ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:000111500070001 C2:uuudduududduddd M:3/4  K:C      H:L   T:The Coachman
ABC   1 C1:000111500070001 C2:uuudduududduddd M:3/4  K:C      H:L   T:The Coachman
ABC   1 C1:000111500070001 C2:uuudduududduddd M:3/4  K:C      H:L   T:The Coachman
ABC   1 C1:404000404000700 C2:dududududuududu M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Coachman's Reel "1998.3"
ABC   1 C1:404000404000700 C2:dududududuududu M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Coachman's Reel "1998.3"
ABC   1 C1:404000404000700 C2:dududududuududu M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Coachman's Reel "1998.3"
ABC  404 C1:053625360665326 C2:ududududdduuddu M:4/4  K:G      H:CLSZ  T:Coachman's Whip, The
ABC  404 C1:053625360665326 C2:ududududdduuddu M:4/4  K:G      H:CLSZ  T:Coachman's Whip, The
ABC   1 C1:044624110666200 C2:ududuuuddduduuu M:C|  K:G      H:CDLRZ T:The Coachman's Whip
ABC   1 C1:066532660446244 C2:ddduuddudududud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Coachman's Whip
ABC   2 C1:066442660446244 C2:ddududdudududud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Coachman's Whip
ABC   3 C1:040002210767071 C2:duuudddduududuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Coachman's Whip
ABC   1 C1:053625360665326 C2:ududududdduuddu M:4/4  K:G      H:CLRSZ T:Coachman's Whip, The
ABC   3 C1:001200220665326 C2:uuuuddduuddudud M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Coachman's Whip, the
ABC   2 C1:044624110665326 C2:ududuuuddduuddu M:C|  K:G      H:CLRSZ T:Coachman's Whip, The
ABC   3 C1:        C2:        M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Coachman's Whip, the
ABC   2 C1:044624110665326 C2:ududuuuddduuddu M:C|  K:G      H:CLRSZ T:Coachman's Whip, The
ABC  404 C1:053625360665326 C2:ududududdduuddu M:4/4  K:G      H:CLSZ  T:Coachman's Whip, The
ABC  404 C1:053625360665326 C2:ududududdduuddu M:4/4  K:G      H:CLSZ  T:Coachman's Whip, The
ABC   97 C1:044624110666200 C2:ududuuuddduduuu M:4/4  K:G      H:CLRS  T:Coachman's Whip
ABC   97 C1:044624110666200 C2:ududuuuddduduuu M:4/4  K:G      H:CLRS  T:Coachman's Whip
ABC   97 C1:044624110666200 C2:ududuuuddduduuu M:4/4  K:G      H:CLRS  T:Coachman's Whip
ABC   97 C1:044624110666200 C2:ududuuuddduduuu M:4/4  K:G      H:CLRS  T:Coachman's Whip
ABC  753 C1:044624110666200 C2:ududuuuddduduuu M:C|  K:G      H:CDRZ  T:Coachman's Whip
ABC  753 C1:044624110666200 C2:ududuuuddduduuu M:C|  K:G      H:CDRZ  T:Coachman's Whip
ABC   45 C1:001200220665326 C2:uuuuddduuddudud M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Coachman's Whip, the
ABC   45 C1:001200220665326 C2:uuuuddduuddudud M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Coachman's Whip, the
ABC   56 C1:        C2:        M:C   K:G      H:CR   T:Coachman's Whip
ABC  148 C1:066532660446242 C2:ddduuddududuudd M:C|  K:G      H:CRZ  T:Coachman's Whip, The
ABC   1 C1:053625360665326 C2:ududududdduuddu M:4/4  K:G      H:CLRSZ T:Coachman's Whip, The
ABC   2 C1:044624110665326 C2:ududuuuddduuddu M:C|  K:G      H:CLRSZ T:Coachman's Whip, The
ABC   3 C1:001200220665326 C2:uuuuddduuddudud M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Coachman's Whip, the
ABC  554 C1:001200220665326 C2:uuuuddduuddudud M:C|  K:G      H:CRSZ  T:Coachman's Whip, the
ABC  280 C1:066530510446241 C2:ddduduududuuudd M:4/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Coachman's Whip (Gmaj)
ABC  280 C1:066530510446241 C2:ddduduududuuudd M:4/4  K:clef=none  H:ILR  T:Coachman's Whip (Gmaj)
ABC  280 C1:066530510446241 C2:ddduduududuuudd M:4/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Coachman's Whip (Gmaj)
ABC   1 C1:066532660446244 C2:ddduuddudududud M:4/4  K:G      H:CLR  T:Coachman's Whip (The)
ABC   1 C1:661767307111627 C2:dduddduduuududu M:6/8  K:G      H:LR   T:Coach Road to Sligo, The
ABC   1 C1:661767307111627 C2:dduddduduuududu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Coach Road to Sligo, The
ABC  205 C1:716267661767307 C2:dududdddudddudu M:6/8  K:A      H:DLZ  T:the Coach Road to Sligo
ABC   1 C1:716267661767307 C2:dududdddudddudu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:The Coach Road to Sligo
ABC   1 C1:716267661767307 C2:dududdddudddudu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Coach Road to Sligo
ABC   1 C1:716267661767307 C2:dududdddudddudu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Coach Road to Sligo
ABC   1 C1:661767307111627 C2:dduddduduuududu M:6/8  K:G      H:R   T:Coach Road to Sligo, The
ABC   1 C1:661767307111627 C2:dduddduduuududu M:6/8  K:G      H:R   T:Coach Road to Sligo, The
ABC   16 C1:661767307111627 C2:dduddduduuududu M:6/8  K:G      H:"LQRSZ T:Coach Road to Sligo, The
ABC   1 C1:661767121711267 C2:dduddduuuduuudd M:6/8  K:G      H:L   T:Coach Road to Sligo
ABC   1 C1:661767307111627 C2:dduddduduuududu M:6/8  K:G      H:R   T:Coach Road to Sligo, The
ABC   9 C1:716267661767307 C2:dududdddudddudu M:6/8  K:G      H:"LR  T:Coach Road to Sligo, The
ABC   39 C1:716267661767307 C2:dududdddudddudu M:6/8  K:G      H:"LR  T:Coach Road to Sligo, The
ABC   8 C1:661767307111627 C2:dduddduduuududu M:6/8  K:G      H:"LQRSZ T:Coach Road to Sligo, The
ABC   8 C1:661767307111627 C2:dduddduduuududu M:6/8  K:G      H:"LQRSZ T:Coach Road to Sligo, The
ABC   79 C1:661767307111627 C2:dduddduduuududu M:6/8  K:G      H:CLRZ  T:Coach Road to Sligo, The
ABC   20 C1:661767307111627 C2:dduddduduuududu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Coach Road to Sligo, The
ABC   20 C1:661767307111627 C2:dduddduduuududu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Coach Road to Sligo, The
ABC   9 C1:371626766176730 C2:udududdddudddud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Coach Road To Sligo, The
ABC   1 C1:661767121711267 C2:dduddduuuduuudd M:6/8  K:G      H:L   T:Coach Road to Sligo
ABC   20 C1:661767307111627 C2:dduddduduuududu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Coach Road to Sligo, The
ABC   1 C1:000012000011007 C2:uuuuddudddduuud M:6/8  K:Eb      H:LRSZ  T:Coady's Dream
ABC   1 C1:000012000011007 C2:uuuuddudddduuud M:6/8  K:E_      H:LRSZ  T:Coady's Dream
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:Eb      H:LQV  T:A Coak and a Hen that Went Out Together
ABC  123 C1:716111711034601 C2:duduuuduuuddudu M:6/8  K:Eb      H:BLQV  T:A Coak and a Hen that Went Out Together
ABC   1 C1:006002006007300 C2:dudduduuddududu M:6/8  K:Eb      H:L   T:The Coal Baron's Hymn
ABC   1 C1:006002006007300 C2:dudduduuddududu M:6/8  K:Eb      H:L   T:The Coal Baron's Hymn
ABC   1 C1:006002006007300 C2:dudduduuddududu M:6/8  K:Eb      H:L   T:The Coal Baron's Hymn
ABC   1 C1:420271400024220 C2:uuudududuuududu M:3/8  K:C#min    H:FLQSZ T:The Coal-Bearer's Lamentation
ABC   18 C1:771561111257376 C2:ududduuuudududd M:6/8  K:Amix     H:BCDHLOQRSZ T:The Coal Bin
ABC   18 C1:771561111257376 C2:ududduuuudududd M:6/8  K:Amix     H:BCDHLOQRSZ T:The Coal Bin
ABC   18 C1:771561111257376 C2:ududduuuudududd M:6/8  K:Amix     H:BCDHLOQRSZ T:The Coal Bin
ABC   18 C1:771561111257376 C2:ududduuuudududd M:6/8  K:Amix     H:BCDHLOQRSZ T:The Coal Bin
ABC   1 C1:003001000001000 C2:uuudduddudduuuu M:6/8  K:G      H:LS   T:Coal-Black Joak
ABC   1 C1:110000771100007 C2:uudduudddd   M:4/4  K:Db      H:L   T:Coal Black Rose
ABC   1 C1:110000771100007 C2:uudduudddd   M:4/4  K:Db      H:L   T:Coal Black Rose
ABC   1 C1:110000771100007 C2:uudduudddd   M:4/4  K:Db      H:L   T:Coal Black Rose
ABC   1 C1:000100070007000 C2:udduuddduududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Coal Black Rose
ABC   1 C1:000100070007000 C2:udduuddduududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Coal Black Rose
ABC  3394 C1:000100070007000 C2:udduuddduududud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:COAL BLACK ROSE
ABC  0713 C1:272525010107770 C2:udududuuddduudu M:2/4  K:C      H:BFL  T:COAL BLACK ROSE
ABC 20574 C1:020702050205000 C2:udududuududduuu M:2/4  K:G      H:BCLSZ T:COAL BLACK ROSE
ABC   1 C1:250127273102272 C2:uduududduuududu M:2/4  K:C      H:LSZ  T:Coal Black Rose
ABC   2 C1:250127273102010 C2:uduududduuudddu M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Coal Black Rose
ABC   1 C1:250127273102272 C2:uduududduuududu M:2/4  K:C      H:LSZ  T:Coal Black Rose
ABC   2 C1:250127273102010 C2:uduududduuudddu M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Coal Black Rose
ABC   1 C1:250127273102272 C2:uduududduuududu M:2/4  K:C      H:LSZ  T:Coal Black Rose
ABC   1 C1:161642211167422 C2:ududduuuuuddduu M:4/4  K:D      H:CLR  T:Coal Company, The
ABC   1 C1:065032006000047 C2:dduududdduudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Coal Creek Troubles
ABC   1 C1:065032006000047 C2:dduududdduudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Coal Creek Troubles
ABC   1 C1:065032006000047 C2:dduududdduudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Coal Creek Troubles
ABC   1 C1:004677762002771 C2:uddddduuddududu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Coalface
ABC  6004 C1:001011011011003 C2:duuuuuuduuuuuud M:6/8  K:Dmaj     H:"CLOQRZ T:Coal-hole, The
ABC   40 C1:300532200661762 C2:uduuudduddududu M:C   K:G      H:LZ   T:Coalminer's
ABC   40 C1:300532200661762 C2:uduuudduddududu M:C   K:G      H:LZ   T:Coalminer's
ABC   1 C1:066176253000112 C2:ddudduduuuuuddd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Coalminer's
ABC   2 C1:3261762     C2:uududdu     M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Coalminer's
ABC   3 C1:426176253071021 C2:dududdududuuuuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Coalminer's
ABC   4 C1:176775344261722 C2:uddddduduududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Coalminer's
ABC   5 C1:176776253261722 C2:uddddduduududuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Coalminer's
ABC   6 C1:302770224261762 C2:uudduudududdudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Coalminer's
ABC   1 C1:001700220661753 C2:uduuddudduuduuu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Coalminers, The
ABC   1 C1:001700220661753 C2:uduuddudduuduuu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Coalminers, The
ABC   40 C1:300532200661762 C2:uduuudduddududu M:C   K:G      H:LZ   T:Coalminer's
ABC   40 C1:300532200661762 C2:uduuudduddududu M:C   K:G      H:LZ   T:Coalminer's
ABC   1 C1:001700220661753 C2:uduuddudduuduuu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Coalminers, The
ABC   1 C1:426176253261762 C2:dududduduududdu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:426176253261762 C2:dududduduududdu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:426176253261762 C2:dududduduududdu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:066176253000112 C2:ddudduduuuuuddd M:C|  K:G      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:066176253000112 C2:ddudduduuuuuddd M:C|  K:G      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:066176253000112 C2:ddudduduuuuuddd M:C|  K:G      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:426175344261753 C2:dududduduududdu M:C|  K:D      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:426175344261753 C2:dududduduududdu M:C|  K:D      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:426175344261753 C2:dududduduududdu M:C|  K:D      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:426100121767753 C2:uuduuuudddddudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:the Coalminer's Reel
ABC   1 C1:426100121767753 C2:uuduuuudddddudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:the Coalminer's Reel
ABC   1 C1:426100121767753 C2:uuduuuudddddudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:the Coalminer's Reel
ABC   1 C1:426100121767753 C2:uuduuuudddddudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:the Coalminer's Reel
ABC   1 C1:426100121767753 C2:uuduuuudddddudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:the Coalminer's Reel
ABC   1 C1:426100121767753 C2:uuduuuudddddudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:the Coalminer's Reel
ABC   1 C1:426100121767753 C2:uuduuuudddddudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:the Coalminer's Reel
ABC   1 C1:426100121767753 C2:uuduuuudddddudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:the Coalminer's Reel
ABC   1 C1:426100121767753 C2:uuduuuudddddudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:the Coalminer's Reel
ABC   1 C1:426100121767753 C2:uuduuuudddddudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:the Coalminer's Reel
ABC   1 C1:066175344000022 C2:ddudduduuuudddd M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:066175344000022 C2:ddudduduuuudddd M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:066175344000022 C2:ddudduduuuudddd M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:426100121767753 C2:uuduuuudddddudu M:C|  K:D      H:"LRSZ T:the Coalminer's Reel
ABC   2 C1:426176253261762 C2:dududduduududdu M:C|  K:G      H:HLRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   3 C1:426175344261753 C2:dududduduududdu M:C|  K:D      H:HLRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   2 C1:426176253261762 C2:dududduduududdu M:C|  K:G      H:HLRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   3 C1:426175344261753 C2:dududduduududdu M:C|  K:D      H:HLRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  509 C1:426175344261753 C2:dududduduududdu M:C|  K:D      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  745 C1:426176253261762 C2:dududduduududdu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  746 C1:066176253000112 C2:ddudduduuuuuddd M:C|  K:G      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  747 C1:066175344000022 C2:ddudduduuuudddd M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  745 C1:426176253261762 C2:dududduduududdu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  746 C1:066176253000112 C2:ddudduduuuuuddd M:C|  K:G      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  747 C1:066175344000022 C2:ddudduduuuudddd M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  509 C1:426175344261753 C2:dududduduududdu M:C|  K:D      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  509 C1:426175344261753 C2:dududduduududdu M:C|  K:D      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   32 C1:066176253000112 C2:ddudduduuuuuddd M:4/4  K:G      H:"LQR  T:Coalminer's Reel, The
ABC   2 C1:426176253261762 C2:dududduduududdu M:C|  K:G      H:HLRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   3 C1:426175344261753 C2:dududduduududdu M:C|  K:D      H:HLRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  746 C1:066176253000112 C2:ddudduduuuuuddd M:C|  K:G      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  747 C1:066175344000022 C2:ddudduduuuudddd M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  509 C1:426175344261753 C2:dududduduududdu M:C|  K:D      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC  745 C1:426176253261762 C2:dududduduududdu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Coalminer's Reel, The
ABC   1 C1:426176253071021 C2:dududdududuuuuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coalminer’s, The
ABC   1 C1:176775344261722 C2:uddddduduududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Coalminer’s, The
ABC   1 C1:176776253261722 C2:uddddduduududuu M:4/4  K:G      H:L   T:Coalminer’s, The
ABC   1 C1:006002000770055 C2:duddddudduddddu M:4/4  K:C      H:L   T:Coal Mountain Blues
ABC   1 C1:006002000770055 C2:duddddudduddddu M:4/4  K:C      H:L   T:Coal Mountain Blues
ABC   1 C1:006002000770055 C2:duddddudduddddu M:4/4  K:C      H:L   T:Coal Mountain Blues
ABC   1 C1:770100020007770 C2:dduuddduuddduud M:4/4  K:G      H:L   T:Coal Tattoo
ABC   1 C1:770100020007770 C2:dduuddduuddduud M:4/4  K:G      H:L   T:Coal Tattoo
ABC   1 C1:770100020007770 C2:dduuddduuddduud M:4/4  K:G      H:L   T:Coal Tattoo
ABC   1 C1:300002060701011 C2:uuddduuuuuddduu M:4/4  K:G      H:L   T:The Coal Town Road
ABC   1 C1:300002060701011 C2:uuddduuuuuddduu M:4/4  K:G      H:L   T:The Coal Town Road
ABC   1 C1:300002060701011 C2:uuddduuuuuddduu M:4/4  K:G      H:L   T:The Coal Town Road
ABC   1 C1:110622013110620 C2:uuduuuduudududd M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Co a ni mire ri Màiri
ABC   1 C1:110622013110620 C2:uuduuuduudududd M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Co a ni mire ri Màiri
ABC   1 C1:110622013110620 C2:uuduuuduudududd M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Co a ni mire ri Miri
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:The Coanwood Stuarts
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:The Coanwood Stuarts
ABC   69 C1:001777771111001 C2:uddddduuuuududu M:2/4  K:A      H:LOQRSZ T:Coassac Dance. VWMLa.069
ABC  8980 C1:001777771111001 C2:uddddduuuuududu M:2/4  K:A      H:BFLOQRSZ T:Coassac Dance. VWMLa.069
ABC   1 C1:260000000027714 C2:uddudduuuddduud M:C|  K:F      H:LQ   T:Coast Guard
ABC   1 C1:100767164001762 C2:uddduduudduuudu M:C|  K:A      H:CDRZ  T:Coast of Austria, The
ABC   1 C1:200176210025426 C2:uudduuudduduuud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:The Coast Of Austria
ABC   2 C1:200176201007671 C2:uudduuddduduudd M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:The Coast Of Austria
ABC  143 C1:100767164001762 C2:uddduduudduuudu M:C|  K:A      H:CDLRZ T:Coast of Austria, The
ABC  143 C1:100767164001762 C2:uddduduudduuudu M:C|  K:A      H:CDLRZ T:Coast of Austria, The
ABC  218 C1:100767164001762 C2:uddduduudduuudu M:C|  K:A      H:CDRZ  T:Coast of Austria, The
ABC  218 C1:100767164001762 C2:uddduduudduuudu M:C|  K:A      H:CDRZ  T:Coast of Austria, The
ABC  218 C1:100767164001762 C2:uddduduudduuudu M:C|  K:A      H:CDRZ  T:Coast of Austria, The
ABC   1 C1:772322223222342 C2:dduuuduuuduuudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Coast Of France
ABC   1 C1:005067004001763 C2:duuuddduuuuddud M:3/4  K:F      H:L   T:The Coast of Peru
ABC   1 C1:005067004001763 C2:duuuddduuuuddud M:3/4  K:F      H:L   T:The Coast of Peru
ABC   1 C1:005067004001763 C2:duuuddduuuuddud M:3/4  K:F      H:L   T:The Coast of Peru
ABC   1 C1:113600372752076 C2:uuudududdudduuu M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Coast River
ABC   2 C1:113600372750276 C2:uuudududdudduud M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Coast River
ABC   1 C1:716053221767714 C2:dudduuuuddddudu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:The Coast Road
ABC  124 C1:242724272333242 C2:udududududududu M:4/4  K:D      H:BCLZ  T:Coates Hall
ABC  124 C1:242724272333242 C2:udududududududu M:4/4  K:D      H:BCLZ  T:Coates Hall
ABC  633 C1:242724272333242 C2:udududududududu M:4/4  K:D      H:BCLZ  T:Coates Hall
ABC   1 C1:206106177106106 C2:uudududdududddd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Coats Land
ABC   1 C1:206106177106106 C2:uudududdududddd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Coats Land
ABC   1 C1:206106177106106 C2:uudududdududddd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Coats Land
ABC   68 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"LOQZ T:Cobankat
ABC   68 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"LOQZ T:Cobankat
ABC   68 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"LOQZ T:Cobankat
ABC   68 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"LOQZ T:Cobankat
ABC   70 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC   83 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC   86 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC   89 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC   98 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC   70 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC   83 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC   86 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC   89 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC   98 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC  105 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC  105 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC  105 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"FLOQZ T:Cobankat
ABC   1 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"ALOQSZ T:\,Cobankat [Cm]
ABC   1 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Cdor     H:"ALOQSZ T:\,Cobankat [Cm]
ABC   1 C1:030706000007702 C2:udddduudduddddu M:4/4  K:Ddor     H:"ALOQSZ T:\,Cobankat [Dm]
ABC   1 C1:351106040004351 C2:uduuudddduduudu M:3/4  K:Gmix     H:"CLRW T:Cobb Hill
ABC   13 C1:351106040004351 C2:uduuudddduduudu M:3/4  K:Gmix     H:"CLRW T:Cobb Hill
ABC   1 C1:000711050007000 C2:duudduuduududdu M:C   K:G      H:L   T:The Cobbler [1]
ABC   1 C1:000711050007000 C2:duudduuduududdu M:C   K:G      H:L   T:The Cobbler [1]
ABC   1 C1:111771627661627 C2:uuuddududddudud M:6/8  K:D      H:LR   T:The Cobbler [2]
ABC   1 C1:111771627661627 C2:uuuddududddudud M:6/8  K:D      H:LR   T:The Cobbler [2]
ABC   1 C1:671211776711646 C2:duduuudddududdu M:2/4  K:BMin     H:DFLQRZ T:The Cobbler [3]
ABC   1 C1:671211776711646 C2:duduuudddududdu M:2/4  K:BMin     H:DFLQRZ T:The Cobbler [3]
ABC  1162 C1:616161216161603 C2:dududuuudududuu M:2/4  K:D      H:BCLOQSZ T:The cobbler
ABC   1 C1:607600230172700 C2:ddduuuduududddd M:2/4  K:Ab      H:L   T:The Cobbler
ABC   1 C1:221073111771627 C2:uuuduuuuddududd M:6/8  K:D      H:"S   T:The Cobbler
ABC   1 C1:607600230172700 C2:ddduuuduududddd M:2/4  K:Ab      H:L   T:The Cobbler
ABC   1 C1:607600230172700 C2:ddduuuduududddd M:2/4  K:Ab      H:L   T:The Cobbler
ABC   1 C1:770005000305010 C2:ddduduudduduuuu M:6/8  K:C      H:CLQR  T:The Cobbler
ABC   1 C1:770005000305010 C2:ddduduudduduuuu M:6/8  K:C      H:CLQR  T:The Cobbler
ABC   1 C1:770005000305010 C2:ddduduudduduuuu M:6/8  K:C      H:CLQR  T:The Cobbler
ABC   1 C1:111061627661267 C2:uuudududdduuddd M:6/8  K:D      H:RZ   T:Cobbler, The
ABC   1 C1:111771627661627 C2:uuuddududddudud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Cobbler
ABC   2 C1:221073111627627 C2:uuuduuuududdudd M:6/8  K:Dmaj     H:"LR  T:The Cobbler
ABC  941 C1:117767116416671 C2:uudddududduuudd M:2/4  K:Amin     H:LSZ  T:The Cobbler
ABC  941 C1:117767116416671 C2:uudddududduuudd M:2/4  K:Amin     H:LSZ  T:The Cobbler
ABC  258 C1:111061627661267 C2:uuudududdduuddd M:6/8  K:D      H:HRZ  T:Cobbler, The
ABC  258 C1:111061627661267 C2:uuudududdduuddd M:6/8  K:D      H:HRZ  T:Cobbler, The
ABC  364 C1:616161216161603 C2:dududuuudududuu M:2/4  K:D      H:CQZ  T:The cobbler
ABC   51 C1:221073111771627 C2:uuuduuuuddududd M:6/8  K:D      H:"S   T:The Cobbler
ABC   51 C1:221073111771627 C2:uuuduuuuddududd M:6/8  K:D      H:"S   T:The Cobbler
ABC   51 C1:221073111771627 C2:uuuduuuuddududd M:6/8  K:D      H:"S   T:The Cobbler
ABC  258 C1:111061627661267 C2:uuudududdduuddd M:6/8  K:D      H:RZ   T:Cobbler, The
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Cobbler for Lute (1:28)
ABC 10433 C1:060625065711102 C2:ddudduduuuududu M:3/4  K:Bb      H:BCLQSZ T:the COBBLER OF CASTLEBERRY
ABC   48 C1:011707770101077 C2:uudddduuddduuud M:2/4  K:EMin     H:"LQRSZ T:Cobbler's daughter
ABC   1 C1:604771117522402 C2:dudduuuddduuduu M:3/4  K:Dmin     H:LSZ  T:The Cobbler's Hornpipe [1]
ABC   2 C1:060004070701001 C2:dudduuudddudddu M:3/2  K:Dm      H:LQ   T:Cobbler's Hornpipe [1]
ABC   1 C1:604771117522402 C2:dudduuuddduuduu M:3/4  K:Dmin     H:LSZ  T:The Cobbler's Hornpipe [1]
ABC   2 C1:060004070701001 C2:dudduuudddudddu M:3/2  K:Dm      H:LQ   T:Cobbler's Hornpipe [1]
ABC   1 C1:060004070701001 C2:dudduuuddduuduu M:3/2  K:F      H:AOR  T:the Cobbler's Hornpipe
ABC   1 C1:060004070701001 C2:dudduuuddduudud M:3/2  K:Em      H:LR   T:Cobblers hornpipe
ABC   1 C1:060004070701001 C2:dudduuudddudddu M:3/2  K:C      H:LZ   T:Cobbler's Hornpipe
ABC   97 C1:060004070701001 C2:dudduuuddduudud M:3/2  K:Em      H:ABOR  T:Cobblers hornpipe
ABC   1 C1:060004070701001 C2:dudduuudddudddu M:3/2  K:Dm      H:BLQZ  T:Cobbler's Hornpipe
ABC   1 C1:000101010707070 C2:uuudddududduuud M:3/2  K:Em      H:ACILORS T:The Cobbler's Hornpipe
ABC   20 C1:060004070701001 C2:dudduuudddudddu M:3/2  K:C      H:L   T:Cobbler's Hornpipe
ABC   21 C1:060004070701001 C2:dudduuudddudddu M:3/2  K:Dm      H:LQ   T:Cobbler's Hornpipe
ABC  100 C1:060004070701001 C2:dudduuuddduudud M:3/2  K:Em      H:LR   T:Cobblers hornpipe
ABC   2 C1:060004070701001 C2:dudduuudddudddu M:3/2  K:Dm      H:LQ   T:Cobbler's Hornpipe
ABC  737 C1:060004070701001 C2:dudduuuddduuduu M:3/2  K:F      H:AFORZ T:the Cobbler's Hornpipe
ABC  1014 C1:060004070701001 C2:dudduuuddduuddu M:3/2  K:F      H:ABFLOZ T:Cobblers hornpipe
ABC   64 C1:060004070701001 C2:dudduuuddduuudu M:3/2  K:F      H:ILQ  T:The Cobbler's Hornpipe(Mr. Englefield's New Hornpipe)
ABC  427 C1:060004070701001 C2:dudduuuddduuduu M:3/2  K:F      H:LOQSZ T:Cobbler's Hornpipe. (p).1701.PLFD1.427, The
ABC   1 C1:604771117522402 C2:dudduuuddduuduu M:3/4ti K:D      H:LSZ  T:Cobbler's Hornpipe, The [1]
ABC  427 C1:060004070701001 C2:dudduuuddduuduu M:3/2  K:F      H:LOQSZ T:Cobbler's Hornpipe,The. (p).1701.PLFD.427
ABC  427 C1:060004070701001 C2:dudduuuddduuduu M:3/2  K:F      H:LOQSZ T:Cobbler's Hornpipe,The. (p).1701.PLFD.427
ABC   2 C1:000700010001060 C2:duududududduudu M:2/2  K:D      H:L   T:Cobbler's Jig [1], The
ABC   2 C1:000700010001060 C2:duududududduudu M:2/2  K:D      H:L   T:Cobbler's Jig [1], The
ABC   1 C1:11106      C2:uuud      M:6/8  K:D      H:L   T:Cobbler's Jig [2]
ABC   1 C1:711771227126353 C2:duudduuuduududu M:2/4  K:Bm      H:LO   T:the Cobblers Jig
ABC   1 C1:000700010001060 C2:duududududduudu M:2/2  K:D      H:L   T:Cobbler's Jig, The
ABC  109 C1:071607010101050 C2:dudududuudududu M:2/2  K:A      H:"CLQS T:The Cobbler's Jig
ABC  1448 C1:711771227126353 C2:duudduuuduududu M:2/4  K:B      H:FLOZ  T:the Cobblers Jig
ABC  223 C1:160101630503517 C2:uduududududdduu M:4/4  K:G      H:HLOQSZ T:Cobbler's Jig. (p)1679.PLFD1.223, The
ABC  223 C1:160101630503517 C2:uduududududdduu M:4/4  K:G      H:HLOQSZ T:Cobbler's Jig,The. (p)1679.PLFD.223
ABC  223 C1:160101630503517 C2:uduududududdduu M:4/4  K:G      H:HLOQSZ T:Cobbler's Jig,The. (p)1679.PLFD.223
ABC   1 C1:344       C2:dddduuu     M:2/4  K:D      H:L   T:Cobbler's Reel (3)
ABC   1 C1:344       C2:dddduuu     M:2/4  K:D      H:L   T:Cobbler's Reel (3)
ABC   1 C1:000711050007000 C2:duudduuduududdu M:C   K:G      H:L   T:Cobbler, The [1]
ABC   1 C1:111771627661627 C2:uuuddududddudud M:6/8  K:D      H:LR   T:Cobbler, The [2]
ABC   1 C1:771771716040771 C2:dduddudududdudd M:6/8  K:Gmin     H:LRSZ  T:Cobbler There Was, A
ABC   1 C1:771771716040771 C2:dduddudududdudd M:6/8  K:Gmin     H:LRSZ  T:Cobbler There Was, A
ABC   1 C1:771771716040771 C2:dduddudududdudd M:6/8  K:Gmin     H:LRSZ  T:Cobbler There Was, A
ABC   1 C1:771771716040771 C2:dduddudududdudd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Cobbler There Was, A
ABC   1 C1:575250005711110 C2:uddududuuuudddd M:4/4  K:Amix     H:LR   T:Cobblestones
ABC 30723 C1:711177715660222 C2:duuuddduddduuuu M:2/4  K:D      H:BCLSZ T:COBB'S ASSEMBLY
ABC   82 C1:611516663661201 C2:duuduuddudduuuu M:2/4  K:Gm      H:BLSZ  T:Cobbs fancy
ABC   1 C1:611516663661201 C2:duuduuddudduuuu M:2/4  K:Bb      H:BLRZ  T:Cobb's Fancy
ABC   1 C1:611516663661201 C2:duuduuddudduuuu M:2/4  K:Bb      H:BLRZ  T:Cobb's Fancy
ABC   1 C1:060104030777070 C2:dududddddudduuu M:4/4  K:D      H:ACIORS T:Cobb's Horse
ABC   1 C1:060104030777070 C2:dududddddudduuu M:4/4  K:D      H:ACIORS T:Cobb's Horse
ABC   1 C1:060104030777070 C2:dududddddudduuu M:4/4  K:D      H:ACIORS T:Cobb's Horse
ABC   1 C1:060104030777070 C2:dududddddudduuu M:4/4  K:D      H:ACIORS T:Cobb's Horse
ABC   1 C1:060104030777070 C2:dududddddudduuu M:4/4  K:D      H:ACIORS T:Cobb's Horse
ABC   1 C1:060104030777070 C2:dududddddudduuu M:4/4  K:D      H:ACIORS T:Cobb's Horse
ABC   21 C1:232771177051267 C2:uuudduuddduuddd M:6/8  K:Bb      H:BCDHLOQRSZ T:Cobiquid Pass
ABC   21 C1:232771177051267 C2:uuudduuddduuddd M:6/8  K:Bb      H:BCDHLOQRSZ T:Cobiquid Pass
ABC   21 C1:232771177051267 C2:uuudduuddduuddd M:6/8  K:Bb      H:BCDHLOQRSZ T:Cobiquid Pass
ABC   21 C1:232771177051267 C2:uuudduuddduuddd M:6/8  K:Bb      H:BCDHLOQRSZ T:Cobiquid Pass
ABC   21 C1:232771177051267 C2:uuudduuddduuddd M:6/8  K:Bb      H:BCDHLOQRSZ T:Cobiquid Pass
ABC   21 C1:232771177051267 C2:uuudduuddduuddd M:6/8  K:Bb      H:BCDHLOQRSZ T:Cobiquid Pass
ABC 21361 C1:060625065711102 C2:ddudduduuuududu M:3/4  K:Bb      H:BFLZ  T:the COBLER OF CASTLEBERRY
ABC   1 C1:000601117771060 C2:duuudddududduuu M:3/2  K:Dm      H:BLSZ  T:Coblers Hornepipe
ABC   35 C1:604771117621402 C2:dudduuuddduuddu M:3/2  K:F      H:ALOQRSZ T:Coblers Hornpipe. JWDM.34
ABC  8389 C1:604771117621402 C2:dudduuuddduuddu M:3/2  K:F      H:ABFLOQRSZ T:Coblers Hornpipe. JWDM.34
ABC   1 C1:000701060106000 C2:dududuududududd M:C|  K:G      H:BLSZ  T:Cobler's Jigg
ABC   1 C1:010600010001060 C2:uduududududdduu M:C|  K:G      H:BLZ  T:Cobler’s Jigg [1]
ABC   1 C1:010600010001060 C2:uduududududdduu M:C|  K:D      H:BLZ  T:Cobler’s Jigg [1]
ABC   1 C1:060004070701001 C2:dudduuuddduuduu M:3/2  K:Dmin     H:BLZ  T:Cobler’s [sic] Hornpipe [1]
ABC   1 C1:060004070701001 C2:dudduuuddduuduu M:3/2  K:Dmin     H:BLZ  T:Cobler’s [sic] Hornpipe [1]
ABC   1 C1:110776110776126 C2:uuddduuddduuddd M:C|  K:Bb      H:BLRZ  T:Coborn's Delight
ABC   1 C1:110776110776126 C2:uuddduuddduuddd M:C|  K:Bb      H:BLRZ  T:Coborn's Delight
ABC 32481 C1:110776110776126 C2:uuddduuddduuddd M:C|  K:Bb      H:BFLRZ T:COBORN'S DELIGHT HORNPIPE
ABC  7687 C1:706060202007203 C2:ddduuduududdduu M:3/4  K:Bb      H:ABFLOQRSW T:Cobourg Waltz,1st part. JNu.36
ABC   1 C1:505507061506505 C2:uuduudduudududd M:3/8  K:F      H:LSZ  T:Cobourg Waltz
ABC   1 C1:505507061506505 C2:uuduudduudududd M:3/8  K:F      H:LSZ  T:Cobourg Waltz
ABC   1 C1:111005311000777 C2:uuuduuuddduuddu M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Coburg
ABC   2 C1:030001010007772 C2:uuuddduuddududu M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Coburg
ABC   2 C1:030001010007772 C2:uuuddduuddududu M:3/4  K:D      H:LR   T:Coburg, The
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cocacolasong (0:25)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Coca Cola - Text Alert (0:04)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cocaine - 61 (3:35) (427)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cocaine (by Cervantes of Meneldor)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQ  T:Cocaine by Skjald
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cocaine - clarinet (3:03) (125)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cocaine - drums (3:36) (1524)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Cocaine, Drums
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cocaine - lute 1 (3:36) (626)
ABC   12 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cocaine - lute 2 (3:34) (543)
ABC   13 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cocaine - lute 3 (opt) (3:35) (427)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cocaine - theorbo (3:35) (321)
ABC   1 C1:110307070706111 C2:uuudddduuudddud M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:La Coccinelle
ABC   1 C1:030707000511177 C2:uddduuudddudduu M:3/8  K:D      H:ACFLZ T:La coccinelle
ABC   4 C1:030707070611176 C2:udddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:CLOQRZ T:La Coccinelle
ABC   4 C1:030707070611176 C2:udddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:CLOQRZ T:La Coccinelle
ABC   1 C1:377771051622377 C2:udddduudddudduu M:3/8  K:G      H:BCLR  T:La Coccinelle
ABC   91 C1:110307070706111 C2:uuudddduuudddud M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:La Coccinelle
ABC   91 C1:110307070706111 C2:uuudddduuudddud M:3/4  K:Dmaj     H:LR   T:La Coccinelle
ABC  3769 C1:030707000511177 C2:uddduuudddudduu M:3/8  K:D      H:CFLOQR T:La Coccinelle
ABC   1 C1:030707000511177 C2:uddduuudddudduu M:3/8  K:D      H:CL   T:La coccinelle - bourree
ABC   69 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC   71 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC   84 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC   87 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC   90 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC   99 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC   69 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC   71 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC   84 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC   87 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC   90 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC   99 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC  106 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC  106 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC  106 C1:005777170027777 C2:udddududddduddd M:4/4  K:Am      H:LOQ  T:Cocek Kusturica
ABC   85 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC   88 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC   91 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC   85 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC   88 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC   91 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC  100 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC  107 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC  407 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC  100 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC  107 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC  407 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC  107 C1:000000010000110 C2:uuuduuuduuduuud M:4/4  K:Dm      H:LOQ  T:Cocek Za merak
ABC   4 C1:000000060602020 C2:dduudduuddudduu M:2/4  K:G      H:L   T:Cochin China
ABC   1 C1:000000060602020 C2:dduudduuddudduu M:2/4  K:G      H:L   T:Cochin China
ABC   1 C1:000000060602020 C2:dduudduuddudduu M:2/4  K:G      H:L   T:Cochin China
ABC   1 C1:000000060602020 C2:dduudduuddudduu M:2/4  K:G      H:L   T:Cochin China
ABC   90 C1:000662266220760 C2:dduudduuddudduu M:2/2  K:G      H:"LS  T:Cochin Chine
ABC   90 C1:000662266220760 C2:dduudduuddudduu M:2/2  K:G      H:"LS  T:Cochin Chine
ABC   90 C1:000662266220760 C2:dduudduuddudduu M:2/2  K:G      H:"LS  T:Cochin Chine
ABC   90 C1:000662266220760 C2:dduudduuddudduu M:2/2  K:G      H:"LS  T:Cochin Chine
ABC   90 C1:000662266220760 C2:dduudduuddudduu M:2/2  K:G      H:"LS  T:Cochin Chine
ABC   1 C1:060202000706060 C2:duudddudduudddu M:4/4  K:C      H:"ACLQRSZ T:Cochinchine
ABC   1 C1:040404026026466 C2:dududuududduudu M:2/4  K:G      H:CLQZ  T:Cochinchine
ABC   12 C1:622076650006622 C2:duudddudduudddu M:2/4  K:C      H:CLORV T:Cochinchine
ABC   13 C1:622662207665000 C2:duudduudddudduu M:2/4  K:G      H:"CLO  T:Cochinchine
ABC   90 C1:622076030006622 C2:duuddudduuddddu M:2/2  K:G      H:L   T:Cochin Chine
ABC   90 C1:622076030006622 C2:duuddudduuddddu M:2/2  K:G      H:L   T:Cochin Chine
ABC   90 C1:622076030006622 C2:duuddudduuddddu M:2/2  K:G      H:L   T:Cochin Chine
ABC   1 C1:622076030006622 C2:duuddudduuddduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Cochinchine
ABC  166 C1:000662266220766 C2:dduudduuddduddu M:2/2  K:G      H:FLOQRS T:Cochin-Chine
ABC   14 C1:622076650006622 C2:duudddudduudddu M:2/4  K:C      H:CLORV T:Cochinchine
ABC  1000 C1:622076650006622 C2:duudddudduudddu M:2/4  K:G      H:"CLO  T:Cochinchine
ABC   14 C1:622076650006622 C2:duudddudduudddu M:2/4  K:C      H:CLORV T:Cochinchine
ABC  1000 C1:622076650006622 C2:duudddudduudddu M:2/4  K:G      H:"CLO  T:Cochinchine
ABC  1000 C1:622076650006622 C2:duudddudduudddu M:2/4  K:G      H:"CLO  T:Cochinchine
ABC   14 C1:622076650006622 C2:duudddudduudddu M:2/4  K:C      H:CLORV T:Cochinchine
ABC   90 C1:622076030006622 C2:duuddudduuddddu M:2/2  K:G      H:L   T:Cochin Chine
ABC   90 C1:622076030006622 C2:duuddudduuddddu M:2/2  K:G      H:L   T:Cochin Chine
ABC   90 C1:622076030006622 C2:duuddudduuddddu M:2/2  K:G      H:L   T:Cochin Chine
ABC   90 C1:622076030006622 C2:duuddudduuddddu M:2/2  K:G      H:L   T:Cochin Chine
ABC   90 C1:622076030006622 C2:duuddudduuddddu M:2/2  K:G      H:L   T:Cochin Chine
ABC  4078 C1:000662266220766 C2:dduudduuddduddu M:2/2  K:G      H:AFLOS T:Cochin-Chine
ABC  4219 C1:622076650006622 C2:duudddudduudddu M:2/4  K:C      H:CFLORV T:Cochinchine
ABC   1 C1:077711120323323 C2:ddduuuduuduudud M:4/4  K:G      H:ACLRSZ T:Cochinchine Martine
ABC   11 C1:000662266220760 C2:dduudduuddudduu M:C|  K:G      H:CLOQZ T:Cochinchine Mireille
ABC   1 C1:377771051622377 C2:udddduudddudduu M:3/8  K:G      H:BCLR  T:Cochinelle
ABC   1 C1:377771051622377 C2:udddduudddudduu M:3/8  K:G      H:BCLR  T:Cochinelle
ABC  412 C1:030707070701177 C2:udddduudddudduu M:3/8  K:C      H:CFLQSZ T:Cochinelle
ABC  3802 C1:377771051622377 C2:udddduudddudduu M:3/8  K:G      H:BCFLR T:Cochinelle
ABC  277 C1:622042207665000 C2:duuduudddudduud M:2/4  K:CMaj     H:L   T:Cochonchine
ABC  277 C1:622042207665000 C2:duuduudddudduud M:2/4  K:CMaj     H:L   T:Cochonchine
ABC   1 C1:407100217607776 C2:uduuudddddduudu M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Cochrane
ABC  2769 C1:711700230002230 C2:duududuuududddd M:3/8  K:D      H:ABFLOUZ T:Cochrane Waltz
ABC   1 C1:711700230002230 C2:duududuuududddd M:3/8  K:D      H:AHLOQRSZ T:Cochrane Waltz. HSJJ.087
ABC   86 C1:711700230002230 C2:duududuuududddd M:3/8  K:D      H:AHLOQRSZ T:Cochrane Waltz. HSJJ.087
ABC   85 C1:711700230002230 C2:duududuuududddd M:3/8  K:D      H:AHLOQRSZ T:Cochrane Waltz. HSJJ.087
ABC  6795 C1:711700230002230 C2:duududuuududddd M:3/8  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:Cochrane Waltz. HSJJ.087
ABC   28 C1:002311011161116 C2:uuuuduuduuudduu M:C|  K:F      H:L   T:Cock a Bendie
ABC   1 C1:716111711034600 C2:duduuuduuudddud M:6/8  K:Eb      H:BLZ  T:Cock and a hen went out together [2] (A)
ABC   1 C1:716111711034600 C2:duduuuduuudddud M:6/8  K:Eb      H:BLZ  T:Cock and a hen went out together [2] (A)
ABC   1 C1:070711510600050 C2:dduudududdududu M:C|  K:D      H:BLSZ  T:Cock and Bull
ABC   1 C1:716111711034601 C2:duduuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Cock and Hen [1], The
ABC  567 C1:716111711034601 C2:duduuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Cock and Hen., The
ABC   1 C1:170712770170715 C2:udduuddudduudud M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Cock and Hen, The
ABC   1 C1:170712770170715 C2:udduuddudduudud M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Cock and Hen, The
ABC  567 C1:716111711034601 C2:duduuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Cock and Hen., The
ABC   1 C1:716111711034601 C2:duduuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Cock and Hen, The
ABC   1 C1:170712770170715 C2:udduuddudduudud M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Cock and Hen, The
ABC  567 C1:716111711034601 C2:duduuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Cock and Hen., The
ABC   1 C1:772660667704206 C2:dduudududdududu M:C|  K:D      H:LRS  T:Cock and the Bull, The
ABC   1 C1:000261771000264 C2:ududduuduuuddud M:9/8  K:Bm      H:RZ   T:Cock and the Hen, The
ABC   1 C1:000712671000714 C2:duudduduuuuddud M:9/8  K:F#m     H:"OR  T:the Cock and the Hen
ABC   1 C1:000714004000711 C2:duudduudduduuuu M:9/8  K:B      H:"LQS  T:The Cock And The Hen
ABC   1 C1:000002671000004 C2:udduuuduudddudu M:9/8  K:F#m     H:DRSZ  T:Cock and the Hen, The
ABC   3 C1:000261771000264 C2:ududduuduuuduud M:9/8  K:D      H:"LRS  T:The Cock and the Hen
ABC   2 C1:000261771000264 C2:ududduuduuuddud M:9/8  K:Bm      H:LRZ  T:Cock and the Hen, The
ABC   1 C1:660111072660111 C2:dduuududduuuddu M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Cock and the Hen, The
ABC   1 C1:000714031000711 C2:duududuudduduuu M:9/8  K:Bmin     H:LR   T:The Cock And The Hen
ABC   2 C1:000712671000714 C2:duudduduuuuddud M:9/8  K:Bmin     H:LR   T:The Cock And The Hen
ABC   3 C1:000712671000003 C2:duudduuuuudduud M:9/8  K:Bmin     H:LR   T:The Cock And The Hen
ABC   4 C1:004665326004661 C2:uddduududdudduu M:9/8  K:Bmin     H:LR   T:The Cock And The Hen
ABC   5 C1:170715021170712 C2:udduuduudduuddu M:9/8  K:Bmin     H:LR   T:The Cock And The Hen
ABC   6 C1:000712671000713 C2:duudduduuuuuddd M:9/8  K:Bmin     H:LR   T:The Cock And The Hen
ABC   1 C1:004665326004661 C2:uddduududdudduu M:9/8  K:D      H:LQ   T:The Cock and the Hen
ABC   1 C1:004665326004661 C2:uddduududdudduu M:9/8  K:b      H:L   T:The Cock and the Hen
ABC   1 C1:000712671000713 C2:duudduduuuuuddd M:9/8  K:F#min    H:CLQ  T:The Cock and the Hen
ABC   2 C1:000261771000264 C2:ududduuduuuddud M:9/8  K:Bm      H:LRZ  T:Cock and the Hen, The
ABC   1 C1:660111072660111 C2:dduuududduuuddu M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Cock and the Hen, The
ABC  222 C1:000712671000714 C2:duudduduuuuddud M:9/8  K:F#      H:"L   T:the Cock and the Hen
ABC  2020 C1:000712671000714 C2:duudduduuuuddud M:9/8  K:F#m     H:DRSZ  T:Cock and the Hen, The
ABC   14 C1:000002671000004 C2:udduuuduudddudu M:9/8  K:F#m     H:DHRSZ T:Cock and the Hen, The
ABC   51 C1:000261771000264 C2:ududduuduuuddud M:9/8  K:Bm      H:HLRZ  T:Cock and the Hen, The
ABC   14 C1:000002671000004 C2:udduuuduudddudu M:9/8  K:F#m     H:DHRSZ T:Cock and the Hen, The
ABC   51 C1:000261771000264 C2:ududduuduuuddud M:9/8  K:Bm      H:HLRZ  T:Cock and the Hen, The
ABC   96 C1:000712671000714 C2:duudduduuuudduu M:9/8  K:F#min    H:"LR  T:Cock and the Hen, The
ABC   96 C1:000712671000714 C2:duudduduuuudduu M:9/8  K:F#min    H:"LR  T:Cock and the Hen, The
ABC   46 C1:000712671000714 C2:duudduduuuuddud M:9/8  K:F#min    H:"LR  T:Cock And The Hen, The
ABC  102 C1:000714066000712 C2:duuddduudduduuu M:9/8  K:F#m     H:DLRZ  T:The Cock and the Hen
ABC   37 C1:        C2:        M:9/8  K:A      H:DLR  T:The Cock And The Hen
ABC   2 C1:000261771000264 C2:ududduuduuuddud M:9/8  K:Bm      H:LRZ  T:Cock and the Hen, The
ABC   14 C1:000002671000004 C2:udduuuduudddudu M:9/8  K:F#m     H:DRSZ  T:Cock and the Hen, The
ABC   51 C1:000261771000264 C2:ududduuduuuddud M:9/8  K:Bm      H:RZ   T:Cock and the Hen, The
ABC   26 C1:000714031000711 C2:duududuudduduuu M:9/8  K:Bmin     H:LR   T:Cock And The Hen, The
ABC  1505 C1:000712671000714 C2:duudduduuuuddud M:9/8  K:F#      H:"FORZ T:the Cock and the Hen
ABC  222 C1:000712671000714 C2:duudduduuuuddud M:9/8  K:F#min    H:LQR  T:Cock And The Hen (F#min)
ABC  222 C1:000712671000714 C2:duudduduuuuddud M:9/8  K:F#min    H:LQR  T:Cock And The Hen (F#min)
ABC  222 C1:000712671000714 C2:duudduduuuudduu M:9/8  K:clef=none  H:ILR  T:Cock And The Hen (F#min/Amaj)
ABC   12 C1:000712671000714 C2:duudduduuuudduu M:9/8  K:clef=none  H:IL   T:Cock And The Hen (F#min) - Ryan's (Dmaj) - Butterfly (Emin)
ABC   1 C1:170712770170715 C2:udduuddudduudud M:9/8  K:G      H:BLRZ  T:THE COCK AND THE HEN -- JIG
ABC   1 C1:170712770170715 C2:udduuddudduudud M:9/8  K:G      H:BLRZ  T:THE COCK AND THE HEN -- JIG
ABC  146 C1:000000200601000 C2:uduududduddddud M:3/4  K:G      H:LQRWZ T:Cockels and Mussels
ABC  146 C1:000000200601000 C2:uduududduddddud M:3/4  K:G      H:LQRWZ T:Cockels and Mussels
ABC   1 C1:067607722040020 C2:ddddduuduuddddd M:C|  K:amix     H:CLRS  T:Cockerel in the Creel,The
ABC   1 C1:067607722040020 C2:ddddduuduuddddd M:C|  K:amix     H:CLRS  T:Cockerel in the Creel,The
ABC  156 C1:000707560007074 C2:dduuddudduudduu M:2/4  K:A      H:"L   T:Cocker's Roses
ABC  156 C1:000707560007074 C2:dduuddudduudduu M:2/4  K:A      H:"L   T:Cocker's Roses
ABC  156 C1:000707560007074 C2:dduuddudduudduu M:2/4  K:A      H:"L   T:Cocker's Roses
ABC  156 C1:000707560007074 C2:dduuddudduudduu M:2/4  K:A      H:"L   T:Cocker's Roses
ABC   1 C1:317077717077711 C2:uuddddudddduudd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:The Cocket Hat
ABC   1 C1:317077717077711 C2:uuddddudddduudd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:The Cocket Hat
ABC   1 C1:317077717077711 C2:uuddddudddduudd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:The Cocket Hat
ABC   1 C1:317077717077711 C2:uuddddudddduudd M:6/8  K:D      H:"CLR  T:The Cocket Hat
ABC   1 C1:026104076077777 C2:uduuddddddduuud M:4/4  K:DMin     H:ALQSZ T:The Cock-fight
ABC   1 C1:026104076077777 C2:uduuddddddduuud M:4/4  K:DMin     H:ALQSZ T:the Cock-fight
ABC   1 C1:026104076077777 C2:uduuddddddduuud M:4/4  K:DMin     H:ALQSZ T:the Cock-fight
ABC   1 C1:026104076077777 C2:uduuddddddduuud M:4/4  K:DMin     H:ALQSZ T:the Cock-fight
ABC   57 C1:026104076077777 C2:uduuddddddduuud M:4/4  K:DMin     H:ALQSZ T:The Cock-fight
ABC   1 C1:404403060641404 C2:dududduududdudu M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:Cock, Hook And Look
ABC   1 C1:000117700003006 C2:uudduudddduuddd M:6/8  K:D      H:L   T:Cockies of Bungaree
ABC   1 C1:000117700003006 C2:uudduudddduuddd M:6/8  K:D      H:L   T:Cockies of Bungaree
ABC   1 C1:000117700003006 C2:uudduudddduuddd M:6/8  K:D      H:L   T:Cockies of Bungaree
ABC   1 C1:603027664033602 C2:duuddduuddududu M:9/8  K:G      H:LRSZ  T:Cock in the Heath [2]
ABC   1 C1:603027664033602 C2:duuddduuddududu M:9/8  K:G      H:LRSZ  T:Cock in the Heath [2]
ABC   1 C1:603027664033602 C2:duuddduuddududu M:9/8  K:G      H:LRSZ  T:Cock in the Heath [2]
ABC  165 C1:603027664033602 C2:duuddduuddududu M:9/8  K:Dmix     H:LQR  T:Cock in the Heath % ABC  165 C1:603027664033602 C2:duuddduuddududu M:9/8  K:Dmix     H:LQR  T:Cock in the Heath % ABC  165 C1:603027664033602 C2:duuddduuddududu M:9/8  K:Dmix     H:LQR  T:Cock in the Heath (The)
ABC  165 C1:603027664033602 C2:duuddduuddududu M:9/8  K:Dmix     H:LQR  T:Cock in the Heath (The)
ABC  0858 C1:637611176037637 C2:dudduuuddduddud M:6/8  K:E      H:ILQZ  T:A Cock Laird fu' Cadgie.
ABC   1 C1:116716271203517 C2:uuddududuuududd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Cocklawburn
ABC   1 C1:116716271203517 C2:uuddududuuududd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Cocklawburn
ABC   1 C1:671627120351762 C2:ddududuuududduu M:4/4  K:D      H:"CFLR T:Cocklawburn
ABC   1 C1:671627120351762 C2:ddududuuududduu M:4/4  K:D      H:"CFLR T:Cocklawburn
ABC   1 C1:637676712111637 C2:duddddduuuuudud M:6/8  K:Amin     H:LSZ  T:The Cockled Old Man [1]
ABC   1 C1:637676712111637 C2:duddddduuuuudud M:6/8  K:Amin     H:LSZ  T:The Cockled Old Man [1]
ABC   1 C1:637677611011300 C2:duddddduuuuuddd M:6/8  K:G      H:L   T:Cockled Old Man [2]
ABC   1 C1:637677611011300 C2:duddddduuuuuddd M:6/8  K:G      H:L   T:Cockled Old Man [2]
ABC   1 C1:010603070607060 C2:ududdddduuuuudu M:6/8  K:Am      H:LQR  T:The Cockled Old Man
ABC   1 C1:010603070607060 C2:ududdddduuuuudu M:6/8  K:Am      H:LQR  T:The Cockled Old Man
ABC   1 C1:010603070607060 C2:ududdddduuuuudu M:6/8  K:Am      H:LQR  T:The Cockled Old Man
ABC   1 C1:110603070607070 C2:uududdddduuuuud M:6/8  K:Am      H:LQR  T:The Cockled Old Man
ABC   1 C1:110603070607070 C2:uududdddduuuuud M:6/8  K:Am      H:LQR  T:The Cockled Old Man
ABC   1 C1:110603070607070 C2:uududdddduuuuud M:6/8  K:Am      H:LQR  T:The Cockled Old Man
ABC   1 C1:637676712111637 C2:duddddduuuuudud M:6/8  K:Ador     H:RZ   T:Cockled Old Man, The
ABC  134 C1:637676712111637 C2:duddddduuuuudud M:6/8  K:Ador     H:HRZ  T:Cockled Old Man, The
ABC  134 C1:637676712111637 C2:duddddduuuuudud M:6/8  K:Ador     H:HRZ  T:Cockled Old Man, The
ABC  2243 C1:637676712111637 C2:duddddduuuuudud M:6/8  K:Ador     H:RZ   T:Cockled Old Man, The
ABC  134 C1:637676712111637 C2:duddddduuuuudud M:6/8  K:Ador     H:RZ   T:Cockled Old Man, The
ABC   1 C1:637676712111637 C2:duddddduuuuudud M:6/8  K:Amin     H:LSZ  T:Cockled Old Man, The [1]
ABC   1 C1:000101060004120 C2:uuduuuduuuudddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:the Cockle Gatherer
ABC   1 C1:000101060004120 C2:uuduuuduuuudddd M:C|  K:A      H:"CLRSZ T:the Cockle Gatherer
ABC   1 C1:000101060004120 C2:uuduuuduuuudddd M:4/4  K:A      H:"CLR  T:The Cockle Gatherer (Trusaidh mi na Coilleagan)
ABC   1 C1:000101060004120 C2:uuduuuduuuudddd M:4/4  K:A      H:"CLR  T:The Cockle Gatherer (Trusaidh mi na Coilleagan)
ABC   1 C1:000101060004120 C2:uuduuuduuuudddd M:4/4  K:A      H:"CLR  T:The Cockle Gatherer (Trusaidh mi na Coilleagan)
ABC   1 C1:000101060004120 C2:uuduuuduuuudddd M:4/4  K:A      H:"CLR  T:The Cockle Gatherer (Trusaidh mi na Coilleagan)
ABC   4 C1:612765056127640 C2:duuddduduudddud M:2/4  K:F      H:LS   T:Cockle Geordie
ABC   1 C1:060500050601020 C2:dduduuddduduudd M:2/4  K:F      H:CS   T:Cockle Geordie
ABC   1 C1:650561276406612 C2:dduduuddduduudd M:2/4  K:Gdor     H:LRSZ  T:Cockle Geordie
ABC   1 C1:650561276406612 C2:dduduuddduduudd M:2/4  K:Gdor     H:LRSZ  T:Cockle Geordie
ABC   61 C1:650561276406612 C2:dduduuddduduudd M:2/4  K:F      H:LSZ  T:Cockle Geordie
ABC   1 C1:650561276406612 C2:dduduuddduduudd M:2/4  K:Gdor     H:LRSZ  T:Cockle Geordie
ABC   1 C1:040000002006010 C2:uuduududduddddu M:3/4  K:C      H:"LOWZw T:Cockles and Mussels
ABC   1 C1:040000002006010 C2:uuduududduddddu M:3/4  K:C      H:"LOWZw T:Cockles and Mussels
ABC   1 C1:060011020603076 C2:duuududdddudduu M:C|  K:F      H:"LO  T:Cockle Shells
ABC   1 C1:000001010002000 C2:uuududdddudduud M:4/4  K:F      H:ACILORS T:Cockle Shells
ABC   1 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:C|  K:F      H:BLSZ  T:Cockle-Shells
ABC   1 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:C|  K:F      H:LS   T:Cockleshells
ABC   1 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:C|  K:F      H:LS   T:Cockleshells
ABC   1 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:C|  K:F      H:LS   T:Cockleshells
ABC  117 C1:060011020603076 C2:duuududdddudduu M:4/4  K:F      H:"LOQSZ T:Cockle Shells
ABC  117 C1:060011020603076 C2:duuududdddudduu M:4/4  K:F      H:"LOQSZ T:Cockle Shells
ABC   46 C1:060011020603076 C2:duuududdddudduu M:C|  K:F      H:"LO  T:Cockle Shells
ABC   1 C1:001102060376772 C2:uuududdddudduud M:C|  K:F      H:LS   T:Cockleshells
ABC  115 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:C|  K:DMin     H:BFLQZ T:Cockle Shells
ABC   34 C1:001100376217677 C2:uuudduudddduddu M:4/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Cockleshells,aka. HSJJ.034
ABC  6744 C1:001100376217677 C2:uuudduudddduddu M:4/4  K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Cockleshells,aka. HSJJ.034
ABC   2 C1:110161007072707 C2:uuududduudduduu M:2/4  K:Amaj     H:ALQSZ T:Cockleshells,aka. RHu.144d
ABC   2 C1:110161007072707 C2:uuududduudduduu M:2/4  K:Amaj     H:ALQSZ T:Cockleshells,aka. RHu.144d
ABC   2 C1:110161007072707 C2:uuududduudduduu M:2/4  K:Amaj     H:ALQSZ T:Cockleshells,aka. RHu.144d
ABC   2 C1:110161007072707 C2:uuududduudduduu M:2/4  K:Amaj     H:ALQSZ T:Cockleshells,aka. RHu.144d
ABC   2 C1:110161007072707 C2:uuududduudduduu M:2/4  K:Amaj     H:ALQSZ T:Cockleshells,aka. RHu.144d
ABC   2 C1:110161007072707 C2:uuududduudduduu M:2/4  K:Amaj     H:ALQSZ T:Cockleshells,aka. RHu.144d
ABC   2 C1:110161007072707 C2:uuududduudduduu M:2/4  K:Amaj     H:ALQSZ T:Cockleshells,aka. RHu.144d
ABC   2 C1:110161007072707 C2:uuududduudduduu M:2/4  K:Amaj     H:ALQSZ T:Cockleshells,aka. RHu.144d
ABC  147 C1:110161007072707 C2:uuududduudduduu M:2/4  K:Amaj     H:ALQSZ T:Cockleshells,aka. RHu.144d
ABC  7086 C1:110161007072707 C2:uuududduudduduu M:2/4  K:A      H:ABFLQSZ T:Cockleshells,aka. RHu.144d
ABC   1 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:C|  K:F      H:"BLORZ T:Cockle Shells [F]
ABC   1 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:C|  K:F      H:"BLORZ T:Cockle Shells [F]
ABC   1 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:C|  K:F      H:"BLORZ T:Cockle Shells [F]
ABC   1 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:C|  K:F      H:"BLORZ T:Cockle Shells [F]
ABC   1 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:C|  K:G      H:"BLORZ T:Cockle Shells (G)
ABC  428 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:4/4  K:F      H:LOQSZ T:Cockle Shells. (p).1701.PLFD1.428
ABC  428 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:4/4  K:F      H:LOQSZ T:Cockle Shells. (p).1701.PLFD.428
ABC  428 C1:001102060307677 C2:uuududdddudduud M:4/4  K:F      H:LOQSZ T:Cockle Shells. (p).1701.PLFD.428
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cockles & Mussels (1:56)abceed by Thorsongori
ABC   1 C1:000000662060300 C2:ddududuuudduddu M:6/8  K:Gmin     H:BLRZ  T:Cock Lorrel
ABC   1 C1:000002200007067 C2:uududddduuddudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Cockney Jocks "arr. Russ Spaulding"
ABC   1 C1:000002200007067 C2:uududddduuddudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Cockney Jocks "arr. Russ Spaulding"
ABC   1 C1:000002200007067 C2:uududddduuddudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Cockney Jocks "arr. Russ Spaulding"
ABC   1 C1:000002200007067 C2:uududddduuddudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Cockney Jocks "arr. Russ Spaulding"
ABC   1 C1:000002200007067 C2:uududddduuddudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Cockney Jocks "arr. Russ Spaulding"
ABC   1 C1:000002200007067 C2:uududddduuddudu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Cockney Jocks "arr. Russ Spaulding"
ABC   1 C1:000712000061000 C2:duudududuuddddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the East and West
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Cock of the North (1:38)
ABC   2 C1:170770113076170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:Cock of the North [1]
ABC   2 C1:170770113076170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:Cock of the North [1]
ABC   1 C1:100442761251616 C2:duduudduuuddudd M:C   K:D      H:BLRZ  T:Cock of the North [2]
ABC   2 C1:000533760377616 C2:duduudduuuddudd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:The Cock of the North [2]
ABC   1 C1:100442761251616 C2:duduudduuuddudd M:C   K:D      H:BLRZ  T:Cock of the North [2]
ABC   2 C1:000533760377616 C2:duduudduuuddudd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:The Cock of the North [2]
ABC   1 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North
ABC   1 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:LOR  T:Cock of the North
ABC   1 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:OR   T:Cock of the North
ABC   1 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:OR   T:the Cock of the North
ABC   1 C1:021076000771170 C2:uudddduudduuddu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Cock of the North, The
ABC  127 C1:000533760377616 C2:duduudduuuddudd M:C   K:B_      H:BLR  T:Cock of the North, The
ABC  127 C1:000533760377616 C2:duduudduuuddudd M:C   K:B_      H:BLR  T:Cock of the North, The
ABC  127 C1:000533760377616 C2:duduudduuuddudd M:C   K:B_      H:BLR  T:Cock of the North, The
ABC   1 C1:170770221076170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"S   T:Cock of the North
ABC   10 C1:000716221076000 C2:duduuudddduduud M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   1 C1:010700070700020 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Cock of the North
ABC   1 C1:010700070700020 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Cock of the North
ABC   1 C1:010700070700020 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Cock of the North
ABC   38 C1:170772111076170 C2:uddduuuudduddud M:6/8  K:G      H:"LR  T:The Cock of the North
ABC   1 C1:170772111076170 C2:uddduuuudduddud M:6/8  K:G      H:"LR  T:The Cock of the North
ABC  535 C1:000533760377616 C2:duduudduuuddudd M:C   K:Gm      H:BCLORUZ T:The Cock of the North*
ABC  535 C1:000533760377616 C2:duduudduuuddudd M:C   K:Gm      H:BCLORUZ T:The Cock of the North*
ABC 10103 C1:000000050033700 C2:duduudduuuddudd M:C   K:Bb      H:BLQSZ T:the COCK OF THE NORTH
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock of the North, The
ABC   8 C1:000770221076000 C2:dduuudddduududd M:6/8  K:G      H:"R   T:Cock of the North
ABC   38 C1:170772111076170 C2:uddduuuudduddud M:6/8  K:G      H:"LR  T:The Cock of the North
ABC   18 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:LRS  T:Cock of the North
ABC   18 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:LRS  T:Cock of the North
ABC   4 C1:170770221076170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"CLRS T:Cock of the North
ABC   4 C1:170770221076170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"CLRS T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   19 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Cock of the North
ABC   24 C1:021076000771170 C2:uudddduudduuddu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Cock of the North, The
ABC   24 C1:021076000771170 C2:uudddduudduuddu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Cock of the North, The
ABC   27 C1:100442761251616 C2:duduudduuuddudd M:C   K:D      H:BLRZ  T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   56 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:LRS  T:Cock of the North
ABC   56 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:LRS  T:Cock of the North
ABC   56 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:LRS  T:Cock of the North
ABC   56 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:LRS  T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   91 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:L   T:Cock of the North
ABC   52 C1:170770221076170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"S   T:Cock of the North
ABC   52 C1:170770221076170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"S   T:Cock of the North
ABC   52 C1:170770221076170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"S   T:Cock of the North
ABC   24 C1:021076000771170 C2:uudddduudduuddu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Cock of the North, The
ABC  1968 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:FORZ  T:the Cock of the North
ABC   5 C1:000772021076000 C2:dduuudddduudddd M:6/8  K:G      H:AL   T:Cock of the North, Eynsham
ABC   5 C1:000772021076000 C2:dduuudddduudddd M:6/8  K:G      H:AL   T:Cock of the North, Eynsham
ABC   1 C1:000533760377616 C2:duduudduuuddudd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:Cock of the North, The [2]
ABC   1 C1:300177611077300 C2:uuddduudduduuud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cock of the Roost
ABC   1 C1:300177611077300 C2:uuddduudduduuud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cock of the Roost
ABC   1 C1:300177611077300 C2:uuddduudduduuud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Cock of the Roost
ABC   1 C1:007102010002001 C2:duuduuuddduuudd M:4/4  K:Bm      H:L   T:The Cockold Comes Out Of The Amery.
