uuuuuddduuddduu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:Uncle Bernard's Polka
ABC   1 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:D      H:FL   T:Uncle Bernard's Polka
ABC  521 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:D      H:L   T:Uncle Bernard's Polka
ABC  521 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:D      H:L   T:Uncle Bernard's Polka
ABC  521 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:D      H:L   T:Uncle Bernard's Polka
ABC  521 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:D      H:L   T:Uncle Bernard's Polka
ABC  521 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:D      H:L   T:Uncle Bernard's Polka
ABC  521 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:D      H:L   T:Uncle Bernard's Polka
ABC  521 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:D      H:L   T:Uncle Bernard's Polka
ABC  521 C1:001777010017770 C2:uddduuddduudddu M:4/4  K:D      H:L   T:Uncle Bernard's Polka
ABC  142 C1:111100610061007 C2:uuuuuddduuddduu M:2/4  K:D      H:FLQZ  T:Uncle Bernard's Polka
ABC  7746 C1:010101010017770 C2:uuuuuddduuddduu M:4/4  K:G      H:LO   T:Uncle Bernard's Polka
ABC   1 C1:606017777707706 C2:ddududddddduuud M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Uncle Bill's Jig
ABC   1 C1:606017777707706 C2:ddududddddduuud M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Uncle Bill's Jig
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Uncle Bill's Jig
ABC   15 C1:711766777037115 C2:duudddddduduudu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Uncle Bob's Quadrille
ABC   1 C1:001665111663665 C2:udduuuudduddudd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Uncle Dave's Jig
ABC   1 C1:001665111663665 C2:udduuuudduddudd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Uncle Dave's Jig
ABC   02 C1:001665111663665 C2:udduuuudduddudd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Uncle Dave's Jig
ABC  021 C1:001665111663665 C2:udduuuudduddudd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Uncle Dave's Jig
ABC   02 C1:001665111663665 C2:udduuuudduddudd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Uncle Dave's Jig
ABC   02 C1:001665111663665 C2:udduuuudduddudd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Uncle Dave's Jig
ABC   1 C1:001665111663665 C2:udduuuudduddudd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Uncle Dave's Jig
ABC   26 C1:001665111663665 C2:udduuuudduddudd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Uncle Dave's Jig
ABC   26 C1:001665111663665 C2:udduuuudduddudd M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:Uncle Dave's Jig
ABC   2 C1:407107111777671 C2:ududuuuddddduud M:C|  K:DDor     H:CLQR  T:Uncle Dick's Slow Reel
ABC   2 C1:407107111777671 C2:ududuuuddddduud M:C|  K:DDor     H:CLQR  T:Uncle Dick's Slow Reel
ABC   2 C1:407107111777671 C2:ududuuuddddduud M:C|  K:DDor     H:CLQR  T:Uncle Dick's Slow Reel
ABC   1 C1:371117716111716 C2:uduuudduduuudud M:6/8  K:Ador     H:"CQR  T:Uncle Ed's
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:UncleF----r (1:08)
ABC  254 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:ABOQZ T:Uncle Gabhal(?). JaW.254
ABC  254 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:ABOQZ T:Uncle Gabhal(?). JaW.254
ABC  254 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:AOQRSZ T:Uncle Gabhal(?). JaW.254
ABC  255 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:AHOQRSZ T:Uncle Gabhal(?). JaW.254
ABC  9991 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:AFOQRSZ T:Uncle Gabhal(?). JaW.254
ABC  9994 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:AFOQRSZ T:Uncle Gabhal(?). JaW.254
ABC 10130 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:ABFOQRSZ T:Uncle Gabhal(?). JaW.254
ABC  9992 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:ABFLOZ T:Uncle Gabrial
ABC  3382 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:ABFLOZ T:Uncle Gabrial
ABC   19 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:BFLZ  T:Uncle Gabriel
ABC   1 C1:060406630007000 C2:duddudduddudduu M:2/4  K:D      H:BLRZ  T:Uncle Gabriel
ABC   19 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:BFLOZ T:Uncle Gabriel
ABC   19 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:BFLZ  T:Uncle Gabriel
ABC   19 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:BFLZ  T:Uncle Gabriel
ABC   19 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:BFLZ  T:Uncle Gabriel
ABC  9993 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:BFLOZ T:Uncle Gabriel
ABC  2691 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:BFLOZ T:Uncle Gabriel
ABC   1 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:AFOQRSZ T:Uncle Gabriel,aka. JaW.254
ABC  254 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:ABOQZ T:Uncle Gabriel,aka. JaW.254
ABC  254 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:ABOQZ T:Uncle Gabriel,aka. JaW.254
ABC  254 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:AOQRSZ T:Uncle Gabriel,aka. JaW.254
ABC  255 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:AHOQRSZ T:Uncle Gabriel,aka. JaW.254
ABC  9991 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:AFOQRSZ T:Uncle Gabriel,aka. JaW.254
ABC  9994 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:AFOQRSZ T:Uncle Gabriel,aka. JaW.254
ABC 10130 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:ABFOQRSZ T:Uncle Gabriel,aka. JaW.254
ABC   19 C1:056023000711066 C2:dduuduudduuduuu M:6/8  K:D      H:BLQWZ T:Uncle Gabriel. G&D_1826.19
ABC   1 C1:625125030000051 C2:duduududuududuu M:C|  K:D      H:FLORS T:Uncle Henry
ABC   1 C1:625125030000051 C2:duduududuududuu M:C|  K:D      H:FLORS T:Uncle Henry
ABC  157 C1:623011775043711 C2:duuuuddduuduudd M:6/8  K:D      H:"L   T:Uncle Henry's Jig
ABC  157 C1:623011775043711 C2:duuuuddduuduudd M:6/8  K:D      H:"L   T:Uncle Henry's Jig
ABC  458 C1:623011775043711 C2:duuuuddduuduudd M:6/8  K:D      H:"LR  T:Uncle Henry's Jig
ABC  458 C1:623011775043711 C2:duuuuddduuduudd M:6/8  K:D      H:"LR  T:Uncle Henry's Jig
ABC  458 C1:623011775043711 C2:duuuuddduuduudd M:6/8  K:D      H:"LR  T:Uncle Henry's Jig
ABC  458 C1:623011775043711 C2:duuuuddduuduudd M:6/8  K:D      H:"LR  T:Uncle Henry's Jig
ABC   1 C1:62301177504   C2:duuuudddu    M:6/8  K:D      H:FLR  T:Uncle Henry's Jig
ABC   1 C1:62301177504   C2:duuuudddu    M:6/8  K:D      H:"FLR  T:Uncle Henry's Jig
ABC  157 C1:623011775043711 C2:duuuuddduuduudd M:6/8  K:D      H:"L   T:Uncle Henry's Jig
ABC  458 C1:623011775043711 C2:duuuuddduuduudd M:6/8  K:D      H:"LR  T:Uncle Henry's Jig
ABC   1 C1:022446231616256 C2:uududuuduududdd M:C|  K:A      H:BFLORZ T:Uncle Henry's Reel
ABC   1 C1:022446231616256 C2:uududuuduududdd M:C|  K:A      H:BFLORZ T:Uncle Henry's Reel
ABC   1 C1:002771366223000 C2:udduudduuuuddud M:2/4  K:A      H:"LSZ  T:Uncle Henry's Reel
ABC   1 C1:022446231616256 C2:uududuuduududdd M:C|  K:A      H:BFLORZ T:Uncle Henry's Reel
ABC   1 C1:022446231616256 C2:uududuuduududdd M:C|  K:A      H:BFLORZ T:Uncle Henry's Reel
ABC 17968 C1:002771366223000 C2:udduudduuuuddud M:2/4  K:A      H:"LSZ  T:Uncle Henry's Reel
ABC 17968 C1:002771366223000 C2:udduudduuuuddud M:2/4  K:A      H:"LSZ  T:Uncle Henry's Reel
ABC  4847 C1:002771366223000 C2:udduudduuuuddud M:2/4  K:A      H:"LSZ  T:Uncle Henry's Reel
ABC  7748 C1:002771366223000 C2:udduudduuuuddud M:2/4  K:A      H:"LOS  T:Uncle Henry's Reel
ABC   1 C1:655766363327422 C2:ddudddudduudduu M:4/4  K:Dmaj     H:LRZ  T:Uncle Herman's
ABC   1 C1:655766363327422 C2:ddudddudduudduu M:4/4  K:Dmaj     H:LRZ  T:Uncle Herman's
ABC   1 C1:655766363327422 C2:ddudddudduudduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Uncle Herman's
ABC   1 C1:655766363327422 C2:ddudddudduudduu M:4/4  K:Dmaj     H:LRS  T:Uncle Herman's
ABC   1 C1:655766363327422 C2:ddudddudduudduu M:4/4  K:Dmaj     H:FLR  T:Uncle Herman's
ABC   1 C1:655766363327422 C2:ddudddudduudduu M:4/4  K:Dmaj     H:FLR  T:Uncle Herman's
ABC   1 C1:026711616017077 C2:udduududududddu M:C|  K:D      H:"BCLRZ T:Uncle Jay
ABC   1 C1:026711616017077 C2:udduududududddu M:C|  K:D      H:"BCLOZ T:Uncle Jay
ABC   32 C1:026711616017077 C2:udduududududddu M:C|  K:D      H:"BCLRZ T:Uncle Jay
ABC   32 C1:026711616017077 C2:udduududududddu M:C|  K:D      H:"BCLRZ T:Uncle Jay
ABC   57 C1:026711616017077 C2:udduududududddu M:C|  K:D      H:"BCLOZ T:Uncle Jay
ABC   57 C1:026711616017077 C2:udduududududddu M:C|  K:D      H:"BCLOZ T:Uncle Jay
ABC   57 C1:026711616017077 C2:udduududududddu M:C|  K:D      H:"BCLOZ T:Uncle Jay
ABC   1 C1:056060223052177 C2:ddduuuduuuddddd M:6/8  K:A      H:L   T:Uncle Jim
ABC   1 C1:056060223052177 C2:ddduuuduuuddddd M:6/8  K:A      H:L   T:Uncle Jim
ABC   1 C1:056077223000777 C2:dddduuuddddddud M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Uncle Jim's
ABC   2 C1:056064111000777 C2:ddduuuudddddduu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Uncle Jim's
ABC   1 C1:076024001077022 C2:ddududduudduudu M:6/8  K:G      H:LZ   T:Uncle Jim's
ABC   49 C1:076024001077022 C2:ddududduudduduu M:6/8  K:G      H:"L   T:Uncle Jim's Barn Dance
ABC   63 C1:076024001077022 C2:ddududduudduduu M:6/8  K:G      H:BLQ  T:Uncle Jim's Barndance
ABC   1 C1:076024001206602 C2:dduduudduudduud M:   K:G      H:L   T:Uncle Jims Jig
ABC   1 C1:076024001206602 C2:dduduudduudduud M:   K:G      H:L   T:Uncle Jims Jig
ABC   0 C1:076024001077022 C2:ddududduudduudu M:6/8  K:G      H:LOZ  T:Uncle Jim's Jig
ABC   0 C1:076024001077022 C2:ddududduudduudu M:6/8  K:G      H:LOZ  T:Uncle Jim's Jig
ABC  579 C1:076024001077022 C2:ddududduudduudu M:6/8  K:G      H:LOZ  T:Uncle Jim's Jig
ABC   1 C1:076024001077022 C2:ddududduudduudd M:6/8  K:G      H:L   T:Uncle Jims Jig (AP)
ABC   1 C1:076024001077022 C2:ddududduudduudd M:6/8  K:G      H:L   T:Uncle Jims Jig (AP)
ABC   1 C1:077072076001012 C2:dddudduuuddduud M:6/8  K:D      H:AFHLOQRSZ T:Uncle Jim's Jig(Bob Cann's),aka. GS.087
ABC   87 C1:077072076001012 C2:dddudduuuddduud M:6/8  K:D      H:ABHLOQRZ T:Uncle Jim's Jig(Bob Cann's),aka. GS.087
ABC   87 C1:077072076001012 C2:dddudduuuddduud M:6/8  K:D      H:ABHLOQRZ T:Uncle Jim's Jig(Bob Cann's),aka. GS.087
ABC   87 C1:077072076001012 C2:dddudduuuddduud M:6/8  K:D      H:AHLOQRSZ T:Uncle Jim's Jig(Bob Cann's),aka. GS.087
ABC  2670 C1:077072076001012 C2:dddudduuuddduud M:6/8  K:D      H:AHLOQRSZ T:Uncle Jim's Jig(Bob Cann's),aka. GS.087
ABC  2670 C1:077072076001012 C2:dddudduuuddduud M:6/8  K:D      H:AHLOQRSZ T:Uncle Jim's Jig(Bob Cann's),aka. GS.087
ABC  1437 C1:077072076001012 C2:dddudduuuddduud M:6/8  K:D      H:AFHLOQRSZ T:Uncle Jim's Jig(Bob Cann's),aka. GS.087
ABC  9995 C1:077072076001012 C2:dddudduuuddduud M:6/8  K:D      H:AFHLOQRSZ T:Uncle Jim's Jig(Bob Cann's),aka. GS.087
ABC 10529 C1:077072076001012 C2:dddudduuuddduud M:6/8  K:D      H:AFHLOQRSZ T:Uncle Jim's Jig(Bob Cann's),aka. GS.087
ABC  7804 C1:077072076001012 C2:dddudduuuddduud M:6/8  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:Uncle Jim's Jig(Bob Cann's),aka. GS.087
ABC   1 C1:076024001077022 C2:ddududduudduudu M:6/8  K:G      H:LZ   T:Uncle Jim’s
ABC   1 C1:076024001077022 C2:ddududduudduudu M:6/8  K:G      H:LZ   T:Uncle Jim’s
ABC   1 C1:020220072006300 C2:udududdu    M:4/4  K:C      H:L   T:Uncle Joe
ABC   1 C1:020220072006300 C2:udududdu    M:4/4  K:C      H:L   T:Uncle Joe
ABC   1 C1:111166110017007 C2:uuuudduuuddduuu M:4/4  K:G      H:"CLQw T:Uncle Joe
ABC   1 C1:111166110017007 C2:uuuudduuuddduuu M:4/4  K:G      H:"CLQw T:Uncle Joe
ABC   1 C1:021166200071177 C2:uuudduduuddduud M:4/4  K:G      H:BLS  T:Uncle Joe
ABC   1 C1:111166110071007 C2:uuuudduududduuu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Uncle Joe
ABC   1 C1:021166200071177 C2:uuudduduuddduud M:4/4  K:G      H:BLS  T:Uncle Joe
ABC   1 C1:111166110071007 C2:uuuudduududduuu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Uncle Joe
ABC   1 C1:111166110071007 C2:uuuudduududduuu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Uncle Joe
ABC   1 C1:771121766200000 C2:dduuuudddudduuu M:4/4  K:D      H:"CLQw T:Uncle Joe (Dogwood Dulcimer #13)
ABC   1 C1:771121766200000 C2:dduuuudddudduuu M:4/4  K:D      H:"CLQw T:Uncle Joe (Dogwood Dulcimer #13)
ABC   1 C1:771121766200000 C2:dduuuudddudduuu M:4/4  K:D      H:CLQw  T:Uncle Joe (Miss McLeod's Reel)
ABC   1 C1:771121766200000 C2:dduuuudddudduuu M:4/4  K:D      H:CLQw  T:Uncle Joe (Miss McLeod's Reel)
ABC   50 C1:026172620071177 C2:ududududuudddud M:4/4  K:Gmaj     H:LRW  T:Uncle Joe's
ABC   50 C1:026172620071177 C2:ududududuudddud M:4/4  K:Gmaj     H:LRW  T:Uncle Joe's
ABC   1 C1:005400012006006 C2:duduuudduududuu M:2/4  K:G      H:L   T:Uncle Joe's "Hail Columbia"
ABC   1 C1:005400012006006 C2:duduuudduududuu M:2/4  K:G      H:L   T:Uncle Joe's "Hail Columbia"
ABC   1 C1:005400012006006 C2:duduuudduududuu M:2/4  K:G      H:L   T:Uncle Joe's "Hail Columbia"
ABC  202 C1:070001117771060 C2:uuuudddudduduuu M:3/2  K:D      H:ABHLOQZ T:Uncle John. HA.201
ABC  202 C1:070001117771060 C2:uuuudddudduduuu M:3/2  K:D      H:ABHLOQZ T:Uncle John. HA.201
ABC  202 C1:070001117771060 C2:uuuudddudduduuu M:3/2  K:D      H:AHLOQSZ T:Uncle John. HA.201
ABC  9996 C1:070001117771060 C2:uuuudddudduduuu M:3/2  K:D      H:AFHLOQSZ T:Uncle John. HA.201
ABC 10149 C1:070001117771060 C2:uuuudddudduduuu M:3/2  K:D      H:ABFHLOQSZ T:Uncle John. HA.201
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:uncle johns band (4:48)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:uncle johns band (4:48)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:LQ   T:Uncle John's Band - Grateful Dead
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:LQ   T:Uncle John's Band - Grateful Dead
ABC   1 C1:005760640170012 C2:uddduudduuuuddd M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Uncle Joshua
ABC  137 C1:002772200621002 C2:udduuduuudddddu M:3/4  K:D      H:CLR  T:Uncle Larry Igoe
ABC   1 C1:020204250007060 C2:uuuuddduddudddu M:4/4  K:D      H:"LZ  T:Uncle Max's Bulgar
ABC   2 C1:020204250007060 C2:uuuuddduddudddu M:4/4  K:D      H:"LZ  T:Uncle Max's Bulgar
ABC   1 C1:020205240007060 C2:uuuuddduddudddu M:4/4  K:C      H:"LZ  T:Uncle Max's Bulgar [C]
ABC   1 C1:020205240007060 C2:uuuuddduddudddu M:4/4  K:C      H:"LZ  T:Uncle Max's Bulgar [C]
ABC  183 C1:061776305311711 C2:duddduduuuduudu M:6/8  K:A=G     H:BLQRS T:Uncle Ned the Rambler* (j)
ABC  183 C1:061776305311711 C2:duddduduuuduudu M:6/8  K:A=G     H:BLQRS T:Uncle Ned the Rambler* (j)
ABC  9328 C1:061776305311711 C2:duddduduuuduudu M:6/8  K:A      H:BFLQRZ T:Uncle Ned the Rambler* (jig) % nfABC   46 C1:200004040367677 C2:uduudddddduuddd M:4/4  K:A      H:CLQSZ T:Uncle Pen
ABC   46 C1:060200060200060 C2:dududududududud M:4/4  K:A      H:"CLQSZ T:Uncle Pen
ABC   46 C1:177767321211061 C2:uddddduuuuuuduu M:4/4  K:A      H:"CLQS T:Uncle Pen
ABC 09116 C1:622302277776077 C2:duuuuuddddddddd M:none K:D      H:BCLRZ T:UNCLE RALPH'S HORNPIPE
ABC 09116 C1:622302277776077 C2:duuuuuddddddddd M:none K:D      H:BCLRZ T:UNCLE RALPH'S HORNPIPE
ABC 09116 C1:622302277776077 C2:duuuuuddddddddd M:none K:D      H:BCLRZ T:UNCLE RALPH'S HORNPIPE
ABC 09116 C1:622302277776077 C2:duuuuuddddddddd M:none K:D      H:BCLRZ T:UNCLE RALPH'S HORNPIPE
ABC   1 C1:007027007001007 C2:dudduduuddddddu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Uncle Rat
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:uncle remus (2:55)
ABC   1 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LS  T:Uncle Reuben
ABC  310 C1:067301070675000 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"L   T:Uncle Reuben
ABC   45 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LS  T:Uncle Reuben
ABC   45 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LS  T:Uncle Reuben
ABC   9 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LS  T:Uncle Reuben
ABC   9 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LS  T:Uncle Reuben
ABC   9 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LS  T:Uncle Reuben
ABC   9 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LS  T:Uncle Reuben
ABC   9 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LRS  T:Uncle Reuben
ABC   9 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LRS  T:Uncle Reuben
ABC   9 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LRS  T:Uncle Reuben
ABC 17969 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LS  T:Uncle Reuben
ABC 17969 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LS  T:Uncle Reuben
ABC  7749 C1:621764066265060 C2:ddududddudduddd M:2/4  K:G      H:"LOS  T:Uncle Reuben
ABC  234 C1:000611000623007 C2:duuduuddddududd M:6/8  K:Gmaj     H:LQR  T:Uncle's (Gmaj/Dmaj)
ABC  234 C1:000623007077000 C2:duuddddudududud M:6/8  K:clef=none  H:ILR  T:Uncle's (Gmaj/Dmaj)
ABC  234 C1:000611000623007 C2:duuduuddddududd M:6/8  K:Gmaj     H:LQR  T:Uncle's (Gmaj/Dmaj)
ABC   1 C1:000772000003007 C2:dduuddddduudddu M:6/8  K:G      H:CL   T:Uncle's Jig
ABC   19 C1:000772000003007 C2:dduuddddduudddu M:6/8  K:G      H:CLZ  T:Uncle's Jig
ABC   19 C1:000772000003007 C2:dduuddddduudddu M:6/8  K:G      H:CLZ  T:Uncle's Jig
ABC   19 C1:000772000003007 C2:dduuddddduudddu M:6/8  K:G      H:CLZ  T:Uncle's Jig
ABC   19 C1:000772000003007 C2:dduuddddduudddu M:6/8  K:G      H:CLZ  T:Uncle's Jig
ABC   1 C1:000611000111007 C2:duuuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:FLORS T:Uncle's Jig
ABC  308 C1:000611000111007 C2:duuuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:FLORS T:Uncle's Jig
ABC  648 C1:000772000003007 C2:dduuddddduuddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Uncle's Jig
ABC  648 C1:000772000003007 C2:dduuddddduuddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Uncle's Jig
ABC  648 C1:000772000003007 C2:dduuddddduuddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Uncle's Jig
ABC  648 C1:000772000003007 C2:dduuddddduuddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Uncle's Jig
ABC   0 C1:076024001077022 C2:ddududduudduudu M:6/8  K:G      H:LOZ  T:Uncle's Jig
ABC   0 C1:076024001077022 C2:ddududduudduudu M:6/8  K:G      H:LOZ  T:Uncle's Jig
ABC   19 C1:000772000003007 C2:dduuddddduudddu M:6/8  K:G      H:CLZ  T:Uncle's Jig
ABC   1 C1:000772000003007 C2:dduuddddduuddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Uncle's Jig
ABC   2 C1:170772170003007 C2:uddduududdddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Uncle's Jig
ABC   1 C1:000772000003007 C2:dduuddddduuddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Uncle's Jig
ABC   2 C1:170772170003007 C2:uddduududdddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Uncle's Jig
ABC  648 C1:000772000003007 C2:dduuddddduuddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Uncle's Jig
ABC  648 C1:000772000003007 C2:dduuddddduuddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Uncle's Jig
ABC  496 C1:170772170003007 C2:uddduududdddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Uncle's Jig
ABC  496 C1:170772170003007 C2:uddduududdddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Uncle's Jig
ABC  496 C1:170772170003007 C2:uddduududdddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Uncle's Jig
ABC  130 C1:000611000111007 C2:duuuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:FLORS T:Uncle's Jig
ABC  496 C1:170772170003007 C2:uddduududdddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Uncle's Jig
ABC  496 C1:170772170003007 C2:uddduududdddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Uncle's Jig
ABC  496 C1:170772170003007 C2:uddduududdddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Uncle's Jig
ABC  496 C1:170772170003007 C2:uddduududdddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Uncle's Jig
ABC  496 C1:170772170003007 C2:uddduududdddduu M:6/8  K:G      H:L   T:Uncle's Jig
ABC   1 C1:000772000003007 C2:dduuddddduuddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Uncle's Jig
ABC  363 C1:037027022067011 C2:ududuudduudddud M:6/8  K:D      H:LORS  T:Uncle's Jig
ABC  364 C1:000611000111007 C2:duuuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:LORS  T:Uncle's Jig
ABC  370 C1:037027022067011 C2:ududuudduudddud M:6/8  K:D      H:LORS  T:Uncle's Jig
ABC  371 C1:000611000111007 C2:duuuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:LORS  T:Uncle's Jig
ABC  370 C1:037027022067011 C2:ududuudduudddud M:6/8  K:D      H:LORS  T:Uncle's Jig
ABC  371 C1:000611000111007 C2:duuuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:LORS  T:Uncle's Jig
ABC  579 C1:076024001077022 C2:ddududduudduudu M:6/8  K:G      H:LOZ  T:Uncle's Jig
ABC  580 C1:000772000003007 C2:dduuddddduuddud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Uncle's Jig
ABC  7750 C1:000772000003007 C2:dduuddddduudddu M:6/8  K:G      H:CLO  T:Uncle's Jig
ABC   1 C1:030032001077060 C2:duuudddduuddddu M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:Uncle Stewart's
ABC   1 C1:222120761676113 C2:uuuuudduddduduu M:4/4  K:D      H:LSZ  T:Uncle Tom’s Best
ABC   1 C1:222120761676122 C2:uuuuudduddduduu M:C|  K:G      H:LSZ  T:Uncle Tom's Best
ABC   1 C1:222120761676122 C2:uuuuudduddduduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Uncle Tom's Best -- Jig
ABC   1 C1:222120761676122 C2:uuuuudduddduduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Uncle Tom's Best -- Jig
ABC   1 C1:222120761676122 C2:uuuuudduddduduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Uncle Tom's Best -- Jig
ABC  2431 C1:222120761676122 C2:uuuuudduddduduu M:C   K:G      H:BLZ  T:UNCLE TOM'S JIG
ABC  2431 C1:222120761676122 C2:uuuuudduddduduu M:C   K:G      H:BLZ  T:UNCLE TOM'S JIG
ABC  2431 C1:222120761676122 C2:uuuuudduddduduu M:C   K:G      H:BLZ  T:UNCLE TOM'S JIG
ABC  2431 C1:222120761676122 C2:uuuuudduddduduu M:C   K:G      H:BLZ  T:UNCLE TOM'S JIG
ABC  2431 C1:222120761676122 C2:uuuuudduddduduu M:C   K:G      H:BLZ  T:UNCLE TOM'S JIG
ABC   1 C1:222120761676122 C2:uuuuudduddduduu M:C|  K:G      H:LSZ  T:Uncle Tom’s Best
ABC   12 C1:130053027705070 C2:uuduudddduuduuu M:2/4  K:D      H:"CLw  T:Uncloudy Day (#008)
ABC   1 C1:067702060004001 C2:ddduduudddduddu M:2/4  K:G      H:L   T:The Uncloudy Day
ABC   1 C1:067702060004001 C2:ddduduudddduddu M:2/4  K:G      H:L   T:The Uncloudy Day
ABC   1 C1:130053027705070 C2:uuduudddduuduuu M:2/4  K:D      H:"CLQw T:Uncloudy Day
ABC  200 C1:050102710101067 C2:duududuududuuud M:C|  K:D      H:BLSZ  T:Unconstant Cloe
ABC  200 C1:050102710101067 C2:duududuududuuud M:C|  K:D      H:BLSZ  T:Unconstant Cloe
ABC  200 C1:050102710101067 C2:duududuududuuud M:C|  K:D      H:BLSZ  T:Unconstant Cloe
ABC   77 C1:161771002000061 C2:ududduududduuud M:6/4  K:Gm      H:BLQWZ T:Unconstant Roger. PFD3.077
ABC   77 C1:161771002000061 C2:ududduududduuud M:6/4  K:Gm      H:BLQWZ T:Unconstant Roger. PFD3.077
ABC   2 C1:677671211776712 C2:ddddduuuudddduu M:C   K:Ador     H:BFLOZ T:Uncorrected version
ABC   2 C1:677671211776712 C2:ddddduuuudddduu M:C   K:Ador     H:BFLOZ T:Uncorrected version
ABC   88 C1:677671211776712 C2:ddddduuuudddduu M:C   K:Ador     H:BFLOZ T:Uncorrected version
ABC   88 C1:677671211776712 C2:ddddduuuudddduu M:C   K:Ador     H:BFLOZ T:Uncorrected version
ABC  167 C1:677671211776712 C2:ddddduuuudddduu M:C   K:Ador     H:BFLOZ T:Uncorrected version
ABC   5 C1:077117700002770 C2:dduuddudduudddu M:5/4  K:F      H:ACHLOQRVZ T:Un court caprice
ABC  208 C1:000005050000060 C2:dududdddd    M:2/4  K:Bb      H:LOR  T:UND ALS AN GRUENER SEITE
ABC  442 C1:004606040002210 C2:ddduuuudddddduu M:4/4  K:C      H:LOR  T:UND ALS DER ERSTE SCHUSS
ABC  438 C1:000005030264061 C2:duududuuddudddu M:2/4  K:G      H:LOR  T:UND ALS DIE SCHNEIDER JAHRESTAG HATTEN
ABC  450 C1:000000000000020 C2:udduduuddududdu M:2/4  K:G      H:LOR  T:UND ALS DIE SCHNEIDER JAHRESTAG HATTN
ABC  305 C1:000101007704000 C2:uuddududdduddud M:6/8  K:G      H:LOR  T:UND ALS EINMAL WAR GEKOMMEN
ABC  376 C1:000000000001070 C2:udduddduddduuud M:2/2  K:D      H:LORS  T:Und als ich an denselbigen Abend gedenk (4-75), S. 96
ABC   49 C1:003006000070003 C2:udduuuddduuuudu M:4/4  K:F      H:LOR  T:UND ALS ICH AUF GRUEN HEIDE KAM
ABC   1 C1:110767021107677 C2:uuddduuudddduud M:C   K:C      H:LQWZ  T:The Undaunted Female.
ABC   1 C1:110767021107677 C2:uuddduuudddduud M:C   K:C      H:LQWZ  T:The Undaunted Female.
ABC  350 C1:000200060001000 C2:udududdduduudud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Und aus ist's mit mir (4-49), S. 66
ABC 11606 C1:506777507013507 C2:dddddudududdddu M:3/4  K:F      H:"FLORS T:Und dass der Russ giget, das hani probiert (Walzer) F (wz06057b)
ABC   54 C1:000600000000000 C2:dduudduduuddudu M:3/4  K:D      H:LOR  T:UND DIE WURZBURGER GLOECKLI
ABC  395 C1:020200170770000 C2:uuudddudduddudu M:4/4  K:F      H:LOR  T:UND DO ICH SASS IN MEINER ZELL
ABC   43 C1:050000010101050 C2:duuuduudddduddd M:3/4  K:A      H:LOR  T:UND DU GLAUBST DU WAERST DIE SCHOENSTE
ABC  257 C1:000001070062070 C2:udduddududduudu M:3/8  K:F      H:LOR  T:UND E BISSERLE LIEB UND E BISSERLE TREU
ABC  174 C1:000007760071007 C2:dddduddduduuddu M:4/4  K:Eb      H:LOR  T:UND EIN GOTT IST
ABC   1 C1:077077007771117 C2:udddddduuududdd M:6/4  K:Gm      H:BLSZ  T:Under and over
ABC   1 C1:000707000707000 C2:udddddduuududdd M:6/4  K:Gdor     H:LSZ  T:Under and Over
ABC   3 C1:077077007771117 C2:udddddduuududdd M:6/4  K:Gm      H:BLSZ  T:Under and over
ABC   1 C1:000707000707000 C2:udddddduuududdd M:6/4  K:Gdor     H:LSZ  T:Under and Over
ABC   3 C1:077077007771117 C2:udddddduuududdd M:6/4  K:Gm      H:BLSZ  T:Under and over
ABC   1 C1:077077007771117 C2:udddddduuududdd M:6/4  K:Gm      H:BLSZ  T:Under and over
ABC   1 C1:000707000707000 C2:udddddduuududdd M:6/4  K:Dmin     H:LSZ  T:Under and Over
ABC  695 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:EDor     H:"LQS  T:Under and Over
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ador     H:"BLR  T:Under and Over [Am]
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ador     H:"BLR  T:Under and Over [Am]
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ador     H:"BLR  T:Under and Over [Am]
ABC   4 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:   K:Ador     H:"   T:Under and Over  [Am]
ABC   4 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:   K:Ador     H:"   T:Under and Over  [Am]
ABC   4 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ador     H:"BLR  T:Under and Over  [Am] (Jacob Hall's Jig)
ABC   4 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ador     H:"BLR  T:Under and Over  [Am] (Jacob Hall's Jig)
ABC   4 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ador     H:"BLR  T:Under and Over  [Am] (Jacob Hall's Jig)
ABC   4 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ador     H:"BLR  T:Under and Over  [Am] (Jacob Hall's Jig)
ABC   4 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ador     H:"BLR  T:Under and Over  [Am] (Jacob Hall's Jig)
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over [Dm]
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over [Dm]
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over [Dm]
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ddor     H:"BLR  T:Under and Over  [Dm] (Jacob Hall's Jig)
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ddor     H:"BLR  T:Under and Over  [Dm] (Jacob Hall's Jig)
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ddor     H:"BLR  T:Under and Over  [Dm] (Jacob Hall's Jig)
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ddor     H:"BLR  T:Under and Over  [Dm] (Jacob Hall's Jig)
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Ddor     H:"BLR  T:Under and Over  [Dm] (Jacob Hall's Jig)
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over [Em]
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over [Em]
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over [Em]
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over [Em]
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over [Em]
ABC   2 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:   K:Edor     H:"   T:Under and Over  [Em]
ABC   2 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:   K:Edor     H:"   T:Under and Over  [Em]
ABC   2 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over  [Em] (Jacob Hall's Jig)
ABC   2 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over  [Em] (Jacob Hall's Jig)
ABC   2 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over  [Em] (Jacob Hall's Jig)
ABC   2 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over  [Em] (Jacob Hall's Jig)
ABC   2 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Edor     H:"BLR  T:Under and Over  [Em] (Jacob Hall's Jig)
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Gdor     H:"BLR  T:Under and Over [Gm]
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Gdor     H:"BLR  T:Under and Over [Gm]
ABC   1 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Gdor     H:"BLR  T:Under and Over [Gm]
ABC   3 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:   K:Gdor     H:"   T:Under and Over  [Gm]
ABC   3 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:   K:Gdor     H:"   T:Under and Over  [Gm]
ABC   3 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Gdor     H:"BLR  T:Under and Over  [Gm] (Jacob Hall's Jig)
ABC   3 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Gdor     H:"BLR  T:Under and Over  [Gm] (Jacob Hall's Jig)
ABC   3 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Gdor     H:"BLR  T:Under and Over  [Gm] (Jacob Hall's Jig)
ABC   3 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Gdor     H:"BLR  T:Under and Over  [Gm] (Jacob Hall's Jig)
ABC   3 C1:077077007007027 C2:uddddduudddduud M:6/8  K:Gdor     H:"BLR  T:Under and Over  [Gm] (Jacob Hall's Jig)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:under a serpent sun (3:59)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Under A Violet Moon - Clarinet (4:18) (433)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Under A Violet Moon - Flute (4:19) (121)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Under A Violet Moon - Harp (4:19) (2005)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Under A Violet Moon - Horn (4:19) (606)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Under A Violet Moon - Lute (4:19) (3461)
ABC   2 C1:000077000701000 C2:ddduududdduudud M:3/4  K:G      H:CLQZ  T:Under der linden an der heide
ABC   2 C1:000077000701000 C2:ddduududdduudud M:3/4  K:G      H:CLQZ  T:Under der linden an der heide
ABC   2 C1:000077000701000 C2:ddduududdduudud M:3/4  K:G      H:CLQZ  T:Under der linden an der heide
ABC   2 C1:000077000701000 C2:ddduududdduudud M:3/4  K:G      H:CLQZ  T:Under der linden an der heide
ABC   0 C1:006071002000006 C2:ddduududdduudud M:3/4  K:G      H:CLQS  T:Under der linden an der heide
ABC  297 C1:000077000701000 C2:ddduududdduudud M:3/4  K:F      H:CFLQSZ T:Under der linden an der heide
ABC   23 C1:562422125624011 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:CLQSZ T:The Underhand
ABC   23 C1:562422125624011 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:CLQSZ T:The Underhand
ABC   23 C1:562422125624011 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:CLQSZ T:The Underhand
ABC   23 C1:562422125624011 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:CLQZ  T:The Underhand
ABC   23 C1:562422125624011 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:CLQZ  T:The Underhand
ABC   1 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:ACOR  T:the Underhand hornpipe
ABC 10943 C1:653323556715041 C2:dduduududduduuu M:C|  K:Bb      H:BCFLRZ T:UNDERHAND HORNPIPE
ABC   1 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:CLR  T:Underhand Hornpipe, The
ABC   1 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:CLR  T:Underhand Hornpipe, The
ABC   27 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:ACRZ  T:The Underhand Hornpipe
ABC   1 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:CLR  T:Underhand Hornpipe, The
ABC 10943 C1:653323556715041 C2:dduduududduduuu M:C|  K:Bb      H:BCFLRZ T:UNDERHAND HORNPIPE
ABC  7708 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:ACOR  T:the Underhand hornpipe
ABC 14066 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:ACOR  T:Underhand hornpipe, The
ABC 14066 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:ACOR  T:Underhand hornpipe, The
ABC  7271 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:ACOR  T:the Underhand hornpipe
ABC  7752 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:ACOR  T:Underhand hornpipe, The
ABC 10943 C1:653323556715041 C2:dduduududduduuu M:C|  K:Bb      H:BCFLRZ T:UNDERHAND HORNPIPE
ABC  8115 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:ACFORZ T:the Underhand hornpipe
ABC  9997 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:ACFORZ T:the Underhand hornpipe
ABC  1839 C1:562422111562401 C2:dduduuuuudduduu M:4/4  K:G      H:ACFORZ T:the Underhand hornpipe
ABC   1 C1:671323116715041 C2:dduduuuudduduuu M:C|  K:Bb      H:BCLQZ T:Underhand Hornpipe. JBAT8.029
ABC   1 C1:671323116715041 C2:dduduuuudduduuu M:C|  K:Bb      H:BCLQZ T:Underhand Hornpipe. JBAT8.029
ABC   1 C1:001201767000000 C2:uuuddduuuddddud M:4/4  K:Bb      H:L   T:Under Her Apron
ABC   1 C1:001201767000000 C2:uuuddduuuddddud M:4/4  K:Bb      H:L   T:Under Her Apron
ABC   24 C1:173177067001173 C2:uduudddduuduudu M:6/8  K:D      H:LQSZ  T:Under her Apron
ABC   1 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC  101 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC  101 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC  101 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC  101 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC  101 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC   1 C1:676077116101611 C2:ddddduuduuduuuu M:4/4  K:G      H:"BLOS T:Underhill
ABC   1 C1:676077116101611 C2:ddddduuduuduuuu M:4/4  K:G      H:"BLOS T:Underhill
ABC   1 C1:676077116101611 C2:ddddduuduuduuuu M:4/4  K:G      H:"BLOS T:Underhill
ABC   1 C1:676077116101611 C2:ddddduuduuduuuu M:4/4  K:G      H:"BLOS T:Underhill
ABC   1 C1:676077116101611 C2:ddddduuduuduuuu M:4/4  K:G      H:"BLOS T:Underhill
ABC   2 C1:676077116101611 C2:ddddduuduuduuuu M:4/4  K:G      H:"BLOS T:Underhill
ABC   2 C1:676077116101611 C2:ddddduuduuduuuu M:4/4  K:G      H:"BLOS T:Underhill
ABC   1 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Underhill
ABC  101 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC  101 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC  101 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC  101 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC  101 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC  101 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC  505 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLOZ  T:Underhill
ABC   2 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLO  T:Underhill
ABC   2 C1:607711610161121 C2:ddduuduuduuuudd M:4/4  K:G      H:BLO  T:Underhill
ABC   1 C1:460771165400161 C2:uddduudduuduudu M:C   K:G      H:L   T:Underhill, Da
ABC   1 C1:460771165400161 C2:uddduudduuduudu M:C   K:G      H:L   T:Underhill, Da
ABC   1 C1:607711610016103 C2:ddduuduuduududd M:C   K:G      H:"L   T:Underhill, Da
ABC   1 C1:101000152706161 C2:uuududduduuuddu M:6/4  K:Db      H:CLSVw T:Under His Wings
ABC  288 C1:101000152706161 C2:uuududduduuuddu M:6/4  K:Db      H:CLSVw T:Under His Wings
ABC  288 C1:101000152706161 C2:uuududduduuuddu M:6/4  K:Db      H:CLSVw T:Under His Wings
ABC  288 C1:101000152706161 C2:uuududduduuuddu M:6/4  K:Db      H:CLSVw T:Under His Wings
ABC  288 C1:101000152706161 C2:uuududduduuuddu M:6/4  K:Db      H:CLSVw T:Under His Wings
ABC 11607 C1:170017001730706 C2:ududududdududud M:2/4  K:F      H:"FLORSW T:Underim Eichebaum (Polka) FBb (pk00791)
ABC   1 C1:070607076004400 C2:dddddduudddduuu M:C|  K:Ddor     H:"CLRZ T:Under Influences
ABC   25 C1:352717613527061 C2:uduuduudduuduud M:2/4  K:A      H:CHLOQRZ T:Underjordisk melodi
ABC   25 C1:352717613527061 C2:uduuduudduuduud M:2/4  K:A      H:CHLOQRZ T:Underjordisk melodi
ABC  696 C1:056505636161622 C2:ddduuddduuddudd M:2/2  K:A      H:"CLQS T:Under New Management
ABC  112 C1:007007117077006 C2:dduudddduuduudu M:6/4  K:F      H:HLOQSZ T:Under & Over. (p)1652.PLFD1.112
ABC  112 C1:007007117077006 C2:dduudddduuduudu M:6/4  K:Gdor     H:BHLOQZ T:Under & Over. (p)1652.PLFD1.112
ABC  112 C1:007007117077006 C2:dduudddduuduudu M:6/4  K:Gdor     H:BHLOQZ T:Under & Over. (p)1652.PLFD1.112
ABC  112 C1:007007117077006 C2:dduudddduuduudu M:6/4  K:F      H:HLOQSZ T:Under & Over. (p)1652.PLFD.112
ABC  112 C1:007007117077006 C2:dduudddduuduudu M:6/4  K:F      H:HLOQSZ T:Under & Over. (p)1652.PLFD.112
ABC  125 C1:000101070707070 C2:uuddddddudduuuu M:3/4  K:Fm      H:"LR  T:Under Paris Skies
ABC  125 C1:000101070707070 C2:uuddddddudduuuu M:3/4  K:Fm      H:"LR  T:Under Paris Skies
ABC  125 C1:000101070707070 C2:uuddddddudduuuu M:3/4  K:Fm      H:"LR  T:Under Paris Skies
ABC   2 C1:627332704510444 C2:duddudduddduddd M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   3 C1:077073030770750 C2:dddudududdddudu M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   4 C1:626260264620627 C2:dddudddudduddud M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   2 C1:627332704510444 C2:duddudduddduddd M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   3 C1:077073030770750 C2:dddudududdddudu M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   4 C1:626260264620627 C2:dddudddudduddud M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   2 C1:627332704510444 C2:duddudduddduddd M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   3 C1:077073030770750 C2:dddudududdddudu M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   4 C1:626260264620627 C2:dddudddudduddud M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   2 C1:627332704510444 C2:duddudduddduddd M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   3 C1:077073030770750 C2:dddudududdddudu M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   4 C1:626260264620627 C2:dddudddudduddud M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   2 C1:627332704510444 C2:duddudduddduddd M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   3 C1:077073030770750 C2:dddudududdddudu M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   4 C1:626260264620627 C2:dddudddudduddud M:3/4  K:Ab      H:CLQ  T:Under Paris Skies
ABC   1 C1:020777020771600 C2:udddudduduudduu M:6/8  K:C      H:BLZ  T:Under the Blankets
ABC   48 C1:020777020771600 C2:udddudduduudduu M:6/8  K:C      H:BLZ  T:Under the Blankets
ABC   1 C1:020777020771600 C2:udddudduduudduu M:6/8  K:C      H:BLZ  T:Under the Blankets
ABC   48 C1:020777020771600 C2:udddudduduudduu M:6/8  K:C      H:BLZ  T:Under the Blankets
ABC   1 C1:020777020771600 C2:udddudduduudduu M:6/8  K:C      H:BLZ  T:Under the Blankets
ABC   48 C1:020777020771600 C2:udddudduduudduu M:6/8  K:C      H:BLOQZ T:Under the Blankets. THO2.048
ABC   48 C1:020777020771600 C2:udddudduduudduu M:6/8  K:C      H:BLOQZ T:Under the Blankets. THO2.048
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under the Boardwalk (2:42)
ABC  148 C1:007111062321673 C2:duuuduuuudduddd M:C|  K:G      H:"BCDLR T:Under the Catalpa
ABC  148 C1:007111062321673 C2:duuuduuuudduddd M:C|  K:G      H:"BCDLR T:Under the Catalpa
ABC  148 C1:007111062321673 C2:duuuduuuudduddd M:C|  K:G      H:"BCDLR T:Under the Catalpa
ABC  148 C1:007111062321673 C2:duuuduuuudduddd M:C|  K:G      H:"BCDLR T:Under the Catalpa
ABC   12 C1:053206230706000 C2:duuduuddudduddd M:4/4  K:G      H:CL   T:Under The Double Eagle
ABC   12 C1:053206230706000 C2:duuduuddudduddd M:4/4  K:G      H:CL   T:Under The Double Eagle
ABC   1 C1:053206230706000 C2:duuduuddudduddd M:4/4  K:G      H:CL   T:Under The Double Eagle
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under the Double Eagle [Clarinet 1] (3:21) - Josef Wagner
ABC   72 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under the Double Eagle [Clarinet 2] (3:21) - Josef Wagner
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under the Double Eagle [Drum] (3:21) - Josef Wagner
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under the Double Eagle [Flute 1] (3:21) - Josef Wagner
ABC   52 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under the Double Eagle [Flute 2] (3:21) - Josef Wagner
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under the Double Eagle [Horn 1] (3:21) - Josef Wagner
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under the Double Eagle [Horn 2] (3:21) - Josef Wagner
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under the Double Eagle [Theorbo] (3:21) - Josef Wagner
ABC   1 C1:000077077117041 C2:dddduudduuudduu M:6/4  K:Dmix     H:BLSZ  T:Under the Greenwood Tree
ABC   1 C1:000077077117041 C2:dddduudduuudduu M:6/4  K:Dmix     H:BLSZ  T:Under the Greenwood Tree
ABC  236 C1:771041110000000 C2:dduudduuudduuuu M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Under The Greenwood Tree. (p)1679.PLFD1.236
ABC  236 C1:771041110000000 C2:dduudduuudduuuu M:4/4  K:D      H:BHLOQZ T:Under The Greenwood Tree. (p)1679.PLFD1.236
ABC  236 C1:771041110000000 C2:dduudduuudduuuu M:4/4  K:D      H:BHLOQZ T:Under The Greenwood Tree. (p)1679.PLFD1.236
