ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  2008 C1:000100010001000 C2:uuudududddddddu M:26/8 K:C      H:CFLOQw T:Yâ Rabbi Zâtın Sırrıdır
ABC  2008 C1:000100010001000 C2:uuudududddddddu M:26/8 K:C      H:CFLOQw T:Yâ Rabbi Zâtın Sırrıdır
ABC  2008 C1:000100010001000 C2:uuudududddddddu M:26/8 K:C      H:CFLOQw T:Yâ Rabbi Zâtın Sırrıdır
ABC  2003 C1:000000010001000 C2:uuduuuuuudududd M:26/4 K:C      H:CFLOQw T:Yâ Rabbi Zâtın Sırrıdır
ABC  2020 C1:110000616027701 C2:uududuududuuudu M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Yörü Bire Çiçek Dağı
ABC  2020 C1:110000616027701 C2:uududuududuuudu M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Yörü Bire Çiçek Dağı
ABC  2020 C1:110000616027701 C2:uududuududuuudu M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Yörü Bire Çiçek Dağı
ABC  2015 C1:110007770277011 C2:uudududuududuuu M:7/8  K:C      H:CFLOQw T:Yörü Bire Çiçek Dağı
ABC  2025 C1:007101017717070 C2:duuuddudduuddud M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yürü Dilber Yürü
ABC  2025 C1:007101017717070 C2:duuuddudduuddud M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yürü Dilber Yürü
ABC  2025 C1:007101017717070 C2:duuuddudduuddud M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yürü Dilber Yürü
ABC  2020 C1:771707010071010 C2:ddudduduuuddudd M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yürü Dilber Yürü
ABC   13 C1:001001207067207 C2:uuudddududdduuu M:3/4  K:G      H:L   T:Yr Eneth Gadd ei Gwrthod
ABC   13 C1:001001207067207 C2:uuudddududdduuu M:3/4  K:G      H:L   T:Yr Eneth Gadd ei Gwrthod
ABC   1 C1:001704040000000 C2:udduudduudduuuu M:4/4  K:Dm      H:CLQ  T:Yr Eos a'r Ehedydd.
ABC   70 C1:722767201010440 C2:duuddduuududuuu M:2/2  K:Gdor     H:CHLQSZ T:yr esgob a'r gwladwr [the bishop and the farmer]
ABC  2009 C1:007700010077000 C2:dduddduddduuddd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâ Resûlallah Cemâlin...
ABC  2009 C1:007700010077000 C2:dduddduddduuddd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâ Resûlallah Cemâlin...
ABC  2009 C1:007700010077000 C2:dduddduddduuddd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâ Resûlallah Cemâlin...
ABC  2004 C1:010707070101000 C2:uddduuuddudddud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâ Resûlallah Cemâlin...
ABC   24 C1:116115664665110 C2:uuduudddudduuud M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Yr Hafan Ddisglair
ABC   24 C1:116115664665110 C2:uuduudddudduuud M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Yr Hafan Ddisglair
ABC   24 C1:116115664665110 C2:uuduudddudduuud M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Yr Hafan Ddisglair
ABC   1 C1:001176007727000 C2:uuddddududududu M:3/4  K:Dm      H:CLQ  T:Yr Hen Gomargo
ABC   1 C1:717717177710626 C2:duddududddududu M:9/8  K:Edor     H:LR   T:Yr Hen Gythraul
ABC   55 C1:200716220111777 C2:ududuuuuudddddd M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Yr Hen Wr yn Lladd y Llo
ABC   55 C1:200716220111777 C2:ududuuuuudddddd M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Yr Hen Wr yn Lladd y Llo
ABC   55 C1:200716220111777 C2:ududuuuuudddddd M:6/8  K:G      H:ALQRSZ T:Yr Hen Wr yn Lladd y Llo
ABC   1 C1:070607002777007 C2:ddduudddddudddd M:3/4  K:Amin     H:BLQRZ T:Yr hèn Erddigan
ABC   71 C1:040706010606001 C2:uddudduuuddduuu M:C   K:Glyd     H:CLQZ  T:yr hwrdd a'r pidyn mowr
ABC  2017 C1:711600061117177 C2:duudduuududddud M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yârim Gitti Çeşmeye
ABC  2017 C1:711600061117177 C2:duudduuududddud M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yârim Gitti Çeşmeye
ABC  2017 C1:711600061117177 C2:duudduuududddud M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yârim Gitti Çeşmeye
