ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   15 C1:171500060202060 C2:ududduudduudddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 15)
ABC   15 C1:171500060202060 C2:ududduudduudddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 15)
ABC   15 C1:171500060202060 C2:ududduudduudddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 15)
ABC   15 C1:171500060202060 C2:ududduudduudddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 15)
ABC   15 C1:171500060202060 C2:ududduudduudddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 15)
ABC   15 C1:171500060202060 C2:ududduudduudddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 15)
ABC   16 C1:070000060201777 C2:dduudddudduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 16)
ABC   16 C1:070000060201777 C2:dduudddudduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 16)
ABC   16 C1:070000060201777 C2:dduudddudduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 16)
ABC   16 C1:070000060201777 C2:dduudddudduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 16)
ABC   16 C1:070000060201777 C2:dduudddudduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 16)
ABC   16 C1:070000060201777 C2:dduudddudduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 16)
ABC   16 C1:070000060201777 C2:dduudddudduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 16)
ABC   17 C1:070000060201777 C2:dduudddudduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 17)
ABC   17 C1:070000060201777 C2:dduudddudduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 17)
ABC   17 C1:070000060201777 C2:dduudddudduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 17)
ABC   33 C1:002727035661010 C2:udududdduuududu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 33)
ABC   33 C1:002727035661010 C2:udududdduuududu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 33)
ABC   33 C1:002727035661010 C2:udududdduuududu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 33)
ABC   33 C1:002727035661010 C2:udududdduuududu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 33)
ABC   33 C1:002727035661010 C2:udududdduuududu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 33)
ABC   33 C1:002727035661010 C2:udududdduuududu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 33)
ABC   33 C1:002727035661010 C2:udududdduuududu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 33)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 36)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 36)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 36)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 36)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 36)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 36)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 36)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 36)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 36)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 36)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 36)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 36)
ABC   36 C1:000100010004002 C2:uudududduuuuddu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 36)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 43)
ABC   43 C1:010102660706220 C2:uuudddddduuduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 43)
ABC   47 C1:715623000323010 C2:dudduududduuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 47)
ABC   47 C1:715623000323010 C2:dudduududduuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 47)
ABC   47 C1:715623000323010 C2:dudduududduuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 47)
ABC   47 C1:715623000323010 C2:dudduududduuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 47)
ABC   47 C1:715623000323010 C2:dudduududduuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 47)
ABC   47 C1:715623000323010 C2:dudduududduuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 47)
ABC   47 C1:715623000323010 C2:dudduududduuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 47)
ABC   47 C1:715623000323010 C2:dudduududduuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 47)
ABC   47 C1:715623000323010 C2:dudduududduuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 47)
ABC   47 C1:715623000323010 C2:dudduududduuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 47)
ABC   63 C1:711171110006017 C2:duuuduuududdudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 63)
ABC   63 C1:711171110006017 C2:duuuduuududdudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 63)
ABC   63 C1:711171110006017 C2:duuuduuududdudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 63)
ABC   63 C1:711171110006017 C2:duuuduuududdudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 63)
ABC   63 C1:711171110006017 C2:duuuduuududdudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 63)
ABC   63 C1:711171110006017 C2:duuuduuududdudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 63)
ABC   63 C1:711171110006017 C2:duuuduuududdudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 63)
ABC   63 C1:711171110006017 C2:duuuduuududdudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 63)
ABC   63 C1:711171110006017 C2:duuuduuududdudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 63)
ABC   63 C1:711171110006017 C2:duuuduuududdudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 63)
ABC   64 C1:770403711111177 C2:ddduduuuuuudddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 64)
ABC   64 C1:770403711111177 C2:ddduduuuuuudddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 64)
ABC   64 C1:770403711111177 C2:ddduduuuuuudddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 64)
ABC   64 C1:770403711111177 C2:ddduduuuuuudddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur 75 polskor fr n Uppland och S¡dermanland (nr 64)
ABC   1 C1:020202770000040 C2:uuuddduuudddduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Ura
ABC   1 C1:020202770000040 C2:uuuddduuudddduu M:C   K:Dm      H:"LOw  T:Ura
ABC   1 C1:020202770000040 C2:uuuddduuudddduu M:C   K:Dm      H:"LOw  T:Ura
ABC   1 C1:020202770000040 C2:uuuddduuudddduu M:C   K:Dm      H:"LOw  T:Ura
ABC   2 C1:020202770000040 C2:uuuddduuudddduu M:C   K:Em      H:"LO  T:Ura
ABC  364 C1:007771010002070 C2:ddduuudddduuudd M:4/4  K:AMix     H:"FGLQSZ T:U Rabina
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001170000030 C2:duuuuduudduuudd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001170000030 C2:duuuuduudduuudd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001170000030 C2:duuuuduudduuudd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001170000030 C2:duuuuduudduuudd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001170000030 C2:duuuuduudduuudd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001170000030 C2:duuuuduudduuudd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC  171 C1:711001000000030 C2:duuuuudduuudddd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Alfred Anderssons notbok
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC  116 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLO  T:Uralin pihlaja
ABC  118 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLO  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:022061005011712 C2:uududuuduuddduu M:3/4  K:Dm      H:"CLQ  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:022061005011712 C2:uududuuduuddduu M:3/4  K:Dm      H:"CLQ  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:022061005011712 C2:uududuuduuddduu M:3/4  K:Dm      H:"CLQ  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:022061005011712 C2:uududuuduuddduu M:3/4  K:Dm      H:"CLQ  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   2 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   2 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   2 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   2 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLWw T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLWw T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CLWw T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CLWw T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   42 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLO  T:Uralin pihlaja
ABC  103 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLO  T:Uralin pihlaja
ABC   42 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLO  T:Uralin pihlaja
ABC  103 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLO  T:Uralin pihlaja
ABC  116 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLO  T:Uralin pihlaja
ABC  118 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLO  T:Uralin pihlaja
ABC  883 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC  884 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralin pihlaja
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC  115 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLO  T:Ural Rowan Tree
ABC  116 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLO  T:Ural Rowan Tree
ABC  118 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLO  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:022061005011712 C2:uududuuduuddduu M:3/4  K:Dm      H:"CLQ  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:022061005011712 C2:uududuuduuddduu M:3/4  K:Dm      H:"CLQ  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:022061005011712 C2:uududuuduuddduu M:3/4  K:Dm      H:"CLQ  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:022061005011712 C2:uududuuduuddduu M:3/4  K:Dm      H:"CLQ  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   2 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   2 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   2 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   2 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLWw T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLWw T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CLWw T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CLWw T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC   22 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLOZ T:Ural Rowan Tree
ABC   42 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLO  T:Ural Rowan Tree
ABC  103 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLO  T:Ural Rowan Tree
ABC  104 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLO  T:Ural Rowan Tree
ABC   42 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLO  T:Ural Rowan Tree
ABC  103 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLO  T:Ural Rowan Tree
ABC  104 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLO  T:Ural Rowan Tree
ABC  115 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLO  T:Ural Rowan Tree
ABC  116 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLO  T:Ural Rowan Tree
ABC  118 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLO  T:Ural Rowan Tree
ABC  883 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC  884 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Ural Rowan Tree
ABC  201 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Gm      H:"CLORZ T:Ural Rowan Tree
ABC  209 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Gm      H:"CLORZ T:Ural Rowan Tree
ABC  209 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CLORZ T:Ural Rowan Tree
