ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   45 C1:220106060205610 C2:uuudduddudduuuu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj ani ja ani ty nie umiemy roboty
ABC   83 C1:012761210000616 C2:uudduuududududd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj a w Bidzinach na bloniu
ABC   88 C1:777111110707670 C2:ddduuuuuddddddd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj babickie chlopcy zyja sobie wcale
ABC   40 C1:060105210162060 C2:duduuudududuuud M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Oj bieda mi bieda mi
ABC   43 C1:070707610407020 C2:ddddudduduududu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj bieda mnie bieda mnie ubogiej sierocie
ABC   59 C1:210000660002270 C2:uudduuddduudduu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj bija ci mnie bija
ABC   60 C1:660701270004010 C2:ddduudduuuuuudd M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj bija ci mnie bija
ABC   61 C1:200777020006210 C2:uddduduuddduduu M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj blaszany zameczek da miedziane zawiasy
ABC  126 C1:070603010003070 C2:ddduuddduuuuudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj bodaj sie swiecila da wilanowska strona
ABC   32 C1:720001007276760 C2:duududddduuudud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj bodaj sie zapadlo da pod konikiem bagno
ABC   91 C1:210201670265210 C2:uuuuddudduuduuu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj bodajze cie bodaj
ABC   26 C1:710602210607720 C2:duduuuddduddduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj chodzila dziewczyna da miedzy oplotkami
ABC   75 C1:070700070007010 C2:dddduuuddddduud M:3/4  K:E      H:LORS  T:Ojciec bije matka bije
ABC  140 C1:020201000600020 C2:uuuduuddduuuduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Ojciec umarl syn sie zostal
ABC   78 C1:770701030066020 C2:ddduudduduududd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj ciezko temu ciezko co pod wode plynie
ABC  123 C1:570701020200070 C2:ddduuuddduuuddu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj cnota moja cnota
ABC   21 C1:270605020207670 C2:uddduuddduuuduu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj co z takiemi czynic
ABC  436 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Oj Cujetot Kalina
ABC  436 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Oj Cujetot Kalina
ABC  291 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Oj Cujetot Kalina
ABC  302 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Oj Cujetot Kalina
ABC  316 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Oj Cujetot Kalina
ABC  291 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Oj Cujetot Kalina
ABC  302 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Oj Cujetot Kalina
ABC  316 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"LOQ  T:Oj Cujetot Kalina
ABC  316 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"FLOQ T:Oj cvetjot Kalina
ABC  333 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"FLOQ T:Oj cvetjot Kalina
ABC  363 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"FLOQ T:Oj cvetjot Kalina
ABC  316 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"FLOQ T:Oj cvetjot Kalina
ABC  333 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"FLOQ T:Oj cvetjot Kalina
ABC  363 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"FLOQ T:Oj cvetjot Kalina
ABC  363 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"FLOQ T:Oj cvetjot Kalina
ABC  363 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"FLOQ T:Oj cvetjot Kalina
ABC  363 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"FLOQ T:Oj cvetjot Kalina
ABC  363 C1:060400030007000 C2:duuddduduuudddd M:2/4  K:Cm      H:"FLOQ T:Oj cvetjot Kalina
ABC   35 C1:660606220607020 C2:dddduudduduuudd M:3/4  K:D      H:LORS  T:Oj czarne oczki czarne
ABC   9 C1:620706220016620 C2:dudduuuddudduuu M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Oj cztyry godzineczki da prosil kochaneczki
ABC   75 C1:160702160706160 C2:udduudddudduudd M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj czy jadla czy nie jadla
ABC  107 C1:010607270707000 C2:uddudddduuddudu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj da czy cie dziewczyno da malarz umalowal
ABC   82 C1:000000060200000 C2:duduuuuddduuudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj da dana oj dana
ABC  109 C1:010402010606060 C2:uduudddduuuuddd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj da Jasiu moj Jasiu
ABC  110 C1:640076271366660 C2:dudduduuddddduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj daj daj Marysieczku