ABC  236 C1:771041110000000 C2:dduudduuudduuuu M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Under The Greenwood Tree. (p)1679.PLFD.236
ABC  236 C1:771041110000000 C2:dduudduuudduuuu M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Under The Greenwood Tree. (p)1679.PLFD.236
ABC   23 C1:077027041011000 C2:dduudduuudduuuu M:6/4  K:Dmix     H:BLQZ  T:Under the Greenwood Tree. WCD3/1.023
ABC   23 C1:077027041011000 C2:dduudduuudduuuu M:6/4  K:Dmix     H:BLQZ  T:Under the Greenwood Tree. WCD3/1.023
ABC   1 C1:176716177716716 C2:udddududududdud M:6/8  K:D      H:BLOSZ T:UNDER THE OLD MYRTLE TREE
ABC   1 C1:176716177716716 C2:udddududududdud M:6/8  K:D      H:ACIORS T:Under the Old Myrtle Tree
ABC   1 C1:176716177716716 C2:udddududududdud M:6/8  K:D      H:ACIORS T:Under the Old Myrtle Tree
ABC   1 C1:176716177716716 C2:udddududududdud M:6/8  K:D      H:ACIORS T:Under the Old Myrtle Tree
ABC   30 C1:176716177716716 C2:udddududududdud M:6/8  K:D      H:AORS  T:Under the Old Myrtle Tree
ABC  7751 C1:176716177716716 C2:udddududududdud M:6/8  K:D      H:ACIORS T:Under the Old Myrtle Tree
ABC   19 C1:176716177716716 C2:udddududududdud M:6/8  K:D      H:AL   T:Under the Old Myrtle Tree, Bampton
ABC   19 C1:176716177716716 C2:udddududududdud M:6/8  K:D      H:AL   T:Under the Old Myrtle Tree, Bampton
ABC   19 C1:176716177716716 C2:udddududududdud M:6/8  K:D      H:AL   T:Under the Old Myrtle Tree, Bampton
ABC   19 C1:176716177716716 C2:udddududududdud M:6/8  K:D      H:AL   T:Under the Old Myrtle Tree, Bampton
ABC   19 C1:176716177716716 C2:udddududududdud M:6/8  K:D      H:AL   T:Under the Old Myrtle Tree, Bampton
ABC   19 C1:565027662047774 C2:ddduddddudddudd M:6/8  K:Bb      H:BLRZ  T:Under the Rose
ABC 11494 C1:622621627006622 C2:duuduududdduudu M:6/8  K:G      H:BLQSZ T:UNDER THE ROSE
ABC   19 C1:565027662047774 C2:ddduddddudddudd M:6/8  K:Bb      H:BLRZ  T:Under the Rose
ABC   19 C1:565027662047774 C2:ddduddddudddudd M:6/8  K:Bb      H:BLRZ  T:Under the Rose
ABC   19 C1:565027662047774 C2:ddduddddudddudd M:6/8  K:Bb      H:BLRZ  T:Under the Rose
ABC   19 C1:565027662047774 C2:ddduddddudddudd M:6/8  K:Bb      H:BLRZ  T:Under the Rose
ABC   19 C1:565027662047774 C2:ddduddddudddudd M:6/8  K:Bb      H:BLRZ  T:Under the Rose
ABC 11494 C1:622621627006622 C2:duuduududdduudu M:6/8  K:G      H:BLQSZ T:UNDER THE ROSE
ABC 11494 C1:622621627006622 C2:duuduududdduudu M:6/8  K:G      H:BLQSZ T:UNDER THE ROSE
ABC 11494 C1:622621627006622 C2:duuduududdduudu M:6/8  K:G      H:BLQSZ T:UNDER THE ROSE
ABC 11494 C1:622621627006622 C2:duuduududdduudu M:6/8  K:G      H:BLQSZ T:UNDER THE ROSE
ABC  124 C1:077320256777202 C2:dduuuuddddduuud M:C|  K:G      H:BLQZ  T:Under the Rose. JJo8.124
ABC  155 C1:000001016007167 C2:uuddudddduuuuud M:6/8  K:Gm      H:BLQWZ T:Under the Rose. PFD3.155
ABC  155 C1:000001016007167 C2:uuddudddduuuuud M:6/8  K:Gm      H:BLQWZ T:Under the Rose. PFD3.155
ABC   1 C1:000200116556000 C2:uuudududuuududu M:C   K:G      H:BLOQZ T:Under the Rose. ThoH.001
ABC   1 C1:000200116556000 C2:uuudududuuududu M:C   K:G      H:BLOQZ T:Under the Rose. ThoH.001
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under The Sea - BASS (By Snosh of Atlantica)
ABC   6 C1:0500      C2:d        M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Under the Sea (Clarinet)
ABC   4 C1:177174624206127 C2:uddududududuudd M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Under the Sea (Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under The Sea - FLUTE (By Snosh of Atlantica)
ABC   5 C1:020706053260007 C2:uddduuddudduudu M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Under the Sea (Harp)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under The Sea - HARP (By Snosh of Atlantica)
ABC   1 C1:3007027056200  C2:ududddu     M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Under the Sea (Horn)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under The Sea - HORN (By Snosh of Atlantica)
ABC   3 C1:020706003230002 C2:uddduuuduudduuu M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Under the Sea (Liuto)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Under The Sea - LUTE (By Snosh of Atlantica)
ABC   2 C1:030000050305030 C2:uduuuduuduuu  M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Under the Sea (Theorbo)
ABC   1 C1:000000000000020 C2:udddudududududd M:4/4  K:Eb      H:CLQ  T:Under the Shadow of the Oak (Clarinet) -Findiras of Landroval- %Tune name
ABC   1 C1:663753506622007 C2:ddduuuudduddudd M:4/4  K:Eb      H:CLQ  T:Under the Shadow of the Oak (Flute) -Findiras of Landroval- %Tune name
ABC   1 C1:235667773355775 C2:dududddudududdd M:4/4  K:Eb      H:CLQ  T:Under the Shadow of the Oak (Harp) -Findiras of Landroval- %Tune name
ABC   1 C1:000000060000000 C2:dudduduuddddudd M:4/4  K:Eb      H:CLQ  T:Under the Shadow of the Oak (Horn) -Findiras of Landroval- %Tune name
ABC   0 C1:410710033000410 C2:uuuduududduduuu M:6/8  K:F      H:LQVZw T:Under The Stars, One Holy Night
ABC   21 C1:337671257063767 C2:uuddduuuddudddd M:6/8  K:Amix     H:BCDHLOQRSZ T:Under the Table
ABC   21 C1:337671257063767 C2:uuddduuuddudddd M:6/8  K:Amix     H:BCDHLOQRSZ T:Under the Table
ABC   21 C1:337671257063767 C2:uuddduuuddudddd M:6/8  K:Amix     H:BCDHLOQRSZ T:Under the Table
ABC   21 C1:337671257063767 C2:uuddduuuddudddd M:6/8  K:Amix     H:BCDHLOQRSZ T:Under the Table
ABC   76 C1:777777710200777 C2:ddduddduudddddd M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:C      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:D      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:G      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:C      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:D      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:G      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:C      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:D      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:G      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:A      H:"LOVZ T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:A      H:LSVZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:A      H:"LOVZ T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:D      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:G      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:C      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:A      H:"LOVZ T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:D      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:G      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:C      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:A      H:"LOVZ T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:D      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:G      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:C      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:A      H:"LOVZ T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:D      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:G      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:C      H:"LOZ  T:Under the Water
ABC   76 C1:777777710200777 C2:ddduddduudddddd M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Under the Water
ABC   76 C1:777777710200777 C2:ddduddduudddddd M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Under the Water
ABC   1 C1:777777777771020 C2:ddddddduddduudd M:C|  K:A      H:LSVZ  T:Under the Water
ABC   76 C1:777777710200777 C2:ddduddduudddddd M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Under the Water
ABC 17972 C1:777102007777777 C2:ddduudddddddudu M:4/4  K:A      H:ALOQRSZ T:Under the Water. JB.51
ABC 17972 C1:777102007777777 C2:ddduudddddddudu M:4/4  K:A      H:ALOQRSZ T:Under the Water. JB.51
ABC   2 C1:777102007777777 C2:ddduudddddddudu M:C   K:A      H:ALOQRSZ T:Under the Water. JBi.51
ABC   52 C1:777102007777777 C2:ddduudddddddudu M:C   K:A      H:ALOQRSZ T:Under the Water. JBi.51
ABC   51 C1:777102007777777 C2:ddduudddddddudu M:C   K:A      H:ABLOQRZ T:Under the Water. JBi.51
ABC   51 C1:777102007777777 C2:ddduudddddddudu M:C   K:A      H:ABLOQRZ T:Under the Water. JBi.51
ABC  9998 C1:777102007777777 C2:ddduudddddddudu M:C   K:A      H:AFLOQRSZ T:Under the Water. JBi.51
ABC  4739 C1:777102007777777 C2:ddduudddddddudu M:C   K:A      H:ABFLOQRSZ T:Under the Water. JBi.51
ABC   73 C1:777102007777777 C2:ddduudddddddudu M:C|  K:A      H:BLWZ  T:Under the Water. Ru2.073
ABC   73 C1:777102007777777 C2:ddduudddddddudu M:C|  K:A      H:BLWZ  T:Under the Water. Ru2.073
ABC   76 C1:777777710200777 C2:ddduddduudddddd M:2/4  K:G      H:BLQZ  T:Under the Water THO1.076
ABC   76 C1:777777710200777 C2:ddduddduudddddd M:2/4  K:G      H:BLQZ  T:Under the Water THO1.076
ABC   8 C1:060025070717700 C2:duudduddddududd M:3/4  K:G      H:ALRSZ T:Under the Willow
ABC   8 C1:060025070717700 C2:duudduddddududd M:3/4  K:G      H:ALRSZ T:Under the Willow
ABC   12 C1:060025070717700 C2:duudduddddududd M:3/4  K:G      H:ALRSWZ T:Under the Willow
ABC   1 C1:035077000777242 C2:udddddduduuduud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Under The Willows She Is Sleeping
ABC   1 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DLR  T:Undertow
ABC   1 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Undertow
ABC  166 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Undertow
ABC  166 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Undertow
ABC  166 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Undertow
ABC  166 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Undertow
ABC 17973 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Undertow
ABC 17973 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Undertow
ABC  166 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Undertow
ABC  166 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Undertow
ABC  166 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Undertow
ABC  7753 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DLOR  T:Undertow
ABC  166 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Undertow
ABC  166 C1:637606767061771 C2:duddudddduddudd M:6/8  K:Dmix     H:DRZ  T:Undertow
ABC  149 C1:237771353261226 C2:uuddduuduuduuud M:C|  K:Am      H:"BCLR T:Under Towed
ABC  149 C1:237771353261226 C2:uuddduuduuduuud M:C|  K:Am      H:"BCLR T:Under Towed
ABC  149 C1:237771353261226 C2:uuddduuduuduuud M:C|  K:Am      H:"BCLR T:Under Towed
ABC   1 C1:616161610011600 C2:dudududuuuduudu M:4/4  K:Emin     H:"LR  T:Underwood
ABC   11 C1:000001760204040 C2:uddududud    M:2/4  K:G      H:LOR  T:Und es geht nix ueber die Gemuetlichkeit, eijou, bleib dou
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Un Dia de Noviembre (Liuto)
ABC  480 C1:220001070777722 C2:uuuddddduuddudd M:3/4  K:F      H:LOR  T:UND IN DEM SCHNEEGEBIRGE
ABC   80 C1:530201410014322 C2:duuuduuduuuuddd M:3/4  K:G      H:LOR  T:UND JETZUND GEHT DAS FRUEHJAHR AN
ABC   31 C1:010107050000030 C2:uudduduudduuddd M:2/4  K:F      H:LOR  T:UND MIT DEN HAENDEN KLAPP
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Undone The Sweater Song - BASS (Arranged by Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Undone The Sweater Song - DRUMS (Arranged by Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Undone The Sweater Song - LUTE (Arranged by Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Undone_The_Sweater_Song - SOLO (Arranged by Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Undone_The_Sweater_Song - SOLO (Arranged by Snosh of Vilya)
ABC  657 C1:010107070101070 C2:uudduuddudduddu M:2/4  K:A      H:LOR  T:UND SCHAU ICH HIN
ABC   3 C1:010107070101070 C2:uudduuddudduddu M:2/4  K:C      H:LOR  T:UND SCHAU ICH HIN SO SCHAUST DU HER
ABC  164 C1:000000060000000 C2:dududddudududdu M:3/4  K:Eb      H:LOR  T:Und's Deandl is wunderschoe, i muass's aufrichti sagn,
ABC  387 C1:005400450602007 C2:dudududuuuduudu M:4/4  K:A      H:LOR  T:UND SO FINDEN WIR UNS WIEDER
ABC  431 C1:000601007701000 C2:dudduduuudddudd M:6/8  K:F      H:LOR  T:UND SO FINDEN WIR UNS WIEDER
ABC   10 C1:020607030101000 C2:udduuuudddddduu M:C   K:G      H:"BLQWZ T:Und unser liebe Frauen...
ABC   10 C1:020607030101000 C2:udduuuudddddduu M:C   K:G      H:"BLQWZ T:Und unser liebe Frauen...
ABC   10 C1:020607030101000 C2:udduuuudddddduu M:C   K:G      H:"BLQWZ T:Und unser liebe Frauen...
ABC 17970 C1:020607030101000 C2:udduuuudddddduu M:C   K:G      H:"BLOQRSWZ T:Und unser liebe Frauen...
ABC 17970 C1:020607030101000 C2:udduuuudddddduu M:C   K:G      H:"BLOQRSWZ T:Und unser liebe Frauen...
ABC   10 C1:020607030101000 C2:udduuuudddddduu M:4/4  K:C      H:"BLOQRWZ T:Und unser liebe Frauen... [transposé]
ABC   10 C1:020607030101000 C2:udduuuudddddduu M:4/4  K:C      H:"BLOQRWZ T:Und unser liebe Frauen... [transposé]
ABC   10 C1:020607030101000 C2:udduuuudddddduu M:4/4  K:C      H:"BLOQRWZ T:Und unser liebe Frauen... [transposé]
ABC 17971 C1:020607030101000 C2:udduuuudddddduu M:4/4  K:C      H:"BLOQRSWZ T:Und unser liebe Frauen... [transposé]
ABC 17971 C1:020607030101000 C2:udduuuudddddduu M:4/4  K:C      H:"BLOQRSWZ T:Und unser liebe Frauen... [transposé]
ABC  665 C1:177707030127071 C2:udddduuudduuddu M:4/4  K:A      H:LOR  T:UND UNSER LIEBEN FRAUEN
ABC  254 C1:060007077157040 C2:uddduddduuududu M:3/4  K:D      H:LOR  T:UND UNTERM BRUSTLATZ THUTS MIR JUCKEN
ABC  228 C1:000300070707000 C2:uddddudduuuuuuu M:3/4  K:Bb      H:LOR  T:UND VON BERGEN RINGS UMGEBEN
ABC  190 C1:027043027043027 C2:udduudduudduuud M:2+3/4 K:C      H:CLRVw T:Und wann der Bauer ins Weinland fahrt
ABC  380 C1:020500000771006 C2:uudduddduuudddd M:3/4  K:A      H:LOR  T:UND WAS THUAT DENN DER JAEGERBUA
ABC  512 C1:000500000002000 C2:dudududdudduudu M:4/4  K:F      H:LOR  T:UND WENN DER JAEGER IN DEN WALD
ABC   49 C1:001107072704030 C2:uuddudduuuddudd M:4/4  K:G      H:LORS  T:Und wenn der liebe Gott wollte (Band 1), S. 149
ABC  243 C1:000502010005020 C2:duuduuudduudddd M:2/4  K:A      H:LOR  T:UND WENN DIE FINSTRE NACHT THUT KOMMEN
ABC  112 C1:000000010100007 C2:uududduudduuddd M:6/8  K:G      H:LOR  T:UND WER IM JANUAR GEBOREN IST
ABC  383 C1:000000000204001 C2:uuuddududdduudd M:4/4  K:C      H:LOR  T:UND WIR SASSEN EINST VERGNUEGT
ABC   31 C1:273076170167067 C2:ududdududdududu M:C   K:Am      H:LZ   T:Un Dzour Me Possedzen
ABC   11 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:LRS  T:Une Autre Fois
ABC   1 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Une Autre Fois
ABC   11 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:LRS  T:Une Autre Fois
ABC   1 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Une Autre Fois
ABC  155 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:"LRS  T:Une Autre Fois
ABC  155 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:"LRS  T:Une Autre Fois
ABC  155 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:"LRS  T:Une Autre Fois
ABC   1 C1:007077750077777 C2:dddduddddduuddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Une Autre Fois
ABC   11 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Une Autre Fois
ABC   11 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:LRS  T:Une Autre Fois
ABC   10 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Une Autre Fois
ABC   11 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Une Autre Fois
ABC  180 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Une Autre Fois
ABC  180 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Une Autre Fois
ABC 17974 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Une Autre Fois
ABC 17974 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Une Autre Fois
ABC  9999 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:CFLRS T:Une Autre Fois
ABC 10000 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:FLRSZ T:Une Autre Fois
ABC  3638 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:CFLRS T:Une Autre Fois
ABC  3964 C1:000777750077777 C2:ddddudddddududu M:C   K:G      H:FLRSZ T:Une Autre Fois
ABC   1 C1:007077750077777 C2:dddduddddduuddu M:2/4  K:C      H:L   T:Une autre fois (F. Paris)
ABC   22 C1:007077750077777 C2:dddduddddduuddu M:2/4  K:C      H:L   T:Une autre fois (F. Paris)
ABC   22 C1:007077750077777 C2:dddduddddduuddu M:2/4  K:C      H:L   T:Une autre fois (F. Paris)
ABC 17975 C1:007077750077777 C2:dddduddddduuddu M:2/4  K:C      H:L   T:Une autre fois (F. Paris)
ABC 17975 C1:007077750077777 C2:dddduddddduuddu M:2/4  K:C      H:L   T:Une autre fois (F. Paris)
ABC  7754 C1:007077750077777 C2:dddduddddduuddu M:2/4  K:C      H:LO   T:Une autre fois (F. Paris)
ABC   1 C1:550004270716410 C2:uduududududuudu M:4/4  K:B      H:LQ   T:une belle [lute/harp] [v.1 Giddily]
ABC  003 C1:277707060311000 C2:uddddduuududddu M:C   K:Bm      H:CRW  T:Une boite de sardines et du Gros Plant
ABC  003 C1:277707060311000 C2:uddddduuududddu M:C   K:Bm      H:CRW  T:Une boite de sardines et du Gros Plant
ABC  003 C1:277707060311000 C2:uddddduuududddu M:C   K:Bm      H:CRW  T:Une boite de sardines et du Gros Plant
ABC  003 C1:277707060311000 C2:uddddduuududddu M:C   K:Bm      H:CRW  T:Une boite de sardines et du Gros Plant
ABC  003 C1:277707060311000 C2:uddddduuududddu M:C   K:Bm      H:CRW  T:Une boite de sardines et du Gros Plant
ABC  003 C1:277707060311000 C2:uddddduuududddu M:C   K:Bm      H:CRW  T:Une boite de sardines et du Gros Plant
ABC  003 C1:277707060311000 C2:uddddduuududddu M:C   K:Bm      H:CRW  T:Une boite de sardines et du Gros Plant
ABC  003 C1:277707060311000 C2:uddddduuududddu M:C   K:Bm      H:CRW  T:Une boite de sardines et du Gros Plant
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Une chance qu'on s'a [clarinet] May 6 (3:49) {Converted by TnB for Fincin}
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Une chance qu'on s'a [Flute] (3:49) by Jean-Pierre Ferland
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Une chance qu'on s'a [Harp] (3:49) by Jean-Pierre Ferland
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Une chance qu'on s'a [harp] May 6 (3:49) {Converted by TnB for Fincin}
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Une chance qu'on s'a [Lute] (3:49) by Jean-Pierre Ferland
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Une chance qu'on s'a [lute] May 6 (3:49) {Converted by TnB for Fincin}
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Une chance qu'on s'a [Theorbo] (3:49) by Jean-Pierre Ferland
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Une chance qu'on s'a [theorbo] May 6 (3:49) {Converted by TnB for Fincin}
ABC   27 C1:201170403116100 C2:uuudduuududuudd M:2/4  K:C      H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   28 C1:201170403116100 C2:uuudduuududuudd M:2/4  K:C      H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   28 C1:201170403116100 C2:uuudduuududuudd M:2/4  K:C      H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   22 C1:701170403116100 C2:duudduuuduududd M:2/4  K:G      H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   64 C1:701170403116100 C2:duudduuuduududd M:2/4  K:G      H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   65 C1:201170403116100 C2:uuudduuududuudd M:2/4  K:Cmaj     H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   64 C1:701170403116100 C2:duudduuuduududd M:2/4  K:G      H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   65 C1:201170403116100 C2:uuudduuududuudd M:2/4  K:Cmaj     H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   66 C1:701170403116100 C2:duudduuuduududd M:2/4  K:G      H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   67 C1:201170403116100 C2:uuudduuududuudd M:2/4  K:C      H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   67 C1:701170403116100 C2:duudduuuduududd M:2/4  K:G      H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   68 C1:201170403116100 C2:uuudduuududuudd M:2/4  K:C      H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   67 C1:701170403116100 C2:duudduuuduududd M:2/4  K:G      H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   68 C1:201170403116100 C2:uuudduuududuudd M:2/4  K:C      H:LOQRZw T:Une cigale
ABC   21 C1:000017170001000 C2:udududud    M:2   K:C      H:Lw   T:Une coccinelle
ABC  770 C1:007703000071000 C2:ddududduuududdu M:C   K:Ddor     H:B   T:Une deux & trois
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   21 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQR T:Une fille de rose
ABC   21 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Gm      H:"ACLOQR T:Une fille de rose
ABC   51 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   8 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   33 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQR T:Une fille de rose
ABC   9 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   12 C1:007702762764007 C2:udddudddudduudd M:3/4  K:Am      H:"ACLOQRw T:Une fille de rose
ABC   1 C1:116104433010104 C2:uuduududuuududu M:4/4  K:Cmaj     H:CLRV  T:Une jeune fillette
ABC   5 C1:116104433010104 C2:uuduududuuududu M:4/4  K:Cmaj     H:CLRVZ T:Une jeune fillette
ABC   50 C1:116100437010100 C2:uuduududuuududu M:C|  K:F      H:CLRVZ T:Une jeune fillette
ABC   51 C1:116104433010104 C2:uuduududuuududu M:4/4  K:Cmaj     H:CLRVZ T:Une jeune fillette
ABC   54 C1:116100437010100 C2:uuduududuuududu M:C|  K:F      H:CLRVZ T:Une jeune fillette
ABC   55 C1:116104433010104 C2:uuduududuuududu M:C|  K:C      H:CLRVZ T:Une jeune fillette
ABC   30 C1:000711000001000 C2:duuudddududuudu M:6/8  K:C      H:BFLQSZ T:Une Jeune Fillette. WG.30
ABC   30 C1:000711000001000 C2:duuudddududuudu M:6/8  K:C      H:BFLQSZ T:Une Jeune Fillette. WG.30
ABC  8004 C1:010101070707070 C2:uuudddduududuuu M:4/4  K:C      H:"CLOQRWZ T:Une Jeune Pucelle
ABC  398 C1:111777710161004 C2:uuudddduuduuduu M:C   K:GDor     H:FLQZ  T:Une Jeune Pucelle
ABC   1 C1:000000000000000 C2:duudududd    M:4/4  K:A      H:L   T:Unemployment Stomp
ABC   1 C1:000000000000000 C2:duudududd    M:4/4  K:A      H:L   T:Unemployment Stomp
ABC   1 C1:017032067105102 C2:uduuddduduuduuu M:6/8  K:D      H:CLQUVw T:Unendliche Freude
ABC   1 C1:017032067105102 C2:uduuddduduuduuu M:6/8  K:D      H:CLQUVZw T:Unendliche Freude
ABC   1 C1:017032067105102 C2:uduuddduduuduuu M:6/8  K:D      H:CLQVw T:Unendliche Freude
ABC   1 C1:030500010421031 C2:ududuuuuududd  M:4/4  K:G      H:CL   T:Un enfant nous est né - Y8
ABC   5 C1:220405000107177 C2:uuduududddudddu M:3/8  K:Dmix     H:CLOQRZ T:Une oie, deux oies
ABC   5 C1:220405000107177 C2:uuduududddudddu M:3/8  K:Dmix     H:CLOQRZ T:Une oie, deux oies
ABC   14 C1:020602060206000 C2:ududududuud   M:2   K:C      H:Lw   T:Une poule sur un mur
ABC   1 C1:000005000003000 C2:duuduududududud M:4/4  K:C      H:CLQW  T:Une souris verte
ABC   1 C1:000005000003000 C2:duuduududududud M:4/4  K:C      H:CLQW  T:Une souris verte
ABC   1 C1:000005000003000 C2:duuduududududud M:4/4  K:C      H:CLQW  T:Une souris verte
ABC   1 C1:000005000003000 C2:duuduududududud M:4/4  K:C      H:CLQW  T:Une souris verte
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQ  T:Un Fantasma Tra Noi by Skjald
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Un Fantasma Tra Noi, Drums
ABC   1 C1:026716607111005 C2:udduddduuudduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Unfinished
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC   1 C1:060306070777006 C2:dudddddd    M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC  413 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC   1 C1:060306070777006 C2:dudddddduuduudd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Unfinished Journey
ABC   1 C1:711117073040711 C2:duuuuddudduuudd M:3/4  K:G      H:"CLRw T:Un Flambeau, Jeanette Isabelle
ABC   1 C1:711117073040711 C2:duuuuddudduuudd M:3/4  K:G      H:"CLRw T:Un Flambeau, Jeanette Isabelle
ABC   1 C1:711117073040711 C2:duuuuddudduuudd M:3/4  K:G      H:"CLRw T:Un Flambeau, Jeanette Isabelle
ABC   1 C1:711117073040711 C2:duuuuddudduuudd M:3/4  K:G      H:"CLRw T:Un Flambeau, Jeanette Isabelle
ABC   1 C1:040711117073040 C2:dduuuuddudduuud M:3/4  K:G      H:"LZ  T:Un flambeau, Jeannette, Isabella
ABC   1 C1:040711117073040 C2:dduuuuddudduuud M:3/4  K:G      H:"LZ  T:Un flambeau, Jeannette, Isabella
ABC   1 C1:040711117073040 C2:dduuuuddudduuud M:3/4  K:G      H:"LZ  T:Un flambeau, Jeannette, Isabella
ABC   3 C1:040711117073040 C2:dduuuuddudduuud M:3/4  K:G      H:"LZ  T:Un flambeau, Jeannette, Isabella (Bring a Torch, Jeannette, Isabella)
ABC   3 C1:040711117073040 C2:dduuuuddudduuud M:3/4  K:G      H:"LZ  T:Un flambeau, Jeannette, Isabella (Bring a Torch, Jeannette, Isabella)
ABC   3 C1:040711117073040 C2:dduuuuddudduuud M:3/4  K:G      H:"LZ  T:Un flambeau, Jeannette, Isabella (Bring a Torch, Jeannette, Isabella)
ABC   5 C1:040711117073040 C2:dduuuuddudduuud M:3/4  K:G      H:"LZ  T:Un flambeau, Jeannette, Isabella (Bring a Torch, Jeannette, Isabella)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unforgiven (5:58)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unforgiven (6:02)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unforgiven (6:07)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unforgiven (6:09)
ABC   1 C1:644477737771111 C2:dududdduddduuuu M:C   K:Emin     H:BLRZ  T:Unfortunate Cup of Tea, The
ABC   1 C1:644477737771111 C2:dududdduddduuuu M:C   K:Emin     H:LRSZ  T:Unfortunate Cup of Tea
ABC   1 C1:644477737771111 C2:dududdduddduuuu M:C   K:Emin     H:LRSZ  T:Unfortunate Cup of Tea
ABC   1 C1:003600250351772 C2:ududududdududuu M:2/4  K:A      H:L   T:Unfortunate Dog
ABC   1 C1:003600250351772 C2:ududududdududuu M:2/4  K:A      H:L   T:Unfortunate Dog
ABC   1 C1:003600250351772 C2:ududududdududuu M:2/4  K:A      H:L   T:Unfortunate Dog
ABC   1 C1:003600250351772 C2:ududududdududuu M:2/4  K:A      H:L   T:Unfortunate Dog
ABC  235 C1:006061110777637 C2:dduuudddduddduu M:6/8  K:Bm      H:"CR  T:Unfortunate Hoe, The
ABC  235 C1:006061110777637 C2:dduuudddduddduu M:6/8  K:Bm      H:"CR  T:Unfortunate Hoe, The
ABC  235 C1:006061110777637 C2:dduuudddduddduu M:6/8  K:Bm      H:"CR  T:Unfortunate Hoe, The
ABC  235 C1:006061110777637 C2:dduuudddduddduu M:6/8  K:Bm      H:"CR  T:Unfortunate Hoe, The
ABC   48 C1:617223117013537 C2:duduuuuuddududd M:9/8  K:Em      H:CLQR  T:The Unfortunate Incident with the Seagull
ABC  165 C1:020535351063530 C2:udududududududu M:12/8 K:D      H:BLQRWZ T:Unfortunate Joak. JJo3.166
ABC  165 C1:020535351063530 C2:udududududududu M:12/8 K:D      H:BLQRWZ T:Unfortunate Joak. JJo3.166
ABC  175 C1:053053053206611 C2:dududuudduududu M:12/8 K:D      H:BLQRWZ T:Unfortunate Joak. Ru1.175
ABC  175 C1:053053053206611 C2:dududuudduududu M:12/8 K:D      H:BLQRWZ T:Unfortunate Joak. Ru1.175
ABC   1 C1:004007617744002 C2:uuddduddududdud M:3/4  K:G      H:L   T:The Unfortunate Lass
ABC   1 C1:004007617744002 C2:uuddduddududdud M:3/4  K:G      H:L   T:The Unfortunate Lass
ABC   1 C1:000004001707060 C2:uuddduddududdud M:3/4  K:G      H:BLQSWZ T:Unfortunate Lass, The
ABC 17976 C1:000004001707060 C2:uuddduddududdud M:3/4  K:G      H:BLQSWZ T:Unfortunate Lass, The
ABC 17976 C1:000004001707060 C2:uuddduddududdud M:3/4  K:G      H:BLQSWZ T:Unfortunate Lass, The
ABC  207 C1:000004001707060 C2:uuddduddududdud M:3/4  K:G      H:BLQSWZ T:Unfortunate Lass, The
ABC  207 C1:000004001707060 C2:uuddduddududdud M:3/4  K:G      H:BLQSWZ T:Unfortunate Lass, The
ABC  7755 C1:000004001707060 C2:uuddduddududdud M:3/4  K:G      H:BLOQSW T:Unfortunate Lass, The
ABC  207 C1:000004001707060 C2:uuddduddududdud M:3/4  K:G      H:BLQSWZ T:Unfortunate Lass, The
ABC  207 C1:000004001707060 C2:uuddduddududdud M:3/4  K:G      H:BLQSWZ T:Unfortunate Lass, The
ABC  207 C1:000004001707060 C2:uuddduddududdud M:3/4  K:G      H:BLQSWZ T:Unfortunate Lass, The
ABC  207 C1:000004001707060 C2:uuddduddududdud M:3/4  K:G      H:BLQSWZ T:Unfortunate Lass, The
ABC   1 C1:600772002067000 C2:ddduudduuudddud M:3/4  K:Bb      H:L   T:The Unfortunate Man (2)
ABC   1 C1:600772002067000 C2:ddduudduuudddud M:3/4  K:Bb      H:L   T:The Unfortunate Man (2)
ABC   1 C1:600530277711201 C2:dduuddduuuudddu M:4/4  K:F      H:L   T:Unfortunate Miss Bailey
ABC   1 C1:600530277711201 C2:dduuddduuuudddu M:4/4  K:F      H:L   T:Unfortunate Miss Bailey
ABC   1 C1:600530277711201 C2:dduuddduuuudddu M:4/4  K:F      H:L   T:Unfortunate Miss Bailey
ABC   1 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:Emin     H:LRSZ  T:Unfortunate Rake [1]
ABC   2 C1:300115777777700 C2:uuuddddddduuudd M:6/8  K:Emin     H:LRSZ  T:Unfortunate Rake [1], The
ABC   2 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:E      H:LRSZ  T:Unfortunate Rake [1]
ABC   1 C1:002205000661001 C2:uuddduduuduuduu M:6/8  K:G      H:L   T:The Unfortunate Rake
ABC   92 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:E      H:L   T:Unfortunate Rake
ABC   1 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:Em      H:CRZ  T:Unfortunate Rake, The
ABC   1 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:Em      H:CRZ  T:Unfortunate Rake, The
ABC   1 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:Em      H:CRZ  T:Unfortunate Rake, The
ABC   1 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:Em      H:LS   T:Unfortunate Rake
ABC   1 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:Em      H:LS   T:Unfortunate Rake
ABC   1 C1:002205000661001 C2:uuddduduuduuduu M:6/8  K:G      H:L   T:The Unfortunate Rake
ABC   1 C1:002205000661001 C2:uuddduduuduuduu M:6/8  K:G      H:L   T:The Unfortunate Rake
ABC   1 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:Em      H:CRZ  T:Unfortunate Rake, The
ABC   1 C1:040000070707070 C2:udddduudddudddu M:6/8  K:Em      H:CLQR  T:The Unfortunate Rake
ABC   1 C1:040000070707070 C2:udddduudddudddu M:6/8  K:Em      H:CLQR  T:The Unfortunate Rake
ABC  970 C1:300115777777700 C2:uuuddddddduuudd M:6/8  K:Em      H:BLZ  T:The Unfortunate Rake
ABC 138027 C1:400777712777400 C2:udddduudddudddu M:6/8  K:Em      H:BLQRZ T:the UNFORTUNATE RAKE
ABC  970 C1:300115777777700 C2:uuuddddddduuudd M:6/8  K:Em      H:BLZ  T:The Unfortunate Rake
ABC   84 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:Em      H:CRZ  T:Unfortunate Rake, The
ABC  790 C1:400777200661404 C2:udddudduududddd M:6/8  K:E      H:LZ   T:Unfortunate Rake
ABC  163 C1:400777505661404 C2:uddduddduududdd M:6/8  K:Emin     H:LR   T:Unfortunate Rake
ABC  233 C1:040777622777040 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:G      H:"LQR  T:Unfortunate Rake
ABC 17977 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:E      H:L   T:Unfortunate Rake
ABC 17978 C1:400777200661404 C2:udddudduududddd M:6/8  K:E      H:LZ   T:Unfortunate Rake
ABC 17977 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:E      H:L   T:Unfortunate Rake
ABC 17978 C1:400777200661404 C2:udddudduududddd M:6/8  K:E      H:LZ   T:Unfortunate Rake
ABC 138027 C1:400777712777400 C2:udddduudddudddu M:6/8  K:Em      H:BLQRZ T:The UNFORTUNATE RAKE
ABC 138027 C1:400777712777400 C2:udddduudddudddu M:6/8  K:Em      H:BLQRZ T:The UNFORTUNATE RAKE
ABC 138027 C1:400777712777400 C2:udddduudddudddu M:6/8  K:Em      H:BLQRZ T:The UNFORTUNATE RAKE
ABC 138027 C1:400777712777400 C2:udddduudddudddu M:6/8  K:Em      H:BLQRZ T:The UNFORTUNATE RAKE
ABC  970 C1:300115777777700 C2:uuuddddddduuudd M:6/8  K:Em      H:BLZ  T:The Unfortunate Rake
ABC  3165 C1:400777200661404 C2:udddudduududddd M:6/8  K:E      H:LOZ  T:Unfortunate Rake
ABC  1001 C1:300115777777700 C2:uuuddddddduuudd M:6/8  K:Em      H:BLZ  T:The Unfortunate Rake
ABC   1 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:Em      H:BLRZ  T:The Unfortunate Rake -- Jig
ABC   1 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:Em      H:BLRZ  T:The Unfortunate Rake -- Jig
ABC   1 C1:400777622777400 C2:udddduudddudddd M:6/8  K:Em      H:BLRZ  T:The Unfortunate Rake -- Jig
ABC   1 C1:300115777777700 C2:uuuddddddduuudd M:   K:E      H:LRSZ  T:Unfortunate Rake, The [1]M:6/8
ABC   1 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:O   T:Ungaresca
ABC   64 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Ungaresca
ABC   64 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Ungaresca
ABC   64 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Ungaresca
ABC   3 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:C|  K:C      H:"CLQRV T:Ungaresca
ABC   3 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:C|  K:C      H:"CLQRV T:Ungaresca
ABC  2111 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:C|  K:G      H:"CLQRVZ T:Ungaresca
ABC  2111 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:C|  K:Bb      H:"CLQRVZ T:Ungaresca
ABC   64 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Ungaresca
ABC   64 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Ungaresca
ABC   15 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:C|  K:C      H:"CLQRVZ T:Ungaresca
ABC   7 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:Eb      H:"CLQRV T:Ungaresca
ABC  2111 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:C|  K:C      H:"CLQRVZ T:Ungaresca
ABC   11 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:Bbmaj    H:"CLQRVZ T:Ungaresca
ABC 17979 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Ungaresca
ABC 17979 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Ungaresca
ABC   64 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Ungaresca
ABC   64 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Ungaresca
ABC  2174 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:O   T:Ungaresca
ABC   64 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Ungaresca
ABC   64 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Ungaresca
ABC   15 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:C|  K:Bb      H:"CLQRVZ T:Ungaresca
ABC   16 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:C|  K:Bb      H:"CLQRVZ T:Ungaresca
ABC   16 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:C|  K:G      H:"CLQRVZ T:Ungaresca
ABC   16 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:C|  K:F      H:"CLQRVZ T:Ungaresca
ABC   24 C1:501201750005007 C2:duuuudduduudddu M:C|  K:C      H:"CLQRVZ T:Ungaresca
ABC 10001 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:FOZ  T:Ungaresca
ABC  1145 C1:050001110001070 C2:duuuudduduudddu M:4/4  K:D      H:FOZ  T:Ungaresca
ABC  4249 C1:501201750005007 C2:duuuuddududddud M:C|  K:Gmix     H:CLOVWZ T:Ungarescha
ABC  4249 C1:501201750005007 C2:duuuuddududddud M:C|  K:Gmix     H:CLOVWZ T:Ungarescha
ABC  4249 C1:501201750005007 C2:duuuuddudududdd M:C|  K:Gmix     H:BCLOQRVWZ T:Ungarescha
ABC   1 C1:111100071177117 C2:uuuuduudduudddd M:4/4  K:Am      H:CL   T:Ungarisch
ABC  122 C1:030777000711020 C2:udddduuudddduud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Ungarische Braut (2-24) S. 73
ABC   48 C1:077202030700201 C2:dduuududuuudddu M:9/8  K:G      H:"CLORZ T:Ungdomssynden
ABC   48 C1:077202030700201 C2:dduuududuuudddu M:9/8  K:G      H:"CLORZ T:Ungdomssynden
ABC   1 C1:772230702111000 C2:dduuududuuudddu M:3/4  K:G      H:CLQRZ T:Ungdoms Synden
ABC   48 C1:077202030700201 C2:dduuududuuudddu M:9/8  K:G      H:"CLORZ T:Ungdomssynden
ABC   48 C1:077202030700201 C2:dduuududuuudddu M:9/8  K:G      H:"CLORZ T:Ungdomssynden
ABC   48 C1:077202030700201 C2:dduuududuuudddu M:9/8  K:G      H:"CLORZ T:Ungdomssynden
ABC   1 C1:772230702111000 C2:dduuududuuudddu M:3/4  K:G      H:CLQRZ T:Ungdoms Synden
ABC   1 C1:772230702111000 C2:dduuududuuudddu M:3/4  K:G      H:CLQRZ T:Ungdoms Synden
ABC   1 C1:772230702111000 C2:dduuududuuudddu M:3/4  K:G      H:"CLRZ T:Ungdoms Synden
ABC   1 C1:772230702111000 C2:dduuududuuudddu M:3/4  K:G      H:"CLRZ T:Ungdoms Synden
ABC   2 C1:772230702111000 C2:dduuududuuudddu M:3/4  K:G      H:"CLRZ T:Ungdoms Synden ((Boda Polska))
ABC   2 C1:772230702111000 C2:dduuududuuudddu M:3/4  K:G      H:"CLRZ T:Ungdoms Synden ((Boda Polska))
ABC   2 C1:772230702111000 C2:dduuududuuudddu M:3/4  K:G      H:"CLRZ T:Ungdoms Synden ((Boda Polska))
ABC   1 C1:606220661111500 C2:dduuudddduuuudu M:4/4  K:D      H:"CLQRS T:Unger Bensam's Lat
ABC  101 C1:606220661111500 C2:dduuudddduuuudu M:4/4  K:D      H:"CLQRS T:Unger Bensam's Lat
ABC   1 C1:606220661111500 C2:dduuudddduuuudu M:2/4  K:D      H:"CLQRS T:Unger Bensam's Lat (playback)
ABC   31 C1:606220661111500 C2:dduuudddduuuudu M:2/4  K:D      H:"CLQRS T:Unger Bensam's Lat (playback)
ABC   1 C1:030007110100001 C2:uduuduuduuuduud M:2/4  K:G      H:"CLRZ T:the Unger Polka
ABC   1 C1:030007110100001 C2:uduuduuduuuduud M:2/4  K:G      H:"CLRZ T:the Unger Polka
ABC   9 C1:051707070000020 C2:duddduududuuuuu M:2/4  K:E      H:CLRZ  T:Ungerska J\"arnv\"agens Polkett (Snoa)
ABC   9 C1:051707070000020 C2:duddduududuuuuu M:2/4  K:D      H:CLRZ  T:Ungerska J\"arnv\"agens Polkett (Snoa)
ABC   9 C1:051707070000020 C2:duddduududuuuuu M:2/4  K:E      H:CLRZ  T:Ungerska J\"arnv\"agens Polkett (Snoa)
ABC   9 C1:041707070000020 C2:duddduududuuuuu M:2/4  K:D bass    H:CLRZ  T:Ungerska J\"arnv\"agens Polkett (Snoa)
ABC   9 C1:051707070000020 C2:duddduududuuuuu M:2/4  K:D      H:CLRZ  T:Ungerska J\"arnv\"agens Polkett (Snoa)
ABC   9 C1:041707070000020 C2:duddduududuuuuu M:2/4  K:D bass    H:CLRZ  T:Ungerska J\"arnv\"agens Polkett (Snoa)
ABC   13 C1:051707070000020 C2:duddduududuuuuu M:2/4  K:D      H:CLRZ  T:Ungerska J\"arnv\"agens Polkett (Snoa)
ABC   13 C1:051707070000020 C2:duddduududuuuuu M:2/4  K:E      H:CLRZ  T:Ungerska J\"arnv\"agens Polkett (Snoa)
ABC   13 C1:041707070000020 C2:duddduududuuuuu M:2/4  K:D bass    H:CLRZ  T:Ungerska J\"arnv\"agens Polkett (Snoa)
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns
ABC   2 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns (Hungarian Railway)
ABC   2 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns (Hungarian Railway)
ABC   2 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns (Hungarian Railway)
ABC   2 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns (Hungarian Railway)
ABC   2 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns (Hungarian Railway)
ABC   3 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns (Hungarian Railway)
ABC   4 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns (Hungarian Railway)
ABC   4 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns (Hungarian Railway)
ABC   13 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns (Hungarian Railway)
ABC   13 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns (Hungarian Railway)
ABC   3 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns (Hungarian Railway)
ABC   3 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLORZ T:Ungerska J\"arnv\"agns (Hungarian Railway)
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   1 C1:030517070700000 C2:ududdduududuuuu M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Ungerska J\"arnv\"agns Polkett
ABC   2 C1:005301110062001 C2:duuuuduuudduddd M:2/2  K:G      H:CL   T:Un grand champ à moissonner - T90
ABC   76 C1:100207061007777 C2:uuddudddddduduu M:4/4  K:C      H:LOQV  T:Ungurica
ABC   76 C1:100207061007777 C2:uuddudddddduduu M:4/4  K:C      H:LOQV  T:Ungurica
ABC   1 C1:000056230000562 C2:uddudduuudduddu M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Unha Noite No Santo Cristo
ABC   20 C1:000017710506020 C2:uddudduuudduddu M:2/4  K:Cmaj     H:CL   T:Unha Noite no Santo Cristo
ABC   1 C1:005160000061700 C2:duduudduduududd M:4/4  K:F      H:Q   T:THE UNHAPPY SAILOR
ABC   1 C1:005160000061700 C2:duduudduduududd M:4/4  K:F      H:Q   T:THE UNHAPPY SAILOR
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unicorn (2:59)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unicorn (3:01)
ABC   28 C1:061700170702001 C2:dududduuuudddud M:4/4  K:G      H:"LRZ  T:Unicorn
ABC   28 C1:061700170702001 C2:dududduuuudddud M:4/4  K:G      H:"LRZ  T:Unicorn
ABC   4 C1:116166270007105 C2:uududdudduuuudu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:The Unicycle (Hornpipe)
ABC   4 C1:116166270007105 C2:uududdudduuuudu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:The Unicycle (Hornpipe)
ABC   4 C1:116166270007105 C2:uududdudduuuudu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:The Unicycle (Hornpipe)
ABC   4 C1:116166270007105 C2:uududdudduuuudu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:The Unicycle (Hornpipe)
ABC   4 C1:116166270007105 C2:uududdudduuuudu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:The Unicycle (Hornpipe)
ABC   4 C1:116166270007105 C2:uududdudduuuudu M:2/4  K:G      H:CLQ  T:The Unicycle (Hornpipe)
ABC   15 C1:116166270007105 C2:uududdudduuuudu M:2/4  K:G      H:CLQ  T:The Unicycle (Hornpipe)
ABC   15 C1:116166270007105 C2:uududdudduuuudu M:2/4  K:G      H:CLQ  T:The Unicycle (Hornpipe)
ABC  581 C1:116166270007105 C2:uududdudduuuudu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:The Unicycle (Hornpipe)
ABC   38 C1:077111767112421 C2:uduuudddduuuduu M:4/4  K:C      H:ABLOQRZ T:Unidentified Fragments. JBa.37
ABC   38 C1:077111767112421 C2:uduuudddduuuduu M:4/4  K:C      H:ALOQRSZ T:Unidentified Fragments. JBa.37
ABC 10002 C1:077111767112421 C2:uduuudddduuuduu M:4/4  K:C      H:AFLOQRSZ T:Unidentified Fragments. JBa.37
ABC  4567 C1:077111767112421 C2:uduuudddduuuduu M:4/4  K:C      H:ABFLOQRSZ T:Unidentified Fragments. JBa.37
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Unidentified French March?
