ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  2051 C1:000007010001000 C2:duuududdduddudd M:88/4 K:C      H:CFLOQw T:Zîrefkend Peşrev
ABC  2051 C1:000007010001000 C2:duuududdduddudd M:88/4 K:C      H:CFLOQw T:Zîrefkend Peşrev
ABC  2051 C1:000007010001000 C2:duuududdduddudd M:88/4 K:C      H:CFLOQw T:Zîrefkend Peşrev
ABC  2046 C1:000100000007000 C2:ududuuududddudd M:88/4 K:C      H:CFLOQw T:Zîrefkend Peşrev
ABC   54 C1:777700111167030 C2:dddduuuuddudddd M:4/4  K:D      H:LOR  T:Zriny's Tod
ABC   81 C1:000700020001040 C2:dududuuddduuduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Zrob mi wygode dziewczyno
ABC   82 C1:000700020001040 C2:dududuuddduuduu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Zrob mi wygode dziewczyno