ABC  209 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLORZ T:Ural Rowan Tree
ABC  117 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"CLOQV T:Uralskaja Rjabinužka
ABC  208 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"CLOQV T:Uralskaja Rjabinužka
ABC  208 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"CLOQV T:Uralskaja Rjabinužka
ABC  648 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"LOQV T:Uralskaja Rjabinu\vska
ABC  648 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"LOQV T:Uralskaja Rjabinu\vska
ABC  648 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"LOQV T:Uralskaja Rjabinu\vska
ABC  648 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"LOQV T:Uralskaja Rjabinu\vska
ABC  187 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"LOQV T:Uralskaja Rjabinu\vska
ABC  187 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"LOQV T:Uralskaja Rjabinu\vska
ABC  648 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"LOQV T:Uralskaja Rjabinu\vska
ABC  648 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"LOQV T:Uralskaja Rjabinu\vska
ABC  648 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"LOQV T:Uralskaja Rjabinu\vska
ABC  648 C1:000603000005000 C2:duduududdududuu M:3/4  K:Dm      H:"LOQV T:Uralskaja Rjabinu\vska
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC  118 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLO  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:022061005011712 C2:uududuuduuddduu M:3/4  K:Dm      H:"CLQ  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:022061005011712 C2:uududuuduuddduu M:3/4  K:Dm      H:"CLQ  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:022061005011712 C2:uududuuduuddduu M:3/4  K:Dm      H:"CLQ  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:022061005011712 C2:uududuuduuddduu M:3/4  K:Dm      H:"CLQ  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   2 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   2 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   2 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   2 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLWw T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLWw T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CLWw T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CLWw T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   1 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Em      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   42 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLO  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   42 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLO  T:Uralskaya ryabinushka
ABC  118 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CLO  T:Uralskaya ryabinushka
ABC  883 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC  884 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka
ABC   5 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Am      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka (Uralin pihlaja) (Ural Rowan Tree)
ABC   6 C1:002063005011073 C2:ududuududdududu M:6/8  K:Dm      H:"CL  T:Uralskaya ryabinushka (Uralin pihlaja) (Ural Rowan Tree)
ABC  233 C1:000100010000000 C2:uuduuuddudududd M:4/1  K:G      H:LOR  T:Uralter Marienruf
ABC  132 C1:070101010005000 C2:duuududduduuudd M:2/4  K:D      H:LOR  T:Uralter Pfingstreigen
ABC   1 C1:000000000602602 C2:dudduuududududu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (1/7:Clarinet)
ABC   1 C1:000000000602602 C2:dudduuududududu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (1/7:Clarinet)
ABC   1 C1:000000000602602 C2:dudduuududududu M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (1/7:Clarinet)
ABC   2 C1:050351070003000 C2:dududddudduddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (2/7:Flute)
ABC   2 C1:050351070003000 C2:dududddudduddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (2/7:Flute)
ABC   2 C1:050351070003000 C2:dududddudduddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (2/7:Flute)
ABC   3 C1:000300000612407 C2:ududduududdudud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (3/7:Horn)
ABC   3 C1:000300000612407 C2:ududduududdudud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (3/7:Horn)
ABC   3 C1:000300000612407 C2:ududduududdudud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (3/7:Horn)
ABC   4 C1:710251010703000 C2:dududuudududuud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (4/7:Liuto)
ABC   4 C1:710251010703000 C2:dududuudududuud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (4/7:Liuto)
ABC   4 C1:710251010703000 C2:dududuudududuud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (4/7:Liuto)
ABC   5 C1:575435434575434 C2:ddddudddudduddd M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (5/7:Harp)
ABC   5 C1:575435434575434 C2:ddddudddudduddd M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (5/7:Harp)
ABC   5 C1:575435434575434 C2:ddddudddudduddd M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (5/7:Harp)
ABC   6 C1:443053010445300 C2:udududuuduuddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (6/7:Theorbo)
ABC   6 C1:443053010445300 C2:udududuuduuddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (6/7:Theorbo)
ABC   6 C1:443053010445300 C2:udududuuduuddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (6/7:Theorbo)
ABC   7 C1:444031444466314 C2:dduddududduddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (7/7:Drum)
ABC   7 C1:444031444466314 C2:dduddududduddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (7/7:Drum)
ABC   7 C1:444031444466314 C2:dduddududduddud M:4/4  K:C      H:CLQ  T:Urami Bushi (7/7:Drum)
ABC   30 C1:770007777711070 C2:duddudddduuuddu M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   22 C1:000700000006071 C2:ddduuddduuduudu M:3/4  K:A      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   30 C1:770007777711070 C2:duddudddduuuddu M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   30 C1:770007777711070 C2:duddudddduuuddu M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   22 C1:000700000006071 C2:ddduuddduuduudu M:3/4  K:A      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   22 C1:000700000006071 C2:ddduuddduuduudu M:3/4  K:A      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   9 C1:026707070700000 C2:udddddudddduuuu M:3/4  K:A      H:BLORSZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   34 C1:001100110001062 C2:uuuuududduddddd M:3/4  K:C      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   50 C1:077102030001002 C2:dduuududduuuddd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:Ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   50 C1:077102030001002 C2:dduuududduuuddd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:Ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   79 C1:077105050602277 C2:dduddduuddduddd M:3/4  K:G      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   79 C1:077105050602277 C2:dduddduuddduddd M:3/4  K:G      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   9 C1:026707070700000 C2:udddddudddduuuu M:3/4  K:A      H:BLORSZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   34 C1:001100110001062 C2:uuuuududduddddd M:3/4  K:C      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   34 C1:001100110001062 C2:uuuuududduddddd M:3/4  K:C      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   50 C1:077102030001002 C2:dduuududduuuddd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:Ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   50 C1:077102030001002 C2:dduuududduuuddd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:Ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   50 C1:077102030001002 C2:dduuududduuuddd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:Ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   50 C1:077102030001002 C2:dduuududduuuddd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:Ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   79 C1:077105050602277 C2:dduddduuddduddd M:3/4  K:G      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   79 C1:077105050602277 C2:dduddduuddduddd M:3/4  K:G      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   79 C1:077105050602277 C2:dduddduuddduddd M:3/4  K:G      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   79 C1:077105050602277 C2:dduddduuddduddd M:3/4  K:G      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   49 C1:022206270770022 C2:uuududdduuudddd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   80 C1:020706270001062 C2:uddududuududddd M:3/4  K:D      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   59 C1:027702770277077 C2:udduddudddddddu M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   73 C1:077711110001071 C2:ddduuuuuduududd M:3/4  K:D      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   49 C1:022206270770022 C2:uuududdduuudddd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   49 C1:022206270770022 C2:uuududdduuudddd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   80 C1:020706270001062 C2:uddududuududddd M:3/4  K:D      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   80 C1:020706270001062 C2:uddududuududddd M:3/4  K:D      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   23 C1:051707000701000 C2:duddduudddddddu M:3/4  K:C      H:BCDLRZ T:Ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   23 C1:051707000701000 C2:duddduudddddddu M:3/4  K:C      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   59 C1:027702770277077 C2:udduddudddddddu M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   59 C1:027702770277077 C2:udduddudddddddu M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   73 C1:077711110001071 C2:ddduuuuuduududd M:3/4  K:D      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   73 C1:077711110001071 C2:ddduuuuuduududd M:3/4  K:D      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   9 C1:026707070700000 C2:udddddudddduuuu M:3/4  K:A      H:BLORSZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   48 C1:076306610605040 C2:uddududduuududu M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:Ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   23 C1:051707000701000 C2:duddduudddddddu M:3/4  K:C      H:BCDLRZ T:Ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   23 C1:051707000701000 C2:duddduudddddddu M:3/4  K:C      H:BCDLRZ T:Ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   23 C1:051707000701000 C2:duddduudddddddu M:3/4  K:C      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   23 C1:051707000701000 C2:duddduudddddddu M:3/4  K:C      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   17 C1:040671610007002 C2:dudududuuuudddd M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   17 C1:040671610007002 C2:dudududuuuudddd M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   61 C1:062677270006715 C2:uuddduddduudduu M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   48 C1:076306610605040 C2:uddududduuududu M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:Ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   48 C1:076306610605040 C2:uddududduuududu