ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:040202030207000 C2:uuuuudduudduuuu M:6/8  K:Dm      H:"LORSZ T:Zachary Koskinen's Waltz
ABC   1 C1:000202030207000 C2:uuuudduudduuuud M:3/4  K:Dm      H:"LORSZ T:Zachary Koskinen's Waltz
ABC   1 C1:040202030207000 C2:uuuuudduudduuuu M:6/8  K:Dm      H:"LORSZ T:Zachary Koskinen's Waltz
ABC   2 C1:000202030207000 C2:uuuudduudduuuud M:3/4  K:Dm      H:"LORSZ T:Zachary Koskinen's Waltz
ABC   80 C1:210007000167250 C2:uududdudduuuudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Zachcialo sie jednemu uprowadzac dzieweczki
ABC   76 C1:020700000507000 C2:udddddduududduu M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Za chlopa sie napierala
ABC   1 C1:000571065276707 C2:uduudududdduuud M:2/4  K:D      H:L   T:Zack Wheat's Piece
ABC   1 C1:000571065276707 C2:uduudududdduuud M:2/4  K:D      H:L   T:Zack Wheat’s Piece
ABC   1 C1:011017771006077 C2:uuudddudddduudu M:3/4  K:G      H:ACLWZ T:Zadnyj nevi
ABC  111 C1:220051200106600 C2:uuduuudddduudud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Za gaikiem za zielonym
ABC  112 C1:220051200106600 C2:uuduuudddduudud M:3/4  K:D      H:LORS  T:Za gaikiem za zielonym
ABC   63 C1:000700050002020 C2:dduuudduddduudd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Za goreczka za niwa
ABC   24 C1:106602205204106 C2:udduudududduudu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Za gorke zaszla. Polski
ABC   1 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:LOQ  T:Zagoroski Drmes
ABC  366 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:LOQ  T:Zagoroski Drmes
ABC  366 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:LOQ  T:Zagoroski Drmes
ABC  380 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagoroski Drmes
ABC  439 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagoroski Drmes
ABC  456 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagoroski Drmes
ABC  476 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagoroski Drmes
ABC  380 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagoroski Drmes
ABC  439 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagoroski Drmes
ABC  456 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagoroski Drmes
ABC  476 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagoroski Drmes
ABC  476 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagorski Drmes
ABC  491 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagorski Drmes
ABC  529 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagorski Drmes
ABC  476 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagorski Drmes
ABC  491 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagorski Drmes
ABC  529 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagorski Drmes
ABC  529 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagorski Drmes
ABC  529 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagorski Drmes
ABC  529 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagorski Drmes
ABC  529 C1:060404030602060 C2:dududududddudud M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Zagorski Drmes
ABC   69 C1:670603070201220 C2:dddududuudduddu M:3/4  K:A      H:LORS  T:Zagrajze mi mazureczka
ABC  2034 C1:000000070002000 C2:dudududdddudddu M:24/4 K:C      H:CFLOQw T:Zahm-i Sînem Hançer-i Zerkâr...
ABC  2034 C1:000000070002000 C2:dudududdddudddu M:24/4 K:C      H:CFLOQw T:Zahm-i Sînem Hançer-i Zerkâr...
ABC  2034 C1:000000070002000 C2:dudududdddudddu M:24/4 K:C      H:CFLOQw T:Zahm-i Sînem Hançer-i Zerkâr...
ABC  2029 C1:010000070101007 C2:uduuddudududddd M:24/4 K:C      H:CFLOQw T:Zahm-i Sînem Hançer-i Zerkâr...