ABC   38 C1:111100040011060 C2:uuuuduududdduuu M:4/4  K:C      H:DLQRSZ T:Unidentified Quadrille Tune 2/7e
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Uninvited (4:45)
ABC   1 C1:254711027743220 C2:uudddduuduuuddd M:2/4  K:C      H:BLRZ  T:Union [2], The
ABC  298 C1:116704070101711 C2:uudddduuduuuddd M:2/4  K:Am      H:BLQVZ T:Union.(2 voices). TWC.298, The
ABC  298 C1:116704070101711 C2:uudddduuduuuddd M:2/4  K:Am      H:BLQVZ T:Union.(2 voices). TWC.298, The
ABC   1 C1:111100016261664 C2:uuuuudududduudu M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:Union [3], The, or New Russia Dance
ABC   1 C1:604107030577070 C2:duududuudddddud M:3/4  K:G      H:BLR  T:Union [4], The (i.e. England and Scotland 1706)
ABC  226 C1:066442644261112 C2:ddududududuuuud M:C   K:A      H:L   T:Union
ABC  032 C1:172011661172011 C2:uduuudduuduuuud M:9/8  K:G      H:BFLZ  T:the Union
ABC   1 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:The Union
ABC   2 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Union
ABC  032 C1:172011661172011 C2:uduuudduuduuuud M:9/8  K:G      H:BFLZ  T:The Union
ABC  032 C1:172011661172011 C2:uduuudduuduuuud M:9/8  K:G      H:BFLZ  T:The Union
ABC  032 C1:172011661172011 C2:uduuudduuduuuud M:9/8  K:G      H:BFLZ  T:The Union
ABC  1810 C1:066442644261112 C2:ddududududuuuud M:C   K:A      H:LZ   T:Union
ABC  369 C1:066442644261112 C2:ddududududuuuud M:C   K:A      H:LZ   T:Union
ABC 17980 C1:066442644261112 C2:ddududududuuuud M:C   K:A      H:L   T:Union
ABC 17981 C1:066442644261112 C2:ddududududuuuud M:C   K:A      H:LZ   T:Union
ABC 17980 C1:066442644261112 C2:ddududududuuuud M:C   K:A      H:L   T:Union
ABC 17981 C1:066442644261112 C2:ddududududuuuud M:C   K:A      H:LZ   T:Union
ABC  3167 C1:066442644261112 C2:ddududududuuuud M:C   K:A      H:LOZ  T:Union
ABC   1 C1:526325570207076 C2:uudududuuuddddu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Union Hornpipe [1]
ABC   1 C1:526325570207076 C2:uudududuuuddddu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Union Hornpipe [1]
ABC   1 C1:526325570207076 C2:uudududuuuddddu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Union Hornpipe [1]
ABC   1 C1:716625120000062 C2:dudduduuduuuudu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Union Hornpipe [2]
ABC   1 C1:662265673325777 C2:dduududduduuddd M:C   K:D      H:LRSZ  T:Union Hornpipe [3]
ABC   1 C1:326442607111716 C2:uudududduuududu M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Union -- Hornpipe
ABC  2355 C1:662265673325777 C2:dduududduduuddd M:C   K:D      H:BLZ  T:UNION HORNPIPE
ABC   1 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   1 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   1 C1:326442607111716 C2:uudududduuududu M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Union -- Hornpipe
ABC   13 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   97 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   13 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   97 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC  133 C1:326442651167671 C2:uudududuuuddddu M:2/4  K:G      H:LZ   T:Union Hornpipe
ABC  133 C1:326442651167671 C2:uudududuuuddddu M:2/4  K:G      H:LZ   T:Union Hornpipe
ABC   13 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   97 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   13 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   97 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC  1162 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC  1163 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC 17982 C1:326442651167671 C2:uudududuuuddddu M:2/4  K:G      H:L   T:Union Hornpipe
ABC 17982 C1:326442651167671 C2:uudududuuuddddu M:2/4  K:G      H:L   T:Union Hornpipe
ABC   97 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   13 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   97 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   13 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   97 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   13 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   97 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   13 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC  2355 C1:662265673325777 C2:dduududduduuddd M:C   K:D      H:BLZ  T:UNION HORNPIPE
ABC  2355 C1:662265673325777 C2:dduududduduuddd M:C   K:D      H:BLZ  T:UNION HORNPIPE
ABC  2355 C1:662265673325777 C2:dduududduduuddd M:C   K:D      H:BLZ  T:UNION HORNPIPE
ABC  2355 C1:662265673325777 C2:dduududduduuddd M:C   K:D      H:BLZ  T:UNION HORNPIPE
ABC   13 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   97 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC  411 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HOR  T:Union Hornpipe, The
ABC  7756 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HOR  T:Union Hornpipe, The
ABC   1 C1:326442607111716 C2:uudududduuududu M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Union -- Hornpipe
ABC  1162 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC  1163 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC  1162 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC  1163 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC 12314 C1:116176251200712 C2:uududduduuduudd M:C|  K:A      H:FR   T:Union Hornpipe
ABC 12316 C1:116176251200712 C2:uududduduuduudd M:C|  K:G      H:FR   T:Union Hornpipe
ABC   13 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   97 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   13 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC   97 C1:617625120071277 C2:dudduduuduudddu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Union Hornpipe, The
ABC 32211 C1:272727272727272 C2:udududududududu M:C|  K:C      H:BCFLRZ T:UNION JACK HORNPIPE
ABC   1 C1:272727272727272 C2:udududududududu M:C|  K:C      H:BCLRZ T:Union Jack Hornpipe
ABC 32211 C1:272727272727272 C2:udududududududu M:C|  K:C      H:BCFLRZ T:UNION JACK HORNPIPE
ABC 100310 C1:272727272727272 C2:udududududududu M:C|  K:C      H:BCFLRZ T:UNION JACK HORNPIPE
ABC   1 C1:000500010101000 C2:duuuduuuddudddd M:6/8  K:Am      H:ACILORS T:Union Jigg
ABC   1 C1:000500010101000 C2:duuuduuuddudddd M:6/8  K:Am      H:ACILORS T:Union Jigg
ABC  177 C1:050111010111077 C2:duuuduuuddudddd M:6/4  K:Gm      H:BLQRWZ T:Union Jigg. PFD2.177
ABC  177 C1:050111010111077 C2:duuuduuuddudddd M:6/4  K:Gm      H:BLQRWZ T:Union Jigg. PFD2.177
ABC   1 C1:002200612267006 C2:uuduuuddduddudd M:4/4  K:C      H:L   T:Union Maid
ABC   1 C1:002200612267006 C2:uuduuuddduddudd M:4/4  K:C      H:L   T:Union Maid
ABC   1 C1:002200612267006 C2:uuduuuddduddudd M:4/4  K:C      H:L   T:Union Maid
ABC   1 C1:002200612267006 C2:uuduuuddduddudd M:4/4  K:C      H:L   T:Union Maid
ABC   1 C1:002200612267006 C2:uuduuuddduddudd M:4/4  K:C      H:L   T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:C|  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:C|  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:C|  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:C|  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Am      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Am      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Am      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Am      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Am      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   2 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   3 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   4 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   5 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Am      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   2 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   3 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   4 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   5 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Am      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   2 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   3 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   4 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   5 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Am      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   2 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   3 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   4 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:A      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   5 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Am      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   1 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:Gm      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC   59 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/4  K:G      H:"LRZ  T:Union Maid
ABC 18005 C1:532200612267006 C2:duuuduuuddduddu M:2/2  K:G      H:"CLOQRZ T:Union Maid; Indian Maid
ABC  284 C1:000605070531215 C2:dduduuuuddudddd M:C   K:D      H:BLQZ  T:Union March. TWC.284, The
ABC  284 C1:000605070531215 C2:dduduuuuddudddd M:C   K:D      H:BLQZ  T:Union March. TWC.284, The
ABC   72 C1:060004010007170 C2:duududuudddddud M:3/2  K:G      H:BLQWZ T:Union. PFD2.072, The
ABC   72 C1:060004010007170 C2:duududuudddddud M:3/2  K:G      H:BLQWZ T:Union. PFD2.072, The
ABC  128 C1:026012235445062 C2:uddduduuudududd M:C   K:G      H:LQ   T:Union Pipe Gavott
ABC  128 C1:026012235445062 C2:uddduduuudududd M:C   K:G      H:LQ   T:Union Pipe Gavott
ABC  128 C1:026012235445062 C2:uddduduuudududd M:C   K:G      H:LQ   T:Union Pipe Gavott % ABC  128 C1:026012235445062 C2:uddduduuudududd M:C   K:G      H:LQ   T:Union Pipe Gavott % ABC   1 C1:026012235445062 C2:uddduduuudududd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Union Pipe Gavotte
ABC   21 C1:000005320000062 C2:duuduuudddududu M:C   K:G      H:BLQR  T:Union Pipe Grand March
ABC   21 C1:000005320000062 C2:duuduuudddududu M:C   K:G      H:BLQR  T:Union Pipe Grand March
ABC   1 C1:000005320000062 C2:duuduuudddududu M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Union Pipe Grand March and Quickstep
ABC   22 C1:000200020000030 C2:uuudududuududuu M:2/4  K:G      H:BLQR  T:Union Pipe Quick Step
ABC   22 C1:000200020000030 C2:uuudududuududuu M:2/4  K:G      H:BLQR  T:Union Pipe Quick Step
ABC   1 C1:210072440767470 C2:uuuduudduudddud M:2/4  K:D      H:BLQ  T:Union Quickstep
ABC   1 C1:210072440767470 C2:uuuduudduudddud M:2/4  K:D      H:BLQ  T:Union Quickstep
ABC  107 C1:210072440767470 C2:uuuduudduudddud M:2/4  K:D      H:BCLQ  T:Union Quick Step +
ABC  107 C1:210072440767470 C2:uuuduudduudddud M:2/4  K:D      H:BCLQ  T:Union Quickstep
ABC  107 C1:210072440767470 C2:uuuduudduudddud M:2/4  K:D      H:BCLQ  T:Union Quickstep
ABC  107 C1:210072440767470 C2:uuuduudduudddud M:2/4  K:D      H:BCLQ  T:Union Quickstep
ABC  107 C1:210072440767470 C2:uuuduudduudddud M:2/4  K:D      H:BCLQ  T:Union Quickstep
ABC  107 C1:210072440767470 C2:uuuduudduudddud M:2/4  K:D      H:CLQS  T:Union Quickstep
ABC  107 C1:210072440767470 C2:uuuduudduudddud M:2/4  K:D      H:BCLQ  T:Union Quick Step +
ABC   79 C1:000007116622000 C2:duudduuddduduud M:2/4  K:D      H:L   T:Union Quick Step
ABC   79 C1:000007116622000 C2:duudduuddduduud M:2/4  K:D      H:L   T:Union Quick Step
ABC   1 C1:210072440767470 C2:uuuduudduudddud M:2/4  K:D      H:LQ   T:Union Quickstep
ABC   1 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC   3 C1:417111270574417 C2:duduuuudddududu M:C|  K:A      H:CHRZ  T:The Union Reel
ABC   10 C1:427711127427744 C2:dudduuuudduddud M:4/4  K:A      H:LRS  T:Union Reel
ABC   44 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC   39 C1:426111360677442 C2:duduuududddudud M:4/4  K:A      H:CLQ  T:The Union Reel
ABC  195 C1:426111360677442 C2:duduuududddudud M:4/4  K:A      H:CLQ  T:The Union Reel
ABC   55 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C   K:A      H:DL   T:Union Reel
ABC   55 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C   K:A      H:DL   T:Union Reel
ABC   55 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C   K:A      H:DL   T:Union Reel
ABC   55 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C   K:A      H:DL   T:Union Reel
ABC  382 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC  382 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC  382 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC  382 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC   1 C1:426111270664426 C2:duduuuudddududu M:4/4  K:D      H:LRZ  T:Union Reel
ABC   2 C1:427711127427744 C2:dudduuuudduddud M:4/4  K:A      H:LQRS  T:Union Reel
ABC 17983 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC 17983 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC  382 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC  382 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC  382 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC  7757 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DOR  T:Union Reel, The
ABC  382 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC  382 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC  382 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC  382 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DRZ  T:Union Reel, The
ABC   1 C1:426111270677442 C2:duduuuuddddudud M:C|  K:A      H:DR   T:Union Reel (The)
ABC   21 C1:000000000001000 C2:duuduuudddduuuu M:C|  K:D      H:ABLOQRZ T:Union Slow March. RH.021
ABC   21 C1:000000000001000 C2:duuduuudddduuuu M:C|  K:D      H:ABLOQRZ T:Union Slow March. RH.021
ABC   21 C1:000000000001000 C2:duuduuudddduuuu M:C|  K:D      H:ALOQRSZ T:Union Slow March. RH.021
ABC 10003 C1:000000000001000 C2:duuduuudddduuuu M:C|  K:D      H:AFLOQRSZ T:Union Slow March. RH.021
ABC  6217 C1:000000000001000 C2:duuduuudddduuuu M:C|  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Union Slow March. RH.021
ABC   1 C1:060023006400427 C2:duudududddduudu M:4/4  K:F#m     H:CLQR  T:Union Street Bridge
ABC   1 C1:326442634264426 C2:uudududddduudud M:C   K:F#min    H:BCFLRZ T:Union Street Bridge
ABC   1 C1:060023006400427 C2:duudududddduudu M:4/4  K:F#m     H:CFLQR T:Union Street Bridge
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session 1
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session 1
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session 2
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session 2
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session 2
ABC   19 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session 2
ABC   4 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:"LR  T:Union Street Session
ABC   4 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:"LR  T:Union Street Session
ABC   1 C1:105770627300777 C2:uddddudduddduud M:4/4  K:Dmaj     H:LRZ  T:Union Street Session
ABC   1 C1:105770627300777 C2:uddddudduddduud M:4/4  K:Dmaj     H:LRZ  T:Union Street Session
ABC  305 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:"LR  T:Union Street Session
ABC  305 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:"LR  T:Union Street Session
ABC  305 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:"LR  T:Union Street Session
ABC  305 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:"LR  T:Union Street Session
ABC   1 C1:105770627300777 C2:uddddudduddduud M:4/4  K:D      H:"CLR  T:Union Street Session
ABC   1 C1:105770627300777 C2:uddddudduddduud M:4/4  K:D      H:"CLR  T:Union Street Session
ABC   2 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Union Street Session
ABC   2 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Union Street Session
ABC   2 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Union Street Session
ABC   2 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Union Street Session
ABC   2 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Union Street Session
ABC   2 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Union Street Session
ABC   2 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORZ T:Union Street Session
ABC   3 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"BCDLORSZ T:Union Street Session
ABC   1 C1:105770627300777 C2:uddddudduddduud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:BCLR  T:Union Street Session
ABC   2 C1:300777721161002 C2:duddduuuduudduu M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Union Street Session
ABC   23 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:   K:Dmaj     H:"   T:Union Street Session
ABC   23 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:   K:Dmaj     H:"   T:Union Street Session
ABC   23 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:   K:Dmaj     H:"   T:Union Street Session
ABC   23 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:   K:Dmaj     H:"   T:Union Street Session
ABC   2 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Union Street Session
ABC   2 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Union Street Session
ABC   2 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Union Street Session
ABC   2 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Union Street Session
ABC   2 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRZ T:Union Street Session
ABC  973 C1:300777711621111 C2:duddduuduuuuuud M:C|  K:D      H:CLRSZ T:Union Street Session
ABC  973 C1:300777711621111 C2:duddduuduuuuuud M:C|  K:D      H:CLRSZ T:Union Street Session
ABC  207 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:Union Street Session
ABC   4 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:"LR  T:Union Street Session
ABC  305 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:"LR  T:Union Street Session
ABC   1 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:4/4  K:D      H:BCLR  T:Union Street Session
ABC   2 C1:300777721161002 C2:duddduuuduudduu M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Union Street Session
ABC 17984 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRZ T:Union Street Session
ABC 17985 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRZ T:Union Street Session
ABC 17985 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRZ T:Union Street Session
ABC 17984 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQRZ T:Union Street Session
ABC  7758 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:BCDHLOQR T:Union Street Session
ABC  221 C1:300777720001112 C2:duddduuuuududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LQR  T:Union Street Session (Dmaj)
ABC  221 C1:300777720001112 C2:duddduuuuuududu M:4/4  K:clef=none  H:ILR  T:Union Street Session (Dmaj)
ABC  221 C1:300777720001112 C2:duddduuuuududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LQR  T:Union Street Session (Dmaj)
ABC  234 C1:057706273007777 C2:ddddudduddduudu M:C|  K:D      H:"CLQR T:Union Street Station
ABC   1 C1:070107010106000 C2:duduuddudduuudd M:3/4  K:Am      H:ACILORS T:Unionville Square
ABC   1 C1:070107010106000 C2:duduuddudduuudd M:3/4  K:Am      H:ACILORS T:Unionville Square
ABC 10321 C1:001777060001040 C2:uddddududduuuuu M:3/4  K:D      H:BCLSVZ T:UNION WALTZ
ABC   1 C1:001777060001040 C2:uddddududduuuuu M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Union Waltz
ABC   1 C1:001777060001040 C2:uddddududduuuuu M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Union Waltz
ABC 10321 C1:001777060001040 C2:uddddududduuuuu M:3/4  K:D      H:BCLSVZ T:UNION WALTZ
ABC 10321 C1:001777060001040 C2:uddddududduuuuu M:3/4  K:D      H:BCLSVZ T:UNION WALTZ
ABC 10321 C1:001777060001040 C2:uddddududduuuuu M:3/4  K:D      H:BCLSVZ T:UNION WALTZ
ABC 10321 C1:001777060001040 C2:uddddududduuuuu M:3/4  K:D      H:BCLSVZ T:UNION WALTZ
ABC   34 C1:006601405604006 C2:uddddududuudddd M:3/4  K:G      H:BFLQSZ T:Union Waltz,or. WG.34, The
ABC   34 C1:006601405604006 C2:uddddududuudddd M:3/4  K:G      H:BFLQSZ T:Union Waltz,or. WG.34, The
ABC  228 C1:762762666062762 C2:dduddudddddudud M:3/8  K:D      H:BLQZ  T:Union Waltz. TWC.228, The
ABC  228 C1:762762666062762 C2:dduddudddddudud M:3/8  K:D      H:BLQZ  T:Union Waltz. TWC.228, The
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:C   T:Unit 5
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:C   T:Unit 5
ABC   1 C1:026140057727077 C2:udududdudddduuu M:C|  K:G      H:CHLR  T:Unitarian, The
ABC 17986 C1:026140057727077 C2:udududdudddduuu M:C|  K:G      H:CHLR  T:Unitarian, The
ABC 17986 C1:026140057727077 C2:udududdudddduuu M:C|  K:G      H:CHLR  T:Unitarian, The
ABC  7759 C1:026140057727077 C2:udududdudddduuu M:C|  K:G      H:CHLOR T:Unitarian, The
ABC   1 C1:040002111776007 C2:duuuuddddduduud M:C|  K:Bdor     H:L   T:United States March
ABC   1 C1:040002111776007 C2:duuuuddddduduud M:C|  K:Bdor     H:L   T:United States March
ABC   1 C1:040002111776007 C2:duuuuddddduduud M:C|  K:A      H:L   T:United States March
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:United States Nataion Antheme- Bagpipes
ABC   1 C1:003011114004077 C2:uuuuududdududdd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Universal Hall
ABC   1 C1:000661000121161 C2:dduuuuuduuuuddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Universal Hall
ABC   1 C1:000707070667053 C2:dddddduudddudud M:4/4  K:A      H:L   T:Universal Soldier
ABC   1 C1:000707070667053 C2:dddddduudddudud M:4/4  K:A      H:L   T:Universal Soldier
ABC   1 C1:000707070667053 C2:dddddduudddudud M:4/4  K:A      H:L   T:Universal Soldier
ABC   0 C1:000706020707000 C2:dduddddududuuuu M:4/4  K:C      H:LQVZw T:Universi populi
ABC   1 C1:777701130707002 C2:ddduuuddduddudd M:2/4  K:D      H:FLQSZ T:University
ABC   1 C1:007016001111007 C2:duduuuuduududdd M:3/4  K:Dm      H:CLQ  T:Universum (Violin 1)
ABC   1 C1:007016001111007 C2:duduuuuduududdd M:3/4  K:Dm      H:CLQ  T:Universum (Violin 1)
ABC   1 C1:470607001777770 C2:udddudddddduudd M:3/4  K:Dm      H:CLQ  T:Universum (Violin 2)
ABC   1 C1:470607001777770 C2:udddudddddduudd M:3/4  K:Dm      H:CLQ  T:Universum (Violin 2)
ABC   1 C1:300005005000060 C2:ududuuudduuuudd M:4/4  K:C      H:CLQW  T:UN JEUNE CAPITAINE
ABC  418 C1:000000070101070 C2:duudddduuudduud M:4/4  K:G      H:LORS  T:Un jeune soldat (137), S. 310f
ABC   46 C1:170705311707053 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:B      H:ALOQRSZ T:Un Jour dans la prairie
ABC   46 C1:170705311707053 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:B      H:ALOQRSZ T:Un Jour dans la prairie
ABC   46 C1:170705311707053 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:B      H:ALOQRSZ T:Un Jour dans la prairie
ABC   46 C1:170705311707053 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:B      H:ALOQRSZ T:Un Jour dans la prairie
ABC 17957 C1:170705311707053 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:B      H:ALOQRSZ T:Un Jour dans la prairie
ABC 17958 C1:170705311707053 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:B      H:ALOQR T:Un Jour dans la prairie
ABC 17957 C1:170705311707053 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:B      H:ALOQRSZ T:Un Jour dans la prairie
ABC 17958 C1:170705311707053 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:B      H:ALOQR T:Un Jour dans la prairie
ABC   1 C1:661177223176762 C2:dduudduuuuddddu M:6/8  K:D      H:LQZ  T:unkent/unbekannt
ABC   1 C1:026624210203326 C2:udddduduuuduudu M:2/4  K:G      H:HL   T:unkn
ABC   1 C1:026624210203326 C2:udddduduuuduudu M:2/4  K:G      H:HL   T:unkn
ABC 17987 C1:026624210203326 C2:udddduduuuduudu M:2/4  K:G      H:HL   T:unkn
ABC 17987 C1:026624210203326 C2:udddduduuuduudu M:2/4  K:G      H:HL   T:unkn
ABC   45 C1:026624210203326 C2:udddduduuuduudu M:2/4  K:G      H:HL   T:unkn
ABC  7772 C1:026624210203326 C2:udddduduuuduudu M:2/4  K:G      H:HLO  T:unkn
ABC  245 C1:760716027016017 C2:dddududududdduu M:6/8  K:Em      H:LRSZ  T:Unknow (jig)
ABC   9 C1:705606462420701 C2:udddudduduuuddu M:4/4  K:A      H:"LQR  T:Unknown 1
ABC   58 C1:705606462420701 C2:udddudduduuuddu M:4/4  K:A      H:"LQR  T:Unknown 1
ABC   1 C1:007102070071020 C2:duudduuduuuuuud M:4/4  K:G      H:LQ   T:Unknown_1
ABC   1 C1:007102070071020 C2:duudduuduuuuuud M:4/4  K:G      H:LQ   T:Unknown_1
ABC   9 C1:705606462420701 C2:udddudduduuuddu M:4/4  K:A      H:"LQR  T:Unknown 1
ABC   58 C1:705606462420701 C2:udddudduduuuddu M:4/4  K:A      H:"LQR  T:Unknown 1
ABC   58 C1:705606462420701 C2:udddudduduuuddu M:4/4  K:A      H:"LQR  T:Unknown 1
ABC   10 C1:532771667623716 C2:duuddudddduudud M:6/8  K:C      H:LQR  T:Unknown 2
ABC   2 C1:775663776051771 C2:ddddduddududdud M:4/4  K:G      H:LQ   T:Unknown_2
ABC   2 C1:775663776051771 C2:ddddduddududdud M:4/4  K:G      H:LQ   T:Unknown_2
ABC   10 C1:532771667623716 C2:duuddudddduudud M:6/8  K:C      H:LQR  T:Unknown 2
ABC   11 C1:601300120076000 C2:duuuuuuddddduuu M:C   K:C      H:LQR  T:Unknown 3
ABC   11 C1:601300120076000 C2:duuuuuuddddduuu M:C   K:C      H:LQR  T:Unknown 3
ABC   12 C1:026176073027765 C2:ududdduudddudud M:4/4  K:G      H:"LQR  T:Unknown 4
ABC   12 C1:026176073027765 C2:ududdduudddudud M:4/4  K:G      H:"LQR  T:Unknown 4
ABC   22 C1:775032772241667 C2:ddduudduududddd M:6/8  K:Em      H:LS   T:unknown
ABC   1 C1:002771160261767 C2:udduudududdduud M:4/4  K:G      H:LSZ  T:Unknown
ABC   1 C1:030200017772000 C2:uuuddduduududdd M:2/4  K:G      H:L   T:Unknown
ABC   1 C1:121162020000000 C2:uuuuduuudddduuu M:2/4  K:G      H:L   T:Unknown
ABC   1 C1:060172060172060 C2:dudududududddud M:6/8  K:G      H:LRS  T:Unknown
ABC   1 C1:060172060172060 C2:dudududududddud M:6/8  K:G      H:LRS  T:Unknown
ABC   1 C1:044534423076267 C2:udududuuddudddd M:4/4  K:Am      H:DOR  T:Unknown
ABC   1 C1:026442610264426 C2:udududuudududud M:4/4  K:D      H:LS   T:Unknown
ABC   1 C1:112062176077600 C2:uuuduuddddddudu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Unknown
ABC   1 C1:011016043011616 C2:uuudduuududduud M:9/8  K:C      H:LV   T:Unknown
ABC   1 C1:011016043011616 C2:uuudduuududduud M:9/8  K:C      H:LV   T:unknown
ABC   1 C1:006771771750006 C2:udduddudduddudd M:12/8 K:A      H:HLQR  T:Unknown
ABC   1 C1:771004767001006 C2:dduuddduduuuddd M:6/8  K:Em      H:LRSZ  T:Unknown
ABC   1 C1:644534450011006 C2:dudududduuuddud M:4/4  K:CMix     H:DOR  T:Unknown
ABC   1 C1:722300116532200 C2:duuuuudduuuuddu M:4/4  K:D      H:LRS  T:unknown
ABC   1 C1:771111712266177 C2:dduuuuduuuddudd M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Unknown
ABC   1 C1:771111712266177 C2:dduuuuduuuddudd M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Unknown
ABC   1 C1:771111712266177 C2:dduuuuduuuddudd M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Unknown
ABC   1 C1:771111712266177 C2:dduuuuduuuddudd M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Unknown
ABC   1 C1:771111712266177 C2:dduuuuduuuddudd M:6/8  K:G      H:DLRZ  T:Unknown
ABC  201 C1:426352610623562 C2:uududududududud M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Unknown
ABC   1 C1:722300116532200 C2:duuuuudduuuuddu M:4/4  K:D      H:LRS  T:unknown
ABC   1 C1:056770226776002 C2:dddduudddduuudu M:4/4  K:Amaj     H:LRZ  T:unknown
ABC   1 C1:056770226776002 C2:dddduudddduuudu M:4/4  K:Amaj     H:LRZ  T:unknown
ABC   1 C1:056770226776002 C2:dddduudddduuudu M:4/4  K:Amaj     H:LRZ  T:unknown
ABC   1 C1:056770226776002 C2:dddduudddduuudu M:4/4  K:Amaj     H:LRZ  T:unknown
ABC   7 C1:644327776445344 C2:duduuddddududud M:C   K:F      H:LSW  T:Unknown
ABC   1 C1:        C2:        M:12/8 K:A      H:CLQRS T:Unknown
ABC   2 C1:006771771750006 C2:udduddudduddudd M:12/8 K:A      H:HLQR  T:Unknown
ABC   1 C1:035443513767753 C2:udududuuddddduu M:4/4  K:Edor     H:LRS  T:unknown
ABC   1 C1:112677552117007 C2:uuudddduuuudduu M:4/4  K:C      H:L   T:Unknown
ABC   7 C1:644327776445344 C2:duduuddddududud M:C   K:F      H:LSW  T:Unknown
ABC   22 C1:775032772241667 C2:ddduudduududddd M:6/8  K:Em      H:LS   T:unknown
ABC   7 C1:644327776445344 C2:duduuddddududud M:C   K:F      H:LSW  T:Unknown
ABC   22 C1:775032772241667 C2:ddduudduududddd M:6/8  K:Em      H:LS   T:unknown
ABC   2 C1:116176731161112 C2:uududdduuuduuuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:unknown?