M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:Ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   72 C1:111111610605070 C2:uuuuuududdudddd M:3/4  K:Em      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   51 C1:077105060604037 C2:ududdduududddud M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   58 C1:020305060600777 C2:uudddudddduuduu M:3/4  K:D      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   17 C1:040671610007002 C2:dudududuuuudddd M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   17 C1:040671610007002 C2:dudududuuuudddd M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   17 C1:040671610007002 C2:dudududuuuudddd M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   17 C1:040671610007002 C2:dudududuuuudddd M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   61 C1:062677270006715 C2:uuddduddduudduu M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   61 C1:062677270006715 C2:uuddduddduudduu M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   72 C1:111111610605070 C2:uuuuuududdudddd M:3/4  K:Em      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   72 C1:111111610605070 C2:uuuuuududdudddd M:3/4  K:Em      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   57 C1:040007710002226 C2:udduduudduudduu M:3/4  K:D      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   51 C1:077105060604037 C2:ududdduududddud M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   51 C1:077105060604037 C2:ududdduududddud M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   58 C1:020305060600777 C2:uudddudddduuduu M:3/4  K:D      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   58 C1:020305060600777 C2:uudddudddduuduu M:3/4  K:D      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   21 C1:010706270003070 C2:uddududdddduuuu M:3/4  K:F      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   29 C1:120706207070121 C2:uuuddudduuuuudd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   57 C1:040007710002226 C2:udduduudduudduu M:3/4  K:D      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   57 C1:040007710002226 C2:udduduudduudduu M:3/4  K:D      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   21 C1:010706270003070 C2:uddududdddduuuu M:3/4  K:F      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   21 C1:010706270003070 C2:uddududdddduuuu M:3/4  K:F      H:BCDLZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   29 C1:120706207070121 C2:uuuddudduuuuudd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   29 C1:120706207070121 C2:uuuddudduuuuudd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   53 C1:771700000001000 C2:dduddduddududdd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   53 C1:771700000001000 C2:dduddduddududdd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   53 C1:771700000001000 C2:dduddduddududdd M:3/4  K:G      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   54 C1:177103020007177 C2:udduuududdduuud M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   54 C1:177103020007177 C2:udduuududdduuud M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   54 C1:177103020007177 C2:udduuududdduuud M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   54 C1:177103020007177 C2:udduuududdduuud M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   54 C1:177103020007177 C2:udduuududdduuud M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   54 C1:177103020007177 C2:udduuududdduuud M:3/4  K:F      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens Notbok
ABC   5 C1:060406010601060 C2:dududududdddudd M:3/4  K:C      H:BLORSZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   5 C1:060406010601060 C2:dududududdddudd M:3/4  K:C      H:BLORSZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   5 C1:060406010601060 C2:dududududdddudd M:3/4  K:C      H:BLORSZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   16 C1:371177144714471 C2:dduuddududududu M:3/4  K:Eb      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   16 C1:371177144714471 C2:dduuddududududu M:3/4  K:Eb      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC   16 C1:371177144714471 C2:dduuddududududu M:3/4  K:Eb      H:BCDLRZ T:ur Andreas Dahlgrens notbok
ABC  322 C1:577077000117000 C2:ddddduuduuduuuu M:6/4  K:D      H:BLQWZ T:Urania,aka. PFD2.322
ABC  322 C1:577077000117000 C2:ddddduuduuduuuu M:6/4  K:D      H:BLQWZ T:Urania,aka. PFD2.322
ABC  129 C1:577077000117000 C2:ddddduuduuduuuu M:6/4  K:D      H:BLQWZ T:Urania(Missing image). PFD3.129
ABC  129 C1:577077000117000 C2:ddddduuduuduuuu M:6/4  K:D      H:BLQWZ T:Urania(Missing image). PFD3.129
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:022030302405022 C2:uuududduddduuud M:3/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC   1 C1:001106030603062 C2:uudududuudduudu M:3/4  K:C      H:"BLOQRZ T:ur A Westerlunds notbok nr 22
ABC  138 C1:000500700000120 C2:dduuudduuuddduu M:C|  K:Gm      H:"BCR  T:Urbane Primate, The
ABC  138 C1:000500700000120 C2:dduuudduuuddduu M:C|  K:Gm      H:"BCR  T:Urbane Primate, The
ABC  409 C1:000120100050070 C2:uuudduuudduudud M:C|  K:Gm      H:"BCR  T:Urbane Primate, The
ABC  409 C1:000120100050070 C2:uuudduuudduudud M:C|  K:Gm      H:"BCR  T:Urbane Primate, The
ABC  409 C1:000120100050070 C2:uuudduuudduudud M:C|  K:Gm      H:"BCR  T:Urbane Primate, The
ABC   41 C1:050103010707050 C2:uududduuuduuddd M:3/4  K:D      H:LORSZ T:(ur Blekingeboken 1936)
ABC   0 C1:062427702720671 C2:dduuduududduudu M:5/4  K:C      H:LQVZ  T:Urbs Beata Jerusalem
ABC   1 C1:001707000661600 C2:uddddududuuuuuu M:3/4  K:Gmin     H:LR   T:Ur-Chnoc Chein Mhic Cainte
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   1 C1:120706207070320 C2:uuuddudduuuddud M:3/4  K:G      H:BILORZ T:ur Christian Frederik & Povel Danckel Bast notbok
ABC   17 C1:716110007161100 C2:duduududuududuu M:4/4  K:G      H:O   T:Urfa divan
ABC   17 C1:716110007161100 C2:duduududuududuu M:4/4  K:G      H:O   T:Urfa divan
ABC   17 C1:716110007161100 C2:duduududuududuu M:4/4  K:G      H:O   T:Urfa divan
ABC 18086 C1:716110007161100 C2:duduududuududuu M:4/4  K:G      H:O   T:Urfa divan
ABC 18086 C1:716110007161100 C2:duduududuududuu M:4/4  K:G      H:O   T:Urfa divan
ABC  1895 C1:070106010100000 C2:duduududuududuu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Urfa Dîvânı
ABC  1895 C1:070106010100000 C2:duduududuududuu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Urfa Dîvânı
ABC  1895 C1:070106010100000 C2:duduududuududuu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Urfa Dîvânı
ABC  1891 C1:000000000701060 C2:duduududuududuu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Urfa Dîvânı
ABC  1896 C1:710016160107730 C2:duudududduududu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Urfalıyam Ezelden
ABC  1896 C1:710016160107730 C2:duudududduududu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Urfalıyam Ezelden
ABC  1896 C1:710016160107730 C2:duudududduududu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Urfalıyam Ezelden
ABC  1892 C1:100000710016160 C2:uduudududduudud M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Urfalıyam Ezelden
ABC 11608 C1:040606057664000 C2:ddduddduddduuuu M:2/4  K:C      H:"FLORS T:Urfidele Polka CF (pk00840)
ABC   1 C1:062707070707010 C2:duddddduudddduu M:3/4  K:Ddor     H:BLORZ T:ur Gabriel Fredriek Johanssons notbok
ABC   1 C1:062707070707010 C2:duddddduudddduu M:3/4  K:Ddor     H:BLORZ T:ur Gabriel Fredriek Johanssons notbok
ABC   1 C1:062707070707010 C2:duddddduudddduu M:3/4  K:Ddor     H:BLORZ T:ur Gabriel Fredriek Johanssons notbok
ABC   1 C1:062707070707010 C2:duddddduudddduu M:3/4  K:Ddor     H:BLORZ T:ur Gabriel Fredriek Johanssons notbok
ABC   1 C1:110261610000770 C2:uuudududdduuddu M:3/4  K:Am      H:CLOSZ T:Urgammal polska
ABC   1 C1:110261610000770 C2:uuudududdduuddu M:3/4  K:Am      H:CLOSZ T:Urgammal polska
ABC   1 C1:110261610000770 C2:uuudududdduuddu M:3/4  K:Am      H:CLOSZ T:Urgammal polska
ABC   1 C1:110261610000770 C2:uuudududdduuddu M:3/4  K:Am      H:CLOSZ T:Urgammal polska
ABC   1 C1:110261610000770 C2:uuudududdduuddu M:3/4  K:Am      H:CLOSZ T:Urgammal polska
ABC   1 C1:110261610000770 C2:uuudududdduuddu M:3/4  K:Am      H:CLOSZ T:Urgammal polska
ABC   1 C1:110261610000770 C2:uuudududdduuddu M:3/4  K:Am      H:CLOSZ T:Urgammal polska
ABC 12138 C1:133113310500007 C2:uuduuuduuddduud M:2/4  K:G      H:"FLR  T:Urgemütlich (Polka) GDC (pk06362)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Urgent Lute (3:52)
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLORS T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLORS T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLORSZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLORS T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:040506037771040 C2:dududddudududdu M:3/4  K:Dm      H:BLORSZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLORS T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLORSZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLORSZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   28 C1:040506037771040 C2:dududddudududdu M:3/4  K:Dm      H:BLORSZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:040506037771040 C2:dududddudududdu M:3/4  K:Dm      H:BLORSZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   28 C1:040506037771040 C2:dududddudududdu M:3/4  K:Dm      H:BLORSZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   28 C1:040506037771040 C2:dududddudududdu M:3/4  K:Dm      H:BLORSZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLORS T:ur Gustaf Blidstr ms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:000701061163000 C2:duduudududuuduu M:3/4  K:Gmaj     H:"BLORSVZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:000701061163000 C2:duduudududuuduu M:3/4  K:Gmaj     H:"BLORSVZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLORS T:ur Gustaf Blidstr ms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:000701061163000 C2:duduudududuuduu M:3/4  K:Gmaj     H:"BLORSVZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLORSZ T:ur Gustaf Blidstr ms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:000701061163000 C2:duduudududuuduu M:3/4  K:Gmaj     H:"BLORSVZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:000701061163000 C2:duduudududuuduu M:3/4  K:Gmaj     H:"BLORSVZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:040506037771040 C2:dududddudududdu M:3/4  K:Dm      H:BLORSZ T:ur Gustaf Blidstr ms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:000701061163000 C2:duduudududuuduu M:3/4  K:Gmaj     H:"BLORSVZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:000701061163000 C2:duduudududuuduu M:3/4  K:Gmaj     H:"BLORSVZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   28 C1:040506037771040 C2:dududddudududdu M:3/4  K:Dm      H:BLORSZ T:ur Gustaf Blidstr ms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:000701061163000 C2:duduudududuuduu M:3/4  K:Gmaj     H:"BLORSVZ T:ur Gustaf Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:000701061163000 C2:duduudududuuduu M:3/4  K:Gmaj     H:"BLORSVZ T:ur Gustaf Blidstr ms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:000701061163000 C2:duduudududuuduu M:3/4  K:Gmaj     H:"BLORSVZ T:ur Gustaf Blidstr ms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:000701061163000 C2:duduudududuuduu M:3/4  K:Gmaj     H:"BLORSVZ T:ur Gustaf Blidstr ms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:000701061163000 C2:duduudududuuduu M:3/4  K:Gmaj     H:"BLORSVZ T:ur Gustaf Blidstr ms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLRS  T:ur Gustav Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLRS  T:ur Gustav Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLRS  T:ur Gustav Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLRS  T:ur Gustav Blidströms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLRS  T:ur Gustav Blidstr ms menuetter och polska dantzar