ABC  148 C1:471003110026020 C2:ududduuudduuddu M:2/4  K:C      H:L   T:Zai chunji In the spring time
ABC  432 C1:000102060002010 C2:uuduuduuuduuudu M:2/4  K:A      H:LORS  T:Zai wanyang
ABC  369 C1:020000060020050 C2:duduuduuduudddu M:2/4  K:Ab      H:LORS  T:Zai yang ge
ABC  434 C1:000000000067010 C2:ddudduuuddduddd M:none K:C      H:LORS  T:Zaiyang han ge
ABC  133 C1:471413003507670 C2:ududuuudddduudd M:2/4  K:C      H:L   T:Zai yao lanban guxiang Become a young woman
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:zakat (2:60)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:zakat (3:60)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:zakat (4:09)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:zakat (4:43)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:zakat (4:44)
ABC   55 C1:270776002102720 C2:udddduuududduuu M:4/4  K:C      H:LORS  T:Zakochali sie dwoje ludzienkow w sobie
ABC   56 C1:020700070706000 C2:udddduuuududddu M:4/4  K:C      H:LORS  T:Zakochali sie dwoje ludziskow w sobie
ABC   21 C1:270761160001160 C2:uddduuduuduuddd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Zakukaly kukaweczki na gruszy
ABC   1 C1:030076607177600 C2:uddddudddduuudd M:6/8  K:Amin     H:DLR  T:Zakynthos
ABC   1 C1:030076607177600 C2:uddddudddduuudd M:6/8  K:Amin     H:DLR  T:Zakynthos
ABC   1 C1:030076607177600 C2:uddddudddduuudd M:6/8  K:Amin     H:CDLR  T:Zakynthos Jig
ABC   1 C1:030076607177600 C2:uddddudddduuudd M:6/8  K:Amin     H:CDLR  T:Zakynthos Jig
ABC  191 C1:030076607177600 C2:uddddudddduuudd M:6/8  K:Amin     H:CDLR  T:Zakynthos Jig
ABC  191 C1:030076607177600 C2:uddddudddduuudd M:6/8  K:Amin     H:CDLR  T:Zakynthos Jig
ABC  123 C1:007176003076607 C2:duddudddduddddu M:6/8  K:C      H:CLQ  T:Zakynthos Jig
ABC  123 C1:007176003076607 C2:duddudddduddddu M:6/8  K:C      H:CLQ  T:Zakynthos Jig
ABC  405 C1:007176030706067 C2:duddudddduddddu M:6/8  K:Amin     H:"CDLR T:Zakynthos Jig
ABC  413 C1:007176030706067 C2:duddudddduddddu M:6/8  K:Amin     H:"CDLR T:Zakynthos Jig
ABC  413 C1:007176030706067 C2:duddudddduddddu M:6/8  K:Amin     H:"CDLR T:Zakynthos Jig
ABC  167 C1:000000010007000 C2:uddduuduuddduud M:2/4  K:C      H:LORS  T:Zaldotemarsch (3-5), S. 14f
ABC  102 C1:000000070207070 C2:dudddduududdddu M:3/4  K:F      H:LORS  T:Zaldotemarsch vum J„gerbataillon 1860 (1-27), S. 72
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRZ  T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRZ  T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRZ  T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRZ  T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRZ  T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRZ  T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   2 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   2 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   2 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   2 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   2 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   2 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   1 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   6 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   7 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   6 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:F      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC   7 C1:771020411777102 C2:dduuduuddduudud M:7/8  K:G      H:"LRSWZw T:\vZalna Majka
ABC  2035 C1:000000010002060 C2:uudddduuudududd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Zaman İçinde
ABC  2035 C1:000000010002060 C2:uudddduuudududd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Zaman İçinde
ABC  2035 C1:000000010002060 C2:uudddduuudududd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Zaman İçinde
ABC  2030 C1:010000000001007 C2:uuduudddduuudud M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Zaman İçinde
ABC  2036 C1:050001010101070 C2:duuuuduuduudddd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Zaman Olur Gönül Susar
ABC  2036 C1:050001010101070 C2:duuuuduuduudddd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Zaman Olur Gönül Susar
ABC  2036 C1:050001010101070 C2:duuuuduuduudddd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Zaman Olur Gönül Susar
ABC  2031 C1:010007010501010 C2:ududuuuduuuuduu M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Zaman Olur Gönül Susar
ABC  477 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamanska Igra
ABC  492 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamanska Igra
ABC  530 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamanska Igra
ABC  477 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamanska Igra
ABC  492 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamanska Igra
ABC  530 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamanska Igra
ABC  530 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamanska Igra
ABC  530 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamanska Igra
ABC  530 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamanska Igra
ABC  530 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamanska Igra
ABC  2037 C1:001101061711010 C2:uuududuuuududud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Zamanı Var ki...