ABC   20 C1:200507220077610 C2:udduudddudduuud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj da szczebiecie skowronek
ABC  125 C1:220003240202270 C2:uududuuuddduduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj da wysoki zameczek
ABC   2 C1:720206610605020 C2:duuddudduududdu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj da zeby nie o ludzi
ABC   99 C1:170761070477760 C2:udddududddduddu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj depce konik depce
ABC   67 C1:070203220602070 C2:duduududddudduu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj dlaboga co sie stalo
ABC   68 C1:070203220602070 C2:duduududddudduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj dlaboga co sie stalo
ABC   63 C1:200767210616050 C2:uddduududduuudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj dobry chlop na panszczyxnie
ABC   12 C1:770027660306620 C2:dduddduddududud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj dobry nasz pan dobry
ABC   50 C1:060002020007060 C2:duuddudduudduud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj dobrzec dobrzec sluzyc przy dworze
ABC   81 C1:070007070007070 C2:ddddduduuuddudd M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj dolina dolina przy dolinie jabka
ABC  487 C1:471660020271660 C2:ududduududduuud M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Oj Dortn
ABC  487 C1:471660020271660 C2:ududduududduuud M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Oj Dortn
ABC  159 C1:716600202716600 C2:dudduududduuudd M:2/4  K:F      H:"LOQV T:Oj Dortn
ABC  159 C1:716600202716600 C2:dudduududduuudd M:2/4  K:F      H:"LOQV T:Oj Dortn
ABC  487 C1:471660020271660 C2:ududduududduuud M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Oj Dortn
ABC  487 C1:471660020271660 C2:ududduududduuud M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Oj Dortn
ABC  487 C1:471660020271660 C2:ududduududduuud M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Oj Dortn
ABC  487 C1:471660020271660 C2:ududduududduuud M:2/4  K:F      H:"LOQ  T:Oj Dortn
ABC   47 C1:670200220742270 C2:dduuudduudddudu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj dutki moje dutki
ABC   17 C1:220007200667200 C2:uududddudduuddd M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj dziewczyno boso chodzisz
ABC   51 C1:006700020201060 C2:dduuuddudddduuu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj dziewczyno da nie chcesz mnie
ABC   28 C1:760504070103706 C2:ddduuduuddudddu M:2/4  K:F      H:"LRVWw T:O Jelena, Jelena
ABC   12 C1:177016771071237 C2:uduuddduduuuddu M:6/8  K:G      H:LSZ  T:O Jenny Come Down to Jock
ABC   12 C1:177016771071237 C2:uduuddduduuuddu M:6/8  K:G      H:LSZ  T:O Jenny Come Down to Jock
ABC   1 C1:060101000507000 C2:duuudddudduuudd M:6/4  K:C      H:LR   T:O Jenny, o Jenny, where hast thou been
ABC   1 C1:301107110170077 C2:uuuduuudduddduu M:2/4  K:F      H:LQV  T:O Jenny, You Have Borne Away the Palm
ABC  020 C1:301107110170077 C2:uuuduuudduddduu M:2/4  K:F      H:BLQV  T:O Jenny, You Have Borne Away the Palm
ABC  020 C1:301107110170077 C2:uuuduuudduddduu M:2/4  K:F      H:BLQV  T:O Jenny, You Have Borne Away the Palm
ABC   0 C1:013707710252403 C2:uduududduuduudu M:3/4  K:C      H:LQVZ  T:O Jesulein Suss
ABC  604 C1:000001000601007 C2:ududdduddduduuu M:3/4  K:F      H:LOR  T:O JESULEIN ZART
ABC   0 C1:020401002007000 C2:uduudududduddud M:4/4  K:Eb      H:LQVZ  T:O Jesus Christ Thy Manger Is
ABC  488 C1:070001070070720 C2:dudddududdudddu M:3/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Ojfn veg stejt a bojm
ABC  488 C1:070001070070720 C2:dudddududdudddu M:3/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Ojfn veg stejt a bojm
ABC  158 C1:070001070070720 C2:dudddududdudddu M:3/4  K:Dm      H:"LOQV T:Ojfn veg stejt a bojm
ABC  158 C1:070001070070720 C2:dudddududdudddu M:3/4  K:Dm      H:"LOQV T:Ojfn veg stejt a bojm
ABC  488 C1:070001070070720 C2:dudddududdudddu M:3/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Ojfn veg stejt a bojm
ABC  488 C1:070001070070720 C2:dudddududdudddu M:3/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Ojfn veg stejt a bojm
ABC  488 C1:070001070070720 C2:dudddududdudddu M:3/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Ojfn veg stejt a bojm
ABC  488 C1:070001070070720 C2:dudddududdudddu M:3/4  K:Dm      H:"LOQ  T:Ojfn veg stejt a bojm
ABC   35 C1:010007070007670 C2:uddddduuddudduu M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj gorzaleczko moja
ABC   9 C1:220706020067240 C2:uudduddudududdu M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Oj graja mi graja