ABC   1 C1:006176210017762 C2:dudduuuddduuduu M:4/4  K:D      H:R   T:Unknown
ABC  220 C1:107767120011771 C2:udddduuuudduudu M:4/4  K:Edor     H:LRS  T:unknown
ABC  220 C1:107767120011771 C2:udddduuuudduudu M:4/4  K:Edor     H:LRS  T:unknown
ABC  273 C1:060603117772777 C2:dduuuddduddddd M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Unknown
ABC  273 C1:060603117772777 C2:dduuuddduddddd M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Unknown
ABC   1 C1:053247571121211 C2:dududdduuuuuuuu M:4/4  K:F      H:LRS  T:Unknown
ABC   1 C1:053247571121211 C2:dududdduuuuuuuu M:4/4  K:F      H:LRS  T:Unknown
ABC   92 C1:035443513767753 C2:udududuuddddduu M:4/4  K:Edor     H:LRS  T:unknown
ABC   59 C1:722300116532200 C2:duuuuudduuuuddu M:4/4  K:D      H:LRS  T:unknown
ABC   96 C1:722300116532200 C2:duuuuudduuuuddu M:4/4  K:D      H:LRS  T:unknown
ABC  113 C1:300711753001177 C2:uduudduuudddudu M:C   K:G      H:CLRZ  T:[Unknown]
ABC  113 C1:300711753001177 C2:uduudduuudddudu M:C   K:G      H:CLRZ  T:[Unknown]
ABC  162 C1:007767367621766 C2:dddduddduuddduu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Unknown
ABC  178 C1:002207770716607 C2:uuuddduddduddud M:C|  K:D      H:RZ   T:Unknown
ABC  162 C1:007767367621766 C2:dddduddduuddduu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Unknown
ABC  178 C1:002207770716607 C2:uuuddduddduddud M:C|  K:D      H:RZ   T:Unknown
ABC  810 C1:007767367621766 C2:dddduddduuddduu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Unknown
ABC  890 C1:002207770716607 C2:uuuddduddduddud M:C|  K:D      H:RZ   T:Unknown
ABC   91 C1:711030766117767 C2:duuuddduudddddd M:6/8  K:Gm      H:LRZ  T:Unknown
ABC  162 C1:007767367621766 C2:dddduddduuddduu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Unknown
ABC  178 C1:002207770716607 C2:uuuddduddduddud M:C|  K:D      H:RZ   T:Unknown
ABC  110 C1:657761232027024 C2:duddduuuuududud M:6/8  K:D      H:CLRZ  T:Unknown
ABC  226 C1:041111002777662 C2:duuuuuddddduuuu M:4/4  K:D      H:LSZ  T:unknown
ABC  201 C1:426352610623562 C2:uududududududud M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Unknown
ABC  201 C1:426352610623562 C2:uududududududud M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Unknown
ABC  250 C1:615777006223275 C2:duddddduuuudddd M:6/8  K:D      H:LRZ  T:Unknown
ABC  266 C1:611177763000116 C2:duuudddduuududd M:4/4  K:Em      H:LRZ  T:Unknown
ABC  250 C1:615777006223275 C2:duddddduuuudddd M:6/8  K:D      H:LRZ  T:Unknown
ABC  266 C1:611177763000116 C2:duuudddduuududd M:4/4  K:Em      H:LRZ  T:Unknown
ABC  162 C1:007767367621766 C2:dddduddduuddduu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Unknown
ABC  162 C1:007767367621766 C2:dddduddduuddduu M:6/8  K:D      H:RZ   T:Unknown
ABC  273 C1:060603117772777 C2:dduuuddduddddd M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Unknown
ABC  273 C1:060603117772777 C2:dduuuddduddddd M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Unknown
ABC  273 C1:060603117772777 C2:dduuuddduddddd M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Unknown
ABC   1 C1:011771060002011 C2:uudduduuudddduu M:6/8  K:E      H:LRSZ  T:unknown
ABC  1360 C1:060603117772777 C2:dduuuddduddddd M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Unknown
ABC 17988 C1:011016043011616 C2:uuudduuududduud M:9/8  K:C      H:LV   T:unknown
ABC 17989 C1:112677552117007 C2:uuudddduuuudduu M:4/4  K:C      H:L   T:Unknown
ABC 17990 C1:722300116532200 C2:duuuuudduuuuddu M:4/4  K:D      H:LRS  T:unknown
ABC 17991 C1:301107760300177 C2:uuuddduuddduduu M:2/4  K:G      H:CIS  T:unknown
ABC 17992 C1:006771771750006 C2:udduddudduddudd M:12/8 K:A      H:HLQR  T:Unknown
ABC 17993 C1:121162020000000 C2:uuuuduuudddduuu M:2/4  K:G      H:L   T:Unknown
ABC 17994 C1:722300116532200 C2:duuuuudduuuuddu M:4/4  K:D      H:LRS  T:unknown
ABC 17995 C1:060602020000000 C2:dduududdduduudd M:4/4  K:D      H:I   T:unknown
ABC 17996 C1:026442610264426 C2:udududuudududud M:4/4  K:D      H:LS   T:Unknown
ABC 17997 C1:011016043011616 C2:uuudduuududduud M:9/8  K:C      H:LV   T:unknown
ABC 17998 C1:        C2:        M:12/8 K:A      H:CLQRS T:Unknown
ABC 17999 C1:006771771750006 C2:udduddudduddudd M:12/8 K:A      H:HLQR  T:Unknown
ABC 17999 C1:060172060172060 C2:dudududududddud M:6/8  K:G      H:LRS  T:Unknown
ABC 18000 C1:035443513767753 C2:udududuuddddduu M:4/4  K:Edor     H:LRS  T:unknown
ABC 18001 C1:771004767001006 C2:dduuddduduuuddd M:6/8  K:Em      H:LRSZ  T:Unknown
ABC 17988 C1:011016043011616 C2:uuudduuududduud M:9/8  K:C      H:LV   T:unknown
ABC 17989 C1:112677552117007 C2:uuudddduuuudduu M:4/4  K:C      H:L   T:Unknown
ABC 17990 C1:722300116532200 C2:duuuuudduuuuddu M:4/4  K:D      H:LRS  T:unknown
ABC 17991 C1:301107760300177 C2:uuuddduuddduduu M:2/4  K:G      H:CIS  T:unknown
ABC 17992 C1:006771771750006 C2:udduddudduddudd M:12/8 K:A      H:HLQR  T:Unknown
ABC 17993 C1:121162020000000 C2:uuuuduuudddduuu M:2/4  K:G      H:L   T:Unknown
ABC 17994 C1:722300116532200 C2:duuuuudduuuuddu M:4/4  K:D      H:LRS  T:unknown
ABC 17995 C1:060602020000000 C2:dduududdduduudd M:4/4  K:D      H:I   T:unknown
ABC 17996 C1:026442610264426 C2:udududuudududud M:4/4  K:D      H:LS   T:Unknown
ABC 17997 C1:011016043011616 C2:uuudduuududduud M:9/8  K:C      H:LV   T:unknown
ABC 17998 C1:        C2:        M:12/8 K:A      H:CLQRS T:Unknown
ABC 17999 C1:006771771750006 C2:udduddudduddudd M:12/8 K:A      H:HLQR  T:Unknown
ABC 17999 C1:060172060172060 C2:dudududududddud M:6/8  K:G      H:LRS  T:Unknown
ABC 18000 C1:035443513767753 C2:udududuuddddduu M:4/4  K:Edor     H:LRS  T:unknown
ABC 18001 C1:771004767001006 C2:dduuddduduuuddd M:6/8  K:Em      H:LRSZ  T:Unknown
ABC   1 C1:011771060002011 C2:uudduduuudddduu M:6/8  K:E      H:LRSZ  T:unknown
ABC   2 C1:        C2:        M:12/8 K:A      H:CLQRS T:Unknown
ABC   3 C1:006771771750006 C2:udduddudduddudd M:12/8 K:A      H:HLQR  T:Unknown
ABC  7976 C1:044534423076267 C2:udududuuddudddd M:4/4  K:Am      H:DOR  T:Unknown
ABC  7977 C1:644534450011006 C2:dudududduuuddud M:4/4  K:CMix     H:DOR  T:Unknown
ABC   1 C1:053247571121211 C2:dududdduuuuuuuu M:4/4  K:F      H:LRS  T:Unknown
ABC   1 C1:053247571121211 C2:dududdduuuuuuuu M:4/4  K:F      H:LRS  T:Unknown
ABC   1 C1:022317517121711 C2:uuuudduduuuduud M:2/4  K:G      H:LQRSZ T:Unknown
ABC  445 C1:711030766117767 C2:duuuddduudddddd M:6/8  K:Gm      H:LRZ  T:Unknown
ABC  622 C1:300711753001177 C2:uduudduuudddudu M:C   K:G      H:CLRZ  T:[Unknown]
ABC  7768 C1:722300116532200 C2:duuuuudduuuuddu M:4/4  K:D      H:LORS  T:unknown
ABC  7769 C1:775032772241667 C2:ddduudduududddd M:6/8  K:Em      H:LOS  T:unknown
ABC  7770 C1:644327776445344 C2:duduuddddududud M:C   K:F      H:LOSW  T:Unknown
ABC  7771 C1:060172060172060 C2:dudududududddud M:6/8  K:G      H:LORS  T:Unknown
ABC  7767 C1:757575757571717 C2:dddudddudddudud M:4/4  K:A      H:"LOS  T:Unknown
ABC   1 C1:172572726577344 C2:uuduuuduuduuddd M:4/4  K:G      H:LQS  T:unknown
ABC   1 C1:053247571121211 C2:dududdduuuuuuuu M:4/4  K:F      H:LRS  T:Unknown
ABC   1 C1:053247571121211 C2:dududdduuuuuuuu M:4/4  K:F      H:LRS  T:Unknown
ABC   1 C1:172572726577344 C2:uuduuuduuduuddd M:4/4  K:G      H:LQS  T:unknown
ABC  259 C1:177166031554020 C2:uddudduuddduduu M:2/4  K:Cdor     H:DLRZ  T:Unknown Andro
ABC  259 C1:177166031554020 C2:uddudduuddduduu M:2/4  K:Cdor     H:DLRZ  T:Unknown Andro
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Unknown - Barz One Blues (Bass) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Unknown - Barz One Blues (Harp) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Unknown - Barz One Blues (Lute) [Dalman of Brandywine]
ABC   01 C1:621407711111077 C2:duuudduuuuudduu M:4/4  K:Dmaj     H:CLZ  T:Unknown BBC Schools Dance Polka
ABC   01 C1:621407711111077 C2:duuudduuuuudduu M:4/4  K:Dmaj     H:CLZ  T:Unknown BBC Schools Dance Polka
ABC  8295 C1:711671160700012 C2:duudduududududu M:4/4  K:G      H:"CFLOW T:Unknown Begin Of Danish Folk Tune
ABC  8295 C1:711671160700012 C2:duudduududududu M:4/4  K:G      H:"CFLOW T:Unknown Begin Of Danish Folk Tune
ABC  8295 C1:711671160700012 C2:duudduududududu M:4/4  K:G      H:"CFLOW T:Unknown Begin Of Danish Folk Tune
ABC   1 C1:217511701761117 C2:uudduududduuudu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:Unknown Bouree
ABC   7 C1:217511701761117 C2:uudduududduuudu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:Unknown Bouree
ABC   7 C1:217511701761117 C2:uudduududduuudu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:Unknown Bouree
ABC   14 C1:776177770660466 C2:dddudddudduddud M:2/4  K:G      H:L   T:Unknown Bourrée
ABC   1 C1:071117611607040 C2:duuudduudduduuu M:C   K:DDorian   H:CLVw  T:(unknown composer)
ABC   1 C1:071117611607040 C2:duuudduudduduuu M:C   K:DDorian   H:CLVw  T:(unknown composer)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Unknown - Docdoc Blues (Bass) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Unknown - Docdoc Blues (Harp) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Unknown - Docdoc Blues (Lute2) [Dalman of Brandywine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Unknown - Docdoc Blues (Lute) [Dalman of Brandywine]
ABC   30 C1:232111663077667 C2:uuuuuuddudddddd M:6/8  K:Em      H:LRSZ  T:Unknown Glasgow Jig 2
ABC   32 C1:666227005622003 C2:ddduuddduuduudu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Unknown Glasgow Jig 4
ABC  128 C1:667051217667157 C2:uddduuuddduuddd M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Unknown Glasgow Jig 6
ABC  172 C1:771776030011771 C2:dduddduuudduddu M:6/8  K:Em      H:LRSZ  T:Unknown Glasgow Jig 8
ABC   10 C1:260772707625121 C2:uddduddduduuuuu M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Unknown Glasgow Polka 4
ABC  106 C1:772775772322011 C2:dduddddduuuuuuu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Unknown Glasgow reel 5
ABC  137 C1:040625363007112 C2:ddudududuuuuuud M:4/4  K:Bmin     H:LRSZ  T:Unknown Glasgow reel 7
ABC  214 C1:220006230051770 C2:uuduududdudddud M:3/4  K:D      H:"L   T:Unknown Hambo
ABC  214 C1:220006230051770 C2:uuduududdudddud M:3/4  K:D      H:"L   T:Unknown Hambo
ABC  214 C1:000623005177002 C2:duududdudddudud M:3/4  K:D      H:"L   T:Unknown Hambo
ABC   16 C1:022446231776761 C2:uududuuudddddud M:C   K:D      H:LRZ  T:Unknown Hornpipe 170C
ABC  104 C1:022446231776761 C2:uududuuudddddud M:C   K:D      H:LRZ  T:Unknown Hornpipe 170C
ABC  325 C1:022446231776761 C2:uududuuudddddud M:C   K:D      H:LRZ  T:Unknown Hornpipe 170C
ABC   1 C1:772661266111650 C2:ddudduudduuuddu M:C|  K:C      H:"LR  T:unknown hornpipe that I have played many times
ABC   1 C1:772661266111650 C2:ddudduudduuuddu M:C|  K:C      H:"LR  T:unknown hornpipe that I have played many times
ABC   1 C1:772661266111650 C2:ddudduudduuuddu M:C|  K:C      H:"LR  T:unknown hornpipe that I have played many times
ABC   1 C1:772661266111650 C2:ddudduudduuuddu M:C|  K:C      H:"LR  T:unknown hornpipe that I have played many times
ABC   1 C1:206207206207203 C2:ududududuuduudd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Unknown Irish Jig
ABC   1 C1:206207206207203 C2:ududududuuduudd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Unknown Irish Jig
ABC   1 C1:206207206207203 C2:ududududuuduudd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Unknown Irish Jig
ABC  465 C1:206207206207203 C2:ududududuuduudd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Unknown Irish Jig
ABC 18002 C1:206207206207203 C2:ududududuuduudd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Unknown Irish Jig
ABC 18002 C1:206207206207203 C2:ududududuuduudd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Unknown Irish Jig
ABC  1817 C1:206207206207203 C2:ududududuuduudd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Unknown Irish Jig
ABC  256 C1:206207206207203 C2:ududududuuduudd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Unknown Irish Jig
ABC   90 C1:206207206207203 C2:ududududuuduudd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Unknown Irish Jig
ABC  7760 C1:206207206207203 C2:ududududuuduudd M:6/8  K:D      H:DLO  T:Unknown Irish Jig
ABC   1 C1:117716166760062 C2:uuddududdddduuu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:unknown Irish reel
ABC   1 C1:117716166760062 C2:uuddududdddduuu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:unknown Irish reel
ABC  002 C1:746622377711070 C2:dddduuudddududd M:C   K:G      H:BLQRZ T:Unknown. JBAT8.068
ABC  002 C1:746622377711070 C2:dddduuudddududd M:C   K:G      H:BLQRZ T:Unknown. JBAT8.068
ABC   14 C1:777167002622111 C2:dddudduduuuuuud M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Unknown Jig 159B
ABC  102 C1:777167002622111 C2:dddudduduuuuuud M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Unknown Jig 159B
ABC  323 C1:777167002622111 C2:dddudduduuuuuud M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Unknown Jig 159B
ABC   15 C1:200661400115777 C2:udduuuuddddduud M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Unknown Jig 159C
ABC  103 C1:200661400115777 C2:udduuuuddddduud M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Unknown Jig 159C
ABC  324 C1:200661400115777 C2:udduuuuddddduud M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Unknown Jig 159C
ABC   13 C1:002236115661711 C2:uuuduuddduduudd M:C|  K:G      H:LRZ  T:Unknown Jig 160A
ABC  101 C1:002236115661711 C2:uuuduuddduduudd M:C|  K:G      H:LRZ  T:Unknown Jig 160A
ABC  322 C1:002236115661711 C2:uuuduuddduduudd M:C|  K:G      H:LRZ  T:Unknown Jig 160A
ABC   1 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRS  T:Unknown Jig # 1
ABC   1 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRS  T:Unknown Jig # 1
ABC   1 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRS  T:Unknown Jig # 1
ABC   1 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRS  T:Unknown Jig # 1
ABC  125 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRS  T:Unknown Jig # 1
ABC 18003 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRS  T:Unknown Jig # 1
ABC 18004 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRS  T:Unknown Jig # 1
ABC 18003 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRS  T:Unknown Jig # 1
ABC 18004 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRS  T:Unknown Jig # 1
ABC  231 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRS  T:Unknown Jig # 1
ABC  1749 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRS  T:Unknown Jig # 1
ABC   24 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRS  T:Unknown Jig # 1
ABC  3169 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LORS  T:Unknown Jig # 1
ABC   1 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 2
ABC   1 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 2
ABC   1 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 2
ABC   1 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 2
ABC  130 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 2
ABC 18005 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 2
ABC 18006 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 2
ABC 18005 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 2
ABC 18006 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 2
ABC  232 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 2
ABC  1750 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 2
ABC   25 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 2
ABC  3171 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LOQRS T:Unknown Jig # 2
ABC   1 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 3
ABC   1 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 3
ABC   1 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 3
ABC   1 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 3
ABC  135 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 3
ABC 18007 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 3
ABC 18008 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 3
ABC 18007 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 3
ABC 18008 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 3
ABC  233 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 3
ABC  1751 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 3
ABC   26 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRS  T:Unknown Jig # 3
ABC  3173 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LOQRS T:Unknown Jig # 3
ABC   1 C1:242243266117242 C2:uduuduudduududu M:6/8  K:D      H:LRS  T:Unknown Jig, An
ABC   1 C1:242243266117242 C2:uduuduudduududu M:6/8  K:D      H:LRS  T:Unknown Jig, An
ABC   1 C1:405304600774405 C2:dududddudududdu M:6/8  K:D      H:LS   T:Unknown jig
ABC   1 C1:405304600774405 C2:dududddudududdu M:6/8  K:D      H:LS   T:Unknown jig
ABC   1 C1:405304600774405 C2:dududddudududdu M:6/8  K:D      H:LS   T:Unknown jig
ABC  130 C1:060477060477060 C2:dudddudddudddud M:6/8  K:G      H:"FL  T:Unknown Jig
ABC   1 C1:702003606105200 C2:duuudddudduuddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Unknown Jig " "
ABC   1 C1:702003606105200 C2:duuudddudduuddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Unknown Jig " "
ABC   1 C1:702003606105200 C2:duuudddudduuddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Unknown Jig " "
ABC   69 C1:176007261661277 C2:ududududduudddu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Unknown Jig
ABC   72 C1:176007261661277 C2:ududududduudddu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Unknown Jig
ABC   69 C1:176007261661277 C2:ududududduudddu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Unknown Jig
ABC   72 C1:176007261661277 C2:ududududduudddu M:6/8  K:G      H:LQR  T:Unknown Jig
ABC  130 C1:060477060477060 C2:dudddudddudddud M:6/8  K:G      H:"L   T:Unknown Jig
ABC  130 C1:060477060477060 C2:dudddudddudddud M:6/8  K:G      H:"FL  T:Unknown Jig
ABC  188 C1:115117006671300 C2:uuduudddduudduu M:6/8  K:D      H:L   T:Unknown Jig
ABC  7761 C1:242243266117242 C2:uduuduudduududu M:6/8  K:D      H:LORS  T:Unknown Jig, An
ABC   88 C1:710055670170170 C2:duudddududuuudd M:6/8  K:D      H:LRZ  T:Unknown Jig N143
ABC  442 C1:710055670170170 C2:duudddududuuudd M:6/8  K:D      H:LRZ  T:Unknown Jig N143
ABC   1 C1:071177610203011 C2:duuddduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CL   T:Unknown March
ABC  286 C1:004200772567420 C2:dudduuddduududd M:4/4  K:Amix     H:"LRZ  T:Unknown March
ABC  286 C1:004200772567420 C2:dudduuddduududd M:4/4  K:Amix     H:"LRZ  T:Unknown March
ABC   9 C1:000177017771060 C2:udduddduduuuudu M:3/4  K:Emin     H:LS   T:Unknown Mazurka
ABC  174 C1:000107071161003 C2:udduuduuddduudu M:4/4  K:Aphrygian  H:LRSZ  T:Unknown Montreal reel 1
ABC  175 C1:767121767121761 C2:ddduuuddduuuddu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Unknown Montreal reel 2
ABC   1 C1:600407166071026 C2:dududdduudduuuu M:4/4  K:Baeolian   H:L   T:unknown name
ABC 18009 C1:600407166071026 C2:dududdduudduuuu M:4/4  K:Baeolian   H:L   T:unknown name
ABC 18009 C1:600407166071026 C2:dududdduudduuuu M:4/4  K:Baeolian   H:L   T:unknown name
ABC  7762 C1:600407166071026 C2:dududdduudduuuu M:4/4  K:Baeolian   H:LO   T:unknown name
ABC  152 C1:776712676771076 C2:dddduuddddduddd M:6/8  K:E      H:CRZ  T:Unknown Name (by Ian Lowthian)
ABC  152 C1:776712676771076 C2:dddduuddddduddd M:6/8  K:E      H:CRZ  T:Unknown Name (by Ian Lowthian)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:UNKNOWN NICE LITTLE TUNE (Made by Ratissia of snowbourne (4:19)
ABC   7 C1:060317007777002 C2:duuddddduduuudu M:3/4  K:C      H:OR   T:The Unknown Piper
ABC   1 C1:060317007777002 C2:duuddddduduuudu M:3/4  K:C      H:OR   T:the Unknown Piper (slow mazurka)
ABC  106 C1:060317007777002 C2:duuddddduduuudu M:3/4  K:C      H:OR   T:Unknown piper (slow mazurka), The
ABC 18010 C1:060317007777002 C2:duuddddduduuudu M:3/4  K:C      H:OR   T:Unknown piper (slow mazurka), The
ABC 18010 C1:060317007777002 C2:duuddddduduuudu M:3/4  K:C      H:OR   T:Unknown piper (slow mazurka), The
ABC  7978 C1:060317007777002 C2:duuddddduduuudu M:3/4  K:C      H:OR   T:the Unknown Piper (slow mazurka)
ABC 10004 C1:060317007777002 C2:duuddddduduuudu M:3/4  K:C      H:FORZ  T:the Unknown Piper (slow mazurka)
ABC  1310 C1:060317007777002 C2:duuddddduduuudu M:3/4  K:C      H:FORZ  T:the Unknown Piper (slow mazurka)
ABC   1 C1:030107030001001 C2:duduuuddddududu M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Unknown Polka 1
ABC 18011 C1:030107030001001 C2:duduuuddddududu M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Unknown Polka 1
ABC 18011 C1:030107030001001 C2:duduuuddddududu M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Unknown Polka 1
ABC  4849 C1:030107030001001 C2:duduuuddddududu M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Unknown Polka 1
ABC  7763 C1:030107030001001 C2:duduuuddddududu M:4/4  K:G      H:LOQRS T:Unknown Polka 1
ABC   1 C1:001202030012027 C2:uuuduuudddduudu M:2/4  K:G      H:LQRSZ T:Unknown Polka 2
ABC   1 C1:001202030012027 C2:uuuduuudddduudu M:2/4  K:g      H:LQRSZ T:Unknown Polka 2
ABC 18012 C1:001202030012027 C2:uuuduuudddduudu M:2/4  K:G      H:LQRSZ T:Unknown Polka 2
ABC 18012 C1:001202030012027 C2:uuuduuudddduudu M:2/4  K:G      H:LQRSZ T:Unknown Polka 2
ABC  4848 C1:001202030012027 C2:uuuduuudddduudu M:2/4  K:G      H:LQRSZ T:Unknown Polka 2
ABC  4855 C1:001202030012027 C2:uuuduuudddduudu M:2/4  K:g      H:LQRSZ T:Unknown Polka 2
ABC  7764 C1:001202030012027 C2:uuuduuudddduudu M:2/4  K:G      H:LOQRS T:Unknown Polka 2
ABC   1 C1:234702276032161 C2:uuuuddduuuudddd M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Unknown Polka
ABC   1 C1:234702276032161 C2:uuuuddduuuudddd M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Unknown Polka
ABC   1 C1:234702276032161 C2:uuuuddduuuudddd M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Unknown Polka
ABC   1 C1:234702276032161 C2:uuuuddduuuudddd M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Unknown Polka
ABC   20 C1:567500166102001 C2:ddduudduuuddddd M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Unknown Polka
ABC   1 C1:462760276460073 C2:ududduddudduuud M:2/4  K:C      H:LRSZ  T:Unknown Quickstep, The
ABC   1 C1:462760276460073 C2:ddudduddudduuuu M:2/4  K:C      H:LRSZ  T:Unknown Quickstep, The
ABC  139 C1:462760276460073 C2:ddudduddudduuuu M:2/4  K:C      H:BLOQRZ T:Unknown Quick Step. JGi.139, The
ABC  139 C1:462760276460073 C2:ddudduddudduuuu M:2/4  K:C      H:LOQRSZ T:Unknown Quick Step,The. JGi.139
ABC 10005 C1:462760276460073 C2:ddudduddudduuuu M:2/4  K:C      H:FLOQRSZ T:Unknown Quick Step,The. JGi.139
ABC  6045 C1:462760276460073 C2:ddudduddudduuuu M:2/4  K:C      H:BFLOQRSZ T:Unknown Quick Step,The. JGi.139
ABC   1 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 1
ABC   1 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 1
ABC  115 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 1
ABC 18013 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 1
ABC 18014 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 1
ABC 18013 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 1
ABC 18014 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 1
ABC  1747 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 1
ABC   22 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 1
ABC   56 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 1
ABC  3175 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LOQRS T:Unknown Reel # 1
ABC   1 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 2
ABC   1 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 2
ABC  120 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 2
ABC 18015 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 2
ABC 18016 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 2
ABC 18015 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 2
ABC 18016 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 2
ABC  1748 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 2
ABC   23 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 2
ABC   57 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Reel # 2
ABC  3177 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LOQRS T:Unknown Reel # 2
ABC   10 C1:400440076712000 C2:dudddduuuuuduuu M:C|  K:Am      H:LRZ  T:Unknown Reel 41b
ABC   98 C1:400440076712000 C2:dudddduuuuuduuu M:C|  K:Am      H:LRZ  T:Unknown Reel 41b
ABC  319 C1:400440076712000 C2:dudddduuuuuduuu M:C|  K:Am      H:LRZ  T:Unknown Reel 41b
ABC  245 C1:300767660027166 C2:udddddududdduud M:C|  K:ADor     H:LRZ  T:Unknown Reel 68B
ABC  245 C1:300767660027166 C2:udddddududdduud M:C|  K:ADor     H:LRZ  T:Unknown Reel 68B
ABC   11 C1:300767660027166 C2:udddddududdduud M:C|  K:Am      H:LRZ  T:Unknown Reel 68B
ABC   99 C1:300767660027166 C2:udddddududdduud M:C|  K:Am      H:LRZ  T:Unknown Reel 68B
ABC  320 C1:300767660027166 C2:udddddududdduud M:C|  K:Am      H:LRZ  T:Unknown Reel 68B
ABC   1 C1:112707771167000 C2:uuudddduudduuuu M:4/4  K:A      H:LQRSZ T:Unknown Reel #6
ABC  171 C1:112707771167000 C2:uuudddduudduuuu M:4/4  K:A      H:LQRSZ T:Unknown Reel #6
ABC  7765 C1:112707771167000 C2:uuudddduudduuuu M:4/4  K:A      H:LOQRS T:Unknown Reel #6
ABC   12 C1:300266253005335 C2:uuddududududddd M:C|  K:D      H:LRZ  T:Unknown Reel 73A
ABC  100 C1:300266253005335 C2:uuddududududddd M:C|  K:D      H:LRZ  T:Unknown Reel 73A
ABC  321 C1:300266253005335 C2:uuddududududddd M:C|  K:D      H:LRZ  T:Unknown Reel 73A
ABC  326 C1:005777771777002 C2:udddddudddududd M:C|  K:D      H:LSZ  T:Unknown Reel #7
ABC  326 C1:005777771777002 C2:udddddudddududd M:C|  K:D      H:LSZ  T:Unknown Reel #7
ABC   1 C1:026177271111062 C2:ududduduuuududd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:The "Unknown" -- Reel
ABC   1 C1:026177271111062 C2:ududduduuuududd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:The "Unknown" -- Reel
ABC   1 C1:026177271111062 C2:ududduduuuududd M:C|  K:A      H:BLRZ  T:The "Unknown" -- Reel
ABC   1 C1:026442650222662 C2:udududduuuddudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Unknown Reel From Logan's Tutor " "
ABC   1 C1:026442650222662 C2:udududduuuddudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Unknown Reel From Logan's Tutor " "
ABC   1 C1:026442650222662 C2:udududduuuddudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Unknown Reel From Logan's Tutor " "
ABC   3 C1:022402220771060 C2:uuduuuddudduuud M:2/4  K:G      H:LRZ  T:Unknown Schottische DM30015
ABC   1 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Strathspey?
ABC   1 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Strathspey?
ABC  110 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Strathspey?
ABC 18017 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Strathspey?
ABC 18018 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Strathspey?
ABC 18017 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Strathspey?
ABC 18018 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Strathspey?
ABC  1746 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Strathspey?
ABC   21 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Strathspey?
ABC   55 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRS  T:Unknown Strathspey?
ABC  3179 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LOQRS T:Unknown Strathspey?
ABC   1 C1:710500177706000 C2:dududdddudduudd M:4/4  K:Gmaj     H:L   T:unknown (Swedish?)
ABC   90 C1:226101117117772 C2:uuduuuuduudddud M:4/4  K:D      H:LRZ  T:Unknown title 185b
ABC  444 C1:226101117117772 C2:uuduuuuduudddud M:4/4  K:D      H:LRZ  T:Unknown title 185b
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:050660060015600 C2:ddduudd     M:4/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:050660060015600 C2:ddduudd     M:4/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:040002007741357 C2:uuddduudduud  M:4/4  K:D      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:040002007741357 C2:uuddduudduud  M:4/4  K:D      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:620177771172400 C2:duudddduuduuduu M:4/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:620177771172400 C2:duudddduuduuduu M:4/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:007766770062707 C2:udddddduudddduu M:6/8  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:007766770062707 C2:udddddduudddduu M:6/8  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:021107762114227 C2:uuuddduuuduuudd M:2/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:021107762114227 C2:uuuddduuuduuudd M:2/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:340004210763170 C2:duuuudduududdud M:3/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:340004210763170 C2:duuuudduududdud M:3/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:000000010200000 C2:uudduddduududud M:4/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:000000010200000 C2:uudduddduududud M:4/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:202677710300070 C2:uudddduuudddddu M:4/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:202677710300070 C2:uudddduuudddddu M:4/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:002000000077210 C2:uuddduuuuuddddu M:4/4  K:D      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:002000000077210 C2:uuddduuuuuddddu M:4/4  K:D      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:772330022060775 C2:ddduuuudddduuud M:3/4  K:F      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:772330022060775 C2:ddduuuudddduuud M:3/4  K:F      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:660712010503000 C2:ddduuudududddud M:4/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:660712010503000 C2:ddduuudududddud M:4/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:001107070000000 C2:uuddduduuuudduu M:4/4  K:Bb      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:001107070000000 C2:uuddduduuuudduu M:4/4  K:Bb      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:005003005003001 C2:duduuddduuduudu M:6/8  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:005003005003001 C2:duduuddduuduudu M:6/8  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:767763001201113 C2:ddddduuuuuudddu M:6/8  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:767763001201113 C2:ddddduuuuuudddu M:6/8  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:000707050302000 C2:ddduuuddduudddu M:3/4  K:Bb      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:000707050302000 C2:ddduuuddduudddu M:3/4  K:Bb      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:007705102670500 C2:ddduudduudduudd M:4/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:007705102670500 C2:ddduudduudduudd M:4/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:007705102670500 C2:ddduudduudduudd M:4/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:057302350716005 C2:ddduuuuddduuddu M:4/4  K:F      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:057302350716005 C2:ddduuuuddduuddu M:4/4  K:F      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:022405340400004 C2:uuudududduuuduu M:4/4  K:D      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:022405340400004 C2:uuudududduuuduu M:4/4  K:D      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:001200020077050 C2:uuuddduuududduu M:4/4  K:F      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:001200020077050 C2:uuuddduuududduu M:4/4  K:F      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:023300000531000 C2:duuduudduuudddd M:2/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:023300000531000 C2:duuduudduuudddd M:2/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:620304250204520 C2:duududududududu M:3/4  K:F      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:620304250204520 C2:duududududududu M:3/4  K:F      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:001111060023016 C2:uuuuduuuduuudud M:4/4  K:Eb      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:001111060023016 C2:uuuuduuuduuudud M:4/4  K:Eb      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:010120606040100 C2:uuudddduuuuuddd M:5/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:010120606040100 C2:uuudddduuuuuddd M:5/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:621711300067621 C2:duuduuuddduuddd M:3/4  K:D      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:621711300067621 C2:duuduuuddduuddd M:3/4  K:D      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:022017067070067 C2:uuudddddduudddu M:9/8  K:F      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:022017067070067 C2:uuudddddduudddu M:9/8  K:F      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:027700115761076 C2:uudduuuddudddud M:4/4  K:E      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:027700115761076 C2:uudduuuddudddud M:4/4  K:E      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:066000077011067 C2:dddduudduuudduu M:4/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:066000077011067 C2:dddduudduuudduu M:4/4  K:G      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:040057040017030 C2:duddduuuduuduud M:4/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC   1 C1:040057040017030 C2:duddduuuduuduud M:4/4  K:C      H:L   T:(unknown title)
ABC  495 C1:020301010001017 C2:uuuuuuddddududd M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Unknown Title
ABC   87 C1:117751267660715 C2:uuddduuddddduud M:6/8  K:D      H:LRZ  T:Unknown Title N133C
ABC  441 C1:117751267660715 C2:uuddduuddddduud M:6/8  K:D      H:LRZ  T:Unknown Title N133C
ABC   89 C1:711660711762670 C2:duuddduuddudduu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Unknown title N158a
ABC  443 C1:711660711762670 C2:duuddduuddudduu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Unknown title N158a
ABC 10006 C1:076107030761070 C2:ddududdududdudu M:4/4  K:DMix     H:FLOQZ T:Unknown Trad French
ABC  3894 C1:076107030761070 C2:ddududdududdudu M:4/4  K:D      H:FLOQZ T:Unknown Trad French
ABC   86 C1:110767711775400 C2:uudddduuddduudd M:C   K:C      H:LQ   T:unknown tune
ABC   86 C1:110767711775400 C2:uudddduuddduudd M:C   K:C      H:LQ   T:unknown tune
ABC   1 C1:302110177771777 C2:uuuuudddduddddd M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Unknown tune (Sweet Cream and Peaches?)
ABC   13 C1:302110177771777 C2:uuuuudddduddddd M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Unknown tune (Sweet Cream and Peaches?)
ABC  4605 C1:302110177771777 C2:uuuuudddduddddd M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Unknown tune (Sweet Cream and Peaches?)
ABC  7766 C1:302110177771777 C2:uuuuudddduddddd M:6/8  K:D      H:LOS  T:Unknown tune (Sweet Cream and Peaches?)
ABC   1 C1:001001711001004 C2:uuduuuduudduduu M:6/8  K:G      H:ACIORS T:unknown tune upper left of page 1
ABC   1 C1:001001711001004 C2:uuduuuduudduduu M:6/8  K:G      H:ACIORS T:unknown tune upper left of page 1
ABC   1 C1:301101106601100 C2:uuuuudduudduudd M:6/8  K:D      H:ACILORS T:unknown tune upper right of page 1
ABC   1 C1:301101106601100 C2:uuuuudduudduudd M:6/8  K:D      H:ACILORS T:unknown tune upper right of page 1
ABC   1 C1:036025037624771 C2:udududduudduduu M:3/4  K:G      H:LRZ  T:Unknown Waltz
ABC   1 C1:036025037624771 C2:udududduudduduu M:3/4  K:G      H:LRZ  T:Unknown Waltz
ABC   0 C1:712067177022621 C2:duuddudduuduudd M:6/8  K:Hp      H:BCLQRSZ T:The Unknown Warrior
ABC 17310 C1:712067177022621 C2:duuddudduuduudd M:6/8  K:Hp      H:BCLQRSZ T:The Unknown Warrior
ABC 17310 C1:712067177022621 C2:duuddudduuduudd M:6/8  K:Hp      H:BCLQRSZ T:The Unknown Warrior
ABC   1 C1:114220771024040 C2:uuduudduududduu M:9/8  K:EDor     H:LQR  T:Unkown Slip Jig
ABC   1 C1:114220771024040 C2:uuduudduududduu M:9/8  K:EDor     H:LQR  T:Unkown Slip Jig
ABC   1 C1:607165745341751 C2:ddduddduduuuudd M:3/4  K:C      H:L   T:The Unlaid Maid
ABC   1 C1:111326566211166 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:G      H:CRZ  T:the Unlicensed Session
ABC   1 C1:111326566211166 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:G      H:CRZ  T:the Unlicensed Session
ABC   1 C1:111326566211166 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:G      H:CRZ  T:the Unlicensed Session
ABC   1 C1:111326566211166 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:G      H:CRZ  T:the Unlicensed Session
ABC   1 C1:111326566211166 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:G      H:CRZ  T:the Unlicensed Session
ABC   1 C1:111326566211166 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:G      H:CRZ  T:the Unlicensed Session
ABC   1 C1:111326566211166 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:G      H:CRZ  T:the Unlicensed Session
ABC   1 C1:111326566211166 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:G      H:CRZ  T:the Unlicensed Session
ABC   1 C1:111326566211166 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:G      H:CRZ  T:the Unlicensed Session
ABC   1 C1:111326566211166 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:G      H:CRZ  T:the Unlicensed Session
ABC   1 C1:111326566211166 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:G      H:CRZ  T:the Unlicensed Session
ABC   1 C1:111326566211166 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:G      H:CRZ  T:the Unlicensed Session
ABC   1 C1:001777720070002 C2:udddduduuuududd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (1/6:Clarinet)
ABC   1 C1:001777720070002 C2:udddduduuuududd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (1/6:Clarinet)
ABC   1 C1:001777720070002 C2:udddduduuuududd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (1/6:Clarinet)
ABC   1 C1:001777720070002 C2:udddduduuuududd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (1/6:Clarinet)
ABC   2 C1:046570707000061 C2:ddudduddudududu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (2/6:Flute)
ABC   2 C1:046570707000061 C2:ddudduddudududu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (2/6:Flute)
ABC   2 C1:046570707000061 C2:ddudduddudududu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (2/6:Flute)
ABC   2 C1:046570707000061 C2:ddudduddudududu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (2/6:Flute)
ABC   3 C1:000005000003000 C2:ddududdudduddud M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (3/6:Horn)
ABC   3 C1:000005000003000 C2:ddududdudduddud M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (3/6:Horn)
ABC   3 C1:000005000003000 C2:ddududdudduddud M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (3/6:Horn)
ABC   3 C1:000005000003000 C2:ddududdudduddud M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (3/6:Horn)
ABC   4 C1:073323325665370 C2:ddudddudddduddd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (4/6:Liuto)
ABC   4 C1:073323325665370 C2:ddudddudddduddd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (4/6:Liuto)
ABC   4 C1:073323325665370 C2:ddudddudddduddd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (4/6:Liuto)
ABC   4 C1:073323325665370 C2:ddudddudddduddd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (4/6:Liuto)
ABC   5 C1:000000710007000 C2:dudduduuuuuuddd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (5/6:Theorbo)
ABC   5 C1:000000710007000 C2:dudduduuuuuuddd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (5/6:Theorbo)
ABC   5 C1:000000710007000 C2:dudduduuuuuuddd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (5/6:Theorbo)
ABC   5 C1:000000710007000 C2:dudduduuuuuuddd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (5/6:Theorbo)
ABC   6 C1:001143061000001 C2:ddduddudddduduu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (6/6:Drum)
ABC   6 C1:001143061000001 C2:ddduddudddduduu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (6/6:Drum)
ABC   6 C1:001143061000001 C2:ddduddudddduduu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (6/6:Drum)
ABC   6 C1:001143061000001 C2:ddduddudddduduu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:UNLIMITED (6/6:Drum)
ABC   1 C1:044053044535304 C2:udududududududu M:13/12 K:Bm      H:CLQR  T:Unlucky For Some
ABC 18019 C1:044053044535304 C2:udududududududu M:13/12 K:Bm      H:CLQR  T:Unlucky For Some
ABC 18019 C1:044053044535304 C2:udududududududu M:13/12 K:Bm      H:CLQR  T:Unlucky For Some
ABC  7773 C1:044053044535304 C2:udududududududu M:13/12 K:Bm      H:CLOQR T:Unlucky For Some
ABC  248 C1:000400000000000 C2:uduuddduudududu M:4/2  K:C      H:LOR  T:Unmoegliche Dinge
ABC   3 C1:007600020012006 C2:dduuudduuddduud M:4/4  K:Bb      H:C   T:Un monde meilleur - B67
ABC   48 C1:621110101166111 C2:duuuuuuudduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:"Unnabo Klouffs"
ABC   48 C1:621110101166111 C2:duuuuuuudduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:"Unnabo Klouffs"
ABC   48 C1:621110101166111 C2:duuuuuuudduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:"Unnabo Klouffs"
ABC   48 C1:621110101166111 C2:duuuuuuudduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:"Unnabo Klouffs"
ABC   48 C1:621110101166111 C2:duuuuuuudduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:"Unnabo Klouffs"
ABC   48 C1:621110101166111 C2:duuuuuuudduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:"Unnabo Klouffs"
ABC   48 C1:621110101166111 C2:duuuuuuudduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:"Unnabo Klouffs"
ABC   48 C1:621110101166111 C2:duuuuuuudduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:"Unnabo Klouffs"
ABC   48 C1:621110101166111 C2:duuuuuuudduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:"Unnabo Klouffs"
ABC   48 C1:621110101166111 C2:duuuuuuudduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:"Unnabo Klouffs"
ABC   48 C1:621110101166111 C2:duuuuuuudduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:"Unnabo Klouffs"
ABC   1 C1:000004220000000 C2:duuuuddduduuudd M:2/4  K:C      H:ABCFLRSVWZ T:Unna Hooslbaecha Mai(d)la - Marsch
ABC   1 C1:010126035704470 C2:uuudduddudduuuu M:2/4  K:C      H:L   T:(Unnamed)
ABC   1 C1:010126035704470 C2:uuudduddudduuuu M:2/4  K:C      H:L   T:(Unnamed)
ABC  172 C1:000007020002000 C2:duuuddddduudddu M:6/8  K:Gmix     H:BFLZ  T:Unnamed
ABC  181 C1:001707072402240 C2:uddduduuduuduud M:none K:D      H:BFLZ  T:Unnamed
ABC  172 C1:000007020002000 C2:duuuddddduudddu M:6/8  K:Gmix     H:BFLZ  T:Unnamed
ABC  181 C1:001707072402240 C2:uddduduuduuduud M:none K:D      H:BFLZ  T:Unnamed
ABC  172 C1:000007020002000 C2:duuuddddduudddu M:6/8  K:Gmix     H:BFLZ  T:Unnamed
ABC  181 C1:001707072402240 C2:uddduduuduuduud M:none K:D      H:BFLZ  T:Unnamed
ABC  181 C1:001707072402240 C2:uddduduuduuduud M:none K:D      H:BFLZ  T:Unnamed
ABC  172 C1:000007020002000 C2:duuuddddduudddu M:6/8  K:Gmix     H:BFLZ  T:Unnamed
ABC  172 C1:000007020002000 C2:duuuddddduudddu M:6/8  K:Gmix     H:BFLZ  T:Unnamed
ABC  181 C1:001707072402240 C2:uddduduuduuduud M:none K:D      H:BFLZ  T:Unnamed
ABC   1 C1:611461141643700 C2:dduuduuudududdu M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Unnamed air
ABC   1 C1:611461141643700 C2:dduuduuudududdu M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Unnamed air
ABC   1 C1:170030011700200 C2:udududududuuudu M:4/4  K:E      H:"CL  T:Unnamed Air in E
ABC   1 C1:170030011700200 C2:udududududuuudu M:4/4  K:E      H:"CL  T:Unnamed Air in E
ABC   1 C1:112067706730270 C2:uuuddddduudduuu M:4/4  K:A      H:"CL  T:Unnamed "A" strathspey
ABC   1 C1:112067706730270 C2:uuuddddduudduuu M:4/4  K:A      H:"CL  T:Unnamed "A" strathspey
ABC   9 C1:622301110067777 C2:duuuuuuddddddud M:2/2  K:D      H:CDRZ  T:{Un-named Blowzabella tune}
ABC   9 C1:622301110067777 C2:duuuuuuddddddud M:2/2  K:D      H:CDRZ  T:{Un-named Blowzabella tune}
ABC   3 C1:626442630662665 C2:uuuudduudduuddu M:4/4  K:Gmaj     H:LRSZ  T:Unnamed - called a polka
ABC   3 C1:626442630662665 C2:uuuudduudduuddu M:4/4  K:Gmaj     H:LRSZ  T:Unnamed - called a polka
ABC   3 C1:626442630662665 C2:uuuudduudduuddu M:4/4  K:Gmaj     H:LRSZ  T:Unnamed - called a polka
ABC   3 C1:626442630662665 C2:uuuudduudduuddu M:4/4  K:Gmaj     H:LRSZ  T:Unnamed - called a polka
ABC   1 C1:000777770007000 C2:dddddduddudddud M:2/2  K:G      H:LS   T:Unnamed Fragment
ABC 18020 C1:000777770007000 C2:dddddduddudddud M:2/2  K:G      H:LS   T:Unnamed Fragment
ABC 18020 C1:000777770007000 C2:dddddduddudddud M:2/2  K:G      H:LS   T:Unnamed Fragment
ABC  1001 C1:000777770007000 C2:dddddduddudddud M:2/2  K:G      H:LS   T:Unnamed Fragment
ABC  7774 C1:000777770007000 C2:dddddduddudddud M:2/2  K:G      H:LOS  T:Unnamed Fragment
ABC  114 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ABHLORZ T:Unnamed fragment. JMP.114
ABC  114 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ABHLORZ T:Unnamed fragment. JMP.114
ABC  114 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:AHLORSZ T:Unnamed fragment. JMP.114
ABC 10007 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:AFHLORSZ T:Unnamed fragment. JMP.114
ABC 10124 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ABFHLORSZ T:Unnamed fragment. JMP.114
ABC   1 C1:111147153627171 C2:uuuudduudududdu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Unnamed hornpipe (Eng?)
ABC   30 C1:111147153627171 C2:uuuudduudududdu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Unnamed hornpipe (Eng?)
ABC   6 C1:111147153627171 C2:uuuudduudududdu M:4/4  K:A      H:LRSWZ T:Unnamed hornpipe (Eng?)
ABC 18021 C1:111147153627171 C2:uuuudduudududdu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Unnamed hornpipe (Eng?)
ABC 18021 C1:111147153627171 C2:uuuudduudududdu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Unnamed hornpipe (Eng?)
ABC   61 C1:111147153627171 C2:uuuudduudududdu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Unnamed hornpipe (Eng?)
ABC  3181 C1:111147153627171 C2:uuuudduudududdu M:4/4  K:A      H:LORSZ T:Unnamed hornpipe (Eng?)
