ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:001707773005766 C2:udddduuddduduuu M:4/4  K:A      H:OR   T:Shaalds of Foula
ABC  572 C1:210000237670160 C2:uuuuuddduduuddd M:6/8  K:Em      H:"CQS  T:The Shaalds of Foula
ABC  2048 C1:001707773005766 C2:udddduuddduduuu M:4/4  K:A      H:FORZ  T:Shaalds of Foula
ABC   1 C1:200050760716027 C2:uudddududududdd M:6/8  K:G      H:OR   T:Shaalds of Foula ? Foula Reel ?
ABC   1 C1:200050760716027 C2:uudddududududdd M:6/8  K:G      H:LOR  T:Shaalds of Foula ? Foula Reel ?
ABC  2068 C1:200050760716027 C2:uudddududududdd M:6/8  K:G      H:FORZ  T:Shaalds of Foula ? Foula Reel ?
ABC   1 C1:020050760770027 C2:uuddddudududddu M:6/8  K:G      H:L   T:Shaalds o' Foula, Da
ABC  435 C1:027700070071000 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:Em      H:CFLOQ T:Shabbat Menucha
ABC  435 C1:027700070071000 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:Em      H:CFLOQ T:Shabbat Menucha
ABC  133 C1:027700070071000 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:Em      H:CFLOQ T:Shabbat Menucha
ABC  155 C1:027700070071000 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:Em      H:CFLOQ T:Shabbat Menucha
ABC  173 C1:027700070071000 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:Em      H:CFLOQ T:Shabbat Menucha
ABC  176 C1:027700070071000 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:Em      H:CFLOQ T:Shabbat Menucha
ABC  133 C1:027700070071000 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:Em      H:CFLOQ T:Shabbat Menucha
ABC  155 C1:027700070071000 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:Em      H:CFLOQ T:Shabbat Menucha
ABC  173 C1:027700070071000 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:Em      H:CFLOQ T:Shabbat Menucha
ABC  176 C1:027700070071000 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:Em      H:CFLOQ T:Shabbat Menucha
ABC  176 C1:027700070071000 C2:uuddddududuuddd M:2/4  K:Em      H:CFLOQ T:Shabbat Menucha
ABC  538 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Em      H:LQ   T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC  538 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Em      H:LQ   T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC  482 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Em      H:LQ   T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC  482 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Em      H:LQ   T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC   1 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Em      H:"LQ  T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC   1 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Em      H:"LQ  T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC   1 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Em      H:"LQ  T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC  537 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Dm      H:"LQ  T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC  537 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Dm      H:"LQ  T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC  481 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Dm      H:"LQ  T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC  481 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Dm      H:"LQ  T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC   1 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Dm      H:"LQ  T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC   1 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Dm      H:"LQ  T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC   1 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Dm      H:"LQ  T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC   2 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Em      H:"LQ  T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC  537 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Dm      H:"LQ  T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC  538 C1:002707160007010 C2:uddudduuudduudu M:2/4  K:Em      H:LQ   T:Shabechi et Y'rushelayim
ABC  116 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  116 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  127 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CFLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  134 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CFLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  156 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CFLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  127 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CFLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  134 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CFLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  156 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CFLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  174 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CFLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  177 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CFLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  174 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CFLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  177 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CFLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  177 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"CFLOQ T:Shabechi Yerushalayim
ABC  539 C1:617211013001111 C2:duduuuduuuuuddu M:4/4  K:G      H:"LOQ  T:Shabes in Vilna
ABC  539 C1:617211013001111 C2:duduuuduuuuuddu M:4/4  K:G      H:"LOQ  T:Shabes in Vilna
ABC  539 C1:617211013001111 C2:duduuuduuuuuddu M:4/4  K:G      H:"LOQ  T:Shabes in Vilna
ABC   1 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"LOQ  T:Shabhe Yerushalayim
ABC  116 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"LOQ  T:Shabhe Yerushalayim
ABC  116 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"LOQ  T:Shabhe Yerushalayim
ABC  102 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"LOQ  T:Shabhe Yerushalayim
ABC   79 C1:001007001007300 C2:udududddudududd M:4/4  K:Aphr     H:"LOQ  T:Shabhe Yerushalayim
ABC   5 C1:046604611777770 C2:udduduuddddduud M:2/4  K:G      H:BFLZ  T:Shaccabac's Fancy
ABC   1 C1:061011077773006 C2:duuuddddudduuuu M:6/8  K:B_      H:LSZ  T:Shackley-Hay
ABC   6 C1:077777066011170 C2:ddddddduuuddddu M:6/8  K:D      H:BFLZ  T:the Shaddie
ABC 08232 C1:077777066011170 C2:ddddddduuuddddu M:6/8  K:D      H:BLSVZ T:SHADDIE
ABC   1 C1:001106021166021 C2:uuduuudduuududd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shaddighee
ABC   6 C1:077777066011170 C2:ddddddduuuddddu M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Shaddle, The
ABC   1 C1:077777066011170 C2:ddddddduuuddddu M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Shaddle, The
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shades of Gray [Clarinet 1] Nov 4 (3:19)
ABC   72 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shades of Gray [Clarinet 2] Nov 4 (3:19)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shades of Gray [Drums] Nov 4 (3:19)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shades of Gray [Flute 1] Nov 4 (3:19)
ABC   52 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shades of Gray [Flute 2] Nov 4 (3:19)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shades of Gray [Harp] Nov 4 (3:19)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shades of Gray [Horn 1] Nov 4 (3:19)
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shades of Gray [Horn 2] Nov 4 (3:19)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shades of Gray [Lute] Nov 4 (3:19)
ABC   0 C1:242423770101700 C2:ududuudduudduud M:4/4  K:A      H:LQVZw T:Shades Of Silent Night
ABC   0 C1:077051022063061 C2:ddduuudududuuud M:6/8  K:Ab      H:LQVZw T:Shades of Silent Night
ABC  370 C1:062152301161762 C2:duuduuuududdudu M:C|  K:D      H:"CL  T:Shadiac Morning
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shadow - FLUTE (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shadowgate Journey's End (1:04)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shadow - LUTE (By Snosh of Vilya)
ABC  101 C1:643366040605565 C2:duudduddudduddu M:6/8  K:C      H:BCFLQVZw T:the Shadow Man
ABC  101 C1:237073020060230 C2:uuddduduudduddu M:6/8  K:C      H:BCFLQUVZw T:the Shadow Man
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shadow of the Colossus (3:21)
ABC   1 C1:400000620006700 C2:ududddududdudud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Shadow of the day - Bagpipe [4:26]
ABC   1 C1:000000000170000 C2:udududududududu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Shadow of the day - Drum [4:26]
ABC   1 C1:000000020000000 C2:udududududduudd M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Shadow of the day - Flute [4:26]
ABC   1 C1:010204000504010 C2:uuudduuuddduudu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Shadow of the day - Harp [4:26]
ABC   1 C1:030005300530530 C2:udududududududu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Shadow of the day - Lute1[4:26]
ABC   1 C1:350444444444435 C2:udududududududu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Shadow of the day - Lute2 [4:26]
ABC   1 C1:000000020000000 C2:uduuuduuuduuudu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Shadow of the day - Theorbo [4:26]
ABC   1 C1:411220000030600 C2:uuuududdduuuudu M:4/4  K:G      H:"CLV  T:The shadow of you smile
ABC   1 C1:411220000030600 C2:uuuududdduuuudu M:4/4  K:G      H:"CLV  T:The shadow of you smile
ABC   1 C1:411220000030600 C2:uuuududdduuuudu M:4/4  K:G      H:"CLV  T:The shadow of you smile
ABC   1 C1:411220000030600 C2:uuuududdduuuudu M:4/4  K:G      H:"CLV  T:The shadow of you smile
ABC   1 C1:411220000030600 C2:uuuududdduuuudu M:4/4  K:G      H:"CLV  T:The shadow of you smile
ABC   1 C1:060604664007006 C2:dduddudddduuddu M:4/4  K:G      H:LQ   T:Shadow on the Wall Bass
ABC   1 C1:500000035000000 C2:dududududdddudu M:4/4  K:G      H:LQ   T:Shadow on the Wall clari1
ABC   1 C1:000000060000000 C2:ddudduddudduddu M:4/4  K:G      H:LQ   T:Shadow on the Wall clari2
ABC   1 C1:000400057000400 C2:dudduddudduddud M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Shadow on the Wall drums
ABC   1 C1:503000050003000 C2:uudduddudduddud M:4/4  K:G      H:LQ   T:Shadow on the Wall solo
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:The Shadows - Apache [Genwen, Meneldor]
ABC   41 C1:030716020716020 C2:ududududuuudddd M:6/8  K:Em      H:"LRS  T:Shadows on the Staircase
ABC  200 C1:030716020716020 C2:ududududuuudddd M:6/8  K:Em      H:"LRS  T:Shadows on the Staircase
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shadowy Men On A Shadowy Planet - Kids in the Hall Theme (lute) by Mjenthir of Brandywine (0:57)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shadowy Men On A Shadowy Planet - Kids in the Hall Theme (theorbo) by Mjenthir of Brandywine (0:57)
ABC   1 C1:000016610400041 C2:uddduduuudddudu M:4/4  K:D      H:L   T:Shadow You Have Seen
ABC   1 C1:000016610400041 C2:uddduduuudddudu M:4/4  K:D      H:L   T:Shadow You Have Seen
ABC   1 C1:000016610400041 C2:uddduduuudddudu M:4/4  K:D      H:L   T:Shadow You Have Seen
ABC   1 C1:166160617111712 C2:udddudduduuuduu M:2/4  K:Amix     H:LR   T:The Shady
ABC  166 C1:171106017777030 C2:uduududddduddud M:C|  K:D      H:BLSZ  T:the Shady Bow'rs
ABC   1 C1:701110603176707 C2:duuuduudddduduu M:C|  K:G      H:LS   T:Shady Grove [3]
ABC   1 C1:000006071766040 C2:dduddduuduuddud M:C|  K:A      H:L   T:Shady Grove [4]
ABC   2 C1:061106071766051 C2:duudduddduuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Shady Grove [4]
ABC   1 C1:770101210002060 C2:dduuuuuddddduuu M:2/4  K:G      H:L   T:Shady Grove
ABC   1 C1:770101210002060 C2:dduuuuuddddduuu M:2/4  K:G      H:L   T:Shady Grove
ABC   1 C1:770101210002060 C2:dduuuuuddddduuu M:2/4  K:G      H:L   T:Shady Grove
ABC   1 C1:016122026741350 C2:dudduuuuddddduu M:2/4  K:Em      H:LQSV  T:Shady Grove
ABC   1 C1:770101210003050 C2:dduuuududddduuu M:2/4  K:Em      H:"LSWw T:Shady Grove
ABC   1 C1:770101210003050 C2:dduuuududddduuu M:2/4  K:Em      H:"LSWw T:Shady Grove
ABC   2 C1:770101210003050 C2:dduuuududddduuu M:2/4  K:Dm      H:"LSWw T:Shady Grove
ABC   1 C1:770101210003050 C2:dduuuududddduuu M:2/4  K:Em      H:"LSWw T:Shady Grove
ABC   27 C1:040400040401776 C2:duduudddduuuuuu M:C|  K:A      H:HLR  T:Shady Grove
ABC   28 C1:171701020677000 C2:ududuuddduuuuuu M:C|  K:D      H:HLR  T:Shady Grove
ABC   1 C1:611302674135000 C2:dduuuuuddddduuu M:2/4  K:Em      H:LQS  T:Shady Grove
ABC   0 C1:770101210002060 C2:dduuuuuddddduuu M:2/4  K:EMin     H:LS   T:Shady Grove
ABC   27 C1:040400040401776 C2:duduudddduuuuuu M:C|  K:A      H:HLR  T:Shady Grove
ABC   28 C1:171701020677000 C2:ududuuddduuuuuu M:C|  K:D      H:HLR  T:Shady Grove
ABC   27 C1:040400040401776 C2:duduudddduuuuuu M:C|  K:A      H:HLR  T:Shady Grove
ABC   28 C1:171701020677000 C2:ududuuddduuuuuu M:C|  K:D      H:HLR  T:Shady Grove
ABC   1 C1:611302674135000 C2:dduuuuuddddduuu M:2/4  K:Em      H:LQS  T:Shady Grove
ABC   2 C1:000000011777006 C2:uudddduuuuduudd M:4/4  K:A      H:L   T:Shady Grove
ABC  222 C1:070700010001020 C2:dduuuuuddddduuu M:2/4  K:EMin     H:FLQSZ T:Shady Grove
ABC   1 C1:251677710300071 C2:ududddduuduuudu M:C   K:G      H:LRSZ  T:Shady Groves [5]
ABC  226 C1:251677710300071 C2:ududddduuduuudu M:C   K:G      H:BLZ  T:Shady Groves
ABC  226 C1:251677710300071 C2:ududddduuduuudu M:C   K:G      H:BLZ  T:Shady Groves
ABC  226 C1:251677710300071 C2:ududddduuduuudu M:C   K:G      H:BLZ  T:Shady Groves
ABC   1 C1:267177177676206 C2:udduddudddddudu M:6/8  K:Dmix     H:LR   T:The Shady Groves Of Piedmont
ABC   1 C1:000701010107000 C2:duuuddduudduudd M:6/8  K:Dm      H:CLQR  T:The Shady Lane
ABC   1 C1:000701010107000 C2:duuuddduudduudd M:6/8  K:Dm      H:CLQR  T:The Shady Lane
ABC   1 C1:071117077117060 C2:duuuddduudduudd M:6/8  K:Dm      H:BCLORZ T:The shady lane
ABC  409 C1:071117077117060 C2:duuuddduudduudd M:6/8  K:Dm      H:BCFLORWZ T:The shady lane
ABC  409 C1:071117077117060 C2:duuuddduudduudd M:6/8  K:Dm      H:BCFLORWZ T:The shady lane
ABC   1 C1:071117077117060 C2:duuuddduudduudd M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Shady Lane, The
ABC  409 C1:071117077117060 C2:duuuddduudduudd M:6/8  K:Dm      H:BCFLORWZ T:The shady lane
ABC   1 C1:302235174022152 C2:uuuududduuududu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shady Road To Clamper
ABC   1 C1:022351740221520 C2:uuududduuududuu M:2/4  K:G      H:DLRZ  T:The Shady Road to Clamper
ABC   50 C1:066065066034111 C2:dddudduduuuuuud M:6/8  K:C      H:ALQRSZ T:Shady Willow. JBs.050
ABC  4819 C1:066065066034111 C2:dddudduduuuuuud M:6/8  K:C      H:ABFLQRSZ T:Shady Willow. JBs.050
ABC   1 C1:266027266027223 C2:uddududduduuudd M:6/8  K:A      H:"S   T:Shafters Shindig
ABC   1 C1:266027266027223 C2:uddududduduuudd M:6/8  K:A      H:"S   T:Shafters Shindig
ABC  282 C1:266027266027223 C2:uddududduduuudd M:6/8  K:A      H:"S   T:Shafters Shindig
ABC  283 C1:266027266027223 C2:uddududduduuudd M:6/8  K:A      H:"S   T:Shafters Shindig
ABC  282 C1:266027266027223 C2:uddududduduuudd M:6/8  K:A      H:"S   T:Shafters Shindig
ABC  283 C1:266027266027223 C2:uddududduduuudd M:6/8  K:A      H:"S   T:Shafters Shindig
ABC  282 C1:266027266027223 C2:uddududduduuudd M:6/8  K:A      H:"S   T:Shafters Shindig
ABC  283 C1:266027266027223 C2:uddududduduuudd M:6/8  K:A      H:"S   T:Shafters Shindig
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shaggy-angel (3:35)
ABC   1 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Em      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC   1 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Em      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC   1 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Dm      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC   1 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Dm      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC   1 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Dm      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC   1 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Em      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC  483 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Dm      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC  540 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Dm      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC  483 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Dm      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC  540 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Dm      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC  484 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Em      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC  541 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Em      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC  484 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Em      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC  541 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Em      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC   1 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Dm      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC   2 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Em      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC   2 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Dm      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC  540 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Dm      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC  541 C1:277370062773700 C2:uddudduddududdd M:2/4  K:Em      H:"L   T:Shain vi di l'vone
ABC  396 C1:000700070707070 C2:ddddduuudduuuud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shajicanange
ABC   1 C1:300000000112000 C2:uduuuduuuuddddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shake A Leg
ABC   1 C1:010000027740001 C2:dudduuuududdu  M:4/4  K:Dm      H:CHLOQRS T:Shake dem bones
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Clarinet
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Clarinet
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Clarinet
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Clarinet
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Clarinet
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Drums
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Drums
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Drums
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Drums
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Drums
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Flute
ABC   14 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Flute
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Flute
ABC   14 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Flute
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Flute
ABC   14 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Flute
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Flute
ABC   14 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Flute
ABC   14 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Flute
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Flute
ABC   6 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Horn
ABC   6 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Horn
ABC   6 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Horn
ABC   6 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Horn
ABC   6 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Horn
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Theorbo
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Theorbo
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Theorbo
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Theorbo
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shake It Off - Theorbo
ABC   1 C1:007100710206070 C2:duduuddddududdu M:C|  K:G      H:"CQ  T:Shake Out Your Shoes
ABC   1 C1:001502015030060 C2:uduududududuudd M:4/4  K:C      H:L   T:Shake Sugaree
ABC   1 C1:001502015030060 C2:uduududududuudd M:4/4  K:C      H:L   T:Shake Sugaree
ABC   1 C1:001502015030060 C2:uduududududuudd M:4/4  K:C      H:L   T:Shake Sugaree
ABC   1 C1:100717171007171 C2:dududududududud M:4/4  K:C      H:LQ   T:Shake The Disease (drums) [v.2 by Cranberry]
ABC   1 C1:000000070000000 C2:dduddudduudduud M:4/4  K:C      H:LQ   T:Shake The Disease (harp) [v.2 by Cranberry]
ABC   1 C1:611611611611611 C2:ddudduddudduddu M:4/4  K:F      H:LQ   T:Shake The Disease (lute) [v.2 by Cranberry]
ABC   1 C1:007711250077116 C2:dduuuddduududud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shake The Rafters
ABC   1 C1:030007111163770 C2:uduuuududddduuu M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Shake up the Coke
ABC   1 C1:030007111163770 C2:uduuuududddduuu M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Shake up the Coke
ABC   1 C1:030007111163770 C2:uduuuududddduuu M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Shake up the Coke
ABC  144 C1:426111274264426 C2:duduuuuddududud M:C|  K:G      H:BLSZ  T:Shak her Weel
ABC   70 C1:426111274264426 C2:duduuuuddududud M:C|  K:G      H:BLQWZ T:Shak her Weel. JJo1.070
ABC   1 C1:076712100767121 C2:ddduuuddduuuuuu M:C   K:A      H:LRZ  T:Shakin' Down the Acorns [2]
ABC   1 C1:050305002776000 C2:uduuddduudduddd M:C|  K:D      H:LSZ  T:Shaking Down the Acorns [1]
ABC   1 C1:064066053207027 C2:duddduududddduu M:6/8  K:G      H:L   T:The Shaking of the Sheets
ABC   1 C1:064066053207027 C2:duddduududddduu M:6/8  K:G      H:L   T:The Shaking of the Sheets
ABC   1 C1:064066053207027 C2:duddduududddduu M:6/8  K:G      H:L   T:The Shaking of the Sheets
ABC   94 C1:053207207776212 C2:duududddduuuuuu M:6/4  K:F      H:FLQSZ T:The Shaking of the Sheets
ABC   1 C1:053207207066212 C2:duududddduuuuuu M:6/4  K:G      H:BL   T:The Shaking of the Sheets II
ABC   1 C1:000000000005001 C2:duududuudddddud M:6/4  K:G      H:LSZ  T:Shaking of the Sheets, The [1]
ABC   1 C1:000604000606000 C2:duddduududddduu M:6/4  K:G      H:LSZ  T:Shaking of the Sheets, The [2]
ABC   0 C1:712771045736770 C2:duuddudududdduu M:3/4  K:GDor     H:FLQSZ T:Shaking with horror and fear at the Grumbling of the Ghosts
ABC   0 C1:712771045736770 C2:duuddudududdduu M:3/4  K:GDor     H:FLQSZ T:Shaking with horror and fear at the Grumbling of the Ghosts
ABC   0 C1:712771045736770 C2:duuddudududdduu M:3/4  K:GDor     H:FLQSZ T:Shaking with horror and fear at the Grumbling of the Ghosts
ABC   0 C1:712771045736770 C2:duuddudududdduu M:3/4  K:GDor     H:FLQSZ T:Shaking with horror and fear at the Grumbling of the Ghosts
ABC   1 C1:001760571007711 C2:uddduudduuuuudu M:4/4  K:Gmin     H:LR   T:Shakin' O' The Pocky
ABC   1 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:The Shakin's o' the Pocky
ABC  013 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:The Shakin's o' the Pocky
ABC  013 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:The Shakin's o' the Pocky
ABC  013 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:The Shakin's o' the Pocky
ABC  013 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:The Shakin's o' the Pocky
ABC  013 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:The Shakin's o' the Pocky
ABC  013 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:The Shakin's o' the Pocky
ABC   4 C1:321765710613000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:DFLQRZ T:The Shakins' O'The Pocky
ABC   4 C1:321765710613000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:DFLQRZ T:The Shakins' O'The Pocky
ABC   1 C1:772200016043160 C2:dduuuuuduuduudu M:4/4  K:Bb      H:COR  T:the Shakin's o' the Pocky
ABC   4 C1:321765710613000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:DFLRZ T:the Shakins' o' the Pocky
ABC   4 C1:321765710613000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:DFLRZ T:the Shakins' o' the Pocky
ABC  451 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:C   K:Bb      H:BCLORUZ T:The Shakins o' the Pocky
ABC  451 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:C   K:Bb      H:BCLORUZ T:The Shakins o' the Pocky
ABC   90 C1:321765717722000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:CLORZ T:the Shakin's o' the Pocky
ABC   90 C1:321765717722000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:CLORZ T:the Shakin's o' the Pocky
ABC   90 C1:321765717722000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:CLORZ T:the Shakin's o' the Pocky
ABC   90 C1:321765717722000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:CLORZ T:the Shakin's o' the Pocky
ABC   90 C1:321765717722000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:CLORZ T:the Shakin's o' the Pocky
ABC   90 C1:321765717722000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:CLORZ T:the Shakin's o' the Pocky
ABC   90 C1:321765717722000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:CLORZ T:the Shakin's o' the Pocky
ABC   90 C1:321765717722000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:CLORZ T:the Shakin's o' the Pocky
ABC   90 C1:321765717722000 C2:uuuddduudduuuuu M:4/4  K:Bb      H:CLORZ T:the Shakin's o' the Pocky
ABC  013 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:The Shakin's o' the Pocky
ABC  013 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:The Shakin's o' the Pocky
ABC   1 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:Shakin's o' the Pocky, The
ABC  013 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:The Shakin's o' the Pocky
ABC  013 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:The Shakin's o' the Pocky
ABC  013 C1:772200016161616 C2:dduuuuududududd M:4/4  K:Bb      H:BCLZ  T:The Shakin's o' the Pocky
ABC  1825 C1:772200016043160 C2:dduuuuuduuduudu M:4/4  K:Bb      H:CFORZ T:the Shakin's o' the Pocky
ABC  117 C1:321130051761130 C2:uuuuududduuuddu M:4/4  K:G      H:CLR  T:Shakin Up the Chi
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:SHAKIRA-GYPSY(3:13)by Thorsongori
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shakira-waka waka (3:18)
ABC   1 C1:526107001111000 C2:dududuuuuuddddu M:4/4  K:Gm      H:"CLQRS T:Shaky Junction
ABC   1 C1:526107001111000 C2:dududuuuuuddddu M:4/4  K:Gm      H:"CLQRS T:Shaky Junction
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shalandy (3:06)
ABC   0 C1:000051076001021 C2:dudduuuududddud M:3/4  K:F      H:LQVZw T:Shall I Go Walke The Woods So Wild
ABC   1 C1:777700020003060 C2:dddduududddudud M:4/4  K:F      H:L   T:Shall I Wasting in Despair
ABC   1 C1:777700020003060 C2:dddduududddudud M:C   K:F      H:LSZ  T:Shall I Wasting in Despair
ABC   1 C1:170000177600506 C2:ududdduddddduud M:4/4  K:G      H:L   T:Shallo Brown
ABC   1 C1:170000177600506 C2:ududdduddddduud M:4/4  K:G      H:L   T:Shallo Brown
ABC   1 C1:000600010000000 C2:duudddudduuudud M:4/4  K:C      H:L   T:Shall We Gather by the River
ABC   1 C1:000600010000000 C2:duudddudduuudud M:4/4  K:C      H:L   T:Shall We Gather by the River
ABC   1 C1:000600010000000 C2:duudddudduuudud M:4/4  K:C      H:L   T:Shall We Gather by the River
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:4/4  K:Amin     H:LR   T:Shalom
ABC   2 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Shalom
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shalom Aleichem 1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shalom Aleichem 2
ABC  544 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  544 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  545 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  545 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  487 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  487 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  488 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  488 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  542 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  543 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  542 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  543 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  485 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  486 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  485 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  486 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:030277020602052 C2:uuddududududddd M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:030277020602052 C2:uuddududududddd M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:040177030503043 C2:dudddududuudddd M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:040177030503043 C2:dudddududuudddd M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:040177030503043 C2:dudddududuudddd M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:040177030503043 C2:dudddududuudddd M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:030277020602052 C2:uuddududududddd M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:030277020602052 C2:uuddududududddd M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"BCDLZw T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"BCDLZw T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLWZw T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   2 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Am      H:O   T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   2 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Dm      H:O   T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:040177030503043 C2:dudddududuudddd M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   2 C1:040177030503043 C2:dudddududuudddd M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:030277020602052 C2:uuddududududddd M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   2 C1:030277020602052 C2:uuddududududddd M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLZw T:Shalom Aleichem
ABC   2 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   3 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLZw T:Shalom Aleichem
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   2 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   3 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   4 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLWZw T:Shalom Aleichem
ABC   1 C1:040177030503043 C2:dudddududuudddd M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   2 C1:040177030503043 C2:dudddududuudddd M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   3 C1:030277020602052 C2:uuddududududddd M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC   4 C1:030277020602052 C2:uuddududududddd M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  542 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  543 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Bm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  544 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Dm      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  545 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Em      H:"DLZ  T:Shalom Aleichem
ABC  546 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Gm      H:"BCDLZw T:Shalom Aleychem
ABC  546 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Gm      H:"BCDLZw T:Shalom Aleychem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Am      H:"BCDLZw T:Shalom Aleychem
ABC   1 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Gm      H:"BCDLZw T:Shalom Aleychem
ABC  489 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Gm      H:"BCDLZw T:Shalom Aleychem
ABC  489 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Gm      H:"BCDLZw T:Shalom Aleychem
ABC  546 C1:057700071177770 C2:uddduudddduuduu M:C   K:Gm      H:"BCDLZw T:Shalom Aleychem
ABC  349 C1:000104000407050 C2:ududduuduududdd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Sha luo dai chou
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Shambala - Bagpipe (Overdriven Guitar) (1:40) (70)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Shambala - Clarinet 1 (Melody) (3:22) (692)
ABC   72 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Shambala - Clarinet 2 (Rock Organ) (3:23) (822)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Shambala - Drum (3:23) (4018)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Shambala - Flute (String Ensemble 1) (3:23) (426)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Shambala - Harp (Acoustic Guitar) (3:22) (4094)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Shambala - Horn (Brass Section) (3:23) (364)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Shambala - Lute 1 (Wurlitzer) (3:23) (1914)
ABC   12 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Shambala - Lute 2 (Harmonies) (3:22) (670)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQSZ T:Shambala - Theorbo (Electric Bass) (3:23) (710)
ABC   10 C1:005001006001117 C2:duduuudduuuuudd M:6/8  K:Am      H:"C   T:The Shamble-Man
ABC  133 C1:203660166036602 C2:uudduddudduuuud M:C   K:G      H:BFLRZ T:Shambo Breeches
ABC   6 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Shamboy
ABC   6 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Shamboy
ABC   1 C1:237070040621002 C2:uddduduuududuuu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Sham Boy, The; or the Marques [sic] of Granby
ABC   39 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:D      H:LQS  T:SHAMBUY1- Shambuy
ABC   39 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:D      H:LQS  T:SHAMBUY1- Shambuy
ABC   39 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:D      H:LQS  T:SHAMBUY1- Shambuy
ABC   40 C1:237070040621002 C2:uuddduduuuuudud M:6/8  K:D      H:LQS  T:SHAMBUY2- Pot Stick
ABC   40 C1:237070040621002 C2:uuddduduuuuudud M:6/8  K:D      H:LQS  T:SHAMBUY2- Pot Stick
ABC   40 C1:237070040621002 C2:uuddduduuuuudud M:6/8  K:D      H:LQS  T:SHAMBUY2- Pot Stick
ABC   42 C1:110777110771110 C2:uuddduudduuuduu M:6/4  K:G      H:LQS  T:SHAMBUY4- She got money by the bargain
ABC   42 C1:110777110771110 C2:uuddduudduuuduu M:6/4  K:G      H:LQS  T:SHAMBUY4- She got money by the bargain
ABC   42 C1:110777110771110 C2:uuddduudduuuduu M:6/4  K:G      H:LQS  T:SHAMBUY4- She got money by the bargain
ABC  291 C1:220621267660220 C2:uuduuuudddduudu M:6/8  K:G      H:BLSZ  T:the Shambuy
ABC   41 C1:040621237070040 C2:uduuuuddduduuud M:6/8  K:G      H:BFLVZ T:Shambuy
ABC   3 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Shambuy
ABC   4 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Shambuy
ABC   60 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Shambuy. JBi.59
ABC  4745 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Shambuy. JBi.59
ABC  110 C1:040621237070040 C2:uduuuuddduduuud M:6/8  K:D      H:BLQWZ T:Shambuy. Ru2.110
ABC   1 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:D      H:L   T:Shambuy (Sean Buidhe, Yellow/Fair John)
ABC   1 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:D      H:L   T:Shambuy (Sean Buidhe, Yellow/Fair John)
ABC   1 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:D      H:L   T:Shambuy (Sean Buidhe, Yellow/Fair John)
ABC   1 C1:237070040621002 C2:uuddduduuududuu M:6/8  K:D      H:L   T:Shambuy (Sean Buidhe, Yellow/Fair John)
ABC   1 C1:050001070771001 C2:duddduuudddddud M:3/2  K:Bb      H:BLSZ  T:Sham Doctor
ABC  388 C1:116677501770116 C2:uudddddududdduu M:3/2  K:Bb      H:HLOQSZ T:Sham Doctor. (p)1698.PLFD1.388, The
ABC  388 C1:501770116677501 C2:duddduuudddddud M:3/2  K:Bb      H:HLOQSZ T:Sham Doctor,The. (p)1698.PLFD.388
ABC  388 C1:501770116677501 C2:duddduuudddddud M:3/2  K:Bb      H:HLOQSZ T:Sham Doctor,The. (p)1698.PLFD.388
ABC   1 C1:077050060770040 C2:ddduddduddduddd M:4/4  K:C      H:L   T:Shame and Scandal
ABC   1 C1:077050060770040 C2:ddduddduddduddd M:4/4  K:C      H:L   T:Shame and Scandal
ABC   1 C1:077050060770040 C2:ddduddduddduddd M:4/4  K:C      H:L   T:Shame and Scandal
ABC  170 C1:000711007005050 C2:duududdddduduud M:6/8  K:G      H:BFLZ  T:the Sham Fight
ABC   2 C1:007005056771004 C2:duddddududuuddu M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Sham Fight THO4.002
ABC  9558 C1:007005056771004 C2:duddddududuuddu M:6/8  K:G      H:FLOQZ T:Sham Fight. THO4.002
ABC  9758 C1:007005056771004 C2:duddddududuuddu M:6/8  K:G      H:FLOQZ T:Sham Fight. THO4.002
ABC   1 C1:203660166027602 C2:uudduddudduuuud M:4/4  K:G      H:L   T:Shammie Breeches
ABC   1 C1:203660166027602 C2:uudduddudduuuud M:C   K:G      H:R   T:Shammie Breeches
ABC   78 C1:203660166027602 C2:uudduddudduuuud M:4/4  K:G      H:ABOR  T:Shammie Breeches
ABC   89 C1:203660166027602 C2:uudduddudduuuud M:2/4  K:G      H:L   T:Shammie Breeches
ABC  0226 C1:203660166027602 C2:uudduddudduuuud M:C   K:G      H:ILQZ  T:Shammie Breeches.
ABC   1 C1:203660166027602 C2:uudduddudduuuud M:C   K:G      H:LSZ  T:Shammie Breeches
ABC  226 C1:203660166027602 C2:uudduddudduuuud M:C   K:G      H:BFRZ  T:Shammie Breeches
ABC  996 C1:203660166027602 C2:uudduddudduuuud M:C   K:G      H:ABFLOZ T:Shammie Breeches
ABC   1 C1:203660166027602 C2:uudduddudduuuud M:4/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Shammie Breeches. HSJJ.170
ABC  169 C1:203660166027602 C2:uudduddudduuuud M:4/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Shammie Breeches. HSJJ.170
ABC  168 C1:203660166027602 C2:uudduddudduuuud M:4/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Shammie Breeches. HSJJ.170
ABC  6878 C1:203660166027602 C2:uudduddudduuuud M:4/4  K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Shammie Breeches. HSJJ.170
ABC  223 C1:353577277116000 C2:ududddudduuduuu M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Sham Peter. JC.228
ABC  5420 C1:353577277116000 C2:ududddudduuduuu M:2/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Sham Peter. JC.228
ABC  3231 C1:002772114002777 C2:udduuududdddduu M:9/8  K:A      H:BLZ  T:the SHAMROCK
ABC   1 C1:506071660276767 C2:dddudduuddddudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Shamrock
ABC   2 C1:170767600772300 C2:ududdddduuudddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Shamrock
ABC   1 C1:113761171777600 C2:uuudduududdddud M:4/4  K:Ddor     H:LR   T:The Shamrock
ABC   2 C1:761171676212000 C2:dduududdduuuudd M:4/4  K:Ddor     H:LR   T:The Shamrock
ABC   3 C1:237611716762120 C2:uudduududdduuud M:4/4  K:Ddor     H:LR   T:The Shamrock
ABC   1 C1:002772266532777 C2:udduuuddduudddd M:9/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Shamrock
ABC   2 C1:002772114002777 C2:udduuududdddduu M:9/8  K:Amaj     H:LR   T:The Shamrock
ABC   3 C1:002772114002775 C2:udduuududduuudu M:9/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Shamrock
ABC  1134 C1:002772114002775 C2:udduuududduuudu M:9/8  K:D      H:LR   T:The Shamrock
ABC   1 C1:002777773002772 C2:uddddduudduuuuu M:9/8  K:A      H:LRSZ  T:Shamrock, The
ABC  213 C1:002775111002772 C2:udduuududduuuuu M:9/8  K:D      H:FLQZ  T:The Shamrock
ABC   1 C1:001111116001761 C2:uuuuuududduuddd M:C|  K:G      H:CDRZ  T:Shamrock Hill
ABC  211 C1:001111116001761 C2:uuuuuududduuddd M:C|  K:G      H:CDRZ  T:Shamrock Hill
ABC   1 C1:326442630011111 C2:uudududuuuuuuud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shamrock Hill
ABC  580 C1:001111116001761 C2:uuuuuududduuddd M:C|  K:G      H:CDRZ  T:Shamrock Hill
ABC  580 C1:001111116001761 C2:uuuuuududduuddd M:C|  K:G      H:CDRZ  T:Shamrock Hill
ABC   51 C1:        C2:        M:C   K:G      H:CR   T:Shamrock Hill
ABC  580 C1:001111116001761 C2:uuuuuududduuddd M:C|  K:G      H:CDRZ  T:Shamrock Hill
ABC 32431 C1:766766617566562 C2:udddudduudddddu M:C|  K:Bb      H:BCFLRZ T:THE SHAMROCK HORNPIPE
ABC 32123 C1:122312231322132 C2:duuuduuuduuuduu M:C|  K:Am      H:BCFLRZ T:THE SHAMROCK HORNPIPE
ABC   1 C1:174200017611716 C2:uduuudduududddu M:C   K:C      H:BLR  T:The Shamrock Reel
ABC  125 C1:174200017611716 C2:uduuudduududddu M:C   K:C      H:BLRZ  T:The Shamrock Reel
ABC   34 C1:170662261077123 C2:uddduududduuudd M:4/4  K:D      H:LR   T:Shamrock Reel, The
ABC   34 C1:170662261077123 C2:uddduududduuudd M:4/4  K:D      H:LR   T:Shamrock Reel, The
ABC   34 C1:170662261077123 C2:uddduududduuudd M:4/4  K:D      H:LR   T:Shamrock Reel, The
ABC   1 C1:621200017611716 C2:duuuudduududddu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Shamrock Reel, The [4]
ABC   1 C1:012067123015052 C2:uudduuuuddudddu M:3/4  K:C      H:L   T:Shamrock Shore
ABC   1 C1:012067123015052 C2:uudduuuuddudddu M:3/4  K:C      H:L   T:Shamrock Shore
ABC   1 C1:012067123015052 C2:uudduuuuddudddu M:3/4  K:C      H:L   T:Shamrock Shore
ABC   1 C1:012067123015052 C2:uudduuuuddudddu M:3/4  K:C      H:FL   T:Shamrock Shore
ABC   1 C1:012067123015052 C2:uudduuuuddudddu M:3/4  K:C      H:FL   T:Shamrock Shore
ABC   1 C1:012067123015052 C2:uudduuuuddudddu M:3/4  K:C      H:FL   T:Shamrock Shore
ABC   48 C1:772237552500004 C2:duduuuuududdddu M:C   K:D      H:BLZ  T:The Shamrock Shore
ABC   48 C1:772237552500004 C2:duduuuuududdddu M:C   K:D      H:BFLZ  T:The Shamrock Shore
ABC   48 C1:772237552500004 C2:duduuuuududdddu M:C   K:D      H:BFLZ  T:The Shamrock Shore
ABC   48 C1:772237552500004 C2:duduuuuududdddu M:C   K:D      H:BFLZ  T:The Shamrock Shore
ABC   48 C1:772237552500004 C2:duduuuuududdddu M:C   K:D      H:BLZ  T:The Shamrock Shore
ABC   1 C1:071601210307676 C2:duduuuudddddduu M:C   K:Eb      H:LRSZ  T:ShamrockShore, The
ABC   48 C1:772237552500004 C2:duduuuuududdddu M:C   K:D      H:BLZ  T:The Shamrock Shore
ABC   1 C1:010106000404060 C2:uuddududdddduuu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shamrock Shore/ Lyrics
ABC   1 C1:621200017611716 C2:duuuudduududddu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Shamrock, The [1]
ABC   1 C1:600716170767600 C2:ddudududdddduuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Shamrock, The [2]
ABC   1 C1:422742250050771 C2:duudduududduuud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Sham's Palace
ABC   80 C1:050003710400047 C2:dudududududdudd M:2/2  K:C      H:BLSZ  T:the Sham Squire
ABC  4615 C1:724542530675007 C2:ddudduduudduddd M:4/4  K:F      H:ABFHLOQRSZ T:Shamtrues. JBa.87
ABC   1 C1:771667070022176 C2:ddudddduuudduuu M:3/4  K:E_      H:LSZ  T:Shamus O'Thomush or James Melvin
ABC   1 C1:000000000001020 C2:uuuddduuuduuudd M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:Shanagolden
ABC   1 C1:000001200017006 C2:uuuddduuduududd M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Shana Golden "Arranged by Terry Tully"
ABC   1 C1:000001200017006 C2:uuuddduuduududd M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Shana Golden "Arranged by Terry Tully"
ABC   1 C1:000001200017006 C2:uuuddduuduududd M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Shana Golden "Arranged by Terry Tully"
ABC   1 C1:217111621137111 C2:uuduuuduuuuduuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shanahan's
ABC   2 C1:037111622371116 C2:uduuuduuuduuudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shanahan's
ABC   3 C1:037111622371116 C2:uduuuduuuduuudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shanahan's
ABC   4 C1:111001162230011 C2:uuuuuduuuuudddd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shanahan's
ABC   16 C1:711162237111656 C2:duuuduuuduuuddd M:4/4  K:G      H:LRS  T:Shanahan's Hornpipe (#322)
ABC   16 C1:711162237111656 C2:duuuduuuduuuddd M:4/4  K:G      H:LRS  T:Shanahan's Hornpipe (#322)
ABC   16 C1:711162237111656 C2:duuuduuuduuuddd M:4/4  K:G      H:LRS  T:Shanahan's Hornpipe (#322)
ABC   1 C1:711162237111656 C2:duuuduuuduuuddd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Shanahan's Hornpipe
ABC   1 C1:000002070704060 C2:uddudduddduuddd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Shanahan's Rambles
ABC   1 C1:000002070704060 C2:uddudduddduuddd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Shanahan's Rambles
ABC   1 C1:630277466277530 C2:dduuddudduddduu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Shanahan's Rambles
ABC   2 C1:002774662775302 C2:uddudduddduuddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Shanahan's Rambles
ABC   2 C1:002774662775302 C2:uddudduddduuddd M:6/8  K:GMaj     H:LR   T:Shanahans’ Rambles
ABC   2 C1:037111622371116 C2:uduuuduuuduuudd M:4/4  K:GMaj     H:BLRS  T:Shanahan’s Hornpipe
ABC   3 C1:037111622371116 C2:uduuuduuuduuudd M:4/4  K:GMaj     H:BLRS  T:Shanahan’s Hornpipe
ABC   4 C1:037111622371116 C2:uduuuduuuduuudd M:4/4  K:GMaj     H:LR   T:Shanahan’s Hornpipe
ABC   1 C1:000766111163005 C2:ddduuuududuuuud M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Shanavest and Caravat
ABC   1 C1:111616111171120 C2:uuududuuuuduuud M:4/4  K:Dmin     H:LORS  T:The Shanavest and Corovatha faction tune
ABC   1 C1:161611117112071 C2:ududuuuuduuudud M:C   K:Dmin     H:LRSZ  T:Shanavest and Corovoth [2]
ABC   0 C1:        C2:        M:C|  K:Hp      H:BCRSZ T:Shanbally Castle
ABC   41 C1:471176070007010 C2:ududddduuddduuu M:2/4  K:A      H:L   T:Shandan hong hua kai
ABC  154 C1:471000530000311 C2:ududduuuduuduud M:2/4  K:C      H:L   T:Shan dan zi liu ma The horse of deep violet like sandalwood colour
ABC   1 C1:174662170077174 C2:ududduudddududd M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Shandinna
ABC  306 C1:112767200024112 C2:uuuudddduuduuuu M:6/8  K:D      H:LQR  T:Shan Dinna or the Silly Old Man
ABC  306 C1:112767200024112 C2:uuuudddduuduuuu M:6/8  K:D      H:LQR  T:Shan Dinna or the Silly Old Man
ABC  306 C1:112767200024112 C2:uuuudddduuduuuu M:6/8  K:D      H:LQR  T:Shan Dinna or the Silly Old Man % ABC  306 C1:112767200024112 C2:uuuudddduuduuuu M:6/8  K:D      H:LQR  T:Shan Dinna or the Silly Old Man % ABC  307 C1:174662170077174 C2:ududduudddududd M:6/8  K:D      H:LQR  T:Shandinna (The)
ABC  307 C1:174662170077174 C2:ududduudddududd M:6/8  K:D      H:LQR  T:Shandinna (The)
ABC  307 C1:174662170077174 C2:ududduudddududd M:6/8  K:D      H:LQR  T:Shandinna (The) % ABC  307 C1:174662170077174 C2:ududduudddududd M:6/8  K:D      H:LQR  T:Shandinna (The) % ABC   1 C1:177771660022071 C2:uddddudduuduuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shandon Bells
ABC   1 C1:177771660022071 C2:uddddudduuduuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shandon Bells
ABC   1 C1:177771660022071 C2:uddddudduuduuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shandon Bells
ABC   1 C1:177771660022071 C2:uddddudduuduuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shandon Bells
ABC   1 C1:177771660022071 C2:uddddudduuduuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shandon Bells
ABC   1 C1:177771660022071 C2:uddddudduuduuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"L   T:Shandon Bells
ABC   1 C1:766022317777166 C2:ddduuuudddduddu M:6/8  K:D      H:CLOR  T:Shandon Bells
ABC   1 C1:070606000202030 C2:ddduuuudddduddu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Shandon Bells
ABC   1 C1:070606000202030 C2:ddduuuudddduddu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Shandon Bells
ABC 19012 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"CLOQR T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"IR  T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"IR  T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"IR  T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"S   T:Shandon Bells
ABC  814 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Shandon Bells
ABC  133 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"LS  T:Shandon Bells
ABC  133 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"LS  T:Shandon Bells
ABC  434 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"LRS  T:Shandon Bells
ABC  434 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"LRS  T:Shandon Bells
ABC  434 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"LRS  T:Shandon Bells
ABC  434 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"LRS  T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:766022317777166 C2:ddduuuudddduddu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:BCLOQRZ T:Shandon bells
ABC   28 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLORZ T:Shandon Bells
ABC   28 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLORZ T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:BCFLOQRWZ T:Shandon bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:BCFLOQRWZ T:Shandon bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:BCLORVZ T:Shandon bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:LR   T:Shandon Bells
ABC   4 C1:766022317777166 C2:ddduuuudddduddu M:6/8  K:D      H:COR  T:Shandon Bells
ABC   1 C1:177771660022071 C2:uddddudduuduuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shandon Bells
ABC   2 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shandon Bells
ABC   3 C1:177771660121071 C2:uddddudduuuuduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shandon Bells
ABC   4 C1:560233170671650 C2:dduuuudddudduuu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Shandon Bells
ABC   5 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shandon Bells
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:D      H:    T:The Shandon Bells
ABC  814 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Shandon Bells
ABC 19012 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"CLOQRZ T:Shandon Bells
ABC  408 C1:177771660121071 C2:uddddudduuuduuu M:6/8  K:D      H:LRZ  T:Shandon Bells, The
ABC  408 C1:177771660121071 C2:uddddudduuuduuu M:6/8  K:D      H:LRZ  T:Shandon Bells, The
ABC  138 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:LZ   T:Shandon Bells
ABC   4 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:Edor     H:"CLQRS T:Shandon Bells
ABC   4 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:Edor     H:"CLQRS T:Shandon Bells
ABC  120 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"L   T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:BCFLOQRWZ T:Shandon bells
ABC   1 C1:177771660022071 C2:uddddudduuduuud M:6/8  K:D      H:LR   T:Shandon Bells
ABC  133 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"LS  T:Shandon Bells
ABC  434 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"LRS  T:Shandon Bells
ABC  284 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"S   T:Shandon Bells
ABC  284 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"S   T:Shandon Bells
ABC  284 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"S   T:Shandon Bells
ABC  814 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Shandon Bells
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:BCFLOQRWZ T:Shandon bells
ABC 19012 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"CLOQRZ T:Shandon Bells
ABC  573 C1:766022317777166 C2:ddduuuudddduddu M:6/8  K:D      H:"LQS  T:Shandon Bells
ABC   3 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells (Cluig Sean-duin)
ABC   2 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells (Cluig Sean-duin)
ABC   1 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Shandon Bells (Cluig Sean-duin)
ABC   9 C1:660223177771660 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:"IR  T:Shandon Bells (J-25)
ABC  0814 C1:040223007771040 C2:dduuuuddddudduu M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"Shandon Bells" (modified) (jig) 0814
ABC   7 C1:000500070001020 C2:dduudddddududdd M:4/4  K:E      H:LORS  T:Shan dui shan lai ya dui ya
ABC   1 C1:000771771064000 C2:ddudduduuuudddu M:6/8  K:G      H:"LR  T:Shandy Hall
ABC   1 C1:000771771064000 C2:ddudduduuuudddu M:6/8  K:G      H:"LR  T:Shandy Hall
ABC   1 C1:000000070701070 C2:ddudduduuuudddu M:6/8  K:C      H:ACILORS T:Shandy Hall
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Shandy Hall
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Shandy Hall
ABC   1 C1:000771771064000 C2:ddudduduuuudddu M:6/8  K:A      H:"LR  T:Shandy Hall (A)
ABC   1 C1:000771771064000 C2:ddudduduuuudddu M:6/8  K:G      H:"LR  T:Shandy Hall [G]
ABC   41 C1:717100267171077 C2:duduuuddududduu M:4/4  K:G      H:"LRZ  T:Shane O'Neills
ABC   41 C1:717100267171077 C2:duduuuddududduu M:4/4  K:G      H:"LRZ  T:Shane O'Neills
ABC  1806 C1:007100116007107 C2:duuuddudduuuddd M:C   K:G      H:BLZ  T:Shane O'Neill's March
ABC  1806 C1:007100116007107 C2:duuuddudduuuddd M:C   K:G      H:BLZ  T:Shane O'Neill's March
ABC   1 C1:177100261771077 C2:udduuududdudduu M:2/4  K:G      H:LR   T:Shane O'Neill's March
ABC  1806 C1:007100116007107 C2:duuuddudduuuddd M:C   K:G      H:BLZ  T:Shane O'Neill's March
ABC   1 C1:004001117062100 C2:uuuudduuududddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Shane's Fancy
ABC   1 C1:004001117001004 C2:uuuudududdddddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Shane's Fancy
ABC  285 C1:004001117062100 C2:uuuudduuududddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Shane's Fancy
ABC  285 C1:004001117062100 C2:uuuudduuududddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Shane's Fancy
ABC  285 C1:004001117062100 C2:uuuudduuududddd M:6/8  K:G      H:"S   T:Shane's Fancy
ABC  2477 C1:004001117062100 C2:uuuudduuududddd M:6/8  K:G      H:FORZ  T:Shane's Fancy
ABC  369 C1:007600030100070 C2:dduududdduududd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shangchashan
ABC  107 C1:026700030010767 C2:udduuddddduuudd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shang chengcheng
ABC   47 C1:002602010000010 C2:uduuududddududd M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shang ci shan
ABC  667 C1:000650030000000 C2:dduuddudduuduuu M:4/4  K:G      H:LORS  T:Shange,kaikou jujuzhen
ABC  269 C1:030500000400000 C2:uddududduudduud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shange,manzai gurou qing
ABC  335 C1:041200000517050 C2:duududduduududd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shange,yao chang chang dasheng
ABC  303 C1:000000000000000 C2:dudduududdduudd M:2/4  K:D      H:LORS  T:Shange,yichang zhentianxiang
ABC   14 C1:471600226670324 C2:ududuududduuudu M:3/4  K:Bb      H:L   T:Shange yuejin ge yueduo
ABC  431 C1:000000060626002 C2:ududududduuddud M:2/4  K:C      H:LORS  T:Shang guangxi
ABC   1 C1:770404040471110 C2:dddududuuuddddu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Shanghai Lil
ABC   1 C1:777621117111041 C2:dddduuuuduuuduu M:2/4  K:Em      H:L   T:Shanghai rooster
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shanghai Teahouse ~ Chinese Tea
ABC   1 C1:004067241051771 C2:udduudududduddu M:6/8  K:D      H:"BCFLRZ T:the Shanghai Traveller
ABC   1 C1:004067241051771 C2:udduudududduddu M:6/8  K:D      H:"BCFLRZ T:the Shanghai Traveller
ABC   1 C1:004067241051771 C2:udduudududduddu M:6/8  K:D      H:"BCFLRZ T:the Shanghai Traveller
ABC   1 C1:004067241051771 C2:udduudududduddu M:6/8  K:D      H:"BCFLRZ T:the Shanghai Traveller
ABC   40 C1:040301750000260 C2:duuddududududud M:2/4  K:C      H:LORS  T:Shang le lingzi luo le po
ABC  492 C1:020100000000000 C2:uuudduddduuuudu M:4/4  K:Bb      H:LORS  T:Shangqu gaoshan wang pingchuan
ABC  536 C1:120001000306260 C2:uuuududdududddu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shang Sichuan
ABC  616 C1:000006040201017 C2:duuuuddduuudddd M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shanhua tuyanfenwaixiang
ABC   1 C1:005267670400713 C2:dudddduduuudddd M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Shanks Mare
ABC   59 C1:005267670400713 C2:dudddduduuudddd M:C|  K:Edor     H:DLZ  T:Shanks Mare
ABC   38 C1:005267670400713 C2:dudddduduuudddd M:C|  K:Edor     H:DLZ  T:Shanks Mare
ABC   1 C1:005267670400713 C2:dudddduduuudddd M:C|  K:Edor     H:DLZ  T:Shanks Mare
ABC  280 C1:005267670400713 C2:dudddduduuudddd M:C|  K:Edor     H:DLZ  T:Shanks Mare
ABC  392 C1:005267670400713 C2:dudddduduuudddd M:C|  K:Edor     H:DLZ  T:Shanks Mare
ABC  295 C1:006300030626020 C2:duudududddududu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Shanli laobiao changxinge
ABC   2 C1:116300077727772 C2:uududddudddudud M:4/4  K:Amaj     H:LRZ  T:Shannandoah Falls
ABC   2 C1:116300077727772 C2:uududddudddudud M:4/4  K:Amaj     H:LRZ  T:Shannandoah Falls
ABC   1 C1:001777601177300 C2:uddduduuddudddu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Shannandoah Falls
ABC   2 C1:116300077727772 C2:uududddudddudud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Shannandoah Falls
ABC  424 C1:000000010206070 C2:uuddududududddu M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Shannanhaibei dou zhaohong
ABC   1 C1:170111771776115 C2:uduuudduddduudd M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:Shanne Bradley
ABC   1 C1:170111771776115 C2:uduuudduddduudd M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:Shanne Bradley
ABC   1 C1:170111771776115 C2:uduuudduddduudd M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:Shanne Bradley
ABC   2 C1:170111771776115 C2:uduuudduddduudd M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:Shanne Bradley
ABC   1 C1:323332327767323 C2:uuduuduudddduud M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:The Shannon
ABC   1 C1:005777002773322 C2:dddduddduuudddu M:6/8  K:D      H:BLRSZ T:The Shannonaires
ABC   1 C1:005777002773322 C2:dddduddduuudddu M:6/8  K:D      H:BLRSZ T:The Shannonaires
ABC   1 C1:005777002773322 C2:dddduddduuudddu M:6/8  K:D      H:BLRSZ T:The Shannonaires
ABC   1 C1:005777002773322 C2:dddduddduuudddu M:6/8  K:D      H:BLRSZ T:The Shannonaires
ABC   1 C1:005777002773322 C2:dddduddduuudddu M:6/8  K:D      H:BLRSZ T:The Shannonaires
ABC  449 C1:562772322773322 C2:dduddduuuddduuu M:6/8  K:D      H:HRZ  T:Shannonaires' Jig
ABC  449 C1:562772322773322 C2:dduddduuuddduuu M:6/8  K:D      H:HRZ  T:Shannonaires' Jig
ABC  174 C1:562664007773052 C2:dduddudddududdd M:6/8  K:D      H:CHRZ  T:Shannonaires' Jig
ABC  174 C1:562664007773052 C2:dduddudddududdd M:6/8  K:D      H:CHRZ  T:Shannonaires' Jig
ABC  122 C1:562664007773052 C2:dduddudddududdd M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Shannonaires' Jig
ABC  174 C1:562664007773052 C2:dduddudddududdd M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Shannonaires' Jig
ABC  476 C1:562664007773052 C2:dduddudddududdd M:6/8  K:D      H:CRZ  T:Shannonaires' Jig
ABC   1 C1:300577550077700 C2:udddudddduddduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Shannonaires’
ABC   3 C1:330277530277232 C2:ududdududdduuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Shannonaires’
ABC   46 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:4/4  K:D      H:    T:Shannon Breeze
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breeze, The
ABC  170 C1:176622610026442 C2:uddduuduudududu M:C|  K:G      H:BRS  T:The Shannon Breeze
ABC  170 C1:176622610026442 C2:uddduuduudududu M:C|  K:G      H:BRS  T:The Shannon Breeze
ABC   67 C1:001766210264426 C2:uddduuudududuud M:4/4  K:Dmaj     H:LRW  T:Shannon Breeze
ABC   67 C1:001766210264426 C2:uddduuudududuud M:4/4  K:Dmaj     H:LRW  T:Shannon Breeze, The
ABC   1 C1:176622610264426 C2:uddduuduudududu M:4/4  K:D      H:w   T:Shannon Breeze - Rolling in Rye Grass
ABC   1 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:RZ   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC   15 C1:176622610264426 C2:uddduuduudududu M:4/4  K:D      H:LR   T:The Shannon Breezes
ABC   36 C1:006622610264426 C2:dduuduudududuud M:C|  K:D      H:EIR  T:Shannon Breezes, The
ABC   36 C1:006622610264426 C2:dduuduudududuud M:C|  K:D      H:EIR  T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  108 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC  252 C1:006622610264426 C2:dduuduudududuud M:C|  K:D      H:"R   T:Shannon Breezes, The
ABC  105 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:RZ   T:Shannon Breezes, The
ABC  105 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:RZ   T:Shannon Breezes, The
ABC  107 C1:006622610264426 C2:dduuduudududuud M:C   K:D      H:LQR  T:Shannon Breezes
ABC  107 C1:006622610264426 C2:dduuduudududuud M:C   K:D      H:LQR  T:Shannon Breezes
ABC   67 C1:001766210264426 C2:uddduuudududuud M:4/4  K:Dmaj     H:LRW  T:Shannon Breezes, The
ABC  157 C1:006622610264426 C2:dduuduudududuud M:C|  K:D      H:LR   T:Shannon Breezes, The
ABC   82 C1:176622610264426 C2:uddduuduudududu M:4/4  K:D      H:LR   T:The Shannon Breezes
ABC  105 C1:026442610066226 C2:ududududduuduud M:C|  K:D      H:RZ   T:Shannon Breezes, The
ABC   1 C1:527164615561115 C2:udduudduudduuud M:3/4  K:G      H:CLRZ  T:Shannon et Vicky
ABC  102 C1:600071625344352 C2:ddududududududu M:C|  K:D      H:"BCLR T:Shannon Heather
ABC  102 C1:600071625344352 C2:ddududududududu M:C|  K:D      H:"BCLR T:Shannon Heather
ABC   1 C1:327767323337077 C2:uudddduuduudddu M:6/8  K:A      H:LQR  T:Shannon Jig, The
ABC   1 C1:32776732333   C2:uudddduuduu   M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:The Shannon Jig
ABC   1 C1:32776732333   C2:uudddduuduu   M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:The Shannon Jig
ABC   1 C1:32776732333   C2:uudddduuduu   M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:The Shannon Jig
ABC   1 C1:327767323337617 C2:uudddduuduuddud M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:The Shannon Jig
ABC   1 C1:327767323337617 C2:uudddduuduuddud M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:The Shannon Jig
ABC   1 C1:327767323337617 C2:uudddduuduuddud M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:The Shannon Jig
ABC   1 C1:305301716011300 C2:uduududuuuddudd M:6/8  K:Ador     H:LRw  T:Shannon Lesson 3/3/07
ABC   1 C1:305301716011300 C2:uduududuuuddudd M:6/8  K:Ador     H:LRw  T:Shannon Lesson 3/3/07
ABC  321 C1:111765121771002 C2:uuuddduuuddudud M:4/4  K:D      H:BCLOQSZ T:Shannon rea
ABC  1019 C1:411105077770000 C2:uuuuddddduuuudu M:4/4  K:D      H:BCLOQSZ T:Shannon Rea
ABC  320 C1:411105077770000 C2:uuuuddddduuuudu M:4/4  K:D      H:CQZ  T:Shannon rea
ABC  322 C1:021107140000021 C2:uuududuuuuddudd M:4/4  K:D      H:CLQZ  T:Shannon rea
ABC  321 C1:111765121771002 C2:uuuddduuuddudud M:4/4  K:D      H:CQZ  T:Shannon rea -Three times I kissed her ruby lips
ABC  1276 C1:021107140000021 C2:uuududuuuuddudd M:4/4  K:D      H:BCLOQSZ T:Shannon Reay
ABC  355 C1:040001174071411 C2:duuddduuuuudduu M:4/4  K:Bmin     H:LQR  T:Shannon River Lament (Bmin)
ABC   1 C1:200620010761602 C2:uduuddududuuduu M:4/4  K:Dmaj     H:"LR  T:Shannon's 1/31/2010 class
ABC   1 C1:200620010761602 C2:uduuddududuuduu M:4/4  K:Dmaj     H:"LR  T:Shannon's 1/31/2010 class
ABC  091 C1:176320251067167 C2:udduuududdduudd M:C   K:G      H:LQR  T:Shannon's Flowery Banks
ABC  091 C1:176320251067167 C2:udduuududdduudd M:C   K:G      H:LQR  T:Shannon's Flowery Banks
ABC  091 C1:176320251067167 C2:udduuududdduudd M:C   K:G      H:LQR  T:Shannon's Flowery Banks % ABC  091 C1:176320251067167 C2:udduuududdduudd M:C   K:G      H:LQR  T:Shannon's Flowery Banks % ABC   1 C1:010207210017661 C2:uuduuuuddduuuud M:C   K:G      H:LRSZ  T:Shannon's flowery banks, The
ABC   1 C1:176320251067167 C2:udduuududdduudd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Shannon's Flow'ry Banks [3]
ABC   1 C1:117767670761612 C2:uuddddddududuud M:4/4  K:D      H:LQRS  T:Shannon Shore
ABC 532200 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSWZ T:Shannon Side
ABC 532201 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C   K:Db      H:AFLOQSWZ T:Shannon Side, The
ABC 532201 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C   K:Db      H:AFLOQSWZ T:Shannon Side, The
ABC 532200 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSWZ T:Shannon Side
ABC 532200 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSWZ T:Shannon Side
ABC 532201 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C   K:Db      H:AFLOQSWZ T:Shannon Side, The
ABC 532200 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSWZ T:Shannon Side
ABC 532201 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C   K:Db      H:AFLOQSWZ T:Shannon Side, The
ABC 532200 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSWZ T:Shannon Side
ABC 532201 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C   K:Db      H:AFLOQSWZ T:Shannon Side, The
ABC 532203 C1:077777111600004 C2:ddddduuudduuuuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSZ T:Shannon Side - for MIDI
ABC 532203 C1:077777111600004 C2:ddddduuudduuuuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSZ T:Shannon Side - for MIDI
ABC 532203 C1:077777111600004 C2:ddddduuudduuuuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSZ T:Shannon Side - for MIDI
ABC 532203 C1:077777111600004 C2:ddddduuudduuuuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSZ T:Shannon Side - for MIDI
ABC   1 C1:170112623067660 C2:uduuuduudddduuu M:3/4  K:G      H:R   T:Shannon's Lesson 1/31/10
ABC   1 C1:170112623067660 C2:uduuuduudddduuu M:3/4  K:G      H:R   T:Shannon's Lesson 1/31/10
ABC   34 C1:304405761061711 C2:ududdduduuuudud M:6/8  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Shannon's Wedding
ABC   34 C1:304405761061711 C2:ududdduduuuudud M:6/8  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Shannon's Wedding
ABC   34 C1:304405761061711 C2:ududdduduuuudud M:6/8  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Shannon's Wedding
ABC   34 C1:304405761061711 C2:ududdduduuuudud M:6/8  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Shannon's Wedding
ABC   34 C1:304405761061711 C2:ududdduduuuudud M:6/8  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Shannon's Wedding
ABC   34 C1:304405761061711 C2:ududdduduuuudud M:6/8  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Shannon's Wedding
ABC   1 C1:620000776111177 C2:duddduuuudddudd M:3/4  K:C      H:"LORZw T:Shano Dusho
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Shano Dusho
ABC   1 C1:062000070761111 C2:duddduuuudddudd M:7/8  K:C      H:"LORZw T:Shano Dusho
ABC   1 C1:020700702070070 C2:uddudduududuudd M:3|4/4 K:G      H:ACFLRSWZ T:s' Hanserl
ABC  379 C1:000000000717670 C2:dudddudduuddudu M:2/4  K:D      H:LORS  T:Shanshang wushu chenghuangshan
ABC  122 C1:010007010107001 C2:uduuduududududu M:3/8  K:Bb      H:LORS  T:Shantou diao
ABC   1 C1:000106210773662 C2:uduudduddddudud M:C   K:EMin     H:L   T:Shantruish.
