ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   78 C1:020606070200020 C2:uddduudddddduud M:2/4  K:E      H:LORS  T:W kotly bebny uderzono
ABC   67 C1:002676020000030 C2:uddduudddduuuud M:4/4  K:F      H:LORS  T:W kotly bebny zabebniono
ABC   90 C1:000706030004000 C2:dduddduuduududu M:2/4  K:G      H:LORS  T:A w Krakowie da w Krakowie tam pijali szewczykowie
ABC   94 C1:070106010011020 C2:duduuuudduduuud M:2/4  K:G      H:LORS  T:A w Krakowie na grzybowie pili piwko szewczykowie
ABC   95 C1:001740012177602 C2:udduuudddudduuu M:2/4  K:G      H:LORS  T:A w Krakowie na ulicy pija piwko pacholicy
ABC   88 C1:167701110203011 C2:uddduuuuduuuudd M:2/4  K:C      H:LORS  T:A w Krakowie na ulicy pija piwko rzemieslnicy
ABC   89 C1:000066010002670 C2:dduudduuduudddu M:2/4  K:D      H:LORS  T:A w Krakowie na ulicy pija wino kanonicy