ABC   1 C1:007102010002001 C2:duuduuuddduuudd M:4/4  K:Bm      H:L   T:The Cockold Comes Out Of The Amery.
ABC   1 C1:007102010002001 C2:duuduuuddduuudd M:4/4  K:Bm      H:L   T:The Cockold Comes Out Of The Amery.
ABC   1 C1:007102010002001 C2:duuduuuddduuudd M:4/4  K:Bm      H:L   T:The Cockold Comes Out Of The Amery.
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:Bm      H:LRZ  T:The Cockold Comes Out Of The Amery.
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:Bm      H:LRZ  T:The Cockold Comes Out Of The Amery.
ABC   1 C1:772536110711662 C2:dduudduuduudduu M:6/8  K:Gmix     H:LOSZ  T:Cock o' the Midden [1]
ABC   1 C1:000777066207040 C2:ddddduduuuddddu M:6/8  K:C      H:L   T:Cock O' the Midden
ABC   1 C1:000777066207040 C2:ddddduduuuddddu M:6/8  K:C      H:L   T:Cock O' the Midden
ABC   1 C1:000777066207040 C2:ddddduduuuddddu M:6/8  K:C      H:L   T:Cock O' the Midden
ABC   1 C1:111076170771003 C2:uuudduddduuddud M:6/8  K:A      H:L   T:Cock o' the North [1]
ABC   1 C1:111076170771003 C2:uuudduddduuddud M:6/8  K:A      H:L   T:Cock o' the North [1]
ABC   1 C1:111076170771003 C2:uuudduddduuddud M:6/8  K:A      H:L   T:Cock o' the North [1]
ABC   1 C1:176771000711001 C2:udddduduuuduuud M:12/8 K:A      H:"DLR  T:Cock o' the North [3]
ABC   1 C1:176771000711001 C2:udddduduuuduuud M:12/8 K:A      H:"DLR  T:Cock o' the North [3]
ABC   1 C1:176771000711001 C2:udddduduuuduuud M:12/8 K:A      H:"DLR  T:Cock o' the North [3]
ABC   1 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:L   T:Cock O' The North
ABC   1 C1:100077202107600 C2:udduuudddduduud M:   K:D      H:CS   T:Cock o' the North
ABC  755 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:LSZ  T:Cock o' the North, The
ABC  755 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:LSZ  T:Cock o' the North, The
ABC   1 C1:021076000771170 C2:uudddduudduuddu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Cock o' the North
ABC   1 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:L   T:Cock O' The North
ABC   1 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:L   T:Cock O' The North
ABC   4 C1:007072021113002 C2:dduuuuududdduuu M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Cock O' the North
ABC  3009 C1:000772021076000 C2:dduuudddduudddd M:6/8  K:D      H:"COQR T:Cock O' The North
ABC   43 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:"LRZ  T:Cock O' the North
ABC   43 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:"LRZ  T:Cock O' the North
ABC   1 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:"CRZ  T:Cock O' the North, The
ABC   1 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:"CRZ  T:Cock O' the North, The
ABC   1 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:"CRZ  T:Cock O' the North, The
ABC   1 C1:000772111067000 C2:dduuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:000772111067000 C2:dduuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:000772111067000 C2:dduuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:"LRZ  T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:"CRZ  T:Cock O' the North, The
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC  2311 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:the COCK O' THE NORTH
ABC   1 C1:617077022107617 C2:dduddduuudduddd M:6/8  K:G      H:"LRSZ T:COCK 'O THE NORTH
ABC   1 C1:362707004107662 C2:ddudduuuddduddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Cock o' the North
ABC   1 C1:362707004107662 C2:ddudduuuddduddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Cock o' the North
ABC   1 C1:362707004107662 C2:ddudduuuddduddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170772111067620 C2:uddduuuuddduddu M:6/8  K:A      H:"BLORSZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170772111067620 C2:uddduuuuddduddu M:6/8  K:A      H:"BLORSZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   3 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   2 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:A      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   3 C1:170770221067170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170772111067620 C2:uddduuuuddduddu M:6/8  K:A      H:"BLORSZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170772111067620 C2:uddduuuuddduddu M:6/8  K:A      H:"BLORSZ T:the Cock o' the North
ABC   1 C1:170772111067620 C2:uddduuuuddduddu M:6/8  K:A      H:"BLORSZ T:the Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC   10 C1:000772021115060 C2:dduuuuudddduduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock o' the North
ABC  755 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:LSZ  T:Cock o' the North, The
ABC  755 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:LSZ  T:Cock o' the North, The
ABC   1 C1:111076170771003 C2:uuudduddduuddud M:6/8  K:Amix     H:LR   T:Cock O' The North
ABC   2 C1:170770221076170 C2:uddduuudduddduu M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Cock O' The North
ABC   3 C1:107600077202107 C2:udddduuuddddudu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Cock O' The North
ABC   4 C1:051073051076000 C2:dudududddduuuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Cock O' The North
ABC   5 C1:077277277226000 C2:dduddudduuddduu M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Cock O' The North
ABC   6 C1:000306000002000 C2:ddudduuuddduddu M:6/8  K:Amix     H:LR   T:Cock O' The North
ABC   7 C1:617077211177717 C2:dduddduuuudddud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Cock O' The North
ABC   8 C1:100077202107600 C2:udduuudddduduud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Cock O' The North
ABC   9 C1:217077022107617 C2:uuddduuuddudddu M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Cock O' The North
ABC   10 C1:200716221113200 C2:ududuuuuududduu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Cock O' The North
ABC  3009 C1:000772021076000 C2:dduuudddduudddd M:6/8  K:D      H:"CLOQRZ T:Cock O' The North
ABC   24 C1:021076000771170 C2:uudddduudduuddu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Cock o' the North
ABC   24 C1:021076000771170 C2:uudddduudduuddu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Cock o' the North
ABC   82 C1:404401716221404 C2:dudududuuududuu M:6/8  K:Ador     H:LRW  T:Cock O The North
ABC   1 C1:111076170771003 C2:uuudduddduuddud M:6/8  K:Amix     H:LR   T:Cock O' The North
ABC   1 C1:111076170771003 C2:uuudduddduuddud M:6/8  K:G      H:LR   T:Cock O' The North
ABC   24 C1:021076000771170 C2:uudddduudduuddu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Cock o' the North
ABC  3009 C1:000772021076000 C2:dduuudddduudddd M:6/8  K:D      H:"CLOQRZ T:Cock O' The North
ABC  4146 C1:000772111076000 C2:dduuuudddduuddd M:6/8  K:G      H:FOR  T:Cock o' the North
ABC  9532 C1:170772111076170 C2:uddduuuuddudddu M:6/8  K:A      H:FLOQRZ T:Cock o' the North. FTB.176
ABC   1 C1:000306000002000 C2:ddudduuuddduddu M:6/8  K:HP      H:CLQR  T:The Cock o’ the North
ABC   1 C1:003020206020017 C2:uuuduudddudduuu M:4/4  K:G      H:"LO  T:the Cockroach
ABC  260 C1:003020200600201 C2:uuuduuddduddduu M:4/4  K:F      H:FGLQZ T:The Cockroach
ABC   1 C1:000001115007007 C2:uuuddddudduuuud M:6/8  K:Bb      H:LOw  T:Cock Robin
ABC  101 C1:030000000300000 C2:uududdudddduuud M:2/4  K:G      H:LQSVWZ T:Cock Robin's Testament
ABC  102 C1:077000210162006 C2:dduuududuududdu M:C   K:G      H:LQSVWZ T:Cock Robin's Testament - a different Air
ABC  2051 C1:002774000011773 C2:udduuuddudduddd M:3/4  K:C      H:FORZ  T:Cockscomb bourrée
ABC   1 C1:002774000011773 C2:udduuuddudduddd M:3/4  K:C      H:OR   T:Cockscomb bourr\'ee
ABC   32 C1:002774000011773 C2:udduuuddudduddd M:3/4  K:C      H:ORS  T:Cockscomb bourr\'ee
ABC   1 C1:117307117032601 C2:uududuuduududud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:The Cock's Pecked The Putty Out
ABC   1 C1:300267162006267 C2:duddududuuddddu M:2/2  K:D      H:LRZ  T:The Cocktail
ABC   1 C1:207701773002671 C2:udduddduddududd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Cocktail
ABC   2 C1:207100772002671 C2:ududduuddududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Cocktail
ABC   3 C1:207100772002671 C2:ududduuddududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Cocktail
ABC   1 C1:200216672077223 C2:uuudddudduuuddu M:4/4  K:D      H:LQRS  T:The Cocktail
ABC  909 C1:200267162006007 C2:uuddudududddudu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Cocktail, The
ABC  909 C1:200267162006007 C2:uuddudududddudu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Cocktail, The
ABC  288 C1:207100772002671 C2:ududduuddududuu M:C|  K:D      H:RZ   T:Cocktail, The
ABC   1 C1:200216672077223 C2:uuudddudduuuddu M:4/4  K:D      H:LQRS  T:The Cocktail
ABC  170 C1:300267162006267 C2:duddududuuddddu M:2/2  K:D      H:LRZ  T:The Cocktail
ABC   2 C1:262046001714262 C2:ududuuddudududu M:6/8  K:C      H:LRSZ  T:Cock up they Beaver
ABC   2 C1:262046001714262 C2:ududuuddudududu M:6/8  K:C      H:LRSZ  T:Cock up they Beaver
ABC   3 C1:262046001714262 C2:ududuuddudududu M:6/8  K:C      H:LRSZ  T:Cock up they Beaver
ABC   1 C1:042771172036042 C2:dudduududududdu M:6/4  K:F      H:FLS  T:Cock up they beaver Jemme
ABC   31 C1:042771172027042 C2:dudduuduudduddu M:6/4  K:F      H:AHLOQSZ T:Cock Up Thy Beaver,Jemme. HA.032
ABC  4370 C1:042771172027042 C2:dudduuduudduddu M:6/4  K:F      H:ABFHLOQSZ T:Cock Up Thy Beaver,Jemme. HA.032
ABC   1 C1:042771172027042 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Cock Up Your Beaver
ABC   1 C1:042771172027042 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Cock Up Your Beaver
ABC 21191 C1:000402007701001 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:G      H:BFLQZ T:COCK UP YOUR BEAVER
ABC 10961 C1:000402007701001 C2:dudduuduuddudud M:3/2  K:G      H:BLOQSZ T:COCK UP YOUR BEAVER
ABC   1 C1:000402007701001 C2:dudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Cock up your Beaver
ABC   1 C1:000402007701001 C2:dudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Cock up your Beaver
ABC   1 C1:042771172027042 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Cock Up Your Beaver
ABC   5 C1:000402007701001 C2:dudduuduuddudud M:6/4  K:G      H:LQRSZ T:Cock up your Beaver
ABC   4 C1:042771172027042 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:F      H:BLQZ  T:Cock up your Beaver
ABC   1 C1:000402007701001 C2:dudduuduuddudud M:6/4  K:G      H:BLOQZ T:Cock up your Beaver
ABC   1 C1:042771172027042 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Cock Up Your Beaver
ABC   4 C1:042771172027042 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:F      H:BLZ  T:Cock up your Beaver
ABC   5 C1:000402007701001 C2:dudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Cock up your Beaver
ABC   1 C1:042771172027042 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Cock Up Your Beaver
ABC   2 C1:000402007701001 C2:dudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Cock up your Beaver
ABC   1 C1:040262712664040 C2:dududuuuddududu M:6/8  K:Edor     H:LSZ  T:Cock Up Your Chin, Billy
ABC   1 C1:040262712664040 C2:dududuuuddududu M:6/8  K:Edor     H:LSZ  T:Cock Up Your Chin, Billy
ABC   1 C1:040262712664040 C2:dududuuuddududu M:6/8  K:E      H:LSZ  T:Cock Up Your Chin, Billy
ABC   1 C1:116161676071301 C2:uudududddduuuuu M:2/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cock Your Pistol Charley [1]
ABC   1 C1:116161676071301 C2:uudududddduuuuu M:2/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cock Your Pistol Charley [1]
ABC   1 C1:116161676071301 C2:uudududddduuuuu M:2/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cock Your Pistol Charley [1]
ABC   1 C1:077061067066011 C2:dddudddduuduuuu M:6/8  K:Edor     H:LSZ  T:Cock Your Pistol, Charley [2]
ABC   1 C1:077061067066011 C2:dddudddduuduuuu M:6/8  K:Edor     H:LSZ  T:Cock Your Pistol, Charley [2]
ABC   1 C1:000700000101000 C2:uuudddudddduudu M:6/8  K:D      H:LQR  T:Cock your Pistol Charley
ABC   1 C1:000700000101000 C2:uuudddudddduudu M:6/8  K:D      H:LQR  T:Cock your Pistol Charley
ABC   1 C1:000700000101000 C2:uuudddudddduudu M:6/8  K:D      H:LQR  T:Cock your Pistol Charley
ABC   1 C1:000300000101000 C2:uuuuudududddduu M:6/8  K:C      H:LQR  T:Cock your Pistol Charley
ABC   1 C1:000300000101000 C2:uuuuudududddduu M:6/8  K:C      H:LQR  T:Cock your Pistol Charley
ABC   1 C1:000300000101000 C2:uuuuudududddduu M:6/8  K:C      H:LQR  T:Cock your Pistol Charley
ABC   1 C1:061065067066011 C2:dududddduuduudu M:6/8  K:Emin     H:LSZ  T:Cock Your Pistol, Charlie [2]
ABC   1 C1:061065067066011 C2:dududddduuduudu M:6/8  K:Emin     H:LSZ  T:Cock Your Pistol, Charlie [2]
ABC   1 C1:613674117400613 C2:dududddduuduudu M:6/8  K:G      H:BLR  T:Cock your Pistol, Charlie
ABC   73 C1:613674117400613 C2:dududddduuduudu M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Cock your Pistol, Charlie
ABC   1 C1:067066011771070 C2:dddduudduuuuddd M:12/8 K:Edor     H:LR   T:Cock Your Pistol Charlie
ABC   2 C1:070011077061067 C2:uuudddudddduudu M:12/8 K:Edor     H:LR   T:Cock Your Pistol Charlie
ABC   2 C1:070011077061067 C2:uuudddudddduudu M:6/8  K:E      H:LR   T:Cock Your Pistol Charlie
ABC   75 C1:070011077061067 C2:uuudddudddduudd M:6/8  K:Edor     H:HLRZ  T:Cock Your Pistol Charlie
ABC   75 C1:070011077061067 C2:uuudddudddduudd M:6/8  K:Edor     H:HLRZ  T:Cock Your Pistol Charlie
ABC   1 C1:061065067066011 C2:dududddduuduudu M:6/8  K:Emin     H:LSZ  T:Cocky Your Pistol, Charlie [2]
ABC   49 C1:035177706011117 C2:ududddduuuuduud M:2/4  K:C      H:ACLORZ T:Coco, Li
ABC   86 C1:035177706011117 C2:ududddduuuuduud M:2/4  K:Bb      H:ACLORZ T:Coco, Li
ABC   90 C1:035177706011117 C2:ududddduuuuduud M:2/4  K:Bb      H:ACLORZ T:Coco, Li
ABC   90 C1:035177706011117 C2:ududddduuuuduud M:2/4  K:G      H:ACLORZ T:Coco, Li
ABC   90 C1:035177706011117 C2:ududddduuuuduud M:2/4  K:F      H:ACLORZ T:Coco, Li
ABC   1 C1:061101110002000 C2:duuuuuuuddduudd M:2/4  K:D      H:L   T:Coconut Dance
ABC   1 C1:047012677114047 C2:uduuddduudududd M:6/8  K:Emix     H:"BCLRZ T:Coco Roco
ABC   1 C1:047012677114047 C2:uduuddduudududd M:6/8  K:Emix     H:"BCLRZ T:Coco Roco
ABC   1 C1:006000000170006 C2:dududduudududud M:12/8 K:C      H:CLQW  T:Le Cocu du Quartier
ABC   1 C1:006000000170006 C2:dududduudududud M:12/8 K:C      H:CLQW  T:Le Cocu du Quartier
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Coda (0:45) (Yrli - Crickhollow)
ABC   1 C1:017600030176240 C2:udduuddududduud M:2/4  K:G      H:L   T:The Cod Banging Song
ABC   1 C1:017600030176240 C2:udduuddududduud M:2/4  K:G      H:L   T:The Cod Banging Song
ABC   1 C1:017600030176240 C2:udduuddududduud M:2/4  K:G      H:L   T:The Cod Banging Song
ABC   2 C1:653700072622126 C2:duddduduuuuuddd M:C|  K:G      H:BLZ  T:Codger's in the Cannongate
ABC   2 C1:653700072622126 C2:duddduduuuuuddd M:C|  K:G      H:BLZ  T:Codger's in the Cannongate
ABC   2 C1:653700072622126 C2:duddduduuuuuddd M:C|  K:G      H:BLZ  T:Codger's in the Cannongate
ABC   2 C1:653700072622126 C2:duddduduuuuuddd M:C|  K:G      H:BLZ  T:Codger's in the Cannongate
ABC   2 C1:262212676537000 C2:uduuuuudddudddu M:C|  K:G      H:BFLZ  T:Codger's in the Canongate
ABC   2 C1:262212676537000 C2:uduuuuudddudddu M:C|  K:G      H:BFLZ  T:Codger's in the Canongate
ABC  335 C1:007077620111007 C2:dddduuuuddddudd M:C   K:D      H:BLZ  T:Codhladh an sionnaigh
ABC  335 C1:007077620111007 C2:dddduuuuddddudd M:C   K:D      H:BLZ  T:Codhladh an sionnaigh
ABC  335 C1:007077620111007 C2:dddduuuuddddudd M:C   K:D      H:BLZ  T:Codhladh an sionnaigh
ABC   85 C1:566007177711566 C2:ddduuddduuddduu M:6/8  K:D      H:ALQRSZ T:Codiad yr Haul
ABC   85 C1:566007177711566 C2:ddduuddduuddduu M:6/8  K:D      H:ALQRSZ T:Codiad yr Haul
ABC   43 C1:565001777115650 C2:ddduuddduuddduu M:6/8  K:Bb      H:ACHLQRSZ T:Codiad yr Haul
ABC   43 C1:565001777115650 C2:ddduuddduuddduu M:6/8  K:Bb      H:ACHLQRSZ T:Codiad yr Haul
ABC   43 C1:565001777115650 C2:ddduuddduuddduu M:6/8  K:Bb      H:ACHLQRSZ T:Codiad yr Haul
ABC   85 C1:566007177711566 C2:ddduuddduuddduu M:6/8  K:D      H:ALQRSZ T:Codiad yr Haul
ABC   43 C1:565001777115650 C2:ddduuddduuddduu M:6/8  K:Bb      H:ACHLQRSZ T:Codiad yr Haul
ABC   43 C1:565001777115650 C2:ddduuddduuddduu M:6/8  K:Bb      H:ACHLQRSZ T:Codiad yr Haul
ABC   16 C1:556111117111652 C2:udduuuuuduuuddu M:2/4  K:C      H:ACHLQRSZ T:Codiad yr Hedydd
ABC   16 C1:556111117111652 C2:udduuuuuduuuddu M:2/4  K:C      H:ACHLQRSZ T:Codiad yr Hedydd
ABC   16 C1:556111117111652 C2:udduuuuuduuuddu M:2/4  K:C      H:ACHLQRSZ T:Codiad yr Hedydd
ABC   16 C1:556111117111652 C2:udduuuuuduuuddu M:2/4  K:C      H:ACHLQRSZ T:Codiad yr Hedydd
ABC   16 C1:556111117111652 C2:udduuuuuduuuddu M:2/4  K:C      H:ACHLQRSZ T:Codiad yr Hedydd
ABC   60 C1:030001010000017 C2:uuuuddddduudduu M:C   K:Am      H:ALQRSZ T:Codiad yr Hedydd (fersiwn 1)
ABC   60 C1:030001010000017 C2:uuuuddddduudduu M:C   K:Am      H:ALQRSZ T:Codiad yr Hedydd (fersiwn 1)
ABC   60 C1:030001010000017 C2:uuuuddddduudduu M:C   K:Am      H:ALQRSZ T:Codiad yr Hedydd (fersiwn 1)
ABC   61 C1:777305612276226 C2:dddudduuuuudddu M:C|  K:D      H:ALQRSZ T:Codiad yr Hedydd (fersiwn 2)
ABC   61 C1:777305612276226 C2:dddudduuuuudddu M:C|  K:D      H:ALQRSZ T:Codiad yr Hedydd (fersiwn 2)
ABC   61 C1:777305612276226 C2:dddudduuuuudddu M:C|  K:D      H:ALQRSZ T:Codiad yr Hedydd (fersiwn 2)
ABC   42 C1:204220422070000 C2:uduuuduuududdud M:4/4  K:G      H:"CLQRS T:Codlins and Cream
ABC   42 C1:204220422070000 C2:uduuuduuududdud M:4/4  K:G      H:"CLQRS T:Codlins and Cream
ABC   1 C1:        C2:        M:2/2  K:C      H:Q   T:Codlins&Cream (1:03) - Lute
ABC   1 C1:712677600262011 C2:duudddduduuuddd M:3/8  K:F      H:L   T:Cod Liver Ile
ABC   1 C1:712677600262011 C2:duudddduduuuddd M:3/8  K:F      H:L   T:Cod Liver Ile
ABC   1 C1:712677600262011 C2:duudddduduuuddd M:3/8  K:F      H:L   T:Cod Liver Ile
ABC   78 C1:073677600007013 C2:duuddddduuuuddd M:3/4  K:Am      H:"LRZ  T:Cod Liver Oil
ABC   78 C1:073677600007013 C2:duuddddduuuuddd M:3/4  K:Am      H:"LRZ  T:Cod Liver Oil
ABC   14 C1:070102060706070 C2:duuddddudduuuud M:3/4  K:Ddor     H:CLQRWZ T:Cod Liver Oil
ABC   14 C1:070102060706070 C2:duuddddudduuuud M:3/4  K:Ddor     H:CLQRWZ T:Cod Liver Oil
ABC  3744 C1:030101000001770 C2:uuuudddudduuuud M:3/8  K:C      H:CEFGL T:Codretto, Lo
ABC   1 C1:040771010307060 C2:udduuuddddduddu M:3/4  K:Dm      H:CLQV  T:"Coed y Fynwent"
ABC  405 C1:000100070070070 C2:udddduuuddduddd M:3/4  K:D      H:LOR  T:COELN AM RHEIN DU SCHOENES STAEDTCHEN
ABC  120 C1:000000020002060 C2:uudduddduududud M:3/4  K:G      H:LOR  T:COELN IST EINE SCHOENE STADT
ABC   1 C1:400711210352676 C2:uduuuuududdddud M:4/4  K:E      H:"LQS  T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC   1 C1:316101210316676 C2:uuduuuuuudddddu M:4/4  K:Gmin     H:CR   T:Coen's Memories
ABC   1 C1:316101111200676 C2:uuduuuuuudddddu M:4/4  K:Ador     H:CLR  T:Coen's Memories
ABC   1 C1:316101111200676 C2:uuduuuuuudddddu M:4/4  K:Ador     H:CLR  T:Coen's Memories
ABC   1 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC   6 C1:035267661161022 C2:ududddduuduuudu M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Coen's Memories
ABC   7 C1:306167660027075 C2:ududddduddddudu M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Coen's Memories
ABC   8 C1:775714121035267 C2:dddduuuuuududdd M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Coen's Memories
ABC   1 C1:036167660027165 C2:ududdddududdduu M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Coen's Memories
ABC   2 C1:757141210352676 C2:ddduuuuuududddd M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Coen's Memories
ABC   3 C1:300767660027500 C2:uddddduddduuudd M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Coen's Memories
ABC   4 C1:031667060701600 C2:uuddddduduudddd M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Coen's Memories
ABC   5 C1:036167660027161 C2:ududdddududuuud M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Coen's Memories
ABC   1 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRSZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:757141210352676 C2:ddduuuuuududddd M:C|  K:Edor     H:CDRZ  T:Coen's Memories
ABC   16 C1:757141210352676 C2:ddduuuuuududddd M:C|  K:EDor     H:"CLR  T:Coen's Memories
ABC   16 C1:757141210352676 C2:ddduuuuuududddd M:C|  K:EDor     H:"CLR  T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDHRZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDHRZ T:Coen's Memories
ABC   1 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDLRZ T:Coen's Memories
ABC  227 C1:035267660027075 C2:ududdddudddduud M:C|  K:Edor     H:CDRZ  T:Coen's Memories
ABC   1 C1:000011617727116 C2:uududduduududud M:C|  K:G      H:"C   T:Le Coeur Content
ABC   1 C1:000011617727116 C2:uududduduududud M:C|  K:G      H:"C   T:Le Coeur Content
ABC   47 C1:000011617727116 C2:uududduduududud M:C|  K:G      H:"C   T:Le Coeur Content
ABC   1 C1:117711771177767 C2:uudduudduuddddd M:C|  K:D      H:"CL  T:Le Coeur Inconnu
ABC   48 C1:117711771177767 C2:uudduudduuddddd M:C|  K:D      H:"CL  T:Le Coeur Inconnu
ABC   24 C1:000604111051110 C2:duuuuduuuduuddu M:C|  K:Fmaj     H:LOSZ  T:Coeur meurtri
ABC   14 C1:700211417004017 C2:duuududuudduudu M:2/4  K:D      H:ABLOQRWZ T:Le coeur m'y bat
ABC   14 C1:700211417004017 C2:duuududuudduudu M:2/4  K:D      H:ABLOQRWZ T:Le coeur m'y bat
ABC  1604 C1:466746611165037 C2:udddudduuuddudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Coey's Hornpipe
ABC  1604 C1:466746611165037 C2:udddudduuuddudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Coey's Hornpipe
ABC   1 C1:466746611165037 C2:udddudduuuddudd M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Coey's Hornpipe
ABC   1 C1:466746611165037 C2:udddudduuuddudd M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Coey's Hornpipe
ABC  1604 C1:466746611165037 C2:udddudduuuddudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Coey's Hornpipe
ABC  1604 C1:466746611165037 C2:udddudduuuddudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Coey's Hornpipe
ABC   1 C1:466746611165037 C2:udddudduuuddudd M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Coey's Hornpipe
ABC  1604 C1:466746611165037 C2:udddudduuuddudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Coey's Hornpipe
ABC   1 C1:767670771000767 C2:dddddududdddddu M:6/8  K:Dmix     H:LR   T:Cofey's
ABC   1 C1:307102774405307 C2:uduuddudduduudd M:6/8  K:Ador     H:"LR  T:Coffee
ABC   33 C1:774405307102770 C2:ddudduduudduddu M:6/8  K:Ador     H:"CQR  T:Coffee
ABC   2 C1:050664667071067 C2:ddduddududduddd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Coffee and Tea [1]
ABC   2 C1:050664667071067 C2:ddduddududduddd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Coffee and Tea [1]
ABC   2 C1:050664667071067 C2:ddduddududduddd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Coffee and Tea [1]
ABC   2 C1:050664667071067 C2:ddduddududduddd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Coffee and Tea [1]
ABC   2 C1:050664667071067 C2:ddduddududduddd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Coffee and Tea [1]
ABC   2 C1:050664667071067 C2:ddduddududduddd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Coffee and Tea [1]
ABC   1 C1:057762247016077 C2:dddduuudduudddu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Coffee and Tea
ABC   1 C1:057762247016077 C2:dddduuudduudddu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Coffee and Tea
ABC   31 C1:050664667071067 C2:ddduddududduddd M:4/4  K:G      H:LS   T:Coffee and Tea
ABC   1 C1:050664667071067 C2:ddduddududduddd M:4/4  K:G      H:CS   T:Coffee and Tea
ABC   1 C1:057762247016077 C2:dddduuudduudddu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Coffee and Tea
ABC   1 C1:057762247016077 C2:dddduuudduudddu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Coffee and Tea
ABC   88 C1:050664667071067 C2:ddduddududduddd M:4/4  K:G      H:LSZ  T:Coffee and Tea
ABC   1 C1:050664667071067 C2:ddduddududduddd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Coffee and Tea
ABC  108 C1:622330660773050 C2:duuudududdduddd M:C   K:G      H:BLQWZ T:Coffee and Tea. JJo3.108
ABC   1 C1:007026662663020 C2:dduudddudduuuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Coffee House, The
ABC   1 C1:007026662663020 C2:dduudddudduuuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Coffee House, The
ABC   1 C1:007026662663020 C2:dduudddudduuuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Coffee House, The
ABC  110 C1:020200702666266 C2:uudduudddudduuu M:2/2  K:G      H:"CLQS T:The Coffee House
ABC   1 C1:000500030005000 C2:dudududdududuuu M:4/4  K:D      H:L   T:The Coffeepot Song
ABC   1 C1:000500030005000 C2:dudududdududuuu M:4/4  K:D      H:L   T:The Coffeepot Song
ABC   1 C1:000500030005000 C2:dudududdududuuu M:4/4  K:D      H:L   T:The Coffeepot Song
ABC   1 C1:077070775077503 C2:ddduddduddddduu M:3/8  K:C      H:BLRZ  T:Coffers nor Stores
ABC   1 C1:022176213061676 C2:uuudduuududdddu M:C|  K:Ador     H:RZ   T:Coffey's Reel
ABC   1 C1:022176213061676 C2:uuudduuududdddu M:C|  K:Ador     H:RZ   T:Coffey's Reel
ABC   13 C1:022176213061676 C2:uuudduuududdddu M:C|  K:ADor     H:RZ   T:Coffey's Reel
ABC   1 C1:022176213061676 C2:uuudduuududdddu M:C|  K:Ador     H:RZ   T:Coffey's Reel
ABC  367 C1:022176213061676 C2:uuudduuududdddu M:C|  K:ADor     H:RZ   T:Coffey's Reel
ABC   1 C1:000071200012000 C2:duuduuuuuuddudd M:3/4  K:A      H:CDLRSZ T:The Coffin Ships
ABC   1 C1:000071200012000 C2:duuduuuuuuddudd M:3/4  K:A      H:CDLRSZ T:The Coffin Ships
ABC   1 C1:000071200012000 C2:duuduuuuuuddudd M:3/4  K:A      H:CDLRSZ T:The Coffin Ships
ABC   1 C1:000071200012000 C2:duuduuuuuuddudd M:3/4  K:A      H:CDLRSZ T:The Coffin Ships
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:COF-Queen Of Winter,Throned (8:57)
ABC   1 C1:177771516467661 C2:uddddudududdddu M:C   K:D      H:BCRZ  T:An Cofra Donn
ABC   1 C1:177771516467661 C2:uddddudududdddu M:C   K:D      H:BCRZ  T:An Cofra Donn
ABC   1 C1:177771516467661 C2:uddddudududdddu M:C   K:D      H:BCRZ  T:An Cofra Donn
ABC   1 C1:177771516467661 C2:uddddudududdddu M:C   K:D      H:BCRZ  T:An Cofra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C   K:D      H:BCFRSZ T:An Cofra Donn
ABC  625 C1:007707621121061 C2:dddduuuuuduuudd M:C   K:C      H:LQRZ  T:cogar an aingil.
ABC  625 C1:007707621121061 C2:dddduuuuuduuudd M:C   K:C      H:BLRZ  T:cogar an aingil.
ABC  625 C1:007707621121061 C2:dddduuuuuduuudd M:C   K:C      H:BLRZ  T:cogar an aingil.
ABC  625 C1:007707621121061 C2:dddduuuuuduuudd M:C   K:C      H:BLRZ  T:cogar an aingil.
ABC   41 C1:131102176716011 C2:uuuuuuddduduuuu M:C|  K:D      H:"BCLR T:Cogitatin'
ABC  326 C1:670012020627070 C2:dduuududduuuddd M:3/4  K:G      H:BLZ  T:An coigreach treigthe
ABC  326 C1:670012020627070 C2:dduuududduuuddd M:3/4  K:G      H:BLZ  T:An coigreach treigthe
ABC   1 C1:300276557001126 C2:uudddduuuudduud M:4/4  K:Am      H:CLQR  T:Coil-a-Creich Inn, Deeside
ABC   1 C1:300276557001126 C2:uudddduuuudduud M:4/4  K:Am      H:CLQR  T:Coil-a-Creich Inn, Deeside
ABC   1 C1:300000270077005 C2:uudddduuuddudud M:4/4  K:Gm      H:CLQR  T:Coilantogle
ABC   1 C1:300000270077005 C2:uudddduuuddudud M:4/4  K:Gm      H:CLQR  T:Coilantogle
ABC   1 C1:302777072425336 C2:uuddududududddu M:C   K:Gmin     H:LRSZ  T:Coilantogle
ABC   1 C1:302777072425336 C2:uuddududududddu M:C   K:Gmin     H:LRSZ  T:Coilantogle
ABC   1 C1:302777072425336 C2:uuddududududddu M:C   K:Gmin     H:LRSZ  T:Coilantogle
ABC  567 C1:716111711034601 C2:duduuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:coilea.c agus an cear.c, an
ABC  567 C1:716111711034601 C2:duduuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:coilea.c agus an cear.c, an
ABC  567 C1:716111711034601 C2:duduuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:coilea.c agus an cear.c, an
ABC  120 C1:302777072425336 C2:uuddududududddu M:C   K:G      H:BCLR  T:Coille an Togail
ABC  120 C1:302777072425336 C2:uuddududududddu M:C   K:G      H:BCLR  T:Coille an Togail
ABC   1 C1:302777072425336 C2:uuddududududddu M:C   K:Gmin     H:BCLRZ T:Coille an Togail
ABC   1 C1:302777072425336 C2:uuddududududddu M:C   K:G      H:BCLRZ T:Coille an Togail
ABC   1 C1:332601261672460 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:CLOQR T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:CLRZ  T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:COR  T:Coilsfield House
ABC   1 C1:110303020600000 C2:uududduuududdud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Coilsfield House
ABC   1 C1:110303020600000 C2:uududduuududdud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Coilsfield House
ABC  167 C1:030302060000011 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:"LR  T:Coilsfield House
ABC  167 C1:030302060000011 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:"LR  T:Coilsfield House
ABC   48 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Coilsfield House
ABC  468 C1:030302060000011 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:"CLR  T:Coilsfield House
ABC  468 C1:030302060000011 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:"CLR  T:Coilsfield House
ABC  468 C1:030302060000011 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:"CLR  T:Coilsfield House
ABC  468 C1:030302060000011 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:"CLR  T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:"CFLRZ T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:"CFLRZ T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:"CFLRZ T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:"CFLRZ T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:"CFLRZ T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:"CFLRZ T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:"CFLRZ T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:"CFLRZ T:Coilsfield House
ABC   3 C1:110303020600000 C2:uududduuududdud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coilsfield House
ABC   4 C1:110033026000530 C2:uuduuddduduuuud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coilsfield House
ABC   5 C1:110303030600000 C2:uududduuududdud M:4/4  K:Dmaj     H:LRV  T:Coilsfield House
ABC   1 C1:030303060000001 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:D      H:LR   T:Coilsfield House
ABC   1 C1:110033027700020 C2:uududduduuuuddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coilsfield House
ABC   2 C1:110303030600000 C2:uududduuududdud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:BCLRZ T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:BCLRZ T:Coilsfield House
ABC   48 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:"CLR  T:Coilsfield House
ABC  167 C1:030302060000011 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:"LR  T:Coilsfield House
ABC  468 C1:030302060000011 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:"CLR  T:Coilsfield House
ABC   34 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:"CLQR T:Coilsfield House
ABC   1 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:BCLRZ T:Coilsfield House
ABC  3017 C1:030302060000011 C2:dudduuududdudud M:4/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Coilsfield House
ABC  1875 C1:332600126167246 C2:dudduuududdudud M:C   K:G      H:CFORZ T:Coilsfield House
ABC  1534 C1:026130571121111 C2:udududuuuuuuuuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:coi.mleanga .muilleann na .gara.d.
ABC  1534 C1:026130571121111 C2:udududuuuuuuuuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:coi.mleanga .muilleann na .gara.d.
ABC  1534 C1:026130571121111 C2:udududuuuuuuuuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:coi.mleanga .muilleann na .gara.d.
ABC   1 C1:604710404713767 C2:dudududuudddddd M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Coire an Lochan
ABC   1 C1:604710404713767 C2:dudududuudddddd M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Coire an Lochan
ABC   1 C1:304710404713767 C2:uudududuudddddd M:C   K:Am      H:"ABCDLRSZ T:Coire an Lochan
ABC   1 C1:304710404713767 C2:uudududuudddddd M:C   K:Am      H:"ABCDLRSZ T:Coire an Lochan
ABC   1 C1:304710404713767 C2:uudududuudddddd M:C   K:Am      H:"ABCDLRSZ T:Coire an Lochan
ABC   14 C1:047104047137677 C2:udududuuddddddu M:C   K:C      H:"ABCDLRSZ T:Coire an Lochan
ABC   14 C1:047104047137677 C2:udududuuddddddu M:C   K:C      H:"ABCDLRSZ T:Coire an Lochan
ABC   1 C1:047104047137677 C2:udududuuddddddu M:C   K:C      H:"ABCDLRSZ T:Coire an Lochan
ABC   7 C1:047104047137677 C2:udududuuddddddu M:C   K:Ador     H:CDLQRSZ T:Coire an Lochan
ABC   7 C1:047104047137677 C2:udududuuddddddu M:C   K:Ador     H:CDLQRSZ T:Coire an Lochan
ABC   7 C1:047104047137677 C2:udududuuddddddu M:C   K:Ador     H:CDLQRSZ T:Coire an Lochan
ABC   1 C1:047104047137677 C2:udududuuddddddu M:C   K:C      H:"ABCDLRSZ T:Coire an Lochan
ABC  4201 C1:047104047137677 C2:udududuuddddddu M:4/4  K:A      H:CDFOR T:Coire an Lochan
ABC  128 C1:621166275311077 C2:duuuddudduuuddd M:C|  K:B      H:BLR  T:Coirechoille
ABC  128 C1:621166275311077 C2:duuuddudduuuddd M:C|  K:B      H:BLR  T:Coirechoille
ABC   1 C1:621166275311077 C2:duuuddudduuuddd M:C|  K:Bmin     H:BLRZ  T:Coirechoille
ABC   1 C1:621166275311077 C2:duuuddudduuuddd M:C|  K:B      H:BLRZ  T:Coirechoille
ABC   1 C1:602356376021763 C2:dudududduuddudd M:C   K:A      H:LQRSZ T:Coire Mhònaidh
ABC   1 C1:602356376021763 C2:dudududduuddudd M:C   K:A      H:LQRSZ T:Coire Mhnaidh
ABC  239 C1:002260366003603 C2:uududdududuudud M:C|  K:E      H:BCLORUZ T:Coirsdan Mh\`or
ABC  239 C1:002260366003603 C2:uududdududuudud M:C|  K:E      H:BCLORUZ T:Coirsdan Mh\`or
ABC  239 C1:002260366003603 C2:uududdududuudud M:C|  K:E      H:BCLORUZ T:Coirsdan Mh\`or
ABC  239 C1:002260366003603 C2:uududdududuudud M:C|  K:E      H:BCLORUZ T:Coirsdan Mh\`or
ABC  239 C1:002260366003603 C2:uududdududuudud M:C|  K:E      H:BCLORUZ T:Coirsdan Mh\`or
ABC  237 C1:002260366003603 C2:uududdududuudud M:C|  K:E      H:BCLORZ T:Coirsdan Mhr
ABC  237 C1:002260366003603 C2:uududdududuudud M:C|  K:E      H:BCLORZ T:Coirsdan Mhr
ABC   24 C1:000177000706006 C2:udddduuududdduu M:3/4  K:G      H:DLQRZ T:Cois Abha na Seid
ABC   24 C1:000177000706006 C2:udddduuududdduu M:3/4  K:G      H:DLQRZ T:Cois Abha na Seid
ABC  603 C1:111011061660762 C2:uuuuududddduuuu M:6/8  K:D      H:BLZ  T:cois na carraige baine.
ABC  603 C1:111011061660762 C2:uuuuududddduuuu M:6/8  K:D      H:BLZ  T:cois na carraige baine.
ABC  603 C1:111011061660762 C2:uuuuududddduuuu M:6/8  K:D      H:BLZ  T:cois na carraige baine.
ABC   1 C1:222712076000000 C2:uuuduuddduudddu M:12/8 K:Gmaj     H:LR   T:Cois Na HAbhna
ABC   1 C1:716417610012017 C2:duduudddudduuuu M:C   K:G      H:BHLR  T:Cois Taoibh A Chuinn
ABC   71 C1:716417610012017 C2:duduudddudduuuu M:C   K:G      H:BHLRZ T:Cois Taoibh A Chuinn
ABC   71 C1:716417610012017 C2:duduudddudduuuu M:C   K:G      H:BHLRZ T:Cois Taoibh A Chuinn
ABC   1 C1:711117617112017 C2:duuuudddudduuuu M:C   K:Dmix     H:LRSZ  T:Cois taoibh a chuinn
ABC   1 C1:660264660075660 C2:ddududduddddudu M:6/8  K:Em      H:FLRSZ T:C\'oiste Fostaithe Mhic Shiacais
ABC   1 C1:766253037662520 C2:ddduududdduudud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coket Side
ABC   2 C1:533262565356220 C2:uduuddduddududu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coket Side
ABC   3 C1:535161565351270 C2:uduududduduudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coket Side
ABC   1 C1:100077060002100 C2:uddduuduudddddu M:6/8  K:Bm      H:FLOQZ T:\vCokmansko
ABC   1 C1:073677640736307 C2:duddddudududduu M:C|  K:Gmix     H:LR   T:An Colam\'oir S\'ugach
ABC   1 C1:073677640736307 C2:duddddudududduu M:C|  K:Gmix     H:LR   T:An Colam\'oir S\'ugach
ABC   1 C1:073677640736307 C2:duddddudududduu M:C|  K:Gmix     H:LR   T:An Colam\'oir S\'ugach
ABC   1 C1:073677640736307 C2:duddddudududduu M:C|  K:Gmix     H:BRZ  T:An Colam\'oir S\'ugach
ABC  659 C1:073677640736307 C2:duddddudududduu M:C|  K:Gmix     H:BHRZ  T:An Colam\'oir S\'ugach
ABC  659 C1:073677640736307 C2:duddddudududduu M:C|  K:Gmix     H:BHRZ  T:An Colam\'oir S\'ugach
ABC  659 C1:073677640736307 C2:duddddudududduu M:C|  K:Gmix     H:BRZ  T:An Colam'oir S'ugach
ABC   11 C1:073677640736307 C2:duddddudududduu M:C|  K:Gmix     H:LR   T:An Colam'oir S'ugach
ABC  6476 C1:011027661051261 C2:uuuddduduuduudu M:6/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Col.Arch'd Campbell's Quick Step. RH.282
ABC  282 C1:011027661051261 C2:uuuddduduuduudu M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Col.Arch’d Campbell’s Quick Step. RH.282
ABC  1228 C1:061066020062006 C2:duddududududdud M:6/8  K:D      H:BCLOQSZ T:Colbagh breac
ABC  102 C1:020062006005061 C2:ududududduduudd M:6/8  K:D      H:CQZ  T:Colbagh breac
ABC  1061 C1:077011011611000 C2:dduuuuduududddu M:6/8  K:D      H:BCLOQSZ T:Colbagh breck
ABC  129 C1:117723561161602 C2:uudduudduududud M:C|  K:C      H:BLR  T:Colbeck House
ABC  129 C1:117723561161602 C2:uudduudduududud M:C|  K:C      H:BLR  T:Colbeck House
ABC   1 C1:117723561161602 C2:uudduudduududud M:C|  K:C      H:BLRZ  T:Colbeck House
ABC   1 C1:117723561161602 C2:uudduudduududud M:C|  K:C      H:BLRZ  T:Colbeck House
ABC   1 C1:117723561161602 C2:uudduudduududud M:C|  K:C      H:BLRZ  T:Colbeck House
ABC   1 C1:377706113777061 C2:udddduuudddduud M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:COLBERTH'S -- HORNPIPE
ABC   1 C1:267126714552411 C2:udddduuudddduud M:2/4  K:G      H:BCLZ  T:Colberth's Hornpipe
ABC   2 C1:266226624552411 C2:udddduuudddduud M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Colberth's Hornpipe
ABC   1 C1:266226624552411 C2:udddduuudddduud M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Colberth's Hornpipe
ABC   2 C1:267126714552411 C2:udddduuudddduud M:2/4  K:G      H:BCLZ  T:Colberth's Hornpipe
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Col. Bogey's March [Solo] (2:48) - British March
ABC   1 C1:175075173776175 C2:ududddududdddud M:6/8  K:Bb      H:BCLRZ T:Col. Boyle of Shewalton
ABC   1 C1:175075173776175 C2:ududddududdddud M:6/8  K:Bb      H:BCLRZ T:Col. Boyle of Shewalton
ABC   1 C1:040011077012053 C2:uuudduuduuuduud M:6/8  K:F      H:L   T:Colcannon
ABC   1 C1:040011077012053 C2:uuudduuduuuduud M:6/8  K:F      H:L   T:Colcannon
ABC   1 C1:040011077012053 C2:uuudduuduuuduud M:6/8  K:F      H:L   T:Colcannon
ABC   1 C1:040011077012053 C2:uuudduuduuuduud M:6/8  K:F      H:L   T:Colcannon
ABC   1 C1:040011077012053 C2:uuudduuduuuduud M:6/8  K:F      H:L   T:Colcannon
ABC   0 C1:        C2:        M:6/8  K:Hp      H:BCRSZ T:Colchester Castle
ABC   1 C1:773207067207777 C2:dduudddudddduuu M:3/8  K:Bb      H:BLZ  T:Colchester Waits
ABC   1 C1:773207067207777 C2:dduudddudddduuu M:3/8  K:Bb      H:BLZ  T:Colchester Waits
ABC   4 C1:060011116167021 C2:duuuududduuudud M:2/4  K:G      H:BLQR  T:Colclough's (h)
ABC   4 C1:060011116167021 C2:duuuududduuudud M:2/4  K:G      H:BLQR  T:Colclough's (h)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cold (2:28)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cold (2:29)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cold (2:32)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cold (2:39)
ABC   1 C1:111001004066002 C2:uuduududddududu M:6/4  K:G      H:L   T:Cold and Raw
ABC   1 C1:111001004066002 C2:uuduududddududu M:6/4  K:G      H:L   T:Cold and Raw
ABC   1 C1:111001004066002 C2:uuduududddududu M:6/4  K:G      H:L   T:Cold and Raw
ABC  0512 C1:301101111100117 C2:uuuuuuuduududdd M:6/8  K:Gm      H:"BCLRVZ T:Cold and Raw
ABC  0512 C1:301101111100117 C2:uuuuuuuduududdd M:6/8  K:Gm      H:"BCLRVZ T:Cold and Raw
ABC  0512 C1:301101111100117 C2:uuuuuuuduududdd M:6/8  K:Gm      H:"BCLRVZ T:Cold and Raw
ABC 21714 C1:011011111001112 C2:uuuuuuduuuuuddd M:6/8  K:Gm      H:BLOSZ T:COLD AND RAW
ABC   1 C1:606001004066002 C2:dduudduduuuudud M:6/8  K:GDor     H:HLQRW T:Cold and Raw
ABC   1 C1:606001004066002 C2:dduudduduuuudud M:6/8  K:GDor     H:HLRW  T:Cold and Raw
ABC   1 C1:606001004066002 C2:dduudduduuuudud M:6/8  K:GDor     H:HLRW  T:Cold and Raw
ABC   1 C1:606001004066002 C2:dduudduduuuudud M:6/8  K:GDor     H:HLRW  T:Cold and Raw
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/4  K:Am      H:BLSZ  T:Cold and Raw
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BR   T:Cold and Raw
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BR   T:Cold and Raw
ABC   1 C1:004061606001004 C2:ududduudduduuuu M:6/8  K:GDor     H:FHLQRW T:Cold and Raw
ABC   1 C1:010101000001000 C2:uuduudduduuuudd M:6/4  K:Amin     H:BLZ  T:Cold and Raw
ABC   1 C1:004061606001004 C2:ududduudduduuuu M:6/8  K:GDor     H:FHLQRW T:Cold and Raw
ABC   10 C1:606001004066002 C2:dduudduduuuudud M:6/8  K:GDor     H:HLQRW T:Cold and Raw
ABC   10 C1:606001004066002 C2:dduudduduuuudud M:6/8  K:GDor     H:HLQRW T:Cold and Raw
ABC   10 C1:606001004066002 C2:dduudduduuuudud M:6/8  K:GDor     H:HLQRW T:Cold and Raw
ABC   10 C1:606001004066002 C2:dduudduduuuudud M:6/8  K:GDor     H:HLQRW T:Cold and Raw
ABC   10 C1:606001004066002 C2:dduudduduuuudud M:6/8  K:GDor     H:HLQRW T:Cold and Raw
ABC   10 C1:606001004066002 C2:dduudduduuuudud M:6/8  K:GDor     H:HLQRW T:Cold and Raw
ABC   10 C1:606001004066002 C2:dduudduduuuudud M:6/8  K:GDor     H:HLQRW T:Cold and Raw
ABC   1 C1:060006000001000 C2:dduudduduuuudud M:6/4  K:G      H:LSZ  T:Cold and Raw
ABC  346 C1:004061606001004 C2:ududduudduduuuu M:6/8  K:Edor     H:"HLORZ T:Cold and Raw
ABC  346 C1:004061606001004 C2:ududduudduduuuu M:6/8  K:Edor     H:"HLORZ T:Cold and Raw
ABC  3518 C1:606001004066002 C2:dduudduduuuudud M:6/8  K:G      H:FHLQRW T:Cold and Raw
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Am      H:"BLRSZ T:Cold and Raw [Am]
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Am      H:"BLRSZ T:Cold and Raw [Am]
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Am      H:"BLRSZ T:Cold and Raw [Am]
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Am      H:"BLRSZ T:Cold and Raw [Am]
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Am      H:"BLRSZ T:Cold and Raw [Am]
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Am      H:"BLORSZ T:Cold and Raw [Am]
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Am      H:"BLORSZ T:Cold and Raw [Am]
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Am      H:"BLORSZ T:Cold and Raw [Am]
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Am      H:"BLORSZ T:Cold and Raw [Am]
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Am      H:"BLORSZ T:Cold and Raw [Am]
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Dm      H:"BLORSZ T:Cold and Raw (Dm)
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Dm      H:"BLORSZ T:Cold and Raw (Dm)
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Dm      H:"BLORSZ T:Cold and Raw (Dm)
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Dm      H:"BLORSZ T:Cold and Raw (Dm)
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Dm      H:"BLRSZ T:Cold and Raw (Dm)
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Dm      H:"BLRSZ T:Cold and Raw (Dm)
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Dm      H:"BLRSZ T:Cold and Raw (Dm)
ABC   1 C1:002011111001004 C2:uuuuuduudduduuu M:6/8  K:Dm      H:"BLRSZ T:Cold and Raw (Dm)
ABC   1 C1:004061606001004 C2:ududduudduduuuu M:6/8  K:Edor     H:"HLORZ T:Cold and Raw [Em]
ABC   1 C1:004061606001004 C2:ududduudduduuuu M:6/8  K:Edor     H:"HLORZ T:Cold and Raw [Em]
ABC   1 C1:004061606001004 C2:ududduudduduuuu M:6/8  K:Edor     H:"HLORZ T:Cold and Raw [Em]
ABC   1 C1:004071111001004 C2:uduuuduuddududu M:6/8  K:Em      H:"HLORZ T:Cold and Raw [Em]
ABC   1 C1:004071111001004 C2:uduuuduuddududu M:6/8  K:Em      H:"HLORZ T:Cold and Raw [Em]
ABC   1 C1:004071111001004 C2:uduuuduuddududu M:6/8  K:Em      H:"HLORZ T:Cold and Raw [Em]
ABC   1 C1:004061606001004 C2:ududduudduduuuu M:6/8  K:Gdor     H:"HLORZ T:Cold and Raw [Gm]
ABC   1 C1:004061606001004 C2:ududduudduduuuu M:6/8  K:Gdor     H:"HLORZ T:Cold and Raw [Gm]
ABC   1 C1:004061606001004 C2:ududduudduduuuu M:6/8  K:Gdor     H:"HLORZ T:Cold and Raw [Gm]
ABC   1 C1:004061606001004 C2:ududduudduduuuu M:6/8  K:Gdor     H:"HLORZ T:Cold and Raw [Gm]
ABC  200 C1:111001004066002 C2:uuduudduduuuudd M:6/4  K:AM      H:BLQWZ T:Cold and Raw. JJo1.200
ABC  111 C1:111001004066002 C2:uuduudduduuuudd M:6/4  K:AM      H:BLQWZ T:Cold and Raw. JJo2.111
ABC   1 C1:007016067001007 C2:dudddudduuuuudu M:6/8  K:Emin     H:LRSZ  T:Cold and Rough the North Wind Blows
ABC   1 C1:007016067001007 C2:dudddudduuuuudu M:6/8  K:Emin     H:LRSZ  T:Cold and Rough the North Wind Blows
ABC  2655 C1:111001004066002 C2:uuduudduduuuudd M:6/4  K:C      H:ABFLOZ T:Cold and Thow
ABC   26 C1:111001004066002 C2:uuduudduduuuudd M:6/8  K:C      H:ALOQRSZ T:Cold and Thow. JWDM.25
ABC  8380 C1:111001004066002 C2:uuduudduduuuudd M:6/4  K:C      H:ABFLOQRSZ T:Cold and Thow. JWDM.25
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold as Ice [bass] (3:23)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold as Ice [clarinet] brass (3:23)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold as Ice [drums] (3:23)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold as Ice [flute] (3:23)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Cold as Ice-Foreigner-Cyrano-2k8
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold as Ice [harp] elect guitar (3:23)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold as Ice [horn 1] vocal (3:23)
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold as Ice [horn 2] brass (3:23)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold as Ice Lute (3:23)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Cold as Ice [lute] (piano) (3:23)
ABC   1 C1:777166210224022 C2:dddudduuuuduudd M:4/4  K:Em      H:"CQR  T:Cold Begins to Strengthen, The
ABC   1 C1:030061011030050 C2:uduuuudddududud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Cold Blow And The Rainy Night
ABC   27 C1:116110770117110 C2:uuduudduuduuudd M:6/8  K:G      H:LV   T:cold blow extra
ABC   29 C1:071011002062070 C2:duuuuuduudduddd M:6/8  K:G      H:"LQWw T:Cold Blows the Wind
ABC   29 C1:071011002062070 C2:duuuuuduudduddd M:6/8  K:G      H:"LQWw T:Cold Blows the Wind
ABC   29 C1:071011002062070 C2:duuuuuduudduddd M:6/8  K:G      H:"LQWw T:Cold Blows the Wind
ABC   28 C1:071011002062070 C2:duuuuuduudduddd M:6/8  K:Ab      H:BFLSWZw T:Cold Blows the Wind (Shropshire)
ABC   28 C1:071011002062070 C2:duuuuuduudduddd M:6/8  K:Ab      H:BFLSWZw T:Cold Blows the Wind (Shropshire)
ABC   28 C1:071011002062070 C2:duuuuuduudduddd M:6/8  K:Ab      H:BFLSWZw T:Cold Blows the Wind (Shropshire)
ABC   1 C1:707070705172007 C2:ddddduduudddduu M:4/4  K:F      H:L   T:Cold Cold Heart
ABC   1 C1:707070705172007 C2:ddddduduudddduu M:4/4  K:F      H:L   T:Cold Cold Heart
ABC   1 C1:707070705172007 C2:ddddduduudddduu M:4/4  K:F      H:L   T:Cold Cold Heart
ABC   1 C1:020707070004000 C2:udddduuuduududd M:4/4  K:Am      H:ACILORS T:Cold Comfort
ABC   1 C1:120000001701027 C2:uuuduuddddduuuu M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:Cold frostie morning [2]
ABC   1 C1:120000001701027 C2:uuuduuddddduuuu M:3/4  K:G      H:BLRZ  T:Cold frostie morning [2]
ABC   1 C1:040000117111070 C2:uuuduuuddduuudd M:4/4  K:Em      H:"CLQRS T:Cold Frosty Morn
ABC   7 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning #1
ABC   1 C1:712100001111001 C2:duuuuuuuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:"L   T:Cold Frosty Morning 1 (Minor-Major)
ABC   1 C1:712100001111001 C2:duuuuuuuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:"LRS  T:Cold Frosty Morning 1 (Minor-Major)
ABC   1 C1:712100001111001 C2:duuuuuuuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:"LRS  T:Cold Frosty Morning 1 (Minor-Major)
ABC   1 C1:712100001111001 C2:duuuuuuuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:"LRS  T:Cold Frosty Morning 1 (Minor-Major)
ABC   1 C1:712100001111001 C2:duuuuuuuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:"LRS  T:Cold Frosty Morning 1 (Minor-Major)
ABC   4 C1:712100001111001 C2:duuuuuuuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:"LQRS T:Cold Frosty Morning 1 (Minor-Major)
ABC   4 C1:712100001111001 C2:duuuuuuuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:"LQRS T:Cold Frosty Morning 1 (Minor-Major)
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning 2
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning 2
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning 2
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning 2
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning 2
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning 2
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning 2
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning 2
ABC   1 C1:120000000001117 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/4  K:F      H:LRSZ  T:A Cold Frosty Morning [2]
ABC   1 C1:120000000001117 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/4  K:F      H:LRSZ  T:A Cold Frosty Morning [2]
ABC   8 C1:711100050077050 C2:duuudddduuuuudu M:4/4  K:Ador     H:"LZ  T:Cold Frosty Morning #2
ABC   1 C1:120000000001117 C2:uuuuuddddduuuuu M:3/4  K:F      H:LRSZ  T:A Cold Frosty Morning [2]
ABC   1 C1:211700110101000 C2:uuuduuuuddduuuu M:4/4  K:Am      H:"CR  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:211700110101000 C2:uuuduuuuddduuuu M:4/4  K:Am      H:"CR  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:211700110101000 C2:uuuduuuuddduuuu M:4/4  K:Am      H:"CR  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning
ABC   41 C1:300001266770302 C2:uuuuudddddduuuu M:3/4  K:A      H:"LR  T:A Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:000000001776771 C2:uddddduuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:120000000001117 C2:uuuuudddddduuuu M:3/4  K:A      H:"LRZ  T:A Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:120000000001117 C2:uuuuudddddduuuu M:3/4  K:A      H:"LRZ  T:A Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:071200000000011 C2:duuuuudddddduuu M:3/4  K:A      H:"LRZ  T:A Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:071200000000011 C2:duuuuudddddduuu M:3/4  K:A      H:"LRZ  T:A Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:111107060006000 C2:uuuuddduuuudddu M:4/4  K:G      H:"LR  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:111107060006000 C2:uuuuddduuuudddu M:4/4  K:A      H:"LR  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:111107060006000 C2:uuuuddduuuudddu M:4/4  K:D      H:"LR  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:111107060006000 C2:uuuuddduuuudddu M:4/4  K:G      H:"LRV  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:121107050006000 C2:uuuuddduuuudddu M:4/4  K:G      H:"LRV  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:111107060006000 C2:uuuuddduuuudddu M:4/4  K:G      H:"LR  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:111107060006000 C2:uuuuddduuuudddu M:4/4  K:A      H:"LR  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:111107060006000 C2:uuuuddduuuudddu M:4/4  K:D      H:"LR  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:111107060006000 C2:uuuuddduuuudddu M:4/4  K:G      H:"LRV  T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:121107050006000 C2:uuuuddduuuudddu M:4/4  K:G      H:"LRV  T:Cold Frosty Morning
ABC   2 C1:77270000000   C2:ddud      M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Cold Frosty Morning
ABC   1 C1:111100111117705 C2:uuuuduuuuuddduu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Cold Frosty Morning
ABC   41 C1:300001266770302 C2:uuuuudddddduuuu M:3/4  K:A      H:"LR  T:A Cold Frosty Morning
ABC  1020 C1:000001760266020 C2:uddudduuudduddu M:C|  K:G      H:CLS  T:Cold Frosty Morning
ABC  316 C1:111100031177671 C2:uuuuduudddduuuu M:4/4  K:Ador     H:LQR  T:Cold Frosty Morning (Ador)
ABC  316 C1:111100031177671 C2:uuuuduudddduuuu M:4/4  K:clef=none  H:ILR  T:Cold Frosty Morning (Ador)
ABC  316 C1:111100031177671 C2:uuuuduudddduuuu M:4/4  K:Ador     H:LQR  T:Cold Frosty Morning (Ador)
ABC  111 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Cold Frosty Morning - basic Lute (banjo) (2:02) (568)
ABC   1 C1:712100116211002 C2:duuuuuduuuduuud M:4/4  K:Ador     H:"LR  T:Cold Frosty Morning II
ABC   10 C1:712100116211002 C2:duuuuuduuuduuud M:4/4  K:Ador     H:"LR  T:Cold Frosty Morning II
ABC   50 C1:712100116211002 C2:duuuuuduuuduuud M:4/4  K:Ador     H:"LR  T:Cold Frosty Morning II
ABC   1 C1:712100001111001 C2:duuuuuuuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:"LR  T:Cold Frosty Morning I (Minor-Major)
ABC   1 C1:712100001111001 C2:duuuuuuuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:"LR  T:Cold Frosty Morning I (Minor-Major)
ABC   9 C1:712100001111070 C2:duuuuuuuddduuuu M:4/4  K:Ador     H:"LR  T:Cold Frosty Morning I (Minor-Major)
ABC   49 C1:712100001111001 C2:duuuuuuuduuuudd M:4/4  K:Ador     H:"LR  T:Cold Frosty Morning I (Minor-Major)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Cold Frosty Morning - Lute (rhythm) (2:02) (721)
ABC  121 C1:322100001111000 C2:duuuuuuududuudu M:4/4  K:A      H:"L   T:Cold Frosty Morning -- Main
ABC  121 C1:322100001111000 C2:duuuuuuududuudu M:4/4  K:A      H:"L   T:Cold Frosty Morning -- Main
ABC  121 C1:322100001111000 C2:duuuuuuududuudu M:4/4  K:A      H:"L   T:Cold Frosty Morning -- Main
ABC  121 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Cold Frosty Morning - Misty Mountain Harp (mandolin) (2:02) (307)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Cold Frosty Morning - Theorbo (2:02) (205)
ABC   1 C1:600211700013763 C2:duuuudduuuddudd M:4/4  K:C      H:L   T:Cold Haily Rainy Night
ABC   1 C1:600211700013763 C2:duuuudduuuddudd M:4/4  K:C      H:L   T:Cold Haily Rainy Night
ABC   1 C1:600211700013763 C2:duuuudduuuddudd M:4/4  K:C      H:L   T:Cold Haily Rainy Night
ABC   18 C1:717625430261111 C2:udududddduuuduu M:2/4  K:G      H:"CHL  T:Coldham's Common (Polka)
ABC   23 C1:717625430261111 C2:udududddduuuduu M:2/4  K:G      H:"CHL  T:Coldham's Common (Polka)
ABC   23 C1:717625430261111 C2:udududddduuuduu M:2/4  K:G      H:"CHL  T:Coldham's Common (Polka)
ABC   23 C1:717625430261111 C2:udududddduuuduu M:2/4  K:G      H:"CHL  T:Coldham's Common (Polka)
ABC   23 C1:717625430261111 C2:udududddduuuduu M:2/4  K:G      H:"CHL  T:Coldham's Common (Polka)
ABC  961 C1:122716110776206 C2:uuududuuddduddu M:C|  K:D      H:CLRZ  T:Cold Harsh February, The
ABC  961 C1:122716110776206 C2:uuududuuddduddu M:C|  K:D      H:CLRZ  T:Cold Harsh February, The
ABC   1 C1:000002000201000 C2:uuududdudduddud M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Coldingham
ABC   1 C1:000002000201000 C2:uuududdudduddud M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Coldingham
ABC   1 C1:000002000201000 C2:uuududdudduddud M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Coldingham
ABC   1 C1:000002000201000 C2:uuududdudduddud M:6/8  K:A      H:CLR  T:Coldingham
ABC   1 C1:000002000201000 C2:uuududdudduddud M:6/8  K:A      H:CLR  T:Coldingham
ABC   1 C1:300202107367176 C2:uuuududdudduddu M:6/8  K:A      H:"CIRZ T:Coldingham
ABC   1 C1:300202107367176 C2:uuuududdudduddu M:6/8  K:A      H:"CIRZ T:Coldingham
ABC   1 C1:300202107367176 C2:uuuududdudduddu M:6/8  K:A      H:"CIRZ T:Coldingham
ABC   1 C1:300202107367176 C2:uuuududdudduddu M:6/8  K:A      H:"CIRZ T:Coldingham
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:LR   T:Coldmartin
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold - No One (All Strings) (3:17)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold - No One (Drums) (3:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold - No One (Horn) (3:08)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold - No One (Lute 1) (3:17)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold - No One (Lute 1 and 2) (3:17)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold - No One (Lute 2) (3:05)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold - No One (Solo Version) (3:17)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold - No One (Theorbo) (3:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:coldplay - clocks1merged10 (5:10)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:coldplay - clocks1merged10 (5:10)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:coldplay-clocks
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:coldplay-clocks
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coldplay - Clocks LUTE(5:10)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coldplay - Dont panic
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coldplay - Everything's Not Lost (5:02) by Thelodin
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:coldplay - God put a smile upon your face
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:coldplay - Parachutes
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coldplay - Paradise [4:26] by:Ladhriel (4:21)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coldplay - Speed of sound
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coldplay - Speed of sound
ABC   1 C1:000100060004000 C2:ddddudddduddddu M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Coldplay - Talk
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coldplay - The scientist
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coldplay - Violett hill(3:52)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coldplay-Viva la Vida(3:38)abceed by Thorsongori
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coldplay-Viva la Vida(3:38)abceed by Thorsongori
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coldplay-what if
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coldplay-what if
ABC   1 C1:002776111767031 C2:uddduuuddduuudu M:4/4  K:E      H:LQSZ  T:Cold Rolled Steel
ABC   1 C1:002776111767031 C2:uddduuuddduuudu M:4/4  K:E      H:LQSZ  T:Cold Rolled Steel
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Cold Shot (3:43)
ABC   1 C1:000005000707070 C2:dddduduuudddudd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Coldside Jig
ABC   1 C1:000005000707070 C2:dddduduuudddudd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Coldside Jig
ABC   1 C1:000005000707070 C2:dddduduuudddudd M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Coldside Jig
ABC  341 C1:005777770503510 C2:udddddduduuddud M:C   K:D      H:BLSVZ T:Coldstream
ABC   1 C1:075602610700062 C2:udduduududududu M:C   K:D      H:BLRZ  T:Coldstream March [2]
ABC   1 C1:075602610700062 C2:udduduududududu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Coldstream March [2]
ABC   1 C1:075602610700062 C2:udduduududududu M:C|  K:D      H:LSZ  T:Coldstream March [2]
ABC   1 C1:000005220000071 C2:duuuuduududddud M:C   K:F      H:LRSZ  T:Coldstream March [3]
ABC   52 C1:005777770503510 C2:udddddduduuddud M:C   K:C      H:L   T:The Coldstream March
ABC  1166 C1:075602610700062 C2:udduduududududu M:C   K:D      H:ILQZ  T:Coldstream March.
