ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:126462206071111 C2:uuudduuduuuddud M:2/4  K:C      H:CLRSZ T:W. Scott Collins
ABC   41 C1:060203727777060 C2:duududddddduuud M:3/4  K:D      H:LORS  T:W sluzewskim dziedziencu da chodzila we wiencu
ABC   0 C1:706250410776037 C2:ddudduuddduddud M:4/4  K:C      H:LQVZ  T:Wsrod Nocnej Ciszy
ABC  1160 C1:026102610266020 C2:uduuduudduuuddu M:C|  K:G      H:ILQZ  T:W.S. Royals.
ABC  1161 C1:062011011066174 C2:duuuuuddududddu M:6/8  K:E      H:ILQZ  T:W.S. Royals.
ABC  1160 C1:026102610266020 C2:uduuduudduuuddu M:C|  K:G      H:ILQZ  T:W.S. Royals.
ABC  1161 C1:062011011066174 C2:duuuuuddududddu M:6/8  K:E      H:ILQZ  T:W.S. Royals.
ABC   96 C1:712777037111017 C2:duuddduduuuuddd M:2/4  K:A      H:LORS  T:Wstancie wstancie syny moje
ABC   66 C1:060207620205070 C2:dudduudduuudddd M:3/4  K:G      H:LORS  T:W stodole na dole i na klepisku
ABC   69 C1:710067000106710 C2:dudduddududuuud M:3/4  K:E      H:LORS  T:W surmy graja psy szczekaja
ABC  109 C1:060701010004020 C2:dduuduuuuudduud M:3/4  K:D      H:LORS  T:Wszystkim ludziom jest swiadomo