ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:Bu4 bu4 gao1
ABC   2 C1:001076061116076 C2:uudddduuudddduu M:6/8  K:Dmin     H:BLRS  T:An Buacaill Ban
ABC  1506 C1:026101111776140 C2:uduuuuuddduduuu M:C|  K:G      H:BLORZ T:an buacaill freapa.d.
ABC  1506 C1:026101111776140 C2:uduuuuuddduduuu M:C|  K:G      H:BLORZ T:an buacaill freapa.d.
ABC  1555 C1:026101111776140 C2:uduuuuuddduduuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:an buacaill freapa d
ABC  1555 C1:026101111776140 C2:uduuuuuddduduuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:an buacaill freapa d
ABC  1555 C1:026101111776140 C2:uduuuuuddduduuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:an buacaill freapa d
ABC  1506 C1:026101111776140 C2:uduuuuuddduduuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:an buacaill freapa.d.
ABC  1555 C1:026101111776140 C2:uduuuuuddduduuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:an buacaill freapa d
ABC  1555 C1:026101111776140 C2:uduuuuuddduduuu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:an buacaill freapa d
ABC   1 C1:220367660221071 C2:uuudddduuuduudd M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Buacaillin Buide An
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Buacaillin Buide An
ABC   1 C1:402605302601170 C2:dudduuduudddduu M:6/8  K:A      H:L   T:Buacaillín Buide (An)
ABC   1 C1:053757002305256 C2:udddudddudduuuu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Buacaill O'n Sliab [2]
ABC   1 C1:053757002305256 C2:udddudddudduuuu M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Buacaill O'n Sliab [2]
ABC  345 C1:050102050101002 C2:duuduuuddduuddd M:3/4  K:D      H:BLOQRZbs T:buacaillua ua\`cdar an do\`main
ABC  345 C1:050102050101002 C2:duuduuuddduuddd M:3/4  K:D      H:BLOQRZbs T:buacaillua ua\`cdar an do\`main
ABC  345 C1:050102050101002 C2:duuduuuddduuddd M:3/4  K:D      H:BLZ  T:Buacaillua uachdar an domhain
ABC  345 C1:050102050101002 C2:duuduuuddduuddd M:3/4  K:D      H:BLZ  T:Buacaillua uachdar an domhain
ABC  345 C1:050102050101002 C2:duuduuuddduuddd M:3/4  K:D      H:BLZ  T:Buacaillua uachdar an domhain
ABC  345 C1:050102050101002 C2:duuduuuddduuddd M:3/4  K:D      H:BLZ  T:Buacaillua uachdar an domhain
ABC  345 C1:050102050101002 C2:duuduuuddduuddd M:3/4  K:D      H:BLZ  T:Buacaillua uachdar an domhain
ABC  345 C1:050102050101002 C2:duuduuuddduuddd M:3/4  K:D      H:BLZ  T:Buacaillua uachdar an domhain
ABC  330 C1:624011000037677 C2:duuduuududddduu M:12/8 K:D      H:LQRSZ T:Buachaill an Bhardail
ABC  495 C1:624011000037677 C2:duuduuududddduu M:12/8 K:D      H:LQRSZ T:Buachaill an Bhardail
ABC  495 C1:624011000037677 C2:duuduuududddduu M:12/8 K:D      H:LQRSZ T:Buachaill an Bhardail
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:D      H:BLRSZ T:Buachaill Breoite
ABC 534016 C1:111107660767076 C2:uuuuddudddddddu M:C   K:Gm      H:BCLY  T:Buachaill Caol Dubh
ABC   1 C1:305617777221305 C2:uddddududdduuuu M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:An Buachaill Caol Dubh
ABC 534016 C1:111107660767076 C2:uuuuddudddddddu M:C   K:Gm      H:BCLY  T:Buachaill Caol Dubh
ABC 534016 C1:111107660767076 C2:uuuuddudddddddu M:C   K:Gm      H:BCLY  T:Buachaill Caol Dubh
ABC   33 C1:111107660767076 C2:uuuuddudddddddu M:C   K:Gm      H:BFLQZ T:Buachaill Caol Dubh
ABC   33 C1:111107660767076 C2:uuuuddudddddddu M:C   K:Gm      H:BFLQZ T:Buachaill Caol Dubh
ABC   1 C1:305617777221305 C2:uddddududdduuuu M:   K:Gmaj     H:LR   T:An Buachaill Caol Dubh
ABC   2 C1:210011110300010 C2:uuuuuuuuddddduu M:   K:Gmaj     H:LR   T:An Buachaill Caol Dubh
ABC 50007 C1:011771771763011 C2:uudduddudduuuud M:6/8  K:G      H:BCLR  T:BUACHAILL\'cdN BRUITHE, An
ABC   1 C1:302207643071007 C2:uuudddududduuud M:C|  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite [1]
ABC   1 C1:        C2:        M:C|  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite [1]
ABC   1 C1:110621476056161 C2:uuduudududududd M:C|  K:C      H:LR   T:An Buachaill Dreoite #2
ABC  2967 C1:110621476056161 C2:uuduudududududd M:C|  K:C      H:LR   T:An Buachaill Dreoite #2
ABC  2967 C1:110621476056161 C2:uuduudududududd M:C|  K:C      H:LR   T:An Buachaill Dreoite #2
ABC  475 C1:110621476056161 C2:uuduudududududd M:C|  K:C      H:LR   T:An Buachaill Dreoite #2
ABC  475 C1:110621476056161 C2:uuduudududududd M:C|  K:C      H:LR   T:An Buachaill Dreoite #2
ABC  475 C1:110621476056161 C2:uuduudududududd M:C|  K:C      H:LR   T:An Buachaill Dreoite #2
ABC   1 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC   1 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC   48 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC   48 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC   48 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC   48 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC   2 C1:302204220471367 C2:uuuduudduuddddu M:C|  K:G      H:LZ   T:An Buachaill Dreoite
ABC   2 C1:302204220471367 C2:uuuduudduuddddu M:C|  K:G      H:LZ   T:An Buachaill Dreoite
ABC   10 C1:302204220471367 C2:uuuduudduuddddu M:C|  K:G      H:LZ   T:An Buachaill Dreoite
ABC   22 C1:047127663022042 C2:dduuddduuuduudu M:C|  K:G      H:HLRZ  T:An Buachaill Dreoite
ABC   24 C1:302207634071007 C2:uuudduddudduuud M:C|  K:G      H:DHLRZ T:An Buachaill Dreoite
ABC   22 C1:047127663022042 C2:dduuddduuuduudu M:C|  K:G      H:HLRZ  T:An Buachaill Dreoite
ABC   24 C1:302207634071007 C2:uuudduddudduuud M:C|  K:G      H:DHLRZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  240 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC   48 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC   48 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  264 C1:070076301073677 C2:ddduududddduudu M:6/8  K:G      H:DHRZ  T:An Buachaill Dreoite
ABC  264 C1:070076301073677 C2:ddduududddduudu M:6/8  K:G      H:DHRZ  T:An Buachaill Dreoite
ABC   1 C1:730220422047127 C2:duuuduudduudddu M:   K:Gmaj     H:LR   T:An Buachaill Dreoite
ABC  112 C1:302207634071007 C2:uuudduddudduuud M:C   K:G      H:HLQRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  112 C1:302207634071007 C2:uuudduddudduuud M:C   K:G      H:HLQRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  432 C1:302204220471276 C2:uuuduudduuddduu M:4/4  K:Gmaj     H:"HLRZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  1214 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  1214 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC   48 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  621 C1:302207634071007 C2:uuudduddudduuud M:C   K:G      H:HLQRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  551 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  552 C1:302204220471367 C2:uuuduudduuddddu M:C|  K:G      H:LZ   T:An Buachaill Dreoite
ABC  551 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  552 C1:302204220471367 C2:uuuduudduuddddu M:C|  K:G      H:LZ   T:An Buachaill Dreoite
ABC  476 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  477 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  476 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  477 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  476 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC  477 C1:616700000022042 C2:dudduuduududduu M:4/4  K:G      H:DHLRSZ T:An Buachaill Dreoite
ABC   1 C1:        C2:        M:C|  K:       H:DHRS  T:Buachaill Dreoite, An [1]
ABC   1 C1:        C2:        M:C|  K:       H:DHRS  T:Buachaill Dreoite, An [1]
ABC   1 C1:        C2:        M:C|  K:       H:DHRS  T:Buachaill Dreoite, An [1]
ABC   1 C1:        C2:        M:C|  K:       H:DHRS  T:Buachaill Dreoite, An [1]
ABC 22014 C1:302204220471276 C2:uuuduudduuddduu M:C   K:G      H:BCLR  T:BUACHAILL DREOITE (hornpipe), An
ABC 22014 C1:302204220471276 C2:uuuduudduuddduu M:C   K:G      H:BCLR  T:BUACHAILL DREOITE (hornpipe), An
ABC 22014 C1:302204220471276 C2:uuuduudduuddduu M:C   K:G      H:BCLR  T:BUACHAILL DREOITE (hornpipe), An
ABC 22015 C1:301251250076301 C2:uuuduuddduuudud M:6/8  K:G      H:BCLR  T:BUACHAILL DREOITE (jig) (2), An
ABC 22015 C1:301251250076301 C2:uuuduuddduuudud M:6/8  K:G      H:BCLR  T:BUACHAILL DREOITE (jig) (2), An
ABC 22015 C1:301251250076301 C2:uuuduuddduuudud M:6/8  K:G      H:BCLR  T:BUACHAILL DREOITE (jig) (2), An
ABC  0326 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:BLQUZ T:Buachaill? Duinse aka. Roose.0326
ABC  326 C1:504026026507126 C2:dddudududuuuddd M:6/8  K:D      H:BLQUZ T:Buachaill? Duinse aka. Roose.0326
ABC 181027 C1:620621620267620 C2:duduuduuddduduu M:6/8  K:D      H:CQR  T:Buachaill\'edn Bu\'ed
ABC 48119 C1:172601702662172 C2:ududududduududu M:6/8  K:D      H:BCLRY T:Buachaill\'edn Bu\'ed
ABC   1 C1:026172600211300 C2:udududuuuuddddu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Buachaill\'i an Locha
ABC  625 C1:026172600211300 C2:udududuuuuddddu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Buachaill\'i an Locha
ABC  665 C1:026172600211300 C2:udududuuuuddddu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Buachaill\'i an Locha
ABC   1 C1:777671712675000 C2:ddddduduudduddd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Bhaile Mhic Annd\'ain
ABC   5 C1:777671712675000 C2:ddddduduudduddd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Bhaile Mhic Annd\'ain
ABC  540 C1:777671712675000 C2:ddddduduudduddd M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Bhaile Mhic Annd\'ain
ABC  655 C1:605306267564222 C2:ddududddduuuduu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Bhaile U\'i Scalagh
ABC   95 C1:605306267564222 C2:ddududddduuuduu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Bhaile U\'i Scalagh
ABC  460 C1:605306267564222 C2:ddududddduuuduu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Bhaile U\'i Scalagh
ABC  560 C1:605306267564222 C2:ddududddduuuduu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Bhaile U\'i Scalagh
ABC  675 C1:605306267564222 C2:ddududddduuuduu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Bhaile U\'i Scalagh
ABC   1 C1:777640111111777 C2:ddddduuuuuudddu M:4/4  K:D      H:FLRSZ T:Buachaill\'i Meidhreacha Bhaile Fhobhair
ABC  980 C1:777640111111777 C2:ddddduuuuuudddu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Meidhreacha Bhaile Fhobhair
ABC  795 C1:777640111111777 C2:ddddduuuuuudddu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Meidhreacha Bhaile Fhobhair
ABC  1160 C1:777640111111777 C2:ddddduuuuuudddu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Meidhreacha Bhaile Fhobhair
ABC  1260 C1:777640111111777 C2:ddddduuuuuudddu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Meidhreacha Bhaile Fhobhair
ABC  1375 C1:777640111111777 C2:ddddduuuuuudddu M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Buachaill\'i Meidhreacha Bhaile Fhobhair
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:A      H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   1 C1:300762111011267 C2:udduuuuuuuuddud M:6/8  K:Ador     H:"DLRZ T:An Buachaill\'in B\'an
ABC   1 C1:300762111011267 C2:udduuuuuuuuddud M:6/8  K:Ador     H:"DLRZ T:An Buachaill\'in B\'an
ABC   1 C1:300762111011267 C2:udduuuuuuuuddud M:6/8  K:Ador     H:"DLRZ T:An Buachaill\'in B\'an
ABC   1 C1:300762111011267 C2:udduuuuuuuuddud M:6/8  K:Ador     H:"DLRZ T:An Buachaill\'in B\'an
ABC   1 C1:300762111011267 C2:udduuuuuuuuddud M:6/8  K:Ador     H:"DLRZ T:An Buachaill\'in B\'an
ABC   1 C1:111011267176716 C2:uuuuuuuddudddud M:6/8  K:Ador     H:"DLR  T:An Buachailli/n Ba/n
ABC   83 C1:111011267176716 C2:uuuuuuuddudddud M:6/8  K:Ador     H:"DLR  T:An Buachailli/n Ba/n
ABC  680 C1:223562170066223 C2:uuudduuddduuudd M:6/8  K:G      H:LRS  T:Buachaill\'in B\'an
ABC   1 C1:300711200621357 C2:uduuuduuudddduu M:6/8  K:Amaj     H:BSZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   76 C1:030711020621267 C2:uduuuduuuddddud M:6/8  K:Em      H:DLRZ  T:An Buachaillin Ban
ABC   76 C1:030711020621267 C2:uduuuduuuddddud M:6/8  K:Em      H:DLRZ  T:An Buachaillin Ban
ABC  585 C1:030711020621267 C2:uduuuduuuddddud M:6/8  K:Em      H:DLRZ  T:An Buachaillin Ban
ABC  553 C1:111011267176716 C2:uuuuuuuddudddud M:6/8  K:Ador     H:"DLR  T:An Buachailli/n Ba/n
ABC  553 C1:111011267176716 C2:uuuuuuuddudddud M:6/8  K:Ador     H:"DLR  T:An Buachailli/n Ba/n
ABC  478 C1:111011267176716 C2:uuuuuuuddudddud M:6/8  K:Ador     H:"DLR  T:An Buachailli/n Ba/n
ABC  478 C1:111011267176716 C2:uuuuuuuddudddud M:6/8  K:Ador     H:"DLR  T:An Buachailli/n Ba/n
ABC  478 C1:111011267176716 C2:uuuuuuuddudddud M:6/8  K:Ador     H:"DLR  T:An Buachailli/n Ba/n
ABC  513 C1:624017220017624 C2:dududuuudduduuu M:6/8  K:D      H:DHLRZ T:Buachaill\'in Bu\'i, An
ABC  513 C1:624017220017624 C2:dududuuudduduuu M:6/8  K:D      H:DHLRZ T:Buachaill\'in Bu\'i, An
ABC   1 C1:624224220367624 C2:duduuduuudddudu M:   K:Dmaj     H:LR   T:An Buachaillin Bui
ABC   2 C1:624224004367624 C2:duuduuduudddudu M:   K:Dmaj     H:LR   T:An Buachaillin Bui
ABC  398 C1:402605302601170 C2:dudduuduudddduu M:6/8  K:A      H:BHLRZ T:An Buachaill\'in Buidhe
ABC  398 C1:402605302601170 C2:dudduuduudddduu M:6/8  K:A      H:BHLRZ T:An Buachaill\'in Buidhe
ABC   1 C1:762653323266700 C2:dduddduduuuuddd M:3/4  K:C      H:BLR  T:An Buachaill\'in Donn
ABC   81 C1:762653323266700 C2:dduddduduuuuddd M:3/4  K:C      H:BLRZ  T:An Buachaill\'in Donn
ABC   81 C1:762653323266700 C2:dduddduduuuuddd M:3/4  K:C      H:BLRZ  T:An Buachaill\'in Donn
ABC   81 C1:762653323266700 C2:dduddduduuuuddd M:3/4  K:C      H:BLR  T:An Buachaill\'in Donn
ABC   81 C1:762653323266700 C2:dduddduduuuuddd M:3/4  K:C      H:BLRZ  T:An Buachaill\'in Donn
ABC  264 C1:070076301073677 C2:ddduududddduudu M:6/8  K:G      H:DHRZ  T:An Buachaillin Dreoite
ABC  264 C1:070076301073677 C2:ddduududddduudu M:6/8  K:G      H:DHRZ  T:An Buachaillin Dreoite
ABC   1 C1:177001430107367 C2:udduduududddddu M:   K:Gmaj     H:LR   T:An Buachaillin Dreoite
ABC   2 C1:070014301073677 C2:duduududddduduu M:   K:Gmaj     H:LR   T:An Buachaillin Dreoite
ABC   3 C1:401071160075401 C2:uuduuddduuuddud M:   K:Dmaj     H:LR   T:An Buachaillin Dreoite
ABC   4 C1:107107077703107 C2:ududddduududddu M:   K:Gmaj     H:LR   T:An Buachaillin Dreoite
ABC   5 C1:301267126700143 C2:uuudduudduduuud M:   K:Gmaj     H:LR   T:An Buachaillin Dreoite
ABC   6 C1:301161160777301 C2:uuudduuddddduuu M:   K:Fmaj     H:LR   T:An Buachaillin Dreoite
ABC  344 C1:301071070014301 C2:uudududuududddd M:6/8  K:Gmaj     H:"HLRZ T:An Buachaillin Dreoite
ABC  1037 C1:301071340041301 C2:uuduududuududdd M:6/8  K:G      H:"LR  T:An Buachaillin Dreoite (A18)
ABC  1037 C1:301071340041301 C2:uuduududuududdd M:6/8  K:G      H:"LR  T:An Buachaillin Dreoite (A18)
ABC  1037 C1:301071340041301 C2:uuduududuududdd M:6/8  K:G      H:"LR  T:An Buachaillin Dreoite (A18)
ABC   1 C1:302204220471276 C2:uuuduudduuddddu M:4/4  K:G      H:"CDLOQRSZ T:An Buachaillin Dreoite Fling (G major)
ABC   1 C1:301071070076301 C2:uududdduududddd M:6/8  K:G      H:"CDLOQRSZ T:An Buachaillin Dreoite Jig (G major)
ABC   1 C1:242760011777242 C2:ududduuddduuudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:An Buachaill\'in Fionn
ABC   1 C1:242760011777242 C2:ududduuddduuudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:An Buachaill\'in Fionn
ABC   1 C1:242760011777242 C2:ududduuddduuudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:An Buachaill\'in Fionn
ABC   1 C1:242760011777242 C2:ududduuddduuudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:An Buachaill\'in Fionn
ABC   1 C1:242760011777242 C2:ududduuddduuudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:An Buachaill\'in Fionn
ABC   1 C1:242760011777242 C2:ududduuddduuudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:An Buachaill\'in Fionn
ABC   1 C1:242760011777242 C2:ududduuddduuudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:An Buachaill\'in Fionn
ABC   1 C1:242760011777242 C2:ududduuddduuudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:An Buachaill\'in Fionn
ABC   1 C1:242760011777242 C2:ududduuddduuudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:An Buachaill\'in Fionn
ABC   1 C1:242760011777242 C2:ududduuddduuudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:An Buachaill\'in Fionn
ABC   1 C1:242760011777242 C2:ududduuddduuudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:An Buachaill\'in Fionn
ABC   1 C1:242760011777242 C2:ududduuddduuudd M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:An Buachaill\'in Fionn
ABC  845 C1:637760011777063 C2:duddduuddduuddu M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Buachaill\'in Fionn
ABC  305 C1:637760011777063 C2:duddduuddduuddu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Buachaill\'in Fionn
ABC   1 C1:301077602716301 C2:uudddududuudddu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Buachaillin Óg [2]
ABC   1 C1:111011267176716 C2:uuuuuuuddudddud M:6/8  K:Ador     H:LRZ  T:An Buachaillín Bán
ABC   1 C1:763007112006212 C2:dduduuuduuudddd M:6/8  K:Ador     H:DLR  T:An Buachaillín Bán
ABC   1 C1:111011267176716 C2:uuuuuuuddudddud M:6/8  K:Ador     H:DLRZ  T:An Buachaillín Bán (The Fair-haired Boy) [1]
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:Ador     H:DLRZ  T:An Buachaillín Bán (The Fair-haired Boy) [1]
ABC   1 C1:111011267176716 C2:uuuuuuuddudddud M:6/8  K:Ador     H:DLRZ  T:An Buachaillín Bán (The Fair‑haired Boy) [1]
ABC 50007 C1:011771771763011 C2:uudduddudduuuud M:6/8  K:G      H:BCLR  T:BUACHAILLÍN BRUITHE, An
ABC 50007 C1:011771771763011 C2:uudduddudduuuud M:6/8  K:G      H:BCLR  T:BUACHAILLÍN BRUITHE, An
ABC   1 C1:220367660221071 C2:uuudddduuuduudd M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Buachaillín Buí, An
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:LSZ  T:Buachaillín Buí, An
ABC 48119 C1:172601702662172 C2:ududududduududu M:6/8  K:D      H:BCLRY T:Buachaillín Buí
ABC 48119 C1:172601702662172 C2:ududududduududu M:6/8  K:D      H:BCLRY T:Buachaillín Buí
ABC 181027 C1:620621620267620 C2:duduuduuddduduu M:6/8  K:D      H:CQR  T:Buachaillín Buí
ABC 181027 C1:620621620267620 C2:duduuduuddduduu M:6/8  K:D      H:CQR  T:Buachaillín Buí
ABC  479 C1:762653323266700 C2:dduddduduuuuddd M:3/4  K:C      H:BLR  T:An Buachailln Donn
ABC  479 C1:762653323266700 C2:dduddduduuuuddd M:3/4  K:C      H:BLR  T:An Buachailln Donn
ABC  479 C1:762653323266700 C2:dduddduduuuuddd M:3/4  K:C      H:BLR  T:An Buachailln Donn
ABC   1 C1:300267602716300 C2:uudddududuudddu M:6/8  K:G      H:LRS  T:Buachaillín Óg [1]
ABC   2 C1:300177602716300 C2:uudddududuudddu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Buachaillín Óg [1]
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:G      H:LQ   T:Buachaill On Eirne
ABC   1 C1:767001200053111 C2:ddduuduuuuddudd M:3/4  K:G      H:LOR  T:Buachaill On Eirne
ABC   45 C1:000001200000000 C2:uuduuuudduddudu M:6/4  K:G      H:"L   T:Buachaill on Eirne
ABC   45 C1:000001200000000 C2:uuduuuudduddudu M:6/4  K:G      H:"L   T:Buachaill on Eirne
ABC  346 C1:000001200000000 C2:uuduuuudduddudu M:6/4  K:G      H:"LR  T:Buachaill on Eirne
ABC  346 C1:000001200000000 C2:uuduuuudduddudu M:6/4  K:G      H:"LR  T:Buachaill on Eirne
ABC  346 C1:000001200000000 C2:uuduuuudduddudu M:6/4  K:G      H:"LR  T:Buachaill on Eirne
ABC  346 C1:000001200000000 C2:uuduuuudduddudu M:6/4  K:G      H:"LR  T:Buachaill on Eirne
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:G      H:LQ   T:Buachaill On Eirne
ABC   45 C1:000001200000000 C2:uuduuuudduddudu M:6/4  K:G      H:"L   T:Buachaill on Eirne
ABC  346 C1:000001200000000 C2:uuduuuudduddudu M:6/4  K:G      H:"LR  T:Buachaill on Eirne
ABC  2247 C1:767001200053111 C2:ddduuduuuuddudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Buachaill On Eirne
ABC  2247 C1:767001200053111 C2:ddduuduuuuddudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Buachaill On Eirne
ABC  2247 C1:767001200053111 C2:ddduuduuuuddudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Buachaill On Eirne
ABC  1203 C1:767001200053111 C2:ddduuduuuuddudd M:3/4  K:G      H:FLORZ T:Buachaill On Eirne
ABC  1203 C1:767001200053111 C2:ddduuduuuuddudd M:3/4  K:G      H:FLORZ T:Buachaill On Eirne
ABC  1866 C1:767001200053111 C2:ddduuduuuuddudd M:3/4  K:G      H:LOR  T:Buachaill On Eirne
ABC  1866 C1:767001200053111 C2:ddduuduuuuddudd M:3/4  K:G      H:LOR  T:Buachaill On Eirne
ABC  1866 C1:767001200053111 C2:ddduuduuuuddudd M:3/4  K:G      H:LOR  T:Buachaill On Eirne
ABC  293 C1:767001200053111 C2:ddduuduuuuddudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Buachaill On Eirne
ABC  539 C1:767001200053111 C2:ddduuduuuuddudd M:3/4  K:G      H:LORSZ T:Buachaill On Eirne
ABC   1 C1:120005302177300 C2:uuduuuudduddudu M:4/4  K:G      H:LQV  T:BuachaillOnEirne.mid
ABC  700 C1:267661121500776 C2:udddduuuudddddu M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Buachaill sa Chrann
ABC  465 C1:267661121500776 C2:udddduuuudddddu M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Buachaill sa Chrann
ABC  830 C1:267661121500776 C2:udddduuuudddddu M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Buachaill sa Chrann
ABC  930 C1:267661121500776 C2:udddduuuudddddu M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Buachaill sa Chrann
ABC  1045 C1:267661121500776 C2:udddduuuudddddu M:4/4  K:Ador     H:LRSZ  T:Buachaill sa Chrann
ABC   1 C1:771763011207677 C2:ddudduuuudddddu M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Buachalin Bruithe
ABC   66 C1:001707700001000 C2:uddduuuddddddud M:C   K:G      H:LORS  T:Buailidh mi thu anns a' cheann
ABC   66 C1:001707700001000 C2:uddduuuddddddud M:C   K:G      H:LORS  T:Buailidh mi thu anns a' cheann
ABC   66 C1:001707700001000 C2:uddduuuddddddud M:C   K:G      H:LORS  T:Buailidh mi thu anns a' cheann
ABC   66 C1:001707700001000 C2:uddduuuddddddud M:C   K:G      H:LORS  T:Buailidh mi thu anns a' cheann
ABC   66 C1:001707700001000 C2:uddduuuddddddud M:C   K:G      H:LORS  T:Buailidh mi thu anns a' cheann
ABC   66 C1:001707700001000 C2:uddduuuddddddud M:C   K:G      H:LORS  T:Buailidh mi thu anns a' cheann
ABC   66 C1:001707700001000 C2:uddduuuddddddud M:C   K:G      H:LORS  T:Buailidh mi thu anns a' cheann
ABC   66 C1:001707700001000 C2:uddduuuddddddud M:C   K:G      H:LORS  T:Buailidh mi thu anns a' cheann
ABC   1 C1:627777712777652 C2:duddddduudddddu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:An Buailteán Mór
ABC  225 C1:007722617777240 C2:dduududdddududu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Buailteoir Aerach (Merry Thresher)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:G      H:LQRSZ T:Buailteoir Aerach (Merry Thresher)
ABC 57019 C1:007722617777240 C2:dduududdddududu M:4/4  K:G      H:BCLQR T:BUAILTEOIR AERACH (reel), An
ABC 57019 C1:007722617777240 C2:dduududdddududu M:4/4  K:G      H:BCLQR T:BUAILTEOIR AERACH (reel), An
ABC 57019 C1:007722617777240 C2:dduududdddududu M:4/4\ K:G\      H:BCLQR T:BUAILTEOIR AERACH (reel), An \
ABC   1 C1:007722617777237 C2:dduududddduuddd M:4/4  K:G      H:BLS  T:Buailteoir Meidhreach (An)
ABC   1 C1:007722617777237 C2:dduududddduuddd M:4/4  K:G      H:BLS  T:Buailteoir Meidhreach (An)
ABC  438 C1:010007007070000 C2:udddduuuuudddud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Bu Akşam Ayışığında
ABC  438 C1:010007007070000 C2:udddduuuuudddud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Bu Akşam Ayışığında
ABC  438 C1:010007007070000 C2:udddduuuuudddud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Bu Akşam Ayışığında
ABC  438 C1:010000000000000 C2:uudddduuuuudddu M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Akşam Ayışığında
ABC  439 C1:040006070700070 C2:udddduuddduudud M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bu Akşam Bütün Meyhanelerini...
ABC  439 C1:040006070700070 C2:udddduuddduudud M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bu Akşam Bütün Meyhanelerini...
ABC  439 C1:040006070700070 C2:udddduuddduudud M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bu Akşam Bütün Meyhanelerini...
ABC  439 C1:070701077100000 C2:ddudduudddduudd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bu Akşam Bütün Meyhanelerini...
ABC  440 C1:000000000007010 C2:duuuddduddduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Akşam Gün Batarken Gel
ABC  440 C1:000000000007010 C2:duuuddduddduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Akşam Gün Batarken Gel
ABC  440 C1:000000000007010 C2:duuuddduddduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Akşam Gün Batarken Gel
ABC  440 C1:070707070707000 C2:dddddduduuduuud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Akşam Gün Batarken Gel
ABC  441 C1:020007100607007 C2:ududdduduududdd M:12/4 K:C      H:CFLOQw T:Bu Aşk Bir Bahr-i Ummândır
ABC  441 C1:020007100607007 C2:ududdduduududdd M:12/4 K:C      H:CFLOQw T:Bu Aşk Bir Bahr-i Ummândır
ABC  441 C1:020007100607007 C2:ududdduduududdd M:12/4 K:C      H:CFLOQw T:Bu Aşk Bir Bahr-i Ummândır
ABC  441 C1:000001070703000 C2:udduuduuudddduu M:12/4 K:C      H:CFLOQw T:Bu Aşk Bir Bahr-i Ummândır
ABC   1 C1:002111001177772 C2:uuuuuuddddudddd M:3/4  K:Emin     H:LS   T:Bualadh Triaill Chum Tseóil
ABC   1 C1:111027722636677 C2:uuuudduududdddu M:   K:Gmaj     H:LR   T:Bubba Martin's Old Time Kick About
ABC   2 C1:030277226366772 C2:uudduududdddudu M:   K:Gmaj     H:LR   T:Bubba Martin's Old Time Kick About
ABC   1 C1:030277226366772 C2:uudduududdddudu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Bubba Martin’s Old Time Kick About
ABC   1 C1:053722271115600 C2:duduuuduuuddudu M:   K:Gmaj     H:LR   T:Bubba's
ABC   16 C1:122312232777117 C2:duuuduuuuddduud M:2/4  K:F      H:BFLZ  T:the Bubble
ABC   16 C1:122312232777117 C2:duuuduuuuddduud M:2/4  K:F      H:BFLZ  T:The Bubble
ABC   16 C1:122312232777117 C2:duuuduuuuddduud M:2/4  K:F      H:BFLZ  T:The Bubble
ABC   16 C1:122312232777117 C2:duuuduuuuddduud M:2/4  K:F      H:BFLZ  T:The Bubble
ABC   16 C1:122312232777117 C2:duuuduuuuddduud M:2/4  K:F      H:BFLZ  T:The Bubble
ABC   16 C1:122312232777117 C2:duuuduuuuddduud M:2/4  K:F      H:BFLZ  T:The Bubble
ABC   16 C1:122312232777117 C2:duuuduuuuddduud M:2/4  K:F      H:BFLZ  T:The Bubble
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bubble Bobble (Clarinet) by Bloodthorne of Arkenstone
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bubble Bobble (Lute) by Bloodthorne of Arkenstone
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Bubble Bobble - Theme (1:36) (Trignis of Windfola)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bubble Bobble - Theme (Harp/Support) (1:36)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bubble Bobble - Theme (Lute/Main) (1:36)
ABC   1 C1:066077011016006 C2:dddduuudduuuuud M:6/8  K:D      H:"CER  T:Bubble Gum Jig
ABC   1 C1:066077011016006 C2:dddduuudduuuuud M:6/8  K:D      H:"CER  T:Bubble Gum Jig
ABC   1 C1:021777774771002 C2:uudddddudduudud M:6/8  K:D      H:"CER  T:Bubble Gum Jig Counterpoint
ABC   1 C1:021777774771002 C2:uudddddudduudud M:6/8  K:D      H:"CER  T:Bubble Gum Jig Counterpoint
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:bubbleman (1:47)
ABC  179 C1:400342272411231 C2:duduududuuuuuud M:4/4  K:Edor     H:CR   T:Bubbling Wine
ABC  179 C1:400342272411231 C2:duduududuuuuuud M:4/4  K:Edor     H:CR   T:Bubbling Wine
ABC  179 C1:400342272411231 C2:duduududuuuuuud M:4/4  K:Edor     H:CR   T:Bubbling Wine
ABC   1 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC   1 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRSZ  T:Bubbling Wine
ABC   1 C1:400607164003422 C2:dududduduududuu M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC   1 C1:400607164003422 C2:dududduduududuu M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC   1 C1:400607164003422 C2:dududduduududuu M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC   1 C1:400607164003422 C2:dududduduududuu M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC   1 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor.    H:LR   T:The Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC   80 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRSZ  T:Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  179 C1:400342272411231 C2:duduududuuuuuud M:4/4  K:Edor     H:CR   T:Bubbling Wine
ABC  179 C1:400342272411231 C2:duduududuuuuuud M:4/4  K:Edor     H:CR   T:Bubbling Wine
ABC  2248 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  2249 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRSZ  T:Bubbling Wine
ABC  2250 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  1740 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRSZ  T:Bubbling Wine
ABC  1740 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRSZ  T:Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC   15 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRSZ  T:Bubbling Wine
ABC   54 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRSZ  T:Bubbling Wine
ABC  829 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:COR  T:Bubbling Wine
ABC  2248 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  2249 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRSZ  T:Bubbling Wine
ABC  2250 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  2248 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  2249 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRSZ  T:Bubbling Wine
ABC  2250 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  1867 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  1868 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRSZ  T:Bubbling Wine
ABC  1867 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  1868 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRSZ  T:Bubbling Wine
ABC  1867 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  1868 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRSZ  T:Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC  337 C1:400342272411112 C2:duduududuuuuuud M:C|  K:Edor     H:CRZ  T:Bubbling Wine
ABC   14 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Bublichki
ABC   1 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   1 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   1 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   1 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   1 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   1 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   1 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   1 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   1 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   2 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   2 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   1 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   1 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   2 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   15 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   53 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   53 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Bublichki
ABC   14 C1:077037710770022 C2:dduddudduuuduud M:2/4  K:Dm      H:"LO  T:Bublichki
ABC   44 C1:771770002237100 C2:ddudduuuduudddu M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:bublitschki
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:C      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607160 C2:uudduddudduduud M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:C      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   2 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:C      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   2 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   2 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:C      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:C      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   2 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:C      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   2 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:C      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   2 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:C      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   2 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:C      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   2 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:C      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   2 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:C      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   2 C1:000200070607161 C2:uuddudududduduu M:4/4  K:D      H:LOSZ  T:B\`u b\`u g\=ao
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   2 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   2 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   2 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   91 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   92 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   93 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   91 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   92 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   93 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   91 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   92 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   93 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch (ABABA)
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch (ABABA)
ABC   1 C1:400220077771111 C2:duudddduuuudddu M:C|  K:D      H:"CLRSZ T:Buccleuch (ABABA)
ABC  2108 C1:471625300264426 C2:dududududdududd M:C|  K:A      H:"BCLRZ T:The Buchan Eightsome Reel
ABC  2108 C1:471625300264426 C2:dududududdududd M:C|  K:A      H:"BCLRZ T:The Buchan Eightsome Reel
ABC  2108 C1:471625300264426 C2:dududududdududd M:C|  K:A      H:"BCLRZ T:The Buchan Eightsome Reel
ABC  2108 C1:471625300264426 C2:dududududdududd M:C|  K:A      H:"BCLRZ T:The Buchan Eightsome Reel
ABC  2108 C1:471625300264426 C2:dududududdududd M:C|  K:A      H:"BCLRZ T:The Buchan Eightsome Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Buchan Eightsome Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Buchan Eightsome Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Buchan Eightsome Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Buchan Eightsome Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Buchan Eightsome Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Buchan Eightsome Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Buchan Eightsome Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Buchan Eightsome Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Buchan Eightsome Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Buchan Eightsome Reel
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:OR   T:Buchan Eightsome Reel
ABC  2108 C1:471625300264426 C2:dududududdududd M:C|  K:A      H:"BCLRZ T:The Buchan Eightsome Reel
ABC  2108 C1:471625300264426 C2:dududududdududd M:C|  K:A      H:"BCLRZ T:The Buchan Eightsome Reel
ABC  2108 C1:471625300264426 C2:dududududdududd M:C|  K:A      H:"BCLRZ T:The Buchan Eightsome Reel
ABC  2108 C1:471625300264426 C2:dududududdududd M:C|  K:A      H:"BCLRZ T:The Buchan Eightsome Reel
ABC  232 C1:002177714002200 C2:uuddduduuduuudd M:C   K:A      H:BCLRSVZ T:the Buchan Maids are braw an' bonny. a Strathspey.
ABC  232 C1:002177714002200 C2:uuddduduuduuudd M:C   K:A      H:BCLRSVZ T:the Buchan Maids are braw an' bonny. a Strathspey.
ABC  232 C1:002177714002200 C2:uuddduduuduuudd M:C   K:A      H:BCLRSVZ T:the Buchan Maids are braw an' bonny. a Strathspey.
ABC  232 C1:002177714002200 C2:uuddduduuduuudd M:C   K:A      H:BCLRSVZ T:The Buchan Maids are braw an' bonny. a Strathspey.
ABC  232 C1:002177714002200 C2:uuddduduuduuudd M:C   K:A      H:BCLRSVZ T:The Buchan Maids are braw an' bonny. a Strathspey.
ABC  232 C1:002177714002200 C2:uuddduduuduuudd M:C   K:A      H:BCLRSVZ T:The Buchan Maids are braw an' bonny. a Strathspey.
ABC  232 C1:002177714002200 C2:uuddduduuduuudd M:C   K:A      H:BCLRSVZ T:The Buchan Maids are braw an' bonny. a Strathspey.
ABC  232 C1:002177714002200 C2:uuddduduuduuudd M:C   K:A      H:BCLRSVZ T:The Buchan Maids are braw an' bonny. a Strathspey.
ABC  232 C1:002177714002200 C2:uuddduduuduuudd M:C   K:A      H:BCLRSVZ T:The Buchan Maids are braw an' bonny. a Strathspey.