ABC   1 C1:577656177726500 C2:udddududdduddud M:4/4  K:D      H:LQV  T:ColdStream.mid
ABC  111 C1:020200006772020 C2:uuudddduuuuuudu M:3/4  K:D      H:"HLQS T:Cold Weather Waltz
ABC  261 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Wind from Ben Wyvis
ABC  261 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Wind from Ben Wyvis
ABC   42 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:Cold Wind from Ben Wyvis
ABC   70 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLQRZ T:Cold Wind from Ben Wyvis
ABC  261 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Wind from Ben Wyvis
ABC  261 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Wind from Ben Wyvis
ABC  261 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Wind from Ben Wyvis
ABC  261 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Winds from Ben Wyvis
ABC  261 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Winds from Ben Wyvis
ABC  261 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Winds from Ben Wyvis
ABC  261 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Winds from Ben Wyvis
ABC  261 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Winds from Ben Wyvis
ABC   1 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Winds from Ben Wyviss
ABC   1 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Winds from Ben Wyviss
ABC   1 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Winds from Ben Wyviss
ABC   1 C1:020621627662020 C2:uduududdduuuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Cold Winds from Ben Wyviss
ABC   1 C1:774665627662774 C2:dduddududdduddu M:6/8  K:AMix     H:ALRZ  T:Cold Winds from Ben Wyviss
ABC   1 C1:774665627662774 C2:dduddududdduddu M:6/8  K:AMix     H:ALRZ  T:Cold Winds from Ben Wyviss
ABC   41 C1:774665627662774 C2:dduddududdduddu M:6/8  K:D      H:"L   T:Cold Winds from Ben Wyviss
ABC  342 C1:774665627662774 C2:dduddududdduddu M:6/8  K:Amix     H:"LR  T:Cold Winds from Ben Wyviss
ABC   1 C1:007703020201007 C2:ddduuudddduuudd M:3/4  K:Am      H:"CLQV T:A Cold Winter %Tune name
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:Ab      H:L   T:Cole County Jail
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:Ab      H:L   T:Cole County Jail
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:Ab      H:L   T:Cole County Jail
ABC 10833 C1:267267712267267 C2:udduddduuuuddud M:9/8  K:Gm      H:BLOQSZ T:COLEEN DHAS CROOTHE NA MOE.
ABC 10833 C1:267267712267267 C2:udduddduuuuddud M:9/8  K:Gm      H:BLOQSZ T:COLEEN DHAS CROOTHE NA MOE.
ABC   1 C1:000622035661000 C2:duuuddduduuuuuu M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Coleford Jig
ABC   22 C1:000622035661000 C2:duuuddduduuuuuu M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Coleford Jig
ABC   1 C1:000622035661000 C2:duuuddduduuuuuu M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Coleford Jig, The
ABC   1 C1:000600223566100 C2:duuuddduduuuduu M:4/4  K:D      H:"LQ  T:The Coleford Jig
ABC   1 C1:566100072221712 C2:ddduduuuuduuddd M:4/4  K:D      H:LR   T:Coleford Jig, The
ABC   1 C1:566100072221712 C2:ddduduuuuduuddd M:4/4  K:D      H:LR   T:Coleford Jig, The
ABC   45 C1:000622035661000 C2:duuuddduduuuuuu M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Coleford Jig, The
ABC   46 C1:000622035661000 C2:duuuddduduuuuuu M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Coleford Jig, The
ABC   46 C1:000622035661000 C2:duuuddduduuuuuu M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Coleford Jig, The
ABC   45 C1:000622035661000 C2:duuuddduduuuuuu M:4/4  K:D      H:LQRZ  T:Coleford Jig, The
ABC   1 C1:566100072221712 C2:ddduduuuuduuddd M:4/4  K:D      H:LR   T:Coleford Jig, The
ABC  3027 C1:566100072221712 C2:ddduduuuuduuddd M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:Coleford Jig, The
ABC   1 C1:007722215661000 C2:dduuuuddduduuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Coleford Jigge
ABC   2 C1:771007722215661 C2:ddudduuuudddudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Coleford Jigge
ABC   3 C1:770006223056610 C2:ddduuuddduduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Coleford Jigge
ABC   4 C1:770006220356610 C2:ddduuuddduduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Coleford Jigge
ABC   1 C1:501060106161613 C2:duddududduddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Coleg y Br Fyrgol Abertawe
ABC   11 C1:501060106161613 C2:duddududduddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Coleg y Br Fyrgol Abertawe
ABC   11 C1:501060106161613 C2:duddududduddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Coleg y Br Fyrgol Abertawe
ABC   11 C1:501060106161613 C2:duddududduddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Coleg y Br Fyrgol Abertawe
ABC   40 C1:050027710600277 C2:duddududduddudd M:C|  K:Dm      H:ACLQSZ T:Coleg y Brifysgol Abertawe
ABC   87 C1:713174300712601 C2:duuudduduududdu M:6/8  K:EDor     H:DRZ  T:Coleman Cross
ABC  031 C1:715621777166111 C2:dudduudddudduuu M:C|  K:D      H:BLRSUZ T:Coleman Hornpipe Medley Part II
ABC  031 C1:715621777166111 C2:dudduudddudduuu M:C|  K:D      H:BLRSUZ T:Coleman Hornpipe Medley Part II
ABC   3 C1:777000077210007 C2:ddddduuduuudddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coleman Killed his Wife
ABC   1 C1:000003000776000 C2:udddudddududduu M:6/8  K:D      H:L   T:Coleman Killed His Wife
ABC   1 C1:000003000776000 C2:udddudddududduu M:6/8  K:D      H:L   T:Coleman Killed His Wife
ABC   1 C1:661777110111711 C2:dduddduuuuuduuu M:6/8  K:D      H:DLR  T:Coleman's
ABC   1 C1:661777110111711 C2:dduddduuuuuduuu M:6/8  K:D      H:DRZ  T:Coleman's
ABC  032 C1:776115033021765 C2:ddduududuuddudd M:6/8  K:D      H:BLRSUZ T:Coleman's
ABC   1 C1:040075071040011 C2:dddduuuuuuddddu M:9/8  K:Edor     H:LR   T:Coleman's
ABC   2 C1:040076071030011 C2:dddduuuuuuddddu M:9/8  K:Amin     H:LR   T:Coleman's
ABC   1 C1:660765112663267 C2:dddduuuudduuddu M:6/8  K:D      H:DLRZ  T:Coleman's
ABC   1 C1:660765112663267 C2:dddduuuudduuddu M:6/8  K:D      H:"DLRZ T:Coleman's
ABC   15 C1:660762322663007 C2:dddduuuuddudddu M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Coleman's
ABC   70 C1:661777110111711 C2:dduddduuuuuduuu M:6/8  K:D      H:DRZ  T:Coleman's
ABC   70 C1:661777110111711 C2:dduddduuuuuduuu M:6/8  K:D      H:DRZ  T:Coleman's
ABC  148 C1:660111661777200 C2:dduuudduddduuuu M:6/8  K:D      H:LR   T:Coleman's
ABC   26 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:DR   T:Coleman's
ABC   1 C1:660765112663267 C2:dddduuuudduuddu M:6/8  K:D      H:"DLRZ T:Coleman's
ABC   70 C1:661777110111711 C2:dduddduuuuuduuu M:6/8  K:D      H:DRZ  T:Coleman's
ABC  3040 C1:001200110071110 C2:uuuuduuududdddu M:4/4  K:G      H:LR   T:Coleman's Barn Dance
ABC   1 C1:603017503017403 C2:duudduudduudduu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Coleman's Cross [4]
ABC   1 C1:603017503017403 C2:duudduudduudduu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Coleman's Cross [4]
ABC   18 C1:030175030174030 C2:uudduudduudduud M:6/8  K:E      H:L   T:Coleman's Cross
ABC   1 C1:713174300712601 C2:duuudduduududdu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Coleman's Cross
ABC   1 C1:713174300712601 C2:duuudduduududdu M:6/8  K:Edor     H:DLR  T:Coleman's Cross
ABC   37 C1:713174300712601 C2:duuudduduududdu M:6/8  K:Edor     H:DRZ  T:Coleman's Cross
ABC   37 C1:713174300712601 C2:duuudduduududdu M:6/8  K:Edor     H:DRZ  T:Coleman's Cross
ABC   37 C1:713174300712601 C2:duuudduduududdu M:6/8  K:Edor     H:DRZ  T:Coleman's Cross
ABC   1 C1:713174300712601 C2:duuudduduududdu M:6/8  K:Edor     H:DRZ  T:Coleman's Cross
ABC  651 C1:030175030174030 C2:uudduudduudduud M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Coleman's Cross
ABC  651 C1:030175030174030 C2:uudduudduudduud M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Coleman's Cross
ABC   1 C1:030174030715030 C2:uuddududududuud M:6/8  K:D      H:CLQRS T:Coleman's Cross
ABC   1 C1:030174030715030 C2:uuddududududuud M:6/8  K:D      H:"CLQRS T:Coleman's Cross
ABC   1 C1:603017503017403 C2:duudduudduudduu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Coleman's Cross
ABC   1 C1:122750026753121 C2:uuudduddduuuuud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coleman's Cross
ABC   2 C1:777677006712275 C2:dddddddduuuddud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coleman's Cross
ABC   1 C1:122750026753121 C2:uuudduddduuuuud M:4/4  K:Edor     H:LQRSZ T:Coleman's Cross
ABC   7 C1:103017503017403 C2:uuudduudduuddud M:6/8  K:E      H:"LRS  T:Coleman's Cross
ABC  651 C1:030175030174030 C2:uudduudduudduud M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Coleman's Cross
ABC  651 C1:030175030174030 C2:uudduudduudduud M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Coleman's Cross
ABC   26 C1:030175030174030 C2:uudduudduudduud M:6/8  K:E      H:LZ   T:Coleman's Cross
ABC   37 C1:713174300712601 C2:duuudduduududdu M:6/8  K:Edor     H:DRZ  T:Coleman's Cross
ABC   37 C1:713174300712601 C2:duuudduduududdu M:6/8  K:Edor     H:DRZ  T:Coleman's Cross
ABC   29 C1:030175030174030 C2:uudduudduudduud M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Coleman's Cross
ABC  166 C1:103017503017403 C2:uuudduudduuddud M:6/8  K:E      H:"LRS  T:Coleman's Cross
ABC   1 C1:122750026753121 C2:uuudduddduuuuud M:4/4  K:Edor     H:LQRSZ T:Coleman's Cross
ABC   37 C1:713174300712601 C2:duuudduduududdu M:6/8  K:Edor     H:DRZ  T:Coleman's Cross
ABC   91 C1:030174030175030 C2:uudduudduudduud M:6/8  K:Emin     H:LQR  T:Coleman's Cross (Emin/Gmaj)
ABC   91 C1:030174030175030 C2:uudduudduududdd M:6/8  K:clef=none  H:ILR  T:Coleman's Cross (Emin/Gmaj)
ABC   91 C1:030174030175030 C2:uudduudduudduud M:6/8  K:Emin     H:LQR  T:Coleman's Cross (Emin/Gmaj)
ABC  403 C1:000007110000071 C2:duuduuudddduuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LQR  T:Coleman's (Dmaj)
ABC   1 C1:537367630076770 C2:dududddudddduuu M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Coleman's Farewell To Nicotine
ABC   28 C1:600716110263526 C2:dduduuudududdud M:C   K:D      H:L   T:Coleman's, Jackie
ABC   6 C1:660111661777110 C2:dduuudduddduuuu M:6/8  K:D      H:L   T:Coleman's Jig
ABC  033 C1:661777110111001 C2:dduddduuuuuuudd M:6/8  K:D      H:BLRUZ T:Coleman's Jig
ABC  033 C1:661777110111001 C2:dduddduuuuuuudd M:6/8  K:D      H:BLRUZ T:Coleman's Jig
ABC   17 C1:322663007000771 C2:uuudduddduduudd M:6/8  K:D      H:"LQRSZ T:Coleman's Jig
ABC   9 C1:322663007000771 C2:uuudduddduduudd M:6/8  K:D      H:"LQRSZ T:Coleman's Jig
ABC   9 C1:322663007000771 C2:uuudduddduduudd M:6/8  K:D      H:"LQRSZ T:Coleman's Jig
ABC   2 C1:000000070017772 C2:duddduduudddddu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Coleman's March [1]
ABC   2 C1:000000070017772 C2:duddduduudddddu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Coleman's March [1]
ABC   2 C1:000000070017772 C2:duddduduudddddu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Coleman's March [1]
ABC   1 C1:000007110017770 C2:duuudddduuuuddd M:C|  K:D      H:"   T:Coleman's March
ABC   1 C1:000007110017770 C2:duuudddduuuuddd M:C|  K:D      H:"   T:Coleman's March
ABC   1 C1:000007110017770 C2:duuudddduuuuddd M:C|  K:D      H:"   T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:000000010000071 C2:uduuudddduuuudd M:C|  K:D      H:"LRZ  T:Coleman's March
ABC   1 C1:007200410012370 C2:duuuddduuuuuddd M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Coleman's March
ABC   2 C1:000007110017660 C2:duuuddduuuuuddd M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Coleman's March
ABC   3 C1:000700110017662 C2:duuuddduduuuudu M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coleman's March
ABC   1 C1:007277210067171 C2:duudduuuudddduu M:4/4  K:D      H:CDLQRZ T:Coleman's March
ABC   1 C1:007277210067171 C2:duudduuuudddduu M:4/4  K:D      H:CDLQRZ T:Coleman's March
ABC   1 C1:007277210067171 C2:duudduuuudddduu M:4/4  K:D      H:CDLQRZ T:Coleman's March
ABC   18 C1:071107110067001 C2:duuduuudddduuuu M:2/4  K:D      H:LQ   T:Coleman's March
ABC   48 C1:000007110017770 C2:duuudddduuuuddd M:C|  K:D      H:"   T:Coleman's March
ABC   48 C1:000007110017770 C2:duuudddduuuuddd M:C|  K:D      H:"   T:Coleman's March
ABC   5 C1:071107110067001 C2:duuduuudddduuuu M:2/4  K:D      H:LQ   T:Coleman's March
ABC   5 C1:071107110067001 C2:duuduuudddduuuu M:2/4  K:D      H:LQ   T:Coleman's March
ABC  3030 C1:000000010000071 C2:uduuuddduuuuudd M:C|  K:D      H:    T:Coleman's March
ABC   51 C1:000007110017770 C2:duuudddduuuuddd M:C|  K:D      H:"   T:Coleman's March
ABC   1 C1:007277210067171 C2:duudduuuudddduu M:4/4  K:D      H:CDLQRZ T:Coleman's March
ABC   2 C1:000000070017772 C2:duddduduudddddu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Coleman's March
ABC   18 C1:071107110067001 C2:duuduuudddduuuu M:2/4  K:D      H:LQ   T:Coleman's March / On the Danforth
ABC   1 C1:030011011040175 C2:uuuuududdduuduu M:9/8  K:G      H:L   T:Coleman's Slip Jig [1]
ABC   1 C1:030011011040175 C2:uuuuududdduuduu M:9/8  K:G      H:L   T:Coleman's Slip Jig [1]
ABC   19 C1:061762673221762 C2:duddudduuuudduu M:6/8  K:G      H:L   T:Coleman's, Willie
ABC   3 C1:007100117167662 C2:duuududdddudduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Coleman’s Fling
ABC   5 C1:242550772421602 C2:uudduuddduudduu M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Colepit Laddy. JBi.05
ABC  4691 C1:242550772421602 C2:uudduuddduudduu M:2/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Colepit Laddy. JBi.05
ABC   8 C1:030011730007777 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"LRS  T:Coleraigne
ABC  167 C1:030011730007777 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"LRS  T:Coleraigne
ABC   71 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:L   T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:Am      H:LR   T:Coleraine
ABC   1 C1:030011730007777 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"L   T:Coleraine
ABC   1 C1:030011730007777 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"L   T:Coleraine
ABC   1 C1:030011730007777 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"L   T:Coleraine
ABC   1 C1:000300000101070 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:Coleraine
ABC   1 C1:000300000101070 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"S   T:Coleraine
ABC   1 C1:000300000101070 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine
ABC   1 C1:030011730007760 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Coleraine
ABC  4234 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:BLZ  T:COLERAINE
ABC   13 C1:000117300077770 C2:uududddduudduuu M:6/8  K:Am      H:"LQRS T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine
ABC  014 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:BLRZ  T:Coleraine
ABC  161 C1:000117300077770 C2:uududddduudduuu M:6/8  K:Am      H:"L   T:Coleraine
ABC  161 C1:000117300077770 C2:uududddduudduuu M:6/8  K:Am      H:"L   T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Bm      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Bm      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Bm      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Bm      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine
ABC  462 C1:000117300077770 C2:uududddduudduuu M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Coleraine
ABC  462 C1:000117300077770 C2:uududddduudduuu M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Coleraine
ABC  462 C1:000117300077770 C2:uududddduudduuu M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Coleraine
ABC  462 C1:000117300077770 C2:uududddduudduuu M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   15 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   15 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC  262 C1:300117030077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:Am      H:"CLR  T:Coleraine
ABC  262 C1:300117030077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:Am      H:"CLR  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine
ABC   3 C1:300117300077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Bm      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   3 C1:300117300077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Bm      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   3 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   3 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   4 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   3 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   3 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   2 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   3 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   4 C1:300117030077600 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"BLRZ T:Coleraine
ABC   1 C1:030117030077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:C      H:"LR  T:Coleraine
ABC   1 C1:030117030077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:D      H:"LR  T:Coleraine
ABC   1 C1:040117030077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:G      H:"LR  T:Coleraine
ABC   1 C1:030117030077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:C      H:"LRV  T:Coleraine
ABC   1 C1:030126040077670 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:C      H:"LRV  T:Coleraine
ABC   1 C1:030117030077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:C      H:"LR  T:Coleraine
ABC   1 C1:030117030077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:D      H:"LR  T:Coleraine
ABC   1 C1:040117030077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:G      H:"LR  T:Coleraine
ABC   1 C1:030117030077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:C      H:"LRV  T:Coleraine
ABC   1 C1:030126040077670 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:C      H:"LRV  T:Coleraine
ABC   2 C1:030011730007760 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"L   T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:Amin     H:"LR  T:The Coleraine
ABC   2 C1:300077600117660 C2:uddduudddduuuud M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:The Coleraine
ABC   3 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:Amin     H:"LR  T:The Coleraine
ABC   4 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Amin     H:"LR  T:The Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:Ador     H:LRZ  T:Coleraine
ABC   13 C1:000117300077770 C2:uududddduudduuu M:6/8  K:Am      H:"LQRS T:Coleraine
ABC  358 C1:030011730007760 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Coleraine
ABC  358 C1:030011730007760 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Coleraine
ABC   8 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Coleraine
ABC   8 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Coleraine
ABC   4 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Coleraine
ABC  014 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:BLRZ  T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"CRZ  T:Coleraine
ABC   22 C1:030011730007760 C2:uuududdduuddduu M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Coleraine
ABC  161 C1:000117300077770 C2:uududddduudduuu M:6/8  K:Am      H:"L   T:Coleraine
ABC  462 C1:000117300077770 C2:uududddduudduuu M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Coleraine
ABC   35 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"QRS  T:Coleraine
ABC   53 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"S   T:Coleraine
ABC   53 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"S   T:Coleraine
ABC   53 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"S   T:Coleraine
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:ADor     H:LRZ  T:Coleraine
ABC  3032 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddd M:6/8  K:Amin     H:"CLOQRZ T:Coleraine, The
ABC   1 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"IR  T:Coleraine (J-1)
ABC   1 C1:300077770117660 C2:udddduudddduuuu M:6/8  K:Bm      H:DLR  T:Coleraine Jig, The
ABC   1 C1:300077770117660 C2:udddduudddduuuu M:6/8  K:Bm      H:DRZ  T:Coleraine Jig, The
ABC  127 C1:300077770117660 C2:udddduudddduuuu M:6/8  K:Bm      H:DRZ  T:Coleraine Jig, The
ABC   1 C1:130011730007760 C2:uuuududdduudddd M:6/8  K:b      H:LR   T:The Coleraine Jig
ABC   36 C1:300077770117400 C2:udddduuddduuuud M:6/8  K:Bm      H:DRZ  T:Coleraine Jig, The
ABC  481 C1:300077770117660 C2:udddduudddduuuu M:6/8  K:Am      H:DHRZ  T:Coleraine Jig, The
ABC  481 C1:300077770117660 C2:udddduudddduuuu M:6/8  K:Am      H:DHRZ  T:Coleraine Jig, The
ABC   36 C1:300077770117660 C2:udddduudddduuuu M:6/8  K:Bm      H:DHRZ  T:Coleraine Jig, The
ABC   36 C1:300077770117660 C2:udddduudddduuuu M:6/8  K:Bm      H:DHRZ  T:Coleraine Jig, The
ABC  127 C1:300077770117660 C2:udddduudddduuuu M:6/8  K:Bm      H:DRZ  T:Coleraine Jig, The
ABC   36 C1:300077770117660 C2:udddduudddduuuu M:6/8  K:Bm      H:DRZ  T:Coleraine Jig, The
ABC   36 C1:300077770117660 C2:udddduudddduuuu M:6/8  K:Bm      H:DRZ  T:Coleraine Jig, The
ABC   44 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"CLQR T:Coleraine's Jig
ABC   44 C1:300117300077770 C2:uuududddduudddu M:6/8  K:Am      H:"CLQR T:Coleraine's Jig
ABC   0 C1:735105527753027 C2:dududuuddduuddd M:2/2  K:AMin     H:GLQ  T:Coleshill
ABC   1 C1:031115670007007 C2:uuuudddduduudud M:6/8  K:F      H:L   T:Cole Younger
ABC   1 C1:031115670007007 C2:uuuudddduduudud M:6/8  K:F      H:L   T:Cole Younger
ABC   1 C1:031115670007007 C2:uuuudddduduudud M:6/8  K:F      H:L   T:Cole Younger
ABC   42 C1:116361636166366 C2:uudududududdudd M:C   K:G      H:CLRSZ T:Col. Garden's Birth day
ABC   42 C1:116361636166366 C2:uudududududdudd M:C   K:G      H:CLRSZ T:Col. Garden's Birth day
ABC   1 C1:116361636166366 C2:uudududududdudd M:C   K:G      H:CLRSZ T:Col. Garden's Birth day
ABC   42 C1:116361636166366 C2:uudududududdudd M:C   K:G      H:CLRSZ T:Col. Garden's Birth day
ABC   1 C1:116361636166366 C2:uudududududdudd M:C   K:G      H:CLRSZ T:Col. Garden's Birth day
ABC  191 C1:070107010707070 C2:dududddduuuuduu M:C|  K:G      H:BLQZ  T:Col. George's March. JJo2.191
ABC  191 C1:070107010707070 C2:dududddduuuuduu M:C|  K:G      H:BLQZ  T:Col. George's March. JJo2.191
ABC  191 C1:070107010707070 C2:dududddduuuuduu M:C|  K:G      H:BLQZ  T:Col. George’s March. JJo2.191
ABC   5 C1:001777060777001 C2:uddddudduuddudd M:3/8  K:F      H:BFLZ  T:Col: Greville's Waltz
ABC   1 C1:653265371111177 C2:dudududduuuuudd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Colher's
ABC   1 C1:111100076532653 C2:uuuuddudududduu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Colher's Reel
ABC   1 C1:111100076532653 C2:uuuuddudududduu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Colher's Reel
ABC  4159 C1:111100076532653 C2:uuuuddudududduu M:C|  K:D      H:BLZ  T:COLHER'S REEL
ABC   1 C1:653265371111177 C2:dudududduuuuudd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Colher's Reel
ABC   1 C1:653265371111177 C2:dudududduuuuudd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Colher's Reel
ABC  161 C1:040062362532662 C2:uduudududdduuud M:C   K:G      H:BCLRVZ T:Col. H. F. CAMPBELL
ABC   1 C1:040062362532662 C2:uduudududdduuud M:C   K:G      H:"LRSZ T:Col. H. F. Campbell's Strathspey
ABC   1 C1:040062362532662 C2:uduudududdduuud M:C   K:G      H:"LRSZ T:Col. H. F. Campbell's Strathspey
ABC  6691 C1:000000020000000 C2:uuddddduuuudddd M:C   K:D      H:ABFLOQRSZ T:Col.Howard's March. RH.497
ABC  497 C1:000000020000000 C2:uuddddduuuudddd M:C   K:D      H:ALOQRSZ T:Col.Howard’s March. RH.497
ABC  103 C1:077207772004301 C2:dduddduduuudddu M:2/4  K:F      H:LOQRSZ T:Colibri TS.103
ABC  8513 C1:077207772004301 C2:dduddduduuudddu M:2/4  K:F      H:BFLOQRSZ T:Colibri TS.103
ABC   1 C1:076000003760000 C2:dduddudduuuddud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Colin Campbell
ABC   1 C1:076000003760000 C2:dduddudduuuddud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Colin Campbell
ABC  4111 C1:603760376021002 C2:duddudduuuddudd M:C   K:G      H:BLRZ  T:COLIN CAMPBELL
ABC   1 C1:603760376021002 C2:duddudduuuddudd M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Colin Campbell
ABC   1 C1:603760376021002 C2:duddudduuuddudd M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Colin Campbell
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Colinda (2:08) Clarinet 2
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Colinda (2:09) Horn
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Colinda (2:09) Horn
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Colinda (2:12) Cowbell
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Colinda (2:12) Cowbell
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Colinda (2:13) Clarinet 1
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Colinda (2:13) Clarinet 1
ABC   72 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Colinda (2:13) Clarinet 2
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Colinda (2:13) Flute 1
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Colinda (2:13) Flute 1
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Colinda (2:13) Flute 2
ABC   52 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Colinda (2:13) Flute 2
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Colinda (2:13) Lute
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Colinda (2:13) Lute
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Colinda (2:13) Theorbo
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Colinda (2:13) Theorbo
ABC   1 C1:000000000601010 C2:duuuddduuuudddd M:8/4  K:C      H:"LQRS T:Colinda
ABC   1 C1:000000000601010 C2:duuuddduuuudddd M:8/4  K:C      H:"LQRS T:Colinda
ABC 13535 C1:004000001001177 C2:uduuudduuduuudu M:6/8  K:C      H:ACLORSVZ T:Colineto
ABC   95 C1:003001001001177 C2:uduuudduuduuudu M:6/8  K:Bb      H:ACLORSVZ T:Colineto
ABC  123 C1:003001001001177 C2:uduuudduuduuudu M:6/8  K:Bb      H:ACLORSVZ T:Colineto
ABC  127 C1:003001001001177 C2:uduuudduuduuudu M:6/8  K:Bb      H:ACLORSVZ T:Colineto
ABC  127 C1:003001001001177 C2:uduuudduuduuudu M:6/8  K:G      H:ACLORSVZ T:Colineto
ABC  127 C1:003001001001177 C2:uduuudduuduuudu M:6/8  K:F      H:ACLORSVZ T:Colineto
ABC 11688 C1:001711615667000 C2:uduududddududdd M:2/4  K:D      H:"FLORSW T:Colin (Kontratanz) D (kt02310)
ABC   1 C1:040264453401777 C2:uudududuudddddd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Colin Lander's Reel
ABC   1 C1:040264453401777 C2:uudududuudddddd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Colin Lander's Reel
ABC 32373 C1:012200277661143 C2:duuudddduududuu M:C|  K:C      H:BFLRZ T:COLIN McKAY'S REEL
ABC   1 C1:012200277661233 C2:duuudddduududuu M:C|  K:C      H:BLRZ  T:Colin M'Kay's Reel
ABC   1 C1:012200277661233 C2:duuudddduududuu M:C|  K:C      H:BLRZ  T:Colin M'Kay's Reel
ABC  112 C1:507070111000100 C2:ududduduuuududu M:2/2  K:G      H:"CHLQS T:Colin's Back
ABC  113 C1:201256020677100 C2:uuuduuudduudddd M:4/4  K:G      H:"CLQS T:Colin's BMX
ABC   1 C1:000002067100000 C2:ududduuduuddddu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Colin's Cattle
ABC   1 C1:000002067100000 C2:ududduuduuddddu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Colin's Cattle
ABC   1 C1:000002067100000 C2:ududduuduuddddu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Colin's Cattle
ABC   1 C1:000002067100000 C2:ududduuduuddddu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Colin's Cattle
ABC   1 C1:000002067100000 C2:ududduuduuddddu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Colin's Cattle
ABC   1 C1:000002067100000 C2:ududduuduuddddu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Colin's Cattle
ABC   2 C1:026602236076267 C2:uddduuuuddddudd M:3/4  K:C      H:BFLQZ T:Colin's Cattle
ABC   1 C1:020002067700020 C2:uuuddduuuuddddu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Colin's Cattle "Melody"
ABC   1 C1:020002067700020 C2:uuuddduuuuddddu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Colin's Cattle "Melody"
ABC   1 C1:020002067700020 C2:uuuddduuuuddddu M:3/4  K:HP      H:CLQS  T:Colin's Cattle "Melody"
ABC  120 C1:240000117376072 C2:udduuudduddddud M:2/4  K:A      H:BLQZ  T:Colins Serenade THO4.120
ABC  9676 C1:240000117376072 C2:udduuudduddddud M:2/4  K:A      H:FLOQZ T:Colins Serenade. THO4.120
ABC  9876 C1:240000117376072 C2:udduuudduddddud M:2/4  K:A      H:FLOQZ T:Colins Serenade. THO4.120
ABC   1 C1:000200060006000 C2:uddduddududdudd M:4/4  K:G      H:ACILORS T:Colin's Tambourine
ABC  114 C1:266526672661400 C2:udduuddduddudud M:2/2  K:G      H:"CLQS T:Colin's Tambourine
ABC  0875 C1:111100077107027 C2:uuuuddududdudud M:2/4  K:D      H:ILQZ  T:Colin stole my Heart away.
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:CFR  T:The Collaboration
ABC   1 C1:777676772701775 C2:ddudddddududdud M:6/8  K:G      H:BLSZ  T:Colla Citheach
ABC   8 C1:777676772701775 C2:ddudddddududdud M:6/8  K:G      H:BLSZ  T:Colla Citheach
ABC   71 C1:000005772371277 C2:dudduuduuddudud M:4/4  K:Bb      H:ALOQRSZ T:Collage Hornpipe. GHW.070
ABC  8093 C1:000005772371277 C2:dudduuduuddudud M:4/4  K:Bb      H:ABFLOQRSZ T:Collage Hornpipe. GHW.070
ABC   32 C1:010005311110300 C2:dudduuuuuduuduu M:2/2  K:D      H:AHLOQRSZ T:Collage Hornpipe. GS.032
ABC  7747 C1:010011110300071 C2:duuuuuduuduuuuu M:2/2  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:Collage Hornpipe. GS.032
ABC  130 C1:622606254623532 C2:duuuddududuuduu M:C|  K:G      H:BLR  T:Collar Green
ABC  130 C1:622606254623532 C2:duuuddududuuduu M:C|  K:G      H:BLR  T:Collar Green
ABC   1 C1:621160616462353 C2:duuuddududuuduu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Collar-Green
ABC   1 C1:621160616462353 C2:duuuddududuuduu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Collar-Green
ABC   36 C1:622606254623532 C2:duuuddududuuduu M:C|  K:G      H:BCLQRSZ T:Collar Green
ABC   1 C1:622606254623532 C2:duuuddududuuduu M:C|  K:Gmin     H:BLRZ  T:Collar Green
ABC   1 C1:622606254623532 C2:duuuddududuuduu M:C|  K:Gmin     H:BLRZ  T:Collar Green
ABC   36 C1:622606254623532 C2:duuuddududuuduu M:C|  K:G      H:BCLQRSZ T:Collar Green
ABC   36 C1:622606254623532 C2:duuuddududuuduu M:C|  K:G      H:BCLQRSZ T:Collar Green
ABC   36 C1:622606254623532 C2:duuuddududuuduu M:C|  K:G      H:BCLQRSZ T:Collar Green
ABC   36 C1:622606254623532 C2:duuuddududuuduu M:C|  K:G      H:BCLQRSZ T:Collar Green
ABC   1 C1:622606254623532 C2:duuuddududuuduu M:C|  K:Gmin     H:BLRZ  T:Collar Green
ABC  3232 C1:622606164623532 C2:duuuddududuuduu M:C   K:G      H:BCFLORVZ T:Collar-Green, a Reel
ABC  000 C1:        C2:        M:   K:       H:BCSZ  T:A Collection of Old Scots Tunes
ABC  000 C1:        C2:        M:   K:       H:BCSZ  T:A Collection of Old Scots Tunes
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:C   T:A collection of original Lancashire Hornpipes old and new ...
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BFOZ  T:A Collection of Original Scotch-Tunes
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BFOZ  T:A Collection of Original Scotch-Tunes
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BFOZ  T:A Collection of Original Scotch-Tunes
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCSZ  T:A Collection of Scots Reels or Country Dances
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCSZ  T:A Collection of Scots Reels or Country Dances
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCSZ  T:A Collection of Scots Reels or Country Dances
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCSZ  T:A Collection of Scots Reels or Country Dances
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCSZ  T:A Collection of Scots Reels or Country Dances
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BFRZ  T:A Collection of SCOTS REELS or Country Dances For the Year 1769
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BFRZ  T:A Collection of SCOTS REELS or Country Dances For the Year 1769
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BFRZ  T:A Collection of SCOTS REELS or Country Dances For the Year 1769
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BFRZ  T:A Collection of SCOTS REELS or Country Dances For the Year 1769
ABC   1 C1:000770600000002 C2:dddududududdduu M:4/4  K:E      H:L   T:Collector Man Blues
ABC   1 C1:000770600000002 C2:dddududududdduu M:4/4  K:E      H:L   T:Collector Man Blues
ABC   1 C1:000770600000002 C2:dddududududdduu M:4/4  K:E      H:L   T:Collector Man Blues
ABC  151 C1:010004062300277 C2:duduuuddududuuu M:C|  K:D      H:ALOQRSZ T:Colledge Hornpipe. JC.150
ABC  5348 C1:010004062300277 C2:duduuuddududuuu M:C|  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Colledge Hornpipe. JC.150
ABC  172 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:C|  K:D      H:ALOQRSZ T:Colledge Hornpipe. JC.171
ABC  5369 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:C|  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Colledge Hornpipe. JC.171
ABC  194 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:Bb      H:ALOQRSZ T:Colledge Hornpipe. JC.197
ABC  5391 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:Bb      H:ABFLOQRSZ T:Colledge Hornpipe. JC.197
ABC   1 C1:000005772300021 C2:dudduuuuddududd M:C   K:Bb      H:LRSZ  T:Colledge Hornpipe [sic]
ABC   1 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:Bb      H:ACLOQRSZ T:Colledge Hornpipe. WCl.59
ABC   1 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:Bb      H:ACLOQRSZ T:Colledge Hornpipe. WCl.59
ABC   1 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:Bb      H:ALOQRSZ T:Colledge Hornpipe. WCl.59
ABC   59 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:Bb      H:ALOQRSZ T:Colledge Hornpipe. WCl.59
ABC  5499 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:Bb      H:ABFLOQRSZ T:Colledge Hornpipe. WCl.59
ABC   1 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:CDorian   H:ALORSZ T:Colledge Hornpipe. WM011
ABC   11 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:CDorian   H:ALOQRSZ T:Colledge Hornpipe. WM.011
ABC  7394 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:C      H:ABFLOQRSZ T:Colledge Hornpipe. WM.011
ABC   1 C1:000005763300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:G      H:ALOQRSZ T:Colledge Hornpipe. WM074
ABC   75 C1:000005763300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:G      H:ALOQRSZ T:Colledge Hornpipe. WM.074
ABC  7458 C1:000005763300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:G      H:ABFLOQRSZ T:Colledge Hornpipe. WM.074
ABC   1 C1:016016276700002 C2:uduududdduuuddd M:3/4  K:C      H:BLRW  T:The Colleen Dhas Rue
ABC  105 C1:016016276700002 C2:uduududdduuuddd M:3/4  K:C      H:BLRWZ T:The Colleen Dhas Rue
ABC   1 C1:112176214072217 C2:uuuudduudduuuud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Colleen I'm Courting Just Now, The
ABC   1 C1:112176214072217 C2:uuuudduudduuuud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Colleen I'm Courting Just Now, The
ABC   1 C1:112176214072217 C2:uuuudduudduuuud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Colleen I'm Courting Just Now, The
ABC   1 C1:021112017577061 C2:uuuuuuuddddddud M:3/4  K:D      H:LRSZ  T:Colleen Rue [1]
ABC   1 C1:021112017577061 C2:uuuuuuuddddddud M:3/4  K:D      H:LRSZ  T:Colleen Rue [1]
ABC   1 C1:021112017577061 C2:uuuuuuuddddddud M:3/4  K:D      H:LRSZ  T:Colleen Rue [1]
ABC  002 C1:771211777212071 C2:dduuuuuddduuuuu M:3/4  K:Eb      H:BLQ  T:The Colleen Rue
ABC   1 C1:300721116117762 C2:dduuuuduudddudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Colleen's Delight
ABC   2 C1:007760046460077 C2:dddduddddduudud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Colleen's Delight
ABC  131 C1:000005772300026 C2:dudduuudududduu M:C|  K:B_      H:BLR  T:College
ABC  131 C1:000005772300026 C2:dudduuudududduu M:C|  K:B_      H:BLR  T:College
ABC   4 C1:        C2:        M:C|  K:Bb      H:BLRZ  T:College
ABC   1 C1:000005772300026 C2:dudduuudududduu M:C|  K:Bb      H:BLRZ  T:College
ABC   1 C1:000005772300026 C2:dudduuudududduu M:C|  K:Bb      H:BLRZ  T:College
ABC   1 C1:356622356625777 C2:uddduuuddduuddd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:College Green
ABC   1 C1:356622356625777 C2:uddduuuddduuddd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:College Green
ABC   1 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC  224 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC  224 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC  224 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC  224 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC  224 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC  235 C1:053625370223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:DMix     H:EIRS  T:College Grove
ABC   1 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC   1 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC   5 C1:053625370223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:DMix     H:EIRS  T:College Grove
ABC   1 C1:053625370223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:DMix     H:EIRS  T:College Grove
ABC   1 C1:507127764027716 C2:uduuddddudduudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The College Grove
ABC   1 C1:507127764027716 C2:uduuddddudduudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The College Grove
ABC  034 C1:053625370022327 C2:udududduuuudddd M:C|  K:D      H:BLRUZ T:College Grove
ABC   1 C1:507127764027716 C2:uduuddddudduudd M:C|  K:D      H:BCLORZm T:The college grove
ABC  485 C1:507127764027716 C2:uduuddddudduudd M:C|  K:D      H:BCFLORWZm T:The college grove
ABC  485 C1:507127764027716 C2:uduuddddudduudd M:C|  K:D      H:BCFLORWZm T:The college grove
ABC   1 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC   1 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC   1 C1:507127764027716 C2:uduuddddudduudd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:College Grove, The
ABC  224 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC  224 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC   1 C1:507127764027716 C2:uduuddddudduudd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:College Grove, The
ABC   5 C1:053625370223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:DMix     H:EIRS  T:College Grove
ABC   5 C1:053625370223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:DMix     H:EIRS  T:College Grove
ABC   49 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC   26 C1:053625370223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:DMix     H:LRS  T:College Grove
ABC  224 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC  224 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC  224 C1:116361640277400 C2:uudududdudduuud M:4/4  K:D      H:BLOZ  T:The College Grove
ABC   1 C1:507127764027716 C2:uduuddddudduudd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:College Grove, The
ABC  485 C1:507127764027716 C2:uduuddddudduudd M:C|  K:D      H:BCFLORWZm T:The college grove
ABC   5 C1:053625370223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:DMix     H:EIRS  T:College Grove
ABC  1106 C1:053625370223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:Dmix     H:"EIRS T:College Grove (A49)
ABC  1106 C1:053625370223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:Dmix     H:"EIRS T:College Grove (A49)
ABC  1106 C1:053625370223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:Dmix     H:"EIRS T:College Grove (A49)
ABC   35 C1:053625371123277 C2:udududduuuuuddd M:4/4  K:G      H:RSZ  T:The College Groves
ABC   35 C1:053625371123277 C2:udududduuuuuddd M:4/4  K:G      H:RSZ  T:The College Groves
ABC   35 C1:053625371123277 C2:udududduuuuuddd M:4/4  K:G      H:RSZ  T:The College Groves
ABC   1 C1:053625371123277 C2:udududduuuuuddd M:4/4  K:G      H:RSZ  T:The College Groves
ABC   1 C1:053625371123277 C2:udududduuuuuddd M:4/4  K:G      H:RSZ  T:The College Groves
ABC   1 C1:053625371123006 C2:udududduuuududd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:College Groves, The
ABC   2 C1:044624560223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:College Groves, The
ABC   1 C1:053625370022327 C2:udududduuuudddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The College Groves
ABC   2 C1:100000007223006 C2:uduuuddddddudud M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:The College Groves
ABC   3 C1:026442615532702 C2:udududuuduududu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The College Groves
ABC   4 C1:027744261053625 C2:uddududuudududd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The College Groves
ABC   1 C1:100000007223006 C2:uduuuddddddudud M:C|  K:Dmix     H:LRS  T:The College Groves
ABC   2 C1:044624560223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:College Groves, The
ABC   83 C1:053625371123006 C2:udududduuuududd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:College Groves, The
ABC   83 C1:053625371123006 C2:udududduuuududd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:College Groves, The
ABC   41 C1:026442610536253 C2:udududuudududdu M:C   K:D      H:LZ   T:College Groves
ABC   41 C1:026442610536253 C2:udududuudududdu M:C   K:D      H:LZ   T:College Groves
ABC   2 C1:044624560223277 C2:udududduuuudddd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:College Groves, The
ABC   9 C1:005742610536253 C2:udduduudududduu M:C   K:D      H:"LQR  T:College Groves
ABC   83 C1:053625371123006 C2:udududduuuududd M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:College Groves, The
ABC   35 C1:053625371123277 C2:udududduuuuuddd M:4/4  K:G      H:RSZ  T:The College Groves
ABC   1 C1:        C2:        M:4/8  K:C      H:LQ   T:College_Groves, Irish (drums) [Ocie, Forum]
ABC   2 C1:517161641123277 C2:uudududduuuuudd M:4/8  K:C      H:LQ   T:College_Groves, Irish (Harp part 1) [Ocie, Forum]
ABC   3 C1:020203050605050 C2:uuuduudduddduud M:4/8  K:C      H:LQ   T:College_Groves, Irish (Harp part 2)[Ocie, Forum]
ABC   1 C1:153625371123006 C2:uudududduduuudu M:4/8  K:C      H:LQ   T:College_Groves, Irish (lute) [Ocie, Forum]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:College Hornpipe
ABC   1 C1:710000057723000 C2:dududduuudududd M:4/4  K:Bb      H:CLQR  T:The College Hornpipe
ABC   1 C1:710000057723000 C2:dududduuudududd M:4/4  K:Bb      H:CLQR  T:The College Hornpipe
ABC   1 C1:000005772300277 C2:dudduuuddududdu M:4/4  K:Bb      H:OR   T:the College hornpipe
ABC   29 C1:000005772300026 C2:dudduuudududduu M:4/4  K:Bb      H:"LR  T:College Hornpipe
ABC   0 C1:710100047723000 C2:dududduuududddu M:4/4  K:A      H:"CLR  T:College Hornpipe
ABC   0 C1:710100047723000 C2:dududduuududddu M:4/4  K:A      H:"CLR  T:College Hornpipe
ABC   0 C1:710100047723000 C2:dududduuududddu M:4/4  K:A      H:"CLR  T:College Hornpipe
ABC   46 C1:770100047723002 C2:dddudduuuddudud M:2/4  K:D      H:BCLQ  T:College Hornpipe +?
