ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  175 C1:077107070207150 C2:dduddududduudud M:2/4  K:Ddor treble H:CDLOQ T:Tzachaki
ABC  193 C1:077107070207150 C2:dduddududduudud M:2/4  K:Ddor treble H:CDLOQ T:Tzachaki
ABC  196 C1:077107070207150 C2:dduddududduudud M:2/4  K:Ddor treble H:CDLOQ T:Tzachaki
ABC  175 C1:077107070207150 C2:dduddududduudud M:2/4  K:Ddor treble H:CDLOQ T:Tzachaki
ABC  193 C1:077107070207150 C2:dduddududduudud M:2/4  K:Ddor treble H:CDLOQ T:Tzachaki
ABC  196 C1:077107070207150 C2:dduddududduudud M:2/4  K:Ddor treble H:CDLOQ T:Tzachaki
ABC  1019 C1:077107070207150 C2:dduddududduudud M:2/4  K:Ddor treble H:CDLOQ T:Tzachaki
ABC  1019 C1:077107070207150 C2:dduddududduudud M:2/4  K:Ddor treble H:CDLOQ T:Tzachaki
ABC  196 C1:077107070207150 C2:dduddududduudud M:2/4  K:Ddor treble H:CDLOQ T:Tzachaki
ABC  196 C1:077107070207150 C2:dduddududduudud M:2/4  K:Ddor treble H:CDLOQ T:Tzachaki
ABC  196 C1:077107070207150 C2:dduddududduudud M:2/4  K:Ddor treble H:CDLOQ T:Tzachaki
ABC  196 C1:077107070207150 C2:dduddududduudud M:2/4  K:Ddor treble H:CDLOQ T:Tzachaki
ABC   1 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLO  T:Tzadik Katamar
ABC   1 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLO  T:Tzadik Katamar
ABC   1 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLO  T:Tzadik Katamar
ABC   1 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLO  T:Tzadik Katamar
ABC   1 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLO  T:Tzadik Katamar
ABC   1 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  635 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  635 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  634 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  634 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC   1 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC   1 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC   1 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC   1 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  571 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  571 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  570 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  570 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  569 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  633 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  569 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  633 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  568 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  632 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  568 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  632 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"CLV  T:Tzadik Katamar % -----
ABC  115 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  132 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  132 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  143 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  143 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  152 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CDFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  176 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CDFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  152 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CDFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  176 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CDFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  194 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CDFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  197 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CDFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  194 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CDFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  197 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CDFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Gm      H:O   T:Tzadik Katamar
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:Dm      H:CO   T:Tzadik Katamar
ABC   1 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLO  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLO  T:Tzadik Katamar
ABC   1 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:C      H:O   T:Tzadik Katamar
ABC   2 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   3 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC   3 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"CL  T:Tzadik Katamar % -----
ABC   3 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"CL  T:Tzadik Katamar % -----
ABC   3 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"CL  T:Tzadik Katamar % -----
ABC   3 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"CL  T:Tzadik Katamar % -----
ABC   69 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   69 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   72 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   72 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   72 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   72 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   69 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"LOQW T:Tzadik Katamar
ABC   3 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"CL  T:Tzadik Katamar % -----
ABC   90 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   90 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   90 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   95 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   72 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:TzadikKatamar
ABC   72 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:TzadikKatamar
ABC  120 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  197 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CDFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  197 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CDFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  197 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CDFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  197 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"CDFILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   72 C1:        C2:        M:4/4  K:Dm      H:ILOQ  T:Tzadik Katamar
ABC   72 C1:        C2:        M:4/4  K:Dm      H:ILOQ  T:Tzadik Katamar
ABC  9150 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   69 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC   69 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  366 C1:000206070011040 C2:udduuduuduudddu M:4/4  K:FMin     H:"FLQZ T:Tzadik Katamar
ABC  632 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  633 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  634 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  635 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  632 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  633 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  634 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  635 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  632 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  633 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  634 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  635 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  632 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:C      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  633 C1:201577210015000 C2:uuddduuuduuuudu M:C|  K:D      H:"LOV  T:Tzadik Katamar
ABC  634 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Dm      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC  635 C1:001102076000003 C2:uuuddudddudddud M:4/4  K:Em      H:CLOw  T:Tzadik Katamar
ABC 17949 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC 17950 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC 17949 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC 17950 C1:010602020700000 C2:uduuduudduuduuu M:4/4  K:Dm      H:"ILOQ T:Tzadik Katamar