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Buchan's Country
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Buchan's Country
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Buchan's Country
ABC   1 C1:000313076076772 C2:uuuudddddduduuu M:4/4  K:D      H:L   T:The Buchan Turnpike
ABC   1 C1:000313076076772 C2:uuuudddddduduuu M:4/4  K:D      H:L   T:The Buchan Turnpike
ABC   1 C1:000313076076772 C2:uuuudddddduduuu M:4/4  K:D      H:L   T:The Buchan Turnpike
ABC   98 C1:000400010006000 C2:uuduuddduduuduu M:4/2  K:G      H:LOR  T:Buchdrucker - Orden
ABC  400 C1:000100030077060 C2:uudddududduuudd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Bucheklopper (4-99), S. 132
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:2+2+2 K:Ador     H:LOQR  T:Buchimish
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:2+2+2 K:Ador     H:LOQR  T:Buchimish
ABC  227 C1:000000010101000 C2:uuuddudduddduuu M:6/2  K:G      H:LOR  T:Buchsbaum und Felbinger
ABC  228 C1:000100010000000 C2:uudduddudddduuu M:6/2  K:G      H:LOR  T:Buchsbaum und Felbinger
ABC  229 C1:001011077011007 C2:uuudduudduudddu M:3/2  K:G      H:LOR  T:Buchsbaum und Felbinger
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #1
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #2
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #2
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #2
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #2
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #2
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #2
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #2
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #2
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #2
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #2
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs #2
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOSVZ T:Bu\vcimi\vs #3
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudd M:8+7/1 K:Ador     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bu\vcimi\vs
ABC   46 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"LOQZ T:Bucimis
ABC   46 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"LOQZ T:Bucimis
ABC   46 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"LOQZ T:Bucimis
ABC   46 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"LOQZ T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:2+2+2 K:Ador     H:LOQR  T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:2+2+2 K:Ador     H:LOQR  T:Bucimis
ABC   48 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   60 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   61 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   62 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   68 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   70 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   48 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   60 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   61 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   62 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   68 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   70 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   5 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LWZ  T:Bucimis
ABC   11 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC   11 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bucimis
ABC   32 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"LOQZ T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bucimis
ABC  2251 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC   11 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC   5 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bucimis
ABC   11 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC   1 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LOZ  T:Bucimis
ABC   11 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC   70 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   70 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   70 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC   70 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:15/8 K:ADor     H:"FLOQZ T:Bucimis
ABC  2251 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC  2251 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC  1869 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC  1870 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC  1869 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC  1870 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC  1869 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC  1870 C1:031044440707116 C2:uudududduuddudu M:8+7/8 K:ADor     H:"LZ  T:Bucimis
ABC   1 C1:040404040440403 C2:dudududuuududud M:15/16 K:Dm      H:"LQ  T:Bucimis (Bulgaria)
ABC   1 C1:040404040440403 C2:dudududuuududud M:15/16 K:Dm      H:"CLQ  T:Bucimis (Bulgaria) w/rhytm
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:buck (3:53)
ABC  2056 C1:005777070072060 C2:uddddduuduuudud M:3/2  K:Gm      H:BFLZ  T:la Buckan.
ABC  2056 C1:005777070072060 C2:uddddduuduuudud M:3/2  K:Gm      H:BFLZ  T:la Buckan.
ABC  2056 C1:005777070072060 C2:uddddduuduuudud M:3/2  K:Gm      H:BFLZ  T:La Buckan.
ABC  2056 C1:005777070072060 C2:uddddduuduuudud M:3/2  K:Gm      H:BFLZ  T:La Buckan.
ABC  2056 C1:005777070072060 C2:uddddduuduuudud M:3/2  K:Gm      H:BFLZ  T:La Buckan.
ABC  2056 C1:005777070072060 C2:uddddduuduuudud M:3/2  K:Gm      H:BFLZ  T:La Buckan.
ABC  2056 C1:005777070072060 C2:uddddduuduuudud M:3/2  K:Gm      H:BFLZ  T:La Buckan.
ABC   1 C1:        C2:        M:9/8  K:G      H:LQ   T:Bucket
ABC   1 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:DMix     H:R   T:the Bucket
ABC  643 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:DMix     H:R   T:the Bucket
ABC   1 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:LR   T:the Bucket
ABC   91 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:ABOR  T:Bucket, The
ABC   75 C1:110662111115661 C2:uudduuuuuuddduu M:9/8  K:G      H:ALQRSZ T:Bucket
ABC   75 C1:110662111115661 C2:uudduuuuuuddduu M:9/8  K:G      H:ALQRSZ T:Bucket
ABC   1 C1:        C2:        M:9/8  K:G      H:LQ   T:Bucket
ABC   1 C1:110660021110660 C2:uudduuuudduduud M:6/8  K:G      H:BLSZ  T:the Bucket
ABC   1 C1:110660021110660 C2:uudduuuudduduud M:6/8  K:G      H:BLSZ  T:the Bucket
ABC   1 C1:110660021110660 C2:uudduuuudduduud M:6/8  K:G      H:BLSZ  T:the Bucket
ABC   1 C1:110660041267660 C2:uudduuuudddduuu M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Bucket, The
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Bucket, The
ABC   75 C1:110662111115661 C2:uudduuuuuuddduu M:9/8  K:G      H:ALQRSZ T:Bucket
ABC   51 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:LR   T:the Bucket
ABC  0326 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:ILQZ  T:The Bucket.
ABC  0326 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:ILQZ  T:The Bucket.
ABC  0326 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:ILQZ  T:The Bucket.
ABC  0326 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:ILQZ  T:The Bucket.
ABC  0326 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:ILQZ  T:The Bucket.
ABC  0326 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:ILQZ  T:The Bucket.
ABC  0326 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:ILQZ  T:The Bucket.
ABC  0326 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:ILQZ  T:The Bucket.
ABC  0326 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:ILQZ  T:The Bucket.
ABC  0326 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:ILQZ  T:The Bucket.
ABC  0326 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:ILQZ  T:The Bucket.
ABC   1 C1:110660021110660 C2:uudduuuudduduud M:6/8  K:G      H:BLSZ  T:The Bucket
ABC   1 C1:110660021110660 C2:uudduuuudduduud M:6/8  K:G      H:BLSZ  T:The Bucket
ABC   1 C1:110660021110660 C2:uudduuuudduduud M:6/8  K:G      H:BLSZ  T:The Bucket
ABC  2255 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:ABOR  T:Bucket, The
ABC  2256 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:DMix     H:    T:Bucket, The
ABC  643 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:DMix     H:R   T:the Bucket
ABC  643 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:DMix     H:R   T:the Bucket
ABC  6590 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:DMix     H:OR   T:the Bucket
ABC  2255 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:ABOR  T:Bucket, The
ABC  2256 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:DMix     H:    T:Bucket, The
ABC  2255 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:ABOR  T:Bucket, The
ABC  2256 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:DMix     H:    T:Bucket, The
ABC  1205 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:BFRZ  T:the Bucket
ABC  1206 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:ABFLOZ T:the Bucket
ABC  1205 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:BFRZ  T:the Bucket
ABC  1206 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:ABFLOZ T:the Bucket
ABC 12965 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:DMix     H:R   T:the Bucket
ABC 12966 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:LR   T:the Bucket
ABC 12965 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:DMix     H:R   T:the Bucket
ABC 12966 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:LR   T:the Bucket
ABC 12965 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:DMix     H:R   T:the Bucket
ABC 12966 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:LR   T:the Bucket
ABC  126 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:D      H:BRZ  T:the Bucket
ABC   22 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:ABLOZ T:the Bucket
ABC  942 C1:026226611770777 C2:uduudduudddddud M:C|  K:G      H:BLQSZ T:Bucket and Water. JBut.937, The
ABC  520 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:A      H:ABLOQZ T:Bucket. EHo.520, The
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Buckethead - Jordan (3:35)
ABC  169 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:ABHLOQRZ T:Bucket. HSJJ.171, The
ABC  169 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:ABHLOQRZ T:Bucket. HSJJ.171, The
ABC   59 C1:110660021110660 C2:uudduuuudduduud M:6/8  K:G      H:BLQWZ T:Bucket. JJo3.059, The
ABC   59 C1:110660021110660 C2:uudduuuudduduud M:6/8  K:G      H:BLQWZ T:Bucket. JJo3.059, The
ABC   1 C1:221177665311775 C2:uuuuddddduuuddd M:4/4  K:D      H:"CLV  T:Bucket Man Blues
ABC   1 C1:221177665311775 C2:uuuuddddduuuddd M:4/4  K:F      H:"CLV  T:Bucket Man Blues
ABC   1 C1:221177665311775 C2:uuuuddddduuuddd M:4/4  K:D      H:"CLV  T:Bucket Man Blues
ABC   1 C1:126766003711066 C2:uuudddduduuddud M:4/4  K:G      H:LQV  T:Bucket.mid
ABC  400 C1:117767620063166 C2:uuddddduduudddu M:2/4  K:Ador     H:LQRSZ T:Bucket of Berries
ABC  765 C1:117767620063166 C2:uuddddduduudddu M:2/4  K:Ador     H:LQRSZ T:Bucket of Berries
ABC  865 C1:117767620063166 C2:uuddddduduudddu M:2/4  K:Ador     H:LQRSZ T:Bucket of Berries
ABC  980 C1:117767620063166 C2:uuddddduduudddu M:2/4  K:Ador     H:LQRSZ T:Bucket of Berries
ABC   24 C1:070606010706070 C2:ddduddduudduudd M:4/4  K:A      H:"LRZ  T:Bucket of the Mountain Dew
ABC   24 C1:070606010706070 C2:ddduddduudduudd M:4/4  K:A      H:"LRZ  T:Bucket of the Mountain Dew
ABC   1 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:CLQRS T:Bucket o' Nails, The
ABC   1 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:CLQRS T:Bucket o' Nails, The
ABC   1 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:CLQRS T:Bucket o' Nails, The
ABC   1 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:CLQRS T:Bucket o' Nails, The
ABC   1 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:CLQRS T:Bucket o' Nails, The
ABC   1 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:CLQRS T:Bucket o' Nails, The
ABC   1 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:CLQRS T:Bucket o' Nails, The
ABC   1 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:CLQRS T:Bucket o' Nails, The
ABC   1 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:CLQR  T:Bucket o' Nails, The
ABC   1 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:CLQR  T:Bucket o' Nails, The
ABC  275 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:"CLQR T:Bucket o' Nails
ABC  130 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:"CLQR T:Bucket o' Nails
ABC 12039 C1:711203676703176 C2:duuuduuudddduud M:2/4  K:D      H:"CLQR T:BUCKET o' NAILS (polka), The
ABC  110 C1:176771120367670 C2:udddduuuduuuddd M:2/4  K:D      H:"CLQRV T:Bucket o' Nails (with piano acc.)
ABC  9021 C1:176771120367670 C2:udddduuuduuuddd M:2/4  K:D      H:"CLQRV T:Bucket o' Nails (with piano acc.)
ABC  9021 C1:176771120367670 C2:udddduuuduuuddd M:2/4  K:D      H:"CLQRV T:Bucket o' Nails (with piano acc.)
ABC   2 C1:110662111115661 C2:uudduuuuuuddduu M:9/8  K:G      H:LRS  T:Buckette, The
ABC   1 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  169 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:ABHLOQRZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  170 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  169 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  169 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:ABHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  2258 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  2257 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  2724 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  2724 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  831 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRS T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  2257 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  2258 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  2257 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  2258 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  1207 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AFHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  1207 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AFHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  1872 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  1872 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  1872 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:AHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC  169 C1:110660041267660 C2:uudduuuuddddudu M:9/8  K:G      H:ABHLOQRSZ T:Bucket,The. HSJJ.171
ABC   6 C1:110660021110660 C2:uudduuuudduduud M:6/8  K:Dm      H:BLQWZ T:Bucket. WCD3/2.006, The
ABC   6 C1:110660021110660 C2:uudduuuudduduud M:6/8  K:Dm      H:BLQWZ T:Bucket. WCD3/2.006, The
ABC   1 C1:170017635062240 C2:udduudduuddduud M:4/4  K:C      H:L   T:Buck-Eyed Jim
ABC   1 C1:170017635062240 C2:udduudduuddduud M:4/4  K:C      H:L   T:Buck-Eyed Jim
ABC   1 C1:170017635062240 C2:udduudduuddduud M:4/4  K:C      H:L   T:Buck-Eyed Jim
ABC   1 C1:237711000323771 C2:uddduuuuddduuuu M:5/4  K:Bmin     H:LR   T:The Buckfast 5
ABC   2 C1:237711217123771 C2:uuddduuuuduuudd M:   K:Emin     H:LR   T:The Buckfast 5
ABC   28 C1:000017771777601 C2:udddudddduuuddd M:4/4  K:C      H:LRZ  T:Buck Fever Rag
ABC   28 C1:000017771777601 C2:udddudddduuuddd M:4/4  K:C      H:LRZ  T:Buck Fever Rag
ABC  2252 C1:000017771777601 C2:udddudddduuuddd M:4/4  K:C      H:LRZ  T:Buck Fever Rag
ABC  2253 C1:000177717776011 C2:udddudddduuuddd M:4/4  K:C      H:LR   T:Buck Fever Rag
ABC  2252 C1:000017771777601 C2:udddudddduuuddd M:4/4  K:C      H:LRZ  T:Buck Fever Rag
ABC  2253 C1:000177717776011 C2:udddudddduuuddd M:4/4  K:C      H:LR   T:Buck Fever Rag
ABC  2252 C1:000017771777601 C2:udddudddduuuddd M:4/4  K:C      H:LRZ  T:Buck Fever Rag
ABC  2253 C1:000177717776011 C2:udddudddduuuddd M:4/4  K:C      H:LR   T:Buck Fever Rag
ABC   1 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC   1 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC  215 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:4/4  K:D      H:R   T:Buck from the Mountain
ABC  3010 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:4/4  K:D      H:    T:Buck from the Mountain
ABC   56 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC   56 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC   56 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC   56 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC  1325 C1:623600256232007 C2:duududduuudduud M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Buck from the Mountain, The
ABC  265 C1:623600256232007 C2:duududduuudduud M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Buck from the Mountain, The
ABC  2254 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC   56 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC   56 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC   56 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC   56 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC   56 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC  830 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DOR  T:Buck from the Mountain
ABC  2254 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC  2254 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC  1871 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC  1871 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC  1871 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC   56 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC   56 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Buck from the Mountain
ABC   1 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:4/4  K:D      H:"CDLOQRSZ T:Buck from the Mountain (D major)
ABC 57020 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C   K:D      H:CLQRS T:BUCK FROM THE MOUNTAIN (hornpipe), The
ABC 57020 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C   K:D      H:CLQRS T:BUCK FROM THE MOUNTAIN (hornpipe), The
ABC 57020 C1:623662256232007 C2:duudduudduuuddu M:C\  K:D\      H:CLQRS T:BUCK FROM THE MOUNTAIN (hornpipe), The\
ABC   1 C1:712006000077167 C2:duudddudduduudd M:3/4  K:D      H:FLQZ  T:The Buckie Wife
ABC   1 C1:271603232752032 C2:udududduuuududd M:2/4  K:A      H:LRS  T:Buckin' Dun
ABC   1 C1:673672407006673 C2:ddudduddudddudd M:3/4  K:C      H:L   T:The Bucking Bronco
ABC   1 C1:673672407006673 C2:ddudduddudddudd M:3/4  K:C      H:L   T:The Bucking Bronco
ABC   1 C1:673672407006673 C2:ddudduddudddudd M:3/4  K:C      H:L   T:The Bucking Bronco
ABC   1 C1:001134600001007 C2:uuudduuuddduudu M:6/8  K:Gmin     H:BLR  T:Buckingham House [3]
ABC   1 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC  1809 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC  1809 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC  1809 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC  1809 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC  781 C1:600440026003277 C2:dduuduuuddddduu M:4/4  K:Am      H:BCLZ  T:Buckingham House
ABC  781 C1:600440026003277 C2:dduuduuuddddduu M:4/4  K:Am      H:BCLZ  T:Buckingham House
ABC   1 C1:660044011600327 C2:ddduuuduuuddddd M:4/4  K:Dm      H:CLQR  T:Buckingham House
ABC   1 C1:660044011600327 C2:ddduuuduuuddddd M:4/4  K:Dm      H:CLQR  T:Buckingham House
ABC   1 C1:660044011600327 C2:ddduuuduuuddddd M:4/4  K:Dm      H:CLQR  T:Buckingham House
ABC   1 C1:660044011600327 C2:ddduuuduuuddddd M:4/4  K:Dm      H:CLQR  T:Buckingham House
ABC   1 C1:600600004004003 C2:ddduudduuuddddd M:4/4  K:G      H:LQR  T:Buckingham House
ABC   1 C1:600600004004003 C2:ddduudduuuddddd M:4/4  K:G      H:LQR  T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC  413 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:BCLORVZ T:BUCKINGHAM HOUSE
ABC  413 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:BCLORVZ T:BUCKINGHAM HOUSE
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddd M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC  1811 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC  1811 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC  1811 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:006000044000001 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:D      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600530116003277 C2:dduuuduuudddddu M:4/4  K:Gdor     H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC   1 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dmin     H:LRSZ  T:Buckingham House
ABC  781 C1:600440026003277 C2:dduuduuuddddduu M:4/4  K:Am      H:BCLZ  T:Buckingham House
ABC  781 C1:600440026003277 C2:dduuduuuddddduu M:4/4  K:Am      H:BCLZ  T:Buckingham House
ABC  1809 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC  1809 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC  1809 C1:006000040040001 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:"BCLRZ T:Buckingham House
ABC  123 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:BCLORVZ T:BUCKINGHAM HOUSE
ABC  123 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:BCLORVZ T:BUCKINGHAM HOUSE
ABC  123 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:BCLORVZ T:BUCKINGHAM HOUSE
ABC  123 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:BCLORVZ T:BUCKINGHAM HOUSE
ABC  123 C1:600440116003277 C2:dduuuduuudddddu M:C   K:Dm      H:BCLORVZ T:BUCKINGHAM HOUSE
ABC  130 C1:000117600001007 C2:uudduuuddduudud M:6/4  K:Gm      H:BLQWZ T:Buckingham House. PFD2.130
ABC  130 C1:000117600001007 C2:uudduuuddduudud M:6/4  K:Gm      H:BLQWZ T:Buckingham House. PFD2.130
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Bucking Jig
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Bucking Jig
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Bucking Jig
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Bucking Jig
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:    T:Bucking Jig
ABC   1 C1:176237111161060 C2:udduuduuuuduudd M:2/4  K:D      H:LS   T:Bucking Mule (The)
ABC 181015 C1:622663677111622 C2:duudduddduuuduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:BUCK IN THE WOOD, The
ABC   25 C1:622663677111622 C2:duudduddduuuduu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Buck in the Wood
ABC  550 C1:622663677111622 C2:duudduddduuuduu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Buck in the Wood
ABC 181015 C1:622663677111622 C2:duudduddduuuduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:BUCK IN THE WOOD, The
ABC 181015 C1:622663677111622 C2:duudduddduuuduu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:BUCK IN THE WOOD, The
ABC   1 C1:622663677111622 C2:duudduddduuuduu M:6/8  K:G      H:LR   T:Buck in the Woods
ABC   9 C1:003006717003002 C2:dududduuudduuud M:6/8  K:Bb      H:BFLZ  T:Buckland Downs
ABC   1 C1:005005001036711 C2:uduudduuudduduu M:6/8  K:Bb      H:BLRZ  T:Buckland Downs
ABC   1 C1:005005001036711 C2:uduudduuudduduu M:6/8  K:Bb      H:BLRZ  T:Buckland Downs
ABC   9 C1:003006717003002 C2:dududduuudduuud M:6/8  K:Bb      H:BFLZ  T:Buckland Downs
ABC   9 C1:003006717003002 C2:dududduuudduuud M:6/8  K:Bb      H:BFLZ  T:Buckland Downs
ABC   9 C1:003006717003002 C2:dududduuudduuud M:6/8  K:Bb      H:BFLZ  T:Buckland Downs
ABC   9 C1:003006717003002 C2:dududduuudduuud M:6/8  K:Bb      H:BFLZ  T:Buckland Downs
ABC   9 C1:003006717003002 C2:dududduuudduuud M:6/8  K:Bb      H:BFLZ  T:Buckland Downs
ABC   9 C1:003006717003002 C2:dududduuudduuud M:6/8  K:Bb      H:BFLZ  T:Buckland Downs
ABC  107 C1:011771266075661 C2:uudduuuddudddud M:6/8  K:Bb      H:BLQZ  T:Buckland's Fancy. JJo5.107
ABC  107 C1:011771266075661 C2:uudduuuddudddud M:6/8  K:Bb      H:BLQZ  T:Buckland's Fancy. JJo5.107
ABC   1 C1:770712671447126 C2:ddduudduudduudd M:   K:Gmaj     H:"LR  T:The Bucklebury
ABC   1 C1:400130422637107 C2:duuuduuduuududd M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Buckled Fingers "CYMRU"
ABC   1 C1:400130422637107 C2:duuuduuduuududd M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Buckled Fingers "CYMRU"
ABC   1 C1:400130422637107 C2:duuuduuduuududd M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Buckled Fingers "CYMRU"
ABC   1 C1:400130422637107 C2:duuuduuduuududd M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Buckled Fingers "CYMRU"
ABC   1 C1:110071277077600 C2:uuduudddddduddu M:6/8  K:D      H:LS   T:Buckle My Shoe
ABC   1 C1:110071277077600 C2:uuduudddddduddu M:6/8  K:D      H:LS   T:Buckle My Shoe
ABC   21 C1:260077600073600 C2:uddddduduuuuduu M:6/8  K:D      H:ABCHLOQRZ T:Buckle My Shoe,aka. JBa.20
ABC   21 C1:260077600073600 C2:uddddduduuuuduu M:6/8  K:D      H:ABCHLOQRZ T:Buckle My Shoe,aka. JBa.20
ABC   21 C1:260077600073600 C2:uddddduduuuuduu M:6/8  K:D      H:ACHLOQRSZ T:Buckle My Shoe,aka. JBa.20
ABC   21 C1:260077600073600 C2:uddddduduuuuduu M:6/8  K:D      H:ABHLOQRSZ T:Buckle My Shoe,aka. JBa.20
ABC  469 C1:260077600073600 C2:uddddduduuuuduu M:6/8  K:D      H:ACFHLOQRSZ T:Buckle My Shoe,aka. JBa.20
ABC  1208 C1:260077600073600 C2:uddddduduuuuduu M:6/8  K:D      H:ACFHLOQRSZ T:Buckle My Shoe,aka. JBa.20
ABC  2899 C1:260077600073600 C2:uddddduduuuuduu M:6/8  K:D      H:ACFHLOQRSZ T:Buckle My Shoe,aka. JBa.20
ABC  469 C1:260077600073600 C2:uddddduduuuuduu M:6/8  K:D      H:ACFHLOQRSZ T:Buckle My Shoe,aka. JBa.20
ABC  1208 C1:260077600073600 C2:uddddduduuuuduu M:6/8  K:D      H:ACFHLOQRSZ T:Buckle My Shoe,aka. JBa.20
ABC  2899 C1:260077600073600 C2:uddddduduuuuduu M:6/8  K:D      H:ACFHLOQRSZ T:Buckle My Shoe,aka. JBa.20
ABC   21 C1:260077600073600 C2:uddddduduuuuduu M:6/8  K:D      H:ABHLOQRSZ T:Buckle My Shoe,aka. JBa.20
ABC   06 C1:261067600073600 C2:ududddduddduuud M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Buckle my Shoe,aka. TCo.06
ABC   06 C1:261067600073600 C2:ududddduddduuud M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Buckle my Shoe,aka. TCo.06
ABC  1211 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BLORZbs T:Buckley's Fancy #2
ABC  1211 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BLORZbs T:Buckley's Fancy #2
ABC   1 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC   1 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1117 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1117 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1117 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1117 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC   1 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC   3 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC   1 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC 495032 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C   K:G      H:BLRSZ T:BUCKLEY'S FANCY
ABC   1 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Buckley's Fancy
ABC   1 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:Buckley's Fancy
ABC  1264 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Fancy
ABC  1264 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Fancy
ABC  1264 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Fancy
ABC   1 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BCLORZ T:Buckley's fancy
ABC  1211 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BLORZbs T:Buckley's Fancy
ABC  1211 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BLORZbs T:Buckley's Fancy
ABC  1211 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BLORZbs T:Buckley's Fancy
ABC  1211 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BLORZbs T:Buckley's Fancy
ABC  1211 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BLORZbs T:Buckley's Fancy
ABC  1211 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BLORZbs T:Buckley's Fancy
ABC  487 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BLORZ T:Buckley's Fancy
ABC  487 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BLORZ T:Buckley's Fancy
ABC  487 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BLORZ T:Buckley's Fancy
ABC  487 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BFLRZbs T:Buckley's Fancy
ABC  487 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BFLRZbs T:Buckley's Fancy
ABC  487 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BFLRZbs T:Buckley's Fancy
ABC  487 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BFLRZbs T:Buckley's Fancy
ABC  487 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BFLRZbs T:Buckley's Fancy
ABC  487 C1:030264426111111 C2:uudududuuuuuuud M:C|  K:G      H:BFLRZbs T:Buckley's Fancy
ABC  1117 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC   1 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Buckley's Fancy
ABC   1 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Buckley's Fancy
ABC   94 C1:        C2:        M:2/2  K:Gmaj     H:DLQSZ T:Buckley's Fancy
ABC   3 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC   3 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC   3 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC   15 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC   3 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC  245 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC   1 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:   K:Gmaj     H:LR   T:Buckley's Fancy
ABC   2 C1:001111102644261 C2:uuuududududuudd M:   K:Gmaj     H:LR   T:Buckley's Fancy
ABC   3 C1:531176770265326 C2:duuuddddudduudu M:   K:Gmaj     H:LR   T:Buckley's Fancy
ABC   4 C1:026532635311767 C2:udduududuuudddd M:   K:Gmaj     H:LR   T:Buckley's Fancy
ABC   5 C1:110264426101111 C2:uuudududuuuuuuu M:   K:Gmaj     H:LR   T:Buckley's Fancy
ABC   6 C1:026532611111256 C2:udduuduuuuuuddd M:   K:Gmaj     H:LR   T:Buckley's Fancy
ABC   7 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:   K:Gmaj     H:LR   T:Buckley's Fancy
ABC   14 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:LR   T:Buckley's Fancy
ABC  2259 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC  2260 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  2261 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC 495032 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C   K:G      H:BLRSZ T:BUCKLEY'S FANCY
ABC 495032 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C   K:G      H:BLRSZ T:BUCKLEY'S FANCY
ABC  1117 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1577 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  4801 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1117 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1577 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  4801 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1211 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Fancy
ABC  487 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BCFLORWZ T:Buckley's fancy
ABC   3 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC   52 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  832 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:LO   T:Buckley's Fancy
ABC  487 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BLORZ T:Buckley's Fancy
ABC  487 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BLORZ T:Buckley's Fancy
ABC  2259 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC  2260 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  2261 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  2259 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC  2260 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  2261 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1873 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1874 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1875 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1876 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC  1877 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BCLORZ T:Buckley's fancy
ABC  1873 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1874 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1875 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1876 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC  1877 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BCLORZ T:Buckley's fancy
ABC  1873 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1874 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1875 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buckley's Fancy
ABC  1876 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:EIRS  T:Buckley's Fancy
ABC  1877 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BCLORZ T:Buckley's fancy
ABC  1264 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Fancy
ABC  1264 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Fancy
ABC  1137 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:"EIRS T:Buckley's Fancy (A60)
ABC  1137 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:"EIRS T:Buckley's Fancy (A60)
ABC  1137 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:C|  K:G      H:"EIRS T:Buckley's Fancy (A60)
ABC  1211 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Buckley's Fancy " (reel) 1211
ABC  1211 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Buckley's Fancy " (reel) 1211
ABC  1211 C1:026442611111115 C2:udududuuuuuuudd M:C|  K:G      H:BCILZ T:"Buckley's Fancy " (reel) 1211
ABC   1 C1:121741711212111 C2:udududddduduudu M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Buckley's Favorite Jig
ABC   1 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Favorite -- Reel
ABC   1 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Favorite -- Reel
ABC   1 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Favorite -- Reel
ABC   1 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Favorite -- Reel
ABC   1 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Favorite -- Reel
ABC   1 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Favorite -- Reel
ABC   1 C1:026442611111256 C2:udududuuuuuuddd M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:Buckley's Favorite -- Reel
ABC   1 C1:727664627276646 C2:dudddddududdddd M:4/4  K:Eb      H:CLQR  T:Buckley's Hornpipe
ABC   1 C1:727664627276646 C2:dudddddududdddd M:4/4  K:Eb      H:CLQR  T:Buckley's Hornpipe
ABC   1 C1:664627276646272 C2:ddddududddddudu M:2/4  K:Eb      H:"BCLRZ T:BUCKLEY'S -- HORNPIPE
ABC   1 C1:664627276646272 C2:ddddududddddudu M:2/4  K:Eb      H:"BCLRZ T:BUCKLEY'S -- HORNPIPE
ABC   1 C1:421142114667741 C2:ddddududddddudu M:2/4  K:Eb      H:LRSZ  T:Buckley's Hornpipe
ABC   1 C1:664627276646272 C2:ddddududddddudu M:2/4  K:Eb      H:"BCLRZ T:BUCKLEY'S -- HORNPIPE
ABC   1 C1:664627276646272 C2:ddddududddddudu M:2/4  K:Eb      H:"BCLRZ T:BUCKLEY'S -- HORNPIPE
ABC   1 C1:664627276646272 C2:ddddududddddudu M:2/4  K:Eb      H:"BCLRZ T:BUCKLEY'S -- HORNPIPE
ABC   1 C1:664627276646272 C2:ddddududddddudu M:2/4  K:Eb      H:"BCLRZ T:BUCKLEY'S -- HORNPIPE
ABC   1 C1:664627276646272 C2:ddddududddddudu M:2/4  K:Eb      H:"BCLRZ T:BUCKLEY'S -- HORNPIPE
ABC 185196 C1:616711116623000 C2:dudduuuudduuddu M:4/4  K:G      H:CQR  T:BUCKLEY THE FIDDLER* (reel)
ABC 185196 C1:616711116623000 C2:dudduuuudduuddu M:4/4  K:G      H:CQR  T:BUCKLEY THE FIDDLER* (reel)
ABC 185196 C1:616711116623000 C2:dudduuuudduuddu M:4/4  K:G      H:CQR  T:BUCKLEY THE FIDDLER* (reel)
ABC   1 C1:260106200657017 C2:uddudududududud M:2/4  K:A      H:LRZ  T:Buckley’s [1], or Green Corn Jig
ABC   1 C1:260106200657017 C2:uddudududududud M:2/4  K:A      H:LRZ  T:Buckley’s [1], or Green Corn Jig
ABC   1 C1:235536235520144 C2:uududduuduuduud M:3/4  K:A      H:LRZ  T:Buckley’s Danish Waltz
ABC   1 C1:001111102644261 C2:uuuududududuudd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Buckley’s Fancy
ABC   1 C1:566353225717532 C2:ddddddduuuuuddd M:2/4  K:A      H:CLRZ  T:Buckley’s Jig [2]
ABC   1 C1:121170017727166 C2:uuuududdududddu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Buck Moran's
ABC   1 C1:121170017727166 C2:uuuududdududddu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Buck Moran's
ABC   1 C1:121170017727166 C2:uuuududdududddu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Buck Moran's
ABC   1 C1:121170017727166 C2:uuuududdududddu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Buck Moran's
ABC   1 C1:121170017727166 C2:uuuududdududddu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Buck Moran's
ABC   5 C1:121170017727166 C2:uuuududdududddu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Buck Moran's
ABC   5 C1:121170017727166 C2:uuuududdududddu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Buck Moran's
ABC   5 C1:121170017727166 C2:uuuududdududddu M:4/4  K:A      H:LRSZ  T:Buck Moran's
ABC   1 C1:671211700177271 C2:dduuuududdududd M:   K:Amaj     H:LR   T:Buck Moran's
ABC   1 C1:026020602037502 C2:ududuuddududuuu M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Buck Mountain
ABC   1 C1:026020602037502 C2:ududuuddududuuu M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Buck Mountain
ABC   1 C1:026020602037502 C2:ududuuddududuuu M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Buck Mountain
ABC   1 C1:026020602037502 C2:ududuuddududuuu M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Buck Mountain
ABC   1 C1:026020602037502 C2:ududuuddududuuu M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Buck Mountain
ABC   1 C1:026020602037502 C2:ududuuddududuuu M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Buck Mountain
ABC   1 C1:560566032050202 C2:ddduddduuuudddd M:2/4  K:D      H:LSZ  T:Buck Mountain
ABC   5 C1:600005776000031 C2:duddduuuudddduu M:4/4  K:D      H:LR   T:Buck Mountain
ABC  249 C1:026020602037502 C2:ududuuddududuuu M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Buck Mountain
ABC  249 C1:026020602037502 C2:ududuuddududuuu M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Buck Mountain
ABC  257 C1:026020602037502 C2:ududuuddududuuu M:C|  K:D      H:"CRZ  T:Buck Mountain
ABC   17 C1:711177777111716 C2:duuuddddduuudud M:6/8  K:C      H:CILSZ T:Bucknell Morris Tunes 1 of 8
ABC   17 C1:711177777111716 C2:duuuddddduuudud M:6/8  K:C      H:CILSZ T:Bucknell Morris Tunes 1 of 8
ABC   17 C1:711177777111716 C2:duuuddddduuudud M:6/8  K:C      H:CILSZ T:Bucknell Morris Tunes 1 of 8
ABC   17 C1:711177777111716 C2:duuuddddduuudud M:6/8  K:C      H:CILZ  T:Bucknell Morris Tunes 1 of 8
ABC   17 C1:711177777111716 C2:duuuddddduuudud M:6/8  K:C      H:CILSZ T:Bucknell Morris Tunes 1 of 8
ABC   17 C1:711177777111716 C2:duuuddddduuudud M:6/8  K:C      H:CILSZ T:Bucknell Morris Tunes 1 of 8
ABC   17 C1:711177777111716 C2:duuuddddduuudud M:6/8  K:C      H:CILSZ T:Bucknell Morris Tunes 1 of 8
ABC   18 C1:716111044077167 C2:duduuududduddud M:6/8  K:G      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 2 of 8
ABC   18 C1:716111044077167 C2:duduuududduddud M:6/8  K:G      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 2 of 8
ABC   18 C1:716111044077167 C2:duduuududduddud M:6/8  K:G      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 2 of 8
ABC   18 C1:716111044077167 C2:duduuududduddud M:6/8  K:G      H:ILZ  T:Bucknell Morris Tunes 2 of 8
ABC   18 C1:716111044077167 C2:duduuududduddud M:6/8  K:G      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 2 of 8
ABC   18 C1:716111044077167 C2:duduuududduddud M:6/8  K:G      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 2 of 8
ABC   18 C1:716111044077167 C2:duduuududduddud M:6/8  K:G      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 2 of 8
ABC   19 C1:712111000111237 C2:duuuuduuuuudddu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 3 of 8
ABC   19 C1:712111000111237 C2:duuuuduuuuudddu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 3 of 8
ABC   19 C1:712111000111237 C2:duuuuduuuuudddu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 3 of 8
ABC   19 C1:712111000111237 C2:duuuuduuuuudddu M:6/8  K:F      H:ILZ  T:Bucknell Morris Tunes 3 of 8
ABC   19 C1:712111000111237 C2:duuuuduuuuudddu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 3 of 8
ABC   19 C1:712111000111237 C2:duuuuduuuuudddu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 3 of 8
ABC   19 C1:712111000111237 C2:duuuuduuuuudddu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 3 of 8
ABC   20 C1:500001776003771 C2:dudddudduuduuud M:6/8  K:G      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 4 of 8
ABC   20 C1:500001776003771 C2:dudddudduuduuud M:6/8  K:G      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 4 of 8
ABC   20 C1:500001776003771 C2:dudddudduuduuud M:6/8  K:G      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 4 of 8
ABC   20 C1:500001776003771 C2:dudddudduuduuud M:6/8  K:G      H:ILZ  T:Bucknell Morris Tunes 4 of 8
ABC   20 C1:500001776003771 C2:dudddudduuduuud M:6/8  K:G      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 4 of 8
ABC   20 C1:500001776003771 C2:dudddudduuduuud M:6/8  K:G      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 4 of 8
ABC   20 C1:500001776003771 C2:dudddudduuduuud M:6/8  K:G      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 4 of 8
ABC   21 C1:005001257776005 C2:duuuddddduududu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 5 of 8
ABC   21 C1:005001257776005 C2:duuuddddduududu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 5 of 8
ABC   21 C1:005001257776005 C2:duuuddddduududu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 5 of 8
ABC   21 C1:257776005001037 C2:uuddddduudududu M:6/8  K:F      H:ILZ  T:Bucknell Morris Tunes 5 of 8
ABC   21 C1:005001257776005 C2:duuuddddduududu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 5 of 8
ABC   21 C1:005001257776005 C2:duuuddddduududu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 5 of 8
ABC   21 C1:005001257776005 C2:duuuddddduududu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 5 of 8
ABC   22 C1:000500777243711 C2:udddududuuududu M:6/8  K:C      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 6 of 8
ABC   22 C1:000500777243711 C2:udddududuuududu M:6/8  K:C      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 6 of 8
ABC   22 C1:000500777243711 C2:udddududuuududu M:6/8  K:C      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 6 of 8
ABC   22 C1:777243711001300 C2:dddududuuududud M:6/8  K:C      H:ILZ  T:Bucknell Morris Tunes 6 of 8
ABC   22 C1:000500777243711 C2:udddududuuududu M:6/8  K:C      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 6 of 8
ABC   22 C1:000500777243711 C2:udddududuuududu M:6/8  K:C      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 6 of 8
ABC   22 C1:000500777243711 C2:udddududuuududu M:6/8  K:C      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 6 of 8
ABC   23 C1:170007400777172 C2:uddudddududdddu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 7 of 8
ABC   23 C1:170007400777172 C2:uddudddududdddu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 7 of 8
ABC   23 C1:170007400777172 C2:uddudddududdddu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 7 of 8
ABC   23 C1:170007400777172 C2:uddudddududdddu M:6/8  K:F      H:ILZ  T:Bucknell Morris Tunes 7 of 8