ABC   10 C1:220706020067240 C2:uudduddudududdu M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj graja mi graja
ABC  112 C1:210407221427670 C2:uudduuududddduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj i cieszylem sie Bogiem da i dziewczyno toba
ABC   70 C1:670403220727670 C2:dduduududddduud M:3/4  K:E      H:LORS  T:Oj i czerwone jagody spadaja do wody
ABC   66 C1:270705230006660 C2:uddduudddduuduu M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj i koniki kaliki
ABC   64 C1:220700660002270 C2:uuddduuddduuudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj i u mojej matuli da i bialy komin widac
ABC   44 C1:216767020257060 C2:uudddduudddduuu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj i w lesie przy strumyku
ABC   80 C1:770777020207760 C2:ddddduuddduduud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj jadali i pijali
ABC   14 C1:760300000107720 C2:dduuddduuuduudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj jechalem do Zosi
ABC   15 C1:760300000107720 C2:dduuddduuuduudd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj jechalem do Zosi
ABC   39 C1:002200020000000 C2:uuudddudduudduu M:3/4  K:E      H:LORS  T:Oj jedna sobie jedna u matuli byla
ABC   55 C1:610701610776020 C2:dudududdduuuuud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj jedzie Jasio jedzie
ABC   93 C1:660401210606010 C2:ddduuudduduuuud M:3/4  K:E      H:LORS  T:Oj jedziesz Jasiu jedziesz
ABC  104 C1:070767230427060 C2:dddduududdududu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj jedz pij kiedy daja
ABC   42 C1:400066060111070 C2:uddduuudduuuddu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj jeszcze tak nie bylo da jak teraz nastaje
ABC   78 C1:760000210107760 C2:dduuuddddududud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj juzem juzem ja byl po kolana w niebie
ABC   77 C1:620103120027660 C2:duuduuudddduuud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj karbowym orac
ABC   56 C1:060600030004000 C2:dduduuudduddduu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj kiedy bylem na Kujawach
ABC   95 C1:120661020662010 C2:uudduudduudduud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj kiedy wedrowala da tak sie lubowala
ABC  102 C1:250200010753660 C2:uduuddudduduudu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj kiep kiep Mazureczek
ABC   62 C1:076701020207076 C2:ddduuuddduduuuu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj kochalem dziewczyne a ona mna wzgardzila
ABC   50 C1:000100070000020 C2:uduuddudduudddd M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj koniki na gorach da owce na dolinie
ABC   64 C1:200167020507760 C2:uuddudddduduudd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj kowale kowale
ABC   69 C1:610705670606060 C2:dudduddddududuu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj Kozery Kozery na gorce stoicie
ABC   70 C1:610705670606060 C2:dudduddddududuu M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj Kozery Kozery na gorce stoicie
ABC   84 C1:000700060000001 C2:dduududduuduudu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj ksieze kanoniku
ABC   78 C1:070707000201070 C2:ddduudddudddudu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj kukaweczka kuje
ABC   64 C1:210605050700527 C2:uududddudduuddu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj latka moje latka gdziescie mi sie podzialy
ABC   74 C1:070602210502070 C2:dduuududdduuudd M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Oj leci sokol lasem
ABC   65 C1:760700220706000 C2:ddduudddduuuddd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj lesiewskie parobki to wszystko do masci
ABC   76 C1:770207004000220 C2:ddudduuuddudduu M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj lowilo dwoch rybakow na rzece
ABC   77 C1:310407060400210 C2:duuddduudduuudu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj lowilo dwoch rybakow na rzece
ABC  115 C1:770204000607760 C2:ddududdduuddudd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj mam dziewczyne ladna
ABC   49 C1:627602270561627 C2:dudduudddududdu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj mialem ci dziewczyno da dobranoc powiedziec
ABC  105 C1:010007130003000 C2:ududuuddduuuddu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj mialem dobre woly na kiepskiem pomienial
ABC  106 C1:117713030001760 C2:uudduduudddudud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj mialem dobre woly na kiepskiem pomienil
ABC   40 C1:210067610007610 C2:uuddduddududuud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj moja gospodyni da i gotujze sniadanie
