ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   91 C1:201200017606072 C2:uuuudddduuduudd M:4/4  K:C      H:LORS  T:Gnala dziewczyna byczki kole smetarza
ABC   66 C1:060604030707770 C2:dduuddddduudddd M:3/4  K:A      H:LORS  T:Gnala pastereczka dolina
ABC   75 C1:662160763261676 C2:dduuddduudududd M:4/4  K:Am      H:"CLR  T:Gnarlyhead
ABC   75 C1:662160763261676 C2:dduuddduudududd M:4/4  K:Am      H:"CLR  T:Gnarlyhead
ABC  950 C1:711101011777010 C2:duuuuuuddduuudd M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Günden Güne Efzûn Oluyor...
ABC  950 C1:711101011777010 C2:duuuuuuddduuudd M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Günden Güne Efzûn Oluyor...
ABC  950 C1:711101011777010 C2:duuuuuuddduuudd M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Günden Güne Efzûn Oluyor...
ABC  950 C1:711111111177777 C2:duuuuuuuuuddddd M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Günden Güne Efzûn Oluyor...
ABC  947 C1:607070707071006 C2:ddddddududduuuu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gün Doğmayacak...
ABC  947 C1:607070707071006 C2:ddddddududduuuu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gün Doğmayacak...
ABC  947 C1:607070707071006 C2:ddddddududduuuu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gün Doğmayacak...
ABC  947 C1:000300011161000 C2:uuuuduuddddddud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gün Doğmayacak...
ABC  203 C1:637723020011111 C2:dudduuduuuuuudd M:C   K:EMin     H:LQSZ  T:Gneergullia Reel
ABC  203 C1:637723020011111 C2:dudduuduuuuuudd M:C   K:EMin     H:LQSZ  T:Gneergullia Reel
ABC   23 C1:070177161121110 C2:dudduduuuuuuduu M:4/4  K:Am      H:"DLQR T:Gneeveguilla Polka
ABC   23 C1:070177161121110 C2:dudduduuuuuuduu M:4/4  K:Am      H:"DLQR T:Gneeveguilla Polka
ABC   23 C1:070177161121110 C2:dudduduuuuuuduu M:4/4  K:Am      H:"DLQR T:Gneeveguilla Polka
ABC   49 C1:070177161121110 C2:dudduduuuuuuduu M:4/4  K:Am      H:"DLR  T:Gneeveguilla Polka
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneeveguilla Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneeveguilla Reel, The
ABC  103 C1:050176060711174 C2:dudddduuudduudu M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Gneeveguilla Slide, The
ABC  103 C1:050176060711174 C2:dudddduuudduudu M:6/8  K:G      H:LRZ  T:Gneeveguilla Slide, The
ABC   1 C1:161121110051370 C2:uduuuuuuduududd M:2/4  K:Edor     H:LR   T:Gneevequilla Polka
ABC   81 C1:017701770177001 C2:udduddudduuuudu M:2/4  K:Ador     H:"QR  T:Gneevequilla Polka
ABC   1 C1:636601116663011 C2:dudduuuddduuuud M:2/4  K:Gmaj     H:LR   T:Gneevguillia's
ABC   1 C1:001106110177602 C2:uuduuudddudduuu M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Gneevgullia
ABC   2 C1:67274      C2:ddudd      M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Gneevgullia
ABC   3 C1:277760277111712 C2:uddddudduuuduuu M:4/4  K:Emin     H:LR   T:Gneevgullia
ABC   4 C1:277760270011001 C2:udddduduuuuuuud M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Gneevgullia
ABC   5 C1:006001161127776 C2:uuuduuudddduduu M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Gneevgullia
ABC   6 C1:001106112777602 C2:uuduuuddddudduu M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Gneevgullia
ABC   7 C1:276175370011111 C2:uddududduuuuuud M:4/4  K:Edor     H:LR   T:Gneevgullia
ABC  160 C1:706742227000062 C2:dddduuududdduuu M:2/4  K:D      H:LQRSZ T:Gneevgullia
ABC  260 C1:706742227000062 C2:dddduuududdduuu M:2/4  K:D      H:LQRSZ T:Gneevgullia
ABC   1 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  2280 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHOR  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  6368 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  6368 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  6368 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  258 C1:277760277111002 C2:uddddudduuuuudd M:C|  K:Em      H:DHRZ  T:Gneevgullia Reel, The
ABC  951 C1:061106110611000 C2:duuduuduuuddddd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Güneş Gibi Şahsım Olsa
ABC  951 C1:061106110611000 C2:duuduuduuuddddd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Güneş Gibi Şahsım Olsa
ABC  951 C1:061106110611000 C2:duuduuduuuddddd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Güneş Gibi Şahsım Olsa
ABC  951 C1:000611000000000 C2:duuduuduuduuudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Güneş Gibi Şahsım Olsa
ABC  948 C1:070107000707020 C2:dudddududdduudd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gün Gelir de Beni...