ABC   1 C1:050440004403300 C2:dududduudddddud M:3/4  K:C      H:"LS  T:Unnamed, incomplete
ABC 18026 C1:050440004403300 C2:dududduudddddud M:3/4  K:C      H:"LS  T:Unnamed, incomplete
ABC 18026 C1:050440004403300 C2:dududduudddddud M:3/4  K:C      H:"LS  T:Unnamed, incomplete
ABC  1032 C1:050440004403300 C2:dududduudddddud M:3/4  K:C      H:"LS  T:Unnamed, incomplete
ABC  7778 C1:050440004403300 C2:dududduudddddud M:3/4  K:C      H:"LOS  T:Unnamed, incomplete
ABC 138025 C1:170712772114170 C2:udduudduuududdu M:6/8  K:A      H:BLQRZ T:unnamed JIG
ABC 138025 C1:170712772114170 C2:udduudduuududdu M:6/8  K:A      H:BLQRZ T:Unnamed JIG
ABC 138025 C1:170712772114170 C2:udduudduuududdu M:6/8  K:A      H:BLQRZ T:Unnamed JIG
ABC 138025 C1:170712772114170 C2:udduudduuududdu M:6/8  K:A      H:BLQRZ T:Unnamed JIG
ABC 138025 C1:170712772114170 C2:udduudduuududdu M:6/8  K:A      H:BLQRZ T:Unnamed JIG
ABC   1 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:2/2  K:G      H:LS   T:Unnamed minuet and incomplete trio
ABC 18022 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:2/2  K:G      H:LS   T:Unnamed minuet and incomplete trio
ABC 18022 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:2/2  K:G      H:LS   T:Unnamed minuet and incomplete trio
ABC  1052 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:2/2  K:G      H:LS   T:Unnamed minuet and incomplete trio
ABC  7775 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:2/2  K:G      H:LOS  T:Unnamed minuet and incomplete trio
ABC   1 C1:010766220107662 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:UNNAMED POLKA No 1
ABC   1 C1:010766220107662 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:UNNAMED POLKA No 1
ABC   1 C1:010766220107662 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:UNNAMED POLKA No 1
ABC   1 C1:010766220107662 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:UNNAMED POLKA No 1
ABC   1 C1:010766220107662 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:UNNAMED POLKA No 1
ABC   1 C1:010766220107662 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:UNNAMED POLKA No 1
ABC   10 C1:010766220107662 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:UNNAMED POLKA No 1
ABC   11 C1:010766220107662 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:UNNAMED POLKA No 1
ABC   12 C1:010766220107662 C2:uddduuuddduuudd M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:UNNAMED POLKA No 1
ABC   1 C1:000300110000000 C2:uuuuddududduddu M:2/4  K:G      H:"LORZ T:UNNAMED POLKA No 4
ABC   1 C1:000300110000000 C2:uuuuddududduddu M:2/4  K:G      H:"LORZ T:UNNAMED POLKA No 4
ABC   1 C1:000300110000000 C2:uuuuddududduddu M:2/4  K:G      H:"LORZ T:UNNAMED POLKA No 4
ABC   1 C1:000300110000000 C2:uuuuddududduddu M:2/4  K:G      H:"LORZ T:UNNAMED POLKA No 4
ABC   1 C1:000300110000000 C2:uuuuddududduddu M:2/4  K:G      H:"LORZ T:UNNAMED POLKA No 4
ABC   1 C1:000300110000000 C2:uuuuddududduddu M:2/4  K:G      H:"LORZ T:UNNAMED POLKA No 4
ABC   13 C1:000300110000000 C2:uuuuddududduddu M:2/4  K:G      H:"LORZ T:UNNAMED POLKA No 4
ABC   14 C1:000300110000000 C2:uuuuddududduddu M:2/4  K:G      H:"LORZ T:UNNAMED POLKA No 4
ABC   15 C1:000300110000000 C2:uuuuddududduddu M:2/4  K:G      H:"LORZ T:UNNAMED POLKA No 4
ABC   1 C1:060002720006037 C2:ddduuuduudduuud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Unnamed Reel
ABC   1 C1:060002720006037 C2:ddduuuduudduuud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Unnamed Reel
ABC   1 C1:060002720006037 C2:ddduuuduudduuud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Unnamed Reel
ABC   1 C1:051111160016003 C2:duuuuududuuuudu M:C|  K:GDor     H:CLRS  T:Unnamed Reel
ABC   28 C1:051111160016003 C2:duuuuududuuuudu M:C|  K:GDor     H:CLRS  T:Unnamed Reel
ABC   28 C1:051111160016003 C2:duuuuududuuuudu M:C|  K:GDor     H:CLRS  T:Unnamed Reel
ABC   28 C1:051111160016003 C2:duuuuududuuuudu M:C|  K:GDor     H:CLRS  T:Unnamed Reel
ABC   76 C1:026352770223011 C2:udududduuuuuudu M:4/4  K:D      H:DLRZ  T:Unnamed Reel
ABC   76 C1:026352770223011 C2:udududduuuuuudu M:4/4  K:D      H:DLRZ  T:Unnamed Reel
ABC 18023 C1:307670176056767 C2:uuddudduddddudu M:C   K:G      H:IS   T:Unnamed Reel
ABC 18024 C1:601111364174417 C2:duuuuuddudududu M:C   K:G      H:IS   T:Unnamed Reel
ABC 18023 C1:307670176056767 C2:uuddudduddddudu M:C   K:G      H:IS   T:Unnamed Reel
ABC 18024 C1:601111364174417 C2:duuuuuddudududu M:C   K:G      H:IS   T:Unnamed Reel
ABC  7776 C1:051111160016003 C2:duuuuududuuuudu M:C|  K:GDor     H:CLORS T:Unnamed Reel
ABC   1 C1:030077776020171 C2:uddddduudududdd M:9/8  K:D      H:BRSZ  T:Unnamed Slip Jig (Kerr's Merry Melodies Bk.4, p23)
ABC   1 C1:030077776020171 C2:uddddduudududdd M:9/8  K:D      H:BRSZ  T:Unnamed Slip Jig (Kerr's Merry Melodies Bk.4, p23)
ABC   1 C1:030077776020171 C2:uddddduudududdd M:9/8  K:D      H:BRSZ  T:Unnamed Slip Jig (Kerr's Merry Melodies Bk.4, p23)
ABC   1 C1:030077776020171 C2:uddddduudududdd M:9/8  K:D      H:BRSZ  T:Unnamed Slip Jig (Kerr's Merry Melodies Bk.4, p23)
ABC   1 C1:030077776020171 C2:uddddduudududdd M:9/8  K:D      H:BRSZ  T:Unnamed Slip Jig (Kerr's Merry Melodies Bk.4, p23)
ABC   1 C1:030077776020171 C2:uddddduudududdd M:9/8  K:D      H:BRSZ  T:Unnamed Slip Jig (Kerr's Merry Melodies Bk.4, p23)
ABC   1 C1:030077776020171 C2:uddddduudududdd M:9/8  K:D      H:BRSZ  T:Unnamed Slip Jig (Kerr's Merry Melodies Bk.4, p23)
ABC   1 C1:030077776020171 C2:uddddduudududdd M:9/8  K:D      H:BRSZ  T:Unnamed Slip Jig (Kerr's Merry Melodies Bk.4, p23)
ABC   1 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:2/2  K:C      H:LS   T:Unnamed tune
ABC 18025 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:2/2  K:C      H:LS   T:Unnamed tune
ABC 18025 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:2/2  K:C      H:LS   T:Unnamed tune
ABC  1027 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:2/2  K:C      H:LS   T:Unnamed tune
ABC  7777 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:2/2  K:C      H:LOS  T:Unnamed tune
ABC   1 C1:070100707104040 C2:duduududuududuu M:12/8 K:C      H:CLQW  T:Unneg gwezh oan dimezet
ABC   1 C1:070100707104040 C2:duduududuududuu M:12/8 K:C      H:CLQW  T:Unneg gwezh oan dimezet
ABC   1 C1:070100707104040 C2:duduududuududuu M:12/8 K:C      H:CLQW  T:Unneg gwezh oan dimezet
ABC   1 C1:070100707104040 C2:duduududuududuu M:12/8 K:C      H:CLQW  T:Unneg gwezh oan dimezet
ABC   1 C1:070100707104040 C2:duduududuududuu M:12/8 K:C      H:CLQW  T:Unneg gwezh oan dimezet
ABC  704 C1:003070600000003 C2:uddduddduudddud M:6/8  K:Cm      H:ACLOQSWZ T:Unos güeyos negros vi (CT 436)
ABC  704 C1:003070600000003 C2:uddduddduudddud M:6/8  K:Cm      H:ACLOQSWZ T:Unos güeyos negros vi (CT 436)
ABC 18027 C1:003070600000003 C2:uddduddduudddud M:6/8  K:Cm      H:ACLOQSWZ T:Unos güeyos negros vi (CT 436)
ABC 18027 C1:003070600000003 C2:uddduddduudddud M:6/8  K:Cm      H:ACLOQSWZ T:Unos güeyos negros vi (CT 436)
ABC   1 C1:000007100000071 C2:duduuudududduud M:2/4  K:D      H:"CLRZ T:Uno! . . . Tango
ABC   1 C1:000007100000071 C2:duduuudududduud M:2/4  K:D      H:"CFLRZ T:Uno! . . . Tango
ABC   1 C1:000007100000071 C2:duduuudududduud M:2/4  K:D      H:"CFLRZ T:Uno! . . . Tango
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:U.N. Owen Was Her ?
ABC   6 C1:770407770000000 C2:ddudddddudddudd M:3/4  K:G      H:CILQRVWZ T:Un petit cabanon
ABC   1 C1:077707010307011 C2:dddduuduudddddu M:2/4  K:G      H:OR   T:un Pied dans l'Eau
ABC   1 C1:077707010307011 C2:dddduuduudddddu M:2/4  K:G      H:OR   T:un Pied dans l'Eau
ABC  299 C1:371076713710760 C2:uduuddddduuduud M:2/4  K:G      H:ACLOQR T:Un pied dans l'eau
ABC  299 C1:371076713710760 C2:uduuddddduuduud M:2/4  K:G      H:ACLOQR T:Un pied dans l'eau
ABC  7572 C1:077707010307011 C2:dddduuduudddddu M:2/4  K:G      H:OR   T:un Pied dans l'Eau
ABC  7390 C1:077707010307011 C2:dddduuduudddddu M:2/4  K:G      H:FORZ  T:un Pied dans l'Eau
ABC  2257 C1:077707010307011 C2:dddduuduudddddu M:2/4  K:G      H:FORZ  T:un Pied dans l'Eau
ABC  430 C1:070107070102060 C2:dudduuddddududu M:3/4  K:G      H:"CFLQZ T:Un p'tit brin d'musette
ABC   1 C1:007717176621001 C2:ddududdduuudddu M:3/4  K:C      H:CL   T:Un Quebecois à Caracas (D. Thonon)
ABC  103 C1:007717176621001 C2:ddududdduuudddu M:3/4  K:C      H:CL   T:Un Quebecois à Caracas (D. Thonon)
ABC  103 C1:007717176621001 C2:ddududdduuudddu M:3/4  K:C      H:CL   T:Un Quebecois à Caracas (D. Thonon)
ABC 17959 C1:007717176621001 C2:ddududdduuudddu M:3/4  K:C      H:CL   T:Un Quebecois à Caracas (D. Thonon)
ABC 17959 C1:007717176621001 C2:ddududdduuudddu M:3/4  K:C      H:CL   T:Un Quebecois à Caracas (D. Thonon)
ABC  7743 C1:007717176621001 C2:ddududdduuudddu M:3/4  K:C      H:CLO  T:Un Quebecois à Caracas (D. Thonon)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unquest Grave (Beverly)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unquest Grave (Beverly)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unquest Grave - Lute (Beverly)
ABC  189 C1:000100000007000 C2:ududddududduuuu M:1/4  K:D%0sharps  H:LQV  T:unquiet / Cold Wind
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave (2:53) Bagpipe
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave (2:53) Bagpipe
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave (2:53) Drums
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave (2:53) Drums
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave (2:53) Flute
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave (2:53) Flute
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave (2:53) Harp
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave (2:53) Harp
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave (2:53) Horn
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave (2:53) Horn
ABC   1 C1:007701110103060 C2:dduuuududdduduu M:4/4  K:G      H:L   T:The Unquiet Grave (2)
ABC   1 C1:007701110103060 C2:dduuuududdduduu M:4/4  K:G      H:L   T:The Unquiet Grave (2)
ABC   1 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:L   T:The Unquiet Grave
ABC   1 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:L   T:The Unquiet Grave
ABC   1 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:L   T:The Unquiet Grave
ABC 19025 C1:000712001711776 C2:duuuduudddduddd M:3/4  K:Am      H:"CLOQR T:Unquiet Grave, The
ABC   1 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:BDLQSWZ T:Unquiet Grave, The
ABC 18028 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:BDLQSWZ T:Unquiet Grave, The
ABC 18028 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:BDLQSWZ T:Unquiet Grave, The
ABC  208 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:BDLQSWZ T:Unquiet Grave, The
ABC  208 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:BDLQSWZ T:Unquiet Grave, The
ABC 21002 C1:000712001711776 C2:duuuduudddduddd M:3/4  K:Am      H:"CLOQRZ T:Unquiet Grave, The
ABC  179 C1:073076716007007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:D      H:L   T:The Unquiet Grave
ABC  7779 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:BDLOQSW T:Unquiet Grave, The
ABC  208 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:BDLQSWZ T:Unquiet Grave, The
ABC  208 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:BDLQSWZ T:Unquiet Grave, The
ABC  208 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:BDLQSWZ T:Unquiet Grave, The
ABC  208 C1:073076715000007 C2:dudddududduuuud M:6/8  K:Bb      H:BDLQSWZ T:Unquiet Grave, The
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave - bagpipe (2:53)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave - drum (2:53)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave - flute (2:53)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave - harp (2:53)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Unquiet Grave - horn (2:53)
ABC  190 C1:000100000007000 C2:ududddududduuuu M:1/4  K:C      H:LQV  T:unquiet.mid
ABC  697 C1:010700060107000 C2:udduddudduuddud M:2/2  K:A      H:"CLQSV T:Unrequited Love
ABC  464 C1:000003030000020 C2:ududuuuduududuu M:2/4  K:F      H:LOR  T:UNSER ALTER STABSVERWALTER
ABC  497 C1:001111000061710 C2:uuuududududuuuu M:3/4  K:F      H:LOR  T:UNSER BRUDER MALCHER
ABC  229 C1:110101000617106 C2:uuuududududduuu M:3/8  K:C      H:LOR  T:UNSER BRUDER MALCHER, DER WULLT A REITER WAEREN
ABC   41 C1:005301010077040 C2:duuudduduudddud M:2/4  K:Bb      H:LOR  T:UNSER HANS HAT HOSEN AN
ABC   0 C1:046200010705431 C2:ududududduuddud M:4/4  K:C      H:LQVZ  T:Unser Herrscher
ABC  177 C1:000070020000700 C2:dududdddduuuduu M:4/4  K:A      H:LOR  T:UNSER LEBEN GLEICHT DER REISE
ABC  427 C1:000066011064022 C2:dduuduuudddduuu M:3/8  K:D      H:LOR  T:UNSER LEBEN SAGEN WEISE
ABC  164 C1:000200060007000 C2:udduuuudddudddu M:4/4  K:G      H:LOR  T:UNSER LIEBEN FRAUE
ABC  448 C1:070207076105070 C2:duddduuddddudud M:4/4  K:F      H:LOR  T:"Unserm Koenige"
ABC  645 C1:100702710301200 C2:udduuudududuuud M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Unser Toirele
ABC  645 C1:100702710301200 C2:udduuudududuuud M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Unser Toirele
ABC   1 C1:100702710301200 C2:udduuudududuuud M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Unser Toirele
ABC  186 C1:100702710301200 C2:udduuudududuuud M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Unser Toirele
ABC  186 C1:100702710301200 C2:udduuudududuuud M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Unser Toirele
ABC  645 C1:100702710301200 C2:udduuudududuuud M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Unser Toirele
ABC  645 C1:100702710301200 C2:udduuudududuuud M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Unser Toirele
ABC  645 C1:100702710301200 C2:udduuudududuuud M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Unser Toirele
ABC  645 C1:100702710301200 C2:udduuudududuuud M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Unser Toirele
ABC   1 C1:050707070707000 C2:uddddduduuduudd M:2/4  K:D      H:"LSVZ T:Unsetholmen G\aangl\aat
ABC   4 C1:000701200000101 C2:duuuuduududddud M:4/4  K:G      H:C   T:Un seul Seigneur - I46
ABC   0 C1:022062777003011 C2:uudduddduuudddu M:3/4  K:Ab      H:LQVZw T:Uns ist Geborn ein Kindelein
ABC   94 C1:000177110422071 C2:udduuduuduududd M:4/4  K:Bb      H:LOR  T:UNS LANDWEHRMAENNERN
ABC  106 C1:711700707770007 C2:duudddddduuduuu M:3/4  K:Em      H:LZ   T:Un Soir Au Clair De Lune
ABC   1 C1:060353200060200 C2:dududududududud M:2/2  K:C      H:CLQZ  T:Un soir dans sa cabane
ABC   1 C1:060353200060200 C2:dududududududud M:2/2  K:C      H:CLQZ  T:Un soir dans sa cabane
ABC   1 C1:060353200060200 C2:dududududududud M:2/2  K:C      H:CLQZ  T:Un soir dans sa cabane
ABC   1 C1:060353200060200 C2:dududududududud M:2/2  K:C      H:CLQZ  T:Un soir dans sa cabane
ABC   1 C1:060353200060200 C2:dududududududud M:2/2  K:C      H:CLQZ  T:Un soir dans sa cabane
ABC  563 C1:250077320037320 C2:uuddduudduuudud M:3/4  K:Bb      H:LOR  T:UNSRE BUBEN SIND WILD
ABC  469 C1:000022006600000 C2:uudduuddudddudu M:3/8  K:F      H:LOR  T:UNSRE MUTTER HAT DIE GAENSE
ABC   1 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:A      H:OR   T:Unst Bridal March
ABC  494 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduududd M:3/4  K:A      H:BLZ  T:Unst Bridal March
ABC  494 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduududd M:3/4  K:A      H:BLZ  T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000172000201110 C2:uduuuuuuddduudu M:3/4  K:A      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000172000201110 C2:uduuuuuuddduudu M:3/4  K:A      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000172000201110 C2:uduuuuuuddduudu M:3/4  K:A      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000172000201110 C2:uduuuuuuddduudu M:3/4  K:A      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000172000201110 C2:uduuuuuuddduudu M:3/4  K:A      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:BLRSZ T:UNST BRIDAL MARCH
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:BLRSZ T:UNST BRIDAL MARCH
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduududd M:3/4  K:A      H:BLRSZ T:UNST BRIDAL MARCH
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduududd M:3/4  K:A      H:BLRSZ T:UNST BRIDAL MARCH
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:UNST BRIDAL MARCH
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:UNST BRIDAL MARCH
ABC   28 C1:000172000201110 C2:uduuuuuuddduudu M:3/4  K:A      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000172000201110 C2:uduuuuuuddduudu M:3/4  K:A      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000172000201110 C2:uduuuuuuddduudu M:3/4  K:A      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:"BLRSZ T:Unst Bridal March
ABC  494 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduududd M:3/4  K:A      H:BLZ  T:Unst Bridal March
ABC  494 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduududd M:3/4  K:A      H:BLZ  T:Unst Bridal March
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:BLRSZ T:UNST BRIDAL MARCH
ABC   29 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduududd M:3/4  K:A      H:BLRSZ T:UNST BRIDAL MARCH
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:BLRSZ T:UNST BRIDAL MARCH
ABC   29 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduududd M:3/4  K:A      H:BLRSZ T:UNST BRIDAL MARCH
ABC   29 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduududd M:3/4  K:A      H:BLRSZ T:UNST BRIDAL MARCH
ABC   28 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:G      H:BLRSZ T:UNST BRIDAL MARCH
ABC 18029 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:A      H:OR   T:Unst bridal march
ABC 18029 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:A      H:OR   T:Unst bridal march
ABC  7979 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:A      H:OR   T:Unst Bridal March
ABC 10008 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:A      H:FORZ  T:Unst Bridal March
ABC  1781 C1:000101000201110 C2:uuuuuuddduudddu M:3/4  K:A      H:FORZ  T:Unst Bridal March
ABC   1 C1:001767126767741 C2:uddduuddddduuuu M:2/4  K:D      H:"CL  T:The Unsung Hero
ABC   1 C1:001767126767741 C2:uddduuddddduuuu M:2/4  K:D      H:"CL  T:The Unsung Hero
ABC   1 C1:001767126767741 C2:uddduuddddduuuu M:C   K:D      H:"CL  T:The Unsung Hero
ABC   1 C1:001767126767741 C2:uddduuddddduuuu M:C   K:D      H:"CL  T:The Unsung Hero
ABC   1 C1:001767126767741 C2:uddduuddddduuuu M:C   K:D      H:"CL  T:The Unsung Hero
ABC   1 C1:001767126767741 C2:uddduuddddduuuu M:C   K:D      H:"CL  T:The Unsung Hero
ABC   1 C1:000260620007701 C2:uddudduuuddduud M:4/4  K:G      H:"CL  T:The Unsung Hero
ABC   1 C1:000260620007701 C2:uddudduuuddduud M:4/4  K:G      H:"CL  T:The Unsung Hero
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:CR   T:Unsung Hero
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:CR   T:Unsung Hero
ABC 12212 C1:600200640706000 C2:ddudduddddudddd M:2/4  K:Bb      H:"FLRW T:Unter den Laubengewölbe. Schottisch. BbEb (st06612)
ABC  179 C1:000002000707000 C2:uddduduududuudd M:3/8  K:C      H:LOR  T:UNTER DEN ROTEN BLUMEN
ABC   13 C1:111007111007111 C2:uuuduuuduuududd M:6/8  K:C      H:FLRSZ T:Unter der Chuppe
ABC   13 C1:111007111007111 C2:uuuduuuduuududd M:6/8  K:C      H:FLRSZ T:Unter der Chuppe
ABC  1010 C1:111007111007111 C2:uuuduuuduuududd M:6/8  K:C      H:FLRSZ T:Unter der Chuppe
ABC  1010 C1:111007111007111 C2:uuuduuuduuududd M:6/8  K:C      H:FLRSZ T:Unter der Chuppe
ABC  1010 C1:111007111007111 C2:uuuduuuduuududd M:6/8  K:C      H:FLRSZ T:Unter der Chuppe
ABC  1010 C1:111007111007111 C2:uuuduuuduuududd M:6/8  K:C      H:FLRSZ T:Unter der Chuppe
ABC  1010 C1:111007111007111 C2:uuuduuuduuududd M:6/8  K:C      H:FLRSZ T:Unter der Chuppe
ABC   40 C1:000004000001000 C2:uududududduduud M:3/2  K:D      H:LOR  T:Unter der Linde
ABC 18030 C1:322007117001311 C2:uuuduudduuuduud M:3/4  K:G      H:CLZ  T:Unter Freunden - Walzer/Waltz/Valse
ABC 18030 C1:322007117001311 C2:uuuduudduuuduud M:3/4  K:G      H:CLZ  T:Unter Freunden - Walzer/Waltz/Valse
ABC   91 C1:060206020602030 C2:dududuududdduud M:3/4  K:E      H:LOR  T:UNTER MEINES VATERS SEINEM FENSTER
ABC  547 C1:626262330370706 C2:dududuududdddud M:3/4  K:F      H:LOR  T:UNTER MEINES VATERS SEINEM FENSTER
ABC   17 C1:262626226266000 C2:udududuududduud M:C   K:D      H:CLR  T:(untested)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:until it sleeps (3:58) Horn
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:until it sleeps (4:16) Bass
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:until it sleeps (4:16) Drums
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:until it sleeps (4:16) Lute
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Until It Sleeps, by Metallica - SOLO (3:21)
ABC  117 C1:000500660011100 C2:ddduuudduuddudd M:4/4  K:Bb      H:ABLQRZ T:Untitled.#15. JBs.117
ABC  117 C1:000500660011100 C2:ddduuudduuddudd M:4/4  K:Bb      H:ABLQRZ T:Untitled.#15. JBs.117
ABC  117 C1:000500660011100 C2:ddduuudduuddudd M:4/4  K:Bb      H:ALQRSZ T:Untitled.#15. JBs.117
ABC 10017 C1:000500660011100 C2:ddduuudduuddudd M:4/4  K:Bb      H:AFLQRSZ T:Untitled.#15. JBs.117
ABC  4888 C1:000500660011100 C2:ddduuudduuddudd M:4/4  K:Bb      H:ABFLQRSZ T:Untitled.#15. JBs.117
ABC  1001 C1:011107620771077 C2:uuudduddudduuuu M:4/4  K:G      H:BCOSZ T:Untitled (1)
ABC   1 C1:703011000040070 C2:duuuuuddudduuuu M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 1 (Fenian)
ABC   1 C1:703011000040070 C2:duuuuuddudduuuu M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 1 (Fenian)
ABC   1 C1:703011000040070 C2:duuuuuddudduuuu M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 1 (Fenian)
ABC   1 C1:701060542070371 C2:dduduuduuuuddud M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 2 (Fenian)
ABC   1 C1:701060542070371 C2:dduduuduuuuddud M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 2 (Fenian)
ABC   1 C1:701060542070371 C2:dduduuduuuuddud M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 2 (Fenian)
ABC   61 C1:335732634357311 C2:ududduudduududd M:2/4  K:Eb      H:BLOQRZ T:Untitled 2voices. Dix.61
ABC  1330 C1:111777003117611 C2:uuuddduuudduuud M:3/4  K:D      H:BCLO  T:Untitled #330
ABC  1339 C1:471447375117527 C2:ududududduuddud M:4/4  K:G      H:BCLOQ T:Untitled #339
ABC  1340 C1:002023005005077 C2:uuududddudduuud M:6/8  K:D      H:BCOQZ T:Untitled #340
ABC  1343 C1:000700100000000 C2:dduddududdduu  M:4/4  K:G      H:BCLOQ T:Untitled #343
ABC  346 C1:267267700326017 C2:udduddduudududu M:3/4  K:D      H:BCLOQ T:Untitled #346
ABC   1 C1:701060542070371 C2:dduduuduuuuddud M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 3 (Fenian)
ABC   1 C1:701060542070371 C2:dduduuduuuuddud M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 3 (Fenian)
ABC   1 C1:701060542070371 C2:dduduuduuuuddud M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 3 (Fenian)
ABC   1 C1:061177004006611 C2:duuddudduududdu M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 3 (Fenian)
ABC   1 C1:061177004006611 C2:duuddudduududdu M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 3 (Fenian)
ABC   1 C1:061177004006611 C2:duuddudduududdu M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 3 (Fenian)
ABC   1 C1:061177004006611 C2:duuddudduududdu M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 3 (Fenian)
ABC   28 C1:020226011625604 C2:uuuuududuududud M:2/4  K:G      H:ABLOQVZ T:Untitled.3voices. AJH.028
ABC   28 C1:020226011625604 C2:uuuuududuududud M:2/4  K:G      H:ABLOQVZ T:Untitled.3voices. AJH.028
ABC   28 C1:020226011625604 C2:uuuuududuududud M:2/4  K:G      H:ALOQSVZ T:Untitled.3voices. AJH.028
ABC 10018 C1:020226011625604 C2:uuuuududuududud M:2/4  K:G      H:AFLOQSVZ T:Untitled.3voices. AJH.028
ABC 10732 C1:020226011625604 C2:uuuuududuududud M:2/4  K:G      H:AFLOQSVZ T:Untitled.3voices. AJH.028
ABC  6933 C1:020226011625604 C2:uuuuududuududud M:2/4  K:G      H:ABFLOQSVZ T:Untitled.3voices. AJH.028
ABC  114 C1:041101077117056 C2:duuudduududdduu M:2/4  K:F      H:ABLQRZ T:Untitled.#44 JBs.114
ABC  114 C1:041101077117056 C2:duuudduududdduu M:2/4  K:F      H:ABLQRZ T:Untitled.#44 JBs.114
ABC  114 C1:041101077117056 C2:duuudduududdduu M:2/4  K:F      H:ALQRSZ T:Untitled.#44 JBs.114
ABC 10019 C1:041101077117056 C2:duuudduududdduu M:2/4  K:F      H:AFLQRSZ T:Untitled.#44 JBs.114
ABC  4885 C1:041101077117056 C2:duuudduududdduu M:2/4  K:F      H:ABFLQRSZ T:Untitled.#44 JBs.114
ABC   8 C1:222007177767227 C2:uuududdddduuduu M:6/8  K:Ddor     H:CLZ  T:Untitled 48 bar jig
ABC   8 C1:222007177767227 C2:uuududdddduuduu M:6/8  K:Ddor     H:CLZ  T:Untitled 48 bar jig
ABC   8 C1:222007177767227 C2:uuududdddduuduu M:6/8  K:Ddor     H:CLZ  T:Untitled 48 bar jig
ABC   8 C1:222007177767227 C2:uuududdddduuduu M:6/8  K:Ddor     H:CLZ  T:Untitled 48 bar jig
ABC   8 C1:222007177767227 C2:uuududdddduuduu M:6/8  K:Ddor     H:CLZ  T:Untitled 48 bar jig
ABC   8 C1:222007177767227 C2:uuududdddduuduu M:6/8  K:Ddor     H:CLZ  T:Untitled 48 bar jig
ABC   8 C1:222007177767227 C2:uuududdddduuduu M:6/8  K:Ddor     H:CLQ  T:Untitled 48 bar jig
ABC   19 C1:222007177767227 C2:uuududdddduuduu M:6/8  K:Ddor     H:CLQ  T:Untitled 48 bar jig
ABC   19 C1:222007177767227 C2:uuududdddduuduu M:6/8  K:Ddor     H:CLQ  T:Untitled 48 bar jig
ABC  582 C1:222007177767227 C2:uuududdddduuduu M:6/8  K:Ddor     H:CLZ  T:Untitled 48 bar jig
ABC  365 C1:030707071777071 C2:udddudddduudduu M:2/2  K:D      H:"LQR  T:Untitled 48 Bar Polka
ABC  366 C1:030707071777071 C2:udddudddduudduu M:2/2  K:Gmaj     H:LR   T:Untitled 48 Bar Polka
ABC  372 C1:030707071777071 C2:udddudddduudduu M:2/2  K:D      H:"LQR  T:Untitled 48 Bar Polka
ABC  373 C1:030707071777071 C2:udddudddduudduu M:2/2  K:Gmaj     H:LR   T:Untitled 48 Bar Polka
ABC  372 C1:030707071777071 C2:udddudddduudduu M:2/2  K:D      H:"LQR  T:Untitled 48 Bar Polka
ABC  373 C1:030707071777071 C2:udddudddduudduu M:2/2  K:Gmaj     H:LR   T:Untitled 48 Bar Polka
ABC   1 C1:061000007000206 C2:dududuuddududud M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 4 (Appland)
ABC   1 C1:061000007000206 C2:dududuuddududud M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 4 (Appland)
ABC   1 C1:061000007000206 C2:dududuuddududud M:4/4  K:G      H:L   T:Untitled 4 (Appland)
ABC   1 C1:701100720006223 C2:dduuuduuduuuddd M:4/4  K:D      H:L   T:Untitled 5 (Austral)
ABC   1 C1:701100720006223 C2:dduuuduuduuuddd M:4/4  K:D      H:L   T:Untitled 5 (Austral)
ABC   1 C1:701100720006223 C2:dduuuduuduuuddd M:4/4  K:D      H:L   T:Untitled 5 (Austral)
ABC  1060 C1:006006027001774 C2:ddududduudddudd M:6/4  K:G      H:BCLOZ T:Untitled (60)
ABC  1069 C1:071070771004051 C2:duddduuduuudddu M:3/2  K:G      H:BCLOZ T:Untitled (69)
ABC  1070 C1:017677000372067 C2:uddddududduuuud M:3/4  K:G      H:BCLOZ T:Untitled (70)
ABC  1074 C1:002006022107077 C2:uduuudddduuuudd M:3/2  K:D      H:BCLOZ T:Untitled (74)
ABC  1084 C1:011021002060070 C2:uuuuudddduuuuud M:3/8  K:G      H:BCLOQSZ T:Untitled (84)
ABC   84 C1:077771004107016 C2:dddduuududduuud M:3/2  K:D      H:BCLQZ T:(Untitled)
ABC  1319 C1:000700100000000 C2:dduddududdduu  M:4/4  K:G      H:BCLOZ T:Untitled
ABC   58 C1:000022000067000 C2:uuddudduuuudddu M:6/8  K:G      H:ACLQRSZ T:untitled
ABC   58 C1:000022000067000 C2:uuddudduuuudddu M:6/8  K:G      H:ACLQRSZ T:untitled
ABC  348 C1:207207207027601 C2:ududududdududud M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Untitled
ABC  348 C1:207207207027601 C2:ududududdududud M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Untitled
ABC  348 C1:207207207027601 C2:ududududdududud M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Untitled
ABC  348 C1:207207207027601 C2:ududududdududud M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Untitled
ABC  287 C1:220661711600220 C2:uudduduuduuddud M:6/8  K:G      H:BCLOSZ T:Untitled
ABC  221 C1:177773712113715 C2:udddduduuuuudud M:6/8  K:G      H:BCLOQZ T:(untitled)
ABC  170 C1:760002060034000 C2:ddududududduddd M:6/8  K:G      H:BCLOQS T:(Untitled)
ABC   1 C1:121106101177727 C2:uuuuduuuddduddd M:C|  K:EMin     H:CZ   T:untitled
ABC  328 C1:300160270507701 C2:dudududduududud M:4/4  K:D      H:DLOSZ T:Untitled
ABC  328 C1:300160270507701 C2:dudududduududud M:4/4  K:D      H:DLOSZ T:Untitled
ABC  328 C1:300160270507701 C2:dudududduududud M:4/4  K:D      H:DLOSZ T:Untitled
ABC  156 C1:172230111637706 C2:uduuuuuududdddd M:4/4  K:D      H:FRS  T:Untitled
ABC   28 C1:030501770001030 C2:ududduududdudud M:3/4  K:DDor     H:FLQSZ T:[untitled]
ABC   28 C1:030501770001030 C2:ududduududdudud M:3/4  K:DDor     H:FLQSZ T:[untitled]
ABC   28 C1:030501770001030 C2:ududduududdudud M:3/4  K:DDor     H:FLQSZ T:[untitled]
ABC   2 C1:553170565531301 C2:dduududddduuuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:untitled
ABC   2 C1:553170565531301 C2:dduududddduuuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:untitled
ABC   2 C1:553170565531301 C2:dduududddduuuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:untitled
ABC  1022 C1:770601060117760 C2:ddduduudddudddu M:4/4  K:Dm      H:CFLWZ T:Untitled
ABC  1022 C1:770601060117760 C2:ddduduudddudddu M:4/4  K:Dm      H:CFLWZ T:Untitled
ABC  1196 C1:000602010203007 C2:duuuddduuuuuuuu M:3/4  K:Ador     H:CFLOSWZ T:untitled
ABC  1196 C1:000602010203007 C2:duuuddduuuuuuuu M:3/4  K:Ador     H:CFLOSWZ T:untitled
ABC   1 C1:154525077116655 C2:udduuddduudddud M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Untitled
ABC   1 C1:560167771113061 C2:ududddduuuuduuu M:9/8  K:Gmaj     H:LR   T:Untitled
ABC  735 C1:211776215027116 C2:uuuddduududuudu M:6/8  K:Am      H:CLZ  T:Untitled
ABC  735 C1:211776211777116 C2:uuuddduuuddduud M:6/8  K:Am      H:CLZ  T:Untitled
ABC   2 C1:553170565531301 C2:dduududddduuuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:untitled
ABC   1 C1:305117771305117 C2:uduuddduuduuddu M:9/8  K:Amix     H:FLRSZ T:Untitled
ABC   1 C1:260506232601306 C2:udddudduddduuud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Untitled
ABC   2 C1:002671003005003 C2:udduududuuudddu M:6/8  K:Dmix     H:BLRZ  T:Untitled
ABC   1 C1:202050653037003 C2:uuuddddudduduuu M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Untitled
ABC   2 C1:000601110707071 C2:duuuddduudddduu M:C   K:Bb      H:BLORS T:Untitled
ABC   1 C1:011011667077023 C2:uuuuddddduudduu M:9/8  K:D      H:FLRSZ T:Untitled
ABC   2 C1:001100200126021 C2:uuduuduuudddduu M:4/4  K:Amin     H:BLRZ  T:untitled
ABC   2 C1:553170565531301 C2:dduududddduuuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:untitled
ABC   1 C1:202050653037003 C2:uuuddddudduduuu M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Untitled
ABC   1 C1:716600060300277 C2:duddduuddduuuud M:4/4  K:C      H:BLRS  T:Untitled
ABC   1 C1:070052067661070 C2:uduudddduuduuud M:6/8  K:Emin     H:BLRZ  T:Untitled
ABC   1 C1:777111777771176 C2:ddduuuddddduudd M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Untitled
ABC   2 C1:002671003005003 C2:udduududuuudddu M:6/8  K:Dmix     H:BLRZ  T:Untitled
ABC   2 C1:000601110707071 C2:duuuddduudddduu M:C   K:Bb      H:BLORS T:Untitled
ABC   1 C1:026442610174417 C2:udududuudududud M:C   K:Amin     H:FLRSZ T:Untitled
ABC   1 C1:602671300011006 C2:dudduuuuduudddd M:6/8  K:Gmin     H:BLZ  T:Untitled
ABC   2 C1:553170565531301 C2:dduududddduuuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:untitled
ABC  328 C1:300160270507701 C2:dudududduududud M:4/4  K:D      H:DLOZ  T:Untitled
ABC  328 C1:300160270507701 C2:dudududduududud M:4/4  K:D      H:DLOZ  T:Untitled
ABC   2 C1:705311617727116 C2:dduuududduduudu M:2/4  K:A      H:LSZ  T:Untitled
ABC   3 C1:070053002061077 C2:dduududdudududu M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:Untitled
ABC   7 C1:205165542551203 C2:uuduuuddddddduu M:3/2  K:G      H:LSZ  T:Untitled
ABC   7 C1:205165542551203 C2:uuduuuddddddduu M:3/2  K:G      H:LSZ  T:Untitled
ABC   13 C1:027777770603207 C2:uduuddududddudd M:4/4  K:G      H:LS   T:Untitled
ABC   22 C1:116111650604070 C2:uuduuudddduuddd M:6/4  K:D      H:LSZ  T:untitled
ABC   13 C1:027777770603207 C2:uduuddududddudd M:4/4  K:G      H:LS   T:Untitled
ABC   22 C1:116111650604070 C2:uuduuudddduuddd M:6/4  K:D      H:LSZ  T:untitled
ABC   7 C1:205165542551203 C2:uuduuuddddddduu M:3/2  K:G      H:LSZ  T:Untitled
ABC   7 C1:205165542551203 C2:uuduuuddddddduu M:3/2  K:C      H:LOQSZ T:Untitled
ABC   13 C1:027777770603207 C2:uduuddududddudd M:4/4  K:G      H:LS   T:Untitled
ABC   22 C1:116111650604070 C2:uuduuudddduuddd M:6/4  K:D      H:LSZ  T:untitled
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:G      H:LR   T:Untitled
ABC   35 C1:121106101177727 C2:uuuuduuuddduddd M:C|  K:EMin     H:CZ   T:untitled
ABC  175 C1:121106101177727 C2:uuuuduuuddduddd M:C|  K:EMin     H:CZ   T:untitled
ABC   22 C1:116111650604070 C2:uuduuudddduuddd M:3/2  K:D      H:LQSZ  T:Untitled
ABC   40 C1:007127772300070 C2:duuddduudduddud M:4/4  K:C      H:DLQRSZ T:untitled
ABC   22 C1:116111650604070 C2:uuduuudddduuddd M:3/2  K:D      H:LQSZ  T:Untitled
ABC   22 C1:116111650604070 C2:uuduuudddduuddd M:3/2  K:D      H:LQSZ  T:Untitled
ABC   58 C1:000022000067000 C2:uuddudduuuudddu M:6/8  K:G      H:ACLQRSZ T:untitled
ABC   35 C1:121106101177727 C2:uuuuduuuddduddd M:C|  K:EMin     H:CZ   T:untitled
ABC   64 C1:207207207027601 C2:ududududdududud M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Untitled
ABC   65 C1:027702217111006 C2:udduuuduuudddud M:4/4  K:A      H:DLZ  T:Untitled
ABC   64 C1:207207207027601 C2:ududududdududud M:6/8  K:A      H:DLZ  T:Untitled
ABC   65 C1:027702217111006 C2:udduuuduuudddud M:4/4  K:A      H:DLZ  T:Untitled
ABC   37 C1:553170565531301 C2:dduududddduuuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:untitled
ABC   2 C1:002671003005003 C2:udduududuuudddu M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Untitled
ABC   2 C1:077076007711772 C2:dddddduuddudddu M:3/4  K:B      H:LRSZ  T:Untitled
ABC   30 C1:600230701012700 C2:duuuduuuuuddudd M:C   K:D      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC   35 C1:207701131712000 C2:uudduududuuuduu M:C   K:F      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC   36 C1:300312267767007 C2:uudduuuuudddddd M:2/4  K:C      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC   37 C1:030000116076770 C2:uuuddddduuuuddd M:C   K:G      H:LQSVZ T:[untitled]
ABC   40 C1:006037006037170 C2:duddududddduudu M:6/8  K:C      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC   46 C1:110071020107670 C2:uuduuudddduuudd M:C   K:B      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC   47 C1:206206201100301 C2:uududuuuuuudddu M:6/8  K:D      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC   48 C1:001100210762001 C2:uuuudduudddduuu M:C   K:G      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC   87 C1:427057767065300 C2:uudduuddddduddu M:3/4  K:E      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC   95 C1:326262204075107 C2:uududuuuudududu M:2/4  K:F      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC   99 C1:040300171277711 C2:duuduuddduuuuud M:C   K:G      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC  120 C1:206201107100301 C2:uuduuuduuuudddu M:6/8  K:D      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC  124 C1:010305017700010 C2:uududduudududuu M:3/4  K:E      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC  126 C1:767711267705767 C2:dddduuudddudddd M:3/4  K:D      H:LQSVWZ T:[untitled]
ABC  156 C1:172230111637706 C2:uduuuuuududdddd M:4/4  K:D      H:S   T:Untitled
ABC  228 C1:503602501027667 C2:ududuuudddduuud M:6/8  K:G      H:LR   T:Untitled
ABC  228 C1:503602501027667 C2:ududuuudddduuud M:6/8  K:G      H:LR   T:Untitled
ABC   2 C1:705311617727116 C2:dduuududduduudu M:2/4  K:A      H:LSZ  T:Untitled
ABC   4 C1:070053002061077 C2:dduududdudududu M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:Untitled
ABC   3 C1:022021116053777 C2:uuuuuuddudddduu M:6/8  K:D      H:LS   T:Untitled
ABC  156 C1:172230111637706 C2:uduuuuuududdddd M:4/4  K:D      H:FRS  T:Untitled
ABC  328 C1:300160270507701 C2:dudududduududud M:4/4  K:D      H:DLOZ  T:Untitled
ABC  328 C1:300160270507701 C2:dudududduududud M:4/4  K:D      H:DLOZ  T:Untitled
ABC  328 C1:300160270507701 C2:dudududduududud M:4/4  K:D      H:DLOZ  T:Untitled
ABC  1640 C1:300160270507701 C2:dudududduududud M:4/4  K:D      H:DLOZ  T:Untitled
ABC   2 C1:001100200126021 C2:uuduuduuudddduu M:4/4  K:C      H:BLRZ  T:untitled
ABC   2 C1:553170565531301 C2:dduududddduuuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:untitled
ABC 18031 C1:720324462201772 C2:dudududuuuddudd M:2/4  K:D      H:CLR  T:untitled
ABC 18032 C1:121106101177727 C2:uuuuduuuddduddd M:C|  K:EMin     H:CZ   T:untitled
ABC 18033 C1:121106101177727 C2:uuuuduuuddduddd M:C|  K:EMin     H:CZ   T:untitled
ABC 18031 C1:720324462201772 C2:dudududuuuddudd M:2/4  K:D      H:CLR  T:untitled
ABC 18032 C1:121106101177727 C2:uuuuduuuddduddd M:C|  K:EMin     H:CZ   T:untitled
ABC 18033 C1:121106101177727 C2:uuuuduuuddduddd M:C|  K:EMin     H:CZ   T:untitled
ABC   49 C1:720324462201772 C2:dudududuuuddudd M:2/4  K:D      H:CLR  T:untitled
ABC   28 C1:030501770001030 C2:ududduududdudud M:3/4  K:DDor     H:FLQSZ T:[untitled]
ABC  7801 C1:121106101177727 C2:uuuuduuuddduddd M:C|  K:EMin     H:CO   T:untitled
ABC 10009 C1:120007676771001 C2:uuuddddduuduuud M:C   K:G      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC 10010 C1:027111670017662 C2:uduuudduddduddd M:C|  K:C      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC 10011 C1:076502610700062 C2:udduduududududu M:C   K:D      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC 10012 C1:606656066506606 C2:dudduudddudduud M:6/8  K:F      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC 10013 C1:603763616363170 C2:duddudududuudud M:2/4  K:C      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC 10014 C1:777111010043777 C2:ddduuuduuddduuu M:6/8  K:G      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC 10015 C1:022663117011117 C2:duuuuudduuudduu M:3/8  K:C      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC 10016 C1:241700220620661 C2:ududuududduduud M:6/8  K:C      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC  3268 C1:606656066506606 C2:dudduudddudduud M:6/8  K:F      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC  3276 C1:120007676771001 C2:uuuddddduuduuud M:C   K:G      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC  3278 C1:022663117011117 C2:duuuuudduuudduu M:3/8  K:C      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC  3320 C1:777111010043777 C2:ddduuuduuddduuu M:6/8  K:G      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC  3322 C1:027111670017662 C2:uduuudduddduddd M:C|  K:C      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC  2959 C1:603763616363170 C2:duddudududuudud M:2/4  K:C      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC  3254 C1:241700220620661 C2:ududuududduduud M:6/8  K:C      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC  3256 C1:076502610700062 C2:udduduududududu M:C   K:D      H:ABFLOZ T:Untitled
ABC   2 C1:720324462201772 C2:dudududuuuddudd M:2/4  K:D      H:CLR  T:untitled
ABC   2 C1:720324462201772 C2:dudududuuuddudd M:2/4  K:D      H:CLR  T:untitled
ABC   0 C1:000261060700000 C2:ududduududddduu M:2/4  K:G#Min    H:LQS  T:Untitled Abkhazian Song
ABC   1 C1:020000171111006 C2:uuduuuudduuuddd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Untitled Air
ABC   2 C1:061140270654020 C2:duudududddduduu M:2/4  K:Edor     H:BLZ  T:Untitled Air
ABC   1 C1:020000171111006 C2:uuduuuudduuuddd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Untitled Air
ABC   1 C1:663666311070001 C2:dduddduuududddu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Untitled Air
ABC   3 C1:661070221071300 C2:dduduuuduudduuu M:6/8  K:F      H:BLQZ  T:Untitled Air
ABC   3 C1:661070221071300 C2:dduduuuduudduuu M:6/8  K:F      H:BLZ  T:Untitled Air
ABC   2 C1:076501071117776 C2:dduuduuuddddduu M:3/4  K:Amin     H:BLRSZ T:Untitled Air
ABC   2 C1:061140270654020 C2:duudududddduduu M:2/4  K:E      H:BLZ  T:Untitled Air
ABC   14 C1:005100711116770 C2:duduuuudududuud M:2/4  K:D      H:ABLOQZ T:Untitled. AJH.014
ABC   14 C1:005100711116770 C2:duduuuudududuud M:2/4  K:D      H:ABLOQZ T:Untitled. AJH.014
ABC   14 C1:005100711116770 C2:duduuuudududuud M:2/4  K:D      H:ALOQSZ T:Untitled. AJH.014
ABC 10020 C1:005100711116770 C2:duduuuudududuud M:2/4  K:D      H:AFLOQSZ T:Untitled. AJH.014
ABC  6919 C1:005100711116770 C2:duduuuudududuud M:2/4  K:D      H:ABFLOQSZ T:Untitled. AJH.014
ABC   2 C1:057064172027661 C2:uddduduuddduudu M:3/4  K:GDor     H:BLSZ  T:Untitled [Atkinson #39]
ABC   37 C1:057064172027661 C2:uddduduuddduudu M:3/4  K:GDor     H:BLSZ  T:Untitled [Atkinson #39]
ABC   37 C1:057064172027661 C2:uddduduuddduudu M:3/4  K:GDor     H:BLSZ  T:Untitled [Atkinson #39]
ABC  583 C1:057064172027661 C2:uddduduuddduudu M:3/4  K:GDor     H:BLSZ  T:Untitled [Atkinson #39]
ABC   1 C1:172027670172057 C2:uduuddduduuddud M:9/4  K:GDORIAN   H:BLSZ  T:Untitled [Atkinson MS #7]
ABC   36 C1:172027670172057 C2:uduuddduduuddud M:9/4  K:GDORIAN   H:BLSZ  T:Untitled [Atkinson MS #7]
ABC   36 C1:172027670172057 C2:uduuddduduuddud M:9/4  K:GDORIAN   H:BLSZ  T:Untitled [Atkinson MS #7]
ABC  584 C1:172027670172057 C2:uduuddduduuddud M:9/4  K:GDORIAN   H:BLSZ  T:Untitled [Atkinson MS #7]
ABC   2 C1:020235672427223 C2:uuduuuuddddduuu M:2/4  K:A      H:LSZ  T:Untitled Breakdown
ABC   2 C1:020235672427223 C2:uuduuuuddddduuu M:2/4  K:A      H:LSZ  T:Untitled Breakdown
ABC   2 C1:020235672427223 C2:uuduuuuddddduuu M:2/4  K:A      H:LSZ  T:Untitled Breakdown
ABC  106 C1:500112030410177 C2:duuududuudddddd M:3/4  K:Bb      H:CLQRSZ T:Untitled by Pleyel EHo.106
ABC  106 C1:500112030410177 C2:duuududuudddddd M:3/4  K:Bb      H:CLQRSZ T:Untitled by Pleyel EHo.106
ABC  112 C1:003006600100062 C2:uudddddudduuuud M:3/4  K:C      H:CLQRSZ T:Untitled by Pleyell EHo.112
ABC  112 C1:003006600100062 C2:uudddddudduuuud M:3/4  K:C      H:CLQRSZ T:Untitled by Pleyell EHo.112
ABC   24 C1:710306717700077 C2:duudduddddududd M:2/4  K:C      H:BLQZ  T:Untitled. CAM1.24
ABC   25 C1:653265325354353 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:D      H:BLQZ  T:Untitled CAM1.25
ABC   26 C1:735173525623462 C2:udududududududu M:4/4  K:D      H:BLQZ  T:Untitled CAM1.26
ABC  411 C1:017767000372067 C2:uddddududduuuud M:3/4  K:G      H:BCLZ  T:Untitled carval
ABC  218 C1:011026076027001 C2:uuuuddddduuduuu M:3/4  K:D      H:BCLOSZ T:Untitled carval (KV 218)
ABC   30 C1:026630276223056 C2:udduudduuudduud M:C|  K:C      H:BLQZ  T:Untitled. CJS.[66]
ABC   30 C1:026630276223056 C2:udduudduuudduud M:C|  K:C      H:BLQZ  T:Untitled. CJS.[66]
ABC   38 C1:001737770607001 C2:ududdddduuuuddd M:4/4  K:C      H:CLRS  T:Untitled (Clee Hill)
ABC   38 C1:001737770607001 C2:ududdddduuuuddd M:4/4  K:C      H:CLRS  T:Untitled (Clee Hill)
ABC   1 C1:176203111777050 C2:udduuuuudddduuu M:4/4  K:D      H:LSZ  T:untitled Donegal german
ABC   3 C1:000002230711070 C2:uuuduudduuddudd M:4/4  K:D      H:LSZ  T:untitled Donegal tune
ABC   1 C1:000177740500011 C2:uddduduududduud M:C|  K:Bb      H:BLOQRZ T:Untitled. EHo.001
ABC   1 C1:000177740500011 C2:uddduduududduud M:C|  K:Bb      H:BLOQRZ T:Untitled. EHo.001
ABC   4 C1:712671267777662 C2:duudduududddddu M:C|  K:Bb      H:BLOQRZ T:Untitled. EHo.004
ABC   4 C1:712671267777662 C2:duudduududddddu M:C|  K:Bb      H:BLOQRZ T:Untitled. EHo.004