ABC   71 C1:210627050207670 C2:uududdudddduuud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj moja Malgorzato da nie uwazaj na to
ABC   73 C1:260677201020726 C2:udddduuududdddu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj moja Marys
ABC   5 C1:210662000763660 C2:uudduddudddduuu M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj moja Marysiu da niegodzienas tego
ABC   6 C1:210662000763660 C2:uudduddudddduuu M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Oj moja Marysiu da niegodzienas tego
ABC   7 C1:210662000763660 C2:uudduddudddduuu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj moja Marysiu da niegodzienas tego
ABC   46 C1:222706000777622 C2:uuudddddduududd M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj moja matulu cozem zarobila
ABC   47 C1:170752062207760 C2:uddduduuddduddu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj moje dziewczyny da zlozcie sie na talar
ABC   53 C1:270507020207657 C2:uddduudddddudud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj musialas dziewczyno da na bandosach bywac
ABC  103 C1:620106000077720 C2:duudddduduuduuu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj myslalas dziewczyno da ze ja o cie szalal
ABC   16 C1:210606020276610 C2:uudduuddduduuuu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj nad gora nad gora
ABC   3 C1:007777030011770 C2:dddduuudduddddu M:4/4  K:A      H:LORS  T:Oj na Podolu bialy kamien
ABC   23 C1:060101111300220 C2:duduuuuduududdd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj na podworzu stala
ABC  150 C1:010100060004000 C2:uududdudduudduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj nasza karczmareczka da z Bogiem sobie zyje
ABC  157 C1:771113030001720 C2:dduuuduuduuddud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj nasza karczmarka dobrze sobie zyjesz
ABC  116 C1:060200020211060 C2:duuuuududdddddd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj nieboraczek Maciek
ABC   3 C1:176060102002717 C2:uddduuududddudu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj nie chodx do taneczka
ABC   22 C1:210607010607610 C2:uudduddduuduuud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj nie dajze mnie Boze da w wianeczku umierac
ABC   24 C1:760503220056010 C2:ddduuudduduudud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj nie dbam ja o palac
ABC   96 C1:000200010606006 C2:uudddduuuuudddd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj nie kochaj sie we mnie
ABC   97 C1:000200010606006 C2:uudddduuuuudddu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj nie kochaj sie we mnie
ABC   67 C1:670353001177670 C2:dduduuudddddduu M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj nie mam nic
ABC   7 C1:020005320606020 C2:uduudduudduuudd M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Oj nie mas ci to nie mas jak parobek jak Maciek
ABC   4 C1:070600050001000 C2:dduududdudduuud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj nie masz ci to nie masz jak parobcy nasi
ABC   49 C1:700002020060700 C2:duuddudduudduud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj niemaz nie ma jak sluzyc przy dworze
ABC   34 C1:170761071207771 C2:uddduduuddduddd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj nie pij chlopie nie pij
ABC   85 C1:210660000000000 C2:uuddudduuudduud M:3/4  K:H      H:LORS  T:Oj nieszczesliwe byly da godziny kwadrance
ABC   86 C1:766225020200767 C2:ddduuduuddduddu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj nieszczesliwe byly da godziny kwadrance
ABC   17 C1:260777220061260 C2:udddduuduuddddu M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj nocka wedle nocki
ABC   26 C1:060104220104020 C2:duduuududduuudu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj Oborzaczku marny da com ja cie nie znala
ABC   1 C1:006200071771000 C2:dududduudududdu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Oj\"o Brudmarsj
ABC   1 C1:006200071771000 C2:dududduudududdu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Oj\"o Brudmarsj
ABC   1 C1:006200071771000 C2:dududduudududdu M:4/4  K:Dm      H:"LORZ T:Oj\"o Brudmarsj
ABC   72 C1:050104420727050 C2:duduududdduuddd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj oczki moje oczki da czego spogladacie
ABC   1 C1:061767000003001 C2:duddduuuududuuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:O John, My Cousin
ABC   1 C1:070106000016660 C2:dududdduuuddudd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj owce gorami
ABC   1 C1:070006011111050 C2:dduuuuududdddud M:C   K:D      H:"CL  T:O Joy, unbounded Finale
ABC   1 C1:070006011111050 C2:dduuuuududdddud M:C   K:D      H:"CL  T:O Joy, unbounded Finale
