ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   68 C1:070700000002077 C2:ddudddudddduuu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Z tamtej strony Dunaja zielenia sie dwa gaja
ABC   17 C1:207100020076000 C2:uduudduududdddu M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Z tamtej strony jezioreczka dziewczyna tonie
ABC   18 C1:060603220076000 C2:dduuudduudddduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Z tamtej strony jezioreczka jada panowie
ABC   19 C1:007700060004007 C2:ddduddduuudduud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Z tamtej strony jezioreczka jada panowie
ABC   28 C1:070701020207000 C2:dduuuddddduuud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Z tamtej strony jezioreczka jada panowie
ABC   37 C1:270606220706000 C2:uddduudduududdd M:3/4  K:A      H:LORS  T:Z tamtej strony jezioreczka jada panowie
ABC   34 C1:060602260603020 C2:dduudduuududddd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Z tamtej strony jezioreczka panowie jada
ABC   38 C1:060603200070000 C2:dduuduuddddud  M:3/4  K:G      H:LORS  T:Z tamtej strony jezioreczka rycerze jada
ABC   27 C1:120602270105000 C2:uuduududuuudddd M:3/4  K:A      H:LORS  T:Z tamtej strony jezioreczka ulani jada
ABC   14 C1:060604060603200 C2:ddudduuuddudddd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Z tamtej strony jezioreczka ulany jada
ABC   15 C1:060605200005000 C2:dduudududduudd M:3/4  K:D      H:LORS  T:Z tamtej strony jezioreczka ulany jada
ABC   35 C1:060065070101000 C2:dduduududuudddd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Z tamtej strony jezioreczka ulany jada
ABC   21 C1:167604167603270 C2:uddduuddduududu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Z tamtej strony jezioreczka zolnierze jada
ABC   59 C1:000000076711010 C2:ddduuuudddduuud M:4/4  K:C      H:LORS  T:Z tamtej strony wody Jas konie napawal
ABC   74 C1:050107660001070 C2:dudddududuuuudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Z tej ta strony jezioreczka na mlynie
ABC   22 C1:060604060603220 C2:ddudduuuddududu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Z tej ta strony jezioreczka tam panna tonie