ABC  2037 C1:001101061711010 C2:uuududuuuududud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Zamanı Var ki...
ABC  2037 C1:001101061711010 C2:uuududuuuududud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Zamanı Var ki...
ABC  2032 C1:001101060101010 C2:uuuduuuuduuudud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Zamanı Var ki...
ABC   1 C1:060501720000606 C2:ddudududdduuudu M:2/4  K:F      H:L   T:Zamboanga
ABC   1 C1:060501720000606 C2:ddudududdduuudu M:2/4  K:F      H:L   T:Zamboanga
ABC   1 C1:060501720000606 C2:ddudududdduuudu M:2/4  K:F      H:L   T:Zamboanga
ABC   1 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  209 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:7/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  209 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:7/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  367 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  381 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  440 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  457 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  477 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  367 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  381 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  440 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  457 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  477 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:15/16 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  158 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  192 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC   99 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC   99 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  141 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  141 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC   99 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC   99 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  141 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  141 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC   99 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  9075 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC   99 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  141 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC   99 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC  141 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC 19253 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC 19254 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC 19253 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC 19254 C1:053000110771115 C2:duuudduuudduuud M:8.7/1 K:ADor     H:LOQS  T:Zamenska Igra
ABC   98 C1:471200171103000 C2:udududuuduuduud M:2/4  K:C      H:L   T:Zana ha er ma The black horse zmon
ABC   40 C1:771117030711610 C2:dduuududuududud M:4/4  K:G      H:"CLQS T:Zandy's Reel
ABC  345 C1:000000030526717 C2:ududdudddduuudu M:3/8  K:C      H:LORS  T:Zangzu renmin xizaixin
ABC  385 C1:077703326602237 C2:dddududduuuddud M:2/4  K:C      H:LORS  T:Zank-Duett (111), S. 265
ABC   5 C1:071100030007010 C2:duuududududuuud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Zanmen de hongjun shi li zhong
ABC  164 C1:000000030067000 C2:uddudduddduduud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Zanmen de jiu xing gong chan dang
ABC   2 C1:050007060303010 C2:ddduduuuudddudu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Zanmen de ling xiu Mao Zedong
ABC   39 C1:110007777102777 C2:uudddduuddddduu M:3/4  K:C      H:"ACLOQR T:Zannabal
ABC   17 C1:110007777102777 C2:uudddduuddddduu M:3/4  K:C      H:"ACLOQR T:Zannabal
ABC  264 C1:110007777102777 C2:uudddduuddddduu M:3/4  K:C      H:"ACLOQR T:Zannabal
ABC  264 C1:110007777102777 C2:uudddduuddddduu M:3/4  K:C      H:"ACLOQR T:Zannabal
ABC  264 C1:110007777102777 C2:uudddduuddddduu M:3/4  K:C      H:"ACLOQRW T:Zannabal
ABC  264 C1:110007777102777 C2:uudddduuddddduu M:3/4  K:C      H:"ACLOQRW T:Zannabal
ABC  115 C1:110007777102777 C2:uudddduuddddduu M:3/4  K:C      H:"ACLOQR T:Zannabal
ABC  115 C1:110007777102777 C2:uudddduuddddduu M:3/4  K:C      H:"ACLOQR T:Zannabal
ABC 19255 C1:110007777102777 C2:uudddduuddddduu M:3/4  K:C      H:"ACLOQR T:Zannabal
ABC 19255 C1:110007777102777 C2:uudddduuddddduu M:3/4  K:C      H:"ACLOQR T:Zannabal
ABC   1 C1:111144110007777 C2:uuuuduuudddduud M:3/4  K:Am      H:"LRSZ T:Zannabul [Am]
ABC   1 C1:111144110007777 C2:uuuuduuudddduud M:3/4  K:Am      H:"LRSZ T:Zannabul [Am]
ABC  635 C1:070707070701070 C2:ddddduddudddudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:El Zanneder Ben Deliyem
ABC  635 C1:070707070701070 C2:ddddduddudddudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:El Zanneder Ben Deliyem
ABC  635 C1:070707070701070 C2:ddddduddudddudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:El Zanneder Ben Deliyem
ABC  635 C1:010100000703000 C2:uududdddduddudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:El Zanneder Ben Deliyem
ABC  2038 C1:070007000107071 C2:dduddudddududdd M:28/2 K:C      H:CFLOQw T:Zannetme Ben Gibi Sana Bende...