ABC  0159 C1:000106210773662 C2:uduudduddddudud M:C   K:E      H:ILQZ  T:Shantruish.
ABC  159 C1:000106210773662 C2:uduudduddddudud M:C   K:E      H:FILQZ T:Shantruish.
ABC  273 C1:000106210773662 C2:uduudduddddudud M:C   K:Em      H:ALOQRSZ T:Shantruish. RH273
ABC  6467 C1:000106210773662 C2:uduudduddddudud M:C   K:E      H:ABFLOQRSZ T:Shantruish. RH273
ABC 30742 C1:020001117117060 C2:uuuuduuddduuudu M:2/4  K:D      H:BCLSZ T:SHANTUSE
ABC   1 C1:001103110077760 C2:uuduudddduuuduu M:4/4  K:G      H:L   T:The Shanty Boy and the Farmer
ABC   1 C1:001103110077760 C2:uuduudddduuuduu M:4/4  K:G      H:L   T:The Shanty Boy and the Farmer
ABC   1 C1:001103110077760 C2:uuduudddduuuduu M:4/4  K:G      H:L   T:The Shanty Boy and the Farmer
ABC   1 C1:402200471161004 C2:uuudduududuuuuu M:4/4  K:E      H:L   T:The Shanty Boy on the Big Eau Claire
ABC   1 C1:402200471161004 C2:uuudduududuuuuu M:4/4  K:E      H:L   T:The Shanty Boy on the Big Eau Claire
ABC   1 C1:402200471161004 C2:uuudduududuuuuu M:4/4  K:E      H:L   T:The Shanty Boy on the Big Eau Claire
ABC   1 C1:000000000710070 C2:duddduuduuuuduu M:6/8  K:Eb      H:L   T:The Shanty Boys
ABC   1 C1:000000000710070 C2:duddduuduuuuduu M:6/8  K:Eb      H:L   T:The Shanty Boys
ABC   1 C1:000000000710070 C2:duddduuduuuuduu M:6/8  K:Eb      H:L   T:The Shanty Boys
ABC   1 C1:007307077677011 C2:duddudddduuudud M:4/4  K:C      H:L   T:The Shanty Man
ABC   1 C1:007307077677011 C2:duddudddduuudud M:4/4  K:C      H:L   T:The Shanty Man
ABC   1 C1:020101070767071 C2:uuuddddduuududd M:4/4  K:Bb      H:L   T:A Shantyman's Life
ABC   1 C1:020101070767071 C2:uuuddddduuududd M:4/4  K:Bb      H:L   T:A Shantyman's Life
ABC   1 C1:020101070767071 C2:uuuddddduuududd M:4/4  K:Bb      H:L   T:A Shantyman's Life
ABC   25 C1:307105116777602 C2:ududuuddddduddu M:2/2  K:D      H:CLRZ  T:Shanvaghera
ABC   1 C1:307105116777602 C2:ududuuddddduddu M:2/2  K:D      H:CLRZ  T:Shanvaghera
ABC   1 C1:307105116777602 C2:ududuuddddduddu M:2/2  K:D      H:CLRZ  T:Shanvaghera
ABC   1 C1:307607670000017 C2:udddddudduuuudd M:C   K:G      H:BLOR  T:The Shan Van Vocht
ABC  119 C1:307607670000017 C2:udddddudduuuudd M:C   K:G      H:BLORZ T:The Shan Van Vocht
ABC   1 C1:611667121000003 C2:duuddduuuuddduu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shan Van Vocht
ABC   2 C1:611667121000003 C2:duuddduuuuddduu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shan Van Vocht
ABC   3 C1:317607120000001 C2:uuddduuuududddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shan Van Vocht
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:Gmaj     H:LS   T:The shan van vocht
ABC   1 C1:307607670000017 C2:udddddudduuuudd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Shan Van Vocht, The
ABC   11 C1:600152671211702 C2:dududduuuududdu M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The "Shan Van Vocht" Reel
ABC  503 C1:040100030401000 C2:duuduuduuduuudu M:2/4  K:E      H:LORS  T:Shanyaodan
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shape_drum (4:52)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shape_flute (4:55)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shape_harp (4:52)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shape_lute (4:52)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shape of My Heart - Basic Lute
ABC   5 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shape of My Heart - Clarinet
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shape of My Heart - Drums
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shape_theorbo (4:53)
ABC   1 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC   1 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC   1 C1:020203030677100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Am      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC  548 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC  548 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC  547 C1:020203030677100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Am      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC  547 C1:020203030677100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Am      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC  491 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC  491 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC  490 C1:020203030677100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Am      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC  490 C1:020203030677100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Am      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC   1 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC   1 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC   1 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC   1 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC   2 C1:020203030677100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Am      H:"CL  T:Shapiro's Korohod
ABC  547 C1:020203030677100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Am      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC  548 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod
ABC   1 C1:020203030677100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Am      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod [Am]
ABC   1 C1:020203030677100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Am      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod [Am]
ABC   1 C1:020203030677100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Am      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod [Am]
ABC   1 C1:020203030677100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Am      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod [Am]
ABC   1 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Cm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod [Cm]
ABC   1 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Cm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod [Cm]
ABC   1 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Dm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod [Dm]
ABC   1 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod [Gm]
ABC   1 C1:020203020777100 C2:uuuuddduuddduud M:C   K:Gm      H:"DLS  T:Shapiro's Korohod [Gm]
ABC   1 C1:071211070707077 C2:duuuuddddduuudd M:6/8  K:D      H:"CLQ  T:Shappaloosa
ABC   1 C1:071211070707077 C2:duuuuddddduuudd M:6/8  K:D      H:"CLQ  T:Shappaloosa
ABC   1 C1:770200027103000 C2:dduuduudddddddu M:4/4  K:D      H:FLR  T:the Shapron
ABC   1 C1:770200027103000 C2:dduuduudddddddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shapron
ABC   2 C1:770200027103000 C2:dduuduudddddddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shapron
ABC   3 C1:173000716071770 C2:udududduddduddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shapron
ABC   1 C1:770200027103000 C2:dduuduudddddddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Shapron, The
ABC   2 C1:777027102711730 C2:ddduduuduududud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Shapron, The
ABC  140 C1:471413007600650 C2:ududuudddduuddu M:2/4  K:C      H:L   T:Shaqiu shang de xianghui The white peak of sand dunes
ABC  326 C1:712712716716000 C2:duuduududduduuu M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Sharampoy (Moldavian Dance)
ABC  326 C1:712712716716000 C2:duuduududduduuu M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Sharampoy (Moldavian Dance)
ABC   1 C1:206305716512000 C2:ududdudduuuuddd M:4/4  K:C      H:L   T:Share Me With Texas
ABC   48 C1:030007006000000 C2:uddudduddduddud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Sharen de gangdao shi jiu lijiao
ABC   71 C1:230311676775110 C2:uuduuddddduuudu M:2/4  K:A      H:BLQZ  T:Shark. JJo6.77, The
ABC   1 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CLOQS T:Sharm-A-Sheich
ABC  103 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CLOQS T:Sharm-A-Sheich
ABC   80 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CLOQS T:Sharm-A-Sheich
ABC  117 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  117 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  128 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CFLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  135 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CFLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  157 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CFLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  128 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CFLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  135 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CFLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  157 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CFLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  175 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CFLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  178 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CFLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  175 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CFLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  178 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CFLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  178 C1:000000043751000 C2:uudduudduduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CFLOQS T:Sharm el Sheikh
ABC  426 C1:001167177716020 C2:uudduddduduuddu M:3/4  K:G      H:CL   T:Sharon Eubanks
ABC  426 C1:001167177716020 C2:uudduddduduuddu M:3/4  K:G      H:CL   T:Sharon Eubanks
ABC  426 C1:001167177716020 C2:uudduddduduuddu M:3/4  K:G      H:CL   T:Sharon Eubanks
ABC  426 C1:001167177716020 C2:uudduddduduuddu M:3/4  K:G      H:CL   T:Sharon Eubanks
ABC  426 C1:001167177716020 C2:uudduddduduuddu M:3/4  K:G      H:CL   T:Sharon Eubanks
ABC  426 C1:001167177716020 C2:uudduddduduuddu M:3/4  K:G      H:CL   T:Sharon Eubanks
ABC  426 C1:001167177716020 C2:uudduddduduuddu M:3/4  K:G      H:CL   T:Sharon Eubanks
ABC  426 C1:001167177716020 C2:uudduddduduuddu M:3/4  K:G      H:CL   T:Sharon Eubanks
ABC  426 C1:001167177716020 C2:uudduddduduuddu M:3/4  K:G      H:CL   T:Sharon Eubanks
ABC  426 C1:001167177716020 C2:uudduddduduuddu M:3/4  K:G      H:CL   T:Sharon Eubanks
ABC  426 C1:001167177716020 C2:uudduddduduuddu M:3/4  K:G      H:CL   T:Sharon Eubanks
ABC   1 C1:001167177716020 C2:uudduddduduuddu M:3/4  K:Amaj     H:LR   T:Sharon Eubanks's
ABC 30652 C1:046102613717666 C2:uduuduududddduu M:C   K:Bb      H:BCLSZ T:SHARON HORNPIPE
ABC   50 C1:676667776716733 C2:dudddudddduddud M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Sharon MacLean
ABC   50 C1:676667776716733 C2:dudddudddduddud M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Sharon MacLean
ABC   50 C1:676667776716733 C2:dudddudddduddud M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Sharon MacLean
ABC   50 C1:676667776716733 C2:dudddudddduddud M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Sharon MacLean
ABC   50 C1:676667776716733 C2:dudddudddduddud M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Sharon MacLean
ABC   50 C1:676667776716733 C2:dudddudddduddud M:C|  K:D      H:BCDHLOQRSZ T:Sharon MacLean
ABC   5 C1:621106216027471 C2:duuuduududdudud M:C|  K:Edor     H:CDLORSZ T:Sharon Shannon
ABC   1 C1:621106216027471 C2:duuuduududdudud M:C|  K:Edor     H:CDLOQRZ T:Sharon Shannon
ABC   5 C1:621106216027471 C2:duuuduududdudud M:C|  K:Edor     H:CDLOQRSWZ T:Sharon Shannon
ABC   5 C1:621106216027471 C2:duuuduududdudud M:C|  K:Edor     H:CDLOQRSWZ T:Sharon Shannon
ABC   5 C1:621106216027471 C2:duuuduududdudud M:C|  K:Edor     H:CDLOQRSWZ T:Sharon Shannon
ABC   5 C1:621106216027471 C2:duuuduududdudud M:C|  K:Edor     H:CDLOQRSWZ T:Sharon Shannon
ABC   5 C1:621106216027471 C2:duuuduududdudud M:C|  K:Edor     H:CDLOQRZ T:Sharon Shannon
ABC   34 C1:653532653533662 C2:dduduudduduuddu M:3/4  K:D      H:L   T:Sharon Shannon's Waltz
ABC   1 C1:000046670664066 C2:udduddudduduudd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Sharp's Hornpipe [2]
ABC  4278 C1:000055610000466 C2:udduuddudduddud M:C|  K:D      H:BLZ  T:SHARP'S HORNPIPE
ABC   55 C1:060002617777007 C2:dududddddduuduu M:C   K:Bb      H:LOQRSZ T:Sharps Hornpipe. JBu.55
ABC  8697 C1:060002617777007 C2:dududddddduuduu M:C   K:Bb      H:BFLOQRSZ T:Sharps Hornpipe. JBu.55
ABC  200 C1:002700213677602 C2:uduuuddddududdu M:C   K:G      H:L   T:Shaskeen
ABC   2 C1:177760760717753 C2:uddddddduddduuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shaskeen, The
ABC   2 C1:177760760717753 C2:uddddddduddduuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shaskeen, The
ABC   40 C1:017760010061006 C2:udddududuudddud M:C|  K:G      H:ERZ  T:Shaskeen, The
ABC   1 C1:017760010061006 C2:udddududuudddud M:C|  K:G      H:ERZ  T:Shaskeen, The
ABC  194 C1:017760010061006 C2:udddududuudddud M:C|  K:G      H:"ERZ  T:Shaskeen, The
ABC  194 C1:017760010061006 C2:udddududuudddud M:C|  K:G      H:"ERZ  T:Shaskeen, The
ABC   1 C1:300111632777600 C2:uuuuduudddduudu M:4/4  K:G      H:R   T:Shaskeen, The
ABC   2 C1:177760760717753 C2:uddddddduddduuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Shaskeen
ABC   3 C1:760717753221762 C2:dddudduduuuuddu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Shaskeen
ABC   2 C1:177760760717753 C2:uddddddduddduuu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shaskeen, The
ABC   2 C1:301111076016276 C2:uuuuuddududdduu M:6/8  K:Gmaj     H:LRS  T:The Shaskeen
ABC   1 C1:760717753221762 C2:ddduddduuuudduu M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Shaskeen
ABC   1 C1:300171111177602 C2:uuduuuuuddduddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shaskeen
ABC   2 C1:300111632777600 C2:uuuuduudddduudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shaskeen
ABC   3 C1:300000720077600 C2:ududdddduduudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shaskeen
ABC   4 C1:300111632777600 C2:uuuuduudddduudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shaskeen
ABC   5 C1:017760360061176 C2:udddudduudduudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shaskeen
ABC   40 C1:017760010061006 C2:udddududuudddud M:C|  K:G      H:ERZ  T:Shaskeen, The
ABC   40 C1:017760010061006 C2:udddududuudddud M:C|  K:G      H:ELRZ  T:Shaskeen, The
ABC  194 C1:017760010061006 C2:udddududuudddud M:C|  K:G      H:"ERZ  T:Shaskeen, The
ABC  162 C1:017760010061006 C2:udddududuudddud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen, The
ABC  330 C1:300171111177602 C2:uuduuuuuddduddu M:C   K:G      H:LZ   T:Shaskeen
ABC  330 C1:300171111177602 C2:uuduuuuuddduddu M:C   K:G      H:LZ   T:Shaskeen
ABC  1703 C1:002700213677602 C2:uduuuddddududdu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:The Shaskeen Clog
ABC  1703 C1:002700213677602 C2:uduuuddddududdu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:The Shaskeen Clog
ABC   1 C1:002700213677602 C2:uduuuddddududdu M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Shaskeen Clog, The
ABC  1703 C1:002700213677602 C2:uduuuddddududdu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:The Shaskeen Clog
ABC   1 C1:007760760717753 C2:dddddduddduuuud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Shaskeen Jig
ABC   1 C1:007760760717753 C2:dddddduddduuuud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Shaskeen Jig
ABC   58 C1:301116311676001 C2:uuuuduuudddudud M:4/4  K:G      H:L   T:The Shaskeen Reel
ABC   1 C1:301116311676001 C2:uuuuduuudddudud M:4/4  K:G      H:L   T:The Shaskeen Reel
ABC   49 C1:026760270061006 C2:udddudduduudddu M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   49 C1:026760270061006 C2:udddudduduudddu M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:300111631761602 C2:uuuuduuddududdu M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC  250 C1:026760270061006 C2:udddudduduudddu M:C|  K:G      H:RZ   T:Shaskeen Reel
ABC   1 C1:026760270061006 C2:udddudduduudddu M:C|  K:G      H:RZ   T:Shaskeen Reel, The
ABC  802 C1:002700213677602 C2:uduuuddddududdu M:C|  K:G      H:BCFLORWZm T:The shaskeen reel
ABC  802 C1:002700213677602 C2:uduuuddddududdu M:C|  K:G      H:BCFLORWZm T:The shaskeen reel
ABC   67 C1:300111631761602 C2:uuuuduuddududdu M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:the Shaskeen Reel
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC   28 C1:176160270627062 C2:uddududduddudud M:C|  K:G      H:LR   T:Shaskeen Reel, The
ABC  435 C1:026760270061006 C2:udddudduduudddu M:C|  K:G      H:RZ   T:Shaskeen Reel, The
ABC  435 C1:026760270061006 C2:udddudduduudddu M:C|  K:G      H:RZ   T:Shaskeen Reel, The
ABC  131 C1:111002701113677 C2:uuuuduuuuddddud M:4/4  K:Gmaj     H:"LR  T:Shaskeen Reel, The
ABC  435 C1:026760270061006 C2:udddudduduudddu M:C|  K:G      H:RZ   T:Shaskeen Reel, The
ABC  802 C1:002700213677602 C2:uduuuddddududdu M:C|  K:G      H:BCFLORWZm T:The shaskeen reel
ABC   1 C1:300101112777602 C2:uuuuuudddduddud M:C   K:G      H:LS   T:Shaskeen, The [1]
ABC   1 C1:026111631761772 C2:uduuuduudduddud M:C   K:G      H:LRS  T:Shaskeen, The [3]
ABC   27 C1:017760010061266 C2:uddduduuddududd M:C|  K:G      H:DHLQRSZ T:Shaskeen, the (E.Galw.)
ABC  129 C1:007711017777010 C2:dduuuddddududuu M:4/4  K:B      H:LOR  T:'S HAT EIN BAUR EIN SCHOENES WEIB
ABC  155 C1:070701010000070 C2:dduududududddud M:2/4  K:A      H:LORS  T:Shatian youzi man chuantou
ABC   85 C1:020000050006000 C2:udduudduddudddd M:2/4  K:G      H:LOR  T:S HAT SICH A KUKUK ZU TOD GESCHRIEN
ABC  508 C1:020605030206057 C2:udduudduddudddd M:2/4  K:G      H:LOR  T:S HAT SICH EIN KUCKUK ZU TOD GESCHRIEN
ABC   45 C1:073072073267051 C2:duudduduuudddud M:3/4  K:DMin     H:"LQRSZ T:Shattered Happiness
ABC 21762 C1:453447146777207 C2:dududududdddudu M:C|  K:Bb      H:BFLRZ T:SHATTUCK'S REEL
ABC   1 C1:011707000117070 C2:uudduudduduuudu M:4/4  K:Am      H:"LOQS T:Shatty ya denny
ABC   34 C1:011707000117070 C2:uudduudduduuudu M:4/4  K:Am      H:"LOQS T:Shatty ya denny
ABC   43 C1:011707000117070 C2:uudduudduduuudu M:4/4  K:Am      H:"LOQS T:Shatty ya denny
ABC   45 C1:011707000117070 C2:uudduudduduuudu M:4/4  K:Am      H:"LOQS T:Shatty ya denny
ABC   50 C1:011707000117070 C2:uudduudduduuudu M:4/4  K:Am      H:"LOQS T:Shatty ya denny
ABC   34 C1:011707000117070 C2:uudduudduduuudu M:4/4  K:Am      H:"LOQS T:Shatty ya denny
ABC   43 C1:011707000117070 C2:uudduudduduuudu M:4/4  K:Am      H:"LOQS T:Shatty ya denny
ABC   45 C1:011707000117070 C2:uudduudduduuudu M:4/4  K:Am      H:"LOQS T:Shatty ya denny
ABC   50 C1:011707000117070 C2:uudduudduduuudu M:4/4  K:Am      H:"LOQS T:Shatty ya denny
ABC  168 C1:011707000117070 C2:uudduudduduuudu M:4/4  K:Am      H:"LOQS T:Shatty ya denny
ABC  168 C1:011707000117070 C2:uudduudduduuudu M:4/4  K:Am      H:"LOQS T:Shatty ya denny
ABC   50 C1:011707000117070 C2:uudduudduduuudu M:4/4  K:Am      H:"LOQS T:Shatty ya denny
ABC   1 C1:175623221073030 C2:uddduuuuududddu M:6/8  K:B_      H:LRSZ  T:Shaugraun, The
ABC  061 C1:604773116661604 C2:dudduuuddddddud M:6/4  K:D      H:LQR  T:Shaun Buee with variations
ABC  061 C1:604773116661604 C2:dudduuuddddddud M:6/4  K:D      H:LQR  T:Shaun Buee with variations
ABC  061 C1:604773116661604 C2:dudduuuddddddud M:6/4  K:D      H:LQR  T:Shaun Buee with variations % ABC  061 C1:604773116661604 C2:dudduuuddddddud M:6/4  K:D      H:LQR  T:Shaun Buee with variations % ABC   2 C1:060004070703010 C2:dudduuuddddddud M:6/4  K:D      H:LRSZ  T:Shaun Buee. with Variations
ABC   27 C1:002703600773662 C2:uddudduddddudud M:4/4  K:C      H:LS   T:Shaun Truish Willichan (#103)
ABC   27 C1:002703600773662 C2:uddudduddddudud M:4/4  K:C      H:LS   T:Shaun Truish Willichan (#103)
ABC   27 C1:002703600773662 C2:uddudduddddudud M:4/4  K:C      H:LS   T:Shaun Truish Willichan (#103)
ABC  712 C1:000000270003006 C2:uddudduddddudud M:C   K:Ddor     H:BLRSVZ T:Shaun Truish Willichan
ABC   1 C1:002703600773662 C2:uddudduddddudud M:4/4  K:C      H:LSZ  T:Shaun Truish Willichan
ABC   2 C1:002703600773662 C2:uddudduddddudud M:C   K:       H:LSZ  T:Shaun Truish Willichan
ABC  119 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CLOQ T:Shav el Admati
ABC  119 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CLOQ T:Shav el Admati
ABC  130 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CFLOQ T:Shav el Admati
ABC  136 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CFLOQ T:Shav el Admati
ABC  158 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CFLOQ T:Shav el Admati
ABC  130 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CFLOQ T:Shav el Admati
ABC  136 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CFLOQ T:Shav el Admati
ABC  158 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CFLOQ T:Shav el Admati
ABC  176 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CFLOQ T:Shav el Admati
ABC  179 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CFLOQ T:Shav el Admati
ABC  176 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CFLOQ T:Shav el Admati
ABC  179 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CFLOQ T:Shav el Admati
ABC  179 C1:030000000107070 C2:uudduudduudduud M:4/4  K:Bm      H:"CFLOQ T:Shav el Admati
ABC   1 C1:060277770706020 C2:duddddududduddd M:4/4  K:G      H:BLOSZ T:SHAVE THE DONKEY
ABC   1 C1:060277770706020 C2:duddddududduddd M:4/4  K:G      H:ACIORS T:Shave the Donkey
ABC   1 C1:060277770706020 C2:duddddududduddd M:4/4  K:G      H:ACIORS T:Shave the Donkey
ABC   1 C1:060277770706020 C2:duddddududduddd M:4/4  K:G      H:ACIORS T:Shave the Donkey
ABC   2 C1:070602050602777 C2:ududdudddduduud M:4/4  K:G      H:CHL  T:Shave the Donkey
ABC   1 C1:070602050602777 C2:ududdudddduduud M:4/4  K:G      H:CHL  T:Shave the Donkey
ABC   1 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shave the Donkey
ABC   9 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shave the Donkey
ABC   8 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRWZ T:Shave the Donkey
ABC   8 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRWZ T:Shave the Donkey
ABC   28 C1:070602050602777 C2:ududdudddduduud M:4/4  K:G      H:CHL  T:Shave the Donkey
ABC   26 C1:070602050602777 C2:ududdudddduduud M:4/4  K:G      H:AORS  T:Shave the Donkey
ABC   8 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shave the Donkey
ABC   25 C1:060277770706020 C2:duddddududduddd M:4/4  K:G      H:AL   T:Shave the Donkey, Bampton
ABC   25 C1:060277770706020 C2:duddddududduddd M:4/4  K:G      H:AL   T:Shave the Donkey, Bampton
ABC  324 C1:070602050602777 C2:ududdudddduduud M:4/4  K:G      H:    T:Shave the Donkey - Bampton
ABC  324 C1:070602050602777 C2:ududdudddduduud M:4/4  K:G      H:    T:Shave the Donkey - Bampton
ABC  324 C1:070602050602777 C2:ududdudddduduud M:4/4  K:G      H:    T:Shave the Donkey - Bampton
ABC  324 C1:070602050602777 C2:ududdudddduduud M:4/4  K:G      H:    T:Shave the Donkey - Bampton
ABC  324 C1:070602050602777 C2:ududdudddduduud M:4/4  K:G      H:    T:Shave the Donkey - Bampton
ABC  324 C1:070602050602777 C2:ududdudddduduud M:4/4  K:G      H:    T:Shave the Donkey - Bampton
ABC  324 C1:070602050602777 C2:ududdudddduduud M:4/4  K:G      H:    T:Shave the Donkey - Bampton
ABC  324 C1:070602050602777 C2:ududdudddduduud M:4/4  K:G      H:    T:Shave the Donkey - Bampton
ABC   1 C1:717627627066111 C2:duddudduddduuud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Shave The Monkey
ABC   1 C1:717627627066111 C2:duddudduddduuud M:6/8  K:Gmaj     H:LQR  T:Shave The Monkey
ABC   1 C1:717627627066111 C2:duddudduddduuud M:6/8  K:D      H:CFLWZ T:Shave the Monkey
ABC   1 C1:627066111711711 C2:duddduuuduuduud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Shave The Monkey
ABC   1 C1:717627627066111 C2:duddudduddduuud M:6/8  K:Gmaj     H:CFLQRZ T:Shave the Monkey
ABC  318 C1:717627627066111 C2:duddudduddduuud M:6/8  K:Gmaj     H:LQR  T:Shave The Monkey
ABC  318 C1:717627627066111 C2:duddudduddduuud M:6/8  K:Gmaj     H:LQR  T:Shave The Monkey
ABC   1 C1:007711610400030 C2:dduudududududdu M:C|  K:Gm      H:BLSZ  T:Shawbury Park
ABC   59 C1:007711610400030 C2:dduudududududdu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shawbury Park
ABC   59 C1:007711610400030 C2:dduudududududdu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shawbury Park
ABC   1 C1:770770110117770 C2:dddduuuudddduud M:6/8  K:C      H:LRSZ  T:Shawl Dance
ABC   1 C1:220621267660220 C2:uuduuudddduuduu M:6/8  K:D      H:BLQRZ T:Shawn Buide
ABC   1 C1:000000040000100 C2:uuddduddudddduu M:2/2  K:F      H:L   T:Shawneetown
ABC   1 C1:000000040000100 C2:uuddduddudddduu M:2/2  K:F      H:L   T:Shawneetown
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:The Shaws of Cambridge
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:The Shaws of Cambridge
ABC  123 C1:331165522311027 C2:uuuuddduuuuuddd M:2/4  K:G      H:LZ   T:Shaw's Reel
ABC  123 C1:331165522311027 C2:uuuuddduuuuuddd M:2/4  K:G      H:LZ   T:Shaw's Reel
ABC   1 C1:623525225621666 C2:uuuuddduuuuuddd M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Shaw's Reel
ABC 10803 C1:616770071161220 C2:dudduduuduuuddu M:C|  K:C      H:BCFLRZ T:SHAW'S TRIP TO LONDON -- Hornpipe
ABC   1 C1:000000000000000 C2:uuudududddduuud M:3/4  K:G      H:ACILORS T:Shawyer's Maggot
ABC  152 C1:000000000000000 C2:uddudududduuddd M:4/4  K:C      H:LORS  T:Sha xiao
ABC  256 C1:040000277777007 C2:dduddddddduuddu M:4/4  K:C      H:ILO  T:The Shay Driver
ABC  256 C1:040000277777007 C2:dduddddddduuddu M:4/4  K:C      H:LOZ  T:The Shay Driver
ABC  256 C1:040000277777007 C2:dduddddddduuddu M:4/4  K:C      H:CIL  T:The Shay Driver
ABC   1 C1:070100010001000 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"LO  T:Sh'charochoret
ABC  104 C1:070100010001000 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"LO  T:Sh'charochoret
ABC   81 C1:070100010001000 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"LO  T:Sh'charochoret
ABC  145 C1:020761075130207 C2:uddudduuuddddud M:3/4  K:G      H:LOQRS T:Shealing in the Braes of Rannoch, The
ABC   54 C1:020761075130207 C2:uddudduuuddddud M:3/4  K:Gm      H:BCLOQRVZ T:the Shealing in the Braes of Rannoch
ABC   54 C1:020761075130207 C2:uddudduuuddddud M:3/4  K:Gm      H:BCLOQRVZ T:the Shealing in the Braes of Rannoch
ABC   54 C1:020761075130207 C2:uddudduuuddddud M:3/4  K:Gm      H:BCLOQRVZ T:the Shealing in the Braes of Rannoch
ABC   54 C1:020761075130207 C2:uddudduuuddddud M:3/4  K:Gm      H:BCLOQRVZ T:the Shealing in the Braes of Rannoch
ABC   1 C1:020761075130207 C2:uddudduuuddddud M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Shealing in the Braes of Rannoch, The
ABC  1018 C1:060000050300010 C2:dduuudduuuddddu M:4/4  K:D      H:BCLOQSZ T:She answered me quite modestly
ABC  324 C1:060000050300010 C2:dduuudduuuddddu M:4/4  K:D      H:CLQZ  T:She answered me quite modestly
ABC   27 C1:012563460601623 C2:uuudduddduduudu M:4/4  K:A      H:LSZ  T:The Sheaphards dance
ABC   1 C1:000023767016000 C2:uuddduduudddduu M:6/8  K:G      H:"S   T:Sheards of Foula
ABC  286 C1:000023767016000 C2:uuddduduudddduu M:6/8  K:G      H:"S   T:Sheards of Foula
ABC  286 C1:000023767016000 C2:uuddduduudddduu M:6/8  K:G      H:"S   T:Sheards of Foula
ABC  286 C1:000023767016000 C2:uuddduduudddduu M:6/8  K:G      H:"S   T:Sheards of Foula
ABC   1 C1:000770010006000 C2:ddudududduduuuu M:3/4  K:C      H:L   T:The Shearer's Lament
ABC   1 C1:000770010006000 C2:ddudududduduuuu M:3/4  K:C      H:L   T:The Shearer's Lament
ABC   1 C1:000770010006000 C2:ddudududduduuuu M:3/4  K:C      H:L   T:The Shearer's Lament
ABC   1 C1:000240017053002 C2:ududduuuuddduud M:2/4  K:D      H:L   T:Shearing in a Bar
ABC   1 C1:000240017053002 C2:ududduuuuddduud M:2/4  K:D      H:L   T:Shearing in a Bar
ABC   1 C1:030202030701060 C2:uuuudududuuddud M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Shearing of the Shepherd
ABC   1 C1:030202030701060 C2:uuuudududuuddud M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Shearing of the Shepherd
ABC   1 C1:007007067001007 C2:ddddudduuuduuuu M:3/4  K:G      H:LOR  T:Shearing song
ABC  1839 C1:007007067001007 C2:ddddudduuuduuuu M:3/4  K:G      H:FLORZ T:Shearing song
ABC   1 C1:116150073017112 C2:uududduuduuuuud M:C|  K:A      H:LRSZ  T:Shearing the Sheep [1]
ABC   1 C1:060002010102060 C2:duuuuddduuuuuud M:3/4  K:F      H:LRSZ  T:Shearing the Sheep [2]
ABC   48 C1:116150073000112 C2:uududduuuuuuddu M:C|  K:A      H:"ALR  T:Shearing the Sheep
ABC   48 C1:116150073000112 C2:uududduuuuuuddu M:C|  K:A      H:"ALR  T:Shearing the Sheep
ABC  1515 C1:116150073017112 C2:uududduuduuuuud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Shearing the Sheep
ABC   1 C1:602112677000011 C2:duuuuddduuuuuud M:3/4  K:F      H:ABHLOR T:Shearing the Sheep
ABC  339 C1:602112677000011 C2:duuuuddduuuuuud M:3/4  K:F      H:ABHLORZ T:Shearing the Sheep
ABC  734 C1:116150073017112 C2:uududduuduuuuud M:C|  K:A      H:BCFLORWZ T:Shearing the sheep
ABC  734 C1:116150073017112 C2:uududduuduuuuud M:C|  K:A      H:BCFLORWZ T:Shearing the sheep
ABC   1 C1:026176253002622 C2:ududduduuduuuud M:C|  K:GMaj     H:DERSZ T:Shearing the Sheep
ABC   1 C1:116150073017112 C2:uududduuduuuuud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Shearing the Sheep
ABC   42 C1:026176253002622 C2:ududduduuduuuud M:C|  K:GMaj     H:DERSZ T:Shearing the Sheep
ABC  1515 C1:116150073017112 C2:uududduuduuuuud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Shearing the Sheep
ABC  734 C1:116150073017112 C2:uududduuduuuuud M:C|  K:A      H:BCFLORWZ T:Shearing the sheep
ABC  1515 C1:116150073017112 C2:uududduuduuuuud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Shearing the Sheep
ABC  734 C1:116150073017112 C2:uududduuduuuuud M:C|  K:A      H:BCFLORWZ T:Shearing the sheep
ABC  1515 C1:116150073017112 C2:uududduuduuuuud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"Shearing the Sheep" (reel) 1515
ABC   1 C1:251605710300001 C2:ududddduuuuudud M:4/4  K:D      H:L   T:The Shearin's Nae For You
ABC   1 C1:251605710300001 C2:ududddduuuuudud M:4/4  K:D      H:L   T:The Shearin's Nae For You
ABC   1 C1:251605710300001 C2:ududddduuuuudud M:4/4  K:D      H:L   T:The Shearin's Nae For You
ABC   1 C1:000106000106000 C2:udududduudududd M:6/4  K:Gm      H:BL   T:Shea sude Sheas an rode a Dima Shee
ABC   1 C1:000106000106000 C2:udududduudududd M:6/4  K:Bb      H:BLR  T:Shea sude Sheas an rode a Dima Shee
ABC   1 C1:070700277116020 C2:dududduuduuuuuu M:4/4  K:G      H:L   T:Sheath and Knife
ABC   1 C1:070700277116020 C2:dududduuduuuuuu M:4/4  K:G      H:L   T:Sheath and Knife
ABC   1 C1:070700277116020 C2:dududduuduuuuuu M:4/4  K:G      H:L   T:Sheath and Knife
ABC   7 C1:566000027027025 C2:dddududududuuuu M:6/8  K:G      H:BLQWZ T:Sheaver. Ru2.007, The
ABC   1 C1:200771072025000 C2:udduduuudduddud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Sheaves in the Field
ABC   1 C1:200771072025000 C2:udduduuudduddud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Sheaves in the Field
ABC   1 C1:077026607602102 C2:dduddddduuduuuu M:3/4  K:D      H:LS   T:Shebag Shebong
ABC   43 C1:077026607602102 C2:dduddddduuduuuu M:3/4  K:D      H:LS   T:Shebag Shebong
ABC   43 C1:077026607602102 C2:dduddddduuduuuu M:3/4  K:D      H:LS   T:Shebag Shebong
ABC   43 C1:077026607602102 C2:dduddddduuduuuu M:3/4  K:D      H:LS   T:Shebag Shebong
ABC   16 C1:110077000107060 C2:uuddudddduuduuu M:3/4  K:D      H:"LRS  T:Shebag Shemore
ABC  222 C1:110077000107060 C2:uuddudddduuduuu M:3/4  K:D      H:"LRS  T:Shebag Shemore
ABC   16 C1:110077000107060 C2:uuddudddduuduuu M:3/4  K:D      H:"LRS  T:Shebeg and Shemore
ABC  222 C1:110077000107060 C2:uuddudddduuduuu M:3/4  K:D      H:"LRS  T:Shebeg and Shemore
ABC   74 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:Dmaj     H:LRW  T:She Begs For More
ABC  1053 C1:037100110177002 C2:uduuuuddudddduu M:2/4  K:D      H:BCLOQSZ T:She bosun dy row ayns Dover s'thie
ABC  325 C1:037100110177002 C2:uduuuuddudddduu M:2/4  K:D      H:CLQZ  T:She bosun dy row ayns Dover s'thie
ABC  111 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:She Caught The Katy (4:15) - 111 Basic Lute
ABC   11 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:She Caught The Katy (4:15) - 11 Lute of Ages
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:She Caught The Katy (4:15) - 1 Drums
ABC   21 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:She Caught The Katy (4:15) - 21 Harp
ABC   31 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:She Caught The Katy (4:15) - 31 Theorbo
ABC   61 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:She Caught The Katy (4:15) - 61 Horn
ABC   71 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:She Caught The Katy (4:15) - 71 Clarinet
ABC   91 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:She Caught The Katy (4:15) - 91 Pibgorn
ABC  118 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CLO  T:Shecharchoret
ABC  118 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CLO  T:Shecharchoret
ABC  118 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CLO  T:Shecharchoret
ABC  118 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CLO  T:Shecharchoret
ABC  129 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CFLO T:Shecharchoret
ABC  137 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CFLO T:Shecharchoret
ABC  159 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CFLO T:Shecharchoret
ABC  129 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CFLO T:Shecharchoret
ABC  137 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CFLO T:Shecharchoret
ABC  159 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CFLO T:Shecharchoret
ABC  177 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CFLO T:Shecharchoret
ABC  180 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CFLO T:Shecharchoret
ABC  177 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CFLO T:Shecharchoret
ABC  180 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CFLO T:Shecharchoret
ABC  180 C1:070101010007777 C2:duuuddddddduudd M:4/4  K:Am      H:"CFLO T:Shecharchoret
ABC   1 C1:061767000003001 C2:duddduuuududuuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:A Shedhain, a Bhrthair Ghaoil
ABC   1 C1:200062000377076 C2:uduuddddddduuuu M:12/8 K:G      H:LR   T:She Didn't Dance and Dance
ABC  326 C1:050161000507070 C2:duduuddduuuuudd M:3/4  K:D      H:BCLOQSZ T:She donny sayre
ABC  326 C1:050161000507070 C2:duduuddduuuuudd M:3/4  K:D      H:CLQZ  T:She donny sayre
ABC  189 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:BLRUZ T:Sheebag Sheemore
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CR  T:Sheebag Sheemore
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CR  T:Sheebag Sheemore
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CR  T:Sheebag Sheemore
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CR  T:Sheebag Sheemore
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CR  T:Sheebag Sheemore
ABC   6 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CRS  T:Sheebag Sheemore
ABC   6 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CRS  T:Sheebag Sheemore
ABC   6 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CRS  T:Sheebag Sheemore
ABC   6 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CRS  T:Sheebag Sheemore
ABC   6 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CIRZ T:Sheebag Sheemore
ABC   74 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:Dmaj     H:LRW  T:Sheebag Sheemore
ABC   5 C1:770176076021021 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:LR   T:Sheebeag Sheemore
ABC   77 C1:770176076021021 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:LR   T:Sheebeag Sheemore
ABC   7 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:L   T:Sheebeg and Sheemore
ABC   10 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:L   T:Sheebeg and Sheemore
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:L   T:Sheebeg and Sheemore
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CO   T:Sheebeg and Sheemore
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:FL   T:Sheebeg and Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg and Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg and Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg and Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg and Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg and Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg and Sheemore
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg and Sheemore
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg and Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg and Sheemore
ABC   21 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:LZ   T:Sheebeg and Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLRZ T:Sheebeg and Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLRZ T:Sheebeg and Sheemore
ABC 19016 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CLOQRZ T:Sheebeg and Sheemore
ABC   73 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLRZ T:Sheebeg and Sheemore
ABC   74 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:Dmaj     H:LRW  T:Sheebeg And Sheemore
ABC  125 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLRZ T:Sheebeg and Sheemore
ABC  193 C1:770176076021021 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CLR  T:Sheebeg and Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg and Sheemore
ABC 19016 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CLOQRZ T:Sheebeg and Sheemore
ABC  1596 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CFORZ T:Sheebeg and Sheemore
ABC   1 C1:030000057706020 C2:duddduuddududdu M:3/4  K:D      H:LQ   T:Sheebeg, by blind Irish harper Turlough O'Carolan part 1 (lute)[Ocie, Forum]
ABC   2 C1:006001104000005 C2:uuudududdduddud M:3/4  K:D      H:LQ   T:Sheebeg, by blind Irish harper Turlough O'Carolan part 2 (harp)[Ocie, Forum]
ABC   3 C1:000001000000000 C2:uduududduuddudu M:3/4  K:D      H:LQ   T:Sheebeg, by blind Irish harper Turlough O'Carolan part 3 (flute)[Ocie, Forum]
ABC   4 C1:000003000005000 C2:uduududduuududu M:3/4  K:D      H:LQ   T:Sheebeg, by blind Irish harper Turlough O'Carolan part 4 (horn)[Ocie, Forum]
ABC   5 C1:000003000005000 C2:uduududduuududu M:3/4  K:D      H:LQ   T:Sheebeg, by blind Irish harper Turlough O'Carolan part 5 (theorbo)[Ocie, Forum]
ABC   1 C1:030000057706020 C2:duddduuddududdu M:3/4  K:D      H:LQ   T:Sheebeg part 1 (lute)
ABC   1 C1:006001104000005 C2:uuudududdduddud M:3/4  K:D      H:LQ   T:Sheebeg part 2 (harp)
ABC   1 C1:000001000000000 C2:uduududduuddudu M:3/4  K:D      H:LQ   T:Sheebeg part 3 (flute)
ABC   1 C1:000003000005000 C2:uduududduuududu M:3/4  K:D      H:LQ   T:Sheebeg part 4 (horn)
ABC   1 C1:000003000005000 C2:uduududduuududu M:3/4  K:D      H:LQ   T:Sheebeg part 5 (theorbo)
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CLR  T:Sheebeg Sheemore
ABC  480 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:LRSZ  T:Sheebeg Sheemore
ABC  480 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:LRSZ  T:Sheebeg Sheemore
ABC  502 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CLRSZ T:Sheebeg Sheemore
ABC  502 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CLRSZ T:Sheebeg Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg Sheemore
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg Sheemore
ABC   1 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:"CHLZ T:Sheebeg Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLRZ T:Sheebeg Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLRZ T:Sheebeg Sheemore
ABC  480 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:LRSZ  T:Sheebeg Sheemore
ABC  480 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:LRSZ  T:Sheebeg Sheemore
ABC  502 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CLRSZ T:Sheebeg Sheemore
ABC  502 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CLRSZ T:Sheebeg Sheemore
ABC  452 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:G      H:L   T:Sheebeg & Sheemore
ABC  452 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:G      H:L   T:Sheebeg & Sheemore
ABC  452 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:G      H:L   T:Sheebeg & Sheemore
ABC   73 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLRZ T:Sheebeg Sheemore
ABC   74 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:Dmaj     H:LRW  T:Sheebeg Sheemore
ABC  125 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLRZ T:Sheebeg Sheemore
ABC  452 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:G      H:L   T:Sheebeg & Sheemore
ABC  452 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:G      H:L   T:Sheebeg & Sheemore
ABC  452 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:G      H:L   T:Sheebeg & Sheemore
ABC  452 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:G      H:L   T:Sheebeg & Sheemore
ABC  452 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:G      H:L   T:Sheebeg & Sheemore
ABC   3 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:D      H:CHLZ  T:Sheebeg Sheemore
ABC   74 C1:007700001706000 C2:ddudddduuduuuud M:3/4  K:Dmaj     H:LRW  T:Sheebeg & Shemore
ABC  1086 C1:012001116711077 C2:uuuuuudduudddud M:3/4  K:D      H:BCLQSZ T:She ec ny fiddleryn ayns yn ollick (revised)
ABC  328 C1:012001116711077 C2:uuuuuudduudddud M:3/4  K:D      H:CQZ  T:She ec ny fiddleryn ayns yn ollick (revised)
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:4/4  K:Gmaj     H:LRZ  T:Sheehan's 2x
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:4/4  K:Gmaj     H:LRZ  T:Sheehan's 2x
ABC   1 C1:116160017111777 C2:uudududuuuddddu M:4/4  K:G      H:LR   T:Sheehan's
ABC   39 C1:116160010011616 C2:uududuuududdudd M:C|  K:G      H:ERZ  T:Sheehan's
ABC   1 C1:116160010011616 C2:uududuuududdudd M:C|  K:G      H:ERZ  T:Sheehan's
ABC   1 C1:001111660011777 C2:uuuudduuddddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's
ABC  193 C1:116160010011616 C2:uududuuududdudd M:C|  K:G      H:"ERZ  T:Sheehan's
ABC  193 C1:116160010011616 C2:uududuuududdudd M:C|  K:G      H:"ERZ  T:Sheehan's
ABC   34 C1:026532611161600 C2:udduuduuudududu M:C|  K:G      H:EIRSZ T:Sheehan's
ABC   1 C1:026532611161600 C2:udduuduuudududu M:C|  K:G      H:EIRSZ T:Sheehan's
ABC  213 C1:116160017111777 C2:uudududuuuddddu M:C|  K:G      H:HRSZ  T:Sheehan's
ABC   1 C1:116160017111777 C2:uudududuuuddddu M:C|  K:G      H:HRSZ  T:Sheehan's
ABC  031 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Sheehan's
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Sheehan's
ABC   2 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Sheehan's
ABC   39 C1:116160010011616 C2:uududuuududdudd M:C|  K:G      H:ERZ  T:Sheehan's
ABC   34 C1:026532611161600 C2:udduuduuudududu M:C|  K:G      H:EIRSZ T:Sheehan's
ABC   34 C1:026532611161600 C2:udduuduuudududu M:C|  K:G      H:EIRSZ T:Sheehan's
ABC   39 C1:116160010011616 C2:uududuuududdudd M:C|  K:G      H:ELRZ  T:Sheehan's
ABC  031 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Sheehan's
ABC  193 C1:116160010011616 C2:uududuuududdudd M:C|  K:G      H:"ERZ  T:Sheehan's
ABC   19 C1:111660017111006 C2:uuudduduuuddudd M:C|  K:G      H:"LQR  T:Sheehan's
ABC   19 C1:111660017111006 C2:uuudduduuuddudd M:C|  K:G      H:"LQR  T:Sheehan's
ABC   1 C1:302653261116160 C2:uudduuduuududud M:4/4  K:Gmaj     H:LRw  T:Sheehan's
ABC  120 C1:116160017111777 C2:uudududuuuddddu M:C|  K:G      H:HRSZ  T:Sheehan's
ABC  120 C1:116160017111777 C2:uudududuuuddddu M:C|  K:G      H:HRSZ  T:Sheehan's
ABC   81 C1:026532611161600 C2:udduuduuudududu M:C|  K:G      H:"CLRS T:Sheehan's
ABC  116 C1:026532611161600 C2:udduuduuudududu M:C|  K:G      H:LQRS  T:Sheehan's
ABC  116 C1:026532611161600 C2:udduuduuudududu M:C|  K:G      H:LQRS  T:Sheehan's
ABC   1 C1:026532617111777 C2:udduududuuudddd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Sheehan's
ABC   3 C1:111660773011716 C2:uuudddduuududdu M:C|  K:G      H:LSZ  T:Sheehan's
ABC  163 C1:116160010011616 C2:uududuuududdudd M:C|  K:G      H:LRZ  T:Sheehan's
ABC  120 C1:116160017111777 C2:uudududuuuddddu M:C|  K:G      H:HRSZ  T:Sheehan's
ABC   34 C1:026532611161600 C2:udduuduuudududu M:C|  K:G      H:EIRSZ T:Sheehan's
ABC  1161 C1:026532611161600 C2:udduuduuudududu M:C|  K:G      H:"EIRSZ T:Sheehan's (A69)
ABC  1161 C1:026532611161600 C2:udduuduuudududu M:C|  K:G      H:"EIRSZ T:Sheehan's (A69)
ABC  1161 C1:026532611161600 C2:udduuduuudududu M:C|  K:G      H:"EIRSZ T:Sheehan's (A69)
ABC  114 C1:111171376716676 C2:uuuuduudddudddd M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Sheehan's Discovery
ABC  183 C1:116160270011777 C2:uudududuuddddud M:4/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Sheehan's (Gmaj)
ABC  183 C1:116160270011777 C2:uudududuuddduud M:4/4  K:clef=none  H:ILR  T:Sheehan's (Gmaj)
ABC  183 C1:116160270011777 C2:uudududuuddddud M:4/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Sheehan's (Gmaj)
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:116160275311716 C2:uudududduuududd M:C|  K:G      H:L   T:Sheehan's Reel
ABC  164 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:L   T:Sheehan's Reel
ABC  1213 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C   K:G      H:BCLORZ T:Sheehan's reel
ABC   1 C1:302653261116160 C2:uudduuduuududud M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:302653261116160 C2:uudduuduuududud M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:302653261116160 C2:uudduuduuududud M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   70 C1:116160277111616 C2:uudududduuududd M:C|  K:G      H:"ADERS T:Sheehan's Reel
ABC   70 C1:116160277111616 C2:uudududduuududd M:C|  K:G      H:"ADERS T:Sheehan's Reel
ABC  131 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC  131 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC  490 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C   K:G      H:BCFLORWZ T:Sheehan's reel
ABC  490 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C   K:G      H:BCFLORWZ T:Sheehan's reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   1 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   2 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Sheehan's Reel
ABC   58 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Sheehan's Reel