ABC   23 C1:170007400777172 C2:uddudddududdddu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 7 of 8
ABC   23 C1:170007400777172 C2:uddudddududdddu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 7 of 8
ABC   23 C1:170007400777172 C2:uddudddududdddu M:6/8  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 7 of 8
ABC   24 C1:616106040061020 C2:dudududuudddddu M:4/4  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 8 of 8
ABC   24 C1:616106040061020 C2:dudududuudddddu M:4/4  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 8 of 8
ABC   24 C1:616106040061020 C2:dudududuudddddu M:4/4  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 8 of 8
ABC   24 C1:616106040061020 C2:dudududuudddddu M:4/4  K:F      H:ILZ  T:Bucknell Morris Tunes 8 of 8
ABC   24 C1:616106040061020 C2:dudududuudddddu M:4/4  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 8 of 8
ABC   24 C1:616106040061020 C2:dudududuudddddu M:4/4  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 8 of 8
ABC   24 C1:616106040061020 C2:dudududuudddddu M:4/4  K:F      H:ILSZ  T:Bucknell Morris Tunes 8 of 8
ABC   1 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Buck of the Cabrach [1], The
ABC   1 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Buck of the Cabrach [1], The
ABC   87 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCLR  T:Buck of the Cabrach, The
ABC   87 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCLR  T:Buck of the Cabrach, The
ABC   87 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCLR  T:Buck of the Cabrach, The
ABC   87 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCLR  T:Buck of the Cabrach, The
ABC   87 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCLR  T:Buck of the Cabrach, The
ABC   20 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCDLQRSZ T:Buck of the Cabrach, The
ABC   20 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCDLQRSZ T:Buck of the Cabrach, The
ABC   20 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCDLQRSZ T:Buck of the Cabrach, The
ABC   20 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCDLQRSZ T:Buck of the Cabrach, The
ABC   20 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCDLQRSZ T:Buck of the Cabrach, The
ABC   20 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCDLQRSZ T:Buck of the Cabrach, The
ABC   20 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCDLQRSZ T:Buck of the Cabrach, The
ABC   20 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCDLQRSZ T:Buck of the Cabrach, The
ABC   20 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCDLQRSZ T:Buck of the Cabrach, The
ABC   20 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCDLQRSZ T:Buck of the Cabrach, The
ABC   20 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCDLQRSZ T:Buck of the Cabrach, The
ABC   87 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCLR  T:Buck of the Cabrach, The
ABC   87 C1:646361664327013 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCLR  T:Buck of the Cabrach, The
ABC  1209 C1:646361664327012 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCFLOVZ T:the Buck of the Cabrach
ABC  1209 C1:646361664327012 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCFLOVZ T:the Buck of the Cabrach
ABC  101 C1:646361664327012 C2:dudududduuuddud M:C|  K:D      H:BCLOVZ T:the Buck of the Cabrach
ABC   1 C1:664636166432701 C2:ddudududduuuddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Buck of the Carrach
ABC   1 C1:664636166432701 C2:ddudududduuuddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Buck of the Carrach
ABC   1 C1:774077774077777 C2:ddudddduddddudd M:12/8 K:A      H:"CLZ  T:The Buck o' The Cabrach [2]
ABC   1 C1:774077774077777 C2:ddudddduddddudd M:12/8 K:A      H:"CLZ  T:The Buck o' the Cabrach [2]
ABC  374 C1:774077774077777 C2:ddudddduddddudd M:12/8 K:A      H:BCLZ  T:Buck o' The Cabrach, The
ABC  374 C1:774077774077777 C2:ddudddduddddudd M:12/8 K:A      H:BCLZ  T:Buck o' The Cabrach, The
ABC  374 C1:774077774077777 C2:ddudddduddddudd M:12/8 K:A      H:BCLZ  T:Buck o' The Cabrach, The
ABC  374 C1:774077774077777 C2:ddudddduddddudd M:12/8 K:A      H:BCLZ  T:Buck o' The Cabrach, The
ABC   1 C1:026442600311200 C2:udududuuuududud M:2/4  K:D      H:LR   T:Buck Reel
ABC   1 C1:026442600311200 C2:udududuuuududud M:2/4  K:D      H:L   T:Buck Reel
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Buck Rogers CLARINET (0:45)
ABC  173 C1:077773027027116 C2:dddduududuuddud M:6/8  K:F      H:BLQZ  T:Bucks Contention. JJo4.173
ABC  173 C1:077773027027116 C2:dddduududuuddud M:6/8  K:F      H:BLQZ  T:Bucks Contention. JJo4.173
ABC   1 C1:077773027027116 C2:dddduududuuddud M:6/8  K:F      H:LS   T:Buck's Contention (The)
ABC   40 C1:260561524441020 C2:dduuduuuddudduu M:2/4  K:Eb      H:CLRZ  T:Buckshot Lake Breakdown
ABC   40 C1:260561524441020 C2:dduuduuuddudduu M:2/4  K:Eb      H:CLRZ  T:Buckshot Lake Breakdown
ABC   1 C1:320702076554001 C2:duduudduduudddu M:2/4  K:Bb      H:L   T:The Buckskin Bag of Gold
ABC   1 C1:320702076554001 C2:duduudduduudddu M:2/4  K:Bb      H:L   T:The Buckskin Bag of Gold
ABC   1 C1:320702076554001 C2:duduudduduudddu M:2/4  K:Bb      H:L   T:The Buckskin Bag of Gold
ABC 533012 C1:027771673027772 C2:udddudduudddudd M:9/8  K:G      H:BCLR  T:BUCKSKIN BREECHES, The
ABC   1 C1:027771673027772 C2:udddudduudddudd M:9/8  K:G      H:LRSZ  T:Buckskin Breeches
ABC   73 C1:027771673027772 C2:udddudduudddudd M:9/8  K:G      H:BRZ  T:Buckskin Breeches
ABC   73 C1:027771673027772 C2:udddudduudddudd M:9/8  K:G      H:BRZ  T:Buckskin Breeches
ABC  535 C1:027771673027772 C2:udddudduudddudd M:9/8  K:G      H:LRS  T:Buckskin Breeches
ABC 533012 C1:027771673027772 C2:udddudduudddudd M:9/8  K:G      H:BCLR  T:BUCKSKIN BREECHES, The
ABC 533012 C1:027771673027772 C2:udddudduudddudd M:9/8  K:G      H:BCLR  T:BUCKSKIN BREECHES, The
ABC  112 C1:477771661111167 C2:uddddudduuuuudd M:9/8  K:C      H:BFLZ  T:the Bucks Motto
ABC  112 C1:477771661111167 C2:uddddudduuuuudd M:9/8  K:C      H:BFLZ  T:The Bucks Motto
ABC  112 C1:477771661111167 C2:uddddudduuuuudd M:9/8  K:C      H:BFLZ  T:The Bucks Motto
ABC  112 C1:477771661111167 C2:uddddudduuuuudd M:9/8  K:C      H:BFLZ  T:The Bucks Motto
ABC  112 C1:477771661111167 C2:uddddudduuuuudd M:9/8  K:C      H:BFLZ  T:The Bucks Motto
ABC  112 C1:477771661111167 C2:uddddudduuuuudd M:9/8  K:C      H:BFLZ  T:The Bucks Motto
ABC  112 C1:477771661111167 C2:uddddudduuuuudd M:9/8  K:C      H:BFLZ  T:The Bucks Motto
ABC   1 C1:002617673261116 C2:ududdduuduuuddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Bucks o' Dromore
ABC   1 C1:002617673261116 C2:ududdduuduuuddu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Bucks o' Dromore
ABC  3008 C1:026176730261116 C2:ududdduuduuuddu M:C   K:D      H:BLQRZ T:BUCKS O' DROMORE
ABC  3008 C1:026176730261116 C2:ududdduuduuuddu M:C   K:D      H:BLQRZ T:BUCKS O' DROMORE
ABC   1 C1:026111670261761 C2:uduuuddududdudu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Bucks o' Dromore
ABC   1 C1:026111670261761 C2:uduuuddududdudu M:C   K:D      H:LRSZ  T:Bucks o' Dromore
ABC  3008 C1:026176730261116 C2:ududdduuduuuddu M:C   K:D      H:BLQRZ T:BUCKS O' DROMORE
ABC  3008 C1:026176730261116 C2:ududdduuduuuddu M:C   K:D      H:BLQRZ T:BUCKS O' DROMORE
ABC  3008 C1:026176730261116 C2:ududdduuduuuddu M:C   K:D      H:BLQRZ T:BUCKS O' DROMORE
ABC  3008 C1:026176730261116 C2:ududdduuduuuddu M:C   K:D      H:BLQRZ T:BUCKS O' DROMORE
ABC  3008 C1:026176730261116 C2:ududdduuduuuddu M:C   K:D      H:BLQRZ T:BUCKS O' DROMORE
ABC  3008 C1:026176730261116 C2:ududdduuduuuddu M:C   K:D      H:BLQRZ T:BUCKS O' DROMORE
ABC  3008 C1:026176730261116 C2:ududdduuduuuddu M:C   K:D      H:BLQRZ T:BUCKS O' DROMORE
ABC  3008 C1:026176730261116 C2:ududdduuduuuddu M:C   K:D      H:BLQRZ T:BUCKS O' DROMORE
ABC  3008 C1:026176730261116 C2:ududdduuduuuddu M:C   K:D      H:BLQRZ T:BUCKS O' DROMORE
ABC  3008 C1:026176730261116 C2:ududdduuduuuddu M:C   K:D      H:BLQRZ T:BUCKS O' DROMORE
ABC   1 C1:600772267016602 C2:ddduuddudduudud M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Bucks of Ahasnagh, The
ABC   1 C1:600772267016602 C2:ddduuddudduudud M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Bucks of Ahasnagh, The
ABC   6 C1:062140030620001 C2:duududuuuuududu M:4/4  K:Ador     H:"CLQR T:bucks of aranmore
ABC   1 C1:067744534067754 C2:duddududududdud M:4/4  K:D      H:LQR  T:Bucks of Cranmore
ABC   1 C1:067744534067754 C2:duddududududdud M:4/4  K:D      H:LQR  T:Bucks of Cranmore
ABC   1 C1:670677445340677 C2:ddduddududududd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Bucks of Cranmore
ABC   1 C1:670677445340677 C2:ddduddududududd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Bucks of Cranmore
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC   25 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuduu M:C|  K:D      H:"BDLORSZ T:The bucks of Cranmore
ABC   25 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuduu M:C|  K:D      H:"BDLORSZ T:The bucks of Cranmore
ABC   25 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuduu M:C|  K:D      H:"BDLORSZ T:The bucks of Cranmore
ABC   25 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuduu M:C|  K:D      H:"BDLORSZ T:The bucks of Cranmore
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:BUCKS OF CRANMORE
ABC   25 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuduu M:C|  K:D      H:"BDLORSZ T:The bucks of Cranmore
ABC 184053 C1:220660221115661 C2:uudduuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CLQRS T:BUCKS OF DUBLIN, The
ABC   1 C1:220660221115661 C2:uudduuuuuddduuu M:12/8 K:G      H:LQRSZ T:Bucks of Dublin
ABC   1 C1:220660221115661 C2:uudduuuuuddduuu M:12/8 K:G      H:LRSZ  T:Bucks of Dublin
ABC 184053 C1:220660221115661 C2:uudduuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CLQRS T:BUCKS OF DUBLIN, The
ABC 184053 C1:220660221115661 C2:uudduuuuuddduuu M:6/8  K:G      H:CLQRS T:BUCKS OF DUBLIN, The
ABC  265 C1:220660221115661 C2:uudduuuuuddduuu M:12/8 K:G      H:LQRSZ T:Bucks of Dublin
ABC  630 C1:220660221115661 C2:uudduuuuuddduuu M:12/8 K:G      H:LQRSZ T:Bucks of Dublin
ABC  730 C1:220660221115661 C2:uudduuuuuddduuu M:12/8 K:G      H:LQRSZ T:Bucks of Dublin
ABC  845 C1:220660221115661 C2:uudduuuuuddduuu M:12/8 K:G      H:LQRSZ T:Bucks of Dublin
ABC   1 C1:003262111003267 C2:uuduuuduuddudud M:9/8  K:A      H:LSZ  T:Bucks of Kilkenny, The
ABC  1199 C1:632206200367176 C2:duudduuddudduud M:C|  K:D      H:BLORZbs T:the Bucks of Oranmore #2
ABC  1199 C1:632206200367176 C2:duudduuddudduud M:C|  K:D      H:BLORZbs T:the Bucks of Oranmore #2
ABC  476 C1:632206200367176 C2:duudduuddudduud M:C|  K:D      H:BFLRZbs T:the Bucks of Oranmore #2
ABC  476 C1:632206200367176 C2:duudduuddudduud M:C|  K:D      H:BFLRZbs T:the Bucks of Oranmore #2
ABC   1 C1:670637036706214 C2:dddududdduududd M:4/4  K:D      H:LQR  T:The Bucks of Oranmore
ABC   1 C1:670637036706214 C2:dddududdduududd M:4/4  K:D      H:LQR  T:The Bucks of Oranmore
ABC   44 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:4/4  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC   44 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:4/4  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC   1 C1:060005670621767 C2:duddduudddduduu M:4/4  K:D      H:OR   T:Bucks of Oranmore
ABC   1 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   1 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   1 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:4/4  K:D      H:DLRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   1 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:"DRZ  T:The Bucks of Oranmore
ABC   1 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:"DRZ  T:The Bucks of Oranmore
ABC   21 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:C   K:D      H:L   T:Bucks of Oranmore
ABC   1 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuddu M:C|  K:A      H:RZ   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  124 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  124 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC   64 C1:062140030062001 C2:duududuuuuududu M:4/4  K:AMix     H:L   T:The Bucks of Oranmore
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  007 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  007 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  007 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  007 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  007 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC   14 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:4/4  K:G      H:CDR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   1 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:4/4  K:D      H:LQR  T:The Bucks of Oranmore
ABC   1 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:4/4  K:D      H:LQR  T:The Bucks of Oranmore
ABC  1252 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Bucks of Oranmore
ABC  1252 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Bucks of Oranmore
ABC   65 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   65 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  1252 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Bucks of Oranmore
ABC  1252 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Bucks of Oranmore
ABC   1 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:Bm      H:BCLORZ T:The bucks of Oranmore
ABC  1199 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLORZ T:the Bucks of Oranmore
ABC  1199 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLORZ T:the Bucks of Oranmore
ABC   1 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"L   T:Bucks of Oranmore
ABC  476 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLORZ T:The Bucks Of Oranmore
ABC  476 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLORZ T:The Bucks Of Oranmore
ABC  2023 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:"CLOQR T:Bucks of Oranmore, The
ABC   1 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:"LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  281 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:Dmix     H:"ER  T:The Bucks of Oranmore
ABC  281 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:Dmix     H:"ER  T:The Bucks of Oranmore
ABC 495033 C1:062003670621403 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:BLRSZ T:BUCKS OF ORANMORE, The
ABC   23 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:"BLRZ T:the Bucks of Oranmore
ABC   23 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:"BLRZ T:the Bucks of Oranmore
ABC   23 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:"BLRZ T:the Bucks of Oranmore
ABC   23 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:"BLRZ T:the Bucks of Oranmore
ABC   23 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:"BLRZ T:the Bucks of Oranmore
ABC  476 C1:632206200367176 C2:duudduuddudduud M:C|  K:D      H:BFLRZbs T:the Bucks of Oranmore
ABC  476 C1:632206200367176 C2:duudduuddudduud M:C|  K:D      H:BFLRZbs T:the Bucks of Oranmore
ABC  1199 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLORZbs T:the Bucks of Oranmore
ABC  1199 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLORZbs T:the Bucks of Oranmore
ABC  476 C1:632206200367176 C2:duudduuddudduud M:C|  K:D      H:BFLRZbs T:the Bucks of Oranmore
ABC  476 C1:632206200367176 C2:duudduuddudduud M:C|  K:D      H:BFLRZbs T:the Bucks of Oranmore
ABC  1199 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLORZbs T:the Bucks of Oranmore
ABC  1199 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLORZbs T:the Bucks of Oranmore
ABC   25 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuduu M:C|  K:D      H:"BDLORSZ T:The bucks of Oranmore
ABC   25 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuduu M:C|  K:D      H:"BDLORSZ T:The bucks of Oranmore
ABC   25 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuduu M:C|  K:D      H:"BDLORSZ T:The bucks of Oranmore
ABC   25 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuduu M:C|  K:D      H:"BDLORSZ T:The bucks of Oranmore
ABC   1 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:Dmaj     H:LRw  T:Bucks Of Oranmore, The
ABC   1 C1:062003670621400 C2:duuddduudududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LRS  T:The Bucks Of Oranmore
ABC   1 C1:062003670621400 C2:duuddduudududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LRS  T:The Bucks Of Oranmore
ABC   4 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:C   K:Amix     H:CLRZ  T:The Bucks of Oranmore
ABC   4 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:C   K:Amix     H:CLRZ  T:The Bucks of Oranmore
ABC   14 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:4/4  K:G      H:CDR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   14 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:4/4  K:G      H:CDR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   14 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:4/4  K:G      H:CDR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   70 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:4/4  K:G      H:CDR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   6 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC   1 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   1 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:"LORS T:Bucks of Oranmore
ABC   1 C1:062120670017677 C2:duuuddudddduuuu M:C|  K:D      H:HLRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   35 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  007 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  007 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  007 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  007 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  007 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC   44 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:4/4  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:4221400     C2:duuud      M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   29 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   29 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   15 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   15 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   29 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   29 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   29 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   29 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  325 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   65 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   65 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   65 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   65 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   65 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   65 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   65 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:4221400     C2:duuud      M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  124 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  120 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  122 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  122 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:4221400     C2:duuud      M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  281 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:Dmix     H:"ER  T:The Bucks of Oranmore
ABC  823 C1:062120670017677 C2:duuuddudddduuuu M:C|  K:D      H:HLRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  823 C1:062120670017677 C2:duuuddudddduuuu M:C|  K:D      H:HLRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  140 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  140 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DHRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  161 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore
ABC  161 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LR   T:Bucks of Oranmore
ABC   13 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:"BLRZ T:the Bucks of Oranmore
ABC   13 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:"BLRZ T:the Bucks of Oranmore
ABC   13 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:"BLRZ T:the Bucks of Oranmore
ABC   13 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:"BLRZ T:the Bucks of Oranmore
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   85 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   15 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:LR   T:Bucks of Oranmore, The
ABC   15 C1:006203670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:"BLRZ T:the Bucks of Oranmore
ABC   64 C1:062140030062001 C2:duududuuuuududu M:4/4  K:AMix     H:L   T:The Bucks of Oranmore
ABC  320 C1:062140030062001 C2:duududuuuuududu M:4/4  K:AMix     H:L   T:The Bucks of Oranmore
ABC  125 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:C   K:D      H:LZ   T:Bucks of Oranmore
ABC   67 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:DLR  T:The Bucks of Oranmore
ABC   67 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:DLR  T:The Bucks of Oranmore
ABC   27 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:C   K:D      H:LZ   T:Bucks of Oranmore
ABC   27 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:C   K:D      H:LZ   T:Bucks of Oranmore
ABC   1 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   2 C1:062003670621400 C2:duuddduudududuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   3 C1:062003607621652 C2:duuddduudduudud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   4 C1:062003607621653 C2:duuddduudduuduu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   5 C1:062134044000631 C2:duuudduduuuuduu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   6 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   7 C1:266200367422140 C2:udduuddduuududu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   8 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   9 C1:062006201762140 C2:duduudduududduu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   10 C1:000000006213005 C2:duududduuuuuudd M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   11 C1:000000006213005 C2:duududduuuuuudd M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   12 C1:062140470620422 C2:duududduduuuuud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   13 C1:062003674221400 C2:duuddduuududuuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   14 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:   K:Dmaj     H:"LR  T:The Bucks Of Oranmore
ABC   15 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:   K:Emaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   16 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   17 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   18 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   19 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   20 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuudd M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   1 C1:062003670621400 C2:duuddduudududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LRS  T:The Bucks Of Oranmore
ABC   1 C1:062003607621652 C2:duuddduudduudud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Bucks Of Oranmore, The
ABC   1 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORS  T:Bucks of Oranmore
ABC   1 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   2 C1:062003670621400 C2:duuddduudududuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   3 C1:062003607621652 C2:duuddduudduudud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   4 C1:062003607621653 C2:duuddduudduuduu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   5 C1:062134044000631 C2:duuudduduuuuduu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   6 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   7 C1:266200367422140 C2:udduuddduuududu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   8 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   9 C1:062006201762140 C2:duduudduududduu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   10 C1:000000006213005 C2:duududduuuuuudd M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   11 C1:000000006213005 C2:duududduuuuuudd M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   12 C1:062140470620422 C2:duududduduuuuud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   13 C1:062003674221400 C2:duuddduuududuuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   14 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:   K:Dmaj     H:"LR  T:The Bucks Of Oranmore
ABC   15 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:   K:Emaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   16 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   17 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   18 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   19 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   20 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuudd M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bucks Of Oranmore
ABC   1 C1:062003670621400 C2:duuddduudududuu M:4/4  K:Dmaj     H:LRS  T:The Bucks Of Oranmore
ABC   1 C1:062003607621652 C2:duuddduudduudud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Bucks Of Oranmore, The
ABC   1 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:LORS  T:Bucks of Oranmore
ABC   90 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuddu M:C|  K:A      H:DRSZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  2262 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:C   K:D      H:L   T:Bucks of Oranmore
ABC  2263 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuddu M:C|  K:A      H:LQRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  2264 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:C   K:D      H:LZ   T:Bucks of Oranmore
ABC  2265 C1:060005670621767 C2:duddduudddduduu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Bucks of Oranmore
ABC  2266 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  2267 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  2268 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DLRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC 495033 C1:062003670621403 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:BLRSZ T:BUCKS OF ORANMORE, The
ABC 495033 C1:062003670621403 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:BLRSZ T:BUCKS OF ORANMORE, The
ABC  149 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:"LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  9632 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuddu M:C|  K:A      H:RZ   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  9889 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  9632 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuddu M:C|  K:A      H:RZ   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  9889 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4057 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  4167 C1:427744534427754 C2:duddududududdud M:C|  K:D      H:BLZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  1199 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Bucks of Oranmore
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  476 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BCFLORWZ T:The bucks of Oranmore
ABC   21 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  2023 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:"CLOQRZ T:Bucks of Oranmore, The
ABC  833 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DOR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC   25 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuduu M:C|  K:D      H:"BDLORSZ T:The bucks of Oranmore
ABC  476 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLORZ T:The Bucks Of Oranmore
ABC  476 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLORZ T:The Bucks Of Oranmore
ABC  2262 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:C   K:D      H:L   T:Bucks of Oranmore
ABC  2263 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuddu M:C|  K:A      H:LQRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  2264 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:C   K:D      H:LZ   T:Bucks of Oranmore
ABC  2265 C1:060005670621767 C2:duddduudddduduu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Bucks of Oranmore
ABC  2266 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  2267 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  2268 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  2262 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:C   K:D      H:L   T:Bucks of Oranmore
ABC  2263 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuddu M:C|  K:A      H:LQRZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  2264 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:C   K:D      H:LZ   T:Bucks of Oranmore
ABC  2265 C1:060005670621767 C2:duddduudddduduu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Bucks of Oranmore
ABC  2266 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  2267 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  2268 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:G      H:EIR  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  1210 C1:060005670621767 C2:duddduudddduduu M:4/4  K:D      H:FORZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  1210 C1:060005670621767 C2:duddduudddduduu M:4/4  K:D      H:FORZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  1879 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  1880 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  1881 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:"LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  1882 C1:060005670621767 C2:duddduudddduduu M:4/4  K:D      H:OR   T:Bucks of Oranmore
ABC 12967 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:Bm      H:BCLORZ T:The bucks of Oranmore
ABC  1878 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuddu M:C|  K:A      H:RZ   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  1878 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuddu M:C|  K:A      H:RZ   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  1879 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  1880 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  1881 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:"LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  1882 C1:060005670621767 C2:duddduudddduduu M:4/4  K:D      H:OR   T:Bucks of Oranmore
ABC 12967 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:Bm      H:BCLORZ T:The bucks of Oranmore
ABC  1878 C1:176200367176214 C2:udduuddudduuddu M:C|  K:A      H:RZ   T:Bucks of Oranmore, The
ABC  1879 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  1880 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  1881 C1:062140003062000 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:D      H:"LORSZ T:Bucks of Oranmore
ABC  1882 C1:060005670621767 C2:duddduudddduduu M:4/4  K:D      H:OR   T:Bucks of Oranmore
ABC 12967 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:Bm      H:BCLORZ T:The bucks of Oranmore
ABC  295 C1:060005670621767 C2:duddduudddduduu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Bucks of Oranmore
ABC  2439 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:Bm      H:BCLORZ T:The bucks of Oranmore
ABC  712 C1:062065670621767 C2:dududdduuddddud M:4/4  K:D      H:ORZ  T:Bucks of Oranmore
ABC  1252 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Bucks of Oranmore
ABC  1252 C1:062003671762140 C2:duuddudduududuu M:C|  K:D      H:BLRZ  T:The Bucks of Oranmore
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  148 C1:422140030620012 C2:duuududuuuuuddu M:C|  K:D      H:DRZ  T:Bucks of Oranmore, The
ABC  227 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:Dmaj     H:LQR  T:Bucks Of Oranmore (Dmaj)
ABC  227 C1:062140034264036 C2:duudududuudddud M:4/4  K:clef=none  H:ILR  T:Bucks Of Oranmore (Dmaj)
ABC  227 C1:062140030620012 C2:duududuuuuuddud M:4/4  K:Dmaj     H:LQR  T:Bucks Of Oranmore (Dmaj) %15
ABC   1 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:"CDLOQRSZ T:Bucks of Oranmore (D major) / Boic rin Mhir / Og-Fir Uaran-Mor
ABC   28 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:C|  K:D      H:"DQRZ T:Bucks of Oranmore (Molloy), The
ABC 531008 C1:063703670621416 C2:dududdduudududu M:4/4  K:D      H:BCLR  T:BUCKS OF ORANMORE (reel), The
ABC 252006 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:C   K:D      H:BCLQR T:Bucks of ORANMORE (reel), The
ABC 252006 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:C   K:D      H:BCLQR T:Bucks of ORANMORE (reel), The
ABC 22016 C1:053003670531400 C2:ududdudududuuuu M:C   K:D      H:BCLQR T:BUCKS OF ORANMORE (reel), The
ABC 252006 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:C   K:D      H:BCLQR T:Bucks of ORANMORE (reel), The
ABC 252006 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:C   K:D      H:BCLQR T:Bucks of ORANMORE (reel), The
ABC 531008 C1:063703670621416 C2:dududdduudududu M:4/4  K:D      H:BCLR  T:BUCKS OF ORANMORE (reel), The
ABC 531008 C1:063703670621416 C2:dududdduudududu M:4/4  K:D      H:BCLR  T:BUCKS OF ORANMORE (reel), The
ABC 22016 C1:053003670531400 C2:ududdudududuuuu M:C   K:D      H:BCLQR T:BUCKS OF ORANMORE (reel), The
ABC 22016 C1:053003670531400 C2:ududdudududuuuu M:C   K:D      H:BCLQR T:BUCKS OF ORANMORE (reel), The
ABC 182248 C1:426442644265407 C2:dududududududdu M:C   K:D      H:CLQR  T:BUCKS OF ORANMORE (reel), The
ABC 182248 C1:426442644265407 C2:dududududududdu M:C   K:D      H:CLQR  T:BUCKS OF ORANMORE (reel), The
ABC   1 C1:062003670621400 C2:duuddduududuuuu M:4/4  K:D      H:R   T:Bucks Of Oranmore (The)
ABC  016 C1:266007772012170 C2:uddddduuuuduuud M:6/8  K:D      H:DLQR  T:Bucks of Tipperary
ABC  016 C1:266007772012170 C2:uddddduuuuduuud M:6/8  K:D      H:DLQR  T:Bucks of Tipperary
ABC  016 C1:266007772012170 C2:uddddduuuuduuud M:6/8  K:D      H:DLQR  T:Bucks of Tipperary
ABC  016 C1:266007772012170 C2:uddddduuuuduuud M:6/8  K:D      H:DLQR  T:Bucks of Tipperary
ABC 48104 C1:266007772012170 C2:uddddduuuuduuud M:6/8  K:D      H:BCDLRY T:BUCKS OF TIPPERARY, The
ABC   1 C1:266007772012170 C2:uddddduuuuduuud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Bucks of Tipperary
ABC 48104 C1:266007772012170 C2:uddddduuuuduuud M:6/8  K:D      H:BCDLRY T:BUCKS OF TIPPERARY, The
ABC 48104 C1:266007772012170 C2:uddddduuuuduuud M:6/8  K:D      H:BCDLRY T:BUCKS OF TIPPERARY, The
ABC  016 C1:266007772012170 C2:uddddduuuuduuud M:6/8  K:D      H:DLQR  T:Bucks of Tipperary
ABC  016 C1:266007772012170 C2:uddddduuuuduuud M:6/8  K:D      H:DLQR  T:Bucks of Tipperary
ABC   1 C1:266007772012170 C2:uddddduuuuduuud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Bucks of Tipperary
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:A      H:BLQRZ T:Bucks of Westmeath [1], The
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Bucks of Westmeath [1], The
ABC  979 C1:700626601101100 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:BLORZbs T:the Bucks of Westmeath #2
ABC  383 C1:700626601101100 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:BFLRZbs T:the Bucks of Westmeath #2
ABC  383 C1:700626601101100 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:BFLRZbs T:the Bucks of Westmeath #2
ABC 26004 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCQR  T:BUCKS OF WESTMEATH, The
ABC  1010 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:The Bucks of Westmeath
ABC  1010 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:The Bucks of Westmeath
ABC  1010 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:The Bucks of Westmeath
ABC  1010 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:The Bucks of Westmeath
ABC 493053 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLRSZ T:BUCKS OF WESTMEATH, The
ABC   1 C1:070000060206060 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Bucks of Westmeath
ABC   1 C1:070000060206060 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Bucks of Westmeath
ABC   1 C1:070000060206060 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Bucks of Westmeath
ABC 331010 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:D      H:CLRY  T:BUCKS OF WESTMEATH, The
ABC   1 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCLORZ T:The bucks of Westmeath
ABC  979 C1:700626601101100 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:BLORZbs T:the Bucks of Westmeath
ABC  383 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLORZ T:The Bucks Of Westmeath
ABC  383 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLORZ T:The Bucks Of Westmeath
ABC  979 C1:700626601101100 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:BLORZbs T:the Bucks of Westmeath
ABC  383 C1:700626601101100 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:BFLRZbs T:the Bucks of Westmeath
ABC  383 C1:700626601101100 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:BFLRZbs T:the Bucks of Westmeath
ABC  383 C1:700626601101100 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:BFLRZbs T:the Bucks of Westmeath
ABC  383 C1:700626601101100 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:BFLRZbs T:the Bucks of Westmeath
ABC   1 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Bucks of Westmeath, The
ABC   1 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Bucks of Westmeath
ABC 26004 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCQR  T:BUCKS OF WESTMEATH, The
ABC 26004 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCQR  T:BUCKS OF WESTMEATH, The
ABC 26004 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCR  T:BUCKS OF WESTMEATH, The
ABC 26004 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCR  T:BUCKS OF WESTMEATH, The
ABC 331010 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:D      H:CLRY  T:BUCKS OF WESTMEATH, The
ABC 331010 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:D      H:CLRY  T:BUCKS OF WESTMEATH, The
ABC   21 C1:700626601101106 C2:ddudduuuudududu M:6/8  K:G      H:CLQ  T:The Bucks of Westmeath
ABC   1 C1:700626601101100 C2:ddudduuuudududu M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bucks Of Westmeath
ABC   2 C1:223562006267011 C2:uuuddududduuudd M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bucks Of Westmeath
ABC   3 C1:700626622356200 C2:ddudduuuddududd M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bucks Of Westmeath
ABC 493053 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLRSZ T:BUCKS OF WESTMEATH, The
ABC 493053 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLRSZ T:BUCKS OF WESTMEATH, The
ABC  979 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:The Bucks of Westmeath
ABC  383 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:The bucks of Westmeath
ABC  383 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLORZ T:The Bucks Of Westmeath
ABC  383 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLORZ T:The Bucks Of Westmeath
ABC 12968 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCLORZ T:The bucks of Westmeath
ABC 12968 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCLORZ T:The bucks of Westmeath
ABC 12968 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCLORZ T:The bucks of Westmeath
ABC  2441 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BCLORZ T:The bucks of Westmeath
ABC  1010 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:The Bucks of Westmeath
ABC  1010 C1:006266011011006 C2:dudduuuudududuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:The Bucks of Westmeath
ABC   55 C1:002755670007002 C2:ududdddududdddu M:2/4  K:F      H:BLOQZ T:Bucks Phaeton or... THO3.055, The
ABC   55 C1:002755670007002 C2:ududdddududdddu M:2/4  K:F      H:BLOQZ T:Bucks Phaeton or... THO3.055, The
ABC   1 C1:002755670007002 C2:ududdddududdddu M:2/4  K:F      H:BLZ  T:Bucks Phaeton, The, or A Trip to Windsor
ABC   1 C1:002755670007002 C2:ududdddududdddu M:2/4  K:F      H:BLZ  T:Bucks Phaeton, The, or A Trip to Windsor
ABC   1 C1:002755670007002 C2:ududdddududdddu M:2/4  K:F      H:BLZ  T:Bucks Phaeton, The, or A Trip to Windsor
ABC   1 C1:002755670007002 C2:ududdddududdddu M:2/4  K:F      H:BLZ  T:Bucks Phaeton, The, or A Trip to Windsor
ABC   1 C1:002755670007002 C2:ududdddududdddu M:2/4  K:F      H:BLZ  T:Bucks Phaeton, The, or A Trip to Windsor
ABC   55 C1:002755670007002 C2:ududdddududdddu M:2/4  K:F      H:BLZ  T:Bucks Phaeton, The, or A Trip to Windsor
ABC   55 C1:002755670007002 C2:ududdddududdddu M:2/4  K:F      H:BLZ  T:Bucks Phaeton, The, or A Trip to Windsor
ABC   1 C1:656160162232646 C2:dddududuuuududu M:C|  K:D      H:LS   T:Buckton Rake
ABC  580 C1:774045034042020 C2:ddudududuuddudd M:12/8 K:D      H:LQRSZ T:B\'ucla Gl\'uine an H\'ileant\'ora
ABC  250 C1:774045034042020 C2:ddudududuuddudd M:12/8 K:D      H:LQRSZ T:B\'ucla Gl\'uine an H\'ileant\'ora
ABC  565 C1:064427027644532 C2:dudududdududuuu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:B\'ucla Gl\'uine an H\'ileant\'ora
ABC   87 C1:000000070104010 C2:dududududduduud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Buda haozi lengle tai
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Budapest Birl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Budapest Birl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Budapest Birl
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BCR  T:Budapest Birl
ABC   46 C1:053677276001773 C2:duddduddduudduu M:C|  K:D      H:BCDHOQRSZ T:Budd's Reel
ABC   46 C1:053677276001773 C2:duddduddduudduu M:C|  K:D      H:BCDHOQRSZ T:Budd's Reel
ABC   46 C1:053677276001773 C2:duddduddduudduu M:C|  K:D      H:BCDHOQRSZ T:Budd's Reel
ABC   46 C1:053677276001773 C2:duddduddduudduu M:C|  K:D      H:BCDHOQRSZ T:Budd's Reel
ABC  612 C1:601111676022602 C2:duuuuddduududdu M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:bu d duine uasal noa m padraic
ABC  612 C1:601111676022602 C2:duuuuddduududdu M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:bu d duine uasal noa m padraic
ABC  612 C1:601111676022602 C2:duuuuddduududdu M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:bu d duine uasal noa m padraic
ABC  613 C1:601111676022602 C2:duuuuddduududdu M:2/4  K:A      H:BLQRZbs T:bu\.d duine uasal noa\.m \.padraic
ABC  613 C1:601111676022602 C2:duuuuddduududdu M:2/4  K:A      H:BLQRZbs T:bu\.d duine uasal noa\.m \.padraic
ABC  613 C1:601111676022602 C2:duuuuddduududdu M:2/4  K:A      H:BLQRZbs T:bu\.d duine uasal noa\.m \.padraic
ABC  613 C1:601111676022602 C2:duuuuddduududdu M:2/4  K:A      H:BLQRZbs T:bu\.d duine uasal noa\.m \.padraic
ABC  613 C1:601111676022602 C2:duuuuddduududdu M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:bu.d duine uasal noa.m .padraic.
