ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   92 C1:000727000677000 C2:dudddduuduudddu M:6/8  K:A      H:LORS  T:A w Warszawie na dybowie pija pija krawczykowie
ABC   93 C1:072700060707010 C2:dudddduuduudddu M:3/4  K:A      H:LOS  T:A w Warszawie na dybowie pija pija krawczykowie
ABC   99 C1:610700000507016 C2:dudududdduduudu M:4/4  K:G      H:LORS  T:A w Warszawie na grzybowie
ABC  103 C1:000007000004220 C2:dduuuddudddudud M:3/4  K:G      H:LORS  T:A w Warszawie na ryneczku
ABC  100 C1:000100010006000 C2:uududdudddduddu M:2/4  K:A      H:LORS  T:A w Warszawie na ulicy
ABC  101 C1:116304017707001 C2:uudududdduuddud M:2/4  K:G      H:LORS  T:A w Warszawie na ulicy
ABC   91 C1:777700602001006 C2:ddddduuduudduuu M:4/4  K:C      H:LORS  T:A w Warszawie w miescie co sie bylo stalo
ABC  105 C1:060106070000070 C2:dudddduudduuddu M:4/4  K:D      H:LORS  T:W wiencu na Dobrzyncu co sie na wsi stalo
ABC   6 C1:054012427240124 C2:uduuduuduuudddu M:2/4  K:G      H:"CLQRZ T:www.polka.vl