ABC  1213 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   46 C1:116160270011777 C2:uudududuudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Sheehan's Reel
ABC   2 C1:116160275311716 C2:uudududduuududd M:C|  K:G      H:L   T:Sheehan's Reel
ABC   4 C1:116160277111616 C2:uudududduuududd M:C|  K:G      H:"ADELRS T:Sheehan's Reel
ABC  151 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Sheehan's Reel
ABC  194 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:"QR  T:Sheehan's Reel
ABC  1213 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Sheehan's Reel
ABC  490 C1:026532611161602 C2:udduuduuudududd M:C   K:G      H:BCFLORWZ T:Sheehan's reel
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Sheehan’s Reel
ABC   12 C1:117217002000177 C2:uuduuduudddduuu M:9/8  K:D      H:LQSZ  T:Sheelah na Gig
ABC  0896 C1:110117002000177 C2:uuuuduudddduudd M:9/8  K:D      H:CILQZ T:Sheela na Gigg,
ABC   1 C1:030200070200050 C2:uududuuuddddudd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Shee La Na Quira
ABC   1 C1:030200070200050 C2:uududuuuddddudd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Shee La Na Quira
ABC   1 C1:207205201027777 C2:ududuuudddduddd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Shee La Na Quira
ABC   1 C1:207205201027777 C2:ududuuudddduddd M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:SHEE LA NA QUIRA -- JIG
ABC   1 C1:020000020007010 C2:uudududdduudddu M:3/4  K:G      H:LSZ  T:Sheela Nee Guira
ABC 11162 C1:207205201027777 C2:ududuuudddduddd M:3/4  K:C      H:BFLOZ T:SHEELAN O' GEARY
ABC   1 C1:207205201027777 C2:ududuuudddduddd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Sheela O'Gara [2]
ABC   2 C1:300711600111177 C2:uduuduuuuddddud M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Sheela O'Gara [3]
ABC   1 C1:110117005110111 C2:uuuudduuuuuduuu M:9/8  K:D      H:LRSZ  T:Sheela's Kiss
ABC   1 C1:026051206707007 C2:uddduuddduddudd M:6/8  K:C      H:L   T:Sheelicks
ABC   1 C1:026051206707007 C2:uddduuddduddudd M:6/8  K:C      H:L   T:Sheelicks
ABC  049 C1:300711600111177 C2:uduuduuuuddddud M:6/8  K:Am      H:LQR  T:Sheelina Gra Will You Be Mine
ABC  049 C1:300711600111177 C2:uduuduuuuddddud M:6/8  K:Am      H:LQR  T:Sheelina Gra Will You Be Mine
ABC  049 C1:300711600111177 C2:uduuduuuuddddud M:6/8  K:Am      H:LQR  T:Sheelina Gra Will You Be Mine % ABC  049 C1:300711600111177 C2:uduuduuuuddddud M:6/8  K:Am      H:LQR  T:Sheelina Gra Will You Be Mine % ABC   1 C1:600111177771760 C2:duuuuddddudduuu M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Sheelina Gra Will You Be Mine
ABC  012 C1:207205201076227 C2:ududuuddduuddud M:3/4  K:G      H:LQR  T:Sheeling o Guira with new variations % ABC  012 C1:207205201076227 C2:ududuuddduuddud M:3/4  K:G      H:LQR  T:Sheeling o Guira with new variations % ABC   2 C1:020007020005020 C2:ududuuddduuddud M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Sheeling O Guira with new Variations
ABC   1 C1:400200100100400 C2:duuuduuddduuuuu M:3/4  K:D      H:CL   T:Sheel Raw Flud
ABC   1 C1:400200100100400 C2:duuuduuddduuuuu M:3/4  K:D      H:CL   T:Sheel Raw Flud
ABC   1 C1:400200100100400 C2:duuuduuddduuuuu M:3/4  K:D      H:CL   T:Sheel Raw Flud
ABC   1 C1:002204030200000 C2:uuduuduudududuu M:4/4  K:D      H:"CLQR T:Sheena Findlay's 70th Birthday
ABC   1 C1:002204030200000 C2:uuduuduudududuu M:4/4  K:D      H:"CLQR T:Sheena Findlay's 70th Birthday
ABC   1 C1:002300111711100 C2:uduuuduuududuud M:4/4  K:G      H:"R   T:Sheena Masson's
ABC   1 C1:001711060005000 C2:uduudduduuudddu M:C   K:G      H:BL   T:Sheen Sheesh igus souse lum
ABC   59 C1:001711060500030 C2:uduuddudduuuddd M:C|  K:G      H:BFLVZ T:Sheen sheesh igus Souse lum
ABC   1 C1:271110367017627 C2:uduuuuddudduddd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Sheep all in Clusters
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Sheep (Eoh) (4:23)
ABC   0 C1:411007777117760 C2:duuddduuudddddu M:6/8  K:Edor     H:LQRZ  T:Sheep In The Boat, The
ABC   1 C1:411771715117760 C2:duudduduuuudddd M:6/8  K:Edor     H:LR   T:The Sheep In The Boat
ABC   2 C1:411610005117760 C2:duuduuuudddddud M:6/8  K:Ddor     H:LR   T:The Sheep In The Boat
ABC   3 C1:005117760762671 C2:uuudddddudduddu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:The Sheep In The Boat
ABC   1 C1:411610005117760 C2:duuduuuudddddud M:6/8  K:D      H:L   T:The Sheep in the Boat
ABC   1 C1:005117760762671 C2:uuudddddudduddu M:6/8  K:Edor     H:CLR  T:Sheep In The Boat, The
ABC  445 C1:005117760762671 C2:uuudddddudduddu M:6/8  K:Edor     H:HLRZ  T:Sheep in The Boat, The
ABC  445 C1:005117760762671 C2:uuudddddudduddu M:6/8  K:Edor     H:HLRZ  T:Sheep in The Boat, The
ABC   1 C1:411717777117760 C2:uuududdduuudddd M:6/8  K:Edor     H:CLR  T:Sheep in the Boat (The)
ABC   1 C1:060477060177111 C2:dudddudduuuuudu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Sheep Island
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Sheep may safely Graze clarinet 1 (3:52)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Sheep may safely Graze clarinet1 (3:52)
ABC   72 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Sheep may safely Graze clarinet 2 (melody) (3:34)
ABC   72 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Sheep may safely Graze clarinet2 (melody) (3:34)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Sheep may safely Graze flute (3:52)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Sheep may safely Graze flute (3:52)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Sheep may safely Graze harp (3:52)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Sheep may safely Graze horn (3:52)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Sheep may safely Graze horn (3:52)
ABC  121 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Sheep may safely Graze Misty Mountain harp (3:52)
ABC   1 C1:000001000001030 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:The Sheep on the Mountain
ABC   1 C1:000001000001030 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:The Sheep on the Mountain
ABC   1 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:BCLORZm T:The sheep on the mountain
ABC   5 C1:177671000161170 C2:udddduuduuddddu M:6/8  K:Dmix     H:LRW  T:Sheep On The Mountain, The
ABC   1 C1:711711361671713 C2:duuduuududduduu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Sheep On The Mountain
ABC  831 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:BLZ  T:The Sheep on the Mountains
ABC   95 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:BCFLORWZm T:The sheep on the mountains
ABC   95 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:BCFLORWZm T:The sheep on the mountains
ABC   1 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Sheep on the Mountains, The
ABC   1 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Sheep on the Mountains, The
ABC  831 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:BLZ  T:The Sheep on the Mountains
ABC   95 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:BCFLORWZm T:The sheep on the mountains
ABC   1 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Sheep on the Mountains, The
ABC  831 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:BLZ  T:The Sheep on the Mountains
ABC   95 C1:001001361671003 C2:uuududduududuuu M:6/8  K:D      H:BCFLORWZm T:The sheep on the mountains
ABC  838 C1:057764671111476 C2:ddddudduuuududu M:C|  K:A      H:BCLR  T:Sheep Shanks
ABC  838 C1:057764671111476 C2:ddddudduuuududu M:C|  K:A      H:BCLR  T:Sheep Shanks
ABC   1 C1:305776467111147 C2:uddddudduuuudud M:C|  K:A      H:"BLRZ T:Sheep Shanks
ABC   1 C1:305776467111147 C2:uddddudduuuudud M:C|  K:A      H:"BLRZ T:Sheep Shanks
ABC  3098 C1:057764671111476 C2:ddddudduuuududu M:C   K:A      H:BLQRZ T:SHEEP SHANKS
ABC   1 C1:057764671111476 C2:ddddudduuuududu M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Sheep Shanks
ABC   1 C1:305776467111147 C2:uddddudduuuudud M:C|  K:A      H:"BLRZ T:Sheep Shanks Reel
ABC   1 C1:000177073527627 C2:udddududdudduuu M:9/8  K:Dmix     H:LRSZ  T:Sheep-Shearers, The
ABC   1 C1:053002071024220 C2:duuuduudduudddu M:3/4  K:G      H:L   T:The Sheep Shearing
ABC   1 C1:053002071024220 C2:duuuduudduudddu M:3/4  K:G      H:L   T:The Sheep Shearing
ABC   1 C1:711102070707070 C2:duuuudddddddddu M:4/4  K:D      H:"CLOQR T:Sheepshearing
ABC  7010 C1:711102070707070 C2:duuuudddddddddu M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:Sheepshearing
ABC   1 C1:442200062777111 C2:duuuduuddduuuud M:4/4  K:D      H:L   T:Sheep-Shearing Song
ABC   1 C1:442200062777111 C2:duuuduuddduuuud M:4/4  K:D      H:L   T:Sheep-Shearing Song
ABC   1 C1:442200062777111 C2:duuuduuddduuuud M:4/4  K:D      H:L   T:Sheep-Shearing Song
ABC   1 C1:167777331277777 C2:udddduuduuddddd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Sheep Sheering, The
ABC   1 C1:167777331277777 C2:udddduuduuddddd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Sheep Sheering, The
ABC   1 C1:066102100661070 C2:udddddudduuuuud M:2/4  K:A      H:BL   T:Sheep Shell Corn by the Rattling of his Horn
ABC   1 C1:030677270304000 C2:udddududuudddud M:C|  K:G      H:CHSZ  T:Sheep's In The Meadow
ABC   1 C1:030677270304000 C2:udddududuudddud M:C|  K:G      H:CHSZ  T:Sheep's In The Meadow
ABC   1 C1:030677270304000 C2:udddududuudddud M:C|  K:G      H:CHSZ  T:Sheep's In The Meadow
ABC   8 C1:030400010306772 C2:uduudddudduuddu M:C|  K:G      H:CHSZ  T:Sheep's In The Meadow
ABC   1 C1:030400010306772 C2:uduudddudduuddu M:C|  K:G      H:CHLSZ T:Sheep's In The Meadow
ABC   94 C1:007777116161177 C2:uddduududuudddu M:4/4  K:Ador     H:LZ   T:Sheepskin and Beeswax
ABC   1 C1:717777110761177 C2:duuddduudduuddd M:4/4  K:Ador     H:FLZ  T:Sheepskin and Bee's Wax
ABC   1 C1:717777110761177 C2:duuddduudduuddd M:4/4  K:Ador     H:FLZ  T:Sheepskin and Bee's Wax
ABC   1 C1:300160276277771 C2:uududduuddduudu M:2/4  K:Ador     H:LORSZ T:Sheepskin and Beeswax
ABC   1 C1:300160276277771 C2:uududduuddduudu M:2/4  K:Ador     H:LORSZ T:Sheepskin and Beeswax
ABC   1 C1:300160276277771 C2:uududduuddduudu M:2/4  K:Ador     H:LORSZ T:Sheepskin and Beeswax
ABC   1 C1:300160276277771 C2:uududduuddduudu M:2/4  K:Ador     H:LORSZ T:Sheepskin and Beeswax
ABC   1 C1:717777110761177 C2:duuddduudduuddd M:4/4  K:Ador     H:LZ   T:Sheepskin and Bee's Wax
ABC   1 C1:007700010077020 C2:ddudduddduuuudd M:4/4  K:A      H:LS   T:Sheepskins [2]
ABC   1 C1:300177277177771 C2:uuddudduuddduud M:4/4  K:Ador     H:FLR  T:Sheepskins And Beeswax
ABC   1 C1:300177277177771 C2:uuddudduuddduud M:4/4  K:Ador     H:FLR  T:Sheepskins And Beeswax
ABC   1 C1:717777117716117 C2:duuddduudduduud M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Sheepskins And Beeswax
ABC   2 C1:771777110761177 C2:dduddduudduuddd M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Sheepskins And Beeswax
ABC   1 C1:002770715005711 C2:udddududuuduudu M:6/8  K:Bb      H:L   T:The Sheep Stealer
ABC   1 C1:002770715005711 C2:udddududuuduudu M:6/8  K:Bb      H:L   T:The Sheep Stealer
ABC   1 C1:002770715005711 C2:udddududuuduudu M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:Sheep Stealer, The
ABC  179 C1:002770715005711 C2:udddududuuduudu M:6/8  K:Bb      H:BLQSWZ T:Sheep Stealer, The
ABC   1 C1:111100177711001 C2:uuuuuddduuudddu M:4/4  K:Bm      H:"CQR  T:Sheep Trap Valley
ABC   1 C1:030071020176070 C2:dduuuddududuuud M:3/4  K:Bdor     H:LRW  T:Sheep Under The Snow, The
ABC   6 C1:030071020176070 C2:dduuuddududuuud M:3/4  K:BDor     H:LRZ  T:Sheep Under The Snow, The
ABC  337 C1:307310471002716 C2:dduuduuduuududd M:3/4  K:G      H:BCLOS T:The sheep under the snow
ABC  234 C1:030701020176070 C2:dduuudduduuudud M:3/4  K:D      H:BLOQZ T:The sheep under the snow
ABC   1 C1:030071020176070 C2:dduuudduduuudud M:3/4  K:Bdor     H:LR   T:The Sheep Under The Snow
ABC   10 C1:030071020176070 C2:dduuudduduuudud M:3/4  K:Bdor     H:LR   T:Sheep Under The Snow, The
ABC   1 C1:000300000071000 C2:dduuuddudududud M:3/2  K:Gdor     H:LS   T:Sheep under the snow, The
ABC   0 C1:605300622423020 C2:dudduuduuuddudd M:C|  K:Hp      H:GLQS  T:The Sheepwife
ABC 532200 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSWZ T:Sheermount Side
ABC 532200 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSWZ T:Sheermount Side
ABC 532200 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSWZ T:Sheermount Side
ABC 532200 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSWZ T:Sheermount Side
ABC 532200 C1:077777111607100 C2:ddddduuudduduuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSWZ T:Sheermount Side
ABC 532203 C1:077777111600004 C2:ddddduuudduuuuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSZ T:Sheermount Side - for MIDI
ABC 532203 C1:077777111600004 C2:ddddduuudduuuuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSZ T:Sheermount Side - for MIDI
ABC 532203 C1:077777111600004 C2:ddddduuudduuuuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSZ T:Sheermount Side - for MIDI
ABC 532203 C1:077777111600004 C2:ddddduuudduuuuu M:C|  K:Db      H:AFLOQSZ T:Sheermount Side - for MIDI
ABC   1 C1:004400446161602 C2:ududdududuuuudu M:2/4  K:C      H:BCFLQZ T:(sheet) New March for the Edinburgh Volunteers, with a Quick Step
ABC   1 C1:000000010001077 C2:uuudddddudddduu M:C   K:C      H:BCFLQZ T:(sheet) New March for the Edinburgh Volunteers, with a Quick Step
ABC  735 C1:211776211777116 C2:uuuddduuuddduud M:6/8  K:Am      H:CLZ  T:Sheet of Ice, The
ABC  735 C1:211776211777116 C2:uuuddduuuddduud M:6/8  K:Am      H:CLZ  T:Sheet of Ice, The
ABC  735 C1:211776211777116 C2:uuuddduuuddduud M:6/8  K:Am      H:CLZ  T:Sheet of Ice, The
ABC  735 C1:211776211777116 C2:uuuddduuuddduud M:6/8  K:Am      H:CLZ  T:Sheet of Ice, The
ABC   1 C1:116600027775777 C2:uuddudddudddddu M:C   K:C      H:BCFLQZ T:(sheet)The Right Honorable Henry Dundas's Royal Edinburgh Volunteers March and Quick Step
ABC   1 C1:000700070007000 C2:ddddudduudududu M:3/2  K:Am      H:ACILORS T:The She Favourite
ABC   1 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Sheffield
ABC   1 C1:011660010700000 C2:uudduuduuuuuddd M:4/4  K:F      H:L   T:The Sheffield Apprentice
ABC   1 C1:011660010700000 C2:uudduuduuuuuddd M:4/4  K:F      H:L   T:The Sheffield Apprentice
ABC   1 C1:011660010700000 C2:uudduuduuuuuddd M:4/4  K:F      H:L   T:The Sheffield Apprentice
ABC   1 C1:200677001106000 C2:uddduududuuuudd M:5/4  K:C      H:LOw  T:The Sheffield Apprentice
ABC   1 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Sheffield Hornpipe [1]
ABC   1 C1:770223007762250 C2:dduuuddduududud M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Sheffield Hornpipe
ABC  387 C1:770223007762250 C2:dduuuddduududud M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Sheffield Hornpipe
ABC   1 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Sheffield Hornpipe
ABC 19013 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:"CLOQRS T:Sheffield Hornpipe
ABC   5 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Sheffield Hornpipe
ABC   5 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Sheffield Hornpipe
ABC   5 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Sheffield Hornpipe
ABC   30 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Sheffield Hornpipe
ABC   58 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Sheffield Hornpipe
ABC   58 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Sheffield Hornpipe
ABC   58 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Sheffield Hornpipe
ABC 19013 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:Sheffield Hornpipe
ABC   38 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:BLQRZ T:Sheffield Hornpipe
ABC  123 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:"BLOQRZ T:Sheffield Hornpipe
ABC  319 C1:770223007762250 C2:dduuuddduududud M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Sheffield Hornpipe
ABC  319 C1:770223007762250 C2:dduuuddduududud M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Sheffield Hornpipe
ABC 19013 C1:022300776225003 C2:uuuddduudududud M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:Sheffield Hornpipe
ABC   05 C1:253625307111062 C2:ududududuuuduud M:C   K:G      H:LOQRSZ T:Sheffield Hornpipe. JBu.05
ABC  8666 C1:253625307111062 C2:ududududuuuduud M:C   K:G      H:BFLOQRSZ T:Sheffield Hornpipe. JBu.05
ABC   45 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:ABHLOR T:Sheffield Hornpipe (not available here)
ABC  122 C1:777753171111611 C2:ddddduuduuuuduu M:C   K:A      H:LOQRSZ T:Sheffield Hornpipe TS.122
ABC  8532 C1:777753171111611 C2:ddddduuduuuuduu M:C   K:A      H:BFLOQRSZ T:Sheffield Hornpipe TS.122
ABC  159 C1:777753265326111 C2:ddddduudduuduuu M:C   K:A      H:LOQRSZ T:Sheffield Hornpipe TS.159
ABC  8569 C1:777753265326111 C2:ddddduudduuduuu M:C   K:A      H:BFLOQRSZ T:Sheffield Hornpipe TS.159
ABC  140 C1:771001117777261 C2:dduuuuddddududu M:6/8  K:DMin     H:FLQZ  T:The Sheffield Jig
ABC   1 C1:027670026100112 C2:uddduduuuuddduu M:5/4  K:C      H:L   T:Sheffield Park
ABC   1 C1:027670026100112 C2:uddduduuuuddduu M:5/4  K:C      H:L   T:Sheffield Park
ABC   1 C1:000221762000000 C2:uuuddududdduudu M:3/4  K:Eb      H:LOw  T:Sheffield Park
ABC   51 C1:002277720020777 C2:uuddduuddduuddu M:4/4  K:A      H:LOQRSZ T:Sheffield Rant. JBu.51
ABC  8673 C1:002277720020777 C2:uuddduuddduuddu M:4/4  K:A      H:BFLOQRSZ T:Sheffield Rant. JBu.51
ABC   1 C1:560775771042777 C2:ddddddduuuuddud M:3/4  K:D      H:"CDLRZ T:Sheguiandah Bay
ABC   1 C1:560775771042777 C2:ddddddduuuuddud M:3/4  K:D      H:"CDLRZ T:Sheguiandah Bay
ABC  149 C1:560775771042777 C2:ddddddduuuuddud M:3/4  K:D      H:"CDLR T:Sheguiandah Bay
ABC  149 C1:560775771042777 C2:ddddddduuuuddud M:3/4  K:D      H:"CDLR T:Sheguiandah Bay
ABC   36 C1:560775771042777 C2:ddddddduuuuddud M:3/4  K:D      H:LOR  T:Sheguiandah Bay
ABC   36 C1:560775771042777 C2:ddddddduuuuddud M:3/4  K:D      H:LOR  T:Sheguiandah Bay
ABC  149 C1:560775771042777 C2:ddddddduuuuddud M:3/4  K:D      H:"CDLR T:Sheguiandah Bay
ABC   1 C1:215607757710427 C2:uuuddddddduuuud M:3/4  K:D      H:"CLR  T:The Sheguiandah Bay Waltz
ABC   1 C1:215607757710427 C2:uuuddddddduuuud M:3/4  K:D      H:"CLR  T:The Sheguiandah Bay Waltz
ABC   1 C1:215607757710427 C2:uuuddddddduuuud M:3/4  K:D      H:"CLR  T:The Sheguiandah Bay Waltz
ABC   1 C1:215607757710427 C2:uuuddddddduuuud M:3/4  K:D      H:"CLR  T:The Sheguiandah Bay Waltz
ABC   1 C1:215607757710427 C2:uuuddddddduuuud M:3/4  K:D      H:"CLR  T:The Sheguiandah Bay Waltz
ABC  0597 C1:077400010267000 C2:dduuudduddddudd M:C   K:G      H:ILQZ  T:She had something else to do.
ABC   2 C1:077114257077077 C2:dduuduudddddudd M:12/8 K:D      H:LR   T:She Hasn’t The Thing She Thought She Had
ABC   1 C1:114077077077114 C2:uududdddduududu M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:She Hasn't The Thing She Thought She Had
ABC   10 C1:771607707707771 C2:ddududdddddudud M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:She Hasn't The Thing She Thought She Had
ABC   11 C1:611407707707711 C2:dduududdddduudu M:12/8 K:Dmaj     H:"LR  T:She Hasn't The Thing She Thought She Had
ABC   2 C1:114077077077114 C2:uududdddduududu M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:She Hasn't The Thing She Thought She Had
ABC   3 C1:077114257077077 C2:dduuduudddddudd M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:She Hasn't The Thing She Thought She Had
ABC   4 C1:077114077077077 C2:dduududdddduudu M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:She Hasn't The Thing She Thought She Had
ABC   5 C1:114077077077114 C2:uududdddduududu M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:She Hasn't The Thing She Thought She Had
ABC   6 C1:077114077077077 C2:dduududdddduudu M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:She Hasn't The Thing She Thought She Had
ABC   7 C1:024076267006024 C2:udududddududuud M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:She Hasn't The Thing She Thought She Had
ABC   8 C1:020621115077024 C2:uduuuudddududdu M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:She Hasn't The Thing She Thought She Had
ABC   9 C1:611407711407711 C2:dduududuuddduud M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:She Hasn't The Thing She Thought She Had
ABC   1 C1:675763320160776 C2:dddddduuuudddud M:3/4  K:G      H:"CLQRS T:She Has the Time...
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She Hates Me (by Cervantes of Meneldor)
ABC  327 C1:020000152600600 C2:duududduuuddudu M:3/8  K:Bb      H:LORS  T:Shehui zhuyi haoshiguang
ABC  461 C1:010701020012001 C2:uduuuuudduduuud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shehui zhuyi jinguangdao
ABC   1 C1:033771000011077 C2:uddduuuddduduuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:She hung her petticoat out to dry
ABC   1 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  296 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  296 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  308 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  308 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  357 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  372 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  391 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  409 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  443 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  296 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  296 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  308 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  308 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  357 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  372 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  391 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  409 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  443 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  169 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  169 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  443 C1:716107062077000 C2:dududdudduddudd M:2/4  K:Am      H:"ILOQ T:Sheikhani
ABC  319 C1:001777007003001 C2:udddduudduduudd M:12/8 K:AMin     H:FLQZ  T:Sheikh Shamil
ABC   1 C1:000007010000070 C2:dudududuuddudud M:C|  K:A      H:"CIRZ T:Sheik of Araby, The
ABC   1 C1:000007010000070 C2:dudududuuddudud M:C|  K:A      H:"CIRZ T:Sheik of Araby, The
ABC   1 C1:000007010000070 C2:dudududuuddudud M:C|  K:A      H:"CIRZ T:Sheik of Araby, The
ABC   1 C1:000007010000070 C2:dudududuuddudud M:C|  K:A      H:"CIQRZ T:Sheik of Araby, The
ABC   1 C1:000007010000070 C2:dudududuuddudud M:C|  K:A      H:"CIQRZ T:Sheik of Araby, The
ABC   1 C1:000007010000070 C2:dudududuuddudud M:C|  K:A      H:"CIRZ T:Sheik of Araby, The
ABC   1 C1:000007010000070 C2:dudududuuddudud M:C|  K:A      H:"CIRZ T:Sheik of Araby, The
ABC   1 C1:776711676005110 C2:ddduuuddduddduu M:2/4  K:Dmix     H:LR   T:The Sheik's Fancy
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Sheik Theme (0:56)
ABC  138 C1:200062422422177 C2:ududuuduuuddduu M:C   K:D      H:DL   T:Sheila Coylei's
ABC  138 C1:200062422422177 C2:ududuuduuuddduu M:C   K:D      H:DL   T:Sheila Coylei's
ABC   1 C1:422177712000176 C2:duuuddduuudduuu M:C|  K:D      H:DLR  T:Sheila Coyle's
ABC   1 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Sheila Coyle's
ABC   1 C1:422176632071000 C2:duuuddduududuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Sheila Coyle's
ABC   2 C1:422177712071007 C2:duuuddduududuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Sheila Coyle's
ABC   3 C1:422177712071000 C2:duuuddduududuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Sheila Coyle's
ABC   23 C1:422176632071000 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:"LQRS T:Sheila Coyle's
ABC   23 C1:422176632071000 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:"LQRS T:Sheila Coyle's
ABC   79 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:4/4  K:D      H:R   T:Sheila Coyle's
ABC   86 C1:422177712000176 C2:duuuddduuudduuu M:C|  K:D      H:DLR  T:Sheila Coyle's
ABC   74 C1:422176632071000 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:"LQR  T:Sheila Coyle's
ABC   74 C1:422176632071000 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:"LQR  T:Sheila Coyle's
ABC  578 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Sheila Coyle's
ABC  578 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Sheila Coyle's
ABC   1 C1:200624224221762 C2:ududuuduuuddudu M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Sheila Coyle's
ABC  164 C1:422177712000176 C2:duuuddduuudduuu M:C|  K:D      H:DLR  T:Sheila Coyle's
ABC  331 C1:200624226551256 C2:ududuududuudduu M:C   K:D      H:LZ   T:Sheila Coyle's
ABC  331 C1:200624226551256 C2:ududuududuudduu M:C   K:D      H:LZ   T:Sheila Coyle's
ABC  304 C1:200062422422177 C2:ududuuduuuddduu M:C|  K:D      H:RZ   T:Sheila Coyle's
ABC   5 C1:        C2:        M:C|  K:D      H:DR   T:Sheila Coyle's
ABC  578 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Sheila Coyle's
ABC   94 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   91 C1:422176632071006 C2:duuuddduududuuu M:C|  K:D      H:LRS  T:Sheila Coyle's Reel
ABC   1 C1:400201100200101 C2:duuuuduuduudddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Sheila Mackay
ABC   1 C1:400201100200101 C2:duuuuduuduudddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Sheila Mackay
ABC   1 C1:400201100200101 C2:duuuuduuduudddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Sheila Mackay
ABC  382 C1:111077776020623 C2:uuuddddduduuduu M:9/8  K:D      H:DRZ  T:Sheila Mulhaire's
ABC   1 C1:027771777677244 C2:uddduddddddudud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Sheila Mulhaire's
ABC   1 C1:027771777677242 C2:udddudddddduduu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Sheila Mulhaire's
ABC   2 C1:300711600111177 C2:uduuduuuuddddud M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Sheila N Guira
ABC   1 C1:771103014000077 C2:dduuududduudddd M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:Sheila's Cape Breton Jaunt
ABC   13 C1:230265060107111 C2:uuuddduduuuuudd M:2/4  K:D      H:CLQR  T:Sheilas of Oz - 2nds
ABC   13 C1:230265060107111 C2:uuuddduduuuuudd M:2/4  K:D      H:CLQR  T:Sheilas of Oz - 2nds
ABC   1 C1:030020601010207 C2:uuuduuuddduudud M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:She is a Lovely Girl
ABC  191 C1:220063116766220 C2:uuduuuuddddduuu M:6/8  K:D      H:BLZ  T:She Is Far from the Land
ABC  191 C1:220063116766220 C2:uuduuuuddddduuu M:6/8  K:D      H:BLZ  T:She Is Far from the Land
ABC  191 C1:220063116766220 C2:uuduuuuddddduuu M:6/8  K:D      H:BLZ  T:She Is Far from the Land
ABC  0191 C1:220063116766220 C2:uuduuuuddddduuu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"She Is Far from the Land' (air) 0191
ABC  0191 C1:220063116766220 C2:uuduuuuddddduuu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"She Is Far from the Land' (air) 0191
ABC   1 C1:001177600030005 C2:uuddduduuduuudd M:3/4  K:C      H:L   T:She Is More To Be Pitied Than Censured
ABC   1 C1:001177600030005 C2:uuddduduuduuudd M:3/4  K:C      H:L   T:She Is More To Be Pitied Than Censured
ABC   1 C1:001177600030005 C2:uuddduduuduuudd M:3/4  K:C      H:L   T:She Is More To Be Pitied Than Censured
ABC   1 C1:030101020306070 C2:uuuuuddddudduuu M:6/8  K:F      H:CLQR  T:Shelah O'Neal
ABC   1 C1:030101020306070 C2:uuuuuddddudduuu M:6/8  K:F      H:CLQR  T:Shelah O'Neal
ABC   1 C1:112367661663112 C2:uuuuddddudduuuu M:6/8  K:F      H:FLQSZ T:Shelah O'Neal
ABC  185 C1:011111003011117 C2:uuuuuduuuudduuu M:9/8  K:D      H:BFLZ  T:She la na Gig
ABC   1 C1:007277770011177 C2:dudddduuudddddu M:4/4  K:C      H:L   T:She Lay All Naked in Her Bed
ABC   1 C1:007277770011177 C2:dudddduuudddddu M:4/4  K:C      H:L   T:She Lay All Naked in Her Bed
ABC   1 C1:007277770011177 C2:dudddduuudddddu M:4/4  K:C      H:L   T:She Lay All Naked in Her Bed
ABC   72 C1:772263526622655 C2:dduudududduudud M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Shelburne Rotary Breakdown
ABC   72 C1:772263526622655 C2:dduudududduudud M:4/4  K:D      H:"LRS  T:Shelburne Rotary Breakdown
ABC   1 C1:001700001616001 C2:ududududdduuduu M:3/4  K:A      H:CLRSWZ T:She Left a Star
ABC   1 C1:001700001616001 C2:ududududdduuduu M:3/4  K:A      H:CLRSWZ T:She Left a Star
ABC   25 C1:001700001616001 C2:ududududdduuduu M:3/4  K:A      H:CLRSWZ T:She Left a Star
ABC   8 C1:001700001616001 C2:ududududdduuduu M:3/4  K:A      H:CLRSZ T:She Left a Star (Low-A Whistle 4 notes low)
ABC   1 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Sheleg Al Iri
ABC  105 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Sheleg Al Iri
ABC  120 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC  120 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC  131 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC  138 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC  160 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC  131 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC  138 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC  160 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC  178 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC  181 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC  178 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC  181 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC   82 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Sheleg Al Iri
ABC  181 C1:000700075050000 C2:dudududdudduudd M:4/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Sheleg Al Iri
ABC   1 C1:237135714441606 C2:ududududuudduuu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Shelf #1, The
ABC  101 C1:237135714441606 C2:ududududuudduuu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Shelf #1, The
ABC  101 C1:237135714441606 C2:ududududuudduuu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Shelf #1, The
ABC  101 C1:237135714441606 C2:ududududuudduuu M:2/4  K:D      H:DLRZ  T:Shelf #1, The
ABC   1 C1:556465327064760 C2:duuduudduududdu M:2/4  K:G      H:DLRZ  T:Shelf #2, The
ABC  102 C1:556465327064760 C2:duuduudduududdu M:2/4  K:G      H:DLRZ  T:Shelf #2, The
ABC  102 C1:556465327064760 C2:duuduudduududdu M:2/4  K:G      H:DLRZ  T:Shelf #2, The
ABC  102 C1:556465327064760 C2:duuduudduududdu M:2/4  K:G      H:DLRZ  T:Shelf #2, The
ABC   1 C1:357144416062237 C2:ududuudduuudddd M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shelf
ABC  175 C1:000056600071000 C2:ddduuuddddduddd M:6/8  K:G      H:BCLOQ T:Shelg yn dreean
ABC   1 C1:000056600071000 C2:ddduuuddddduddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Shelg Yn Dreean
ABC  329 C1:026102670763021 C2:uduudddduuuuddd M:4/4  K:G      H:CLQWZ T:She lhong honnick mee as v'ee shiaulley
ABC  293 C1:770000000011070 C2:dduududdduuuudd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Sheli meiyou xiaonangua
ABC  0147 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:G      H:ILQZ  T:Sheling a Gairey
ABC  147 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:G      H:FILQZ T:Sheling a Gairey
ABC   1 C1:077117266027060 C2:dduududdudduuuu M:6/8  K:C      H:L   T:Shellback Song
ABC   1 C1:077117266027060 C2:dduududdudduuuu M:6/8  K:C      H:L   T:Shellback Song
ABC   1 C1:000676230000001 C2:ddduuuuuddudddd M:4/4  K:D      H:"LS  T:She'll be Coming Round the Mountain
ABC   1 C1:000675330000110 C2:ddduuuuuddduudd M:2/4  K:G      H:"CLOQWZw T:She'll be coming round the mountain
ABC   1 C1:000675330000110 C2:ddduuuuuddduudd M:2/4  K:G      H:"CLOQWZw T:She'll Be Coming 'Round the Mountain
ABC   1 C1:000675330000110 C2:ddduuuuuddduudd M:2/4  K:G      H:"CLOQWZw T:She'll Be Coming 'Round the Mountain
ABC   1 C1:000675330000110 C2:ddduuuuuddduudd M:2/4  K:G      H:"CLOQWZw T:She'll Be Coming 'Round the Mountain
ABC   70 C1:000676230000001 C2:ddduuuuuddudddd M:4/4  K:D      H:"LS  T:She'll be Coming Round the Mountain
ABC   70 C1:000676230000001 C2:ddduuuuuddudddd M:4/4  K:D      H:"LS  T:She'll be Coming Round the Mountain
ABC   70 C1:000676230000001 C2:ddduuuuuddudddd M:4/4  K:D      H:"LS  T:She'll be Coming Round the Mountain
ABC 19043 C1:000676230000001 C2:ddduuuuuddudddd M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:She'll be Coming Round the Mountain
ABC   31 C1:000675330000001 C2:ddduuuuuddduudd M:4/4  K:G      H:CLR  T:She'll Be Comin' Round The Mountain
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:She'll Be Comin' Round The Mountain [Bass](3:20) - Cowboy Swing
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:She'll Be Comin' Round The Mountain [Clarinet](3:20) - Cowboy Swing
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:She'll Be Comin' Round The Mountain [Drum](3:20) - Cowboy Swing
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:She'll Be Comin' Round The Mountain [Lute1](3:20) - Cowboy Swing
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:She'll Be Comin' Round The Mountain [Lute2](3:20) - Cowboy Swing
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:She'll Be Comin' Round The Mountain [Lute3](3:20) - Cowboy Swing
ABC   22 C1:000003005001006 C2:udududduddudddu M:6/8  K:C      H:"CL  T:She'll Be Right
ABC   22 C1:000003005001006 C2:udududduddudddu M:6/8  K:C      H:"CL  T:She'll Be Right
ABC   22 C1:000003005001006 C2:udududduddudddu M:6/8  K:C      H:"CL  T:She'll Be Right
ABC   73 C1:022305361111701 C2:uuududuuuududdu M:C|  K:E      H:BCDHLOQRSZ T:Shelly and the Shoe
ABC   73 C1:022305361111701 C2:uuududuuuududdu M:C|  K:E      H:BCDHLOQRSZ T:Shelly and the Shoe
ABC   73 C1:022305361111701 C2:uuududuuuududdu M:C|  K:E      H:BCDHLOQRSZ T:Shelly and the Shoe
ABC   73 C1:022305361111701 C2:uuududuuuududdu M:C|  K:E      H:BCDHLOQRSZ T:Shelly and the Shoe
ABC   3 C1:002407050600006 C2:uuddddudduuudud M:3/4  K:F      H:"ACDLRZ T:Shelly River Waltz
ABC   1 C1:002406060600006 C2:uuddddudduuudud M:3/4  K:Eb      H:"ACDLRZ T:Shelly River Waltz
ABC   1 C1:001775311212676 C2:uddduuuuuuddddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:She Loves Another
ABC   1 C1:301101100011060 C2:uuuuuuudduuduud M:6/8  K:G      H:"CLR  T:She Loves You
ABC   3 C1:301101100011060 C2:uuuuuuudduuduud M:6/8  K:G      H:"CLR  T:She Loves You (CABABCABCC)
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:CLQR  T:The Sheltered Cove
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:"CLR  T:The Sheltered Cove
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:"CLR  T:The Sheltered Cove
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:"CLR  T:The Sheltered Cove
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:CLR  T:The Sheltered Cove
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:CLR  T:The Sheltered Cove
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:CLR  T:The Sheltered Cove
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:CLR  T:The Sheltered Cove
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:CLR  T:The Sheltered Cove
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:"CLR  T:the Sheltered Cove
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:"CLR  T:the Sheltered Cove
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:"CLR  T:the Sheltered Cove
ABC   1 C1:000000000105070 C2:udddududduuudud M:4/4  K:C      H:"CLR  T:the Sheltered Cove
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:The Sheltered Cove
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:The Sheltered Cove
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:The Sheltered Cove
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:The Sheltered Cove
ABC   73 C1:112010171237117 C2:uuuuuduuuduuddd M:4/4  K:C      H:"LRS  T:Shelvin' Rock
ABC   73 C1:112010171237117 C2:uuuuuduuuduuddd M:4/4  K:C      H:"LRS  T:Shelvin' Rock
ABC   26 C1:007001010000000 C2:duuddduuduuuudu M:4/4  K:DMix     H:L   T:She Moved Through the Fair
ABC   1 C1:711000074100042 C2:duuddduuuuududd M:6/4  K:Ab      H:L   T:She Moved Through the Fair
ABC   1 C1:711000073010000 C2:duuddduuuuududd M:3/4  K:Bb      H:"LQRZ T:She Moved Through the Fair
ABC   1 C1:711000073010000 C2:duuddduuuuududd M:3/4  K:Bb      H:"LQRZ T:She Moved Through the Fair
ABC   1 C1:711000074100042 C2:duuddduuuuududd M:6/4  K:Ab      H:L   T:She Moved Through the Fair
ABC   1 C1:711000074100042 C2:duuddduuuuududd M:6/4  K:Ab      H:L   T:She Moved Through the Fair
ABC   1 C1:111000711000000 C2:uuuduuddduuuuud M:3/4  K:Dmix     H:LR   T:She Moved Through The Fair
ABC   2 C1:070101000000000 C2:duuddduuuuududd M:3/4  K:Dmaj     H:"LR  T:She Moved Through The Fair
ABC   3 C1:070101000000000 C2:duuddduuuuududd M:3/4  K:Dmaj     H:"LR  T:She Moved Through The Fair
ABC   1 C1:007001010000000 C2:duuddduuduuuudu M:4/4  K:D      H:LZ   T:She Moved Through the Fair
ABC   2 C1:711000073010000 C2:duuddduuuuududd M:3/4  K:Bb      H:"LQRZ T:She Moved Through the Fair
ABC   76 C1:070110000766000 C2:duuddduuuuududd M:3/4  K:Dmix     H:CLQRWZ T:She Moved Through the Fair
ABC   76 C1:070110000766000 C2:duuddduuuuududd M:3/4  K:Dmix     H:CLQRWZ T:She Moved Through the Fair
ABC   1 C1:210007020007660 C2:uuuduuddduuduuu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:She Moved Through The Fair "CYMRU"
ABC   1 C1:210007020007660 C2:uuuduuddduuduuu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:She Moved Through The Fair "CYMRU"
ABC   1 C1:210007020007660 C2:uuuduuddduuduuu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:She Moved Through The Fair "CYMRU"
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She Moved Through The Fair [Flute #2](2:23)-L.McKennitt
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She Moved Through The Fair [Flute](2:23)-L.McKennitt
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She Moved Through The Fair [Harp](2:23)-L.McKennitt
ABC  106 C1:000011120700037 C2:uuuududddudduud M:4/4  K:D      H:"LSZ  T:Shenadoah
ABC  106 C1:000011120700037 C2:uuuududddudduud M:4/4  K:D      H:"LSZ  T:Shenadoah
ABC   1 C1:000011116005060 C2:uuuududdudduudd M:3/4  K:D      H:L   T:Shenandoah
ABC   1 C1:000011116005060 C2:uuuududdudduudd M:3/4  K:D      H:L   T:Shenandoah
ABC   1 C1:000011116005060 C2:uuuududdudduudd M:3/4  K:D      H:L   T:Shenandoah
ABC 19010 C1:000011120070037 C2:uuuududddudduud M:4/4  K:G      H:"CLOQR T:Shenandoah
ABC   1 C1:000011127003770 C2:uuuududddudduud M:C   K:D      H:"CLORWZw T:Shenandoah
ABC   1 C1:000011127003770 C2:uuuududddudduud M:C   K:D      H:"CLORWZw T:Shenandoah
ABC  230 C1:000011127003077 C2:uuuududddudduud M:4/4  K:D      H:FLQZ  T:Shenandoah
ABC 19010 C1:000011120007037 C2:uuuududddudduud M:4/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Shenandoah
ABC   1 C1:005353504162370 C2:dududdduddududd M:4/4  K:G      H:LQ   T:Shenandoah Breakdown (lute solo) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:000011127003770 C2:uuuududddudduud M:none K:C      H:"CLORWZw T:Shenandoah [C]
ABC   1 C1:000011127003770 C2:uuuududddudduud M:none K:C      H:"CLORWZw T:Shenandoah [C]
ABC   1 C1:000011127003770 C2:uuuududddudduud M:none K:C      H:"CLORWZw T:Shenandoah [C]
ABC   1 C1:000011127003770 C2:uuuududddudduud M:none K:D      H:"CLORZ T:Shenandoah [D]
ABC   1 C1:000011127003770 C2:uuuududddudduud M:none K:D      H:"CLORWZw T:Shenandoah [D]
ABC   1 C1:000011127003770 C2:uuuududddudduud M:none K:D      H:"CLORWZw T:Shenandoah [D]
ABC   39 C1:001777771177300 C2:uddddduuddudduu M:2/2  K:A      H:"L   T:Shenandoah Falls
ABC   39 C1:001777771177300 C2:uddddduuddudduu M:2/2  K:A      H:"L   T:Shenandoah Falls
ABC   39 C1:001777771177300 C2:uddddduuddudduu M:2/2  K:A      H:"L   T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770277300 C2:uddddduddudddud M:C|  K:A      H:"LR  T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:110017777711010 C2:uuuddddduuudddu M:C|  K:A      H:"CLR  T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:110017777711010 C2:uuuddddduuudddu M:C|  K:A      H:"CLR  T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:110017777711010 C2:uuuddddduuudddu M:C|  K:A      H:"CLR  T:Shenandoah Falls
ABC   4 C1:001777771177300 C2:uddddduudduddud M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Shenandoah Falls
ABC   4 C1:001777771177300 C2:uddddduudduddud M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Shenandoah Falls
ABC   4 C1:001777771177300 C2:uddddduudduddud M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Shenandoah Falls
ABC   4 C1:001777771177300 C2:uddddduudduddud M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Shenandoah Falls
ABC   4 C1:001777771177300 C2:uddddduudduddud M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Shenandoah Falls
ABC   4 C1:001777771177300 C2:uddddduudduddud M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Shenandoah Falls
ABC   4 C1:001777771177300 C2:uddddduudduddud M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770277300 C2:uddddduddudddud M:C|  K:A      H:"FLR  T:Shenandoah Falls
ABC   4 C1:001777771177300 C2:uddddduudduddud M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770277300 C2:uddddduddudddud M:C|  K:A      H:"FLR  T:Shenandoah Falls
ABC   4 C1:001777771177300 C2:uddddduudduddud M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770277300 C2:uddddduddudddud M:C|  K:A      H:"FLR  T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770277300 C2:uddddduddudddud M:C|  K:A      H:"FLR  T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770277300 C2:uddddduddudddud M:C|  K:A      H:"FLR  T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770277300 C2:uddddduddudddud M:C|  K:A      H:"FLR  T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770277300 C2:uddddduddudddud M:C|  K:A      H:"FLR  T:Shenandoah Falls
ABC   2 C1:001777771163000 C2:uddddduududduud M:4/4  K:A      H:"FLRS T:Shenandoah Falls
ABC   2 C1:001777771163000 C2:uddddduududduud M:4/4  K:A      H:"FLRS T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770201000 C2:uddddduuddduddd M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770201000 C2:uddddduuddduddd M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770201000 C2:uddddduuddduddd M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770201000 C2:uddddduuddduddd M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770201000 C2:uddddduuddduddd M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770201000 C2:uddddduuddduddd M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770201000 C2:uddddduuddduddd M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770201000 C2:uddddduuddduddd M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770201000 C2:uddddduuddduddd M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770201000 C2:uddddduuddduddd M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Shenandoah Falls
ABC   2 C1:001777771163000 C2:uddddduududduud M:4/4  K:A      H:"FLRS T:Shenandoah Falls
ABC   2 C1:001777771163000 C2:uddddduududduud M:4/4  K:A      H:"FLRS T:Shenandoah Falls
ABC   2 C1:001777771163000 C2:uddddduududduud M:4/4  K:A      H:"FLRS T:Shenandoah Falls
ABC   2 C1:001777771163000 C2:uddddduududduud M:4/4  K:A      H:"FLRS T:Shenandoah Falls
ABC   2 C1:001777771163000 C2:uddddduududduud M:4/4  K:A      H:"FLRS T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777770201000 C2:uddddduuddduddd M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Shenandoah Falls
ABC   11 C1:001777771177300 C2:uddddduuddudduu M:C|  K:A      H:"QR  T:Shenandoah Falls
ABC   37 C1:001777770277300 C2:uddddduddudddud M:4/4  K:A      H:"FLR  T:Shenandoah Falls
ABC   43 C1:001777771177300 C2:uddddduuddudduu M:C|  K:A      H:"QR  T:Shenandoah Falls
ABC   43 C1:001777771177300 C2:uddddduuddudduu M:C|  K:A      H:"QR  T:Shenandoah Falls
ABC   74 C1:110017777711630 C2:uuuddddduududdu M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:001777771101000 C2:uddddduuududddu M:C|  K:A      H:"LRZ  T:ShenandoahFalls
ABC   74 C1:110017777711630 C2:uuuddddduududdu M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Shenandoah Falls
ABC  195 C1:001777771177300 C2:uddddduuddudduu M:C|  K:A      H:"QR  T:Shenandoah Falls
ABC  310 C1:001777770277300 C2:uddddduddudddud M:C|  K:A      H:"LR  T:Shenandoah Falls
ABC   1 C1:000011127003770 C2:uuuududddudduud M:none K:G      H:"CLORZ T:Shenandoah [G]
ABC   1 C1:000011127003770 C2:uuuududddudduud M:none K:G      H:"CLORZ T:Shenandoah [G]
ABC   4 C1:101106110201267 C2:uuuduuuuudddduu M:12/8 K:GMaj     H:BLR  T:Sheán Coughlan’s No. 1
ABC   3 C1:000660400663267 C2:ddudduudduddudu M:12/8 K:AMaj     H:BLR  T:Sheán Coughlan’s No. 2
ABC   1 C1:000100067164070 C2:uddudududuudddu M:4/4  K:C      H:CLSw  T:Shenei Zeitim
ABC   1 C1:000100067164070 C2:uddudududuudddu M:4/4  K:C      H:CLSw  T:Shenei Zeitim
ABC   1 C1:000100067164070 C2:uddudududuudddu M:4/4  K:C      H:CLSw  T:Shenei Zeitim
ABC   1 C1:000100067164070 C2:uddudududuudddu M:4/4  K:C      H:CLSw  T:Shenei Zeitim
ABC   1 C1:000100067164070 C2:uddududduduuddd M:4/4  K:C      H:w   T:Shenei Zeitim
ABC   1 C1:000100067164070 C2:uddudududuudddu M:4/4  K:C      H:CLw  T:Shenei Zeitim
ABC   1 C1:000100067164070 C2:uddududduduuddd M:4/4  K:C      H:w   T:Shenei Zeitim
ABC  494 C1:007700020201007 C2:dduuuddddududdd M:2/4  K:A      H:LORS  T:Shengchanle
ABC  517 C1:267600000056070 C2:uddduddudduudud M:2/4  K:D      H:LORS  T:Shengchan mang
ABC  278 C1:000005020000060 C2:dudududddududud M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Sheng jizi jiao ming
ABC  380 C1:671700000123006 C2:dduduuudududdud M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Shengsheng xiangzhe Beijing chang
ABC  532 C1:001706070124077 C2:uddduudddduuuud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shengsi liangxianglian
ABC   5 C1:112017677026223 C2:uuuudddduduuudd M:6/8  K:G      H:BCLQRS T:Shenmare
ABC   5 C1:112017677026223 C2:uuuudddduduuudd M:6/8  K:G      H:BCLQRS T:Shenmare
ABC   5 C1:112017677026223 C2:uuuudddduduuudd M:6/8  K:G      H:BCLQRS T:Shenmare
ABC  229 C1:076700001201076 C2:ddduuuddududddu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shenme hua kai shuang dui shuang
ABC   1 C1:227771266111564 C2:uuddduudduuuddu M:6/8  K:D      H:"CRSWZ T:Shennopsy Jig
ABC  1111 C1:000107000502270 C2:uudduduuuduuudd M:2/4  K:G      H:BCLOSZ T:Shenn ven!