ABC   84 C1:770302010601270 C2:ddduuduuddduudu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj panowie panowie
ABC  114 C1:712020167070152 C2:duuududdududdud M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Oj parobeczek jeden
ABC  115 C1:712020167070152 C2:duuududdududdud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj parobeczek jeden
ABC   53 C1:070603060077070 C2:ddudddddudduuuu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj pojde ja do Kujaw
ABC  116 C1:270106200306777 C2:ududuuddddddduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj powiedzieli ludzie da ze nie umiem robic
ABC   3 C1:050223220000520 C2:duuduududdudddu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj przelecial przelecial da i siwy kaczoreczek
ABC  104 C1:160102060072670 C2:uduuddudddudduu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj przy studziennem zdroju da jelen wode pije
ABC   22 C1:660227006227060 C2:dduudduuddduddd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj przyszed taki rozkaz od Napoleona
ABC   23 C1:660227006227060 C2:dduudduuddduddd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj przyszed taki rozkaz od Napoleona
ABC  245 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"LOQS T:Oj_Rasticu_susnajati
ABC  245 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"LOQS T:Oj_Rasticu_susnajati
ABC  253 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnajati
ABC  292 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnajati
ABC  303 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnajati
ABC  317 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnajati
ABC  253 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnajati
ABC  292 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnajati
ABC  303 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnajati
ABC  317 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnajati
ABC  317 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnjati
ABC  334 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnjati
ABC  364 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnjati
ABC  317 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnjati
ABC  334 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnjati
ABC  364 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnjati
ABC  364 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnjati
ABC  364 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnjati
ABC  364 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnjati
ABC  364 C1:020245342232342 C2:uuduuduuduuduud M:2/4  K:Edor     H:"FLOQS T:Oj Rasticu Susnjati
ABC   82 C1:210302000106660 C2:uuduudddduuuudd M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj rozstap sie kamieniu
ABC   83 C1:210302000106660 C2:uuduudddduuuudd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj rozstap sie kamieniu
ABC  107 C1:610221420077610 C2:duuuududdduduuu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj rozum wola kumeczko
ABC   43 C1:010067070200760 C2:udddudduduuuddu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj sam nie wiem co mam czynic
ABC   1 C1:160002060400060 C2:ududududdduuddd M:3/4  K:C      H:LORWw T:Oj Savice [C]
ABC   1 C1:160002060400060 C2:ududududdduuddd M:3/4  K:C      H:LORWw T:Oj Savice [C]
ABC   1 C1:160002060400060 C2:ududududdduuddd M:3/4  K:C      H:LORWw T:Oj Savice [C]
ABC   1 C1:160002060400060 C2:ududududdduuddd M:3/4  K:C      H:LORWw T:Oj Savice [C]
ABC   1 C1:160002060400060 C2:ududududdduuddd M:3/4  K:C      H:LORWw T:Oj Savice [C]
ABC   1 C1:160002060400060 C2:ududududdduuddd M:3/4  K:C      H:LORWw T:Oj Savice [C]
ABC   1 C1:160002060400060 C2:ududududdduuddd M:3/4  K:D      H:LOR  T:Oj Savice [D]
ABC   1 C1:160002060400060 C2:ududududdduuddd M:3/4  K:D      H:LOR  T:Oj Savice [D]
ABC   1 C1:160002060400060 C2:ududududdduuddd M:3/4  K:D      H:LOR  T:Oj Savice [D]
ABC   1 C1:160002060400060 C2:ududududdduuddd M:3/4  K:D      H:LOR  T:Oj Savice [D]
ABC   1 C1:160002060400060 C2:ududududdduuddd M:3/4  K:D      H:LOR  T:Oj Savice [D]
ABC   1 C1:160002060400060 C2:ududududdduuddd M:3/4  K:D      H:LOR  T:Oj Savice [D]
ABC   90 C1:720661260112766 C2:dudduuduuuddddu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj siekiere mi wzieto
ABC  115 C1:070606220077770 C2:ddduuddddduuudu M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj sierota ja byla
ABC   60 C1:662201300211660 C2:dduuduuuudddudu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj siwy golabeczek
ABC   35 C1:270266210606630 C2:ududduudddudduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj siwy konik siwy