ABC   7 C1:532062206361616 C2:duuduududududdu M:C|  K:F      H:BLOQRZ T:Untitled. EHo.007
ABC   7 C1:532062206361616 C2:duuduududududdu M:C|  K:F      H:BLOQRZ T:Untitled. EHo.007
ABC   12 C1:277072407530753 C2:uddduddudduddud M:C|  K:G      H:BCLOQRZ T:Untitled. EHo.012
ABC   12 C1:277072407530753 C2:uddduddudduddud M:C|  K:G      H:BCLOQRZ T:Untitled. EHo.012
ABC   13 C1:712663267777356 C2:duudduudddddudd M:C|  K:D      H:BCLOQRZ T:Untitled. EHo.013
ABC   13 C1:712663267777356 C2:duudduudddddudd M:C|  K:D      H:BCLOQRZ T:Untitled. EHo.013
ABC   20 C1:000067750000677 C2:ddduddduddduuud M:C|  K:Bb      H:BLOQRZ T:Untitled. EHo.020
ABC   20 C1:000067750000677 C2:ddduddduddduuud M:C|  K:Bb      H:BLOQRZ T:Untitled. EHo.020
ABC   23 C1:566102276777247 C2:ddduuuddddduddd M:C|  K:A      H:BLOQRZ T:Untitled EHo.023
ABC   23 C1:566102276777247 C2:ddduuuddddduddd M:C|  K:A      H:BLOQRZ T:Untitled EHo.023
ABC   29 C1:060677713227057 C2:ddddduuuududddd M:C|  K:A      H:BLOQRZ T:Untitled. EHo.029
ABC   29 C1:060677713227057 C2:ddddduuuududddd M:C|  K:A      H:BLOQRZ T:Untitled. EHo.029
ABC   49 C1:010104010703070 C2:uudududdduuddud M:C|  K:D      H:CLOQRSZ T:Untitled EHo.049
ABC   49 C1:010104010703070 C2:uudududdduuddud M:C|  K:D      H:CLOQRSZ T:Untitled EHo.049
ABC   75 C1:700177777161230 C2:uuddddduduuuddu M:2/4  K:D      H:LOQRSZ T:Untitled EHo.075
ABC   75 C1:700177777161230 C2:uuddddduduuuddu M:2/4  K:D      H:LOQRSZ T:Untitled EHo.075
ABC   98 C1:777771556467077 C2:dddddudududdddd M:3/4  K:A      H:LQRSZ T:Untitled. EHo.098
ABC   98 C1:777771556467077 C2:dddddudududdddd M:3/4  K:A      H:LQRSZ T:Untitled. EHo.098
ABC  107 C1:000003000621062 C2:uuduuudduuudddd M:3/4  K:Bb      H:LQRSZ T:Untitled EHo.107
ABC  107 C1:000003000621062 C2:uuduuudduuudddd M:3/4  K:Bb      H:LQRSZ T:Untitled EHo.107
ABC  109 C1:656644022030126 C2:ddddduduuuuuduu M:3/4  K:Eb      H:LQRSZ T:Untitled EHo.109
ABC  109 C1:656644022030126 C2:ddddduduuuuuduu M:3/4  K:Eb      H:LQRSZ T:Untitled EHo.109
ABC   11 C1:771511067061117 C2:dduduuddduuuduu M:6/8  K:C      H:BLOQRZ T:Untitled. ET.11
ABC   3 C1:050305037100050 C2:ududduudududduu M:C   K:G      H:LS   T:untitled fiddle tune
ABC   28 C1:777600041766225 C2:dddduuddduudduu M:C   K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled,fragment. HA.029
ABC   28 C1:777600041766225 C2:dddduuddduudduu M:C   K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled,fragment. HA.029
ABC   28 C1:777600041766225 C2:dddduuddduudduu M:C   K:C      H:AHLOQSZ T:Untitled,fragment. HA.029
ABC 10021 C1:777600041766225 C2:dddduuddduudduu M:C   K:C      H:AFHLOQSZ T:Untitled,fragment. HA.029
ABC  4369 C1:777600041766225 C2:dddduuddduudduu M:C   K:C      H:ABFHLOQSZ T:Untitled,fragment. HA.029
ABC   56 C1:623535570031170 C2:dduuudududduudu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Untitled fragment. JHa.56
ABC   56 C1:623535570031170 C2:dduuudududduudu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Untitled fragment. JHa.56
ABC   30 C1:077716116150007 C2:dddudduuddududu M:3/4  K:A      H:BLQZ  T:Untitled fragment. JNi.[030]
ABC   30 C1:077716116150007 C2:dddudduuddududu M:3/4  K:A      H:BLQZ  T:Untitled fragment. JNi.[030]
ABC   44 C1:6207170     C2:dudud      M:3/4  K:D      H:BLQZ  T:Untitled [fragment] WHL.[044]
ABC   44 C1:6207170     C2:dudud      M:3/4  K:D      H:BLQZ  T:Untitled [fragment] WHL.[044]
ABC   95 C1:446060754460005 C2:dudduddududdudd M:C|  K:F      H:BLZ  T:Untitled fragment. WHL.[095]
ABC   95 C1:446060754460005 C2:dudduddududdudd M:C|  K:F      H:BLZ  T:Untitled fragment. WHL.[095]
ABC  116 C1:166347235373507 C2:udduddudduuuddu M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:[Untitled fragment]. WHL.[116]
ABC  116 C1:166347235373507 C2:udduddudduuuddu M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:[Untitled fragment]. WHL.[116]
ABC  175 C1:700604377771204 C2:udududddduuudud M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Untitled Fragment. WHL.[175]
ABC  175 C1:700604377771204 C2:udududddduuudud M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Untitled Fragment. WHL.[175]
ABC  189 C1:623662276227532 C2:duudduudduudduu M:C|  K:Bb      H:BLQWZ T:Untitled Fragment. WHL.[189]
ABC  189 C1:623662276227532 C2:duudduudduudduu M:C|  K:Bb      H:BLQWZ T:Untitled Fragment. WHL.[189]
ABC   6 C1:644267673540121 C2:ddududdudduudud M:[4/4] K:D      H:BLZ  T:Untitled [fragment]. WTG.[006]
ABC   3 C1:677023120370076 C2:ddduduuuddudddd M:2/4  K:G      H:BLOQWZ T:Untitled. G&D_1826.03
ABC   3 C1:711716000101070 C2:duududuudduuddd M:6/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.004
ABC   3 C1:711716000101070 C2:duududuudduuddd M:6/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.004
ABC   3 C1:711716000101070 C2:duududuudduuddd M:6/4  K:F      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.004
ABC 10022 C1:711716000101070 C2:duududuudduuddd M:6/4  K:F      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.004
ABC  4342 C1:711716000101070 C2:duududuudduuddd M:6/4  K:F      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.004
ABC   4 C1:060606050701110 C2:ddduduuuuddduuu M:C   K:F      H:ABCHLOQWZ T:Untitled. HA.005
ABC   4 C1:060606050701110 C2:ddduduuuuddduuu M:C   K:F      H:ABCHLOQWZ T:Untitled. HA.005
ABC   4 C1:060606050701110 C2:ddduduuuuddduuu M:C   K:F      H:ACHLOQSWZ T:Untitled. HA.005
ABC 10023 C1:060606050701110 C2:ddduduuuuddduuu M:C   K:F      H:ACFHLOQSWZ T:Untitled. HA.005
ABC  4345 C1:060606050701110 C2:ddduduuuuddduuu M:C   K:F      H:ABCFHLOQSWZ T:Untitled. HA.005
ABC   7 C1:017070770300050 C2:udddduduudddduu M:6/4  K:F      H:ABHLOQRWZ T:Untitled. HA.008
ABC   7 C1:017070770300050 C2:udddduduudddduu M:6/4  K:F      H:ABHLOQRWZ T:Untitled. HA.008
ABC   7 C1:017070770300050 C2:udddduduudddduu M:6/4  K:F      H:AHLOQRSWZ T:Untitled. HA.008
ABC 10024 C1:017070770300050 C2:udddduduudddduu M:6/4  K:F      H:AFHLOQRSWZ T:Untitled. HA.008
ABC  4348 C1:017070770300050 C2:udddduduudddduu M:6/4  K:F      H:ABFHLOQRSWZ T:Untitled. HA.008
ABC   15 C1:707007211177707 C2:ddduudduuuudddd M:6/4  K:F      H:ABHOQZ T:Untitled. HA.016
ABC   15 C1:707007211177707 C2:ddduudduuuudddd M:6/4  K:F      H:ABHOQZ T:Untitled. HA.016
ABC   15 C1:707007211177707 C2:ddduudduuuudddd M:6/4  K:F      H:AHOQSZ T:Untitled. HA.016
ABC 10025 C1:707007211177707 C2:ddduudduuuudddd M:6/4  K:F      H:AFHOQSZ T:Untitled. HA.016
ABC  4356 C1:707007211177707 C2:ddduudduuuudddd M:6/4  K:F      H:ABFHOQSZ T:Untitled. HA.016
ABC   16 C1:666571111660000 C2:ddduduuuuddduuu M:C   K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.017
ABC   16 C1:666571111660000 C2:ddduduuuuddduuu M:C   K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.017
ABC   16 C1:666571111660000 C2:ddduduuuuddduuu M:C   K:F      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.017
ABC 10026 C1:666571111660000 C2:ddduduuuuddduuu M:C   K:F      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.017
ABC  4357 C1:666571111660000 C2:ddduduuuuddduuu M:C   K:F      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.017
ABC   21 C1:010104000507620 C2:uududduduuududu M:6/4  K:D      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.022
ABC   21 C1:010104000507620 C2:uududduduuududu M:6/4  K:D      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.022
ABC   21 C1:010104000507620 C2:uududduduuududu M:6/4  K:D      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.022
ABC 10027 C1:010104000507620 C2:uududduduuududu M:6/4  K:D      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.022
ABC  4362 C1:010104000507620 C2:uududduduuududu M:6/4  K:D      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.022
ABC   23 C1:001107710400020 C2:uudduuudduddduu M:C|  K:G      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.024
ABC   23 C1:001107710400020 C2:uudduuudduddduu M:C|  K:G      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.024
ABC   23 C1:001107710400020 C2:uudduuudduddduu M:C|  K:G      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.024
ABC 10028 C1:001107710400020 C2:uudduuudduddduu M:C|  K:G      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.024
ABC  4364 C1:001107710400020 C2:uudduuudduddduu M:C|  K:G      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.024
ABC   27 C1:000101711701711 C2:uuduududuuuuddu M:3/4  K:G      H:ABHLOQWZ T:Untitled. HA.028
ABC   27 C1:000101711701711 C2:uuduududuuuuddu M:3/4  K:G      H:ABHLOQWZ T:Untitled. HA.028
ABC   27 C1:000101711701711 C2:uuduududuuuuddu M:3/4  K:G      H:AHLOQSWZ T:Untitled. HA.028
ABC 10029 C1:000101711701711 C2:uuduududuuuuddu M:3/4  K:G      H:AFHLOQSWZ T:Untitled. HA.028
ABC  4368 C1:000101711701711 C2:uuduududuuuuddu M:3/4  K:G      H:ABFHLOQSWZ T:Untitled. HA.028
ABC   34 C1:670243777771002 C2:dduududdddduuud M:6/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.035
ABC   34 C1:670243777771002 C2:dduududdddduuud M:6/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.035
ABC   34 C1:670243777771002 C2:dduududdddduuud M:6/4  K:F      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.035
ABC 10030 C1:670243777771002 C2:dduududdddduuud M:6/4  K:F      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.035
ABC  4375 C1:670243777771002 C2:dduududdddduuud M:6/4  K:F      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.035
ABC   56 C1:711753711753711 C2:duudduduudduduu M:3/4  K:Bb      H:ABCHOQZ T:Untitled. HA.055
ABC   56 C1:711753711753711 C2:duudduduudduduu M:3/4  K:Bb      H:ABCHOQZ T:Untitled. HA.055
ABC   56 C1:711753711753711 C2:duudduduudduduu M:3/4  K:Bb      H:ACHOQSZ T:Untitled. HA.055
ABC 10031 C1:711753711753711 C2:duudduduudduduu M:3/4  K:Bb      H:ACFHOQSZ T:Untitled. HA.055
ABC  4396 C1:711753711753711 C2:duudduduudduduu M:3/4  K:Bb      H:ABCFHOQSZ T:Untitled. HA.055
ABC   57 C1:040311637777116 C2:uduududddduuduu M:C   K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.056
ABC   57 C1:040311637777116 C2:uduududddduuduu M:C   K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.056
ABC   57 C1:040311637777116 C2:uduududddduuduu M:C   K:Bb      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.056
ABC 10032 C1:040311637777116 C2:uduududddduuduu M:C   K:Bb      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.056
ABC  4397 C1:040311637777116 C2:uduududddduuduu M:C   K:Bb      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.056
ABC   58 C1:001101060077010 C2:uuuddduuddduudu M:C   K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.057
ABC   58 C1:001101060077010 C2:uuuddduuddduudu M:C   K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.057
ABC   58 C1:001101060077010 C2:uuuddduuddduudu M:C   K:F      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.057
ABC 10033 C1:001101060077010 C2:uuuddduuddduudu M:C   K:F      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.057
ABC  4398 C1:001101060077010 C2:uuuddduuddduudu M:C   K:F      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.057
ABC   59 C1:716111114117716 C2:duduuuuuduuddud M:6/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.058
ABC   59 C1:716111114117716 C2:duduuuuuduuddud M:6/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.058
ABC   59 C1:716111114117716 C2:duduuuuuduuddud M:6/4  K:F      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.058
ABC 10034 C1:716111114117716 C2:duduuuuuduuddud M:6/4  K:F      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.058
ABC  4399 C1:716111114117716 C2:duduuuuuduuddud M:6/4  K:F      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.058
ABC   60 C1:000304010601711 C2:udududuudduuuud M:3/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.059
ABC   60 C1:000304010601711 C2:udududuudduuuud M:3/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.059
ABC   60 C1:000304010601711 C2:udududuudduuuud M:3/4  K:F      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.059
ABC 10035 C1:000304010601711 C2:udududuudduuuud M:3/4  K:F      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.059
ABC  4400 C1:000304010601711 C2:udududuudduuuud M:3/4  K:F      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.059
ABC   61 C1:050777026467060 C2:ddduududdddduuu M:3/4  K:D      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.060
ABC   61 C1:050777026467060 C2:ddduududdddduuu M:3/4  K:D      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.060
ABC   61 C1:050777026467060 C2:ddduududdddduuu M:3/4  K:D      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.060
ABC 10036 C1:050777026467060 C2:ddduududdddduuu M:3/4  K:D      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.060
ABC  4401 C1:050777026467060 C2:ddduududdddduuu M:3/4  K:D      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.060
ABC   62 C1:112637777117771 C2:uuududddduudddu M:6/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.061
ABC   62 C1:112637777117771 C2:uuududddduudddu M:6/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.061
ABC   62 C1:112637777117771 C2:uuududddduudddu M:6/4  K:C      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.061
ABC 10037 C1:112637777117771 C2:uuududddduudddu M:6/4  K:C      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.061
ABC  4402 C1:112637777117771 C2:uuududddduudddu M:6/4  K:C      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.061
ABC   63 C1:005160607002111 C2:duddduuuudududd M:6/4  K:G      H:ABHOQZ T:Untitled. HA.062
ABC   63 C1:005160607002111 C2:duddduuuudududd M:6/4  K:G      H:ABHOQZ T:Untitled. HA.062
ABC   63 C1:005160607002111 C2:duddduuuudududd M:6/4  K:G      H:AHOQSZ T:Untitled. HA.062
ABC 10038 C1:005160607002111 C2:duddduuuudududd M:6/4  K:G      H:AFHOQSZ T:Untitled. HA.062
ABC  4403 C1:005160607002111 C2:duddduuuudududd M:6/4  K:G      H:ABFHOQSZ T:Untitled. HA.062
ABC   64 C1:051631601001051 C2:duduududuududud M:3/4  K:G      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.063
ABC   64 C1:051631601001051 C2:duduududuududud M:3/4  K:G      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.063
ABC   64 C1:051631601001051 C2:duduududuududud M:3/4  K:G      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.063
ABC 10039 C1:051631601001051 C2:duduududuududud M:3/4  K:G      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.063
ABC  4404 C1:051631601001051 C2:duduududuududud M:3/4  K:G      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.063
ABC   65 C1:772261111377006 C2:dduuuduuududddu M:6/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.064
ABC   65 C1:772261111377006 C2:dduuuduuududddu M:6/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.064
ABC   65 C1:772261111377006 C2:dduuuduuududddu M:6/4  K:C      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.064
ABC 10040 C1:772261111377006 C2:dduuuduuududddu M:6/4  K:C      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.064
ABC  4405 C1:772261111377006 C2:dduuuduuududddu M:6/4  K:C      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.064
ABC   66 C1:175311777114006 C2:udduuuddduudduu M:6/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.065
ABC   66 C1:175311777114006 C2:udduuuddduudduu M:6/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.065
ABC   66 C1:175311777114006 C2:udduuuddduudduu M:6/4  K:F      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.065
ABC 10041 C1:175311777114006 C2:udduuuddduudduu M:6/4  K:F      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.065
ABC  4406 C1:175311777114006 C2:udduuuddduudduu M:6/4  K:F      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.065
ABC   68 C1:007707070011060 C2:dddduudduuuudud M:C   K:Bb      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.067
ABC   68 C1:007707070011060 C2:dddduudduuuudud M:C   K:Bb      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.067
ABC   68 C1:007707070011060 C2:dddduudduuuudud M:C   K:Bb      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.067
ABC 10042 C1:007707070011060 C2:dddduudduuuudud M:C   K:Bb      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.067
ABC  4408 C1:007707070011060 C2:dddduudduuuudud M:C   K:Bb      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.067
ABC   70 C1:010011030017710 C2:uuuuudduuududdd M:C   K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.069
ABC   70 C1:010011030017710 C2:uuuuudduuududdd M:C   K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.069
ABC   70 C1:010011030017710 C2:uuuuudduuududdd M:C   K:F      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.069
ABC 10043 C1:010011030017710 C2:uuuuudduuududdd M:C   K:F      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.069
ABC  4410 C1:010011030017710 C2:uuuuudduuududdd M:C   K:F      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.069
ABC   77 C1:017674003021117 C2:udddduuduuuudud M:3/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.076
ABC   77 C1:017674003021117 C2:udddduuduuuudud M:3/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.076
ABC   77 C1:017674003021117 C2:udddduuduuuudud M:3/4  K:C      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.076
ABC 10044 C1:017674003021117 C2:udddduuduuuudud M:3/4  K:C      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.076
ABC  4417 C1:017674003021117 C2:udddduuduuuudud M:3/4  K:C      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.076
ABC   82 C1:071622021577071 C2:duduuuuduuududd M:3/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.081
ABC   82 C1:071622021577071 C2:duduuuuduuududd M:3/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.081
ABC   82 C1:071622021577071 C2:duduuuuduuududd M:3/4  K:F      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.081
ABC 10045 C1:071622021577071 C2:duduuuuduuududd M:3/4  K:F      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.081
ABC  4422 C1:071622021577071 C2:duduuuuduuududd M:3/4  K:F      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.081
ABC   83 C1:011627007056377 C2:uuddudduuddddud M:3/4  K:Bb      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.082
ABC   83 C1:011627007056377 C2:uuddudduuddddud M:3/4  K:Bb      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.082
ABC   83 C1:011627007056377 C2:uuddudduuddddud M:3/4  K:Bb      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.082
ABC 10046 C1:011627007056377 C2:uuddudduuddddud M:3/4  K:Bb      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.082
ABC  4423 C1:011627007056377 C2:uuddudduuddddud M:3/4  K:Bb      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.082
ABC   85 C1:530027027077531 C2:duuuduuududdduu M:3/4  K:C      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.084
ABC   85 C1:530027027077531 C2:duuuduuududdduu M:3/4  K:C      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.084
ABC   85 C1:530027027077531 C2:duuuduuududdduu M:3/4  K:C      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.084
ABC 10047 C1:530027027077531 C2:duuuduuududdduu M:3/4  K:C      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.084
ABC  4425 C1:530027027077531 C2:duuuduuududdduu M:3/4  K:C      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.084
ABC   86 C1:770140061277777 C2:ddduudduuuddddd M:3/4  K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.085
ABC   86 C1:770140061277777 C2:ddduudduuuddddd M:3/4  K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.085
ABC   86 C1:770140061277777 C2:ddduudduuuddddd M:3/4  K:F      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.085
ABC 10048 C1:770140061277777 C2:ddduudduuuddddd M:3/4  K:F      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.085
ABC  4426 C1:770140061277777 C2:ddduudduuuddddd M:3/4  K:F      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.085
ABC   87 C1:000016000016005 C2:ududduduuududdu M:3/4  K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.086
ABC   87 C1:000016000016005 C2:ududduduuududdu M:3/4  K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.086
ABC   87 C1:000016000016005 C2:ududduduuududdu M:3/4  K:Bb      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.086
ABC 10049 C1:000016000016005 C2:ududduduuududdu M:3/4  K:Bb      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.086
ABC  4427 C1:000016000016005 C2:ududduduuududdu M:3/4  K:Bb      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.086
ABC   88 C1:777105012327077 C2:dddududuudduudd M:C   K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.087
ABC   88 C1:777105012327077 C2:dddududuudduudd M:C   K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.087
ABC   88 C1:777105012327077 C2:dddududuudduudd M:C   K:Bb      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.087
ABC 10050 C1:777105012327077 C2:dddududuudduudd M:C   K:Bb      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.087
ABC  4428 C1:777105012327077 C2:dddududuudduudd M:C   K:Bb      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.087
ABC   89 C1:607070712721607 C2:dddduduuuduuudd M:3/2  K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.088
ABC   89 C1:607070712721607 C2:dddduduuuduuudd M:3/2  K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.088
ABC   89 C1:607070712721607 C2:dddduduuuduuudd M:3/2  K:Bb      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.088
ABC 10051 C1:607070712721607 C2:dddduduuuduuudd M:3/2  K:Bb      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.088
ABC  4429 C1:607070712721607 C2:dddduduuuduuudd M:3/2  K:Bb      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.088
ABC   90 C1:067707110000037 C2:uddduuudduuddud M:C   K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.089
ABC   90 C1:067707110000037 C2:uddduuudduuddud M:C   K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.089
ABC   90 C1:067707110000037 C2:uddduuudduuddud M:C   K:Bb      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.089
ABC 10052 C1:067707110000037 C2:uddduuudduuddud M:C   K:Bb      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.089
ABC  4430 C1:067707110000037 C2:uddduuudduuddud M:C   K:Bb      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.089
ABC   91 C1:007606070007001 C2:dduddududduddud M:6/4  K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.090
ABC   91 C1:007606070007001 C2:dduddududduddud M:6/4  K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.090
ABC   91 C1:007606070007001 C2:dduddududduddud M:6/4  K:Bb      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.090
ABC 10053 C1:007606070007001 C2:dduddududduddud M:6/4  K:Bb      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.090
ABC  4431 C1:007606070007001 C2:dduddududduddud M:6/4  K:Bb      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.090
ABC   92 C1:000505000777177 C2:dudddudddddduud M:3/4  K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.091
ABC   92 C1:000505000777177 C2:dudddudddddduud M:3/4  K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.091
ABC   92 C1:000505000777177 C2:dudddudddddduud M:3/4  K:Bb      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.091
ABC 10054 C1:000505000777177 C2:dudddudddddduud M:3/4  K:Bb      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.091
ABC  4432 C1:000505000777177 C2:dudddudddddduud M:3/4  K:Bb      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.091
ABC   93 C1:000001156771077 C2:uuddddudduuuudu M:C   K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.092
ABC   93 C1:000001156771077 C2:uuddddudduuuudu M:C   K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.092
ABC   93 C1:000001156771077 C2:uuddddudduuuudu M:C   K:Bb      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.092
ABC 10055 C1:000001156771077 C2:uuddddudduuuudu M:C   K:Bb      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.092
ABC  4433 C1:000001156771077 C2:uuddddudduuuudu M:C   K:Bb      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.092
ABC   94 C1:000000010000001 C2:uuuddduuduudddu M:C|  K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.093
ABC   94 C1:000000010000001 C2:uuuddduuduudddu M:C|  K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.093
ABC   94 C1:000000010000001 C2:uuuddduuduudddu M:C|  K:F      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.093
ABC 10056 C1:000000010000001 C2:uuuddduuduudddu M:C|  K:F      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.093
ABC  4434 C1:000000010000001 C2:uuuddduuduudddu M:C|  K:F      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.093
ABC   95 C1:516075114101516 C2:duddduuuduuduud M:6/4  K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.094
ABC   95 C1:516075114101516 C2:duddduuuduuduud M:6/4  K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.094
ABC   95 C1:516075114101516 C2:duddduuuduuduud M:6/4  K:F      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.094
ABC 10057 C1:516075114101516 C2:duddduuuduuduud M:6/4  K:F      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.094
ABC  4435 C1:516075114101516 C2:duddduuuduuduud M:6/4  K:F      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.094
ABC   96 C1:161527777115007 C2:udududddduuduuu M:6/4  K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.095
ABC   96 C1:161527777115007 C2:udududddduuduuu M:6/4  K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.095
ABC   96 C1:161527777115007 C2:udududddduuduuu M:6/4  K:F      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.095
ABC 10058 C1:161527777115007 C2:udududddduuduuu M:6/4  K:F      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.095
ABC  4436 C1:161527777115007 C2:udududddduuduuu M:6/4  K:F      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.095
ABC   97 C1:111177167777200 C2:uuuuddudddddudu M:6/4  K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.096
ABC   97 C1:111177167777200 C2:uuuuddudddddudu M:6/4  K:Bb      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.096
ABC   97 C1:111177167777200 C2:uuuuddudddddudu M:6/4  K:Bb      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.096
ABC 10059 C1:111177167777200 C2:uuuuddudddddudu M:6/4  K:Bb      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.096
ABC  4437 C1:111177167777200 C2:uuuuddudddddudu M:6/4  K:Bb      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.096
ABC   98 C1:071016000016071 C2:duududduuduuduu M:6/4  K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.097
ABC   98 C1:071016000016071 C2:duududduuduuduu M:6/4  K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.097
ABC   98 C1:071016000016071 C2:duududduuduuduu M:6/4  K:F      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.097
ABC 10060 C1:071016000016071 C2:duududduuduuduu M:6/4  K:F      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.097
ABC  4438 C1:071016000016071 C2:duududduuduuduu M:6/4  K:F      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.097
ABC  100 C1:173161005062173 C2:uduududuuddduuu M:3/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.099
ABC  100 C1:173161005062173 C2:uduududuuddduuu M:3/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.099
ABC  100 C1:173161005062173 C2:uduududuuddduuu M:3/4  K:C      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.099
ABC 10061 C1:173161005062173 C2:uduududuuddduuu M:3/4  K:C      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.099
ABC  4440 C1:173161005062173 C2:uduududuuddduuu M:3/4  K:C      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.099
ABC  107 C1:677711010300037 C2:dddduuuuudddddu M:C   K:G      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.106
ABC  107 C1:677711010300037 C2:dddduuuuudddddu M:C   K:G      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.106
ABC  107 C1:677711010300037 C2:dddduuuuudddddu M:C   K:G      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.106
ABC 10062 C1:677711010300037 C2:dddduuuuudddddu M:C   K:G      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.106
ABC  4447 C1:677711010300037 C2:dddduuuuudddddu M:C   K:G      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.106
ABC  111 C1:077404021117662 C2:dduduuuuddduuuu M:C   K:A      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.110
ABC  111 C1:077404021117662 C2:dduduuuuddduuuu M:C   K:A      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.110
ABC  124 C1:020002000577020 C2:uuddduudduduudu M:3/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.123
ABC  124 C1:020002000577020 C2:uuddduudduduudu M:3/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.123
ABC  124 C1:020002000577020 C2:uuddduudduduudu M:3/4  K:C      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.123
ABC 10063 C1:020002000577020 C2:uuddduudduduudu M:3/4  K:C      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.123
ABC  4464 C1:020002000577020 C2:uuddduudduduudu M:3/4  K:C      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.123
ABC  133 C1:711701010600010 C2:duuduuduuuudddu M:C   K:Bb      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.132
ABC  133 C1:711701010600010 C2:duuduuduuuudddu M:C   K:Bb      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.132
ABC  133 C1:711701010600010 C2:duuduuduuuudddu M:C   K:Bb      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.132
ABC 10064 C1:711701010600010 C2:duuduuduuuudddu M:C   K:Bb      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.132
ABC  4473 C1:711701010600010 C2:duuduuduuuudddu M:C   K:Bb      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.132
ABC  136 C1:007100007106000 C2:dududduuududduu M:9/4  K:G      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.135
ABC  136 C1:007100007106000 C2:dududduuududduu M:9/4  K:G      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.135
ABC  136 C1:007100007106000 C2:dududduuududduu M:9/4  K:G      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.135
ABC 10065 C1:007100007106000 C2:dududduuududduu M:9/4  K:G      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.135
ABC  4476 C1:007100007106000 C2:dududduuududduu M:9/4  K:G      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.135
ABC  151 C1:001103000000277 C2:uuuuudddduuuddd M:6/4  K:F      H:ABHLOQRZ T:Untitled. HA.150
ABC  151 C1:001103000000277 C2:uuuuudddduuuddd M:6/4  K:F      H:ABHLOQRZ T:Untitled. HA.150
ABC  151 C1:001103000000277 C2:uuuuudddduuuddd M:6/4  K:F      H:AHLOQRSZ T:Untitled. HA.150
ABC 10066 C1:001103000000277 C2:uuuuudddduuuddd M:6/4  K:F      H:AFHLOQRSZ T:Untitled. HA.150
ABC  4491 C1:001103000000277 C2:uuuuudddduuuddd M:6/4  K:F      H:ABFHLOQRSZ T:Untitled. HA.150
ABC  152 C1:002027661002057 C2:uduuddduuduuddu M:9/4  K:F      H:"ABHLOQZ T:Untitled. HA.151
ABC  152 C1:002027661002057 C2:uduuddduuduuddu M:9/4  K:F      H:"ABHLOQZ T:Untitled. HA.151
ABC  152 C1:002027661002057 C2:uduuddduuduuddu M:9/4  K:F      H:"AHLOQSZ T:Untitled. HA.151
ABC 10067 C1:002027661002057 C2:uduuddduuduuddu M:9/4  K:F      H:"AFHLOQSZ T:Untitled. HA.151
ABC  4492 C1:002027661002057 C2:uduuddduuduuddu M:9/4  K:F      H:"ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.151
ABC  153 C1:017701060262256 C2:dudduuduuddddud M:C   K:Bb      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.152
ABC  153 C1:017701060262256 C2:dudduuduuddddud M:C   K:Bb      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.152
ABC  153 C1:017701060262256 C2:dudduuduuddddud M:C   K:Bb      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.152
ABC 10068 C1:017701060262256 C2:dudduuduuddddud M:C   K:Bb      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.152
ABC  4493 C1:017701060262256 C2:dudduuduuddddud M:C   K:Bb      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.152
ABC  154 C1:000200070017050 C2:ududduududdduud M:C   K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.153
ABC  154 C1:000200070017050 C2:ududduududdduud M:C   K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.153
ABC  154 C1:000200070017050 C2:ududduududdduud M:C   K:C      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.153
ABC 10069 C1:000200070017050 C2:ududduududdduud M:C   K:C      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.153
ABC  4494 C1:000200070017050 C2:ududduududdduud M:C   K:C      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.153
ABC  156 C1:077503560600071 C2:ddduddduuuduudu M:C   K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.155
ABC  156 C1:077503560600071 C2:ddduddduuuduudu M:C   K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.155
ABC  156 C1:077503560600071 C2:ddduddduuuduudu M:C   K:C      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.155
ABC 10070 C1:077503560600071 C2:ddduddduuuduudu M:C   K:C      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.155
ABC  4496 C1:077503560600071 C2:ddduddduuuduudu M:C   K:C      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.155
ABC  157 C1:001100001163000 C2:uuuududdddddduu M:3/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.156
ABC  157 C1:001100001163000 C2:uuuududdddddduu M:3/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.156
ABC  157 C1:001100001163000 C2:uuuududdddddduu M:3/4  K:C      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.156
ABC 10071 C1:001100001163000 C2:uuuududdddddduu M:3/4  K:C      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.156
ABC  4497 C1:001100001163000 C2:uuuududdddddduu M:3/4  K:C      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.156
ABC  158 C1:020602060207777 C2:udududdddddduuu M:3/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.157
ABC  158 C1:020602060207777 C2:udududdddddduuu M:3/4  K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.157
ABC  158 C1:020602060207777 C2:udududdddddduuu M:3/4  K:C      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.157
ABC 10072 C1:020602060207777 C2:udududdddddduuu M:3/4  K:C      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.157
ABC  4498 C1:020602060207777 C2:udududdddddduuu M:3/4  K:C      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.157
ABC  170 C1:000770076767740 C2:dduddddddduuuuu M:C   K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.169
ABC  170 C1:000770076767740 C2:dduddddddduuuuu M:C   K:C      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.169
ABC  170 C1:000770076767740 C2:dduddddddduuuuu M:C   K:C      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.169
ABC 10073 C1:000770076767740 C2:dduddddddduuuuu M:C   K:C      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.169
ABC  4510 C1:000770076767740 C2:dduddddddduuuuu M:C   K:C      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.169
ABC  172 C1:060007100076712 C2:duuddduuddudddd M:C   K:F      H:ABHLOQRZ T:Untitled. HA.171
ABC  172 C1:060007100076712 C2:duuddduuddudddd M:C   K:F      H:ABHLOQRZ T:Untitled. HA.171
ABC  172 C1:060007100076712 C2:duuddduuddudddd M:C   K:F      H:AHLOQRSZ T:Untitled. HA.171
ABC 10074 C1:060007100076712 C2:duuddduuddudddd M:C   K:F      H:AFHLOQRSZ T:Untitled. HA.171
ABC  4512 C1:060007100076712 C2:duuddduuddudddd M:C   K:F      H:ABFHLOQRSZ T:Untitled. HA.171
ABC  183 C1:077773070007711 C2:dddduddduuuuuud M:3/4  K:A      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.182
ABC  183 C1:077773070007711 C2:dddduddduuuuuud M:3/4  K:A      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.182
ABC  183 C1:077773070007711 C2:dddduddduuuuuud M:3/4  K:A      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.182
ABC 10075 C1:077773070007711 C2:dddduddduuuuuud M:3/4  K:A      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.182
ABC  4523 C1:077773070007711 C2:dddduddduuuuuud M:3/4  K:A      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.182
ABC  184 C1:000101771111000 C2:uudduuuuddudddu M:3/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.183
ABC  184 C1:000101771111000 C2:uudduuuuddudddu M:3/4  K:F      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.183
ABC  184 C1:000101771111000 C2:uudduuuuddudddu M:3/4  K:F      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.183
ABC 10076 C1:000101771111000 C2:uudduuuuddudddu M:3/4  K:F      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.183
ABC  4524 C1:000101771111000 C2:uudduuuuddudddu M:3/4  K:F      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.183
ABC  185 C1:002027661002057 C2:uduuddduuduuddu M:9/4  K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.184
ABC  185 C1:002027661002057 C2:uduuddduuduuddu M:9/4  K:F      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.184
ABC  185 C1:002027661002057 C2:uduuddduuduuddu M:9/4  K:F      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.184
ABC  3999 C1:002027661002057 C2:uduuddduuduuddu M:9/4  K:F      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.184
ABC 10077 C1:002027661002057 C2:uduuddduuduuddu M:9/4  K:F      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.184
ABC  4525 C1:002027661002057 C2:uduuddduuduuddu M:9/4  K:F      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.184
ABC  186 C1:030503067126020 C2:ududduududududd M:C   K:Gmix     H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.185
ABC  186 C1:030503067126020 C2:ududduududududd M:C   K:Gmix     H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.185
ABC  186 C1:030503067126020 C2:ududduududududd M:C   K:Gmix     H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.185
ABC 10078 C1:030503067126020 C2:ududduududududd M:C   K:Gmix     H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.185
ABC  4526 C1:030503067126020 C2:ududduududududd M:C   K:G      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.185
ABC  187 C1:006600270700076 C2:ddududdddduuuuu M:C   K:D      H:ABHLOQWZ T:Untitled. HA.186
ABC  187 C1:006600270700076 C2:ddududdddduuuuu M:C   K:D      H:ABHLOQWZ T:Untitled. HA.186
ABC  187 C1:006600270700076 C2:ddududdddduuuuu M:C   K:D      H:AHLOQSWZ T:Untitled. HA.186
ABC 10079 C1:006600270700076 C2:ddududdddduuuuu M:C   K:D      H:AFHLOQSWZ T:Untitled. HA.186
ABC  4527 C1:006600270700076 C2:ddududdddduuuuu M:C   K:D      H:ABFHLOQSWZ T:Untitled. HA.186
ABC  188 C1:711111030007177 C2:duuuuuududddddu M:3/4  K:Amin     H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.187
ABC  188 C1:711111030007177 C2:duuuuuududddddu M:3/4  K:Amin     H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.187
ABC  188 C1:711111030007177 C2:duuuuuududddddu M:3/4  K:Amin     H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.187
ABC 10080 C1:711111030007177 C2:duuuuuududddddu M:3/4  K:Amin     H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.187
ABC  4528 C1:711111030007177 C2:duuuuuududddddu M:3/4  K:A      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.187
ABC  189 C1:036367610306077 C2:duddudududduuud M:C   K:D      H:ABHLOQWZ T:Untitled. HA.188
ABC  189 C1:036367610306077 C2:duddudududduuud M:C   K:D      H:ABHLOQWZ T:Untitled. HA.188
ABC  189 C1:036367610306077 C2:duddudududduuud M:C   K:D      H:AHLOQSWZ T:Untitled. HA.188
ABC 10081 C1:036367610306077 C2:duddudududduuud M:C   K:D      H:AFHLOQSWZ T:Untitled. HA.188
ABC  4529 C1:036367610306077 C2:duddudududduuud M:C   K:D      H:ABFHLOQSWZ T:Untitled. HA.188
ABC  190 C1:030503050006021 C2:ududduudududuud M:C   K:D      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.189
ABC  190 C1:030503050006021 C2:ududduudududuud M:C   K:D      H:ABCHLOQZ T:Untitled. HA.189
ABC  190 C1:030503050006021 C2:ududduudududuud M:C   K:D      H:ACHLOQSZ T:Untitled. HA.189
ABC 10082 C1:030503050006021 C2:ududduudududuud M:C   K:D      H:ACFHLOQSZ T:Untitled. HA.189
ABC  4530 C1:030503050006021 C2:ududduudududuud M:C   K:D      H:ABCFHLOQSZ T:Untitled. HA.189
ABC  192 C1:061104111777021 C2:duuduuuddduuudd M:C   K:C      H:"ABCHLOQWZ T:Untitled. HA.191
ABC  192 C1:061104111777021 C2:duuduuuddduuudd M:C   K:C      H:"ABCHLOQWZ T:Untitled. HA.191
ABC  192 C1:061104111777021 C2:duuduuuddduuudd M:C   K:C      H:"ACHLOQSWZ T:Untitled. HA.191
ABC 10083 C1:061104111777021 C2:duuduuuddduuudd M:C   K:C      H:"ACFHLOQSWZ T:Untitled. HA.191
ABC 10139 C1:061104111777021 C2:duuduuuddduuudd M:C   K:C      H:"ABCFHLOQSWZ T:Untitled. HA.191
ABC  195 C1:170506170602020 C2:udddudduuuuudud M:3/4  K:D      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.194
ABC  195 C1:170506170602020 C2:udddudduuuuudud M:3/4  K:D      H:ABHLOQZ T:Untitled. HA.194
ABC  195 C1:170506170602020 C2:udddudduuuuudud M:3/4  K:D      H:AHLOQSZ T:Untitled. HA.194
ABC 10084 C1:170506170602020 C2:udddudduuuuudud M:3/4  K:D      H:AFHLOQSZ T:Untitled. HA.194
ABC 10142 C1:170506170602020 C2:udddudduuuuudud M:3/4  K:D      H:ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.194
ABC  196 C1:030403040304030 C2:ududududuuuuddd M:C   K:D      H:"ABHLOQZ T:Untitled. HA.195
ABC  196 C1:030403040304030 C2:ududududuuuuddd M:C   K:D      H:"ABHLOQZ T:Untitled. HA.195
ABC  196 C1:030403040304030 C2:ududududuuuuddd M:C   K:D      H:"AHLOQSZ T:Untitled. HA.195
ABC 10085 C1:030403040304030 C2:ududududuuuuddd M:C   K:D      H:"AFHLOQSZ T:Untitled. HA.195
ABC 10143 C1:030403040304030 C2:ududududuuuuddd M:C   K:D      H:"ABFHLOQSZ T:Untitled. HA.195
ABC   1 C1:053371610044130 C2:dudduduuduuuddd M:C   K:Amix     H:BLRS  T:Untitled Highland
ABC   1 C1:001110003267702 C2:uuududdduuuuddd M:4/4  K:A      H:LQRSZ T:Untitled hornpipe
ABC   1 C1:001171235151777 C2:uuduuudududdddu M:C   K:G      H:BLZ  T:Untitled Hornpipe
ABC   1 C1:001171235151777 C2:uuduuudududdddu M:C   K:G      H:BLZ  T:Untitled Hornpipe
ABC   17 C1:233233232771166 C2:uuduuduuudduudd M:4/4  K:F      H:RSZ  T:Untitled Hornpipe
ABC   85 C1:233233232771166 C2:uuduuduuudduudd M:4/4  K:F      H:RSZ  T:Untitled Hornpipe
ABC   26 C1:233233232771166 C2:uuduuduuudduudd M:4/4  K:F      H:RSZ  T:Untitled Hornpipe
ABC   26 C1:233233232771166 C2:uuduuduuudduudd M:4/4  K:F      H:RSZ  T:Untitled Hornpipe
ABC   81 C1:001110003267702 C2:uuududdduuuuddd M:4/4  K:A      H:LQRSZ T:Untitled hornpipe
ABC  4537 C1:001110003267702 C2:uuududdduuuuddd M:4/4  K:A      H:LQRSZ T:Untitled hornpipe
ABC  7780 C1:001110003267702 C2:uuududdduuuuddd M:4/4  K:A      H:LOQRS T:Untitled hornpipe
ABC   25 C1:        C2:        M:4/4  K:F      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (III) (not available here)
ABC 18036 C1:        C2:        M:4/4  K:F      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (III) (not available here)
ABC 18036 C1:        C2:        M:4/4  K:F      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (III) (not available here)
ABC   6 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (II) (not available here)
ABC 18035 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (II) (not available here)
ABC 18035 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (II) (not available here)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (I) (not available here)
ABC 18034 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (I) (not available here)
ABC 18034 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (I) (not available here)
ABC   30 C1:        C2:        M:4/4  K:A      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (IV) (not available here)
ABC 18037 C1:        C2:        M:4/4  K:A      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (IV) (not available here)
ABC 18037 C1:        C2:        M:4/4  K:A      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (IV) (not available here)
ABC   4 C1:711177775066611 C2:duuudddduddduuu M:4/4| K:G      H:LQRZ  T:untitled hornpipe (Jackie Daly's?)