ABC   1 C1:237423002062265 C2:uuuududduuuuuuu M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Shepard Jones Hornpipe
ABC   1 C1:000101000101000 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:Shepard's Wife, The
ABC   1 C1:000101000101000 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:Shepard's Wife, The
ABC   1 C1:000101000101000 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:Shepard's Wife, The
ABC   1 C1:000101000101000 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:Shepard's Wife, The
ABC   4 C1:000101000101000 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:Shepard's Wife, The
ABC   1 C1:071220047016110 C2:duudududuuduudu M:3/4  K:F      H:L   T:She Perished in the Snow
ABC   1 C1:071220047016110 C2:duudududuuduudu M:3/4  K:F      H:L   T:She Perished in the Snow
ABC  101 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LQRW  T:Shepheards Holyday
ABC   1 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LRW  T:Shepheards Holyday
ABC   1 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LRW  T:Shepheards Holyday
ABC   1 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LRW  T:Shepheards Holyday
ABC   1 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LRW  T:Shepheards Holyday
ABC   1 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LRW  T:Shepheards Holyday
ABC  102 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LQRW  T:Shepheards Holyday
ABC  102 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LQRW  T:Shepheards Holyday
ABC  102 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LQRW  T:Shepheards Holyday
ABC  102 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LQRW  T:Shepheards Holyday
ABC  102 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LQRW  T:Shepheards Holyday
ABC  101 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LQRW  T:Shepheards Holyday
ABC  101 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LQRW  T:Shepheards Holyday
ABC  101 C1:173007007007177 C2:ududdduddddduud M:6/8  K:Bb      H:LQRW  T:Shepheards Holyday
ABC  251 C1:007704217621002 C2:dduuudduuuddddd M:C   K:G      H:BLZ  T:The Shepherd
ABC  251 C1:007704217621002 C2:dduuudduuuddddd M:C   K:G      H:BLZ  T:The Shepherd
ABC   1 C1:007704217621026 C2:dduuudduuuddddd M:4/4  K:G      H:LSZ  T:Shepherd, The
ABC  251 C1:007704217621002 C2:dduuudduuuddddd M:C   K:G      H:BLZ  T:The Shepherd
ABC   1 C1:002600070102006 C2:udduudduuuuddud M:3/4  K:Bm      H:    T:the Shepherd Adonis
ABC   21 C1:000300070001000 C2:uduuuududduuddu M:3/4  K:Gm      H:LO   T:The Shepherd Adonis
ABC  0483 C1:002600070102006 C2:udduudduuuuddud M:3/4  K:B      H:ILQZ  T:The Shepherd Adonis.
ABC  483 C1:002600070102006 C2:udduudduuuuddud M:3/4  K:B      H:BFZ  T:the Shepherd Adonis
ABC   1 C1:002517676216504 C2:ududdddduuudduu M:2/4  K:Amaj     H:LR   T:The Shepherd And Shepherdess
ABC   1 C1:247600251767621 C2:uududududdddduu M:2/4  K:G      H:CLOZ  T:Shepherd And Shepherdess, The
ABC 19063 C1:002517670016504 C2:ududddudduuuudd M:2/2  K:G      H:"CLOQRZ T:Shepherd and Shepherdess
ABC  575 C1:247600250067001 C2:uududududdduddu M:2/4  K:A      H:"CLQS T:The Shepherd and Shepherdess
ABC   27 C1:002517670016504 C2:ududddudduuuudd M:2/4  K:A      H:BLQZ  T:Shepherd and Shepherdess. JJo.027, The
ABC   0 C1:011006111072000 C2:uuduuudududdduu M:2/2  K:A      H:LQVZw T:A Shepherd Band Their Flocks Are keeping
ABC   0 C1:066112061720050 C2:dduuuudududddud M:4/4  K:G      H:LVZw  T:A Shepherd Band Their Flocks Are Keeping
ABC  146 C1:322077600011712 C2:uuuddduuduudddd M:12/8 K:A      H:LORS  T:Shepherdess, The
ABC 21681 C1:322077600011712 C2:uuuddduuduudddd M:12/8 K:F#m     H:BFLQRZ T:THE SHEPHERDESS
ABC   1 C1:322077600011712 C2:uuuddduuduudddd M:12/8 K:A      H:LRSZ  T:Shepherdess, The
ABC   1 C1:011037117052661 C2:uuuduudduuddudd M:6/4  K:F      H:HLOQSZ T:Shepherdess,The. (p)1651.PLFD.020
ABC   28 C1:705000010703071 C2:ddudududdduudud M:4/4  K:F      H:ALQSZ T:Shepherd I have lost my love. JJo.028
ABC  7251 C1:705000010703071 C2:ddudududdduuudu M:4/4  K:F      H:ABFLQSZ T:Shepherd I have lost my love. JJo.028
ABC  0811 C1:060600307610704 C2:dduuudduduududd M:2/4  K:G      H:ILQSZ T:A Shepherd once had lost his love.
ABC   0 C1:262766102507606 C2:uududdduuududdd M:3/4  K:C      H:LQVZw T:The Shepherds Amazed
ABC   32 C1:000001010607072 C2:uuddduduuudddud M:4/4  K:G      H:CILW  T:Shepherds Arise
ABC   32 C1:000001010607072 C2:uuddduduuudddud M:4/4  K:G      H:CILW  T:Shepherds Arise
ABC   1 C1:000100010000010 C2:uuuuddduduuuddd M:C   K:D      H:CLUVWw T:Shepherds Arise
ABC   1 C1:000100010000010 C2:uuuuddduduuuddd M:C   K:D      H:CLUVWw T:Shepherds Arise
ABC   0 C1:010100027671001 C2:uuuudddduuuuddd M:2/2  K:G      H:LQVZ  T:Shepherds, Arise! Be Not Afraid
ABC   1 C1:010600070207070 C2:uddudddduuuuudu M:2/4  K:G      H:BLSZ  T:Shepherd Saw Thou Not
ABC   5 C1:116704051161071 C2:uuddduuududuudu M:4/4  K:G      H:ALQS  T:Shepherds' Aye, CJS (via Shakespeare MM)
ABC   5 C1:116704051161071 C2:uuddduuududuudu M:4/4  K:G      H:ALQS  T:Shepherds' Aye, CJS (via Shakespeare MM)
ABC   1 C1:602760271137712 C2:dudduduuudduuud M:C   K:Em      H:"CLRZ T:the Shepherd's Bridge
ABC   1 C1:602760271137712 C2:dudduduuudduuud M:C   K:Em      H:"CLRZ T:the Shepherd's Bridge
ABC   0 C1:570046703126000 C2:dduddduuuuddduu M:2/2  K:G      H:LQVZw T:The Shepherd's Carol
ABC  1006 C1:026724210261242 C2:udduduuuduududu M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:The Shepherd's Crook
ABC  1006 C1:026724210261242 C2:udduduuuduududu M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:The Shepherd's Crook
ABC  1006 C1:026724210261242 C2:udduduuuduududu M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:The Shepherd's Crook
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BR   T:The Shepherd's Crook
ABC   1 C1:040603040101017 C2:ududuuudddudduu M:3/4  K:G      H:"ALO  T:Shepherds' Dance
ABC   1 C1:040603040101017 C2:ududuuudddudduu M:3/4  K:G      H:"ALO  T:Shepherds' Dance
ABC   1 C1:040603040101017 C2:ududuuudddudduu M:3/4  K:G      H:"ALO  T:Shepherds' Dance
ABC   1 C1:040603040101017 C2:ududuuudddudduu M:3/4  K:G      H:"ALO  T:Shepherds' Dance
ABC   1 C1:026076214004761 C2:uddduududduuuud M:C|  K:G      H:LRZ  T:Shepherd's Daughter [1]
ABC  159 C1:000111610017020 C2:uuuduududdduudu M:4/4  K:Dm      H:ALOQS T:Shepherd's Daughter
ABC   1 C1:400441111026076 C2:duduuuuuddduudu M:C|  K:Ador     H:DHRZ  T:Shepherd's Daughter, The
ABC  159 C1:000111610017020 C2:uuuduududdduudu M:4/4  K:Dm      H:ALOQS T:Shepherd's Daughter
ABC  190 C1:400053121026076 C2:dduuuuudddudddu M:C|  K:G      H:BLRUZ T:The Shepherd's Daughter
ABC   1 C1:000000010101060 C2:uuuduududdduudu M:4/4  K:Am      H:ACILORS T:The Shepherd's Daughter
ABC   1 C1:400441111026076 C2:duduuuuudddudud M:C|  K:Ador     H:DHRZ  T:Shepherd's Daughter, The
ABC   1 C1:400441111026076 C2:duduuuuuddduudu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Shepherd's Daughter
ABC   2 C1:400171212051761 C2:duduuuududduudu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Shepherd's Daughter
ABC   3 C1:400441212716076 C2:duduuuududddudu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Shepherd's Daughter
ABC   3 C1:407111110767007 C2:uduuuuudddddudu M:C|  K:Edor     H:LZ   T:Shepherd's Daughter
ABC   3 C1:407111110767007 C2:uduuuuudddddudu M:C|  K:Edor     H:LZ   T:Shepherd's Daughter
ABC  721 C1:400441111026076 C2:duduuuuuddduudu M:C|  K:Ador     H:DHRZ  T:Shepherd's Daughter, The
ABC  721 C1:400441111026076 C2:duduuuuuddduudu M:C|  K:Ador     H:DHRZ  T:Shepherd's Daughter, The
ABC  315 C1:400441111026076 C2:duduuuuudddudud M:C|  K:Ador     H:DHRZ  T:Shepherd's Daughter, The
ABC  315 C1:400441111026076 C2:duduuuuudddudud M:C|  K:Ador     H:DHRZ  T:Shepherd's Daughter, The
ABC   3 C1:407111110767007 C2:uduuuuudddddudu M:C|  K:E      H:LZ   T:Shepherd's Daughter
ABC  315 C1:400441111026076 C2:duduuuuudddudud M:C|  K:Ador     H:DHRZ  T:Shepherd's Daughter, The
ABC  721 C1:400441111026076 C2:duduuuuuddduudu M:C|  K:Ador     H:DHRZ  T:Shepherd's Daughter, The
ABC  102 C1:000111610017020 C2:uuuduududdduudu M:C   K:GDor     H:FLQSZ T:The Shepherd's Daughter
ABC  208 C1:000106030000020 C2:uduuddduuduuddd M:C   K:F      H:ACHLOQSWZ T:Shepherds Daughter,aka. HA.207
ABC 10153 C1:000106030000020 C2:uduuddduuduuddd M:C   K:F      H:ABCFHLOQSWZ T:Shepherds Daughter,aka. HA.207
ABC   1 C1:000111610017020 C2:uuuduududdduudu M:2/2  K:Gmin     H:LSZ  T:Shepherd's Daughter, The [2]
ABC   1 C1:110611110621526 C2:uuduuuuduududdd M:3/4  K:F      H:L   T:Shepherd's Daughter, The [3]
ABC   1 C1:000000060001000 C2:duuudduuudddddu M:3/4  K:G      H:ACILORS T:Shepherd's Delight
ABC   0 C1:117367701173001 C2:uuduudddduuuduu M:C   K:D      H:LQS  T:The Shepherd's Dochter
ABC   1 C1:026076214004761 C2:uddduududduuuud M:C|  K:G      H:LRZ  T:Shepherd's Flock
ABC   1 C1:026076214004761 C2:uddduududduuuud M:C|  K:G      H:LRZ  T:Shepherd's Flock, The
ABC   0 C1:001600201000277 C2:uuduuuuduuddudd M:6/8  K:D      H:LQVZw T:The Shepherds Had An Angel
ABC   0 C1:672217561300157 C2:dduuuuuddduduuu M:6/8  K:F      H:LQVZw T:The Shepherds Had An Angel
ABC   4 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:4/4  K:G      H:ALQRS T:Shepherds' Hay, JG (via Shakespeare MM)
ABC   4 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:4/4  K:G      H:ALQRS T:Shepherds' Hay, JG (via Shakespeare MM)
ABC   33 C1:116100071167000 C2:uududuudduuudud M:4/4  K:G      H:ILQ  T:Shepherds Hey
ABC   33 C1:116100071167000 C2:uududuudduuudud M:4/4  K:G      H:ILQ  T:Shepherds Hey
ABC   2 C1:211610007116704 C2:uuududuuddduuud M:4/4  K:F      H:ACLS  T:Shepherds' Hey
ABC   1 C1:116100177116704 C2:uuduudduuddduuu M:2/2  K:G      H:"   T:Shepherds' Hey
ABC   1 C1:116100071167040 C2:uududuuddduuudu M:4/4  K:F      H:BLOSZ T:SHEPHERD'S HEY
ABC   1 C1:270725012772130 C2:udduduudduuduud M:4/4  K:F      H:ACLSW T:Shepherds' Hey
ABC   1 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:2/2  K:F      H:BLOSZ T:SHEPHERD'S HEY
ABC   1 C1:020700071167000 C2:udduudduuududuu M:4/4  K:G      H:BLORSZ T:SHEPHERD'S HEY
ABC   1 C1:020700070205000 C2:udduduudduuduuu M:4/4  K:F      H:BLOSZ T:SHEPHERD'S HEY
ABC   1 C1:020700071167000 C2:udduudduuududuu M:4/4  K:G      H:ACIORSZ T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:215700020717704 C2:uuddududdudduuu M:4/4  K:G      H:BLOSZ T:SHEPHERD'S HEY
ABC   1 C1:020700071167000 C2:udduudduuududuu M:4/4  K:G      H:ACIORSZ T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:020700071167000 C2:udduudduuududuu M:4/4  K:G      H:ACIORSZ T:Shepherd's Hey
ABC 19014 C1:020700070205000 C2:uududuudduuudud M:2/4  K:G      H:"CLOQR T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:111610177116704 C2:uuuduudduuddduu M:4/4  K:G      H:BLORSZ T:SHEPHERD'S HEY
ABC   1 C1:121520006215707 C2:uuududuuddduudd M:4/4  K:G      H:ACIORS T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:121520006215707 C2:uuududuuddduudd M:4/4  K:G      H:ACIORS T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:121520006215707 C2:uuududuuddduudd M:4/4  K:G      H:ACIORS T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:206700020707701 C2:udduddduuddudud M:C|  K:G      H:BLOSZ T:SHEPHERD'S HEY
ABC   1 C1:116100071167000 C2:uududuudduuudud M:4/4  K:D      H:"LOZ  T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:322610007116700 C2:uuududuuddduudu M:4/4  K:G      H:BLOSWZ T:SHEPHERD'S HEY
ABC   1 C1:116100177116704 C2:uuduudduuddduuu M:2/2  K:G      H:ACHLOQRS T:Shepherds' Hey
ABC   1 C1:116100177116704 C2:uuduudduuddduuu M:2/2  K:G      H:ACHLOQRS T:Shepherds' Hey
ABC   1 C1:020700070205000 C2:udduduudduuduuu M:4/4  K:G      H:ACIORSZw T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:020700070205000 C2:udduduudduuduuu M:4/4  K:G      H:ACIORSZw T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:020700070205000 C2:udduduudduuduuu M:4/4  K:G      H:ACIORSZw T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:020700070205000 C2:udduduudduuduuu M:4/4  K:G      H:ACIORSZw T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:020700070205000 C2:udduduudduuduuu M:4/4  K:G      H:ACIORSZw T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:020700070205000 C2:udduduudduuduuu M:4/4  K:G      H:ACIORSZw T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:020700070205000 C2:udduduudduuduuu M:4/4  K:F      H:ACIORSZw T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:020700070205000 C2:udduduudduuduuu M:4/4  K:F      H:ACIORSZw T:Shepherd's Hey
ABC   5 C1:116100071167040 C2:uududuuddduuudu M:4/4  K:G      H:IL   T:Shepherds Hey
ABC   11 C1:020500010207071 C2:uduudduuduududd M:4/4  K:G      H:AORSW T:Shepherd's Hey
ABC   27 C1:226100071167000 C2:uududuuddduudud M:2/2  K:G      H:AORS  T:Shepherds' Hey
ABC   1 C1:116700011161071 C2:uudduuududuudud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shepherd's Hey
ABC   2 C1:116140031167400 C2:uuduuduuddduuud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shepherd's Hey
ABC   3 C1:116101771167422 C2:uuduudduuddduuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shepherd's Hey
ABC   4 C1:020500010207071 C2:uduudduuduududd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shepherd's Hey
ABC   0 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuddu M:4/4  K:G      H:LQ   T:Shepherd's Hey
ABC  432 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:4/4  K:G      H:L   T:Shepherds Hey
ABC  432 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:4/4  K:G      H:L   T:Shepherds Hey
ABC  432 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:4/4  K:G      H:L   T:Shepherds Hey
ABC 19014 C1:116100071167000 C2:uududuudduuudud M:2/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Shepherd's Hey
ABC   1 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuddu M:2/2  K:G      H:LS   T:Shepherd's Hey
ABC  432 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:4/4  K:G      H:L   T:Shepherds Hey
ABC  432 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:4/4  K:G      H:L   T:Shepherds Hey
ABC  432 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:4/4  K:G      H:L   T:Shepherds Hey
ABC  432 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:4/4  K:G      H:L   T:Shepherds Hey
ABC  432 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:4/4  K:G      H:L   T:Shepherds Hey
ABC 19014 C1:116100071167000 C2:uududuudduuudud M:2/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Shepherd's Hey
ABC  4241 C1:020700070205000 C2:udduduudduuduuu M:4/4  K:G      H:AFIORw T:Shepherd's Hey (Adderbury)
ABC   18 C1:211610007116704 C2:uuududuuddduuud M:4/4  K:F      H:AL   T:Shepherds' Hey, Adderbury (CJS)
ABC   18 C1:211610007116704 C2:uuududuuddduuud M:4/4  K:F      H:AL   T:Shepherds' Hey, Adderbury (CJS)
ABC   16 C1:270725012772130 C2:udduduudduuduud M:4/4  K:F      H:ALW  T:Shepherds' Hey, Adderbury (RKS)
ABC   16 C1:270725012772130 C2:udduduudduuduud M:4/4  K:F      H:ALW  T:Shepherds' Hey, Adderbury (RKS)
ABC  7911 C1:450747016607400 C2:uuddduuduuddddd M:2/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Shepherd's Hey,aka. ST.14
ABC  5653 C1:250127637502636 C2:uduudduddududud M:2/4  K:C      H:ABFLQRSZ T:Shepherd's Hey,aka. TJD.36
ABC   98 C1:116700011161071 C2:uudduuududuud  M:4/4  K:G      H:IL   T:Shepherds' Hey - A music
ABC   9 C1:020700071167000 C2:udduudduuududuu M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Ascott
ABC   9 C1:020700071167000 C2:udduudduuududuu M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Ascott
ABC   2 C1:116100177116704 C2:uuduudduuddduuu M:2/2  K:G      H:ALQS  T:Shepherds' Hey, Badby
ABC   2 C1:116100177116704 C2:uuduudduuddduuu M:2/2  K:G      H:ALQS  T:Shepherds' Hey, Badby
ABC   24 C1:564610007116700 C2:udududuuddduudu M:2/2  K:G      H:ALQ  T:Shepherds' Hey, Bampton
ABC   24 C1:564610007116700 C2:udududuuddduudu M:2/2  K:G      H:ALQ  T:Shepherds' Hey, Bampton
ABC  4287 C1:111610007116700 C2:uuududuudduuudu M:2/2  K:G      H:AFLQ  T:Shepherds' Hey (Bampton)
ABC   36 C1:116100071167000 C2:uududuudduuudud M:4/4  K:F      H:ALR  T:Shepherds' Hey, Bledington
ABC   36 C1:116100071167000 C2:uududuudduuudud M:4/4  K:F      H:ALR  T:Shepherds' Hey, Bledington
ABC   99 C1:000100070007000 C2:udduuud     M:2/4  K:G      H:IL   T:Shepherds' Hey - Bones
ABC   9 C1:116000071167000 C2:uudduudduuudduu M:2/2  K:G      H:ALR  T:Shepherds' Hey, Brackley
ABC   9 C1:116000071167000 C2:uudduudduuudduu M:2/2  K:G      H:ALR  T:Shepherds' Hey, Brackley
ABC   13 C1:206700030607701 C2:udduddduuddudud M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Bucknell (ALP)
ABC   13 C1:206700030607701 C2:udduddduuddudud M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Bucknell (ALP)
ABC   15 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:2/2  K:F      H:ALR  T:Shepherds' Hey, Bucknell (BC)
ABC   15 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuduu M:2/2  K:F      H:ALR  T:Shepherds' Hey, Bucknell (BC)
ABC   14 C1:215200062157000 C2:uududuuddududdu M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Bucknell (RD)
ABC   14 C1:215200062157000 C2:uududuuddududdu M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Bucknell (RD)
ABC   3 C1:116100071167000 C2:uududuudduuudud M:4/4  K:G      H:ALQRS T:Shepherds' Hey, Ferris - 'Shepherds' Aid'
ABC   3 C1:116100071167000 C2:uududuudduuudud M:4/4  K:G      H:ALQRS T:Shepherds' Hey, Ferris - 'Shepherds' Aid'
ABC   13 C1:117711011117770 C2:uudduuuuuuddddu M:4/4  K:Em      H:ALR  T:Shepherds' Hey, Fieldtown 2
ABC   13 C1:117711011117770 C2:uudduuuuuuddddu M:4/4  K:Em      H:ALR  T:Shepherds' Hey, Fieldtown 2
ABC   7 C1:211610007020500 C2:uuudududuuududu M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Fieldtown
ABC   7 C1:211610007020500 C2:uuudududuuududu M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Fieldtown
ABC  429 C1:771100111177705 C2:dduuuuuudddduud M:2/2  K:Em      H:L   T:Shepherds Hey - Field Town
ABC  429 C1:771100111177705 C2:dduuuuuudddduud M:2/2  K:Em      H:L   T:Shepherds Hey - Field Town
ABC  429 C1:771100111177705 C2:dduuuuuudddduud M:2/2  K:Em      H:L   T:Shepherds Hey - Field Town
ABC  429 C1:771100111177705 C2:dduuuuuudddduud M:2/2  K:Em      H:L   T:Shepherds Hey - Field Town
ABC  429 C1:771100111177705 C2:dduuuuuudddduud M:2/2  K:Em      H:L   T:Shepherds Hey - Field Town
ABC  429 C1:771100111177705 C2:dduuuuuudddduud M:2/2  K:Em      H:L   T:Shepherds Hey - Field Town
ABC  429 C1:771100111177705 C2:dduuuuuudddduud M:2/2  K:Em      H:L   T:Shepherds Hey - Field Town
ABC  429 C1:771100111177705 C2:dduuuuuudddduud M:2/2  K:Em      H:L   T:Shepherds Hey - Field Town
ABC   1 C1:117711011117770 C2:uudduuuuuuddddu M:2/2  K:Em      H:ACLOQRS T:Shepherd's Hey (Hankie)
ABC   1 C1:117711011117770 C2:uudduuuuuuddddu M:2/2  K:Em      H:ACLOQRS T:Shepherd's Hey (Hankie)
ABC   1 C1:117711011117770 C2:uudduuuuuuddddu M:2/2  K:Em      H:ACLOQRS T:Shepherd's Hey (Hankie)
ABC   36 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuddu M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Headington 1
ABC   36 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuddu M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Headington 1
ABC   37 C1:116101771167040 C2:uuduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:ALR  T:Shepherds' Hey, Headington 2
ABC   37 C1:116101771167040 C2:uuduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:ALR  T:Shepherds' Hey, Headington 2
ABC   4 C1:116100177116704 C2:uuduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:ALS  T:Shepherds' Hey, Ilmington
ABC   4 C1:116100177116704 C2:uuduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:ALS  T:Shepherds' Hey, Ilmington
ABC  132 C1:116700011161071 C2:uudduuududuuddu M:4/4  K:D      H:FLQZ  T:Shepherd's Hey (in D, G and C)
ABC   10 C1:020700071167000 C2:udduudduuududuu M:2/2  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Lichfield
ABC   10 C1:020700071167000 C2:udduudduuududuu M:2/2  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Lichfield
ABC   35 C1:020500011107710 C2:uduuudduuduudud M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Longborough
ABC   35 C1:020500011107710 C2:uduuudduuduudud M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Longborough
ABC   1 C1:277213022707250 C2:uududuuduuuudud M:4/4  K:G      H:LQV  T:ShepherdsHey.mid
ABC   15 C1:117711011117770 C2:uudduuuuuuddddu M:2/2  K:G      H:ALORS T:Shepherd's Hey (Signpost)
ABC   4 C1:121520006215707 C2:uuududuuddduudd M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Wheatley
ABC   4 C1:121520006215707 C2:uuududuuddduudd M:4/4  K:G      H:AL   T:Shepherds' Hey, Wheatley
ABC  160 C1:173007000707177 C2:ududddudduddduu M:4/4  K:Dm      H:ALOQS T:Shepherd's Holiday
ABC  160 C1:173007000707177 C2:ududddudduddduu M:4/4  K:Dm      H:ALOQS T:Shepherd's Holiday
ABC   1 C1:173007000707177 C2:ududddudduddduu M:6/8  K:Gmin     H:LSZ  T:Shepherd's Holiday
ABC   44 C1:173007000707177 C2:ududddudduddduu M:6/4  K:Am      H:CLR  T:Shepherd's Holiday
ABC  576 C1:017300700070717 C2:ududddudduddduu M:6/8  K:Gm      H:"CLQS T:Shepherd's Holiday
ABC   1 C1:001703000007000 C2:ududddudduddduu M:6/8  K:Em      H:ACILORS T:Shepherd's Holiday -or- Labour in Vain
ABC   91 C1:173007000707177 C2:ududddudduddduu M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Shepherd's Holiday. (p)1651.PLFD.091
ABC   91 C1:173007000707177 C2:ududddudduddduu M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Shepherd's Holiday. (p)1651.PLFD.091
ABC   91 C1:173007000707177 C2:ududddudduddduu M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Shepherd's Holiday. (p)1651.PLFD1.091
ABC   1 C1:622322616160777 C2:duuuuudududdddd M:C|  K:D      H:BFLRZ T:The Shepherds Hornpipe
ABC   1 C1:001711116567677 C2:uduuuududddddud M:C   K:G      H:LRSZ  T:Shepherd's Hornpipe
ABC  212 C1:001711116567677 C2:uduuuududddddud M:C   K:G      H:LQR  T:Shepherd's Hornpipe % ABC  212 C1:001711116567677 C2:uduuuududddddud M:C   K:G      H:LQR  T:Shepherd's Hornpipe % ABC  212 C1:001711116567677 C2:uduuuududddddud M:C   K:G      H:DLQR  T:Shepherd's Hornpipe (The)
ABC  212 C1:001711116567677 C2:uduuuududddddud M:C   K:G      H:DLQR  T:Shepherd's Hornpipe (The)
ABC   0 C1:002006620020060 C2:duuddduduudduud M:2/4  K:G      H:LVZw  T:Shepherds, In The Fields Abiding
ABC  159 C1:660767660767772 C2:ddudddduddddudd M:6/8  K:G      H:BFLZ  T:Shepherds Jigg
ABC   0 C1:070105010101000 C2:duduuuuudddudud M:2/2  K:Bb      H:LQVZw T:Shepherds Keeping Watch By Night
ABC   1 C1:116361612777601 C2:uudududuudddduu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shepherd's Lamb
ABC   0 C1:125771257712750 C2:uudddduudddduud M:9/8  K:Eb      H:LQVZw T:Shepherds Night-watch Keeping
ABC   0 C1:176110001761100 C2:udduuududduuudu M:4/4  K:C      H:LVZw  T:The Shepherds Of Bethlehem
ABC   0 C1:102113760070176 C2:uuuuuuddduddduu M:4/4  K:F      H:LQVZw T:The Shepherds On Fair Bethlehem's Plain
ABC   0 C1:570046703126000 C2:dduddduuuuddduu M:2/2  K:G      H:LQVZw T:Shepherds, Rejoice!
ABC   0 C1:055702077771002 C2:dududddduuduudu M:4/4  K:Bb      H:LVZw  T:Shepherds, Rejoice, Lift Up Your Eyes
ABC  577 C1:462012051260401 C2:uduuduuuuduuudd M:2/2  K:D      H:"CLQS T:Shepherds Round
ABC 10873 C1:300000017111001 C2:uuduuuudduduudd M:C   K:A      H:BLOQSZ T:the SHEPHERD'S SON
ABC   1 C1:104772666626171 C2:dudududuuuddddd M:C   K:G      H:LSZ  T:Shepherd's Son, The
ABC   0 C1:073006073002077 C2:dduddduuudduddu M:6/8  K:Eb      H:LQVZw T:The Shepherd's Song
ABC  197 C1:371011777600371 C2:uduuudddduduuuu M:3/4  K:D      H:BCLOZ T:Shepherds the weather is misty and changing
ABC   0 C1:202707761127077 C2:uuuddudddduuuud M:3/8  K:Eb      H:LQVZw T:Shepherds, Up!
ABC   0 C1:777061777003073 C2:ddddudddudududd M:3/4  K:Eb      H:LQVZw T:Shepherds Watching O'er The Plain
ABC   0 C1:377762377700162 C2:udddduudddududd M:3/4  K:D      H:LQVZw T:The Shepherds Were Watching
ABC   30 C1:020776737776266 C2:udddddudddduddu M:2/4  K:Ddor     H:"CHL  T:Shepherd's Wheel (Bourr\'ee)
ABC   30 C1:020776737776266 C2:udddddudddduddu M:2/4  K:Ddor     H:"CHL  T:Shepherd's Wheel (Bourr\'ee)
ABC  798 C1:002023077071267 C2:uuuddduudddduud M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Shepherd's Wife
ABC  798 C1:002023077071267 C2:uuuddduudddduud M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Shepherd's Wife
ABC   1 C1:040001010001010 C2:uuuuuudduuudddd M:6/8  K:Eb      H:CLQR  T:The Shepherd's Wife
ABC   1 C1:040001010001010 C2:uuuuuudduuudddd M:6/8  K:Eb      H:CLQR  T:The Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:the Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:the Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:the Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:the Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:the Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:the Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:The Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:The Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:The Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:The Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:The Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:The Shepherd's Wife
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:The Shepherd's Wife
ABC 40221 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:6/8  K:Eb      H:BLQVZ T:The Shepherd's Wife
ABC   3 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:the Shepherd's Wife
ABC   3 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:the Shepherd's Wife
ABC   3 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"LOZ  T:the Shepherd's Wife
ABC 40221 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:6/8  K:Eb      H:BLQVZ T:The Shepherd's Wife
ABC 40221 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:6/8  K:Eb      H:BLQVZ T:The Shepherd's Wife
ABC   1 C1:030001010001010 C2:uuuuuudduuudddd M:3/4  K:Emin     H:LR   T:The Shepherd's Wife
ABC  798 C1:002023077071267 C2:uuuddduudddduud M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Shepherd's Wife
ABC  798 C1:002023077071267 C2:uuuddduudddduud M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Shepherd's Wife
ABC   74 C1:002023077071267 C2:uuuddduudddduud M:6/8  K:D      H:DLRZ  T:Shepherd's Wife
ABC  124 C1:002023077071267 C2:uuuddduudddduud M:6/8  K:D      H:DLRZ  T:Shepherd's Wife
ABC  196 C1:301101103076111 C2:uuuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:"LR  T:Shepherd's Wife, The
ABC 19067 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Shepherd's Wife, The
ABC  9524 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:3/4  K:G      H:FLOQRZ T:Shepherd's Wife,The. FTB.168
ABC   1 C1:116100071167000 C2:uududuudduuudud M:   K:G      H:A   T:Shepherd’s Aid
ABC   1 C1:116100177116704 C2:uuduudduuddduuu M:   K:G      H:A   T:Shepherd’s Aye
ABC   1 C1:400441111026076 C2:duduuuuuddduudu M:4/4  K:Bm      H:LR   T:Shepherd’s Daughter, The
ABC   1 C1:400441212716076 C2:duduuuududddudu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Shepherd’s Daughter, The
ABC   1 C1:116700076    C2:uuddud     M:   K:D      H:    T:Shepherd’s Hay
ABC   1 C1:116101771167422 C2:uuduudduuddduuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shepherd’s Hey
ABC   14 C1:450747016607400 C2:uuddduuduuddddd M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Shepherd’s Hey,aka. ST.14
ABC   36 C1:250127637502636 C2:uduudduddududud M:2/4  K:C      H:ALQRSZ T:Shepherd’s Hey,aka. TJD.36
ABC  132 C1:011100050111777 C2:uuuduuudddududu M:C|  K:D      H:BLQRZ T:Shepherd’s Round. JJo6.138
ABC   1 C1:011011030761115 C2:uuuuudduuuddddu M:6/8  K:E      H:BLRZ  T:Shepher's Wife, The
ABC   1 C1:111100610207060 C2:uuuuduuddduuuud M:4/4  K:G      H:L   T:Shepton Hornpipe
ABC   1 C1:111100610207060 C2:uuuuduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LO  T:the Shepton Hornpipe
ABC   1 C1:111100610207060 C2:uuuuduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LO  T:the Shepton Hornpipe
ABC   1 C1:111100610207060 C2:uuuuduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LO  T:the Shepton Hornpipe
ABC   1 C1:111100610207060 C2:uuuuduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LO  T:the Shepton Hornpipe
ABC   1 C1:111100610207060 C2:uuuuduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LO  T:the Shepton Hornpipe
ABC   1 C1:111100610207006 C2:uuuuduuddduuuud M:2/2  K:G      H:"LRSZ T:SHEPTON HORNPIPE
ABC  451 C1:020700040211060 C2:udduuuduudduuud M:2/2  K:G      H:L   T:Shepton Mallet Hornpipe
ABC  451 C1:020700040211060 C2:udduuuduudduuud M:2/2  K:G      H:L   T:Shepton Mallet Hornpipe
ABC  451 C1:020700040211060 C2:udduuuduudduuud M:2/2  K:G      H:L   T:Shepton Mallet Hornpipe
ABC  451 C1:020700040211060 C2:udduuuduudduuud M:2/2  K:G      H:L   T:Shepton Mallet Hornpipe
ABC  451 C1:020700040211060 C2:udduuuduudduuud M:2/2  K:G      H:L   T:Shepton Mallet Hornpipe
ABC  451 C1:020700040211060 C2:udduuuduudduuud M:2/2  K:G      H:L   T:Shepton Mallet Hornpipe
ABC  451 C1:020700040211060 C2:udduuuduudduuud M:2/2  K:G      H:L   T:Shepton Mallet Hornpipe
ABC  451 C1:020700040211060 C2:udduuuduudduuud M:2/2  K:G      H:L   T:Shepton Mallet Hornpipe
ABC   1 C1:220727042207240 C2:uuuuduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shepton Reel
ABC   44 C1:220727042207240 C2:uuuuduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shepton Reel
ABC   44 C1:220727042207240 C2:uuuuduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shepton Reel
ABC   44 C1:220727042207240 C2:uuuuduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shepton Reel
ABC  739 C1:120176611206210 C2:uuuddduuuduuddd M:4/4  K:A      H:LSZ  T:She Put a Knee On the Old Man
ABC  739 C1:120176611206210 C2:uuuddduuuduuddd M:4/4  K:A      H:LSZ  T:She Put a Knee On the Old Man
ABC  739 C1:120176611206210 C2:uuuddduuuduuddd M:4/4  K:A      H:LSZ  T:She Put a Knee On the Old Man
ABC  739 C1:120176611206210 C2:uuuddduuuduuddd M:4/4  K:A      H:LSZ  T:She Put a Knee On the Old Man
ABC  179 C1:017670120036076 C2:uddduuudddduddu M:C   K:G      H:"CL  T:She Put Her Hand on My Knee
ABC  179 C1:017670120036076 C2:uddduuudddduddu M:C   K:G      H:"CL  T:She Put Her Hand on My Knee
ABC  480 C1:017670120036076 C2:uddduuudddduddu M:C   K:G      H:"CL  T:She Put Her Hand on My Knee
ABC  480 C1:017670120036076 C2:uddduuudddduddu M:C   K:G      H:"CL  T:She Put Her Hand on My Knee
ABC  480 C1:017670120036076 C2:uddduuudddduddu M:C   K:G      H:"CL  T:She Put Her Hand on My Knee
ABC  480 C1:017670120036076 C2:uddduuudddduddu M:C   K:G      H:"CL  T:She Put Her Hand on My Knee
ABC  179 C1:017670120036076 C2:uddduuudddduddu M:C   K:G      H:"CL  T:She Put Her Hand on My Knee
ABC  480 C1:017670120036076 C2:uddduuudddduddu M:C   K:G      H:"CL  T:She Put Her Hand on My Knee
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Sher #1 (Dm F Dm F Dm Dfr Gm Dfr)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Sher #1 (Em G Em G Em Efr Am Efr)
ABC   1 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:E=f^g    H:"DLO  T:Sher #2 (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC   1 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:E=f^g    H:"DLO  T:Sher #2 (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC   1 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:E=f^g    H:"DLO  T:Sher #2 (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC   1 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:E=f^g    H:"DLO  T:Sher #2 (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC   1 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:E=f^g    H:"DLO  T:Sher #2 (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC   1 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:^f_B_e    H:"DLO  T:Sher #2 (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC   1 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:^f_B_e    H:"DLO  T:Sher #2 (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC   1 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:^f_B_e    H:"DLO  T:Sher #2 (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC   1 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:^f_B_e    H:"DLO  T:Sher #2 (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC   1 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:^f_B_e    H:"DLO  T:Sher #2 (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC   2 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:^f_B_e    H:"DLO  T:Sher #2 (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC  557 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:F#Phr^A   H:LOSZ  T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC  557 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:F#Phr^A   H:LOSZ  T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC  500 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:F#Phr^A   H:LOSZ  T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC  500 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:F#Phr^A   H:LOSZ  T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:F#Phr^A   H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:F#Phr^A   H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC  556 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr^c    H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC  556 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr^c    H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC  499 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr^c    H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC  499 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr^c    H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:_B^c     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:_B^c     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:_B^c     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:_B^c     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:_B^c     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:_B^c     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:^d$f     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:^d$f     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:^d$f     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:^d$f     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:^d$f     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:^d$f     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:^d$f     H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC  556 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr^c    H:"LOSZ T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC  557 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:F#Phr^A   H:LOSZ  T:Sher 3 ("Philadelphia")
ABC  559 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Em      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  559 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Em      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  502 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Em      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  502 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Em      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  560 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Gm      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  560 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Gm      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  503 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Gm      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  503 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Gm      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  558 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Am      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  558 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Am      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  501 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Am      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  501 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Am      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC   1 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Em      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC   1 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Em      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC   1 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Gm      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC   1 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Gm      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC   1 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Gm      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC   1 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Gm      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC   1 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Am      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC   1 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Am      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC   1 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Am      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC   1 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Am      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  558 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Am      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  559 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Em      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC  560 C1:070507000700070 C2:udddddudddduuud M:2/4  K:Gm      H:"BLO  T:Sher 5 (Russian)
ABC   1 C1:070000074040404 C2:ddudududddudduu M:4/4  K:CMix     H:O   T:Sher
ABC   54 C1:070000074040404 C2:ddudududddudduu M:4/4  K:CMix     H:ORS  T:Sher
ABC   18 C1:071707020101000 C2:dudduuududdduud M:2/4  K:GDor     H:CFLQZ T:Sher
ABC  549 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  549 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  550 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  550 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  549 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  549 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  550 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  550 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC   1 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  492 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  492 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  493 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  493 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  492 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  492 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  493 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  493 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC   18 C1:071707020101000 C2:dudduuududdduud M:2/4  K:GDor     H:CFLQZ T:Sher
ABC  549 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:APhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  550 C1:010100007107070 C2:uududduuududddu M:2/4  K:BPhr     H:"LOSZ T:Sher
ABC  1148 C1:070000074040404 C2:ddudududddudduu M:4/4  K:C      H:FOZ  T:Sher
ABC   1 C1:304677302411104 C2:uuddduuduuududd M:6/8  K:G      H:ACOQRS T:The Sherborne Jig
ABC   1 C1:304677302411104 C2:uuddduuduuududd M:6/8  K:G      H:ACOQRS T:The Sherborne Jig
ABC   34 C1:477770477775071 C2:uddddudddduduuu M:6/8  K:G      H:AL   T:Sherborne Jig, Longborough
ABC   34 C1:477770477775071 C2:uddddudddduduuu M:6/8  K:G      H:AL   T:Sherborne Jig, Longborough
ABC   13 C1:004677004511104 C2:uddduduuududduu M:6/8  K:G      H:AL   T:Sherborne Jig, Sherborne
ABC   13 C1:004677004511104 C2:uddduduuududduu M:6/8  K:G      H:AL   T:Sherborne Jig, Sherborne
ABC   1 C1:010206070301010 C2:uudduuuuddudddd M:3/4  K:G      H:L   T:Sherborne Waltz
ABC 15008 C1:020607030101020 C2:udduuuudduddddu M:3/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Sherborne Waltz
ABC   1 C1:267311267016777 C2:udduuuudduddddd M:3/4  K:G      H:LRZ  T:Sherbourne Waltz
ABC   1 C1:267311267016777 C2:udduuuudduddddd M:3/4  K:G      H:LRZ  T:Sherbourne Waltz
ABC   27 C1:267311267016777 C2:udduuuudduddddd M:3/4  K:G      H:LRZ  T:Sherbourne Waltz
ABC  250 C1:267311267016777 C2:udduuuudduddddd M:3/4  K:G      H:LRZ  T:Sherbourne Waltz
ABC  320 C1:267311267016777 C2:udduuuudduddddd M:3/4  K:G      H:LRZ  T:Sherbourne Waltz
ABC  250 C1:267311267016777 C2:udduuuudduddddd M:3/4  K:G      H:LRZ  T:Sherbourne Waltz
ABC  320 C1:267311267016777 C2:udduuuudduddddd M:3/4  K:G      H:LRZ  T:Sherbourne Waltz
ABC  4297 C1:020007070400070 C2:udduddddddduddd M:2/4  K:D      H:LVZ  T:Sherburn Castle
ABC   1 C1:020007070400070 C2:udduddddddduddd M:2/4  K:D      H:BLSVZ T:Sherburn Castle
ABC  143 C1:407730770707737 C2:udddddddudddudd M:2/4  K:D      H:BLQZ  T:Sherburn Castle. JJo5.143
ABC   1 C1:006122000007617 C2:duuuuuddudduddu M:4/4  K:D      H:CLVw  T:Sherburne C. M.