ABC   24 C1:060307710770030 C2:uddduddudududdu M:3/4  K:D      H:BLRS  T:ur Gustav Blidstr ms menuetter och polska dantzar
ABC   1 C1:661112001771673 C2:duuuuuudduddddd M:2/4  K:A      H:LOR  T:Urheimen
ABC   1 C1:661112001771673 C2:duuuuuudduddddd M:2/4  K:A      H:LOR  T:Urheimen
ABC  111 C1:077404021117662 C2:dduduuuuddduuuu M:C   K:A      H:ABCHLOQZ T:Ur Hornpipe,aka. HA.110, The
ABC  111 C1:077404021117662 C2:dduduuuuddduuuu M:C   K:A      H:ABCHLOQZ T:Ur Hornpipe,aka. HA.110, The
ABC  111 C1:067504021117662 C2:uddduuuuddduuuu M:C   K:A      H:ACHLOSZ T:Ur Hornpipe,The,aka. HA.110
ABC  111 C1:067504021117662 C2:uddduuuuddduuuu M:C   K:A      H:ACHLOSZ T:Ur Hornpipe,The,aka. HA.110
ABC  111 C1:067504021117662 C2:uddduuuuddduuuu M:C   K:A      H:ACHLOSZ T:Ur Hornpipe,The,aka. HA.110
ABC  111 C1:067504021117662 C2:uddduuuuddduuuu M:C   K:A      H:ACHLOSZ T:Ur Hornpipe,The,aka. HA.110
ABC  111 C1:067504021117662 C2:uddduuuuddduuuu M:C   K:A      H:ACHLOSZ T:Ur Hornpipe,The,aka. HA.110
ABC  111 C1:077404021117662 C2:dduduuuuddduuuu M:C   K:A      H:ACHLOQSZ T:Ur Hornpipe,The,aka. HA.110
ABC 10152 C1:077404021117662 C2:dduduuuuddduuuu M:C   K:A      H:ACFHLOQSZ T:Ur Hornpipe,The,aka. HA.110
ABC  4451 C1:077404021117662 C2:dduduuuuddduuuu M:C   K:A      H:ABCFHLOQSZ T:Ur Hornpipe,The,aka. HA.110
ABC   7 C1:000106631101061 C2:uudddduuuuudddu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur Hugo Hägerströms notbok (Växjö, 1859)
ABC   7 C1:000106631101061 C2:uudddduuuuudddu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur Hugo Hägerströms notbok (Växjö, 1859)
ABC   7 C1:000106631101061 C2:uudddduuuuudddu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur Hugo Hägerströms notbok (Växjö, 1859)
ABC   7 C1:300010663110106 C2:uuudddduuuuuddd M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur Hugo Hägerströms notbok (Växjö, 1859)
ABC   7 C1:000106631101061 C2:uudddduuuuudddu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur Hugo Hägerströms notbok (Växjö, 1859)
ABC   7 C1:300010663110106 C2:uuudddduuuuuddd M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur Hugo Hägerströms notbok (Växjö, 1859)
ABC   7 C1:000106631101061 C2:uudddduuuuudddu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur Hugo Hägerströms notbok (Växjö, 1859)
ABC   7 C1:000106631101061 C2:uudddduuuuudddu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur Hugo H gerstr¡ms notbok (V xj¡, 1859)
ABC   7 C1:300010663110106 C2:uuudddduuuuuddd M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur Hugo H gerstr¡ms notbok (V xj¡, 1859)
ABC   7 C1:000106631101061 C2:uudddduuuuudddu M:2/4  K:G      H:BLOQRZ T:ur Hugo H gerstr¡ms notbok (V xj¡, 1859)
ABC 09117 C1:625776227767623 C2:duuddduuddddduu M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:URIAH'S JIG
ABC 09117 C1:625776227767623 C2:duuddduuddddduu M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:URIAH'S JIG
ABC 09117 C1:625776227767623 C2:duuddduuddddduu M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:URIAH'S JIG
ABC 09117 C1:625776227767623 C2:duuddduuddddduu M:6/8  K:D      H:BCLRZ T:URIAH'S JIG
ABC   1 C1:621166010072734 C2:duuudddudududud M:2/4  K:C      H:L   T:Uriar, My Son
ABC   1 C1:621166010072734 C2:duuudddudududud M:2/4  K:C      H:L   T:Uriar, My Son
ABC   1 C1:621166010072734 C2:duuudddudududud M:2/4  K:C      H:L   T:Uriar, My Son
ABC   1 C1:202777010007010 C2:uudddudududduuu M:C   K:C      H:"LOZ  T:Uri Zion
ABC   1 C1:202777010007010 C2:uudddudududduuu M:C   K:C      H:"LOZ  T:Uri Zion
ABC   1 C1:770701110207777 C2:ddduuuudddduduu M:3/4  K:Bb      H:BCDLORVZd T:ur Jacob Mestmachers notbok
ABC   5 C1:117070141001111 C2:uudduduuuuuddud M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur J H Anderssons notbok (Ma11 - 5)
ABC   5 C1:117070141001111 C2:uudduduuuuuddud M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur J H Anderssons notbok (Ma11 - 5)
ABC   5 C1:117070141001111 C2:uudduduuuuuddud M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur J H Anderssons notbok (Ma11 - 5)
ABC   5 C1:117070141001111 C2:uudduduuuuuddud M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur J H Anderssons notbok (Ma11 - 5)
ABC   5 C1:117070141001111 C2:uudduduuuuuddud M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur J H Anderssons notbok (Ma11 - 5)
ABC   5 C1:117070141001111 C2:uudduduuuuuddud M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur J H Anderssons notbok (Ma11 - 5)
ABC  239 C1:770000220270070 C2:duduuuddduuuddd M:3/4  K:A      H:BILORSZ T:ur Johan Dahls notsamling (SmM
ABC  239 C1:770000220270070 C2:duduuuddduuuddd M:3/4  K:A      H:BILORSZ T:ur Johan Dahls notsamling (SmM
ABC  239 C1:770000220270070 C2:duduuuddduuuddd M:3/4  K:A      H:BILORSZ T:ur Johan Dahls notsamling (SmM
ABC  239 C1:770000220270070 C2:duduuuddduuuddd M:3/4  K:A      H:BILORSZ T:ur Johan Dahls notsamling (SmM
ABC  239 C1:770000220270070 C2:duduuuddduuuddd M:3/4  K:A      H:BILORSZ T:ur Johan Dahls notsamling (SmM
ABC  239 C1:770000220270070 C2:duduuuddduuuddd M:3/4  K:A      H:BILORSZ T:ur Johan Dahls notsamling (SmM
ABC  239 C1:770000220270070 C2:duduuuddduuuddd M:3/4  K:A      H:BILORSZ T:ur Johan Dahls notsamling (SmM
ABC  239 C1:770000220270070 C2:duduuuddduuuddd M:3/4  K:A      H:BILORSZ T:ur Johan Dahls notsamling (SmM
ABC  239 C1:770000220270070 C2:duduuuddduuuddd M:3/4  K:A      H:BILORSZ T:ur Johan Dahls notsamling (SmM
ABC  112 C1:071107110101060 C2:duuduuuudddduuu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 112)
ABC  112 C1:071107110101060 C2:duuduuuudddduuu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 112)
ABC  112 C1:071107110101060 C2:duuduuuudddduuu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 112)
ABC  112 C1:071107110101060 C2:duuduuuudddduuu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 112)
ABC  112 C1:071107110101060 C2:duuduuuudddduuu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 112)
ABC  114 C1:000100060600070 C2:udduddduuddudud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 114)
ABC  114 C1:000100060600070 C2:udduddduuddudud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 114)
ABC  114 C1:000100060600070 C2:udduddduuddudud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 114)
ABC  114 C1:000100060600070 C2:udduddduuddudud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 114)
ABC  114 C1:000100060600070 C2:udduddduuddudud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 114)
ABC  114 C1:000100060600070 C2:udduddduuddudud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 114)
ABC  114 C1:000100060600070 C2:udduddduuddudud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 114)
ABC  114 C1:000100060600070 C2:udduddduuddudud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 114)
ABC  126 C1:762507726627070 C2:ddudduduudduddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 126)
ABC  126 C1:762507726627070 C2:ddudduduudduddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 126)
ABC  126 C1:762507726627070 C2:ddudduduudduddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 126)
ABC  126 C1:762507726627070 C2:ddudduduudduddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 126)
ABC  126 C1:762507726627070 C2:ddudduduudduddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 126)
ABC   12 C1:227777242261227 C2:uudddduduuduuud M:3/4  K:D      H:BILOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 12)
ABC   12 C1:227777242261227 C2:uudddduduuduuud M:3/4  K:D      H:BILOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 12)
ABC   12 C1:227777242261227 C2:uudddduduuduuud M:3/4  K:D      H:BILOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 12)
ABC  131 C1:027777726105077 C2:udddddudududddu M:3/8  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 131)
ABC  131 C1:027777726105077 C2:udddddudududddu M:3/8  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 131)
ABC  131 C1:027777726105077 C2:udddddudududddu M:3/8  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 131)
ABC  131 C1:027777726105077 C2:udddddudududddu M:3/8  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 131)
ABC  138 C1:077104771660276 C2:ddudududdudddud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 138)
ABC  138 C1:077104771660276 C2:ddudududdudddud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 138)
ABC  138 C1:077104771660276 C2:ddudududdudddud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 138)
ABC  138 C1:077104771660276 C2:ddudududdudddud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 138)
ABC  140 C1:111100770603116 C2:uuuuddduuudduud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 140)
ABC  140 C1:111100770603116 C2:uuuuddduuudduud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 140)
ABC  140 C1:111100770603116 C2:uuuuddduuudduud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 140)
ABC  140 C1:111100770603116 C2:uuuuddduuudduud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 140)
ABC   15 C1:002201002022727 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:C      H:BLOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 15)
ABC   15 C1:002201002022727 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:C      H:BLOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 15)
ABC   15 C1:002201002022727 C2:uuduuududddduud M:3/4  K:C      H:BLOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 15)
ABC   22 C1:000102703322702 C2:uudduuudduuuddu M:3/4  K:Bb      H:BLOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 22)
ABC   22 C1:000102703322702 C2:uudduuudduuuddu M:3/4  K:Bb      H:BLOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 22)
ABC   22 C1:000102703322702 C2:uudduuudduuuddu M:3/4  K:Bb      H:BLOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 22)
ABC   22 C1:000102703322702 C2:uudduuudduuuddu M:3/4  K:Bb      H:BLOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 22)
ABC   22 C1:000102703322702 C2:uudduuudduuuddu M:3/4  K:Bb      H:BLOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 22)
ABC   22 C1:000102703322702 C2:uudduuudduuuddu M:3/4  K:Bb      H:BLOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 22)
ABC   22 C1:000102703322702 C2:uudduuudduuuddu M:3/4  K:Bb      H:BLOQRZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 22)
ABC   23 C1:071605002111001 C2:dudduuuuudduuud M:3/4  K:Dm      H:BCLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 23)
ABC   23 C1:071605002111001 C2:dudduuuuudduuud M:3/4  K:Dm      H:BCLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 23)
ABC   23 C1:071605002111001 C2:dudduuuuudduuud M:3/4  K:Dm      H:BCLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 23)
