ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  2897 C1:770117777756407 C2:dduudddddududdu M:2/4  K:F      H:"CFLOWZw T:Kj\aere, kom og dans med meg
ABC  2897 C1:770117777756407 C2:dduudddddududdu M:2/4  K:F      H:"CFLOWZw T:Kj\aere, kom og dans med meg
ABC   1 C1:000602000602000 C2:dududduuuudduuu M:3/4  K:G      H:CLOQRWZw T:Kjerringa med staven
ABC  330 C1:000602000602000 C2:dududduuuudduuu M:3/4  K:G      H:"CFLOQRWZw T:Kjerringa med staven
ABC  330 C1:000602000602000 C2:dududduuuudduuu M:3/4  K:G      H:"CFLOQRWZw T:Kjerringa med staven
ABC 10630 C1:000602000602000 C2:dududduududuudu M:3/4  K:D      H:CFLOQRVWZ T:Kjerringa med staven
ABC 10630 C1:000602000602000 C2:dududduududuudu M:3/4  K:D      H:CFLOQRVWZ T:Kjerringa med staven
ABC  384 C1:000602000600000 C2:duddududduuuuuu M:3/4  K:G      H:CFLOQRVWZw T:Kjerringa med staven
ABC  384 C1:000602000600000 C2:duddududduuuuuu M:3/4  K:G      H:CFLOQRVWZw T:Kjerringa med staven
ABC   53 C1:000602000602000 C2:dududduuuudduuu M:3/4  K:G      H:CLOQRWZw T:Kjerringa med staven
ABC   27 C1:000602000602000 C2:dududduuuudduuu M:3/4  K:G      H:CLOQRWZw T:Kjerringa med staven
ABC   27 C1:000602000602000 C2:dududduuuudduuu M:3/4  K:G      H:CLOQRWZw T:Kjerringa med staven
ABC   1 C1:100071100701777 C2:uduududdddddudu M:11/8 K:F#m     H:"CLOQRSWZ T:Kjorcevo
ABC   1 C1:100071100701777 C2:uduududdddddudu M:11/8 K:F#m     H:"CLOQRSWZ T:Kjorcevo