ABC   1 C1:006122000007617 C2:duuuuuddudduddu M:4/4  K:D      H:CLVw  T:Sherburne C. M.
ABC   1 C1:006122000007617 C2:duuuuuddudduddu M:4/4  K:C      H:CLQVw T:Sherburne C. M.
ABC   18 C1:006122000007617 C2:duuuuuddudduddu M:4/4  K:D      H:CLVw  T:Sherburne C. M.
ABC   21 C1:006122000007617 C2:duuuuuddudduddu M:4/4  K:D      H:CLVw  T:Sherburne C. M.
ABC   26 C1:006122000007617 C2:duuuuuddudduddu M:4/4  K:C      H:CLQVw T:Sherburne C. M.
ABC  494 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:D      H:"DLO  T:Sher (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC  551 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:D      H:"DLO  T:Sher (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC  552 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:E      H:"DLO  T:Sher (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC  494 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:D      H:"DLO  T:Sher (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC  551 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:D      H:"DLO  T:Sher (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC  552 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:E      H:"DLO  T:Sher (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC  495 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:E      H:"DLO  T:Sher (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC  495 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:E      H:"DLO  T:Sher (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC  551 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:D      H:"DLO  T:Sher (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC  552 C1:000711610002777 C2:duuduuddduuduud M:2/4  K:E      H:"DLO  T:Sher (Dave Tarras' extra parts to Sher 1)
ABC   1 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  561 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LO  T:Sherele
ABC  561 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LO  T:Sherele
ABC  561 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LO  T:Sherele
ABC  561 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LO  T:Sherele
ABC   23 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LO  T:Sherele
ABC  504 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LO  T:Sherele
ABC  504 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LO  T:Sherele
ABC  504 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LO  T:Sherele
ABC  504 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LO  T:Sherele
ABC   1 C1:000000027711010 C2:udduuuuuududdud M:4/4  K:DPhr     H:FLQZ  T:Sherele
ABC  170 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  170 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  297 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  297 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  309 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  309 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  358 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  373 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  392 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  410 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  444 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  297 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  297 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  309 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  309 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  358 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  373 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  392 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  410 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  444 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  5611 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQV T:Sherele
ABC  5611 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQV T:Sherele
ABC   1 C1:000000027711010 C2:udduuuuuududdud M:4/4  K:DPhr     H:FLQZ  T:Sherele
ABC   1 C1:000000027711010 C2:udduuuuuududdud M:4/4  K:DPhr     H:FLQZ  T:Sherele
ABC   0 C1:000000007070707 C2:dddduuudddddduu M:4/4  K:DPhr     H:LQ   T:Sherele
ABC   39 C1:000000027711010 C2:udduuuuuududdud M:4/4  K:DPhr     H:FLQZ  T:Sherele
ABC  444 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Sherele
ABC  561 C1:771101070000000 C2:dduuududduuuuuu M:4/4  K:Cm      H:"LO  T:Sherele
ABC  496 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  553 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  496 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  553 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  497 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  554 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  497 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  554 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  498 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:F#m     H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  555 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:F#m     H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  498 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:F#m     H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  555 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:F#m     H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC   2 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  553 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  554 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC  555 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:F#m     H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   2 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa)  [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Am      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Am]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) (Bm)
ABC   2 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Bm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa)  (Bm)
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:F#m     H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [F#m]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:F#m     H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [F#m]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:F#m     H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [F#m]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:F#m     H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [F#m]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:F#m     H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [F#m]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDL  T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC   1 C1:207070701600010 C2:uddduduuudddudd M:4/4  K:Gm      H:"BDLO T:Sher (from Khevrisa) [Gm]
ABC  577 C1:061011115061076 C2:duuuuuddudduuuu M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Sheridan of Coolcanig.
ABC  577 C1:061011115061076 C2:duuuuuddudduuuu M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Sheridan of Coolcanig.
ABC   1 C1:061011115061076 C2:duuuuuddudduuuu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Sheridan of Coolcanig
ABC  577 C1:061011115061076 C2:duuuuuddudduuuu M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Sheridan of Coolcanig.
ABC  0577 C1:061011115061076 C2:duuuuuddudduuuu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"Sheridan Of Coolcanig" (air) 0577
ABC  0577 C1:061011115061076 C2:duuuuuddudduuuu M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"Sheridan Of Coolcanig" (air) 0577
ABC  106 C1:711123727752771 C2:duuuuududdduddu M:C|  K:G      H:LRZ  T:Sheridan's Hornpipe
ABC  106 C1:711123727752771 C2:duuuuududdduddu M:C|  K:G      H:LRZ  T:Sheridan's Hornpipe
ABC  106 C1:711123727752771 C2:duuuuududdduddu M:C|  K:G      H:LRZ  T:Sheridan's Hornpipe
ABC   1 C1:177777176617717 C2:ududdduddduduud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Sheriff Muir [2]
ABC   1 C1:000000770011000 C2:dduuduudduuuddu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Sheriff Muir
ABC   7 C1:223716627066002 C2:uuududduddduddd M:6/8  K:G      H:DLOQRZ T:Sheriff Muldoon
ABC   7 C1:223716627066002 C2:uuududduddduddd M:6/8  K:G      H:DLOQRZ T:Sheriff Muldoon
ABC   7 C1:223716627066002 C2:uuududduddduddd M:6/8  K:G      H:DLOQRZ T:Sheriff Muldoon
ABC   7 C1:223716627066002 C2:uuududduddduddd M:6/8  K:G      H:DLOQRZ T:Sheriff Muldoon
ABC   1 C1:177716717066172 C2:udududdudddudud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Sheriff Muldoon's
ABC   1 C1:000107070701060 C2:udududdudddudud M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Sheriff Muldoon's Jig
ABC   1 C1:000107070701060 C2:udududdudddudud M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Sheriff Muldoon's Jig
ABC   1 C1:177716717066172 C2:udududdudddudud M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:SHERIFF MULDOON'S -- JIG
ABC   1 C1:177716717066172 C2:udududdudddudud M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:SHERIFF MULDOON'S -- JIG
ABC  252 C1:256160071722170 C2:uddudduduuuduud M:C|  K:D      H:LOQRSZ T:Sheriffs Ball. VWMLa.252
ABC  8914 C1:256160071722170 C2:uddudduduuuduud M:C|  K:D      H:BFLOQRSZ T:Sheriffs Ball. VWMLa.252
ABC   59 C1:122777331223532 C2:duuddduuduuuduu M:2/4  K:G      H:ALQRSZ T:The Sheriff's Dinner
ABC   59 C1:122777331223532 C2:duuddduuduuuduu M:2/4  K:G      H:ALQRSZ T:The Sheriff's Dinner
ABC   1 C1:660126743001660 C2:ddduuuddduuuddd M:4/4  K:Emin     H:L   T:Sheriff's Ride
ABC  3160 C1:060001117707004 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Sheriff's Ride
ABC  321 C1:060001117707004 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Dm      H:"LRS  T:Sheriff's Ride
ABC  321 C1:060001117707004 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Dm      H:"LRS  T:Sheriff's Ride
ABC   1 C1:000601117707040 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Cm      H:AL   T:Sheriff's Ride, Lichfield
ABC   1 C1:000601117707040 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Cm      H:ALR  T:Sheriff's Ride, Lichfield
ABC   7 C1:000601117707040 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Cm      H:AL   T:Sheriff's Ride, Lichfield
ABC   7 C1:000601117707040 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Cm      H:AL   T:Sheriff's Ride, Lichfield
ABC  427 C1:060001117707040 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Sheriff's Ride - Litchfield
ABC  427 C1:060001117707040 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Sheriff's Ride - Litchfield
ABC  427 C1:060001117707040 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Sheriff's Ride - Litchfield
ABC  427 C1:060001117707040 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Sheriff's Ride - Litchfield
ABC  427 C1:060001117707040 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Sheriff's Ride - Litchfield
ABC  427 C1:060001117707040 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Sheriff's Ride - Litchfield
ABC  427 C1:060001117707040 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Sheriff's Ride - Litchfield
ABC  427 C1:060001117707040 C2:duuuddduuuddduu M:4/4  K:Em      H:L   T:Sheriff's Ride - Litchfield
ABC   1 C1:177773233711123 C2:uddddduuuduuuuu M:C|  K:G      H:L   T:Sherlock's
ABC   1 C1:766011037621766 C2:ddduuudduuddduu M:6/8  K:G      H:HLRSZ T:Sherlocks
ABC   47 C1:766011037621766 C2:ddduuudduuddduu M:6/8  K:G      H:HRSZ  T:Sherlocks
ABC   47 C1:766011037621766 C2:ddduuudduuddduu M:6/8  K:G      H:HRSZ  T:Sherlocks
ABC   47 C1:766011037621766 C2:ddduuudduuddduu M:6/8  K:G      H:HRSZ  T:Sherlocks
ABC   1 C1:766011037621766 C2:ddduuudduuddduu M:6/8  K:G      H:HRSZ  T:Sherlocks
ABC   1 C1:766011037621766 C2:ddduuudduuddduu M:6/8  K:G      H:HRSZ  T:Sherlocks
ABC   1 C1:177773233711123 C2:uddddduuuduuuuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Sherlock's
ABC   2 C1:777717460710  C2:ddddududdu   M:4/4  K:Cmaj     H:LR   T:Sherlock's
ABC   3 C1:531124677777161 C2:duuuuuddddddudu M:4/4  K:Cmaj     H:LR   T:Sherlock's
ABC   4 C1:531111467777716 C2:duuuuuuddddddud M:4/4  K:Cmaj     H:LR   T:Sherlock's
ABC   5 C1:712111377777717 C2:duduuuuddddddud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Sherlock's
ABC   53 C1:177773233711123 C2:uddddduuuduuuuu M:C|  K:G      H:LZ   T:Sherlock's
ABC   53 C1:177773233711123 C2:uddddduuuduuuuu M:C|  K:G      H:LZ   T:Sherlock's
ABC   26 C1:766011376111766 C2:ddduuudduuudddu M:6/8  K:G      H:HLRZ  T:Sherlocks
ABC   47 C1:766011037621766 C2:ddduuudduuddduu M:6/8  K:G      H:HRSZ  T:Sherlocks
ABC  247 C1:766011376111766 C2:ddduuudduuudddu M:6/8  K:G      H:HLRZ  T:Sherlocks
ABC  146 C1:200632652261662 C2:uduudduududdudu M:4/4  K:D      H:FLRSZ T:Sherlock's Fancy
ABC  500 C1:200632652261662 C2:uduudduududdudu M:4/4  K:D      H:FLRSZ T:Sherlock's Fancy
ABC   4 C1:111177773223712 C2:uuuudddduuuudud M:4/4  K:G      H:LR   T:Sherlock’s
ABC   4 C1:211767323371112 C2:uuuddduududuuuu M:4/4  K:G      H:LR   T:Sherlock’s
ABC   1 C1:026607301007025 C2:uddduudduuddddu M:6/8  K:Ab      H:L   T:The Sherman Cyclone
ABC   1 C1:026607301007025 C2:uddduudduuddddu M:6/8  K:Ab      H:L   T:The Sherman Cyclone
ABC   1 C1:026607301007025 C2:uddduudduuddddu M:6/8  K:Ab      H:L   T:The Sherman Cyclone
ABC   1 C1:315735073660015 C2:uuddduduuududdd M:2/4  K:G      H:BCLZ  T:Sherman's Reel
ABC   2 C1:040003070077010 C2:uuddduddduuudud M:C   K:Emin     H:LS   T:She roase and let `m in
ABC 21101 C1:041703070077010 C2:uududddudddduud M:C|  K:Gm      H:BFLQZ T:SHE ROSE AND LET ME IN
ABC 10811 C1:041703070077010 C2:uududddudddduud M:C   K:Em      H:BLQSZ T:SHE ROSE AND LET ME IN.
ABC   1 C1:000400000003000 C2:uudddudddduudud M:4/4  K:Em      H:ACILORS T:She Rose and Let Me In
ABC   1 C1:041703070077010 C2:uududddudddduud M:C   K:Em      H:BFLOWZw T:SHE ROSE AND LET ME IN
ABC   1 C1:041703070077010 C2:uududddudddduud M:C   K:Em      H:BFLOWZw T:SHE ROSE AND LET ME IN
ABC   36 C1:041703070077020 C2:uududdduddddduu M:4/4  K:Gm      H:ALQSZ T:She Rose and Loote me in. JClw.36
ABC  5548 C1:041703070077020 C2:uududdduddddduu M:4/4  K:G      H:ABFLQSZ T:She Rose and Loote me in. JClw.36
ABC   3 C1:041703070077010 C2:uududddudddduud M:C   K:E      H:LRSZ  T:She rose & let me inn
ABC   1 C1:077403070077077 C2:dduuddddduddddd M:4/4  K:Bb      H:L   T:She Rose to Let Me In
ABC   1 C1:077403070077077 C2:dduuddddduddddd M:4/4  K:Bb      H:L   T:She Rose to Let Me In
ABC   1 C1:077403070077077 C2:dduuddddduddddd M:4/4  K:Bb      H:L   T:She Rose to Let Me In
ABC   1 C1:077403070077077 C2:dduuddddduddddd M:4/4  K:Bb      H:BLQSWZ T:She Rose to Let Me In
ABC  177 C1:077403070077077 C2:dduuddddduddddd M:4/4  K:Bb      H:BLQSWZ T:She Rose to Let Me In
ABC   31 C1:117711010077110 C2:uudduuudduuduud M:4/4  K:A      H:"LR  T:Sherriff Muir
ABC 21734 C1:007711051177110 C2:dduuduudduuuddu M:C   K:A      H:BLOQSZ T:SHERRIFF MUIR
ABC   1 C1:007711051177110 C2:dduuduudduuuddu M:C   K:A      H:BLRZ  T:Sherriff Muir
ABC   31 C1:117711010077110 C2:uudduuudduuduud M:4/4  K:A      H:"LR  T:Sherriff Muir
ABC   1 C1:117711010077110 C2:uudduuudduuduud M:C   K:A      H:LRSZ  T:Sherriff Muir (sic)
ABC  7195 C1:117711010077110 C2:uudduuudduuduud M:C|  K:A      H:ABCFLOQRSZ T:Sherriff Muir. WI.083
ABC 143109 C1:711703111777050 C2:duuduuuudddduuu M:C   K:D      H:BLQRZ T:the SHERWOOD RANGERS
ABC   1 C1:711703111777050 C2:duuduuuudddduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Sherwood Rangers
ABC   1 C1:071260220713503 C2:duuduuduududddd M:4/4  K:G      H:"CL  T:Sheryl's Hornpipe
ABC   1 C1:071260220713503 C2:duuduuduududddd M:4/4  K:G      H:"CL  T:Sheryl's Hornpipe
ABC   1 C1:071260220713503 C2:duuduuduududddd M:4/4  K:G      H:"CL  T:Sheryl's Hornpipe
ABC   1 C1:071260220713503 C2:duuduuduududddd M:4/4  K:G      H:"CL  T:Sheryl's Hornpipe
ABC   1 C1:071260220713503 C2:duuduuduududddd M:4/4  K:G      H:"CL  T:Sheryl's Hornpipe
ABC   2 C1:071260220713503 C2:duuduuduududddd M:4/4  K:G      H:"CL  T:Sheryl's Hornpipe
ABC   44 C1:767511100020016 C2:dddduuuuuuddduu M:3/4  K:G      H:BLZ  T:She's A Daughter of Daniel O'Connell
ABC   44 C1:767511100020016 C2:dddduuuuuuddduu M:3/4  K:G      H:BLZ  T:She's A Daughter of Daniel O'Connell
ABC   1 C1:070607050101010 C2:dddduuuuuuddduu M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:She's a Daughter of Daniel O'Connell
ABC   44 C1:767511100020016 C2:dddduuuuuuddduu M:3/4  K:G      H:BLZ  T:She's A Daughter of Daniel O'Connell
ABC  0044 C1:070607050101010 C2:dddduuuuuuddduu M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"She's A Daughter Of Daniel O'Connell" (song) 0044
ABC  349 C1:050317767716000 C2:duudddddudduuud M:3/4  K:Dm      H:BLZ  T:SHE'S A DEAR MAID TO ME
ABC  349 C1:050317767716000 C2:duudddddudduuud M:3/4  K:Dm      H:BLZ  T:SHE'S A DEAR MAID TO ME
ABC   1 C1:050317767716000 C2:duudddddudduuud M:3/4  K:D      H:LRSZ  T:She's a Dear Maid to Me
ABC  349 C1:050317767716000 C2:duudddddudduuud M:3/4  K:Dm      H:BLZ  T:SHE'S A DEAR MAID TO ME
ABC  0349 C1:050317767716000 C2:duudddddudduuud M:3/4  K:G      H:BCILQZ T:"She's A Dear Maid To Me" (air) 0349
ABC   1 C1:661100116611700 C2:dduuuudduududdu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:She Said She Couldn't Dance
ABC   16 C1:661100116611700 C2:dduuuudduududdu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:She said she couldn't Dance
ABC   16 C1:661100116611700 C2:dduuuudduududdu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:She said she couldn't Dance
ABC   81 C1:001166117003661 C2:uudduududduuuuu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:She said she couldn't Dance
ABC   81 C1:001166117003661 C2:uudduududduuuuu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:She said she couldn't Dance
ABC   1 C1:061076700111000 C2:duddduuuudduddd M:6/8  K:F      H:L   T:She Said the Same to Me
ABC   1 C1:061076700111000 C2:duddduuuudduddd M:6/8  K:F      H:L   T:She Said the Same to Me
ABC   1 C1:667062005011771 C2:dddduduudduuuuu M:3/4  K:D      H:LQRZ  T:She's A Lassie From Lancashire
ABC   1 C1:667062005011771 C2:dddduduudduuuuu M:3/4  K:D      H:LQRZ  T:She's A Lassie From Lancashire
ABC   1 C1:667062005011771 C2:dddduduudduuuuu M:3/4  K:D      H:LQRZ  T:She's A Lassie From Lancashire
ABC  001 C1:667062001047016 C2:dddduuududduudu M:3/4  K:D      H:CLQRSZw T:She's A Lassie From Lancashire
ABC  001 C1:667062001047016 C2:dddduuududduudu M:3/4  K:D      H:CLQRSZw T:She's A Lassie From Lancashire
ABC  001 C1:667062001047016 C2:dddduuududduudu M:3/4  K:D      H:CLQRSZw T:She's A Lassie From Lancashire
ABC   34 C1:667062005011771 C2:dddduduudduuuuu M:3/4  K:D      H:LQRZ  T:She's A Lassie From Lancashire
ABC   1 C1:667062005011771 C2:dddduduudduuuuu M:3/4  K:D      H:LQRZ  T:She's a Lassie From Lancashire
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shes Always a Woman to Me (2:51)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shes Always a Woman to Me [Flute] (2:49)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shes Always a Woman to Me [Harp] (2:49)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shes Always a Woman to Me [Lute] (2:35)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shes Always a Woman to Me [Theorbo] (2:51)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She's An Angel - LUTE (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shes An Angel - Theorbo Solo (by Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shes-a-Rainbow (2:56)
ABC  513 C1:177077167063111 C2:udddduddduuuudd M:6/8  K:Gm      H:BLZ  T:She's as False as She's Fair
ABC  513 C1:177077167063111 C2:udddduddduuuudd M:6/8  K:Gm      H:BLZ  T:She's as False as She's Fair
ABC   1 C1:177077167063111 C2:udddduddduuuudd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:She's as False as She's Fair
ABC  513 C1:177077167063111 C2:udddduddduuuudd M:6/8  K:Gm      H:BLZ  T:She's as False as She's Fair
ABC   1 C1:070700070707000 C2:ddddduduuuuddud M:6/8  K:A      H:CLQR  T:She's Bonnie an' Braw
ABC   1 C1:070700070707000 C2:ddddduduuuuddud M:6/8  K:A      H:CLQR  T:She's Bonnie an' Braw
ABC   1 C1:770777300006111 C2:dddddudduuuuudd M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:She's Bonnie an' Braw
ABC   1 C1:110107070007070 C2:uuudddduddduuuu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:She's Fair and Fancy
ABC   1 C1:110107070007070 C2:uuudddduddduuuu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:She's Fair and Fancy
ABC   1 C1:177077176054111 C2:udddduddduuuudd M:6/8  K:E      H:CGQRS T:She's Fair and Fancy
ABC   1 C1:177077176054111 C2:udddduddduuuudd M:6/8  K:E      H:CGQRS T:She's Fair and Fancy
ABC   1 C1:177077167054111 C2:udddduddduuuudd M:6/8  K:Emin     H:LSZ  T:She's Fair and Fause
ABC 20022 C1:177077167063111 C2:udddduddduuuudd M:6/8  K:Am      H:BFLQZ T:SHE'S FAIR & FAUSE
ABC   1 C1:220063116766220 C2:uuduuuuddddduuu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:She's Far from the Land
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shes Got a Way (By: Sambuka of Firefoot)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She's Got A Way [Clarinet] (3:09) - Billy Joel
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She's Got A Way [Clarinet] (3:09) - Billy Joel
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She's Got A Way [Harp] (3:09) - Billy Joel
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She's Got A Way [Harp] (3:09) - Billy Joel
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She's Got A Way [Harp Solo] (3:09) - Billy Joel
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She's Got A Way [Theorbo] (3:09) - Billy Joel
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She's Got A Way [Theorbo] (3:09) - Billy Joel
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shes Got a Way (Transcribed by:Bungee)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shes Got The Look (3:49)
ABC  620 C1:070600070000000 C2:ddduudududdduud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Sheshe duidui qingfengnian
ABC  312 C1:077707000211076 C2:dddduuuuddduuud M:3/4  K:G      H:BCLOZ T:She Shoh yn laa
ABC   4 C1:512512171272777 C2:duuduuuudududdd M:4/4  K:Gm      H:CLQ  T:She's in the Attic
ABC   1 C1:512512171272777 C2:duuduuuudududdd M:4/4  K:Gmin     H:LR   T:She's In The Attic
ABC   1 C1:000713031013011 C2:duduuuuuuddduud M:3/4  K:A      H:L   T:She's Like the Swallow
ABC   1 C1:000713031013011 C2:duduuuuuuddduud M:3/4  K:A      H:L   T:She's Like the Swallow
ABC   1 C1:000713031013011 C2:duduuuuuuddduud M:3/4  K:A      H:L   T:She's Like the Swallow
ABC   1 C1:000000070103000 C2:duduuuuuuddduud M:3/4  K:A      H:"BLQSWZ T:She's Like the Swallow
ABC  178 C1:000000070103000 C2:duduuuuuuddduud M:3/4  K:A      H:"BLQSWZ T:She's Like the Swallow
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She's Like the Wind
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:She's Not There - Bagpipe (2:30) (344)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:She's Not There - Drum (2:30) (1245)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:She's Not There - Flute (2:30) (183)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:She's Not There - Harp (2:30) (1269)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:She's Not There - Horn (2:30) (560)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:She's Not There - Lute (2:30) (274)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She's Not There [Lute / Lead] v.1 (By:Bungee)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:She's Not There - Theorbo (2:30) (483)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She's Not There [Theorbo / Bass] v.1 (By:Bungee)
ABC   1 C1:201211606713171 C2:uuuuuddduuudduu M:C|  K:C      H:BLZ  T:She's o'er young to Marry yet
ABC   1 C1:201211606713171 C2:uuuuuddduuudduu M:C|  K:C      H:BLZ  T:She's o'er young to Marry yet
ABC   1 C1:201211776713171 C2:uuuuudddduuuddu M:4/4  K:D      H:"LR  T:She's Ower Young to Marry Yet
ABC   1 C1:201211776713171 C2:uuuuudddduuuddu M:4/4  K:D      H:"LR  T:She's Ower Young to Marry Yet
ABC   1 C1:201211776713171 C2:uuuuudddduuuddu M:4/4  K:D      H:"LR  T:She's Ower Young to Marry Yet
ABC   1 C1:020020001200110 C2:uuuuuudddduuudd M:4/4  K:C      H:CLQR  T:She's Ower Young to Marry Yet
ABC  1408 C1:201211732713171 C2:uuuuudduduuuddu M:4/4  K:C      H:"BCLRZ T:She's Ower Young To Marry Yet
ABC  1408 C1:201211732713171 C2:uuuuudduduuuddu M:4/4  K:C      H:"BCLRZ T:She's Ower Young To Marry Yet
ABC  1408 C1:201211732713171 C2:uuuuudduduuuddu M:4/4  K:C      H:"BCLRZ T:She's Ower Young To Marry Yet
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:R   T:She's Ower Young to Marry Yet
ABC   1 C1:201211776713171 C2:uuuuudddduuuddu M:4/4  K:D      H:"LR  T:She's Ower Young to Marry Yet
ABC   1 C1:201211776713171 C2:uuuuudddduuuddu M:4/4  K:D      H:"LR  T:She's Ower Young to Marry Yet
ABC   1 C1:201211776713171 C2:uuuuudddduuuddu M:4/4  K:D      H:"LR  T:She's Ower Young to Marry Yet
ABC   1 C1:201211776713171 C2:uuuuudddduuuddu M:4/4  K:D      H:"LR  T:She's Ower Young to Marry Yet
ABC  574 C1:220121177671317 C2:uuuuuudddduuudd M:4/4  K:D      H:"LQS  T:She's Ower Young to Marry Yet
ABC  2192 C1:406776374066703 C2:uddddududduddud M:C   K:F      H:BLRZ  T:SHE'S SWEETEST WHEN SHE SMILES
ABC   1 C1:406776374066703 C2:uddddududduddud M:C   K:F      H:LRSZ  T:She's Sweetest When She Smiles
ABC   1 C1:040000771104020 C2:udduududdduuuuu M:3/4  K:AMinor    H:LSZ  T:She's Sweetest When She's Naked
ABC   18 C1:020005671201020 C2:uddduuuuuduuuud M:6/4  K:A      H:LQSZ  T:[She's] Sweetest When She's Naked
ABC 19068 C1:040000771104020 C2:udduududdduuuuu M:3/4  K:Em      H:"CLOQRZ T:She's Sweetest When She's Naked
ABC   1 C1:012010000011067 C2:uuuuudddduuuddu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:She's the dear maid to me
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shes The One (4:10)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shes The One (4:11)
ABC   1 C1:000101070701070 C2:uuddudddudddudu M:9/8  K:Am      H:ACILORS T:She that Washes a Monday
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She Thinks My Tractor's Sexy [bagpipe] (3:44) - Kenny Chesney
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She Thinks My Tractor's Sexy [bass] (3:44) - Kenny Chesney
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She Thinks My Tractor's Sexy [drum] (3:44) - Kenny Chesney
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She Thinks My Tractor's Sexy [harp] (3:44) - Kenny Chesney
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She Thinks My Tractor's Sexy [horn] (3:44) - Kenny Chesney
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:She Thinks My Tractor's Sexy [lute] (3:44) - Kenny Chesney
ABC   1 C1:000727550007276 C2:duudududuududud M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shetland 7-Step Polka
ABC   4 C1:000000071161050 C2:duudududuududud M:4/4  K:GMaj     H:BLRSZ T:Shetland 7-Step Polka
ABC   14 C1:300072755000727 C2:uduudududuududu M:2/4  K:Gmaj     H:LRZ  T:Shetland 7-Step Polka
ABC   1 C1:170066170067170 C2:udddudddudduuuu M:6/8  K:D      H:"S   T:Shetland Boston
ABC  288 C1:170066170067170 C2:udddudddudduuuu M:6/8  K:D      H:"S   T:Shetland Boston
ABC  288 C1:170066170067170 C2:udddudddudduuuu M:6/8  K:D      H:"S   T:Shetland Boston
ABC  288 C1:170066170067170 C2:udddudddudduuuu M:6/8  K:D      H:"S   T:Shetland Boston
ABC   1 C1:177117500007707 C2:udduududdduudud M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shetland Bus
ABC   2 C1:177117500007717 C2:udduududdudduud M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shetland Bus
ABC   1 C1:600711276002623 C2:dduuudduduudddu M:C|  K:A      H:LRZ  T:Shetlander (LL)
ABC   1 C1:600711276002623 C2:dduuudduduudddu M:C|  K:A      H:LRZ  T:Shetlander (LL)
ABC   1 C1:600711276002623 C2:dduuudduduudddu M:C|  K:A      H:LRZ  T:Shetlander (LL)
ABC   1 C1:111166270265307 C2:uuuuddududduddu M:4/4  K:D      H:LRS  T:Shetland Fiddler
ABC   1 C1:111166270265307 C2:uuuuddududduddu M:4/4  K:D      H:LRS  T:Shetland Fiddler
ABC   51 C1:111166270265307 C2:uuuuddududduddu M:4/4  K:D      H:LRS  T:Shetland Fiddler
ABC  686 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:4/4  K:D      H:DLZ  T:Shetland Fiddler, The
ABC  686 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:4/4  K:D      H:DLZ  T:Shetland Fiddler, The
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:The Shetland Fiddler
ABC   1 C1:030265057711116 C2:uuddudduuuuddud M:4/4  K:D      H:"CLR  T:The Shetland Fiddler
ABC   1 C1:302650577111166 C2:uuddudduuuuddud M:4/4  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:302650577111166 C2:uuddudduuuuddud M:4/4  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:302650577111166 C2:uuddudduuuuddud M:4/4  K:D      H:"LZ  T:The Shetland Fiddler
ABC   1 C1:030265327711116 C2:uudduudduuuuddu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:The Shetland Fiddler
ABC   1 C1:030265327711116 C2:uudduudduuuuddu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:The Shetland Fiddler
ABC   1 C1:030265327711116 C2:uudduudduuuuddu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:The Shetland Fiddler
ABC  686 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:4/4  K:D      H:DLSZ  T:Shetland Fiddler, The
ABC  686 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:4/4  K:D      H:DLSZ  T:Shetland Fiddler, The
ABC  686 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:4/4  K:D      H:DLSZ  T:Shetland Fiddler, The
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:C|  K:D      H:LQRSZ T:The Shetland Fiddler
ABC   2 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   3 C1:302650577111166 C2:uuddudduuuuddud M:4/4  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC   1 C1:026505771111662 C2:uddudduuuuddudu M:C|  K:D      H:"LZ  T:the Shetland Fiddler
ABC  686 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:4/4  K:D      H:DLZ  T:Shetland Fiddler, The
ABC   1 C1:120265327711116 C2:uuudduudduuuudd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shetland Fiddler
ABC   1 C1:120265057711116 C2:uuuddudduuuuddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shetland Fiddler
ABC  686 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:4/4  K:D      H:DLZ  T:Shetland Fiddler, The
ABC  686 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:4/4  K:D      H:DLZ  T:Shetland Fiddler, The
ABC   34 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Shetland Fiddler
ABC   34 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Shetland Fiddler
ABC   23 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:C   K:D      H:L   T:Shetland Fiddler
ABC   23 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:C   K:D      H:L   T:Shetland Fiddler
ABC   23 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:C   K:D      H:L   T:Shetland Fiddler
ABC   23 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:C   K:D      H:L   T:Shetland Fiddler
ABC   1 C1:111166270265307 C2:uuuuddududduddu M:4/4  K:D      H:L   T:Shetland Fiddler, The
ABC  117 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:4/4  K:D      H:LQR  T:Shetland Fiddler
ABC  117 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:4/4  K:D      H:LQR  T:Shetland Fiddler
ABC   66 C1:111166270265307 C2:uuuuddududduddu M:4/4  K:D      H:DLR  T:Shetland Fiddler
ABC  332 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:C   K:D      H:LZ   T:Shetland Fiddler
ABC  332 C1:026532771111662 C2:udduudduuuuddud M:C   K:D      H:LZ   T:Shetland Fiddler
ABC  578 C1:302650577111166 C2:uuddudduuuuddud M:2/2  K:D      H:"LQSZ T:The Shetland Fiddler
ABC  1029 C1:210265327711116 C2:uuudduudduuuudd M:4/4  K:D      H:"LR  T:the Shetland Fiddler (A13)
ABC  1029 C1:210265327711116 C2:uuudduudduuuudd M:4/4  K:D      H:"LR  T:the Shetland Fiddler (A13)
ABC  1029 C1:210265327711116 C2:uuudduudduuuudd M:4/4  K:D      H:"LR  T:the Shetland Fiddler (A13)
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shetland Fiddler [Bagpipe](1:52)
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shetland Fiddler [Bagpipe](1:52)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shetland Fiddler [Drum](1:51)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shetland Fiddler [Drum](1:51)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shetland Fiddler [Horn](1:52)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shetland Fiddler [Horn](1:52)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shetland Fiddler [Lute](1:52)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shetland Fiddler [Lute](1:52)
ABC   1 C1:000224437771115 C2:uuduuddduuudddu M:4/4  K:D      H:CFLR  T:the Shetland Fiddlers' Society
ABC   1 C1:000224437771115 C2:uuduuddduuudddu M:4/4  K:D      H:CFLR  T:the Shetland Fiddlers' Society
ABC   1 C1:000224437771115 C2:uuduuddduuudddu M:4/4  K:D      H:CFLR  T:the Shetland Fiddlers' Society
ABC   1 C1:000224437771115 C2:uuduuddduuudddu M:4/4  K:D      H:CFLR  T:the Shetland Fiddlers' Society
ABC   1 C1:000224437771115 C2:uuduuddduuudddu M:4/4  K:D      H:CFLR  T:the Shetland Fiddlers' Society
ABC   2 C1:001722111777111 C2:uduuuuuddduuudd M:C   K:D      H:CDFLORZ T:the Shetland Fiddlers Society
ABC   2 C1:001722111777111 C2:uduuuuuddduuudd M:C   K:D      H:CDFLORZ T:the Shetland Fiddlers Society
ABC   2 C1:001722111777111 C2:uduuuuuddduuudd M:C   K:D      H:CDFLORZ T:the Shetland Fiddlers Society
ABC   2 C1:001722111777111 C2:uduuuuuddduuudd M:C   K:D      H:CDFLORZ T:the Shetland Fiddlers Society
ABC   2 C1:001722111777111 C2:uduuuuuddduuudd M:C   K:D      H:CDFLORZ T:the Shetland Fiddlers Society
ABC   1 C1:121070107032443 C2:uuuudududuudddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shetland Fiddlers' Society
ABC   24 C1:001722111777111 C2:uduuuuuddduuudd M:C   K:D      H:CDLOQRZ T:The Shetland Fiddlers Society
ABC   24 C1:001722111777111 C2:uduuuuuddduuudd M:C   K:D      H:CDLOQRZ T:The Shetland Fiddlers Society
ABC   24 C1:001722111777111 C2:uduuuuuddduuudd M:C   K:D      H:CDLOQRZ T:The Shetland Fiddlers Society
ABC   24 C1:001722111777111 C2:uduuuuuddduuudd M:C   K:D      H:CDLOQRZ T:The Shetland Fiddlers Society
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shetland Fiddler [Theorbo](1:52)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shetland Fiddler [Theorbo](1:52)
ABC   1 C1:011011177077060 C2:uuuuudddddudddu M:6/8  K:Ddor     H:BLR  T:Shetland Jig
ABC   1 C1:116625031120001 C2:uudduduuuuudddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shetland Molecule
ABC   2 C1:116625121120001 C2:uudduduuuuuuddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shetland Molecule
ABC   1 C1:116625121120001 C2:uudduduuuuuuddd M:4/4  K:Daj     H:LR   T:Shetland Molecule, The
ABC   1 C1:070707041163660 C2:ddduuududdudddd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Shetland Polka
ABC   1 C1:070707041163660 C2:ddduuududdudddd M:C|  K:G      H:"OQRS T:Shetland Polka
ABC   1 C1:070707041163660 C2:ddduuududdudddd M:C|  K:G      H:"OQRS T:Shetland Polka
ABC   59 C1:070707041163660 C2:ddduuududdudddd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Shetland Polka
ABC   59 C1:070707041163660 C2:ddduuududdudddd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Shetland Polka
ABC   59 C1:070707041163660 C2:ddduuududdudddd M:4/4  K:G      H:"LRS  T:Shetland Polka
ABC   18 C1:026503571166011 C2:uddudduudduuuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LQR  T:Shetland Reel
ABC   31 C1:007111046712002 C2:duuuddduuududdd M:4/4  K:G      H:FOQR  T:Shetland Reel
ABC   32 C1:026503571166011 C2:uddudduudduuuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LQR  T:Shetland Reel
ABC   48 C1:007111046712002 C2:duuuddduuududdd M:4/4  K:G      H:FOQR  T:Shetland Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shetland reel medley 60 (D G)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shetland reel medley 60 (D G)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shetland reel medley 60 (D G)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shetland reel medley 60 (D G)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shetland reel medley 60 (D G)
ABC   1 C1:777113362327001 C2:ddduududuuuduuu M:4/4  K:A      H:    T:Shetland Reels
ABC   30 C1:671200110071110 C2:dduuuuduuuddduu M:4/4  K:G      H:OQR  T:Shetland Reels
ABC   49 C1:671200110071110 C2:dduuuuduuuddduu M:4/4  K:G      H:OQR  T:Shetland Reels
ABC   1 C1:000600050006000 C2:dddduddduuduudu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Shetlands
ABC   48 C1:707100000677060 C2:ududddduduuuddu M:4/4  K:D      H:LRZ  T:Shetland Set No. 3
ABC   1 C1:371207722102560 C2:uduudduuuuddduu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:The Shetland Shepherdess
ABC   1 C1:371207722102560 C2:uduudduuuuddduu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:The Shetland Shepherdess
ABC   1 C1:371207722102560 C2:uduudduuuuddduu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:The Shetland Shepherdess
ABC   1 C1:031100310712005 C2:uuududuuduuuudd M:4/4  K:Amaj     H:"LR  T:Shetland Swamps, The
ABC  280 C1:005032006004001 C2:duuduuddudddduu M:6/8  K:A      H:L   T:Shetland Two Step
ABC  280 C1:005032006004001 C2:duuduuddudddduu M:6/8  K:A      H:L   T:Shetland Two Step
ABC   81 C1:005032006022711 C2:duuduuduudduddd M:6/8  K:A      H:LRZ  T:Shetland Two Step
ABC   81 C1:005032006022711 C2:duuduuduudduddd M:6/8  K:A      H:LRZ  T:Shetland Two Step
ABC   81 C1:005032006022711 C2:duuduuduudduddd M:6/8  K:A      H:LRZ  T:Shetland Two Step
ABC   81 C1:005032006022711 C2:duuduuduudduddd M:6/8  K:A      H:LRZ  T:Shetland Two Step
ABC   7 C1:220121160671317 C2:uuuuuuddduuuddu M:C|  K:C      H:BLQWZ T:She’s over young to marry. Ru1.007
ABC   33 C1:200511070602777 C2:uduuddudddddudd M:2/4  K:G      H:LQSZ  T:Shevchyk
ABC   1 C1:200511070602777 C2:uduuddudddddudd M:2/4  K:G      H:HLQS  T:Shevchyk
ABC  1107 C1:200511070602777 C2:uduuddudddddudd M:2/4  K:G      H:FHLOQZ T:Shevchyk
ABC   1 C1:300000270011006 C2:uuduuduuuududdu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Shevock
ABC   1 C1:011101000707060 C2:uuuudddduuuuudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:She Walked Thro' The Fair
ABC   1 C1:011101000707060 C2:uuuudddduuuuudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:She Walked Thro' The Fair
ABC   1 C1:011101000707060 C2:uuuudddduuuuudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:She Walked Thro' The Fair
ABC   12 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:LRZ  T:She Wants A Fellow
ABC   12 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:LRZ  T:She Wants A Fellow
ABC   12 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:LRZ  T:She Wants A Fellow
ABC   12 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:LRZ  T:She Wants A Fellow
ABC   12 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:LRZ  T:She Wants A Fellow
ABC   31 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:LRZ  T:She Wants A Fellow
ABC   12 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:LRZ  T:She Wants A Fellow
ABC   86 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:LRZ  T:She Wants A Fellow
ABC   1 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:CLS  T:She wants a Fellow
ABC   86 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:LRZ  T:She Wants A Fellow
ABC   1 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:LRZ  T:She Wants A Fellow
ABC   30 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:She Wants A Fellow,aka. BC.30
ABC  5585 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:She Wants A Fellow,aka. BC.30
ABC   49 C1:052477177707205 C2:duddduuddduuddd M:6/4  K:D      H:AHLOQSZ T:She Wants A Fellow,aka. HA.048
ABC  4388 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:ABFHLOQSZ T:She Wants A Fellow,aka. HA.048
ABC  2270 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LQSZ  T:She Wants A Fellow,aka. HA12
ABC   17 C1:056772172111056 C2:dddduuduuuudddd M:6/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:She wants A Fellow,aka. HSJJ.017
ABC  6727 C1:056772172111056 C2:dddduuduuuudddd M:6/8  K:G      H:ABFHLOQRSZ T:She wants A Fellow,aka. HSJJ.017
ABC  155 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:AHLOQRSZ T:She Wants A Fellow,aka. HSJJ.157
ABC  6865 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:She Wants A Fellow,aka. HSJJ.157
ABC  224 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:She Wants A Fellow,aka. RH.224
ABC  6418 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:She Wants A Fellow,aka. RH.224
ABC   53 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:She Wants a Fellow,aka. WCl.53
ABC  5493 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:She Wants a Fellow,aka. WCl.53
ABC 10960 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ADLOQRSZ T:She Wants A Fellow. BC.30
ABC 10961 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ADLOQRSZ T:She Wants A Fellow. BC.30
ABC   2 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:ACLORSZ T:She Wants A Fellow. BF12.17
ABC   2 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:ACLORSZ T:She Wants A Fellow. BF12.17
ABC   2 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:ACLORSZ T:She Wants A Fellow. BF12.17
ABC   89 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:ACLORSZ T:She Wants A Fellow. BF12.17
ABC   2 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:ACLORSZ T:She Wants A Fellow. BF12.17
ABC  4979 C1:012064170111057 C2:duduuduuuddddud M:6/8  K:D      H:ABCFLOQRSZ T:She Wants A Fellow. BF12.17
ABC   1 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:AHLORSZ T:She Wants A Fellow. HSJJ.157
ABC   1 C1:727666007007000 C2:dudddddudduduud M:3/4  K:D      H:"LS  T:She Was a ...
ABC   42 C1:727666007007000 C2:dudddddudduduud M:3/4  K:D      H:"LS  T:She Was a ...
ABC   42 C1:727666007007000 C2:dudddddudduduud M:3/4  K:D      H:"LS  T:She Was a ...
ABC   42 C1:727666007007000 C2:dudddddudduduud M:3/4  K:D      H:"LS  T:She Was a ...