ABC   23 C1:071605002111001 C2:dudduuuuudduuud M:3/4  K:Dm      H:BCLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 23)
ABC   23 C1:071605002111001 C2:dudduuuuudduuud M:3/4  K:Dm      H:BCLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 23)
ABC   24 C1:777711111161117 C2:dddduuuuuuduuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 24)
ABC   24 C1:777711111161117 C2:dddduuuuuuduuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 24)
ABC   24 C1:777711111161117 C2:dddduuuuuuduuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 24)
ABC   24 C1:777711111161117 C2:dddduuuuuuduuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 24)
ABC   24 C1:777711111161117 C2:dddduuuuuuduuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 24)
ABC   24 C1:777711111161117 C2:dddduuuuuuduuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 24)
ABC   24 C1:777711111161117 C2:dddduuuuuuduuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 24)
ABC   24 C1:777711111161117 C2:dddduuuuuuduuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 24)
ABC   29 C1:000102000700006 C2:uudddududdddudu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 29)
ABC   29 C1:000102000700006 C2:uudddududdddudu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 29)
ABC   29 C1:000102000700006 C2:uudddududdddudu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 29)
ABC   29 C1:000102000700006 C2:uudddududdddudu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 29)
ABC   29 C1:000102000700006 C2:uudddududdddudu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 29)
ABC   34 C1:777100020207071 C2:ddduuudduuuuuud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 34)
ABC   34 C1:777100020207071 C2:ddduuudduuuuuud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 34)
ABC   34 C1:777100020207071 C2:ddduuudduuuuuud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 34)
ABC   34 C1:777100020207071 C2:ddduuudduuuuuud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 34)
ABC   36 C1:002700200700060 C2:ududddududdddud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 36)
ABC   36 C1:002700200700060 C2:ududddududdddud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 36)
ABC   36 C1:002700200700060 C2:ududddududdddud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 36)
ABC   36 C1:002700200700060 C2:ududddududdddud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 36)
ABC   38 C1:006600660022326 C2:dddduuuudduuddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 38)
ABC   38 C1:006600660022326 C2:dddduuuudduuddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 38)
ABC   38 C1:006600660022326 C2:dddduuuudduuddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 38)
ABC   38 C1:006600660022326 C2:dddduuuudduuddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 38)
ABC   38 C1:006600660022326 C2:dddduuuudduuddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 38)
ABC   40 C1:030702610006000 C2:udududdduddddud M:3/4  K:A      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 40)
ABC   40 C1:030702610006000 C2:udududdduddddud M:3/4  K:A      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 40)
ABC   40 C1:030702610006000 C2:udududdduddddud M:3/4  K:A      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 40)
ABC   40 C1:030702610006000 C2:udududdduddddud M:3/4  K:A      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 40)
ABC   40 C1:030702610006000 C2:udududdduddddud M:3/4  K:A      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 40)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   41 C1:616125223127250 C2:duduuduuuuududu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 41)
ABC   49 C1:040007000706111 C2:uddduuuuuuudddd M:3/4  K:none     H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 49)
ABC   49 C1:040007000706111 C2:uddduuuuuuudddd M:3/4  K:none     H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 49)
ABC   49 C1:040007000706111 C2:uddduuuuuuudddd M:3/4  K:none     H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 49)
ABC   49 C1:040007000706111 C2:uddduuuuuuudddd M:3/4  K:none     H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 49)
ABC   49 C1:040007000706111 C2:uddduuuuuuudddd M:3/4  K:none     H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 49)
ABC   65 C1:060202760276070 C2:duudduddduuuudu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 65)
ABC   65 C1:060202760276070 C2:duudduddduuuudu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 65)
ABC   65 C1:060202760276070 C2:duudduddduuuudu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 65)
ABC   65 C1:060202760276070 C2:duudduddduuuudu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 65)
ABC   65 C1:060202760276070 C2:duudduddduuuudu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 65)
ABC   65 C1:060202760276070 C2:duudduddduuuudu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 65)
ABC   65 C1:060202760276070 C2:duudduddduuuudu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 65)
ABC   65 C1:060202760276070 C2:duudduddduuuudu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 65)
ABC   6 C1:017707060207060 C2:uddddudduuuuuud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 6)
ABC   6 C1:017707060207060 C2:uddddudduuuuuud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 6)
ABC   6 C1:017707060207060 C2:uddddudduuuuuud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 6)
ABC   6 C1:017707060207060 C2:uddddudduuuuuud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 6)
ABC   6 C1:017707060207060 C2:uddddudduuuuuud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 6)
ABC   85 C1:011171677717002 C2:uuududdddududud M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 85)
ABC   85 C1:011171677717002 C2:uuududdddududud M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 85)
ABC   85 C1:011171677717002 C2:uuududdddududud M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 85)
ABC   85 C1:011171677717002 C2:uuududdddududud M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 85)
ABC   85 C1:011171677717002 C2:uuududdddududud M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 85)
ABC   85 C1:011171677717002 C2:uuududdddududud M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 85)
ABC   85 C1:011171677717002 C2:uuududdddududud M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 85)
ABC   86 C1:371533556266226 C2:ududuudddudduud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 86)
ABC   86 C1:371533556266226 C2:ududuudddudduud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 86)
ABC   86 C1:371533556266226 C2:ududuudddudduud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 86)
ABC   86 C1:371533556266226 C2:ududuudddudduud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 86)
ABC   8 C1:071607160004030 C2:duddudduuududdu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 8)
ABC   8 C1:071607160004030 C2:duddudduuududdu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 8)
ABC   8 C1:071607160004030 C2:duddudduuududdu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 8)
ABC   8 C1:071607160004030 C2:duddudduuududdu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 8)
ABC   8 C1:071607160004030 C2:duddudduuududdu M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 8)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC   95 C1:111101110003070 C2:uuuuuuuuddddddu M:3/4  K:F      H:ABLORZ T:ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 95)
ABC  101 C1:071177770000371 C2:duudddduduudddd M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 101)
ABC  101 C1:071177770000371 C2:duudddduduudddd M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 101)
ABC  101 C1:071177770000371 C2:duudddduduudddd M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 101)
ABC  101 C1:071177770000371 C2:duudddduduudddd M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 101)
ABC  104 C1:040404042771071 C2:duduudduduudddd M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 104)
ABC  104 C1:040404042771071 C2:duduudduduudddd M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 104)
ABC  104 C1:040404042771071 C2:duduudduduudddd M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 104)
ABC  104 C1:040404042771071 C2:duduudduduudddd M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 104)
ABC  104 C1:040404042771071 C2:duduudduduudddd M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 104)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC  105 C1:060600000000000 C2:ddudududuuddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 105)
ABC   10 C1:077101170000011 C2:dduuuduuuuuduud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 10)
ABC   10 C1:077101170000011 C2:dduuuduuuuuduud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 10)
ABC   10 C1:077101170000011 C2:dduuuduuuuuduud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 10)
ABC   10 C1:077101170000011 C2:dduuuduuuuuduud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 10)
ABC   10 C1:077101170000011 C2:dduuuduuuuuduud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 10)
ABC   10 C1:077101170000011 C2:dduuuduuuuuduud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 10)
ABC   10 C1:077101170000011 C2:dduuuduuuuuduud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 10)
ABC   10 C1:077101170000011 C2:dduuuduuuuuduud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 10)
ABC   10 C1:077101170000011 C2:dduuuduuuuuduud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 10)
ABC   10 C1:077101170000011 C2:dduuuduuuuuduud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 10)
ABC  123 C1:007700110007000 C2:dduududdduduudd M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 123)
ABC  123 C1:007700110007000 C2:dduududdduduudd M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 123)
ABC  123 C1:007700110007000 C2:dduududdduduudd M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 123)
ABC  123 C1:007700110007000 C2:dduududdduduudd M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 123)
ABC  125 C1:711100010000057 C2:duuududddddduuu M:3/4  K:Cm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 125)
ABC  125 C1:711100010000057 C2:duuududddddduuu M:3/4  K:Cm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 125)
ABC  125 C1:711100010000057 C2:duuududddddduuu M:3/4  K:Cm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 125)
ABC  125 C1:711100010000057 C2:duuududddddduuu M:3/4  K:Cm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 125)
ABC  129 C1:177700110011027 C2:uddduuuuudddddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 129)
ABC  129 C1:177700110011027 C2:uddduuuuudddddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 129)
ABC  129 C1:177700110011027 C2:uddduuuuudddddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 129)
ABC  129 C1:177700110011027 C2:uddduuuuudddddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 129)
ABC  129 C1:177700110011027 C2:uddduuuuudddddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 129)
ABC  131 C1:066277710207771 C2:dduddduudddudud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 131)
ABC  131 C1:066277710207771 C2:dduddduudddudud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 131)
ABC  131 C1:066277710207771 C2:dduddduudddudud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 131)