ABC  2012 C1:117144017116000 C2:uududuuduudduuu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yârim Gitti Çeşmeye
ABC  2018 C1:160700057270777 C2:uddududdddduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yârim İstanbul`u Mesken mi Tuttun
ABC  2018 C1:160700057270777 C2:uddududdddduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yârim İstanbul`u Mesken mi Tuttun
ABC  2018 C1:160700057270777 C2:uddududdddduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yârim İstanbul`u Mesken mi Tuttun
ABC  2013 C1:000500000727070 C2:ududddduddududd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yârim İstanbul'u Mesken mi Tuttun
ABC  2019 C1:000000040202000 C2:duuuddududduuud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Yârin Bahçesinde
ABC  2019 C1:000000040202000 C2:duuuddududduuud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Yârin Bahçesinde
ABC  2019 C1:000000040202000 C2:duuuddududduuud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Yârin Bahçesinde
ABC  2014 C1:030707000107070 C2:uddudduduuuddud M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Yârin Bahçesinde
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   3 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LRZ  T:Yrj\"on polkka
ABC   3 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LRZ  T:Yrj\"on polkka
ABC   3 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   1 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka
ABC   2 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka (George's polka)
ABC   2 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka (George's polka)
ABC   4 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka (George's polka)
ABC   4 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka (George's polka)
ABC   4 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka (George's polka)
ABC   4 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka (George's polka)
ABC   4 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka (George's polka)
ABC   4 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka (George's polka)
ABC   4 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka (George's polka)
ABC   3 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka (George's polka)
ABC   3 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka (George's polka)
ABC   3 C1:040206020700111 C2:dududuuuudduddu M:2/4  K:Dm      H:"LORZ T:Yrj\"on polkka (George's polka)
ABC  2026 C1:020607060200071 C2:udddduduudduuud M:26/8 K:C      H:CFLOQw T:Yürük Değirmenler Gibi
ABC  2026 C1:020607060200071 C2:udddduduudduuud M:26/8 K:C      H:CFLOQw T:Yürük Değirmenler Gibi
ABC  2026 C1:020607060200071 C2:udddduduudduuud M:26/8 K:C      H:CFLOQw T:Yürük Değirmenler Gibi
ABC  2021 C1:070000000177110 C2:uudduuuddduuudd M:26/8 K:C      H:CFLOQw T:Yürük Değirmenler Gibi
ABC  2021 C1:117172007777710 C2:uudududdddduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yörük de Yaylasında
ABC  2021 C1:117172007777710 C2:uudududdddduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yörük de Yaylasında
ABC  2021 C1:117172007777710 C2:uudududdddduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yörük de Yaylasında
ABC  2016 C1:000007000777710 C2:ddddduuuudududd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Yörük de Yaylasında
ABC  2013 C1:070707070707010 C2:dddddduuudddddu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâr Peşinde Koşa Koşa...
ABC  2013 C1:070707070707010 C2:dddddduuudddddu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâr Peşinde Koşa Koşa...
ABC  2013 C1:070707070707010 C2:dddddduuudddddu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâr Peşinde Koşa Koşa...
ABC  2008 C1:000700070007030 C2:dddudddddduuudd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâr Peşinde Koşa Koşa...
