ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   14 C1:000000070000077 C2:ddddudduuduuudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:W zielonym gaiku kukaweczka kuka
ABC   0 C1:030300405405405 C2:uuddudduddudddu M:3/4  K:G      H:LQVZ  T:W Zlobie Lezy