ABC  131 C1:066277710207771 C2:dduddduudddudud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 131)
ABC  131 C1:066277710207771 C2:dduddduudddudud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 131)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  132 C1:071700060001711 C2:dudduduuudddudu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 132)
ABC  133 C1:020307070701000 C2:uddddududddduuu M:3/4  K:Em      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 133)
ABC  133 C1:020307070701000 C2:uddddududddduuu M:3/4  K:Em      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 133)
ABC  133 C1:020307070701000 C2:uddddududddduuu M:3/4  K:Em      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 133)
ABC  133 C1:020307070701000 C2:uddddududddduuu M:3/4  K:Em      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 133)
ABC  133 C1:020307070701000 C2:uddddududddduuu M:3/4  K:Em      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 133)
ABC  134 C1:010100020007071 C2:uuudduuddddduuu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 134)
ABC  134 C1:010100020007071 C2:uuudduuddddduuu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 134)
ABC  134 C1:010100020007071 C2:uuudduuddddduuu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 134)
ABC  134 C1:010100020007071 C2:uuudduuddddduuu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 134)
ABC  135 C1:077700020001071 C2:ddduuduuduududd M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 135)
ABC  135 C1:077700020001071 C2:ddduuduuduududd M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 135)
ABC  135 C1:077700020001071 C2:ddduuduuduududd M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 135)
ABC  135 C1:077700020001071 C2:ddduuduuduududd M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 135)
ABC  135 C1:077700020001071 C2:ddduuduuduududd M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 135)
ABC  138 C1:062206230005000 C2:duuduududdudddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 138)
ABC  138 C1:062206230005000 C2:duuduududdudddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 138)
ABC  138 C1:062206230005000 C2:duuduududdudddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 138)
ABC  139 C1:077711770773000 C2:ddduudddduuuudu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 139)
ABC  139 C1:077711770773000 C2:ddduudddduuuudu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 139)
ABC  139 C1:077711770773000 C2:ddduudddduuuudu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 139)
ABC  139 C1:077711770773000 C2:ddduudddduuuudu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 139)
ABC  150 C1:010100710201010 C2:uuduuuuuduuuduu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 150)
ABC  150 C1:010100710201010 C2:uuduuuuuduuuduu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 150)
ABC  150 C1:010100710201010 C2:uuduuuuuduuuduu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 150)
ABC  150 C1:010100710201010 C2:uuduuuuuduuuduu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 150)
ABC  150 C1:010100710201010 C2:uuduuuuuduuuduu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 150)
ABC  158 C1:622111600701116 C2:duuuuudduuudduu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 158)
ABC  158 C1:622111600701116 C2:duuuuudduuudduu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 158)
ABC  158 C1:622111600701116 C2:duuuuudduuudduu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 158)
ABC  158 C1:622111600701116 C2:duuuuudduuudduu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 158)
ABC  158 C1:622111600701116 C2:duuuuudduuudduu M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 158)
ABC  159 C1:010171110006010 C2:uuduuudududuudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 159)
ABC  159 C1:010171110006010 C2:uuduuudududuudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 159)
ABC  159 C1:010171110006010 C2:uuduuudududuudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 159)
ABC  159 C1:010171110006010 C2:uuduuudududuudd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 159)
ABC  160 C1:006100610011006 C2:duduuududududud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 160)
ABC  160 C1:006100610011006 C2:duduuududududud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 160)
ABC  160 C1:006100610011006 C2:duduuududududud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 160)
ABC  160 C1:006100610011006 C2:duduuududududud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 160)
ABC  160 C1:006100610011006 C2:duduuududududud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 160)
ABC  160 C1:006100610011006 C2:duduuududududud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 160)
ABC  160 C1:006100610011006 C2:duduuududududud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 160)
ABC  160 C1:006100610011006 C2:duduuududududud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 160)
ABC  160 C1:006100610011006 C2:duduuududududud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 160)
ABC  160 C1:006100610011006 C2:duduuududududud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 160)
ABC  160 C1:006100610011006 C2:duduuududududud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 160)
ABC  161 C1:026600000001777 C2:udduddduddduddd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 161)
ABC  161 C1:026600000001777 C2:udduddduddduddd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 161)
ABC  161 C1:026600000001777 C2:udduddduddduddd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 161)
ABC  161 C1:026600000001777 C2:udduddduddduddd M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 161)
ABC  169 C1:070100211160720 C2:duuuuudduuudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 169)
ABC  169 C1:070100211160720 C2:duuuuudduuudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 169)
ABC  169 C1:070100211160720 C2:duuuuudduuudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 169)
ABC  169 C1:070100211160720 C2:duuuuudduuudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 169)
ABC  169 C1:070100211160720 C2:duuuuudduuudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 169)
ABC  178 C1:066602220665010 C2:ddduuudddududud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 178)
ABC  178 C1:066602220665010 C2:ddduuudddududud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 178)
ABC  178 C1:066602220665010 C2:ddduuudddududud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 178)
ABC  178 C1:066602220665010 C2:ddduuudddududud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 178)
ABC  179 C1:116600000007277 C2:uudddudddudddud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 179)
ABC  179 C1:116600000007277 C2:uudddudddudddud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 179)
ABC  179 C1:116600000007277 C2:uudddudddudddud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 179)
ABC  179 C1:116600000007277 C2:uudddudddudddud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 179)
ABC  179 C1:116600000007277 C2:uudddudddudddud M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 179)
ABC   18 C1:020607710004177 C2:udddududduudduu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 18)
ABC   18 C1:020607710004177 C2:udddududduudduu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 18)
ABC   18 C1:020607710004177 C2:udddududduudduu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 18)
ABC   18 C1:020607710004177 C2:udddududduudduu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 18)
ABC  193 C1:071507160625030 C2:duddudduduuuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 193)
ABC  193 C1:071507160625030 C2:duddudduduuuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 193)
ABC  193 C1:071507160625030 C2:duddudduduuuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 193)
ABC  193 C1:071507160625030 C2:duddudduduuuuuu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 193)
ABC  195 C1:762076207627000 C2:dduddudduduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 195)
ABC  195 C1:762076207627000 C2:dduddudduduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 195)
ABC  195 C1:762076207627000 C2:dduddudduduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 195)
ABC  195 C1:762076207627000 C2:dduddudduduuddd M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 195)
ABC  196 C1:027707010101010 C2:uddduuuudduddud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 196)
ABC  196 C1:027707010101010 C2:uddduuuudduddud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 196)
ABC  196 C1:027707010101010 C2:uddduuuudduddud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 196)
ABC  196 C1:027707010101010 C2:uddduuuudduddud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 196)
ABC  197 C1:000277707776007 C2:uudddddddddduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 197)
ABC  197 C1:000277707776007 C2:uudddddddddduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 197)
ABC  197 C1:000277707776007 C2:uudddddddddduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 197)
ABC  197 C1:000277707776007 C2:uudddddddddduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 197)
ABC  197 C1:000277707776007 C2:uudddddddddduud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 197)
ABC  198 C1:070777710000711 C2:ddddduduuddddud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 198)
ABC  198 C1:070777710000711 C2:ddddduduuddddud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 198)
ABC  198 C1:070777710000711 C2:ddddduduuddddud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 198)
ABC  198 C1:070777710000711 C2:ddddduduuddddud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 198)
ABC  199 C1:071117770604030 C2:duuudddduududud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 199)
ABC  199 C1:071117770604030 C2:duuudddduududud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 199)
ABC  199 C1:071117770604030 C2:duuudddduududud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 199)
ABC  199 C1:071117770604030 C2:duuudddduududud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 199)
ABC  199 C1:071117770604030 C2:duuudddduududud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 199)
ABC  199 C1:071117770604030 C2:duuudddduududud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 199)
ABC  199 C1:071117770604030 C2:duuudddduududud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 199)
ABC   19 C1:711171110001070 C2:duuuduuuudddddd M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 19)
ABC   19 C1:711171110001070 C2:duuuduuuudddddd M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 19)
ABC   19 C1:711171110001070 C2:duuuduuuudddddd M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 19)
ABC   19 C1:711171110001070 C2:duuuduuuudddddd M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 19)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  201 C1:070701140607020 C2:dduudududududdd M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 201)
ABC  203 C1:000072660000017 C2:duddudduddudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 203)
ABC  203 C1:000072660000017 C2:duddudduddudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 203)