ABC  948 C1:070107000707020 C2:dudddududdduudd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gün Gelir de Beni...
ABC  948 C1:070107000707020 C2:dudddududdduudd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gün Gelir de Beni...
ABC  948 C1:070107000707020 C2:dudddududddudud M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Gün Gelir de Beni...
ABC   9 C1:005302020000061 C2:duuuduuduuddduu M:4/4  K:G      H:CL   T:Gnglat frn pplebo
ABC   9 C1:005302020000061 C2:duuuduuduuddduu M:4/4  K:G      H:CL   T:Gnglat frn pplebo
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gnglt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gnglt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gnglt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gnglt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gnglt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gnglt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gånglåt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gånglåt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gånglåt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gånglåt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gånglåt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gånglåt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gånglåt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gnglt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gnglt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gnglt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gnglt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gnglt
ABC   1 C1:051107700771011 C2:duudddduuuuuddd M:C|  K:G      H:ILORSZ T:Gnglt
ABC   1 C1:000726645000002 C2:dudduduuududddu M:4/4  K:Bb      H:"CLQR T:Gånglåt
ABC  2337 C1:000056230000562 C2:dduudduddduduuu M:2/4  K:D      H:LORSVZ T:Gnglt
ABC  3039 C1:766300117711060 C2:ddduuudduududdd M:4/4  K:D      H:ADFORZ T:Gånglåt
ABC  3040 C1:017701770101010 C2:uddudduuuuududu M:4/4  K:G      H:FORZ  T:Gånglåt
ABC  3041 C1:000002040022010 C2:uduuuuduudddudd M:4/4  K:G      H:FORZ  T:Gånglåt
ABC  3042 C1:001100111766002 C2:uuuuudddududddu M:4/4  K:G      H:FORZ  T:Gånglåt
ABC  1274 C1:000002040022010 C2:uduuuuduudddudd M:4/4  K:G      H:FORZ  T:Gånglåt
ABC  1679 C1:766300117711060 C2:ddduuudduududdd M:4/4  K:D      H:ADFORZ T:Gånglåt
ABC  2297 C1:017701770101010 C2:uddudduuuuududu M:4/4  K:G      H:FORZ  T:Gånglåt
ABC  2298 C1:001100111766002 C2:uuuuudddududddu M:4/4  K:G      H:FORZ  T:Gånglåt
ABC  2323 C1:177702230716077 C2:uddduuududddduu M:2/4  K:A      H:CLRSZ T:Gånglåt av John Blank
ABC  2323 C1:177702230716077 C2:uddduuududddduu M:2/4  K:A      H:CLRSZ T:Gånglåt av John Blank
ABC  2323 C1:177702230716077 C2:uddduuududddduu M:2/4  K:A      H:CLRSZ T:Gnglt av John Blank
ABC  2323 C1:177702230716077 C2:uddduuududddduu M:2/4  K:A      H:CLRSZ T:Gnglt av John Blank
ABC  2322 C1:066060720007616 C2:udddduduudduduu M:2/4  K:Dm      H:CLORSZ T:Gånglåt av Pers Hans Olsson
ABC  2322 C1:066060720007616 C2:udddduduudduduu M:2/4  K:Dm      H:CLORSZ T:Gånglåt av Pers Hans Olsson
ABC  174 C1:001116772066000 C2:udduuuudddduuud M:2/4  K:Dm      H:BCLORZ T:Gånglåt av Strömberg
ABC  174 C1:001116772066000 C2:udduuuudddduuud M:2/4  K:Dm      H:BCLORZ T:Gånglåt av Strömberg
ABC   1 C1:0202007     C2:uuudd      M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:0202007     C2:uuudd      M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:0202007     C2:uuudd      M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LORZ  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LORZ  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt bortåt vägen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LOR  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:C      H:LORZ  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:020200776227666 C2:uuudddduudddddd M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt bortt vgen
ABC   1 C1:177762020032007 C2:udddduuuudduuud M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:Gånglåt efter Anders Frisell
ABC   1 C1:177762020032007 C2:udddduuuudduuud M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:Gånglåt efter Anders Frisell