ABC  2038 C1:070007000107071 C2:dduddudddududdd M:28/2 K:C      H:CFLOQw T:Zannetme Ben Gibi Sana Bende...
ABC  2038 C1:070007000107071 C2:dduddudddududdd M:28/2 K:C      H:CFLOQw T:Zannetme Ben Gibi Sana Bende...
ABC  2033 C1:000007010001000 C2:duudududdduddud M:28/2 K:C      H:CFLOQw T:Zannetme Ben Gibi Sana Bende...
ABC  2039 C1:070717777111000 C2:ddudddduuuuuuud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Zannetme ki Giderken
ABC  2039 C1:070717777111000 C2:ddudddduuuuuuud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Zannetme ki Giderken
ABC  2039 C1:070717777111000 C2:ddudddduuuuuuud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Zannetme ki Giderken
ABC  2034 C1:171770777111000 C2:ududdddduuuuddu M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Zannetme ki Giderken
ABC   14 C1:772700000001001 C2:dduduuuuududddd M:4/4  K:Dm      H:"LO  T:Zante
ABC   14 C1:772700000001001 C2:dduduuuuududddd M:4/4  K:Dm      H:"LO  T:Zante
ABC  412 C1:000200020066020 C2:udududududududu M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Zaosong dajun xiajiangnan
ABC 12309 C1:065003056002664 C2:dduddudduuddddd M:3/4  K:G      H:"FLRW T:Zapfenstreich-Walzer GDC (wz06894)
ABC  377 C1:017707001770701 C2:uddduddduduuudu M:7/8  K:EPhr     H:FLQZ  T:Zapjevala Sojka Ptica
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LOZ  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LOZ  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LOZ  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LOZ  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LOZ  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LOZ  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LOZ  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LOZ  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LOZ  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LOZ  T:Zaplanski \vCa\vcak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   86 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   87 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   86 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   87 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   86 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   87 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC  2081 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC  2082 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   87 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   86 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   2 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   87 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC   86 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC   1 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC 19256 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC 19257 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC 19256 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:AMix     H:"LZ  T:Zaplanski Cacak
ABC 19257 C1:055036025033055 C2:dududududududud M:2/4  K:GMix     H:"LO  T:Zaplanski Cacak
ABC  154 C1:306010601060037 C2:ududududdududdu M:none K:none     H:LOZ  T:Zaplet Kolo
