ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  303 C1:070001230260000 C2:duuudududuududu M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Qiannian bulan ji xinjian
ABC   62 C1:006700000017070 C2:ddudddduuuududu M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Qiaodui wugeng
ABC   23 C1:062100040000000 C2:duuduududdduduu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Qiao luo da gu nao yang chun
ABC  177 C1:001700060076040 C2:uddddududuuuudd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Qiao qing jia
ABC  175 C1:000000160006020 C2:udduuuddduudddd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Qiao qing lang
ABC  176 C1:000007001306070 C2:duuddduuddudddd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Qiao qing lang
ABC  230 C1:003677630003051 C2:udddduududdddud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Qi bai ma
ABC  360 C1:010007620015776 C2:udduudddduudddd M:2/4  K:G      H:LORS  T:Qichelu yaoxiushang yuntian
ABC  208 C1:070006020067000 C2:ddudduddudduduu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Qigai diao
ABC  121 C1:471700630304010 C2:ududduuduuduudd M:2/4  K:C      H:L   T:Qing an I ask (for) the peace
ABC   95 C1:471227040367000 C2:udududdudduuduu M:2/4  K:C      H:L   T:Qing en Joking mind
ABC  655 C1:060206020602060 C2:dudududuuddudud M:4/4  K:D      H:LORS  T:Qingfengnian
ABC  312 C1:000700000000010 C2:dududuudddududu M:2/4  K:C      H:LOS  T:Qing feng shou
ABC  313 C1:000700000000010 C2:dududuudddududu M:2/4  K:C      H:LOS  T:Qing feng shou
ABC  321 C1:000007010206267 C2:duududdduuddduu M:2/4  K:Eb      H:LORS  T:Qing jiang he
ABC   38 C1:471021076263007 C2:ududuudduduuddd M:3/4  K:F      H:L   T:Qing liuliu de Qingdiao
ABC  355 C1:000001020005010 C2:uududduuduudddd M:2/4  K:E      H:LORS  T:Qing nian can jun
ABC  458 C1:000000000000021 C2:uuuduuududddduu M:4/4  K:C      H:LORS  T:Qingqing gaoshan baishi yan
ABC   17 C1:000001770103060 C2:udduuddudduudud M:2/4  K:Ab      H:LORS  T:Qingshan jian niao bu jin niao
ABC  125 C1:060026000007070 C2:duddduduudduddu M:2/4  K:F      H:LORS  T:Qing si niao
ABC   11 C1:000701050701000 C2:dudduuudduududu M:2/4  K:A      H:LORS  T:Qingyuan xiahai jia yuxia
ABC  634 C1:000626771107760 C2:duddduuddduuduu M:2/4  K:Eb      H:LORS  T:Qingzhu chengli suweiai
ABC  386 C1:062500000012260 C2:uduududuuddudud M:2/4  K:A      H:LORS  T:Qinjianjieyue haochuduo
ABC  157 C1:010007710012062 C2:udduuuduuddudud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Qiongpo diao
ABC  308 C1:010000070602060 C2:uddudududdduudd M:3/4  K:Eb      H:LORS  T:Qiongren douba shenfanle
ABC  490 C1:010000070062060 C2:uddudududdduudd M:4/4  K:Eb      H:LORS  T:Qiongren dou ba shen fan le
ABC   54 C1:002607010706070 C2:uddudddduduuuud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Qiongren nan
ABC  603 C1:070705020102010 C2:ddduuuuuddduuud M:2/4  K:Bb      H:LORS  T:Qiongren nan
ABC  365 C1:000000000000000 C2:uudduuddudddddu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Qiongren panwang laohongjun
ABC  582 C1:020700000000076 C2:uddduudduuduudd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Qiongren shui bupan hongjun
ABC  156 C1:050003070001000 C2:dududududuududd M:2/4  K:F      H:LORS  T:Qiongren xiaodiao
ABC   56 C1:070600020011000 C2:dduuududdudddud M:2/4  K:C      H:LORS  T:Qiong yu fu
ABC  131 C1:000105000307670 C2:ududddduuududdd M:2/4  K:C      H:LORS  T:Qipeng haozi
ABC   12 C1:710006670067174 C2:duuddddudduuudd M:2/4  K:A      H:LORS  T:Qiu shou(Herbsternte)
ABC  239 C1:000000000001060 C2:ududuudduudddud M:2/4  K:G      H:LORS  T:Qixin lai kangzhan
ABC  394 C1:070600030007000 C2:ddududuudduddu M:3/4  K:F      H:LORS  T:Qiyue chusi shangzhandi