ABC   1 C1:000762270007626 C2:dduudddudududud M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Gnglt efter Erik Blondell
ABC   1 C1:000762270007626 C2:dduudddudududud M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Gnglt efter Erik Blondell
ABC   1 C1:322000762270007 C2:uuudduudddududu M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Gnglt efter Erik Blondell
ABC   1 C1:000762270007626 C2:dduudddudududud M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Gånglåt efter Erik Blondell
ABC   1 C1:000762270007626 C2:dduudddudududud M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Gånglåt efter Erik Blondell
ABC   1 C1:000762270007626 C2:dduudddudududud M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Gånglåt efter Erik Blondell
ABC   1 C1:000762270007626 C2:dduudddudududud M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Gånglåt efter Erik Blondell
ABC   1 C1:322000762270007 C2:uuudduudddududu M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Gånglåt efter Erik Blondell
ABC   1 C1:000762270007626 C2:dduudddudududud M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Gnglt efter Erik Blondell
ABC   1 C1:000762270007626 C2:dduudddudududud M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Gnglt efter Erik Blondell
ABC   1 C1:322000762270007 C2:uuudduudddududu M:4/4  K:D      H:CLRSZ T:Gnglt efter Erik Blondell
ABC   3 C1:030071110605060 C2:uduuudddduduuud M:4/4  K:D      H:"LRZ  T:Gnglt efter Erik Rynefors
ABC   83 C1:030071110605060 C2:uduuudddduduuud M:4/4  K:D      H:"LRZ  T:Gnglt efter Erik Rynefors
ABC   1 C1:711606037111006 C2:duudduduuududdd M:2/4  K:Dm      H:ADLORSZ T:Gånglåt efter Ewert Åhs
ABC   1 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gnglt efter Gs-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gnglt efter Gs-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gnglt efter Gs-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gånglåt efter Gås-Anders
ABC   1 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gånglåt efter Gås-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gånglåt efter Gås-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gånglåt efter Gås-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gnglt efter Gs-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gånglåt efter Gås-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gånglåt efter Gås-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gånglåt efter Gås-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gånglåt efter Gås-Anders
ABC   1 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gnglt efter Gs-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gnglt efter Gs-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gnglt efter Gs-Anders
ABC   6 C1:005311110006062 C2:duuuuudduuuuudd M:2/4  K:G      H:BLORSZ T:Gnglt efter Gs-Anders
ABC   1 C1:007600771777001 C2:dddduddduuduuuu M:4/4  K:Gm      H:LQRSZ T:Gnglt efter Hammare
ABC   1 C1:007600771777001 C2:dddduddduuduuuu M:4/4  K:Gm      H:LQRSZ T:Gånglåt efter Hammare
ABC   1 C1:007600771777001 C2:dddduddduuduuuu M:4/4  K:Gm      H:LQRSZ T:Gnglt efter Hammare
ABC   1 C1:007600771777001 C2:dddduddduuduuuu M:4/4  K:Gm      H:LQRSZ T:Gnglt efter Hammare
ABC   1 C1:007600771777001 C2:dddduddduuduuuu M:4/4  K:Gm      H:LQRSZ T:Gnglt efter Hammare
ABC   1 C1:007600771777001 C2:dddduddduuduuuu M:4/4  K:Gm      H:LQRSZ T:Gånglåt efter Hammare
ABC   1 C1:007600771777001 C2:dddduddduuduuuu M:4/4  K:Gm      H:LQRSZ T:Gånglåt efter Hammare
ABC   1 C1:007600771777001 C2:dddduddduuduuuu M:4/4  K:Gm      H:LQRSZ T:Gånglåt efter Hammare
ABC   1 C1:007600771777001 C2:dddduddduuduuuu M:4/4  K:Gm      H:LQRSZ T:Gånglåt efter Hammare
ABC   1 C1:007600771777001 C2:dddduddduuduuuu M:4/4  K:Gm      H:LQRSZ T:Gnglt efter Hammare
ABC   1 C1:007600771777001 C2:dddduddduuduuuu M:4/4  K:Gm      H:LQRSZ T:Gnglt efter Hammare
ABC   1 C1:000003560000017 C2:udduddduuduuudd M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gånglåt efter Åhlander Hedesunda
ABC   1 C1:000003560000017 C2:udduddduuduuudd M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gånglåt efter Åhlander Hedesunda
ABC   7 C1:060017710005022 C2:dudduduuuduuddu M:2/4  K:C      H:BLORZ T:Gnglt efter Karl Styfberg