ABC   4 C1:711177775066611 C2:duuudddduddduuu M:4/4| K:G      H:LQRZ  T:untitled hornpipe (Jackie Daly's?)
ABC  117 C1:716766210267026 C2:dudddduuudduddd M:C|  K:A      H:BLQZ  T:Untitled Hornpipe. Le4.117
ABC  117 C1:716766210267026 C2:dudddduuudduddd M:C|  K:A      H:BLQZ  T:Untitled Hornpipe. Le4.117
ABC   31 C1:161606012727272 C2:ududduududududu M:4/4  K:Bb      H:ABLOQRZ T:Untitled Hornpipe. RDO.31
ABC   31 C1:161606012727272 C2:ududduududududu M:4/4  K:Bb      H:ABLOQRZ T:Untitled Hornpipe. RDO.31
ABC   1 C1:602700276226050 C2:dududduududdddu M:4/4  K:G      H:BLZ  T:Untitled Hornpipe/Reel
ABC  310 C1:622357777771011 C2:duuuudddddduuuu M:C|  K:D      H:ABLOQRZ T:Untitled Hornpipe. RH.310
ABC  310 C1:622357777771011 C2:duuuudddddduuuu M:C|  K:D      H:ABLOQRZ T:Untitled Hornpipe. RH.310
ABC  310 C1:622357777771011 C2:duuuudddddduuuu M:C|  K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled Hornpipe. RH.310
ABC 10086 C1:622357777771011 C2:duuuudddddduuuu M:C|  K:D      H:AFLOQRSZ T:Untitled Hornpipe. RH.310
ABC  6506 C1:622357777771011 C2:duuuudddddduuuu M:C|  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Untitled Hornpipe. RH.310
ABC   32 C1:        C2:        M:4/4  K:Bb      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (V) (not available here)
ABC 18038 C1:        C2:        M:4/4  K:Bb      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (V) (not available here)
ABC 18038 C1:        C2:        M:4/4  K:Bb      H:ABHLOR T:Untitled Hornpipe (V) (not available here)
ABC  110 C1:771616277767121 C2:ddudududdddduuu M:C   K:Ador     H:BLQZ  T:Untitled Hornpipe. WHL.[110]
ABC  110 C1:771616277767121 C2:ddudududdddduuu M:C   K:Ador     H:BLQZ  T:Untitled Hornpipe. WHL.[110]
ABC 11031 C1:000171110112777 C2:uduuuuuuddduddd M:C   K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled Horpipe. WM071
ABC 11031 C1:000171110112777 C2:uduuuuuuddduddd M:C   K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled Horpipe. WM071
ABC 11031 C1:000171110112777 C2:uduuuuuuddduddd M:C   K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled Horpipe. WM071
ABC   13 C1:027777770603207 C2:uduuddududddudd M:4/4  K:G      H:LQSZ  T:Untitled in book
ABC   13 C1:027777770603207 C2:uduuddududddudd M:4/4  K:G      H:LQSZ  T:Untitled in book
ABC   13 C1:027777770603207 C2:uduuddududddudd M:4/4  K:G      H:LQSZ  T:Untitled in book
ABC   24 C1:000602010203007 C2:duuuddduuuuuuuu M:3/4  K:Ador     H:LSZ  T:untitled in MS
ABC   24 C1:000602010203007 C2:duuuddduuuuuuuu M:3/4  K:Ador     H:LSZ  T:untitled in MS
ABC   24 C1:000602010203007 C2:duuuddduuuuuuuu M:3/4  K:Ador     H:LSZ  T:untitled in MS
ABC   2 C1:000027270000272 C2:udududududddddd M:C|  K:Bb      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.002
ABC   2 C1:000027270000272 C2:udududududddddd M:C|  K:Bb      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.002
ABC   3 C1:111147153627171 C2:uuuudduudududdu M:C|  K:Bb      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.003
ABC   3 C1:111147153627171 C2:uuuudduudududdu M:C|  K:Bb      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.003
ABC   6 C1:716622307266007 C2:dudduuududdddud M:C|  K:F      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.006
ABC   6 C1:716622307266007 C2:dudduuududdddud M:C|  K:F      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.006
ABC   9 C1:226632652232656 C2:uudduudduuuuddd M:C|  K:F      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.009
ABC   9 C1:226632652232656 C2:uudduudduuuuddd M:C|  K:F      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.009
ABC   10 C1:715623277777222 C2:dudduuuddddduuu M:C|  K:D      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.010
ABC   10 C1:715623277777222 C2:dudduuuddddduuu M:C|  K:D      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.010
ABC   31 C1:237105772371050 C2:uududdduududuud M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.031
ABC   31 C1:237105772371050 C2:uududdduududuud M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.031
ABC   32 C1:000002117777277 C2:uuuddddudduuddd M:C   K:A      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.032
ABC   32 C1:000002117777277 C2:uuuddddudduuddd M:C   K:A      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. EHo.032
ABC  106 C1:715623277777221 C2:dudduuuddddduuu M:C|  K:F      H:LOQRSZ T:Untitled in MS. JGi.106
ABC  106 C1:715623277777221 C2:dudduuuddddduuu M:C|  K:F      H:BLOQRZ T:Untitled in MS. JGi.106
ABC  5551 C1:715623277777221 C2:dudduuuddddduuu M:4/4  K:F      H:FLOQRSZ T:Untitled in MS. JGi.106
ABC 10087 C1:715623277777221 C2:dudduuuddddduuu M:4/4  K:F      H:FLOQRSZ T:Untitled in MS. JGi.106
ABC  6012 C1:715623277777221 C2:dudduuuddddduuu M:C|  K:F      H:BFLOQRSZ T:Untitled in MS. JGi.106
ABC   35 C1:466467376377230 C2:uddudduddudduud M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Untitled in ms. JHa.01
ABC   35 C1:466467376377230 C2:uddudduddudduud M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Untitled in ms. JHa.01
ABC   4 C1:000111001162060 C2:uuuuududuuuddud M:6/8  K:C      H:BCLQRZ T:Untitled in ms. JSa.03
ABC   1 C1:776500171105001 C2:ddduuduududdddu M:2/4  K:D      H:BLQRZ T:Untitled in ms. JSa.14
ABC  132 C1:031162650311011 C2:duudududuuuuddd M:C|  K:D      H:BLQZ  T:Untitled in MS. Le4.132
ABC  132 C1:031162650311011 C2:duudududuuuuddd M:C|  K:D      H:BLQZ  T:Untitled in MS. Le4.132
ABC  135 C1:715627627775320 C2:dudduddudddduud M:6/8  K:A      H:BLQZ  T:Untitled in MS. Le4.135
ABC  135 C1:715627627775320 C2:dudduddudddduud M:6/8  K:A      H:BLQZ  T:Untitled in MS. Le4.135
ABC   18 C1:060101640607070 C2:dduududddduuduu M:C   K:G      H:BFLSZ T:Untitled in MS. WG.18
ABC   18 C1:060101640607070 C2:dduududddduuduu M:C   K:G      H:BFLSZ T:Untitled in MS. WG.18
ABC   29 C1:111003027027777 C2:uuudududddduudu M:6/8  K:D      H:BFLQSZ T:Untitled in MS. WG.29
ABC   29 C1:111003027027777 C2:uuudududddduudu M:6/8  K:D      H:BFLQSZ T:Untitled in MS. WG.29
ABC   49 C1:171011073061176 C2:uduuududuuddddd M:6/8  K:G      H:BFLQSZ T:Untitled in MS. WG.49
ABC   49 C1:171011073061176 C2:uduuududuuddddd M:6/8  K:G      H:BFLQSZ T:Untitled in MS. WG.49
ABC   60 C1:407177770121661 C2:ududddduuuudduu M:2/4  K:G      H:BFLQSZ T:Untitled in mS. WG.60
ABC   60 C1:407177770121661 C2:ududddduuuudduu M:2/4  K:G      H:BFLQSZ T:Untitled in mS. WG.60
ABC   72 C1:035602660265030 C2:udduddudduduuuu M:2/4  K:G      H:BFLQSZ T:Untitled in MS. WG.72
ABC   72 C1:035602660265030 C2:udduddudduduuuu M:2/4  K:G      H:BFLQSZ T:Untitled in MS. WG.72
ABC   73 C1:002206073536065 C2:uuuuddudududddd M:2/4  K:D      H:BCFLQSZ T:Untitled in MS. WG.73
ABC   73 C1:002206073536065 C2:uuuuddudududddd M:2/4  K:D      H:BCFLQSZ T:Untitled in MS. WG.73
ABC   50 C1:056061175711056 C2:ddduududuudddud M:6/8  K:G      H:BFLQZ T:Untitled in ms. Ya.50
ABC  126 C1:500501410002014 C2:duudduduudduddu M:2/4  K:C      H:ABLOQZ T:Untitled. JaW.126
ABC  126 C1:500501410002014 C2:duudduduudduddu M:2/4  K:C      H:ABLOQZ T:Untitled. JaW.126
ABC  126 C1:500501410002014 C2:duudduduudduddu M:2/4  K:C      H:ALOQRSZ T:Untitled. JaW.126
ABC  126 C1:500501410002014 C2:duudduduudduddu M:2/4  K:C      H:AHOQRSZ T:Untitled. JaW.126
ABC 10088 C1:500501410002014 C2:duudduduudduddu M:2/4  K:C      H:AFLOQRSZ T:Untitled. JaW.126
ABC  8230 C1:500501410002014 C2:duudduduudduddu M:2/4  K:C      H:ABFLOQRSZ T:Untitled. JaW.126
ABC  129 C1:603763616363170 C2:duddudududuudud M:2/4  K:C      H:ABLOQZ T:Untitled. JaW.129
ABC  129 C1:603763616363170 C2:duddudududuudud M:2/4  K:C      H:ABLOQZ T:Untitled. JaW.129
ABC  129 C1:603763616363170 C2:duddudududuudud M:2/4  K:C      H:ALOQRSZ T:Untitled. JaW.129
ABC  129 C1:603763616363170 C2:duddudududuudud M:2/4  K:C      H:AHOQRSZ T:Untitled. JaW.129
ABC 10089 C1:603763616363170 C2:duddudududuudud M:2/4  K:C      H:AFLOQRSZ T:Untitled. JaW.129
ABC  8233 C1:603763616363170 C2:duddudududuudud M:2/4  K:C      H:ABFLOQRSZ T:Untitled. JaW.129
ABC  144 C1:606656066506606 C2:dudduudddudduud M:6/8  K:F      H:ABLOQZ T:Untitled. JaW.144
ABC  144 C1:606656066506606 C2:dudduudddudduud M:6/8  K:F      H:ABLOQZ T:Untitled. JaW.144
ABC  144 C1:606656066506606 C2:dudduudddudduud M:6/8  K:F      H:ALOQRSZ T:Untitled. JaW.144
ABC  144 C1:606656066506606 C2:dudduudddudduud M:6/8  K:F      H:AHLOQRSZ T:Untitled. JaW.144
ABC 10090 C1:606656066506606 C2:dudduudddudduud M:6/8  K:F      H:AFLOQRSZ T:Untitled. JaW.144
ABC  8248 C1:606656066506606 C2:dudduudddudduud M:6/8  K:F      H:ABFLOQRSZ T:Untitled. JaW.144
ABC  152 C1:120007676771001 C2:uuuddddduuduuud M:C   K:G      H:ABLOQZ T:Untitled. JaW.152
ABC  152 C1:120007676771001 C2:uuuddddduuduuud M:C   K:G      H:ABLOQZ T:Untitled. JaW.152
ABC  152 C1:120007676771001 C2:uuuddddduuduuud M:C   K:G      H:ALOQRSZ T:Untitled. JaW.152
ABC  152 C1:120007676771001 C2:uuuddddduuduuud M:C   K:G      H:AHLOQRSZ T:Untitled. JaW.152
ABC 10091 C1:120007676771001 C2:uuuddddduuduuud M:C   K:G      H:AFLOQRSZ T:Untitled. JaW.152
ABC  8256 C1:120007676771001 C2:uuuddddduuduuud M:C   K:G      H:ABFLOQRSZ T:Untitled. JaW.152
ABC   60 C1:622700616227060 C2:duududduduududd M:4/4  K:D      H:ABLOQRZ T:Untitled. JBa.59
ABC   60 C1:622700616227060 C2:duududduduududd M:4/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled. JBa.59
ABC 10092 C1:622700616227060 C2:duududduduududd M:4/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Untitled. JBa.59
ABC  4589 C1:622700616227060 C2:duududduduududd M:4/4  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Untitled. JBa.59
ABC   66 C1:006400123736775 C2:duduuduuudduddu M:4/4  K:A      H:ABLOQRZ T:Untitled. JBa.65
ABC   66 C1:006400123736775 C2:duduuduuudduddu M:4/4  K:A      H:ALOQRSZ T:Untitled. JBa.65
ABC 10093 C1:006400123736775 C2:duduuduuudduddu M:4/4  K:A      H:AFLOQRSZ T:Untitled. JBa.65
ABC  4595 C1:006400123736775 C2:duduuduuudduddu M:4/4  K:A      H:ABFLOQRSZ T:Untitled. JBa.65
ABC   83 C1:532622000707772 C2:duuduudddduuddd M:6/8  K:A      H:ABCHLOQRZ T:Untitled. JBa.82
ABC   83 C1:532622000707772 C2:duuduudddduuddd M:6/8  K:A      H:ACHLOQRSZ T:Untitled. JBa.82
ABC 10094 C1:532622000707772 C2:duuduudddduuddd M:6/8  K:A      H:ACFHLOQRSZ T:Untitled. JBa.82
ABC  4612 C1:532622000707772 C2:duuduudddduuddd M:6/8  K:A      H:ABCFHLOQRSZ T:Untitled. JBa.82
ABC   29 C1:771656650000003 C2:ududddddudduuuu M:C   K:F      H:BLQZ  T:Untitled. JBAT8.057
ABC   29 C1:771656650000003 C2:ududddddudduuuu M:C   K:F      H:BLQZ  T:Untitled. JBAT8.057
ABC   7 C1:171660031722000 C2:ududduuduuuddud M:2/4  K:C      H:ABLQRZ T:Untitled. JBs.007
ABC   7 C1:171660031722000 C2:ududduuduuuddud M:2/4  K:C      H:ABLQRZ T:Untitled. JBs.007
ABC   7 C1:171660031722000 C2:ududduuduuuddud M:2/4  K:C      H:ALQRSZ T:Untitled. JBs.007
ABC 10095 C1:171660031722000 C2:ududduuduuuddud M:2/4  K:C      H:AFLQRSZ T:Untitled. JBs.007
ABC  4778 C1:171660031722000 C2:ududduuduuuddud M:2/4  K:C      H:ABFLQRSZ T:Untitled. JBs.007
ABC   96 C1:200620044444466 C2:uduudududdduudd M:4/4  K:C      H:ALQRSZ T:Untitled. JBs.096
ABC 10096 C1:200620044444466 C2:uduudududdduudd M:4/4  K:C      H:AFLQRSZ T:Untitled. JBs.096
ABC  4867 C1:200620044444466 C2:uduudududdduudd M:4/4  K:C      H:ABFLQRSZ T:Untitled. JBs.096
ABC   97 C1:050605065351020 C2:dddduuduuuudddd M:2/4  K:F      H:ABLQRZ T:Untitled. JBs.097
ABC   97 C1:050605065351020 C2:dddduuduuuudddd M:2/4  K:F      H:ABLQRZ T:Untitled. JBs.097
ABC   97 C1:050605065351020 C2:dddduuduuuudddd M:2/4  K:F      H:ALQRSZ T:Untitled. JBs.097
ABC 10097 C1:050605065351020 C2:dddduuduuuudddd M:2/4  K:F      H:AFLQRSZ T:Untitled. JBs.097
ABC  4868 C1:050605065351020 C2:dddduuduuuudddd M:2/4  K:F      H:ABFLQRSZ T:Untitled. JBs.097
ABC   98 C1:250712770711666 C2:uuduuddduuddudd M:6/8  K:F      H:ABLQRZ T:untitled. JBs.098
ABC   98 C1:250712770711666 C2:uuduuddduuddudd M:6/8  K:F      H:ABLQRZ T:untitled. JBs.098
ABC   98 C1:250712770711666 C2:uuduuddduuddudd M:6/8  K:F      H:ALQRSZ T:untitled. JBs.098
ABC  4260 C1:250712770711666 C2:uuduuddduuddudd M:6/8  K:F      H:AFLQRSZ T:untitled. JBs.098
ABC  4869 C1:250712770711666 C2:uuduuddduuddudd M:6/8  K:F      H:ABFLQRSZ T:untitled. JBs.098
ABC  103 C1:001602000160230 C2:uduuduuduuddddd M:2/4  K:G      H:ABLQRZ T:Untitled. JBs.103
ABC  103 C1:001602000160230 C2:uduuduuduuddddd M:2/4  K:G      H:ABLQRZ T:Untitled. JBs.103
ABC  103 C1:001602000160230 C2:uduuduuduuddddd M:2/4  K:G      H:ALQRSZ T:Untitled. JBs.103
ABC 10098 C1:001602000160230 C2:uduuduuduuddddd M:2/4  K:G      H:AFLQRSZ T:Untitled. JBs.103
ABC  4874 C1:001602000160230 C2:uduuduuduuddddd M:2/4  K:G      H:ABFLQRSZ T:Untitled. JBs.103
ABC  111 C1:011601074445066 C2:uududududddduuu M:2/4  K:C      H:ABLQRZ T:Untitled. JBs.111
ABC  111 C1:011601074445066 C2:uududududddduuu M:2/4  K:C      H:ABLQRZ T:Untitled. JBs.111
ABC  111 C1:011601074445066 C2:uududududddduuu M:2/4  K:C      H:ALQRSZ T:Untitled. JBs.111
ABC 10099 C1:011601074445066 C2:uududududddduuu M:2/4  K:C      H:AFLQRSZ T:Untitled. JBs.111
ABC  4882 C1:011601074445066 C2:uududududddduuu M:2/4  K:C      H:ABFLQRSZ T:Untitled. JBs.111
ABC   03 C1:071261267267267 C2:duuduuddudduddu M:6/8  K:A      H:LOQRSZ T:Untitled. JBu.03
ABC   03 C1:071261267267267 C2:duuduuddudduddu M:6/8  K:A      H:BLOQRZ T:Untitled. JBu.03
ABC  8709 C1:071261267267267 C2:duuduuddudduddu M:6/8  K:A      H:BFLOQRSZ T:Untitled. JBu.03
ABC  167 C1:000000000532000 C2:duuduudduddduud M:3/8  K:D      H:ABLOQRZ T:Untitled. JC.166
ABC  167 C1:000000000532000 C2:duuduudduddduud M:3/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled. JC.166
ABC 18046 C1:000055000064063 C2:duuduudduddduud M:3/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled. JC.166
ABC 18046 C1:000055000064063 C2:duuduudduddduud M:3/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled. JC.166
ABC 10100 C1:000000000532000 C2:duuduudduddduud M:3/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Untitled. JC.166
ABC  5366 C1:000000000532000 C2:duuduudduddduud M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Untitled. JC.166
ABC 18047 C1:650777700711667 C2:ddddduduudddduu M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled. JC.238
ABC 18047 C1:650777700711667 C2:ddddduduudddduu M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled. JC.238
ABC   36 C1:235577777773060 C2:uududddddddudud M:3/8  K:G      H:BLQZ  T:Untitled. JHa.36
ABC   36 C1:235577777773060 C2:uududddddddudud M:3/8  K:G      H:BLQZ  T:Untitled. JHa.36
ABC   60 C1:005256020004223 C2:duddddduuuduuuu M:2/4  K:G      H:BLQZ  T:Untitled. JHa.60
ABC   60 C1:005256020004223 C2:duddddduuuduuuu M:2/4  K:G      H:BLQZ  T:Untitled. JHa.60
ABC   1 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRSZ T:Untitled Jig #1
ABC   77 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRSZ T:Untitled Jig #1
ABC  4541 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LQRSZ T:Untitled Jig #1
ABC  7781 C1:176011176027716 C2:udduuuddudduduu M:6/8  K:A      H:LOQRS T:Untitled Jig #1
ABC   1 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRSZ T:Untitled Jig #2
ABC   76 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRSZ T:Untitled Jig #2
ABC  4542 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LQRSZ T:Untitled Jig #2
ABC  7782 C1:055066000353232 C2:dddddduuuuududd M:6/8  K:A      H:LOQRS T:Untitled Jig #2
ABC   1 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Untitled Jig #3
ABC   75 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Untitled Jig #3
ABC  4543 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Untitled Jig #3
ABC  7783 C1:000121736762661 C2:uuududddudduddd M:6/8  K:A      H:LORS  T:Untitled Jig #3
ABC   1 C1:242245222777022 C2:uduudduuuuddduu M:6/8  K:E      H:LQRSZ T:Untitled Jig #4
ABC   74 C1:242245222777022 C2:uduudduuuuddduu M:6/8  K:E      H:LQRSZ T:Untitled Jig #4
ABC  4544 C1:242245222777022 C2:uduudduuuuddduu M:6/8  K:E      H:LQRSZ T:Untitled Jig #4
ABC  7784 C1:242245222777022 C2:uduudduuuuddduu M:6/8  K:E      H:LOQRS T:Untitled Jig #4
ABC   1 C1:130071111101171 C2:uuduuuuuuududud M:6/8  K:Am      H:LZ   T:untitled jig #5
ABC  160 C1:130071111101171 C2:uuduuuuuuududud M:6/8  K:Am      H:LZ   T:untitled jig #5
ABC  7785 C1:130071111101171 C2:uuduuuuuuududud M:6/8  K:Am      H:LO   T:untitled jig #5
ABC   1 C1:711061711061267 C2:duududuuduudddd M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Untitled jig
ABC   1 C1:277011233231277 C2:udduuuuduududdu M:6/8  K:G      H:BLR  T:Untitled Jig
ABC   1 C1:716260077677716 C2:dudududddddudud M:12/8 K:D      H:LRSZ  T:Untitled Jig
ABC   1 C1:716264061771716 C2:dududududdududu M:12/8 K:D      H:LRSZ  T:Untitled Jig
ABC   1 C1:716264061771716 C2:dududududdududu M:12/8 K:F      H:LRSZ  T:Untitled Jig
ABC   1 C1:176772000710771 C2:uddddududduuuuu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Untitled Jig
ABC   1 C1:622111577063261 C2:duuuuudddduuudu M:6/8  K:G      H:FLRSZ T:Untitled Jig
ABC   1 C1:040167772077115 C2:duddddudduudddu M:9/8  K:G      H:BLRZ  T:Untitled Jig
ABC  254 C1:176772000710771 C2:uddddududduuuuu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Untitled Jig
ABC  254 C1:176772000710771 C2:uddddududduuuuu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Untitled Jig
ABC   1 C1:077004170621002 C2:dduudduuudddudd M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Untitled jig
ABC   1 C1:077004170621002 C2:dduudduuudddudd M:6/8  K:F      H:BLZ  T:Untitled Jig
ABC   1 C1:176772000710771 C2:uddddududduuuuu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Untitled Jig
ABC  254 C1:176772000710771 C2:uddddududduuuuu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Untitled Jig
ABC  254 C1:176772000710771 C2:uddddududduuuuu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Untitled Jig
ABC  254 C1:176772000710771 C2:uddddududduuuuu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Untitled Jig
ABC  254 C1:176772000710771 C2:uddddududduuuuu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Untitled Jig
ABC  1265 C1:176772000710771 C2:uddddududduuuuu M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Untitled Jig
ABC   24 C1:715623221012200 C2:dudduuuuuuuddud M:6/8  K:C      H:BLQZ  T:Untitled Jig. JBAT8.052
ABC   24 C1:715623221012200 C2:dudduuuuuuuddud M:6/8  K:C      H:BLQZ  T:Untitled Jig. JBAT8.052
ABC   6 C1:000070777077771 C2:udddddddudduudu M:6/8  K:G      H:ABLQRZ T:Untitled Jig. JBs.006
ABC   6 C1:000070777077771 C2:udddddddudduudu M:6/8  K:G      H:ABLQRZ T:Untitled Jig. JBs.006
ABC   6 C1:000070777077771 C2:udddddddudduudu M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Untitled Jig. JBs.006
ABC 10101 C1:000070777077771 C2:udddddddudduudu M:6/8  K:G      H:AFLQRSZ T:Untitled Jig. JBs.006
ABC  4777 C1:000070777077771 C2:udddddddudduudu M:6/8  K:G      H:ABFLQRSZ T:Untitled Jig. JBs.006
ABC   53 C1:000563070771637 C2:ddudddududduddu M:6/8  K:G      H:ACHLOQRSZ T:Untitled Jig WHG053
ABC   54 C1:000563070771637 C2:ddudddududduddu M:6/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Untitled Jig WHG053
ABC 10102 C1:000563070771637 C2:ddudddududduddu M:6/8  K:G      H:AFHLOQRSZ T:Untitled Jig WHG053
ABC  6168 C1:000563070771637 C2:ddudddududduddu M:6/8  K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Untitled Jig WHG053
ABC   54 C1:000563070771637 C2:ddudddududduddu M:6/8  K:G      H:ABHLOQRZ T:Untitled Jig. WHG.054
ABC   54 C1:000563070771637 C2:ddudddududduddu M:6/8  K:G      H:ABHLOQRZ T:Untitled Jig. WHG.054
ABC  162 C1:237662000077237 C2:uudddudduuddduu M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Untitled Jig. WHL.[162]
ABC  162 C1:237662000077237 C2:uudddudduuddduu M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Untitled Jig. WHL.[162]
ABC  103 C1:017667017661177 C2:uddduuddduudduu M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Untitled. Le4.103
ABC  103 C1:017667017661177 C2:uddduuddduudduu M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Untitled. Le4.103
ABC  230 C1:170753004211170 C2:uddduduuuuddddu M:3/4  K:A      H:BLQZ  T:Untitled. Le4.230
ABC  230 C1:170753004211170 C2:uddduduuuuddddu M:3/4  K:A      H:BLQZ  T:Untitled. Le4.230
ABC   53 C1:020303050606411 C2:uudddduuuuuuudd M:2/4  K:F      H:ABLQRZ T:Untitled March.#43 JBs.053
ABC   53 C1:020303050606411 C2:uudddduuuuuuudd M:2/4  K:F      H:ABLQRZ T:Untitled March.#43 JBs.053
ABC   53 C1:020303050606411 C2:uudddduuuuuuudd M:2/4  K:F      H:ALQRSZ T:Untitled March.#43 JBs.053
ABC 10103 C1:020303050606411 C2:uudddduuuuuuudd M:2/4  K:F      H:AFLQRSZ T:Untitled March.#43 JBs.053
ABC  4824 C1:020303050606411 C2:uudddduuuuuuudd M:2/4  K:F      H:ABFLQRSZ T:Untitled March.#43 JBs.053
ABC   96 C1:200620044444466 C2:uduudududdduudd M:4/4  K:C      H:ABLQRZ T:Untitled March. JBs.096
ABC   96 C1:200620044444466 C2:uduudududdduudd M:4/4  K:C      H:ABLQRZ T:Untitled March. JBs.096
ABC   2 C1:020602000027716 C2:uduudduduuduudu M:4/4  K:A      H:ABLQZ T:Untitled March. JJo.001a
ABC   2 C1:020602000027716 C2:uduudduduuduudu M:4/4  K:A      H:ABLQZ T:Untitled March. JJo.001a
ABC  135 C1:020602000027716 C2:uduudduduuduudu M:4/4  K:A      H:ALQSZ T:Untitled March. JJo.001a
ABC 10104 C1:020602000027716 C2:uduudduduuduudu M:4/4  K:A      H:AFLQSZ T:Untitled March. JJo.001a
ABC  7224 C1:020602000027716 C2:uduudduduuduudu M:4/4  K:A      H:ABFLQSZ T:Untitled March. JJo.001a
ABC   1 C1:040007620111630 C2:udduuuudududdud M:4/4  K:A      H:LQRS  T:untitled march / Johnny Doherty’s March
ABC  225 C1:700217277002262 C2:duududduudduddu M:2/4  K:G      H:LOQRSZ T:Untitled March. VWMLa.225
ABC  225 C1:700217277002262 C2:duududduudduddu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Untitled March. VWMLa.225
ABC  225 C1:700217277002262 C2:duududduudduddu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Untitled March. VWMLa.225
ABC  8788 C1:700217277002262 C2:duududduudduddu M:2/4  K:G      H:BFLOQRSZ T:Untitled March. VWMLa.225
ABC   39 C1:065621023001113 C2:ddduuuduuuduudu M:6/8  K:G      H:LOQRSZ T:Untitled. MBe.39
ABC   39 C1:065621023001113 C2:ddduuuduuuduudu M:6/8  K:G      H:BLOQRZ T:Untitled. MBe.39
ABC   39 C1:065621023001113 C2:ddduuuduuuduudu M:6/8  K:G      H:BLOQRZ T:Untitled. MBe.39
ABC   1 C1:000171110112777 C2:uduuuuuuddddudd M:2/2  K:D      H:L   T:Untitled Mittel
ABC   1 C1:000171110112777 C2:uduuuuuuddddudd M:2/2  K:D      H:LR   T:Untitled Mittel
ABC  367 C1:000171110112777 C2:uduuuuuuddddudd M:2/2  K:D      H:LR   T:Untitled Mittel
ABC  374 C1:000171110112777 C2:uduuuuuuddddudd M:2/2  K:D      H:LR   T:Untitled Mittel
ABC  374 C1:000171110112777 C2:uduuuuuuddddudd M:2/2  K:D      H:LR   T:Untitled Mittel
ABC   2 C1:601663223766145 C2:duddduuuuuudddd M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Untitled/Peeler's Jacket [2]
ABC   2 C1:601663223766145 C2:duddduuuuuudddd M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Untitled/Peeler's Jacket [2]
ABC   1 C1:307700003066000 C2:uddudududdududu M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Untitled peurt a beul
ABC   1 C1:307700003066000 C2:uddudududdududu M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Untitled peurt a beul
ABC   1 C1:307700003066000 C2:uddudududdududu M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Untitled peurt a beul
ABC   1 C1:307700003066000 C2:uddudududdududu M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Untitled peurt a beul
ABC   3 C1:677023120370076 C2:ddduduuuddudddd M:2/4  K:G      H:FLQRSZ T:Untitled. (p)G&D.03
ABC   3 C1:677023120370076 C2:ddduduuuddudddd M:2/4  K:G      H:FLQRSZ T:Untitled. (p)G&D.03
ABC   3 C1:677023120370076 C2:ddduduuuddudddd M:2/4  K:G      H:FLQRSZ T:Untitled. (p)G&D.03
ABC   3 C1:677023120370076 C2:ddduduuuddudddd M:2/4  K:G      H:FLQRSZ T:Untitled. (p)G&D.03
ABC  2111 C1:070131160734505 C2:duduuddudududud M:C   K:F      H:BCFLQVWZm T:Untitled piece
ABC  2111 C1:070131160734505 C2:duduuddudududud M:C   K:F      H:BCFLQVWZm T:Untitled piece
ABC   6 C1:050017770200011 C2:duddduuuududddd M:C|  K:D      H:CLOQRSWZ T:untitled polka 1
ABC  555 C1:050017770200011 C2:duddduuuududddd M:C|  K:D      H:CLOQRSWZ T:untitled polka 1
ABC   1 C1:050071030500710 C2:udududududddddu M:4/4  K:D      H:L   T:Untitled Polka
ABC   1 C1:600206020606600 C2:dududdduduudduu M:C|  K:G      H:CHLQZ T:Untitled Polka
ABC   45 C1:600206020606600 C2:dududdduduudduu M:C|  K:G      H:CHLQZ T:Untitled Polka
ABC  4573 C1:600206020606600 C2:dududdduduudduu M:C|  K:G      H:CHLQZ T:Untitled Polka
ABC  7787 C1:050071030500710 C2:udududududddddu M:4/4  K:D      H:LO   T:Untitled Polka
ABC   47 C1:000017770000177 C2:uddduddduuduuud M:2/4  K:G      H:LRS  T:Untitled Polka (irregular)
ABC   1 C1:000017770000177 C2:uddduddduuduuud M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Untitled Polka (irregular)
ABC   47 C1:000017770000177 C2:uddduddduuduuud M:2/4  K:G      H:LRS  T:Untitled Polka (irregular)
ABC   47 C1:000017770000177 C2:uddduddduuduuud M:2/4  K:G      H:LRS  T:Untitled Polka (irregular)
ABC   46 C1:000017770000177 C2:uddduddduuduuud M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Untitled Polka (irregular)
ABC   48 C1:000017770000177 C2:uddduddduuduuud M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Untitled Polka (irregular)
ABC 18039 C1:000017770000177 C2:uddduddduuduuud M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Untitled Polka (irregular)
ABC 18039 C1:000017770000177 C2:uddduddduuduuud M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Untitled Polka (irregular)
ABC 10105 C1:000017770000177 C2:uddduddduuduuud M:2/4  K:G      H:FLRSZ T:Untitled Polka (irregular)
ABC 10106 C1:000017770000177 C2:uddduddduuduuud M:2/4  K:G      H:FLRS  T:Untitled Polka (irregular)
ABC  3668 C1:000017770000177 C2:uddduddduuduuud M:2/4  K:G      H:FLRS  T:Untitled Polka (irregular)
ABC  4000 C1:000017770000177 C2:uddduddduuduuud M:2/4  K:G      H:FLRSZ T:Untitled Polka (irregular)
ABC   20 C1:177717770000011 C2:uddduddduuududu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:Untitled Polka ("Welch's 4-part")
ABC   20 C1:177717770000011 C2:uddduddduuududu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:Untitled Polka ("Welch's 4-part")
ABC   20 C1:177717770000011 C2:uddduddduuududu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:Untitled Polka ("Welch's 4-part")
ABC  7786 C1:177717770000011 C2:uddduddduuududu M:2/4  K:G      H:CLOQ  T:Untitled Polka ("Welch's 4-part")
ABC  208 C1:777111010043777 C2:ddduuuduuddduuu M:6/8  K:G      H:ABLOQZ T:Untitled Quadrille. JaW.208
ABC  208 C1:777111010043777 C2:ddduuuduuddduuu M:6/8  K:G      H:ABLOQZ T:Untitled Quadrille. JaW.208
ABC  208 C1:777111010043777 C2:ddduuuduuddduuu M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Untitled Quadrille. JaW.208
ABC  209 C1:777111010043777 C2:ddduuuduuddduuu M:6/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Untitled Quadrille. JaW.208
ABC 10107 C1:777111010043777 C2:ddduuuduuddduuu M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Untitled Quadrille. JaW.208
ABC  8312 C1:777111010043777 C2:ddduuuduuddduuu M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Untitled Quadrille. JaW.208
ABC  211 C1:170022062066170 C2:uduududduduuddd M:6/8  K:C      H:ABLOQWZ T:Untitled Quadrille. JaW.211
ABC  211 C1:170022062066170 C2:uduududduduuddd M:6/8  K:C      H:ABLOQWZ T:Untitled Quadrille. JaW.211
ABC  211 C1:170022062066170 C2:uduududduduuddd M:6/8  K:C      H:ALOQRSWZ T:Untitled Quadrille. JaW.211
ABC  212 C1:170022062066170 C2:uduududduduuddd M:6/8  K:C      H:AHOQRSWZ T:Untitled Quadrille. JaW.211
ABC 10108 C1:170022062066170 C2:uduududduduuddd M:6/8  K:C      H:AFLOQRSWZ T:Untitled Quadrille. JaW.211
ABC  8315 C1:170022062066170 C2:uduududduduuddd M:6/8  K:C      H:ABFLOQRSWZ T:Untitled Quadrille. JaW.211
ABC   45 C1:556146076711667 C2:dudududdduudddd M:2/4  K:F      H:LOQRSZ T:Untitled Quick Step,2voices. JGi.045
ABC   45 C1:556146076711667 C2:dudududdduudddd M:2/4  K:F      H:BLOQRZ T:Untitled Quick Step,2voices. JGi.045
ABC 10109 C1:556146076711667 C2:dudududdduudddd M:2/4  K:F      H:FLOQRSZ T:Untitled Quick Step,2voices. JGi.045
ABC  5951 C1:556146076711667 C2:dudududdduudddd M:2/4  K:F      H:BFLOQRSZ T:Untitled Quick Step,2voices. JGi.045
ABC   30 C1:272700037717771 C2:udududduddduduu M:2/4  K:Eb      H:ABLOQRZ T:Untitled. RDO.30
ABC   30 C1:272700037717771 C2:udududduddduduu M:2/4  K:Eb      H:ABLOQRZ T:Untitled. RDO.30
ABC   32 C1:066724672421637 C2:dddududuudududd M:4/4  K:Eb      H:ABLOQRZ T:Untitled. RDO.32
ABC   32 C1:066724672421637 C2:dddududuudududd M:4/4  K:Eb      H:ABLOQRZ T:Untitled. RDO.32
ABC   33 C1:007706040077060 C2:ddduddduuuduuud M:2/4  K:D      H:ABLOQRZ T:Untitled. RDO.33
ABC   33 C1:007706040077060 C2:ddduddduuuduuud M:2/4  K:D      H:ABLOQRZ T:Untitled. RDO.33
ABC   40 C1:001100376217677 C2:uuudduudddduddu M:C|  K:G      H:ABLOQRWZ T:Untitled. RDO.40
ABC   40 C1:001100376217677 C2:uuudduudddduddu M:C|  K:G      H:ABLOQRWZ T:Untitled. RDO.40
ABC   1 C1:112677552117007 C2:uuudddduuuudduu M:4/4  K:C      H:LZ   T:Untitled Reel #1
ABC   41 C1:112677552117007 C2:uuudddduuuudduu M:4/4  K:C      H:LZ   T:Untitled Reel #1
ABC  4577 C1:112677552117007 C2:uuudddduuuudduu M:4/4  K:C      H:LZ   T:Untitled Reel #1
ABC  7788 C1:112677552117007 C2:uuudddduuuudduu M:4/4  K:C      H:LO   T:Untitled Reel #1
ABC   1 C1:121162020000000 C2:uuuuduuudddduuu M:2/4  K:G      H:LZ   T:Untitled Reel #2
ABC   40 C1:121162020000000 C2:uuuuduuudddduuu M:2/4  K:G      H:LZ   T:Untitled Reel #2
ABC  4578 C1:121162020000000 C2:uuuuduuudddduuu M:2/4  K:G      H:LZ   T:Untitled Reel #2
ABC  7789 C1:121162020000000 C2:uuuuduuudddduuu M:2/4  K:G      H:LO   T:Untitled Reel #2
ABC   1 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Untitled Reel #3
ABC   39 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Untitled Reel #3
ABC  4579 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Untitled Reel #3
ABC  7790 C1:027160221760602 C2:ududuuuddduuudd M:4/4  K:G      H:LOQRS T:Untitled Reel #3
ABC   1 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Untitled Reel #4
ABC   38 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Untitled Reel #4
ABC  4580 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Untitled Reel #4
ABC  7791 C1:006532270077222 C2:dduuuddduuudddu M:4/4  K:G      H:LOQRS T:Untitled Reel #4
ABC   1 C1:044534423076267 C2:udududuuddudddd M:C   K:Am      H:OR   T:Untitled Reel
ABC   1 C1:210017762172617 C2:uuuddduudududdu M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC   1 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:C|  K:C      H:AOR  T:Untitled reel
ABC   1 C1:677777270716253 C2:ddddddududududu M:4/4  K:BDor     H:OR   T:Untitled reel
ABC  712 C1:071177276115600 C2:duuddudduuddudu M:4/4  K:Em      H:DLZ  T:Untitled Reel
