ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   64 C1:000600010101070 C2:duuuddduduududu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Z poniedzialku na wtorek przyjechal tu pacholek
ABC   63 C1:070600010001020 C2:dduuududdududud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Z poniedzialku na wtorek przywedrowal pacholek