ABC   7 C1:060017710005022 C2:dudduduuuduuddu M:2/4  K:C      H:BLORZ T:Gånglåt efter Karl Styfberg
ABC   7 C1:060017710005022 C2:dudduduuuduuddu M:2/4  K:C      H:BLORZ T:Gånglåt efter Karl Styfberg
ABC   7 C1:060071170005022 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:C      H:BLORZ T:Gånglåt efter Karl Styfberg
ABC   7 C1:060071170005022 C2:dduudduuududuud M:2/4  K:C      H:BLORZ T:Gånglåt efter Karl Styfberg
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gånglåt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   1 C1:355762004420405 C2:uduuddduuudduuu M:2/4  K:G      H:LORSVZ T:Gnglt efter Katrina Lundstedt
ABC   64 C1:002303026224020 C2:uduuduududduudu M:2/4  K:C      H:BLORSZ T:Gnglt efter Klas Harpare
ABC   64 C1:002303026224020 C2:uduuduududduudu M:2/4  K:C      H:BLORSZ T:Gånglåt efter Klas Harpare
ABC   64 C1:002303026224020 C2:uduuduududduudu M:2/4  K:C      H:BLORSZ T:Gånglåt efter Klas Harpare
ABC   64 C1:002303026224020 C2:uduuduududduudu M:2/4  K:C      H:BLORSZ T:Gånglåt efter Klas Harpare
ABC   64 C1:002303026224020 C2:uduuduududduudu M:2/4  K:C      H:BLORSZ T:Gnglt efter Klas Harpare
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Gm      H:LRSZ  T:Gnglt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:LORSZ T:Gnglt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:LORSZ T:Gnglt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Gm      H:LRSZ  T:Gånglåt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:LORSZ T:Gånglåt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:LRSZ  T:Gnglt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:LRSZ  T:Gnglt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:LORSZ T:Gånglåt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:DLORSZ T:Gnglt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:DLORSZ T:Gnglt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:DLORSZ T:Gånglåt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:DLORSZ T:Gånglåt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:DLORSZ T:Gånglåt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:DLORSZ T:Gånglåt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Gm      H:LRSZ  T:Gnglt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:LORSZ T:Gnglt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:LORSZ T:Gnglt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:DLORSZ T:Gnglt efter Lejsme Per
ABC  2286 C1:005304010005000 C2:duudududduddduu M:4/4  K:Dm      H:DLORSZ T:Gnglt efter Lejsme Per
ABC  2648 C1:300011766000000 C2:uuudddduuuudddu M:2/4  K:D      H:LORSZ T:Gånglåt efter Ryssmo Ante
ABC  2648 C1:300011766000000 C2:uuudddduuuudddu M:2/4  K:D      H:LORSZ T:Gånglåt efter Ryssmo Ante
ABC  2648 C1:300011766000000 C2:uuudddduuuudddu M:2/4  K:D      H:LORSZ T:Gnglt efter Ryssmo Ante
ABC  2315 C1:006203051777071 C2:duududddduudduu M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:Gånglåt efter Skommar Far
ABC  2315 C1:006203051777071 C2:duududddduudduu M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:Gånglåt efter Skommar Far
ABC  2315 C1:006203051777071 C2:duududddduudduu M:2/4  K:A      H:LRSZ  T:Gnglt efter Skommar Far
ABC   11 C1:000101110006077 C2:uuuuddduuduudud M:4/4  K:Dm      H:LS   T:Gnglt efter Svedin (Njurunda)
ABC   1 C1:000101110006077 C2:uuuuddduuduudud M:4/4  K:Dm      H:LS   T:Gnglt efter Svedin (Njurunda)
ABC   11 C1:000101110006077 C2:uuuuddduuduudud M:4/4  K:Dm      H:LS   T:Gnglt efter Svedin (Njurunda)
ABC   11 C1:000101110006077 C2:uuuuddduuduudud M:4/4  K:Dm      H:LS   T:Gnglt efter Svedin (Njurunda)
ABC  9527 C1:000101110006077 C2:uuuuddduuduudud M:4/4  K:Dm      H:LS   T:Gnglt efter Svedin (Njurunda)
ABC  2416 C1:000101110006077 C2:uuuuddduuduudud M:4/4  K:Dm      H:LOS  T:Gnglt efter Svedin (Njurunda)
ABC  6640 C1:000101110006077 C2:uuuuddduuduudud M:4/4  K:Dm      H:LS   T:Gnglt efter Svedin (Njurunda)
ABC  6640 C1:000101110006077 C2:uuuuddduuduudud M:4/4  K:Dm      H:LS   T:Gnglt efter Svedin (Njurunda)
ABC  6640 C1:000101110006077 C2:uuuuddduuduudud M:4/4  K:Dm      H:LS   T:Gnglt efter Svedin (Njurunda)
ABC   7 C1:727606050223056 C2:dudddduuudduddd M:2/4  K:Gm      H:ALOQ  T:Gnglt efter Vilhelm Hedlund, Enviken