ABC  2014 C1:070307777777711 C2:dudddddddduuuuu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâr Saçları Lüle Lüle
ABC  2014 C1:070307777777711 C2:dudddddddduuuuu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâr Saçları Lüle Lüle
ABC  2014 C1:070307777777711 C2:dudddddddduuuuu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâr Saçları Lüle Lüle
ABC  2009 C1:111777720703077 C2:uuuddddududdddd M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâr Saçları Lüle Lüle
ABC  2015 C1:000000000000040 C2:duuuuuddudduuuu M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâr Senden Kalınca Ayrı
ABC  2015 C1:000000000000040 C2:duuuuuddudduuuu M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâr Senden Kalınca Ayrı
ABC  2015 C1:000000000000040 C2:duuuuuddudduuuu M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Yâr Senden Kalınca Ayrı
ABC  2010 C1:000000000000000 C2:duuuuuddudduuuu M:7/8  K:C      H:CFLOQw T:Yâr Senden Kalınca Ayrı
ABC   1 C1:776207010716071 C2:dddudududdudduu M:2/4  K:C      H:CLZ  T:Yrsn (Mats Edn) - Rejlnder
ABC   2 C1:776207010716071 C2:dddudududdudduu M:2/4  K:C      H:CL   T:Yrsn (Mats Edn) - Rejlnder
ABC   2 C1:776207010716071 C2:dddudududdudduu M:2/4  K:C      H:CL   T:Yrsn (Mats Edn) - Rejlnder
ABC 19248 C1:776207010716071 C2:dddudududdudduu M:2/4  K:C      H:CL   T:Yrsn (Mats Edn) - Rejlnder
ABC 19249 C1:776207010716071 C2:dddudududdudduu M:2/4  K:C      H:CLZ  T:Yrsn (Mats Edn) - Rejlnder
ABC 19248 C1:776207010716071 C2:dddudududdudduu M:2/4  K:C      H:CL   T:Yrsn (Mats Edn) - Rejlnder
ABC 19249 C1:776207010716071 C2:dddudududdudduu M:2/4  K:C      H:CLZ  T:Yrsn (Mats Edn) - Rejlnder
ABC   8 C1:071007127762070 C2:duduudddudududd M:4/4  K:D      H:CILQ  T:Yrsno (polka)
ABC 10811 C1:776207010716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:D      H:CDFLOQR T:Yrsnö (Rejländer)
ABC  4303 C1:776207010716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:D      H:CDFLOQR T:Yrsnö (Rejländer)
ABC  2016 C1:000107010600010 C2:udududududududu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Yâr Yüreğim Yâr
ABC  2016 C1:000107010600010 C2:udududududududu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Yâr Yüreğim Yâr
ABC  2016 C1:000107010600010 C2:udududududududu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Yâr Yüreğim Yâr
ABC  2011 C1:010001000000000 C2:uuududududududu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Yâr Yüreğim Yâr
ABC  113 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:Dm      H:CLR  T:Yr Ysnr (The Blizzard)
ABC   1 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:Dm      H:CLRZ  T:Yr Ysnr (The Blizzard)
ABC  113 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:Dm      H:CLR  T:Yr Ysnr (The Blizzard)
ABC  113 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:Dm      H:CLR  T:Yr Ysnr (The Blizzard)
ABC  106 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:Dm      H:CLRZ  T:Yr Ysnr (The Blizzard)
ABC  102 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:Dm      H:CLRZ  T:Yr Ysnr (The Blizzard)
ABC  190 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:Dm      H:CLR  T:Yr Ysnr (The Blizzard)
ABC  190 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:Dm      H:CLR  T:Yr Ysnr (The Blizzard)
ABC 19247 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:Dm      H:CLRZ  T:Yr Ysnr (The Blizzard)
ABC 19247 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:Dm      H:CLRZ  T:Yr Ysnr (The Blizzard)
ABC 10812 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:Dm      H:CFLR  T:Yr Ysnr (The Blizzard)
ABC  3333 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:Dm      H:CLORZ T:Yr Ysnr (The Blizzard)
ABC  3721 C1:777107100716071 C2:dddudududdudduu M:4/4  K:D      H:CFLR  T:Yr Ysnr (The Blizzard)