ABC   0 C1:776221622762270 C2:ddduuuduudduudd M:4/4  K:F      H:"CLR  T:The College Hornpipe
ABC   0 C1:776221622762270 C2:ddduuuduudduudd M:4/4  K:F      H:"CLR  T:The College Hornpipe
ABC   0 C1:776221622762270 C2:ddduuuduudduudd M:4/4  K:F      H:"CLR  T:The College Hornpipe
ABC   0 C1:776221622762270 C2:ddduuuduudduudd M:4/4  K:F      H:"CLR  T:The College Hornpipe
ABC   1 C1:776221622762270 C2:ddduuuduudduudd M:4/4  K:F      H:"CLR  T:The College Hornpipe
ABC   46 C1:770100047723002 C2:dddudduuuddudud M:2/4  K:D      H:BCLQ  T:College Hornpipe
ABC  0573 C1:010004772300277 C2:dudduuuddududdu M:2/4  K:C      H:BFL  T:COLLEGE HORNPIPE
ABC  476 C1:000005772300026 C2:dudduuudududduu M:C   K:Bb      H:BCLORUZ T:College Hornpipe
ABC  476 C1:000005772300026 C2:dudduuudududduu M:C   K:Bb      H:BCLORUZ T:College Hornpipe
ABC 146128 C1:000005772300277 C2:dudduuuddududdu M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:the COLLEGE HORNPIPE
ABC  2012 C1:622162276227007 C2:duuuduudduudddu M:C   K:F      H:"BCLRZ T:The College Hornpipe
ABC  2012 C1:622162276227007 C2:duuuduudduudddu M:C   K:F      H:"BCLRZ T:The College Hornpipe
ABC  2012 C1:622162276227007 C2:duuuduudduudddu M:C   K:F      H:"BCLRZ T:The College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300017 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:A      H:"LORSZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300017 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:A      H:"LORSZ T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300017 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:A      H:"LORSZ T:College Hornpipe
ABC 10491 C1:000005772300026 C2:dudduuudududddu M:2/4  K:Bb      H:BCLSVZ T:COLLEGE HORNPIPE
ABC 10491 C1:000005772300026 C2:dudduuudududddu M:2/4  K:Bb      H:BCLSVZ T:COLLEGE HORNPIPE
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:College Hornpipe
ABC   2 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   0 C1:776221622762270 C2:ddduuuduudduudd M:4/4  K:F      H:"CLR  T:The College Hornpipe
ABC   1 C1:776221622762270 C2:ddduuuduudduudd M:4/4  K:F      H:"CLR  T:The College Hornpipe
ABC  602 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:C|  K:D      H:LQS  T:College Hornpipe
ABC   5 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:4/4  K:D      H:BLQR  T:College Hornpipe
ABC   5 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:4/4  K:D      H:BLQR  T:College Hornpipe
ABC   1 C1:000576337127710 C2:dudduuduuddudud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The College Hornpipe
ABC   1 C1:000005763371277 C2:dudduuduuddudud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The College Hornpipe
ABC   1 C1:000005772371277 C2:dudduuduuddudud M:4/4  K:Bbmaj    H:LR   T:The College Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300026 C2:dudduuududdduuu M:4/4  K:G      H:"LORZ T:College Hornpipe
ABC   2 C1:111167730007007 C2:uuuuddduddduudd M:2/2  K:G      H:"L   T:College Hornpipe
ABC   2 C1:        C2:        M:C|  K:D      H:LRSZ  T:College Hornpipe, The
ABC   2 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:College Hornpipe, The
ABC   1 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:College Hornpipe
ABC   29 C1:000005772300026 C2:dudduuudududduu M:4/4  K:Bb      H:"LR  T:College Hornpipe
ABC  111 C1:010004772371116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:D      H:BHLRZ T:College Hornpipe, The
ABC  128 C1:010004772371116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:G      H:HLRZ  T:College Hornpipe, The
ABC  111 C1:010004772371116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:D      H:BHLRZ T:College Hornpipe, The
ABC  128 C1:010004772371116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:G      H:HLRZ  T:College Hornpipe, The
ABC   68 C1:710000057662332 C2:dududdduuuuddud M:2/4  K:G      H:"LRS  T:College Hornpipe
ABC   1 C1:000005772300277 C2:dudduuuddududdu M:C   K:B      H:BLRZ  T:College Hornpipe
ABC   68 C1:710000057662332 C2:dududdduuuuddud M:2/4  K:G      H:"LRS  T:College Hornpipe
ABC  303 C1:010004772371277 C2:dudduuduudduddd M:4/4  K:G      H:"CLOQR T:College Hornpipe
ABC  303 C1:010004772371277 C2:dudduuduudduddd M:4/4  K:G      H:"CLOQR T:College Hornpipe
ABC   2 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:College Hornpipe, The
ABC 19001 C1:010004772371277 C2:dudduuduudduddd M:4/4  K:G      H:"CLOQRZ T:College Hornpipe
ABC  1909 C1:000005772300277 C2:dudduuuddududdu M:4/4  K:Bb      H:FORZ  T:the College hornpipe
ABC   32 C1:010005311110300 C2:dudduuuuuduuduu M:2/2  K:D      H:AHLOQRSZ T:College Hornpipe,aka. GS.032
ABC  7747 C1:010011110300071 C2:duuuuuduuduuuuu M:2/2  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:College Hornpipe,aka. GS.032
ABC   29 C1:010004772300277 C2:dudduuuddududdu M:C   K:C      H:ALQRSZ T:College Hornpipe,aka. JBs.029
ABC  4798 C1:010004772300277 C2:dudduuuddududdu M:C   K:C      H:ABFLQRSZ T:College Hornpipe,aka. JBs.029
ABC  120 C1:000005150500017 C2:duuduudduuuuddd M:C|  K:Bb      H:ALOQRSWZ T:College Hornpipe, aka. JC.120
ABC  5317 C1:000005150500017 C2:duuduudduuuuddd M:C|  K:Bb      H:ABFLOQRSWZ T:College Hornpipe, aka. JC.120
ABC   48 C1:010004772300027 C2:dudduuudduduudd M:4/4  K:C      H:ALQSZ T:College Hornpipe,aka. JJo.048
ABC  7271 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:4/4  K:C      H:ABFLQSZ T:College Hornpipe,aka. JJo.048
ABC  8384 C1:010004770500071 C2:dudduduududdudu M:4/4  K:D      H:ABFLOQRSZ T:College Hornpipe,aka. JWDM.29
ABC   11 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:CDorian   H:ALOQRSZ T:College Hornpipe,aka. WM.011
ABC  7394 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:C      H:ABFLOQRSZ T:College Hornpipe,aka. WM.011
ABC   75 C1:000005763300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:G      H:ALOQRSZ T:College Hornpipe,aka. WM.074
ABC  7458 C1:000005763300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:G      H:ABFLOQRSZ T:College Hornpipe,aka. WM.074
ABC   26 C1:000005772300277 C2:dudduuuddududdu M:C   K:Bb      H:BHLQRZ T:College Hornpipe (Craig 26), The
ABC  9153 C1:000005772300277 C2:dudduuuddududdu M:C   K:Bb      H:BFHLQRZ T:College Hornpipe (Craig 26), The
ABC   1 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:D      H:ALORSZ T:College Hornpipe. JMT053
ABC   53 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:D      H:ALOQRSZ T:College Hornpipe. JMT.053
ABC  7583 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:D      H:ABFLOQRSZ T:College Hornpipe. JMT.053
ABC   30 C1:010004770500071 C2:dudduduududdudu M:4/4  K:D      H:ALORSZ T:College Hornpipe. JWDM.29
ABC 10443 C1:030503050577237 C2:ddududduuduuddu M:C|  K:Bb      H:BCFLRZ T:COLLEGE HORNPIPE, OR JACK'S THE LAD
ABC   7 C1:000005772300027 C2:ddduuuddudduuuu M:4/4  K:Bb      H:ALOQRSZ T:College Hornpipe. RDO.07
ABC  479 C1:010003670700026 C2:dudduudududduud M:4/4  K:D      H:ALOQRSZ T:College Hornpipe. RH.479
ABC  6673 C1:010003670700026 C2:dudduudududduuu M:4/4  K:D      H:ABFLOQRSZ T:College Hornpipe. RH.479
ABC  130 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:D      H:ALQRSZ T:College Hornpipe. RHu.130
ABC  7069 C1:010004772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:D      H:ABFLQRSZ T:College Hornpipe. RHu.130
ABC   1 C1:010004772300277 C2:dudduuuddududdd M:C|  K:G      H:"L   T:College Hornpipe / Sailor's Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300367 C2:dudduuuddududdd M:C|  K:A      H:"L   T:College Hornpipe / Sailor's Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300277 C2:dudduuuddududdd M:C|  K:D      H:"L   T:College Hornpipe / Sailor's Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300277 C2:dudduuuddududdd M:C|  K:G      H:"LV  T:College Hornpipe / Sailor's Hornpipe
ABC   1 C1:000005763300277 C2:dudduuuddududdd M:C|  K:G      H:"LV  T:College Hornpipe / Sailor's Hornpipe
ABC   1 C1:000005763300277 C2:dudduuuddududdd M:C|  K:G      H:"LV  T:College Hornpipe / Sailor's Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300277 C2:dudduuuddududdd M:C|  K:G      H:"L   T:College Hornpipe / Sailor's Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300367 C2:dudduuuddududdd M:C|  K:A      H:"L   T:College Hornpipe / Sailor's Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300277 C2:dudduuuddududdd M:C|  K:D      H:"L   T:College Hornpipe / Sailor's Hornpipe
ABC   1 C1:010004772300277 C2:dudduuuddududdd M:C|  K:G      H:"LV  T:College Hornpipe / Sailor's Hornpipe
ABC  235 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:Bb      H:LOQRSZ T:College Hornpipe TS.235
ABC  8645 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:Bb      H:BFLOQRSZ T:College Hornpipe TS.235
ABC   1 C1:000005772300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:CDorian   H:ALORSZ T:College Hornpipe. WM011
ABC   1 C1:000005763300027 C2:dudduuuddududdu M:C   K:G      H:ALOQRSZ T:College Hornpipe. WM074
ABC   1 C1:206622672422422 C2:uuddduuddduuudu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:College of Piping 'Summerside' PEI
ABC   1 C1:206622672422422 C2:uuddduuddduuudu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:College of Piping 'Summerside' PEI
ABC   1 C1:040722672205060 C2:udddduuuudduuuu M:2/4  K:G      H:BL   T:College Schottische
ABC   1 C1:040722672205060 C2:udddduuuudduuuu M:2/4  K:G      H:BL   T:College Schottische
ABC   2 C1:000701060005000 C2:duddududduddudd M:C|  K:C      H:LQ   T:College Song
ABC   2 C1:000701060005000 C2:duddududduddudd M:C|  K:C      H:LQ   T:College Song
ABC   1 C1:010601110307016 C2:uduuuududdddduu M:C   K:F      H:LRSZ  T:The Collen Dhas (The Pretty Girl) [1]
ABC   92 C1:270705030002707 C2:uddduuddduudud M:6/2  K:A      H:AHLOSZ T:Collhill or Dublin. JMP.092
ABC 10100 C1:270705030002707 C2:uddduuddduudud M:6/2  K:A      H:ABFHLOSZ T:Collhill or Dublin. JMP.092
ABC   1 C1:300171177302777 C2:uuduudduudddddu M:6/8  K:A      H:"CR  T:Collichur
ABC   1 C1:300171177302777 C2:uuduudduudddddu M:6/8  K:A      H:"CR  T:Collichur
ABC   1 C1:300171177302777 C2:uuduudduudddddu M:6/8  K:A      H:"CR  T:Collichur
ABC  3001 C1:000171177302777 C2:uduudduuddddduu M:6/8  K:A      H:"BCLRZ T:Collichur
ABC  3001 C1:000171177302777 C2:uduudduuddddduu M:6/8  K:A      H:"BCLRZ T:Collichur
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Collichur
ABC  3001 C1:000171177302777 C2:uduudduuddddduu M:6/8  K:A      H:"BCLRZ T:Collichur
ABC   2 C1:000171177302777 C2:uduudduuddddduu M:6/8  K:A      H:"BCLRZ T:Collichur
ABC  221 C1:010004772300017 C2:dudduuudududduu M:4/4  K:C      H:LO   T:Collidge Hornpipe
ABC  221 C1:010004772300017 C2:dudduuudududduu M:4/4  K:C      H:LOZ  T:Collidge Hornpipe
ABC  221 C1:010004772300017 C2:dudduuudududduu M:4/4  K:C      H:CL   T:Collidge Hornpipe
ABC   1 C1:002775311773774 C2:uddduuudduddudd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Collie Law
ABC   1 C1:002775311773774 C2:uddduuudduddudd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Collie Law
ABC   1 C1:002775311773774 C2:uddduuudduddudd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Collie Law
ABC   1 C1:002775311773774 C2:uddduuudduddudd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Collie Law
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Collie Law
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Collie Law
ABC   1 C1:070700000406070 C2:dduddduuuduuuuu M:4/4  K:C      H:L   T:The Collier Laddie
ABC   1 C1:070700000406070 C2:dduddduuuduuuuu M:4/4  K:C      H:L   T:The Collier Laddie
ABC   1 C1:070700000406070 C2:dduddduuuduuuuu M:4/4  K:C      H:L   T:The Collier Laddie
ABC   1 C1:266360272667602 C2:uuddududuuddudu M:C   K:D      H:LS   T:Collier Laddie
ABC   1 C1:266360272667602 C2:uuddududuuddudu M:C   K:D      H:LS   T:Collier Laddie
ABC   1 C1:771111001100716 C2:dduuuuuududdudu M:4/4  K:D      H:CIS  T:Collier's
ABC   1 C1:622010737671371 C2:duuududdduuduuu M:6/8  K:Dmix     H:LR   T:Colliers, The
ABC   1 C1:770011001163616 C2:dduuuududududuu M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:The Colliers'
ABC   2 C1:636167273071001 C2:dududdududuuudu M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:The Colliers'
ABC   3 C1:711110011636167 C2:duuuuuudududdud M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:The Colliers'
ABC   30 C1:776121001163616 C2:dddduuuuuududud M:4/4  K:Dmix     H:    T:Colliers'
ABC   27 C1:622011637671371 C2:duuuududdduuduu M:6/8  K:D      H:LZ   T:Collier's
ABC   9 C1:001100110161777 C2:uuuuududdduuduu M:C|  K:Dmix     H:RZ   T:Collier's
ABC   1 C1:777000000005001 C2:dddduuuduuudddd M:2/4  K:G      H:BFLOWZw T:the COLLIER'S BONNY LASSIE
ABC   1 C1:777000000005001 C2:dddduuuduuudddd M:2/4  K:G      H:BFLOWZw T:the COLLIER'S BONNY LASSIE
ABC   1 C1:777000000005001 C2:dddduuuduuudddd M:2/4  K:G      H:BFLOWZw T:the COLLIER'S BONNY LASSIE
ABC   1 C1:777000000005001 C2:dddduuuduuudddd M:2/4  K:G      H:BFLOWZw T:the COLLIER'S BONNY LASSIE
ABC   1 C1:706000511044220 C2:ddduuuduuuddduu M:4/4  K:G      H:LQR  T:The Collier's Daughter
ABC   1 C1:706000511044220 C2:ddduuuduuuddduu M:4/4  K:G      H:LQR  T:The Collier's Daughter
ABC   1 C1:000600000000000 C2:dduuuuddddudddu M:4/4  K:Am      H:ACILORS T:The Collier's Daughter
ABC   2 C1:060000000005000 C2:dduuuuddddudduu M:C|  K:Gdor     H:BLRZ  T:Collier's Daughter
ABC   3 C1:770005111702201 C2:ddduuuduuuddddd M:C|  K:G      H:LSZ  T:Collier's Daughter
ABC   45 C1:777105021162201 C2:ddduduuuduuuudu M:4/4  K:G      H:LSZ  T:Colliers Daughter
ABC   1 C1:770005111702201 C2:ddduuuduuuddddd M:C|  K:G      H:LSZ  T:Collier's Daughter
ABC  115 C1:770600000000050 C2:dddduuuuddddudd M:2/2  K:Gm      H:"CLQS T:The Collier's Daughter
ABC   1 C1:060000000005000 C2:dduuuuddddudddu M:C|  K:Ador     H:"BLORZ T:the Collier's Daughter [Am]
ABC   1 C1:060000000005000 C2:dduuuuddddudddu M:C|  K:Gdor     H:"BLORZ T:the Collier's Daughter [Gm]
ABC   1 C1:060000000005000 C2:dduuuuddddudddu M:C|  K:Gdor     H:"BLORZ T:The Collier's Daughter [Gm]
ABC   1 C1:060000000005000 C2:dduuuuddddudddu M:C|  K:Gdor     H:"BLORZ T:The Collier's Daughter [Gm]
ABC   1 C1:060000000005000 C2:dduuuuddddudddu M:C|  K:Gdor     H:BLZ  T:Collier's Daughter; or, The Duke of Rutland's Delight
ABC   30 C1:060000000005000 C2:dduuuuddddudddu M:4/4  K:Gm      H:L   T:Collier's Daughter (The Duke of Rutland's Delight)
ABC   30 C1:060000000005000 C2:dduuuuddddudddu M:4/4  K:Gdor     H:L   T:Collier's Daughter (The Duke of Rutland's Delight)
ABC  101 C1:060000000005000 C2:dduuuuddddudddu M:2/2  K:Gm      H:"L   T:Collier's Daughter (The Duke of Rutland's Delight)
ABC  101 C1:060000000005000 C2:dduuuuddddudddu M:2/2  K:Gm      H:"L   T:Collier's Daughter (The Duke of Rutland's Delight)
ABC   2 C1:060000000005000 C2:dduuuuddddudddu M:4/4  K:Gm      H:LS   T:Collier's Daughter (The Duke of Rutland's Delight)
ABC  268 C1:636167273071001 C2:dududdududuuudu M:4/4  K:Dmix     H:LQR  T:Collier's (Dmix)
ABC  268 C1:636167273071001 C2:dududdududuuudu M:4/4  K:clef=none  H:ILR  T:Collier's (Dmix)
ABC  268 C1:636167273071001 C2:dududdududuuudu M:4/4  K:Dmix     H:LQR  T:Collier's (Dmix)
ABC   1 C1:637671371011777 C2:duddduuduuudddd M:6/8  K:Dmix     H:DLR  T:Collier's Jig, The
ABC   1 C1:637671371011777 C2:duddduuduuudddd M:6/8  K:Dmix     H:DHRZ  T:Collier's Jig, The
ABC   1 C1:000671371011627 C2:dduuduuududdddd M:6/8  K:Dmix     H:L   T:Collier's Jig
ABC  188 C1:637671371011777 C2:duddduuduuudddd M:6/8  K:Dmix     H:DHRZ  T:Collier's Jig, The
ABC  188 C1:637671371011777 C2:duddduuduuudddd M:6/8  K:Dmix     H:DHRZ  T:Collier's Jig, The
ABC   1 C1:000671371011627 C2:dduuduuududdddd M:6/8  K:D      H:L   T:Collier's Jig
ABC  188 C1:637671371011777 C2:duddduuduuudddd M:6/8  K:Dmix     H:DHRZ  T:Collier's Jig, The
ABC   12 C1:007700000005000 C2:ddduuuudddddudu M:C|  K:G      H:BFLZ  T:the Colliers Lass
ABC   1 C1:007700000005000 C2:ddduuuudddddudu M:C|  K:G      H:BLZ  T:Collier's Lass, The
ABC   1 C1:307007007000307 C2:udddudddudddddd M:6/8  K:G      H:L   T:The Collier's Rant
ABC   1 C1:307007007000307 C2:udddudddudddddd M:6/8  K:G      H:LQ   T:The Collier's Rant
ABC   1 C1:307007007000307 C2:udddudddudddddd M:6/8  K:G      H:LQ   T:The Collier's Rant
ABC   1 C1:307007007000307 C2:udddudddudddddd M:6/8  K:G      H:LQR  T:The Collier's Rant
ABC   1 C1:307007007000307 C2:udddudddudddddd M:6/8  K:G      H:LQR  T:Collier's Rant, The
ABC   1 C1:307007007000307 C2:udddudddudddddd M:6/8  K:G      H:L   T:The Collier's Rant
ABC   1 C1:307007007000307 C2:udddudddudddddd M:6/8  K:G      H:L   T:The Collier's Rant
ABC   1 C1:030700700700030 C2:udddududududddd M:6/8  K:G      H:L   T:The Collier's Rant
ABC   1 C1:030700700700030 C2:udddududududddd M:6/8  K:G      H:L   T:The Collier's Rant
ABC   0 C1:300071211376077 C2:uduuuuudddduudd M:6/8  K:F#Min    H:GLQ  T:The Collier's Rant
ABC 11589 C1:300071211376077 C2:uduuuuudddduudd M:6/8  K:F#Min    H:L   T:The Collier's Rant
ABC   47 C1:307007007000307 C2:udddudddudddddd M:6/8  K:G      H:LQR  T:Collier's Rant, The
ABC   47 C1:307007007000307 C2:udddudddudddddd M:6/8  K:G      H:LQR  T:Collier's Rant, The
ABC  166 C1:307007007000307 C2:udddudddududddd M:6/8  K:DMin     H:FLQSZ T:The Collier's Rant
ABC   1 C1:777211001163616 C2:ddduuuuudududdu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Collier's Reel
ABC   1 C1:777211001163616 C2:ddduuuuudududdu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Collier's Reel
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   79 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   1 C1:621100116352670 C2:duuuuudududduud M:4/4  K:D      H:"LQS  T:The Collier's Reel
ABC  1404 C1:611110011001767 C2:duuuuuuudddudud M:C|  K:D      H:BLZ  T:The Collier's Reel
ABC  646 C1:772110011636167 C2:dduuuuudududdud M:C|  K:Dmix     H:BCFLORWZ T:The collier's reel
ABC  646 C1:772110011636167 C2:dduuuuudududdud M:C|  K:Dmix     H:BCFLORWZ T:The collier's reel
ABC   1 C1:636167363071011 C2:dududdududuuuud M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Collier's Reel, The
ABC   1 C1:772110011636167 C2:dduuuuudududdud M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Collier's Reel, The
ABC   2 C1:016177713053001 C2:ududdduuduuudud M:C|  K:Dmix     H:LR   T:Collier's Reel
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   77 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC  1404 C1:611110011001767 C2:duuuuuuudddudud M:C|  K:D      H:BLZ  T:The Collier's Reel
ABC  346 C1:636167363071011 C2:dududdududuuuud M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Collier's Reel, The
ABC  346 C1:636167363071011 C2:dududdududuuuud M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Collier's Reel, The
ABC  646 C1:772110011636167 C2:dduuuuudududdud M:C|  K:Dmix     H:BCFLORWZ T:The collier's reel
ABC   30 C1:611110011636167 C2:duuuuuudududdud M:C|  K:DMix     H:LR   T:Collier's Reel, The
ABC   1 C1:772110011636167 C2:dduuuuudududdud M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Collier's Reel, The
ABC   2 C1:016177713053001 C2:ududdduuduuudud M:C|  K:D      H:LR   T:Collier's Reel
ABC  1404 C1:611110011001767 C2:duuuuuuudddudud M:C|  K:D      H:BLZ  T:The Collier's Reel
ABC  346 C1:636167363071011 C2:dududdududuuuud M:C|  K:Dmix     H:DHRZ  T:Collier's Reel, The
ABC  646 C1:772110011636167 C2:dduuuuudududdud M:C|  K:Dmix     H:BCFLORWZ T:The collier's reel
ABC   1 C1:621100116361672 C2:duuuuudududdudu M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:Collier's (The)
ABC   1 C1:621100116361672 C2:duuuuudududdudu M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:Collier's (The)
ABC   1 C1:621100116361672 C2:duuuuudududdudu M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:Collier's (The)
ABC   1 C1:621100116361672 C2:duuuuudududdudu M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:Collier's (The)
ABC   1 C1:621100116361672 C2:duuuuudududdudu M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:Collier's (The)
ABC   1 C1:621100116361672 C2:duuuuudududdudu M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:Collier's (The)
ABC   1 C1:621100116361672 C2:duuuuudududdudu M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:Collier's (The)
ABC   80 C1:070107010101000 C2:duduuuduuuduuud M:3/4  K:G      H:ALQRSZ T:The Collier's Waltz
ABC   80 C1:070107010101000 C2:duduuuduuuduuud M:3/4  K:G      H:ALQRSZ T:The Collier's Waltz
ABC   1 C1:060000000005000 C2:dduuuuddddudddu M:   K:Gdor     H:    T:The Collier’s Daughter
ABC   1 C1:007700000005001 C2:ddduuudddduuudd M:C|  K:Gmix     H:BLRZ  T:Collier’s Daughter, The
ABC   33 C1:712771045736770 C2:duuddudududdduu M:3/4  K:F      H:HLOQRSZ T:Collins Complaint. TBe.033
ABC  4650 C1:712771045736770 C2:duuddudududdduu M:3/4  K:F      H:BFHLOQRSZ T:Collins Complaint. TBe.033
ABC  196 C1:006223000671267 C2:duuudduuddddudu M:6/8  K:G      H:"DLRZ T:Collin's Jig
ABC  196 C1:006223000671267 C2:duuudduuddddudu M:6/8  K:G      H:"DLRZ T:Collin's Jig
ABC  9387 C1:005176201251762 C2:dudduuududduuuu M:4/4  K:D      H:FOQRZ T:Collins' Reel. FTB.031
ABC  121 C1:060227770400070 C2:duudddddduududd M:C|  K:G      H:BLQRWZ T:Collin’s Rant. JJo3.121
ABC 10613 C1:244664672446646 C2:uududdudduududd M:C|  K:Gm      H:BLSZ  T:COLL McBAIN'S REEL
ABC   09 C1:244664672446646 C2:uududdudduududd M:C   K:Gdor     H:BFLVZ T:Colln McBain's Reel
ABC   1 C1:244664672446646 C2:uududdudduududd M:C|  K:Gmin     H:BLRZ  T:Colln. McBean’s Reel
ABC   27 C1:102200276761233 C2:duuudddduududuu M:C|  K:C      H:BFLVZ T:Colln McKays Reel
ABC   4 C1:777771117021777 C2:ddddduuuduudddd M:6/8  K:G      H:ACHLOQRSZ T:Collon Campbells Quick Step. JMP.004
ABC  7359 C1:777771117021777 C2:ddddduuuduudddd M:6/8  K:G      H:ABCFHLOQRSZ T:Collon Campbells Quick Step. JMP.004
ABC   1 C1:262660076267661 C2:uududduduuddddu M:9/8  K:G      H:CLRSZ T:The Collonel
ABC   1 C1:266076264117266 C2:uudduduudduuduu M:6/8  K:G      H:"LORZ T:The Collonel
ABC  031 C1:266076264117266 C2:uudduduudduuduu M:6/8  K:G      H:"LORZ T:The Collonel
ABC   1 C1:266076264117266 C2:uudduduudduuduu M:6/8  K:G      H:"CLQRZ T:The Collonel
ABC   1 C1:266076264117266 C2:uudduduudduuduu M:6/8  K:G      H:"CLQRZ T:The Collonel
ABC   1 C1:266076264117266 C2:uudduduudduuduu M:6/8  K:G      H:"CLQRZ T:The Collonel
ABC  491 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:C|  K:F      H:BLRSVZ T:Collonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:C|  K:F      H:LRSZ  T:Collonel Crafurd's Reel (sic)
ABC   1 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:C|  K:F      H:LRSZ  T:Collonel Crafurd's Reel (sic)
ABC   25 C1:057707771111605 C2:dddddduuuuduudd M:C|  K:G      H:BFLZ  T:Col.l Wemys's Reel
ABC   40 C1:244664412446644 C2:uududduduuududd M:C|  K:Gm      H:LRSZ  T:Col. Macbean's Reel
ABC   40 C1:244664412446644 C2:uududduduuududd M:C|  K:Gm      H:CLRSZ T:Col. Macbean's Reel
ABC   2 C1:244664412446644 C2:uududduduuududd M:C|  K:Gm      H:CLRSZ T:Col. Macbean's Reel
ABC   40 C1:244664412446644 C2:uududduduuududd M:C|  K:Gm      H:CLRSZ T:Col. Macbean's Reel
ABC   4 C1:244664412446644 C2:uududduduuududd M:C|  K:Gm      H:CLRSZ T:Col. Macbean's Reel
ABC   64 C1:102200276761233 C2:duuudddduududuu M:C   K:C      H:LRSZ  T:Col. Mackay's Reel
ABC   64 C1:102200276761233 C2:duuudddduududuu M:C   K:C      H:CLRSZ T:Col. Mackay's Reel
ABC   1 C1:102200276761233 C2:duuudddduududuu M:C|  K:C      H:BLRZ  T:Col. Mackay's Reel
ABC   1 C1:102200276761233 C2:duuudddduududuu M:C   K:C      H:CLRSZ T:Col. Mackay's Reel
ABC   64 C1:102200276761233 C2:duuudddduududuu M:C   K:C      H:CLRSZ T:Col. Mackay's Reel
ABC   1 C1:102200276761233 C2:duuudddduududuu M:C   K:C      H:CLRSZ T:Col. Mackay's Reel
ABC  1024 C1:017421777043111 C2:udduudddduuduuu M:3/4  K:G      H:BCLOQSZ T:Colm and Phoebe
ABC  103 C1:017421777043111 C2:udduudddduuduuu M:3/4  K:G      H:CQZ  T:Colm and Phoebe
ABC  834 C1:000004770077057 C2:uddddddduduuudd M:C   K:D      H:LQS  T:Colmans Grand March
ABC  1403 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:Em      H:BLZ  T:Col McBain
ABC  645 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:Em      H:BCFLORWZ T:Col. McBain
ABC  645 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:Em      H:BCFLORWZ T:Col. McBain
ABC  1403 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:Em      H:BLZ  T:Col McBain
ABC  645 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:Em      H:BCFLORWZ T:Col. McBain
ABC   1 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:Emin     H:LRSZ  T:Col McBain
ABC  1403 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:Em      H:BLZ  T:Col McBain
ABC  645 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:Em      H:BCFLORWZ T:Col. McBain
ABC  1403 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Col McBain" (reel) 1403
ABC  1403 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Col McBain" (reel) 1403
ABC  1403 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Col McBain" (reel) 1403
ABC  1403 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Col McBain" (reel) 1403
ABC   5 C1:244664672446644 C2:ududduddududdud M:C|  K:Gm      H:RZ   T:COL. McBAIN'S -- REEL.
ABC   5 C1:244664672446644 C2:ududduddududdud M:C|  K:Gm      H:RZ   T:COL. McBAIN'S -- REEL.
ABC   83 C1:244664672446644 C2:ududduddududdud M:4/4  K:Gm      H:LZ   T:Col. McBain's Reel
ABC   83 C1:244664672446644 C2:ududduddududdud M:4/4  K:Gm      H:LZ   T:Col. McBain's Reel
ABC  0865 C1:600730270442644 C2:dduududududdddu M:C   K:A      H:ILQZ  T:Col: McDonald's Strathsy.
ABC 30634 C1:326542643267176 C2:uudduudduudduud M:2/4  K:F      H:BCLSZ T:COL. MC'ENALLY'S REEL
ABC   34 C1:        C2:        M:6/8dc K: BdG cdB | A H:|2 AGF G2f | T:G:CLQ:::"Colm Mac Lochlainn's Jig"
ABC   34 C1:243167010111116 C2:uduudduuuuuuddd M:6/8  K:G      H:CLQ  T:"Colm Mac Lochlainn’s Jig"
ABC   35 C1:266316621777111 C2:udduudduuddduuu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:"Colm Mac Lochlainn’s Reel"
ABC   50 C1:230002672660001 C2:uuudduddududddd M:C|  K:D      H:ACHLOQRSZ T:Colnel Hornars March. JMP.050
ABC 10058 C1:230002672660001 C2:uuudduddududddd M:C|  K:D      H:ABCFHLOQRSZ T:Colnel Hornars March. JMP.050
ABC   1 C1:661663001001177 C2:ddudduuuudduuud M:6/8  K:G      H:LZ   T:Colne No.2
ABC   1 C1:661663001001177 C2:ddudduuuudduuud M:6/8  K:G      H:LZ   T:Colne No.2
ABC  072 C1:110111000777777 C2:uuuuudddddduddd M:6/8  K:Gm      H:BLSZ  T:La Colombe
ABC  150 C1:527377777400212 C2:dududdddduuuudd M:2/4  K:D      H:BLQZ  T:Colombine. JJo2.150
ABC   1 C1:201111276005616 C2:duuuuuddududuuu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Colonel [1]
ABC   1 C1:201111276005616 C2:duuuuuddududuuu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Colonel [1]
ABC   1 C1:600561612011112 C2:dudududuuuuuddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Colonel
ABC   1 C1:600561612011112 C2:dudududuuuuuddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Colonel
ABC  4161 C1:600561612011112 C2:dudududuuuuuddu M:C|  K:Amix     H:BLZ  T:COLONEL
ABC   3 C1:262660076267661 C2:uududduduuddddu M:9/8  K:DMix     H:L   T:Colonel
ABC   1 C1:077000001100770 C2:duuuddddudduddu M:4/4  K:Eb      H:CLQR  T:Colonel Alex. Grant's Strathspey
ABC   1 C1:077000001100770 C2:duuuddddudduddu M:4/4  K:Eb      H:CLQR  T:Colonel Alex. Grant's Strathspey
ABC   9 C1:771016671076671 C2:dduudddudddduud M:6/8  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:The Colonel and the Missus
ABC   9 C1:771016671076671 C2:dduudddudddduud M:6/8  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:The Colonel and the Missus
ABC   9 C1:771016671076671 C2:dduudddudddduud M:6/8  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:The Colonel and the Missus
ABC   9 C1:771016671076671 C2:dduudddudddduud M:6/8  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:The Colonel and the Missus
ABC   9 C1:771016671076671 C2:dduudddudddduud M:6/8  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:The Colonel and the Missus
ABC   9 C1:771016671076671 C2:dduudddudddduud M:6/8  K:A      H:BCDHLOQRSZ T:The Colonel and the Missus
ABC   1 C1:350367000017663 C2:ududdudddudduuu M:6/8  K:F      H:BLRZ  T:Colonel Baird [1]
ABC   1 C1:551616601011114 C2:udududduduuuuuu M:C   K:Emin     H:BLRZ  T:Colonel Baird [2]
ABC  132 C1:551616601011114 C2:udududduduuuuuu M:C   K:E      H:BLR  T:Colonel Baird
ABC  132 C1:551616601011114 C2:udududduduuuuuu M:C   K:E      H:BLR  T:Colonel Baird
ABC   1 C1:030607030607000 C2:udduddudddudduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Colonel Baird
ABC   1 C1:030607030607000 C2:udduddudddudduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Colonel Baird
ABC   1 C1:030607030607000 C2:udduddudddudduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Colonel Baird
ABC   1 C1:350367000017663 C2:ududdudddudduuu M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Colonel Baird
ABC   1 C1:350367000017663 C2:ududdudddudduuu M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Colonel Baird
ABC   1 C1:350367000017663 C2:ududdudddudduuu M:6/8  K:F      H:BCFLQSZ T:Colonel Baird
ABC   1 C1:350367000017663 C2:ududdudddudduuu M:6/8  K:F      H:"BCLRZ T:Colonel Baird
ABC   55 C1:551616601011114 C2:udududduduuuuuu M:C   K:Em      H:CLRSZ T:Colonel Baird's Strathspey
ABC 11173 C1:600027600027170 C2:duddududdduduuu M:6/8  K:D      H:BCLQSZ T:COLONEL BALFOUR'S QUICK STEP.
ABC  119 C1:771111766445344 C2:dduuuuddddududu M:4/4  K:A      H:LQS  T:Colonel Belches Favorite Strathspey
ABC   1 C1:661267776111716 C2:dduuududdduuudu M:2/4  K:G      H:CDLRZ T:Colonel Byng
ABC   1 C1:625660216777603 C2:ddduddduududddu M:C   K:D      H:"BCLRZ T:Colonel Byng's Favorite
ABC   1 C1:625660216777603 C2:ddduddduududddu M:C   K:D      H:"BCLRZ T:Colonel Byng's Favorite
ABC   1 C1:625660216777603 C2:ddduddduududddu M:C   K:D      H:BCLRZ T:Colonel Byng's Favorite
ABC   1 C1:625660216777603 C2:ddduddduududddu M:C   K:D      H:BCLRZ T:Colonel Byng's Favorite
ABC   1 C1:067773005660000 C2:dddduddduududdd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Colonel Byng's Favourite
ABC   1 C1:067773005660000 C2:dddduddduududdd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Colonel Byng's Favourite
ABC   1 C1:060002007760000 C2:duddduduudduuud M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Colonel Call's Strathspey
ABC   1 C1:060002007760000 C2:duddduduudduuud M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Colonel Call's Strathspey
ABC   1 C1:005100610061653 C2:dudududdddudduu M:C   K:Cmin     H:BLRZ  T:Colonel Campbell of Monzie's Favorite
ABC   1 C1:005100610061653 C2:dudududdddudduu M:C   K:Cmin     H:BLRZ  T:Colonel Campbell of Monzie's Favorite
ABC   1 C1:030000050100000 C2:ududududddduddu M:4/4  K:Cm      H:CLQR  T:Colonel Campbell of Monzie's Favourite
ABC   1 C1:030000050100000 C2:ududududddduddu M:4/4  K:Cm      H:CLQR  T:Colonel Campbell of Monzie's Favourite
ABC   1 C1:775006200350062 C2:ddddudududuuudd M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Colonel Campbell of Shaufield's Strathspey
ABC   1 C1:775006200350062 C2:ddddudududuuudd M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Colonel Campbell of Shaufield's Strathspey
ABC  1171 C1:077277717154714 C2:ddudddududududu M:C   K:D      H:ILQZ  T:Colonel Christie's March.
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:G      H:"BDLORZ T:Colonel Craford's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:G      H:"BDLORZ T:Colonel Craford's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BDLORZ T:Colonel Craford's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BDLORZ T:Colonel Craford's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:G      H:"BDLORZ T:Colonel Craford's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:G      H:"BDLORZ T:Colonel Craford's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BDLORZ T:Colonel Craford's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BDLORZ T:Colonel Craford's Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:G      H:R   T:Colonel Craford's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BDLORZ T:Colonel Craford's Reel
ABC   2 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:G      H:"BDLORZ T:Colonel Craford's Reel
ABC   1 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC 09061 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC 09061 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel
ABC 09061 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel (Earl of Dalkeith)
ABC 09061 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel (Earl of Dalkeith)
ABC   3 C1:553302610277501 C2:dduuuduuddduudd M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel Crafurd's Reel (Earl of Dalkeith)
ABC   1 C1:060055003300020 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:LQR  T:Colonel Crawford's Reel
ABC   1 C1:060055003300020 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:LQR  T:Colonel Crawford's Reel
ABC   1 C1:060055003300020 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:LQR  T:Colonel Crawford's Reel
ABC   1 C1:655330261027750 C2:ddduuuduuddduud M:4/4  K:F      H:"CLR  T:Colonel Crawford's Reel
ABC   1 C1:617401110011617 C2:dududuuuudududu M:C   K:Ador     H:LRSZ  T:Colonel Crockett [1]
ABC   1 C1:562324125623243 C2:ddududuududduuu M:2/4  K:C      H:BLRZ  T:Colonel Crockett [1]
ABC   1 C1:562324125623243 C2:ddududuududduuu M:2/4  K:C      H:BLRZ  T:Colonel Crockett [2]
ABC   1 C1:617401110011617 C2:dududuuuudududu M:C   K:Ador     H:LRSZ  T:Colonel Crockett [2]
ABC   1 C1:261722677472602 C2:uududuuuuddddud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Colonel Davidson "CYMRU"
ABC   1 C1:261722677472602 C2:uududuuuuddddud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Colonel Davidson "CYMRU"
ABC   1 C1:042242632767006 C2:duuududuudddudd M:C   K:A      H:BCLRZ T:Colonel David Stewart of Garth's Reel
ABC   1 C1:042242632767006 C2:duuududuudddudd M:C   K:A      H:BCLRZ T:Colonel David Stewart of Garth's Reel
ABC   1 C1:042242632767006 C2:duuududuudddudd M:C   K:A      H:BLRZ  T:Colonel David Stewart of Garth’s Reel
ABC   1 C1:004277754002000 C2:uudddududuudddu M:4/4  K:Dm      H:CLQR  T:Colonel Farquharson of Invercauld
ABC   1 C1:004277754002000 C2:uudddududuudddu M:4/4  K:Dm      H:CLQR  T:Colonel Farquharson of Invercauld
ABC  1246 C1:616630711644534 C2:dudduduudududud M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Colonel Fraser
ABC   1 C1:616630711644534 C2:dudduduudududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Colonel Fraser
ABC   1 C1:616630711644534 C2:dudduduudududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Colonel Fraser
ABC  520 C1:616630711644534 C2:dudduduudududud M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Colonel Fraser
ABC  520 C1:616630711644534 C2:dudduduudududud M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Colonel Fraser
ABC  520 C1:616630711644534 C2:dudduduudududud M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Colonel Fraser
ABC  520 C1:616630711644534 C2:dudduduudududud M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Colonel Fraser
ABC   1 C1:616630711644534 C2:dudduduudududud M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Colonel Fraser
ABC  1246 C1:616630711644534 C2:dudduduudududud M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Colonel Fraser
ABC  520 C1:616630711644534 C2:dudduduudududud M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Colonel Fraser
ABC   1 C1:616631771164453 C2:dudduudduududud M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Colonel Fraser
ABC  320 C1:616630016005616 C2:dudduudududdduu M:C|  K:G      H:RZ   T:Colonel Fraser
ABC  1246 C1:616630711644534 C2:dudduduudududud M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Colonel Fraser
ABC  520 C1:616630711644534 C2:dudduduudududud M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Colonel Fraser
ABC  133 C1:062404621521404 C2:dududuuduududdu M:C   K:G      H:BLR  T:Colonel Fraser of Knocky
ABC  133 C1:062404621521404 C2:dududuuduududdu M:C   K:G      H:BLR  T:Colonel Fraser of Knocky
ABC  272 C1:062404612521404 C2:dududuuduududdu M:C   K:G      H:BCLORUZ T:Colonel Fraser of Knocky
ABC  272 C1:062404612521404 C2:dududuuduududdu M:C   K:G      H:BCLORUZ T:Colonel Fraser of Knocky
ABC   1 C1:062404621521404 C2:dududuuduududdu M:C   K:G      H:BLRZ  T:Colonel Fraser of Knocky
ABC  1246 C1:616603711644534 C2:dudduduudududud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Colonel Fraser" (reel) 1246
ABC  1246 C1:616603711644534 C2:dudduduudududud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Colonel Fraser" (reel) 1246
ABC   1 C1:776166300160050 C2:dddudduududdudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Colonel Fraser's
ABC   2 C1:616630014223076 C2:dudduuduuuddudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Colonel Fraser's
ABC   3 C1:776166300111636 C2:dddudduuuududud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Colonel Fraser's
ABC   4 C1:600530011163616 C2:dduuuududududdu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Colonel Fraser's
ABC   1 C1:616630014223076 C2:dudduuduuuddudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Colonel Fraser’s
ABC   1 C1:616630014223076 C2:dudduuduuuddudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Colonel Fraser’s
ABC   1 C1:616630014223076 C2:dudduuduuuddudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Colonel Fraser’s
ABC   1 C1:616630016002116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Colonel Frazer
ABC   1 C1:616630016002116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Colonel Frazer
ABC   1 C1:616630016002116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Colonel Frazer
ABC   1 C1:616630016002116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Colonel Frazer
ABC  553 C1:616630016002116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Colonel Frazer
ABC  553 C1:616630016002116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Colonel Frazer
ABC  553 C1:616630016002116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Colonel Frazer
ABC   99 C1:616630016002116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Colonel Frazer
ABC   30 C1:616630016002116 C2:dudduuduuududud M:C|  K:G      H:DRZ  T:Colonel Frazer
ABC   1 C1:644534436005302 C2:dududududduuudu M:   K:Gmin     H:LRSZ  T:Colonel Frazer's Reel
ABC   42 C1:600530014007076 C2:dduududduddduud M:C   K:G      H:LZ   T:Colonel Frazier
ABC   42 C1:600530014007076 C2:dduududduddduud M:C   K:G      H:LZ   T:Colonel Frazier
ABC   1 C1:600770022001736 C2:ddduuududddddud M:C   K:G      H:CL   T:Colonel Glenn
ABC   1 C1:600770022001736 C2:ddduuududddddud M:C   K:G      H:CL   T:Colonel Glenn
ABC   1 C1:317022766101111 C2:uuduuddduuuuudd M:6/8  K:Fmaj     H:LR   T:Colonel Graham's Favourite
ABC   1 C1:716764017070201 C2:uuddddddududduu M:C   K:C      H:BCLRZ T:Colonel Hamilton of Pencaitland's Strathspey
ABC   1 C1:716764017070201 C2:uuddddddududduu M:C   K:C      H:BCLRZ T:Colonel Hamilton of Pencaitland's Strathspey
ABC   1 C1:050657036050621 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:Bb      H:BCLRZ T:Colonel Hamilton of Pencaitland's Welcome Home
ABC   1 C1:050657036050621 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:Bb      H:BCLRZ T:Colonel Hamilton of Pencaitland's Welcome Home
ABC   1 C1:253266210400623 C2:ududdduuuduudud M:C   K:G      H:LRSZ  T:Colonel H.F. Campbell
ABC   1 C1:253266210400623 C2:ududdduuuduudud M:C   K:G      H:LRSZ  T:Colonel H.F. Campbell
ABC   1 C1:007700040000006 C2:dduduudududdduu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Colonel H.F. Campbell's Strathspey
ABC   1 C1:007700040000006 C2:dduduudududdduu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Colonel H.F. Campbell's Strathspey
ABC   1 C1:040062362532662 C2:uduudududdduuud M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel H.F.Campbell's Strathspey
ABC   1 C1:040062362532662 C2:uduudududdduuud M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel H.F.Campbell's Strathspey
ABC   1 C1:040062362532662 C2:uduudududdduuud M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel H.F.Campbell's Strathspey
ABC   1 C1:040062362532662 C2:uduudududdduuud M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel H.F.Campbell's Strathspey
ABC   1 C1:040062362532662 C2:uduudududdduuud M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel H.F.Campbell's Strathspey
ABC   1 C1:040062362532662 C2:uduudududdduuud M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel H.F.Campbell's Strathspey
ABC   1 C1:040062362532662 C2:uduudududdduuud M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel H.F.Campbell's Strathspey
ABC 16022 C1:770400623625326 C2:dduduudududdduu M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel H.F.Campbell's Strathspey
ABC   2 C1:040062362532662 C2:uduudududdduuud M:4/4  K:G      H:"BLRZ T:Colonel H.F.Campbell's Strathspey
ABC   0 C1:031100002411030 C2:uuuuduuduuuuudd M:2/4  K:Hp      H:BCLQRSZ T:Colonel H.H. Burney's Farewell to the Gordon Highlanders
ABC   0 C1:        C2:        M:2/4  K:Hp      H:BCRSZ T:Colonel H.H. Burney's Farewell to the Gordon Highlanders
ABC   1 C1:407706216160671 C2:uddduududddduuu M:2/4  K:D      H:CFLQSZ T:Colonel Hope's (of the 1st R.E.V.) Quick Step
ABC 10763 C1:040007070006020 C2:uddduududddduuu M:2/4  K:D      H:BLSZ  T:COLONEL HOPE'S QUICK STEP
ABC  1260 C1:662201110161777 C2:dduuuuuududddud M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Colonel Hopkins
ABC  1260 C1:662201110161777 C2:dduuuuuududddud M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Colonel Hopkins
ABC   1 C1:662201110161777 C2:dduuuuuududddud M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Colonel Hopkins
ABC  1260 C1:662201110161777 C2:dduuuuuududddud M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Colonel Hopkins
ABC  1260 C1:662201110161777 C2:dduuuuuududddud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Colonel Hopkins" (reel) 1260
ABC  1260 C1:662201110161777 C2:dduuuuuududddud M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Colonel Hopkins" (reel) 1260
ABC   0 C1:        C2:        M:6/8  K:       H:C   T:The Colonel is a Lady
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:D      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:G      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:D      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:G      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:D      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:D      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:G      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:D      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:G      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:D      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:G      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:D      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:077115077773771 C2:dduudddddudduuu M:6/8  K:G      H:"BCLZ T:Colonel John Irwin
ABC   3 C1:077115077773061 C2:dduuddddduduuud M:6/8  K:D      H:"BCL  T:Colonel John Irwin
ABC 16004 C1:077115077773061 C2:dduuddddduduuud M:6/8  K:G      H:"CLOQRZ T:Colonel John Irwin
ABC 16004 C1:077115077773061 C2:dduuddddduduuud M:6/8  K:G      H:"CLOQRZ T:Colonel John Irwin
ABC   62 C1:307711507777306 C2:udduuddddduduuu M:6/8  K:Gmaj     H:LRW  T:Colonel John Irwin
ABC  126 C1:077115077773061 C2:dduuddddduduuud M:3/4  K:G      H:"BCLR T:Colonel John Irwin
ABC 16004 C1:077115077773061 C2:dduuddddduduuud M:6/8  K:G      H:"CLOQRZ T:Colonel John Irwin
ABC   1 C1:560077460005560 C2:ddddududdduddud M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Colonel Joshua Chamberlain
ABC   1 C1:560077460005560 C2:ddddududdduddud M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Colonel Joshua Chamberlain
ABC   1 C1:560077460005560 C2:ddddududdduddud M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Colonel Joshua Chamberlain
ABC   1 C1:560077460005560 C2:ddddududdduddud M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Colonel Joshua Chamberlain
ABC   1 C1:560077460005560 C2:ddddududdduddud M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Colonel Joshua Chamberlain
ABC   1 C1:560077460005560 C2:ddddududdduddud M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Colonel Joshua Chamberlain
ABC   1 C1:560077460005560 C2:ddddududdduddud M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Colonel Joshua Chamberlain
ABC   1 C1:560077460005560 C2:ddddududdduddud M:6/8  K:F      H:"CLR  T:Colonel Joshua Chamberlain
ABC   1 C1:070170053355335 C2:uuddudududududu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Colonel L. Stewart's Reel
ABC   1 C1:070170053355335 C2:uuddudududududu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Colonel L. Stewart's Reel
ABC   1 C1:070170053355335 C2:uuddudududududu M:4/4  K:G      H:CFLRZ T:Colonel L. Stewart's Reel
ABC   1 C1:070170053355335 C2:uuddudududududu M:4/4  K:G      H:CFLRZ T:Colonel L. Stewart's Reel
ABC   1 C1:064664412446646 C2:dudduduuududdud M:C|  K:Gmin     H:BLRZ  T:Colonel Macbain’s Reel
ABC  134 C1:244664412446646 C2:uududduduuududd M:C|  K:G      H:BLR  T:Colonel MacBean
ABC  134 C1:244664412446646 C2:uududduduuududd M:C|  K:G      H:BLR  T:Colonel MacBean
ABC  379 C1:244664412446646 C2:uududduduuududd M:C|  K:G      H:BCLORUZ T:Colonel Macbean
ABC  379 C1:244664412446646 C2:uududduduuududd M:C|  K:G      H:BCLORUZ T:Colonel Macbean
ABC  379 C1:244664412446646 C2:uududduduuududd M:C|  K:G      H:BCLORUZ T:Colonel Macbean
ABC   5 C1:244664412446646 C2:uududduduuududd M:C|  K:Gmin     H:BLRZ  T:Colonel MacBean
ABC   1 C1:244664412446646 C2:uududduduuududd M:C|  K:Gmin     H:BLRZ  T:Colonel MacBean
ABC   1 C1:600730270442644 C2:dduududududdddu M:C|  K:Edor     H:LRSZ  T:Colonel MacDonell's Strathspey
ABC   1 C1:600730270442644 C2:dduududududdddu M:C|  K:Edor     H:LRSZ  T:Colonel MacDonell's Strathspey
ABC   1 C1:306040303060304 C2:dduuudduddduddu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Colonel MacDougall of Dunolly's
ABC   1 C1:306040303060304 C2:dduuudduddduddu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Colonel MacDougall of Dunolly's
ABC   1 C1:306040303060304 C2:dduuudduddduddu M:C   K:HP      H:CLQS  T:Colonel MacDougall of Dunolly's
ABC   1 C1:217650311176340 C2:uudduduuudduduu M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Colonel MacLeod
ABC   1 C1:217650311176340 C2:uudduduuudduduu M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Colonel MacLeod
ABC   1 C1:217650311176340 C2:uudduduuudduduu M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Colonel MacLeod
ABC   1 C1:217650311176340 C2:uudduduuudduduu M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Colonel MacLeod
ABC   1 C1:217650311176340 C2:uudduduuudduduu M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Colonel MacLeod
ABC   1 C1:217650311176340 C2:uudduduuudduduu M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Colonel MacLeod
ABC   1 C1:217650311176340 C2:uudduduuudduduu M:C|  K:A      H:"LRSZ T:Colonel MacLeod
ABC   29 C1:644264416442644 C2:dududududududud M:C   K:E      H:L   T:Colonel McBain
ABC   29 C1:644264416442644 C2:dududududududud M:C   K:E      H:L   T:Colonel McBain
ABC   29 C1:644264416442644 C2:dududududududud M:C   K:E      H:L   T:Colonel McBain
ABC  135 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:E      H:BLR  T:Colonel McBain
ABC  135 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:E      H:BLR  T:Colonel McBain
ABC   1 C1:724466467244664 C2:duududdudduudud M:4/4  K:Em      H:CLQR  T:Colonel McBain
ABC   1 C1:724466467244664 C2:duududdudduudud M:4/4  K:Em      H:CLQR  T:Colonel McBain
ABC  303 C1:244664672446646 C2:uududduddududdu M:C   K:Am      H:BFLRZ T:Colonel McBain
ABC   1 C1:774427744377442 C2:ddududdududdudu M:C|  K:Edor     H:DHRZ  T:Colonel McBain
ABC   1 C1:007122671777112 C2:duuudduddduuudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Colonel McBain
ABC   1 C1:774427744177442 C2:ddududdududdudu M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Colonel McBain
ABC   2 C1:644264616442641 C2:dududududududuu M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Colonel McBain
ABC   3 C1:772356602723656 C2:dduuddduduudddu M:4/4  K:Cmaj     H:LR   T:Colonel McBain
ABC   1 C1:244664412446646 C2:uududduduuududd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Colonel McBain
ABC   3 C1:244664672446646 C2:uududduddududdu M:C   K:C      H:BLRZ  T:Colonel McBain
ABC   6 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:Emin     H:BLRZ  T:Colonel McBain
ABC   74 C1:774427744377442 C2:ddududdududdudu M:C|  K:Edor     H:DHRZ  T:Colonel McBain
ABC   74 C1:774427744377442 C2:ddududdududdudu M:C|  K:Edor     H:DHRZ  T:Colonel McBain
ABC   2 C1:241164412411644 C2:uduududuuduudud M:C|  K:Emin     H:BLRZ  T:Colonel McBain
ABC   1 C1:007106110063662 C2:duduududdududuu M:4/4  K:Ddor     H:LQRS  T:Colonel McBain
ABC   43 C1:644264416442644 C2:dududududududud M:C   K:E      H:LZ   T:Colonel McBain
ABC   43 C1:644264416442644 C2:dududududududud M:C   K:E      H:LZ   T:Colonel McBain
ABC   74 C1:774427744377442 C2:ddududdududdudu M:C|  K:Edor     H:DHRZ  T:Colonel McBain
ABC   74 C1:774427744377442 C2:ddududdududdudu M:C|  K:Edor     H:DHRZ  T:Colonel McBain
ABC   1 C1:104620036026070 C2:duduududdududuu M:C|  K:Amix     H:"CLRZ T:Colonel McBain's Fancy
ABC   1 C1:104620036026070 C2:duduududdududuu M:C|  K:Amix     H:"CLRZ T:Colonel McBain's Fancy
ABC   1 C1:046200360260703 C2:uduududdududuud M:C|  K:Amix     H:LRZ  T:Colonel McBain's Fancy
ABC   1 C1:046200360260703 C2:uduududdududuud M:C|  K:Amix     H:LRZ  T:Colonel McBain's Fancy
ABC   66 C1:644211676442116 C2:duduuuddduduuud M:4/4  K:D      H:LRS  T:Colonel McBain's Reel (#262)
ABC   66 C1:644211676442116 C2:duduuuddduduuud M:4/4  K:D      H:LRS  T:Colonel McBain's Reel (#262)
ABC   66 C1:644211676442116 C2:duduuuddduduuud M:4/4  K:D      H:LRS  T:Colonel McBain's Reel (#262)
ABC 10902 C1:064664412446646 C2:dudduduuududdud M:C|  K:Gm      H:BFLRZ T:COLONEL McBAIN'S REEL
ABC   4 C1:644211676442116 C2:duduuuddduduuud M:4/4  K:Edor     H:LRSZ  T:Colonel McBain's Reel
ABC   3 C1:644211676442116 C2:duduuuddduduuud M:4/4  K:E      H:LRSZ  T:Colonel McBain's Reel
ABC   1 C1:644260276442602 C2:dudududdududuud M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Colonel McBain’s
ABC   1 C1:201211776767000 C2:uuuuudddddduuuu M:C   K:A      H:LRSZ  T:Colonel McDonald of Lochgarie's
ABC   1 C1:201211776767000 C2:uuuuudddddduuuu M:C   K:A      H:LRSZ  T:Colonel McDonald of Lochgarie's
ABC   1 C1:000171160000050 C2:uduudduuduuduuu M:C   K:Bb      H:"BLZ  T:Colonel McDowell's March
ABC   1 C1:000171160000050 C2:uduudduuduuduuu M:C   K:D      H:"BLVZ T:Colonel McDowell's March
ABC  1180 C1:030000010100000 C2:uuuuuuddddduuuu M:C   K:D      H:ILQZ  T:Colonel McLean's March.
ABC   1 C1:111161672261662 C2:uuuududduududdu M:C|  K:G      H:RZ   T:Colonel McRory's
ABC  242 C1:111161672261662 C2:uuuududduududdu M:C|  K:G      H:RZ   T:Colonel McRory's
ABC  242 C1:111161672261662 C2:uuuududduududdu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Colonel McRory's
ABC  242 C1:111161672261662 C2:uuuududduududdu M:C|  K:G      H:HRZ  T:Colonel McRory's
ABC 10628 C1:111161672261662 C2:uuuududduududdu M:C|  K:G      H:RZ   T:Colonel McRory's
ABC  242 C1:111161672261662 C2:uuuududduududdu M:C|  K:G      H:RZ   T:Colonel McRory's
ABC   1 C1:046217650000253 C2:uduuddduudduduu M:C   K:Dmix     H:LRSZ  T:Colonel Mercer of Aldie's
ABC   1 C1:046217650000253 C2:uduuddduudduduu M:C   K:Dmix     H:LRSZ  T:Colonel Mercer of Aldie's
ABC   1 C1:056431234651056 C2:dudddduduuduuuu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Colonel Mike
ABC   1 C1:056431234651056 C2:dudddduduuduuuu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Colonel Mike
ABC  136 C1:676775026767711 C2:dddddduddddduud M:C   K:D      H:BLR  T:Colonel Montgomery
ABC  136 C1:676775026767711 C2:dddddduddddduud M:C   K:D      H:BLR  T:Colonel Montgomery
ABC   1 C1:006700670071010 C2:ddddduuuddddddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Colonel Montgomery
ABC   1 C1:006700670071010 C2:ddddduuuddddddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Colonel Montgomery
ABC   1 C1:676775026767711 C2:dddddduddddduud M:C   K:D      H:BLRZ  T:Colonel Montgomery
ABC   1 C1:676775026767711 C2:dddddduddddduud M:C   K:D      H:BLRZ  T:Colonel Montgomery
ABC   31 C1:101177270121711 C2:duudduduuuduuud M:C   K:F      H:LRSZ  T:Colonel Montgomery's Strathspey
ABC   31 C1:101177270121711 C2:duudduduuuduuud M:C   K:F      H:LRSZ  T:Colonel Montgomery's Strathspey
ABC   2 C1:101177270121711 C2:duudduduuuduuud M:C   K:F      H:LRSZ  T:Colonel Montgomery's Strathspey
ABC   2 C1:101177270121711 C2:duudduduuuduuud M:C   K:F      H:LRSZ  T:Colonel Montgomery's Strathspey
ABC   31 C1:101177270121711 C2:duudduduuuduuud M:C   K:F      H:LRSZ  T:Colonel Montgomery's Strathspey
ABC   3 C1:101177270121711 C2:duudduduuuduuud M:C   K:F      H:LRSZ  T:Colonel Montgomery's Strathspey
ABC   1 C1:662605711100061 C2:ddududuuuduudud M:C   K:G      H:"CLZ  T:Colonel Noel's Fancy
ABC   7 C1:050377710770000 C2:duddduddudddddd M:C   K:F      H:LZ   T:Colonel O'Hara
ABC   1 C1:050377710600050 C2:dudddududdddddd M:C   K:G      H:LRSZ  T:Colonel O'Hara
ABC   1 C1:171711170114171 C2:ududuuuduududud M:6/8  K:G      H:L   T:Colonel Pickering's March to Lexington
ABC   1 C1:062206230532062 C2:duuduuduuduuudd M:4/4  K:C      H:FLQSZ T:Colonel Reid's March
ABC   1 C1:060117660067622 C2:duudddudduudddu M:6/8  K:A      H:LQW  T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:770006000101070 C2:ddduudddudduudd M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:770006000101070 C2:ddduudddudduudd M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:770006000101070 C2:ddduudddudduudd M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:060117660067622 C2:duudddudduudddu M:6/8  K:A      H:"BLQRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:060117660067622 C2:duudddudduudddu M:6/8  K:A      H:"BLRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:060117660067622 C2:duudddudduudddu M:6/8  K:A      H:"BLRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:060117660067622 C2:duudddudduudddu M:6/8  K:A      H:"BLRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:060117660067622 C2:duudddudduudddu M:6/8  K:A      H:"BLQRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:770601176600676 C2:ddduudddudduudd M:6/8  K:A      H:"BLRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:770601176600676 C2:ddduudddudduudd M:6/8  K:A      H:"BLRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:770601176600676 C2:ddduudddudduudd M:6/8  K:A      H:"BLRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:770601176600676 C2:ddduudddudduudd M:6/8  K:A      H:"BLRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:770601176600676 C2:ddduudddudduudd M:6/8  K:A      H:"BLRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:770601176600676 C2:ddduudddudduudd M:6/8  K:A      H:"BLRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:770601176600676 C2:ddduudddudduudd M:6/8  K:A      H:"BLRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:060117660067622 C2:duudddudduudddu M:6/8  K:A      H:"BLQRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   3 C1:060117660067622 C2:duudddudduudddu M:6/8  K:A      H:"BLRZ T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   2 C1:060117660067622 C2:duudddudduudddu M:6/8  K:A      H:BLRZ  T:Colonel Ridley's Quickstep
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Colonel Roberston (Bagpipes) [By Harmon of Meneldor]
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:LR   T:Colonel Robertson [1]
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:LR   T:Colonel Robertson [1]
ABC   1 C1:366522360071211 C2:uddddduuuuudduu M:C   K:Edor     H:BLRZ  T:Colonel Robertson [2]
ABC  137 C1:366522360071211 C2:uddddduuuuudduu M:C   K:D      H:BLR  T:Colonel Robertson
ABC  137 C1:366522360071211 C2:uddddduuuuudduu M:C   K:D      H:BLR  T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:060707050003060 C2:dddduddududdddu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:060707050003060 C2:dddduddududdddu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:060707050003060 C2:dddduddududdddu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Colonel Robertson
ABC  035 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:BLRUZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:677503662707677 C2:dddduddududdddu M:6/8  K:D      H:"BLZ  T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:D      H:"BLRZ T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:606503662707606 C2:dddduddududdddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:606503662707606 C2:dddduddududdddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:606503662707606 C2:dddduddududdddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:775036627076775 C2:ddduddududdddud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Colonel Robertson
ABC   2 C1:627076775037200 C2:duududddduduudd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:366522360071211 C2:uddddduuuuudduu M:C   K:Edor     H:BLRZ  T:Colonel Robertson
ABC   1 C1:442644277110200 C2:duudduudduuuudu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Colonel Robertson of Lawers
ABC   1 C1:051027073024226 C2:ududududuuudddu M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Colonel Robertson of Strewan's Welcome Home
ABC   1 C1:073052064661073 C2:ududdudduududuu M:6/8  K:Emin     H:BCLRZ T:Colonel Robertson of Strewan's Welcome Home
ABC   1 C1:073052064661073 C2:ududdudduududuu M:6/8  K:E      H:BCLRZ T:Colonel Robertson of Strewan's Welcome Home
ABC   1 C1:000000710040001 C2:duduuuddddduuuu M:C   K:Edor     H:"CLRSZ T:Colonel Robertson's Strathspey
ABC   1 C1:000000710040001 C2:duduuuddddduuuu M:C   K:Edor     H:"CLRSZ T:Colonel Robertson's Strathspey
ABC   1 C1:000000710040001 C2:duduuuddddduuuu M:C   K:Edor     H:"CLRSZ T:Colonel Robertson's Strathspey
ABC   1 C1:046166271111616 C2:ududduduuuududd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Colonel Rodgers' Favourite
ABC   2 C1:116176730174100 C2:uududdduuduuddd M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Colonel Rodgers' Favourite
ABC   3 C1:304616663111161 C2:uududdduuuuudud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Colonel Rodgers' Favourite
ABC   1 C1:371677716004421 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:RZ   T:Colonel Rodney
ABC   1 C1:100044220371677 C2:duduuududdddudu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Colonel Rodney
ABC   1 C1:100044220371677 C2:duduuududdddudu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Colonel Rodney
ABC  1263 C1:371677716000442 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Colonel Rodney
ABC   3 C1:600442113716777 C2:duduuuududdddud M:4/4  K:A      H:RSZ  T:Colonel Rodney?
ABC   3 C1:600442113716777 C2:duduuuududdddud M:4/4  K:A      H:RSZ  T:Colonel Rodney?