ABC  612 C1:601111676022602 C2:duuuuddduududdu M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:bu d duine uasal noa m padraic
ABC  612 C1:601111676022602 C2:duuuuddduududdu M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:bu d duine uasal noa m padraic
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:ACLQRS T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:CHLOQRSZ T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:CHLOQRSZ T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:CHLOQRSZ T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:CHLOQRSZ T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:CHLOQRSZ T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:CHLOQRSZ T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:CHLOQRSZ T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:CHLOQRSZ T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:CHLOQRSZ T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:ACLQRS T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:ACLQRS T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:ACLQRS T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:ACLQRS T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:ACLQRS T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:CHLOQRSZ T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:ACLQRS T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:CHLOQRSZ T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:ACLQRS T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:CHLOQRSZ T:Buddy Fraser's Reel
ABC   39 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:ACLQRS T:Buddy Fraser's Reel
ABC  2269 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:ACLQRS T:Buddy Fraser's Reel
ABC  2269 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:ACLQRS T:Buddy Fraser's Reel
ABC  2269 C1:426176253353200 C2:dududdudduduuud M:C|  K:A      H:ACLQRS T:Buddy Fraser's Reel
ABC   1 C1:602160366027407 C2:duudududdduudud M:2/4  K:A      H:LQRSZ T:Buddy Furey's
ABC   1 C1:602160366027407 C2:duudududdduudud M:   K:Amaj     H:LR   T:Buddy Furey's
ABC  120 C1:602160366027407 C2:duudududdduudud M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:Buddy Furey's
ABC   1 C1:602160366027407 C2:duudududdduudud M:2/4  K:A      H:LQRSZ T:Buddy Furey's
ABC 183071 C1:602160366027406 C2:duududddudduddu M:2/4  K:A      H:CLQR  T:BUDDY FUREY'S (polka)
ABC 183071 C1:602160366027406 C2:duududddudduddu M:2/4  K:A      H:CLQR  T:BUDDY FUREY'S (polka)
ABC 41042 C1:602160366027307 C2:duudududdduuduu M:2/4  K:D      H:CDLQRS T:BUDDY FUREY'S (polka)
ABC 183071 C1:602160366027406 C2:duududddudduddu M:2/4  K:A      H:CLQR  T:BUDDY FUREY'S (polka)
ABC 183071 C1:602160366027406 C2:duududddudduddu M:2/4  K:A      H:CLQR  T:BUDDY FUREY'S (polka)
ABC 41042 C1:602160366027307 C2:duudududdduuduu M:2/4  K:D      H:CDLQRS T:BUDDY FUREY'S (polka)
ABC 41042 C1:602160366027307 C2:duudududdduuduu M:2/4  K:D      H:CDLQRS T:BUDDY FUREY'S (polka)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Buddy Holly - SOLO (By Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:422327771566326 C2:duuuuddduddduud M:   K:Dmaj     H:LR   T:Buddy MacMaster's
ABC   2 C1:422327771566326 C2:duuuuddduddduud M:   K:Dmaj     H:LR   T:Buddy MacMaster's
ABC   1 C1:770000010111010 C2:ddduuuudduudduu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Buddy MacMaster's Jig
ABC   1 C1:770000010111010 C2:ddduuuudduudduu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Buddy MacMaster's Jig
ABC   1 C1:770000010111010 C2:ddduuuudduudduu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Buddy MacMaster's Jig
ABC   5 C1:775560223577716 C2:ddddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Buddy MacMaster's Traditional Jig,aka. JJo8.005
ABC   5 C1:775560223577716 C2:ddddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Buddy MacMaster's Traditional Jig,aka. JJo8.005
ABC   5 C1:775560223577716 C2:ddddduuuuddddud M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Buddy MacMaster's Traditional Jig,aka. JJo8.005
ABC  194 C1:001777770700011 C2:uddddduuuududdd M:4/4  K:D      H:CL   T:Buddy McMaster's
ABC  194 C1:001777770700011 C2:uddddduuuududdd M:4/4  K:D      H:CL   T:Buddy McMaster's
ABC  970 C1:001777770700011 C2:uddddduuuududdd M:4/4  K:D      H:CL   T:Buddy McMaster's
ABC 611207 C1:066022065776066 C2:dduududdddduudu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:BUDDY O'REILLY
ABC 611207 C1:066022065776066 C2:dduududdddduudu M:6/8  K:G      H:CFLQR T:BUDDY O'REILLY
ABC 611207 C1:066022065776066 C2:dduududdddduudu M:6/8  K:G      H:CFLQR T:BUDDY O'REILLY
ABC   1 C1:677466176701211 C2:dddudduddduuuuu M:   K:Gmaj     H:"LR  T:Buddy's
ABC   1 C1:774661767012112 C2:ddudduddduuuuuu M:6/8  K:GMaj     H:"CLQRS T:Buddy's Jig
ABC  1883 C1:774661767012112 C2:ddudduddduuuuuu M:6/8  K:GMaj     H:"CLQRS T:Buddy's Jig
ABC  1883 C1:774661767012112 C2:ddudduddduuuuuu M:6/8  K:GMaj     H:"CLQRS T:Buddy's Jig
ABC  1883 C1:774661767012112 C2:ddudduddduuuuuu M:6/8  K:GMaj     H:"CLQRS T:Buddy's Jig
ABC   6 C1:171776622017677 C2:ududddduuudddud M:6/8  K:E      H:BCDLOQRSZ T:Buddy's Order of Canada
ABC   6 C1:171776622017677 C2:ududddduuudddud M:6/8  K:E      H:BCDLOQRSZ T:Buddy's Order of Canada
ABC   6 C1:171776622017677 C2:ududddduuudddud M:6/8  K:E      H:BCDLOQRSZ T:Buddy's Order of Canada
ABC   1 C1:076020706020077 C2:dduddudddduuuud M:3/4  K:G      H:AFLWZ T:Budes-li Se Zenit
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Budgeford Boogie [Bass](2:00) - Composer Unknown
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Budgeford Boogie [Drum](2:00) - Composer Unknown
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Budgeford Boogie [Harp](2:00) - Composer Unknown
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Budgeford Boogie [Lute1](2:00) - Composer Unknown
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Budgeford Boogie [Lute2](2:00) - Composer Unknown
ABC   1 C1:116127772261226 C2:uuduuddduuduuud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Budgen
ABC   1 C1:007065007027061 C2:ddududduduuuudu M:6/8  K:Gmin     H:LSZ  T:Budgeon it is a Delicate Trade, The
ABC 21572 C1:110037776776077 C2:uuudddddddddduu M:C   K:G      H:BCLSZ T:the BUD OF THE ROSE
ABC 21572 C1:110037776776077 C2:uuudddddddddduu M:C   K:G      H:BCLSZ T:the BUD OF THE ROSE
ABC 21572 C1:110037776776077 C2:uuudddddddddduu M:C   K:G      H:BCLSZ T:The BUD OF THE ROSE
ABC 21572 C1:110037776776077 C2:uuudddddddddduu M:C   K:G      H:BCLSZ T:The BUD OF THE ROSE
ABC 21572 C1:110037776776077 C2:uuudddddddddduu M:C   K:G      H:BCLSZ T:The BUD OF THE ROSE
ABC 21572 C1:110037776776077 C2:uuudddddddddduu M:C   K:G      H:BCLSZ T:The BUD OF THE ROSE
ABC 21572 C1:110037776776077 C2:uuudddddddddduu M:C   K:G      H:BCLSZ T:The BUD OF THE ROSE
ABC 21572 C1:110037776776077 C2:uuudddddddddduu M:C   K:G      H:BCLSZ T:The BUD OF THE ROSE
ABC 21572 C1:110037776776077 C2:uuudddddddddduu M:C   K:G      H:BCLSZ T:The BUD OF THE ROSE
ABC 21572 C1:110037776776077 C2:uuudddddddddduu M:C   K:G      H:BCLSZ T:The BUD OF THE ROSE
ABC 21572 C1:110037776776077 C2:uuudddddddddduu M:C   K:G      H:BCLSZ T:The BUD OF THE ROSE
ABC 21572 C1:110037776776077 C2:uuudddddddddduu M:C   K:G      H:BCLSZ T:The BUD OF THE ROSE
ABC  254 C1:711665711176714 C2:duudduduuudddud M:6/8  K:C      H:ABLQZ T:Bud Of The Rose,aka. JC.259, The
ABC  254 C1:711665711176714 C2:duudduduuudddud M:6/8  K:C      H:ABLQZ T:Bud Of The Rose,aka. JC.259, The
ABC  254 C1:711665711176714 C2:duudduduuudddud M:6/8  K:C      H:ALOQRSZ T:Bud Of The Rose,The, aka. JC.259
ABC  254 C1:711665711176714 C2:duudduduuudddud M:6/8  K:C      H:ABLOQRSZ T:Bud Of The Rose,The, aka. JC.259
ABC 18507 C1:711665711176714 C2:duudduduuudddud M:6/8  K:C      H:ALOQRSWZ T:Bud Of The Rose,The,aka. JC.259
ABC 18507 C1:711665711176714 C2:duudduduuudddud M:6/8  K:C      H:ALOQRSWZ T:Bud Of The Rose,The,aka. JC.259
ABC  1211 C1:711665711176714 C2:duudduduuudddud M:6/8  K:C      H:AFLOQRSZ T:Bud Of The Rose,The, aka. JC.259
ABC 10387 C1:711665711176714 C2:duudduduuudddud M:6/8  K:C      H:AFLOQRSZ T:Bud Of The Rose,The, aka. JC.259
ABC  1211 C1:711665711176714 C2:duudduduuudddud M:6/8  K:C      H:AFLOQRSZ T:Bud Of The Rose,The, aka. JC.259
ABC 10387 C1:711665711176714 C2:duudduduuudddud M:6/8  K:C      H:AFLOQRSZ T:Bud Of The Rose,The, aka. JC.259
ABC  254 C1:711665711176714 C2:duudduduuudddud M:6/8  K:C      H:ABLOQRSZ T:Bud Of The Rose,The, aka. JC.259
ABC   1 C1:000040707070707 C2:uddddduuuududud M:3/4  K:G      H:CLQRZ T:Buds in Winter
ABC   1 C1:000040707070707 C2:uddddduuuududud M:3/4  K:G      H:CLQRZ T:Buds in Winter
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200520052761677 C2:udududduddduudu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:the Buds of May
ABC   1 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200520052761677 C2:udududduddduudu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:The Buds of May
ABC   21 C1:200520052761677 C2:udududduddduudu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:The Buds of May
ABC   21 C1:200520052761677 C2:udududduddduudu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:The Buds of May
ABC   21 C1:200520052761677 C2:udududduddduudu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:The Buds of May
ABC   21 C1:200520052761677 C2:udududduddduudu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:The Buds of May
ABC   21 C1:200520052761677 C2:udududduddduudu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:The Buds of May
ABC   1 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Buds of May, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:ABLQZ T:Buds of May. Ca1809.21, The
ABC   21 C1:200527616776200 C2:ududduddduududu M:2/4  K:D      H:ABLQZ T:Buds of May. Ca1809.21, The
ABC   23 C1:217177117177117 C2:uududduududduud M:3/4  K:D      H:"BCDLR T:Bud's Waltz
ABC   13 C1:217177117177117 C2:uududduududduud M:3/4  K:D      H:"BCDLR T:Bud's Waltz
ABC   28 C1:217177117177117 C2:uududduududduud M:3/4  K:D      H:"BCDLR T:Bud's Waltz
ABC   28 C1:217177117177117 C2:uududduududduud M:3/4  K:D      H:"BCDLR T:Bud's Waltz
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Budweiser's Clydesdale Theme, solo (1:10)
ABC   9 C1:603037102050277 C2:dudduuuuddduddd M:4/4  K:Bb      H:CILRW T:Buebätraim-Juiz Bb
ABC   9 C1:603037102050277 C2:dudduuuuddduddd M:4/4  K:Bb      H:CILORW T:Buebätraim-Juiz Bb
ABC  430 C1:002120070516002 C2:uuududduduuudud M:3/4  K:Gm      H:ACLOQSWZ T:La Buena Vara (CT 166)
ABC  8854 C1:002120070516002 C2:uuududduduuudud M:3/4  K:Gm      H:ACLOQSWZ T:La Buena Vara (CT 166)
ABC  8854 C1:002120070516002 C2:uuududduduuudud M:3/4  K:Gm      H:ACLOQSWZ T:La Buena Vara (CT 166)
ABC   1 C1:020106366161055 C2:duuududuudddudd M:2/4  K:Bb      H:LRSZ  T:Buena Vista [1]
ABC   1 C1:406060376161000 C2:uddudduduuddudu M:2/4  K:D      H:LS   T:Buena Vista [2]
ABC   1 C1:777111716317770 C2:ddduuududuudddu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:The Buena Vista Hornpipe
ABC   1 C1:777111716317770 C2:ddduuududuudddu M:4/4  K:A      H:CLQR  T:The Buena Vista Hornpipe
ABC   1 C1:711171631777037 C2:duuududuudddudd M:2/4  K:Bb      H:BLR  T:Buena Vista -- Hornpipe
ABC   1 C1:711171631777037 C2:duuududuudddudd M:2/4  K:Bb      H:BLR  T:Buena Vista -- Hornpipe
ABC   1 C1:711171631777037 C2:duuududuudddudd M:2/4  K:Bb      H:BLR  T:Buena Vista -- Hornpipe
ABC   1 C1:711171631777037 C2:duuududuudddudd M:2/4  K:Bb      H:BLR  T:Buena Vista -- Hornpipe
ABC   1 C1:711171631777037 C2:duuududuudddudd M:2/4  K:Bb      H:BLR  T:Buena Vista -- Hornpipe
ABC   1 C1:711171631777037 C2:duuududuudddudd M:2/4  K:Bb      H:BLR  T:Buena Vista -- Hornpipe
ABC   1 C1:711171631777037 C2:duuududuudddudd M:2/4  K:Bb      H:BLR  T:Buena Vista -- Hornpipe
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Buena Vista Social Club - Chan Chan by Truskawka
ABC   47 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"LOQZ T:Buenek
ABC   47 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"LOQZ T:Buenek
ABC   47 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"LOQZ T:Buenek
ABC   47 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"LOQZ T:Buenek
ABC   49 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   61 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   62 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   63 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   69 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   71 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   49 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   61 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   62 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   63 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   69 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   71 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   71 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   71 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   71 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   71 C1:107100700511000 C2:ududduuuudduuud M:4/4  K:Am      H:"FLOQZ T:Buenek
ABC   1 C1:060111060601220 C2:duuudduuudduuud M:2/4  K:C      H:ABCFLWZ T:Buerstenbinder
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:Q   T:Buffalo Dance (5:19) - 1 Drums
ABC   21 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:Q   T:Buffalo Dance (5:19) - 21 Harp
ABC   41 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:Q   T:Buffalo Dance (5:19) - 41 Bagpipe
ABC   51 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:Q   T:Buffalo Dance (5:19) - 51 Flute
ABC   52 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:Q   T:Buffalo Dance (5:19) - 52 Flute
ABC   61 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:Q   T:Buffalo Dance (5:19) - 61 Horn
ABC   7 C1:000000016101627 C2:uduududddudddud M:none K:C      H:LOR  T:Buffalo Dance
ABC   2 C1:111276027604760 C2:uuuuddudduddduu M:2/4  K:F      H:LSZ  T:Buffalo Gals [1]
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:F      H:BLQVZ T:Buffalo Gals [1]. Roose.0755
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:F      H:BLQVZ T:Buffalo Gals [1]. Roose.0755
ABC  074 C1:760276047660111 C2:ddudduddduuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:220176027604760 C2:uuuddudduddduuu M:2/4  K:G      H:CLQ  T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:220176027604760 C2:uuuddudduddduuu M:2/4  K:G      H:CLQ  T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:000202010706000 C2:uuuddudduddduuu M:C|  K:G      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:000202010706000 C2:uuuddudduddduuu M:C|  K:G      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:000202010706000 C2:uuuddudduuddduu M:C|  K:A      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:000202010706000 C2:uuuddudduuddduu M:C|  K:A      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:000202010706000 C2:uuuddudduuddduu M:C|  K:A      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:000202010706000 C2:uuuddudduuddduu M:C|  K:A      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:000202010706000 C2:uuuddudduuddduu M:C|  K:A      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:000202010706000 C2:uuuddudduuddduu M:C|  K:A      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:000202010706000 C2:uuuddudduuddduu M:C|  K:A      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC  022 C1:010102017066020 C2:uuuuddduuddduud M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:Buffalo Gals
ABC  022 C1:010102017066020 C2:uuuuddduuddduud M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:000202010706000 C2:uuuddudduddduuu M:C|  K:G      H:"BDFLORZ T:Buffalo Gals
ABC   5 C1:000202010706000 C2:uuuddudduddduuu M:C|  K:G      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   5 C1:000202010706000 C2:uuuddudduuddduu M:C|  K:A      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   5 C1:000202010706000 C2:uuuddudduddduuu M:C|  K:G      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   5 C1:000202010706000 C2:uuuddudduddduuu M:C|  K:G      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   5 C1:000202010706000 C2:uuuddudduddduuu M:C|  K:G      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   5 C1:000202010706000 C2:uuuddudduddduuu M:C|  K:G      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   5 C1:000202010706000 C2:uuuddudduddduuu M:C|  K:G      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   5 C1:000202010706000 C2:uuuddudduuddduu M:C|  K:A      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   5 C1:000202010706000 C2:uuuddudduuddduu M:C|  K:A      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   5 C1:000202010706000 C2:uuuddudduuddduu M:C|  K:A      H:"BDLORZ T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:010101027040211 C2:uuuudduuuddduud M:4/4  K:G      H:BLS  T:Buffalo Gals
ABC   13 C1:111276027622767 C2:uuuuddudduudddd M:2/4  K:G      H:"L   T:Buffalo Gals
ABC   13 C1:111276027622767 C2:uuuuddudduudddd M:2/4  K:G      H:"L   T:Buffalo Gals
ABC   32 C1:000202010706000 C2:uuuddudduddduuu M:4/4  K:G      H:CLR  T:Buffalo Gals
ABC   32 C1:000202010706000 C2:uuuddudduddduuu M:4/4  K:G      H:CLR  T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:010101027040211 C2:uuuudduuuddduud M:4/4  K:G      H:BLS  T:Buffalo Gals
ABC   66 C1:760276047660111 C2:ddudduddduuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buffalo Gals
ABC   66 C1:760276047660111 C2:ddudduddduuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buffalo Gals
ABC   51 C1:000202017006000 C2:uuuddudduddduuu M:C|  K:A      H:"BDLOQRZ T:Buffalo Gals
ABC   48 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"CL  T:Buffalo Gals
ABC  240 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Buffalo Gals
ABC  240 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Buffalo Gals
ABC   48 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Buffalo Gals
ABC   48 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Buffalo Gals
ABC   48 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Buffalo Gals
ABC   48 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"FLRS T:Buffalo Gals
ABC   48 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"FLRS T:Buffalo Gals
ABC   48 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"FLRS T:Buffalo Gals
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:F      H:LS   T:Buffalo Gals
ABC   66 C1:760276047660111 C2:ddudduddduuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buffalo Gals
ABC   66 C1:760276047660111 C2:ddudduddduuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buffalo Gals
ABC   66 C1:760276047660111 C2:ddudduddduuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buffalo Gals
ABC   66 C1:760276047660111 C2:ddudduddduuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buffalo Gals
ABC  022 C1:010102017066020 C2:uuuuddduuddduud M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:Buffalo Gals
ABC  022 C1:010102017066020 C2:uuuuddduuddduud M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:Buffalo Gals
ABC  022 C1:010102017066020 C2:uuuuddduuddduud M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:Buffalo Gals
ABC  022 C1:010102017066020 C2:uuuuddduuddduud M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:Buffalo Gals
ABC  022 C1:010102017066020 C2:uuuuddduuddduud M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:Buffalo Gals
ABC  2271 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Buffalo Gals
ABC  074 C1:760276047660111 C2:ddudduddduuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buffalo Gals
ABC  2271 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Buffalo Gals
ABC  2271 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Buffalo Gals
ABC  1884 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Buffalo Gals
ABC  1884 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Buffalo Gals
ABC  1884 C1:111276027622706 C2:uuuuddudduudddd M:4/4  K:G      H:"LS  T:Buffalo Gals
ABC  158 C1:220176027604760 C2:uuuddudduddduuu M:2/2  K:G      H:"CLQRS T:Buffalo Gals
ABC  158 C1:220176027604760 C2:uuuddudduddduuu M:2/2  K:G      H:"CLQRS T:Buffalo Gals
ABC  754 C1:010276027602760 C2:uudduddudduuudu M:2/4  K:F      H:BLQZ  T:Buffalo Gals. Roose.0755
ABC   1 C1:111276027602766 C2:uuuuddudduddduu M:2/4  K:Bb      H:BLQRZ T:Buffalo Gals WES.068
ABC  068 C1:111276027602766 C2:uuuuddudduddduu M:2/4  K:Bb      H:BLQRZ T:Buffalo Gals WES.068
ABC  068 C1:111276027602766 C2:uuuuddudduddduu M:2/4  K:Bb      H:BLQRZ T:Buffalo Gals WES.068
ABC  068 C1:111276027602766 C2:uuuuddudduddduu M:2/4  K:Bb      H:BLQRZ T:Buffalo Gals WES.068
ABC   1 C1:760276227606022 C2:ddudduuddduuudd M:4/4  K:D      H:L   T:Buffalo Girls
ABC   1 C1:010101020706000 C2:uuuuddudduddduu M:2/4  K:G      H:"L   T:Buffalo Girls
ABC   30 C1:010101020706000 C2:uuuuddudduddduu M:2/4  K:G      H:"L   T:Buffalo Girls
ABC   6 C1:760276227606022 C2:ddudduuddduuudd M:4/4  K:D      H:L   T:Buffalo Girls
ABC   5 C1:760276227606022 C2:ddudduuddduuudd M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Buffalo Girls
ABC   1 C1:760276227606022 C2:ddudduuddduuudd M:4/4  K:D      H:L   T:Buffalo Girls
ABC  2272 C1:760276227606022 C2:ddudduuddduuudd M:4/4  K:D      H:L   T:Buffalo Girls
ABC  225 C1:000202010706000 C2:uuudduddudduduu M:C|  K:D      H:FLQZ  T:Buffalo Girls
ABC  225 C1:000202010706000 C2:uuudduddudduduu M:C|  K:D      H:FLQZ  T:Buffalo Girls
ABC  834 C1:760276227606022 C2:ddudduuddduuudd M:4/4  K:D      H:LO   T:Buffalo Girls
ABC  2272 C1:760276227606022 C2:ddudduuddduuudd M:4/4  K:D      H:L   T:Buffalo Girls
ABC  2272 C1:760276227606022 C2:ddudduuddduuudd M:4/4  K:D      H:L   T:Buffalo Girls
ABC  1885 C1:760276227606022 C2:ddudduuddduuudd M:4/4  K:D      H:L   T:Buffalo Girls
ABC  1886 C1:760276047660111 C2:ddudduddduuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buffalo Girls
ABC  1886 C1:760276047660111 C2:ddudduddduuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buffalo Girls
ABC  1885 C1:760276227606022 C2:ddudduuddduuudd M:4/4  K:D      H:L   T:Buffalo Girls
ABC  1885 C1:760276227606022 C2:ddudduuddduuudd M:4/4  K:D      H:L   T:Buffalo Girls
ABC  1886 C1:760276047660111 C2:ddudduddduuuudd M:4/4  K:G      H:L   T:Buffalo Girls
ABC   1 C1:001101020706000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:G      H:"CLQV T:Buffalo girls (aka Old Johnny Walker)
ABC   56 C1:111276027604760 C2:uuuuddudduddduu M:4/4  K:G      H:LOQRZ T:Buffalo Girls. FTB.056
ABC   56 C1:111276027604760 C2:uuuuddudduddduu M:4/4  K:G      H:BOQRZ T:Buffalo Girls. FTB.056
ABC   56 C1:111276027604760 C2:uuuuddudduddduu M:4/4  K:G      H:BOQRZ T:Buffalo Girls. FTB.056
ABC   56 C1:111276027604760 C2:uuuuddudduddduu M:4/4  K:G      H:LOQRZ T:Buffalo Girls. FTB.056
ABC   1 C1:760476061112760 C2:ddudddduuuuddud M:4/4  K:G      H:LQV  T:BuffaloGirls.mid
ABC  0941 C1:000600050017611 C2:ddudduuuududuud M:4/4  K:F      H:BFL  T:BUFFALO MARCH
ABC  0941 C1:000600050017611 C2:ddudduuuududuud M:4/4  K:F      H:BFL  T:BUFFALO MARCH
ABC  0941 C1:000600050017611 C2:ddudduuuududuud M:4/4  K:F      H:BFL  T:BUFFALO MARCH
ABC  0941 C1:000600050017611 C2:ddudduuuududuud M:4/4  K:F      H:BFL  T:BUFFALO MARCH
ABC  0941 C1:000600050017611 C2:ddudduuuududuud M:4/4  K:F      H:BFL  T:BUFFALO MARCH
ABC  0941 C1:000600050017611 C2:ddudduuuududuud M:4/4  K:F      H:BFL  T:BUFFALO MARCH
ABC   1 C1:001103070600170 C2:uuuddududududud M:2/4  K:A      H:"CLZ  T:Buffalo Polka
ABC   1 C1:001103070600170 C2:uuuddududududud M:2/4  K:A      H:"CLZ  T:Buffalo Polka
ABC   1 C1:001103070600170 C2:uuuddududududud M:2/4  K:A      H:"CLZ  T:Buffalo Polka
ABC   1 C1:001103070600170 C2:uuuddududududud M:2/4  K:A      H:"CLZ  T:Buffalo Polka
ABC   0 C1:101000511010426 C2:uuduuudududduuu M:4/4  K:G      H:"CQR  T:Buffalo Shuffle
ABC   24 C1:101000511010426 C2:uuduuudududduuu M:4/4  K:G      H:"CQR  T:Buffalo Shuffle
ABC   29 C1:111010421010005 C2:uuuuduuuduuudud M:4/4  K:G      H:"CQR  T:Buffalo Shuffle
ABC   29 C1:111010421010005 C2:uuuuduuuduuudud M:4/4  K:G      H:"CQR  T:Buffalo Shuffle
ABC   29 C1:111010421010005 C2:uuuuduuuduuudud M:4/4  K:G      H:"CQR  T:Buffalo Shuffle
ABC   1 C1:000010777500007 C2:udddduududduudd M:4/4  K:C      H:L   T:Buffalo Skinners
ABC   1 C1:033077005032600 C2:udddduududuuduu M:6/8  K:C      H:L   T:The Buffalo Skinners
ABC   1 C1:000010777500007 C2:udddduududduudd M:4/4  K:C      H:L   T:Buffalo Skinners
ABC   1 C1:000010777500007 C2:udddduududduudd M:4/4  K:C      H:L   T:Buffalo Skinners
ABC   1 C1:033077005032600 C2:udddduududuuduu M:6/8  K:C      H:L   T:The Buffalo Skinners
ABC   1 C1:033077005032600 C2:udddduududuuduu M:6/8  K:C      H:L   T:The Buffalo Skinners
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:BUFFALO-SOLDIER (3:47)Solo abceed by Thorsongori
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:BUFFALO-SOLDIER (3:47)Solo abceed by Thorsongori
ABC   1 C1:711700061465146 C2:duuduuddduudddu M:C|  K:G      H:LS   T:Buff and Blue [1]
ABC   1 C1:532653221767000 C2:duudduuuudddddu M:C|  K:G      H:L   T:Buff and Blue [3]
ABC   1 C1:532653221767000 C2:duudduuuudddddu M:C|  K:G      H:L   T:Buff and Blue [3]
ABC   1 C1:716600005077165 C2:duddudududduddu M:C|  K:A      H:BCLRZ T:Buff and Blue
ABC   47 C1:711700061465146 C2:duuduuddduudddu M:4/4  K:G      H:BLQZ  T:Buff and Blue. LIT.047, The
ABC   1 C1:602726213011602 C2:dudududuuuduudd M:C|  K:D      H:L   T:Buff and the Blue [2], The
ABC   1 C1:003007005072056 C2:dduduuddduduudd M:6/4  K:D      H:BLSZ  T:Buff-Coat
ABC   1 C1:003007005072056 C2:dduduuddduduudd M:6/4  K:D      H:BLSZ  T:Buff-Coat
ABC   1 C1:003007005072056 C2:dduduuddduduudd M:6/4  K:D      H:BLSZ  T:Buff-Coat
ABC   1 C1:003007005072056 C2:dduduuddduduudd M:6/4  K:D      H:BLSZ  T:Buff-Coat
ABC   1 C1:003007005072056 C2:dduduuddduduudd M:6/4  K:D      H:BLSZ  T:Buff-Coat
ABC   1 C1:003007005072056 C2:dduduuddduduudd M:6/4  K:D      H:BLSZ  T:Buff-Coat
ABC   1 C1:        C2:        M:6/4  K:D      H:BLZ  T:Buff Coat
ABC   1 C1:003007005072056 C2:dduduuddduduudd M:6/4  K:D      H:BLSZ  T:Buff-Coat
ABC   1 C1:003007005072056 C2:dduduuddduduudd M:6/4  K:D      H:BLSZ  T:Buff-Coat
ABC   1 C1:003007005072056 C2:dduduuddduduudd M:6/4  K:D      H:BLSZ  T:Buff-Coat
ABC  155 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:ABHLOQRZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  155 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:AHLOQRSZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  155 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:ABHLOQRZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  155 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:ABHLOQRZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  155 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:ABHLOQRSZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  8353 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:AHLORSZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  8353 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:AHLORSZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  1212 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:AFHLOQRSZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  4477 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:AFHLOQRSZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  8929 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:AFHLOQRSZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  1212 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:AFHLOQRSZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  4477 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:AFHLOQRSZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  8929 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:AFHLOQRSZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  155 C1:012771175711012 C2:dudduududuuduuu M:6/8  K:D      H:ABHLOQRSZ T:Buff Coat,aka. HSJJ.157
ABC  152 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:BHLOQZ T:Buff Coat,aka. THO2.152, The
ABC  303 C1:056771175711050 C2:dddduududuududd M:6/8  K:D      H:ABLOQZ T:Buff Coat. EHo.303
ABC   1 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   1 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   1 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   1 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   1 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   1 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   1 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   1 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   53 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   53 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   53 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   53 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ACLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   53 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   53 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ABLQZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   53 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:ABLQZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   53 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:BLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC  1213 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC  8175 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC  8931 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC  1213 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC  8175 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC  8931 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC   53 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:BLOQRSZ T:Buff Coat,etc,aka. WCl.53
ABC  116 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:BLQZ  T:Buff Coat Has No Fellow,aka THO1.116, The
ABC  116 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:BLQZ  T:Buff Coat Has No Fellow,aka THO1.116, The
ABC   49 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:ABHLOQZ T:Buff Coat Has No Fellow. HA.048, The
ABC   49 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:AHLOQSZ T:Buff Coat Has No Fellow,The. HA.048
ABC   49 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:ABHLOQSZ T:Buff Coat Has No Fellow,The. HA.048
ABC  1214 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:AFHLOQSZ T:Buff Coat Has No Fellow,The. HA.048
ABC  8173 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:AFHLOQSZ T:Buff Coat Has No Fellow,The. HA.048
ABC  8927 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:AFHLOQSZ T:Buff Coat Has No Fellow,The. HA.048
ABC  8173 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:AFHLOQSZ T:Buff Coat Has No Fellow,The. HA.048
ABC  8927 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:AFHLOQSZ T:Buff Coat Has No Fellow,The. HA.048
ABC  1214 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:AFHLOQSZ T:Buff Coat Has No Fellow,The. HA.048
ABC   49 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:ABHLOQSZ T:Buff Coat Has No Fellow,The. HA.048
ABC   1 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LS   T:The Buff Coat hath no fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:the Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:the Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC  2370 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LS   T:The Buff Coat hath no fellow
ABC  2370 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LS   T:The Buff Coat hath no fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC  6591 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LOS  T:The Buff Coat hath no fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 11011 C1:000506007701001 C2:dddduududuudddu M:3/4  K:D      H:BLZ  T:The Buff Coat Hath No Fellow
ABC 12969 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LS   T:The Buff Coat hath no fellow
ABC 12969 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LS   T:The Buff Coat hath no fellow
ABC 12969 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LS   T:The Buff Coat hath no fellow
ABC 16530 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LS   T:The Buff Coat hath no fellow
ABC 16530 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LS   T:The Buff Coat hath no fellow
ABC  415 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:BLQRSZ T:Buff Coat Hath No Fellow,aka. JBut.413, The
ABC  224 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ABLOQRZ T:Buff Coat Hath No Fellow, aka. RH.224, The
ABC  224 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ABLOQRZ T:Buff Coat Hath No Fellow, aka. RH.224, The
ABC  251 C1:050661175711050 C2:ddduududuududdd M:6/8  K:D      H:BLQZ  T:Buff Coat Hath No Fellow,aka. Roose.0251, The
ABC   77 C1:056061175711056 C2:ddduududuudddud M:6/8  K:G      H:BCLQZ T:Buff Coat Hath No Fellow, aka, The. TWC.077, The
ABC   77 C1:056061175711056 C2:ddduududuudddud M:6/8  K:G      H:BCLQZ T:Buff Coat Hath No Fellow, aka, The. TWC.077, The
ABC  224 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Buff Coat Hath No Fellow,The, aka. RH.224
ABC  224 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Buff Coat Hath No Fellow,The, aka. RH.224
ABC  1215 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat Hath No Fellow,The, aka. RH.224
ABC  2345 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat Hath No Fellow,The, aka. RH.224
ABC  8930 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat Hath No Fellow,The, aka. RH.224
ABC  2345 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat Hath No Fellow,The, aka. RH.224
ABC  8930 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat Hath No Fellow,The, aka. RH.224
ABC  1215 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat Hath No Fellow,The, aka. RH.224
ABC  224 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Buff Coat Hath No Fellow,The, aka. RH.224
ABC   1 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LQS  T:Buff Coat Hath No Fellow,The. HA12
ABC   1 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LQS  T:Buff Coat Hath No Fellow,The. HA12
ABC   88 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LQS  T:Buff Coat Hath No Fellow,The. HA12
ABC  2270 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LQSZ  T:Buff Coat Hath No Fellow,The. HA12
ABC  2270 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LQSZ  T:Buff Coat Hath No Fellow,The. HA12
ABC  2270 C1:056771777072056 C2:dddduuddduudddu M:6/4  K:D      H:LQSZ  T:Buff Coat Hath No Fellow,The. HA12
ABC   30 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ABLQZ T:Buff Coat? [In another hand],aka. BC.30, The
ABC   30 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ABLQZ T:Buff Coat? [In another hand],aka. BC.30, The
ABC 10961 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ADLOQRSZ T:The Buff Coat? [In another hand]. BC.30
ABC 10961 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ADLOQRSZ T:The Buff Coat? [In another hand]. BC.30
ABC 10961 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ADLOQRSZ T:The Buff Coat? [In another hand]. BC.30
ABC  195 C1:000507110056007 C2:uduudddudududuu M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Buff Coat. (p)1670.PLFD1.195
ABC  195 C1:000507110056007 C2:uduudddudududuu M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Buff Coat. (p)1670.PLFD1.195
ABC  195 C1:000507110056007 C2:uduudddudududuu M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Buff Coat. (p)1670.PLFD1.195
ABC  195 C1:000507110056007 C2:uduudddudududuu M:4/4  K:D      H:ABHLOQZ T:Buff Coat. (p)1670.PLFD1.195
ABC  195 C1:000507110056007 C2:uduudddudududuu M:4/4  K:D      H:ABHLOQZ T:Buff Coat. (p)1670.PLFD1.195
ABC  195 C1:000507110056007 C2:uduudddudududuu M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Buff Coat. (p)1670.PLFD.195
ABC  195 C1:000507110056007 C2:uduudddudududuu M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Buff Coat. (p)1670.PLFD.195
ABC  195 C1:000507110056007 C2:uduudddudududuu M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Buff Coat. (p)1670.PLFD.195
ABC  195 C1:000507110056007 C2:uduudddudududuu M:4/4  K:D      H:HLOQSZ T:Buff Coat. (p)1670.PLFD.195
ABC  152 C1:012771175711057 C2:dudduududuudddd M:6/8  K:D      H:BHLOQZ T:Buff Coat,The,aka. THO2.152
ABC   30 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand],aka. BC.30
ABC   30 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand],aka. BC.30
ABC  1216 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand],aka. BC.30
ABC  6166 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand],aka. BC.30
ABC  8926 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand],aka. BC.30
ABC  6166 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand],aka. BC.30
ABC  8926 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand],aka. BC.30
ABC  1216 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand],aka. BC.30
ABC   30 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand],aka. BC.30
ABC   30 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ADLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand]. BC.30
ABC   30 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ADLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand]. BC.30
ABC   30 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ADLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand]. BC.30
ABC   30 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ADLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand]. BC.30
ABC 10960 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ADLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand]. BC.30
ABC 10960 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ADLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand]. BC.30
ABC 10960 C1:056771175711056 C2:dddduududuudddu M:6/8  K:D      H:ADLOQRSZ T:Buff Coat,The? [In another hand]. BC.30
ABC   28 C1:005072056071600 C2:uduuddduduudduu M:6/4  K:D      H:BLQZ  T:Buff-Coat. WCD3/1.028
ABC   28 C1:005072056071600 C2:uduuddduduudduu M:6/4  K:D      H:BLQZ  T:Buff-Coat. WCD3/1.028
ABC  167 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduuu M:C   K:G      H:L   T:Buffens
ABC   50 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduud M:C|  K:F      H:BLRZ  T:Buffens
ABC   35 C1:716100071163000 C2:dududuududdudud M:4/4  K:F      H:CL   T:Buffens
ABC   50 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduud M:C|  K:F      H:BLRZ  T:Buffens
ABC   70 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduuu M:C   K:G      H:L   T:Buffens
ABC   70 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduuu M:C   K:G      H:L   T:Buffens
ABC   70 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduuu M:C   K:G      H:L   T:Buffens
ABC   70 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduuu M:C   K:G      H:L   T:Buffens
ABC   70 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduuu M:C   K:G      H:L   T:Buffens
ABC   70 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduuu M:C   K:G      H:L   T:Buffens
ABC  167 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduuu M:C   K:G      H:L   T:Buffens
ABC  529 C1:716107110107610 C2:dududuuudduduud M:3/2  K:GDor     H:FLQSZ T:The Buffens
ABC  529 C1:716107110107610 C2:dududuuudduduud M:3/2  K:GDor     H:FLQSZ T:The Buffens
ABC  1217 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduud M:C|  K:F      H:CFLRZ T:Buffens
ABC  1218 C1:716100071163000 C2:dududuududdudud M:4/4  K:F      H:CFLOZ T:Buffens
ABC  1217 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduud M:C|  K:F      H:CFLRZ T:Buffens
ABC  1218 C1:716100071163000 C2:dududuududdudud M:4/4  K:F      H:CFLOZ T:Buffens
ABC  1887 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduuu M:C   K:G      H:L   T:Buffens
ABC  1887 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduuu M:C   K:G      H:L   T:Buffens
ABC  1887 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduuu M:C   K:G      H:L   T:Buffens
ABC   50 C1:716100071101000 C2:dududuuudduduud M:C|  K:F      H:CLRZ  T:Buffens
ABC   44 C1:716100071163000 C2:dududuududdudud M:4/4  K:F      H:CLOZ  T:Buffens
ABC   1 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:F      H:ACL  T:Buffoon [1], The
ABC  270 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:L   T:Buffoon
ABC   1 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:F      H:ACL  T:Buffoon, The
ABC   1 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:ACILORS T:The Buffoon
ABC   1 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:F      H:BLOSZ T:THE BUFFOON
ABC   1 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:ACILORS T:The Buffoon
ABC   5 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:ALORS T:The Buffoon
ABC   1 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:L   T:Buffoon
ABC   1 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:L   T:Buffoon
ABC   15 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:ACILOQRS T:Buffoon, The
ABC   21 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:ACILOQRS T:Buffoon, The
ABC   1 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:L   T:Buffoon
ABC   1 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:L   T:Buffoon
ABC   1 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:L   T:Buffoon
ABC   1 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:L   T:Buffoon
ABC  270 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:L   T:Buffoon
ABC  6593 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:ACILORS T:The Buffoon
ABC 12971 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:ACILORS T:The Buffoon
ABC 12971 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:ACILORS T:The Buffoon
ABC 12971 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:G      H:ACILORS T:The Buffoon
ABC   15 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:F      H:AL   T:Buffoon, Adderbury
ABC   15 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:F      H:AL   T:Buffoon, Adderbury
ABC   15 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:F      H:AL   T:Buffoon, Adderbury
ABC   15 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:F      H:AL   T:Buffoon, Adderbury
ABC   15 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:F      H:AL   T:Buffoon, Adderbury
ABC   15 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:F      H:AL   T:Buffoon, Adderbury
ABC   15 C1:020000040011771 C2:uduudduudduuddu M:2/2  K:F      H:AL   T:Buffoon, Adderbury
ABC   1 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:R   T:the Buffoon Dance
ABC  0380 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:ILQZ  T:The Buffoon Dance.
ABC  0380 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:ILQZ  T:The Buffoon Dance.
ABC  0380 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:ILQZ  T:The Buffoon Dance.
ABC  0380 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:ILQZ  T:The Buffoon Dance.
ABC  0380 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:ILQZ  T:The Buffoon Dance.
ABC  0380 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:ILQZ  T:The Buffoon Dance.
ABC  0380 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:ILQZ  T:The Buffoon Dance.
ABC  0380 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:ILQZ  T:The Buffoon Dance.
ABC  0380 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:ILQZ  T:The Buffoon Dance.
ABC  0380 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:ILQZ  T:The Buffoon Dance.