ABC   17 C1:760267020200760 C2:ddudduudddudduu M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Oj siwy kon siwy kon
ABC   45 C1:002107000606456 C2:uuddduddduduudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj siwy kon siwy kon
ABC   46 C1:072500210700000 C2:duduuddduuddduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj siwy kon siwy kon
ABC   47 C1:150021070066004 C2:uduuddduddduduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj siwy kon siwy kon
ABC   13 C1:270207000600630 C2:ududddudduududd M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj siwy kon siwy kon da liczyki drutowe
ABC   38 C1:110707110707670 C2:uudduuddddduuud M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj smierc moja nie bierzze mnie jeszcze
ABC   39 C1:360067020003020 C2:udddududuuuudud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj smierc moja nie bierzze mnie jeszcze
ABC   82 C1:210676070207760 C2:uudddduddduduuu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj smutne rozlaczenie da ciebie i mnie czeka
ABC   83 C1:210676070207760 C2:uudddduddduduuu M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj smutne rozlaczenie da ciebie i mnie czeka
ABC  105 C1:010703110003070 C2:uduuuddduuduudd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj stara baba zla da ladna Kasie ma
ABC   52 C1:140007710207040 C2:uddduuddduuuudd M:3/4  K:E      H:LORS  T:Oj staremu i za piecem zagrodzic
ABC   68 C1:660607771161660 C2:dduddduududdduu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj stary ja
ABC   42 C1:600661010007200 C2:ddduududduuduuu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj strzelilbym do sowy
ABC   14 C1:772020706000072 C2:dduudddudduuddd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj sukienki mi sprawisz
ABC   92 C1:210602070666210 C2:uududddduuduuud M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj swiecze moj miesiaczku
ABC   54 C1:630606270600050 C2:dudduddduuuuduu M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Oj swiety Dominiku i ty swiety Jonie
ABC   45 C1:270761210427670 C2:uddduuududdddud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj szastala szastala da biczykiem po plocie
ABC   92 C1:020602210707060 C2:uduuudddduuuddd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj szli parobcy z karczmy
ABC   75 C1:637000662200000 C2:duddduududddudd M:4/4  K:F      H:LORS  T:Oj tam za dworem na bialym koniu
ABC   66 C1:371172270062760 C2:uduuduudduddudu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj tam za dworem na bloniu
ABC  160 C1:610022000662060 C2:dduduuuuudduddd M:2/4  K:Gm      H:"CLOQV T:Oj Tate
ABC  160 C1:610022000662060 C2:dduduuuuudduddd M:2/4  K:Gm      H:"CLOQV T:Oj Tate
ABC   59 C1:770202000707770 C2:dduuddddduuuddd M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj Teres moja Teres
ABC   79 C1:650606160006160 C2:ddududduduuuduu M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj tonela burmistrzowna
ABC   80 C1:070062270006100 C2:dduudduduuuudud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj tonela burmistrzowna
ABC   29 C1:720576010607210 C2:dudddudduuuduuu M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj trzy dnim w domu nie byl
ABC   16 C1:020006110707770 C2:uduuddddduuuduu M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj tylo dzis tylo dzis cala uciecha
ABC   53 C1:010606270605030 C2:udduddduduuuudd M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Oj ty moja dziewucho ty moj koraliku
ABC  106 C1:170077610007670 C2:udddduddduudduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj tys sie Jasiu upil
ABC   1 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:C      H:"CLw  T:O jul med din glede
ABC   1 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:C      H:"CLw  T:O jul med din glede
ABC   1 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:C      H:"CLw  T:O jul med din glede
ABC   1 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:C      H:"CLw  T:O jul med din glede
ABC   1 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:C      H:"CL  T:O jul med din glede [C]
ABC   1 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:C      H:"CL  T:O jul med din glede [C]
ABC   2 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:C      H:"CL  T:O jul med din glede [C]
ABC   3 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:C      H:"CL  T:O jul med din glede [C]
ABC   1 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:D      H:"CL  T:O jul med din glede [D]
ABC   1 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:D      H:"CL  T:O jul med din glede [D]
ABC   1 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:D      H:"CL  T:O jul med din glede [D]