ABC  531 C1:371677716000442 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:BCFLORWZ T:Colonel Rodney
ABC  531 C1:371677716000442 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:BCFLORWZ T:Colonel Rodney
ABC  1134 C1:371677716000442 C2:ududdddududuuud M:4/4  K:A      H:BLR  T:Colonel Rodney
ABC   1 C1:371677716000442 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:LRSZ  T:Colonel Rodney
ABC   2 C1:600442113716777 C2:duduuuududdddud M:4/4  K:A      H:LRZ  T:Colonel Rodney
ABC   97 C1:600442203716777 C2:duduuududdddudu M:4/4  K:A      H:LRZ  T:Colonel Rodney
ABC   97 C1:600442203716777 C2:duduuududdddudu M:4/4  K:A      H:LRZ  T:Colonel Rodney
ABC  1263 C1:371677716000442 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Colonel Rodney
ABC  541 C1:371677716004421 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:RZ   T:Colonel Rodney
ABC  541 C1:371677716004421 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:RZ   T:Colonel Rodney
ABC   25 C1:600442203716777 C2:duduuududdddudu M:4/4  K:A      H:LRZ  T:Colonel Rodney
ABC   25 C1:600442203716777 C2:duduuududdddudu M:4/4  K:A      H:LRZ  T:Colonel Rodney
ABC  531 C1:371677716000442 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:BCFLORWZ T:Colonel Rodney
ABC   1 C1:371677716000442 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:LRSZ  T:Colonel Rodney
ABC   2 C1:600442113716777 C2:duduuuududdddud M:4/4  K:A      H:RZ   T:Colonel Rodney
ABC  1263 C1:371677716000442 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Colonel Rodney
ABC  541 C1:371677716004421 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:RZ   T:Colonel Rodney
ABC  531 C1:371677716000442 C2:ududdddududuuud M:C|  K:A      H:BCFLORWZ T:Colonel Rodney
ABC   1 C1:371677716000442 C2:ududdddududuuud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Colonel Rodney's
ABC   2 C1:600442643770777 C2:dududuudddddudu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Colonel Rodney's
ABC   3 C1:600044211371677 C2:duduuuududdddud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Colonel Rodney's
ABC   4 C1:371677716000442 C2:ududdddududuuud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Colonel Rodney's
ABC   1 C1:046166271111616 C2:ududduduuuududd M:2/2  K:G      H:DLRZ  T:Colonel Roger
ABC   31 C1:046166271111616 C2:ududduduuuududd M:2/2  K:G      H:DLRZ  T:Colonel Roger
ABC   1 C1:226166271111616 C2:uududduduuuudud M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Colonel Rogers
ABC   1 C1:046166271111616 C2:ududduduuuududd M:4/4  K:G      H:DLSZ  T:Colonel Rogers
ABC   1 C1:046166271111616 C2:ududduduuuududd M:4/4  K:G      H:DLSZ  T:Colonel Rogers
ABC   1 C1:226166271111616 C2:uududduduuuudud M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Colonel Rogers
ABC   1 C1:001771026011001 C2:udduuduuudduudu M:6/8  K:G      H:"S   T:Colonel Sanders' March
ABC  271 C1:001771026011001 C2:udduuduuudduudu M:6/8  K:G      H:"S   T:Colonel Sanders' March
ABC  271 C1:001771026011001 C2:udduuduuudduudu M:6/8  K:G      H:"S   T:Colonel Sanders' March
ABC  271 C1:001771026011001 C2:udduuduuudduudu M:6/8  K:G      H:"S   T:Colonel Sanders' March
ABC   23 C1:600053261600211 C2:dduududuuududdu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Colonel's Delight
ABC   23 C1:600053261600211 C2:dduududuuududdu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Colonel's Delight
ABC   23 C1:600053261600211 C2:dduududuuududdu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Colonel's Delight
ABC   1 C1:600053261600211 C2:dduududuuududdu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Colonel's Delight
ABC   1 C1:600053261600211 C2:dduududuuududdu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Colonel's Delight
ABC   23 C1:600053261600211 C2:dduududuuududdu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Colonel's Delight
ABC   1 C1:000200641411000 C2:uduuduuduuuuudd M:C|  K:F      H:BLSZ  T:the Colonel's Health
ABC  506 C1:141100070111113 C2:uduuduuuuuddudu M:4/4  K:F      H:LOQSZ T:Colonel's Health. (p)1703.PLFD1.506, The
ABC  506 C1:141100070111113 C2:uduuduuuuuddudu M:4/4  K:F      H:LOQSZ T:Colonel's Health,The. (p)1703.PLFD.506
ABC  506 C1:141100070111113 C2:uduuduuuuuddudu M:4/4  K:F      H:LOQSZ T:Colonel's Health,The. (p)1703.PLFD.506
ABC   1 C1:417320027770500 C2:duduuudddddudud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Colonel Sinclair "CYMRU"
ABC   1 C1:417320027770500 C2:duduuudddddudud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Colonel Sinclair "CYMRU"
ABC   1 C1:417320027770500 C2:duduuudddddudud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Colonel Sinclair "CYMRU"
ABC   1 C1:727076070301720 C2:dudddduududddud M:C   K:D      H:CLRSZ T:Colonel Smith's Lament
ABC   1 C1:727076070301720 C2:dudddduududddud M:C   K:D      H:CLRSZ T:Colonel Smith's Lament
ABC   1 C1:300404277400677 C2:uududduddddddud M:6/8  K:D      H:"CLRSZ T:The Colonel's Quickstep
ABC   1 C1:300404277400677 C2:uududduddddddud M:6/8  K:D      H:"CLRSZ T:The Colonel's Quickstep
ABC   1 C1:300404277400677 C2:uududduddddddud M:6/8  K:D      H:"CLRSZ T:The Colonel's Quickstep
ABC   1 C1:300404277400677 C2:uududduddddddud M:6/8  K:D      H:"CLRSZ T:The Colonel's Quickstep
ABC   1 C1:300404277400677 C2:uududduddddddud M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:The Colonel's Quickstep
ABC   1 C1:300404277400677 C2:uududduddddddud M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:The Colonel's Quickstep
ABC   1 C1:300404277400677 C2:uududduddddddud M:6/8  K:D      H:"CLRSZ T:The Colonel's Quickstep (For Col M Murial Gibson)
ABC   1 C1:506020663270500 C2:dduuududuudddud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Colonel Stuart of Garth
ABC   1 C1:506020663270500 C2:dduuududuudddud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Colonel Stuart of Garth
ABC   1 C1:506020663270500 C2:dduuududuudddud M:C   K:HP      H:CLQS  T:Colonel Stuart of Garth
ABC  130 C1:110662111115661 C2:uudduuuuuuddduu M:9/8  K:G      H:BLQZ  T:Colonel,The. JJo3.130
ABC  138 C1:053300246536253 C2:uduuddudududuud M:C   K:C      H:BLR  T:Colonel Thornton
ABC  138 C1:053300246536253 C2:uduuddudududuud M:C   K:C      H:BLR  T:Colonel Thornton
ABC   1 C1:000404020604060 C2:udududddudududu M:4/4  K:Em      H:CLQR  T:Colonel Thornton
ABC   1 C1:000404020604060 C2:udududddudududu M:4/4  K:Em      H:CLQR  T:Colonel Thornton
ABC   97 C1:301200277631615 C2:duuuddduudududu M:C|  K:ADor     H:ALRS  T:Colonel Thornton
ABC   97 C1:301200277631615 C2:duuuddduudududu M:C|  K:ADor     H:ALRS  T:Colonel Thornton
ABC  291 C1:053300246536253 C2:uduuddudududuud M:C   K:A      H:BCLORUZ T:Colonel Thornton
ABC  291 C1:053300246536253 C2:uduuddudududuud M:C   K:A      H:BCLORUZ T:Colonel Thornton
ABC   1 C1:301200277631615 C2:duuuddduudududu M:4/4  K:Amin     H:LR   T:Colonel Thornton
ABC   1 C1:053300246536253 C2:uduuddudududuud M:C   K:C      H:BLRZ  T:Colonel Thornton
ABC   2 C1:301200277631615 C2:duuuddduudududu M:C|  K:Ador     H:ALRSZ T:Colonel Thornton
ABC   1 C1:053300246536253 C2:uduuddudududuud M:C   K:C      H:BLRZ  T:Colonel Thornton
ABC   1 C1:026211336447201 C2:uduuuuddudduudu M:C|  K:F      H:BLRZ  T:Colonel Wemyss [1]
ABC  139 C1:026211336447201 C2:uduuuuddudduudu M:C|  K:F      H:BLR  T:Colonel Wemyss
ABC  139 C1:026211336447201 C2:uduuuuddudduudu M:C|  K:F      H:BLR  T:Colonel Wemyss
ABC   1 C1:026211336447201 C2:uduuuuddudduudu M:C|  K:F      H:BLRZ  T:Colonel Wemyss
ABC   1 C1:110017600200176 C2:uuudduudduuuddd M:4/4  K:C      H:CLQR  T:Colonel W. Marshall of the 79th Regiment of Foot
ABC   1 C1:110017600200176 C2:uuudduudduuuddd M:4/4  K:C      H:CLQR  T:Colonel W. Marshall of the 79th Regiment of Foot
ABC   1 C1:176217651166661 C2:udduudduuuddddd M:C   K:C      H:LRSZ  T:Colonel W. Marshall of the 79th Regiment of Foot
ABC   1 C1:176217651166661 C2:udduudduuuddddd M:C   K:C      H:LRSZ  T:Colonel W. Marshall of the 79th Regiment of Foot
ABC  3068 C1:176217600005116 C2:udduudduuuddddd M:C   K:C      H:BCFLORVZ T:Colonel W. Marshall of the 79th Regiment of Foot
ABC   30 C1:452677167730100 C2:uuuddduddduuduu M:2/4  K:Dmaj     H:CLOSZ T:Colonne
ABC   36 C1:677367715655116 C2:ddduddduddduuud M:2/4  K:Bbmaj    H:CLOSZ T:Colonne
ABC   37 C1:566045064060745 C2:ddduududduudddd M:2/4  K:Dmaj     H:CLOSZ T:Colonne
ABC   65 C1:011177771053011 C2:uuudddduduuuudd M:6/8  K:C      H:LQ   T:Colonne de la Gavre
ABC   1 C1:000100010777116 C2:uuddduuduuudduu M:2/4  K:G      H:LZ   T:Colonne "Le marchant de Smyrne"
ABC  225 C1:177760000011000 C2:udddduuuudddddu M:2/4  K:Gm      H:ACLOQSWZ T:Coloradina (CT 499)
ABC   1 C1:760707110000201 C2:dddduuuudddduuu M:4/4  K:C      H:L   T:Colorado Trail
ABC   1 C1:760707110000201 C2:dddduuuudddduuu M:4/4  K:C      H:L   T:Colorado Trail
ABC   1 C1:760707110000201 C2:dddduuuudddduuu M:4/4  K:C      H:L   T:Colorado Trail
ABC   1 C1:001767030000010 C2:uddduuuuddddduu M:C|  K:G      H:"LR  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:001767030000010 C2:uddduuuuddddduu M:C|  K:G      H:"LR  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:001767030000010 C2:uddduuuuddddduu M:C|  K:G      H:"LR  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:001767030000010 C2:uddduuuuddddduu M:C|  K:G      H:"LR  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:067300110776000 C2:dduuuddduuudddu M:2/4  K:G      H:"BDLORZ T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:067300110776000 C2:dduuuddduuudddu M:2/4  K:G      H:"BDLORZ T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:067300110776000 C2:dduuuddduuudddu M:2/4  K:G      H:"BDLORZ T:Colored Aristocracy
ABC  3010 C1:000607030000001 C2:dduuuudddduuudd M:4/4  K:G      H:"CLOQR T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:000067030000010 C2:dduuuudddduuudd M:C|  K:G      H:"CRZ  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:000067030000010 C2:dduuuudddduuudd M:C|  K:G      H:"CRZ  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:000067030000010 C2:dduuuudddduuudd M:C|  K:G      H:"CRZ  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:000067030000010 C2:dduuuudddduuudd M:C|  K:G      H:"CRZ  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:001767030000001 C2:uddduuuudddduuu M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:001767030000001 C2:uddduuuudddduuu M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:001767030000001 C2:uddduuuudddduuu M:2/4  K:G      H:"LORZ T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:001767030000010 C2:uddduuuudddduuu M:C   K:E      H:LRZ  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:001767030000010 C2:uddduuuudddduuu M:C   K:E      H:LRZ  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:001767030000010 C2:uddduuuudddduuu M:C   K:E      H:LRZ  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:007167030000001 C2:dudduuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"LR  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:007167030000001 C2:dudduuuudddduuu M:4/4  K:A      H:"LR  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:007157040000001 C2:dudduuuudddduuu M:4/4  K:D      H:"LR  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:007167030000001 C2:dudduuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"LRV  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:007167030000001 C2:dudduuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"LR  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:007167030000001 C2:dudduuuudddduuu M:4/4  K:A      H:"LR  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:007157040000001 C2:dudduuuudddduuu M:4/4  K:D      H:"LR  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:007167030000001 C2:dudduuuudddduuu M:4/4  K:G      H:"LRV  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:001767030000010 C2:uddduuuuddddduu M:C|  K:G      H:"L   T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:001767030000010 C2:uddduuuudddduuu M:C   K:Emin     H:LRZ  T:Colored Aristocracy
ABC   19 C1:120006717300117 C2:uudduduuudduudd M:2/4  K:A      H:"LRS  T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:001767030000010 C2:uddduuuudddduuu M:C   K:E      H:LRZ  T:Colored Aristocracy
ABC   19 C1:120006717300117 C2:uudduduuudduudd M:2/4  K:A      H:"LRS  T:Colored Aristocracy
ABC   52 C1:001767030000010 C2:uddduuuuddddduu M:C|  K:G      H:"LR  T:Colored Aristocracy
ABC  3010 C1:000607030000001 C2:dduuuudddduuudd M:4/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Colored Aristocracy
ABC   1 C1:005126730053711 C2:duuddududuuuudd M:2/4  K:G      H:"L   T:Colored Aristrocracy
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Color my World by Chicago (2:37)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Color Of The Wind Strings (3:02)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Color Of The Wind Vanessa Williams Woodwind Solo (2:30)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Color Of The Wind - Vanessa Williams Woodwind Solo With Lute Accompaniment (2:51)
ABC   1 C1:006600022000006 C2:dduudduuuuduudd M:4/4  K:E      H:L   T:Colors
ABC   1 C1:006600022000006 C2:dduudduuuuduudd M:4/4  K:E      H:L   T:Colors
ABC   1 C1:006600022000006 C2:dduudduuuuduudd M:4/4  K:E      H:L   T:Colors
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Colors of the Wind
ABC   1 C1:300002727000027 C2:uudududududdddd M:4/4  K:A      H:CLQR  T:The Colosseum
ABC   1 C1:300002727000027 C2:uudududududdddd M:4/4  K:A      H:CLQR  T:The Colosseum
ABC   1 C1:000027270000272 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Colosseum
ABC 142104 C1:000027270000272 C2:udududududddddd M:C   K:A      H:BLQRZ T:the COLOSSEUM
ABC   1 C1:000027270000272 C2:udududududddddd M:C|  K:A      H:BFLZ  T:the COLOSSEUM
ABC   1 C1:000027270000272 C2:udududududddddd M:C   K:A      H:LRSZ  T:Colosseum, The
ABC   9 C1:000027270000272 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Colosseum
ABC   9 C1:000027270000272 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Colosseum
ABC   9 C1:000027270000272 C2:udududududddddd M:4/4  K:A      H:"LRS  T:Colosseum
ABC   1 C1:000027270000272 C2:udududududddddd M:C   K:A      H:LRSZ  T:Colosseum, The
ABC   1 C1:001100660007026 C2:uuudddduuuddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Coloured Aristocracy
ABC   1 C1:000067120000010 C2:dduuuuuddddduuu M:4/4  K:G      H:LQRWZ T:Coloured Aristocracy
ABC  114 C1:000067120000010 C2:dduuuuuddddduuu M:4/4  K:G      H:LQRWZ T:Coloured Aristocracy
ABC   68 C1:001100660007026 C2:uuudddduuuddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Coloured Aristocracy
ABC   68 C1:001100660007026 C2:uuudddduuuddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Coloured Aristocracy
ABC   68 C1:001100660007026 C2:uuudddduuuddudd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Coloured Aristocracy
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Colours/Dance (harp) (4:18)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Colours/Dance (lute) (4:15)
ABC  205 C1:265356232777232 C2:uddudduuuddduuu M:6/8  K:Amaj     H:CLRZ  T:The Colours of Autumn Jig
ABC  205 C1:265356232777232 C2:uddudduuuddduuu M:6/8  K:Amaj     H:CLRZ  T:The Colours of Autumn Jig
ABC   1 C1:000777771166007 C2:ddddduudddduudd M:4/4  K:Bb      H:LRS  T:Colpie's Hornpipe [2]
ABC  140 C1:115560556532605 C2:uuudduddudududu M:C   K:G      H:BCLR  T:Colquhalzie Fir Trees
ABC  140 C1:115560556532605 C2:uuudduddudududu M:C   K:G      H:BCLR  T:Colquhalzie Fir Trees
ABC   1 C1:060011005560000 C2:duuudduddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Colquhalzie Fir Trees
ABC   1 C1:060011005560000 C2:duuudduddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Colquhalzie Fir Trees
ABC  3039 C1:001100556000005 C2:uuudduddudududu M:C   K:G      H:BCLQRZ T:COLQUHALZIE FIR TREES
ABC   1 C1:115560556532605 C2:uuudduddudududu M:C   K:G      H:BCLRZ T:Colquhalzie Fir Trees
ABC   1 C1:011027661051261 C2:uuuddduduuduudu M:6/8  K:D      H:L   T:Colr. Archd. Campbells Quick Step.
ABC  0166 C1:011027661051261 C2:uuuddduduuduudu M:6/8  K:D      H:ILQZ  T:Colr. Archd. Campbells Quick Step.
ABC  166 C1:011027661051261 C2:uuuddduduuduudu M:6/8  K:D      H:FILQZ T:Colr. Archd. Campbells Quick Step.
ABC  202 C1:060117660067622 C2:duudddudduudddu M:6/8  K:A      H:BCFLRVZ T:Col. Ridley's Quick March
ABC   1 C1:060117660067622 C2:duudddudduudddu M:6/8  K:A      H:BCLRZ T:Col. Ridley's Quick March
ABC   1 C1:060117660067622 C2:duudddudduudddu M:6/8  K:A      H:BCLRZ T:Col. Ridley's Quick March
ABC   52 C1:051027073024226 C2:ududududuuudddu M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Col. Robertson of Strewan's Welcome Home
ABC   52 C1:051027073024226 C2:ududududuuudddu M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Col. Robertson of Strewan's Welcome Home
ABC   1 C1:073025051027073 C2:ududududududuuu M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Col. Robertson of Strewan's Welcome Home
ABC   1 C1:073025051027073 C2:ududududududuuu M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Col. Robertson of Strewan's Welcome Home
ABC   93 C1:051027073024226 C2:ududududuuudddu M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Col. Robertson of Strewan's Welcome Home
ABC   1 C1:051027073024226 C2:ududududuuudddu M:6/8  K:D      H:CLRSZ T:Col. Robertson of Strewan's Welcome Home
ABC 10342 C1:000000710040001 C2:duduuuddddduuuu M:C   K:Em      H:BFLRZ T:COL: ROBERTSON'S STRATHSPEY
ABC   1 C1:600044211371677 C2:duduuuududdddud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Col. Rodney’s Glory
ABC  1102 C1:030602051777020 C2:udududdduddduuu M:2/4  K:F      H:BFL  T:COL. STEWART'S QUICK-STEP
ABC   1 C1:000006000006010 C2:dduududuuududdd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Coltbridge
ABC   1 C1:000006000006010 C2:dduududuuududdd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Coltbridge
ABC   1 C1:000006000006010 C2:dduududuuududdd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Coltbridge
ABC   1 C1:006006115005006 C2:dduududuuududdd M:6/8  K:D      H:"BCLORZ T:Coltbridge
ABC   1 C1:006006115005006 C2:dduududuuududdd M:6/8  K:D      H:"BCLORZ T:Coltbridge
ABC   1 C1:006006115005006 C2:dduududuuududdd M:6/8  K:D      H:"BCLORZ T:Coltbridge
ABC   1 C1:006006115005006 C2:dduududuuududdd M:6/8  K:D      H:"BCLORZ T:Coltbridge
ABC   1 C1:006006115005006 C2:dduududuuududdd M:6/8  K:D      H:"BCLORZ T:Coltbridge
ABC   1 C1:000006000006010 C2:dduududuuududdd M:6/8  K:D      H:CILR  T:Coltbridge
ABC   1 C1:006006115005006 C2:dduududuuududdd M:6/8  K:D      H:"BCLORZ T:Coltbridge
ABC   2 C1:006006115005006 C2:dduududuuududdd M:6/8  K:D      H:"BCLORZ T:Coltbridge
ABC   1 C1:020302010101602 C2:uduuuududuuduud M:3/4  K:G      H:ACILORS T:Colterom
ABC  598 C1:116232171277700 C2:uududuuduuddddd M:3/4  K:Fmaj     H:B   T:Colterom
ABC  327 C1:272700002727377 C2:udududududddddd M:3/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Col. Thornton's March. JaW.326
ABC 10324 C1:272700002727377 C2:udududududddddd M:3/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Col. Thornton's March. JaW.326
ABC  326 C1:272700002727377 C2:udududududddddd M:3/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Col. Thornton’s March. JaW.326
ABC  342 C1:000500050006020 C2:dududuuuduuuddu M:C   K:G      H:ACHOQRSZ T:Coltin's Slow March,aka. JaW.341
ABC 10340 C1:000500050006020 C2:dududuuuduuuddu M:C   K:G      H:ABCFLOQRSZ T:Coltin's Slow March,aka. JaW.341
ABC  340 C1:000606000207010 C2:dduduuuduuudddu M:3/4  K:C      H:AHOQRSZ T:Coltin's Waltz,aka. JaW.339
ABC 10338 C1:000606000207010 C2:dduduuuduuudddu M:3/4  K:C      H:ABFLOQRSZ T:Coltin's Waltz,aka. JaW.339
ABC  341 C1:000500050006020 C2:dududuuuduuuddu M:C   K:G      H:ACLOQRSZ T:Coltin’s Slow March,aka. JaW.341
ABC  339 C1:000606000207010 C2:dduduuuduuudddu M:3/4  K:C      H:ALOQRSZ T:Coltin’s Waltz,aka. JaW.339
ABC   80 C1:233233220327777 C2:ududuuuuuuddddd M:4/4  K:G      H:ACLOQRSZ T:Coltishall Slow Hornpipe,aka. GHW.080
ABC  8102 C1:233233220327777 C2:ududuuuuuuddddd M:4/4  K:G      H:ABCFLOQRSZ T:Coltishall Slow Hornpipe,aka. GHW.080
ABC   1 C1:653720276223516 C2:dduduudduuududu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Columba Ward's
ABC   2 C1:653720276223516 C2:dduduudduuududu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Columba Ward's
ABC   1 C1:653720276223516 C2:dduduudduuududu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Columba Ward’s
ABC   1 C1:177117713206220 C2:udduudduuuduudu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Columbia Hornpipe
ABC   1 C1:177117713206220 C2:udduudduuuduudu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Columbia Hornpipe
ABC   1 C1:564706060662000 C2:uuduududddudddu M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Columbia Hornpipe
ABC   2 C1:002770170762170 C2:udduddduuduuuud M:6/8  K:Ador     H:CLRS  T:Columbia Jig, The
ABC   1 C1:002770170762637 C2:uddudddududuuuu M:6/8  K:BDor     H:CLR  T:Columbia Jig, The
ABC   1 C1:002770170762637 C2:uddudddududuuuu M:6/8  K:BDor     H:CLR  T:Columbia Jig, The
ABC   2 C1:002770170762170 C2:udduddduuduuuud M:6/8  K:Ador     H:CLRS  T:Columbia Jig, The
ABC 20921 C1:020203020601077 C2:uuuududdudddudu M:2/4  K:F      H:BCLSVZ T:COLUMBIAN SETT (tune 1)
ABC 20922 C1:002002007777002 C2:uuddddudduuuddd M:6/8  K:F      H:BCLSVZ T:COLUMBIAN SETT (tune 2)
ABC 20923 C1:000505060005050 C2:dudduuddduuuduu M:2/4  K:F      H:BCLSVZ T:COLUMBIAN SETT (tune 3)
ABC 20931 C1:000200060002000 C2:uduuddudduduudd M:2/4  K:F      H:BCLSVZ T:COLUMBIAN SETT (tune 4)
ABC 20932 C1:001703000055000 C2:ududdudduuuudud M:2/4  K:F      H:BCLSVZ T:COLUMBIAN SETT (tune 5)
ABC 20933 C1:200170030260007 C2:uuduudduddduddu M:2/4  K:F      H:BCLSVZ T:COLUMBIAN SETT (tune 6)
ABC 04801 C1:050506556557060 C2:ddudduddudduddu M:2/4  K:G      H:"BLRVZ T:Columbia, the Gem of the Ocean
ABC  116 C1:000103776501077 C2:uudddduuddddddu M:4/4  K:G      H:BCFLQZw T:Columbia, the Gem of the Ocean
ABC   6 C1:000103776050107 C2:uudddduuddddddd M:4/4  K:G      H:CLQSVw T:Columbia, the Gem of the Ocean
ABC   6 C1:000103776050107 C2:uudddduuddddddd M:4/4  K:G      H:CLQSVw T:Columbia, the Gem of the Ocean
ABC  596 C1:000226610000066 C2:uudduudddduuudd M:2/2  K:G      H:"LQ  T:Columbus
ABC   1 C1:600040602060600 C2:ddduuududdudddu M:4/4  K:D      H:"CLw  T:Columbus Stockade Blues
ABC   1 C1:600000077127600 C2:ddduuddudududud M:2/4  K:D      H:CLQR  T:Columcille U Nill*
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:El Columpio [Lute] (2:45) Francisco de Ass Trrega
ABC   1 C1:364426063653260 C2:ddudududdduudud M:4/4  K:Amix     H:LR   T:Colville's Rant
ABC   1 C1:070606070105010 C2:udddududdduuuud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:The Colvins of Heatherdene
ABC   1 C1:070606070105010 C2:udddududdduuuud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:The Colvins of Heatherdene
ABC   1 C1:070606070105010 C2:udddududdduuuud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:The Colvins of Heatherdene
ABC   2 C1:111160517157777 C2:uuuuduududddddd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Col. Wemys' Reel [2]
ABC   1 C1:111160517157777 C2:uuuuduududddddd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Col. Wemys' Reel [2]
ABC  0627 C1:057707771111605 C2:dddddduuuuduudd M:C|  K:G      H:ILQZ  T:Col: Wemys's Reel
ABC  1661 C1:060500010075060 C2:ddududdududdddu M:2/4  K:Bb      H:BCFLUV T:COL. WINCHESTER'S QUICK-STEP
ABC  1477 C1:302770224261762 C2:uudduudududdudu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:co.ma.cd's tuile le do uilleann
ABC  1477 C1:302770224261762 C2:uudduudududdudu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:co.ma.cd's tuile le do uilleann
ABC  1477 C1:302770224261762 C2:uudduudududdudu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:co.ma.cd's tuile le do uilleann
ABC   1 C1:200035662200111 C2:uuuddduuuuuuudu M:9/8  K:C      H:LSZ  T:Coma leam fein am Ministear
ABC   1 C1:000001150000010 C2:uuduudududuuddd M:4/4  K:C      H:CLSWw T:Com a prenda do padrinho
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coma White (5:34)-Made by Wulfii of Landroval
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coma White (5:36)-Made by Wulfii of Landroval
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coma White (5:45)-Made by Wulfii of Landroval
ABC   1 C1:026367710263677 C2:ududdduududdduu M:C   K:D      H:BLRZ  T:Combat, The
ABC   1 C1:172007770671202 C2:ududdddduuudduu M:6/8  K:Dm      H:L   T:Combined Effort
ABC   1 C1:030627671040011 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:Edor     H:DRZ  T:Comb Your Hair and Curl It
ABC   1 C1:030627671040011 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:Edor     H:DRZ  T:Comb Your Hair and Curl It
ABC  036 C1:111061060040011 C2:uuududduuuuuudd M:9/8  K:EAeol    H:BLRSUZ T:Comb Your Hair and Curl It
ABC   1 C1:030061671040011 C2:ududduduuuududd M:9/8  K:Dmix     H:BCLORZ T:Comb your hair and curl it
ABC  447 C1:030061671040011 C2:ududduduuuududd M:9/8  K:Em      H:BCFLORWZ T:Comb your hair and curl it
ABC  447 C1:030061671040011 C2:ududduduuuududd M:9/8  K:Em      H:BCFLORWZ T:Comb your hair and curl it
ABC   1 C1:040011011111771 C2:duuuuuuuddudddu M:9/8  K:Edor     H:R   T:Comb Your Hair and Curl It
ABC   17 C1:030627671040011 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:Edor     H:DRZ  T:Comb Your Hair and Curl It
ABC   1 C1:040011011111771 C2:duuuuuuuddudddu M:9/8  K:D      H:LR   T:Comb Your Hair and Curl It
ABC   1 C1:027106401111076 C2:ududduuuuudddud M:6/8  K:Edor     H:L   T:Comb Your Hair and Curl It
ABC   1 C1:040011011111061 C2:duuuuuuududduuu M:9/8  K:Edor     H:LR   T:Comb Your Hair And Curl It
ABC   2 C1:111610640111117 C2:uuududduuuuuddd M:9/8  K:Edor     H:LR   T:Comb Your Hair And Curl It
ABC   3 C1:040011011111771 C2:duuuuuuuddududd M:9/8  K:Dmaj     H:LR   T:Comb Your Hair And Curl It
ABC   4 C1:040011011111771 C2:duuuuuuuddududd M:9/8  K:Dmaj     H:LR   T:Comb Your Hair And Curl It
ABC   5 C1:027106401111076 C2:ududduuuuudddud M:9/8  K:Edor     H:LR   T:Comb Your Hair And Curl It
ABC   6 C1:040011011111771 C2:duuuuuuuddududd M:9/8  K:Edor     H:LR   T:Comb Your Hair And Curl It
ABC   1 C1:030537671040011 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:Edor     H:LRZ  T:Comb Your Hair and Curl It
ABC   9 C1:030627671040011 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:Edor     H:DRZ  T:Comb Your Hair and Curl It
ABC   9 C1:030627671040011 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:Edor     H:DRZ  T:Comb Your Hair and Curl It
ABC   1 C1:030537671040011 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:E      H:LRZ  T:Comb Your Hair and Curl It
ABC   1 C1:040011011111061 C2:duuuuuuududduuu M:9/8  K:Edor     H:LR   T:Comb Your Hair And Curl It
ABC  101 C1:040011011111061 C2:duuuuuuududduuu M:9/8  K:Edor     H:LR   T:Comb Your Hair And Curl It
ABC   9 C1:030627671040011 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:Edor     H:DRZ  T:Comb Your Hair and Curl It
ABC  447 C1:030061671040011 C2:ududduduuuududd M:9/8  K:Em      H:BCFLORWZ T:Comb your hair and curl it
ABC   1 C1:040011011111061 C2:duuuuuuududduuu M:9/8  K:Edor     H:LR   T:Comb Your Hair And Curl It
ABC   1 C1:040011011111771 C2:duuuuuuuddudddu M:9/8  K:D      H:LR   T:Comb Your Hair and Curl It
ABC  1056 C1:030627671040011 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:Emin     H:"LR  T:Comb Your Hair and Curl It (A25)
ABC  1056 C1:030627671040011 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:Emin     H:"LR  T:Comb Your Hair and Curl It (A25)
ABC  1056 C1:030627671040011 C2:ududdduduuuuudd M:9/8  K:Emin     H:"LR  T:Comb Your Hair and Curl It (A25)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come Again - (2:17) - [Bass] - John Dowland
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come Again - (2:17) - [Clarinet] - John Dowland
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come Again - (2:17) - [Harp] - John Dowland
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come Again:Sweet Love Doth Now Invite (0:39)
ABC   1 C1:675300300466377 C2:dddududduddddud M:4/4  K:G      H:OR   T:Come Again, You're Welcome
ABC   1 C1:675300300466377 C2:dddududduddddud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Come Again You're Welcome
ABC  1774 C1:675300300466377 C2:dddududduddddud M:4/4  K:G      H:FORZ  T:Come Again, You're Welcome
ABC   1 C1:000077220002772 C2:dduuudduuddduuu M:C   K:F      H:LRSZ  T:Come all united Irishmen and listen unto me [2]
ABC   1 C1:000077220002772 C2:dduuudduuddduuu M:C   K:F      H:LRSZ  T:Come all united Irishmen and listen unto me [2]
ABC   0 C1:062260011577040 C2:duduuuudddduuud M:2/4  K:Bb      H:LQVZw T:Come All With Us, Harmonious Tongues
ABC   1 C1:017530277000200 C2:udduuudduudduuu M:4/4  K:G      H:L   T:Come All Ye Bold Britons
ABC   1 C1:017530277000200 C2:udduuudduudduuu M:4/4  K:G      H:L   T:Come All Ye Bold Britons
ABC   1 C1:017530277000200 C2:udduuudduudduuu M:4/4  K:G      H:L   T:Come All Ye Bold Britons
ABC   1 C1:013100160417050 C2:uuuudddududuudd M:4/4  K:A      H:L   T:Come All Ye Coal Miners
ABC   1 C1:013100160417050 C2:uuuudddududuudd M:4/4  K:A      H:L   T:Come All Ye Coal Miners
ABC   1 C1:013100160417050 C2:uuuudddududuudd M:4/4  K:A      H:L   T:Come All Ye Coal Miners
ABC   1 C1:000103010000017 C2:uuuudddududuudd M:4/4  K:A      H:CLOQSWZ T:Come All Ye Coal Miners
ABC   29 C1:000103010000017 C2:uuuudddududuudd M:4/4  K:A      H:CLOQSWZ T:Come All Ye Coal Miners
ABC   1 C1:170117760073170 C2:uduudddduuduuud M:6/8  K:G      H:BLRW  T:Come, All Ye Fair Maidens
ABC  167 C1:170117760073170 C2:uduudddduuduuud M:6/8  K:G      H:BLRWZ T:Come, All Ye Fair Maidens
ABC   1 C1:170117760073170 C2:uduudddduuduuud M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Come, All Ye Fair Maidens
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Come All Ye Faithful-Cyrano-2k8
ABC   1 C1:057400150617005 C2:ddduudddududddd M:4/4  K:D      H:L   T:Come All Ye Southern Soldiers
ABC   1 C1:057400150617005 C2:ddduudddududddd M:4/4  K:D      H:L   T:Come All Ye Southern Soldiers
ABC  1235 C1:626204212407002 C2:dududuuudduudud M:2/4  K:D      H:BCLOSZ T:Come all ye wand'ring pilgrims dear
ABC   1 C1:007266700121007 C2:duddduuuduudddu M:3/4  K:C      H:L   T:Come All You Fair and Tender Ladies
ABC   1 C1:007266700121007 C2:duddduuuduudddu M:3/4  K:C      H:L   T:Come All You Fair and Tender Ladies
ABC   1 C1:007266700121007 C2:duddduuuduudddu M:3/4  K:C      H:L   T:Come All You Fair and Tender Ladies
ABC   1 C1:050267120000031 C2:dudduuuuududduu M:C   K:Amin     H:LSZ  T:Come all you maids where'er you be
ABC   1 C1:050267120000031 C2:dudduuuuududduu M:C   K:A      H:LSZ  T:Come all you maids where'er you be
ABC   0 C1:300570615072700 C2:uduuddduddduudd M:4/4  K:G      H:LQVZw T:Come All You True Good Christians
ABC   0 C1:040170471021100 C2:uudddduduuuduud M:4/4  K:D      H:LVZw  T:Come All You Worthy Gentlemen
ABC   0 C1:040170471021100 C2:uudddduduuuduud M:4/4  K:D      H:LQVZw T:Come All You Worthy Gentlemen
ABC   1 C1:400070100070301 C2:dduduudududduud M:6/8  K:G      H:L   T:Come All You Young Ladies and Gentlemen
ABC   1 C1:400070100070301 C2:dduduudududduud M:6/8  K:G      H:L   T:Come All You Young Ladies and Gentlemen
ABC   1 C1:400070100070301 C2:dduduudududduud M:6/8  K:G      H:L   T:Come All You Young Ladies and Gentlemen
ABC   1 C1:061061076071111 C2:dududdduuuuduuu M:6/8  K:Gmin     H:LRSZ  T:Come all y'united-Irishmen, and listen unto me [1]
ABC   1 C1:061061076071111 C2:dududdduuuuduuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Come all y'united-Irishmen, and listen unto me [1]
ABC  141 C1:607722626071210 C2:ddduuuududduuud M:C   K:E_      H:BLR  T:Come Along and Keep Your Promise
ABC  141 C1:607722626071210 C2:ddduuuududduuud M:C   K:E_      H:BLR  T:Come Along and Keep Your Promise
ABC   1 C1:607722626071210 C2:ddduuuududduuud M:C   K:Eb      H:BLRZ  T:Come Along and Keep Your Promise
ABC   1 C1:607722626071210 C2:ddduuuududduuud M:C   K:E_      H:BLRZ  T:Come Along and Keep Your Promise
ABC   1 C1:027027266117117 C2:udududduuduudud M:6/4  K:D      H:BLSZ  T:Come along Ioan
ABC   1 C1:013671600136775 C2:uudududdduuuddu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Come Along John
ABC   1 C1:013671600136775 C2:uudududdduuuddu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Come Along John
ABC   1 C1:013671600136775 C2:uudududdduuuddu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Come Along John
ABC   1 C1:016101210767762 C2:uduuuuddddduuud M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Come Along with Me [1]
ABC   1 C1:016101210767762 C2:uduuuuddddduuud M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Come Along with Me [1]
ABC   1 C1:660710221115660 C2:ddduuuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Come Along with Me [2]
ABC   1 C1:660710221115660 C2:ddduuuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Come Along with Me [2]
ABC   1 C1:660170221115660 C2:dduduuuuuddduuu M:6/8  K:F      H:LQR  T:Come Along With Me
ABC  343 C1:016101210767762 C2:uduuuuddddduuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:COME ALONG WITH ME
ABC   1 C1:660710221115660 C2:ddduuuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:BCLORZ T:Come along with me
ABC   1 C1:060600070100020 C2:ddduuuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Come along with me
ABC   1 C1:060600070100020 C2:ddduuuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Come along with me
ABC   1 C1:060600070100020 C2:ddduuuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Come along with me
ABC  337 C1:660710221115660 C2:ddduuuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Come along with me
ABC  337 C1:660710221115660 C2:ddduuuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Come along with me
ABC  343 C1:016101210767762 C2:uduuuuddddduuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:COME ALONG WITH ME
ABC  337 C1:660710221115660 C2:ddduuuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Come along with me
ABC  330 C1:660000221115660 C2:dduuuuuddduuudd M:6/8  K:G      H:RZ   T:Come Along with Me
ABC  343 C1:016101210767762 C2:uduuuuddddduuud M:2/4  K:G      H:BLZ  T:COME ALONG WITH ME
ABC  337 C1:660710221115660 C2:ddduuuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Come along with me
ABC  0343 C1:000100610001002 C2:uduuuuddddduuud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"Come Along With Me" (air) 0343
ABC  0343 C1:000100610001002 C2:uduuuuddddduuud M:2/4  K:G      H:BCILZ T:"Come Along With Me" (air) 0343
ABC   1 C1:070207760206070 C2:dudddudduuuuudd M:3/4  K:D      H:"BCL  T:Come and Find the Quiet Center [D]
ABC   1 C1:070207760206070 C2:dudddudduuududd M:3/4  K:F      H:"CL  T:Come and Find the Quiet Center [F]
ABC   1 C1:070207760206070 C2:dudddudduuududd M:3/2  K:F      H:"CLw  T:Come and Find the Quiet Center [F]
ABC   1 C1:070207760206070 C2:dudddudduuududd M:3/2  K:F      H:"CLw  T:Come and Find the Quiet Center [F]
ABC   1 C1:070207760206070 C2:dudddudduuududd M:3/2  K:F      H:"CLw  T:Come and Find the Quiet Center [F]
ABC   0 C1:527352736611700 C2:dududududduudud M:4/4  K:G      H:LQVZw T:Come And Hear The Grand Old Story
ABC   0 C1:307640755070530 C2:uddudduddududuu M:4/4  K:A      H:LQVZw T:Come And Hear The Grand Old Story
ABC   83 C1:626162667771277 C2:dudududdddduudd M:4/4  K:G      H:ALQRSZ T:Come Ashore Jacky Tar,aka. JBs.083
ABC  4852 C1:626162667771277 C2:dudududdddduudd M:4/4  K:G      H:ABFLQRSZ T:Come Ashore Jacky Tar,aka. JBs.083
ABC   37 C1:716107776773077 C2:dududdddddudddd M:C|  K:F      H:ACHLOQRSZ T:Come Ashore Jolly...aka. JaW.037
ABC   37 C1:716107776773077 C2:dududdddddudddd M:C|  K:F      H:ALOQRSZ T:Come Ashore Jolly…aka. JaW.037
ABC  8139 C1:716107776773077 C2:dududdddddudddd M:C|  K:F      H:ABFLOQRSZ T:Come Ashore Jolly...aka. JaW.037
ABC   1 C1:716107776621077 C2:dududdddduudddd M:4/4  K:Em      H:CLQR  T:Come Ashore, Jolly Tar
ABC   1 C1:716107776621077 C2:dududdddduudddd M:4/4  K:Em      H:CLQR  T:Come Ashore, Jolly Tar
ABC  0707 C1:716107776621077 C2:dududdddduudddd M:C   K:Em      H:"BCLRZ T:Come Ashore Jolly Tar
ABC  0707 C1:716107776621077 C2:dududdddduudddd M:C   K:Em      H:"BCLRZ T:Come Ashore Jolly Tar
ABC  120 C1:716171676771277 C2:dudududdddduudd M:C|  K:D      H:"AHLORSZ T:Come Ashore Jolly Tar
ABC  120 C1:716171676771277 C2:dudududdddduudd M:C|  K:D      H:"AHLORSZ T:Come Ashore Jolly Tar
ABC   10 C1:716107776773077 C2:dududdddddudddd M:2/2  K:D      H:AHLOQRSZ T:Come Ashore Jolly Tar,aka. GS.010
ABC  7725 C1:716107776773077 C2:dududdddddudddd M:2/2  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:Come Ashore Jolly Tar,aka. GS.010
ABC  295 C1:716107776621077 C2:dududdddduudddd M:C   K:G      H:ALOQRSZ T:Come Ashore Jolly Tar. RH.295
ABC  6489 C1:716107776621077 C2:dududdddduudddd M:C   K:G      H:ABFLOQRSZ T:Come Ashore Jolly Tar. RH.295
ABC   1 C1:716107776622077 C2:dududdddduudddd M:4/4  K:G      H:ABCHLSZ T:Come Ashore Jolly Tar with your Trousers On
ABC   1 C1:716107776622077 C2:dududdddduudddd M:4/4  K:G      H:ABCHLSZ T:Come Ashore Jolly Tar with your Trousers On
ABC   1 C1:716107776622077 C2:dududdddduudddd M:4/4  K:G      H:ABCHLSZ T:Come Ashore Jolly Tar with your Trousers On
ABC   2 C1:716107776622077 C2:dududdddduudddd M:4/4  K:G      H:ACHLSZ T:Come Ashore Jolly Tar with your Trousers On
ABC   40 C1:716107776622077 C2:dududdddduudddd M:4/4  K:G      H:ABCHLSZ T:Come Ashore Jolly Tar with your Trousers On
ABC   1 C1:716107776622077 C2:dududdddduudddd M:4/4  K:G      H:ACHLSZ T:Come Ashore Jolly Tar with your Trousers On
ABC  3030 C1:716107776622077 C2:dududdddduudddd M:4/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Come Ashore Jolly Tar with your Trousers On
ABC   2 C1:716107776622077 C2:dududdddduudddd M:C   K:F      H:LRSZ  T:Come Ashore, Jolly Tar, Your Trousers On
ABC   2 C1:716107776622077 C2:dududdddduudddd M:C   K:F      H:LRSZ  T:Come Ashore, Jolly Tar, Your Trousers On
ABC   1 C1:716107776621077 C2:dududdddduudddd M:C   K:EMin     H:L   T:Come ashore Jolly Tar & your Trousers on.
ABC   1 C1:716107776622077 C2:dududdddduudddd M:C   K:Dm      H:BLZ  T:COME ASHORE, JOLLY TAR, YOUR TROUSERS ON
ABC   1 C1:716107776621077 C2:dududdddduudddd M:C   K:Emin     H:BLRZ  T:Come ashore Jolly Tar & your Trousers on
ABC   2 C1:716107776622077 C2:dududdddduudddd M:C   K:Dmin     H:LRSZ  T:Come Ashore, Jolly Tar, Your Trousers On
ABC  0190 C1:716107776621077 C2:dududdddduudddd M:C   K:E      H:ILQZ  T:Come ashore Jolly Tar & your Trousers on.
ABC   2 C1:716107776622077 C2:dududdddduudddd M:C   K:F      H:LRSZ  T:Come Ashore, Jolly Tar, Your Trousers On
ABC  190 C1:716107776621077 C2:dududdddduudddd M:C   K:E      H:FILQZ T:Come ashore Jolly Tar & your Trousers on.
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come As Your Are, http://www.LOTROabc.COM
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come As Your Are, http://www.LOTROabc.COM
ABC  127 C1:000176070706020 C2:udddddudduuuduu M:3/4  K:D      H:BLRZ  T:Come Back Paddy Reilly
ABC   12 C1:000176070705030 C2:udddddudduuduuu M:3/4  K:D      H:"CLRZ T:Come Back Paddy Reilly
ABC   12 C1:000176070705030 C2:udddddudduuduuu M:3/4  K:D      H:"CLRZ T:Come Back Paddy Reilly
ABC   12 C1:000176070705030 C2:udddddudduuduuu M:3/4  K:D      H:"CLRZ T:Come Back Paddy Reilly
ABC   12 C1:000176070705030 C2:udddddudduuduuu M:3/4  K:D      H:"CLRZ T:Come Back Paddy Reilly
ABC   1 C1:015776267003001 C2:udddddudduuduud M:3/4  K:F      H:L   T:Come Back Paddy Reilly to Ballyjamesduff
ABC   1 C1:015776267003001 C2:udddddudduuduud M:3/4  K:F      H:L   T:Come Back Paddy Reilly to Ballyjamesduff
ABC   1 C1:015776267003001 C2:udddddudduuduud M:3/4  K:F      H:L   T:Come Back Paddy Reilly to Ballyjamesduff
ABC  194 C1:076207060111000 C2:ddudduuuudduddd M:C   K:Gmix     H:BLZ  T:Come Back to Erin
ABC   1 C1:076207060111000 C2:ddudduuuudduddd M:4/4  K:C      H:LRSZ  T:Come Back to Erin
ABC  194 C1:076207060111000 C2:ddudduuuudduddd M:C   K:Gmix     H:BLZ  T:Come Back to Erin
ABC   1 C1:076207060111000 C2:ddudduuuudduddd M:4/4  K:C      H:LRSZ  T:Come Back to Erin
ABC  194 C1:076207060111000 C2:ddudduuuudduddd M:C   K:Gmix     H:BLZ  T:Come Back to Erin
ABC  0194 C1:070007060102000 C2:ddudduuuudduddd M:C   K:C      H:BCILQZ T:"Come Back to Erin" (song) 0194
ABC  0194 C1:070007060102000 C2:ddudduuuudduddd M:C   K:C      H:BCILQZ T:"Come Back to Erin" (song) 0194
ABC   1 C1:111162000007116 C2:uuuududuududuuu M:3/4  K:Em      H:"LORZ T:Come Back To Sorrento
ABC   1 C1:111162000007116 C2:uuuududuududuuu M:3/4  K:Dm      H:"LORZ T:Come Back To Sorrento
ABC   1 C1:111162000007116 C2:uuuududuududuuu M:3/4  K:Dm      H:"CLORZ T:Come Back To Sorrento
ABC   1 C1:111162000007116 C2:uuuududuududuuu M:3/4  K:Cm      H:"CLORZ T:Come Back To Sorrento
ABC   1 C1:111162000007116 C2:uuuududuududuuu M:3/4  K:Cm      H:"CLORZ T:Come Back To Sorrento
ABC   1 C1:111162000007116 C2:uuuududuududuuu M:3/4  K:Em      H:"CLORZ T:Come Back To Sorrento
ABC   1 C1:000070730767000 C2:ddudddduududuud M:6/4  K:C      H:L   T:Come Back to the Farm
ABC   1 C1:000070730767000 C2:ddudddduududuud M:6/4  K:C      H:L   T:Come Back to the Farm
ABC   1 C1:000070730767000 C2:ddudddduududuud M:6/4  K:C      H:L   T:Come Back to the Farm
ABC   1 C1:170117663170111 C2:uduuddduuduuudd M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Come Back With My Bloody Car
ABC  164 C1:060106054060111 C2:dududduuudduuud M:2/4  K:G      H:BFLOQZw T:Come, Birds!
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:ComeBlendYourSoul (2:52) - harp
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:ComeBlendYourSoul - Clarinet [melody]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:ComeBlendYourSoul - Theorbo [bass]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come by the Hills (2:43) Flute
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come By The Hills (2:51)abceed by Thorsongori
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come by the Hills (2:51) Clarinet
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come by the Hills (2:51) Harp
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come by the Hills (2:51) Theorbo
ABC   1 C1:074002217000044 C2:ddduuudduuuuddu M:3/4  K:C      H:L   T:Come By the Hills
ABC   1 C1:074002217000044 C2:ddduuudduuuuddu M:3/4  K:Eb      H:L   T:Come by the Hills
ABC   1 C1:074002217000044 C2:ddduuudduuuuddu M:3/4  K:C      H:L   T:Come By the Hills
ABC   1 C1:074002217000044 C2:ddduuudduuuuddu M:3/4  K:C      H:L   T:Come By the Hills
ABC   1 C1:074002217000044 C2:ddduuudduuuuddu M:3/4  K:Eb      H:L   T:Come by the Hills
ABC   1 C1:074002217000044 C2:ddduuudduuuuddu M:3/4  K:Eb      H:L   T:Come by the Hills
ABC   1 C1:070074001300000 C2:dudddduuudduuuu M:3/4  K:D      H:"CLSVw T:Come by the Hills
ABC   1 C1:000766000002020 C2:ddduuudduuuuddu M:3/4  K:Eb      H:CDHLOQSWZ T:Come by the Hills
ABC   1 C1:070074001300000 C2:dudddduuudduuuu M:3/4  K:D      H:"CLSVw T:Come by the Hills
ABC  103 C1:000767000001020 C2:ddduuudduuuuddu M:3/4  K:D      H:LO   T:Come by the Hills
ABC  103 C1:000767000001020 C2:ddduuudduuuuddu M:3/4  K:D      H:LO   T:Come by the Hills
ABC   1 C1:070607000001200 C2:ddduuduuuuddudd M:3/4  K:G      H:LR   T:Come by the Hills
ABC   45 C1:000001200000000 C2:uuduuuudduddudu M:6/4  K:G      H:"L   T:Come By the Hills
ABC  346 C1:000001200000000 C2:uuduuuudduddudu M:6/4  K:G      H:"LR  T:Come By the Hills
ABC   1 C1:075001217000053 C2:ddduuudduuuuddu M:3/4  K:G      H:FL   T:Come by the Hills
ABC  571 C1:717767001200053 C2:dudddduuduuuudd M:3/4  K:F      H:FLQZ  T:Come By The Hills
ABC   30 C1:000766000002020 C2:ddduuudduuuuddu M:3/4  K:Eb      H:CDHLOQSWZ T:Come by the Hills
ABC   1 C1:007057001037000 C2:dudddduuudduuuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Come By The Hills "CYMRU 22:18 09/09/97"
ABC   1 C1:007057001037000 C2:dudddduuudduuuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Come By The Hills "CYMRU 22:18 09/09/97"
ABC   1 C1:007057001037000 C2:dudddduuudduuuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Come By The Hills "CYMRU 22:18 09/09/97"
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come Cover Me (Lute) (4:25)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come Cover Me (Vocal) (4:25)
ABC   1 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"R   T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Come Dance and Sing
ABC   74 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Come Dance and Sing
ABC   74 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:727260063006601 C2:duuduududdduudd M:4/4  K:D      H:"LS  T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:L   T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:L   T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:L   T:Come Dance and Sing
ABC   69 C1:727260063006601 C2:duuduududdduudd M:4/4  K:D      H:"LS  T:Come Dance and Sing
ABC   69 C1:727260063006601 C2:duuduududdduudd M:4/4  K:D      H:"LS  T:Come Dance and Sing
ABC   69 C1:727260063006601 C2:duuduududdduudd M:4/4  K:D      H:"LS  T:Come Dance and Sing
ABC   22 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:4/4  K:D      H:"CGLQR T:Come Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:L   T:Come Dance and Sing
ABC   53 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"R   T:Come Dance and Sing
ABC  116 C1:111071107110600 C2:uuuduuduududddu M:2/2  K:D      H:"CLQ  T:Come Dance and Sing
ABC  4914 C1:000277110600070 C2:udduuddduuddddu M:2/4  K:D      H:ABCFLOQRSZ T:Come Dance and Sing,aka. BF11.22
ABC  185 C1:607730776003010 C2:ddduddduuudddud M:2/4  K:D      H:LOQRSZ T:Come Dance and Sing,aka. JGi.185
ABC  6089 C1:607730776003010 C2:ddduddduuudddud M:2/4  K:D      H:BFLOQRSZ T:Come Dance and Sing,aka. JGi.185
ABC  9505 C1:727260063006600 C2:duuduududdduudd M:4/4  K:D      H:FLOQRZ T:Come Dance And Sing. FTB.149
ABC   1 C1:477077010750000 C2:uddddudduuuudud M:8/8  K:C      H:L   T:Come Day, Go Day
ABC   1 C1:477077010750000 C2:uddddudduuuudud M:8/8  K:C      H:L   T:Come Day, Go Day
ABC   1 C1:477077010750000 C2:uddddudduuuudud M:8/8  K:C      H:L   T:Come Day, Go Day
ABC   1 C1:767711671011712 C2:dddduudduuuduud M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Come December
ABC   1 C1:026700002070620 C2:uddduududdududu M:2/4  K:A      H:LSZ  T:Comedie, La
ABC  116 C1:011201070000017 C2:uuuudududdduddu M:4/4  K:D      H:CLSVw T:Come Down, O Love Divine
ABC  116 C1:011201070000017 C2:uuuudududdduddu M:4/4  K:D      H:CLSVw T:Come Down, O Love Divine
ABC  116 C1:011201070000017 C2:uuuudududdduddu M:4/4  K:D      H:CLSVw T:Come Down, O Love Divine
ABC  116 C1:011201070000017 C2:uuuudududdduddu M:4/4  K:D      H:CLSVw T:Come Down, O Love Divine
ABC   1 C1:233105703027000 C2:uuuuddduuudduud M:3/4  K:G      H:L   T:Come Fare Away With Me or Marnie
ABC   1 C1:233105703027000 C2:uuuuddduuudduud M:3/4  K:G      H:L   T:Come Fare Away With Me or Marnie
ABC   1 C1:233105703027000 C2:uuuuddduuudduud M:3/4  K:G      H:L   T:Come Fare Away With Me or Marnie
ABC   1 C1:000552677001457 C2:dduddduududduud M:3/4  K:G      H:L   T:Come Fill Up Your Glasses
ABC   1 C1:000552677001457 C2:dduddduududduud M:3/4  K:G      H:L   T:Come Fill Up Your Glasses
ABC   1 C1:000552677001457 C2:dduddduududduud M:3/4  K:G      H:L   T:Come Fill Up Your Glasses
ABC  106 C1:000027710000277 C2:udduuddduddduuu M:4/4  K:G      H:CLZ  T:Come friends and relations (revised)
ABC   3 C1:000057661000121 C2:uddduuuuududddu M:9/8  K:A      H:LRS  T:Come Fy, Lets a’ to the Bridal
ABC  3232 C1:000057661000121 C2:uddduuuuududddu M:9/8  K:A      H:BLZ  T:COME FY, LET'S A' TO THE BRIDAL
ABC   1 C1:000121021000057 C2:uuuududdduududu M:9/8  K:A      H:L   T:Come Fy, Lets a' to the Bridal
ABC   1 C1:000121021000057 C2:uuuududdduududu M:9/8  K:A      H:L   T:Come Fy, Lets a' to the Bridal
ABC   1 C1:000121021000057 C2:uuuududdduududu M:9/8  K:A      H:L   T:Come Fy, Lets a' to the Bridal
ABC   1 C1:060071000030050 C2:dduuduuuddduuuu M:6/8  K:G      H:L   T:Come, Geordie --Ha'd the Bairn or Aw wish thy Muther wad cum.
ABC   1 C1:060071000030050 C2:dduuduuuddduuuu M:6/8  K:G      H:L   T:Come, Geordie --Ha'd the Bairn or Aw wish thy Muther wad cum.