ABC   1 C1:621570036215070 C2:duudduuduudduud M:4/4  K:F      H:L   T:She Was a Rum One
ABC   1 C1:621570036215070 C2:duudduuduudduud M:4/4  K:F      H:L   T:She Was a Rum One
ABC   1 C1:621570036215070 C2:duudduuduudduud M:4/4  K:F      H:L   T:She Was a Rum One
ABC   1 C1:727666007007004 C2:duddddduddududd M:3/4  K:G      H:CLS  T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   1 C1:727666007007004 C2:duddddduddududd M:3/4  K:G      H:CLS  T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   56 C1:666007007004700 C2:dddduddududdddd M:3/4  K:G      H:L   T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   56 C1:666007007004700 C2:dddduddududdddd M:3/4  K:G      H:L   T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   56 C1:666007007004700 C2:dddduddududdddd M:3/4  K:G      H:L   T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   56 C1:666007007004700 C2:dddduddududdddd M:3/4  K:G      H:L   T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   56 C1:666007007004700 C2:dddduddududdddd M:3/4  K:G      H:L   T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   56 C1:666007007004700 C2:dddduddududdddd M:3/4  K:G      H:L   T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   56 C1:666007007004700 C2:dddduddududdddd M:3/4  K:G      H:L   T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   56 C1:666007007004700 C2:dddduddududdddd M:3/4  K:G      H:L   T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   56 C1:666007007004700 C2:dddduddududdddd M:3/4  K:G      H:L   T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   56 C1:666007007004700 C2:dddduddududdddd M:3/4  K:G      H:L   T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   56 C1:666007007004700 C2:dddduddududdddd M:3/4  K:G      H:L   T:She Was a Sweet Little Dicky Bird
ABC   1 C1:022063116766220 C2:uuduuuudddddduu M:6/8  K:F      H:BLZ  T:She was far from the land
ABC   80 C1:775077063007777 C2:dduddduddddduuu M:3/4  K:F      H:"CFGLQZ T:She Was One of the Early Birds, and I Was One of the Worms
ABC   79 C1:000052777001230 C2:duddduuudduduud M:4/4  K:G      H:FGLQZ T:She Was Poor But She Was Honest
ABC  1058 C1:601767302770711 C2:duddduuddduuudd M:9/8  K:G      H:"LR  T:She Was the Proud One (A26)
ABC  1058 C1:601767302770711 C2:duddduuddduuudd M:9/8  K:G      H:"LR  T:She Was the Proud One (A26)
ABC  1058 C1:601767302770711 C2:duddduuddduuudd M:9/8  K:G      H:"LR  T:She Was the Proud One (A26)
ABC  143 C1:660262111001001 C2:dduduuuuuudddud M:9/4  K:Am      H:BLQZ  T:Shew me the way to Wellington. JJo3.144
ABC   1 C1:062062007720040 C2:duduuddduduuuud M:4/4  K:C      H:L   T:She Wore a Yellow Ribbon
ABC   1 C1:062062007720040 C2:duduuddduduuuud M:4/4  K:C      H:L   T:She Wore a Yellow Ribbon
ABC   1 C1:062062007720040 C2:duduuddduduuuud M:4/4  K:C      H:L   T:She Wore a Yellow Ribbon
ABC   34 C1:047711005655600 C2:udduuddudduuduu M:9/8  K:G      H:LS   T:Shew's the Way to Wallington
ABC   91 C1:655600117022711 C2:dudduuduuduuddu M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Shew's the Way to Wallington
ABC   1 C1:655600117022711 C2:dudduuduuduuddu M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Shew's the Way to Wallington
ABC   1 C1:655600117022711 C2:dudduuduuduuddu M:9/8  K:G      H:CS   T:Shew us the Way to Wallington
ABC   1 C1:057711005655600 C2:udduuddudduuduu M:9/8  K:Gmaj     H:LR   T:Shew Us The Way To Wallington
ABC  544 C1:062000011776265 C2:duuuddduddududu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Sheyuan gege jifei mang
ABC  543 C1:007000050306077 C2:dduddduuduudddu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Sheyuan gege mangshouge
ABC  292 C1:250100000307176 C2:uduududdduududd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Sheyuan gege xiyangyang
ABC  614 C1:010003000000050 C2:uuddduuduududdu M:none K:G      H:LORS  T:Sheyuan xinli buzhi youji kuaihuo
ABC  334 C1:006200767000400 C2:dudddudduuddddd M:2/4  K:G      H:LZ   T:Shiaull ersooyl
ABC  335 C1:111170777001007 C2:uuuudddduduudud M:3/4  K:G      H:BCOQSZ T:Shiaull y cheayn
ABC  335 C1:111170777001007 C2:uuuudddduduudud M:3/4  K:G      H:CQZ  T:Shiaull y cheayn -Return of the boats
ABC  163 C1:000100000206262 C2:uududuuddduudud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shiba shanzi
ABC  230 C1:000000010205070 C2:uudddudududddud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shi bei jiu
ABC  385 C1:600002010217105 C2:duuuudududdudud M:2/4  K:A      H:LORS  T:Shibeijiu
ABC   1 C1:200771072025000 C2:udduduuudduddud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Shibolet ba-sade
ABC   1 C1:200771072025000 C2:udduduuudduddud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Shibolet ba-sade
ABC   1 C1:200771072025000 C2:udduduuudduddud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Shibolet ba-sade
ABC   1 C1:200771072025000 C2:udduduuudduddud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Shibolet ba-sade
ABC   1 C1:200771072025000 C2:udduduuudduddud M:2/4  K:Dm      H:"LOZw T:Shibolet ba-sade (Sheaves in the Field)
ABC   1 C1:200771072025000 C2:udduduuudduddud M:2/4  K:Dm      H:"LOZw T:Shibolet ba-sade (Sheaves in the Field)
ABC   1 C1:200771072025000 C2:udduduuudduddud M:2/4  K:Dm      H:"LOZw T:Shibolet ba-sade (Sheaves in the Field)
ABC   1 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"ILOQ T:Shibolim
ABC  106 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"ILOQ T:Shibolim
ABC  121 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  121 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  132 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  132 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  139 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  161 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  121 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  121 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  132 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  132 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  139 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  161 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  179 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  182 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  179 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  182 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC   83 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"ILOQ T:Shibolim
ABC  182 C1:121000177701104 C2:uuuuddduududduu M:2/4  K:Bm      H:"CILOQ T:Shibolim
ABC  140 C1:022400000577100 C2:duudddududududu M:none K:A      H:LORS  T:Shichai shaohuao yanzi duo
ABC   1 C1:000411070537002 C2:uuudduuduuudddu M:4/4  K:C      H:L   T:Shickered as He Could Be
ABC   1 C1:000411070537002 C2:uuudduuduuudddu M:4/4  K:C      H:L   T:Shickered as He Could Be
ABC   1 C1:000411070537002 C2:uuudduuduuudddu M:4/4  K:C      H:L   T:Shickered as He Could Be
ABC  552 C1:000201010000000 C2:uuuddudduduuudu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Shi dajie
ABC  636 C1:020101060000000 C2:uuuduuddduudduu M:4/4  K:C      H:LORS  T:Shida zhenggangge
ABC   1 C1:120122662107000 C2:uuuduudduuduuuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shields Fair
ABC   2 C1:662211110103662 C2:dduuuuuududduud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Shields Fair
ABC  5075 C1:012266210700021 C2:duudduuduuuuduu M:4/4  K:A      H:ABFLOQRSZ T:Shield's Fair. BF13.078
ABC   1 C1:012266210700022 C2:duudduuduuuduud M:4/4  K:A      H:AHLOQRSZ T:Shield's Fair. JMT050
ABC  7580 C1:012266210700022 C2:duudduuduuuduud M:4/4  K:A      H:ABFHLOQRSZ T:Shield's Fair. JMT.050
ABC  968 C1:161611111627031 C2:ududuuuuududuuu M:4/4  K:D      H:LSZ  T:Shield's Hornpipe
ABC  968 C1:161611111627031 C2:ududuuuuududuuu M:4/4  K:D      H:LSZ  T:Shield's Hornpipe
ABC   1 C1:662211110103662 C2:dduuuuuududduud M:3/2  K:D      H:LR   T:Shields Hornpipe, The
ABC   50 C1:012266210700022 C2:duudduuduuuduud M:4/4  K:A      H:AHLOQRSZ T:Shield’s Fair. JMT.050
ABC  968 C1:161611111627031 C2:ududuuuuududuuu M:4/4  K:D      H:LSZ  T:Shield’s Hornpipe
ABC  150 C1:020761075130207 C2:uddudduuuddddud M:3/4  K:G      H:LQRS  T:Shieling in the Braes of Rannoch, The
ABC  150 C1:020761075130207 C2:uddudduuuddddud M:3/4  K:G      H:LQRS  T:Shieling in the Braes of Rannoch, The
ABC   1 C1:020761075130207 C2:uddudduuuddddud M:3/4  K:Gcor     H:LRSZ  T:Shieling in the Braes of Rannoch, The
ABC  248 C1:020202000106730 C2:uduudduddudddud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Shier ge yue
ABC  382 C1:000000070012017 C2:duuudduddduuddd M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shiergeyue
ABC  547 C1:020600070006000 C2:udddudduduududu M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Shierge yue caicha
ABC  117 C1:026700177626000 C2:udduddduduuuddu M:4/4  K:A      H:LORS  T:Shi er tiao shoujin
ABC  335 C1:000000010707010 C2:udduddduudududd M:2/4  K:A      H:LORS  T:Shier yue
ABC  429 C1:060000030200000 C2:duududddududuud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shier yue changgong ge
ABC  331 C1:060007070107000 C2:dddudddudududuu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shier yue hua
ABC  249 C1:230200000607000 C2:ududduududduduu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shier yue huaming
ABC  167 C1:471553053571367 C2:ududddududduuud M:4/4  K:Bb      H:L   T:Shier yue jie qi
ABC  160 C1:000000062125060 C2:duuuddduduudduu M:2/4  K:Eb      H:LORS  T:Shieryue qiao niang
ABC  118 C1:037626070001000 C2:uddudduududuudd M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Shi er yue shu
ABC   1 C1:070606050003020 C2:dddduuudd    M:4/4  K:D      H:CHLORS T:Shiftin' Bobbins
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Shiftin' Bobbins
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Shiftin' Bobbins
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Shiftin' Bobbins
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Shiftin' Bobbins
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:C|  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin' Bobbins
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:C|  K:G      H:"BLR  T:Shiftin Bobbins
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:C|  K:G      H:"BLRZ T:Shiftin Bobbins
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:C|  K:A      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins [A]
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:C|  K:A      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins [A]
ABC   3 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:C|  K:A      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins  [A]
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:C|  K:F      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (F)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:C|  K:F      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (F)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:C|  K:F      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins  (F)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins  (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins  (G)
ABC   1 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins  (G)
ABC   2 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins  (G)
ABC 28053 C1:100107070106060 C2:uudduddduuuuudu M:2/4  K:G      H:"BCLRZ T:Shiftin' Bobbins  (G)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Shiftin Bobbins Tune
ABC  256 C1:123620057637667 C2:uuuduuddudddddu M:4/4  K:F      H:"CLRSZ T:Shiftin Gears
ABC  256 C1:123620057637667 C2:uuuduuddudddddu M:4/4  K:F      H:"CLRSZ T:Shiftin Gears
ABC  118 C1:123620057637667 C2:uuuduuddudddddu M:4/4  K:F      H:"CLRSZ T:Shiftin Gears
ABC  118 C1:123620057637667 C2:uuuduuddudddddu M:4/4  K:F      H:"CLRSZ T:Shiftin Gears
ABC   1 C1:711117701006100 C2:duuuuddudududud M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Shifting Gravel
ABC   2 C1:711117701006100 C2:duuuuddudududud M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Shifting Gravel
ABC   2 C1:711117701006100 C2:duuuuddudududud M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Shifting Gravel
ABC  180 C1:711117701006100 C2:duuuuddudududud M:C|  K:Ador     H:DRSZ  T:Shifting Gravel
ABC  180 C1:711117701006100 C2:duuuuddudududud M:C|  K:Ador     H:DRSZ  T:Shifting Gravel
ABC  161 C1:711117701006100 C2:duuuuddudududud M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Shifting Gravel
ABC  161 C1:711117701006100 C2:duuuuddudududud M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Shifting Gravel
ABC   2 C1:711117701006100 C2:duuuuddudududud M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Shifting Gravel
ABC  161 C1:711117701006100 C2:duuuuddudududud M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Shifting Gravel
ABC   1 C1:576077100076021 C2:ddddddudduuuddu M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Shifting Peat And Feet
ABC   30 C1:772117770002110 C2:dduuuddduuudddd M:6/8  K:Gmin     H:BLQZ  T:Shift,The. JJo4.030
ABC  148 C1:000600070000060 C2:ddddududuudddud M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Shigezi
ABC  656 C1:005200060000020 C2:duduuduuddduudu M:2/4  K:Eb      H:LORS  T:Shihenxin
ABC   0 C1:000000060700030 C2:dduuddduuduuuud M:none K:A      H:LQVZw T:S. Hilda
ABC   40 C1:623220777027277 C2:duuuudddududddd M:6/8  K:C      H:ALQRSZ T:Shilf,The JBs.040
ABC  4809 C1:623220777027277 C2:duuuudddududddd M:6/8  K:C      H:ABFLQRSZ T:Shilf,The JBs.040
ABC  208 C1:000002050102010 C2:uduuuddudddddud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shili changchong hao fengguang
ABC  240 C1:000000010000000 C2:uuddudduduudddu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shi li dun
ABC   1 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:G      H:L   T:Shiling O'Gairey
ABC  0147 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:G      H:ILQZ  T:Shiling O'Gairey
ABC  147 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:G      H:FILQZ T:Shiling O'Gairey
ABC  396 C1:070001050707070 C2:dudddddududuudd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shiliting
ABC  136 C1:050100020006267 C2:duududdududdudd M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shiliuhua
ABC   81 C1:000001071300000 C2:uduudddudduuddu M:2/4  K:D      H:LORS  T:Shiliu hua kai hong yanyan
ABC  464 C1:010177600000000 C2:uuddduudduddddd M:2/4  K:D      H:LORS  T:Shiliu hua kai yezi duo
ABC   80 C1:671200000027070 C2:dduuudduddduudd M:2/4  K:A      H:LORS  T:Shiliu kai hua ye'r qing
ABC  565 C1:000700040000000 C2:ddudddduuudddud M:2/4  K:Ab      H:LORS  T:Shiliuqing
ABC   1 C1:605305060203403 C2:dddudduuduudddd M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Shillelah, The
ABC   1 C1:110117002000007 C2:uuuududdduddduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:Shilling a Gig
ABC   1 C1:110117002000007 C2:uuuududdduddduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:Shilling a Gig
ABC  3267 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:C      H:ABFLOZ T:Shilling ?? Jamey ??
ABC   1 C1:121100000077571 C2:uuuudddduuuuddu M:6/8  K:C      H:L   T:Shiloh's Hill
ABC   1 C1:121100000077571 C2:uuuudddduuuuddu M:6/8  K:C      H:L   T:Shiloh's Hill
ABC   1 C1:121100000077571 C2:uuuudddduuuuddu M:6/8  K:C      H:L   T:Shiloh's Hill
ABC   1 C1:002112150214071 C2:uuuuuduuddudddu M:4/4  K:Bb      H:CLQ  T:Shima Uta (1:Clarinet)
ABC   2 C1:320332033201240 C2:uuduuduuduuduud M:4/4  K:Bb      H:CLQ  T:Shima Uta (2:Liuto)
ABC   1 C1:000300040603030 C2:ddduddduddduddd M:1/4  K:G      H:LQ   T:Shimmer by Fuel, Ghingeriel (HobbitPhil) - solo
ABC   1 C1:000300040603030 C2:ddduddduddduddd M:1/4  K:G      H:LQ   T:Shimmer by Fuel, Ghingeriel (HobbitPhil) - solo
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (1/7:Bagpipe)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (1/7:Bagpipe)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (1/7:Bagpipe)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (2/7:Clarinet)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (2/7:Clarinet)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (2/7:Clarinet)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (3/7:Horn)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (3/7:Horn)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (3/7:Horn)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (4/7:Liuto)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (4/7:Liuto)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (4/7:Liuto)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (5/7:Harp)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (5/7:Harp)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (5/7:Harp)
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (6/7:Theorbo)
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (6/7:Theorbo)
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (6/7:Theorbo)
ABC   7 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (7/7:Drum)
ABC   7 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (7/7:Drum)
ABC   7 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:The Shimmy Shake (7/7:Drum)
ABC   1 C1:117767621211110 C2:uuddddduuuuuuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shincliffe
ABC   2 C1:117767621211110 C2:uuddddduuuuuuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shincliffe
ABC   3 C1:117767621211110 C2:uuddddduuuuuuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shincliffe
ABC   1 C1:117767621211110 C2:uuddddduuuuuuud M:   K:D      H:LR   T:The Shincliffe
ABC   1 C1:117767621211110 C2:uuddddduuuuuuud M:4/4  K:D      H:CLR  T:The Shincliffe
ABC   1 C1:776762121111062 C2:ddddduuuuuuudud M:   K:D      H:LR   T:The Shincliffe Reel
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:SHINE (1:34)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shine A Little Love [Bagpipe] (3:25)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shine A Little Love [Drums] (3:25)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shine A Little Love [Flute] (3:07)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shine A Little Love [Harp] (3:23)
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shine A Little Love [Lute] (3:25)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shine A Little Love [Theorbo] (3:25)
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shine [bagpipe] Apr 27 (4:49)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shine (by Cervantes of Meneldor)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shine (by Cervantes of Meneldor)
ABC   0 C1:500077602500302 C2:uddduduuddduduu M:6/4  K:G      H:LQVZw T:Shine Calm And Bright
ABC   6 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shine [drums] Apr 27 (4:49)
ABC   7 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shine [harp 2] Apr 27 (4:49)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shine [harp] Apr 27 (4:49)
ABC   0 C1:217001700217677 C2:uudududuudududu M:2/4  K:Bb      H:LQVZw T:Shine On
ABC   1 C1:000700010706060 C2:duddddduudududu M:C|  K:D      H:"CL  T:Shine On Harvest Moon
ABC   1 C1:000700010706060 C2:duddddduudududu M:C|  K:D      H:"CL  T:Shine On Harvest Moon
ABC   1 C1:000700010706060 C2:duddddduudududu M:C|  K:D      H:"CL  T:Shine On Harvest Moon
ABC   1 C1:000700010706060 C2:duddddduudududu M:C|  K:D      H:"CL  T:Shine On Harvest Moon
ABC   1 C1:000000000660001 C2:dududududduuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Shine On, Harvest Moon
ABC   1 C1:000700010706060 C2:duddddduudududu M:C|  K:G      H:"CLw  T:Shine On Harvest Moon
ABC   1 C1:000700010706060 C2:duddddduudududu M:C|  K:G      H:"CLw  T:Shine On Harvest Moon
ABC   1 C1:000000000660001 C2:dududududduuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Shine On, Harvest Moon
ABC   1 C1:000000000660001 C2:dududududduuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Shine On, Harvest Moon
ABC   1 C1:000700010706060 C2:duddddduudududu M:C|  K:G      H:"CLw  T:Shine On Harvest Moon
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:       H:CW   T:Shine On Harvest Moon
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:       H:CW   T:Shine On Harvest Moon
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:       H:CW   T:Shine On Harvest Moon
ABC   02 C1:040007762000703 C2:udddudududududu M:C   K:G      H:"CLOUVZ T:SHINE ON HARVEST MOON
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shine - SOLO (By Snosh of Vilya)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shine [theorbo 2] Apr 27 (4:49)
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shine [theorbo 3] Apr 27 (4:49)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shine [theorbo] Apr 27 (4:49)
ABC   1 C1:716221762037111 C2:duduuudduuduuud M:6/8  K:D      H:CLRZ  T:The Shingle Maker's Jig
ABC   1 C1:716221762037111 C2:duduuudduuduuud M:6/8  K:D      H:CLRZ  T:The Shingle Maker's Jig
ABC   1 C1:716221762037111 C2:duduuudduuduuud M:6/8  K:D      H:CLRZ  T:The Shingle Maker's Jig
ABC  240 C1:716221762037111 C2:duduuudduuduuud M:6/8  K:Dmaj     H:CLRZ  T:The Shingle Maker's Jig
ABC  240 C1:716221762037111 C2:duduuudduuduuud M:6/8  K:Dmaj     H:CLRZ  T:The Shingle Maker's Jig
ABC   7 C1:000300072766060 C2:ududddduuuduudu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Shingly Beach
ABC 19015 C1:000300072766060 C2:ududddduuuduudu M:4/4  K:G      H:"CLOQR T:Shingly Beach
ABC   4 C1:000300072766060 C2:ududddduuuduudu M:4/4  K:G      H:CLQV  T:Shingly Beach
ABC   4 C1:000300072766060 C2:ududddduuuduudu M:4/4  K:G      H:CLQV  T:Shingly Beach
ABC   1 C1:000300072766060 C2:ududddduuuduudu M:4/4  K:G      H:CLQV  T:Shingly Beach
ABC   1 C1:000300072766060 C2:ududddduuuduudu M:4/4  K:G      H:CLQV  T:Shingly Beach
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQV  T:Shingly Beach
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:CLQV  T:Shingly Beach
ABC   1 C1:000300072766060 C2:ududddduuuduudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shingly Beach
ABC   0 C1:000602637777001 C2:duududddduuuuuu M:4/4  K:F      H:LQVZw T:Shining O'er Bethlehem
ABC   1 C1:117771677725340 C2:uuddduddddududu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shining Pool
ABC   2 C1:117771067077025 C2:uuddduddddududu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shining Pool
ABC   38 C1:117771677725340 C2:uuddduddddududu M:4/4  K:D      H:CL   T:Shining Pool Hornpipe, The
ABC   1 C1:117771677725340 C2:uuddduddddududu M:4/4  K:D      H:CLZ  T:Shining Pool Hornpipe, The
ABC   1 C1:117771677725340 C2:uuddduddddududu M:4/4  K:D      H:CLZ  T:Shining Pool Hornpipe, The
ABC   1 C1:117771677725340 C2:uuddduddddududu M:4/4  K:D      H:CLZ  T:Shining Pool Hornpipe, The
ABC   1 C1:117771677725340 C2:uuddduddddududu M:4/4  K:D      H:CLR  T:Shining Pool Hornpipe, The
ABC   38 C1:117771677725340 C2:uuddduddddududu M:4/4  K:D      H:CL   T:Shining Pool Hornpipe, The
ABC   61 C1:117771677725340 C2:uuddduddddududu M:4/4  K:D      H:CLZ  T:Shining Pool Hornpipe, The
ABC   61 C1:117771677725340 C2:uuddduddddududu M:4/4  K:D      H:CLZ  T:Shining Pool Hornpipe, The
ABC  570 C1:117771337617025 C2:uuddduudduddudd M:4/4  K:D      H:CLZ  T:Shining Pool Hornpipe, The
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Drums] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Drums] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Harp1] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Harp1] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   22 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Harp2] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   22 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Harp2] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Horn1] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Horn1] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Horn2] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Horn2] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   63 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Horn3] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   63 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Horn3] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Lute1] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Lute1] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   12 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Lute2] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   12 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Lute2] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   13 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Lute3] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   13 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Lute3] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Theorbo] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shining Star [Theorbo] - Earth Wind and Fire (2:53)
ABC   1 C1:535453525352772 C2:dududududududdu M:4/4  K:G      H:"CL  T:Shinkansen
ABC   1 C1:535453525352772 C2:dududududududdu M:4/4  K:G      H:"CL  T:Shinkansen
ABC   1 C1:535453525352772 C2:dududududududdu M:4/4  K:G      H:"CL  T:Shinkansen
ABC   1 C1:535453525352772 C2:dududududududdu M:C|  K:G      H:"CLRZ T:Shinkansen
ABC   1 C1:535453525352772 C2:dududududududdu M:C|  K:G      H:"CLRZ T:Shinkansen
ABC   1 C1:617760676161001 C2:dudddudduduuudd M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Shins About the Fireside [3]
ABC   1 C1:604405762402700 C2:dududdududuuudd M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Shins Around the Fireside [2]
ABC   1 C1:070602040002060 C2:ddududududdudud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Shins around the Fireside
ABC   1 C1:070602040002060 C2:ddududududdudud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Shins around the Fireside
ABC   1 C1:176240271622176 C2:uddudududuuuddu M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Shins Around the Fireside
ABC   1 C1:176240271622176 C2:uddudududuuuddu M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Shins Around the Fireside
ABC   1 C1:176240271622176 C2:uddudududuuuddu M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Shins Around the Fireside
ABC   1 C1:176240271622176 C2:uddudududuuuddu M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Shins Around the Fireside
ABC   12 C1:604405762402700 C2:dududdududuuudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:SHINS AROUND THE FIRESIDE -- JIG
ABC   12 C1:604405762402700 C2:dududdududuuudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:SHINS AROUND THE FIRESIDE -- JIG
ABC   12 C1:604405762402700 C2:dududdududuuudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:SHINS AROUND THE FIRESIDE -- JIG
ABC   12 C1:604405762402700 C2:dududdududuuudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:SHINS AROUND THE FIRESIDE -- JIG
ABC   1 C1:207300067102400 C2:ududddududuudud M:4/4  K:C      H:L   T:Shiny Gun (Hark the Herald Angels Sing)
ABC   1 C1:207300067102400 C2:ududddududuudud M:4/4  K:C      H:L   T:Shiny Gun (Hark the Herald Angels Sing)
ABC   1 C1:207300067102400 C2:ududddududuudud M:4/4  K:C      H:L   T:Shiny Gun (Hark the Herald Angels Sing)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shiny Happy People (Lute) - Order of the Nameless (3:18)
ABC  206 C1:002676210076776 C2:uddduudddddduuu M:C   K:A      H:DLQZ  T:Shiobhan O\'Donnell\'s
ABC  206 C1:002676210076776 C2:uddduudddddduuu M:C   K:A      H:DLQZ  T:Shiobhan O\'Donnell\'s
ABC   1 C1:070712070712070 C2:udududududuuddu M:6/8  K:C      H:AHLORSZ T:Shipabout. HSJJ.127
ABC  125 C1:070712070712070 C2:udududududuuddu M:6/8  K:C      H:AHLOQRSZ T:Shipabout. HSJJ.127
ABC  6835 C1:070712070712070 C2:udududududuuddu M:6/8  K:C      H:ABFHLOQRSZ T:Shipabout. HSJJ.127
ABC   25 C1:635655664673673 C2:ddudduddudduddu M:6/8  K:F      H:CLOQVw T:Ship Ahoy
ABC   1 C1:200677611002200 C2:udddduuuuuddudu M:6/8  K:G      H:L   T:The Ship Carpenter's Wife
ABC   1 C1:200677611002200 C2:udddduuuuuddudu M:6/8  K:G      H:L   T:The Ship Carpenter's Wife
ABC   1 C1:200677611002200 C2:udddduuuuuddudu M:6/8  K:G      H:L   T:The Ship Carpenter's Wife
ABC   1 C1:660065663770011 C2:ddudddudduuuuud M:9/8  K:Em      H:LRSZ  T:Ship Doctor
ABC   1 C1:660065663770011 C2:ddudddudduuuuud M:9/8  K:Em      H:LRSZ  T:Ship Doctor
ABC   1 C1:2427677     C2:ududddd     M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Ship Hornpipe,The. WM003
ABC   3 C1:242767730266056 C2:ududddduuddudud M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Ship Hornpipe,The. WM.003
ABC  7386 C1:242767730266056 C2:ududddduuddudud M:4/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Ship Hornpipe,The. WM.003
ABC   1 C1:711117711137606 C2:duuuudduuuudddd M:3/2  K:D      H:L   T:The Ship in Distress
ABC   1 C1:402201267661170 C2:duuuudddduudddd M:6/8  K:G      H:"IR  T:Ship in Full Sail
ABC   1 C1:402201267661170 C2:duuuudddduudddd M:6/8  K:G      H:"IR  T:Ship in Full Sail
ABC   1 C1:402201267661170 C2:duuuudddduudddd M:6/8  K:G      H:"IR  T:Ship in Full Sail
ABC   11 C1:402201267661170 C2:duuuudddduudddd M:6/8  K:G      H:"IR  T:Ship in Full Sail
ABC   1 C1:402201267661170 C2:duuuudddduudddd M:6/8  K:A      H:DLR  T:Ship in Full Sail, The
ABC   1 C1:662201267661170 C2:dduuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:DLR  T:Ship in Full Sail, The
ABC   1 C1:402201267661170 C2:duuuudddduudddd M:6/8  K:A      H:DRZ  T:Ship in Full Sail, The
ABC   1 C1:662201267661170 C2:dduuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:DHRZ  T:Ship in Full Sail, The
ABC   96 C1:302604400221115 C2:uududuuuuudddud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Ship in Full Sail
ABC   96 C1:302604400221115 C2:uududuuuuudddud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Ship in Full Sail
ABC   96 C1:302604400221115 C2:uududuuuuudddud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Ship in Full Sail
ABC 10552 C1:047761610000011 C2:uddduduuuuduuud M:C|  K:D      H:BCLSZ T:SHIP IN FULL SAIL
ABC   1 C1:122774662111267 C2:uuuddudduuuuudd M:6/8  K:G      H:L   T:Ship in Full Sail
ABC   33 C1:402201267661170 C2:duuuudddduudddd M:6/8  K:A      H:DRZ  T:Ship in Full Sail, The
ABC   52 C1:662201267661170 C2:dduuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:R   T:Ship in Full Sail, The
ABC   1 C1:047761610000011 C2:uddduduuuuduuud M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Ship in Full Sail
ABC  231 C1:662201267661170 C2:dduuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:DHRZ  T:Ship in Full Sail, The
ABC  231 C1:662201267661170 C2:dduuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:DHRZ  T:Ship in Full Sail, The
ABC   33 C1:402201267661170 C2:duuuudddduudddd M:6/8  K:A      H:DHLRZ T:Ship in Full Sail, The
ABC   33 C1:402201267661170 C2:duuuudddduudddd M:6/8  K:A      H:DHLRZ T:Ship in Full Sail, The
ABC  149 C1:302604402605267 C2:uudududuuddddud M:6/8  K:G      H:"DLRZ T:Ship in Full Sail
ABC  149 C1:302604402605267 C2:uudududuuddddud M:6/8  K:G      H:"DLRZ T:Ship in Full Sail
ABC  172 C1:662201267661170 C2:dduuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:DLR  T:The Ship in Full Sail
ABC  197 C1:402201267661000 C2:duuuudddduddduu M:6/8  K:A      H:"QR  T:Ship in Full Sail
ABC   33 C1:402201267661170 C2:duuuudddduudddd M:6/8  K:A      H:DRZ  T:Ship in Full Sail, The
ABC  231 C1:662201267661170 C2:dduuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:DHRZ  T:Ship in Full Sail, The
ABC  1191 C1:302604400221115 C2:uududuuuuudddud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:The Ship in Full Sail (A81)
ABC  1191 C1:302604400221115 C2:uududuuuuudddud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:The Ship in Full Sail (A81)
ABC  1191 C1:302604400221115 C2:uududuuuuudddud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:The Ship in Full Sail (A81)
ABC   1 C1:621757210270572 C2:duuududdduuuduu M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Ship in the Clouds
ABC   2 C1:061100177777041 C2:duuuddddduudduu M:C|  K:D      H:LRZ  T:Ship in the Clouds
ABC   1 C1:070606030000070 C2:dddudduuddudduu M:4/4  K:C      H:L   T:Ship in the Sky
ABC   1 C1:070606030000070 C2:dddudduuddudduu M:4/4  K:C      H:L   T:Ship in the Sky
ABC   1 C1:070606030000070 C2:dddudduuddudduu M:4/4  K:C      H:L   T:Ship in the Sky
ABC   1 C1:261004223711117 C2:ududuuuduuuuddd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Shipley
ABC   1 C1:307100116647662 C2:uduuudduddduduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shipley
ABC   1 C1:055777270557011 C2:dudddudduduuudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shipley
ABC   2 C1:062706270627011 C2:duddudduduuddud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shipley
ABC  9353 C1:055777270557011 C2:dudddudduduuudu M:4/4  K:D      H:CFLRW T:Shipley Hornpipe
ABC  9355 C1:261004223711117 C2:ududuuuduuuuddd M:6/8  K:D      H:CFLR  T:Shipley Jig
ABC   1 C1:670017662237156 C2:dduddduuududddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Shipley's
ABC   1 C1:200031666071073 C2:uuduudddddddudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Ship Of Grace
ABC   1 C1:076107611600022 C2:ddudduuduuddduu M:C   K:F      H:LSZ  T:Ship of Patrick Lynch, The
ABC   1 C1:076000007700770 C2:ddddddddudduuuu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Ship o' Grace
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Ship o' Grace
ABC   25 C1:011011037070115 C2:uuuuudduuddddud M:6/8  K:Eb      H:CLRSZ T:The Shippard's Wife
ABC   24 C1:010600771161116 C2:uddduuduuuduudd M:2/4  K:G      H:"CHL  T:Shippea Hill (Bourr\'ee)
ABC   29 C1:010600771161116 C2:uddduuduuuduudd M:2/4  K:G      H:"CHL  T:Shippea Hill (Bourr\'ee)
ABC   29 C1:010600771161116 C2:uddduuduuuduudd M:2/4  K:G      H:"CHL  T:Shippea Hill (Bourr\'ee)
ABC   29 C1:010600771161116 C2:uddduuduuuduudd M:2/4  K:G      H:"CHL  T:Shippea Hill (Bourr\'ee)
ABC   29 C1:010600771161116 C2:uddduuduuuduudd M:2/4  K:G      H:"CHL  T:Shippea Hill (Bourr\'ee)
ABC   1 C1:226102272672651 C2:ududududuuuuudu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Shippen Street Landlady's Reel
ABC   1 C1:007122611111716 C2:duuuduuuuududdd M:C|  K:G      H:LSZ  T:Shippool Castle Hornpipe
ABC   1 C1:307611670664426 C2:udduuddddududud M:C|  K:Edor     H:LR   T:Ships are Sailing [1]
ABC   1 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:Em      H:CLRZ  T:Ships are Sailing
ABC  201 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C   K:E      H:L   T:Ships Are Sailing
ABC   38 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:G      H:ERZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:G      H:ERZ  T:Ships Are Sailing
ABC  176 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:G      H:ERZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:4/4  K:EDor     H:OR   T:Ships are Sailing
ABC   1 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Ships Are Sailing
ABC   33 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C   K:EDor     H:L   T:Ships are Sailing
ABC   1 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:Edor     H:HRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   41 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:D      H:"ARZ  T:Ships Are Sailing
ABC   41 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:D      H:"ARZ  T:Ships Are Sailing
ABC  1264 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:Em      H:BLRZ  T:The Ships are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Em      H:"LR  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Em      H:"LR  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Em      H:"LR  T:Ships Are Sailing
ABC  192 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:G      H:"ERZ  T:Ships Are Sailing
ABC  192 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:G      H:"ERZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Em      H:"LR  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Em      H:"LR  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:600532671111763 C2:dududduuuuddudu M:C|  K:Edor     H:DHRZ  T:Ships are Sailing
ABC  264 C1:600532671111763 C2:dududduuuuddudu M:C|  K:Edor     H:DHRZ  T:Ships are Sailing
ABC   1 C1:427744261711171 C2:duddudududuuudu M:4/4  K:Edor     H:"LR  T:Ships Are Sailing
ABC   78 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:G      H:"ARZ  T:Ships Are Sailing
ABC   78 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:G      H:"ARZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Em      H:"CLR  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Em      H:"CLR  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Em      H:"CLR  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Em      H:"CLR  T:Ships Are Sailing
ABC   16 C1:066442617111711 C2:ddudududuuuduuu M:C|  K:D      H:"LS  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:066442617111711 C2:ddudududuuuduuu M:C|  K:D      H:"LS  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Em      H:"LRS  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Em      H:"LRS  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Em      H:"LRS  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:EDor     H:"LRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:EDor     H:"LRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:EDor     H:"LRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:EDor     H:"LRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:EDor     H:"LRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:EDor     H:"LRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:EDor     H:"LRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:EDor     H:"LRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:EDor     H:"LRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:763076116706644 C2:ddudduuddddudud M:4/4  K:Em      H:"CLR  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:763076116706644 C2:ddudduuddddudud M:4/4  K:Em      H:"CLR  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:763076116706644 C2:ddudduuddddudud M:4/4  K:Em      H:"CLR  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:763076116706644 C2:ddudduuddddudud M:4/4  K:Em      H:"CLR  T:Ships Are Sailing
ABC  240 C1:307611674277442 C2:udduuddduddduud M:4/4  K:Edor     H:"GLOQR T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:EDor     H:"IR  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:EDor     H:"IR  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:EDor     H:"IR  T:Ships Are Sailing
ABC   82 C1:307611670664426 C2:udduuddddududud M:C|  K:EDor     H:"BLRZ T:Ships Are Sailing
ABC   82 C1:307611670664426 C2:udduuddddududud M:C|  K:EDor     H:"BLRZ T:Ships Are Sailing
ABC   66 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:4/4  K:Edor     H:"BLRZ T:Ships are Sailing
ABC   1 C1:307611670664426 C2:udduuddddududud M:2/2  K:D      H:"CLQRS T:Ships Are Sailing
ABC  532 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:Em      H:BCFLORWZm T:The ships are sailing
ABC  532 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:Em      H:BCFLORWZm T:The ships are sailing
ABC   1 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:4/4  K:Edor     H:LRw  T:Ships Are Sailing, The
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:E      H:"CLQRZ T:Ships Are Sailing
ABC   2 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:E      H:BLRZ  T:The Ships are Sailing
ABC   3 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C   K:E      H:L   T:Ships Are Sailing
ABC   4 C1:307611674277442 C2:udduuddduddudud M:C|  K:E      H:RZ   T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:E      H:"CLQRZ T:Ships Are Sailing
ABC   2 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:E      H:BLRZ  T:The Ships are Sailing
ABC   3 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C   K:E      H:L   T:Ships Are Sailing
ABC   4 C1:307611674277442 C2:udduuddduddudud M:C|  K:E      H:RZ   T:Ships Are Sailing
ABC   2 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:EDor     H:"LRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   4 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C|  K:EDor     H:"LRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:307602674264426 C2:uddudddudududud M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Ships Are Sailing
ABC   1 C1:427744277100117 C2:duddduudduuuduu M:4/4  K:Edor     H:LR   T:The Ships Are Sailing
ABC   2 C1:600440016004400 C2:dududududududuu M:4/4  K:Edor     H:LR   T:The Ships Are Sailing
ABC   3 C1:616176111111662 C2:dududduuuuuuddu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Ships Are Sailing
ABC   4 C1:664661712712302 C2:ddudduduuduuuud M:4/4  K:Edor     H:LR   T:The Ships Are Sailing
ABC   19 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:G      H:CDR  T:The Ships Are Sailing
ABC   19 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:G      H:CDR  T:The Ships Are Sailing
ABC 10379 C1:307611674277442 C2:udduuddduddudud M:C|  K:Edor     H:QR   T:SHIPS ARE SAILING
ABC   27 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:Edor     H:"LQRS T:Ships Are Sailing
ABC   27 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:Edor     H:"LQRS T:Ships Are Sailing
ABC 10379 C1:307611674277442 C2:udduuddduddudud M:C|  K:Edor     H:QR   T:SHIPS ARE SAILING
ABC   35 C1:307611674277442 C2:udduuddduddudud M:4/4  K:D      H:LR   T:Ships are Sailing
ABC 10379 C1:307611674277442 C2:udduuddduddudud M:C|  K:Edor     H:QR   T:SHIPS ARE SAILING
ABC 10379 C1:307611674277442 C2:udduuddduddudud M:C|  K:Edor     H:QR   T:SHIPS ARE SAILING
ABC   38 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:G      H:ERZ  T:Ships Are Sailing
ABC  296 C1:427744261711171 C2:duddudududuuudu M:4/4  K:Edor     H:"LR  T:Ships Are Sailing
ABC  296 C1:427744261711171 C2:duddudududuuudu M:4/4  K:Edor     H:"LR  T:Ships Are Sailing
ABC 10379 C1:307611674277442 C2:udduuddduddudud M:C|  K:Edor     H:QR   T:SHIPS ARE SAILING
ABC   38 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:G      H:ELRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   80 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Ships Are Sailing
ABC   59 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:2/4  K:E      H:"LRS  T:Ships Are Sailing
ABC   51 C1:307611674264422 C2:udduudddududuud M:C|  K:EDor     H:SZ   T:Ships Are Sailing, The
ABC  192 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:G      H:"ERZ  T:Ships Are Sailing
ABC   45 C1:307611674264426 C2:udduuddduddudud M:   K:G      H:    T:Ships are Sailing
ABC   20 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:Edor     H:"HLQRSZ T:Ships Are Sailing
ABC   20 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:Edor     H:"HLQRSZ T:Ships Are Sailing
ABC  1264 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:Em      H:BLRZ  T:The Ships are Sailing
ABC   21 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:G      H:"LZ  T:Ships are Sailing
ABC  116 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:Edor     H:HRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   21 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:G      H:"LZ  T:Ships are Sailing
ABC  687 C1:600532671111763 C2:dududduuuuddudu M:C|  K:Edor     H:DHRZ  T:Ships are Sailing
ABC  687 C1:600532671111763 C2:dududduuuuddudu M:C|  K:Edor     H:DHRZ  T:Ships are Sailing
ABC  118 C1:307611674277442 C2:udduuddduddudud M:4/4  K:Edor     H:"CLQR T:Ships Are Sailing, The
ABC   1 C1:307611674277442 C2:udduuddduddudud M:4/4  K:Edor     H:LRw  T:Ships Are Sailing, The
ABC  151 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:Edor     H:HRZ  T:Ships Are Sailing
ABC  151 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:Edor     H:HRZ  T:Ships Are Sailing
ABC  176 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:G      H:ERZ  T:Ships Are Sailing
ABC  111 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:Edor     H:LRZ  T:Ships are sailing
ABC  111 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:Edor     H:LRZ  T:Ships are sailing
ABC  532 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:Em      H:BCFLORWZm T:The ships are sailing
ABC   21 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:G      H:"LZ  T:Ships are Sailing
ABC  165 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Ships Are Sailing
ABC   78 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:G      H:"ARZ  T:Ships Are Sailing
ABC   21 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:G      H:"LVZ  T:Ships are Sailing
ABC  152 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:2/4  K:E      H:"LRS  T:Ships Are Sailing
ABC   18 C1:307611674277442 C2:udduuddduddudud M:4/4  K:D      H:"LR  T:Ships are Sailing
ABC  333 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C   K:E      H:LZ   T:Ships Are Sailing
ABC  333 C1:307611674264426 C2:udduudddudududu M:C   K:E      H:LZ   T:Ships Are Sailing
ABC  198 C1:066442617111711 C2:ddudududuuuduuu M:C|  K:D      H:"LQRS T:Ships Are Sailing
ABC  151 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:Edor     H:HRZ  T:Ships Are Sailing
ABC   21 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:G      H:"LZ  T:Ships are Sailing
ABC  311 C1:427744261711171 C2:duddudududuuudu M:4/4  K:Edor     H:"LR  T:Ships Are Sailing
ABC  100 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:Edor     H:LR   T:Ships are Sailing
ABC   1 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:4/4  K:Edor     H:"LR  T:Ships Are Sailing, The
ABC  1264 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:Em      H:BLRZ  T:The Ships are Sailing
ABC  151 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:C|  K:Edor     H:HRZ  T:Ships Are Sailing
ABC  687 C1:600532671111763 C2:dududduuuuddudu M:C|  K:Edor     H:DHRZ  T:Ships are Sailing
ABC  532 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:Em      H:BCFLORWZm T:The ships are sailing
ABC  620 C1:427744277100117 C2:duddududduuuduu M:4/4  K:Edor     H:LRZ  T:Ships are sailing
ABC  2076 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:4/4  K:E      H:FORZ  T:Ships are Sailing
ABC   44 C1:417441717111711 C2:dududududuuuduu M:4/4  K:Edor     H:LQR  T:Ships Are Sailing (Edor)
ABC   44 C1:417441717111711 C2:dududududuuuduu M:4/4  K:clef=none  H:ILR  T:Ships Are Sailing (Edor)
ABC   44 C1:417441717111711 C2:dududududuuuduu M:4/4  K:Edor     H:LQR  T:Ships Are Sailing (Edor)
ABC   8 C1:427744277171117 C2:duddududduduuud M:C|  K:EDor     H:"IR  T:Ships Are Sailing (R-115)
ABC   1 C1:062012056061051 C2:duuudduududdudd M:6/8  K:A      H:ALOQRSZ T:Ships Are Sailing,The. JMT034
ABC   34 C1:062012056061051 C2:duuudduududdudd M:6/8  K:A      H:ALOQRSWZ T:Ships Are Sailing,The. JMT.034
ABC  7564 C1:062012056061051 C2:duuudduududdudd M:6/8  K:A      H:ABFLOQRSWZ T:Ships Are Sailing,The. JMT.034
ABC   1 C1:007270075100771 C2:duddddudduuuddd M:5/4  K:G      H:L   T:The Ship's Carpenter
ABC   1 C1:007270075100771 C2:duddddudduuuddd M:5/4  K:G      H:L   T:The Ship's Carpenter
ABC   1 C1:007270075100771 C2:duddddudduuuddd M:5/4  K:G      H:L   T:The Ship's Carpenter
ABC   1 C1:402605115661170 C2:duduuuddduudddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Ships In Full Sail
ABC   2 C1:122774662111267 C2:uuuddudduuuuudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Ships In Full Sail
ABC   3 C1:302604660221267 C2:uududduuuuddddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Ships In Full Sail
ABC   4 C1:302604402605115 C2:uudududuuuddduu M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Ships In Full Sail
ABC   5 C1:000665000115000 C2:dduuuddduuuuddu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Ships In Full Sail
ABC   6 C1:660221007661001 C2:dduuuddduudddud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Ships In Full Sail
ABC   7 C1:302604402605115 C2:uudududuuuddduu M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Ships In Full Sail
ABC   1 C1:302774660221735 C2:uuddudduuududdd M:6/8  K:G      H:LR   T:Ships in Full Sail, The
ABC   1 C1:302774660221735 C2:uuddudduuududdd M:6/8  K:Gmaj     H:LRw  T:Ships In Full Sail
ABC  165 C1:402605115661170 C2:duduuuddduudddd M:6/8  K:Gmaj     H:LRW  T:Ships In Full Sail
ABC  152 C1:660221735661711 C2:dduuududdduduud M:6/8  K:Gmaj     H:LQR  T:Ships In Full Sail (Gmaj)
ABC  152 C1:662111267664122 C2:dduuuuudddduuuu M:6/8  K:clef=none  H:ILR  T:Ships In Full Sail (Gmaj)
ABC  152 C1:660221735661711 C2:dduuududdduduud M:6/8  K:Gmaj     H:LQR  T:Ships In Full Sail (Gmaj)
ABC   35 C1:302774660221267 C2:uuddudduuuudddd M:6/8  K:G      H:"LOQR T:Ships In Full Sail (Jig)
ABC   1 C1:300005220267727 C2:uduuuuddduudduu M:3/4  K:Db      H:LRSZ  T:Ship that I command, The
ABC   1 C1:002007710011116 C2:udduuuuudduuddu M:4/4  K:D      H:L   T:Ship That Never Returned
ABC   1 C1:002007710011116 C2:udduuuuudduuddu M:4/4  K:D      H:L   T:Ship That Never Returned
ABC   1 C1:002007710011116 C2:udduuuuudduuddu M:4/4  K:D      H:L   T:Ship That Never Returned
ABC   1 C1:001706630002277 C2:uddduuuddduuddu M:C   K:C      H:"CLZw T:the Ship That Never Returned
ABC   1 C1:002007710011116 C2:udduuuuudduuddu M:4/4  K:D      H:CLZw  T:Ship That Never Returned
ABC   1 C1:730767021171350 C2:dduddduuuuduudd M:3/4  K:G      H:AHLOR T:The Ship Went Down With All On Board
ABC  313 C1:730767021171350 C2:dduddduuuuduudd M:3/4  K:G      H:AHLORZ T:The Ship Went Down With All On Board
ABC   1 C1:730767021171350 C2:dduddduuuuduudd M:3/4  K:Emin     H:LSZ  T:Ship went down with all on board, The
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Shipwrecked - BASS
ABC 20333 C1:001111060605007 C2:uuuudddddddduuu M:6/8  K:D      H:BCLQSZ T:the SHIPWRECKED BOY
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Shipwrecked - CLARINET
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Shipwrecked - DRUMS
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Shipwrecked - HORN
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Shipwrecked - LUTE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shipwright [Harp] (2:47)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shipwright [Harp] (2:47
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shipwright [Lute] (2:46)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shipwright [Lute] (2:47)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shipwright [Lute] (2:47)
