ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:002400220504600 C2:uduududududduuu M:2/4  K:E      H:"LQSW T:'k Zag twee beren
ABC   1 C1:002400220504600 C2:uduududududduuu M:2/4  K:E      H:"LQSW T:'k Zag twee beren
ABC   1 C1:002400220504600 C2:uduududududduuu M:2/4  K:E      H:"LQSW T:'k Zag twee beren
ABC   1 C1:002400220504600 C2:uduududududduuu M:2/4  K:E      H:"LQSW T:'k Zag twee beren
ABC   1 C1:002400220504600 C2:uduududududduuu M:2/4  K:G      H:LZ   T:'k Zag twee beren
ABC  1322 C1:707000117070000 C2:duddduuududdduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kız Bahçende Gül Var mı
ABC  1322 C1:707000117070000 C2:duddduuududdduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kız Bahçende Gül Var mı
ABC  1322 C1:707000117070000 C2:duddduuududdduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kız Bahçende Gül Var mı
ABC  1319 C1:707000117070000 C2:duddduuududdduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kız Bahçende Gül Var mı
ABC  1324 C1:010000000070070 C2:uddududdudududd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kızılcıklar Oldu mu
ABC  1324 C1:010000000070070 C2:uddududdudududd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kızılcıklar Oldu mu
ABC  1324 C1:010000000070070 C2:uddududdudududd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kızılcıklar Oldu mu
ABC  1321 C1:010000000070000 C2:udduuddududdudu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kızılcıklar Oldu mu
ABC  1323 C1:070707070707000 C2:dddddduuddududd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kız Sen Geldin Çerkeş`ten
ABC  1323 C1:070707070707000 C2:dddddduuddududd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kız Sen Geldin Çerkeş`ten
ABC  1323 C1:070707070707000 C2:dddddduuddududd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kız Sen Geldin Çerkeş`ten
ABC  1320 C1:000107070004000 C2:udduddddddduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Kız Sen Geldin Çerkeş'ten