ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:006700310022000 C2:dduuuududduuuud M:4/4  K:A      H:CLQR  T:J.F. Dickie's Delight
ABC   1 C1:006700310022000 C2:dduuuududduuuud M:4/4  K:A      H:CLQR  T:J.F. Dickie's Delight
ABC   1 C1:673122072421220 C2:dduuuududduuuud M:C   K:A      H:CLRZ  T:J.F.Dickie's Delight
ABC   1 C1:673122072421220 C2:dduuuududduuuud M:C   K:A      H:CLRZ  T:J.F.Dickie's Delight
ABC  160 C1:240304070406777 C2:udduuuuduuddddd M:4/4  K:A      H:LQW  T:J.F. Dickie's Delight
ABC  2891 C1:240304070406777 C2:udduuuuduuddddd M:4/4  K:A      H:LOQW  T:J.F. Dickie's Delight
ABC  7703 C1:240304070406777 C2:udduuuuduuddddd M:4/4  K:A      H:LQW  T:J.F. Dickie's Delight
ABC  7703 C1:240304070406777 C2:udduuuuduuddddd M:4/4  K:A      H:LQW  T:J.F. Dickie's Delight
ABC   31 C1:027120126763712 C2:uduuuuddduduudu M:4/4  K:A      H:"LRS  T:J.F. MacKenzie
ABC   1 C1:027120126763712 C2:uduuuuddduduudu M:4/4  K:A      H:"LRS  T:J.F. MacKenzie
ABC   1 C1:027120126763712 C2:uduuuuddduduudu M:4/4  K:A      H:"LRS  T:J.F. MacKenzie
ABC   31 C1:027120126763712 C2:uduuuuddduduudu M:4/4  K:A      H:"LRS  T:J.F. MacKenzie
ABC   1 C1:027120126763712 C2:uduuuuddduduudu M:4/4  K:A      H:"L   T:J.F. MacKenzie
ABC  155 C1:027120126763712 C2:uduuuuddduduudu M:4/4  K:A      H:"LRS  T:J.F. MacKenzie
ABC   1 C1:027120126763712 C2:uduuuuddduduudu M:4/4  K:A      H:"L   T:J.F. MacKenzie.
ABC  2892 C1:027120126763712 C2:uduuuuddduduudu M:4/4  K:A      H:"LORS T:J.F. MacKenzie
ABC  7704 C1:027120126763712 C2:uduuuuddduduudu M:4/4  K:A      H:"LRS  T:J.F. MacKenzie
ABC  7704 C1:027120126763712 C2:uduuuuddduduudu M:4/4  K:A      H:"LRS  T:J.F. MacKenzie
ABC   1 C1:020020030501001 C2:uduuuuddduduuud M:C   K:HP      H:CLQS  T:J.F. MACKENZIE, ESQ., GARRYNAHINE
ABC   1 C1:020020030501001 C2:uduuuuddduduuud M:C   K:HP      H:CLQS  T:J.F. MACKENZIE, ESQ., GARRYNAHINE
ABC   1 C1:020020030501001 C2:uduuuuddduduuud M:C   K:HP      H:CLQS  T:J.F. MACKENZIE, ESQ., GARRYNAHINE
ABC   1 C1:027120126763711 C2:uduuuuddduduuud M:C   K:A      H:"BCLRZ T:J. F. Mackenzie Esq. of Garrynahine
ABC   1 C1:027120126763711 C2:uduuuuddduduuud M:C   K:A      H:"BCLRZ T:J. F. Mackenzie Esq. of Garrynahine
ABC   1 C1:027120126763711 C2:uduuuuddduduuud M:C   K:A      H:"BCLRZ T:J. F. Mackenzie Esq. of Garrynahine
ABC   3 C1:027120126763711 C2:uduuuuddduduuud M:C   K:A      H:"BCLRZ T:J. F. Mackenzie Esq. of Garrynahine
ABC  489 C1:057706250577062 C2:udddududddududd M:C|  K:D      H:ABLOQRZ T:J.Forster Esq'rs Favourite. RH.489
ABC  489 C1:057706250577062 C2:udddududddududd M:C|  K:D      H:ABLOQRZ T:J.Forster Esq'rs Favourite. RH.489
ABC  489 C1:057706250577062 C2:udddududddududd M:C|  K:D      H:ALOQRSZ T:J.Forster Esq'rs Favourite. RH.489
ABC  4317 C1:057706250577062 C2:udddududddududd M:C|  K:D      H:AFLOQRSZ T:J.Forster Esq'rs Favourite. RH.489
ABC  6685 C1:057706250577062 C2:udddududddududd M:C|  K:D      H:ABFLOQRSZ T:J.Forster Esq'rs Favourite. RH.489
ABC  288 C1:000700770000277 C2:ddduddduddduddd M:3/4  K:Dm      H:CLORS T:Jfr nr 287 med två repriser, av vilka blott den första är alldeles \