ABC   1 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CLOQ T:Shir al Etz
ABC  122 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CLOQ T:Shir al Etz
ABC  122 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CLOQ T:Shir al Etz
ABC  107 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CLOQ T:Shir al Etz
ABC  133 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Shir al Etz
ABC  140 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Shir al Etz
ABC  162 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Shir al Etz
ABC  180 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Shir al Etz
ABC  183 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Shir al Etz
ABC  133 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Shir al Etz
ABC  140 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Shir al Etz
ABC  162 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Shir al Etz
ABC  180 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Shir al Etz
ABC  183 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Shir al Etz
ABC   84 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CLOQ T:Shir al Etz
ABC  183 C1:040007070001070 C2:udduddududduddd M:3/4  K:Dm      H:"CFLOQ T:Shir al Etz
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shire - Drum (NES original Lord of the Rings - ABC by Therroll) (1:51)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shire - Flute (NES original Lord of the Rings - ABC by Therroll) (1:56)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shire - Harp (NES original Lord of the Rings - ABC by Therroll) (1:56)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shire - Horn (NES original Lord of the Rings - ABC by Therroll) (1:56)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shire - Lute (NES original Lord of the Rings - ABC by Therroll) (1:58)
ABC   35 C1:266037267011011 C2:uudduduudduuuud M:9/8  K:GMin     H:L   T:Shire of Air
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shire - SOLO (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shire - SOLO (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Shire - TheOrbo (NES original Lord of the Rings - ABC by Therroll) (1:34)
ABC  562 C1:717106027171060 C2:dududududududdd M:4/4  K:Am      H:"LOQV T:Shiribim
ABC  562 C1:717106027171060 C2:dududududududdd M:4/4  K:Am      H:"LOQV T:Shiribim
ABC  562 C1:717106027171060 C2:dududududududdd M:4/4  K:Am      H:"LOQV T:Shiribim
ABC  562 C1:717106027171060 C2:dududududududdd M:4/4  K:Am      H:"LOQV T:Shiribim
ABC  562 C1:717106027171060 C2:dududududududdd M:4/4  K:Am      H:"LOQV T:Shiribim
ABC   1 C1:771771660022235 C2:dduddudduuuudud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Shirley's
ABC   2 C1:071770002236700 C2:dudduuudduudddu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Shirley's
ABC   3 C1:770717700022367 C2:dddudduuudduudd M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Shirley's
ABC   1 C1:071770002236700 C2:dudduuudduudddu M:6/8  K:G      H:BCLRSZ T:Shirley's Reel
ABC  152 C1:071770002236700 C2:dudduuudduudddu M:6/8  K:G      H:BCLRSZ T:Shirley's Reel
ABC   1 C1:071770002236700 C2:dudduuudduudddu M:4/4  K:Amaj     H:CLRS  T:Shirley’s
ABC   1 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  123 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  134 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  141 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  163 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  181 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  184 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  123 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  134 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  141 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  163 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  181 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  184 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  108 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC   85 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  184 C1:050605030500170 C2:ududuudududdddu M:4/4  K:Am      H:"LOQ  T:Shir Noded
ABC  563 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Dphr^F    H:"DLOZ T:Shiroh Hora
ABC  564 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Ephr^G    H:"DLOZ T:Shiroh Hora
ABC  563 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Dphr^F    H:"DLOZ T:Shiroh Hora
ABC  564 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Ephr^G    H:"DLOZ T:Shiroh Hora
ABC  505 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Dphr^F    H:"DLOZ T:Shiroh Hora
ABC  506 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Ephr^G    H:"DLOZ T:Shiroh Hora
ABC  505 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Dphr^F    H:"DLOZ T:Shiroh Hora
ABC  506 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Ephr^G    H:"DLOZ T:Shiroh Hora
ABC   1 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Ephr^G    H:"DLOQZ T:Shiroh Hora
ABC   1 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Ephr^G    H:"DLOQZ T:Shiroh Hora
ABC   1 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Dphr^F    H:"DLOQZ T:Shiroh Hora
ABC   1 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Dphr^F    H:"DLOQZ T:Shiroh Hora
ABC  563 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Dphr^F    H:"DLOZ T:Shiroh Hora
ABC  564 C1:002261001161007 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:Ephr^G    H:"DLOZ T:Shiroh Hora
ABC   73 C1:676716611002200 C2:dddddudduuuuuuu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shirt I Left Behind Me, The
ABC  164 C1:016306700004377 C2:uddudddduddduud M:2/4  K:Gdor     H:"CDLO T:Shiru HaShir
ABC  182 C1:016306700004377 C2:uddudddduddduud M:2/4  K:Gdor     H:"CDLO T:Shiru HaShir
ABC  185 C1:016306700004377 C2:uddudddduddduud M:2/4  K:Gdor     H:"CDLO T:Shiru HaShir
ABC  164 C1:016306700004377 C2:uddudddduddduud M:2/4  K:Gdor     H:"CDLO T:Shiru HaShir
ABC  182 C1:016306700004377 C2:uddudddduddduud M:2/4  K:Gdor     H:"CDLO T:Shiru HaShir
ABC  185 C1:016306700004377 C2:uddudddduddduud M:2/4  K:Gdor     H:"CDLO T:Shiru HaShir
ABC  1018 C1:016306700004377 C2:uddudddduddduud M:2/4  K:Gdor     H:"CDLO T:Shiru HaShir
ABC  1018 C1:016306700004377 C2:uddudddduddduud M:2/4  K:Gdor     H:"CDLO T:Shiru HaShir
ABC  185 C1:016306700004377 C2:uddudddduddduud M:2/4  K:Gdor     H:"CDLO T:Shiru HaShir
ABC   71 C1:110601000707000 C2:uududduuuududdu M:2/4  K:Gm      H:CFLQ  T:Shiru, Shiru
ABC   42 C1:136705002600201 C2:uuddduduuuduuud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shishu maque
ABC  197 C1:000200000012020 C2:uuuuddudddduuud M:2/4  K:C      H:LORS  T:Shisong
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:shitateya (1:55)
ABC  119 C1:007100030016000 C2:duuudduddduuduu M:2/4  K:D      H:LORS  T:Shi xiu xie
ABC  426 C1:017600030005070 C2:udduddduudduudd M:2/4  K:D      H:LORS  T:Shixuxie
ABC  258 C1:712506030712030 C2:duudduduudduddu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shiyue ge
ABC  358 C1:000000000000000 C2:uddduduuudduddu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shiyue hongdeng
ABC  650 C1:176700030673067 C2:udddudduddduudd M:2/4  K:A      H:LORS  T:Shiyue huarkai
ABC  201 C1:000000000000020 C2:uddudududududuu M:2/4  K:A      H:LORS  T:Shiyue wanglang
ABC  314 C1:000000000035017 C2:ududddddduduuud M:2/4  K:D      H:LORS  T:Shizan zhixinren
ABC  406 C1:000500020001020 C2:duuuduuddduuddd M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Shjiapai
ABC   1 C1:607071106001107 C2:ddduuduudduuddd M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:Shlide Aside
ABC   2 C1:        C2:        M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:Shlide Aside
ABC   3 C1:        C2:        M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:Shlide Aside
ABC   2 C1:223562700000763 C2:uuudduddduddudu M:3/4  K:Dm      H:"CLR  T:Shloimele, malkele
ABC   2 C1:223562700000763 C2:uuudduddduddudu M:3/4  K:G      H:"CLR  T:Shloimele, malkele
ABC   2 C1:223562700000763 C2:uuudduddduddudu M:3/4  K:Dm      H:"CLR  T:Shloimele, malkele
ABC   30 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Em      H:"CLZ  T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   30 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Em      H:"CLZ  T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   30 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Em      H:"CLZ  T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   30 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Em      H:"CLZ  T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   1 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Em      H:"CLZ  T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   1 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Dm      H:"CLWZw T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   28 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Dm      H:"CLWZw T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   28 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Dm      H:"CLWZw T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   28 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Dm      H:"CLWZw T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   28 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Dm      H:"CLWZw T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   29 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Dm      H:"CLWZw T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   29 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Dm      H:"CLWZw T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   29 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Dm      H:"CLWZw T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   29 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Dm      H:"CLWZw T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   1 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Em      H:"CLWZw T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   29 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Dm      H:"CLWZw T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   30 C1:040207720000020 C2:uudduduudduuudd M:4/4  K:Em      H:"CLZ  T:Al sh'lo-shah d'varim
ABC   1 C1:050602177000000 C2:dduuddddudduddu M:3/4  K:Dm      H:"Z   T:Shloymele, malkele
ABC   1 C1:050602177000000 C2:dduuddddudduddu M:3/4  K:Dm      H:"Z   T:Shloymele, malkele
ABC   1 C1:050602177000000 C2:dduuddddudduddu M:3/4  K:Dm      H:"Z   T:Shloymele, malkele
ABC   1 C1:050602177000000 C2:dduuddddudduddu M:3/4  K:Dm      H:"Z   T:Shloymele, malkele
ABC   1 C1:060607176000000 C2:dddudddduddudud M:3/4  K:Dm      H:"Z   T:Shloymele, malkele
ABC   99 C1:050602177000000 C2:dduuddddudduddu M:3/4  K:Dm      H:"Z   T:Shloymele, malkele
ABC  100 C1:060607176000000 C2:dddudddduddudud M:3/4  K:Dm      H:"Z   T:Shloymele, malkele
ABC   1 C1:030003270500057 C2:duudduddddddddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:S hlzane Pfaa - schottisch/schottische/scottish
ABC   1 C1:030003270500057 C2:duudduddddddddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:S hlzane Pfaa - schottisch/schottische/scottish
ABC 14698 C1:030003270500057 C2:duudduddddddddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:S hlzane Pfaa - schottisch/schottische/scottish
ABC 14698 C1:030003270500057 C2:duudduddddddddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:S hlzane Pfaa - schottisch/schottische/scottish
ABC   1 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   1 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC  565 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC  565 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC  507 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC  507 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   1 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   1 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   1 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   1 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   1 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   1 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   1 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC  566 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC  566 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC  508 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC  508 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   1 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   2 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   4 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   4 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC   4 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC  357 C1:050305117700000 C2:duduuddududdduu M:2/4  K:GDor     H:FLQZ  T:Shmelke's Nigun
ABC  565 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC  566 C1:000305030511770 C2:ududuuddududddu M:2/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Shmelke's Nigun
ABC  567 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shnirele Perele
ABC  567 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shnirele Perele
ABC   1 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shnirele Perele
ABC   1 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Gm      H:"L   T:Shnirele Perele
ABC  509 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shnirele Perele
ABC  509 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shnirele Perele
ABC  568 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Gm      H:"LSWZ T:Shnirele Perele
ABC  568 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Gm      H:"LSWZ T:Shnirele Perele
ABC   1 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Gm      H:"LSWZ T:Shnirele Perele
ABC  510 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Gm      H:"LSWZ T:Shnirele Perele
ABC  510 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Gm      H:"LSWZ T:Shnirele Perele
ABC  567 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shnirele Perele
ABC  568 C1:007100710101006 C2:duduuududududdu M:4/4  K:Gm      H:"LSWZ T:Shnirele Perele
ABC   1 C1:000106720422030 C2:uddduduuuuududd M:2/4  K:C      H:L   T:Shoals of Herring
ABC   1 C1:000106720422030 C2:uddduduuuuududd M:2/4  K:C      H:L   T:Shoals of Herring
ABC   1 C1:040621260506040 C2:uuduuudddduuduu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Shoals of herring
ABC   1 C1:040621260506040 C2:uuduuudddduuduu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Shoals of herring
ABC   1 C1:040621260506040 C2:uuduuudddduuduu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Shoals of herring
ABC   1 C1:030003270500057 C2:duudduddddddddd M:2/4  K:D      H:BFLWZ T:S hoelzane Pfaa
ABC   1 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:G      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance
ABC   1 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:G      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance
ABC   1 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:G      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:2/4  K:F      H:LO   T:Shoemaker's Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:2/4  K:F      H:LO   T:Shoemaker's Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:2/4  K:F      H:LO   T:Shoemaker's Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:2/4  K:F      H:LO   T:Shoemaker's Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:2/4  K:F      H:LO   T:Shoemaker's Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:2/4  K:F      H:LO   T:Shoemaker's Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:2/4  K:F      H:LO   T:Shoemaker's Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:2/4  K:F      H:LO   T:Shoemaker's Dance
ABC   0 C1:        C2:        M:2/4  K:F      H:LO   T:Shoemaker's Dance
ABC   1 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:Bb      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (Bb)
ABC   1 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:Bb      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (Bb)
ABC   1 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:Bb      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (Bb)
ABC   1 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:Bb      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (Bb)
ABC   1 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (C)
ABC   4 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (C)
ABC   4 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (C)
ABC   4 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:C      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (C)
ABC   1 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (F)
ABC   2 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (F)
ABC   2 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (F)
ABC   2 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:F      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (F)
ABC   1 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:G      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (G)
ABC   5 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:G      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (G)
ABC   5 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:G      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (G)
ABC   5 C1:004400430707070 C2:dduudduuddduduu M:2/4  K:G      H:"LOZ  T:Shoemaker's Dance (G)
ABC   37 C1:053211667611671 C2:duuuudddduudduu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:The Shoemaker's Daughter
ABC   37 C1:121121053211667 C2:ududuuduuuudddd M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:The Shoemaker's Daughter
ABC   37 C1:053211667611671 C2:duuuudddduudduu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:The Shoemaker's Daughter
ABC   37 C1:053211667611671 C2:duuuudddduudduu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:The Shoemaker's Daughter
ABC   37 C1:121121053211667 C2:ududuuduuuudddd M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:The Shoemaker's Daughter
ABC   37 C1:121121053211667 C2:ududuuduuuudddd M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:The Shoemaker's Daughter
ABC   1 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:Gmix     H:CRZ  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   1 C1:053211667611671 C2:duuuudddduudduu M:2/2  K:G      H:CLRZ  T:The Shoemaker's Daughter
ABC   37 C1:053211667611671 C2:duuuudddduudduu M:2/2  K:G      H:CLRZ  T:The Shoemaker's Daughter
ABC   1 C1:520671300111111 C2:dudduuuuuuuuddu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Shoemakers Daughter
ABC   1 C1:520671300111111 C2:dudduuuuuuuuddu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Shoemakers Daughter
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   5 C1:520671300111111 C2:dudduuuuuuuuddu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Shoemakers Daughter
ABC   5 C1:520671300111111 C2:dudduuuuuuuuddu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Shoemakers Daughter
ABC   5 C1:520671300111111 C2:dudduuuuuuuuddu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Shoemakers Daughter
ABC   1 C1:761167310011111 C2:dduudduuuuuuuud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shoemaker's Daughter
ABC   2 C1:053211667611671 C2:duuuudddduudduu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shoemaker's Daughter
ABC   84 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:GMaj     H:"CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   84 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:GMaj     H:"CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   83 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLR  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   30 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:Gmix     H:CHRZ  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   30 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:Gmix     H:CHRZ  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   1 C1:053211667611671 C2:duuuudddduudduu M:2/2  K:G      H:CLRZ  T:The Shoemaker's Daughter
ABC   30 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:Gmix     H:CRZ  T:Shoemaker's Daughter, The
ABC   5 C1:520671300111111 C2:dudduuuuuuuuddu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Shoemakers Daughter
ABC   85 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLRS  T:Shoemaker's Daughter [DeZarn], The
ABC   85 C1:761167130532111 C2:dduudduuduuuuuu M:C|  K:G      H:CLRS  T:Shoemaker's Daughter [DeZarn], The
ABC   1 C1:060601010005070 C2:dduuuddudddduuu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:The Shoemaker's Fancy
ABC   1 C1:060601010005070 C2:dduuuddudddduuu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:The Shoemaker's Fancy
ABC   1 C1:660205760267761 C2:dduuddudddduuud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Shoemaker's Fancy
ABC   1 C1:660205760267  C2:dduuddudd    M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Shoemaker's Fancy
ABC  395 C1:601777611057661 C2:dudddduuuddduud M:6/8  K:D      H:BDHLRZ T:Shoemaker's Fancy, The
ABC  395 C1:601777611057661 C2:dudddduuuddduud M:6/8  K:D      H:BDHLRZ T:Shoemaker's Fancy, The
ABC   1 C1:660205760267  C2:dduuddudd    M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Shoemaker's Fancy
ABC   1 C1:660205760267761 C2:dduuddudddduuud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Shoemaker's Fancy
ABC   1 C1:660205760267761 C2:dduuddudddduuud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Shoemaker's Fancy
ABC   1 C1:602057602677602 C2:duuddudddduuddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Shoemaker's Fancy (The)
ABC   1 C1:602057602677602 C2:duuddudddduuddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Shoemaker's Fancy (The)
ABC   1 C1:511777777003712 C2:duudddddduduudd M:6/8  K:F      H:L   T:The Shoemaker's Kiss
ABC   1 C1:511777777003712 C2:duudddddduduudd M:6/8  K:F      H:L   T:The Shoemaker's Kiss
ABC   1 C1:511777777003712 C2:duudddddduduudd M:6/8  K:F      H:L   T:The Shoemaker's Kiss
ABC   37 C1:053211667611671 C2:duuuudddduudduu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:The Shoemaker’s Daughter
ABC   37 C1:053211667611671 C2:duuuudddduudduu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:The Shoemaker’s Daughter
ABC   37 C1:053211667611671 C2:duuuudddduudduu M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:The Shoemaker’s Daughter
ABC   28 C1:312761403116175 C2:uuudduduuududdu M:2/4  K:Bb      H:LSZ  T:The Shoemakker
ABC   1 C1:312761403116175 C2:uuudduduuududdu M:2/4  K:B_      H:LSZ  T:Shoemakker, The
ABC   1 C1:010402010607020 C2:duuduududduduud M:4/4  K:G      H:HLQRS T:Shoes and Stockings
ABC   2 C1:030002000171010 C2:uuuduududdududd M:C|  K:G      H:"L   T:Shoes and Stockings
ABC   1 C1:000200017101000 C2:uuduududdududdd M:C|  K:G      H:"LS  T:Shoes and Stockings
ABC   1 C1:000200017101000 C2:uuduududdududdd M:C|  K:G      H:"LS  T:Shoes and Stockings
ABC   1 C1:000200017101000 C2:uuduududdududdd M:C|  K:G      H:"LS  T:Shoes and Stockings
ABC   1 C1:000200017101000 C2:uuduududdududdd M:C|  K:G      H:"LS  T:Shoes and Stockings
ABC   1 C1:000200017101000 C2:uuduudududddddu M:C|  K:G      H:"FL  T:Shoes and Stockings
ABC   1 C1:000200017101000 C2:uuduudududddddu M:C|  K:G      H:"FL  T:Shoes and Stockings
ABC   1 C1:000200017101000 C2:uuduudududddddu M:C|  K:G      H:"FL  T:Shoes and Stockings
ABC   1 C1:000200017101000 C2:uuduudududddddu M:C|  K:G      H:"FL  T:Shoes and Stockings
ABC  312 C1:030002000171010 C2:uuuduududdududd M:C|  K:G      H:"L   T:Shoes and Stockings
ABC 19044 C1:000200017101000 C2:uuduududdududdd M:2/2  K:G      H:"CLOQRZ T:Shoes and Stockings
ABC   1 C1:000200017101000 C2:uuduududdududdd M:C|  K:G      H:"LS  T:Shoes and stockings (original key of G)
ABC   1 C1:000200017101000 C2:uuduududdududdd M:C|  K:G      H:"LS  T:Shoes and stockings (original key of G)
ABC   1 C1:000200017101000 C2:uuduududdududdd M:C|  K:A      H:"L   T:Shoes and stockings (transposed to the key of A)
ABC   1 C1:350352175000440 C2:duudduuuudduddu M:3/4  K:G      H:LQ   T:Shoe the Donkey [1]
ABC   1 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:L   T:Shoe the Donkey [2]
ABC   1 C1:060271060271010 C2:dudududuudddudu M:3/4  K:G      H:L   T:Shoe the Donkey [3]
ABC   1 C1:030705000611020 C2:uddduuuddudduuu M:3/4  K:G      H:LS   T:Shoe the Donkey
ABC   1 C1:060271060271010 C2:dudududuudddudu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shoe the Donkey
ABC   1 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shoe the Donkey
ABC 15374 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shoe the Donkey
ABC 15374 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shoe the Donkey
ABC 15374 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shoe the Donkey
ABC 15374 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shoe the Donkey
ABC   9 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shoe the Donkey
ABC   8 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRWZ T:Shoe the Donkey
ABC   12 C1:060271060271010 C2:dudududuudddudu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shoe the Donkey
ABC   8 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRWZ T:Shoe the Donkey
ABC   12 C1:060271060271010 C2:dudududuudddudu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shoe the Donkey
ABC   1 C1:112377714011167 C2:uuuuddduduuuddd M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   2 C1:112377714011167 C2:uuuuuddduduuudd M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   2 C1:060271060271010 C2:dudududuudddudu M:3/4  K:G      H:R   T:Shoe the Donkey
ABC   2 C1:060271060271010 C2:dudududuudddudu M:3/4  K:G      H:R   T:Shoe the Donkey
ABC   2 C1:060271060271010 C2:dudududuudddudu M:3/4  K:G      H:R   T:Shoe the Donkey
ABC   2 C1:060271060271010 C2:dudududuudddudu M:3/4  K:G      H:R   T:Shoe the Donkey
ABC   1 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   2 C1:320003320003320 C2:uuduuduuudddudu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   3 C1:110303110303110 C2:uuduuuduuuudddu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   4 C1:320003320003320 C2:uuduuduuudddduu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   5 C1:770604770602110 C2:ddduddduuuudduu M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   6 C1:710305710305710 C2:dududududuudddu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   7 C1:050303000537070 C2:udududddduddduu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   8 C1:000537070705001 C2:dudddduddduuudd M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   9 C1:030511010705000 C2:duuuuddudduuddu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   10 C1:000502070606000 C2:duddddduuuddduu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   11 C1:060203000511070 C2:duuduuddddduuud M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   12 C1:000502070606000 C2:duddddduuuddduu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shoe The Donkey
ABC   8 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shoe the Donkey
ABC   12 C1:060271060271010 C2:dudududuudddudu M:3/4  K:G      H:DHRZ  T:Shoe the Donkey
ABC  370 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Shoe The Donkey (Gmaj)
ABC  370 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuudd M:3/4  K:clef=none  H:ILR  T:Shoe The Donkey (Gmaj)
ABC  370 C1:000332000332010 C2:duuduuuddduuduu M:3/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Shoe The Donkey (Gmaj)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shogenaideyo Baby - Basic Lute (1/2)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shogenaideyo Baby - Basic Lute (1/2)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shogenaideyo Baby - Basic Lute (1/2)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shogenaideyo Baby - Basic Lute (1/2)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shogenaideyo Baby - Theorbo (2/2)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shogenaideyo Baby - Theorbo (2/2)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shogenaideyo Baby - Theorbo (2/2)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Shogenaideyo Baby - Theorbo (2/2)
ABC   1 C1:000200030014066 C2:uuuddduduudduuu M:C   K:C      H:BLR  T:Sho-ho, a lullaby
ABC  112 C1:000200030014066 C2:uuuddduduudduuu M:C   K:C      H:BLRZ  T:Sho-ho, a lullaby
ABC  569 C1:777206000000227 C2:ddduduudddduduu M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Sholem zol zajn
ABC  569 C1:777206000000227 C2:ddduduudddduduu M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Sholem zol zajn
ABC  569 C1:777206000000227 C2:ddduduudddduduu M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Sholem zol zajn
ABC  298 C1:670602060206030 C2:dududududududud M:7/8  K:D      H:LOQS  T:Sho mi e Milo
ABC  298 C1:670602060206030 C2:dududududududud M:7/8  K:D      H:LOQS  T:Sho mi e Milo
ABC  310 C1:670602060206030 C2:dududududududud M:7/8  K:D      H:FLOQS T:Sho mi e Milo
ABC  359 C1:670602060206030 C2:dududududududud M:7/8  K:D      H:FLOQS T:Sho mi e Milo
ABC  374 C1:670602060206030 C2:dududududududud M:7/8  K:D      H:FLOQS T:Sho mi e Milo
ABC  310 C1:670602060206030 C2:dududududududud M:7/8  K:D      H:FLOQS T:Sho mi e Milo
ABC  359 C1:670602060206030 C2:dududududududud M:7/8  K:D      H:FLOQS T:Sho mi e Milo
ABC  374 C1:670602060206030 C2:dududududududud M:7/8  K:D      H:FLOQS T:Sho mi e Milo
ABC  393 C1:670602060206030 C2:dududududududud M:7/8  K:D treble   H:FLOQS T:Sho mi e Milo
ABC  393 C1:670602060206030 C2:dududududududud M:7/8  K:D treble   H:FLOQS T:Sho mi e Milo
ABC  4441 C1:120000143001700 C2:uuuduuddduuuuuu M:3/4  K:C      H:ABFHLOQSZ T:Shonburg's March. HA.102
ABC  103 C1:712000014300170 C2:duuuduuddduuuuu M:3/4  K:C      H:AHLOQSZ T:Shonburg’s March. HA.102
ABC   1 C1:000005120006766 C2:duudddduuduuddu M:C|  K:D      H:"   T:Shoo Fly
ABC   1 C1:000067120000051 C2:dduuduudddduudu M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Shoo Fly
ABC   1 C1:000067120000051 C2:dduuduudddduudu M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Shoo Fly
ABC   1 C1:000067120000051 C2:dduuduudddduudu M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Shoo Fly
ABC   1 C1:000067120000051 C2:dduuduudddduudu M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Shoo Fly
ABC   1 C1:000067120000051 C2:dduuduudddduudu M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Shoo Fly
ABC  313 C1:000005120006766 C2:duudddduuduuddu M:C|  K:D      H:"   T:Shoo Fly
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   19 C1:026137610600277 C2:uduuddududdduuu M:4/4  K:D      H:LR   T:Shooglenifty Hornpipe, The
ABC   1 C1:007700710077007 C2:dddudduduuudddd M:C|  K:Gm      H:BLSZ  T:Shoomaker Row
ABC   1 C1:777727710000227 C2:ddddudduuuddddd M:C|  K:G      H:BOR  T:Shooters hornpipe
ABC  322 C1:000011117777277 C2:uuuuddddudduuud M:2/2  K:G      H:BLOQR T:Shooters Hornpipe
ABC  322 C1:000011117777277 C2:uuuuddddudduuud M:2/2  K:G      H:BLOQR T:Shooters Hornpipe
ABC  2339 C1:777727710000227 C2:ddddudduuuddddd M:C|  K:G      H:BFORZ T:Shooters hornpipe
ABC  109 C1:000011117777277 C2:uuuuddddudduuuu M:C|  K:G      H:ALOQRSZ T:Shooters Hornpipe. JC.109
ABC  5306 C1:000011117777277 C2:uuuuddddudduuuu M:C|  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Shooters Hornpipe. JC.109
ABC  153 C1:000002116266116 C2:uuududduuduuudd M:C   K:G      H:LOQRSZ T:Shooters Hornpipe TS.153
ABC  8563 C1:000002116266116 C2:uuududduuduuudd M:C   K:G      H:BFLOQRSZ T:Shooters Hornpipe TS.153
ABC   1 C1:170220170661117 C2:uduuuddduuudddd M:6/8  K:G      H:ACILORS T:Shooting
ABC   1 C1:300011071067000 C2:uuududdduduuudu M:6/8  K:D      H:LO   T:Shooting
ABC   1 C1:002772115000011 C2:udduuuduuuddddd M:9/8  K:G      H:"LZ  T:Shooting
ABC   1 C1:170220170661117 C2:uduuuddduuudddd M:6/8  K:G      H:ACIORS T:Shooting
ABC   1 C1:170220170661117 C2:uduuuddduuudddd M:6/8  K:G      H:ACIORS T:Shooting
ABC   1 C1:030001107106700 C2:uuududdduduuudu M:6/8  K:Em      H:"CLQ  T:(Shooting)
ABC   1 C1:        C2:        M:9/8  K:D      H:CL   T:Shooting
ABC   1 C1:        C2:        M:9/8  K:D      H:CL   T:Shooting
ABC   1 C1:002772205170011 C2:udduududuuuuddd M:9/8  K:Gmaj     H:LR   T:Shooting
ABC  4251 C1:002772114002771 C2:udduuududdududd M:9/8  K:G      H:CFQW  T:Shooting - Beaux of London City (Adderbury)
ABC  4250 C1:011062266111077 C2:uuduudduuuddddu M:6/8  K:G      H:CFQW  T:Shooting - Beaux of London City (Badby)
ABC   5 C1:000011005002772 C2:uududduuuuddddd M:9/8  K:G      H:AL   T:Shooting, Brackley
ABC   5 C1:000011005002772 C2:uududduuuuddddd M:9/8  K:G      H:AL   T:Shooting, Brackley
ABC   1 C1:000011002777772 C2:uuuddddduudduuu M:9/8  K:G      H:ALQ  T:Shooting, Hinton
ABC   2 C1:000011002777772 C2:uuuddddduudduuu M:9/8  K:G      H:AL   T:Shooting, Hinton
ABC   2 C1:000011002777772 C2:uuuddddduudduuu M:9/8  K:G      H:AL   T:Shooting, Hinton
ABC   2 C1:007160112516001 C2:duduuududuuudud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shooting Star
ABC   2 C1:007160112516001 C2:duduuududuuudud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Shooting Star
ABC  171 C1:003500224441621 C2:dudduuduuududdu M:2/4  K:Bb      H:CLRZ  T:Shooting Star Breakdown
ABC  171 C1:003500224441621 C2:dudduuduuududdu M:2/4  K:Bb      H:CLRZ  T:Shooting Star Breakdown
ABC   17 C1:403111774047000 C2:duuuudddududuuu M:2/4  K:Bm      H:CLRZ  T:Shooting the Bull
ABC   17 C1:403111774047000 C2:duuuudddududuuu M:2/4  K:Bm      H:CLRZ  T:Shooting the Bull
ABC   1 C1:403111774047000 C2:duuuudddududuuu M:2/4  K:Bmin     H:LR   T:Shootin' The Bull
ABC   1 C1:000004517757175 C2:ududududddduddu M:2/4  K:A      H:LS   T:Shoot that Turkey Buzzard
ABC  338 C1:001170700000220 C2:uuddduduuuuduud M:2/4  K:C      H:BCLOQS T:SHooyl ineenyn
ABC   1 C1:005111110071057 C2:duuuuuduuddudud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Shore Bar
ABC   1 C1:403171106152503 C2:duuuduuddududuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Shoreline of Lewis
ABC   1 C1:403171106152503 C2:duuuduuddududuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Shoreline of Lewis
ABC   1 C1:403171106152503 C2:duuuduuddududuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Shoreline of Lewis
ABC   1 C1:403171106152503 C2:duuuduuddududuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Shoreline of Lewis "CYMRU 23:23 10/09/97"
ABC   1 C1:403171106152503 C2:duuuduuddududuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Shoreline of Lewis "CYMRU 23:23 10/09/97"
ABC   1 C1:403171106152503 C2:duuuduuddududuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Shoreline of Lewis "CYMRU 23:23 10/09/97"
ABC  104 C1:357777277727021 C2:uddddduddduduuu M:C|  K:D      H:"BCLR T:Shorelines
ABC  2880 C1:620620620003530 C2:dududuudududuuu M:6/8  K:A      H:ABFLOZ T:Shores Maggot Country Dance
ABC   50 C1:620620620003530 C2:dududuudududuuu M:6/8  K:D      H:ACHOQRSZ T:Shore's Maggot.or. JaW.050
ABC  8152 C1:620620620003530 C2:dududuudududuuu M:6/8  K:D      H:ABCFLOQRSZ T:Shore's Maggot.or. JaW.050
ABC 141006 C1:000007120001071 C2:duuuduuddduuddd M:C   K:Am      H:BLQZ  T:the SHORES OF AMERIKAY
ABC   1 C1:507751070076004 C2:uddududdduddddd M:2/4  K:F      H:L   T:Shores of Botany Bay
ABC   1 C1:507751070076004 C2:uddududdduddddd M:2/4  K:F      H:L   T:Shores of Botany Bay
ABC   1 C1:004004770207007 C2:dudduddddduduuu M:3/4  K:Dm      H:"CLRSVZ T:the Shores of Coeur d'Alene
ABC   1 C1:004004770207007 C2:dudduddddduduuu M:3/4  K:Dm      H:"CLRSVZ T:the Shores of Coeur d'Alene
ABC   1 C1:004004770207007 C2:dudduddddduduuu M:3/4  K:Dm      H:"CLRSVZ T:the Shores of Coeur d'Alene
ABC  181 C1:002267167122006 C2:uudduddduuuduud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:The Shores of Loch Bee
ABC   60 C1:002267167122006 C2:uudduddduuuduud M:C   K:D      H:"FLQZ T:The Shores of Loch Bee
ABC   16 C1:006117760412010 C2:duudddduuuduuuu M:3/4  K:Dmix     H:DHLQRWZ T:Shores Of Lough Bran
ABC   16 C1:006117760412010 C2:duudddduuuduuuu M:3/4  K:Dmix     H:DHLQRWZ T:Shores Of Lough Bran
ABC   42 C1:000760251623170 C2:ddududuuuddduuu M:6/8  K:A      H:"LRS  T:Shores of Lough Gowen
ABC  201 C1:000760251623170 C2:ddududuuuddduuu M:6/8  K:A      H:"LRS  T:Shores of Lough Gowen
ABC   43 C1:716221170765011 C2:duduuuuddduuudd M:6/8  K:C      H:L   T:-Shores of Lough Gowna
ABC   1 C1:117076071622117 C2:uudddduduuuuddd M:6/8  K:D      H:CLR  T:Shores of Lough Gowna
ABC  191 C1:716221000765011 C2:duduuudduuudddd M:6/8  K:BAeo     H:BLRSUZ T:Shores of Lough Gowna
ABC   1 C1:716221600276511 C2:duduuududduuudd M:6/8  K:D      H:DLRSZ T:Shores of Lough Gowna
ABC   97 C1:000760716221170 C2:ddduduuuuddduuu M:6/8  K:Bm      H:"BLRZ T:the Shores of Lough Gowna
ABC   97 C1:000760716221170 C2:ddduduuuuddduuu M:6/8  K:Bm      H:"BLRZ T:the Shores of Lough Gowna
ABC   97 C1:000760716221170 C2:ddduduuuuddduuu M:6/8  K:Bm      H:"BLRZ T:the Shores of Lough Gowna
ABC   1 C1:716221600276511 C2:duduuududduuudd M:6/8  K:D      H:DLRSZ T:Shores of Lough Gowna
ABC   1 C1:716221600276511 C2:duduuududduuudd M:6/8  K:D      H:DLRSZ T:Shores of Lough Gowna
ABC   22 C1:716221600276511 C2:duduuududduuudd M:6/8  K:D      H:DLRSZ T:Shores of Lough Gowna
ABC   22 C1:716221600276511 C2:duduuududduuudd M:6/8  K:D      H:DLRSZ T:Shores of Lough Gowna
ABC   22 C1:716221600276511 C2:duduuududduuudd M:6/8  K:D      H:DLRSZ T:Shores of Lough Gowna
ABC   22 C1:716221600276511 C2:duduuududduuudd M:6/8  K:D      H:DLRSZ T:Shores of Lough Gowna
ABC   1 C1:000760716221000 C2:ddduduuudduuudd M:6/8  K:Bm      H:BLR  T:Shores of Lough Gowna
ABC   10 C1:716221170765011 C2:duduuuuddduuudd M:6/8  K:Bm      H:DHRZ  T:Shores of Lough Gowna, The
ABC  1226 C1:712001000765110 C2:duuudduuudddddd M:6/8  K:Ador     H:DR   T:Shores of Lough Gowna
ABC  1226 C1:712001000765110 C2:duuudduuudddddd M:6/8  K:Ador     H:DR   T:Shores of Lough Gowna
ABC   43 C1:716221170765011 C2:duduuuuddduuudd M:6/8  K:C      H:L   T:-Shores of Lough Gowna
ABC  1226 C1:712001000765110 C2:duuudduuudddddd M:6/8  K:Ador     H:DR   T:Shores of Lough Gowna
ABC  2100 C1:000760716221000 C2:ddduduuudduuudd M:6/8  K:D      H:LR   T:Shores of Lough Gowna, The
ABC   7 C1:000760716221000 C2:ddduduuudduuudd M:6/8  K:D      H:L   T:Shores of Lough Gowna, The
ABC   45 C1:716221260765011 C2:duduuuuddduuudd M:6/8  K:D      H:"LQR  T:Shores of Lough Gowna
ABC   45 C1:716221260765011 C2:duduuuuddduuudd M:6/8  K:D      H:"LQR  T:Shores of Lough Gowna
ABC   10 C1:716221170765011 C2:duduuuuddduuudd M:6/8  K:Bm      H:DHRZ  T:Shores of Lough Gowna, The
ABC   10 C1:716221170765011 C2:duduuuuddduuudd M:6/8  K:Bm      H:DHRZ  T:Shores of Lough Gowna, The
ABC   35 C1:000760716221503 C2:ddduduuududduuu M:6/8  K:D      H:HLQR  T:Shores of Lough Gowna
ABC   35 C1:000760716221503 C2:ddduduuududduuu M:6/8  K:D      H:HLQR  T:Shores of Lough Gowna
ABC   52 C1:000760716221503 C2:ddduduuududduuu M:6/8  K:D      H:HLQR  T:Shores of Lough Gowna
ABC   52 C1:000760716221503 C2:ddduduuududduuu M:6/8  K:D      H:HLQR  T:Shores of Lough Gowna
ABC  1226 C1:712001000765110 C2:duuudduuudddddd M:6/8  K:Ador     H:DR   T:Shores of Lough Gowna
ABC   7 C1:000760716221000 C2:ddduduuudduuudd M:6/8  K:Bm      H:DHRZ  T:Shores of Lough Gowna, The
ABC   1 C1:716221000765011 C2:duduuudduuudddd M:6/8  K:B      H:LR   T:Shores of Lough Gowna
ABC  1140 C1:716221170765011 C2:duduuuuddduuudd M:6/8  K:Bm      H:DHRZ  T:Shores of Lough Gowna, The
ABC   10 C1:716221170765011 C2:duduuuuddduuudd M:6/8  K:Bm      H:DHRZ  T:Shores of Lough Gowna, The
ABC   22 C1:716221600276511 C2:duduuududduuudd M:6/8  K:D      H:DLRSZ T:Shores of Lough Gowna
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   25 C1:170760716221170 C2:udddduduuuudddu M:6/8  K:BMin     H:LR   T:Shores of Lough Gowna [in B], The
ABC   1 C1:026712114071071 C2:udduuuudduduuuu M:C|  K:Em      H:DRZ  T:Shores of Lough Graney, The
ABC   2 C1:026712114071071 C2:udduuuudduduuuu M:C|  K:Em      H:DLRZ  T:Shores of Lough Graney, The
ABC  374 C1:026712114071071 C2:udduuuudduduuuu M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Shores of Lough Graney, The
ABC  374 C1:026712114071071 C2:udduuuudduduuuu M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Shores of Lough Graney, The
ABC   62 C1:407102607547121 C2:dduuddduduuuudd M:C|  K:Emin     H:RZ   T:Shores of Lough Graney, The
ABC  374 C1:026712114071071 C2:udduuuudduduuuu M:C|  K:Em      H:DRZ  T:Shores of Lough Graney, The
ABC   1 C1:001177016176766 C2:uuduududdddduud M:C|  K:G      H:HLQRSZ T:Shores of Loughrea
ABC   1 C1:001177016176766 C2:uuduududdddduud M:C|  K:G      H:HLQRSZ T:Shores of Loughrea
ABC   1 C1:001177016176766 C2:uuduududdddduud M:C|  K:G      H:HLQRSZ T:Shores of Loughrea
ABC   1 C1:001177016176766 C2:uuduududdddduud M:C|  K:G      H:HLQRSZ T:Shores of Loughrea
ABC   2 C1:001170006176256 C2:uudududduddduud M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Shores of Loughrea
ABC   2 C1:001170006176256 C2:uudududduddduud M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Shores of Loughrea
ABC   82 C1:001170006176256 C2:uudududduddduud M:C|  K:G      H:LSZ  T:Shores of Loughrea
ABC   1 C1:001170006176256 C2:uudududduddduud M:C|  K:G      H:LSZ  T:Shores of Loughrea
ABC   1 C1:001170006176256 C2:uudududdudddduu M:C|  K:G      H:LR   T:Shores of Loughrea
ABC   2 C1:001170006176256 C2:uudududduddduud M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Shores of Loughrea
ABC  303 C1:001170006176256 C2:uudududduddduud M:C|  K:G      H:LSZ  T:Shores of Loughrea
ABC   5 C1:001150026006256 C2:uuuudduddduuduu M:4/4  K:Gmaj     H:LRSZ  T:Shores of Lough Reagh, The
ABC   1 C1:076717671127101 C2:udduddduuuduuud M:4/4  K:A      H:"CLR  T:The Shores of Solway
ABC   1 C1:076717671127101 C2:udduddduuuduuud M:4/4  K:A      H:"CLR  T:The Shores of Solway
ABC   1 C1:076717671127101 C2:udduddduuuduuud M:4/4  K:A      H:"CLR  T:The Shores of Solway
ABC   1 C1:076717671127101 C2:udduddduuuduuud M:4/4  K:A      H:"CLR  T:The Shores of Solway
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:The Shores of Solway
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:The Shores of Solway
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:The Shores of Solway
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:The Shores of Solway
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:The Shores of Solway
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:The Shores of Solway
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:The Shores of Solway
ABC  175 C1:002070460020606 C2:uuddduudduuuddd M:C   K:C      H:AHLOQSZ T:Shores Trumpett Tune or Maggott. HA.174
ABC  4513 C1:002070460020606 C2:uuddduudduuuddd M:C   K:C      H:ABFHLOQSZ T:Shores Trumpett Tune or Maggott. HA.174
ABC   1 C1:002067770020704 C2:uddduudddudddud M:C|  K:D      H:BLSZ  T:Shore's Trumpet Tune
ABC  389 C1:002767760037677 C2:udddddudddduddd M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Shore's Trumpet Tune. (p)1698.PLFD1.389
ABC  389 C1:002767760037677 C2:udddddudddduddd M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Shore's Trumpet Tune. (p)1698.PLFD.389
ABC  389 C1:002767760037677 C2:udddddudddduddd M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Shore's Trumpet Tune. (p)1698.PLFD.389
ABC   50 C1:620620620003530 C2:dududuudududuuu M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Shore’s Maggot.or. JaW.050
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams and Tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC   3 C1:000101157100125 C2:uuududuuudduuuu M:C   K:C      H:CL   T:Short and Long Notes, Beams, N-tuplets
ABC  2864 C1:602106016021602 C2:duududuududdudu M:C|  K:G      H:ABFLOZ T:Short and Pretty
ABC  166 C1:171117616771174 C2:uduuudduddduudu M:C   K:G      H:LQR  T:Short and Sweet
ABC  166 C1:171117616771174 C2:uduuudduddduudu M:C   K:G      H:LQR  T:Short and Sweet
ABC  3008 C1:660177006007660 C2:ddududdddudduuu M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Short and Sweet
ABC  3008 C1:660177006007660 C2:ddududdddudduuu M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Short and Sweet
ABC  3008 C1:660177006007660 C2:ddududdddudduuu M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Short and Sweet
ABC   1 C1:050107040700017 C2:dudduuddduddudd M:6/8  K:G      H:ACILORS T:Short and Sweet
ABC   13 C1:517470167030637 C2:dudduuddduddudd M:6/4  K:G      H:"BCLQVZ T:SHORT AND SWEET
ABC   83 C1:167030637430071 C2:udddudduddududd M:6/8  K:G      H:"L   T:Short and Sweet
ABC   83 C1:167030637430071 C2:udddudduddududd M:6/8  K:G      H:"L   T:Short and Sweet
ABC  166 C1:171117616771174 C2:uduuudduddduudu M:C   K:G      H:LQR  T:Short and Sweet % ABC  166 C1:171117616771174 C2:uduuudduddduudu M:C   K:G      H:LQR  T:Short and Sweet % ABC   1 C1:171117616771174 C2:uduuudduddduudu M:C   K:G      H:LSZ  T:Short and Sweet
ABC   1 C1:000707000701000 C2:dddudddududuudu M:6/8  K:D      H:ACILORS T:The Short and the Tall
ABC   1 C1:001177050011002 C2:uuddduuudddduuu M:3/4  K:C      H:LRSZ  T:Short Apron [2]
ABC   1 C1:605307102503607 C2:dududududududuu M:6/8  K:F      H:CLQR  T:Short Apron
ABC   1 C1:050600050300070 C2:ddududududududu M:6/8  K:F      H:CLQR  T:The Short Apron
ABC   1 C1:050600050300070 C2:ddududududududu M:6/8  K:F      H:CLQR  T:The Short Apron
ABC  147 C1:001177050011002 C2:uuddduuudddduuu M:3/4  K:C      H:LOQRS T:Short Apron
ABC  091 C1:605307102503605 C2:dududududududuu M:6/8  K:F      H:BLRSVZ T:Short Apron
ABC   1 C1:605307102503607 C2:dududududududuu M:6/8  K:F      H:CLQR  T:Short Apron
ABC   1 C1:605307102503607 C2:dududududududuu M:6/8  K:F      H:CLQR  T:Short Apron
ABC   1 C1:605307102503607 C2:dududududududuu M:6/8  K:F      H:CLQR  T:Short Apron
ABC   1 C1:605307102503605 C2:dududududududuu M:6/8  K:F      H:LRSZ  T:Short Apron, The [1]
ABC   1 C1:000002060701030 C2:udduuddduuduuud M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:The Short Black Apron
ABC   1 C1:000002060701030 C2:udduuddduuduuud M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:The Short Black Apron
ABC  4233 C1:002671307671307 C2:udduuddduuduuud M:6/8  K:A      H:BLZ  T:the SHORT BLACK APRON
ABC   1 C1:307671307112662 C2:uddduuduuuddudd M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Short Black Apron, The
ABC   1 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:C|  K:Ador     H:RZ   T:Short-Coated Mary
ABC   1 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:C|  K:A      H:LZ   T:Short Coated Mary
ABC   1 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:C|  K:A      H:LZ   T:Short Coated Mary
ABC   1 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:C|  K:A      H:LZ   T:Short Coated Mary
ABC   1 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:C|  K:A      H:LZ   T:Short Coated Mary
ABC  607 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:4/4  K:Emix     H:LSZ  T:Short Coated Mary
ABC  607 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:4/4  K:Emix     H:LSZ  T:Short Coated Mary
ABC  607 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:4/4  K:Emix     H:LSZ  T:Short Coated Mary
ABC  607 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:4/4  K:Emix     H:LSZ  T:Short Coated Mary
ABC   12 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:4/4  K:Emix     H:CLSZ  T:Short Coated Mary
ABC  607 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:4/4  K:Emix     H:LSZ  T:Short Coated Mary
ABC  607 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:4/4  K:Emix     H:LSZ  T:Short Coated Mary
ABC   0 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:4/4  K:EDor     H:GLQ  T:Short Coated Mary
ABC  546 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:C|  K:Ador     H:RZ   T:Short-Coated Mary
ABC  546 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:C|  K:Ador     H:RZ   T:Short-Coated Mary
ABC   1 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:C|  K:A      H:LZ   T:Short Coated Mary
ABC  546 C1:056611610400711 C2:ddduuduuduuuddd M:C|  K:Ador     H:RZ   T:Short-Coated Mary
ABC   1 C1:000000027601052 C2:udduduuddduuuuu M:4/4  K:D      H:"ACLOQR T:Shortcut
ABC   1 C1:302352613003222 C2:uuudududuuuudud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Short Cut
ABC   1 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:CMaj     H:LQR  T:Short Grass, The
ABC   1 C1:770506050506000 C2:dddduddduduuudd M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:The Short Grass
ABC   1 C1:770506050506000 C2:dddduddduduuudd M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:The Short Grass
ABC  981 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:The Short Grass
ABC  2238 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:C      H:BLQRZ T:the SHORT GRASS
ABC   1 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:Am      H:BCLORZ T:The short grass
ABC  981 C1:565560716133565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:C      H:BCRSZ T:Short Grass, The
ABC  197 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:C      H:BCFLORWZ T:The short grass
ABC  197 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:C      H:BCFLORWZ T:The short grass
ABC   1 C1:716177565567700 C2:dududddduddduud M:6/8  K:Cmaj     H:LR   T:The Short Grass
ABC  981 C1:565560716133565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:C      H:BCRSZ T:Short Grass, The
ABC  981 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:The Short Grass
ABC  409 C1:716223565567700 C2:duduuudduddduud M:6/8  K:C      H:LRZ  T:Short Grass, The
ABC  409 C1:716223565567700 C2:duduuudduddduud M:6/8  K:C      H:LRZ  T:Short Grass, The
ABC   1 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:C      H:LRSZ  T:Short Grass, The
ABC  981 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:The Short Grass
ABC  981 C1:565560716133565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:C      H:BCRSZ T:Short Grass, The
ABC  197 C1:565560716223565 C2:dduddduduuuddud M:6/8  K:C      H:BCFLORWZ T:The short grass
ABC   1 C1:767311077671006 C2:ddduuudddduuudu M:4/4  K:C      H:L   T:Short Jacket and White Trousers
ABC   1 C1:767311077671006 C2:ddduuudddduuudu M:4/4  K:C      H:L   T:Short Jacket and White Trousers