ABC  154 C1:306010601060037 C2:ududududdududdu M:none K:none     H:LOZ  T:Zaplet Kolo
ABC  154 C1:306010601060037 C2:ududududdududdu M:none K:none     H:LOZ  T:Zaplet Kolo
ABC  154 C1:306010601060037 C2:ududududdududdu M:none K:none     H:LOZ  T:Zaplet Kolo
ABC   1 C1:060106010600377 C2:dudududdududduu M:2/4  K:D      H:LOS  T:Zaplet Kolo
ABC   1 C1:060106010600377 C2:dudududdududduu M:2/4  K:D      H:LOS  T:Zaplet Kolo
ABC   1 C1:060106010600377 C2:dudududdududduu M:2/4  K:D      H:LOS  T:Zaplet Kolo
ABC   1 C1:060106010600377 C2:dudududdududduu M:2/4  K:D      H:LOS  T:Zaplet Kolo
ABC  8304 C1:060037710600377 C2:duddududduuuddd M:4/4  K:D      H:CFLOW T:Zaplet Kolo
ABC  8304 C1:060037710600377 C2:duddududduuuddd M:4/4  K:D      H:CFLOW T:Zaplet Kolo
ABC  379 C1:060037710600377 C2:duddududduuuddd M:4/4  K:G      H:FLQZ  T:Zaplet Kolo
ABC   1 C1:100530000007100 C2:ududududududdud M:6/16 K:Ador     H:"LZ  T:Za Pojas
ABC   1 C1:100530000007100 C2:ududududududdud M:6/16 K:Ador     H:"LZ  T:Za Pojas
ABC   1 C1:100530000007100 C2:ududududududdud M:6/16 K:Ador     H:"LZ  T:Za Pojas
ABC   1 C1:100530000007100 C2:ududududududdud M:6/16 K:Ador     H:"LZ  T:Za Pojas
ABC   1 C1:071272077707127 C2:duuuduudddduuud M:5/8  K:Hp      H:BLZ  T:Zaqq (Bagpipe) Tune
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Zarathustra Drum (1:12)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Zarathustra Horn (1:12)
ABC   1 C1:002600701000052 C2:uudduudududuudd M:2/4  K:F      H:LQ   T:zard midjeh
ABC   21 C1:002670152630701 C2:uddududududdudu M:2/4  K:F      H:LQ   T:zard midjeh
ABC   1 C1:002600701000052 C2:uudduudududuudd M:2/4  K:F      H:LQ   T:zard midjeh
ABC   1 C1:300510071777770 C2:udududdddduuddd M:2/4  K:C      H:"LOQSZ T:Z\^arz\^ariz\^a, z\^arz\^area
ABC   31 C1:710207770106000 C2:duudddududduudd M:3/4  K:A      H:LORS  T:Zasiala ja jarej rutki w nowym ogrodzie
ABC   32 C1:000007710207000 C2:dduududduudduud M:3/4  K:A      H:LORS  T:Zasiala ja jarej rutki w nowym ogrodzie
ABC   63 C1:270101610402770 C2:uduudududdduuud M:3/4  K:A      H:LORS  T:Zasial walkon koprem rola
ABC   46 C1:070060660201270 C2:dddduuudduuuudd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Za stodola chaber chaber
ABC   80 C1:261604220207710 C2:ududduuuddududu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Za stodola za wujowa
ABC   5 C1:770663117705260 C2:dddduuuddduddud M:3/4  K:A      H:LORS  T:Za stosola zimna rosa
ABC   58 C1:620005060600210 C2:duddduuddudduud M:3/4  K:C      H:LORS  T:A za struga wolki moje
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC   1 C1:100727707711170 C2:ududddduuudduud M:7/8  K:Dm      H:"DLOR T:Zasviril Stojan
ABC  119 C1:016100056777770 C2:udududddddduddu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Zaszumiala leszczyna biala rola plonuje
ABC 12310 C1:003520013200351 C2:ududuuududuuudd M:3/4  K:G      H:"FLR  T:Zauberblicke (Walzer) GC (wz07761)
ABC  465 C1:300630016001400 C2:uduudududuududu M:2/4  K:Bb      H:LOR  T:ZAU DICH FRAU
ABC   69 C1:000003070707000 C2:udddududduuudud M:3/4  K:G      H:LORS  T:A za Warszawa na bloniu
ABC   19 C1:770101070777220 C2:dduudddduuddduu M:3/4  K:C      H:LORS  T:A za woda moje wolki za woda