ABC  117 C1:017713127303005 C2:udduuuududduuuu M:4/4  K:C      H:CLVWw T:Come, God Creator, Holy Ghost
ABC  117 C1:017713127303005 C2:udduuuududduuuu M:4/4  K:C      H:CLVWw T:Come, God Creator, Holy Ghost
ABC  117 C1:017713127303005 C2:udduuuududduuuu M:4/4  K:C      H:CLVWw T:Come, God Creator, Holy Ghost
ABC  117 C1:017713127303005 C2:udduuuududduuuu M:4/4  K:C      H:CLVWw T:Come, God Creator, Holy Ghost
ABC   0 C1:161600050077007 C2:udduddudududduu M:4/4  K:F      H:LQVZw T:Come, Good Christians, Join Our Song
ABC   2 C1:677671241762003 C2:ddddduuuudduudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Come hap me with thy Peticoat (sic)
ABC   1 C1:677671241762003 C2:ddddduuuudduudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Come hap me with thy Peticoat (sic)
ABC   1 C1:677671240062003 C2:ddddduuuduudddd M:C   K:EMin     H:L   T:Come hap me with thy Petticoat
ABC   1 C1:677671240062003 C2:ddddduuuduudddd M:C   K:Emin     H:BLRZ  T:Come Hap Me with Thy Petticoat
ABC   1 C1:006700760071020 C2:ddddduuuduudddd M:C|  K:G      H:LSZ  T:Come hap me with thy Petticoat
ABC   1 C1:677671240062003 C2:ddddduuuduudddd M:C   K:G      H:BLRZ  T:Come hap me with thy Petticoat
ABC   4 C1:060707060701020 C2:ddddduuuduudddd M:C   K:F      H:LSZ  T:Come hap me with thy petticoat
ABC  0187 C1:677671240062003 C2:ddddduuuduudddd M:C   K:E      H:ILQZ  T:Come hap me with thy Petticoat
ABC   2 C1:006700760071020 C2:ddddduuuduudddd M:C|  K:G      H:LSZ  T:Come hap me with thy Petticoat
ABC  187 C1:677671240062003 C2:ddddduuuduudddd M:C   K:E      H:FILQZ T:Come hap me with thy Petticoat
ABC  121 C1:        C2:        M:C|  K:G      H:ABHLOR T:Come Hap me with thy Petticoat (not available here)
ABC  313 C1:677671241700003 C2:ddddduuuududduu M:C|  K:Amin     H:LQS  T:Come hap me with thy Pettycoat
ABC  296 C1:677671240062003 C2:ddddduuuduudddd M:C   K:Em      H:ALOQRSZ T:Come hap me with thy Pettycoat. RH.296
ABC  6490 C1:677671240062003 C2:ddddduuuduudddd M:C   K:E      H:ABFLOQRSZ T:Come hap me with thy Pettycoat. RH.296
ABC  327 C1:677671240062003 C2:ddddduuuduudddd M:C   K:G      H:ALOQRSZ T:Come Hap Me with Thy Pettycoat. RH.327
ABC  6521 C1:677671240062003 C2:ddddduuuduudddd M:C   K:G      H:ABFLOQRSZ T:Come Hap Me with Thy Pettycoat. RH.327
ABC   1 C1:611767711667621 C2:duuuddduudddduu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Come haste to the Wedding [1]
ABC   39 C1:620767711667620 C2:duuddduudddduud M:6/8  K:D      H:ACHLOQRSZ T:Come Haste to the Wedding. GS.039
ABC  7754 C1:620767711667620 C2:duuddduudddduud M:6/8  K:D      H:ABCFHLOQRSZ T:Come Haste to the Wedding. GS.039
ABC   67 C1:611767711667621 C2:duuuddduudddduu M:6/8  K:D      H:ALQRSZ T:Come Haste to the Wedding. TJD.67
ABC  5684 C1:611767711667621 C2:duuuddduudddduu M:6/8  K:D      H:ABFLQRSZ T:Come Haste to the Wedding. TJD.67
ABC   21 C1:061176771166762 C2:duuuddduudddduu M:6/8  K:D      H:AHLOQRSZ T:Come Haste to the Wedding. WHG.021
ABC  6133 C1:061176771166762 C2:duuuddduudddduu M:6/8  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:Come Haste to the Wedding. WHG.021
ABC  2843 C1:620767711667621 C2:duuddduudddduuu M:6/8  K:D      H:ABFLOZ T:Come hast to the Wedding
ABC  2886 C1:620767711667621 C2:duuddduudddduuu M:6/8  K:C      H:ABFLOZ T:Come hast to the Wedding
ABC   7 C1:620767711667621 C2:duuddduudddduuu M:6/8  K:D      H:ACHLOQRSZ T:Come hast to the Wedding. JaW.007
ABC   7 C1:620767711667621 C2:duuddduudddduuu M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Come hast to the Wedding. JaW.007
ABC  8109 C1:620767711667621 C2:duuddduudddduuu M:6/8  K:D      H:ABCFLOQRSZ T:Come hast to the Wedding. JaW.007
ABC   59 C1:620767711667621 C2:duuddduudddduuu M:6/8  K:C      H:AHOQRSZ T:Come Hast to the Wedding. JaW.059
ABC   59 C1:620767711667621 C2:duuddduudddduuu M:6/8  K:C      H:ALOQRSZ T:Come Hast to the Wedding. JaW.059
ABC  8161 C1:620767711667621 C2:duuddduudddduuu M:6/8  K:C      H:ABFLOQRSZ T:Come Hast to the Wedding. JaW.059
ABC   25 C1:611767711667621 C2:duuuddduudddduu M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Come hast to the Wedding. WCl.25
ABC  5465 C1:611767711667621 C2:duuuddduudddduu M:6/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Come hast to the Wedding. WCl.25
ABC   1 C1:776071251211716 C2:dddduuduuuududd M:6/8  K:Em      H:LZ   T:Come have a drink with me
ABC   01 C1:776251251255776 C2:ddduduuduududdd M:6/8  K:Gmaj     H:LRSZ  T:Come Have a Drink With Me
ABC   01 C1:776251251255776 C2:ddduduuduududdd M:6/8  K:Gmaj     H:LRSZ  T:Come Have a Drink With Me
ABC   0 C1:        C2:        M:6/8  K:Em      H:LZ   T:Come have a drink with me
ABC   1 C1:776071251211716 C2:dddduuduuuududd M:6/8  K:Em      H:LZ   T:Come have a drink with me
ABC   1 C1:776251251255776 C2:ddduduuduududdd M:6/8  K:Gmaj     H:LRS  T:Come Have a Drink With Me
ABC   1 C1:251211776071371 C2:uduuuudddduuduu M:6/8  K:Em      H:LSZ  T:Come have a drink with me
ABC   38 C1:776071251211716 C2:dddduuduuuududd M:6/8  K:Emin     H:LRW  T:Come Have A Drink With Me
ABC   32 C1:776071251211716 C2:dddduuduuuududd M:6/8  K:Em      H:LZ   T:Come have a drink with me
ABC   1 C1:177762111277761 C2:udddduuuuuddddu M:2/4  K:A      H:"LSZ  T:Come Here Son
ABC   11 C1:046247671060262 C2:ududdddudududud M:4/4  K:A      H:"CLQSZ T:Come Hither to Go Yonder
ABC   3 C1:000076650000000 C2:ddddudduuduuuuu M:4/4  K:A      H:"CLRS T:Come Hither to go Yonder
ABC   3 C1:000076650000000 C2:ddddudduuduuuuu M:4/4  K:A      H:"CLRS T:Come Hither to go Yonder
ABC  118 C1:017625016211001 C2:uddududuuuuddud M:4/4  K:G      H:CLVw  T:Come Holy Spirit, Lord Our God
ABC  118 C1:017625016211001 C2:uddududuuuuddud M:4/4  K:G      H:CLVw  T:Come Holy Spirit, Lord Our God
ABC  118 C1:017625016211001 C2:uddududuuuuddud M:4/4  K:G      H:CLVw  T:Come Holy Spirit, Lord Our God
ABC  118 C1:017625016211001 C2:uddududuuuuddud M:4/4  K:G      H:CLVw  T:Come Holy Spirit, Lord Our God
ABC   1 C1:062067300711000 C2:dudduduudududdd M:6/8  K:Ab      H:L   T:Come Home, Father
ABC   1 C1:062067300711000 C2:dudduduudududdd M:6/8  K:Ab      H:L   T:Come Home, Father
ABC   1 C1:062067300711000 C2:dudduduudududdd M:6/8  K:Ab      H:L   T:Come Home, Father
ABC  108 C1:261661001267001 C2:ududduuudduuuuu M:6/8  K:G      H:R   T:Come Home with Me
ABC   1 C1:414325163300244 C2:ddudddduuuuuddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Come if you can
ABC   3 C1:414325163300244 C2:ddudddduuuuuddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Come if you can
ABC   1 C1:414325163300244 C2:ddudddduuuuuddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Come if you can
ABC   1 C1:414325163300244 C2:ddudddduuuuuddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Come if you can
ABC  072 C1:007243007243220 C2:dudududuuudddud M:6/8  K:Bb      H:BLSZ  T:Come if you Dare
ABC  1104 C1:040176005077060 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Em      H:BLRZ  T:Come In from the Rain
ABC   1 C1:040176005077060 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Em      H:BCLORZ T:Come in from the rain
ABC   1 C1:000400010706000 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Em      H:CLQR  T:Come in from the rain
ABC   1 C1:000400010706000 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Em      H:CLQR  T:Come in from the rain
ABC   1 C1:000400010706000 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Em      H:CLQR  T:Come in from the rain
ABC  397 C1:040176005077060 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Em      H:BCFLORWZ T:Come in from the rain
ABC  397 C1:040176005077060 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Em      H:BCFLORWZ T:Come in from the rain
ABC   1 C1:060172011027040 C2:duduuuuddududuu M:12/8 K:Emin     H:LR   T:Come In From The Rain
ABC   1 C1:040176005077060 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Emin     H:LRSZ  T:Come in from the Rain
ABC  1104 C1:040176005077060 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Em      H:BLRZ  T:Come In from the Rain
ABC  397 C1:040176005077060 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Em      H:BCFLORWZ T:Come in from the rain
ABC   1 C1:040176005077060 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Emin     H:LRSZ  T:Come in from the Rain
ABC  1104 C1:040176005077060 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Em      H:BLRZ  T:Come In from the Rain
ABC  397 C1:040176005077060 C2:dududddduduuuud M:6/8  K:Em      H:BCFLORWZ T:Come in from the rain
ABC   14 C1:301717521121115 C2:uududduuuuuuudu M:C|  K:Em      H:BLQZ  T:Comeing through the Broom. JJo2.014
ABC   1 C1:561027777016170 C2:dduuddddududuuu M:6/8  K:D      H:L   T:Come into the Town
ABC   3 C1:356100177701617 C2:udduudddududuuu M:6/8  K:Dmaj     H:LRS  T:Come Into The Town My Fair Lady
ABC   4 C1:156201717607753 C2:udduududdddduuu M:6/8  K:Dmaj     H:LRS  T:Come Into The Town My Fair Lady
ABC   1 C1:000700011107111 C2:duuuduuuduudddd M:C|  K:Bb      H:LSZ  T:Come Jolly Bacchus
ABC   1 C1:000700011107111 C2:duuuduuuduudddd M:C|  K:Bb      H:LSZ  T:Come Jolly Bacchus
ABC   31 C1:211177700011161 C2:uduuddduuuduuud M:C   K:D      H:CLOQRSZ T:Come Jolly Bacchus,aka. MBe.31
ABC   1 C1:001170700000011 C2:uudduuddududduu M:3/4  K:C      H:L   T:Come Josephine in my Flying Machine
ABC   1 C1:001170700000011 C2:uudduuddududduu M:3/4  K:C      H:L   T:Come Josephine in my Flying Machine
ABC   1 C1:001170700000011 C2:uudduuddududduu M:3/4  K:C      H:L   T:Come Josephine in my Flying Machine
ABC   1 C1:662266226211062 C2:dduudduuduuudud M:C|  K:EDor     H:BFLQSZ T:Come kiss me come clap me
ABC   1 C1:662266226211062 C2:dduudduuduuudud M:C|  K:G      H:BLZ  T:Come kiss with me, come clap with me
ABC   1 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LR   T:Come Lasses and Lads [1]
ABC   1 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LR   T:Come Lasses and Lads [1]
ABC   1 C1:176060177711673 C2:uddduddduuddudd M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Come Lasses and Lads [2]
ABC   1 C1:176060177711673 C2:uddduddduuddudd M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Come Lasses and Lads [2]
ABC   1 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LR   T:Come Lasses and Lads
ABC   1 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LR   T:Come Lasses and Lads
ABC   1 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LR   T:Come Lasses and Lads
ABC   1 C1:000107070000010 C2:uduudddududdudu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Come Lasses and Lads
ABC   1 C1:000107070000010 C2:uduudddududdudu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Come Lasses and Lads
ABC   1 C1:000107070000010 C2:uduudddududdudu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Come Lasses and Lads
ABC   1 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LRw  T:Come Lasses and Lads
ABC   1 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LR   T:Come Lasses and Lads
ABC  3404 C1:177001777025170 C2:uduudddududdudu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:COME LASSES AND LADS
ABC   1 C1:150300117710610 C2:uduuuddudududuu M:6/8  K:D      H:LQW  T:Come Lasses and Lads
ABC   1 C1:150300117710610 C2:uduuuddudududuu M:6/8  K:D      H:LQW  T:Come Lasses and Lads
ABC   1 C1:150300117710610 C2:uduuuddudududuu M:6/8  K:D      H:LQW  T:Come Lasses and Lads
ABC   48 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LRw  T:Come Lasses and Lads
ABC   49 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LR   T:Come Lasses and Lads
ABC   50 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LR   T:Come Lasses and Lads
ABC   48 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LRw  T:Come Lasses and Lads
ABC   49 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LR   T:Come Lasses and Lads
ABC   50 C1:777025170062000 C2:dddududdudududu M:6/8  K:G      H:LR   T:Come Lasses and Lads
ABC  2255 C1:000057661000121 C2:uddduuuuudududd M:9/8  K:G      H:BLQRZ T:COME LET'S A' TO THE BRIDAL
ABC   19 C1:037100051771061 C2:udududduduuuuud M:4/4  K:A      H:"CL  T:Come, Let's Be Married
ABC   1 C1:000701060000000 C2:duddddududdudud M:3/4  K:D      H:ACILORS T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Come Let's Be Merry
ABC   1 C1:030101071600000 C2:uuududdddududdu M:3/4  K:C      H:"BLORZ T:Come Let's Be Merry [C]
ABC   1 C1:030101071600000 C2:uuududdddududdu M:3/4  K:C      H:"BLORZ T:Come Let's Be Merry [C]
ABC   1 C1:030101071600000 C2:uuududdddududdu M:3/4  K:C      H:"BLORZ T:Come Let's Be Merry [C]
ABC   1 C1:030101071600000 C2:uuududdddududdu M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come Let's Be Merry [D]
ABC   1 C1:030101071600000 C2:uuududdddududdu M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come Let's Be Merry [D]
ABC   1 C1:030101071600000 C2:uuududdddududdu M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come Let's Be Merry [D]
ABC  3426 C1:172171266027266 C2:uduuduuddududdu M:6/8  K:C      H:ABFLOZ T:Come let us Away to the Camp
ABC  308 C1:172171266027266 C2:uduuduuddududdu M:6/8  K:C      H:AHOQRSZ T:Come Let Us Away To The Camp. JaW.307
ABC  307 C1:172171266027266 C2:uduuduuddududdu M:6/8  K:C      H:ALOQRSZ T:Come Let Us Away To The Camp. JaW.307
ABC 10306 C1:172171266027266 C2:uduuduuddududdu M:6/8  K:C      H:ABFLOQRSZ T:Come Let Us Away To The Camp. JaW.307
ABC   1 C1:030002771106001 C2:uudduududdduudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Come Let Us Dance and SIng
ABC   1 C1:030002771106001 C2:uudduududdduudd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Come Let Us Dance and SIng
ABC 129021 C1:000277110600177 C2:udduududdduuddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:COME LET US DANCE AND SING
ABC   1 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come (Let Us) Dance and Sing
ABC   1 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come (Let Us) Dance and Sing
ABC   1 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come (Let Us) Dance and Sing
ABC   1 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come (Let Us) Dance and Sing
ABC   1 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come (Let Us) Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Let Us Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Let Us Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Let Us Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Let Us Dance and Sing
ABC   1 C1:030711071106001 C2:uduuduududdduud M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come Let Us Dance and Sing
ABC   1 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come (Let Us) Dance and Sing
ABC   2 C1:071107110600177 C2:duuduududdduudd M:C|  K:D      H:"BLRZ T:Come (Let Us) Dance and Sing
ABC   1 C1:302626006300660 C2:uudduududdduudd M:2/4  K:Dmaj     H:LR   T:Come Let Us Dance And Sing
ABC   1 C1:110401010601007 C2:uuduududduuuduu M:2/4  K:Eb      H:LSZ  T:Come, Let Us Drink About
ABC   1 C1:110401010601007 C2:uuduududduuuduu M:2/4  K:Eb      H:LSZ  T:Come, Let Us Drink About
ABC   25 C1:007707070000001 C2:dddduuuuuuudddd M:4/4  K:F      H:BFLZw T:Come, Let Us Learn to Sing
ABC   1 C1:110777110771110 C2:uuddduudduuuddu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Come Let Us Prepare
ABC   1 C1:110777110771110 C2:uuddduudduuuddu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Come Let Us Prepare
ABC   0 C1:005100577771000 C2:duduududddduuud M:4/4  K:G      H:LVZw  T:Come, Let Us Sing
ABC   0 C1:005100577771001 C2:duduududddduuud M:4/4  K:G      H:LVZw  T:Come, Let Us Sing
ABC   21 C1:026260600306600 C2:udduudduudddduu M:2/4  K:D      H:AHLOQRSZ T:Come Let Us Sing And Dance,aka. GS.021
ABC  7736 C1:026260600306600 C2:udduudduudddduu M:2/4  K:D      H:ABFHLOQRSZ T:Come Let Us Sing And Dance,aka. GS.021
ABC   0 C1:041207777207302 C2:uuuudddddudduud M:6/8  K:G      H:LQVZw T:Come, Let Us Sing The Story
ABC   0 C1:000000000000000 C2:uuduuddudduudud M:1/8  K:G      H:LQVZ  T:Come Listen To My Story
ABC   0 C1:000062210511600 C2:duuuuuduuduudud M:9/8  K:Ab      H:LQVZw T:Come, Listen To The Story
ABC   1 C1:001703006762001 C2:ududdduuduuuddu M:6/8  K:C      H:L   T:Come List to a Ranger
ABC   1 C1:001703006762001 C2:ududdduuduuuddu M:6/8  K:C      H:L   T:Come List to a Ranger
ABC   1 C1:001703006762001 C2:ududdduuduuuddu M:6/8  K:C      H:L   T:Come List to a Ranger
ABC   1 C1:077777062205053 C2:dddddduudduuddu M:3/4  K:C      H:"L   T:Come, little girl, waltz with me
ABC   1 C1:077777062205053 C2:dddddduudduuddu M:3/4  K:C      H:"Lw  T:Come, little girl, waltz with me
ABC   70 C1:001077001000114 C2:udduuuduududduu M:3/4  K:GMin     H:FLSZ  T:Come live with me and be my love
ABC  142 C1:622305276303602 C2:duuuududdudduud M:C|  K:A      H:BLR  T:Comely Garden
ABC  142 C1:622305276303602 C2:duuuududdudduud M:C|  K:A      H:BLR  T:Comely Garden
ABC   1 C1:662230527630360 C2:dduuuududdudduu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:The Comely Garden
ABC   1 C1:662230527630360 C2:dduuuududdudduu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:The Comely Garden
ABC   1 C1:622305276303602 C2:duuuududdudduud M:C|  K:Amix     H:FLQSZ T:Comely Garden
ABC   48 C1:622305276303602 C2:duuuududdudduud M:C   K:A      H:BCLORUZ T:Comely Garden
ABC   48 C1:622305276303602 C2:duuuududdudduud M:C   K:A      H:BCLORUZ T:Comely Garden
ABC   46 C1:622305276303602 C2:duuuududdudduud M:C   K:A      H:BCLORUZ T:Comely Garden
ABC   1 C1:622305276303602 C2:duuuududdudduud M:C|  K:Amix     H:BLZ  T:Comely Garden
ABC   1 C1:622305232303602 C2:duuududuudduudu M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Comely Garden
ABC   1 C1:622305276303602 C2:duuuududdudduud M:C|  K:A      H:BLSZ  T:Comely Garden
ABC   1 C1:622305276303602 C2:duuuududdudduud M:C|  K:A      H:BLSZ  T:Comely Garden
ABC 21193 C1:622305276303602 C2:duuuududdudduud M:C|  K:A      H:BFLRZ T:COMELY GARDEN REEL
ABC   1 C1:071607070010767 C2:dudduudddduudud M:4/4  K:G      H:BLRZ  T:Comely Girl, both Tall and Straight
ABC  692 C1:026211010262203 C2:uduuududuuudddd M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Comely Jane Doowning
ABC  692 C1:026211010262203 C2:uduuududuuudddd M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Comely Jane Doowning
ABC  692 C1:026211010262203 C2:uduuududuuudddd M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Comely Jane Doowning
ABC  692 C1:026211010262203 C2:uduuududuuudddd M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Comely Jane Doowning
ABC   1 C1:026220610262110 C2:uduuduuduuududu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Comely Jane Downing
ABC   1 C1:026220610262110 C2:uduuduuduuududu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Comely Jane Downing
ABC  1461 C1:026211010262203 C2:uduuududuuudddd M:C|  K:G      H:BLZ  T:Comely Jane Downing
ABC   1 C1:026220610262200 C2:uduuduuduududuu M:4/4  K:G      H:LZ   T:Comely Jane Downing
ABC  1461 C1:026211010262203 C2:uduuududuuudddd M:C|  K:G      H:BLZ  T:Comely Jane Downing
ABC   1 C1:026211010262203 C2:uduuududuuudddd M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Comely Jane Downing
ABC  1461 C1:026211010262203 C2:uduuududuuudddd M:C|  K:G      H:BLZ  T:Comely Jane Downing
ABC   02 C1:026220610262200 C2:uduuduuduududuu M:C   K:G      H:LOQRSZ T:Comely Jane Downing,aka MBe.02
ABC   25 C1:026732001026220 C2:udduududuuudddd M:C   K:G      H:CLOQRSZ T:Comely Jane Downing,aka. MBe.25
ABC  1461 C1:026211010262203 C2:uduuududuuudddd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Comely Jane Downing" (reel) 1461
ABC  1353 C1:571537660071562 C2:udududdddudduuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Comely Maiden
ABC   1 C1:571537660071562 C2:udududdddudduuu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Comely Maiden, The
ABC   1 C1:571537660071562 C2:udududdddudduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Comely Maiden
ABC  1353 C1:571537660071562 C2:udududdddudduuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Comely Maiden
ABC   1 C1:571537660071562 C2:udududdddudduuu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Comely Maiden, The
ABC  1353 C1:571537660071562 C2:udududdddudduuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Comely Maiden
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:come monday bagpipe (harmonica) (2:26)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:come monday bass (3:07)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:come monday clarinet (backup vocals) (3:08)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:come monday drums (3:03)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:come monday flute (lead vocal) (3:07)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:come monday harp (piano) (3:07)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:come monday horn (strings) (3:06)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:come monday lute (guitar) (3:06)
ABC   58 C1:000077011011107 C2:dduuuuuddddduuu M:6/8  K:D      H:BFLWZw T:Come now, all ye social pow'rs, &c.
ABC   58 C1:000077011011107 C2:dduuuuuddddduuu M:6/8  K:D      H:BFLWZw T:Come now, all ye social pow'rs, &c.
ABC   58 C1:000077011011107 C2:dduuuuuddddduuu M:6/8  K:D      H:BFLWZw T:Come now, all ye social pow'rs, &c.
ABC   58 C1:000077011011107 C2:dduuuuuddddduuu M:6/8  K:D      H:BFLWZw T:Come now, all ye social pow'rs, &c.
ABC   1 C1:000100010000070 C2:uududuuuduuddud M:C   K:D      H:    T:Come now for Jest \& smiling
ABC  0497 C1:000100010000070 C2:uududuuuduuddud M:C   K:D      H:ILQZ  T:Come now for Jest & smiling.
ABC  497 C1:000100010000070 C2:uududuuuduuddud M:C   K:D      H:BFZ  T:Come now for Jest & smiling
ABC  1001 C1:173022637661267 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Come Now Or Stay
ABC   1 C1:173022637661267 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:BCLORZ T:Come now or stay
ABC   1 C1:010703000202060 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Come now or Stay
ABC   1 C1:010703000202060 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Come now or Stay
ABC   1 C1:010703000202060 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Come now or Stay
ABC  216 C1:173022637661267 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:Come now or stay
ABC  216 C1:173022637661267 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:Come now or stay
ABC  1001 C1:173022637661267 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Come Now Or Stay
ABC   1 C1:173022637661267 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Come Now or Stay
ABC   1 C1:173022637661267 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Come Now or Stay
ABC  1001 C1:173022637661267 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Come Now Or Stay
ABC  216 C1:173022637661267 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:BCFLORZ T:Come now or stay
ABC  1001 C1:173022637661267 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"Come Now Or Stay" (jig) 1001
ABC  1001 C1:173022637661267 C2:uduuududdduuudd M:6/8  K:D      H:BCILZ T:"Come Now Or Stay" (jig) 1001
ABC   1 C1:000717012011615 C2:duduuuududdudud M:6/8  K:Ddor     H:BLZ  T:Come, O Dark-Haired Woman
ABC   1 C1:010706060400010 C2:uddduudddudddud M:3/4  K:Gmix     H:LRSZ  T:Come o'er the bourn, Bessie, to me
ABC   1 C1:002200060307060 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:Come O'er the Stream, Charlie
ABC   1 C1:002200060307060 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:Come O'er the Stream, Charlie
ABC   1 C1:002200060307060 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:Come O'er the Stream, Charlie
ABC  3306 C1:220637655606220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:G      H:BLZ  T:COME O'ER THE STREAM CHARLIE
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   11 C1:002200060307060 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:G      H:"CIRZ T:Come O'er the Stream, Charlie
ABC   1 C1:322063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:G      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:422063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:422063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:422063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:422063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:422063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:422063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:422063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:422063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:422063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:422063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC 04081 C1:322063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:G      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC 04081 C1:422063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC 04081 C1:422063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC 10721 C1:002200060307060 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:F      H:BLOQSZ T:COME O'ER THE STREAM CHARLIE.
ABC 11212 C1:220637655677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:G      H:BLOQSZ T:COME O'ER THE STREAM CHARLIE.
ABC   2 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   2 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   2 C1:220637637677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:D      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   1 C1:322063763767722 C2:uuududdudddduud M:3/4  K:G      H:"BLORZ T:Come o'er the stream, Charlie
ABC   0 C1:220637655677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:F      H:LQ   T:Come O'er the Stream, Charlie
ABC  9430 C1:220637655677220 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:G      H:FLOQRZ T:Come O'er The Stream,Charlie. FTB.074
ABC   20 C1:002000200060307 C2:duududdudddduud M:3/4  K:F      H:BCLQZ T:Come O'er the Stream to Charlie
ABC  9018 C1:002000200060307 C2:duududdudddduud M:3/4  K:F      H:BCFLQZ T:Come O'er the Stream to Charlie
ABC   1 C1:000000700700200 C2:dduddduuddudddu M:3/4  K:Eb      H:L   T:Come O my Love
ABC   1 C1:000000700700200 C2:dduddduuddudddu M:3/4  K:Eb      H:L   T:Come O my Love
ABC   1 C1:000000700700200 C2:dduddduuddudddu M:3/4  K:Eb      H:L   T:Come O my Love
ABC  313 C1:716101616300000 C2:duduududududuud M:5/8  K:APhr     H:BFLQZ T:Come on, blonde girl
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come On Eileen [bass] (4:24)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come On Eileen [clarinet] (4:24)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come On Eileen (clarinet) (4:24) scribed by Branr of Elendilmir
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come On Eileen [drum] (4:24)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Come On Eileen (drums) (4:24) scribed by Branr of ElendilmirZ:Transcribed by LotRO MIDI Player:http://lotro.acasylum.com/midi
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come On Eileen [flute] (4:24)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Come On Eileen (flute) (4:24) scribed by Branr of ElendilmirZ:Transcribed by LotRO MIDI Player:http://lotro.acasylum.com/midi
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come On Eileen [harp] (4:24)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come On Eileen [horn] (4:24)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Come On Eileen (horn) (4:24) scribed by Branr of ElendilmirZ:Transcribed by LotRO MIDI Player:http://lotro.acasylum.com/midi
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come On Eileen [lute] (4:24)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Come On Eileen (lute) (4:24) scribed by Branr of ElendilmirZ:Transcribed by LotRO MIDI Player:http://lotro.acasylum.com/midi
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Come On Eileen (theorbo) (4:24) scribed by Branr of ElendilmirZ:Transcribed by LotRO MIDI Player:http://lotro.acasylum.com/midi
ABC   1 C1:661051005017661 C2:dduuududdduuudd M:6/8  K:Amin     H:LSZ  T:Come Open the Door, Sweet Betty
ABC   1 C1:661051005017066 C2:dduuududdduuudd M:6/8  K:A      H:LSZ  T:Come Open the Door, Sweet Betty
ABC   1 C1:002200060307065 C2:uududdudddduudu M:3/4  K:G      H:BLZ  T:Come o’er the stream Charlie
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:come out ya blacks and tans
ABC   67 C1:001707670017012 C2:udddduduuuudduu M:2/4  K:Ddor     H:CLQRWZ T:Come Out Ye Black and Tans
ABC   67 C1:001707670017012 C2:udddduduuuudduu M:2/4  K:Ddor     H:CLQRWZ T:Come Out Ye Black and Tans
ABC   1 C1:002200060307060 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Come Over the Stream to Charlie
ABC   1 C1:002200060307060 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Come Over the Stream to Charlie
ABC   1 C1:002200060307060 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Come Over the Stream to Charlie
ABC   1 C1:002200060307060 C2:uududdudddduudd M:3/4  K:G      H:LRSZ  T:Come Over the Stream to Charlie
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:comeplay offspring (3:08)
ABC   1 C1:000000000000000 C2:duudduduududuuu M:4/4  K:Eb      H:"CLQVw T:Come rain or come shine
ABC   1 C1:000000000000000 C2:duudduduududuuu M:4/4  K:Eb      H:"CLQVw T:Come rain or come shine
ABC   1 C1:000000000000000 C2:duudduduududuuu M:4/4  K:Eb      H:"CLQVw T:Come rain or come shine
ABC   1 C1:000000000000000 C2:duudduduududuuu M:4/4  K:Eb      H:"CLQVw T:Come rain or come shine
ABC   1 C1:001160600200005 C2:uuddududdududuu M:3/4  K:Eb      H:L   T:Come Raise Me in your Arms, Dear Brother
ABC   1 C1:001160600200005 C2:uuddududdududuu M:3/4  K:Eb      H:L   T:Come Raise Me in your Arms, Dear Brother
ABC   1 C1:001160600200005 C2:uuddududdududuu M:3/4  K:Eb      H:L   T:Come Raise Me in your Arms, Dear Brother
ABC   1 C1:060711670606170 C2:uduudddduududud M:3/4  K:Dmin     H:BLRZ  T:Come, rest in this Bosom
ABC   19 C1:000104060201000 C2:duduududduuduuu M:9/4  K:D      H:BFLZ  T:the Comers of Largo Areell
ABC   1 C1:000500060203000 C2:dduuduuuduuuddd M:9/4  K:D      H:BLZ  T:Comers of Largo, The--A reell [sic]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come Sail Away - 4a - (4:18) - [Harp]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come Sail Away - 4a - (5:27) - [Clarinet2]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come Sail Away - 4a - (5:27) - [Clarinet3]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come Sail Away - 4a - (5:31) - [Bagpipe]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come Sail Away - 4a - (5:31) - [Clarinet1]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come Sail Away - 4a - (5:31) - [Horn]
ABC   11 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Come Sail Away (5:27) - 11 Lute of Ages
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Come Sail Away (5:27) - 1 Drums
ABC   31 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Come Sail Away (5:27) - 31 Theorbo
ABC   51 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Come Sail Away (5:27) - 51 Flute 1
ABC   52 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Come Sail Away (5:27) - 52 Flute 2
ABC   61 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Come Sail Away (5:27) - 61 Horn
ABC   71 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Come Sail Away (5:27) - 71 Clarinet
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQ  T:Come Sail Away (lute) (by Cervantes)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQ  T:Come Sail Away (vocals) (by Cervantes)
ABC   0 C1:302672407614105 C2:uuddudduddududu M:4/4  K:A      H:LQVZw T:Come, Shepherds, Come! Shake Off Your Sleep
ABC   1 C1:010101010000000 C2:uuuuudddudduuuu M:C   K:Gmin     H:BLZ  T:Come, Shepherds, Deck Your Heads
ABC   1 C1:000000000000000 C2:uuduuddduuduuuu M:C   K:Ddor     H:BLZ  T:Come, Shepherds, Deck Your Heads
ABC 10882 C1:161271027773667 C2:uduuduudddudddd M:6/8  K:Bb      H:BLQSZ T:COME SING ROUND MY FAVOURITE TREE.
ABC   1 C1:060211117761070 C2:duuuuudddudduud M:3/4  K:F      H:LRSZ  T:Come sit down beside me my own heart's delight
ABC   1 C1:060211117761070 C2:duuuuudddudduud M:3/4  K:F      H:LRSZ  T:Come sit down beside me my own heart's delight
ABC   1 C1:677167730406003 C2:ddduddduudududu M:C   K:G      H:    T:Come Sweet Lass
ABC  0516 C1:677167730406003 C2:ddduddduudududu M:C   K:G      H:ILQZ  T:Come Sweet Lass.
ABC  516 C1:677167730406003 C2:ddduddduudududu M:C   K:G      H:BFZ  T:Come Sweet Lass
ABC   1 C1:040600376771677 C2:ududddduddduudu M:C|  K:G      H:"BLOZ T:Come Sweet Maid
ABC   1 C1:040600376771677 C2:ududddduddduudu M:C|  K:F      H:"BLOZ T:Come Sweet Maid
ABC   1 C1:040600376771677 C2:ududddduddduudu M:C|  K:F      H:"BLZ  T:Come Sweet Maid
ABC   1 C1:022035000663000 C2:uuuddduuddduuud M:6/8  K:F      H:CLQVW T:(Come sweet may) K. 596
ABC   1 C1:172064172063777 C2:ududuudududdddd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:The Comet [1]
ABC   1 C1:050060060027114 C2:ddduduuduududud M:6/8  K:G      H:L   T:Comet [1], The
ABC   1 C1:422133271762371 C2:duuuduududduudu M:4/4  K:F      H:LRSZ  T:The Comet [2]
ABC   10 C1:172064172063777 C2:ududuudududdddd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Comet, The
ABC  111 C1:067663011072106 C2:dddduuuduuudddd M:6/8  K:A      H:BLSZ  T:the COMET
ABC   1 C1:001766041762670 C2:uddduuddudduuud M:6/8  K:G      H:CLR  T:The Comet
ABC   2 C1:422133274223710 C2:duuuduudduuuduu M:C|  K:F      H:LRSZ  T:Comet Clog
ABC   2 C1:422133274223710 C2:duuuduudduuuduu M:C|  K:F      H:LRSZ  T:Comet Clog
ABC   1 C1:116777156171611 C2:uuddududdududuu M:3/8  K:D      H:LQRSZ T:La Comete
ABC  135 C1:116777156171611 C2:uuddududdududuu M:3/8  K:D      H:LRSZ  T:La Comete
ABC  4067 C1:116777156171611 C2:uuddududdududuu M:3/8  K:D      H:FLRSZ T:La Comete
ABC   1 C1:000701110101010 C2:duuuuuudddduduu M:3/4  K:Bb      H:LRSZ  T:Come tell me in plain
ABC   1 C1:000701110101010 C2:duuuuuudddduduu M:3/4  K:Bb      H:LRSZ  T:Come tell me in plain
ABC   1 C1:011001110770007 C2:uuuuuddduddduuu M:6/8  K:G      H:R   T:Come then all ye social powers
ABC  0407 C1:011001110770007 C2:uuuuuddduddduuu M:6/8  K:G      H:GILQZ T:Come then all ye social powers.
ABC  407 C1:011001110770007 C2:uuuuuddduddduuu M:6/8  K:G      H:BFRZ  T:Come then all ye social powers
ABC 21751 C1:511111113712657 C2:duuuuuuuuduuddd M:C|  K:G      H:BCFLRZ T:THE COMET HORNPIPE
ABC   95 C1:661771000111077 C2:ddudduuuuudddud M:3/4  K:G      H:BCFLZw T:Come, Thou Almighty King
ABC   1 C1:770002250001210 C2:dduuduuuddddudd M:3/4  K:D      H:"CLw  T:Come, Thou Fount of Every Blessing
ABC   1 C1:000225000121070 C2:uuduuuddddudduu M:3/2  K:Eb      H:"LVw  T:Come, Thou Fount of Every Blessing
ABC   1 C1:000225000121070 C2:uuduuuddddudduu M:3/2  K:Eb      H:"LVw  T:Come, Thou Fount of Every Blessing
ABC   1 C1:602701376602602 C2:dduuduuuddddudd M:3/4  K:D      H:CLQVw T:Come, Thou Fount Of Every Blessing
ABC  224 C1:602701376600000 C2:dduuduuudddddud M:3/4  K:Eb      H:CLSVw T:Come Thou Fount Of Every Blessing
ABC  224 C1:602701376600000 C2:dduuduuudddddud M:3/4  K:Eb      H:CLSVw T:Come Thou Fount Of Every Blessing
ABC  224 C1:602701376600000 C2:dduuduuudddddud M:3/4  K:Eb      H:CLSVw T:Come Thou Fount Of Every Blessing
ABC  224 C1:602701376600000 C2:dduuduuudddddud M:3/4  K:Eb      H:CLSVw T:Come Thou Fount Of Every Blessing
ABC   31 C1:052370705023770 C2:dduuuddudddduuu M:2/4  K:C      H:CLSVw T:Come, Thou Long-Expected Jesus
ABC   31 C1:052370705023770 C2:dduuuddudddduuu M:2/4  K:C      H:CLSVw T:Come, Thou Long-Expected Jesus
ABC   31 C1:052370705023770 C2:dduuuddudddduuu M:2/4  K:C      H:CLSVw T:Come, Thou Long-Expected Jesus
ABC   31 C1:052370705023770 C2:dduuuddudddduuu M:2/4  K:C      H:CLSVw T:Come, Thou Long-Expected Jesus
ABC   0 C1:071611020737770 C2:duduuududddddud M:4/4  K:G      H:LQVZw T:Come, Thou Precious Ransom, Come
ABC 036114 C1:422133271762371 C2:duuuduududduudu M:C|  K:F      H:QRS  T:Comet [hp] % ABC 036114 C1:422133271762371 C2:duuuduududduudu M:C|  K:F      H:QRS  T:Comet [hp] % ABC   1 C1:777727767100307 C2:ddddudddduuduud M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Come, till the Bottle-House
ABC   1 C1:777727767100307 C2:ddddudddduuduud M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Come, till the Bottle-House
ABC   1 C1:615030016157564 C2:ddudddduuduuddd M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:Come, till the Bottle-house
ABC   1 C1:772776710030712 C2:ddudddduuduuddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:COME, TILL THE BOTTLE-HOUSE -- REEL
ABC  1013 C1:600005311771600 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Come To Dinner
ABC   1 C1:600005311771600 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:Ador     H:BCLORZ T:Come to dinner
ABC   1 C1:060000000005030 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:Come to Dinner
ABC   1 C1:060000000005030 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:Come to Dinner
ABC   1 C1:060000000005030 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:Come to Dinner
ABC  228 C1:600005311771600 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:Ador     H:BCFLORWZ T:Come to dinner
ABC  228 C1:600005311771600 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:Ador     H:BCFLORWZ T:Come to dinner
ABC   1 C1:600005311771600 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Come To Dinner
ABC  1013 C1:600005311771600 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Come To Dinner
ABC   1 C1:600005311771600 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:Ador     H:LRSZ  T:Come to Dinner
ABC   1 C1:600005311771600 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:Ador     H:LRSZ  T:Come to Dinner
ABC  1013 C1:600005311771600 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Come To Dinner
ABC  228 C1:600005311771600 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:Ador     H:BCFLORWZ T:Come to dinner
ABC  1013 C1:600005311771600 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"Come To Dinner" (jig) 1013
ABC  1013 C1:600005311771600 C2:dduuuddududuudd M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"Come To Dinner" (jig) 1013
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:COME TO ME - BJOERK by Truskawka
ABC   1 C1:677200200573001 C2:ddduuddduududud M:4/4  K:E      H:L   T:Come To Me in Canada
ABC   1 C1:677200200573001 C2:ddduuddduududud M:4/4  K:E      H:L   T:Come To Me in Canada
ABC   1 C1:677200200573001 C2:ddduuddduududud M:4/4  K:E      H:L   T:Come To Me in Canada
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come To My Window Drums (3:45)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come To My Window Lute1 (3:45)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come To My Window Lute2 (3:45)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come To My Window Lute3 (3:45)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come To My Window Lute4 (3:45)
ABC   32 C1:010106010402000 C2:uududuuddduuddd M:C|  K:G      H:ACHLQRSZ T:Come to the Battle
ABC   32 C1:010106010402000 C2:uududuuddduuddd M:C|  K:G      H:ACHLQRSZ T:Come to the Battle
ABC   32 C1:010106010402000 C2:uududuuddduuddd M:C|  K:G      H:ACHLQRSZ T:Come to the Battle
ABC   32 C1:010106010402000 C2:uududuuddduuddd M:C|  K:G      H:ACHLQRSZ T:Come to the Battle
ABC   32 C1:010106010402000 C2:uududuuddduuddd M:C|  K:G      H:ACHLQRSZ T:Come to the Battle
ABC  1377 C1:772776713071037 C2:ddudddduuduuddd M:C|  K:A      H:BLZ  T:Come To The Bottle House
ABC   1 C1:772776713071037 C2:ddudddduuduuddd M:C|  K:A      H:LRS  T:Come to the Bottlehouse
ABC  1377 C1:772776713071037 C2:ddudddduuduuddd M:C|  K:A      H:BLZ  T:Come To The Bottle House
ABC   1 C1:772776713071037 C2:ddudddduuduuddd M:C|  K:A      H:LRS  T:Come to the Bottlehouse
ABC  1377 C1:772776713071037 C2:ddudddduuduuddd M:C|  K:A      H:BLZ  T:Come To The Bottle House
ABC  1377 C1:772776713071037 C2:ddudddduuduuddd M:C|  K:A      H:BCILZ T:"Come To The Bottle House" (reel) 1377
ABC   1 C1:020701110076775 C2:uduuuuddddduduu M:4/4  K:E      H:L   T:Come to the Bower
ABC   1 C1:020701110076775 C2:uduuuuddddduduu M:4/4  K:E      H:L   T:Come to the Bower
ABC   1 C1:020701110076775 C2:uduuuuddddduduu M:4/4  K:E      H:L   T:Come to the Bower
ABC   73 C1:000000003777000 C2:uddddduddududuu M:2/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Come to the Bower. JC.071
ABC  5270 C1:000000003777000 C2:uddddduddududuu M:2/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Come to the Bower. JC.071
ABC   15 C1:170767661170121 C2:ududddduuduuuud M:9/8  K:G      H:LS   T:Come to the Bridal (#195)
ABC   15 C1:170767661170121 C2:ududddduuduuuud M:9/8  K:G      H:LS   T:Come to the Bridal (#195)
ABC   15 C1:170767661170121 C2:ududddduuduuuud M:9/8  K:G      H:LS   T:Come to the Bridal (#195)
ABC   1 C1:317076766117012 C2:uududddduuduuuu M:9/8  K:G      H:BLS  T:Come to the Bridal
ABC   1 C1:170767661170121 C2:ududddduuduuuud M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Come to the Bridal
ABC   1 C1:170767661170121 C2:ududddduuduuuud M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Come to the Bridal
ABC  1251 C1:226166270767662 C2:uududdududddduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Come to the Dance
ABC  1251 C1:226166270767662 C2:uududdududddduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Come to the Dance
ABC   1 C1:226166270767662 C2:uududdududddduu M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Come to the Dance
ABC  1251 C1:226166270767662 C2:uududdududddduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Come to the Dance
ABC   0 C1:001004027073011 C2:uduudduuuudddud M:6/4  K:A      H:LVZw  T:Come To The Manger
ABC   0 C1:000701605700306 C2:uddudududdddudu M:3/4  K:E      H:LQVZw T:Come To The Manger, In Bethlehem
ABC   1 C1:030202070606010 C2:uuuddduudddduud M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Come to the Raffle
ABC   1 C1:030202070606010 C2:uuuddduudddduud M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Come to the Raffle
ABC   1 C1:030202070606010 C2:uuuddduudddduud M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Come to the Raffle
ABC   1 C1:227661767663267 C2:uuddduudddduudd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Come to the Raffle
ABC   1 C1:227661767663267 C2:uuddduudddduudd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Come to the Raffle
ABC  140 C1:227661767663267 C2:uuddduudddduudd M:6/8  K:G      H:LZ   T:Come to the Raffle Jig
ABC  140 C1:227661767663267 C2:uuddduudddduudd M:6/8  K:G      H:LZ   T:Come to the Raffle Jig
ABC   1 C1:007601110011616 C2:dduuuuududuuddd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Come to your Tay
ABC   1 C1:007601110011616 C2:dduuuuududuuddd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Come to your Tay
ABC  2288 C1:007601110011616 C2:dduuuuududuuddd M:C   K:D      H:BLRZ  T:COME TO YOUR TAY
ABC   1 C1:001161611767001 C2:uududuuddduuddd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Come to Your Tay
ABC   1 C1:001161611767001 C2:uududuuddduuddd M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Come to Your Tay
ABC   1 C1:007601110011616 C2:dduuuuududuuddd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:COME TO YOUR TAY -- REEL
ABC   1 C1:172064172063777 C2:ududuudududdddd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Comet, The [1]
ABC   1 C1:172064172063777 C2:ududuudududdddd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Comet, The [1]
ABC   1 C1:422133271762371 C2:duuuduududduudu M:4/4  K:F      H:LQRSZ T:Comet, The [2]
ABC   51 C1:422133271762371 C2:duuuduududduudu M:4/4  K:F      H:LRSZ  T:Comet (The)
ABC   51 C1:422133271762371 C2:duuuduududduudu M:4/4  K:F      H:LRSZ  T:Comet (The)
ABC 036114 C1:422133271762371 C2:duuuduududduudu M:C|  K:F      H:QRS  T:Comet (The) [hp] % ABC 036114 C1:422133271762371 C2:duuuduududduudu M:C|  K:F      H:QRS  T:Comet (The) [hp] % ABC   55 C1:001777001777010 C2:uddduddduuduudd M:3/8  K:D      H:ILO  T:Comett Waltz
ABC   55 C1:001777001777010 C2:uddduddduuduudd M:3/8  K:D      H:LOZ  T:Comett Waltz
ABC   55 C1:001777001777010 C2:uddduddduuduudd M:3/8  K:D      H:CILQ  T:Comett Waltz
ABC   0 C1:035650112770743 C2:udduuuuudddduud M:6/8  K:Bb      H:LQVZ  T:Come, Tune Your Cheerful Voice
ABC   1 C1:006006115052774 C2:uddduddduududdd M:3/8  K:F      H:LRSVZ T:Comet Waltz
ABC  861 C1:001777001777010 C2:uddduddduuddudd M:3/4  K:D      H:LQS  T:Comet Waltz
ABC   1 C1:077707020777070 C2:ddddudddduuuuud M:4/4  K:C      H:CLQVw T:(Come una lauda)
ABC   1 C1:000300010106070 C2:uuudduuuduuduud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Come under my Dimity
ABC   1 C1:000300010106070 C2:uuudduuuduuduud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Come under my Dimity
ABC   1 C1:000300010106070 C2:uuudduuuduuduud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Come under my Dimity
ABC   1 C1:703116711100161 C2:duuudduuuuduudd M:9/8  K:Gmaj     H:LR   T:Come Under My Dimity
ABC   2 C1:030116711171161 C2:uuudduuuduuduud M:9/8  K:Dmaj     H:LR   T:Come Under My Dimity
ABC   2 C1:030116711171161 C2:uuudduuuduuduud M:9/8  K:D      H:LRS  T:Come Under My Dimity
ABC   1 C1:301167111711611 C2:uuudduuuduuduud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Come Under My Dimity
ABC   1 C1:301167111711611 C2:uuudduuuduuduud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Come Under My Dimity
ABC   20 C1:301167111711611 C2:uuudduuuduuduud M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:COME UNDER MY DIMITY -- JIG.
ABC   20 C1:301167111711611 C2:uuudduuuduuduud M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:COME UNDER MY DIMITY -- JIG.
ABC   20 C1:301167111711611 C2:uuudduuuduuduud M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:COME UNDER MY DIMITY -- JIG.
ABC   20 C1:301167111711611 C2:uuudduuuduuduud M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:COME UNDER MY DIMITY -- JIG.
ABC   1 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:COME UNDER MY PLADDIE -- JIG
ABC   1 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Come Under My Pladdie (Old Scotch)
ABC   1 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Come Under My Pladdie (Old Scotch)
ABC   1 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:Em      H:R   T:Come under my plaidie
ABC   1 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:Em      H:ABLOR T:Come under my plaidie
ABC   16 C1:060712060055060 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:ADor     H:CR   T:Come Under My Plaidie
ABC   16 C1:060712060055060 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:ADor     H:CR   T:Come Under My Plaidie
ABC   21 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:Em      H:ABOR  T:Come under my plaidie
ABC   1 C1:050600000707040 C2:ddddududdduddud M:6/8  K:Em      H:CLQR  T:Come Under My Plaidie
ABC   1 C1:050600000707040 C2:ddddududdduddud M:6/8  K:Em      H:CLQR  T:Come Under My Plaidie
ABC   1 C1:050600000707040 C2:ddddududdduddud M:6/8  K:Em      H:CLQR  T:Come Under My Plaidie
ABC 149125 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:COME UNDER MY PLAIDIE
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BR   T:Come Under My Plaidie
ABC   2 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Come Under My Plaidie
ABC   2 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Come Under My Plaidie
ABC   16 C1:060712060055060 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:ADor     H:CR   T:Come Under My Plaidie
ABC  451 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:Em      H:HLRZ  T:Come Under My Plaidie
ABC  451 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:Em      H:HLRZ  T:Come Under My Plaidie
ABC   21 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:Em      H:LR   T:Come under my plaidie
ABC  201 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:G      H:"LQ  T:Come Under My Plaidie
ABC  201 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:G      H:"LQ  T:Come Under My Plaidie
ABC  201 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:G      H:"LQ  T:Come Under My Plaidie
ABC  201 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:G      H:"LQ  T:Come Under My Plaidie
ABC   1 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Come Under My Plaidie
ABC  112 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Come Under My Plaidie,aka. HSJJ.114
ABC  6822 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Come Under My Plaidie,aka. HSJJ.114
ABC   1 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:G      H:AHLORSZ T:Come Under My Plaidie. HSJJ.114
ABC  113 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:G      H:AHLORSZ T:Come Under My Plaidie. HSJJ.114
ABC   1 C1:560077460005560 C2:ddddududddudduu M:6/8  K:G      H:ALORSZ T:Come Under My Plaidie. JMT107
ABC  107 C1:560077460005560 C2:ddddududddudduu M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Come Under My Plaidie. JMT.107
ABC  7637 C1:560077460005560 C2:ddddududddudduu M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Come Under My Plaidie. JMT.107
ABC   1 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:BFLOWZw T:COME UNDER MY PLAIDY
ABC   1 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:BFLOWZw T:COME UNDER MY PLAIDY
ABC   1 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:BFLOWZw T:COME UNDER MY PLAIDY
ABC   1 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:BFLOWZw T:COME UNDER MY PLAIDY
ABC  939 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:E      H:ABFLOZ T:Come under my plaidy
ABC  295 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Come Under My Plaidy. JaW.294
ABC  294 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Come Under My Plaidy. JaW.294
ABC 10293 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Come Under My Plaidy. JaW.294
ABC   12 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Come Under My Plaidy. ST.12
ABC  7909 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Come Under My Plaidy. ST.12
ABC  810 C1:600712600055600 C2:dduududdduddudd M:6/8  K:E      H:LQS  T:Come under my plide or Jonie McGill a gig
ABC   52 C1:022061117051114 C2:uuduuudduuududd M:3/4  K:F      H:CLSVWw T:Come Unite in Praise and Singing)
ABC   52 C1:022061117051114 C2:uuduuudduuududd M:3/4  K:F      H:CLSVWw T:Come Unite in Praise and Singing)
ABC   52 C1:022061117051114 C2:uuduuudduuududd M:3/4  K:F      H:CLSVWw T:Come Unite in Praise and Singing)
ABC   52 C1:022061117051114 C2:uuduuudduuududd M:3/4  K:F      H:CLSVWw T:Come Unite in Praise and Singing)
ABC   1 C1:115361156277653 C2:uududuudduddddu M:4/4  K:G      H:LRZ  T:Come Up in the Room, I Want You
ABC   1 C1:115361156277653 C2:uududuudduddddu M:4/4  K:G      H:LRZ  T:Come Up in the Room, I Want You
ABC   4 C1:660167773037772 C2:ddudddduuddduuu M:9/8  K:G      H:L   T:Come Upstairs with Me
ABC   1 C1:660167773037772 C2:ddudddduuddduuu M:9/8  K:G      H:L   T:Come Upstairs with Me
ABC   1 C1:037772111660167 C2:uddduuuuddudddd M:9/8  K:G      H:BCLORZ T:Come up stairs with me
ABC  1172 C1:037772111660167 C2:uddduuuuddudddd M:9/8  K:G      H:BCRZ  T:Come Up Stairs with Me.
ABC  442 C1:037772111660167 C2:uddduuuuddudddd M:9/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Come up stairs with me
ABC  442 C1:037772111660167 C2:uddduuuuddudddd M:9/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Come up stairs with me
ABC   1 C1:660167773037772 C2:ddudddduuddduuu M:9/8  K:Gmaj     H:LR   T:Come Upstairs With Me
ABC   2 C1:303777211166016 C2:uuddduuuudduddd M:9/8  K:G      H:LRS  T:Come Up Stairs With Me
ABC   3 C1:403777226366016 C2:duddduuududdudd M:9/8  K:G      H:LR   T:Come Up Stairs With Me
ABC   6 C1:660167773037772 C2:ddudddduuddduuu M:9/8  K:G      H:LZ   T:Come Upstairs with Me
ABC   4 C1:037772111660167 C2:uddduuuuddudddd M:9/8  K:G      H:"LORS T:Come Up Stairs With Me
ABC  1172 C1:037772111660167 C2:uddduuuuddudddd M:9/8  K:G      H:BCRZ  T:Come Up Stairs with Me.
ABC   1 C1:037772111660167 C2:uddduuuuddudddd M:9/8  K:G      H:LRSZ  T:Come Up Stairs with Me
ABC  1172 C1:037772111660167 C2:uddduuuuddudddd M:9/8  K:G      H:BCRZ  T:Come Up Stairs with Me.
ABC  442 C1:037772111660167 C2:uddduuuuddudddd M:9/8  K:G      H:BCFLORWZ T:Come up stairs with me
ABC  1172 C1:037772111660167 C2:uddduuuuddudddd M:9/8  K:G      H:BCILZ T:"Come Up Stairs With Me" (slipjig) 1172
ABC  1172 C1:037772111660167 C2:uddduuuuddudddd M:9/8  K:G      H:CL   T:"Come Up Stairs With Me" (slipjig) 1172
ABC   1 C1:050070771040030 C2:uddduudduuddddu M:6/8  K:G      H:"S   T:Come Up The Back Stairs
ABC   1 C1:050070771022030 C2:uddduuudduudddd M:6/8  K:G      H:"BZ  T:Come Up The Back Stairs
ABC   1 C1:050070771022030 C2:uddduuudduudddd M:6/8  K:G      H:"BZ  T:Come Up The Back Stairs
ABC   1 C1:050070771022030 C2:uddduuudduudddd M:6/8  K:G      H:"BZ  T:Come Up The Back Stairs
ABC   27 C1:050070771022030 C2:uddduuudduudddd M:6/8  K:G      H:"BZ  T:Come Up The Back Stairs
ABC   27 C1:050070771022030 C2:uddduuudduudddd M:6/8  K:G      H:"BZ  T:Come Up The Back Stairs
ABC   1 C1:050070771022030 C2:uddduuudduudddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Come Up The Back Stairs
ABC   1 C1:771022030712070 C2:dduuudduuddddud M:6/8  K:G      H:L   T:Come Up the Back Stairs
ABC   1 C1:771022030712070 C2:dduuudduuddddud M:6/8  K:G      H:L   T:Come Up the Back Stairs
ABC  300 C1:050070771040030 C2:uddduudduuddddu M:6/8  K:G      H:"S   T:Come Up The Back Stairs
ABC  300 C1:050070771040030 C2:uddduudduuddddu M:6/8  K:G      H:"S   T:Come Up The Back Stairs
ABC  300 C1:050070771040030 C2:uddduudduuddddu M:6/8  K:G      H:"S   T:Come Up The Back Stairs
ABC   30 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C   K:G      H:L   T:Come West along the Road
ABC   2 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C|  K:G      H:LR   T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:066442240211111 C2:dduduuduuuuuudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Come West Along The Road
ABC   1 C1:066442240211111 C2:dduduuduuuuuudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Come West Along The Road
ABC   1 C1:022137670664066 C2:uuuudddddudduuu M:4/4  K:G      H:LRS  T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:022137670664066 C2:uuuudddddudduuu M:4/4  K:G      H:LRS  T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:022137670664066 C2:uuuudddddudduuu M:4/4  K:G      H:LRS  T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:062111674264426 C2:duuuudddudududu M:C|  K:A      H:DHRZ  T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:112111670664426 C2:uuuuuuddddududu M:C|  K:G      H:LQR  T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:112111670664426 C2:uuuuuuddddududu M:C|  K:G      H:LQR  T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:112111670664426 C2:uuuuuuddddududu M:C|  K:G      H:LQR  T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:112111670664426 C2:uuuuuuddddududu M:C|  K:G      H:LQR  T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:112111670664426 C2:uuuuuuddddududu M:C|  K:G      H:LQR  T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C|  K:G      H:DHRSZ T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C|  K:G      H:DHRSZ T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C|  K:G      H:DHRSZ T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:066442600211111 C2:ddududuuuuuuddd M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Come west along the road
ABC   1 C1:066442600211111 C2:ddududuuuuuuddd M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Come west along the road
ABC   1 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C|  K:G      H:DHRSZ T:Come West Along the Road
ABC  261 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:4/4  K:G      H:DHLZ  T:Come West Along the Road
ABC  793 C1:021111167066442 C2:uuuuuuddddududu M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Come west along the road
ABC  793 C1:021111167066442 C2:uuuuuuddddududu M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Come west along the road
ABC   1 C1:066442770221116 C2:ddududduuuuuddd M:4/4  K:G      H:LR   T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:066442240211111 C2:dduduuduuuuuudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Come West Along The Road
ABC   2 C1:066442600022111 C2:ddududuuuuud  M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Come West Along The Road
ABC   3 C1:022111777066442 C2:uuuuudddddududu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Come West Along The Road
ABC   4 C1:066442114021111 C2:dduduuuduuuuuud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Come West Along The Road
ABC   1 C1:112111670664426 C2:uuuuuuddddududu M:C|  K:G      H:LQR  T:Come West Along the Road
ABC  422 C1:111173670664426 C2:uuuududdddududu M:C|  K:A      H:DHRSZ T:Come West Along the Road
ABC  422 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C|  K:G      H:DHRSZ T:Come West Along the Road
ABC  432 C1:062111674264426 C2:duuuudddudududu M:C|  K:A      H:DHRZ  T:Come West Along the Road
ABC  422 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C|  K:G      H:DHRSZ T:Come West Along the Road
ABC  432 C1:062111674264426 C2:duuuudddudududu M:C|  K:A      H:DHRZ  T:Come West Along the Road
ABC   1 C1:066442600211111 C2:ddududuuuuuuddd M:4/4  K:Gmaj     H:LRw  T:Come West Along The Road
ABC  877 C1:021111167066442 C2:uuuuuuddddududu M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Come west along the road
ABC   39 C1:066442241111126 C2:dduduuduuuuuudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Come West Along The Road
ABC  253 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:4/4  K:G      H:DLRZ  T:Come West Along the Road
ABC   44 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C   K:G      H:LZ   T:Come West along the Road
ABC   44 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C   K:G      H:LZ   T:Come West along the Road
ABC   1 C1:112111670664426 C2:uuuuuuddddududu M:C|  K:G      H:LQR  T:Come West Along the Road
ABC   90 C1:022137670664066 C2:uuuudddddudduuu M:4/4  K:G      H:LRS  T:Come West Along the Road
ABC  422 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C|  K:G      H:DHRSZ T:Come West Along the Road
ABC  432 C1:062111674264426 C2:duuuudddudududu M:C|  K:A      H:DHRZ  T:Come West Along the Road
ABC  877 C1:021111167066442 C2:uuuuuuddddududu M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Come west along the road
ABC   89 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C|  K:G      H:DHRSZ T:Come West Along the Road
ABC   90 C1:022137670664066 C2:uuuudddddudduuu M:4/4  K:G      H:LRS  T:Come West Along the Road
ABC   63 C1:112111670664426 C2:uuuuuuddddududu M:4/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Come West Along The Road (Gmaj)
ABC   63 C1:112111670664426 C2:uuuuuuddddududu M:4/4  K:clef=none  H:ILR  T:Come West Along The Road (Gmaj)
ABC   63 C1:112111670664426 C2:uuuuuuddddududu M:4/4  K:Gmaj     H:LQR  T:Come West Along The Road (Gmaj)
ABC 036059 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C   K:G      H:QRS  T:Come West Along the Road (reel) % ABC 036059 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C   K:G      H:QRS  T:Come West Along the Road (reel) % ABC 036059 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C   K:G      H:QRS  T:Come West Along the Road (reel) % ABC 036059 C1:022111670664426 C2:uuuuuddddududuu M:C   K:G      H:QRS  T:Come West Along the Road (reel) % ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come What May - FLUTE (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come What May - HARP (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come With Me (8:12)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come With Me (8:12)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come With Me (8:15)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Come With Me (8:15)
ABC   1 C1:602057601771662 C2:duudduddudduudd M:6/8  K:D      H:BCLORZ T:Come with me now
ABC   1 C1:060002000507060 C2:duudduddudduudd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Come with me now
ABC   1 C1:060002000507060 C2:duudduddudduudd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Come with me now
ABC   1 C1:060002000507060 C2:duudduddudduudd M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Come with me now
ABC  312 C1:602057601771662 C2:duudduddudduudd M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:Come with me now
ABC  312 C1:602057601771662 C2:duudduddudduudd M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:Come with me now
ABC   1 C1:602057601771662 C2:duudduddudduudd M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Come with me now
ABC  312 C1:602057601771662 C2:duudduddudduudd M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:Come with me now
ABC   1 C1:602057601771662 C2:duudduddudduudd M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Come with me now
ABC  312 C1:602057601771662 C2:duudduddudduudd M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:Come with me now
ABC  4313 C1:000101655000151 C2:uudududududuuud M:6/8  K:G      H:BLZ  T:COME WITH THE GIPSY BRIDE. (Bohemian Girl.)
ABC   0 C1:076077715007125 C2:duudddudddduudd M:6/8  K:Bb      H:LVZw  T:Come With The Wise Men
ABC   1 C1:000200640166007 C2:uuduuuddddudduu M:4/4  K:F      H:L   T:Come Write Me Down
ABC   1 C1:000200640166007 C2:uuduuuddddudduu M:4/4  K:F      H:L   T:Come Write Me Down
ABC   1 C1:000200640166007 C2:uuduuuddddudduu M:4/4  K:F      H:L   T:Come Write Me Down
ABC   0 C1:406011770770406 C2:udduuddduddduud M:6/8  K:F      H:LQVZw T:Come, Ye Christians, All
ABC   1 C1:066507070211054 C2:ddudduuuudduddd M:4/4  K:C      H:CLSVw T:Come, Ye Disconsolate
ABC  197 C1:066507070211054 C2:ddudduuuudduddd M:4/4  K:C      H:CLSVw T:Come, Ye Disconsolate
ABC  197 C1:066507070211054 C2:ddudduuuudduddd M:4/4  K:C      H:CLSVw T:Come, Ye Disconsolate
ABC  197 C1:066507070211054 C2:ddudduuuudduddd M:4/4  K:C      H:CLSVw T:Come, Ye Disconsolate
ABC  197 C1:066507070211054 C2:ddudduuuudduddd M:4/4  K:C      H:CLSVw T:Come, Ye Disconsolate
ABC   0 C1:037605730777607 C2:uddududdddddudd M:4/4  K:D      H:LQVZw T:Come, Ye Lofty
ABC   0 C1:077715230374207 C2:ddduduuuudduuud M:4/4  K:Bb      H:LQVZw T:Come, Ye Lofty
ABC   0 C1:030727550066340 C2:uduudududdddudu M:4/4  K:Bb      H:LQVZw T:Come, Ye Lofty
ABC   1 C1:602727605301602 C2:duduududduuduuu M:3/2  K:Gdor     H:L   T:Come Ye Ower Frae France
ABC   1 C1:602727605301602 C2:duduududduuduuu M:3/2  K:G      H:L   T:Come Ye Ower Frae France
ABC   0 C1:174221601621276 C2:uddduuududduuuu M:6/8  K:F      H:LQVZw T:Come Ye, With The Angels Sing
ABC   1 C1:241717552441207 C2:udududduuduuudd M:4/4  K:D      H:L   T:Come you not from Newcastle?
ABC   1 C1:241717552441207 C2:udududduuduuudd M:4/4  K:D      H:L   T:Come you not from Newcastle?