ABC   1 C1:000001030007061 C2:uudduudduddduud M:4/4  K:G      H:L   T:Short Jacket (Cabin Boy)
ABC   1 C1:000001030007061 C2:uudduudduddduud M:4/4  K:G      H:L   T:Short Jacket (Cabin Boy)
ABC   1 C1:000001030007061 C2:uudduudduddduud M:4/4  K:G      H:L   T:Short Jacket (Cabin Boy)
ABC   1 C1:307717770714001 C2:uddudddduduuudu M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:A Short Journey
ABC   1 C1:040003050001040 C2:uduuddduuduuuuu M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:A Short Journey
ABC   1 C1:402644276211662 C2:uudduudduuudddd M:C   K:D      H:LRSZ  T:Short Life to all Stepmothers
ABC  109 C1:305220213535353 C2:uduuudududududu M:4/4  K:G      H:LQS  T:Short Life to Stepmothers, a Strathspey
ABC  2370 C1:007703711163007 C2:dduduuududddddd M:4/4  K:C      H:DFOZ  T:the Short Mesure Off My Lady Wynkfylds Rownde
ABC   1 C1:060701730607000 C2:ddududduddudddd M:4/4  K:C      H:"CLRZ T:Shortnin' Bread
ABC   1 C1:060701730607000 C2:ddududduddudddd M:4/4  K:C      H:"CLRZ T:Shortnin' Bread
ABC   1 C1:532771165566001 C2:duudduuddudduud M:C   K:Dmix     H:BLRZ  T:Short Pipe March
ABC   1 C1:532771165566001 C2:duudduuddudduud M:C   K:Dmix     H:BLRZ  T:Short Pipe March
ABC   30 C1:602106016021602 C2:duududuududdudu M:C|  K:G      H:ACHLOQRSZ T:Short & Pretty(?). JaW.030
ABC   30 C1:602106016021602 C2:duududuududdudu M:C|  K:G      H:ALOQRSZ T:Short & Pretty(?). JaW.030
ABC  8132 C1:602106016021602 C2:duududuududdudu M:C|  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Short & Pretty(?). JaW.030
ABC   1 C1:771636060027771 C2:ddududdudddudud M:6/4  K:Bb      H:BLSZ  T:Short's Garden
ABC  256 C1:771636060027771 C2:ddududdudddudud M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Short's Gardens. (p)1686.PLFD1.256
ABC  256 C1:771636060027771 C2:ddududdudddudud M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Short's Gardens. (p)1686.PLFD.256
ABC  256 C1:771636060027771 C2:ddududdudddudud M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Short's Gardens. (p)1686.PLFD.256
ABC   1 C1:111311221111435 C2:uuuuuuuduuuduud M:4/4  K:C      H:ILV  T:Short Symphony
ABC   1 C1:111311221111435 C2:uuuuuuuduuuduud M:4/4  K:C      H:ILV  T:Short Symphony
ABC   1 C1:111311221111435 C2:uuuuuuuduuuduud M:4/4  K:C      H:ILV  T:Short Symphony
ABC   1 C1:111311221111435 C2:uuuuuuuduuuduud M:4/4  K:C      H:ILV  T:Short Symphony
ABC   1 C1:465000000000000 C2:udududdduduuuuu M:4/4  K:C      H:L   T:Shorty George
ABC   1 C1:465000000000000 C2:udududdduduuuuu M:4/4  K:C      H:L   T:Shorty George
ABC   1 C1:465000000000000 C2:udududdduduuuuu M:4/4  K:C      H:L   T:Shorty George
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shot in the Dark, Bass, http://www.LOTROabc.COM
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shot in the Dark, http://www.LOTROabc.COM
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shot in the Dark, Lead, http:///www.LOTROabc.COM
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shot in the Dark, Lute, http://www.LOTROabc.COM
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:"Shot in the Dark" with Ozzy Osbourne -solo (3:44)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shot Through the Heart, http://www.LOTROabc.COM
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shot Through the Heart, http://www.LOTROabc.COM
ABC   1 C1:002266217111000 C2:uudduuduuuduudd M:2/4  K:D      H:"BLORSZ T:Shottis
ABC   1 C1:002266217111000 C2:uudduuduuuduudd M:2/4  K:D      H:"BLORSZ T:Shottis
ABC   1 C1:002266217111000 C2:uudduuduuuduudd M:2/4  K:D      H:"BLORSZ T:Shottis
ABC   4 C1:002266217111000 C2:uudduuduuuduudd M:2/4  K:D      H:"BLORSZ T:Shottis
ABC   3 C1:002266217111000 C2:uudduuduuuduudd M:2/4  K:D      H:"BLORSZ T:Shottis
ABC   1 C1:222100176620700 C2:uuuuuddduduuudu M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Shottis efter Knaft-Jonke
ABC   1 C1:222100176620700 C2:uuuuuddduduuudu M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Shottis efter Knaft-Jonke
ABC   1 C1:222100176620700 C2:uuuuuddduduuudu M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Shottis efter Knaft-Jonke
ABC   1 C1:222100176620700 C2:uuuuuddduduuudu M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Shottis efter Knafts-Jonke
ABC   1 C1:222100176620700 C2:uuuuuddduduuudu M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Shottis efter Knafts-Jonke
ABC   1 C1:222100176620700 C2:uuuuuddduduuudu M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Shottis efter Knafts-Jonke
ABC   1 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   1 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   1 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   1 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   1 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   1 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   1 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   1 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   1 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   3 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   1 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   2 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   5 C1:050106017711000 C2:dududduuddduddd M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Shottis efter Myr Hans
ABC   1 C1:000500617710601 C2:ddudduduudddduu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shottis fr\aan Kronoby
ABC   1 C1:000500617710601 C2:ddudduduudddduu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shottis fr\aan Kronoby
ABC   1 C1:000500617710601 C2:ddudduduudddduu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shottis fr\aan Kronoby
ABC   1 C1:000500617710601 C2:ddudduduudddduu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shottis fr\aan Kronoby
ABC   1 C1:000500617710601 C2:ddudduduudddduu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shottis fr\aan Kronoby
ABC   1 C1:000500617710601 C2:ddudduduudddduu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shottis fr\aan Kronoby
ABC   1 C1:000500617710601 C2:ddudduduudddduu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shottis fr\aan Kronoby
ABC   1 C1:000500617710601 C2:ddudduduudddduu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shottis fr\aan Kronoby
ABC   1 C1:000500617710601 C2:ddudduduudddduu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shottis fr\aan Kronoby
ABC   1 C1:000500617710601 C2:ddudduduudddduu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shottis fr\aan Kronoby
ABC   2 C1:000500617710601 C2:ddudduduudddduu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shottis fr\aan Kronoby
ABC   2 C1:000500617710601 C2:ddudduduudddduu M:4/4  K:Am      H:"L   T:Shottis fr\aan Kronoby
ABC   1 C1:022317721766011 C2:uuuudduuddduuud M:4/4  K:D      H:AOR  T:Shottis fr Idre
ABC  1412 C1:022317721766011 C2:uuuudduuddduuud M:4/4  K:D      H:AFORZ T:Shottis fr Idre
ABC   1 C1:020200030277053 C2:uuuuuduuuddduuu M:2/4  K:Dmin     H:LOR  T:Shottis Frn Norbotten
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 10 (Finland)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 11
ABC   1 C1:000600671777023 C2:ddduddduuduuuud M:4/4  K:D      H:LOS  T:Shottish 12
ABC   1 C1:000600671777023 C2:ddduddduuduuuud M:4/4  K:D      H:LOS  T:Shottish 12
ABC   1 C1:500060067177702 C2:uddduddduuduuuu M:4/4  K:D      H:LOSV  T:Shottish 12
ABC   1 C1:500060067177702 C2:uddduddduuduuuu M:4/4  K:D      H:LOSV  T:Shottish 12
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 12
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 12
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Shottish 13 (Norway)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Shottish 13 (Norway)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 14 (Finland)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 15
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 1
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 1 (Misc Scand)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 1 (Misc Scand)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 1 (Misc Scand)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2 (Sweden)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2 (Sweden)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2 (Sweden)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2 (Sweden)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2 (Sweden)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2 (Sweden)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2 (Sweden)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2 (Sweden)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2 (Sweden)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2 (Sweden)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 2 (Sweden)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 3
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 3 (Norway)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 3 (Norway)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 3 (Norway)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 3 (Norway)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 4
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 4 (Norway)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 4 (Norway)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 4 (Norway)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 5
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 5 (Finland)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 5 (Finland)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 5 (Finland)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 5 (Finland)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 5 (Finland)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 6
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 6 (Scotland)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 6 (Scotland)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 6 (Scotland)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 6 (Scotland)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 7
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 8
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish 9
ABC   1 C1:007677727111677 C2:udddduduuuddddd M:2/2  K:Ddor     H:CLRZ  T:Shottish
ABC   1 C1:007677727111677 C2:udddduduuuddddd M:2/2  K:Ddor     H:CLRZ  T:Shottish
ABC   1 C1:000001707071772 C2:udddudduuudddud M:2/4  K:D      H:"LORZ T:Shottish
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish
ABC   1 C1:001705001771060 C2:udduddudduddddu M:4/4  K:Gm      H:"LOS  T:Shottish av \AAker Erland Jonsson
ABC   1 C1:001705001771060 C2:udduddudduddddu M:4/4  K:Gm      H:"LOS  T:Shottish av \AAker Erland Jonsson
ABC   5 C1:001705001771060 C2:udduddudduddddu M:4/4  K:Gm      H:"LS  T:Shottish av \AAker Erland Jonsson
ABC   3 C1:001705001771060 C2:udduddudduddddu M:4/4  K:Gm      H:"LOS  T:Shottish av \AAker Erland Jonsson
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish C
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish C
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish C
ABC   1 C1:111100160016000 C2:uuuuududduuuuuu M:4/4  K:DDor     H:"BDLORZ T:Shottish efter Anders Alml\"of
ABC   1 C1:111100160016000 C2:uuuuududduuuuuu M:4/4  K:DDor     H:"BDLORZ T:Shottish efter Anders Alml\"of
ABC   1 C1:111100160016000 C2:uuuuududduuuuuu M:4/4  K:DDor     H:"BDLORZ T:Shottish efter Anders Alml\"of
ABC   1 C1:111100160016000 C2:uuuuududduuuuuu M:4/4  K:DDor     H:"BDLORZ T:Shottish efter Anders Alml\"of
ABC   1 C1:111100160016000 C2:uuuuududduuuuuu M:4/4  K:DDor     H:"BDLORZ T:Shottish efter Anders Alml\"of
ABC   1 C1:111100160016000 C2:uuuuududduuuuuu M:4/4  K:DDor     H:"BDLORZ T:Shottish efter Anders Alml\"of
ABC   4 C1:111100160016000 C2:uuuuududduuuuuu M:4/4  K:DDor     H:"BDLORZ T:Shottish efter Anders Alml\"of
ABC   1 C1:111100160016000 C2:uuuuududduuuuuu M:4/4  K:DDor     H:"BDLORZ T:Shottish efter Anders Alml\"of
ABC   1 C1:012760530127602 C2:uuddduuudduuudd M:4/4  K:G      H:"LOR  T:Shottish (efter Andrea Hoag)
ABC   1 C1:012760530127602 C2:uuddduuudduuudd M:4/4  K:G      H:"LOR  T:Shottish (efter Andrea Hoag)
ABC   1 C1:012760530127602 C2:uuddduuudduuudd M:4/4  K:G      H:"LOR  T:Shottish (efter Andrea Hoag)
ABC   1 C1:012760530127602 C2:uuddduuudduuudd M:4/4  K:G      H:"LOR  T:Shottish (efter Andrea Hoag)
ABC   1 C1:012760530127602 C2:uuddduuudduuudd M:4/4  K:G      H:"LOR  T:Shottish (efter Andrea Hoag)
ABC   1 C1:012760530127602 C2:uuddduuudduuudd M:4/4  K:G      H:"LOR  T:Shottish (efter Andrea Hoag)
ABC   1 C1:012760530127602 C2:uuddduuudduuudd M:4/4  K:G      H:"LOR  T:Shottish (efter Andrea Hoag)
ABC   1 C1:012760530127602 C2:uuddduuudduuudd M:4/4  K:G      H:"LOR  T:Shottish (efter Andrea Hoag)
ABC   1 C1:177701110003002 C2:uddduuudududuuu M:C|  K:D      H:"BLORSZ T:Shottish fr\aan Boda
ABC   2 C1:031111000007760 C2:uuuuuddduuddudu M:4/4  K:Bm      H:"LO  T:Shottish i B-moll och D
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   2 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   3 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   1 C1:030277000270110 C2:uudduduuuuddudd M:4/4  K:G      H:"LORZ T:Shottish i G
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish (Rabbi's Hornpipe)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish (Rabbi's Hornpipe)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Shottish (Rabbi's Hornpipe)
ABC   3 C1:001100110077000 C2:uuuuddduudddddd M:4/4  K:D      H:"LORZ T:Shottish "Simple Gifts"
ABC   33 C1:001100110077000 C2:uuuuddduudddddd M:4/4  K:D      H:"CLORZ T:Shottish "Simple Gifts"
ABC   36 C1:200170036002112 C2:uududuuuudddduu M:4/4  K:Ador     H:CLR  T:Shoulda Seen It Coming
ABC   1 C1:002700160221002 C2:udduuduuuudddud M:2/4  K:F      H:LQSZ  T:Should auld acquaintnce be forgot
ABC   2 C1:002700160221002 C2:udduuduuuudddud M:2/4  K:F      H:LQSZ  T:Should auld acquaintnce be forgot
ABC   2 C1:002700160221002 C2:udduuduuuudddud M:2/4  K:F      H:LQSZ  T:Should auld acquaintnce be forgot
ABC  153 C1:002700160221002 C2:udduuduuuudddud M:2/4  K:F      H:LQSZ  T:Should auld acquaintnce be forgot
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BR   T:Shoulder to Shoulder
ABC   1 C1:050000000701020 C2:uduudduuuuddddu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Should our Praise of Britain's Isle
ABC   1 C1:050000000701020 C2:uduudduuuuddddu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Should our Praise of Britain's Isle
ABC  3401 C1:000712060711022 C2:duudduuuudddduu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:SHOULD OUR PRAISE OF BRITAIN'S ISLE
ABC   1 C1:000712060711022 C2:duudduuuudddduu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Should our praise of Britain's Isle
ABC  193 C1:471133730000332 C2:ududududuuududu M:4/4  K:E      H:L   T:Shouliede gege huilai
ABC  467 C1:120121170000012 C2:uuuuuuduudduuuu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Shounan de huaer jiefang
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shout (5:45)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQ  T:Shout by Skjald
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Shout, drums
ABC  124 C1:166302356370706 C2:udduduuudududdd M:2/4  K:G      H:CLR  T:Shoutin Up the Spirit
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Shout, Keyboards
ABC   0 C1:371110761072700 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:G      H:LQVZw T:A Shout Of Mighty Triumph
ABC   0 C1:121630666360100 C2:uuudduddddduddu M:4/4  K:Bb      H:LQVZw T:A Shout Of Mighty Triumph
ABC  210 C1:010500020012020 C2:uduuduuudududdu M:2/4  K:A      H:LORS  T:Shoutou de zhuangjia yi pian huang
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Shout, Vocal
ABC   11 C1:667611322665627 C2:dddduuuuuddudud M:6/8  K:Amaj     H:CFLRZ T:Shovelin' The Snow
ABC  172 C1:667611322665627 C2:dddduuuuuddudud M:6/8  K:Amaj     H:CLRZ  T:Shovelin' The Snow
ABC  172 C1:667611322665627 C2:dddduuuuuddudud M:6/8  K:Amaj     H:CLRZ  T:Shovelin' The Snow
ABC   1 C1:117001006111304 C2:uududuuuudududd M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Shovel The Walk
ABC   1 C1:007746777563766 C2:dduddduddudddud M:8/8  K:A      H:CS   T:Shovel Tongue
ABC   5 C1:177700062607000 C2:uddddudduuuuddu M:4/4  K:G      H:"CFLRZ T:Shove That Pig's Foot A Little Closer To The Fire
ABC   5 C1:177700062607000 C2:uddddudduuuuddu M:4/4  K:G      H:"CFLRZ T:Shove That Pig's Foot A Little Closer To The Fire
ABC   5 C1:177700062607000 C2:uddddudduuuuddu M:4/4  K:G      H:"CFLRZ T:Shove That Pig's Foot A Little Closer To The Fire
ABC   5 C1:177700062607000 C2:uddddudduuuuddu M:4/4  K:G      H:"CFLRZ T:Shove That Pig's Foot A Little Closer To The Fire
ABC   1 C1:267706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:"   T:Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
ABC   8 C1:267706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:"   T:Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
ABC   6 C1:177706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:LSZ  T:Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
ABC   9 C1:177706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:LSZ  T:Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
ABC   6 C1:177706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:LSZ  T:Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
ABC   6 C1:177706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:LSZ  T:Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
ABC   6 C1:177706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:LSZ  T:Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
ABC   38 C1:267706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:"   T:Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
ABC   12 C1:177706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:LSZ  T:Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
ABC   1 C1:177706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:LQSZ  T:Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
ABC  314 C1:267706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:"   T:Shove that Pig's Foot a Little Farther in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"L   T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"L   T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   3 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:C|  K:G      H:"LR  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   3 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:C|  K:G      H:"LR  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   3 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:C|  K:G      H:"LR  T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:C|  K:G      H:"LRSZ T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:C|  K:G      H:"LRSZ T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:C|  K:G      H:"LRSZ T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706021767000 C2:udddduuddduuuud M:C|  K:G      H:"LRSZ T:Shove That Pig's Foot a Little Further in the Fire
ABC   1 C1:267706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:"   T:Shove that Pig's Foot a Little Further into the Fire
ABC   1 C1:267706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:"   T:Shove that Pig's Foot a Little Further into the Fire
ABC   1 C1:267706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:"   T:Shove that Pig's Foot a Little Further into the Fire
ABC   1 C1:267706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:"   T:Shove that Pig's Foot a Little Further into the Fire
ABC   1 C1:267706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:"   T:Shove that Pig's Foot a Little Further into the Fire
ABC   1 C1:267706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:"   T:Shove that Pig's Foot a Little Further into the Fire
ABC   1 C1:267706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:"   T:Shove that Pig's Foot a Little Further into the Fire
ABC   1 C1:267706111767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:"   T:Shove that Pig's Foot a Little Further into the Fire
ABC   7 C1:001777511117670 C2:udddduuuudddudu M:4/4  K:G      H:LR   T:Shove the Pig's Foot a Little Bit Further Into the Fire
ABC   4 C1:111777601117670 C2:uuudddduuuddddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shove The Pig's Foot A Little Closer To The Fire
ABC   1 C1:177706111767052 C2:udddduuudddduuu M:4/4  K:G      H:R   T:Shove The Pig's Foot A Little Closer To The Fire
ABC   1 C1:111777601117670 C2:uuudddduuuddddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shove The Pig's Foot A Little Closer To The Fire
ABC   2 C1:001777511117670 C2:udddduuuudddudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shove The Pig's Foot A Little Closer To The Fire
ABC   3 C1:000300000000000 C2:dududududududud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shove The Pig's Foot A Little Closer To The Fire
ABC 19045 C1:177700060007000 C2:uddddduuudduudd M:4/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Shove the Pig's Foot a Little Closer to the Fire
ABC   1 C1:177705121767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:FLRZ  T:Shove the Pig's Foot a Little Further Into the Fire
ABC   1 C1:177705121767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:FLRZ  T:Shove the Pig's Foot a Little Further Into the Fire
ABC   1 C1:177705121767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:FLRZ  T:Shove the Pig's Foot a Little Further Into the Fire
ABC   1 C1:177705121767000 C2:udddduuuddduuuu M:C|  K:G      H:FLRZ  T:Shove the Pig's Foot a Little Further Into the Fire
ABC   2 C1:001777511117670 C2:udddduuuudddudu M:4/4  K:G      H:LR   T:Shove the Pig’s Foot a Little Bit Further Into the Fire
ABC   3 C1:000300000000000 C2:dududududududud M:C|  K:G      H:LQ   T:Shove the Pig’s Foot a Little Further into the Fire
ABC   1 C1:510004770051021 C2:duuddduuuuududu M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Showacho
ABC   1 C1:711732660577777 C2:duuduuddudddddd M:4/4  K:D      H:CLR  T:Showman
ABC   1 C1:711732660577777 C2:duuduuddudddddd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Showman's Fancy, The
ABC   1 C1:621705660577777 C2:duududduddddddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Showman's Fancy
ABC   2 C1:237777777117662 C2:uuddddddduudddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Showman's Fancy
ABC   90 C1:711732660577777 C2:duuduuddudddddd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Showman's Fancy, The
ABC   90 C1:711732660577777 C2:duuduuddudddddd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Showman's Fancy, The
ABC   1 C1:711732660577777 C2:duuduuddudddddd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Showman's Fancy
ABC   2 C1:113777777711766 C2:uuuddddddduuddd M:C   K:D      H:LRSZ  T:Showman's Fancy
ABC   90 C1:711732660577777 C2:duuduuddudddddd M:C|  K:D      H:DRZ  T:Showman's Fancy, The
ABC  199 C1:711732660577777 C2:duuduuddudddddd M:C   K:D      H:"LQR  T:Showman's Fancy Hornpipe
ABC 196150 C1:711732661137777 C2:duuduudduuudddd M:C|  K:D      H:QRS  T:Showman's Fancy [hp] % ABC 196150 C1:711732661137777 C2:duuduudduuudddd M:C|  K:D      H:QRS  T:Showman's Fancy [hp] % ABC 196150 C1:711732661137777 C2:duuduudduuudddd M:C|  K:D      H:QRS  T:Showman's Fancy [hp] % ABC 196150 C1:711732661137777 C2:duuduudduuudddd M:C|  K:D      H:QRS  T:Showman's Fancy [hp] % ABC   51 C1:306761277777002 C2:uddduuddddduddd M:6/8  K:A      H:LS   T:Showman's Jig (#161), The
ABC   51 C1:306761277777002 C2:uddduuddddduddd M:6/8  K:A      H:LS   T:Showman's Jig (#161), The
ABC   51 C1:306761277777002 C2:uddduuddddduddd M:6/8  K:A      H:LS   T:Showman's Jig (#161), The
ABC   1 C1:306761277777002 C2:uddduuddddduddd M:6/8  K:A      H:LSZ  T:Showman's Jig, The
ABC   2 C1:101711732662377 C2:uuduuduudduuddd M:4/4  K:DMaj     H:BL   T:The Showman’s Fancy Hornpipe
ABC   11 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Show Me Love (4:37) - 11 Lute
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Show Me Love (4:37) - 1 Drums
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Show Me Love (4:37) - 2 Drums
ABC   31 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Show Me Love (4:37) - 31 Theorbo
ABC   32 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Show Me Love (4:37) - 32 Theorbo
ABC   51 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Show Me Love (4:37) - 51 Flute
ABC   71 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Show Me Love (4:37) - 71 Clarinet
ABC   81 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Show Me Love (4:37) - 81 Cowbell
ABC   59 C1:161053161051627 C2:ududuududududdd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Show me the Way to Oxford
ABC   59 C1:161053161051627 C2:ududuududududdd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Show me the Way to Oxford
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:SHOWMUST (3:51)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:SHOWMUST (3:54)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:SHOWMUST (3:56)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:SHOWMUST (3:58)
ABC  300 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Shpilt klezmorimlach klingen zoln di gesalach
ABC  300 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Shpilt klezmorimlach klingen zoln di gesalach
ABC  300 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Shpilt klezmorimlach klingen zoln di gesalach
ABC  570 C1:600371117770260 C2:duduuuddduuduuu M:4/4  K:C      H:"LOQ  T:Shpil zhe mir a lidele in yidish
ABC  570 C1:600371117770260 C2:duduuuddduuduuu M:4/4  K:C      H:"LOQ  T:Shpil zhe mir a lidele in yidish
ABC  570 C1:600371117770260 C2:duduuuddduuduuu M:4/4  K:C      H:"LOQ  T:Shpil zhe mir a lidele in yidish
ABC   1 C1:006700771165006 C2:dddduududduddud M:3/2  K:D      H:CLS  T:Shreds and Patches
ABC   1 C1:006700771165006 C2:dddduududduddud M:3/2  K:D      H:CLS  T:Shreds and Patches
ABC   1 C1:006700771165006 C2:dddduududduddud M:3/2  K:D      H:CLS  T:Shreds and Patches
ABC   1 C1:060605030177240 C2:ddduudduudddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:S.H. Reel
ABC   25 C1:060605030177240 C2:ddduudduudddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:S.H. Reel
ABC   25 C1:060605030177240 C2:ddduudduudddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:S.H. Reel
ABC   25 C1:060605030177240 C2:ddduudduudddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:S.H. Reel
ABC  181 C1:200312762007027 C2:uuududdduududdu M:C|  K:A      H:BLQWZ T:Shrewsbury Cakes. JJo3.182
ABC   1 C1:215077602727716 C2:uuuddddududdudu M:C|  K:D      H:LQS  T:The Shrewsbury Lasses
ABC   1 C1:215077602727716 C2:uuuddddududdudu M:C|  K:D      H:LQS  T:The Shrewsbury Lasses
ABC   1 C1:050007070600020 C2:ddddududduduuuu M:C|  K:D      H:"BLQ  T:The Shrewsbury Lasses
ABC   1 C1:215077602727716 C2:uuuddddududdudu M:C|  K:D      H:LQS  T:The Shrewsbury Lasses
ABC   1 C1:507760272771622 C2:ddddududduduuuu M:C|  K:D      H:"LOZ  T:Shrewsbury Lasses
ABC   12 C1:507760272771622 C2:ddddududduduuuu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:the Shrewsbury Lasses
ABC   1 C1:000500000007000 C2:ddddududduduuuu M:4/4  K:D      H:ACILORS T:The Shrewsbury Lasses
ABC   29 C1:215077602727716 C2:uuuddddududdudu M:C|  K:D      H:LQS  T:The Shrewsbury Lasses
ABC   59 C1:050007070600020 C2:ddddududduduuuu M:C|  K:D      H:"BLQ  T:The Shrewsbury Lasses
ABC   1 C1:050007070600020 C2:ddddududduduuuu M:2/2  K:D      H:LR   T:Shrewsbury Lasses
ABC 19053 C1:050007070600020 C2:ddddududduduuuu M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:Shrewsbury Lasses
ABC  580 C1:215077602727716 C2:uuuddddududdudu M:2/2  K:D      H:"CLQS T:The Shrewsbury Lasses
ABC   1 C1:507760272771622 C2:ddddududduduuuu M:C|  K:C      H:"BLOZ T:Shrewsbury Lasses (C)
ABC   1 C1:507760272771622 C2:ddddududduduuuu M:C|  K:C      H:"BLOZ T:Shrewsbury Lasses (C)
ABC   1 C1:507760272771622 C2:ddddududduduuuu M:C|  K:D      H:"BLOZ T:Shrewsbury Lasses [D]
ABC  180 C1:507760272771622 C2:ddddududduduuuu M:2/4  K:D      H:BLQZ  T:Shrewsbury Lasses THO4.180, The
ABC  9736 C1:507760272771622 C2:ddddududduduuuu M:2/4  K:D      H:FLOQZ T:Shrewsbury Lasses. THO4.180, The
ABC  9936 C1:507760272771622 C2:ddddududduduuuu M:2/4  K:D      H:FLOQZ T:Shrewsbury Lasses. THO4.180, The
ABC   21 C1:026260600306600 C2:udduudduudddduu M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Shrewsbury Quarry,aka. GS.021
ABC  7736 C1:026260600306600 C2:udduudduudddduu M:2/4  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:Shrewsbury Quarry,aka. GS.021
ABC  120 C1:000107110600070 C2:uduudddudddduud M:2/4  K:F      H:ALQRSZ T:Shrewsbury Quarry. JBs.120
ABC  4889 C1:000107110600070 C2:uduudddudddduud M:2/4  K:F      H:ABFLQRSZ T:Shrewsbury Quarry. JBs.120
ABC   65 C1:017260773070777 C2:uduudddudddduud M:2/4  K:G      H:ALQSZ T:Shrewsbury Quarry. RHu.066
ABC  7004 C1:017260773070777 C2:uduudddudddduud M:2/4  K:G      H:ABFLQSZ T:Shrewsbury Quarry. RHu.066
ABC  180 C1:002207760027005 C2:uuddduduudddddu M:C|  K:F      H:BLQZ  T:Shrewsbury Rakes. JJo4.180
ABC  150 C1:002207760027005 C2:uuddduduudddddu M:C|  K:F      H:LQW  T:Shrewsbury Rakes. Ru1.150
ABC   32 C1:020206555650377 C2:uuduuduuddudddd M:2/4  K:F      H:ALQRSZ T:Shropshire Hero,The. JBs.032
ABC  4801 C1:020206555650377 C2:uuduuduuddudddd M:2/4  K:F      H:ABFLQRSZ T:Shropshire Hero,The. JBs.032
ABC   1 C1:07770016771266 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:HLQRS T:Shropshire Lass
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:L   T:The Shropshire Lass
ABC   1 C1:111000707070000 C2:uuudddudddduuud M:4/4  K:D      H:BCLOQRSWZ T:Shropshire Lass
ABC  125 C1:111000707070000 C2:uuudddudddduuud M:4/4  K:D      H:BCLOQRSWZ T:Shropshire Lass
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:"BLOSZ T:the Shropshire Lass
ABC   1 C1:000000070007000 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:ACILORS T:The Shropshire Lass
ABC  323 C1:111000707070000 C2:uuudddudddduuud M:4/4  K:D      H:BCLOQRSWZ T:Shropshire Lass
ABC  323 C1:111000707070000 C2:uuudddudddduuud M:4/4  K:D      H:BCLOQRSWZ T:Shropshire Lass
ABC  579 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:"CLQS T:Shropshire Lass
ABC   2 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:LQSZ  T:Shropshire Lass (The)
ABC   2 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:LQSZ  T:Shropshire Lass (The)
ABC   2 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:LQSZ  T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:CLQSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:CLQSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:CLQSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:CLQSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:CLQSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:CLQSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:BCLSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:BCLSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:BCLSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:BCLSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:"BLOSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:"BLOSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:"BLOSZ T:Shropshire Lass (The)
ABC   44 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:CLQS  T:Shropshire Lass (The)
ABC   45 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:CLQS  T:Shropshire Lass (The)
ABC   46 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:LQS  T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:CLQS  T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:CLQS  T:Shropshire Lass (The)
ABC   1 C1:000707070000017 C2:dddudddduuudddd M:4/4  K:D      H:CLQS  T:Shropshire Lass (The)
ABC  120 C1:050071020500710 C2:udududududududu M:4/4  K:D      H:"L   T:The Shropshire Morris
ABC   20 C1:716703277777050 C2:dudduuddddduudu M:4/8  K:G      H:LR   T:Shropshire Reel
ABC   1 C1:716703277777050 C2:dudduuddddduudu M:4/8  K:G      H:LR   T:Shropshire Reel
ABC   1 C1:716703277777050 C2:dudduuddddduudu M:4/8  K:G      H:LR   T:Shropshire Reel
ABC   1 C1:716703277777050 C2:dudduuddddduudu M:4/8  K:G      H:LR   T:Shropshire Reel
ABC   1 C1:716703277777050 C2:dudduuddddduudu M:4/8  K:G      H:LR   T:Shropshire Reel
ABC  445 C1:777705010627062 C2:dddduududdudddd M:4/8  K:G      H:L   T:Shropshire Reel
ABC  445 C1:777705010627062 C2:dddduududdudddd M:4/8  K:G      H:L   T:Shropshire Reel
ABC  445 C1:777705010627062 C2:dddduududdudddd M:4/8  K:G      H:L   T:Shropshire Reel
ABC  445 C1:777705010627062 C2:dddduududdudddd M:4/8  K:G      H:L   T:Shropshire Reel
ABC  445 C1:777705010627062 C2:dddduududdudddd M:4/8  K:G      H:L   T:Shropshire Reel
ABC  445 C1:777705010627062 C2:dddduududdudddd M:4/8  K:G      H:L   T:Shropshire Reel
ABC  445 C1:777705010627062 C2:dddduududdudddd M:4/8  K:G      H:L   T:Shropshire Reel
ABC  445 C1:777705010627062 C2:dddduududdudddd M:4/8  K:G      H:L   T:Shropshire Reel
ABC  445 C1:777705010627062 C2:dddduududdudddd M:4/8  K:G      H:L   T:Shropshire Reel
ABC  445 C1:777705010627062 C2:dddduududdudddd M:4/8  K:G      H:L   T:Shropshire Reel
ABC  445 C1:777705010627062 C2:dddduududdudddd M:4/8  K:G      H:L   T:Shropshire Reel
ABC   28 C1:056160070223056 C2:ddudduuudduuddd M:4/4  K:G      H:ALQRSZ T:Shropshire Reel,aka. RHu.092
ABC   92 C1:056160070223056 C2:ddudduuudduuddd M:4/4  K:G      H:ALQRSZ T:Shropshire Reel,aka. RHu.092
ABC  7031 C1:056160070223056 C2:ddudduuudduuddd M:4/4  K:G      H:ABFLQRSZ T:Shropshire Reel,aka. RHu.092
ABC   19 C1:716703277777050 C2:dudduuddddduudu M:4/8  K:G      H:LR   T:Shropshire Reel (Much Wenlock)
ABC   19 C1:716703277777050 C2:dudduuddddduudu M:4/8  K:G      H:LR   T:Shropshire Reel (Much Wenlock)
ABC   19 C1:716703277777050 C2:dudduuddddduudu M:4/8  K:G      H:LR   T:Shropshire Reel (Much Wenlock)
ABC   1 C1:502776070707402 C2:dudduuddudduddd M:3/4  K:D      H:L   T:Shropshire Round (duet)
ABC   1 C1:502776070707402 C2:dudduuddudduddd M:3/4  K:D      H:BL   T:SHROPSHIRE ROUND (Duet)
ABC   39 C1:502776070707402 C2:dudduuddudduddd M:3/4  K:D      H:BL   T:SHROPSHIRE ROUND (Duet)
ABC  637 C1:502776070707402 C2:dudduuddudduddd M:3/4  K:D      H:BFLORZ T:Shropshire Round (duet)
ABC   1 C1:502776070707402 C2:dudduuddudduddd M:3/4  K:D      H:LSZ  T:Shropshire Rounds
ABC   2 C1:101577557767132 C2:uuudddudddduuuu M:4/4  K:C      H:BCLQR T:The sh*t Cart Polka
ABC  211 C1:000001030101020 C2:uuuuuududdduddu M:2/4  K:D      H:LORS  T:Shuang dai honghua shang Beijing
ABC  203 C1:020607010006010 C2:uddududuudduddu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Shuangqing xiaoyangge
ABC  133 C1:010000070702000 C2:udduddduduuuddd M:2/4  K:D      H:LORS  T:Shuanzhu taiyang hao ganhuo
ABC  126 C1:000000060000070 C2:ddududuuddududd M:3/4  K:G      H:LOS  T:Shua shan diao
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Shuckin' The Corn [Bass](2:02) - [3 Part] Flatt and Scruggs
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Shuckin' The Corn [Lute1/Banjo](2:02) - [3 Part] Flatt and Scruggs
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Shuckin' The Corn [Lute2/Rhythym](2:02) - [3 Part] Flatt and Scruggs
ABC   1 C1:000076757000076 C2:uddddduddudduud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Shuffle
ABC   2 C1:366177102006600 C2:uddudduuddudddd M:9/8  K:D      H:LSZ  T:Shuffle and Cut
ABC   2 C1:366177102006600 C2:uddudduuddudddd M:9/8  K:D      H:LSZ  T:Shuffle and Cut
ABC   2 C1:366177102006600 C2:uddudduuddudddd M:9/8  K:D      H:LSZ  T:Shuffle and Cut
ABC  997 C1:300047667667267 C2:duddduddduddudu M:9/8  K:D      H:BCFLOWZ T:Shuffle and cut
ABC  997 C1:300047667667267 C2:duddduddduddudu M:9/8  K:D      H:BCFLOWZ T:Shuffle and cut
ABC   1 C1:660047667661771 C2:dduddduddudduud M:9/8  K:D      H:LSZ  T:Shuffle and Cut
ABC   1 C1:660047667661771 C2:dduddduddudduud M:9/8  K:D      H:LSZ  T:Shuffle and Cut
ABC   1 C1:660047667661771 C2:dduddduddudduud M:9/8  K:D      H:LSZ  T:Shuffle and Cut
ABC   1 C1:660047667661771 C2:dduddduddudduud M:9/8  K:D      H:LSZ  T:Shuffle and Cut
ABC   1 C1:660047667661771 C2:dduddduddudduud M:9/8  K:D      H:LSZ  T:Shuffle and Cut
ABC  1069 C1:667267265300047 C2:dddudduudududdd M:9/4  K:D      H:BLRSVZ T:Shuffle and Cut
ABC   1 C1:667267265300047 C2:dddudduudududdd M:9/4  K:D      H:BLSVZ T:Shuffle and Cut
ABC   1 C1:667267265300047 C2:dddudduudududdd M:9/4  K:D      H:BLSVZ T:Shuffle and Cut
ABC   1 C1:660047667661771 C2:dduddduddudduud M:9/8  K:D      H:LSZ  T:Shuffle and Cut
ABC   2 C1:366177102006600 C2:uddudduuddudddd M:9/8  K:D      H:LSZ  T:Shuffle and Cut
ABC  997 C1:300047667667267 C2:duddduddduddudu M:9/8  K:D      H:BCFLOWZ T:Shuffle and cut
ABC   2 C1:660047667661771 C2:dduddduddudduud M:9/8  K:D      H:LSZ  T:Shuffle and Cut
ABC  997 C1:300047667667267 C2:duddduddduddudu M:9/8  K:D      H:BCFLOWZ T:Shuffle and cut
ABC   1 C1:300047667667267 C2:duddduddduddudu M:9/8  K:D      H:BLRZ  T:SHUFFLE AND CUT -- JIG
ABC  142 C1:300047667667267 C2:duddduddduddudu M:9/4  K:D      H:BLQZ  T:Shuffle and Cutt. JJo2.142
ABC   15 C1:000211671166020 C2:uuudduudduddddd M:C   K:G      H:BLQZ  T:Shuffle Board,The. JJo6.17
ABC   15 C1:562300715621400 C2:dduududduududdu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:SHUFFLE -- REEL.
ABC   15 C1:562300715621400 C2:dduududduududdu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:SHUFFLE -- REEL.
ABC   1 C1:562300715621400 C2:dduududduududdu M:C   K:D      H:LSZ  T:Shuffle Reel
ABC   3 C1:100710071007100 C2:udududududududu M:2/2  K:D      H:CFLZ  T:Shuffles
ABC   4 C1:100710071007100 C2:udududududududu M:2/2  K:D      H:CFLZ  T:Shuffles
ABC   3 C1:100710071007100 C2:udududududududu M:C|  K:AMaj     H:FLRZ  T:Shuffles
ABC   4 C1:100710071007100 C2:udududududududu M:2/2  K:D      H:CFLZ  T:Shuffles
ABC   58 C1:471000000716620 C2:udududdduududdu M:2/4  K:G      H:L   T:Shui ba adi
ABC  429 C1:060200000067000 C2:udududududduduu M:2/4  K:A      H:LORS  T:Shuiben yangtian fanlanghua
ABC  238 C1:000000000000000 C2:udddduduududddu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Shui gua zhangjiakou
ABC   96 C1:471000401640013 C2:ududduddduuuudd M:3/4  K:C      H:L   T:Shuijing jiubei The cristal cup
ABC  196 C1:000206060607000 C2:ududduduuddduuu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Shui shen zi you bai du ren
ABC   1 C1:070705020035057 C2:dddduduuudddddu M:C   K:Am      H:LQS  T:SHULE1- Air - I wish I were on yonder hill
ABC   28 C1:070705020035057 C2:dddduduuudddddu M:C   K:Am      H:LQS  T:SHULE1- Air - I wish I were on yonder hill
ABC   28 C1:070705020035057 C2:dddduduuudddddu M:C   K:Am      H:LQS  T:SHULE1- Air - I wish I were on yonder hill
ABC   28 C1:070705020035057 C2:dddduduuudddddu M:C   K:Am      H:LQS  T:SHULE1- Air - I wish I were on yonder hill
ABC   1 C1:070705020036757 C2:ddddduduuuddddd M:C   K:Cm      H:LQS  T:SHULE2- Shule Arun (Song- I wish I were on yonder hill)
ABC   29 C1:070705020036757 C2:ddddduduuuddddd M:C   K:Cm      H:LQS  T:SHULE2- Shule Arun (Song- I wish I were on yonder hill)
ABC   29 C1:070705020036757 C2:ddddduduuuddddd M:C   K:Cm      H:LQS  T:SHULE2- Shule Arun (Song- I wish I were on yonder hill)
ABC   29 C1:070705020036757 C2:ddddduduuuddddd M:C   K:Cm      H:LQS  T:SHULE2- Shule Arun (Song- I wish I were on yonder hill)
ABC 141008 C1:000700071776001 C2:dduddduuudduddu M:C   K:Am      H:BLQZ  T:SHULE AGRA
ABC   1 C1:000700071776001 C2:dduddduuudduddu M:C   K:Amin     H:BLRZ  T:Shule Agra
ABC   1 C1:007616120176061 C2:dduduuuddduuudd M:4/4  K:Dmin     H:LRSZ  T:Shule Aroon [1]
ABC   1 C1:000700071776002 C2:dduddduuddudddd M:4/4  K:Amin     H:LRSZ  T:Shule Aroon [1]
ABC  0059 C1:007616120176061 C2:dduduuuddduuudd M:C   K:A      H:BCILQZ T:"Shule Aroon" (1st Setting) (air) 0059
ABC  0059 C1:007616120176061 C2:dduduuuddduuudd M:C   K:A      H:BCILQZ T:"Shule Aroon" (1st Setting) (air) 0059
ABC  0060 C1:000700070076002 C2:dduddduuddudddd M:C   K:C      H:BCILQZ T:"Shule Aroon" (2nd Setting) (air) 0060
ABC   1 C1:000700070076000 C2:dddduduuudddddd M:4/4  K:C      H:L   T:Shule Aroon
ABC   1 C1:000700070076000 C2:dddduduuudddddd M:4/4  K:C      H:L   T:Shule Aroon
ABC   59 C1:007616120176061 C2:dduduuuddduuudd M:C   K:Dm      H:BLZ  T:SHULE AROON
ABC   60 C1:000700071776002 C2:dduddduuddudddd M:C   K:Am      H:BLZ  T:SHULE AROON
ABC   59 C1:007616120176061 C2:dduduuuddduuudd M:C   K:Dm      H:BLZ  T:SHULE AROON
ABC   60 C1:000700071776002 C2:dduddduuddudddd M:C   K:Am      H:BLZ  T:SHULE AROON
ABC   59 C1:007616120176061 C2:dduduuuddduuudd M:C   K:Dm      H:BLZ  T:SHULE AROON
ABC   60 C1:000700071776002 C2:dduddduuddudddd M:C   K:Am      H:BLZ  T:SHULE AROON
ABC   0 C1:111130111200770 C2:uuuuuduuuddddud M:4/4  K:GMin     H:LQS  T:Shulem's Bulgarish
ABC   1 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:G      H:L   T:Shulen a Gurie
ABC  504 C1:205201014201636 C2:uduuuduududduuu M:3/4  K:G      H:LQS  T:Shulen a Gurie
ABC  0147 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:G      H:ILQZ  T:Shulen a Gurie
ABC  147 C1:201016603636600 C2:uuuddududduuudd M:6/8  K:G      H:FILQZ T:Shulen a Gurie
ABC  518 C1:067700620000020 C2:dddduuddduuuddu M:3/4  K:A      H:LORS  T:Shun caicha
ABC   1 C1:356266265332322 C2:udduddudduduuuu M:C|  K:A      H:BLRZ  T:SHUNSTER'S -- HORNPIPE
ABC   1 C1:356263332322662 C2:uddudduduuuuddu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Shunter's Hornpipe
ABC   1 C1:602760566022655 C2:duddudduududddu M:C|  K:G      H:R   T:Shurleys fancy
ABC  0261 C1:602760566022655 C2:duddudduududddu M:C|  K:G      H:ILQZ  T:Shurleys fancy.
ABC   1 C1:602760566022653 C2:duddudduududdud M:C|  K:G      H:LSZ  T:Shurley's Fancy
ABC  261 C1:602760566022655 C2:duddudduududddu M:C|  K:G      H:BFRZ  T:Shurleys fancy
ABC   23 C1:602760566022655 C2:duddudduududddu M:C|  K:A      H:BLQZ  T:Shurley’s Fancy. JJo6.25
ABC   1 C1:000007010707170 C2:duddududdduuuud M:C   K:Gm      H:BL   T:Shuseen Bane
ABC   1 C1:111000001111777 C2:uuuuuuudddduudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shuter's
ABC   2 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shuter's
ABC   3 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Shuter's
ABC   12 C1:777711610000047 C2:dddduuduudddddd M:4/4  K:G      H:LRS  T:Shuter's Hornpipe (#317)
ABC   12 C1:777711610000047 C2:dddduuduudddddd M:4/4  K:G      H:LRS  T:Shuter's Hornpipe (#317)
ABC   12 C1:777711610000047 C2:dddduuduudddddd M:4/4  K:G      H:LRS  T:Shuter's Hornpipe (#317)
ABC   1 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:A      H:"BLO  T:Shuter's Hornpipe
ABC   1 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:A      H:"BLO  T:Shuter's Hornpipe
ABC   1 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:A      H:"BLO  T:Shuter's Hornpipe
ABC   1 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:A      H:"BLO  T:Shuter's Hornpipe
ABC   1 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:A      H:"BLO  T:Shuter's Hornpipe
ABC   1 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:G      H:"BLO  T:Shuter's Hornpipe
ABC   1 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:G      H:"BLO  T:Shuter's Hornpipe
ABC   1 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:G      H:"BLO  T:Shuter's Hornpipe
ABC   1 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:G      H:"BLO  T:Shuter's Hornpipe
ABC   1 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:G      H:"BLO  T:Shuter's Hornpipe
ABC 21572 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:G      H:BFLRZ T:SHUTER'S HORNPIPE
ABC  151 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C   K:G      H:"BCLRSZ T:Shuter's Hornpipe
ABC  151 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C   K:G      H:"BCLRSZ T:Shuter's Hornpipe
ABC   15 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C   K:G      H:"BCLRSZ T:Shuter's Hornpipe
ABC   15 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C   K:G      H:"BCLRSZ T:Shuter's Hornpipe
ABC   15 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C   K:G      H:"BCLRSZ T:Shuter's Hornpipe
ABC   8 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C   K:G      H:"BCLORVZ T:Shuter's Hornpipe
ABC   1 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:G      H:"BLO  T:Shuter's Hornpipe
ABC   4 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:C|  K:A      H:"BLO  T:Shuter's Hornpipe
ABC   1 C1:777711610000047 C2:dddduuduudddddd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Shuter's Hornpipe
ABC  2888 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:C|  K:G      H:ABFLOZ T:Shuters Hornpipe
ABC   92 C1:000002116167116 C2:uuududduuddudud M:2/2  K:A      H:AHLOQRSZ T:Shuters Hornpipe. GS.092
ABC  7807 C1:000002116167116 C2:uuududduuddudud M:2/2  K:A      H:ABFHLOQRSZ T:Shuters Hornpipe. GS.092
ABC   61 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:C|  K:G      H:AHOQRSWZ T:Shuter's Hornpipe. JaW.061
ABC  8163 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:C|  K:G      H:ABFLOQRSWZ T:Shuter's Hornpipe. JaW.061
ABC  4830 C1:751000466601002 C2:duddudduuuddddd M:4/4  K:G      H:ABFLQRSZ T:Shuter's Hornpipe. JBs.061
ABC   8 C1:        C2:        M:4/4  K:A      H:ABHLOR T:Shuter's Hornpipe (not available here)
ABC  8563 C1:000002116266116 C2:uuududduuduuudd M:C   K:G      H:BFLOQRSZ T:Shuter's Hp,aka TS.153
ABC   2 C1:022661610225020 C2:uuudduduuuududd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Shuter's Humour
ABC   1 C1:022661610225020 C2:uuudduduuuududd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Shuter's Humour
ABC   2 C1:022661610225020 C2:uuudduduuuududd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Shuter's Humour
ABC   2 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:4/4  K:G      H:LR   T:Shuter’s Hornpipe
ABC   3 C1:030000021177770 C2:uuuudddduduuddd M:4/4  K:G      H:LR   T:Shuter’s Hornpipe
ABC   4 C1:000011117777116 C2:uuuudddduuduudd M:4/4  K:G      H:LR   T:Shuter’s Hornpipe
ABC   61 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:C|  K:G      H:ALOQRSWZ T:Shuter’s Hornpipe. JaW.061
ABC   61 C1:751000466601002 C2:duddudduuuddddd M:4/4  K:G      H:ALQRSZ T:Shuter’s Hornpipe. JBs.061
ABC  153 C1:000002116266116 C2:uuududduuduuudd M:C   K:G      H:LOQRSZ T:Shuter’s Hp,aka TS.153
ABC  166 C1:102266161022502 C2:uuuudduduuuudud M:2/4  K:D      H:BLQZ  T:Shuter’s Humour. JJo.166
ABC   82 C1:616721600000227 C2:dudduuduudddddd M:C   K:A      H:AOQRSZ T:Shutter Hornpipe. JBi.81
ABC  4767 C1:616721600000227 C2:dudduuduudddddd M:C   K:A      H:ABFOQRSZ T:Shutter Hornpipe. JBi.81
ABC   1 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:4/4  K:G      H:LR   T:Shutters Hornpipe
ABC  117 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:4/4  K:G      H:ABOR  T:Shutters Hornpipe
ABC  119 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:4/4  K:G      H:LR   T:Shutters Hornpipe
ABC  916 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:C|  K:A      H:ABFLOZ T:Shutters hornpipe
ABC  1034 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:C|  K:A      H:ABFLOZ T:Shutters Hornpipe
ABC   36 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:C   K:A      H:AHLOQRSZ T:Shutters Hornpipe. JaW.036
ABC   36 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:C   K:A      H:ALOQRSZ T:Shutters Hornpipe. JaW.036
ABC  8138 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:C   K:A      H:ABFLOQRSZ T:Shutters Hornpipe. JaW.036
ABC   6 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:4/4  K:A      H:ALOQRSZ T:Shutters Hornpipe. JWDM.06
ABC  8361 C1:777727710000047 C2:ddddudduudddddd M:4/4  K:A      H:ABFLOQRSWZ T:Shutters Hornpipe. JWDM.06
ABC   4 C1:001711116600011 C2:uduuuudduududud M:C   K:A      H:BFLRZ T:Shutter's Hornpipe New Way
ABC   88 C1:000011117777277 C2:uuuuddddudduuud M:C|  K:A      H:LOQRSZ T:Shutters Hornpipe. VWMLa.088
ABC  8739 C1:000011117777277 C2:uuuuddddudduuud M:C|  K:A      H:BFLOQRSZ T:Shutters Hornpipe. VWMLa.088
ABC  5421 C1:516727710000047 C2:duddudduudddddd M:C|  K:A      H:ABFLOQRSZ T:Shutter's H'p, aka JC.229
ABC 10078 C1:000011116167277 C2:uuuududdudduuuu M:C|  K:G      H:ABCFHLOQRSZ T:Shutter's Hp,aka. JMP.070
ABC   70 C1:000011116167277 C2:uuuududdudduuuu M:C|  K:G      H:ACHLOQRSZ T:Shutter’s Hp,aka. JMP.070
ABC  224 C1:516727710000047 C2:duddudduudddddd M:C|  K:A      H:ALOQRSZ T:Shutter’s H’p, aka JC.229
ABC   97 C1:036027023077777 C2:ududuudddddddud M:6/8  K:G      H:LOQRSZ T:Shut the door. JGi.097
ABC  6001 C1:036027023077777 C2:ududuudddddddud M:6/8  K:G      H:BFLOQRSZ T:Shut the door. JGi.097
ABC  118 C1:010077011712051 C2:udduuduududdddu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shu yadan
ABC  201 C1:710000026077602 C2:duudddduuuududd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Shuzhuang tai
ABC  571 C1:040707010177077 C2:ududduduuddddud M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Shver un shviger
ABC  571 C1:040707010177077 C2:ududduduuddddud M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Shver un shviger
ABC  572 C1:040707010177077 C2:ududduduuddddud M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Shver un shviger
ABC  572 C1:040707010177077 C2:ududduduuddddud M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Shver un shviger
ABC  511 C1:040707010177077 C2:ududduduuddddud M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Shver un shviger
ABC  511 C1:040707010177077 C2:ududduduuddddud M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Shver un shviger
ABC  512 C1:040707010177077 C2:ududduduuddddud M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Shver un shviger
ABC  512 C1:040707010177077 C2:ududduduuddddud M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Shver un shviger
ABC  571 C1:040707010177077 C2:ududduduuddddud M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Shver un shviger
ABC  572 C1:040707010177077 C2:ududduduuddddud M:2/4  K:Em      H:"LO  T:Shver un shviger
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Shy (made by ratissia of snowbourne)(4:07)
ABC   65 C1:771101077702000 C2:dduuuddduuuuddd M:C   K:F      H:AHLOQRSZ T:S Hymn. WHG.064
ABC  6178 C1:771101077702000 C2:dduuuddduuuuddd M:C   K:F      H:ABFHLOQRSZ T:S Hymn. WHG.064