ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  2121 C1:000100070007000 C2:uddudduuuuuuddd M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Öyle Bir Âfet-i Yektâ-yı...
ABC  2126 C1:010101010107007 C2:uuuuuddduuududd M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Öyle Bir Âfet-i Yektâ-yı...
ABC  2126 C1:010101010107007 C2:uuuuuddduuududd M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Öyle Bir Âfet-i Yektâ-yı...
ABC  2126 C1:010101010107007 C2:uuuuuddduuududd M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Öyle Bir Âfet-i Yektâ-yı...
ABC   1 C1:715107776225000 C2:dududddduududud M:C|  K:D      H:"LORZ T:Y Lili
ABC   1 C1:715107776225000 C2:dududddduududud M:C|  K:D      H:"LORZ T:Y Lili
ABC   1 C1:715107776225000 C2:dududddduududud M:C|  K:D      H:"LORZ T:Y Lili
ABC   1 C1:715107776225000 C2:dududddduududud M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Y Lili
ABC   2 C1:006100720077041 C2:dududduuddddd  M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Y Lili
ABC  2033 C1:000000050003000 C2:duuuuddduduuuud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Yılları Durduracak
ABC  2033 C1:000000050003000 C2:duuuuddduduuuud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Yılları Durduracak
ABC  2033 C1:000000050003000 C2:duuuuddduduuuud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Yılları Durduracak
ABC  2028 C1:010101070701060 C2:uuuddudduuuuddd M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Yılları Durduracak
ABC  2030 C1:007700770077007 C2:ddddddduddddudu M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Yıllar Ne Çabuk Geçti
ABC  2030 C1:007700770077007 C2:ddddddduddddudu M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Yıllar Ne Çabuk Geçti
ABC  2030 C1:007700770077007 C2:ddddddduddddudu M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Yıllar Ne Çabuk Geçti
ABC  2025 C1:000600070077010 C2:uddduudddddddud M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Yıllar Ne Çabuk Geçti
ABC  2031 C1:060707040172077 C2:ddduududdduuudd M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yıllar Sonra Bir Gün
ABC  2031 C1:060707040172077 C2:ddduududdduuudd M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yıllar Sonra Bir Gün
ABC  2031 C1:060707040172077 C2:ddduududdduuudd M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yıllar Sonra Bir Gün
ABC  2026 C1:017207700607070 C2:ududdddduududdd M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Yıllar Sonra Bir Gün
ABC  2032 C1:000002070707000 C2:uddduddduuudddu M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Yıllar Sonra Rastladım...
ABC  2032 C1:000002070707000 C2:uddduddduuudddu M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Yıllar Sonra Rastladım...
ABC  2032 C1:000002070707000 C2:uddduddduuudddu M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Yıllar Sonra Rastladım...
ABC  2027 C1:000002070707000 C2:uddduddduddduuu M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Yıllar Sonra Rastladım...