ABC  712 C1:071177276115600 C2:duuddudduuddudu M:4/4  K:Em      H:DLZ  T:Untitled Reel
ABC   1 C1:644534450011006 C2:dudududduuuddud M:C   K:CMix     H:ADOR  T:Untitled Reel
ABC   1 C1:605120516437007 C2:dduuudududduudd M:C|  K:D      H:AOR  T:Untitled reel
ABC   1 C1:026172657422371 C2:udududdduuuudud M:4/4  K:A      H:LQRSZ T:Untitled Reel
ABC  712 C1:071177276115600 C2:duuddudduuddudu M:4/4  K:Em      H:DLZ  T:Untitled Reel
ABC  712 C1:071177276115600 C2:duuddudduuddudu M:4/4  K:Em      H:DLZ  T:Untitled Reel
ABC  712 C1:071177276115600 C2:duuddudduuddudu M:4/4  K:Em      H:DLZ  T:Untitled Reel
ABC  712 C1:071177276115600 C2:duuddudduuddudu M:4/4  K:Em      H:DLZ  T:Untitled Reel
ABC  712 C1:071177276115600 C2:duuddudduuddudu M:4/4  K:Em      H:DLZ  T:Untitled Reel
ABC   1 C1:001776217261761 C2:uddduudududduud M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC   2 C1:040202037117070 C2:uuuuduudddduuud M:4/4  K:Amin     H:BLS  T:Untitled reel
ABC   1 C1:066406612111716 C2:ddudduuuuududdd M:C|  K:Dmix     H:BLR  T:Untitled Reel
ABC   2 C1:001100200126021 C2:uuduuduuudddduu M:C   K:Ador     H:LQRSZ T:Untitled Reel
ABC   3 C1:005602070276020 C2:ddududduudduuud M:4/4  K:D      H:BLS  T:Untitled reel
ABC   1 C1:066220077711071 C2:dduuddduuduuddu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Untitled Reel
ABC   1 C1:026111777026566 C2:uduuudddudddduu M:C|  K:Dmix     H:FLRSZ T:Untitled Reel
ABC   1 C1:326442671111426 C2:uudududduuuudud M:C   K:G      H:LRSZ  T:Untitled Reel
ABC   1 C1:644561612767672 C2:dudududuudddudu M:4/4  K:G      H:BLQRSZ T:Untitled Reel
ABC   1 C1:601776005611100 C2:duddduduuududud M:C   K:G      H:BLRSZ T:Untitled Reel
ABC   2 C1:001100200126021 C2:uuduuduuudddduu M:C   K:Ador     H:LRSZ  T:Untitled Reel
ABC   1 C1:066406612111716 C2:ddudduuuuududdd M:C|  K:Dmix     H:BLR  T:Untitled Reel
ABC   1 C1:601111364004077 C2:duuuuudduddddud M:C   K:Ador     H:BLRZ  T:Untitled Reel
ABC  712 C1:071177276115600 C2:duuddudduuddudu M:4/4  K:Em      H:DLZ  T:Untitled Reel
ABC  712 C1:071177276115600 C2:duuddudduuddudu M:4/4  K:Em      H:DLZ  T:Untitled Reel
ABC   3 C1:711104053027600 C2:duuudduuddududd M:C|  K:A      H:BLRS  T:Untitled Reel
ABC   1 C1:326442671111426 C2:uudududduuuudud M:C   K:G      H:LRSZ  T:Untitled Reel
ABC   1 C1:644561612767672 C2:dudududuudddudu M:4/4  K:G      H:BLRSZ T:Untitled Reel
ABC   3 C1:210017762172617 C2:uuuddduudududdu M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC   3 C1:210017762172617 C2:uuuddduudududdu M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC   3 C1:711104053027600 C2:duuudduuddududd M:C|  K:A      H:BLRS  T:Untitled Reel
ABC   1 C1:001776217261761 C2:uddduudududduud M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC   1 C1:001776217261761 C2:uddduudududduud M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC   1 C1:001776217261761 C2:uddduudududduud M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC 18040 C1:644534450011006 C2:dudududduuuddud M:C   K:CMix     H:ADORS T:Untitled reel
ABC 18041 C1:044534423076267 C2:udududuuddudddd M:C   K:Am      H:ORS  T:Untitled reel
ABC 18042 C1:677777270716253 C2:ddddddududududu M:4/4  K:BDor     H:ORS  T:Untitled reel
ABC 18043 C1:210017762172617 C2:uuuddduudududdu M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC 18040 C1:644534450011006 C2:dudududduuuddud M:C   K:CMix     H:ADORS T:Untitled reel
ABC 18041 C1:044534423076267 C2:udududuuddudddd M:C   K:Am      H:ORS  T:Untitled reel
ABC 18042 C1:677777270716253 C2:ddddddududududu M:4/4  K:BDor     H:ORS  T:Untitled reel
ABC 18043 C1:210017762172617 C2:uuuddduudududdu M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC   37 C1:026172657422371 C2:udududdduuuudud M:4/4  K:A      H:LQRSZ T:Untitled Reel
ABC  4581 C1:026172657422371 C2:udududdduuuudud M:4/4  K:A      H:LQRSZ T:Untitled Reel
ABC  4705 C1:210017762172617 C2:uuuddduudududdu M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC  7980 C1:605120516437007 C2:dduuudududduudd M:C|  K:D      H:AOR  T:Untitled reel
ABC  7981 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:C|  K:C      H:AOR  T:Untitled reel
ABC  7982 C1:044534423076267 C2:udududuuddudddd M:C   K:Am      H:OR   T:Untitled Reel
ABC  7983 C1:644534450011006 C2:dudududduuuddud M:C   K:CMix     H:ADOR  T:Untitled Reel
ABC  7984 C1:677777270716253 C2:ddddddududududu M:4/4  K:BDor     H:OR   T:Untitled reel
ABC   1 C1:001776217261761 C2:uddduudududduud M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC   1 C1:001776217261761 C2:uddduudududduud M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC   1 C1:001776217261761 C2:uddduudududduud M:   K:D      H:C   T:Untitled Reel
ABC  7792 C1:026172657422371 C2:udududdduuuudud M:4/4  K:A      H:LOQRS T:Untitled Reel
ABC  7793 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:C|  K:C      H:AOR  T:Untitled reel
ABC 10110 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:C|  K:C      H:AFOR  T:Untitled reel
ABC 10111 C1:605120516437007 C2:dduuudududduudd M:C|  K:D      H:AFOR  T:Untitled reel
ABC 10112 C1:677777270716253 C2:ddddddududududu M:4/4  K:B      H:FORZ  T:Untitled reel
ABC 10113 C1:044534423076267 C2:udududuuddudddd M:C   K:A      H:FORZ  T:Untitled Reel
ABC 10114 C1:644534450011006 C2:dudududduuuddud M:C   K:C      H:ADFORZ T:Untitled Reel
ABC  893 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:C|  K:C      H:AFOR  T:Untitled reel
ABC  907 C1:605120516437007 C2:dduuudududduudd M:C|  K:D      H:AFOR  T:Untitled reel
ABC  1451 C1:044534423076267 C2:udududuuddudddd M:C   K:A      H:FORZ  T:Untitled Reel
ABC  1452 C1:644534450011006 C2:dudududduuuddud M:C   K:C      H:ADFORZ T:Untitled Reel
ABC  1991 C1:677777270716253 C2:ddddddududududu M:4/4  K:B      H:FORZ  T:Untitled reel
ABC   43 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:2/2  K:C      H:ABCLOQRZ T:Untitled Reel. BF11.43
ABC   43 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:2/2  K:C      H:ABCLOQRZ T:Untitled Reel. BF11.43
ABC   43 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:2/2  K:C      H:ACLOQRSZ T:Untitled Reel. BF11.43
ABC 18044 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:2/2  K:C      H:ACLOQRSZ T:Untitled Reel. BF11.43
ABC 18044 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:2/2  K:C      H:ACLOQRSZ T:Untitled Reel. BF11.43
ABC 10115 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:2/2  K:C      H:ACFLOQRSZ T:Untitled Reel. BF11.43
ABC  4937 C1:426442644265401 C2:dududududududuu M:2/2  K:C      H:ABCFLOQRSZ T:Untitled Reel. BF11.43
ABC   63 C1:777105060600020 C2:ddduddduudududd M:2/4  K:G      H:ABLQRZ T:Untitled Reel. JBs.063
ABC   63 C1:777105060600020 C2:ddduddduudududd M:2/4  K:G      H:ABLQRZ T:Untitled Reel. JBs.063
ABC   63 C1:777105060600020 C2:ddduddduudududd M:2/4  K:G      H:ALQRSZ T:Untitled Reel. JBs.063
ABC 10116 C1:777105060600020 C2:ddduddduudududd M:2/4  K:G      H:AFLQRSZ T:Untitled Reel. JBs.063
ABC  4834 C1:777105060600020 C2:ddduddduudududd M:2/4  K:G      H:ABFLQRSZ T:Untitled Reel. JBs.063
ABC   4 C1:676240000406020 C2:dddududuudddddu M:C|  K:D      H:LZ   T:Untitled Reel (Lucy Campbell)
ABC   4 C1:676240000406020 C2:dddududuudddddu M:C|  K:D      H:LZ   T:Untitled Reel (Lucy Campbell)
ABC   4 C1:676240000406020 C2:dddududuudddddu M:C|  K:D      H:LZ   T:Untitled Reel (Lucy Campbell)
ABC   4 C1:676240000406020 C2:dddududuudddddu M:C|  K:D      H:LZ   T:Untitled Reel (Lucy Campbell)
ABC   2 C1:600440026211007 C2:dududuuudddudud M:C|  K:Emin     H:LRS  T:Untitled Reel No. 87
ABC   2 C1:600440026211007 C2:dududuuudddudud M:C|  K:Emin     H:LRS  T:Untitled Reel No. 87
ABC   2 C1:600440026211007 C2:dududuuudddudud M:C|  K:E      H:LRS  T:Untitled Reel No. 87
ABC  314 C1:002626072752216 C2:udduududduududu M:2/4  K:D      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.314
ABC  314 C1:002626072752216 C2:udduududduududu M:2/4  K:D      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.314
ABC  314 C1:002626072752216 C2:udduududduududu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled RH.314
ABC 10117 C1:002626072752216 C2:udduududduududu M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Untitled RH.314
ABC  6510 C1:002626072752216 C2:udduududduududu M:2/4  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Untitled RH.314
ABC  315 C1:603724211757422 C2:duduudduuududdu M:C|  K:G      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.315
ABC  315 C1:603724211757422 C2:duduudduuududdu M:C|  K:G      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.315
ABC  315 C1:603724211757422 C2:duduudduuududdu M:C|  K:G      H:ALOQRSZ T:Untitled RH.315
ABC 10118 C1:603724211757422 C2:duduudduuududdu M:C|  K:G      H:AFLOQRSZ T:Untitled RH.315
ABC  6511 C1:603724211757422 C2:duduudduuududdu M:C|  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Untitled RH.315
ABC  318 C1:602607777662602 C2:dududddddududuu M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.318
ABC  318 C1:602607777662602 C2:dududddddududuu M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.318
ABC  318 C1:602607777662602 C2:dududddddududuu M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Untitled RH.318
ABC 10119 C1:602607777662602 C2:dududddddududuu M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Untitled RH.318
ABC  6514 C1:602607777662602 C2:dududddddududuu M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Untitled RH.318
ABC  319 C1:005605560711666 C2:ududdudduuddddd M:2/4  K:G      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.319
ABC  319 C1:005605560711666 C2:ududdudduuddddd M:2/4  K:G      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.319
ABC  319 C1:005605560711666 C2:ududdudduuddddd M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Untitled RH.319
ABC 10120 C1:005605560711666 C2:ududdudduuddddd M:2/4  K:G      H:AFLOQRSZ T:Untitled RH.319
ABC  6515 C1:005605560711666 C2:ududdudduuddddd M:2/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Untitled RH.319
ABC  320 C1:711171101277777 C2:duuuduuuuuddddd M:4/4  K:G      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.320
ABC  320 C1:711171101277777 C2:duuuduuuuuddddd M:4/4  K:G      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.320
ABC  320 C1:711171101277777 C2:duuuduuuuuddddd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Untitled RH.320
ABC 10121 C1:711171101277777 C2:duuuduuuuuddddd M:4/4  K:G      H:AFLOQRSZ T:Untitled RH.320
ABC  6516 C1:711171101277777 C2:duuuduuuuuddddd M:4/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Untitled RH.320
ABC  324 C1:000002640001777 C2:uduudddududduud M:2/4  K:D      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.324
ABC  324 C1:000002640001777 C2:uduudddududduud M:2/4  K:D      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.324
ABC  324 C1:000002640001777 C2:uduudddududduud M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled RH.324
ABC 10122 C1:000002640001777 C2:uduudddududduud M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Untitled RH.324
ABC  6520 C1:000002640001777 C2:uduudddududduud M:2/4  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Untitled RH.324
ABC  328 C1:200036735077200 C2:uuudduddduuuddd M:6/8  K:D      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.328
ABC  328 C1:200036735077200 C2:uuudduddduuuddd M:6/8  K:D      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.328
ABC  328 C1:200036735077200 C2:uuudduddduuuddd M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled RH.328
ABC 10123 C1:200036735077200 C2:uuudduddduuuddd M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Untitled RH.328
ABC  6524 C1:200036735077200 C2:uuudduddduuuddd M:6/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Untitled RH.328
ABC  466 C1:600262604061006 C2:dududududududuu M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.466
ABC  466 C1:600262604061006 C2:dududududududuu M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Untitled RH.466
ABC  466 C1:600262604061006 C2:dududududududuu M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Untitled RH.466
ABC 10124 C1:600262604061006 C2:dududududududuu M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Untitled RH.466
ABC  6662 C1:600262604061006 C2:dududududududuu M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Untitled RH.466
ABC   84 C1:006400616771005 C2:duududdduduuddu M:2/4  K:G      H:ALQRSZ T:Untitled. RHu.084
ABC 10125 C1:006400616771005 C2:duududdduduuddu M:2/4  K:G      H:AFLQRSZ T:Untitled. RHu.084
ABC  7025 C1:006400616771005 C2:duududdduduuddu M:2/4  K:G      H:ABFLQRSZ T:Untitled. RHu.084
ABC   3 C1:030204027767001 C2:dududddduduuuuu M:4/4  K:G      H:BLRS  T:Untitled schottische
ABC   1 C1:600216672076222 C2:duudddduddduuuu M:2/4  K:G      H:LS   T:Untitled set dance
ABC  212 C1:075602610700062 C2:udduduududududu M:C   K:D      H:ABLOQZ T:Untitled Set Tune. JaW.212
ABC  212 C1:075602610700062 C2:udduduududududu M:C   K:D      H:ABLOQZ T:Untitled Set Tune. JaW.212
ABC  212 C1:075602610700062 C2:udduduududududu M:C   K:D      H:ALOQRSZ T:Untitled Set Tune. JaW.212
ABC  213 C1:075602610700062 C2:udduduududududu M:C   K:D      H:AHOQRSZ T:Untitled Set Tune. JaW.212
ABC 10126 C1:075602610700062 C2:udduduududududu M:C   K:D      H:AFLOQRSZ T:Untitled Set Tune. JaW.212
ABC  8316 C1:075602610700062 C2:udduduududududu M:C   K:D      H:ABFLOQRSZ T:Untitled Set Tune. JaW.212
ABC  176 C1:111411707700311 C2:uuuduuddduuuddu M:4/4  K:A      H:BLQWZ T:Untitled sketches. WHL.[]176
ABC  176 C1:111411707700311 C2:uuuduuddduuuddu M:4/4  K:A      H:BLQWZ T:Untitled sketches. WHL.[]176
ABC   1 C1:116601063116602 C2:uudduduuudduduu M:9/8  K:C      H:BLRZ  T:Untitled Slip Jig [2]
ABC   1 C1:116601063116602 C2:uudduduuudduduu M:9/8  K:C      H:BLRZ  T:Untitled Slip Jig [2]
ABC   1 C1:020261061063677 C2:uududududddduuu M:9/8  K:C      H:BLRZ  T:Untitled Slip Jig
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:QZ   T:Untitled Song (1:53) - Clarinet
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:QZ   T:Untitled Song (1:53) - Flute
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:QZ   T:Untitled Song (1:53) - Lute
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:QZ   T:Untitled Song (1:53) - Theorbo
ABC   1 C1:000711077671070 C2:duudddduduuuuuu M:3/4  K:F      H:BHLR  T:Untitled Song Air
ABC   54 C1:000711077671070 C2:duudddduduuuuuu M:3/4  K:F      H:BHLRZ T:Untitled Song Air
ABC   54 C1:000711077671070 C2:duudddduduuuuuu M:3/4  K:F      H:BHLR  T:Untitled Song Air
ABC   54 C1:000711077671070 C2:duudddduduuuuuu M:3/4  K:F      H:BHLRZ T:Untitled Song Air
ABC  7794 C1:000711077671070 C2:duudddduduuuuuu M:3/4  K:F      H:BHLOR T:Untitled Song Air
ABC   1 C1:607767076076212 C2:duddddddduuuudd M:4/4  K:Bb      H:LSZ  T:Untitled Strathspey 1
ABC   21 C1:607767076076212 C2:duddddddduuuudd M:4/4  K:Bb      H:LSZ  T:Untitled Strathspey 1
ABC  4597 C1:607767076076212 C2:duddddddduuuudd M:4/4  K:Bb      H:LSZ  T:Untitled Strathspey 1
ABC  7798 C1:607767076076212 C2:duddddddduuuudd M:4/4  K:Bb      H:LOS  T:Untitled Strathspey 1
ABC   1 C1:326630043264656 C2:uudduduudududdd M:4/4  K:F      H:LSZ  T:Untitled Strathspey 2
ABC   20 C1:326630043264656 C2:uudduduudududdd M:4/4  K:F      H:LSZ  T:Untitled Strathspey 2
ABC  4598 C1:326630043264656 C2:uudduduudududdd M:4/4  K:F      H:LSZ  T:Untitled Strathspey 2
ABC  7799 C1:326630043264656 C2:uudduduudududdd M:4/4  K:F      H:LOS  T:Untitled Strathspey 2
ABC   1 C1:111142272167662 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F#m     H:LSZ  T:Untitled Strathspey #3
ABC   19 C1:111142272167662 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F#m     H:LSZ  T:Untitled Strathspey #3
ABC  4599 C1:111142272167662 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F#m     H:LSZ  T:Untitled Strathspey #3
ABC  7795 C1:111142272167662 C2:uuuuduuduuddddd M:4/4  K:F#m     H:LOS  T:Untitled Strathspey #3
ABC   1 C1:161625612524211 C2:udududduududuuu M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Untitled Strathspey #4
ABC   18 C1:161625612524211 C2:udududduududuuu M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Untitled Strathspey #4
ABC  4600 C1:161625612524211 C2:udududduududuuu M:4/4  K:A      H:LSZ  T:Untitled Strathspey #4
ABC  7796 C1:161625612524211 C2:udududduududuuu M:4/4  K:A      H:LOS  T:Untitled Strathspey #4
ABC   1 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Untitled Strathspey #5
ABC   17 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Untitled Strathspey #5
ABC  4601 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Untitled Strathspey #5
ABC  7797 C1:653700016177771 C2:duddududddduudd M:4/4  K:G      H:LOQRS T:Untitled Strathspey #5
ABC  085 C1:706766216161754 C2:udddduudududdud M:C   K:D      H:BLQZ  T:Untitled. (Strathspey) JBAT8.085
ABC  085 C1:706766216161754 C2:udddduudududdud M:C   K:D      H:BLQZ  T:Untitled. (Strathspey) JBAT8.085
ABC   64 C1:115151777716031 C2:uudududddduduuu M:C|  K:E      H:BHLOQRZ T:Untitled. TBe.069
ABC   64 C1:115151777716031 C2:uudududddduduuu M:C|  K:E      H:BHLOQRZ T:Untitled. TBe.069
ABC   64 C1:115151777716031 C2:uudududddduduuu M:C|  K:E      H:HLOQRSZ T:Untitled. TBe.069
ABC 10127 C1:115151777716031 C2:uudududddduduuu M:C|  K:E      H:FHLOQRSZ T:Untitled. TBe.069
ABC  4683 C1:115151777716031 C2:uudududddduduuu M:C|  K:E      H:BFHLOQRSZ T:Untitled. TBe.069
ABC   65 C1:111117777074664 C2:uuuuuddddduddud M:6/4  K:G      H:BHLOQRZ T:Untitled. TBe.070
ABC   65 C1:111117777074664 C2:uuuuuddddduddud M:6/4  K:G      H:BHLOQRZ T:Untitled. TBe.070
ABC   65 C1:111117777074664 C2:uuuuuddddduddud M:6/4  K:G      H:HLOQRSZ T:Untitled. TBe.070
ABC 10128 C1:111117777074664 C2:uuuuuddddduddud M:6/4  K:G      H:FHLOQRSZ T:Untitled. TBe.070
ABC  4684 C1:111117777074664 C2:uuuuuddddduddud M:6/4  K:G      H:BFHLOQRSZ T:Untitled. TBe.070
ABC   42 C1:770022677700226 C2:dduudddduududdu M:2/4  K:D      H:LQSVWZ T:[untitled] (this seems a dancing tune)
ABC  039 C1:117211777077113 C2:uuduuuddddduuud M:6/8  K:D      H:CLOQRSZ T:Untitled TS.039
ABC  039 C1:117211777077113 C2:uuduuuddddduuud M:6/8  K:D      H:BCLOQRZ T:Untitled TS.039
ABC  039 C1:117211777077113 C2:uuduuuddddduuud M:6/8  K:D      H:BCLOQRZ T:Untitled TS.039
ABC 10129 C1:117211777077113 C2:uuduuuddddduuud M:6/8  K:D      H:CFLOQRSZ T:Untitled TS.039
ABC 10130 C1:117211777077113 C2:uuduuuddddduuud M:6/8  K:D      H:CFLOQRSZ T:Untitled TS.039
ABC  8451 C1:117211777077113 C2:uuduuuddddduuud M:6/8  K:D      H:BCFLOQRSZ T:Untitled TS.039
ABC  222 C1:601611276055333 C2:duduuuddddududd M:C|  K:C      H:CLOQRSZ T:Untitled TS.222
ABC  222 C1:601611276055333 C2:duduuuddddududd M:C|  K:None     H:BCLOQRZ T:Untitled TS.222
ABC  222 C1:601611276055333 C2:duduuuddddududd M:C|  K:None     H:BCLOQRZ T:Untitled TS.222
ABC 10131 C1:601611276055333 C2:duduuuddddududd M:C|  K:C      H:CFLOQRSZ T:Untitled TS.222
ABC 10132 C1:601611276055333 C2:duduuuddddududd M:C|  K:C      H:CFLOQRSZ T:Untitled TS.222
ABC 10133 C1:601611276055333 C2:duduuuddddududd M:C|  K:C      H:CFLOQRSZ T:Untitled TS.222
ABC  8634 C1:601611276055333 C2:duduuuddddududd M:C|  K:C      H:BCFLOQRSZ T:Untitled TS.222
ABC  223 C1:177117772337001 C2:udduuddduudduuu M:C   K:F      H:CLOQRSZ T:Untitled TS.223
ABC  223 C1:177117772337001 C2:udduuddduudduuu M:C   K:F      H:BCLOQRZ T:Untitled TS.223
ABC  223 C1:177117772337001 C2:udduuddduudduuu M:C   K:F      H:BCLOQRZ T:Untitled TS.223
ABC 10134 C1:177117772337001 C2:udduuddduudduuu M:C   K:F      H:CFLOQRSZ T:Untitled TS.223
ABC 10135 C1:177117772337001 C2:udduuddduudduuu M:C   K:F      H:CFLOQRSZ T:Untitled TS.223
ABC 10136 C1:177117772337001 C2:udduuddduudduuu M:C   K:F      H:CFLOQRSZ T:Untitled TS.223
ABC  8635 C1:177117772337001 C2:udduuddduudduuu M:C   K:F      H:BCFLOQRSZ T:Untitled TS.223
ABC  224 C1:200720005266720 C2:uududuuddduuduu M:2/4  K:F      H:CLOQRSZ T:Untitled TS.224
ABC  224 C1:200720005266720 C2:uududuuddduuduu M:2/4  K:F      H:BCLOQRZ T:Untitled TS.224
ABC  224 C1:200720005266720 C2:uududuuddduuduu M:2/4  K:F      H:BCLOQRZ T:Untitled TS.224
ABC 10137 C1:200720005266720 C2:uududuuddduuduu M:2/4  K:F      H:CFLOQRSZ T:Untitled TS.224
ABC 10138 C1:200720005266720 C2:uududuuddduuduu M:2/4  K:F      H:CFLOQRSZ T:Untitled TS.224
ABC 10139 C1:200720005266720 C2:uududuuddduuduu M:2/4  K:F      H:CFLOQRSZ T:Untitled TS.224
ABC  8636 C1:200720005266720 C2:uududuuddduuduu M:2/4  K:F      H:BCFLOQRSZ T:Untitled TS.224
ABC   35 C1:007700010001064 C2:dduududddduudud M:C   K:G      H:AHLOQRSZ T:Untitled Tune,2voices. WHG.035
ABC   35 C1:007700010001064 C2:dduududddduudud M:C   K:G      H:ABHLOQZ T:Untitled Tune,2voices. WHG.035
ABC   35 C1:007700010001064 C2:dduududddduudud M:C   K:G      H:ABHLOQZ T:Untitled Tune,2voices. WHG.035
ABC 10140 C1:007700010001064 C2:dduududddduudud M:C   K:G      H:AFHLOQRSZ T:Untitled Tune,2voices. WHG.035
ABC  6149 C1:007700010001064 C2:dduududddduudud M:C   K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Untitled Tune,2voices. WHG.035
ABC   1 C1:706077005001020 C2:ddddduuddudduuu M:3/4  K:G      H:Z   T:untitled waltz #1
ABC   10 C1:706077005001020 C2:ddddduuddudduuu M:3/4  K:G      H:Z   T:untitled waltz #1
ABC  4608 C1:706077005001020 C2:ddddduuddudduuu M:3/4  K:G      H:Z   T:untitled waltz #1
ABC  7800 C1:706077005001020 C2:ddddduuddudduuu M:3/4  K:G      H:O   T:untitled waltz #1
ABC   38 C1:060222107042207 C2:dduuudduudduudd M:3/4  K:C      H:ABLQRZ T:Untitled Waltz.#53 JBs. 038
ABC   38 C1:060222107042207 C2:dduuudduudduudd M:3/4  K:C      H:ABLQRZ T:Untitled Waltz.#53 JBs. 038
ABC   38 C1:060222107042207 C2:dduuudduudduudd M:3/4  K:C      H:ALQRSZ T:Untitled Waltz.#53 JBs. 038
ABC 10141 C1:060222107042207 C2:dduuudduudduudd M:3/4  K:C      H:AFLQRSZ T:Untitled Waltz.#53 JBs. 038
ABC  4809 C1:060222107042207 C2:dduuudduudduudd M:3/4  K:C      H:ABFLQRSZ T:Untitled Waltz.#53 JBs. 038
ABC   26 C1:242242242243242 C2:uduuduuduuduudu M:3/4  K:Bb      H:BLQZ  T:Untitled Waltz. CJS.(62)
ABC   26 C1:242242242243242 C2:uduuduuduuduudu M:3/4  K:Bb      H:BLQZ  T:Untitled Waltz. CJS.(62)
ABC   21 C1:002277117771600 C2:uudduuddduddduu M:3/4  K:G      H:CLR  T:Untitled Waltz for Emily and Dirk
ABC   09 C1:007777777706007 C2:ddddddduddddudd M:3/4  K:G      H:LOQRSZ T:Untitled Waltz. JBu.09
ABC   09 C1:007777777706007 C2:ddddddduddddudd M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:Untitled Waltz. JBu.09
ABC  8661 C1:007777777706007 C2:ddddddduddddudd M:3/4  K:G      H:BFLOQRSZ T:Untitled Waltz. JBu.09
ABC   85 C1:577050577022777 C2:udddudduuddddud M:3/4  K:D      H:BLQZ  T:Untitled Waltz. Le4.085
ABC   85 C1:577050577022777 C2:udddudduuddddud M:3/4  K:D      H:BLQZ  T:Untitled Waltz. Le4.085
ABC  245 C1:225117023027777 C2:uuduuduuuddddud M:3/4  K:C      H:BLQZ  T:Untitled Waltz. Le4.245
ABC  245 C1:225117023027777 C2:uuduuduuuddddud M:3/4  K:C      H:BLQZ  T:Untitled Waltz. Le4.245
ABC   88 C1:        C2:        M:3/8  K:D      H:ABHLOR T:Untitled Waltz (Swiss Waltz II) (not available here)
ABC 18045 C1:        C2:        M:3/8  K:D      H:ABHLOR T:Untitled Waltz (Swiss Waltz II) (not available here)
ABC 18045 C1:        C2:        M:3/8  K:D      H:ABHLOR T:Untitled Waltz (Swiss Waltz II) (not available here)
ABC   28 C1:063063066171023 C2:dududduduududdu M:6/8  K:G      H:BFLQSZ T:Untitled. WG.28
ABC   28 C1:063063066171023 C2:dududduduududdu M:6/8  K:G      H:BFLQSZ T:Untitled. WG.28
ABC   48 C1:010757770707002 C2:uduuddddududuuu M:2/4  K:G      H:BFLQSWZ T:Untitled. WG.48
ABC   48 C1:010757770707002 C2:uduuddddududuuu M:2/4  K:G      H:BFLQSWZ T:Untitled. WG.48
ABC   50 C1:011011006020777 C2:uuuududdduuuddd M:6/8  K:G      H:BFLQSZ T:Untitled. WG.50
ABC   50 C1:011011006020777 C2:uuuududdduuuddd M:6/8  K:G      H:BFLQSZ T:Untitled. WG.50
ABC   71 C1:000001070001711 C2:ududuuduuddudud M:6/8  K:D      H:BFLQSZ T:Untitled. WG.71
ABC   71 C1:000001070001711 C2:ududuuduuddudud M:6/8  K:D      H:BFLQSZ T:Untitled. WG.71
ABC   88 C1:026576657661277 C2:ududdduddduuddd M:C|  K:A      H:LQ   T:Untitled. WHL.[088]
ABC   88 C1:026576657661277 C2:ududdduddduuddd M:C|  K:A      H:LQ   T:Untitled. WHL.[088]
ABC   92 C1:172177600027177 C2:uduudddududuudd M:6/8  K:G      H:LQ   T:untitled. WHL.[092]
ABC   92 C1:172177600027177 C2:uduudddududuudd M:6/8  K:G      H:LQ   T:untitled. WHL.[092]
ABC   97 C1:026576657661277 C2:ududdduddduuddd M:C|  K:A      H:BLQZ  T:Untitled. WHL.[097]
ABC   97 C1:026576657661277 C2:ududdduddduuddd M:C|  K:A      H:BLQZ  T:Untitled. WHL.[097]
ABC  177 C1:041237001321042 C2:duuudduuudududu M:3/4  K:C      H:BLQZ  T:Untitled. WHL.[177]
ABC  177 C1:041237001321042 C2:duuudduuudududu M:3/4  K:C      H:BLQZ  T:Untitled. WHL.[177]
ABC   21 C1:026111630357662 C2:uduuuduudddduuu M:C|  K:Gm      H:BLQZ  T:Untitled. WTG.[046]
ABC   1 C1:006061006061177 C2:ddudduudduduuud M:6/8  K:D      H:BLRW  T:Unto the East Indies We Were Bound
ABC  115 C1:006061006061177 C2:ddudduudduduuud M:6/8  K:D      H:BLRWZ T:Unto the East Indies We Were Bound
ABC   1 C1:006061006061177 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Unto the East Indies we were bound
ABC  115 C1:006061006061177 C2:ddudduudduduuud M:6/8  K:D      H:BLRW  T:Unto the East Indies We Were Bound
ABC  115 C1:006061006061177 C2:ddudduudduduuud M:6/8  K:D      H:BLRWZ T:Unto the East Indies We Were Bound
ABC   1 C1:006061006061177 C2:ddudduuddudduuu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Unto the East Indies we were bound
ABC  7802 C1:006061006061177 C2:ddudduudduduuud M:6/8  K:D      H:BLORW T:Unto the East Indies We Were Bound
ABC   0 C1:111777040111000 C2:uuuddduuuuududd M:4/4  K:D      H:LQVZw T:Unto Us Is Born A Son
ABC  220 C1:000107007106060 C2:udduddudddduudd M:3/4  K:F      H:LORS  T:Untreue (3-23), S. 78
ABC  178 C1:000200070007000 C2:udddudduudddudd M:4/2  K:E      H:LOR  T:Untreue
ABC  179 C1:000200070007000 C2:udddudduudddudd M:4/4  K:E      H:LOR  T:Untreue
ABC  1891 C1:010101170000000 C2:uuuududdddudddd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Unutturamaz Seni Hiçbir Şey
ABC  1891 C1:010101170000000 C2:uuuududdddudddd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Unutturamaz Seni Hiçbir Şey
ABC  1891 C1:010101170000000 C2:uuuududdddudddd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Unutturamaz Seni Hiçbir Şey
ABC  1887 C1:010101010100070 C2:uuuuuduuuududdd M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Unutturamaz Seni Hiçbir Şey
ABC  1892 C1:116772000200017 C2:uuddduuuduuddud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Unutulmuş Birer Birer
ABC  1892 C1:116772000200017 C2:uuddduuuduuddud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Unutulmuş Birer Birer
ABC  1892 C1:116772000200017 C2:uuddduuuduuddud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Unutulmuş Birer Birer
ABC  1888 C1:000172000011677 C2:uduuuddduuuduud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Unutulmuş Birer Birer
ABC  1893 C1:070707077100000 C2:ddddduuuudddudd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Unutulmuş Değilsin
ABC  1893 C1:070707077100000 C2:ddddduuuudddudd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Unutulmuş Değilsin
ABC  1893 C1:070707077100000 C2:ddddduuuudddudd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Unutulmuş Değilsin
ABC  1889 C1:010000000700000 C2:uudddddduuuuddd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Unutulmuş Değilsin
ABC  1894 C1:070707010106077 C2:ddduudddudddduu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Unutulmuş Ne Varsa
ABC  1894 C1:070707010106077 C2:ddduudddudddduu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Unutulmuş Ne Varsa
ABC  1894 C1:070707010106077 C2:ddduudddudddduu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Unutulmuş Ne Varsa
ABC  1890 C1:010000000000000 C2:uuddduudddudddd M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Unutulmuş Ne Varsa
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:unwell (3:39)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unwritten [clarinet (voice)] (4:26)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unwritten [clarinet (voice and choir)] (4:26)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unwritten [drums] (4:26)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unwritten [drums] (4:26)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unwritten [harp] (4:26)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unwritten [harp for duo or trio] (4:26)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unwritten [horn (choir)] (4:26)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Unwritten [theorbo] (4:26)
ABC   1 C1:110000002700070 C2:uuudduuudududuu M:2/4  K:_A_e     H:"DLOSZ T:Unzer Toyrele
ABC   1 C1:110000622700007 C2:uuduudduuududud M:C   K:Cphr     H:"LOZ  T:Unzer Toyrele
ABC   1 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:Aphr^c    H:"LOV  T:Unzer Toyrele [A]
ABC  646 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:Aphr^c    H:"LOV  T:Unzer Toyrele [A]
ABC  646 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:Aphr^c    H:"LOV  T:Unzer Toyrele [A]
ABC  581 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:Aphr^c    H:"LOV  T:Unzer Toyrele [A]
ABC  581 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:Aphr^c    H:"LOV  T:Unzer Toyrele [A]
ABC   1 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:Aphr^c    H:"LOV  T:Unzer Toyrele [A]
ABC  646 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:Aphr^c    H:"LOV  T:Unzer Toyrele [A]
ABC  646 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:Aphr^c    H:"LO  T:Unzer Toyrele [A]
ABC  646 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:Aphr^c    H:"LO  T:Unzer Toyrele [A]
ABC  646 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:Aphr^c    H:"LO  T:Unzer Toyrele [A]
ABC   1 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:B=c^f^d   H:"LOV  T:Unzer Toyrele [B]
ABC  647 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:B      H:"LOV  T:Unzer Toyrele [B]
ABC  647 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:B      H:"LOV  T:Unzer Toyrele [B]
ABC  582 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:B      H:"LOV  T:Unzer Toyrele [B]
ABC  582 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:B      H:"LOV  T:Unzer Toyrele [B]
ABC   2 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:B=c^f^d   H:"LOV  T:Unzer Toyrele [B]
ABC  647 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:B      H:"LOV  T:Unzer Toyrele [B]
ABC  647 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:B      H:"LO  T:Unzer Toyrele [B]
ABC  647 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:B      H:"LO  T:Unzer Toyrele [B]
ABC  647 C1:200010070271030 C2:uuduudduuududud M:2/4  K:B      H:"LO  T:Unzer Toyrele [B]