ABC  0380 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:ILQZ  T:The Buffoon Dance.
ABC  2273 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:    T:Buffoon Dance, The
ABC  697 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:R   T:the Buffoon Dance
ABC  697 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:R   T:the Buffoon Dance
ABC  6592 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:OR   T:the Buffoon Dance
ABC  2273 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:    T:Buffoon Dance, The
ABC  2273 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:    T:Buffoon Dance, The
ABC  1219 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:BFRZ  T:the Buffoon Dance
ABC  1219 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:BFRZ  T:the Buffoon Dance
ABC 12970 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:R   T:the Buffoon Dance
ABC 12970 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:R   T:the Buffoon Dance
ABC 12970 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:R   T:the Buffoon Dance
ABC  180 C1:001107730000077 C2:uudduddduuddudd M:C|  K:D      H:BRZ  T:the Buffoon Dance
ABC   16 C1:000007050301067 C2:dduudddududuudd M:4/4  K:G      H:AL   T:The Buffoon, Ilmington
ABC   16 C1:000007050301067 C2:dduudddududuudd M:4/4  K:G      H:AL   T:The Buffoon, Ilmington
ABC   16 C1:000007050301067 C2:dduudddududuudd M:4/4  K:G      H:AL   T:The Buffoon, Ilmington
ABC   16 C1:000007050301067 C2:dduudddududuudd M:4/4  K:G      H:AL   T:The Buffoon, Ilmington
ABC   16 C1:000007050301067 C2:dduudddududuudd M:4/4  K:G      H:AL   T:The Buffoon, Ilmington
ABC   1 C1:000007050301067 C2:dduudddududuudd M:4/4  K:G      H:AL   T:The Buffoon, Ilmington
ABC   16 C1:000007050301067 C2:dduudddududuudd M:4/4  K:G      H:AL   T:The Buffoon, Ilmington
ABC   16 C1:000007050301067 C2:dduudddududuudd M:4/4  K:G      H:AL   T:The Buffoon, Ilmington
ABC 29012 C1:265007111111677 C2:ududuuuuuuddddd M:6/8  K:D      H:BCLQR T:BUFF THE BLANKET
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Buff the Blanket
ABC 29012 C1:265007111111677 C2:ududuuuuuuddddd M:6/8  K:D      H:BCLQR T:BUFF THE BLANKET
ABC 29012 C1:265007111111677 C2:ududuuuuuuddddd M:6/8  K:D      H:BCLQR T:BUFF THE BLANKET
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:the BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:the BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:the BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:the BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:the BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:The BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:The BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:The BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:The BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:The BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:The BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:The BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:The BUFFUM'S REEL
ABC 08017 C1:562176272777621 C2:dduuddududddduu M:C   K:G      H:"BCLZ T:The BUFFUM'S REEL
ABC   1 C1:622766010023003 C2:duuddduuududddd M:C|  K:Cm      H:BLSZ  T:Buford's March
ABC   1 C1:622766010023003 C2:duuddduuududddd M:C|  K:Cm      H:BLSZ  T:Buford's March
ABC   1 C1:622766010023003 C2:duuddduuududddd M:C|  K:Cm      H:BLSZ  T:Buford's March
ABC   1 C1:622766010023003 C2:duuddduuududddd M:C|  K:Cm      H:BLSZ  T:Buford's March
ABC   1 C1:622766010023003 C2:duuddduuududddd M:C|  K:Cm      H:BLSZ  T:Buford's March
ABC   1 C1:622766010023003 C2:duuddduuududddd M:C|  K:Cm      H:BLSZ  T:Buford's March
ABC  419 C1:002300376771002 C2:uududddduuuduuu M:4/4  K:Eb      H:LOQSZ T:Buford's March. (p).1701.PLFD1.419
ABC  419 C1:002300376771002 C2:uududddduuuduuu M:4/4  K:Eb      H:LOQSZ T:Buford's March. (p).1701.PLFD1.419
ABC  419 C1:002300376771002 C2:uududddduuuduuu M:4/4  K:Eb      H:LOQSZ T:Buford's March. (p).1701.PLFD1.419
ABC  419 C1:002300376771002 C2:uududddduuuduuu M:4/4  K:Eb      H:ABLOQZ T:Buford's March. (p).1701.PLFD1.419
ABC  419 C1:002300376771002 C2:uududddduuuduuu M:4/4  K:Eb      H:ABLOQZ T:Buford's March. (p).1701.PLFD1.419
ABC  419 C1:002300376771002 C2:uududddduuuduuu M:4/4  K:Eb      H:LOQSZ T:Buford's March. (p).1701.PLFD.419
ABC  419 C1:002300376771002 C2:uududddduuuduuu M:4/4  K:Eb      H:LOQSZ T:Buford's March. (p).1701.PLFD.419
ABC  419 C1:002300376771002 C2:uududddduuuduuu M:4/4  K:Eb      H:LOQSZ T:Buford's March. (p).1701.PLFD.419
ABC  419 C1:002300376771002 C2:uududddduuuduuu M:4/4  K:Eb      H:LOQSZ T:Buford's March. (p).1701.PLFD.419
ABC   1 C1:00000000000   C2:        M:4/4  K:G      H:LV   T:bug
ABC  127 C1:002033002024000 C2:uduuuuddddduuud M:6/8  K:C      H:BLQZ  T:Bugale Horn Quick step.. JGi.127, The
ABC  127 C1:002033002024000 C2:uduuuuddddduuud M:6/8  K:C      H:LOQRSZ T:Bugale Horn Quick step,The.. JGi.127
ABC  127 C1:002033002024000 C2:uduuuuddddduuud M:6/8  K:C      H:ABLOQRSZ T:Bugale Horn Quick step,The.. JGi.127
ABC  1220 C1:002033002024000 C2:uduuuuddddduuud M:6/8  K:C      H:FLOQRSZ T:Bugale Horn Quick step,The.. JGi.127
ABC  1220 C1:002033002024000 C2:uduuuuddddduuud M:6/8  K:C      H:FLOQRSZ T:Bugale Horn Quick step,The.. JGi.127
ABC  127 C1:002033002024000 C2:uduuuuddddduuud M:6/8  K:C      H:ABLOQRSZ T:Bugale Horn Quick step,The.. JGi.127
ABC  605 C1:023302330404070 C2:uduuduududduddd M:2/4  K:G      H:BLQSZ T:Bugal Quickstep. JBut.603, A
ABC  606 C1:010106270707006 C2:uududddduuuuudd M:C   K:G      H:BLSZ  T:Bugal Quick Step. JBut.604, A
ABC  607 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:BLQSZ T:Bugal Quick Step. JBut.605, A
ABC  900 C1:050107372270071 C2:dududuuuudduudu M:2/4  K:D      H:BLQSZ T:Bugal Quick Step JBut.895, A
ABC  218 C1:000000000000000 C2:dduduuuududdudu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Bugao buai haorencai
ABC   64 C1:077005516277270 C2:ddduududduddddu M:7/8  K:Gm      H:"FLOW T:Bugarka
ABC   70 C1:077005516277270 C2:ddduududduddddu M:7/8  K:Gm      H:"FLOW T:Bugarka
ABC   72 C1:077005516277270 C2:ddduududduddddu M:7/8  K:Gm      H:"FLOW T:Bugarka
ABC   64 C1:077005516277270 C2:ddduududduddddu M:7/8  K:Gm      H:"FLOW T:Bugarka
ABC   70 C1:077005516277270 C2:ddduududduddddu M:7/8  K:Gm      H:"FLOW T:Bugarka
ABC   72 C1:077005516277270 C2:ddduududduddddu M:7/8  K:Gm      H:"FLOW T:Bugarka
ABC   72 C1:077005516277270 C2:ddduududduddddu M:7/8  K:Gm      H:"FLOW T:Bugarka
ABC   72 C1:077005516277270 C2:ddduududduddddu M:7/8  K:Gm      H:"FLOW T:Bugarka
ABC   72 C1:077005516277270 C2:ddduududduddddu M:7/8  K:Gm      H:"FLOW T:Bugarka
ABC   72 C1:077005516277270 C2:ddduududduddddu M:7/8  K:Gm      H:"FLOW T:Bugarka
ABC   94 C1:266656663544327 C2:uudddudddududuu M:4/4  K:G      H:"CLQS T:Bugbee's Hole
ABC   92 C1:266656663544327 C2:uudddudddududuu M:4/4  K:G      H:"CLQS T:Bugbee's Hole
ABC   1 C1:060606050606060 C2:dddudddududuuud M:4/4  K:G      H:L   T:Bugbee's Hole
ABC   1 C1:060606050606060 C2:dddudddududuuud M:4/4  K:G      H:L   T:Bugbee's Hole
ABC   94 C1:266656663544327 C2:uudddudddududuu M:4/4  K:G      H:"CLQS T:Bugbee's Hole
ABC  162 C1:266656663544327 C2:uudddudddududuu M:2/2  K:G      H:"CLQRS T:Bugbee's Hole
ABC  162 C1:266656663544327 C2:uudddudddududuu M:2/2  K:G      H:"CLQRS T:Bugbee's Hole
ABC  171 C1:666566635443274 C2:dddudddududuuud M:C|  K:G      H:BLQWZ T:Bugbees Hole, or... PFD3.171
ABC  171 C1:666566635443274 C2:dddudddududuuud M:C|  K:G      H:BLQWZ T:Bugbees Hole, or... PFD3.171
ABC  1221 C1:710700047100077 C2:dudududduududdd M:4/4  K:C      H:CFOZ  T:the Bug Dream
ABC  1221 C1:710700047100077 C2:dudududduududdd M:4/4  K:C      H:CFOZ  T:the Bug Dream
ABC   91 C1:710700047100077 C2:dudududduududdd M:4/4  K:C      H:COZ  T:the Bug Dream
ABC   48 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LO  T:Bugeacul
ABC   48 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LO  T:Bugeacul
ABC   48 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LO  T:Bugeacul
ABC   48 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LO  T:Bugeacul
ABC   50 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   62 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   63 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   65 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   71 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   73 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   50 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   62 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   63 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   65 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   71 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   73 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   73 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   73 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   73 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC   73 C1:270070270070270 C2:udduddudddduddd M:6/8  K:F      H:"LOQ  T:Bugeacul
ABC  442 C1:000100000000000 C2:uddudduuuuuddud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Gece Ben Yine...
ABC  442 C1:000100000000000 C2:uddudduuuuuddud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Gece Ben Yine...
ABC  442 C1:000100000000000 C2:uddudduuuuuddud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Gece Ben Yine...
ABC  442 C1:000000020700070 C2:uddduddudduuuuu M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Bu Gece Ben Yine...
ABC  792 C1:220061070011660 C2:uududuudduuduud M:3/4  K:C      H:"CHLQS T:Bugeilio'r Gwenith Gwyn
ABC  781 C1:220061070011660 C2:uududuudduuduud M:3/4  K:C      H:"CHLQS T:Bugeilio'r Gwenith Gwyn
ABC   1 C1:070011660022000 C2:duudduuduuudduu M:3/4  K:D      H:BLw  T:Bugeilio'r Gwenith Gwyn
ABC   1 C1:070011660022000 C2:duudduuduuudduu M:3/4  K:D      H:BLWw  T:Bugeilio'r Gwenith Gwyn
ABC   2 C1:070011660022000 C2:duudduuduuudduu M:3/4  K:D      H:BLw  T:Bugeilio'r Gwenith Gwyn
ABC   1 C1:070011660022000 C2:duudduuduuudduu M:3/4  K:D      H:BLw  T:Bugeilio'r Gwenith Gwyn
ABC  547 C1:220061070011660 C2:uududuudduuduud M:3/4  K:C      H:"CHLQS T:Bugeilio'r Gwenith Gwyn
ABC  792 C1:220061070011660 C2:uududuudduuduud M:3/4  K:C      H:"CHLQS T:Bugeilio'r Gwenith Gwyn
ABC  1308 C1:220061070011660 C2:uududuudduuduud M:3/4  K:C      H:"CLQRS T:Bugeilio'r Gwenith Gwyn
ABC  1308 C1:220061070011660 C2:uududuudduuduud M:3/4  K:C      H:"CLQRS T:Bugeilio'r Gwenith Gwyn
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bugger Off part:clarinet (2:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bugger Off part:drums (2:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bugger Off part:flute (2:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bugger Off part:lute (2:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bugger Off part:theorbo (2:09)
ABC  915 C1:026000026532026 C2:ududduuudududdd M:6/8  K:G      H:BLQSZ T:Buggle Quick Step JBut.910
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:bugglesvideo (4:17)
ABC   1 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"S   T:Buggy Ride Jig
ABC   33 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"C   T:Buggy Ride Jig
ABC  2274 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"S   T:Buggy Ride Jig
ABC  165 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"S   T:Buggy Ride Jig
ABC   33 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"S   T:Buggy Ride Jig
ABC   33 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"S   T:Buggy Ride Jig
ABC   33 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"S   T:Buggy Ride Jig
ABC   33 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"S   T:Buggy Ride Jig
ABC   33 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"FRS  T:Buggy Ride Jig
ABC   33 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"FRS  T:Buggy Ride Jig
ABC   33 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"FRS  T:Buggy Ride Jig
ABC  835 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"OS  T:Buggy Ride Jig
ABC  2274 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"S   T:Buggy Ride Jig
ABC  2274 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"S   T:Buggy Ride Jig
ABC  1888 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"S   T:Buggy Ride Jig
ABC  1888 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"S   T:Buggy Ride Jig
ABC  1888 C1:242242105707000 C2:uduuduudddddudd M:6/8  K:G      H:"S   T:Buggy Ride Jig
ABC   1 C1:002771027077000 C2:udduudddduuuduu M:6/8  K:Am      H:"CLQRS T:Buggy Rock
ABC   18 C1:002771027077000 C2:udduudddduuuduu M:6/8  K:Am      H:"CLQRS T:Buggy Rock
ABC   1 C1:000277110002777 C2:udduuuddduuuddd M:2/4  K:Gmin     H:L   T:Bughici Freylekhs
ABC  1222 C1:000277110002777 C2:udduuuddduuuddd M:2/4  K:Gmin     H:FL   T:Bughici Freylekhs
ABC  1222 C1:000277110002777 C2:udduuuddduuuddd M:2/4  K:Gmin     H:FL   T:Bughici Freylekhs
ABC   1 C1:000277110002777 C2:udduuuddduuuddd M:2/4  K:G      H:L   T:Bughici Freylekhs
ABC  318 C1:000277110077000 C2:udduudduuuudddu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bugich's Khosidl #1
ABC  318 C1:000277110077000 C2:udduudduuuudddu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bugich's Khosidl #1
ABC  318 C1:000277110077000 C2:udduudduuuudddu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bugich's Khosidl #1
ABC  318 C1:000277110077000 C2:udduudduuuudddu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bugich's Khosidl #1
ABC  318 C1:000277110077000 C2:udduudduuuudddu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bugich's Khosidl #1
ABC  319 C1:004600640070707 C2:dududdduudddudu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bugich's Khosidl #2
ABC  319 C1:004600640070707 C2:dududdduudddudu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bugich's Khosidl #2
ABC  319 C1:004600640070707 C2:dududdduudddudu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bugich's Khosidl #2
ABC  319 C1:004600640070707 C2:dududdduudddudu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bugich's Khosidl #2
ABC  319 C1:004600640070707 C2:dududdduudddudu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bugich's Khosidl #2
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC 01013 C1:206307117777206 C2:ududuuddddududu M:6/8  K:G      H:BCLZ  T:BUG IN A BUCKET
ABC   1 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:OR   T:the Bugle
ABC   1 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:LORS  T:Bugle, The
ABC  2283 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:ORS  T:Bugle, The
ABC  134 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:FLQZ  T:The Bugle
ABC  134 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudu M:6/8  K:G      H:FLQZ  T:The Bugle
ABC  840 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:LORS  T:Bugle, The
ABC  6595 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:OR   T:the Bugle
ABC  2283 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:ORS  T:Bugle, The
ABC  2283 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:ORS  T:Bugle, The
ABC  1223 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:FORZ  T:the Bugle
ABC  4806 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:FORZ  T:the Bugle
ABC  1223 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:FORZ  T:the Bugle
ABC  4806 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:FORZ  T:the Bugle
ABC  1889 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:LORS  T:Bugle, The
ABC 12973 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:OR   T:the Bugle
ABC  1889 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:LORS  T:Bugle, The
ABC 12973 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:OR   T:the Bugle
ABC  1889 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:LORS  T:Bugle, The
ABC 12973 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:OR   T:the Bugle
ABC  190 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:ORZ  T:the Bugle
ABC  859 C1:265005266023000 C2:udduudduduuuudu M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Bugle Call, The
ABC   73 C1:053206226623000 C2:duuduuddududuud M:4/8  K:Bb      H:BFLZw T:the Bugle Call
ABC   73 C1:053206226623000 C2:duuduuddududuud M:4/8  K:Bb      H:BFLZw T:the Bugle Call
ABC   73 C1:053206226623000 C2:duuduuddududuud M:4/8  K:Bb      H:BFLZw T:the Bugle Call
ABC  859 C1:265005266023000 C2:udduudduduuuudu M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Bugle Call, The
ABC  859 C1:265005266023000 C2:udduudduduuuudu M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Bugle Call, The
ABC  859 C1:265005266023000 C2:udduudduduuuudu M:6/8  K:D      H:"CILRZ T:Bugle Call, The
ABC   73 C1:053206226623000 C2:duuduuddududuud M:4/8  K:Bb      H:BFLZw T:The Bugle Call
ABC   73 C1:053206226623000 C2:duuduuddududuud M:4/8  K:Bb      H:BFLZw T:The Bugle Call
ABC   73 C1:053206226623000 C2:duuduuddududuud M:4/8  K:Bb      H:BFLZw T:The Bugle Call
ABC   73 C1:053206226623000 C2:duuduuddududuud M:4/8  K:Bb      H:BFLZw T:The Bugle Call
ABC   73 C1:053206226623000 C2:duuduuddududuud M:4/8  K:Bb      H:BFLZw T:The Bugle Call
ABC   73 C1:053206226623000 C2:duuduuddududuud M:4/8  K:Bb      H:BFLZw T:The Bugle Call
ABC   73 C1:053206226623000 C2:duuduuddududuud M:4/8  K:Bb      H:BFLZw T:The Bugle Call
ABC   73 C1:053206226623000 C2:duuduuddududuud M:4/8  K:Bb      H:BFLZw T:The Bugle Call
ABC   1 C1:002605030026002 C2:udduuduuddduudd M:2/4  K:G      H:LQ   T:Bugle Call Rag
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Bugle Call Rag [Bass](2:09) - [7 Part] Jack Pettis, Billy Meyers, Elmer Schoebel (1920)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Bugle Call Rag [Clarinet/Violin](2:09) - [7 Part] Jack Pettis, Billy Meyers, Elmer Schoebel (1920)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Bugle Call Rag [Drum](2:09) - [7 Part] Jack Pettis, Billy Meyers, Elmer Schoebel (1920)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Bugle Call Rag [Lute1/Banjo](2:09) - [7 Part] Jack Pettis, Billy Meyers, Elmer Schoebel (1920)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Bugle Call Rag [Lute2/Rythym](2:09) - [7 Part] Jack Pettis, Billy Meyers, Elmer Schoebel (1920)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Bugle Call Rag [Lute3/Mandolin](2:09) - [7 Part] Jack Pettis, Billy Meyers, Elmer Schoebel (1920)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:LQ   T:Bugle Call Rag [Lute4/Dobro](2:09) - [7 Part] Jack Pettis, Billy Meyers, Elmer Schoebel (1920)
ABC   58 C1:323300023300406 C2:uuduuduuddududd M:6/8  K:D      H:"LOQS T:Bugle Call Two-step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   1 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   2 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   2 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC   2 C1:266000265005266 C2:uddudduuddudduu M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Bugle Call Two-Step [ABCA]
ABC  4441 C1:000030532062200 C2:duduuduuddduddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:"BUGLE" GALOP
ABC  4441 C1:000030532062200 C2:duduuduuddduddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:"BUGLE" GALOP
ABC  4441 C1:000030532062200 C2:duduuduuddduddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:"BUGLE" GALOP
ABC  4441 C1:000030532062200 C2:duduuduuddduddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:"BUGLE" GALOP
ABC  4441 C1:000030532062200 C2:duduuduuddduddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:"BUGLE" GALOP
ABC  4441 C1:000030532062200 C2:duduuduuddduddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:"BUGLE" GALOP
ABC  4441 C1:000030532062200 C2:duduuduuddduddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:"BUGLE" GALOP
ABC  4441 C1:000030532062200 C2:duduuduuddduddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:"BUGLE" GALOP
ABC  4441 C1:000030532062200 C2:duduuduuddduddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:"BUGLE" GALOP
ABC  4441 C1:000030532062200 C2:duduuduuddduddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:"BUGLE" GALOP
ABC  4441 C1:000030532062200 C2:duduuduuddduddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:"BUGLE" GALOP
ABC  4441 C1:000030532062200 C2:duduuduuddduddd M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:"BUGLE" GALOP
ABC   1 C1:606005030101073 C2:ddduuududdduuud M:2/4  K:C      H:BLRZ  T:Bugle Horn [2]
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn [2]. JC.075
ABC   1 C1:323305323302206 C2:uududuuduuuddud M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Bugle Horn
ABC   1 C1:323305323302206 C2:uududuuduuuddud M:6/8  K:D      H:"CLR  T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC  012 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   1 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   4 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   4 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC   4 C1:233053233022066 C2:ududuuduuuddudd M:6/8  K:D      H:"CLRZ T:Bugle Horn
ABC  012 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Bugle Horn
ABC  012 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Bugle Horn
ABC  012 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Bugle Horn
ABC  012 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Bugle Horn
ABC  012 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Bugle Horn
ABC  012 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Bugle Horn
ABC  364 C1:606005032727172 C2:ddduududududddu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:The Bugle Horn
ABC  364 C1:606005032727172 C2:ddduududududddu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:The Bugle Horn
ABC  364 C1:606005032727172 C2:ddduududududddu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:The Bugle Horn
ABC  364 C1:606005032727172 C2:ddduududududddu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:The Bugle Horn
ABC  364 C1:606005032727172 C2:ddduududududddu M:2/4  K:D      H:BFLZ  T:The Bugle Horn
ABC   1 C1:060600503017207 C2:ddduuduuduududd M:   K:Amaj     H:LR   T:The Bugle Horn
ABC   2 C1:050301010020606 C2:duuuduududdduud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bugle Horn
ABC   3 C1:000500030001000 C2:duuuduududdduud M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bugle Horn
ABC   4 C1:005301010756606 C2:duuududdddddudu M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bugle Horn
ABC   5 C1:060600053010107 C2:ddduuududdddddu M:2/4  K:G      H:LR   T:The Bugle Horn
ABC   5 C1:060600053010107 C2:ddduuududdddddu M:2/4  K:G      H:LR   T:Bugle Horn
ABC  101 C1:007700770005000 C2:ddddduudduddddd M:2/4  K:D      H:ILO  T:Bugle Horn, The
ABC  101 C1:007700770005000 C2:ddddduudduddddd M:2/4  K:D      H:ILO  T:Bugle Horn, The
ABC  101 C1:007700770005000 C2:ddddduudduddddd M:2/4  K:D      H:ILO  T:Bugle Horn, The
ABC  101 C1:007700770005000 C2:ddddduudduddddd M:2/4  K:D      H:ILO  T:Bugle Horn, The
ABC  101 C1:007700770005000 C2:ddddduudduddddd M:2/4  K:D      H:LOZ  T:Bugle Horn, The
ABC   77 C1:706005030101073 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn. JC.075
ABC   77 C1:706005030101073 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Horn. JC.075
ABC   77 C1:706005030101073 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Horn. JC.075
ABC  2277 C1:706005030101073 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn. JC.075
ABC   77 C1:706005030101073 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Horn. JC.075
ABC  2277 C1:706005030101073 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn. JC.075
ABC  2277 C1:706005030101073 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn. JC.075
ABC  1224 C1:706005030101073 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Bugle Horn. JC.075
ABC  1224 C1:706005030101073 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Bugle Horn. JC.075
ABC   77 C1:706005030101073 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Horn. JC.075
ABC  134 C1:060060050003117 C2:ddduuuduudduddd M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn. JC.134
ABC  134 C1:060060050003117 C2:ddduuuduudduddd M:6/8  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Horn. JC.134
ABC  134 C1:060060050003117 C2:ddduuuduudduddd M:6/8  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Horn. JC.134
ABC  2278 C1:060060050003117 C2:ddduuuduudduddd M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn. JC.134
ABC  134 C1:060060050003117 C2:ddduuuduudduddd M:6/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Horn. JC.134
ABC  2278 C1:060060050003117 C2:ddduuuduudduddd M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn. JC.134
ABC  2278 C1:060060050003117 C2:ddduuuduudduddd M:6/8  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn. JC.134
ABC  1225 C1:060060050003117 C2:ddduuuduudduddd M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Bugle Horn. JC.134
ABC  1225 C1:060060050003117 C2:ddduuuduudduddd M:6/8  K:D      H:AFLOQRSZ T:Bugle Horn. JC.134
ABC  134 C1:060060050003117 C2:ddduuuduudduddd M:6/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Horn. JC.134
ABC   1 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:LS   T:The Bugle Horn pg A49 and A54
ABC  986 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:LS   T:The Bugle Horn pg A49 and A54
ABC  986 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:LS   T:The Bugle Horn pg A49 and A54
ABC  6594 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:LOS  T:The Bugle Horn pg A49 and A54
ABC 12972 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:LS   T:The Bugle Horn pg A49 and A54
ABC 12972 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:LS   T:The Bugle Horn pg A49 and A54
ABC 12972 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:LS   T:The Bugle Horn pg A49 and A54
ABC 16531 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:LS   T:The Bugle Horn pg A49 and A54
ABC 16531 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:LS   T:The Bugle Horn pg A49 and A54
ABC   1 C1:060011636071307 C2:duududduudddduu M:4/4  K:AMix     H:RSZ  T:Bugle Hornpipe
ABC   1 C1:060011636071307 C2:duududduudddduu M:4/4  K:AMix     H:RSZ  T:Bugle Hornpipe
ABC   86 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Horn,The. BF13.085
ABC   86 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Horn,The. BF13.085
ABC   86 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.085
ABC   86 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.085
ABC  2275 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.085
ABC  2275 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.085
ABC  2275 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.085
ABC  1226 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.085
ABC  1226 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.085
ABC   86 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.085
ABC   94 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Horn,The. BF13.093
ABC   94 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Horn,The. BF13.093
ABC   94 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.093
ABC   94 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.093
ABC  2276 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.093
ABC  2276 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.093
ABC  2276 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.093
ABC  1227 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.093
ABC  1227 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.093
ABC   94 C1:606005030101002 C2:ddduuuduududddu M:2/4  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Horn,The. BF13.093
ABC   66 C1:606005006661000 C2:dddudduduududdd M:2/4  K:C      H:ALQRSZ T:Bugle Horn,The. TJD.66
ABC   66 C1:606005006661000 C2:dddudduduududdd M:2/4  K:C      H:ABLQRSZ T:Bugle Horn,The. TJD.66
ABC  1228 C1:606005006661000 C2:dddudduduududdd M:2/4  K:C      H:AFLQRSZ T:Bugle Horn,The. TJD.66
ABC  1228 C1:606005006661000 C2:dddudduduududdd M:2/4  K:C      H:AFLQRSZ T:Bugle Horn,The. TJD.66
ABC   66 C1:606005006661000 C2:dddudduduududdd M:2/4  K:C      H:ABLQRSZ T:Bugle Horn,The. TJD.66
ABC   66 C1:606005006661000 C2:dddudduduududdd M:2/4  K:C      H:ABLQRZ T:Bugle Horn. TJD.66, The
ABC   66 C1:606005006661000 C2:dddudduduududdd M:2/4  K:C      H:ABLQRZ T:Bugle Horn. TJD.66, The
ABC  175 C1:606005030101073 C2:ddduuududdduuud M:2/4  K:C      H:BLQZ  T:Bugle Horn. TWC.175
ABC  175 C1:606005030101073 C2:ddduuududdduuud M:2/4  K:C      H:BLQZ  T:Bugle Horn. TWC.175
ABC  1229 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:C   K:G      H:ABFLOZ T:the Bugle March
ABC  1229 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:C   K:G      H:ABFLOZ T:the Bugle March
ABC  117 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:C   K:G      H:ABLOZ T:the Bugle March
ABC  114 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:C   K:G      H:ABCLOQRZ T:Bugle March. JaW.114, The
ABC  114 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:C   K:G      H:ABCLOQRZ T:Bugle March. JaW.114, The
ABC   31 C1:022402240002020 C2:uuduuduududddud M:2/4  K:D      H:ABLOQRZ T:Bugle March Quick. RH.031, The
ABC   31 C1:022402240002020 C2:uuduuduududddud M:2/4  K:D      H:ABLOQRZ T:Bugle March Quick. RH.031, The
ABC  114 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:C   K:G      H:ACLOQRSZ T:Bugle March,The. JaW.114
ABC  114 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:C   K:G      H:ACHOQRSZ T:Bugle March,The. JaW.114
ABC  114 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:C   K:G      H:ABLOQRSZ T:Bugle March,The. JaW.114
ABC  1230 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:C   K:G      H:ACFLOQRSZ T:Bugle March,The. JaW.114
ABC  1230 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:C   K:G      H:ACFLOQRSZ T:Bugle March,The. JaW.114
ABC  114 C1:660003116405650 C2:dduuududdududdd M:C   K:G      H:ABLOQRSZ T:Bugle March,The. JaW.114
ABC   31 C1:022402240002020 C2:uuduuduududddud M:2/4  K:D      H:ALOQRSZ T:Bugle March,The Quick. RH.031
ABC   31 C1:022402240002020 C2:uuduuduududddud M:2/4  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle March,The Quick. RH.031
ABC  1231 C1:022402240002020 C2:uuduuduududddud M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Bugle March,The Quick. RH.031
ABC  7910 C1:022402240002020 C2:uuduuduududddud M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Bugle March,The Quick. RH.031
ABC  1231 C1:022402240002020 C2:uuduuduududddud M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Bugle March,The Quick. RH.031
ABC  7910 C1:022402240002020 C2:uuduuduududddud M:2/4  K:D      H:AFLOQRSZ T:Bugle March,The Quick. RH.031
ABC   31 C1:022402240002020 C2:uuduuduududddud M:2/4  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle March,The Quick. RH.031
ABC   68 C1:260002260024260 C2:uduududududuudu M:6/8  K:C      H:ALQRSZ T:Bugle Quick March.#51. JBs.068
ABC   68 C1:260002260024260 C2:uduududududuudu M:6/8  K:C      H:ABLQRZ T:Bugle Quick March.#51. JBs.068
ABC   68 C1:260002260024260 C2:uduududududuudu M:6/8  K:C      H:ABLQRZ T:Bugle Quick March.#51. JBs.068
ABC   68 C1:260002260024260 C2:uduududududuudu M:6/8  K:C      H:ABLQRSZ T:Bugle Quick March.#51. JBs.068
ABC  1232 C1:260002260024260 C2:uduududududuudu M:6/8  K:C      H:AFLQRSZ T:Bugle Quick March.#51. JBs.068
ABC  1232 C1:260002260024260 C2:uduududududuudu M:6/8  K:C      H:AFLQRSZ T:Bugle Quick March.#51. JBs.068
ABC   68 C1:260002260024260 C2:uduududududuudu M:6/8  K:C      H:ABLQRSZ T:Bugle Quick March.#51. JBs.068
ABC   1 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:L   T:Bugle Quickstep [1], The
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:L   T:Bugle Quickstep [1], The
ABC   1 C1:777771170053556 C2:ddddduuddududdu M:6/8  K:D      H:L   T:Bugle Quickstep [2]
ABC   1 C1:777771170053556 C2:ddddduuddududdu M:6/8  K:D      H:L   T:Bugle Quickstep [2]
ABC   1 C1:715056005040715 C2:dududdudududduu M:6/8  K:D      H:L   T:Bugle Quickstep [3]
ABC   1 C1:715056005040715 C2:dududdudududduu M:6/8  K:D      H:L   T:Bugle Quickstep [3]
ABC   1 C1:026000026020026 C2:ududuududu   M:6/8  K:A      H:L   T:Bugle Quickstep [4]
ABC   1 C1:026000026020026 C2:ududuududu   M:6/8  K:A      H:L   T:Bugle Quickstep [4]
ABC  471 C1:323305323302206 C2:uududuuduuudddu M:6/8  K:D      H:"OR  T:Bugle Quickstep, The
ABC   61 C1:220260053026020 C2:ududududuududud M:6/8  K:A      H:LOQRSZ T:Bugle Quick Step EHo.061
ABC   61 C1:220260053026020 C2:ududududuududud M:6/8  K:A      H:LOQRSZ T:Bugle Quick Step EHo.061
ABC  061 C1:026000026020026 C2:ududuududuudddd M:6/8  K:A      H:ABLOQZ T:Bugle Quick Step. EHo.061
ABC   98 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:OQRZ  T:Bugle Quickstep,The. FTB.098
ABC   98 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:BOQRZ T:Bugle Quickstep,The. FTB.098
ABC   98 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:BOQRZ T:Bugle Quickstep,The. FTB.098
ABC   98 C1:233053233022060 C2:ududuuduuuddduu M:6/8  K:D      H:OQRZ  T:Bugle Quickstep,The. FTB.098
ABC   1 C1:007100071706711 C2:dududdduuduuuuu M:6/8  K:C      H:LRSZ  T:Bugler's Dance
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Bugler's Dream - Clarinet 1 (trumpet) (1:48) (356)
ABC   72 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Bugler's Dream - Clarinet 2 (trombone) (1:48) (316)
ABC   73 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Bugler's Dream - Clarinet 3 (french horn) (1:34) (72)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Bugler's Dream - Drum (1:48) (181)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Bugler's Dream - Flute (optional) (1:48) (121)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Bugler's Dream - Horn 1 (Lead) (1:48) (165)
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Bugler's Dream - Horn 2 (Opt lead double) (1:48) (165)
ABC   63 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Bugler's Dream - Horn 3 (Tuba) (1:48) (452)
ABC   64 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:Bugler's Dream - Horn 4 (tuba2) (1:48) (93)
ABC  184 C1:770711111665003 C2:ddduuuuuddduudu M:6/8  K:D      H:BLOQRZ T:Bugle Solo TS.184
ABC  184 C1:770711111665003 C2:ddduuuuuddduudu M:6/8  K:D      H:BLOQRZ T:Bugle Solo TS.184
ABC  184 C1:770711111665003 C2:ddduuuuuddduudu M:6/8  K:D      H:LOQRSZ T:Bugle Solo TS.184
ABC  184 C1:770711111665003 C2:ddduuuuuddduudu M:6/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Solo TS.184
ABC  1233 C1:770711111665003 C2:ddduuuuuddduudu M:6/8  K:D      H:FLOQRSZ T:Bugle Solo TS.184
ABC  1234 C1:770711111665003 C2:ddduuuuuddduudu M:6/8  K:D      H:FLOQRSZ T:Bugle Solo TS.184
ABC  1234 C1:770711111665003 C2:ddduuuuuddduudu M:6/8  K:D      H:FLOQRSZ T:Bugle Solo TS.184
ABC  1233 C1:770711111665003 C2:ddduuuuuddduudu M:6/8  K:D      H:FLOQRSZ T:Bugle Solo TS.184
ABC  184 C1:770711111665003 C2:ddduuuuuddduudu M:6/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Solo TS.184
ABC  2279 C1:000000010670071 C2:uddduduuuddddud M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.1. CJF.104
ABC  104 C1:000000010670071 C2:uddduduuuddddud M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.1. CJF.104
ABC  104 C1:000000010670071 C2:uddduduuuddddud M:3/8  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Waltz No.1. CJF.104
ABC  104 C1:000000010670071 C2:uddduduuuddddud M:3/8  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Waltz No.1. CJF.104
ABC  104 C1:000000010670071 C2:uddduduuuddddud M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.1. CJF.104
ABC  836 C1:000000010670071 C2:uddduduuuddddud M:3/8  K:D      H:ABLOQRS T:Bugle Waltz No.1. CJF.104
ABC  2279 C1:000000010670071 C2:uddduduuuddddud M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.1. CJF.104
ABC  2279 C1:000000010670071 C2:uddduduuuddddud M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.1. CJF.104
ABC  1235 C1:000000010670071 C2:uddduduuuddddud M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Bugle Waltz No.1. CJF.104
ABC  1235 C1:000000010670071 C2:uddduduuuddddud M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Bugle Waltz No.1. CJF.104
ABC  104 C1:000000010670071 C2:uddduduuuddddud M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.1. CJF.104
ABC  2280 C1:000002000603000 C2:ududdduuuuudddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.2. CJF.105
ABC  105 C1:000002000603000 C2:ududdduuuuudddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.2. CJF.105
ABC  105 C1:000002000603000 C2:ududdduuuuudddu M:3/8  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Waltz No.2. CJF.105
ABC  105 C1:000002000603000 C2:ududdduuuuudddu M:3/8  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Waltz No.2. CJF.105
ABC  105 C1:000002000603000 C2:ududdduuuuudddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.2. CJF.105
ABC  837 C1:000002000603000 C2:ududdduuuuudddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRS T:Bugle Waltz No.2. CJF.105
ABC  2280 C1:000002000603000 C2:ududdduuuuudddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.2. CJF.105
ABC  2280 C1:000002000603000 C2:ududdduuuuudddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.2. CJF.105
ABC  1236 C1:000002000603000 C2:ududdduuuuudddu M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Bugle Waltz No.2. CJF.105
ABC  1236 C1:000002000603000 C2:ududdduuuuudddu M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Bugle Waltz No.2. CJF.105
ABC  105 C1:000002000603000 C2:ududdduuuuudddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.2. CJF.105
ABC  2281 C1:000202006607002 C2:uuddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.3. CJF.106
ABC  106 C1:000202006607002 C2:uuddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.3. CJF.106
ABC  106 C1:000202006607002 C2:uuddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Waltz No.3. CJF.106
ABC  106 C1:000202006607002 C2:uuddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Waltz No.3. CJF.106
ABC  106 C1:000202006607002 C2:uuddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.3. CJF.106
ABC  838 C1:000202006607002 C2:uuddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRS T:Bugle Waltz No.3. CJF.106
ABC  2281 C1:000202006607002 C2:uuddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.3. CJF.106
ABC  2281 C1:000202006607002 C2:uuddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.3. CJF.106
ABC  1237 C1:000202006607002 C2:uuddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Bugle Waltz No.3. CJF.106
ABC  1237 C1:000202006607002 C2:uuddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Bugle Waltz No.3. CJF.106
ABC  106 C1:000202006607002 C2:uuddduuuddduddu M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.3. CJF.106
ABC  2282 C1:050300000011060 C2:duuuduuududdudd M:3/8  K:D      H:ABCLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.016
ABC   16 C1:050300000011060 C2:duuuduuududdudd M:3/8  K:D      H:ABLOQRSWZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.016
ABC   16 C1:050300000011060 C2:duuuduuududdudd M:3/8  K:D      H:ABLQWZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.016
ABC   16 C1:050300000011060 C2:duuuduuududdudd M:3/8  K:D      H:ABLQWZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.016
ABC   16 C1:050300000011060 C2:duuuduuududdudd M:3/8  K:D      H:ABLOQRSWZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.016
ABC  839 C1:050300000011060 C2:duuuduuududdudd M:3/8  K:D      H:ABCLOQRS T:Bugle Waltz No.4. CJF.016
ABC  2282 C1:050300000011060 C2:duuuduuududdudd M:3/8  K:D      H:ABCLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.016
ABC  2282 C1:050300000011060 C2:duuuduuududdudd M:3/8  K:D      H:ABCLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.016
ABC  1238 C1:050300000011060 C2:duuuduuududdudd M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSWZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.016
ABC  1238 C1:050300000011060 C2:duuuduuududdudd M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSWZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.016
ABC   16 C1:050300000011060 C2:duuuduuududdudd M:3/8  K:D      H:ABLOQRSWZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.016
ABC  107 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC  107 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC  107 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABLQZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC  107 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC 18419 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC 18419 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC  7897 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABLOQRS T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC  1239 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC  2525 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC 10370 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC  1239 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC  2525 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC 10370 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABFLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC  107 C1:027700040607007 C2:udduddduuddduud M:3/8  K:D      H:ABLOQRSZ T:Bugle Waltz No.4. CJF.107
ABC  444 C1:010007070100000 C2:uddududduuddduu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bu Gülzârın Yine Bir Nev-bahârı
ABC  444 C1:010007070100000 C2:uddududduuddduu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bu Gülzârın Yine Bir Nev-bahârı
ABC  444 C1:010007070100000 C2:uddududduuddduu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bu Gülzârın Yine Bir Nev-bahârı
ABC  444 C1:010000070100000 C2:uduuuddududduud M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bu Gülzârın Yine Bir Nev-bahârı
ABC  451 C1:071607017777000 C2:duddudddduuuuuu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bugün Biz Hep Neş`eliyiz
ABC  451 C1:071607017777000 C2:duddudddduuuuuu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bugün Biz Hep Neş`eliyiz
ABC  451 C1:071607017777000 C2:duddudddduuuuuu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bugün Biz Hep Neş`eliyiz
ABC  451 C1:111100011601160 C2:uuuuuuduudddudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bugün Biz Hep Neş'eliyiz
ABC  443 C1:020101070706007 C2:uuuddddddddduuu M:9/4  K:C      H:CFLOQw T:Bu Gönül Ne Gülde...