ABC  203 C1:000072660000017 C2:duddudduddudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 203)
ABC  203 C1:000072660000017 C2:duddudduddudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 203)
ABC  203 C1:000072660000017 C2:duddudduddudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 203)
ABC  203 C1:000072660000017 C2:duddudduddudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 203)
ABC  203 C1:000072660000017 C2:duddudduddudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 203)
ABC  203 C1:000072660000017 C2:duddudduddudddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 203)
ABC  204 C1:070007060701020 C2:dddduuuududdddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 204)
ABC  204 C1:070007060701020 C2:dddduuuududdddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 204)
ABC  204 C1:070007060701020 C2:dddduuuududdddu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 204)
ABC   35 C1:777711160006711 C2:dddduuuddduuudu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 35)
ABC   35 C1:777711160006711 C2:dddduuuddduuudu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 35)
ABC   35 C1:777711160006711 C2:dddduuuddduuudu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 35)
ABC   35 C1:777711160006711 C2:dddduuuddduuudu M:3/4  K:Gm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 35)
ABC   40 C1:000770771163007 C2:dddduududuuuuud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 40)
ABC   40 C1:000770771163007 C2:dddduududuuuuud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 40)
ABC   40 C1:000770771163007 C2:dddduududuuuuud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 40)
ABC   40 C1:000770771163007 C2:dddduududuuuuud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 40)
ABC   40 C1:000770771163007 C2:dddduududuuuuud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 40)
ABC   40 C1:000770771163007 C2:dddduududuuuuud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 40)
ABC   40 C1:000770771163007 C2:dddduududuuuuud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 40)
ABC   40 C1:000770771163007 C2:dddduududuuuuud M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 40)
ABC   41 C1:116100000006000 C2:uududddduuddddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 41)
ABC   41 C1:116100000006000 C2:uududddduuddddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 41)
ABC   41 C1:116100000006000 C2:uududddduuddddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 41)
ABC   41 C1:116100000006000 C2:uududddduuddddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 41)
ABC   41 C1:116100000006000 C2:uududddduuddddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 41)
ABC   42 C1:050205010111070 C2:uduuuuudduddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 42)
ABC   42 C1:050205010111070 C2:uduuuuudduddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 42)
ABC   42 C1:050205010111070 C2:uduuuuudduddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 42)
ABC   42 C1:050205010111070 C2:uduuuuudduddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 42)
ABC   42 C1:050205010111070 C2:uduuuuudduddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 42)
ABC   42 C1:050205010111070 C2:uduuuuudduddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 42)
ABC   42 C1:050205010111070 C2:uduuuuudduddddu M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 42)
ABC   43 C1:070007170704020 C2:dduddduuududdud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 43)
ABC   43 C1:070007170704020 C2:dduddduuududdud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 43)
ABC   43 C1:070007170704020 C2:dduddduuududdud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 43)
ABC   43 C1:070007170704020 C2:dduddduuududdud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 43)
ABC   43 C1:070007170704020 C2:dduddduuududdud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 43)
ABC   43 C1:070007170704020 C2:dduddduuududdud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 43)
ABC   43 C1:070007170704020 C2:dduddduuududdud M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 43)
ABC   46 C1:111171110007516 C2:uuuuduuuddudddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 46)
ABC   46 C1:111171110007516 C2:uuuuduuuddudddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 46)
ABC   46 C1:111171110007516 C2:uuuuduuuddudddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 46)
ABC   46 C1:111171110007516 C2:uuuuduuuddudddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 46)
ABC   46 C1:111171110007516 C2:uuuuduuuddudddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 46)
ABC   48 C1:777711610111177 C2:dddduuduuuuuddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 48)
ABC   48 C1:777711610111177 C2:dddduuduuuuuddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 48)
ABC   48 C1:777711610111177 C2:dddduuduuuuuddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 48)
ABC   48 C1:777711610111177 C2:dddduuduuuuuddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 48)
ABC   48 C1:777711610111177 C2:dddduuduuuuuddu M:3/4  K:C      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 48)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   50 C1:662276200707020 C2:dduuddudduuuuud M:3/4  K:D      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 50)
ABC   65 C1:777105050303000 C2:dddudduuuududud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 65)
ABC   65 C1:777105050303000 C2:dddudduuuududud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 65)
ABC   65 C1:777105050303000 C2:dddudduuuududud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 65)
ABC   65 C1:777105050303000 C2:dddudduuuududud M:3/4  K:F      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 65)
ABC   6 C1:116607070707010 C2:uudddddduuuuudu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 6)
ABC   6 C1:116607070707010 C2:uudddddduuuuudu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 6)
ABC   6 C1:116607070707010 C2:uudddddduuuuudu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 6)
ABC   6 C1:116607070707010 C2:uudddddduuuuudu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 6)
ABC   6 C1:116607070707010 C2:uudddddduuuuudu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 6)
ABC   76 C1:000402220777000 C2:duuudddududdudd M:3/4  K:A      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 76)
ABC   76 C1:000402220777000 C2:duuudddududdudd M:3/4  K:A      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 76)
ABC   76 C1:000402220777000 C2:duuudddududdudd M:3/4  K:A      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 76)
ABC   76 C1:000402220777000 C2:duuudddududdudd M:3/4  K:A      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 76)
ABC   7 C1:001100110003070 C2:uuuuuduuddduddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 7)
ABC   7 C1:001100110003070 C2:uuuuuduuddduddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 7)
ABC   7 C1:001100110003070 C2:uuuuuduuddduddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 7)
ABC   7 C1:001100110003070 C2:uuuuuduuddduddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 7)
ABC   7 C1:001100110003070 C2:uuuuuduuddduddu M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 7)
ABC   92 C1:070072660000020 C2:ududduddduddddu M:3/4  K:Gm      H:BLORUZ T:ur Kumlins notsamling (nr 92)
ABC   92 C1:070072660000020 C2:ududduddduddddu M:3/4  K:Gm      H:BLORUZ T:ur Kumlins notsamling (nr 92)
ABC   92 C1:070072660000020 C2:ududduddduddddu M:3/4  K:Gm      H:BLORUZ T:ur Kumlins notsamling (nr 92)
ABC   92 C1:070072660000020 C2:ududduddduddddu M:3/4  K:Gm      H:BLORUZ T:ur Kumlins notsamling (nr 92)
ABC   92 C1:070072660000020 C2:ududduddduddddu M:3/4  K:Gm      H:BLORUZ T:ur Kumlins notsamling (nr 92)
ABC   92 C1:070072660000020 C2:ududduddduddddu M:3/4  K:Gm      H:BLORUZ T:ur Kumlins notsamling (nr 92)
ABC   92 C1:070072660000020 C2:ududduddduddddu M:3/4  K:Gm      H:BLORUZ T:ur Kumlins notsamling (nr 92)
ABC   92 C1:070072660000020 C2:ududduddduddddu M:3/4  K:Gm      H:BLORUZ T:ur Kumlins notsamling (nr 92)
ABC   93 C1:017107070106017 C2:ududdudududdudd M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 93)
ABC   93 C1:017107070106017 C2:ududdudududdudd M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 93)
ABC   93 C1:017107070106017 C2:ududdudududdudd M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 93)
ABC   93 C1:017107070106017 C2:ududdudududdudd M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 93)
ABC   93 C1:017107070106017 C2:ududdudududdudd M:3/4  K:Bb      H:BLORZ T:ur Kumlins notsamling (nr 93)
ABC   1 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:G      H:CLR  T:Ur maligorn - An Dro
ABC   4 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:G      H:CLR  T:Ur maligorn - An Dro
ABC   4 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:G      H:CLR  T:Ur maligorn - An Dro
ABC   4 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:G      H:CLR  T:Ur maligorn - An Dro
ABC 18084 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:G      H:CLR  T:Ur maligorn - An Dro
ABC 18084 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:G      H:CLR  T:Ur maligorn - An Dro
ABC  7821 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:G      H:CLOR  T:Ur maligorn - An Dro
ABC   1 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:C      H:CL   T:Ur maligorn - En Dro
ABC   28 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:C      H:CL   T:Ur maligorn - En Dro
ABC   28 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:C      H:CL   T:Ur maligorn - En Dro
ABC   28 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:C      H:CL   T:Ur maligorn - En Dro
ABC 18085 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:C      H:CL   T:Ur maligorn - En Dro
ABC 18085 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:C      H:CL   T:Ur maligorn - En Dro
ABC  7822 C1:070700110106001 C2:dduuududduuuddu M:4/4  K:C      H:CLO  T:Ur maligorn - En Dro
ABC 10695 C1:000301020502050 C2:uduududdduuuuuu M:3/4  K:F      H:"FILW T:Urner B\"odeler FCBb
ABC 10818 C1:003001020502050 C2:uduududdduuuuuu M:3/4  K:F      H:"FIL  T:Urner B\"odeler-Walzer FCBb
ABC 10703 C1:000002000002007 C2:uuddddduuuududu M:3/4  K:C      H:"FIL  T:Urner Sennenkilbi-L\"andler CFBb
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok för E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok för E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok för E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok för E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:ILOQRZ T:Ur Notbok för E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok för E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok för E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok för E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok för E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:ILOQRZ T:Ur Notbok för E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok för E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok för E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok f r E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok f r E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok f r E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok f r E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:ILOQRZ T:Ur Notbok f r E.J. Jonasson