ABC   52 C1:022061117051114 C2:uuduuudduuududd M:3/4  K:F      H:CLSVWw T:Come, Your Heart and Voices Raising
ABC   52 C1:022061117051114 C2:uuduuudduuududd M:3/4  K:F      H:CLSVWw T:Come, Your Heart and Voices Raising
ABC   52 C1:022061117051114 C2:uuduuudduuududd M:3/4  K:F      H:CLSVWw T:Come, Your Heart and Voices Raising
ABC   52 C1:022061117051114 C2:uuduuudduuududd M:3/4  K:F      H:CLSVWw T:Come, Your Heart and Voices Raising
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Comfortably Numb - Bass
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Comfortably Numb clarinet (4:32)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Comfortably Numb - Drums
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Comfortably Numb (Eoh)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Comfortably Numb harp (6:23)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Comfortably Numb horn (4:32)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Comfortably Numb Lute (6:23)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Comfortably Numb - Melody
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Comfortably Numb Theorbo (6:23)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Comfortably Numb - Winds
ABC   0 C1:011077770703011 C2:uuddddduuuudddu M:6/4  K:F      H:LQVZw T:Comfort, Comfort Ye My People
ABC   32 C1:011077770703011 C2:uuddddduuuuddud M:6/4  K:F      H:CLVw  T:Comfort, Comfort Ye My People
ABC   32 C1:011077770703011 C2:uuddddduuuuddud M:6/4  K:F      H:CLVw  T:Comfort, Comfort Ye My People
ABC   32 C1:011077770703011 C2:uuddddduuuuddud M:6/4  K:F      H:CLVw  T:Comfort, Comfort Ye My People
ABC   32 C1:011077770703011 C2:uuddddduuuuddud M:6/4  K:F      H:CLVw  T:Comfort, Comfort Ye My People
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:comfort eagle (2:14)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:comfort eagle (3:40)
ABC   1 C1:000017620003000 C2:udduuuddudduddu M:3/4  K:C      H:CLSVw T:The Comforter Has Come
ABC  121 C1:000017620003000 C2:udduuuddudduddu M:3/4  K:C      H:CLSVw T:The Comforter Has Come
ABC  121 C1:000017620003000 C2:udduuuddudduddu M:3/4  K:C      H:CLSVw T:The Comforter Has Come
ABC  121 C1:000017620003000 C2:udduuuddudduddu M:3/4  K:C      H:CLSVw T:The Comforter Has Come
ABC  121 C1:000017620003000 C2:udduuuddudduddu M:3/4  K:C      H:CLSVw T:The Comforter Has Come
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LRZ  T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C|  K:D      H:DRZ  T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C   K:D      H:BCRSZ T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C   K:D      H:BCRSZ T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C   K:D      H:BCRSZ T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C   K:D      H:BCRSZ T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177771516467661 C2:uddddudududdddu M:C   K:D      H:BCRZ  T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:111777231117777 C2:uuuddduuuuudddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   2 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   3 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   4 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C|  K:D      H:DRZ  T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177771516467661 C2:uddddudududdddu M:C   K:D      H:BCRZ  T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177771516467661 C2:uddddudududdddu M:C   K:D      H:BCRZ  T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177771516467661 C2:uddddudududdddu M:C   K:D      H:BCRZ  T:An Comhra Donn
ABC   4 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C|  K:D      H:DRZ  T:An Comhra Donn
ABC   4 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C|  K:D      H:DRZ  T:An Comhra Donn
ABC   2 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C|  K:D      H:DLRZ  T:An Comhra Donn
ABC  165 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:DLR  T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177771516467661 C2:uddddudududdddu M:C   K:D      H:BCRZ  T:An Comhra Donn
ABC   4 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C   K:D      H:DQR  T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C   K:D      H:BCFRSZ T:An Comhra Donn
ABC  2217 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LRZ  T:An Comhra Donn
ABC  2218 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LR   T:An Comhra Donn
ABC   4 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:C|  K:D      H:DRZ  T:An Comhra Donn
ABC   20 C1:177723111777715 C2:uddduuuuuddddud M:4/4  K:D      H:LRZ  T:An Comhra Donn
ABC   1 C1:011101035773662 C2:uuuuudddudduddu M:C   K:G      H:LS   T:Comical Corner [1]
ABC   2 C1:022766270227020 C2:uuududduduuuduu M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Comical Corner [1]
ABC   1 C1:001756670053020 C2:udddduduuddduud M:C|  K:G2      H:LRSZ  T:Comical Corner [2]
ABC   11 C1:022766270227020 C2:uuududduduuuduu M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Comical Corner
ABC   2 C1:022766270227020 C2:uuududduduuuduu M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Comical Corner
ABC   1 C1:011101035773662 C2:uuuuudddudduddu M:C   K:G      H:LS   T:Comical Corner
ABC   2 C1:022766270227020 C2:uuududduduuuduu M:2/4  K:G      H:BLZ  T:Comical Corner
ABC   1 C1:771100050011020 C2:dduuduuudddduud M:4/4  K:C      H:L   T:The Comical Dreamer
ABC   1 C1:771100050011020 C2:dduuduuudddduud M:4/4  K:C      H:L   T:The Comical Dreamer
ABC   1 C1:771100050011020 C2:dduuduuudddduud M:4/4  K:C      H:L   T:The Comical Dreamer
ABC   26 C1:666656610000702 C2:dddudddududuudu M:2/4  K:A      H:BLZ  T:Comical Fancy, The
ABC   1 C1:666656610000702 C2:dddudddududuudu M:2/4  K:A      H:BLZ  T:Comical Fancy, The
ABC   1 C1:666656610000702 C2:dddudddududuudu M:2/4  K:A      H:BLZ  T:Comical Fancy, The
ABC   1 C1:302704102704171 C2:uudduuddudududd M:6/8  K:D      H:LQ   T:The Comical Fellow
ABC   1 C1:302704102704171 C2:uudduuddudududd M:6/8  K:D      H:LQ   T:The Comical Fellow
ABC   1 C1:302704102704171 C2:uudduuddudududd M:6/8  K:D      H:LQ   T:The Comical Fellow
ABC   91 C1:027041027041716 C2:udduuddudududdd M:6/8  K:D      H:BFLZ  T:the Comical Fellow
ABC   1 C1:000207000401000 C2:udduuddudududdd M:6/8  K:D      H:ACILORS T:The Comical Fellow
ABC   1 C1:027041027041716 C2:udduuddudududdd M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Comical Fellow, The
ABC   5 C1:302704102704171 C2:uudduuddudududd M:6/8  K:D      H:LQ   T:The Comical Fellow
ABC   16 C1:027041027041716 C2:udduuddudududdd M:6/8  K:D      H:"LZ  T:Comical Fellow
ABC   16 C1:027041027041716 C2:udduuddudududdd M:6/8  K:D      H:"LZ  T:Comical Fellow
ABC  117 C1:302704102704171 C2:uudduuddudududd M:6/8  K:D      H:"CLQS T:The Comical Fellow
ABC   42 C1:027041027041716 C2:udduuddudududdd M:6/8  K:C      H:ALQZ  T:Comical Fellow,The,aka. JJo.042
ABC   42 C1:027041027041716 C2:udduuddudududdd M:6/8  K:C      H:ALQZ  T:Comical Fellow,The,aka. JJo.042
ABC  7265 C1:027041027041716 C2:udduuddudududdd M:6/8  K:C      H:ABFLQZ T:Comical Fellow,The,aka. JJo.042
ABC   87 C1:027041027041716 C2:udduuddudududdd M:6/8  K:D      H:BLQZ  T:Comical Fellow THO4.087, The
ABC  9643 C1:027041027041716 C2:udduuddudududdd M:6/8  K:D      H:FLOQZ T:Comical Fellow. THO4.087, The
ABC  9843 C1:027041027041716 C2:udduuddudududdd M:6/8  K:D      H:FLOQZ T:Comical Fellow. THO4.087, The
ABC   1 C1:000600010004000 C2:duduududuuddddd M:3/4  K:Am      H:ACILORS T:Coming and Going
ABC   1 C1:776753000531267 C2:ddddduduuuddduu M:6/8  K:G      H:"CLRSZ T:the Coming Dawn
ABC   1 C1:776753000531267 C2:ddddduduuuddduu M:6/8  K:G      H:"CLRSZ T:the Coming Dawn
ABC   1 C1:776753000531267 C2:ddddduduuuddduu M:6/8  K:G      H:"BCLRSZ T:the Coming Dawn
ABC   1 C1:776753000531267 C2:ddddduduuuddduu M:6/8  K:G      H:"BCLRSZ T:the Coming Dawn
ABC   1 C1:776753000531267 C2:ddddduduuuddduu M:6/8  K:G      H:"BCLRSZ T:the Coming Dawn
ABC   1 C1:776753000531267 C2:ddddduduuuddduu M:6/8  K:G      H:"BCLRSZ T:the Coming Dawn
ABC   1 C1:776753000531267 C2:ddddduduuuddduu M:6/8  K:G      H:"BCLRSZ T:the Coming Dawn
ABC   1 C1:776753000531267 C2:ddddduduuuddduu M:6/8  K:G      H:"BCLRSZ T:the Coming Dawn
ABC   1 C1:776753000531267 C2:ddddduduuuddduu M:6/8  K:G      H:"BCLRSZ T:the Coming Dawn
ABC   1 C1:22210711662   C2:uuuuduuddu   M:C|  K:A      H:L   T:Coming Down from Denver
ABC   1 C1:111022377777777 C2:uuuuuuddddddddu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Coming from the Wedding
ABC   1 C1:111022377777777 C2:uuuuuuddddddddu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Coming from the Wedding
ABC  1621 C1:022377777777245 C2:uuuddddddddudud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Coming From The Wedding
ABC  1621 C1:022377777777245 C2:uuuddddddddudud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Coming From The Wedding
ABC  854 C1:022377777777245 C2:uuuddddddddudud M:C|  K:A      H:BCFLORWZ T:Coming from the wedding
ABC  854 C1:022377777777245 C2:uuuddddddddudud M:C|  K:A      H:BCFLORWZ T:Coming from the wedding
ABC  1621 C1:022377777777245 C2:uuuddddddddudud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Coming From The Wedding
ABC  1621 C1:022377777777245 C2:uuuddddddddudud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Coming From The Wedding
ABC   1 C1:022377777777245 C2:uuuddddddddudud M:C|  K:A      H:LRSZ  T:Coming from the Wedding'
ABC  1621 C1:022377777777245 C2:uuuddddddddudud M:C|  K:A      H:BLRZ  T:Coming From The Wedding
ABC  854 C1:022377777777245 C2:uuuddddddddudud M:C|  K:A      H:BCFLORWZ T:Coming from the wedding
ABC  1621 C1:022377777777245 C2:uuuddddddddudud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"Coming From The Wedding" (hornpipe) 1621
ABC  1621 C1:022377777777245 C2:uuuddddddddudud M:C|  K:A      H:BCILZ T:"Coming From The Wedding" (hornpipe) 1621
ABC   1 C1:001211635261762 C2:uuuududududdudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coming Home From The Bog
ABC   2 C1:427715267001211 C2:duddududduuuudu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Coming Home From The Bog
ABC   1 C1:427715267001211 C2:duddududduuuudu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Coming Home From The Bog
ABC   1 C1:427715267001211 C2:duddududduuuudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coming Home From The Bog
ABC   1 C1:670012116352617 C2:dduuuududududdu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coming Home From The Bog
ABC   1 C1:670012116352617 C2:dduuuududududdu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Coming Home From The Bog
ABC   1 C1:670012116352617 C2:dduuuududududdu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Coming Home From The Bog
ABC   41 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coming Home from the Bog [bagpipe] Nov 28 (1:22)
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Coming Home from the Bog [clarinet 1] Nov 28 (1:22)
ABC   72 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coming Home from the Bog [clarinet 2] Nov 28 (1:22)
ABC   73 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coming Home from the Bog [clarinet combo] Nov 28 (1:22)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coming Home from the Bog [flute] Nov 28 (1:22)
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coming Home from the Bog [harp] Nov 28 (1:22)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coming Home from the Bog [horn] Nov 28 (1:22)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coming Home from the Bog [lute] Nov 28 (1:22)
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Coming Home from the Bog [theorbo] Nov 28 (1:22)
ABC   1 C1:030000170706070 C2:uudddduuuddduuu M:C|  K:Ddor     H:"LS  T:Coming Home with the Girls in the Morning
ABC   1 C1:030000170706070 C2:uudddduuuddduuu M:C|  K:Ddor     H:"LS  T:Coming Home with the Girls in the Morning
ABC   1 C1:030000170700000 C2:uuddduuddduuddd M:C|  K:Ddor     H:"LORSZ T:Coming Home With the Girls in the Morning
ABC   1 C1:030000170700000 C2:uuddduuddduuddd M:C|  K:Ddor     H:"LORSZ T:Coming Home With the Girls in the Morning
ABC   1 C1:030000170700000 C2:uuddduuddduuddd M:C|  K:Ddor     H:"LORSZ T:Coming Home With the Girls in the Morning
ABC   1 C1:404071260777716 C2:duduuddddduduuu M:6/8  K:D      H:CLSZ  T:The Coming of Spring
ABC   1 C1:404071116077700 C2:duduuuddddduuuu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:The Coming Of Spring
ABC   2 C1:260777716223277 C2:uddddduduuuuddd M:6/8  K:Edor     H:LR   T:The Coming Of Spring
ABC   2 C1:140407126077771 C2:ududuuddddduduu M:6/8  K:Edor     H:CLR  T:Coming of Spring, The
ABC   1 C1:260777716223277 C2:uddddduduuuuddd M:6/8  K:Em      H:CLRSZ T:Coming of Spring, The
ABC  394 C1:260777006223277 C2:uddddduuuuddddu M:6/8  K:Edor     H:CDLRZ T:Coming of Spring, The
ABC  394 C1:260777006223277 C2:uddddduuuuddddu M:6/8  K:Edor     H:CDLRZ T:Coming of Spring, The
ABC   1 C1:404267126077771 C2:duudduudddddudu M:6/8  K:Em      H:CLRSZ T:Coming of Spring, The
ABC  171 C1:404071260777716 C2:duduuddddduduuu M:6/8  K:D      H:CLSZ  T:The Coming of Spring
ABC   1 C1:404071260777716 C2:duduuddddduduuu M:6/8  K:Edor     H:CR   T:Coming Of Spring (The)
ABC   71 C1:        C2:        M:6/8  K:C      H:QZ   T:The Coming of Storm (3:39) - Clarinet
ABC   51 C1:        C2:        M:6/8  K:C      H:QZ   T:The Coming of Storm (3:39) - Flute
ABC   61 C1:        C2:        M:6/8  K:C      H:QZ   T:The Coming of Storm (3:39) - Horn
ABC   11 C1:        C2:        M:6/8  K:C      H:QZ   T:The Coming of Storm (3:39) - Lute of Ages
ABC   1 C1:320000000077670 C2:uuddddduududddu M:3/4  K:A      H:"BCDLORZ T:the Coming of Summer
ABC   1 C1:320000000077670 C2:uuddddduududddu M:3/4  K:A      H:"BCDLORZ T:the Coming of Summer
ABC   1 C1:320000000077670 C2:uuddddduududddu M:3/4  K:A      H:"BCDLORZ T:the Coming of Summer
ABC   1 C1:320000000077670 C2:uuddddduududddu M:3/4  K:A      H:"BCDLORZ T:the Coming of Summer
ABC   2 C1:320000000077670 C2:uuddddduududddu M:3/4  K:A      H:"BCDLORZ T:the Coming of Summer
ABC   2 C1:320000000077670 C2:uuddddduududddu M:3/4  K:A      H:"BCDLORZ T:the Coming of Summer
ABC   1 C1:300000000010201 C2:uduuududduuuudd M:4/4  K:A      H:L   T:The Coming of the Roads
ABC   1 C1:300000000010201 C2:uduuududduuuudd M:4/4  K:A      H:L   T:The Coming of the Roads
ABC   1 C1:300000000010201 C2:uduuududduuuudd M:4/4  K:A      H:L   T:The Coming of the Roads
ABC   1 C1:276307643071111 C2:udduddduduuuudu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Coming over the Hills
ABC   1 C1:276307643071111 C2:udduddduduuuudu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Coming over the Hills
ABC  1448 C1:307111161276700 C2:uduuuuduudddddu M:C|  K:G      H:BLZ  T:Coming Over The Hills
ABC  682 C1:307111161276700 C2:uduuuuduudddddu M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Coming over the hills
ABC  682 C1:307111161276700 C2:uduuuuduudddddu M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Coming over the hills
ABC   1 C1:307111161276700 C2:uduuuuduudddddu M:C|  K:Dmix     H:LRSZ  T:Coming Over the Hills
ABC  1448 C1:307111161276700 C2:uduuuuduudddddu M:C|  K:G      H:BLZ  T:Coming Over The Hills
ABC  682 C1:307111161276700 C2:uduuuuduudddddu M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Coming over the hills
ABC   1 C1:307110261276700 C2:uduuudduudddddu M:C|  K:Dmix     H:LRSZ  T:Coming Over the Hills
ABC  1448 C1:307111161276700 C2:uduuuuduudddddu M:C|  K:G      H:BLZ  T:Coming Over The Hills
ABC  682 C1:307111161276700 C2:uduuuuduudddddu M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Coming over the hills
ABC  1448 C1:037111161276700 C2:uduuuuduudddddu M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Coming Over The Hills" (reel) 1448
ABC   1 C1:000670120000011 C2:dduuuuuddduuddd M:4/4  K:C      H:L   T:Coming 'Round the Mountain
ABC   1 C1:000670120000011 C2:dduuuuuddduuddd M:4/4  K:C      H:L   T:Coming 'Round the Mountain
ABC   1 C1:000670120000011 C2:dduuuuuddduuddd M:4/4  K:C      H:L   T:Coming 'Round the Mountain
ABC   1 C1:000670120000011 C2:dduuuuuddduuddd M:4/4  K:C      H:LQ   T:Coming 'Round the Mountain [Genwen, Meneldor]
ABC   1 C1:202050036077003 C2:uuuddudddduddd M:4/4  K:D      H:LQV  T:ComingRoundTheMountain.mid
ABC   1 C1:030017005120050 C2:uudduudduuddudu M:4/4  K:Bb      H:CLQR  T:Coming thro' Kilbeen
ABC   1 C1:030017005120050 C2:uudduudduuddudu M:4/4  K:Bb      H:CLQR  T:Coming thro' Kilbeen
ABC   1 C1:001767720700012 C2:udddduduuududdu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Coming Thro' the Broom
ABC   1 C1:001767720700012 C2:udddduduuududdu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Coming Thro' the Broom
ABC   1 C1:030007010103000 C2:uduuuduudddduuu M:C|  K:Amin     H:BLRZ  T:Coming thro the Broom my Jo
ABC   2 C1:030007010103000 C2:uduuuduudddduuu M:C   K:Amin     H:LRSZ  T:Coming thro' the Broom my Jo
ABC   2 C1:030007010103000 C2:uduuuduudddduuu M:C   K:Amin     H:LRSZ  T:Coming thro' the Broom my Jo
ABC  1201 C1:005771130111006 C2:udduuduuudduddd M:2/4  K:D      H:BFL  T:COMING THRO' THE RYE
ABC   26 C1:000771100000002 C2:udduuduuddudduu M:C   K:Eb      H:LRSZ  T:Coming Through the Raye
ABC   1 C1:000000050007000 C2:udduududududddu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Coming Through the Rye
ABC   1 C1:000000050007000 C2:udduududududddu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Coming Through the Rye
ABC   1 C1:000000050007000 C2:udduududududddu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Coming Through the Rye
ABC 20582 C1:000000570071001 C2:udduududududddu M:C   K:D      H:BFLQZ T:COMING THROUGH THE RYE
ABC  135 C1:176311676716040 C2:udduuudddduduuu M:C   K:G      H:ALOQRSZ T:Coming Through The Rye, aka. JC.135
ABC  5332 C1:176311676716040 C2:udduuudddduduuu M:C   K:G      H:ABFLOQRSZ T:Coming Through The Rye, aka. JC.135
ABC   1 C1:017211076537763 C2:uduuudduddddudu M:C   K:Ador     H:LRS  T:Coming Throw the Broom My Jo
ABC   1 C1:017211076537763 C2:uduuudduddddudu M:C   K:Ador     H:LRS  T:Coming Throw the Broom My Jo
ABC   1 C1:000260017005120 C2:ududduuuduuuddd M:2/4  K:Ab      H:L   T:Comin' Round the Mountain
ABC   1 C1:000260017005120 C2:ududduuuduuuddd M:2/4  K:Ab      H:L   T:Comin' Round the Mountain
ABC   1 C1:000260017005120 C2:ududduuuduuuddd M:2/4  K:Ab      H:L   T:Comin' Round the Mountain
ABC  349 C1:030007010103000 C2:uduuuduudddduuu M:C   K:Am      H:LQR  T:Comin Thro' the Broom My Jo
ABC  349 C1:030007010103000 C2:uduuuduudddduuu M:C   K:Am      H:LQR  T:Comin Thro' the Broom My Jo
ABC  349 C1:030007010103000 C2:uduuuduudddduuu M:C   K:Am      H:LQR  T:Comin Thro' the Broom My Jo % ABC  349 C1:030007010103000 C2:uduuuduudddduuu M:C   K:Am      H:LQR  T:Comin Thro' the Broom My Jo % ABC  447 C1:017300050767711 C2:udududdduududuu M:4/4  K:G      H:LSZ  T:Comin' Thro' the Rye
ABC  447 C1:017300050767711 C2:udududdduududuu M:4/4  K:G      H:LSZ  T:Comin' Thro' the Rye
ABC   68 C1:005771130173000 C2:udduududududddu M:2/4  K:G      H:BCLQ  T:Comin' Thro' The Rye +
ABC   68 C1:711301730005076 C2:duududududdduud M:2/4  K:G      H:BLQ  T:Comin' Thro' The Rye
ABC   1 C1:000100730000053 C2:ududuuduududuuu M:4/4  K:G      H:L   T:Comin' Thro the Rye
ABC  3370 C1:005771130173000 C2:udduududududddu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:COMIN' THRO' THE RYE
ABC  4005 C1:005771130173006 C2:udduudududduddd M:C   K:A      H:BLRZ  T:COMIN THRO' THE RYE
ABC   1 C1:000000570071100 C2:udduudududduddu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Comin thro' the Rye
ABC   1 C1:000000570071100 C2:udduudududduddu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:Comin thro' the Rye
ABC   1 C1:000100730000053 C2:ududuuduududuuu M:4/4  K:G      H:L   T:Comin' Thro the Rye
ABC   1 C1:000100730000053 C2:ududuuduududuuu M:4/4  K:G      H:L   T:Comin' Thro the Rye
ABC   6 C1:005771130173000 C2:udduududududddu M:4/4  K:C      H:LQ   T:Comin' thro' the Rye
ABC   6 C1:005771130173000 C2:udduududududddu M:4/4  K:C      H:LQ   T:Comin' thro' the Rye
ABC  447 C1:017300050767711 C2:udududdduududuu M:4/4  K:G      H:LSZ  T:Comin' Thro' the Rye
ABC  447 C1:017300050767711 C2:udududdduududuu M:4/4  K:G      H:LSZ  T:Comin' Thro' the Rye
ABC   1 C1:017300670767711 C2:ududduddduududu M:C   K:A      H:LRSZ  T:Comin Thro' the Rye
ABC   2 C1:711301730005076 C2:duududududdduud M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Comin' Thro' the Rye
ABC   3 C1:170057071013001 C2:ududduududuuddu M:12/8 K:D      H:LRS  T:Comin' Thro' the Rye
ABC   71 C1:006006005767465 C2:dduddddduuddudd M:C   K:D      H:BCLQZ T:Comin' Through the Broom
ABC  9069 C1:006006005767465 C2:dduddddduuddudd M:C   K:D      H:BCFLQZ T:Comin' Through the Broom
ABC   14 C1:017305076061130 C2:udududduududuud M:C   K:Bb      H:BCLQZ T:Comin' Through the Rye
ABC  9012 C1:017305076061130 C2:udududduududuud M:C   K:Bb      H:BCFLQZ T:Comin' Through the Rye
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Comin To (made by ratissia of snowbourn)(1:01)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:commando (1:50)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Comme au premier jour (1/2:Liuto)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Comme au premier jour (1/2:Liuto)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Comme au premier jour (1/2:Liuto)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Comme au premier jour (1/2:Liuto)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Comme au premier jour (2/2:Harp)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Comme au premier jour (2/2:Harp)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Comme au premier jour (2/2:Harp)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Comme au premier jour (2/2:Harp)
ABC   1 C1:060001111111111 C2:duuuuuuuuuu   M:4/4  K:F      H:ALOQRSZ T:Commedore Moore Hornpipe. WM006
ABC   6 C1:060001111111111 C2:duuuuuuuuuududu M:4/4  K:F      H:ALOQRSZ T:Commedore Moore Hornpipe. WM.006
ABC  7389 C1:060001111111111 C2:duuuuuuuuuududu M:4/4  K:F      H:ABFLOQRSZ T:Commedore Moore Hornpipe. WM.006
ABC   20 C1:060306010006211 C2:dududuuuuduuuud M:C   K:C      H:CL   T:Comme l'astre du matin - E196
ABC   1 C1:003005000062003 C2:udduuuduuddduuu M:6/8  K:A      H:CLZ  T:Commence Ye Darkies All
ABC   1 C1:003005006110030 C2:udduuuduudduuud M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Commence you Darkeys all
ABC  515 C1:770011000011716 C2:dduuuududuuduuu M:6/8  K:DDor     H:CFLQZ T:Comment qu'a moy
ABC   43 C1:707157770700000 C2:ddudddddduuddud M:3/1  K:C      H:ABCHLOQRSVZ T:Comment suige de vostre cueur
ABC   43 C1:707157770700000 C2:ddudddddduuddud M:3/1  K:C      H:ABCHLOQRSVZ T:Comment suige de vostre cueur
ABC   35 C1:007001110530716 C2:duuudududduudud M:2/4  K:G      H:BLOQRWZ T:Comment voulez-vous qu'une personne chante ?
ABC   35 C1:007001110530716 C2:duuudududduudud M:2/4  K:G      H:BLOQRWZ T:Comment voulez-vous qu'une personne chante ?
ABC   1 C1:532653226555001 C2:duudduuududdu  M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Commerce Hornpipe. WM002
ABC   2 C1:532653226555001 C2:duudduuududdudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Commerce Hornpipe. WM.002
ABC  7385 C1:532653226555001 C2:duudduuududdudd M:4/4  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Commerce Hornpipe. WM.002
ABC  4075 C1:000003110607000 C2:uuudddduuuuuudd M:   K:G      H:FLQ  T:comme tu vas
ABC   21 C1:000777200777200 C2:ddduddduddduduu M:3/4  K:Dm      H:CL   T:Comme un souffle fragile - U45
ABC   1 C1:010106010406060 C2:uudududuududddd M:C|  K:A      H:LSZ  T:Comme Vous Voudrs, La
ABC   69 C1:110771110774777 C2:uudduuudduddddd M:6/8  K:F      H:BLQZ  T:Commitee THO4.069, The
ABC  9625 C1:110771110774777 C2:uudduuudduddddd M:6/8  K:F      H:FLOQZ T:Commitee. THO4.069, The
ABC  9825 C1:110771110774777 C2:uudduuudduddddd M:6/8  K:F      H:FLOQZ T:Commitee. THO4.069, The
ABC   42 C1:062777710627030 C2:duddddududuudud M:C|  K:D      H:"CLR  T:Committee Reel
ABC   42 C1:062777710627030 C2:duddddududuudud M:C|  K:D      H:"CLR  T:Committee Reel
ABC   1 C1:772766074005344 C2:dduddduddududdu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Commodore
ABC   2 C1:600166074005344 C2:dudduddududduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Commodore
ABC  922 C1:772766074005344 C2:dduddduddududdu M:C|  K:D      H:CLRZ  T:Commodore, The
ABC  922 C1:772766074005344 C2:dduddduddududdu M:C|  K:D      H:CLRZ  T:Commodore, The
ABC   1 C1:062777277727660 C2:dudddudddudddud M:4/4  K:D      H:LSZ  T:Commodore, The
ABC  263 C1:006177277727665 C2:dudduddduddduud M:C|  K:D      H:CRZ  T:Commodore, The
ABC   1 C1:577777110662577 C2:dddddduuddudddd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Commodore Howe's Ramble
ABC   30 C1:577777110662577 C2:dddddduuddudddd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Commodore Howe's Ramble
ABC   1 C1:577777110662577 C2:dddddduuddudddd M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Commodore Howe's Ramble
ABC   1 C1:751577116517012 C2:ududdduuddduduu M:2/4  K:C      H:L   T:Commodore Jack Barry
ABC   1 C1:751577116517012 C2:ududdduuddduduu M:2/4  K:C      H:L   T:Commodore Jack Barry
ABC   1 C1:751577116517012 C2:ududdduuddduduu M:2/4  K:C      H:L   T:Commodore Jack Barry
ABC   1 C1:751577116517012 C2:ududdduuddduduu M:2/4  K:C      H:L   T:Commodore Jack Barry
ABC   1 C1:751577116517012 C2:ududdduuddduduu M:2/4  K:C      H:L   T:Commodore Jack Barry
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:The Commodores - Easy by Sabrefrost(4:31)
ABC   1 C1:111100617777011 C2:uuuududddduuuud M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Commonality
ABC   1 C1:000700070506116 C2:dudduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"L   T:Common as Muck
ABC   1 C1:000700070506116 C2:dudduuduuudduuu M:4/4  K:G      H:"L   T:Common as Muck
ABC   1 C1:011771771051115 C2:uuddudduduuudud M:3/2  K:C      H:ALORSZ T:Common. BC.01
ABC   1 C1:011771771051115 C2:uuddudduduuudud M:3/2  K:C      H:ALOQRSZ T:Common. BC.01
ABC  5557 C1:011771771051115 C2:uuddudduduuudud M:3/2  K:C      H:ABFLOQRSZ T:Common. BC.01
ABC   1 C1:711100010007006 C2:duuuudduuuuuddd M:4/4  K:C      H:L   T:Common Bill (2)
ABC   1 C1:711100010007006 C2:duuuudduuuuuddd M:4/4  K:C      H:L   T:Common Bill (2)
ABC   1 C1:711100010007006 C2:duuuudduuuuuddd M:4/4  K:C      H:L   T:Common Bill (2)
ABC   1 C1:030300020402010 C2:ududuududuuuudu M:3/4  K:C      H:L   T:Common Bill
ABC   1 C1:030300020402010 C2:ududuududuuuudu M:3/4  K:C      H:L   T:Common Bill
ABC   1 C1:030300020402010 C2:ududuududuuuudu M:3/4  K:C      H:L   T:Common Bill
ABC   1 C1:223122223142213 C2:uuuduuuduuduuud M:none K:C      H:LR   T:Common chords and progressions for folk music
ABC   40 C1:000001010707011 C2:uudduuuduuddudd M:4/4  K:Gmaj     H:"BCLOQ T:Commoner's Lott
ABC   40 C1:000001010707011 C2:uudduuuduuddudd M:4/4  K:Gmaj     H:"BCLOQ T:Commoner's Lott
ABC   1 C1:772077030240000 C2:ddudduuddududdu M:C   K:G      H:"CLQRS T:The Common Good Rag
ABC   1 C1:772077030240000 C2:ddudduuddududdu M:2/4  K:G      H:"CLQRS T:The Common Good Rag (playback)
ABC   4 C1:        C2:        M:8/4  K:G      H:CLQZ  T:Common Modes in one sharp
ABC   5 C1:        C2:        M:8/4  K:Dmaj     H:CLQZ  T:Common Modes in two sharps
ABC   1 C1:177103051771050 C2:udduududduudddd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Common Schottische
ABC 32681 C1:177103051771050 C2:udduududduudddd M:C|  K:D      H:BFLRZ T:COMMON SCHOTTISCHE (Dewdrop)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQ  T:Communication Breakdown by Skjald
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Communication Breakdown, Drums
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Communication Breakdown Lute (2:39)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Community Dances Manual 5
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Community Dances Manual 5
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Community Dances Manual 5
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Community Dances Manual 6
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Community Dances Manual 6
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Community Dances Manual 6
ABC   5 C1:720110020711076 C2:duuuuduuddddddd M:   K:C      H:LZw  T:Como Poden
ABC   91 C1:720110002007110 C2:duuuuduuddddddd M:none K:C      H:LWZw  T:Como Poden
ABC   92 C1:720110002007110 C2:duuuuduuddddddd M:none K:G      H:LWZw  T:Como Poden
ABC  263 C1:772011000002711 C2:dduuuuduudddddd M:6/8  K:C      H:QV   T:Como poden per sas culpas
ABC  264 C1:772011000002711 C2:dduuuuduudddddd M:6/8  K:G      H:QV   T:Como poden per sas culpas
ABC   73 C1:000062011077777 C2:duuudddddududud M:6/8  K:F      H:CLQR  T:Como somos per consello (Cantiga 119)
ABC   74 C1:000062011077777 C2:duuudddddududud M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Como somos per consello (Cantiga 119)
ABC   35 C1:007016007011007 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:Compagnon de la marjolaine - Qui est-ce qui passe ici si tard ?
ABC   53 C1:007016007011007 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:Compagnon de la marjolaine - Qui est-ce qui passe ici si tard ?
ABC   73 C1:007016007011007 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:Compagnon de la marjolaine - Qui est-ce qui passe ici si tard ?
ABC   73 C1:007016007011007 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:Cm      H:"CLRZ T:Compagnon de la marjolaine - Qui est-ce qui passe ici si tard ?
ABC   76 C1:007016007011007 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:Compagnon de la marjolaine - Qui est-ce qui passe ici si tard ?
ABC  166 C1:007016007011007 C2:dudduuduuddudud M:6/8  K:Am      H:"CLRZ T:Compagnon de la marjolaine - Qui est-ce qui passe ici si tard ?
ABC   1 C1:001713000007077 C2:uduudddduududdu M:6/8  K:Bb      H:CWw  T:Compagnons de Provence
ABC   1 C1:000707010007000 C2:ddududddudddduu M:4/4  K:Em      H:ACILORS T:Companions
ABC  539 C1:040270727771777 C2:uuddududddudddu M:2/2  K:C      H:"CLQS T:Companions
ABC   28 C1:000400050017065 C2:uuuddduudddduud M:4/4  K:D      H:CDLOQVZ T:Company of Wolves (fiddle theme for weeding) *
ABC   28 C1:000400050017065 C2:uuuddduudddduud M:4/4  K:D      H:CDLOQVZ T:Company of Wolves (fiddle theme for weeding) *
ABC  273 C1:026102610266002 C2:uduuduudduuuddu M:4/4  K:G      H:LO   T:Compare with Balls Hornpipe, George Spencer, Leeds. (v.m.p. GS.035)
ABC  273 C1:026102610266002 C2:uduuduudduuuddu M:4/4  K:G      H:LOZ  T:Compare with Balls Hornpipe, George Spencer, Leeds. (v.m.p. GS.035)
ABC  273 C1:026102610266002 C2:uduuduudduuuddu M:4/4  K:G      H:CL   T:Compare with Balls Hornpipe, George Spencer, Leeds. (v.m.p. GS.035)
ABC   1 C1:003000006100110 C2:uduuuduuuduuuud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:compare with Cropie's Strathspey
ABC   4 C1:        C2:        M:C   K:C      H:L   T:compatible
ABC   1 C1:706060530175070 C2:dddduuddduuuddd M:4/4  K:D      H:"CLQRS T:Competence Rag
ABC   19 C1:706060530175070 C2:dddduuddduuuddd M:4/4  K:D      H:"CLQRS T:Competence Rag
ABC   12 C1:001777770500002 C2:udddddduduududu M:C|  K:D      H:CDHLOQRSZ T:Compilments to Cameron Chisholm
ABC   12 C1:001777770500002 C2:udddddduduududu M:C|  K:D      H:CDHLOQRSZ T:Compilments to Cameron Chisholm
ABC   12 C1:001777770500002 C2:udddddduduududu M:C|  K:D      H:CDHLOQRSZ T:Compilments to Cameron Chisholm
ABC   12 C1:001777770500002 C2:udddddduduududu M:C|  K:D      H:CDHLOQRSZ T:Compilments to Cameron Chisholm
ABC  002 C1:770170175025660 C2:ddududuuddduduu M:12/8 K:F      H:BFLZ  T:Complaining Maid
ABC   1 C1:040305040405060 C2:dududududududud M:3/4  K:G      H:CLQW  T:La complainte de la Butte
ABC   1 C1:040305040405060 C2:dududududududud M:3/4  K:G      H:CLQW  T:La complainte de la Butte
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Complainte de la Butte - SOLO (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:000115000102007 C2:uuduuuddduduuud M:3/4  K:C      H:L   T:La Complainte De Springhill
ABC  143 C1:271710170360771 C2:ududuudddddddud M:6/8  K:D      H:CLRZ  T:La Complainte du Folkloriste
ABC   1 C1:030011070011070 C2:uuuduudddddduuu M:3/4  K:Edor     H:LR   T:La Complainte Du Folkloriste
ABC   2 C1:001107005677000 C2:uuddddddduuuduu M:3/4  K:Edor     H:LR   T:La Complainte Du Folkloriste
ABC   3 C1:000000000    C2:        M:3/4  K:Edor     H:LR   T:La Complainte Du Folkloriste
ABC   12 C1:000003160707000 C2:uuddddduuuddddu M:2/4  K:Am      H:ACLORVZ T:Complainte populaire
ABC 13156 C1:000003160707000 C2:uuddddduuuddddu M:2/4  K:Am      H:ACLORVZ T:Complainte populaire
ABC   12 C1:000003160707000 C2:uuddddduuuddddu M:2/4  K:Gm      H:ACLORVZ T:Complainte populaire
ABC   12 C1:000003160707000 C2:uuddddduuuddddu M:2/4  K:Gm      H:ACLORVZ T:Complainte populaire
ABC   12 C1:000003160707000 C2:uuddddduuuddddu M:2/4  K:Gm      H:ACLORVZ T:Complainte populaire
ABC   12 C1:000003160707000 C2:uuddddduuuddddu M:2/4  K:Em      H:ACLORVZ T:Complainte populaire
ABC   12 C1:000003160707000 C2:uuddddduuuddddu M:2/4  K:Dm      H:ACLORVZ T:Complainte populaire
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCSZ  T:Compleat Collection of Celebrated Country Dances
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCSZ  T:Compleat Collection of Celebrated Country Dances
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCSZ  T:Compleat Collection of Celebrated Country Dances V.1
ABC   47 C1:000000765353507 C2:udududddudududd M:C|  K:Am      H:BLQZ  T:Compleat Couple,The. JJo2.047
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:B   T:The Compleat Gardener
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:B   T:The Compleat Gardener
ABC   1 C1:411703000677700 C2:uuudududdduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CLR  T:The Compleat Gardner
ABC   1 C1:411703000677700 C2:uuudududdduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CLR  T:The Compleat Gardner
ABC   1 C1:411703000677700 C2:uuudududdduuddd M:6/8  K:Dm      H:"CLR  T:The Compleat Gardner
ABC  000 C1:        C2:        M:   K:       H:BCSZ  T:the Compleat Tutor for the Fife
ABC  000 C1:        C2:        M:   K:       H:BCSZ  T:The Compleat Tutor for the Fife
ABC   1 C1:417677003777417 C2:uudddduddduuddd M:6/8  K:Emin     H:LR   T:The Compledgegationist
ABC   14 C1:772743117727431 C2:ddudduuuddudduu M:2/4  K:C      H:ALOQRSWZ T:Compli'mens dau Bregeay
ABC   14 C1:772743117727431 C2:ddudduuuddudduu M:2/4  K:C      H:ALOQRSWZ T:Compli'mens dau Bregeay
ABC   1 C1:422326565222156 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:Em      H:"CLR  T:The Compliment
ABC   1 C1:422326565222156 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:Em      H:"CLR  T:The Compliment
ABC   1 C1:422326565222156 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:Em      H:"CLR  T:The Compliment
ABC   1 C1:422326565222156 C2:uuuuudddduuuudd M:4/4  K:Em      H:"CLR  T:The Compliment
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCO  T:The Compliment
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCO  T:The Compliment
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCO  T:The Compliment
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCO  T:The Compliment
ABC   15 C1:400107760712115 C2:dudddduuuuuddud M:C|  K:Ador     H:CDHLOQRSZ T:The Complimentary Breakfast
ABC   15 C1:400107760712115 C2:dudddduuuuuddud M:C|  K:Ador     H:CDHLOQRSZ T:The Complimentary Breakfast
ABC   15 C1:400107760712115 C2:dudddduuuuuddud M:C|  K:Ador     H:CDHLOQRSZ T:The Complimentary Breakfast
ABC   15 C1:400107760712115 C2:dudddduuuuuddud M:C|  K:Ador     H:CDHLOQRSZ T:The Complimentary Breakfast
ABC   1 C1:000000025005000 C2:duduududddddudd M:6/8  K:Eb      H:L   T:Compliments Returned
ABC   1 C1:000000025005000 C2:duduududddddudd M:6/8  K:Eb      H:L   T:Compliments Returned
ABC   1 C1:000000025005000 C2:duduududddddudd M:6/8  K:Eb      H:L   T:Compliments Returned
ABC   1 C1:001777770500002 C2:udddddduduududu M:C   K:D      H:ACHLORSZ T:Compliments to Cameron Chisholm
ABC   1 C1:001777770500002 C2:udddddduduududu M:C   K:D      H:ACHLORSZ T:Compliments to Cameron Chisholm
ABC   1 C1:001777770500002 C2:udddddduduududu M:C   K:D      H:ACHLORSZ T:Compliments to Cameron Chisholm
ABC   1 C1:001777770500002 C2:udddddduduududu M:C   K:D      H:ACHLORSZ T:Compliments to Cameron Chisholm
ABC   1 C1:001777770500002 C2:udddddduduududu M:C   K:D      H:ACHLORSZ T:Compliments to Cameron Chisholm
ABC   1 C1:001777770500002 C2:udddddduduududu M:C   K:D      H:ACHLORSZ T:Compliments to Cameron Chisholm
ABC   1 C1:001777770500002 C2:udddddduduududu M:C   K:D      H:ACHLORSZ T:Compliments to Cameron Chisholm
ABC   1 C1:111562665301776 C2:uuuddudduuudddu M:C|  K:Edor     H:L   T:Compliments to Cameron Chisholm
ABC   1 C1:111562665301776 C2:uuuddudduuudddu M:C|  K:Edor     H:L   T:Compliments to Cameron Chisholm
ABC  1018 C1:666111531441357 C2:ddduuuduuduudud M:6/8  K:D      H:CLZ  T:Compliments to Finlay Allison
ABC  1018 C1:666111531441357 C2:ddduuuduuduudud M:6/8  K:D      H:CLZ  T:Compliments to Finlay Allison
ABC   1 C1:070042006211050 C2:dduduuududududu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Compliments to George Grant
ABC   1 C1:070042006211050 C2:dduduuududududu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Compliments to George Grant
ABC   1 C1:427702214277112 C2:dudduuududduuud M:C|  K:A      H:CDLOQRZ T:Compliments to Hughena Ratchford
ABC   18 C1:456177777713602 C2:dududdddududdud M:C|  K:D      H:CDLQRZ T:Compliments to Margaret MacPhee
ABC   18 C1:456177777713602 C2:dududdddududdud M:C|  K:D      H:CDLQRZ T:Compliments to Margaret MacPhee
ABC   18 C1:456177777713602 C2:dududdddududdud M:C|  K:D      H:CDLQRZ T:Compliments to Margaret MacPhee
ABC   18 C1:456177777713602 C2:dududdddududdud M:C|  K:D      H:CDLQRZ T:Compliments to Margaret MacPhee
ABC   10 C1:422307773427077 C2:duuudddududdddd M:C|  K:Amix     H:CDHLOQRSZ T:Compliments to Maybelle
ABC   10 C1:422307773427077 C2:duuudddududdddd M:C|  K:Amix     H:CDHLOQRSZ T:Compliments to Maybelle
ABC   10 C1:422307773427077 C2:duuudddududdddd M:C|  K:Amix     H:CDHLOQRSZ T:Compliments to Maybelle
ABC   10 C1:422307773427077 C2:duuudddududdddd M:C|  K:Amix     H:CDHLOQRSZ T:Compliments to Maybelle
ABC   37 C1:716051115777716 C2:dudduuududddudd M:6/8  K:D      H:CDHLOQRSZ T:Compliments to Melissa Emmons
ABC   37 C1:716051115777716 C2:dudduuududddudd M:6/8  K:D      H:CDHLOQRSZ T:Compliments to Melissa Emmons
ABC   37 C1:716051115777716 C2:dudduuududddudd M:6/8  K:D      H:CDHLOQRSZ T:Compliments to Melissa Emmons
ABC   37 C1:716051115777716 C2:dudduuududddudd M:6/8  K:D      H:CDHLOQRSZ T:Compliments to Melissa Emmons
ABC   22 C1:707677274211776 C2:uddddudduuudddu M:C   K:Ddor     H:CDLQRZ T:Compliments to My Wife Bea
ABC   22 C1:707677274211776 C2:uddddudduuudddu M:C   K:Ddor     H:CDLQRZ T:Compliments to My Wife Bea
ABC   22 C1:707677274211776 C2:uddddudduuudddu M:C   K:Ddor     H:CDLQRZ T:Compliments to My Wife Bea
ABC   22 C1:707677274211776 C2:uddddudduuudddu M:C   K:Ddor     H:CDLQRZ T:Compliments to My Wife Bea
ABC   40 C1:500533277117111 C2:duduudduuduuudu M:C|  K:Bb      H:CLRSZ T:Compliments to Sean Maguire
ABC   40 C1:500533277117111 C2:duduudduuduuudu M:C|  K:Bb      H:CLRSZ T:Compliments to Sean Maguire
ABC   92 C1:500533277117111 C2:duduudduuduuudu M:C|  K:Bb      H:CLRS  T:Compliments to Sean Maguire
ABC   92 C1:500533277117111 C2:duduudduuduuudu M:C|  K:Bb      H:CLRS  T:Compliments to Sean Maguire
ABC   26 C1:500533277117111 C2:duduudduuduuudu M:C|  K:Bb      H:CLRS  T:Compliments to Sean Maguire
ABC   26 C1:500533277117111 C2:duduudduuduuudu M:C|  K:Bb      H:CLRS  T:Compliments to Sean Maguire
ABC   1 C1:300117177021117 C2:uuududduuuududd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Compliments to the Boys of the Lough
ABC   1 C1:300117177021117 C2:uuududduuuududd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Compliments to the Boys of the Lough
ABC   1 C1:300117177021117 C2:uuududduuuududd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Compliments to the Boys of the Lough
ABC   1 C1:300117177021117 C2:uuududduuuududd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Compliments to the Boys of the Lough
ABC   1 C1:300117177021117 C2:uuududduuuududd M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Compliments to the Boys of the Lough
ABC   1 C1:007700000101060 C2:dduuduuudddduuu M:4/4  K:Eb      H:CLQR  T:Compliments to W.K. Jenkins
ABC   1 C1:007700000101060 C2:dduuduuudddduuu M:4/4  K:Eb      H:CLQR  T:Compliments to W.K. Jenkins
ABC   1 C1:353510663177625 C2:uuduududduddudu M:4/4  K:Bb      H:LQV  T:compo perso
ABC  518 C1:772011000027110 C2:dduuuuduudddddd M:6/8  K:DDor     H:FLQSZ T:Compo poden per sas culpas
ABC  102 C1:711711006011177 C2:duuduuduuudddud M:6/8  K:A      H:IL   T:composed & compiled by J. Markordt in which is the mch. admired song sung by Mrs. Kennedy” comp. by late Dr. Arne.
ABC   1 C1:305305177101205 C2:udududduuuududu M:3/4  K:Bb      H:"CLR  T:Composed in honor of Ken Launie and Sara Schechner
ABC   1 C1:        C2:        M:__  K:__      H:BLSVZ T:A Composite Music Volume
ABC  0000 C1:        C2:        M:   K:       H:Z   T:A Composite Music Volume
ABC  0000 C1:        C2:        M:   K:       H:Z   T:A Composite Music Volume
ABC   1 C1:005322007771070 C2:duududddududdd M:7/4  K:C      H:LQ   T:compo violon 2
ABC   1 C1:626161610007117 C2:dududududuuduuu M:6/8  K:F      H:LQ   T:compo violon
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:compression of time (3:06)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:compression of time (3:08)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:compression of time (3:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:compression of time - Harp 2 (4:16)
ABC   1 C1:020007717111062 C2:udduduuududdduu M:6/8  K:Bb      H:FLQSZ T:The Compte d'Artois's Favorite
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Comptine D'un Autre Ete-Yann Tiersen-Cyrano
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Comptine D'un Autre Ete-Yann Tiersen-Cyrano
ABC   16 C1:401111674071116 C2:duuuudduduuuddd M:C|  K:Ador     H:BCHLOQRSZ T:Computer Joe
ABC   16 C1:401111674071116 C2:duuuudduduuuddd M:C|  K:Ador     H:ACHLOQRSZ T:Computer Joe
ABC   1 C1:401111674071116 C2:duuuudduduuuddd M:C|  K:Ador     H:ABCHLOQRSZ T:Computer Joe
ABC   1 C1:401111674071116 C2:duuuudduduuuddd M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Computer Joe
ABC   16 C1:401111674071116 C2:duuuudduduuuddd M:C|  K:Ador     H:BCHLOQRSZ T:Computer Joe
ABC   16 C1:401111674071116 C2:duuuudduduuuddd M:C|  K:Ador     H:BCHLOQRSZ T:Computer Joe
ABC   16 C1:401111674071116 C2:duuuudduduuuddd M:C|  K:Ador     H:BCHLOQRSZ T:Computer Joe
ABC   16 C1:401111674071116 C2:duuuudduduuuddd M:C|  K:Ador     H:BCHLOQRSZ T:Computer Joe
ABC   1 C1:111761662755332 C2:uuuddudduddduuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Comrade Finley's
ABC   1 C1:003002007716507 C2:uudduddudduudud M:C|  K:D      H:L   T:Comrades of the Legion
ABC   1 C1:002002007716507 C2:uudduddudduudud M:C|  K:Eb      H:L   T:Comrades of the Legion
ABC   79 C1:000107717777050 C2:udduddddduuuudd M:2/4  K:G      H:BLOQRWZ T:Le comte Ory
ABC   79 C1:000107717777050 C2:udduddddduuuudd M:2/4  K:G      H:BLOQRWZ T:Le comte Ory
ABC   1 C1:000776050716762 C2:dddududdduududd M:3/4  K:Gm      H:CFLWZ T:La Comtesse de Rudolstadt
ABC   31 C1:356377770007532 C2:uddudddddduuuud M:2/4  K:Amaj     H:CLOSZ T:La Comtesse du Bourbon
ABC  226 C1:111100720700277 C2:uuuudududdddudu M:2/4  K:C      H:ACLQSZ T:Comu dormirs, Manuela
ABC  226 C1:111100720700277 C2:uuuudududdddudu M:2/4  K:C      H:ACLQSZ T:Comu dormirs, Manuela
ABC  227 C1:002200066307000 C2:uuddudududdud  M:2/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Comu la flor
ABC   1 C1:676200566766001 C2:ddduudddddduddd M:C   K:A      H:LRSZ  T:An Comunn Rioghail Gaidhealach
ABC   1 C1:062606635305653 C2:duddudududduddu M:4/4  K:C      H:LQ   T:Comunque Bella (lute solo) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:026720160265322 C2:udduududduuuddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Conal Ó Gráda’s
ABC   1 C1:000000001070001 C2:uudduduuddduddd M:4/4  K:C      H:"CLQV T:Con alma
ABC   1 C1:000000001070001 C2:uudduduuddduddd M:4/4  K:C      H:"CLQV T:Con alma
ABC   1 C1:000000001070001 C2:uudduduuddduddd M:4/4  K:C      H:"CLQV T:Con alma
ABC   1 C1:000000001070001 C2:uudduduuddduddd M:4/4  K:C      H:"CLQV T:Con alma
ABC   1 C1:000000000000000 C2:ududuuududududd M:12/8 K:Bb      H:CLQZ  T:Conan Anvil part 1 (Horn) [Multipart main line]
ABC   1 C1:000000000000000 C2:udududududuudud M:12/8 K:Bb      H:CLQ  T:Conan Anvil part 2 (Harp) [Bass]
ABC   1 C1:746077467746077 C2:udduudduudduudd M:12/8 K:Bb      H:CLQ  T:Conan Anvil part 3 [Drums]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Conan The Barbarian (0:37)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Conan the Barbarian Theme (bagpipe) (2:28) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Conan the Barbarian Theme (clarinet) (2:33) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Conan the Barbarian Theme (drum) (2:32) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Conan the Barbarian Theme (flute) (2:23) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Conan the Barbarian Theme (harp) (2:32) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Conan the Barbarian Theme (horn 1) (2:28) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Conan the Barbarian Theme (horn 2) (2:24) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Conan the Barbarian Theme (lute) (2:32) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Conan the Barbarian Theme (solo) (2:33) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Conan the Barbarian Theme (string onsomble) (2:32) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Conan the Barbarian Theme (wind onsomble) (2:33) [by Palastine]
ABC   1 C1:071116076021071 C2:duuuddduuduuuud M:12/8 K:Bmin     H:LR   T:Con Carthy's Favourite
ABC   1 C1:071111000005071 C2:duuuudduuuddduu M:12/8 K:Dmaj     H:LR   T:Con Carthy's Favourite
ABC   2 C1:077716073011077 C2:dddudduuuddduud M:12/8 K:Bmin     H:LR   T:Con Carthy's Favourite
ABC   83 C1:076021071111000 C2:dduuduuuudduuud M:6/8  K:Bm      H:LRZ  T:Con Carthy's Favourite
ABC   83 C1:076021071111000 C2:dduuduuuudduuud M:6/8  K:Bm      H:LRZ  T:Con Carthy's Favourite
ABC   1 C1:071111000076071 C2:duuuuddduuudddu M:12/8 K:Bmin     H:FLQRSZ T:Con Carthy’s
ABC   1 C1:712107777111676 C2:duuudddduuudddu M:12/8 K:Bmin     H:LR   T:Con Carthy’s
ABC   1 C1:071021007077071 C2:duuudddduuudddu M:12/8 K:Bmin     H:LR   T:Con Carthy’s
ABC   1 C1:535353700062635 C2:dudududdudududu M:6/8  K:Amin     H:LR   T:Con Casey's
ABC  0801 C1:353537000626353 C2:udududdudududud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"Con Casey's Jig" 0801
ABC  0801 C1:353537000626353 C2:udududdudududud M:6/8  K:C      H:BCILZ T:"Con Casey's Jig" 0801
ABC  801 C1:353537000626353 C2:udududdudududud M:6/8  K:Ddor     H:BRZ  T:Con Casey's Jig.
ABC   1 C1:353537000626353 C2:udududdudududud M:6/8  K:Am      H:BCLORZm T:Con Casey's jig
ABC   1 C1:030503050307000 C2:udududdudududud M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:Con Casey's Jig
ABC   1 C1:030503050307000 C2:udududdudududud M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:Con Casey's Jig
ABC   1 C1:030503050307000 C2:udududdudududud M:6/8  K:Am      H:CLQR  T:Con Casey's Jig
ABC   73 C1:353537000626353 C2:udududdudududud M:6/8  K:Am      H:BCFLORWZm T:Con Casey's jig
ABC   73 C1:353537000626353 C2:udududdudududud M:6/8  K:Am      H:BCFLORWZm T:Con Casey's jig
ABC   1 C1:353537000626353 C2:udududdudududud M:6/8  K:Amin     H:LRSZ  T:Con Casey's Jig
ABC  801 C1:353537000626353 C2:udududdudududud M:6/8  K:Ddor     H:BRZ  T:Con Casey's Jig.
ABC   73 C1:353537000626353 C2:udududdudududud M:6/8  K:Am      H:BCFLORWZm T:Con Casey's jig
ABC   1 C1:353537000626353 C2:udududdudududud M:6/8  K:Amin     H:LRSZ  T:Con Casey's Jig
ABC  801 C1:353537000626353 C2:udududdudududud M:6/8  K:Ddor     H:BRZ  T:Con Casey's Jig.
ABC   73 C1:353537000626353 C2:udududdudududud M:6/8  K:Am      H:BCFLORWZm T:Con Casey's jig
ABC   1 C1:060711060117060 C2:dduuduudduuuddu M:6/8  K:G      H:L   T:Con Cassidy's [1]
ABC   4 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Con Cassidy's
ABC  144 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Con Cassidy's
ABC  325 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Con Cassidy's
ABC   50 C1:076771000712771 C2:dddduduudduuudu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:305037777661705 C2:ududddddduudddu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:12/8 K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:12/8 K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:001711305037777 C2:uduuududddddduu M:6/8  K:G      H:R   T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:776211006233110 C2:ddduuuduuduuddd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   2 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:6/8  K:Gmaj     H:"LR  T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:367662055655661 C2:udddduudduddduu M:6/8  K:Amaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:400121276442246 C2:duuuuudduduuudu M:4/4  K:Gmix     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   2 C1:600271276442246 C2:duduudduduuudud M:4/4  K:Amix     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:607621116061715 C2:ddduuuuduududdd M:4/4  K:Amix     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   2 C1:607630116070715 C2:ddduuudududdddd M:4/4  K:Amix     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:305037777661705 C2:ududddddduudddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   2 C1:655037777661525 C2:dududdddddududd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   3 C1:655037777661525 C2:dududdddddududd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   4 C1:655037777771675 C2:dududdddddududd M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   4 C1:076061000712771 C2:ddduduudduuuduu M:6/8  K:G      H:"LQRS T:Con Cassidy's
ABC   4 C1:076061000712771 C2:ddduduudduuuduu M:6/8  K:G      H:"LQRS T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:453442213    C2:dududuuuu    M:C|  K:F      H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   18 C1:076061000712771 C2:ddduduudduuuduu M:6/8  K:G      H:"LQRS T:Con Cassidy's
ABC   2 C1:71171165503   C2:duuduududu   M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:076061170712070 C2:ddduudduuduuduu M:6/8  K:G      H:LZ   T:Con Cassidy's
ABC   2 C1:711711655037777 C2:duuduudududdddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   30 C1:711711305037777 C2:duuduuududddddd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Con Cassidy's
ABC   30 C1:711711305037777 C2:duuduuududddddd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Con Cassidy's
ABC   9 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   10 C1:076061000712771 C2:ddduduudduuuduu M:6/8  K:G      H:"LQRS T:Con Cassidy's
ABC   10 C1:076061000712771 C2:ddduduudduuuduu M:6/8  K:G      H:"LQRS T:Con Cassidy's
ABC   2 C1:71171165503   C2:duuduududu   M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC  323 C1:305037777661705 C2:ududddddduudddu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Con Cassidy's
ABC  378 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Con Cassidy's
ABC  323 C1:305037777661705 C2:ududddddduudddu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Con Cassidy's
ABC  378 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Con Cassidy's
ABC   28 C1:711711305037777 C2:duuduuududddddd M:6/8  K:G      H:LZ   T:Con Cassidy's
ABC   2 C1:71171165503   C2:duuduududu   M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   2 C1:711711655037777 C2:duuduudududdddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   2 C1:711711655037777 C2:duuduudududdddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   99 C1:711711305037777 C2:duuduuududddddd M:6/8  K:G      H:LQRS  T:Con Cassidy's
ABC   99 C1:711711305037777 C2:duuduuududddddd M:6/8  K:G      H:LQRS  T:Con Cassidy's
ABC   2 C1:711711655037777 C2:duuduudududdddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC   2 C1:711711655037777 C2:duuduudududdddd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's
ABC  378 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Con Cassidy's
ABC  323 C1:305037777661705 C2:ududddddduudddu M:6/8  K:G      H:DRZ  T:Con Cassidy's
ABC   1 C1:401611111405171 C2:duduuuuuduududd M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Con Cassidy's Highland
ABC   1 C1:401611111405171 C2:duduuuuuduududd M:4/4  K:Ador     H:LRS  T:Con Cassidy's Highland
ABC   1 C1:401611111405171 C2:duduuuuuduududd M:4/4  K:Ador     H:LRS  T:Con Cassidy's Highland
ABC   30 C1:776171566076302 C2:dduududdddduudd M:C|  K:Amix     H:DLRZ  T:Con Cassidy's Highland
ABC   31 C1:401611111405171 C2:duduuuuuduududd M:C|  K:Ador     H:DLRZ  T:Con Cassidy's Highland
ABC   30 C1:776171566076302 C2:dduududdddduudd M:C|  K:Amix     H:DLRZ  T:Con Cassidy's Highland
ABC   31 C1:401611111405171 C2:duduuuuuduududd M:C|  K:Ador     H:DLRZ  T:Con Cassidy's Highland
ABC   1 C1:076061170712070 C2:ddduudduuduuduu M:6/8  K:G      H:LZ   T:Con Cassidy's (Jig) [2]
ABC   1 C1:076061170712070 C2:ddduudduuduuduu M:6/8  K:G      H:LZ   T:Con Cassidy's (Jig) [2]
ABC   1 C1:305037777661255 C2:ududddddduuuddd M:6/8  K:G      H:LR   T:Con Cassidy's Jig [3]
ABC   1 C1:305037777661255 C2:ududddddduuuddd M:6/8  K:G      H:LR   T:Con Cassidy's Jig [3]
ABC   1 C1:100071207677100 C2:uduudddduduuddu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:Con Cassidy's Jig
ABC   1 C1:100071207677100 C2:uduudddduduuddu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:Con Cassidy's Jig
ABC  9327 C1:453442213767662 C2:dududuuuudddddu M:C   K:F      H:BFLQRZ T:Con Cassidy's Reel % nfABC   9 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy's/ To Limerick We Go
ABC   1 C1:600271276442246 C2:duduudduduuudud M:4/4  K:Amix     H:LR   T:Con Cassidy’s
ABC   2 C1:077711711655037 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy’s
ABC   3 C1:077711711655037 C2:ddduuduudududdd M:6/8  K:DMaj     H:LR   T:Con Cassidy’s
ABC   4 C1:771111111103000 C2:dduuuuuuuududdd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Con Cassidy’s
ABC   1 C1:000712076061000 C2:duuddduduudduuu M:6/8  K:G      H:"LRSZ T:Con Cassidy’s Jig
ABC   12 C1:017701040377010 C2:uddududdududduu M:C|  K:Cm      H:"BLQRVZ T:A CONCEAL'D HEALTH
ABC   21 C1:500731707776371 C2:udududdddududdd M:6/8  K:Em      H:ALQRSZ T:The Conceit of Merioneth
ABC   21 C1:500731707776371 C2:udududdddududdd M:6/8  K:Em      H:ALQRSZ T:The Conceit of Merioneth
ABC   1 C1:202060770000112 C2:uuuddudduuuuudd M:4/4  K:Bb      H:CLQ  T:Concerning Hobbits (1/5:Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQZ  T:concerning hobbits (2:43)
ABC   2 C1:050305030503000 C2:uudduuduudduudd M:4/4  K:Bb      H:CLQ  T:Concerning Hobbits (2/5:Horn)
ABC   3 C1:000000020000000 C2:dududududududud M:4/4  K:Bb      H:CLQ  T:Concerning Hobbits (3/5:Clarinet)
ABC   4 C1:000005707247057 C2:uudduuduuduuddu M:4/4  K:Bb      H:CLQ  T:Concerning Hobbits (4/5:Liuto)
ABC   5 C1:000000050000000 C2:ddudduddudduddu M:4/4  K:Bb      H:CLQ  T:Concerning Hobbits (5/5:Bagpipe)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits by Sabrefrost (2:38)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits - Clarinet (2:43)
ABC   5 C1:530015714300066 C2:duuuuddduduuddu M:4/4  K:C      H:CQ   T:Concerning Hobbits - Clarinet [Digero.v2]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [clarinet] (Firefern)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits - Drum (1:54)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [Drums] (2:54) Howard Shore
ABC   8 C1:020060020060020 C2:dududududududud M:4/4  K:C      H:CQ   T:Concerning Hobbits - Drums [Digero.v2]
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [Duo 1]
ABC   1 C1:444440000000600 C2:udududdudduddud M:2/4  K:D      H:LQ   T:Concerning Hobbits (duo 1) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:444440000000600 C2:udududdudduddud M:2/4  K:D      H:LQ   T:Concerning Hobbits (duo 1) [v.1 by Cranberry]
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [Duo 2]
ABC   2 C1:110002000600717 C2:uuudduddddudduu M:2/4  K:D      H:LQ   T:Concerning Hobbits (duo 2) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:110002000600717 C2:uuudduddddudduu M:2/4  K:D      H:LQ   T:Concerning Hobbits (duo 2) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits (Firefern) [solo clarinet] (2:48)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [Flute 1] (2:54) Howard Shore
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits - Flute (2:07)
ABC   52 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [Flute 2] (2:54) Howard Shore
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [flute+clarinet] (Firefern)
ABC   4 C1:063010706700001 C2:duuuddudduuuuud M:4/4  K:C      H:CQ   T:Concerning Hobbits - Flute [Digero.v2]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [flute] (Firefern)
ABC   1 C1:000202100200056 C2:uuuudduddduuudd M:4/4  K:G      H:CLQZ  T:Concerning Hobbits - Full Version
ABC   1 C1:000202100200056 C2:uuuudduddduuudd M:4/4  K:G      H:CLQZ  T:Concerning Hobbits - Full Version
ABC   1 C1:000202100200056 C2:uuuudduddduuudd M:4/4  K:G      H:CLQZ  T:Concerning Hobbits - Full Version
ABC   1 C1:040407202060065 C2:uduuuudduddduuu M:4/4  K:G      H:CLQZ  T:Concerning Hobbits - Full Version with Baseline
ABC   1 C1:040407202060065 C2:uduuuudduddduuu M:4/4  K:G      H:CLQZ  T:Concerning Hobbits - Full Version with Baseline
ABC   21 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [Harp] (2:54) Howard Shore
ABC   2 C1:200000007000000 C2:duuuuduuuuduuuu M:4/4  K:C      H:CQ   T:Concerning Hobbits - Harp [Digero.v2]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [harp] (Firefern)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [harp] (Firefern)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits - Horn (2:14)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits - Lute (2:14)
ABC   11 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [Lute] (2:54) Howard Shore
ABC   1 C1:262332623323506 C2:duduududuududud M:4/4  K:C      H:CQ   T:Concerning Hobbits - Lute [Digero.v2]
ABC   1 C1:444475660466100 C2:udududddudddudd M:2/4  K:D      H:LQ   T:Concerning Hobbits (lute solo) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [Solo]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [Solo]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [solo theorbo or harp] (2:50)
ABC   1 C1:444475660466100 C2:udududddudddudd M:2/4  K:D      H:LQ   T:Concerning Hobbits (solo) [v.1 by Cranberry]
ABC   31 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [Theorbo] (2:54) Howard Shore
ABC   3 C1:040300010403000 C2:uuduuduudduudud M:4/4  K:C      H:CQ   T:Concerning Hobbits - Theorbo [Digero.v2]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [theorbo] (Firefern)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerning Hobbits [theorbo] (Firefern)
ABC   1 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:4/4  K:Fmaj     H:LR   T:The Concert
ABC   2 C1:772536253714462 C2:dduudduudduuddu M:4/4  K:Cdor     H:LR   T:The Concert
ABC   3 C1:772536253714462 C2:dduudduudduuddu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concert
ABC   4 C1:062536253714462 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:Fmaj     H:LR   T:The Concert
ABC   5 C1:062536253714462 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concert
ABC   6 C1:761253625022302 C2:dduuudduuduuduu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concert
ABC   1 C1:072750021161001 C2:dudduuuduuuddud M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Concert
ABC   2 C1:772750021161001 C2:ddudduuuduuuddu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Concert
ABC   1 C1:772536253723022 C2:dduudduudduuduu M:4/4  K:Bb      H:LRSZ  T:Concert
ABC   10 C1:027027023117777 C2:ududuuuuddddddd M:6/8  K:Fmaj     H:CLOSZ T:Le concert
ABC   1 C1:253625372302250 C2:uudduudduuduuud M:4/4  K:Bb      H:LQRSZ T:Concert
ABC   1 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:C|  K:F      H:BLORZ T:THE CONCERT HORNPIPE
ABC   1 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:C|  K:F      H:BLORZ T:THE CONCERT HORNPIPE
ABC   1 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:C|  K:F      H:BLORZ T:THE CONCERT HORNPIPE
ABC   1 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:C|  K:F      H:BLORZ T:THE CONCERT HORNPIPE
ABC   1 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:C|  K:F      H:"BLRZ T:the Concert Hornpipe
ABC   1 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:C|  K:F      H:"BLRZ T:the Concert Hornpipe
ABC   1 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:C|  K:F      H:"BLRZ T:the Concert Hornpipe
ABC  2384 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:C   K:F      H:BLZ  T:the CONCERT HORNPIPE
ABC   1 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:C|  K:F      H:"BLRZ T:the Concert Hornpipe
ABC   1 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:C|  K:F      H:"BLRZ T:the Concert Hornpipe
ABC   1 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:C|  K:F      H:"BLRZ T:the Concert Hornpipe
ABC   1 C1:062536253714462 C2:duudduudduudduu M:C|  K:F      H:"BCLRZ T:The Concert Hornpipe
ABC   1 C1:062536253714462 C2:duudduudduudduu M:C|  K:F      H:"BCLRZ T:The Concert Hornpipe
ABC   1 C1:062536253714462 C2:duudduudduudduu M:C|  K:F      H:"BCLRZ T:The Concert Hornpipe
ABC   1 C1:062536253714462 C2:duudduudduudduu M:C   K:F      H:BLRZ  T:Concert Hornpipe, The
ABC   1 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:C   K:F      H:BLRZ  T:Concert Hornpipe, The
ABC   23 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:4/4  K:F      H:BHLQRZ T:Concert Hornpipe (Craig 23)
ABC  9150 C1:253625371446250 C2:uudduudduudduuu M:4/4  K:F      H:BFHLQRZ T:Concert Hornpipe (Craig 23)
ABC 036130 C1:253625372302250 C2:uudduudduuduuud M:C|  K:Bb      H:QRSw  T:Concert [hp] % ABC 036130 C1:253625372302250 C2:uudduudduuduuud M:C|  K:Bb      H:QRSw  T:Concert [hp] % ABC   32 C1:062176217261726 C2:duudduududududu M:C   K:D      H:L   T:Concertina
ABC   1 C1:071007100716771 C2:dudududdduududu M:4/4  K:G      H:LRS  T:the Concertina
ABC   3 C1:057760071111277 C2:ddddduuuuuddddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   3 C1:057760071111277 C2:ddddduuuuuddddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   1 C1:670621762006217 C2:ddduudduduudduu M:4/4  K:Dmaj     H:LRw  T:Concertina, The
ABC   2 C1:057760071111116 C2:ddddduuuuuudddu M:4/4  K:G      H:"LR  T:Concertina, The
ABC   2 C1:111111271757765 C2:uuuuuuududddddd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   3 C1:057760071111277 C2:ddddduuuuuddddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   4 C1:111111270577600 C2:uuuuuuudddddduu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   1 C1:111111271757765 C2:uuuuuuududddddd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Concertina, The
ABC   1 C1:031111112705776 C2:uuuuuuuuddddddu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   5 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:4/4  K:D      H:LR   T:Concertina, The
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduudduudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   2 C1:062176200621762 C2:duudduduudduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   3 C1:062176110621762 C2:duudduuduudduuu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   3 C1:062176200621762 C2:duudduduudduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduudduuud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Concertina, The
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduuddu  M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduudduudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduuddu  M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduuddu  M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduudduudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduudduudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   1 C1:670621762006217 C2:ddduudduduudduu M:4/4  K:Dmaj     H:LRw  T:Concertina, The
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduudduudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   40 C1:062176200621762 C2:duudduduudduudu M:4/4  K:Dmaj     H:LQRW  T:Concertina, The
ABC   40 C1:062176200621762 C2:duudduduudduudu M:4/4  K:Dmaj     H:LQRW  T:Concertina
ABC   45 C1:062176217261726 C2:duudduududududu M:C   K:D      H:LZ   T:Concertina
ABC   46 C1:371676217261726 C2:ududdduudududud M:C   K:G      H:LZ   T:Concertina
ABC   45 C1:062176217261726 C2:duudduududududu M:C   K:D      H:LZ   T:Concertina
ABC   46 C1:371676217261726 C2:ududdduudududud M:C   K:G      H:LZ   T:Concertina
ABC   3 C1:062176200621762 C2:duudduduudduudu M:4/4  K:A      H:BL   T:The Concertina
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduudduudu M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Concertina
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduudduudu M:4/4  K:Dmaj     H:LRW  T:Concertina, The
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduudduudu M:4/4  K:Dmaj     H:LRW  T:Concertina
ABC   3 C1:000002662776370 C2:uddudddududuudu M:2/4  K:A      H:"LR  T:Concertina Cocktail Polka
ABC  270 C1:062176210161726 C2:duudduuudududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LQR  T:Concertina (Dmaj)
ABC  270 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:4/4  K:clef=none  H:ILR  T:Concertina (Dmaj)
ABC  270 C1:062176210161726 C2:duudduuudududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LQR  T:Concertina (Dmaj)
ABC   4 C1:712706060202060 C2:duuddduududdduu M:4/4  K:D      H:"LRZ  T:Concertina Hoe Down
ABC   3 C1:111111270577600 C2:uuuuuuudddddduu M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Concertina Hornpipe
ABC   5 C1:611000070000006 C2:duudduuududuuud M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Concertina Jamboree Polka
ABC   6 C1:661202271177772 C2:dddduuuuuduuddd M:2/4  K:D      H:LR   T:Concertina Polka, The
ABC   83 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:L   T:The Concertina Reel
ABC   1 C1:062176210071007 C2:duudduududududd M:4/4  K:D      H:OR   T:the Concertina Reel
ABC   1 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:CLQS  T:The Concertina Reel
ABC   1 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:"L   T:The Concertina Reel
ABC   1 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:"L   T:The Concertina Reel
ABC   1 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:"L   T:The Concertina Reel
ABC   1 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:"L   T:The Concertina Reel
ABC  167 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Concertina Reel
ABC   1 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Concertina Reel, The
ABC   1 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:"L   T:The Concertina Reel
ABC   1 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Concertina Reel, The
ABC   1 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:"LZ  T:The Concertina Reel
ABC   47 C1:176217620062176 C2:udduudduduudduu M:4/4  K:D      H:BLQRS T:Concertina Reel
ABC   1 C1:176217620062176 C2:udduudduduudduu M:4/4  K:D      H:BLQRS T:Concertina Reel
ABC   71 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DFLRZ T:Concertina Reel, The
ABC   1 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:"LZ  T:The Concertina Reel
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduudduuud M:C|  K:D      H:DRZ  T:Concertina Reel, The
ABC   43 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:"BLRZ T:the Concertina Reel
ABC   1 C1:007105300716762 C2:dudududdduududu M:C|  K:G      H:HRSZ  T:Concertina Reel, The
ABC   01 C1:062176110621762 C2:duudduuduudduud M:4/4  K:D      H:"CGLQR T:Concertina Reel, The
ABC   01 C1:062176110621762 C2:duudduuduudduud M:4/4  K:D      H:"CGLQR T:Concertina Reel, The
ABC   1 C1:062176200621762 C2:duudduduudduuud M:4/4  K:D      H:"BL  T:the Concertina Reel
ABC   1 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:"BL  T:The Concertina Reel
ABC   1 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:"BL  T:The Concertina Reel
ABC   1 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:"BL  T:The Concertina Reel
ABC   7 C1:062176201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:LR   T:Concertina Reel, The
ABC   3 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Concertina Reel, The
ABC   1 C1:062176110621762 C2:duudduuduudduuu M:4/4  K:D      H:RSZ  T:Concertina Reel, The
ABC  315 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Concertina Reel, The
ABC   34 C1:061276201762176 C2:duudduudduudduu M:4/4  K:D      H:LR   T:The Concertina Reel
ABC   19 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:"LQRS T:Concertina Reel, The
ABC   7 C1:062176210071726 C2:duudduududududu M:4/4  K:D      H:CL   T:The Concertina Reel
ABC   9 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:"LQRS T:Concertina Reel, The
ABC   9 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:"LQRS T:Concertina Reel, The
ABC  103 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:CDLRZ T:Concertina Reel, The
ABC   38 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Concertina Reel, The
ABC   38 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Concertina Reel, The
ABC   38 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Concertina Reel, The
ABC   38 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Concertina Reel, The
ABC  792 C1:071676217261726 C2:duddduududududu M:C|  K:G      H:HRSZ  T:Concertina Reel, The
ABC  793 C1:062176217261726 C2:duudduududududu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Concertina Reel, The
ABC  792 C1:071676217261726 C2:duddduududududu M:C|  K:G      H:HRSZ  T:Concertina Reel, The
ABC  793 C1:062176217261726 C2:duudduududududu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Concertina Reel, The
ABC   77 C1:062176200621762 C2:duudduduudduuud M:4/4  K:Dmaj     H:"CLQR T:Concertina Reel, The
ABC   33 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Concertina Reel, The
ABC   33 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Concertina Reel, The
ABC   1 C1:071677117261726 C2:duddduududududu M:4/4  K:G      H:L   T:Concertina Reel
ABC   2 C1:062176200621762 C2:duudduduudduuud M:C|  K:D      H:L   T:Concertina Reel
ABC   33 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Concertina Reel, The
ABC  792 C1:071676217261726 C2:duddduududududu M:C|  K:G      H:HRSZ  T:Concertina Reel, The
ABC  793 C1:062176217261726 C2:duudduududududu M:C|  K:A      H:HRZ  T:Concertina Reel, The
ABC  195 C1:062176210071007 C2:duudduududududd M:C|  K:D      H:FLQSZ T:The Concertina Reel
ABC  3035 C1:062176210161016 C2:duudduuuduuduud M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:Concertina Reel, The
ABC  1638 C1:062176210071007 C2:duudduududududd M:4/4  K:D      H:FORZ  T:the Concertina Reel
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   48 C1:062176210161726 C2:duudduuudududud M:C|  K:D      H:LR   T:Concertina Reel [in D], The
ABC   72 C1:110071053007167 C2:uududududdduudu M:4/4  K:G      H:LR   T:Concertina Reel, New
ABC   72 C1:110071053007167 C2:uududududdduudu M:4/4  K:G      H:LR   T:Concertina Reel, New
ABC   1 C1:062176210177172 C2:duudduuuddududu M:C   K:G      H:DLRZ  T:Concertina Reel, Th
ABC   11 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Concertino in D (U15) (4:27) - 11 Lute
ABC   21 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Concertino in D (U15) (4:27) - 21 Harp
ABC   22 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Concertino in D (U15) (4:27) - 22 Harp
ABC   41 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Concertino in D (U15) (4:27) - 41 Bagpipe
ABC   51 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Concertino in D (U15) (4:27) - 51 Flute
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerto de Aranjuez - Rodrigo (4:57) - Bagpipes
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerto de Aranjuez - Rodrigo (4.57) - Cowbell
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerto de Aranjuez - Rodrigo (4:57) - Drum
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerto de Aranjuez - Rodrigo (4:57) - Flute
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerto de Aranjuez - Rodrigo (4:57) - Harp
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerto de Aranjuez - Rodrigo (4:57) - Horn
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerto de Aranjuez - Rodrigo (4:57) - Lute
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerto de Aranjuez - Rodrigo (4:57) - Theorbo
ABC  815 C1:711701711707000 C2:duududuudduduud M:3/4  K:Dmaj     H:B   T:Concert of Minnelied
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concerto for flautino in c-major largo (3:54)
ABC   21 C1:000004000003000 C2:dududuuuuuuddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Concerto Grosso Op.3 [harp] (3:55)
ABC   11 C1:001004223102232 C2:dduuuduuuuduuuu M:4/4  K:C      H:CLQZ  T:Concerto Grosso Op.3 [lute 1] (3:55)
ABC   12 C1:007005223102232 C2:uduuuduuuuduuuu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Concerto Grosso Op.3 [lute 2] (3:55)
ABC   13 C1:000004000757000 C2:uddududududddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Concerto Grosso Op.3 [lute 3] (3:55)
ABC   14 C1:000004000003000 C2:dduduuduuuududu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Concerto Grosso Op.3 [lute 4] (3:55)
ABC   1 C1:000035353576763 C2:udduddudddddddd M:4/4  K:Amin     H:CLQZ  T:Concerto in A minor for Violin
ABC   1 C1:000035353576763 C2:udduddudddddddd M:4/4  K:Amin     H:CLQZ  T:Concerto in A minor for Violin
ABC   1 C1:000035353576763 C2:udduddudddddddd M:4/4  K:Amin     H:CLQZ  T:Concerto in A minor for Violin
ABC   2 C1:711711167702111 C2:duuduuuddduuuud M:4/4  K:Dmin     H:CLQZ  T:Concerto in A minor for Violin, Mvt 2 Largo
ABC   2 C1:711711167702111 C2:duuduuuddduuuud M:4/4  K:Dmin     H:CLQZ  T:Concerto in A minor for Violin, Mvt 2 Largo
ABC   2 C1:711711167702111 C2:duuduuuddduuuud M:4/4  K:Dmin     H:CLQZ  T:Concerto in A minor for Violin, Mvt 2 Largo
ABC   3 C1:670077777771111 C2:ddddddddduuuuuu M:2/4  K:Amin     H:CLQZ  T:Concerto in A minor for Violin, Mvt 3 Presto
ABC   3 C1:670077777771111 C2:ddddddddduuuuuu M:2/4  K:Amin     H:CLQZ  T:Concerto in A minor for Violin, Mvt 3 Presto
ABC   3 C1:670077777771111 C2:ddddddddduuuuuu M:2/4  K:Amin     H:CLQZ  T:Concerto in A minor for Violin, Mvt 3 Presto
ABC   97 C1:771111116111112 C2:dduuuuuuduuuuuu M:3/2  K:A      H:CLQZ  T:Concerto in A minor Wq. ???