ABC  443 C1:020101070706007 C2:uuuddddddddduuu M:9/4  K:C      H:CFLOQw T:Bu Gönül Ne Gülde...
ABC  443 C1:020101070706007 C2:uuuddddddddduuu M:9/4  K:C      H:CFLOQw T:Bu Gönül Ne Gülde...
ABC  443 C1:001101010101010 C2:uuuuuuuuddduuuu M:9/4  K:C      H:CFLOQw T:Bu Gönül Ne Gülde...
ABC  452 C1:000207070707070 C2:uddddduududdudd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Bugün Yine Gönlümün Bahçesinde...
ABC  452 C1:000207070707070 C2:uddddduududdudd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Bugün Yine Gönlümün Bahçesinde...
ABC  452 C1:000207070707070 C2:uddddduududdudd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Bugün Yine Gönlümün Bahçesinde...
ABC  452 C1:040305030503050 C2:uudududuudddddu M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Bugün Yine Gönlümün Bahçesinde...
ABC   11 C1:762172642237611 C2:dduududduuudduu M:4/4  K:D      H:"CQ  T:Bugsy
ABC  325 C1:000000070673010 C2:ddduuuduudddudd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Bu guo
ABC  445 C1:000207070707070 C2:uddddduddduuddu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Bu Hal Zuhûr Etmesin
ABC  445 C1:000207070707070 C2:uddddduddduuddu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Bu Hal Zuhûr Etmesin
ABC  445 C1:000207070707070 C2:uddddduddduuddu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Bu Hal Zuhûr Etmesin
ABC  445 C1:030001010000000 C2:uuududddddudddu M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Hal Zuhûr Etmesin
ABC   77 C1:000701060000020 C2:dudududdududdud M:4/4  K:F      H:LOR  T:Bu hoscht du hin das Zautle
ABC  294 C1:000000010101000 C2:uuuddddddduuuud M:3/4  K:G      H:LOR  T:BUHSKE DI REMMER
ABC  102 C1:200037000620266 C2:uuuddduuududddd M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Buhusher Chosidl
ABC  102 C1:200037000620266 C2:uuuddduuududddd M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Buhusher Chosidl
ABC  104 C1:200037000620266 C2:uuuddduuududddd M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Buhusher Chosidl
ABC  104 C1:200037000620266 C2:uuuddduuududddd M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Buhusher Chosidl
ABC  102 C1:200037000620266 C2:uuuddduuududddd M:2/4  K:Dm      H:"LOQV T:Buhusher Chosidl
ABC  102 C1:200037000620266 C2:uuuddduuududddd M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Buhusher Chosidl
ABC  102 C1:200037000620266 C2:uuuddduuududddd M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Buhusher Chosidl
ABC  102 C1:200037000620266 C2:uuuddduuududddd M:2/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Buhusher Chosidl
ABC  204 C1:200037000620266 C2:uuuddduuududddd M:2/4  K:Am      H:"LOQV T:Buhusher Khosid
ABC  204 C1:200037000620266 C2:uuuddduuududddd M:2/4  K:Am      H:"LOQV T:Buhusher Khosid
ABC   1 C1:716000002011177 C2:dudduuuudddduud M:6/8  K:Bb      H:LRS  T:Buildings in Harliquin, The
ABC   1 C1:771127760022771 C2:dduuuddduuuddud M:6/8  K:G      H:L   T:Building Solomon's Temple
ABC   1 C1:771127760022771 C2:dduuuddduuuddud M:6/8  K:G      H:L   T:Building Solomon's Temple
ABC   1 C1:771127760022771 C2:dduuuddduuuddud M:6/8  K:G      H:L   T:Building Solomon's Temple
ABC   1 C1:060707070107070 C2:dddduddududdudd M:4/4  K:C      H:LQ   T:Build Me Up Buttercup (clarinet) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:002602000060002 C2:uduudududduudud M:4/4  K:G      H:LQ   T:Build Me Up Buttercup (drums) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Build Me Up Buttercup (Horn) - Order of the Nameless (3:17)
ABC   1 C1:000574007000063 C2:udddudddduddduu M:4/4  K:C      H:LQ   T:Build Me Up Buttercup (horn) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Build Me Up Buttercup (Lute) - Order of the Nameless (3:17)
ABC   1 C1:002000100100600 C2:uuuududdudddudu M:4/4  K:C      H:LQ   T:Build Me Up Buttercup (lute) [v.1 by Cranberry]
ABC   1 C1:000000200000100 C2:duuuduuuduuuduu M:4/4  K:F      H:LQ   T:Build Me Up Buttercup (theorbo) [v.1 by Cranberry]
ABC   0 C1:175037176021175 C2:uddududduuudduu M:6/8  K:F      H:"C   T:Built for Comfort
ABC   30 C1:175037176021175 C2:uddududduuudduu M:6/8  K:F      H:"C   T:Built for Comfort
ABC   30 C1:175037176021175 C2:uddududduuudduu M:6/8  K:F      H:"C   T:Built for Comfort
ABC   30 C1:175037176021175 C2:uddududduuudduu M:6/8  K:F      H:"C   T:Built for Comfort
ABC   25 C1:175037176021175 C2:uddududduuudduu M:6/8  K:F      H:"C   T:Built for Comfort
ABC   30 C1:175037176021175 C2:uddududduuudduu M:6/8  K:F      H:"C   T:Built for Comfort
ABC   30 C1:175037176021175 C2:uddududduuudduu M:6/8  K:F      H:"C   T:Built for Comfort
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Built for Two
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Built for Two
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Built for Two
ABC   1 C1:046062011000116 C2:udduuuuudduddud M:3/4  K:F      H:CLSVw T:Built on the Rock
ABC  217 C1:046062011000116 C2:udduuuuudduddud M:3/4  K:F      H:CLSVw T:Built on the Rock
ABC  217 C1:046062011000116 C2:udduuuuudduddud M:3/4  K:F      H:CLSVw T:Built on the Rock
ABC  217 C1:046062011000116 C2:udduuuuudduddud M:3/4  K:F      H:CLSVw T:Built on the Rock
ABC  217 C1:046062011000116 C2:udduuuuudduddud M:3/4  K:F      H:CLSVw T:Built on the Rock
ABC  1204 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:B      H:"FLOZ T:Buèimi¹
ABC  1243 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:B      H:"FLOZ T:Buèimi¹
ABC  1204 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:B      H:"FLOZ T:Buèimi¹
ABC  1243 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:B      H:"FLOZ T:Buèimi¹
ABC   12 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:B      H:"LOSZ T:Bučimiš
ABC   1 C1:117007617704111 C2:uudddudduuuuudd M:3/4  K:C      H:L   T:Buisson Fleuri
ABC   17 C1:117007617704111 C2:uudddudduuuuudd M:3/4  K:C      H:L   T:Buisson Fleuri
ABC   17 C1:117007617704111 C2:uudddudduuuuudd M:3/4  K:C      H:L   T:Buisson Fleuri
ABC  2284 C1:117007617704111 C2:uudddudduuuuudd M:3/4  K:C      H:L   T:Buisson Fleuri
ABC  841 C1:117007617704111 C2:uudddudduuuuudd M:3/4  K:C      H:LO   T:Buisson Fleuri
ABC  2284 C1:117007617704111 C2:uudddudduuuuudd M:3/4  K:C      H:L   T:Buisson Fleuri
ABC  2284 C1:117007617704111 C2:uudddudduuuuudd M:3/4  K:C      H:L   T:Buisson Fleuri
ABC  1890 C1:117007617704111 C2:uudddudduuuuudd M:3/4  K:C      H:L   T:Buisson Fleuri
ABC  1890 C1:117007617704111 C2:uudddudduuuuudd M:3/4  K:C      H:L   T:Buisson Fleuri
ABC  1890 C1:117007617704111 C2:uudddudduuuuudd M:3/4  K:C      H:L   T:Buisson Fleuri
ABC   1 C1:566466467074462 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Cm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Cm]
ABC   1 C1:566466467074462 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Cm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Cm]
ABC   1 C1:566466467074462 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Cm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Cm]
ABC   1 C1:566466467074462 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Cm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Cm]
ABC   1 C1:566466467074462 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Cm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Cm]
ABC   1 C1:566466467074462 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Cm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Cm]
ABC   1 C1:566466467074462 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Cm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Cm]
ABC   1 C1:566466467074462 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Cm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Cm]
ABC   2 C1:566466467074462 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Cm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Cm]
ABC   2 C1:566466467074462 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Cm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Cm]
ABC   2 C1:566466467074462 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Cm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Cm]
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Dm]
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Dm]
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Dm]
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Dm]
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Dm]
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Dm]
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Dm]
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Dm]
ABC   2 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Dm]
ABC   2 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Dm]
ABC   2 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Dm      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar [Dm]
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Em      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar (Em)
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Em      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar (Em)
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Em      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar (Em)
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Em      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar (Em)
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Em      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar (Em)
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Em      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar (Em)
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Em      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar (Em)
ABC   1 C1:566466467074471 C2:dddudddududddud M:4/4  K:Em      H:"LSZ  T:Bukareshter Bulgar (Em)
ABC  446 C1:007707010101000 C2:ddduuuuuddddddu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Kış Hanım İstanbul`a...
ABC  446 C1:007707010101000 C2:ddduuuuuddddddu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Kış Hanım İstanbul`a...
ABC  446 C1:007707010101000 C2:ddduuuuuddddddu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Kış Hanım İstanbul`a...
ABC  446 C1:007707010101000 C2:ddduuuddduuuuud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bu Kış Hanım İstanbul'a...
ABC   1 C1:112707110017707 C2:uuudduuudddduuu M:2/4  K:D      H:LOSZ  T:Bukkeh\onnhallingen
ABC   1 C1:112707110017707 C2:uuudduuudddduuu M:2/4  K:D      H:LOSZ  T:Bukkeh\onnhallingen
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:235616610223022 C2:uuddudduuuuuudu M:C   K:D      H:"BLOR T:Bukken i B\aaten
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuuud M:2/4  K:_B^c     H:"LRS  T:Bukoviner chusid'l [Afr]
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuuud M:2/4  K:_B^c     H:"LRS  T:Bukoviner chusid'l [Afr]
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuuud M:2/4  K:_B^c     H:"LRS  T:Bukoviner chusid'l [Afr]
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuuud M:2/4  K:_B^c     H:"LRS  T:Bukoviner chusid'l [Afr]
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuuud M:2/4  K:_B^c     H:"LRS  T:Bukoviner chusid'l [Afr]
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuuud M:2/4  K:_B^c     H:"LRS  T:Bukoviner chusid'l [Afr]
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuuud M:2/4  K:=B_e_A    H:"LRS  T:Bukoviner chusid'l [Gfr]
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuuud M:2/4  K:=B_e_A    H:"LRS  T:Bukoviner chusid'l [Gfr]
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuuud M:2/4  K:=B_e_A    H:"LRS  T:Bukoviner chusid'l [Gfr]
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuuud M:2/4  K:=B_e_A    H:"LRS  T:Bukoviner chusid'l [Gfr]
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuuud M:2/4  K:=B_e_A    H:"LRS  T:Bukoviner chusid'l [Gfr]
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuuud M:2/4  K:=B_e_A    H:"LRS  T:Bukoviner chusid'l [Gfr]
ABC  439 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  439 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  438 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  438 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  394 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  394 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  393 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  393 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   2 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   2 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   1 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   2 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  438 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  439 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  438 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  439 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  438 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  439 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  438 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Dphr^F    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC  439 C1:000171610001716 C2:ududuududuuuudd M:2/4  K:Ephr^G    H:"LZ  T:Bukoviner freylachs
ABC   31 C1:000603070077020 C2:dudddududddduuu M:2/4  K:F      H:LOR  T:BUKO VON HALBERSTADT
ABC  693 C1:000603070077000 C2:duddduddudddduu M:2/4  K:F      H:LOR  T:"Buko von Halberstadt"
ABC  538 C1:000607070005000 C2:ddddudddduududu M:2/4  K:F      H:LOR  T:BUKO VON HALBERSTADT
ABC  539 C1:000603070077020 C2:dudddududddduuu M:2/4  K:F      H:LOR  T:BUKO VON HALBERSTADT
ABC   72 C1:071111117770627 C2:duuuuuudddduddd M:11/8 K:Gm treble  H:LOQ  T:Bukovsko
ABC   74 C1:071111117770627 C2:duuuuuudddduddd M:11/8 K:Gm treble  H:LOQ  T:Bukovsko
ABC   72 C1:071111117770627 C2:duuuuuudddduddd M:11/8 K:Gm treble  H:LOQ  T:Bukovsko
ABC   74 C1:071111117770627 C2:duuuuuudddduddd M:11/8 K:Gm treble  H:LOQ  T:Bukovsko
ABC  2506 C1:071111117770627 C2:duuuuuudddduddd M:11/8 K:Gm treble  H:LOQ  T:Bukovsko
ABC  2506 C1:071111117770627 C2:duuuuuudddduddd M:11/8 K:Gm treble  H:LOQ  T:Bukovsko
ABC   74 C1:071111117770627 C2:duuuuuudddduddd M:11/8 K:Gm treble  H:LOQ  T:Bukovsko
ABC   74 C1:071111117770627 C2:duuuuuudddduddd M:11/8 K:Gm treble  H:LOQ  T:Bukovsko
ABC   74 C1:071111117770627 C2:duuuuuudddduddd M:11/8 K:Gm treble  H:LOQ  T:Bukovsko
ABC   74 C1:071111117770627 C2:duuuuuudddduddd M:11/8 K:Gm treble  H:LOQ  T:Bukovsko
ABC   73 C1:121116107767000 C2:uuuuududddduuuu M:13/16 K:Am      H:LOQW  T:Bukovsko piperovo
ABC   75 C1:121116107767000 C2:uuuuududddduuuu M:13/16 K:Am      H:LOQW  T:Bukovsko piperovo
ABC   73 C1:121116107767000 C2:uuuuududddduuuu M:13/16 K:Am      H:LOQW  T:Bukovsko piperovo
ABC   75 C1:121116107767000 C2:uuuuududddduuuu M:13/16 K:Am      H:LOQW  T:Bukovsko piperovo
ABC  2510 C1:121116107767000 C2:uuuuududddduuuu M:13/16 K:Am      H:LOQW  T:Bukovsko piperovo
ABC  2510 C1:121116107767000 C2:uuuuududddduuuu M:13/16 K:Am      H:LOQW  T:Bukovsko piperovo
ABC   75 C1:121116107767000 C2:uuuuududddduuuu M:13/16 K:Am      H:LOQW  T:Bukovsko piperovo
ABC   75 C1:121116107767000 C2:uuuuududddduuuu M:13/16 K:Am      H:LOQW  T:Bukovsko piperovo
ABC   75 C1:121116107767000 C2:uuuuududddduuuu M:13/16 K:Am      H:LOQW  T:Bukovsko piperovo
ABC   75 C1:121116107767000 C2:uuuuududddduuuu M:13/16 K:Am      H:LOQW  T:Bukovsko piperovo
ABC  454 C1:100000520107001 C2:uduududdudduudu M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Bulandı Gözler Bulandı
ABC  454 C1:100000520107001 C2:uduududdudduudu M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Bulandı Gözler Bulandı
ABC  454 C1:100000520107001 C2:uduududdudduudu M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Bulandı Gözler Bulandı
ABC  454 C1:110007045000000 C2:uududduuduududd M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Bulandı Gözler Bulandı
ABC  453 C1:000600010007070 C2:duddududduddudd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bulan Özünü
ABC  453 C1:000600010007070 C2:duddududduddudd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bulan Özünü
ABC  453 C1:000600010007070 C2:duddududduddudd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bulan Özünü
ABC  453 C1:000300010701010 C2:uuduuududdududd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bulan Özünü
ABC  340 C1:010706030007006 C2:udduddududdduud M:2/4  K:A      H:LORS  T:Bu laodong de gu niang
ABC   5 C1:511107061100705 C2:duuudduudduuudu M:2+2+3 K:Dmix     H:HLOQRZ T:Bulcenska racenica
ABC   5 C1:511107061100705 C2:duuudduudduuudu M:2+2+3 K:Dmix     H:HLOQRZ T:Bulcenska racenica
ABC   3 C1:007177111717700 C2:dudduuududddddd M:2+2+3 K:Aphr     H:DLOQRZ T:Bulchenska Rachenitsa
ABC   3 C1:007177111717700 C2:dudduuududddddd M:2+2+3 K:Aphr     H:DLOQRZ T:Bulchenska Rachenitsa
ABC  114 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  114 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  105 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  105 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  115 C1:777700000002711 C2:dddduduuddduduu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  115 C1:777700000002711 C2:dddduduuddduduu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  106 C1:777700000002711 C2:dddduduuddduduu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  106 C1:777700000002711 C2:dddduduuddduduu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   1 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   1 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   1 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   1 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   1 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   1 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   1 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   1 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   1 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   2 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   1 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   2 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   1 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   2 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  114 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  115 C1:777700000002711 C2:dddduduuddduduu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  114 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  115 C1:777700000002711 C2:dddduduuddduduu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  114 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  115 C1:777700000002711 C2:dddduduuddduduu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  114 C1:711777700000002 C2:duudddduduudddu M:4/4  K:Am      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC  115 C1:777700000002711 C2:dddduduuddduduu M:4/4  K:Gm      H:"LOQSZ T:Bulgar 9
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [B]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [D]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [D]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [D]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [D]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [D]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [D]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [D]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [D]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [D]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [D]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [D]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [D]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"CLRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulgar \`a le Naftule [E]
ABC  122 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  122 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  123 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  123 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  113 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  113 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  114 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  114 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   34 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLO T:Bulgar: Charles Corman's
ABC   34 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLO T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  122 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  123 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  122 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  123 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  122 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  123 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  122 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  123 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Charles Corman's
ABC  322 C1:057710077100771 C2:udduddudduduuud M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bulgar "Dva Kolena" (Two Strains)
ABC  322 C1:057710077100771 C2:udduddudduduuud M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bulgar "Dva Kolena" (Two Strains)
ABC  322 C1:057710077100771 C2:udduddudduduuud M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bulgar "Dva Kolena" (Two Strains)
ABC  322 C1:057710077100771 C2:udduddudduduuud M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bulgar "Dva Kolena" (Two Strains)
ABC  322 C1:057710077100771 C2:udduddudduduuud M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bulgar "Dva Kolena" (Two Strains)
ABC  330 C1:000777160000022 C2:ddduduuudddudud M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgareasca
ABC  328 C1:007200707000421 C2:duddduuududduuu M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgareasca
ABC  328 C1:007200707000421 C2:duddduuududduuu M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgareasca
ABC  330 C1:000777160000022 C2:ddduduuudddudud M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgareasca
ABC  328 C1:007200707000421 C2:duddduuududduuu M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgareasca
ABC  330 C1:000777160000022 C2:ddduduuudddudud M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgareasca
ABC  328 C1:007200707000421 C2:duddduuududduuu M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgareasca
ABC  330 C1:000777160000022 C2:ddduduuudddudud M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgareasca
ABC  328 C1:007200707000421 C2:duddduuududduuu M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgareasca
ABC  330 C1:000777160000022 C2:ddduduuudddudud M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgareasca
ABC  320 C1:020203020000000 C2:uuuuduudddduudu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bulgareasca "Vintul"
ABC  320 C1:020203020000000 C2:uuuuduudddduudu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bulgareasca "Vintul"
ABC  320 C1:020203020000000 C2:uuuuduudddduudu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bulgareasca "Vintul"
ABC  320 C1:020203020000000 C2:uuuuduudddduudu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bulgareasca "Vintul"
ABC  320 C1:020203020000000 C2:uuuuduudddduudu M:2/4  K:Em      H:BLQRZ T:Bulgareasca "Vintul"
ABC  335 C1:562446235624532 C2:ddududuuddudduu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Bulgar "Foae verde" (Green Leaves)
ABC  335 C1:562446235624532 C2:ddududuuddudduu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Bulgar "Foae verde" (Green Leaves)
ABC  335 C1:562446235624532 C2:ddududuuddudduu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Bulgar "Foae verde" (Green Leaves)
ABC  335 C1:562446235624532 C2:ddududuuddudduu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Bulgar "Foae verde" (Green Leaves)
ABC  335 C1:562446235624532 C2:ddududuuddudduu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Bulgar "Foae verde" (Green Leaves)
ABC  119 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach 1#17
ABC  119 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach 1#17
ABC  110 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach 1#17
ABC  110 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach 1#17
ABC  119 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach 1#17
ABC  119 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach 1#17
ABC  119 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach 1#17
ABC  119 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach 1#17
ABC  103 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  103 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  104 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  104 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  104 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  104 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  106 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  106 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC   94 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC   94 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  105 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  105 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC   95 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC   95 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC   97 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC   97 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC   96 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC   96 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  103 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  104 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  105 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  106 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  103 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  104 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  105 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  106 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  103 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  104 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  105 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  106 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  104 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  105 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  106 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  103 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#13
ABC  107 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC  107 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC  108 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC   98 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC  108 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC   98 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC   99 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC   99 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC  107 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC  108 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC  107 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC  108 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC  107 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC  108 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC  107 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC  108 C1:223053052777100 C2:uuudududddudduu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#14
ABC  109 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#15
ABC  109 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#15
ABC  100 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#15
ABC  100 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#15
ABC  109 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#15
ABC  109 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#15
ABC  109 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#15
ABC  109 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach) 9#15
ABC  111 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  111 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  110 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  110 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  102 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  102 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  101 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  101 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  110 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  111 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  110 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  111 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  110 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  111 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  110 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC  111 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach) 9#17
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC  118 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC  118 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC  109 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC  109 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:040677000406770 C2:dudddudddudduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:060106010601106 C2:dududuududduddu M:6/8  K:G      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC  238 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   79 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   79 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Gm      H:"BCLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC  238 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   2 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:121002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:DDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC   2 C1:211002772002772 C2:uuuudduudduuudd M:6/8  K:EDor     H:"BLORZ T:Bulgar (Frailach)
ABC  118 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC  118 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC  118 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC  118 C1:322777117006007 C2:uuuddduuddduddd M:2/4  K:F      H:"BLORZ T:Bulgar, Frailach
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:F      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:F      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:F      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"BLSZ T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"BLSZ T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"BLSZ T:Bulgar from Kishiniev
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Bulgar from Kishiniev
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Bulgar from Kishiniev
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Bulgar from Kishiniev
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:O   T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   2 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:A      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   13 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   13 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   13 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   1 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   52 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC   52 C1:770332277033220 C2:ddduuuddduuuudd M:4/4  K:G      H:"LSZ  T:Bulgar from Kishiniev
ABC  124 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  124 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  125 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  125 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  115 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  115 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  116 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  116 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   4 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   5 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   4 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   5 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   4 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   5 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   1 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   13 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   13 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   36 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLO T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   36 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLO T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  124 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  125 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  124 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  125 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  124 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  125 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  124 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC  125 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's (Wu Nemt Men a Bisel "Bash") (Where can you find a little party?)
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's (Wu Nemt Men a Bisel "Bash") (Where can you find a little party?)
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's (Wu Nemt Men a Bisel "Bash") (Where can you find a little party?)
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's (Wu Nemt Men a Bisel "Bash") (Where can you find a little party?)
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's (Wu Nemt Men a Bisel "Bash") (Where can you find a little party?)
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's (Wu Nemt Men a Bisel "Bash") (Where can you find a little party?)
ABC   2 C1:223715071067160 C2:uuududdudduduuu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Henry Weinstein's (Wu Nemt Men a Bisel "Bash") (Where can you find a little party?)
ABC  113 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  113 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   1 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   1 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   1 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   1 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   1 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  104 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  104 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  112 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  112 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   1 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   1 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   1 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  103 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  103 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   1 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   2 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   1 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   2 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   1 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   2 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  112 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  113 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  112 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  113 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  112 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  113 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  112 C1:010201000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC  113 C1:020101000000040 C2:uuuuddduduuuudd M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar (I-15) in D #1
ABC   1 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 1
ABC   1 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 1
ABC   13 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC   13 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC   13 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC   13 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC   13 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC   13 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC   13 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC  2285 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC   13 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC   13 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC  2118 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 1
ABC  2118 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 1
ABC   13 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC   13 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC  2285 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC  2285 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 1
ABC  1240 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:A      H:"FOZ  T:Bulgarian (?) 1
ABC  1240 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:A      H:"FOZ  T:Bulgarian (?) 1
ABC  1891 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 1
ABC  1892 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 1
ABC  1891 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 1
ABC  1892 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 1
ABC  1891 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 1
ABC  1892 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 1
ABC   8 C1:170707700711101 C2:uddddduuuuddudu M:11/16 K:A      H:"OSZ  T:Bulgarian 1 (?)
ABC   14 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC   14 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC   14 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC   14 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC   14 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC   14 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC   14 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC  2286 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC   14 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC   14 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC   14 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC   14 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC  2286 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC  2286 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 2
ABC  1241 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"FOZ  T:Bulgarian (?) 2
ABC  1241 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"FOZ  T:Bulgarian (?) 2
ABC   9 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"OSZ  T:Bulgarian 2 (?)
ABC   1 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"   T:Bulgarian (?) 2O:Bulgaria ?
ABC  2119 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"   T:Bulgarian (?) 2O:Bulgaria ?
ABC  2119 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"   T:Bulgarian (?) 2O:Bulgaria ?
ABC  1893 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"   T:Bulgarian (?) 2O:Bulgaria ?
ABC  1893 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"   T:Bulgarian (?) 2O:Bulgaria ?
ABC  1893 C1:717177041111104 C2:dududdduuuuudud M:2/4  K:C      H:"   T:Bulgarian (?) 2O:Bulgaria ?
ABC   1 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 4
ABC   15 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC   15 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC   15 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC   15 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC   15 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC   15 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC   15 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC  2287 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC   15 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC   15 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC  2120 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 4
ABC  2120 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 4
ABC   15 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC   15 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC  2287 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC  2287 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 4
ABC  1242 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:A      H:"FOZ  T:Bulgarian (?) 4
ABC  1242 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:A      H:"FOZ  T:Bulgarian (?) 4
ABC  1894 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 4
ABC  1894 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 4
ABC  1894 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:Am      H:"O   T:Bulgarian (?) 4
ABC   11 C1:161607711111717 C2:duuddduuuuduudd M:7/16 K:A      H:"OSZ  T:Bulgarian 4 (?)
ABC   1 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LO  T:Bulgarian (?) 5
ABC   16 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC   16 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC   16 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC   16 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC   16 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC   16 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC   16 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC  2288 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC   16 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC   16 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC  2121 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LO  T:Bulgarian (?) 5
ABC  2121 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LO  T:Bulgarian (?) 5
ABC   16 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC   16 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC  2288 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC  2288 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LORS T:Bulgarian (?) 5
ABC  1204 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:B      H:"FLOZ T:Bulgarian 5
ABC  1243 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:B      H:"FLOZ T:Bulgarian 5
ABC  1204 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:B      H:"FLOZ T:Bulgarian 5
ABC  1243 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:B      H:"FLOZ T:Bulgarian 5
ABC  1895 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LO  T:Bulgarian (?) 5
ABC  1895 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LO  T:Bulgarian (?) 5
ABC  1895 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:Bm      H:"LO  T:Bulgarian (?) 5
ABC   12 C1:070107067110053 C2:duddduuduuududu M:15/16 K:B      H:"LOSZ T:Bulgarian 5
ABC   1 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"O   T:Bulgarian (?) 6
ABC   17 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC   17 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC   17 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC   17 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC   17 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC   17 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC   17 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC  2289 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC   17 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC   17 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC  2122 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"O   T:Bulgarian (?) 6
ABC  2122 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"O   T:Bulgarian (?) 6
ABC   17 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC   17 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC  2289 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC  2289 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 6
ABC  1244 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"FOZ  T:Bulgarian (?) 6
ABC  1244 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"FOZ  T:Bulgarian (?) 6
ABC  1896 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"O   T:Bulgarian (?) 6
ABC  1896 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"O   T:Bulgarian (?) 6
ABC  1896 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"O   T:Bulgarian (?) 6
ABC   13 C1:611770477716116 C2:duudduddduduudu M:2/4  K:A      H:"OSZ  T:Bulgarian 6 (?)
ABC   1 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"O   T:Bulgarian (?) 7
ABC   18 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC   18 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC   18 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC   18 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC   18 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC   18 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC   18 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC  2290 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC   18 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC   18 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC  2123 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"O   T:Bulgarian (?) 7
ABC  2123 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"O   T:Bulgarian (?) 7
ABC   18 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC   18 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC  2290 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC  2290 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"ORS  T:Bulgarian (?) 7
ABC  1245 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"FOZ  T:Bulgarian (?) 7
ABC  1245 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"FOZ  T:Bulgarian (?) 7
ABC  1897 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"O   T:Bulgarian (?) 7
ABC  1897 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"O   T:Bulgarian (?) 7
ABC  1897 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"O   T:Bulgarian (?) 7
ABC   14 C1:010110104030710 C2:uuuudududduduud M:9/16 K:D      H:"OSZ  T:Bulgarian 7 (?)
ABC   1 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQ  T:Bulgarian (?) 8
ABC   19 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC   19 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC   19 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC   19 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC   19 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC   19 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC   19 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC  2291 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC   19 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC   19 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC  2124 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQ  T:Bulgarian (?) 8
ABC  2124 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQ  T:Bulgarian (?) 8
ABC   19 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC   19 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC  2291 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC  2291 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQRS T:Bulgarian (?) 8
ABC  1246 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:D      H:"FOQZ T:Bulgarian (?) 8
ABC  1246 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:D      H:"FOQZ T:Bulgarian (?) 8
ABC  1898 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQ  T:Bulgarian (?) 8
ABC  1898 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQ  T:Bulgarian (?) 8
ABC  1898 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:Dm      H:"OQ  T:Bulgarian (?) 8
ABC   15 C1:070400040001010 C2:duduudduduuuuud M:2/4  K:D      H:"OQSZ T:Bulgarian 8 (?)
ABC   1 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LO  T:Bulgarian (?) 9
ABC   20 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC   20 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC   20 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC   20 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC   20 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC   20 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC   20 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC  2292 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC   20 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC   20 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC  2125 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LO  T:Bulgarian (?) 9
ABC  2125 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LO  T:Bulgarian (?) 9
ABC   20 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC   20 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC  2292 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC  2292 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LORS T:Bulgarian (?) 9
ABC  1247 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:A      H:"FLOZ T:Bulgarian (?) 9
ABC  1247 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:A      H:"FLOZ T:Bulgarian (?) 9
ABC  1899 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LO  T:Bulgarian (?) 9
ABC  1899 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LO  T:Bulgarian (?) 9
ABC  1899 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:Am      H:"LO  T:Bulgarian (?) 9
ABC   16 C1:010100777700000 C2:uudddduuduudddd M:13/16 K:A      H:"LOSZ T:Bulgarian 9 (?)