ABC   1 C1:727606050223056 C2:dudddduuudduddd M:2/4  K:Gm      H:ALOQ  T:Gnglt efter Vilhelm Hedlund, Enviken
ABC   7 C1:727606050223056 C2:dudddduuudduddd M:2/4  K:Gm      H:ALOQ  T:Gnglt efter Vilhelm Hedlund, Enviken
ABC   7 C1:727606050223056 C2:dudddduuudduddd M:2/4  K:Gm      H:ALOQ  T:Gnglt efter Vilhelm Hedlund, Enviken
ABC  6641 C1:727606050223056 C2:dudddduuudduddd M:2/4  K:Gm      H:ALOQ  T:Gnglt efter Vilhelm Hedlund, Enviken
ABC  6641 C1:727606050223056 C2:dudddduuudduddd M:2/4  K:Gm      H:ALOQ  T:Gnglt efter Vilhelm Hedlund, Enviken
ABC  6641 C1:727606050223056 C2:dudddduuudduddd M:2/4  K:Gm      H:ALOQ  T:Gnglt efter Vilhelm Hedlund, Enviken
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gnglt efter Vsterfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gånglåt efter Västerfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gnglt efter Vsterfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gnglt efter Vsterfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gnglt efter Vsterfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gånglåt efter Västerfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gånglåt efter Västerfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gånglåt efter Västerfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gnglt efter Vsterfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gånglåt efter Västerfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gånglåt efter Västerfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gnglt efter Vsterfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gnglt efter Vsterfalls Olle
ABC  2883 C1:177161771600077 C2:uddududduddduuu M:2/4  K:D      H:DLOQRSVZc T:Gnglt efter Vsterfalls Olle
ABC  3043 C1:177762020032007 C2:udddduuuudduuud M:4/4  K:D      H:ACFORZ T:Gånglåt fran Mockfjärd (Frisells gånglåt)
ABC  1790 C1:177762020032007 C2:udddduuuudduuud M:4/4  K:D      H:ACFORZ T:Gånglåt fran Mockfjärd (Frisells gånglåt)
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:D      H:CLOR  T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:CLOR  T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:D      H:CLOR  T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:D      H:CLOR  T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:CLOR  T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:D      H:CLOR  T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:D      H:CLOR  T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:CLOR  T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:D      H:CLOR  T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:CLORV T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:CLORV T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:CLORV T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:CLORV T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:CLORV T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:CLORV T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:CLORV T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:CLORV T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:CLORV T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLORV T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLORV T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLORV T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLORV T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLORV T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLORV T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLORVZ T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLOQRVZ T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLORVZ T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLOQRVZ T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLOQRVZ T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLOQRVZ T:Gånglåt från Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLORV T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLORV T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLORV T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLORVZ T:Gnglt frn Dorotea
ABC   1 C1:050000177705050 C2:uuddddddudduuuu M:2/4  K:G      H:"CLOQRVZ T:Gnglt frn Dorotea