ABC   97 C1:771111116111112 C2:dduuuuuuduuuuuu M:3/2  K:A      H:CLQZ  T:Concerto in A minor Wq. ???
ABC  606 C1:771111116111112 C2:dduuuuuuduuuuuu M:3/2  K:A      H:CLQZ  T:Concerto in A minor Wq. ???
ABC   21 C1:303535353535353 C2:ududdududuuddud M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Concerto in Bb, 1st [harp] (3:08)
ABC   11 C1:000035350000353 C2:dduudduudduuddu M:4/4  K:Bb      H:CLQZ  T:Concerto in Bb, 1st [lute 1] (3:08)
ABC   12 C1:300003535000210 C2:udduudduuuuuddd M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Concerto in Bb, 1st [lute 2] (3:08)
ABC   31 C1:505650565056505 C2:uddudduddududdu M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Concerto in Bb, 1st [theorbo] (3:08)
ABC   21 C1:000005000003000 C2:dududududududuu M:3/4  K:Bb      H:LQ   T:Concerto in Bb, 2cd [harp] (1:38)
ABC   11 C1:040700040300070 C2:dudududddddudud M:3/4  K:Bb      H:CLQZ  T:Concerto in Bb, 2cd [lute 1] (1:38)
ABC   12 C1:000007000000070 C2:ddududududududu M:3/4  K:Bb      H:LQ   T:Concerto in Bb, 2cd [lute 2] (1:38)
ABC   31 C1:000007000007000 C2:dddudduududdddd M:3/4  K:Bb      H:LQ   T:Concerto in Bb, 2cd [theorbo] (1:38)
ABC   21 C1:000107050303050 C2:dududududududud M:2/4  K:Bb      H:LQ   T:Concerto in Bb, 3rd [harp] (2:37)
ABC   11 C1:000700070504040 C2:dddududdduduuud M:2/4  K:Bb      H:CLQZ  T:Concerto in Bb, 3rd [lute 1] (2:37)
ABC   12 C1:050004040005030 C2:dududududududud M:2/4  K:Bb      H:LQ   T:Concerto in Bb, 3rd [lute 2] (2:37)
ABC   31 C1:000706030007060 C2:udddudddudddudd M:2/4  K:Bb      H:LQ   T:Concerto in Bb, 3rd [theorbo] (2:37)
ABC   98 C1:070660070067771 C2:dduddddduuuddud M:4/4  K:G      H:CLQZ  T:Concerto in Bb Affetuoso
ABC   98 C1:070660070067771 C2:dduddddduuuddud M:4/4  K:G      H:CLQZ  T:Concerto in Bb Affetuoso
ABC  607 C1:070677007002477 C2:dduddudddduuudd M:4/4  K:G      H:CLQZ  T:Concerto in Bb Affetuoso
ABC   11 C1:000700000000000 C2:udududuuuuudddu M:4/4  K:G      H:CLQZ  T:Concerto in G, 1st [lute 1] (3:40)
ABC   12 C1:000710000007103 C2:duduuududduudud M:4/4  K:G      H:CLQ  T:Concerto in G, 1st [lute 2] (3:40)
ABC   13 C1:000000000502007 C2:ududdduddududdu M:4/4  K:G      H:CLQ  T:Concerto in G, 1st [lute 3] (3:40)
ABC   11 C1:770000001567770 C2:dduuddddudduddu M:3/4  K:G      H:CLQZ  T:Concerto in G, 2cd [lute 1] (4:21)
ABC   12 C1:006006004006006 C2:ddudduddudduddu M:3/4  K:G      H:CLQ  T:Concerto in G, 2cd [lute 2] (4:21)
ABC   31 C1:000000000000000 C2:duududududududu M:3/4  K:G      H:CLQ  T:Concerto in G, 2cd [theorbo] (4:21)
ABC   11 C1:053161053211065 C2:duududuududuudd M:3/4  K:G      H:CLQZ  T:Concerto in G, 3rd [lute 1] (2:59)
ABC   12 C1:050504110505000 C2:dduuuddudududud M:3/4  K:G      H:CLQ  T:Concerto in G, 3rd [lute 2] (2:59)
ABC   13 C1:777774777776757 C2:ddddduddddddudd M:3/4  K:G      H:CLQ  T:Concerto in G, 3rd [lute 3] (2:59)
ABC   14 C1:004130000706713 C2:udududduudduddu M:3/4  K:G      H:CLQ  T:Concerto in G, 3rd [lute 4] (2:59)
ABC   2 C1:000000000003002 C2:uuudddduduudddu M:3/4  K:F      H:CLQVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   2 C1:000000000003002 C2:uuudddduduudddu M:3/4  K:F      H:CLQVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   2 C1:000000000003002 C2:uuudddduduudddu M:3/4  K:F      H:CLQVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   2 C1:000000000003002 C2:uuudddduduudddu M:3/4  K:F      H:CLQVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   2 C1:000000000003002 C2:uuudddduduudddu M:3/4  K:F      H:CLQVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   3 C1:577777070100000 C2:uddddduduuddddu M:3/8  K:F      H:CLQVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   3 C1:577777070100000 C2:uddddduduuddddu M:3/8  K:F      H:CLQVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   3 C1:577777070100000 C2:uddddduduuddddu M:3/8  K:F      H:CLQVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   3 C1:577777070100000 C2:uddddduduuddddu M:3/8  K:F      H:CLQVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   3 C1:577777070100000 C2:uddddduduuddddu M:3/8  K:F      H:CLQVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   1 C1:111111110000000 C2:uuuuuuuduuuuuuu M:C   K:F      H:CLQSVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   1 C1:111111110000000 C2:uuuuuuuduuuuuuu M:C   K:F      H:CLQSVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   1 C1:111111110000000 C2:uuuuuuuduuuuuuu M:C   K:F      H:CLQSVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   1 C1:111111110000000 C2:uuuuuuuduuuuuuu M:C   K:F      H:CLQSVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   1 C1:111111110000000 C2:uuuuuuuduuuuuuu M:C   K:F      H:CLQSVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   1 C1:111111110000000 C2:uuuuuuuduuuuuuu M:C   K:F      H:CLQSVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   1 C1:111111110000000 C2:uuuuuuuduuuuuuu M:C   K:F      H:CLQSVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   1 C1:111111110000000 C2:uuuuuuuduuuuuuu M:C   K:F      H:CLQSVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   1 C1:111111110000000 C2:uuuuuuuduuuuuuu M:C   K:F      H:CLQSVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   1 C1:111111110000000 C2:uuuuuuuduuuuuuu M:C   K:F      H:CLQSVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   1 C1:111111110000000 C2:uuuuuuuduuuuuuu M:C   K:F      H:CLQSVZ T:Concerto Op. 10 no. 1
ABC   1 C1:000010677070004 C2:duuuddddddudduu M:4/4  K:Bb      H:CLQ  T:Concerto pour une voix (1/2:Flute)
ABC   2 C1:004660040660200 C2:ududdududdudddu M:4/4  K:Bb      H:CLQ  T:Concerto pour une voix (2/2:Harp)
ABC   1 C1:027027023117777 C2:ududuuuuddddddd M:6/8  K:F      H:LSZ  T:Concert Ou La Sabatine, Le
ABC   1 C1:302717767662500 C2:uududddddduduuu M:C|  K:A      H:LR   T:Concert Reel [1]
ABC   1 C1:302717767662500 C2:uududddddduduuu M:C|  K:A      H:LR   T:Concert Reel [1]
ABC   2 C1:116171126716712 C2:uududuuuddudduu M:C|  K:Ador     H:LR   T:The Concert Reel [2]
ABC   1 C1:116100126716002 C2:uuduuudduduuudu M:C|  K:Ador     H:DLRZ  T:The Concert Reel [2]
ABC   5 C1:116100126716002 C2:uuduuudduduuudu M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Concert Reel, The
ABC   1 C1:116100126716002 C2:uuduuudduduuudu M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Concert Reel, The
ABC   1 C1:772776732761111 C2:ddudddduudduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Concert Reel, The
ABC   1 C1:772750021161001 C2:ddudduuuduuuddu M:C|  K:Ador     H:DRSZ  T:Concert Reel, The
ABC   1 C1:772750021161001 C2:ddudduuuduuuddu M:C|  K:Ador     H:DRSZ  T:Concert Reel, The
ABC   1 C1:772750021161001 C2:ddudduuuduuuddu M:C|  K:Ador     H:DRSZ  T:Concert Reel, The
ABC   1 C1:772750021161001 C2:ddudduuuduuuddu M:C|  K:Ador     H:DRSZ  T:Concert Reel, The
ABC  276 C1:772776732761111 C2:ddudddduudduuuu M:4/4  K:G      H:DRZ  T:The Concert Reel
ABC   1 C1:001776111161001 C2:uddduuuuduuuddu M:C   K:ADor     H:SZ   T:The Concert Reel
ABC   1 C1:001776111161001 C2:uddduuuuduuuddu M:C   K:ADor     H:SZ   T:The Concert Reel
ABC   1 C1:001776111161001 C2:uddduuuuduuuddu M:C   K:ADor     H:SZ   T:The Concert Reel
ABC   1 C1:001776111161001 C2:uddduuuuduuuddu M:C   K:ADor     H:SZ   T:The Concert Reel
ABC   1 C1:072750021161001 C2:dudduuuduuuddud M:4/4  K:Ador     H:R   T:Concert Reel, The
ABC   1 C1:772776732761111 C2:ddudddduudduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Concert Reel, The
ABC   1 C1:772776732761111 C2:ddudddduudduuuu M:C|  K:G      H:DR   T:The Concert Reel
ABC   59 C1:772776732761111 C2:ddudddduudduuuu M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Concert Reel, The
ABC   59 C1:772776732761111 C2:ddudddduudduuuu M:C|  K:G      H:DHRZ  T:Concert Reel, The
ABC  136 C1:116100126716002 C2:uuduuudduduuudu M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Concert Reel, The
ABC  136 C1:116100126716002 C2:uuduuudduduuudu M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Concert Reel, The
ABC   5 C1:116100126716002 C2:uuduuudduduuudu M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Concert Reel, The
ABC   83 C1:001750021161066 C2:udduuuduuddddud M:4/4  K:G      H:LRZ  T:The Concert Reel
ABC  172 C1:001750021161001 C2:udduuuduuuddudu M:C|  K:Ador     H:RZ   T:Concert Reel, The
ABC   59 C1:772776732761111 C2:ddudddduudduuuu M:C|  K:G      H:DRZ  T:Concert Reel, The
ABC  136 C1:116100126716002 C2:uuduuudduduuudu M:C|  K:Ador     H:DRZ  T:Concert Reel, The
ABC  437 C1:001750021161066 C2:udduuuduuddddud M:4/4  K:G      H:LRZ  T:The Concert Reel
ABC   1 C1:116100126716002 C2:uuduuudduduuudu M:C|  K:Ador     H:DLRZ  T:Concert Reel, The [2]
ABC   2 C1:116171126716712 C2:uududuuuddudduu M:C|  K:A      H:LR   T:Concert Reel, The [2]
ABC  4371 C1:600000000000000 C2:duddddddduddddu M:C   K:G      H:BLRZ  T:CONCERTSTUCKE MARCH
ABC 036130 C1:253625372302250 C2:uudduudduuduuud M:C|  K:Bb      H:QRSw  T:Concert (The) [hp] % ABC 036130 C1:253625372302250 C2:uudduudduuduuud M:C|  K:Bb      H:QRSw  T:Concert (The) [hp] % ABC   1 C1:160655606110700 C2:udddudddduuduud M:6/8  K:Ador     H:CLQSZ T:Conchobhar ua Raghallaigh Cluann
ABC   1 C1:002077040760070 C2:uddudddduuddudu M:4/4  K:Edor     H:LQRZ  T:Conchubhar Mhac Coireibhe
ABC  128 C1:002077040760070 C2:uddudddduuddudu M:4/4  K:Edor     H:LQRZ  T:Conchubhar Mhac Coireibhe
ABC   1 C1:003407077117070 C2:uuuuddduudddddu M:C   K:Bmin     H:BL   T:Conchubhar Mhac Coiréibhe
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:concierto de aranjuez (8:31)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:concierto de aranjuez (8:40)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:concierto de aranjuez (8:41)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concierto de Aranjuez - Adagio (8:29)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concierto de Aranjuez - Adagio (8:50)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concierto de Aranjuez - Adagio (9:05)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Concierto de Aranjuez - Adagio (9:17)
ABC   20 C1:021100776027301 C2:uuuuudddduududu M:C|  K:Am      H:"CLR  T:Concord
ABC   1 C1:002200660020704 C2:uuuudddduuudddu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Concordia
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:concrete blonde - joey (3:58)
ABC   1 C1:660264660667660 C2:ddududduddddudu M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Con Curtin's Big Balloon
ABC   1 C1:660174660667660 C2:ddududduddddudu M:6/8  K:Em      H:LRSZ  T:Con Curtin's Big Balloon
ABC   27 C1:301120767001776 C2:uuuuddduddduudd M:4/4  K:G      H:CHL  T:Con Curtins's Rambles
ABC   81 C1:114077077077114 C2:uuddddduduudddd M:6/8  K:Dmaj     H:CLOSZ T:La cond
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Conde Claros - Lute 1 (3:23)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Conde Claros - Lute 2 (3:23)
ABC  338 C1:007111060207317 C2:duuududuududddu M:3/4  K:Fm      H:ACLQRSZ T:El Conde Olinos
ABC  434 C1:001111040207070 C2:uuuududdduuuuuu M:3/4  K:Fm      H:ACLOQRSZ T:La Condesita
ABC  435 C1:000400001672700 C2:uuuddduudddduuu M:2/4  K:Fm      H:"ACGLOQRSZ T:La Condesita (Arrg.)
ABC   0 C1:701103410611071 C2:duuududuuduuddu M:4/4  K:Eb      H:LQVZ  T:Conditor Alme Siderum
ABC   1 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Condon's Frolics (1st Setting)
ABC   1 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Condon's Frolics (1st Setting)
ABC   1 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Condon's Frolics (1st Setting)
ABC   1 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Condon's Frolics (1st Setting)
ABC   1 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Condon's Frolics (2nd Setting)
ABC   1 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Condon's Frolics (2nd Setting)
ABC   1 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Condon's Frolics (2nd Setting)
ABC   1 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:Condon's Frolics (2nd Setting)
ABC   1 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Condon's Frolics
ABC  838 C1:662011777771172 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Condon's Frolics
ABC   1 C1:662011777771172 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:Ador     H:BCLORZ T:Condon's frolics
ABC   1 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Ador     H:DHRZ  T:Condon's Frolics
ABC   1 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Ador     H:DHLR  T:Condon's Frolics
ABC   1 C1:060602000101070 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Condon's Frolics
ABC   1 C1:060602000101070 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Condon's Frolics
ABC   1 C1:060602000101070 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:Condon's Frolics
ABC  100 C1:662011777771172 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:Ador     H:BCFLORWZ T:Condon's frolics
ABC  100 C1:662011777771172 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:Ador     H:BCFLORWZ T:Condon's frolics
ABC   2 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Edor     H:"LQRS T:Condon's Frolics
ABC   2 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Edor     H:"LQRS T:Condon's Frolics
ABC   1 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Condon's Frolics
ABC   2 C1:305115167773711 C2:uduududddduduud M:6/8  K:Edor     H:LR   T:Condon's Frolics
ABC   3 C1:167773001711071 C2:udddduuduuduuud M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:Condon's Frolics
ABC   4 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Condon's Frolics
ABC   5 C1:777775411011305 C2:ddddduduuuuudud M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Condon's Frolics
ABC   6 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuuddu M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Condon's Frolics
ABC   1 C1:662011777771172 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:Ador     H:LRSZ  T:Condon's Frolics
ABC   20 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:EDor     H:"LQRS T:Condon's Frolics
ABC  154 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Ador     H:DHRZ  T:Condon's Frolics
ABC  838 C1:662011777771172 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Condon's Frolics
ABC   11 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:EDor     H:"LQRS T:Condon's Frolics
ABC   11 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:EDor     H:"LQRS T:Condon's Frolics
ABC  346 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Bdor     H:HRZ  T:Condon's Frolics
ABC  356 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:Condon's Frolics
ABC  346 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Bdor     H:HRZ  T:Condon's Frolics
ABC  356 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:Condon's Frolics
ABC  154 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Ador     H:BDHRZ T:Condon's Frolics
ABC  154 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Ador     H:BDHRZ T:Condon's Frolics
ABC  100 C1:662011777771172 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:Ador     H:BCFLORWZ T:Condon's frolics
ABC  166 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:Edor     H:RZ   T:Condon's Frolics
ABC   1 C1:662011777771172 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:Ador     H:LRSZ  T:Condon's Frolics
ABC  346 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Bdor     H:HRZ  T:Condon's Frolics
ABC  356 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Edor     H:HRZ  T:Condon's Frolics
ABC  100 C1:662011777771172 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:Ador     H:BCFLORWZ T:Condon's frolics
ABC  838 C1:662011777771172 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:A      H:BLZ  T:Condon's Frolics
ABC  154 C1:777775411011071 C2:ddddduduuuuduud M:6/8  K:Ador     H:DHRZ  T:Condon's Frolics
ABC  0838 C1:662011777771172 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"Condon's Frolics" (jig) 0838
ABC  0838 C1:662011777771172 C2:dduuuddddduuduu M:6/8  K:A      H:BCILZ T:"Condon's Frolics" (jig) 0838
ABC   1 C1:404411011404777 C2:duduuuududdduuu M:9/8  K:Ador     H:LR   T:Condon’s
ABC   1 C1:167773001711071 C2:udddduuduuduuud M:6/8  K:Bdor     H:LRS  T:Condon’s Frolics
ABC   1 C1:777773001711071 C2:ddddduuduuduudd M:6/8  K:Bmin     H:LRS  T:Condon’s Frolics
ABC   4 C1:711171110000020 C2:duuuduuuududddd M:2/4  K:C      H:CLOZ  T:El condor pasa
ABC 13823 C1:711171110000020 C2:duuuduuuududddd M:2/4  K:C      H:CLOZ  T:El condor pasa
ABC   8 C1:711171110000020 C2:duuuduuuududddd M:2/4  K:Bb      H:CLOZ  T:El condor pasa
ABC   4 C1:711171110000020 C2:duuuduuuududddd M:2/4  K:Bb      H:CLOZ  T:El condor pasa
ABC   4 C1:711171110000020 C2:duuuduuuududddd M:2/4  K:Bb      H:CLOZ  T:El condor pasa
ABC   4 C1:711171110000020 C2:duuuduuuududddd M:2/4  K:G      H:CLOZ  T:El condor pasa
ABC   4 C1:711171110000020 C2:duuuduuuududddd M:2/4  K:F      H:CLOZ  T:El condor pasa
ABC   1 C1:444204044444044 C2:uduudududududud M:4/4  K:G      H:LQ   T:El Condor Pasa Bass
ABC   1 C1:020200600460006 C2:duuuduuududdudd M:4/4  K:G      H:LQ   T:El Condor Pasa Clari
ABC   1 C1:662266403560026 C2:dududdududududd M:4/4  K:G      H:LQ   T:El Condor Pasa Lute
ABC 21131 C1:060204010107070 C2:duuuudduuddudud M:3/4  K:Eb      H:BCFLRZ T:THE CONDOR VALSE 1.
ABC 21132 C1:000000060505050 C2:dudududududddud M:3/4  K:Eb      H:BCFLRZ T:THE CONDOR VALSE 2.
ABC 21133 C1:050003710500037 C2:udduuuddudduddu M:3/4  K:Bb      H:BCFLRZ T:THE CONDOR VALSE 3.
ABC 21130 C1:        C2:        M:   K:       H:C   T:THE CONDOR VALSE
ABC   2 C1:002001007006002 C2:uudduudduudduud M:3/4  K:C      H:LQ   T:Coney Stew For Dinner by Branderic (Bass) [v1/Branderic]
ABC   1 C1:535300053535300 C2:udududududududu M:3/4  K:C      H:LQ   T:Coney Stew For Dinner by Branderic (Drums) [v1/Branderic]
ABC   1 C1:717577706262647 C2:dududdddudududd M:3/4  K:C      H:LQ   T:Coney Stew For Dinner by Branderic (Lute) [v1/Branderic]
ABC   1 C1:040005030004040 C2:dududududuuuddu M:6/8  K:D      H:ACILORS T:The Coney Walk
ABC   1 C1:007700060000011 C2:ddduuuuddduuddd M:C   K:G      H:BLRZ  T:Confab between a Quaker and a Seceeder, A (supposed)
ABC   1 C1:007700060000011 C2:ddduuuuddduuddd M:C   K:G      H:BLRZ  T:Confab between a Quaker and a Seceeder, A (supposed)
ABC   1 C1:257500257761003 C2:udduudddduududd M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Confederacy [1]
ABC   1 C1:257500346771003 C2:udduudddduududd M:4/4  K:D      H:LS   T:Confederacy [1], The
ABC   1 C1:000000070703000 C2:dduduududududuu M:6/4  K:Gmin     H:BLRZ  T:Confederacy (2)
ABC   1 C1:000000070703000 C2:dduduududududuu M:9/8  K:Gmin     H:BLRZ  T:Confederacy (2)
ABC   88 C1:257500256771003 C2:udduudddduududd M:C   K:D      H:BLQWZ T:Confederacy, The JJo3.088
ABC   31 C1:000001007003007 C2:ududduuuuududud M:6/8  K:G      H:    T:Confess
ABC   31 C1:000001007003007 C2:ududduuuuududud M:6/8  K:G      H:    T:Confess
ABC   1 C1:011011000001007 C2:uuuuudududududd M:6/8  K:G      H:"BLOZ T:Confess
ABC   1 C1:011011000001007 C2:uuuuudududududd M:6/8  K:G      H:"BLOZ T:Confess
ABC   1 C1:000101000101000 C2:uuuuudududududd M:6/8  K:Em      H:ACILORS T:Confess
ABC   1 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:Bb      H:"BLQ  T:Confesse
ABC   16 C1:011011000001007 C2:uuuuudududududd M:6/8  K:Em      H:BLRZ  T:CONFESSE
ABC   16 C1:011011000001007 C2:uuuuudududududd M:6/8  K:Em      H:BLRZ  T:CONFESSE
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:Confess(e)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:Confess(e)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:Confess(e)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:Confess(e)
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BOR  T:Confess(e)
ABC   1 C1:011011000001007 C2:uuuuududduuuuud M:6/8  K:Dmin     H:BLSZ  T:Confesse
ABC   10 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:Bb      H:"BLQ  T:Confesse
ABC   1 C1:011011000001007 C2:uuuuududduuuuud M:6/8  K:D      H:BLSZ  T:Confesse
ABC  118 C1:011011000001007 C2:uuuuudududududd M:6/8  K:Am      H:"CHLQS T:Confesse
ABC   19 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:Gm      H:HLQR  T:Confesse, his tune
ABC   1 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:Gm      H:HLR  T:Confesse, his tune
ABC   1 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:Gm      H:HLR  T:Confesse, his tune
ABC   1 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:Gm      H:HLR  T:Confesse, his tune
ABC   1 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:GAeol    H:HLQR  T:Confesse, his tune
ABC   19 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:GAeol    H:HLQR  T:Confesse, his tune
ABC   19 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:GAeol    H:HLQR  T:Confesse, his tune
ABC   19 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:GAeol    H:HLQR  T:Confesse, his tune
ABC   19 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:GAeol    H:HLQR  T:Confesse, his tune
ABC   19 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:GAeol    H:HLQR  T:Confesse, his tune
ABC   19 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:GAeol    H:HLQR  T:Confesse, his tune
ABC   19 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:GAeol    H:HLQR  T:Confesse, his tune
ABC   19 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:Gm      H:HLQR  T:Confesse, his tune
ABC   19 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:Gm      H:HLQR  T:Confesse, his tune
ABC   19 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:Gm      H:HLQR  T:Confesse, his tune
ABC  3527 C1:000001007003007 C2:udududududduudd M:6/8  K:G      H:FHLQR T:Confesse, his tune
ABC   1 C1:011011000001007 C2:uuuuudududududd M:6/8  K:Em      H:"BHLOZ T:Confess [Em]
ABC   1 C1:011011000001007 C2:uuuuudududududd M:6/8  K:Em      H:"BHLOZ T:Confess [Em]
ABC   1 C1:011011000001007 C2:uuuuudududududd M:6/8  K:Em      H:"BHLOZ T:Confess [Em]
ABC   1 C1:011011000001007 C2:uuuuududduuuuud M:6/8  K:Dmin     H:BLSZ  T:Confesse, or the Court Lady
ABC   1 C1:011011000001007 C2:uuuuududduuuuud M:6/8  K:D      H:BLSZ  T:Confesse, or the Court Lady
ABC   1 C1:011011000001007 C2:uuuuudududududd M:6/4  K:Gm      H:"BHLOSZ T:Confess (his tune) [Gm]
ABC   1 C1:011011000001007 C2:uuuuudududududd M:6/4  K:Gm      H:"BHLOSZ T:Confess (his tune) [Gm]
ABC   1 C1:011011000001007 C2:uuuuudududududd M:6/4  K:Gm      H:"BHLOSZ T:Confess (his tune) [Gm]
ABC   17 C1:000001007003007 C2:udududududduddu M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Confess(his tune). (p)1651.PLFD.017
ABC   17 C1:000001007003007 C2:udududududduddu M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Confess(his tune). (p)1651.PLFD.017
ABC   17 C1:000001007003007 C2:udududududduddu M:6/4  K:Bb      H:HLOQSZ T:Confess(his tune). (p)1651.PLFD1.017
ABC   1 C1:077772110107776 C2:dddduuuuddddudu M:5/4  K:D      H:L   T:Confess Jehovah
ABC   1 C1:077772110107776 C2:dddduuuuddddudu M:5/4  K:D      H:L   T:Confess Jehovah
ABC   1 C1:077772110107776 C2:dddduuuuddddudu M:5/4  K:D      H:L   T:Confess Jehovah
ABC   1 C1:516647660262777 C2:duddudddududddu M:4/4  K:F      H:"CLQ  T:(Confirmation)
ABC   1 C1:466130472727770 C2:uddududududdduu M:4/4  K:F      H:"CLQ  T:Confirmation
ABC   1 C1:466130472727770 C2:uddududududdduu M:4/4  K:F      H:"CLQ  T:Confirmation
ABC   1 C1:466130472727770 C2:uddududududdduu M:4/4  K:F      H:"CLQ  T:Confirmation
ABC   1 C1:466130472727770 C2:uddududududdduu M:4/4  K:F      H:"CLQ  T:Confirmation
ABC   11 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Confusion (4:35) - 11 Lute
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Confusion (4:35) - 1 Drums
ABC   21 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Confusion (4:35) - 21 Harp
ABC   31 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Confusion (4:35) - 31 Theorbo
ABC   32 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Confusion (4:35) - 32 Theorbo
ABC   51 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Confusion (4:35) - 51 Flute
ABC   71 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Confusion (4:35) - 71 Clarinet
ABC 21081 C1:330724672477766 C2:ududududududddd M:C|  K:G      H:BFLRZ T:CONFUSION HORNPIPE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:CONGAff (made by Ratissia of snowbourne)(2:28)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:CONGAff (made by Ratissia of snowbourne)(2:28)
ABC   0 C1:011777100400711 C2:uuddduuduuddudu M:6/4  K:F      H:LQVZw T:Congaudeat turba fidelium
ABC   0 C1:011777100400711 C2:uuddduuduuddudu M:6/4  K:F      H:LQVZw T:Congaudeat Turba Fidelium
ABC  512 C1:000706030001020 C2:dduuuddudududdu M:2/4  K:A      H:LORS  T:Congci renmin danglejia
ABC  146 C1:000071110005000 C2:duuudduuuddduuu M:4/4  K:D      H:LOQRS T:Congo de Captieux
ABC   1 C1:060175310101002 C2:dudduuuuudduddd M:4/4  K:D      H:L   T:Congo River (Blow Boys Blow)
ABC   1 C1:060175310101002 C2:dudduuuuudduddd M:4/4  K:D      H:L   T:Congo River (Blow Boys Blow)
ABC   1 C1:060175310101002 C2:dudduuuuudduddd M:4/4  K:D      H:L   T:Congo River (Blow Boys Blow)
ABC   33 C1:407111113061676 C2:dduuuuuududddud M:C   K:A      H:L   T:Congress
ABC   45 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddd M:C|  K:G      H:LR   T:Congress
ABC   1 C1:174661170672174 C2:uduuddudududddd M:6/8  K:F      H:L   T:The Congress
ABC   1 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Congress
ABC   26 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Congress
ABC   26 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Congress
ABC   1 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Congress
ABC   1 C1:174661170672174 C2:uduuddudududddd M:6/8  K:F      H:L   T:The Congress
ABC   1 C1:174661170672174 C2:uduuddudududddd M:6/8  K:F      H:L   T:The Congress
ABC   1 C1:476167364004422 C2:dududdudduduudu M:C|  K:Am      H:CLRZ  T:The Congress
ABC   16 C1:407101123061673 C2:dduuuuududduddd M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Congress, The
ABC   2 C1:306167274000530 C2:ududduddduudduu M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:The Congress
ABC   1 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Congress
ABC   2 C1:306167364004426 C2:ududduddududuud M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Congress
ABC   3 C1:407101111306177 C2:dduuuuuududddud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:The Congress
ABC   4 C1:004001111030767 C2:duuuuuddduddduu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Congress
ABC   5 C1:140012136167140 C2:uduuuududdududu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Congress
ABC   6 C1:306167364004426 C2:ududduddudududd M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Congress
ABC   7 C1:400001111306167 C2:duuuuududduddud M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:The Congress
ABC   8 C1:306177727407144 C2:ududdduddduuddu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Congress
ABC   1 C1:306167364004426 C2:ududduddududuud M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Congress
ABC   1 C1:407101111306177 C2:dduuuuuududddud M:2/2  K:D      H:C   T:The Congress
ABC   6 C1:400001111306167 C2:duuuuududduddud M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:Congress, The
ABC   21 C1:306167364071002 C2:ududduddduudddu M:C|  K:Ador     H:"LQRS T:Congress, The
ABC   26 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Congress
ABC   26 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Congress
ABC   10 C1:306167364071002 C2:ududduddduudddu M:C|  K:Ador     H:"LQRS T:Congress, The
ABC   10 C1:306167364071002 C2:ududduddduudddu M:C|  K:Ador     H:"LQRS T:Congress, The
ABC   71 C1:400001111306167 C2:duuuuududduddud M:8/8  K:ADor     H:BLZ  T:Congress
ABC   71 C1:400001111306167 C2:duuuuududduddud M:8/8  K:ADor     H:BLZ  T:Congress
ABC   71 C1:400001111306167 C2:duuuuududduddud M:8/8  K:ADor     H:BLZ  T:Congress
ABC   71 C1:400001111306167 C2:duuuuududduddud M:8/8  K:ADor     H:BLZ  T:Congress
ABC   26 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Congress
ABC   1 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Congress
ABC   62 C1:400027213076253 C2:duduuuddududduu M:4/4  K:Am      H:LRZ  T:Congress
ABC   47 C1:407111113061676 C2:dduuuuuududddud M:C   K:A      H:LZ   T:Congress
ABC   47 C1:407111113061676 C2:dduuuuuududddud M:C   K:A      H:LZ   T:Congress
ABC   2 C1:306167274000530 C2:ududduddduudduu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:The Congress
ABC   26 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:C|  K:G      H:EIRS  T:Congress
ABC  1100 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:C|  K:Ador     H:"EIRS T:Congress (A47)
ABC  1100 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:C|  K:Ador     H:"EIRS T:Congress (A47)
ABC  1100 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:C|  K:Ador     H:"EIRS T:Congress (A47)
ABC  360 C1:306167364264426 C2:ududduddudududu M:4/4  K:Ador     H:LQR  T:Congress (Ador)
ABC  360 C1:306167364264426 C2:ududduddudududu M:4/4  K:clef=none  H:ILR  T:Congress (Ador)
ABC  360 C1:306167364264426 C2:ududduddudududu M:4/4  K:Ador     H:LQR  T:Congress (Ador)
ABC   72 C1:700562613006626 C2:dududuudduddduu M:2/4  K:C      H:LOQRSZ T:Congress at Laceby,The. JGi.072
ABC  5976 C1:700562613006626 C2:dududuudduddduu M:2/4  K:C      H:BFLOQRSZ T:Congress at Laceby,The. JGi.072
ABC   1 C1:140012136167140 C2:uduuuududdududd M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Congress Jig "Arranged by Terry Tully"
ABC   1 C1:140012136167140 C2:uduuuududdududd M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Congress Jig "Arranged by Terry Tully"
ABC   1 C1:140012136167140 C2:uduuuududdududd M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Congress Jig "Arranged by Terry Tully"
ABC   1 C1:030022176217627 C2:uuuudduuddudddd M:4/4  K:Em      H:CLQR  T:Congress Park
ABC   1 C1:030022176217627 C2:uuuudduuddudddd M:4/4  K:Em      H:CLQR  T:Congress Park
ABC   1 C1:220000662205566 C2:uuudduudduddddu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Congress Park Reel
ABC   1 C1:220000662205566 C2:uuudduudduddddu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Congress Park Reel
ABC   1 C1:044174412356772 C2:udududuuuddddud M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Congress Reel "1998.3"
ABC   1 C1:044174412356772 C2:udududuuuddddud M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Congress Reel "1998.3"
ABC   1 C1:044174412356772 C2:udududuuuddddud M:C   K:HP      H:CLQS  T:The Congress Reel "1998.3"
ABC   7 C1:        C2:        M:4/4  K:A      H:DLQ  T:Congress Reel, The
ABC   1 C1:306177714005300 C2:ududddudududduu M:4/4  K:GDor     H:OR   T:the Congress Reel
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   20 C1:306167364071440 C2:ududduddduudduu M:4/4  K:ADor     H:    T:The Congress Reel
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   98 C1:036167634277442 C2:ududddududdudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   1 C1:306167364071440 C2:ududduddduudduu M:4/4  K:ADor     H:L   T:The Congress Reel
ABC   1 C1:476167364004426 C2:dududduddududuu M:4/4  K:ADor     H:"BLRS T:Congress Reel, The
ABC   1 C1:476167364004426 C2:dududduddududuu M:4/4  K:ADor     H:"BLRS T:Congress Reel, The
ABC   1 C1:476167364004426 C2:dududduddududuu M:4/4  K:ADor     H:"BLRS T:Congress Reel, The
ABC   36 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:4/4  K:Ador     H:"BLRZ T:the Congress Reel
ABC  168 C1:306167364004426 C2:ududduddudududd M:C|  K:Ador     H:RZ   T:Congress Reel
ABC   1 C1:306167364004426 C2:ududduddudududd M:C|  K:Ador     H:RZ   T:Congress Reel, The
ABC   1 C1:306167364004400 C2:ududduddududuuu M:C   K:G      H:"LOR  T:The Congress Reel
ABC   7 C1:        C2:        M:4/4  K:A      H:DLQ  T:Congress Reel, The
ABC   1 C1:214071111130616 C2:uudduuuuuududdu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Congress Reel
ABC   7 C1:407111113061673 C2:dduuuuuududdudd M:4/4  K:G      H:LR   T:Congress Reel
ABC   7 C1:407111113061673 C2:dduuuuuududdudd M:4/4  K:G      H:LR   T:Congress Reel
ABC   6 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:4/4  K:Ador     H:"BLQRZ T:Congress Reel
ABC   6 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:4/4  K:Ador     H:"BLQRZ T:Congress Reel
ABC   8 C1:306167364004426 C2:ududduddudududd M:4/4  K:Ador     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   5 C1:306167364004400 C2:ududduddududuuu M:C   K:G      H:"LOR  T:The Congress Reel
ABC   4 C1:306167364004400 C2:ududduddududuuu M:C   K:G      H:"LOR  T:The Congress Reel
ABC   10 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:4/4  K:Ador     H:L   T:Congress Reel, The
ABC   65 C1:306167364004400 C2:ududduddud   M:C   K:G      H:"LORZ T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   95 C1:036167634071116 C2:ududddudduuudud M:C|  K:ADor     H:LR   T:Congress Reel, The
ABC   71 C1:400001111306167 C2:duuuuududduddud M:8/8  K:ADor     H:BLZ  T:The Congress Reel
ABC   71 C1:400001111306167 C2:duuuuududduddud M:8/8  K:ADor     H:BLZ  T:The Congress Reel
ABC   71 C1:400001111306167 C2:duuuuududduddud M:8/8  K:ADor     H:BLZ  T:The Congress Reel
ABC   71 C1:400001111306167 C2:duuuuududduddud M:8/8  K:ADor     H:BLZ  T:The Congress Reel
ABC   65 C1:306167364004400 C2:ududduddud   M:C   K:G      H:"LORZ T:Congress Reel, The
ABC   78 C1:306167274264426 C2:ududduddudududu M:4/4  K:G      H:"LQR  T:Congress Reel, The
ABC   94 C1:306167364004426 C2:ududduddudududd M:C|  K:Ador     H:CHRZ  T:Congress Reel, The
ABC   94 C1:306167364004426 C2:ududduddudududd M:C|  K:Ador     H:CHRZ  T:Congress Reel, The
ABC   65 C1:306167364004400 C2:ududduddududuuu M:C   K:G      H:"LORZ T:Congress Reel, The
ABC   65 C1:306167364004400 C2:ududduddududuuu M:C   K:G      H:"LORZ T:Congress Reel, The
ABC   1 C1:214071111130616 C2:uudduuuuuududdu M:4/4  K:A      H:LR   T:Congress Reel
ABC   94 C1:306167364004426 C2:ududduddudududd M:C|  K:Ador     H:CHRZ  T:Congress Reel, The
ABC   65 C1:306167364004400 C2:ududduddududuuu M:C   K:G      H:"LORZ T:Congress Reel, The
ABC   94 C1:306167364004426 C2:ududduddudududd M:C|  K:Ador     H:CHRZ  T:Congress Reel, The
ABC   91 C1:476167364004426 C2:dududduddududuu M:4/4  K:ADor     H:"BLRS T:Congress Reel, The
ABC  3028 C1:407101111476167 C2:dduuuuudududdud M:4/4  K:ADor     H:"LOQRZ T:Congress Reel, The
ABC  1999 C1:306177714005300 C2:ududddudududduu M:4/4  K:A      H:FORZ  T:the Congress Reel
ABC   44 C1:006400610707076 C2:duududddddddudu M:2/4  K:C      H:ALQRSZ T:Congress. RHu.044
ABC  6983 C1:006400610707076 C2:duududddddddudu M:2/4  K:C      H:ABFLQRSZ T:Congress. RHu.044
ABC  1281 C1:050107060207007 C2:duddduddduduudu M:3/8  K:G      H:BFLOV T:CONGRESS WALTZ
ABC   10 C1:407101213061673 C2:dduuuuududduddu M:4/4  K:Ador     H:L   T:Congress/ Within a Mile of Dublin/ Pigeon on the Gate
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:C      H:Q   T:ConistonCapers (0:47) - Lute
ABC   4 C1:000000070001000 C2:dudduududdduddd M:none K:G      H:BLQSVZ T:Coniunge fratrem cum sorore, et propina illis poculum amoris
ABC   1 C1:210767727007220 C2:uudddduudduuduu M:2/4  K:D      H:ALRZ  T:Conjewai Polka
ABC   1 C1:210767727007220 C2:uudddduudduuduu M:2/4  K:D      H:ALRZ  T:Conjewai Polka
ABC   1 C1:210767727007220 C2:uudddduudduuduu M:2/4  K:D      H:ALRZ  T:Conjewai Polka
ABC   32 C1:210767727007220 C2:uudddduudduuduu M:2/4  K:D      H:ALRSZ T:Conjewai Polka
ABC   1 C1:113331776002117 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Bm      H:CHLQR T:Con-jig-aison
ABC   1 C1:706076710351556 C2:ddddduudududuud M:4/4  K:Bmin     H:"LR  T:Conjunction
ABC  556 C1:027710077107771 C2:uddudduddduuuud M:5/8  K:DMix     H:FGLSZ T:Conkinata
ABC   1 C1:121211660760070 C2:uuuuuudddddduud M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Conlagh's Big Day
ABC   2 C1:211660760070711 C2:uuudddddduududu M:4/4  K:Bmin     H:"LR  T:Conlagh's Big Day
ABC   10 C1:121211660760070 C2:uuuuuudddddduud M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Conlagh's Big Day
ABC   11 C1:121211660750070 C2:uuuuuuddduddudd M:4/4  K:Bmin     H:LRV  T:Conlagh's Big Day
ABC   1 C1:211660760070711 C2:uuudddddduududu M:4/4  K:Bmin     H:"CDLR T:Conlagh’s Big Day
ABC   17 C1:772232615002676 C2:dduuuudududdddu M:C|  K:D      H:EIRS  T:Conlan's Well
ABC   1 C1:772232615002676 C2:dduuuudududdddu M:C|  K:D      H:EIRS  T:Conlan's Well
ABC   1 C1:177223261500267 C2:udduuuudududddd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Conlan's Well
ABC   17 C1:772232615002676 C2:dduuuudududdddu M:C|  K:D      H:EIRS  T:Conlan's Well
ABC   17 C1:772232615002676 C2:dduuuudududdddu M:C|  K:D      H:EIRS  T:Conlan's Well
ABC   17 C1:772232615002676 C2:dduuuudududdddu M:C|  K:D      H:EIRS  T:Conlan's Well
ABC  1159 C1:772232615002676 C2:dduuuudududdddu M:C|  K:D      H:"EIRS T:Conlan's Well (A68)
ABC  1159 C1:772232615002676 C2:dduuuudududdddu M:C|  K:D      H:"EIRS T:Conlan's Well (A68)
ABC  1159 C1:772232615002676 C2:dduuuudududdddu M:C|  K:D      H:"EIRS T:Conlan's Well (A68)
ABC   1 C1:057623117661267 C2:udduuuuddduuudd M:6/8  K:G      H:BLR  T:Conlin's Jig
ABC   1 C1:067621267623117 C2:ddduuuddduuuudd M:6/8  K:D      H:LRS  T:Conlon's [1]
ABC   1 C1:060716611011307 C2:ddudduuuuuddduu M:6/8  K:G      H:LQRSZ T:Conlon's [2]
ABC   1 C1:306762126762311 C2:uddduuuddduuuud M:6/8  K:Dmaj     H:LR   T:Conlon's
ABC   1 C1:071566771566226 C2:dudddududdduudd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Conlon's
ABC   1 C1:067621267623117 C2:ddduuuddduuuudd M:6/8  K:D      H:LQRS  T:Conlon's (a)
ABC   1 C1:407166111167122 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Emin     H:LRSZ  T:Conlon's Dream
ABC   1 C1:407166111167122 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Emin     H:LRSZ  T:Conlon's Dream
ABC   1 C1:407166111167122 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:E      H:LRSZ  T:Conlon's Dream
ABC   1 C1:411011777775411 C2:duuuuddddduduuu M:6/8  K:Ador     H:R   T:Conlon's Frolics
ABC   1 C1:600716600267300 C2:dduddudduuudduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Conlon's Jig
ABC   1 C1:600716600267300 C2:dduddudduuudduu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Conlon's Jig
ABC  146 C1:600716600267300 C2:dduddudduuudduu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Conlon's Jig
ABC  146 C1:600716600267300 C2:dduddudduuudduu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Conlon's Jig
ABC  146 C1:600716600267300 C2:dduddudduuudduu M:6/8  K:G      H:RZ   T:Conlon's Jig
ABC   10 C1:121211660760070 C2:uuuuuudddddduud M:4/4  K:Bmin     H:LR   T:Conl{\textexclamdown}gh's Big Day
ABC   11 C1:121211660750070 C2:uuuuuuddduddudd M:4/4  K:Bmin     H:LRV  T:Conl{\textexclamdown}gh's Big Day
ABC   1 C1:111100271616222 C2:uuuuudududuuuud M:4/4  K:A      H:LS   T:Con McGinley's #1
ABC   1 C1:111100271616222 C2:uuuuudududuuuud M:4/4  K:A      H:LS   T:Con McGinley's #1
ABC   1 C1:111100271616222 C2:uuuuudududuuuud M:4/4  K:A      H:LS   T:Con McGinley's #1
ABC   1 C1:011127660716255 C2:uuuuddddududuud M:4/4  K:A      H:LS   T:Con McGinley's #2
ABC   1 C1:011127660716255 C2:uuuuddddududuud M:4/4  K:A      H:LS   T:Con McGinley's #2
ABC   1 C1:011127660716255 C2:uuuuddddududuud M:4/4  K:A      H:LS   T:Con McGinley's #2
ABC   1 C1:006140001111002 C2:duduuuuudududuu M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Con McGinley's
ABC   1 C1:011127660716255 C2:uuuuddddududuud M:4/4  K:Amaj     H:LR   T:Con McGinley's
ABC   1 C1:405776214027622 C2:duddduududduuud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Con McGinley's
ABC   1 C1:121161756532121 C2:uuuududdduduuuu M:C|  K:D      H:LRZ  T:Con McGinley's
ABC  307 C1:121161756532121 C2:uuuududdduduuuu M:C|  K:D      H:RZ   T:Con McGinley's
ABC  307 C1:121161756532121 C2:uuuududdduduuuu M:C|  K:D      H:RZ   T:Con McGinley's
ABC   1 C1:121161756532121 C2:uuuududdduduuuu M:C|  K:D      H:LRZ  T:Con McGinley's
ABC  307 C1:121161756532121 C2:uuuududdduduuuu M:C|  K:D      H:RZ   T:Con McGinley's
ABC   1 C1:001771001776711 C2:udduudddduuuuud M:4/4  K:Amix     H:LR   T:Con McGinley's Highland
ABC   1 C1:076140072236712 C2:ddudduuudduuddd M:4/4  K:D      H:LQRS  T:Con Mullane's
ABC   1 C1:076140072236712 C2:ddudduuudduuddd M:4/4  K:D      H:LQRS  T:Con Mullane's
ABC  1053 C1:611057601777611 C2:duuuddudddduuud M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:The Connachman
ABC  1053 C1:611057601777611 C2:duuuddudddduuud M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:The Connachman
ABC  1053 C1:611057601777611 C2:duuuddudddduuud M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:The Connachman
ABC   15 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Dmaj     H:LRW  T:Connachtmann's Rambles, The
ABC   1 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Bm      H:OR   T:Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:712577203117760 C2:duuddduuuuddddd M:6/8  K:AMix     H:L   T:The Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:712577203117760 C2:duuddduuuuddddd M:6/8  K:AMix     H:L   T:The Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC  049 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC  049 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC  049 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC  049 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC  049 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:203501712577203 C2:uududuuddduuudd M:6/8  K:D      H:CERZ  T:Connachtman's Rambles, The
ABC   1 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC  1003 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Bm      H:BLZ  T:The Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Bm      H:BCLORZm T:The Connachtman's rambles
ABC   1 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Bm      H:DLRZ  T:Connachtman's Rambles, The
ABC  218 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Bm      H:BCFLORWZm T:The Connachtman's rambles
ABC  218 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Bm      H:BCFLORWZm T:The Connachtman's rambles
ABC   1 C1:712577203277600 C2:duuddduuudddddd M:6/8  K:Bm      H:DLR  T:Connachtman's Rambles, The
ABC   1 C1:712577203277600 C2:duuddduuudddddd M:6/8  K:Bm      H:DRZ  T:Connachtman's Rambles, The
ABC  1003 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Bm      H:BLZ  T:The Connachtman's Rambles
ABC   2 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC  049 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC  049 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:20350171257   C2:uududuudd    M:6/8  K:D      H:"LR  T:The Connachtman's Rambles
ABC   5 C1:203501712577203 C2:uududuuddduuudd M:6/8  K:D      H:CERZ  T:Connachtman's Rambles, The
ABC   1 C1:203501712577203 C2:uududuuddduuudd M:6/8  K:D      H:"LR  T:The Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:20350171257   C2:uududuudd    M:6/8  K:D      H:"LR  T:The Connachtman's Rambles
ABC  234 C1:712577203277600 C2:duuddduuudddddd M:6/8  K:D      H:DHRZ  T:Connachtman's Rambles, The
ABC  234 C1:712577203277600 C2:duuddduuudddddd M:6/8  K:D      H:DHRZ  T:Connachtman's Rambles, The
ABC   1 C1:20350171257   C2:uududuudd    M:6/8  K:D      H:"LR  T:The Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:203501712577203 C2:uududuuddduuudd M:6/8  K:D      H:"LR  T:The Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:203501712577203 C2:uududuuddduuudd M:6/8  K:D      H:"LR  T:The Connachtman's Rambles
ABC   15 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Dmaj     H:LRW  T:Connachtman's Rambles
ABC   15 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Dmaj     H:LRW  T:Connachtman's Rambles, The
ABC   1 C1:203501712577203 C2:uududuuddduuudd M:6/8  K:D      H:"LR  T:The Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DFLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC  049 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC  049 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC  049 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC   1 C1:203501712577203 C2:uududuuddduuudd M:6/8  K:D      H:"LR  T:The Connachtman's Rambles
ABC   89 C1:203501712506200 C2:uududuudduudddd M:6/8  K:D      H:DLZ  T:Connachtman's Rambles
ABC  1003 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Bm      H:BLZ  T:The Connachtman's Rambles
ABC  234 C1:712577203277600 C2:duuddduuudddddd M:6/8  K:Bm      H:DRZ  T:Connachtman's Rambles, The
ABC  218 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Bm      H:BCFLORWZm T:The Connachtman's rambles
ABC   31 C1:712577203277600 C2:duuddduuudddddd M:6/8  K:Bm      H:DRZ  T:Connachtman's Rambles, The
ABC  2039 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:B      H:FORZ  T:Connachtman's Rambles
ABC   28 C1:000007120001007 C2:duuuduudddddudu M:4/4  K:G      H:LRS  T:Connacht Mother's Slumber Song, The
ABC   28 C1:000007120001007 C2:duuuduudddddudu M:4/4  K:G      H:LRS  T:Connacht Mother's Slumber Song, The
ABC   1 C1:000007120001007 C2:duuuduudddddudu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Connacht Mother's Slumber Song, The
ABC   28 C1:000007120001007 C2:duuuduudddddudu M:4/4  K:G      H:LRS  T:Connacht Mother's Slumber Song, The
ABC   1 C1:000007120001007 C2:duuuduudddddudu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Connacht Mother's Slumber Song, The
ABC  1848 C1:171717170000000 C2:ududududddddduu M:C   K:G      H:BLZ  T:The Connacht Outcry
ABC   1 C1:171717170000000 C2:ududududddddduu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Connacht Outcry, The
ABC  1848 C1:171717170000000 C2:ududududddddduu M:C   K:G      H:BLZ  T:The Connacht Outcry
ABC   1 C1:171717170000000 C2:ududududddddduu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Connacht Outcry, The
ABC  1848 C1:171717170000000 C2:ududududddddduu M:C   K:G      H:BLZ  T:The Connacht Outcry
ABC   1 C1:600620023005300 C2:dduuuduudududdd M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Connacht Reel
ABC   1 C1:611057601777611 C2:duuuddudddduuud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Connaghtman, The
ABC   2 C1:611057601777611 C2:duuuddudddduuud M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Connaghtman, The
ABC   15 C1:203501703577203 C2:uudududdduuuddd M:6/8  K:Dmaj     H:LRW  T:Connaght Man's Rambles
ABC   1 C1:620350171257711 C2:duududuuddduuuu M:6/8  K:D      H:L   T:Connaughman's Rambles [1]