ABC   3 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:D      H:"CL  T:O jul med din glede [D]
ABC   4 C1:060604060600050 C2:dduddududduudud M:C   K:D      H:"CL  T:O jul med din glede [D]
ABC   0 C1:561607075616070 C2:dddudduddduddud M:4/4  K:C      H:LV   T:O Jul Med Din Glede -Sequenced by Bill Egan
ABC   16 C1:220704260202520 C2:uudduduududduud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj upilam sie troszke
ABC   73 C1:070205270207067 C2:dudududdddudduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj wianku moj
ABC   61 C1:070200570502010 C2:duddduuduuududu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj wianku moj wianku moj perlami sadzony
ABC   93 C1:270663270607070 C2:uddduuddddduudu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj widzialem cie widzial
ABC   61 C1:210606020106660 C2:uudduudddduuuud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj widzisz ty braciszku
ABC   30 C1:050200010005020 C2:duuduududduduud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj wio koniki na most
ABC   88 C1:760201060307760 C2:dduududddduduuu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj wista wolki wista
ABC   93 C1:010066660111110 C2:udddduuuuudduud M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Oj Wojciesze Wojciesze
ABC  114 C1:005227610503760 C2:duuddududduduud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj wolalby ja jechac da do boru
ABC   67 C1:070600020025060 C2:dduuddduuuddduu M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj wolki moje wolki
ABC   71 C1:210404670606060 C2:uuddudddduududd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj woly moje woly
ABC   72 C1:210404670606060 C2:uuddudddduududd M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj woly moje woly
ABC   28 C1:770607200207760 C2:dddduuddduuuudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj w polu groch
ABC   29 C1:770607200207760 C2:dddduuddduuuudd M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj w polu groch
ABC   53 C1:170767120671040 C2:udddduudduduudu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj w stodole ja spala
ABC  110 C1:520607260207110 C2:duddududuudddud M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj wzial mi Janek wianek
ABC   69 C1:110007060000220 C2:uudduuddduudddd M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj w zielonym gaiku da kukaweczka kuka
ABC   57 C1:070204410402070 C2:duduududdududuu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj zajacu zajacu wyjadles ty mi rutke
ABC  108 C1:070602070601040 C2:ddudduduuuduudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj zalejze ogien woda
ABC   55 C1:070507220751057 C2:ddduudduddududu M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj zal tobie dziewczyno
ABC   44 C1:270606270606070 C2:udddudddduuuuud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj zarzaly koniki
ABC   1 C1:010602070066720 C2:ududddduuduudud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj zawsze moja pani da robote mi gani
ABC   98 C1:210202666062210 C2:uuuudddduuuduud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj zeby ja se tez miala oj da sokolowe oczy
ABC   30 C1:052203220107077 C2:duuduuuddddduuu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj zeby ja wiedziala da ktory moj kochanek
ABC   18 C1:220707020707750 C2:uuddudddduuuduu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj zebym ja wiedziala da gdzie moj mily pije
ABC   90 C1:270602070606270 C2:uddudddudduuuud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj zebym sie dziewczyno da pana Boga nie bal
ABC   91 C1:270602070606270 C2:uddudddudduuuud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj zebym sie dziewczyno da pana Boga nie bal
ABC  136 C1:711161660676711 C2:duuududduddduuu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj ze Macku mily Macku
ABC   88 C1:620700620306620 C2:dudduudduddddud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Ojze malowana szklanka
ABC   77 C1:720007200707700 C2:dududdddudududd M:3/4  K:F      H:LORS  T:Ojze wdowy moje wdowy
ABC   93 C1:120066060602210 C2:uudddduuudduudu M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Ojze z gory woda bije
ABC   45 C1:216670220166000 C2:uuddduuuddduuud M:3/4  K:A      H:LORS  T:Oj zieleni sie zieleni
ABC   15 C1:620207060206720 C2:duudduddudduudu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Oj zimny kieby woda
ABC   99 C1:050702270703020 C2:dduuddduuududdu M:3/4  K:F      H:LORS  T:Oj z kamienia na kamien
ABC   10 C1:770607270701660 C2:dddduddudduuudd M:3/4  K:C      H:LORS  T:Oj zolnierz ci ja zolnierz