ABC   17 C1:000071170001111 C2:duudduuuuduudud M:4/4  K:D      H:BLORZ T:Gnglt frn Hlsingland efter Skansen-spelman
ABC   17 C1:000071170001111 C2:duudduuuuduudud M:4/4  K:D      H:BLORZ T:Gnglt frn Hlsingland efter Skansen-spelman
ABC   17 C1:000071170001111 C2:duudduuuuduudud M:4/4  K:D      H:BLORZ T:Gnglt frn Hlsingland efter Skansen-spelman
ABC   17 C1:000071170001111 C2:duudduuuuduudud M:4/4  K:D      H:BLORZ T:Gånglåt från Hälsingland efter Skansen-spelman
ABC   17 C1:000071170001111 C2:duudduuuuduudud M:4/4  K:D      H:BLORZ T:Gånglåt från Hälsingland efter Skansen-spelman
ABC   17 C1:000071170001111 C2:duudduuuuduudud M:4/4  K:D      H:BLORZ T:Gånglåt från Hälsingland efter Skansen-spelman
ABC   17 C1:000071170001111 C2:duudduuuuduudud M:4/4  K:D      H:BLORZ T:Gånglåt från Hälsingland efter Skansen-spelman
ABC   17 C1:000071170001111 C2:duudduuuuduudud M:4/4  K:D      H:BLORZ T:Gnglt frn Hlsingland efter Skansen-spelman
ABC   17 C1:000071170001111 C2:duudduuuuduudud M:4/4  K:D      H:BLORZ T:Gnglt frn Hlsingland efter Skansen-spelman
ABC   17 C1:000071170001111 C2:duudduuuuduudud M:4/4  K:D      H:BLORZ T:Gnglt frn Hlsingland efter Skansen-spelman
ABC   3 C1:571166616106161 C2:uduudddddududud M:4/4  K:Dm      H:ALOQRS T:Gnglt frn Holmsveden (Skog)
ABC   1 C1:571166616106161 C2:uduudddddududud M:4/4  K:Dm      H:ALOQRS T:Gnglt frn Holmsveden (Skog)
ABC   3 C1:571166616106161 C2:uduudddddududud M:4/4  K:Dm      H:ALOQRS T:Gnglt frn Holmsveden (Skog)
ABC   3 C1:571166616106161 C2:uduudddddududud M:4/4  K:Dm      H:ALOQRS T:Gnglt frn Holmsveden (Skog)
ABC  6642 C1:571166616106161 C2:uduudddddududud M:4/4  K:Dm      H:ALOQRS T:Gnglt frn Holmsveden (Skog)
ABC  6642 C1:571166616106161 C2:uduudddddududud M:4/4  K:Dm      H:ALOQRS T:Gnglt frn Holmsveden (Skog)
ABC  6642 C1:571166616106161 C2:uduudddddududud M:4/4  K:Dm      H:ALOQRS T:Gnglt frn Holmsveden (Skog)
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BILQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BILQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BILQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BILQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BILQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BILQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BILQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022702240207004 C2:uuduudduduudduu M:2/4  K:G      H:BILQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   1 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   1 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gånglåt från Karlslunda
ABC   1 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   29 C1:022402270224020 C2:uudduuduudduduu M:2/4  K:G      H:BLQRSVZ T:Gnglt frn Karlslunda
ABC   3 C1:323011000133201 C2:dduuuudduuududu M:C   K:D      H:BLORSZ T:Gånglåt från Lofta
ABC   3 C1:323011000133201 C2:dduuuudduuududu M:C   K:D      H:BLORSZ T:Gånglåt från Lofta
ABC   1 C1:177762020032007 C2:udddduuuudduuud M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:(Gånglåt från Mockfjärd)
ABC   1 C1:177762020032007 C2:udddduuuudduuud M:2/4  K:D      H:"LORSZ T:(Gånglåt från Mockfjärd)
ABC   1 C1:777733113716507 C2:dddduduuudududd M:4/4  K:D      H:LORZ  T:Gnglt frn Nordmaling
ABC   1 C1:777733113716507 C2:dddduduuudududd M:4/4  K:D      H:LORZ  T:Gnglt frn Nordmaling
ABC   1 C1:777733113716507 C2:dddduduuudududd M:4/4  K:D      H:LORZ  T:Gånglåt från Nordmaling
ABC   1 C1:777733113716507 C2:dddduduuudududd M:4/4  K:D      H:LORZ  T:Gånglåt från Nordmaling
ABC   1 C1:777733113716507 C2:dddduduuudududd M:4/4  K:D      H:LORZ  T:Gånglåt från Nordmaling
ABC   1 C1:777733113716507 C2:dddduduuudududd M:4/4  K:D      H:LORZ  T:Gånglåt från Nordmaling
ABC   1 C1:777733113716507 C2:dddduduuudududd M:4/4  K:D      H:LORZ  T:Gnglt frn Nordmaling
ABC   1 C1:777733113716507 C2:dddduduuudududd M:4/4  K:D      H:LORZ  T:Gnglt frn Nordmaling
ABC   1 C1:110707771101077 C2:uudddduuudduuuu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Gånglåt från Orust efter Lars Jansson
ABC   1 C1:110707771101077 C2:uudddduuudduuuu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Gånglåt från Orust efter Lars Jansson