ABC   1 C1:110177130312070 C2:uuudduuduuduuuu M:2/4  K:D      H:LOQRZ T:Ur Notbok f r E.J. Jonasson
ABC   1 C1:160700727770070 C2:udududddddduuud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur notbok från Närke
ABC   1 C1:160700727770070 C2:udududddddduuud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur notbok från Närke
ABC   1 C1:160700727770070 C2:udududddddduuud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur notbok från Närke
ABC   1 C1:160700727770070 C2:udududddddduuud M:3/4  K:Am      H:BLORZ T:ur notbok fr n N¡rke
ABC   24 C1:030101270104277 C2:uuuudududdduudd M:3/4  K:Dm      H:BLORZ T:Ur Olof Åhlatröms 'Traditioner af Svenska Folk-Dansar 1814'
ABC   1 C1:070077120700777 C2:udduudddddddddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur P E Ohlssons notbok
ABC   56 C1:070077120700777 C2:udduudddddddddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur P E Ohlssons notbok
ABC   1 C1:070077120700777 C2:udduudddddddddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur P E Ohlssons notbok
ABC   56 C1:070077120700777 C2:udduudddddddddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur P E Ohlssons notbok
ABC   1 C1:070077120700777 C2:udduudddddddddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur P E Ohlssons notbok
ABC   1 C1:070077120700777 C2:udduudddddddddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur P E Ohlssons notbok
ABC   1 C1:070077120700777 C2:udduudddddddddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur P E Ohlssons notbok
ABC   56 C1:070077120700777 C2:udduudddddddddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur P E Ohlssons notbok
ABC   1 C1:070077120700777 C2:udduudddddddddu M:3/4  K:G      H:BLORZ T:ur P E Ohlssons notbok
ABC  895 C1:215533076715337 C2:uuudududddududd M:C   K:B_      H:BLR  T:Urquhart Castle
ABC  895 C1:215533076715337 C2:uuudududddududd M:C   K:B_      H:BLR  T:Urquhart Castle
ABC  533 C1:215533176615337 C2:uuudududddddudu M:C   K:Gm      H:BCLORUZ T:Urquhart Castle
ABC  533 C1:215533176615337 C2:uuudududddddudu M:C   K:Gm      H:BCLORUZ T:Urquhart Castle
ABC   1 C1:215533076715337 C2:uuudududddududd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:Urquhart Castle
ABC   1 C1:215533076715337 C2:uuudududddududd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:Urquhart Castle
ABC  895 C1:215533076715337 C2:uuudududddududd M:C   K:B_      H:BLR  T:Urquhart Castle
ABC   1 C1:215533076715337 C2:uuudududddududd M:C   K:Bb      H:BLRZ  T:Urquhart Castle
ABC  618 C1:215533176615337 C2:uuudududddddudu M:C   K:Gm      H:BCLORUZ T:Urquhart Castle
ABC  618 C1:215533176615337 C2:uuudududddddudu M:C   K:Gm      H:BCLORUZ T:Urquhart Castle
ABC  618 C1:215533176615337 C2:uuudududddddudu M:C   K:Gm      H:BCLORUZ T:Urquhart Castle
ABC  618 C1:215533176615337 C2:uuudududddddudu M:C   K:Gm      H:BCLORUZ T:Urquhart Castle
ABC   1 C1:430007222777332 C2:duduuudddduuddu M:   K:C      H:BCLORZ T:ur Ragnar Scheléns nothäfte
ABC   1 C1:430007222777332 C2:duduuudddduuddu M:   K:C      H:BCLORZ T:ur Ragnar Scheléns nothäfte
ABC   1 C1:430007222777332 C2:duduuudddduuddu M:   K:C      H:BCLORZ T:ur Ragnar Scheléns nothäfte
ABC   1 C1:430007222777332 C2:duduuudddduuddu M:   K:C      H:BCLORZ T:ur Ragnar Scheléns nothäfte
ABC   1 C1:430007222777332 C2:duduuudddduuddu M:   K:C      H:BCLORZ T:ur Ragnar Schel¡ns noth fte
ABC  303 C1:771117007766711 C2:dduuudddddduuuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Urra! Le sean Eirinn go brath
ABC  303 C1:771117007766711 C2:dduuudddddduuuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Urra! Le sean Eirinn go brath
ABC  303 C1:771117007766711 C2:dduuudddddduuuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Urra! Le sean Eirinn go brath
ABC  303 C1:771117007766711 C2:dduuudddddduuuu M:6/8  K:G      H:BLZ  T:Urra! Le sean Eirinn go brath
ABC   1 C1:000400000000030 C2:dudduuduuddddud M:4/4  K:Em      H:ACILORS T:Ursa Minor (alias, the Bear Dance)
ABC   1 C1:000400000000030 C2:dudduuduuddddud M:4/4  K:Em      H:ACILORS T:Ursa Minor (alias, the Bear Dance)
ABC   41 C1:032063077075032 C2:uududddduududdd M:12/8 K:Em      H:"LW  T:Ursula
ABC 10595 C1:020170031770510 C2:uuduuddduuduudd M:3/4  K:F      H:"FLR  T:Ursula-Walzer FBb (wz05116)
ABC   18 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   18 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   18 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LRSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   18 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   18 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   18 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LRSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   18 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LRSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   1 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   1 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   1 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   18 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   18 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   18 C1:060211161662060 C2:duuuududduduuuu M:3/4  K:Dm      H:LRSZ  T:ur Sven Donats notbok
ABC   27 C1:170017771707000 C2:ududddudduuuudd M:2/4  K:Bb      H:BLOQSZ T:ur Sven Donats notbok (Ma5-27)
ABC   27 C1:170017771707000 C2:ududddudduuuudd M:2/4  K:Bb      H:BLOQSZ T:ur Sven Donats notbok (Ma5-27)
ABC   27 C1:170017771707000 C2:ududddudduuuudd M:2/4  K:Bb      H:BLOQSZ T:ur Sven Donats notbok (Ma5-27)
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. S dling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. S dling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. S dling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. S dling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. S dling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. S dling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. S dling
ABC   1 C1:050207772777060 C2:dudddudddduuuuu M:3/4  K:Am      H:BLORZw T:ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. S dling
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:ILOZ  T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:ILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:ILOZ  T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:ILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:ILOZ  T:ur Tr¡stadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:ILORZ T:ur Tr¡stadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Tr¡stadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC  104 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Tr¡stadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC  104 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC  104 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Trästadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Tr¡stadsamlingen
ABC   1 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Tr¡stadsamlingen
ABC  104 C1:000700070005111 C2:ddduuuuuudududd M:3/4  K:Dm      H:BILORZ T:ur Tr¡stadsamlingen
ABC  453 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Fanka
ABC  468 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Fanka
ABC  504 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Fanka
ABC  453 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Fanka
ABC  468 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Fanka
ABC  504 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Fanka
ABC  504 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Fanka
ABC  504 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Fanka
ABC  504 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Fanka
ABC  504 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Fanka
ABC   1 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  345 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  345 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  198 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  198 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  358 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Franka
ABC  417 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Franka
ABC  434 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Franka
ABC  453 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Franka
ABC  358 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Franka
ABC  417 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Franka
ABC  434 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Franka
ABC  453 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:FLOQ  T:Urva Franka
ABC  149 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  182 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC   94 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC   94 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  134 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  134 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  134 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC   94 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC 18087 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC 18088 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC 18087 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC 18088 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC   94 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  134 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  134 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC   94 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  9068 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC   94 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  134 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC   94 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC  134 C1:000200042603030 C2:ududududududuuu M:4/4  K:C      H:LOQ  T:Urva Franka
ABC   1 C1:050077007600010 C2:udddduuddduduud M:4/4  K:C      H:CLQR  T:The Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:4/4  K:C      H:"BCLQRZ T:Ury Water, The
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:4/4  K:C      H:"BCLQRZ T:Ury Water, The
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:4/4  K:C      H:"BCLQRZ T:Ury Water, The
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:4/4  K:C      H:"BCLQRZ T:Ury Water, The
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:4/4  K:C      H:"BCLQRZ T:Ury Water, The
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:4/4  K:C      H:"BCLQRZ T:Ury Water, The
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:4/4  K:C      H:"BCLQRZ T:Ury Water, The
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:The Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:The Ury Water
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water
ABC 16104 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:The Ury Water
ABC 16105 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:4/4  K:C      H:"BCLQRZ T:Ury Water, The
ABC   1 C1:777771256627003 C2:ddddduuddduduud M:C   K:C      H:"BCLRZ T:the Ury Water