ABC   1 C1:462446231111776 C2:ududududuuuuddd M:   K:Amin     H:LR   T:The Bulgarian
ABC   2 C1:774624462311117 C2:ddududududuuuud M:   K:Amin     H:"LR  T:The Bulgarian
ABC   3 C1:646244623111106 C2:ddududududuuuuu M:   K:Edor     H:LR   T:The Bulgarian
ABC   4 C1:146244623111116 C2:uududududuuuuud M:   K:Emin     H:LR   T:The Bulgarian
ABC   5 C1:774624462311117 C2:ddududududuuuud M:   K:Emin     H:LR   T:The Bulgarian
ABC   6 C1:774624462311117 C2:ddududududuuuud M:   K:Amin     H:"LR  T:The Bulgarian
ABC   7 C1:167462402231111 C2:uddududuuduuuud M:   K:Amin     H:LR   T:The Bulgarian
ABC   1 C1:006172061767716 C2:dududududduduuu M:15/16 K:Dmix     H:HLOQRZ T:Bulgarian Bulge
ABC   1 C1:006172061767716 C2:dududududduduuu M:15/16 K:Dmix     H:HLOQRZ T:Bulgarian Bulge
ABC   57 C1:771077700617207 C2:dduddddududdudd M:8/8  K:G      H:"CFLO T:Bulgarian Dance Tune
ABC   57 C1:771077700617207 C2:dduddddududdudd M:8/8  K:G      H:"CLO  T:Bulgarian Dance Tune
ABC   57 C1:771077700617207 C2:dduddddududdudd M:8/8  K:G      H:"CFLO T:Bulgarian Dance Tune
ABC  208 C1:006160273071001 C2:dudududuuuuddud M:4/4  K:DDor     H:CFLR  T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLSZ  T:Bulgarian Red
ABC  141 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLSZ  T:Bulgarian Red
ABC  107 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:C      H:"L   T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC  141 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLSZ  T:Bulgarian Red
ABC  141 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLSZ  T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:006160273071001 C2:dudududuuuuddud M:   K:Amin     H:LR   T:Bulgarian Red
ABC   2 C1:307171061006160 C2:udududududududu M:   K:Ddor     H:LR   T:Bulgarian Red
ABC  141 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLSZ  T:Bulgarian Red
ABC  208 C1:006160273071001 C2:dudududuuuuddud M:4/4  K:DDor     H:CLR  T:Bulgarian Red
ABC  107 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:C      H:"L   T:Bulgarian Red
ABC  107 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:C      H:"L   T:Bulgarian Red
ABC  208 C1:006160273071001 C2:dudududuuuuddud M:4/4  K:DDor     H:CFLR  T:Bulgarian Red
ABC  141 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLSZ  T:Bulgarian Red
ABC  141 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLSZ  T:Bulgarian Red
ABC  141 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLSZ  T:Bulgarian Red
ABC   18 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   18 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC   18 C1:307105110177602 C2:ududuuudddududu M:C|  K:Dm      H:"CLRSZ T:Bulgarian Red
ABC  700 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLSZ  T:Bulgarian Red
ABC  842 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLOS  T:Bulgarian Red
ABC  1900 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLSZ  T:Bulgarian Red
ABC  1900 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLSZ  T:Bulgarian Red
ABC  1900 C1:017760273071001 C2:udddududuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLSZ  T:Bulgarian Red
ABC   1 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:L   T:Bulgarian Tune
ABC   1 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC   1 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC   4 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC   4 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC  2293 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:L   T:Bulgarian Tune
ABC  2294 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC   4 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC  1118 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC  1118 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC   4 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC   4 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC  843 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LO   T:Bulgarian Tune
ABC  2293 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:L   T:Bulgarian Tune
ABC  2294 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC  2293 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:L   T:Bulgarian Tune
ABC  2294 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC  1903 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC  1904 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC  1905 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:L   T:Bulgarian Tune
ABC  1903 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC  1904 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC  1905 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:L   T:Bulgarian Tune
ABC  1903 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC  1904 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:LS   T:Bulgarian Tune
ABC  1905 C1:711117077071005 C2:duuuuddddududuu M:2/4  K:C      H:L   T:Bulgarian Tune
ABC   1 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:O   T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   21 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   21 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   21 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   21 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   21 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   21 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   21 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC  2295 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   21 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   21 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC  2126 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:O   T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC  2126 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:O   T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   21 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   21 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC  2295 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC  2295 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC  1248 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:FOZ  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC  1248 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:FOZ  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC  1901 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:O   T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC  1901 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:O   T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC  1901 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:O   T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   4 C1:177707111400200 C2:udddduuududuuuu M:11/8 K:D      H:OSZ  T:Bulgarian tune (from Emma)
ABC   1 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:O   T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC   22 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC   22 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC   22 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC   22 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC   22 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC   22 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC   22 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC  2296 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC   22 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC   22 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC  2127 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:O   T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC  2127 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:O   T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC   22 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC   22 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC  2296 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC  2296 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:ORS  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC  1249 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:FOZ  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC  1249 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:FOZ  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC  1902 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:O   T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC  1902 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:O   T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC  1902 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:O   T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC   5 C1:071077040411017 C2:dudduduuuddduud M:12/8 K:D      H:OSZ  T:Bulgarian tune (from Roddy)
ABC  116 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  116 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  117 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  117 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  107 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  107 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  108 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  108 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   1 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   1 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   1 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   1 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   1 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   1 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   1 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   1 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   1 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   30 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   30 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   1 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   2 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   1 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   2 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   1 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC   2 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  116 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  117 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  116 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  117 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  116 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  117 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  116 C1:000477710021212 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:D      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  117 C1:000477710022112 C2:uddduduuuudduud M:2/4  K:E      H:"LR  T:Bulgar in D
ABC  127 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  127 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  126 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  126 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  118 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  118 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  117 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  117 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   2 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   40 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLORZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   40 C1:000001627000616 C2:udduddudduddudd M:2/4  K:Am      H:"BCLORZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  126 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  127 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  126 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  127 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  126 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  127 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  126 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Dphr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC  127 C1:211000001627000 C2:uuuuddudduddudd M:2/4  K:Ephr     H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #1
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  128 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  128 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  129 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  129 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  119 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  119 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  120 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  120 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   2 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   2 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   2 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   1 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   43 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLORZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC   43 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLORZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  128 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  129 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  128 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  129 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  128 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  129 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  128 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Dm      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  129 C1:053052777100042 C2:dududddudduuudu M:2/4  K:Em      H:"BCLRZ T:Bulgar: Joe Kutcher's #2
ABC  331 C1:000000030000000 C2:udduudduudduuud M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Bulgar "Liana"
ABC  331 C1:000000030000000 C2:udduudduudduuud M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Bulgar "Liana"
ABC  331 C1:000000030000000 C2:udduudduudduuud M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Bulgar "Liana"
ABC  331 C1:000000030000000 C2:udduudduudduuud M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Bulgar "Liana"
ABC  331 C1:000000030000000 C2:udduudduudduuud M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:Bulgar "Liana"
ABC  327 C1:110711077711071 C2:uuduuddduuduuuu M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgar "Maya India" (My India)
ABC  327 C1:110711077711071 C2:uuduuddduuduuuu M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgar "Maya India" (My India)
ABC  327 C1:110711077711071 C2:uuduuddduuduuuu M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgar "Maya India" (My India)
ABC  327 C1:110711077711071 C2:uuduuddduuduuuu M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgar "Maya India" (My India)
ABC  327 C1:110711077711071 C2:uuduuddduuduuuu M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgar "Maya India" (My India)
ABC   1 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:^G      H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:^G      H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:^G      H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:^G      H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:_B_e^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:_B_e^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:_B_e^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:_B_e^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000300050 C2:dduuuddududduuu M:2/4  K:Ephr^G    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000300050 C2:dduuuddududduuu M:2/4  K:Ephr^G    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000300050 C2:dduuuddududduuu M:2/4  K:Ephr^G    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000300050 C2:dduuuddududduuu M:2/4  K:Ephr^G    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000300050 C2:dduuuddududduuu M:2/4  K:Dphr^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000300050 C2:dduuuddududduuu M:2/4  K:Dphr^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000300050 C2:dduuuddududduuu M:2/4  K:Dphr^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000300050 C2:dduuuddududduuu M:2/4  K:Dphr^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:_B_e^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:^G      H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:_B_e^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:^G      H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:_B_e^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:^G      H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:_B_e^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:^G      H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:_B_e^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:^G      H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:_B_e^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:^G      H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:_B_e^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC   1 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:^G      H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazel Tov"
ABC  120 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  120 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  111 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  111 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  121 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  121 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  112 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  112 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  120 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  121 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  120 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  121 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  120 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  121 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  120 C1:762117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Dphr^F    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  121 C1:771117000000027 C2:dduuududduuuudu M:2/4  K:Ephr^G    H:"BLORZ T:Bulgar: "Mazl Tov"
ABC  499 C1:000707010071007 C2:ddudududdduudud M:C|  K:DMin     H:FLOQZ T:Bulgaros
ABC  499 C1:000707010071007 C2:ddudududdduudud M:C|  K:DMin     H:FLOQZ T:Bulgaros
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:AMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:AMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:AMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:AMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:AMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:AMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC  203 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"CDLOR T:Bulgar (Russian)
ABC  203 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"CDLOR T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:AMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:AMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:AMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:GMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC   1 C1:770277027717700 C2:dduddudduddduuu M:2/4  K:AMix     H:"DLORZ T:Bulgar (Russian)
ABC  329 C1:442622623027177 C2:duuduuduuududdd M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgar "Shabes af der Moldavanka"
ABC  329 C1:442622623027177 C2:duuduuduuududdd M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgar "Shabes af der Moldavanka"
ABC  329 C1:442622623027177 C2:duuduuduuududdd M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgar "Shabes af der Moldavanka"
ABC  329 C1:442622623027177 C2:duuduuduuududdd M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgar "Shabes af der Moldavanka"
ABC  329 C1:442622623027177 C2:duuduuduuududdd M:2/4  K:Em      H:BLOQRZ T:Bulgar "Shabes af der Moldavanka"
ABC   46 C1:000305000707000 C2:uddddduduuuddud M:6/8  K:G      H:LQ   T:bulgarski zhok
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"CLRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   1 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:_B_E^F    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   2 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^G      H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC   3 C1:010127777406077 C2:uuudddduddduudu M:2/4  K:^f=c^d    H:"LRSZ T:Bulger ale Naftule
ABC  362 C1:000100277701001 C2:uuddduuudududdd M:4/4  K:G      H:BCLOSZ T:The Bulgham sea-song
ABC  455 C1:001101071077771 C2:udduuuududdddud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Bulguru Kaynatırlar
ABC  455 C1:001101071077771 C2:udduuuududdddud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Bulguru Kaynatırlar
ABC  455 C1:001101071077771 C2:udduuuududdddud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Bulguru Kaynatırlar
ABC  455 C1:001111070007770 C2:uuuudddduudduuu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Bulguru Kaynatırlar
ABC   1 C1:002200001777061 C2:uuudddduuuuudud M:4/4  K:G      H:"CL  T:Bullare-Marschen
ABC   1 C1:176217646236766 C2:udduudduduudddd M:C|  K:A      H:"CDLRSZ T:Bull at the Wagon
ABC   1 C1:176217646236766 C2:udduudduduudddd M:C|  K:A      H:"CDLRSZ T:Bull at the Wagon
ABC   1 C1:176217646236766 C2:udduudduduudddd M:C|  K:A      H:"CDLRSZ T:Bull at the Wagon
ABC   1 C1:266226622377766 C2:udduudduuuddddd M:C|  K:A      H:LS   T:Bull at the Wagon
ABC   1 C1:        C2:        M:C|  K:A      H:DLRZ  T:Bull at the Wagon
ABC 56006 C1:077067012011071 C2:dddduuuuduuuudd M:6/8  K:G      H:BCLR  T:BULLAUN SLIDE, The
ABC 56006 C1:077067012011071 C2:dddduuuuduuuudd M:6/8  K:G      H:BCLR  T:BULLAUN SLIDE, The
ABC 56006 C1:077067012011071 C2:dddduuuuduuuudd M:6/8\ K:G\      H:BCLQR T:BULLAUN SLIDE, The \
ABC   5 C1:422766277715423 C2:duudddddudududd M:C   K:Edor     H:BCDHLOQRSZ T:Bull Beer
ABC   5 C1:422766277715423 C2:duudddddudududd M:C   K:Edor     H:BCDHLOQRSZ T:Bull Beer
ABC   5 C1:422766277715423 C2:duudddddudududd M:C   K:Edor     H:BCDHLOQRSZ T:Bull Beer
ABC   5 C1:422766277715423 C2:duudddddudududd M:C   K:Edor     H:BCDHLOQRSZ T:Bull Beer
ABC   5 C1:422766277715423 C2:duudddddudududd M:C   K:Edor     H:BCDLOQRZ T:Bull Beer
ABC  2298 C1:422766277715423 C2:duudddddudududd M:C   K:Edor     H:BCDLOQR T:Bull Beer
ABC  2297 C1:422766277715423 C2:duudddddudududd M:C   K:Edor     H:BCDLOQRZ T:Bull Beer
ABC  844 C1:422766277715423 C2:duudddddudududd M:C   K:Edor     H:BCDLOQR T:Bull Beer
ABC  2297 C1:422766277715423 C2:duudddddudududd M:C   K:Edor     H:BCDLOQRZ T:Bull Beer
ABC  2298 C1:422766277715423 C2:duudddddudududd M:C   K:Edor     H:BCDLOQR T:Bull Beer
ABC  2297 C1:422766277715423 C2:duudddddudududd M:C   K:Edor     H:BCDLOQRZ T:Bull Beer
ABC  2298 C1:422766277715423 C2:duudddddudududd M:C   K:Edor     H:BCDLOQR T:Bull Beer
ABC  1171 C1:000003220000045 C2:duuuduududdudud M:2/4  K:Ab      H:BCLOQSVZw T:the Bull-Dog
ABC  1171 C1:000003220000045 C2:duuuduududdudud M:2/4  K:Ab      H:BCLOQSVZw T:The Bull-Dog
ABC  1171 C1:000003220000045 C2:duuuduududdudud M:2/4  K:Ab      H:BCLOQSVZw T:The Bull-Dog
ABC   1 C1:121001100110111 C2:uuuuuuuuuuuuduu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Bulldozer
ABC   1 C1:121001100110111 C2:uuuuuuuuuuuuduu M:4/4  K:D      H:CLQR  T:The Bulldozer
ABC   1 C1:001100110111001 C2:uuuuuuuuuduuddd M:2/4  K:D      H:BCLRZ T:Bull-Dozer -- Reel
ABC   1 C1:001100110111001 C2:uuuuuuuuuduuddd M:2/4  K:D      H:BCLRZ T:Bull-Dozer -- Reel
ABC   1 C1:020212020241175 C2:uuuuuuuuuduuddd M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Bull-Dozer Reel
ABC   1 C1:001100110111001 C2:uuuuuuuuuduuddd M:2/4  K:D      H:BCLRZ T:Bull-Dozer -- Reel
ABC   1 C1:001100110111001 C2:uuuuuuuuuduuddd M:2/4  K:D      H:BCLRZ T:Bull-Dozer -- Reel
ABC   1 C1:001100110111001 C2:uuuuuuuuuduuddd M:2/4  K:D      H:BCLRZ T:Bull-Dozer -- Reel
ABC   1 C1:001100110111001 C2:uuuuuuuuuduuddd M:2/4  K:D      H:BCLRZ T:Bull-Dozer -- Reel
ABC   1 C1:001100110111001 C2:uuuuuuuuuduuddd M:2/4  K:D      H:BCLRZ T:Bull-Dozer -- Reel
ABC   1 C1:000700000006000 C2:dddddududududdd M:4/4  K:G      H:"CLQR T:Bullenbridge
ABC   1 C1:000700000006000 C2:dddddududududdd M:4/4  K:G      H:"CLQR T:Bullenbridge
ABC   1 C1:000700000006000 C2:dddddududududdd M:4/4  K:G      H:"CLQR T:Bullenbridge
ABC   11 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Bullet In the Gun (5:34) - 11 Lute
ABC   12 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Bullet In the Gun (5:34) - 12 Lute
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Bullet In the Gun (5:34) - 1 Drums
ABC   21 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Bullet In the Gun (5:34) - 21 Harp
ABC   31 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Bullet In the Gun (5:34) - 31 Theorbo
ABC   51 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Bullet In the Gun (5:34) - 51 Flute
ABC   52 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Bullet In the Gun (5:34) - 52 Flute
ABC   61 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQZ  T:Bullet In the Gun (5:34) - 61 Horn
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bulletproof - DRUMS(by Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bulletproof - Flute (by Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bulletproof - Lute (by Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bulletproof - Solo(by Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bulletproof - Vocals (by Snosh of Vilya)
ABC   1 C1:535453525352772 C2:dududududududdu M:C|  K:G      H:"CLRZ T:the Bullet Train
ABC   1 C1:535453525352772 C2:dududududududdu M:C|  K:G      H:"CLRZ T:the Bullet Train
ABC   1 C1:535453525352772 C2:dududududududdu M:C|  K:G      H:"CLRZ T:the Bullet Train
ABC   1 C1:535453525352772 C2:dududududududdu M:C|  K:G      H:"CLRZ T:the Bullet Train
ABC   4 C1:353770011100660 C2:ududduuuddddudu M:2/4  K:G      H:BDLORSZ T:"Bullfest" efter Pelle Fors
ABC   1 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC   1 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC  130 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC  130 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC  130 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC  130 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC  121 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC  121 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC  121 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC  121 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC   3 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC   3 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC   3 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC  130 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC  130 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC  130 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC  130 C1:000000000000000 C2:dudududddduduud M:2/4  K:D^g     H:"L   T:Bullfight
ABC   1 C1:070700027007000 C2:dduddudduududuu M:4/4  K:F      H:L   T:The Bull Frog
ABC   1 C1:070700027007000 C2:dduddudduududuu M:4/4  K:F      H:L   T:The Bull Frog
ABC   1 C1:070700027007000 C2:dduddudduududuu M:4/4  K:F      H:L   T:The Bull Frog
ABC   36 C1:011100253444700 C2:uuuudududduddud M:4/4  K:C      H:"CDLORS T:Bullfrog Hop
ABC   1 C1:020607773306040 C2:uddddudduuududu M:2/4  K:D      H:FLOZ  T:Bull Frog Reel
ABC   1 C1:020607773306040 C2:uddddudduuududu M:2/4  K:D      H:FLOZ  T:Bull Frog Reel
ABC   1 C1:020607773306040 C2:uddddudduuududu M:2/4  K:D      H:FLOZ  T:Bull Frog Reel
ABC   1 C1:020607773306040 C2:uddddudduuududu M:2/4  K:D      H:FLOZ  T:Bull Frog Reel
ABC   1 C1:132717722371265 C2:uuududduuuduudd M:4/4  K:D      H:L   T:Bull Moose
ABC   57 C1:001777730017770 C2:udddduuddduuddd M:2/4  K:Gmaj     H:"CLQWw T:Bullockies Ball, The
ABC   1 C1:177327211067000 C2:udduuduuuddddud M:3/4  K:D      H:L   T:Bullockie's Song
ABC   1 C1:177327211067000 C2:udduuduuuddddud M:3/4  K:D      H:L   T:Bullockie's Song
ABC   1 C1:177327211067000 C2:udduuduuuddddud M:3/4  K:D      H:L   T:Bullockie's Song
ABC   1 C1:062776753322007 C2:dudddduduuudddu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bullock On The Bonnet
ABC   2 C1:307624463071115 C2:uddudududuuuddu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bullock On The Bonnet
ABC   3 C1:062776753322007 C2:dudddduduuudddu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bullock On The Bonnet
ABC   4 C1:407533240711124 C2:udduduuduuududd M:   K:Emin     H:LR   T:The Bullock On The Bonnet
ABC   1 C1:030001021167000 C2:uduuudduuduuddu M:3/2  K:Am      H:LRSZ  T:Bullock's Hornpipe
ABC   1 C1:030001021167000 C2:uduuudduuduuddu M:3/2  K:Am      H:LRSZ  T:Bullock's Hornpipe
ABC   1 C1:030001021167000 C2:uduuudduuduuddu M:3/2  K:Am      H:LRSZ  T:Bullock's Hornpipe
ABC   1 C1:030001021167000 C2:uduuudduuduuddu M:3/2  K:Am      H:LSZ  T:Bullock's Hornpipe
ABC   1 C1:030001021167000 C2:uduuudduuduuddu M:3/2  K:Am      H:LRSZ  T:Bullock's Hornpipe
ABC   1 C1:060004770771000 C2:dudddduuuddddud M:3/2ti K:Gmin     H:L   T:Bullock's Hornpipe
ABC   58 C1:000011007071003 C2:uudduduuudduduu M:6/8  K:Dmaj     H:"CLWw T:Bullocky-O
ABC   1 C1:000011007071004 C2:uudduduuudduuuu M:3/4  K:G      H:L   T:Bullocky Oh
ABC   1 C1:000011007071004 C2:uudduduuudduuuu M:3/4  K:G      H:L   T:Bullocky Oh
ABC   1 C1:000011007071004 C2:uudduduuudduuuu M:3/4  K:G      H:L   T:Bullocky Oh
ABC   1 C1:076760770017671 C2:uddddduddduuudu M:C   K:G      H:"CL  T:Bull ring
ABC   1 C1:043625373201420 C2:uuudduuddududdu M:2/4  K:G      H:L   T:Bull Run Picnic
ABC   1 C1:000000070000000 C2:ddudddduuddduud M:3/4  K:C      H:"LQWZw T:The Bull's Despair
ABC   1 C1:000000070000000 C2:ddudddduuddduud M:3/4  K:C      H:"LQWZw T:The Bull's Despair
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bullseye Theme (Lute) - Order of the Nameless (0:22)
ABC  146 C1:261661267762266 C2:ududduudddduudd M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Bull's Head. JJo6.152
ABC  146 C1:261661267762266 C2:ududduudddduudd M:6/8  K:G      H:BLQZ  T:Bull's Head. JJo6.152
ABC  119 C1:261661267762266 C2:ududduudddduudd M:6/8  K:G      H:BLQWZ T:Bull's Head. Ru1.119, The
ABC  119 C1:261661267762266 C2:ududduudddduudd M:6/8  K:G      H:BLQWZ T:Bull's Head. Ru1.119, The
ABC   37 C1:711171111767724 C2:duuuduuuudddddu M:4/4  K:G      H:"BCLORS T:Bullshit Bill
ABC   1 C1:303027066076033 C2:uuuuddddduuuduu M:3/4  K:G      H:L   T:Bulls of the Speewah
ABC   1 C1:303027066076033 C2:uuuuddddduuuduu M:3/4  K:G      H:L   T:Bulls of the Speewah
ABC   59 C1:000001076007001 C2:udddudduuuddddu M:6/8  K:G      H:"CLWw T:Bulls of the Speewah, The
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Bulls On Parade (3:49)
ABC   1 C1:770006010007020 C2:dddudududdudduu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Bully for you
ABC   1 C1:770006010007020 C2:dddudududdudduu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Bully for you
ABC   1 C1:770006010007020 C2:dddudududdudduu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Bully for you
ABC   1 C1:061072061076300 C2:dudududdudduudd M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Bully for You
ABC   1 C1:061072061076300 C2:dudududdudduudd M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Bully for You
ABC   19 C1:061072061076300 C2:dudududdudduudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:"BULLY FOR YOU" -- JIG.
ABC   19 C1:061072061076300 C2:dudududdudduudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:"BULLY FOR YOU" -- JIG.
ABC   19 C1:061072061076300 C2:dudududdudduudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:"BULLY FOR YOU" -- JIG.
ABC   19 C1:061072061076300 C2:dudududdudduudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:"BULLY FOR YOU" -- JIG.
ABC   19 C1:061072061076300 C2:dudududdudduudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:"BULLY FOR YOU" -- JIG.
ABC   19 C1:061072061076300 C2:dudududdudduudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:"BULLY FOR YOU" -- JIG.
ABC   19 C1:061072061076300 C2:dudududdudduudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:"BULLY FOR YOU" -- JIG.
ABC   19 C1:061072061076300 C2:dudududdudduudd M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:"BULLY FOR YOU" -- JIG.
ABC  227 C1:000000020206060 C2:uudduddudduddud M:C|  K:G      H:LQ   T:Bully In The Alley
ABC   1 C1:000000020206060 C2:uudduddudduddud M:4/4  K:G      H:L   T:Bully in the Alley
ABC   1 C1:000000020206060 C2:uudduddudduddud M:4/4  K:G      H:L   T:Bully in the Alley
ABC   1 C1:000000020206060 C2:uudduddudduddud M:4/4  K:G      H:L   T:Bully in the Alley
ABC   1 C1:300000206000262 C2:uudududdduduudu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Bully of the Town
ABC  343 C1:500000602000626 C2:udududddduududd M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:the Bully Of The Town
ABC  343 C1:500000602000626 C2:udududddduududd M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:the Bully Of The Town
ABC   1 C1:070501010002000 C2:dduuduuududdudu M:C|  K:F      H:"CIQRZ T:Bully of the Town
ABC   1 C1:070501010002000 C2:dduuduuududdudu M:C|  K:F      H:"CIQRZ T:Bully of the Town
ABC   1 C1:000007020705010 C2:dudduuduuududdu M:C|  K:F      H:"CIRZ T:Bully of the Town
ABC   4 C1:070501010002000 C2:dduuduuududdudu M:C|  K:F      H:"CIRZ T:Bully of the Town
ABC   1 C1:000007020705010 C2:dudduuduuududdu M:C|  K:F      H:"CRZ  T:Bully of the Town
ABC   1 C1:000007020705010 C2:dudduuduuududdu M:C|  K:F      H:"CRZ  T:Bully of the Town
ABC   1 C1:000007020705010 C2:dudduuduuududdu M:C|  K:F      H:"CRZ  T:Bully of the Town
ABC   1 C1:000007020705010 C2:dudduuduuududdu M:C|  K:F      H:"CRZ  T:Bully of the Town
ABC   1 C1:000007020705010 C2:dudduuduuududdu M:C|  K:F      H:"CIRZ T:Bully of the Town
ABC   1 C1:000007020705010 C2:dudduuduuududdu M:C|  K:F      H:"CIRZ T:Bully of the Town
ABC   1 C1:300000206000262 C2:uudududdduduudu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Bully of the Town
ABC   1 C1:300000206000262 C2:uudududdduduudu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Bully of the Town
ABC   15 C1:300000206000262 C2:uudududdduduudu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Bully of the Town
ABC   15 C1:300000206000262 C2:uudududdduduudu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Bully of the Town
ABC   15 C1:300000206000262 C2:uudududdduduudu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Bully of the Town
ABC   15 C1:300000206000262 C2:uudududdduduudu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Bully of the Town
ABC   15 C1:300000206000262 C2:uudududdduduudu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Bully of the Town
ABC   4 C1:070501010002000 C2:dduuduuududdudu M:C|  K:F      H:"CIRZ T:Bully of the Town
ABC   4 C1:070501010002000 C2:dduuduuududdudu M:C|  K:F      H:"CIRZ T:Bully of the Town
ABC   4 C1:070501010002000 C2:dduuduuududdudu M:C|  K:F      H:"CIRZ T:Bully of the Town
ABC   1 C1:302600020600026 C2:uududududdduduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Bully of the Town
ABC  343 C1:500000602000626 C2:udududddduududd M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:The Bully Of The Town
ABC  343 C1:500000602000626 C2:udududddduududd M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:The Bully Of The Town
ABC  343 C1:500000602000626 C2:udududddduududd M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:The Bully Of The Town
ABC  343 C1:500000602000626 C2:udududddduududd M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:The Bully Of The Town
ABC  343 C1:500000602000626 C2:udududddduududd M:2/4  K:G      H:LRSVZ T:The Bully Of The Town
ABC   4 C1:070501010002000 C2:dduuduuududdudu M:C|  K:F      H:"CIRZ T:Bully of the Town
ABC   92 C1:000200020777060 C2:uuddddudddduuud M:3/2  K:Gm      H:"CLQS T:Bulock's Hornpipe
ABC   90 C1:000200020777060 C2:uuddddudddduuud M:3/2  K:Gm      H:"CLQS T:Bulock's Hornpipe
ABC   1 C1:000200020777060 C2:uuddddudddduuud M:   K:Gmin     H:"LR  T:Bulock's Hornpipe
ABC   2 C1:000200110777060 C2:uuudddduduudduu M:6/4  K:Gmin     H:LR   T:Bulock's Hornpipe
ABC   53 C1:000200020777060 C2:uuddddudddduuud M:3/2  K:Gm      H:"CLQS T:Bulock's Hornpipe
ABC   92 C1:000200020777060 C2:uuddddudddduuud M:3/2  K:Gm      H:"CLQS T:Bulock's Hornpipe
ABC  159 C1:000200020777060 C2:uuddddudddduuud M:3/2  K:Gm      H:"CLQRS T:Bulock's Hornpipe
ABC  159 C1:000200020777060 C2:uuddddudddduuud M:3/2  K:Gm      H:"CLQRS T:Bulock's Hornpipe
ABC  197 C1:604670020276771 C2:dudddduuuddddud M:6/4  K:Gm      H:BLQRWZ T:Bulock's Hornpipe. PFD3.197
ABC  197 C1:604670020276771 C2:dudddduuuddddud M:6/4  K:Gm      H:BLQRWZ T:Bulock's Hornpipe. PFD3.197
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC  542 C1:111100067711000 C2:uuuuddduuduuudu M:C|  K:Am      H:BFLZ  T:the B??ulord
ABC   1 C1:000100070004001 C2:udduuuddududddd M:2/4  K:G      H:LZ   T:Bultendans
ABC  456 C1:707477707071060 C2:ddudddddudduuud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bulunmaz Derdime Çare
ABC  456 C1:707477707071060 C2:ddudddddudduuud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bulunmaz Derdime Çare
ABC  456 C1:707477707071060 C2:ddudddddudduuud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bulunmaz Derdime Çare
ABC  456 C1:010004077277010 C2:uuddudduudduddd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bulunmaz Derdime Çare
ABC  457 C1:177171000711107 C2:uddududuuuddddd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bulunmaz Nev-civansın
ABC  457 C1:177171000711107 C2:uddududuuuddddd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bulunmaz Nev-civansın
ABC  457 C1:177171000711107 C2:uddududuuuddddd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bulunmaz Nev-civansın
ABC  457 C1:000107007711107 C2:uddduuudduddudd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Bulunmaz Nev-civansın
ABC  458 C1:000000000000000 C2:duududdduduuudu M:7/16 K:C      H:CFLOQw T:Bulut Gelir Seher ile
ABC  458 C1:000000000000000 C2:duududdduduuudu M:7/16 K:C      H:CFLOQw T:Bulut Gelir Seher ile
ABC  458 C1:000000000000000 C2:duududdduduuudu M:7/16 K:C      H:CFLOQw T:Bulut Gelir Seher ile
ABC  458 C1:000000000000000 C2:duududdduduuudu M:7/8  K:C      H:CFLOQw T:Bulut Gelir Seher ile
ABC  459 C1:000000000000000 C2:dudduddduddudud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Bulutlar Kokunu
ABC  459 C1:000000000000000 C2:dudduddduddudud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Bulutlar Kokunu
ABC  459 C1:000000000000000 C2:dudduddduddudud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Bulutlar Kokunu
ABC  459 C1:000000000717060 C2:duddududdudddud M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Bulutlar Kokunu
ABC   43 C1:000100070006000 C2:udduuddudududuu M:2/4  K:F      H:LOR  T:BUM BAM BEIER DE KOESTER MAG KIEN EIER
ABC   1 C1:010000000026777 C2:uudddddduuddddu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:Bumblebee in a Jug
ABC   1 C1:010000000026777 C2:uudddddduuddddu M:4/4  K:D      H:"CLR  T:Bumblebee in a Jug
ABC   1 C1:002200366227611 C2:uuudduudduuuuud M:4/4  K:C      H:LRZ  T:Bumblebee in a Jug
ABC   1 C1:002200366227611 C2:uuudduudduuuuud M:4/4  K:C      H:LRZ  T:Bumblebee in a Jug
ABC   1 C1:002200366227611 C2:uuudduudduuuuud M:4/4  K:C      H:LRZ  T:Bumblebee in a Jug
ABC   1 C1:002200366227611 C2:uuudduudduuuuud M:4/4  K:C      H:LRZ  T:Bumblebee in a Jug
ABC   1 C1:012101662044223 C2:duuduuuudddduuu M:2/4  K:D      H:LR   T:Bumblebee in a Jug
ABC   1 C1:120100007111626 C2:uuuduuududuuuud M:C   K:A      H:CHLQR T:Bumblebee Reel
ABC 610208 C1:711767737122077 C2:duudddduduuuddd M:4/4  K:G      H:CLQR  T:BUMBLEBERRY PIE (hornpipe)
ABC 610208 C1:711767737122077 C2:duudddduduuuddd M:4/4  K:G      H:CFLQR T:BUMBLEBERRY PIE (hornpipe)
ABC 610208 C1:711767737122077 C2:duudddduduuuddd M:4/4  K:G      H:CFLQR T:BUMBLEBERRY PIE (hornpipe)
ABC   1 C1:626262626262406 C2:dduddudduuddudd M:4/4  K:G      H:CHLQ  T:Bumble Boogie (1/2:Liuto)
ABC   2 C1:211421142114211 C2:uduudududuududu M:4/4  K:G      H:CHLQ  T:Bumble Boogie (2/2:Theorbo)
ABC   15 C1:023570607004302 C2:uuddudddududuuu M:2/4  K:F      H:"BLORS T:Bummel-Peter (Polka) FCBb (pk08804)
ABC   15 C1:023570607004302 C2:uuddudddududuuu M:2/4  K:F      H:"BLORS T:Bummel-Peter (Polka) FCBb (pk08804)
ABC   20 C1:060000510300235 C2:udddududuuuduud M:2/4  K:Bb      H:"LORS T:Bummel-Petrus (Polka) Bb (pk02121)
ABC   20 C1:060000510300235 C2:udddududuuuduud M:2/4  K:Bb      H:"LORS T:Bummel-Petrus (Polka) Bb (pk02121)
ABC   1 C1:307127617671766 C2:uduudduuddudddd M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bummer's
ABC   2 C1:550655056461550 C2:uduudduuddudddu M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bummer's
ABC   2 C1:        C2:        M:2/4  K:A      H:BLRZ  T:Bummer's Reel [1]
ABC   58 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:G      H:LQ   T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:G      H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:G      H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:G      H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:G      H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:Glyd     H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:Glyd     H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:Glyd     H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:Glyd     H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   5 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:Glyd     H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   5 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:Glyd     H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   5 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:Glyd     H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   5 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:Glyd     H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:550655056461550 C2:uduudduuddudddu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:Bummer's Reel
ABC   58 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:G      H:LQ   T:Bummer's Reel
ABC   58 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:G      H:LQ   T:Bummer's Reel
ABC   13 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:G      H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   13 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:G      H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   13 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:G      H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   13 C1:233200770577157 C2:uduudduddudddud M:2/4  K:G      H:LOSZ  T:Bummer's Reel
ABC   61 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   61 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC  367 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC  367 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC  367 C1:233200770577166 C2:uduudduddudddud M:4/4  K:D      H:"FLS  T:Bummer's Reel
ABC   1 C1:550655056461550 C2:uduudduuddudddu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:Bummer’s Reel
ABC   58 C1:233200772377157 C2:uduudduuddudddu M:C   K:G      H:L   T:Bummer’s Reel
ABC   1 C1:662166251716116 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:G      H:LS   T:Bumper?????????
ABC  1000 C1:662166251716116 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:G      H:LS   T:Bumper?????????
ABC  2299 C1:662166251716116 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:G      H:LS   T:Bumper?????????
ABC  1000 C1:662166251716116 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:G      H:LS   T:Bumper?????????
ABC  1000 C1:662166251716116 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:G      H:LS   T:Bumper?????????
ABC  845 C1:662166251716116 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:G      H:LOS  T:Bumper?????????
ABC  2299 C1:662166251716116 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:G      H:LS   T:Bumper?????????
ABC  2299 C1:662166251716116 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:G      H:LS   T:Bumper?????????
ABC  1906 C1:662166251716116 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:G      H:LS   T:Bumper?????????
ABC  1906 C1:662166251716116 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:G      H:LS   T:Bumper?????????
ABC  1906 C1:662166251716116 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:G      H:LS   T:Bumper?????????
ABC   1 C1:600260026001600 C2:dududududuudddd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Bumper Allen's Delight
ABC   1 C1:600260026001600 C2:dududududuudddd M:4/4  K:D      H:CLQR  T:Bumper Allen's Delight
ABC   1 C1:600260026001600 C2:dududududuudddd M:4/4  K:D      H:FLRS  T:Bumper Allen's Delight
ABC  430 C1:600260026001600 C2:dududududuudddd M:4/4  K:D      H:LRS  T:Bumper Allen's Delight
ABC 533013 C1:600260026001600 C2:dududududuudddd M:4/4  K:D      H:BCLR  T:BUMPER ALLEN'S DELIGHT (reel)
ABC 533013 C1:600260026001600 C2:dududududuudddd M:4/4  K:D      H:BCLR  T:BUMPER ALLEN'S DELIGHT (reel)
ABC 533013 C1:600260026001600 C2:dududududuudddd M:4/4  K:D      H:BCLR  T:BUMPER ALLEN'S DELIGHT (reel)
ABC   1 C1:600260026001600 C2:dududududuudddd M:C   K:D      H:LR   T:Bumper Allen’s Delight
ABC  3302 C1:001167111001611 C2:uudduuuuduudduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:a BUMPER AT PARTING
ABC  3302 C1:001167111001611 C2:uudduuuuduudduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:a BUMPER AT PARTING
ABC  3302 C1:001167111001611 C2:uudduuuuduudduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:A BUMPER AT PARTING
ABC  3302 C1:001167111001611 C2:uudduuuuduudduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:A BUMPER AT PARTING
ABC  3302 C1:001167111001611 C2:uudduuuuduudduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:A BUMPER AT PARTING
ABC  3302 C1:001167111001611 C2:uudduuuuduudduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:A BUMPER AT PARTING
ABC  3302 C1:001167111001611 C2:uudduuuuduudduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:A BUMPER AT PARTING
ABC  3302 C1:001167111001611 C2:uudduuuuduudduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:A BUMPER AT PARTING
ABC  3302 C1:001167111001611 C2:uudduuuuduudduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:A BUMPER AT PARTING
ABC  3302 C1:001167111001611 C2:uudduuuuduudduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:A BUMPER AT PARTING
ABC  3302 C1:001167111001611 C2:uudduuuuduudduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:A BUMPER AT PARTING
ABC  3302 C1:001167111001611 C2:uudduuuuduudduu M:9/8  K:D      H:BLZ  T:A BUMPER AT PARTING
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Bumper Square [sic] Jones
ABC 142639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:CLQZ  T:BUMPER SQUIRE JONES
ABC   1 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC   1 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  643 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  643 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC   1 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  643 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC   1 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLQRZbs T:Bumper Squire Jones
ABC  639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLQRZbs T:Bumper Squire Jones
ABC  639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLQRZbs T:Bumper Squire Jones
ABC  639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLQRZbs T:Bumper Squire Jones
ABC  512 C1:060000000101060 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BLQRVZ T:Bumper 'Squire Jones
ABC  512 C1:060000000101060 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BLQRVZ T:Bumper 'Squire Jones
ABC  512 C1:060000000101060 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BLQRVZ T:Bumper 'Squire Jones
ABC   6 C1:777012261271411 C2:dduduuduududuuu M:6/8  K:D      H:CLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:BLRZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  512 C1:060000000101060 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BLQRVZ T:Bumper 'Squire Jones
ABC  512 C1:060000000101060 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BLQRVZ T:Bumper 'Squire Jones
ABC  512 C1:060000000101060 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BLQRVZ T:Bumper 'Squire Jones
ABC  512 C1:060000000101060 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BLQRVZ T:Bumper 'Squire Jones
ABC  512 C1:060000000101060 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BLQRVZ T:Bumper 'Squire Jones
ABC  512 C1:060000000101060 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BLQRVZ T:Bumper 'Squire Jones
ABC   4 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC   4 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC   4 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  124 C1:777012261271411 C2:dduduuduududuuu M:6/8  K:D      H:CLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC   1 C1:600011261271411 C2:duuuuduuududuuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:Bumper Squire Jones
ABC   2 C1:777012261271411 C2:dduduuduududuuu M:   K:Dmaj     H:LR   T:Bumper Squire Jones
ABC   3 C1:777012152641411 C2:dduduuududuuduu M:   K:Dmaj     H:LR   T:Bumper Squire Jones
ABC   4 C1:677701224327141 C2:dddduduuuduudud M:   K:Dmaj     H:LR   T:Bumper Squire Jones
ABC  124 C1:777012261271411 C2:dduduuduududuuu M:6/8  K:D      H:CLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  124 C1:777012152641411 C2:dduduuududuuduu M:6/8  K:D      H:CL   T:Bumper Squire Jones
ABC 142639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:CLQZ  T:BUMPER SQUIRE JONES
ABC 142639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:CLQZ  T:BUMPER SQUIRE JONES
ABC  639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  345 C1:777012261271411 C2:dduduuduududuuu M:6/8  K:D      H:CLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  643 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC  643 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCLZ  T:Bumper Squire Jones
ABC   1 C1:777012261271411 C2:dduduuduududuuu M:6/8  K:D      H:"CDLQRSZ T:Bumper Squire Jones (D major)
ABC  0639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"Bumper Squire Jones" (Thos. Morres Jones) 0639
ABC  0639 C1:600011600011261 C2:duuduuuuduuudud M:6/8  K:D      H:BCILQZ T:"Bumper Squire Jones" (Thos. Morres Jones) 0639
ABC   51 C1:600011261271402 C2:duuuuduuududuud M:6/8  K:D      H:BFLVZ T:Bumpers 'Squire Jones
ABC   51 C1:600011261271402 C2:duuuuduuududuud M:6/8  K:D      H:BFLVZ T:Bumpers 'Squire Jones
ABC   51 C1:600011261271402 C2:duuuuduuududuud M:6/8  K:D      H:BFLVZ T:Bumpers 'Squire Jones
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:Bumpers Squire Jones
ABC   51 C1:600011261271402 C2:duuuuduuududuud M:6/8  K:D      H:BFLVZ T:Bumpers 'Squire Jones
ABC   51 C1:600011261271402 C2:duuuuduuududuud M:6/8  K:D      H:BFLVZ T:Bumpers 'Squire Jones
ABC   51 C1:600011261271402 C2:duuuuduuududuud M:6/8  K:D      H:BFLVZ T:Bumpers 'Squire Jones
ABC   51 C1:600011261271402 C2:duuuuduuududuud M:6/8  K:D      H:BFLVZ T:Bumpers 'Squire Jones
ABC   51 C1:600011261271402 C2:duuuuduuududuud M:6/8  K:D      H:BFLVZ T:Bumpers 'Squire Jones
ABC   51 C1:600011261271402 C2:duuuuduuududuud M:6/8  K:D      H:BFLVZ T:Bumpers 'Squire Jones
ABC   51 C1:600011261271402 C2:duuuuduuududuud M:6/8  K:D      H:BFLVZ T:Bumpers 'Squire Jones
ABC   51 C1:600011261271402 C2:duuuuduuududuud M:6/8  K:D      H:BFLVZ T:Bumpers 'Squire Jones
ABC   51 C1:600011261271402 C2:duuuuduuududuud M:6/8  K:D      H:BFLVZ T:Bumpers 'Squire Jones
ABC  197 C1:777011771771121 C2:dduuuddudduduuu M:6/4  K:D      H:BLQWZ T:Bumpers Squire Jones. JJo3.198
ABC  197 C1:777011771771121 C2:dduuuddudduduuu M:6/4  K:D      H:BLQWZ T:Bumpers Squire Jones. JJo3.198
ABC   2 C1:        C2:        M:6/8  K:D      H:BLR  T:Bump Her Belly
ABC  115 C1:117167773031117 C2:uududddduduuudu M:6/4  K:D      H:BLQZ  T:Bump her Belly. JJo2.115
ABC  115 C1:117167773031117 C2:uududddduduuudu M:6/4  K:D      H:BLQZ  T:Bump her Belly. JJo2.115
ABC  119 C1:117167063031117 C2:uududddduduuudu M:6/4  K:D      H:LOQSZ T:Bump Her Belly. JW6.119
ABC   95 C1:117167773031117 C2:uududddduduuudu M:6/4  K:D      H:BLQWZ T:Bump her Belly, or.. . PFD2.095
ABC   95 C1:117167773031117 C2:uududddduduuudu M:6/4  K:D      H:BLQWZ T:Bump her Belly, or.. . PFD2.095
ABC  119 C1:117167063031117 C2:uududddduduuudu M:6/4  K:D      H:ABLOQZ T:Bump Her Belly. WCD3/6.119
ABC  119 C1:117167063031117 C2:uududddduduuudu M:6/4  K:D      H:ABLOQZ T:Bump Her Belly. WCD3/6.119
ABC   1 C1:010607070703010 C2:udddduududududu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Bumpkin
ABC   1 C1:010607070703010 C2:udddduududududu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Bumpkin
ABC   1 C1:010607070703010 C2:udddduududududu M:6/8  K:G      H:CLQR  T:The Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC 02021 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC 02021 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC 02021 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC 02021 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:COZ  T:The Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:COZ  T:The Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:COZ  T:The Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:the Bumpkin
ABC 02021 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:The Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:The Bumpkin
ABC 02021 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:The Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:The Bumpkin
ABC 02021 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:The Bumpkin
ABC   1 C1:005004006006005 C2:dduddududddduud M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:The Bumpkin
ABC  0202 C1:005004006006005 C2:ddudduudddduudu M:6/8  K:G      H:"BCLRVZ T:The Bumpkin/Ninesome Reel
ABC  0202 C1:005004006006005 C2:ddudduudddduudu M:6/8  K:G      H:"BCLRVZ T:The Bumpkin/Ninesome Reel
ABC  0202 C1:005004006006005 C2:ddudduudddduudu M:6/8  K:G      H:"BCLRVZ T:The Bumpkin/Ninesome Reel
ABC  0202 C1:005004006006005 C2:ddudduudddduudu M:6/8  K:G      H:"BCLRVZ T:The Bumpkin/Ninesome Reel
ABC  0202 C1:005004006006005 C2:ddudduudddduudu M:6/8  K:G      H:"BCLRVZ T:The Bumpkin/Ninesome Reel
ABC  0202 C1:005004006006005 C2:ddudduudddduudu M:6/8  K:G      H:"BCLRZ T:The Bumpkin/Ninesome Reel
ABC  0202 C1:005004006006005 C2:ddudduudddduudu M:6/8  K:G      H:"BCLRVZ T:The Bumpkin/Ninesome Reel
ABC  0202 C1:005004006006005 C2:ddudduudddduudu M:6/8  K:G      H:"BCLRVZ T:The Bumpkin/Ninesome Reel
ABC  0202 C1:005004006006005 C2:ddudduudddduudu M:6/8  K:G      H:"BCLRVZ T:The Bumpkin/Ninesome Reel
ABC   11 C1:000700000664422 C2:dddduuududdduuu M:2/4  K:C      H:"LR  T:Bump Polka
ABC   68 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton
ABC   68 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton
ABC   68 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton
ABC   68 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton
ABC   68 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton
ABC   68 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton
ABC   68 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton
ABC   68 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton
ABC  079 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton - Ducklington
ABC   21 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:"LQS  T:Bumpus of Stretton - Ducklington
ABC  079 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton - Ducklington
ABC  1908 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton - Ducklington
ABC  1908 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton - Ducklington
ABC  1908 C1:777051077043117 C2:ddduuddduuudddd M:6/8  K:G      H:L   T:Bumpus of Stretton - Ducklington
ABC   1 C1:377705107704311 C2:uddduuddduuuddd M:6/8  K:G      H:ACIOQRS T:Bumpus O' Stretton
ABC  846 C1:377705107704311 C2:uddduuddduuuddd M:6/8  K:G      H:ACIOQRS T:Bumpus O' Stretton
ABC  1907 C1:377705107704311 C2:uddduuddduuuddd M:6/8  K:G      H:ACIOQRS T:Bumpus O' Stretton
ABC  1907 C1:377705107704311 C2:uddduuddduuuddd M:6/8  K:G      H:ACIOQRS T:Bumpus O' Stretton
ABC  1907 C1:377705107704311 C2:uddduuddduuuddd M:6/8  K:G      H:ACIOQRS T:Bumpus O' Stretton
ABC   14 C1:377705107704311 C2:uddduuddduuuddd M:6/8  K:F      H:AL   T:Bumpus o'Stretton, Ilmington
ABC   14 C1:377705107704311 C2:uddduuddduuuddd M:6/8  K:F      H:AL   T:Bumpus o'Stretton, Ilmington
ABC   14 C1:377705107704311 C2:uddduuddduuuddd M:6/8  K:F      H:AL   T:Bumpus o'Stretton, Ilmington
ABC   14 C1:377705107704311 C2:uddduuddduuuddd M:6/8  K:F      H:AL   T:Bumpus o'Stretton, Ilmington
ABC   14 C1:377705107704311 C2:uddduuddduuuddd M:6/8  K:F      H:AL   T:Bumpus o'Stretton, Ilmington
ABC   14 C1:377705107704311 C2:uddduuddduuuddd M:6/8  K:F      H:AL   T:Bumpus o'Stretton, Ilmington
ABC   14 C1:377705107704311 C2:uddduuddduuuddd M:6/8  K:F      H:AL   T:Bumpus o'Stretton, Ilmington
ABC 610209 C1:112011637666112 C2:uuuuududddduuuu M:6/8  K:Bm      H:CLQR  T:BUMPY ROAD TO CHATHAM
ABC 610209 C1:112011637666112 C2:uuuuududddduuuu M:6/8  K:Bm      H:CFLR  T:BUMPY ROAD TO CHATHAM
ABC 610209 C1:112011637666112 C2:uuuuududddduuuu M:6/8  K:Bm      H:CFLR  T:BUMPY ROAD TO CHATHAM
ABC  460 C1:060101010000070 C2:dduuudduddddduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bunca Cevrinle Gönül...