ABC   1 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  179 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  179 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  179 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  179 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  179 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  179 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  179 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  179 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  179 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  179 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  179 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  890 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LSZ  T:Gnglt frn ppelbo
ABC  2417 C1:002200620007060 C2:duuuduuududdduu M:2/4  K:G      H:LOS  T:Gnglt frn ppelbo
ABC   1 C1:005503030101010 C2:dduuuuuuududdud M:2/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Gnglt frn Skrsjdal
ABC   1 C1:005503030101010 C2:dduuuuuuududdud M:2/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Gnglt frn Skrsjdal
ABC   1 C1:005503030101010 C2:dduuuuuuududdud M:2/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Gånglåt från Skärsjödal
ABC   1 C1:005503030101010 C2:dduuuuuuududdud M:2/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Gånglåt från Skärsjödal
ABC   1 C1:005503030101010 C2:dduuuuuuududdud M:2/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Gånglåt från Skärsjödal
ABC   1 C1:005503030101010 C2:dduuuuuuududdud M:2/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Gånglåt från Skärsjödal
ABC   1 C1:005503030101010 C2:dduuuuuuududdud M:2/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Gnglt frn Skrsjdal
ABC   1 C1:005503030101010 C2:dduuuuuuududdud M:2/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Gnglt frn Skrsjdal
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:LORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:LORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:LORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:ILORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"ILORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:005200642200610 C2:uddduudududuuud M:2/4  K:G      H:ILORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:LORSVZ T:Gånglåt från Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:LORSVZ T:Gånglåt från Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:LORSVZ T:Gånglåt från Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:ILORSVZ T:Gånglåt från Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"HILORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:ILORSVZ T:Gånglåt från Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"ILORSVZ T:Gånglåt från Storberget
ABC   1 C1:005200642200610 C2:uddduudududuuud M:2/4  K:G      H:ILORSVZ T:Gånglåt från Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"HILORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"HILORSVZ T:Gånglåt från Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"HILORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"HILORSVZ T:Gånglåt från Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"HILORSVZ T:Gånglåt från Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"HILORSVZ T:Gånglåt från Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:LORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:LORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:LORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:2/4  K:D      H:ILORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"ILORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:005200642200610 C2:uddduudududuuud M:2/4  K:G      H:ILORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"HILORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"HILORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC   1 C1:006100610006223 C2:dududuuudduduud M:C|  K:D      H:"HILORSVZ T:Gnglt frn Storberget
ABC  2278 C1:000500050007712 C2:dudduudduduuudd M:2/4  K:G      H:CLORZ T:Gånglåt från Vigelsjö
ABC  2278 C1:000500050007712 C2:dudduudduduuudd M:2/4  K:G      H:CLORZ T:Gånglåt från Vigelsjö