ABC  636 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC  636 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC  572 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC  572 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   2 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   2 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   2 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   2 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   2 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   2 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   2 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   7 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   7 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC  636 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC  636 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC  636 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC  636 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Am      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Am]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC  637 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC  637 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC  573 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC  573 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC   3 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC   3 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC   3 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC   3 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC   3 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC   3 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC   3 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC  637 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC  637 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC  637 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC  637 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Bm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Bm]
ABC  638 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC  638 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC  574 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC  574 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   6 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   6 C1:001106070011040 C2:uudduuduuuduudd M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC  638 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC  638 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC  638 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC  638 C1:030011060700110 C2:uuudduuduuuduud M:4/4  K:Gm      H:"LOZ  T:Tzadik Katamar [in Gm]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena
ABC  639 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  639 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   1 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   1 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   1 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   1 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  575 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  575 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  640 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  640 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  576 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  576 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   2 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   2 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   2 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   1 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   8 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   9 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   8 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   9 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   35 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   35 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   35 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   35 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   35 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   35 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   35 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   34 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena
ABC   35 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  639 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  640 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  639 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  640 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  639 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  640 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  639 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC  640 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena
ABC   1 C1:032777640000776 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:Bb      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [Bb]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZw T:Tzena, Tzena [C]
ABC   2 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   2 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZw T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZw T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLZ  T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:C      H:"CLWZw T:Tzena, Tzena [C]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC  641 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC  641 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC  577 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC  577 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   2 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   2 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   2 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   3 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   2 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   2 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   2 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   1 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC   2 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC  641 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC  641 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC  641 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC  641 C1:022777730000777 C2:uuddddudddududu M:2/4  K:D      H:"CLWZ T:Tzena, Tzena [D]
ABC  120 C1:000000000307070 C2:udddududddduuud M:4/4  K:C      H:LORS  T:'T Zigareweckler (1-46), S. 116f
ABC  146 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  153 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  177 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  195 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  198 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  146 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  153 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  177 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  195 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  198 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  198 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  198 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  198 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  198 C1:777622160000000 C2:dddduuududddudd M:2/4  K:Edor     H:FLOQ  T:Tzlil Ha'emek
ABC  178 C1:000702077105015 C2:duddudududduuuu M:2/4  K:Cdor     H:"CDLOQ T:Tzlil Zugim
ABC  196 C1:000702077105015 C2:duddudududduuuu M:2/4  K:Cdor     H:"CDLOQ T:Tzlil Zugim
ABC  199 C1:000702077105015 C2:duddudududduuuu M:2/4  K:Cdor     H:"CDLOQ T:Tzlil Zugim
ABC  178 C1:000702077105015 C2:duddudududduuuu M:2/4  K:Cdor     H:"CDLOQ T:Tzlil Zugim
ABC  196 C1:000702077105015 C2:duddudududduuuu M:2/4  K:Cdor     H:"CDLOQ T:Tzlil Zugim
ABC  199 C1:000702077105015 C2:duddudududduuuu M:2/4  K:Cdor     H:"CDLOQ T:Tzlil Zugim
ABC  1020 C1:000702077105015 C2:duddudududduuuu M:2/4  K:Cdor     H:"CDLOQ T:Tzlil Zugim
ABC  1020 C1:000702077105015 C2:duddudududduuuu M:2/4  K:Cdor     H:"CDLOQ T:Tzlil Zugim
ABC  199 C1:000702077105015 C2:duddudududduuuu M:2/4  K:Cdor     H:"CDLOQ T:Tzlil Zugim
ABC  199 C1:000702077105015 C2:duddudududduuuu M:2/4  K:Cdor     H:"CDLOQ T:Tzlil Zugim
ABC  199 C1:000702077105015 C2:duddudududduuuu M:2/4  K:Cdor     H:"CDLOQ T:Tzlil Zugim
ABC  199 C1:000702077105015 C2:duddudududduuuu M:2/4  K:Cdor     H:"CDLOQ T:Tzlil Zugim
ABC  133 C1:301170727071000 C2:uuuddudduduuudd M:4/4  K:F#m     H:"LOQ  T:Tzur Chassidi
ABC  133 C1:301170727071000 C2:uuuddudduduuudd M:4/4  K:F#m     H:"LOQ  T:Tzur Chassidi
ABC  116 C1:301170727071000 C2:uuuddudduduuudd M:4/4  K:F#m     H:"LOQ  T:Tzur Chassidi
ABC   91 C1:301170727071000 C2:uuuddudduduuudd M:4/4  K:F#m     H:"LOQ  T:Tzur Chassidi
ABC   91 C1:301170727071000 C2:uuuddudduduuudd M:4/4  K:F#m     H:"LOQ  T:Tzur Chassidi
ABC   91 C1:301170727071000 C2:uuuddudduduuudd M:4/4  K:F#m     H:"LOQ  T:Tzur Chassidi
ABC   96 C1:301170727071000 C2:uuuddudduduuudd M:4/4  K:F#m     H:"LOQ  T:Tzur Chassidi
ABC  121 C1:301170727071000 C2:uuuddudduduuudd M:4/4  K:F#m     H:"LOQ  T:Tzur Chassidi
ABC 17951 C1:301170727071000 C2:uuuddudduduuudd M:4/4  K:F#m     H:"LOQ  T:Tzur Chassidi
ABC 17951 C1:301170727071000 C2:uuuddudduduuudd M:4/4  K:F#m     H:"LOQ  T:Tzur Chassidi
ABC  134 C1:772777770300117 C2:dduddddduuuddud M:4/4  K:DPhr     H:ILOQ  T:Tzur Mishelo
ABC  134 C1:772777770300117 C2:dduddddduuuddud M:4/4  K:DPhr     H:ILOQ  T:Tzur Mishelo
ABC  117 C1:772777770300117 C2:dduddddduuuddud M:4/4  K:DPhr     H:ILOQ  T:Tzur Mishelo
ABC  122 C1:772777770300117 C2:dduddddduuuddud M:4/4  K:DPhr     H:ILOQ  T:Tzur Mishelo