ABC  460 C1:060101010000070 C2:dduuudduddddduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bunca Cevrinle Gönül...
ABC  460 C1:060101010000070 C2:dduuudduddddduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bunca Cevrinle Gönül...
ABC  460 C1:223701000020000 C2:uuuduuddduuuddu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Bunca Cevrinle Gönül...
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Bunch of Currants [1]
ABC 331011 C1:071027077027077 C2:duudddudddudddd M:6/8  K:G      H:BCLQRY T:BUNCH OF CURRANTS, The
ABC   1 C1:000027060027060 C2:uddudduddduuddu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:THE BUNCH OF CURRANTS
ABC   1 C1:000027060027060 C2:uddudduddduuddu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:THE BUNCH OF CURRANTS
ABC   1 C1:000027060027060 C2:uddudduddduuddu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:THE BUNCH OF CURRANTS
ABC   1 C1:000027060027060 C2:uddudduddduuddu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:THE BUNCH OF CURRANTS
ABC   1 C1:000027060027060 C2:uddudduddduuddu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:THE BUNCH OF CURRANTS
ABC   1 C1:000027060027060 C2:uddudduddduuddu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:THE BUNCH OF CURRANTS
ABC   1 C1:000027060027060 C2:uddudduddduuddu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:THE BUNCH OF CURRANTS
ABC   3 C1:000027060027060 C2:uddudduddduuddu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:THE BUNCH OF CURRANTS
ABC   3 C1:000027060027060 C2:uddudduddduuddu M:6/8  K:G      H:"BLRZ T:THE BUNCH OF CURRANTS
ABC 331011 C1:071027077027077 C2:duudddudddudddd M:6/8  K:G      H:BCLQRY T:BUNCH OF CURRANTS, The
ABC 331011 C1:071027077027077 C2:duudddudddudddd M:6/8  K:G      H:BCLQRY T:BUNCH OF CURRANTS, The
ABC  981 C1:100442611111777 C2:dududuuuuuddduu M:C|  K:Edor     H:HLRZ  T:Bunch Of Currants, The
ABC  981 C1:100442611111777 C2:dududuuuuuddduu M:C|  K:Edor     H:HLRZ  T:Bunch Of Currants, The
ABC   99 C1:111171111000732 C2:uuuuduuudududdu M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Bunch Of Currants, The
ABC   1 C1:100442611111777 C2:dududuuuuuddddu M:4/4  K:E      H:"CDLOQRSZ T:Bunch of Currants / Esther's Reel (E dorian)
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:G      H:BLRZ  T:Bunch of Currants [sic]
ABC   93 C1:344317117526306 C2:duduuduuddududd M:6/8  K:G      H:"CLQS T:The Bunch of Fives
ABC   93 C1:344317117526306 C2:duduuduuddududd M:6/8  K:G      H:"CLQS T:The Bunch of Fives
ABC   91 C1:344317117526306 C2:duduuduuddududd M:6/8  K:G      H:"CLQS T:The Bunch of Fives
ABC   91 C1:344317117526306 C2:duduuduuddududd M:6/8  K:G      H:"CLQS T:The Bunch of Fives
ABC   1 C1:000106000205000 C2:dududduuudududd M:6/8  K:G      H:ACILORS T:The Bunch of Fives
ABC   93 C1:344317117526306 C2:duduuduuddududd M:6/8  K:G      H:"CLQS T:The Bunch of Fives
ABC  160 C1:344317117526306 C2:duduuduuddududd M:6/8  K:G      H:"CLQRS T:The Bunch of Fives
ABC  160 C1:344317117526306 C2:duduuduuddududd M:6/8  K:G      H:"CLQRS T:The Bunch of Fives
ABC 20912 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:A      H:BFLQZ T:BUNCH OF GREEN BUSHES or JOHNNY MACGILL
ABC 20912 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:A      H:BFLQZ T:BUNCH OF GREEN BUSHES or JOHNNY MACGILL
ABC 20912 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:A      H:BFLQZ T:BUNCH OF GREEN BUSHES or JOHNNY MACGILL
ABC 20912 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:A      H:BFLQZ T:BUNCH OF GREEN BUSHES or JOHNNY MACGILL
ABC 20912 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:A      H:BFLQZ T:BUNCH OF GREEN BUSHES or JOHNNY MACGILL
ABC 20912 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:A      H:BFLQZ T:BUNCH OF GREEN BUSHES or JOHNNY MACGILL
ABC 20912 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:A      H:BFLQZ T:BUNCH OF GREEN BUSHES or JOHNNY MACGILL
ABC 20912 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:A      H:BFLQZ T:BUNCH OF GREEN BUSHES or JOHNNY MACGILL
ABC 20912 C1:600774600055600 C2:dddududdduddudd M:6/8  K:A      H:BFLQZ T:BUNCH OF GREEN BUSHES or JOHNNY MACGILL
ABC  1202 C1:124662777113672 C2:uuddduddduuuddu M:C|  K:Dmix     H:BLORZbs T:the Bunch of Green Rushes #2
ABC  1202 C1:124662777113672 C2:uuddduddduuuddu M:C|  K:Dmix     H:BLORZbs T:the Bunch of Green Rushes #2
ABC  1202 C1:124662777113672 C2:uuddduddduuuddu M:C|  K:Dmix     H:BLORZbs T:the Bunch of Green Rushes #2
ABC  1202 C1:124662777113672 C2:uuddduddduuuddu M:C|  K:Dmix     H:BLORZbs T:the Bunch of Green Rushes #2
ABC  478 C1:124662777113672 C2:uuddduddduuuddu M:C|  K:Dmix     H:BFLRZbs T:the Bunch of Green Rushes #2
ABC  478 C1:124662777113672 C2:uuddduddduuuddu M:C|  K:Dmix     H:BFLRZbs T:the Bunch of Green Rushes #2
ABC   1 C1:671712600064600 C2:dduduududdduddu M:6/8  K:Amin     H:BLRZ  T:Bunch of Green Rushes [2], The
ABC   1 C1:        C2:        M:6/8  K:Amin     H:BLQRZ T:Bunch of Green Rushes [2], The
ABC   3 C1:676100576736306 C2:ddduudddudududd M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   3 C1:676100576736306 C2:ddduudddudududd M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  1255 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:The Bunch of Green Rushes
ABC  1255 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:The Bunch of Green Rushes
ABC  1255 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:The Bunch of Green Rushes
ABC  1255 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:The Bunch of Green Rushes
ABC   1 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC  118 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  118 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC 29013 C1:671712671055671 C2:dduduudduudddud M:6/8  K:Em      H:BCLQR T:BUNCH OF GREEN RUSHES, The
ABC   64 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   64 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   64 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   1 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   1 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   1 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:4/4  K:C      H:CLQR  T:The Bunch of Green Rushes
ABC   1 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:4/4  K:C      H:CLQR  T:The Bunch of Green Rushes
ABC   1 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BCLORZm T:The bunch of green rushes
ABC  1202 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BLORZbs T:the Bunch of Green Rushes
ABC  1202 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BLORZbs T:the Bunch of Green Rushes
ABC  1202 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BLORZbs T:the Bunch of Green Rushes
ABC  1202 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BLORZbs T:the Bunch of Green Rushes
ABC  478 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BLORZ T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  478 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BLORZ T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  478 C1:124662777113672 C2:uuddduddduuuddu M:C|  K:Dmix     H:BFLRZbs T:the Bunch of Green Rushes
ABC  478 C1:124662777113672 C2:uuddduddduuuddu M:C|  K:Dmix     H:BFLRZbs T:the Bunch of Green Rushes
ABC  478 C1:124662777113672 C2:uuddduddduuuddu M:C|  K:Dmix     H:BFLRZbs T:the Bunch of Green Rushes
ABC  478 C1:124662777113672 C2:uuddduddduuuddu M:C|  K:Dmix     H:BFLRZbs T:the Bunch of Green Rushes
ABC  136 C1:230011777700017 C2:uuuuuuudddduddd M:C   K:F      H:BLQRZbs T:Bunch of Green Rushes
ABC  136 C1:230011777700017 C2:uuuuuuudddduddd M:C   K:F      H:BLQRZbs T:Bunch of Green Rushes
ABC  136 C1:001177770001776 C2:uudddduddduuddd M:C   K:F      H:BLQRZbs T:Bunch of Green Rushes
ABC  136 C1:001177770001776 C2:uudddduddduuddd M:C   K:F      H:BLQRZbs T:Bunch of Green Rushes
ABC  136 C1:001177770001776 C2:uudddduddduuddd M:C   K:F      H:BLQRZbs T:Bunch of Green Rushes
ABC  136 C1:001177770001776 C2:uudddduddduuddd M:C   K:F      H:BLQRZbs T:Bunch of Green Rushes
ABC 495034 C1:662761136727301 C2:ddudduuudduduud M:C|  K:Dm      H:BFLRSZ T:BUNCH OF GREEN RUSHES, The
ABC   7 C1:676100226736300 C2:ddduuuddududddd M:C|  K:Dmix     H:DLQRZ T:Bunch of Green Rushes
ABC   7 C1:676100226736300 C2:ddduuuddududddd M:C|  K:Dmix     H:DLQRZ T:Bunch of Green Rushes
ABC   7 C1:676100226736300 C2:ddduuuddududddd M:C|  K:Dmix     H:DLQRZ T:Bunch of Green Rushes
ABC   64 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   64 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  320 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  118 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC  114 C1:675200576736300 C2:ddduudddududddd M:C|  K:DDor     H:LR   T:Bunch of Green Rushes, The
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC   1 C1:635260031167600 C2:dududuuuddduuud M:4/4  K:Ador     H:ILR  T:Bunch of Green Rushes
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC  191 C1:671600406736306 C2:ddududdudududdu M:C|  K:Dmix     H:RZ   T:Bunch of Green Rushes
ABC  191 C1:671600406736306 C2:ddududdudududdu M:C|  K:Dmix     H:RZ   T:Bunch of Green Rushes
ABC   8 C1:676100226736300 C2:ddduuuddududddd M:   K:Dmix     H:"LR  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   9 C1:673630526750747 C2:ddudududddduddd M:   K:Amix     H:LR   T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   10 C1:676100226736306 C2:ddduuuddudududd M:   K:Ddor     H:LR   T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   7 C1:676100226736300 C2:ddduuuddududddd M:C|  K:Dmix     H:DLQRZ T:Bunch of Green Rushes
ABC   1 C1:676100576736306 C2:ddduudddudududd M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:Bunch Of Green Rushes, The
ABC   1 C1:671600576736305 C2:ddududddudududd M:   K:Dmix     H:LR   T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   2 C1:676100226736300 C2:ddduuuddududddd M:   K:Dmix     H:LR   T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   3 C1:676100576736306 C2:ddduudddudududd M:   K:Dmix     H:LR   T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   4 C1:673630616761007 C2:ddudududdduuddu M:   K:Dmix     H:LR   T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   5 C1:671761136727301 C2:dduddduuudduduu M:   K:Dmaj     H:LR   T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   6 C1:676100576736306 C2:ddduudddudududd M:   K:Dmix     H:LR   T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   7 C1:676100576736306 C2:ddduudddudududd M:   K:Dmix     H:LR   T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  955 C1:671600406736306 C2:ddududdudududdu M:C|  K:Dmix     H:RZ   T:Bunch of Green Rushes
ABC 29013 C1:671712671055671 C2:dduduudduudddud M:6/8  K:Em      H:BCLQR T:BUNCH OF GREEN RUSHES, The
ABC 29013 C1:671712671055671 C2:dduduudduudddud M:6/8  K:Em      H:BCLQR T:BUNCH OF GREEN RUSHES, The
ABC  130 C1:676100220006306 C2:ddduuudududdduu M:C   K:D      H:LZ   T:Bunch of Green Rushes
ABC   28 C1:676100220006306 C2:ddduuudududdduu M:C   K:D      H:LZ   T:Bunch of Green Rushes
ABC   28 C1:676100220006306 C2:ddduuudududdduu M:C   K:D      H:LZ   T:Bunch of Green Rushes
ABC  191 C1:671600406736306 C2:ddududdudududdu M:C|  K:Dmix     H:RZ   T:Bunch of Green Rushes
ABC  121 C1:671600576736306 C2:ddududddudududd M:4/4  K:Dmix     H:"HLRZ T:Bunch Of Green Rushes, The
ABC  2300 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC  2301 C1:676100220006306 C2:ddduuudududdduu M:C   K:D      H:LZ   T:Bunch of Green Rushes
ABC 495034 C1:662761136727301 C2:ddudduuudduduud M:C|  K:Dm      H:BFLRSZ T:BUNCH OF GREEN RUSHES, The
ABC 495034 C1:662761136727301 C2:ddudduuudduduud M:C|  K:Dm      H:BFLRSZ T:BUNCH OF GREEN RUSHES, The
ABC  1431 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  1431 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC  1202 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:The Bunch of Green Rushes
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC  478 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BCFLORWZm T:The bunch of green rushes
ABC   64 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  847 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DOR  T:Bunch of Green Rushes
ABC  6596 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DORS  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  478 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BLORZ T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  478 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BLORZ T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  2300 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC  2301 C1:676100220006306 C2:ddduuudududdduu M:C   K:D      H:LZ   T:Bunch of Green Rushes
ABC  2300 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC  2301 C1:676100220006306 C2:ddduuudududdduu M:C   K:D      H:LZ   T:Bunch of Green Rushes
ABC  1909 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC 12974 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC 12975 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BCLORZm T:The bunch of green rushes
ABC 12976 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  1909 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC 12974 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC 12975 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BCLORZm T:The bunch of green rushes
ABC 12976 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  1909 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC 12974 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC 12975 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BCLORZm T:The bunch of green rushes
ABC 12976 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC  2443 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:Dmix     H:BCLORZm T:The bunch of green rushes
ABC 16532 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC 16533 C1:673630166761017 C2:dduduudddduuddd M:4/4  K:C      H:DHLRSZ T:The Bunch of Green Rushes
ABC 16532 C1:536300767611776 C2:dududddduudddud M:4/4  K:G      H:DRSZ  T:The Bunch Of Green Rushes
ABC 16533 C1:673630166761017 C2:dduduudddduuddd M:4/4  K:C      H:DHLRSZ T:The Bunch of Green Rushes
ABC  1255 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:The Bunch of Green Rushes
ABC  1255 C1:662777113672730 C2:dduddduuudduduu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:The Bunch of Green Rushes
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC   93 C1:671600576727306 C2:ddududddudududd M:C|  K:Dmix     H:DRZ  T:Bunch of Green Rushes
ABC   1 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC 496008 C1:660221115660027 C2:dduuuuudddudddu M:9/8  K:G      H:BLQRSZ T:BUNCH OF HAWS, The
ABC  1209 C1:660221115660027 C2:dduuuuudddudddu M:9/8  K:G      H:BCRZ  T:A Bunch of Haws
ABC  1209 C1:660221115660027 C2:dduuuuudddudddu M:9/8  K:G      H:BCRZ  T:A Bunch of Haws
ABC  1209 C1:660221115660027 C2:dduuuuudddudddu M:9/8  K:G      H:BCRZ  T:A Bunch of Haws
ABC   1 C1:660221115660027 C2:dduuuuudddudddu M:9/8  K:GMajor    H:CQZ  T:A Bunch Of Haws
ABC  1156 C1:660261766660221 C2:ddududdudduuuuu M:9/8  K:G      H:BORZbs T:a Bunch of Haws
ABC  1156 C1:660261766660221 C2:ddududdudduuuuu M:9/8  K:G      H:BORZbs T:a Bunch of Haws
ABC  1156 C1:660261766660221 C2:ddududdudduuuuu M:9/8  K:G      H:BORZbs T:a Bunch of Haws
ABC  435 C1:660261766660221 C2:ddududdudduuuuu M:9/8  K:G      H:BFLRZbs T:a Bunch of Haws %% title in MoI ("1850")
ABC  435 C1:660261766660221 C2:ddududdudduuuuu M:9/8  K:G      H:BFLRZbs T:a Bunch of Haws %% title in MoI ("1850")
ABC  435 C1:660261766660221 C2:ddududdudduuuuu M:9/8  K:G      H:BFLRZbs T:a Bunch of Haws %% title in MoI ("1850")
ABC   1 C1:660221115660027 C2:dduuuuudddudddu M:9/8  K:GMajor    H:Q   T:A Bunch Of Haws
ABC   49 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC   49 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC 496008 C1:660221115660027 C2:dduuuuudddudddu M:9/8  K:G      H:BLQRSZ T:BUNCH OF HAWS, The
ABC 496008 C1:660221115660027 C2:dduuuuudddudddu M:9/8  K:G      H:BLQRSZ T:BUNCH OF HAWS, The
ABC   49 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC   49 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC   49 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC   49 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC  1156 C1:660221115660027 C2:dduuuuudddudddu M:9/8  K:G      H:BCRZ  T:A Bunch of Haws.
ABC   49 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC  6926 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC  6926 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC  2512 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DOR  T:Bunch of Haws, A
ABC   49 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC   49 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC  5484 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC  5484 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC  5484 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC  1209 C1:660221115660027 C2:dduuuuudddudddu M:9/8  K:G      H:BCRZ  T:A Bunch of Haws
ABC  1209 C1:660221115660027 C2:dduuuuudddudddu M:9/8  K:G      H:BCRZ  T:A Bunch of Haws
ABC   49 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC   49 C1:660221025660261 C2:dduuuudddududdu M:9/8  K:G      H:DRZ  T:Bunch of Haws, A
ABC   1 C1:016164060163767 C2:uddudduuudddudd M:2/4  K:G      H:LRSZ  T:Bunch of Holly, The
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:GMix     H:LRSZ  T:Bunch of Keys [1], The
ABC   22 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:G      H:L   T:Bunch of Keys
ABC   1 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:LZ   T:bunch of keys
ABC  9890 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:LZ   T:bunch of keys
ABC   1 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC   1 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC   1 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC 11060 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:C      H:CLQR  T:Bunch of Keys
ABC   1 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC   1 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC   3 C1:307101276004426 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:Gdor     H:CDLQRSZ T:The Bunch of Keys
ABC   3 C1:307101276004426 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:Gdor     H:CDLQRSZ T:The Bunch of Keys
ABC   1 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC   1 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC   5 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC 11060 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:C      H:CLQR  T:Bunch of Keys
ABC 11060 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:C      H:CLQR  T:Bunch of Keys
ABC  970 C1:644534452071001 C2:dudududduduuudu M:C|  K:Gmix     H:LRZ  T:Bunch of Keys, The
ABC  970 C1:644534452071001 C2:dudududduduuudu M:C|  K:Gmix     H:LRZ  T:Bunch of Keys, The
ABC   18 C1:307101276004426 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:F      H:CDLQRS T:Bunch of Keys
ABC  137 C1:307101276004426 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:Gdor     H:CDLQRSZ T:The Bunch of Keys
ABC   18 C1:307101276004426 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:F      H:CDLQRS T:Bunch of Keys
ABC  137 C1:307101276004426 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:Gdor     H:CDLQRSZ T:The Bunch of Keys
ABC   1 C1:600442652071003 C2:dududduduuddudu M:4/4  K:Gdor     H:LR   T:Bunch Of Keys, The
ABC   1 C1:307101276000442 C2:uduuuddududdudu M:   K:Gdor     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC   2 C1:600044265207010 C2:dududduduuddudu M:   K:Gdor     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC   3 C1:600534452071003 C2:dududduduuddudu M:   K:Gmix     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC   4 C1:763071001164453 C2:dduduuududududd M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC   5 C1:307101276000442 C2:uduuuddududdudu M:   K:Amix     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC   6 C1:763071001164453 C2:dduduuududududd M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC   7 C1:372700224005256 C2:ududuuduuudddud M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC   8 C1:644534452071071 C2:dudududdudududu M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC   9 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC   10 C1:004453445117171 C2:udududduududuuu M:   K:Gmix     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC   11 C1:307100116445344 C2:uduuududududduu M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC   12 C1:307101276005326 C2:uduuuddduuddudu M:   K:Gdor     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC   1 C1:600534452071003 C2:dududduduuddudu M:4/4  K:Gmix     H:LR   T:Bunch Of Keys, The
ABC   1 C1:763071001164453 C2:dduduuududududd M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Bunch Of Keys, The
ABC   1 C1:307101276000442 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:Amix     H:LR   T:Bunch Of Keys, The
ABC   1 C1:600442652071001 C2:dududduduuududu M:4/4  K:Ador     H:LR   T:The Bunch Of Keys
ABC  135 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:G      H:LZ   T:Bunch of Keys
ABC   29 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:G      H:LZ   T:Bunch of Keys
ABC   29 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:G      H:LZ   T:Bunch of Keys
ABC   96 C1:116300027744534 C2:uuduuddudududdu M:4/4  K:Gmix     H:"HLRZ T:Bunch Of Keys, The
ABC  2302 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:G      H:L   T:Bunch of Keys
ABC  2303 C1:307101276004426 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:F      H:CDLQRS T:Bunch of Keys
ABC  2304 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:G      H:LZ   T:Bunch of Keys
ABC  2305 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:LZ   T:bunch of keys
ABC  9530 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC  9890 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:LZ   T:bunch of keys
ABC  9530 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC  9890 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:LZ   T:bunch of keys
ABC   1 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC   22 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:LZ   T:bunch of keys
ABC  848 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:LO   T:bunch of keys
ABC  6597 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHORS T:The Bunch Of Keys
ABC  2302 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:G      H:L   T:Bunch of Keys
ABC  2303 C1:307101276004426 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:F      H:CDLQRS T:Bunch of Keys
ABC  2304 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:G      H:LZ   T:Bunch of Keys
ABC  2305 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:LZ   T:bunch of keys
ABC  2302 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:G      H:L   T:Bunch of Keys
ABC  2303 C1:307101276004426 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:F      H:CDLQRS T:Bunch of Keys
ABC  2304 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:G      H:LZ   T:Bunch of Keys
ABC  2305 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:LZ   T:bunch of keys
ABC  1910 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:LZ   T:bunch of keys
ABC 12977 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC 12978 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC  1910 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:LZ   T:bunch of keys
ABC 12977 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC 12978 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC  1910 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:LZ   T:bunch of keys
ABC 12977 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC 12978 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC  297 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:C   K:G      H:LOZ  T:Bunch of Keys
ABC 16534 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC 16535 C1:307101276004426 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:F      H:CDLRSZ T:The Bunch of Keys
ABC 16534 C1:004453445116200 C2:udududduuduuudu M:4/4  K:G      H:DHRSZ T:The Bunch Of Keys
ABC 16535 C1:307101276004426 C2:uduuuddududdudu M:4/4  K:F      H:CDLRSZ T:The Bunch of Keys
ABC   1 C1:644534457111001 C2:dudududdduuuuud M:4/4  K:GMix     H:LRS  T:The Bunch of Keys
ABC   1 C1:644534457111001 C2:dudududdduuuuud M:4/4  K:GMix     H:LRS  T:The Bunch of Keys
ABC 13116 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:BUNCH OF KEYS (reel), The
ABC 13116 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:BUNCH OF KEYS (reel), The
ABC 13116 C1:307100116445344 C2:uduuududududdud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:BUNCH OF KEYS (reel), The
ABC  1054 C1:600011706011706 C2:dduudduudduuddd M:6/8  K:Gm      H:BLORZbs T:the Bunch of Roses #2
ABC  390 C1:600011706011706 C2:dduudduudduuddd M:6/8  K:Gm      H:BFLRZbs T:the Bunch of Roses #2
ABC   1 C1:071177701776711 C2:duudddudddduuud M:C|  K:Dmix     H:L   T:Bunch of Roses [2]
ABC 493054 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Edor     H:BLRS  T:BUNCH OF ROSES, The
ABC  1087 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BLRZ  T:The Bunch of Roses
ABC  1087 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BLRZ  T:The Bunch of Roses
ABC  1087 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BLRZ  T:The Bunch of Roses
ABC  1087 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BLRZ  T:The Bunch of Roses
ABC   91 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Bb      H:"CL  T:The Bunch of Roses
ABC   91 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Bb      H:"CL  T:The Bunch of Roses
ABC   1 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BCLORZ T:The bunch of roses
ABC   1 C1:600022356617711 C2:duuudddudduuudu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Bunch of Roses
ABC   1 C1:600022356617711 C2:duuudddudduuudu M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Bunch of Roses
ABC  1054 C1:600011706011706 C2:dduudduudduuddd M:6/8  K:Gm      H:BLORZbs T:the Bunch of Roses
ABC  1054 C1:600011706011706 C2:dduudduudduuddd M:6/8  K:Gm      H:BLORZbs T:the Bunch of Roses
ABC  390 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BLORZ T:The Bunch Of Roses
ABC  390 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BLORZ T:The Bunch Of Roses
ABC   1 C1:000000010107000 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:CLQR  T:The Bunch of Roses
ABC   1 C1:000000010107000 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:CLQR  T:The Bunch of Roses
ABC   1 C1:000000010107000 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:CLQR  T:The Bunch of Roses
ABC  390 C1:600011706011706 C2:dduudduudduuddd M:6/8  K:Gm      H:BFLRZbs T:the Bunch of Roses
ABC  390 C1:600011706011706 C2:dduudduudduuddd M:6/8  K:Gm      H:BFLRZbs T:the Bunch of Roses
ABC  390 C1:600011706011706 C2:dduudduudduuddd M:6/8  K:Gm      H:BFLRZbs T:the Bunch of Roses
ABC  390 C1:600011706011706 C2:dduudduudduuddd M:6/8  K:Gm      H:BFLRZbs T:the Bunch of Roses
ABC   91 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Bb      H:"CL  T:The Bunch of Roses
ABC  371 C1:060117770117660 C2:duuddduuddduuuu M:6/8  K:Gdor     H:HLRZ  T:Bunch of Roses, The
ABC  371 C1:060117770117660 C2:duuddduuddduuuu M:6/8  K:Gdor     H:HLRZ  T:Bunch of Roses, The
ABC   1 C1:100011706011706 C2:uuudduudduudddu M:   K:Gmin     H:LR   T:The Bunch Of Roses
ABC   2 C1:770117060117660 C2:dduudduuddduuuu M:   K:Gdor     H:LR   T:The Bunch Of Roses
ABC   3 C1:107111707711706 C2:uduuuddduudduud M:   K:Dmin     H:LR   T:The Bunch Of Roses
ABC   4 C1:000117770117060 C2:uuddduudduudddu M:   K:Edor     H:LR   T:The Bunch Of Roses
ABC   5 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:   K:Gdor     H:LR   T:The Bunch Of Roses
ABC   6 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:   K:Ador     H:LR   T:The Bunch Of Roses
ABC   91 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Bb      H:"CL  T:The Bunch of Roses
ABC  2307 C1:060117770117660 C2:duuddduuddduuuu M:6/8  K:Gm      H:HLRZ  T:Bunch of Roses, The
ABC 493054 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Edor     H:BLRS  T:BUNCH OF ROSES, The
ABC 493054 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Edor     H:BLRS  T:BUNCH OF ROSES, The
ABC  1054 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BLRZ  T:The Bunch of Roses
ABC  371 C1:060117770117660 C2:duuddduuddduuuu M:6/8  K:Gm      H:HLRZ  T:Bunch of Roses, The
ABC  390 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BCFLORWZ T:The bunch of roses
ABC  390 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BLORZ T:The Bunch Of Roses
ABC  390 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BLORZ T:The Bunch Of Roses
ABC  2307 C1:060117770117660 C2:duuddduuddduuuu M:6/8  K:Gm      H:HLRZ  T:Bunch of Roses, The
ABC  2307 C1:060117770117660 C2:duuddduuddduuuu M:6/8  K:Gm      H:HLRZ  T:Bunch of Roses, The
ABC 12979 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BCLORZ T:The bunch of roses
ABC 12979 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BCLORZ T:The bunch of roses
ABC 12979 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BCLORZ T:The bunch of roses
ABC  299 C1:060117770117660 C2:duuddduuddduuuu M:6/8  K:Gm      H:HLORZ T:Bunch of Roses, The
ABC  2445 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BCLORZ T:The bunch of roses
ABC  1087 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BLRZ  T:The Bunch of Roses
ABC  1087 C1:000117060117060 C2:uudduudduuddduu M:6/8  K:Gm      H:BLRZ  T:The Bunch of Roses
ABC   1 C1:600022356617711 C2:duuudddudduuudu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Bunch of Roses -- Reel
ABC   1 C1:600022356617711 C2:duuudddudduuudu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Bunch of Roses -- Reel
ABC   1 C1:600022356617711 C2:duuudddudduuudu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Bunch of Roses -- Reel
ABC   1 C1:600022356617711 C2:duuudddudduuudu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Bunch of Roses -- Reel
ABC   1 C1:600022356617711 C2:duuudddudduuudu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Bunch of Roses -- Reel
ABC   1 C1:600022356617711 C2:duuudddudduuudu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Bunch of Roses -- Reel
ABC   1 C1:600022356617711 C2:duuudddudduuudu M:C|  K:G      H:BLRZ  T:Bunch of Roses -- Reel
ABC   1 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC   1 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC   36 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC   36 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC   36 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC   36 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ABLQRZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC   36 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ABLOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC  2306 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC  849 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRS T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC  2306 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC  2306 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC  1250 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:AFLOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC  1250 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:AFLOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC  1911 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC  1912 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC  1911 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC  1912 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC  1911 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC  1912 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ALOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC   36 C1:000171730700772 C2:udududddudduudd M:4/4  K:G      H:ABLOQRSZ T:Bunch of Roses Schottische. GHW.036
ABC   2 C1:001177770050011 C2:uuddddduuuddduu M:C|  K:Dmin     H:LRSZ  T:The Bunch of Rushes [2]
ABC  378 C1:001177770005001 C2:uuddddduuuddduu M:C   K:Dm      H:LQ   T:Bunch of Rushes
ABC  378 C1:001177770005001 C2:uuddddduuuddduu M:C   K:Dm      H:LQ   T:Bunch of Rushes
ABC   1 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:C|  K:Dmix     H:"CLRZ T:the Bunch of Rushes
ABC   1 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:C|  K:Dmix     H:"CLRZ T:the Bunch of Rushes
ABC   1 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:C|  K:Dmix     H:"CLRZ T:the Bunch of Rushes
ABC   1 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:C|  K:Dmix     H:"CLRZ T:the Bunch of Rushes
ABC   1 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:C|  K:Dmix     H:"CLRZ T:the Bunch of Rushes
ABC   1 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:C|  K:Dmix     H:"CLRZ T:the Bunch of Rushes
ABC   21 C1:071177701776711 C2:duudddudddduuud M:4/4  K:Dmix     H:BLRZ  T:The Bunch of Rushes
ABC   12 C1:110711771600767 C2:uuduuddudddduuu M:2/4  K:D      H:"LRS  T:The Bunch of Rushes
ABC  378 C1:001177770005001 C2:uuddddduuuddduu M:C   K:Dm      H:LQ   T:Bunch of Rushes
ABC  378 C1:001177770005001 C2:uuddddduuuddduu M:C   K:Dm      H:LQ   T:Bunch of Rushes
ABC   1 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bunch Of Rushes
ABC   2 C1:110711771600767 C2:uuduudduddddduu M:   K:Gmaj     H:LR   T:The Bunch Of Rushes
ABC   12 C1:110711771600767 C2:uuduuddudddduuu M:2/4  K:D      H:"LRS  T:The Bunch of Rushes
ABC   94 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:C|  K:Dmix     H:"CLRZ T:the Bunch of Rushes
ABC   94 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:C|  K:Dmix     H:"CLRZ T:the Bunch of Rushes
ABC   94 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:C|  K:Dmix     H:"CLRZ T:the Bunch of Rushes
ABC 48407 C1:001177771776001 C2:uudddduddduuudd M:C   K:Em      H:BCLQY T:BUNCH OF RUSHES (reel), The
ABC 48407 C1:001177771776001 C2:uudddduddduuudd M:C   K:Em      H:BCLQY T:BUNCH OF RUSHES (reel), The
ABC 48407 C1:001177771776001 C2:uudddduddduuudd M:C   K:Em      H:BCLQY T:BUNCH OF RUSHES (reel), The
ABC  109 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:4/4  K:G      H:LOQRZ T:Bunch Of Rushes,The. FTB.109
ABC  109 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:4/4  K:G      H:BLOQRZ T:Bunch Of Rushes,The. FTB.109
ABC  109 C1:071177160076772 C2:duudduddddduudu M:4/4  K:G