ABC  2278 C1:000500050007712 C2:dudduudduduuudd M:2/4  K:G      H:CLORSZ T:Gnglt frn Vigelsj
ABC  2278 C1:000500050007712 C2:dudduudduduuudd M:2/4  K:G      H:CLORSZ T:Gnglt frn Vigelsj
ABC  3044 C1:007207770203020 C2:duddduuudddduud M:C   K:D      H:AFLORZ T:Gånglåt from Dala Järna
ABC  1996 C1:007207770203020 C2:duddduuudddduud M:C   K:D      H:AFLORZ T:Gånglåt from Dala Järna
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt hemåt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt hemt vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hem vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hem vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gånglåt hem vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gånglåt hem vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hem vid lunch
ABC   1 C1:026407616001401 C2:uududdduddudduu M:2/4  K:G      H:LOR  T:Gnglt hem vid lunch
ABC   1 C1:056600450000003 C2:ddduuuuduuddudd M:C|  K:D      H:CLOQRZ T:Gnglt nr 1
ABC   1 C1:056600450000003 C2:ddduuuuduuddudd M:C|  K:D      H:CLOQRZ T:Gånglåt nr 1
ABC   1 C1:056600450000003 C2:ddduuuuduuddudd M:C|  K:D      H:CLOQRZ T:Gånglåt nr 1
ABC   1 C1:056600450000003 C2:ddduuuuduuddudd M:C|  K:D      H:CLOQRZ T:Gnglt nr 1
ABC   1 C1:065506556555003 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:LOQRSZ T:Gnglt/sknklt efter Mattias Blom
ABC   1 C1:065506556555003 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:LOQRSZ T:Gånglåt/skänklåt efter Mattias Blom
ABC   1 C1:065506556555003 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:LOQRSZ T:Gånglåt/skänklåt efter Mattias Blom
ABC   1 C1:065506556555003 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:LOQRSZ T:Gånglåt/skänklåt efter Mattias Blom
ABC   1 C1:065506556555003 C2:dduudduudduuuud M:2/4  K:G      H:LOQRSZ T:Gnglt/sknklt efter Mattias Blom
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:0        C2:u        M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020       C2:uuu       M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020       C2:uud       M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:02016      C2:uuudddd     M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:02016      C2:uuudddd     M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:02016      C2:uuudddd     M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:0        C2:u        M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:0201647     C2:uuuddddddu   M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020       C2:uuu       M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020       C2:uud       M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:02016      C2:uuudddd     M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:02016      C2:uuudddd     M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:02016      C2:uuudddd     M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:0201657302047  C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:0201647     C2:uuuddddddu   M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:        C2:        M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:0201657302047  C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:0        C2:u        M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020       C2:uuu       M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020       C2:uud       M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:02016      C2:uuudddd     M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:02016      C2:uuudddd     M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:02016      C2:uuudddd     M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:0201647     C2:uuuddddddu   M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:0201657302047  C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gånglåt utmed Loch Lomond
ABC   1 C1:020165730204070 C2:uuudddddduuuuud M:2/4  K:G      H:LORZ  T:Gnglt utmed Loch Lomond
ABC  949 C1:000704771101700 C2:dudduuuddduudud M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Gün Kavuştu, Su Karardı
ABC  949 C1:000704771101700 C2:dudduuuddduudud M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Gün Kavuştu, