ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  2181 C1:000707020000070 C2:ddududuudduddud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dağları Delmeli
ABC  2186 C1:070000010601000 C2:duduudduddududd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dağları Delmeli
ABC  2186 C1:070000010601000 C2:duduudduddududd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dağları Delmeli
ABC  2186 C1:070000010601000 C2:duduudduddududd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dağları Delmeli
ABC  2180 C1:001000002716000 C2:uududduududuuud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dalma'nın Çeşmesi
ABC  2185 C1:001000002716000 C2:uududuuududdduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dalma`nın Çeşmesi
ABC  2185 C1:001000002716000 C2:uududuuududdduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dalma`nın Çeşmesi
ABC  2185 C1:001000002716000 C2:uududuuududdduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dalma`nın Çeşmesi
ABC  505 C1:712111177771660 C2:duuuuuudddduddu M:6/8  K:D      H:LRS  T:Udar\'as Gan Eolas
ABC  760 C1:712111177771660 C2:duuuuuudddduddu M:6/8  K:D      H:LRS  T:Udar\'as Gan Eolas
ABC  2183 C1:100000700110070 C2:uduudduuddudddd M:10/16 K:C      H:CFLOQw T:Şu Dereden Gece Geçtim
ABC  2188 C1:011007000710016 C2:uudduudduddddud M:10/16 K:C      H:CFLOQw T:Şu Dereden Gece Geçtim
ABC  2188 C1:011007000710016 C2:uudduudduddddud M:10/16 K:C      H:CFLOQw T:Şu Dereden Gece Geçtim
ABC  2188 C1:011007000710016 C2:uudduudduddddud M:10/16 K:C      H:CFLOQw T:Şu Dereden Gece Geçtim
ABC  2184 C1:007071610002110 C2:dduduuuuddduduu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dereler Şu Düzler
ABC  2189 C1:007071610000000 C2:dduduudduduuuud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dereler Şu Düzler
ABC  2189 C1:007071610000000 C2:dduduudduduuuud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dereler Şu Düzler
ABC  2189 C1:007071610000000 C2:dduduudduduuuud M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dereler Şu Düzler
ABC  2182 C1:177101071777000 C2:udduududdduuddu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dere Yonca
ABC  2187 C1:177101071777000 C2:udduududdduuddu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dere Yonca
ABC  2187 C1:177101071777000 C2:udduududdduuddu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dere Yonca
ABC  2187 C1:177101071777000 C2:udduududdduuddu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Şu Dere Yonca