ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  1899 C1:007701007701010 C2:ddudduududdudud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Uzağa Gitme Yakına Gelme
ABC  1899 C1:007701007701010 C2:ddudduududdudud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Uzağa Gitme Yakına Gelme
ABC  1899 C1:007701007701010 C2:ddudduududdudud M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Uzağa Gitme Yakına Gelme
ABC  1895 C1:007701007701007 C2:ddudduddudduudu M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Uzağa Gitme Yakına Gelme
ABC   1 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzhichka Charlama
ABC   83 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzhichka Charlama
ABC   83 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzhichka Charlama
ABC   83 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzhichka Charlama
ABC 18095 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzhichka Charlama
ABC 18095 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzhichka Charlama
ABC  2079 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzhichka Charlama
ABC   83 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzhichka Charlama
ABC   83 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzhichka Charlama
ABC   1 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzicka Carlama
ABC   1 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:U\vzi\vcka \vCarlama
ABC   1 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:U\vzi\vcka \vCarlama
ABC   1 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:U\vzi\vcka \vCarlama
ABC   1 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:U\vzi\vcka \vCarlama
ABC   1 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:U\vzi\vcka \vCarlama
ABC   1 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:U\vzi\vcka \vCarlama
ABC   83 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzicka Carlama
ABC   83 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzicka Carlama
ABC   83 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzicka Carlama
ABC 18095 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzicka Carlama
ABC 18095 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzicka Carlama
ABC  2079 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzicka Carlama
ABC   83 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzicka Carlama
ABC   83 C1:677101060106010 C2:ddduudududddduu M:2/4  K:Am      H:"LOZ  T:Uzicka Carlama
ABC   50 C1:020077710307770 C2:uddduuddduudddd M:3/4  K:A      H:LORS  T:U zimnego zdroju Jasio konie poil
ABC  2188 C1:006707070701000 C2:ddddduuddddduuu M:9/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu İzmir'in Dağlarında
ABC  2193 C1:006707070077010 C2:dddddduuddduuud M:9/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu İzmir`in Dağlarında
ABC  2193 C1:006707070077010 C2:dddddduuddduuud M:9/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu İzmir`in Dağlarında
ABC  2193 C1:006707070077010 C2:dddddduuddduuud M:9/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu İzmir`in Dağlarında
ABC  1896 C1:010000060100307 C2:udduudddddududd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Uzun da Kavak...
ABC  1900 C1:070001077070111 C2:dududdduuuuuddu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Uzun da Kavak...
ABC  1900 C1:070001077070111 C2:dududdduuuuuddu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Uzun da Kavak...
ABC  1900 C1:070001077070111 C2:dududdduuuuuddu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Uzun da Kavak...
ABC  1897 C1:100000707270007 C2:udduddduddduddd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Uzun İnce Bir Yoldayım
ABC  1901 C1:707270007072700 C2:dduddduddddudud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Uzun İnce Bir Yoldayım
ABC  1901 C1:707270007072700 C2:dduddduddddudud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Uzun İnce Bir Yoldayım
ABC  1901 C1:707270007072700 C2:dduddduddddudud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Uzun İnce Bir Yoldayım
ABC  1898 C1:000400000004000 C2:uduudduuddudddd M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Uzun Yıllar Bekledim
ABC  1902 C1:000400000001000 C2:uudduuddudddduu M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Uzun Yıllar Bekledim
ABC  1902 C1:000400000001000 C2:uudduuddudddduu M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Uzun Yıllar Bekledim
ABC  1902 C1:000400000001000 C2:uudduuddudddduu M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Uzun Yıllar Bekledim
ABC   52 C1:270066220142070 C2:uddduuududddudu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Uzywaj Rozienko swiata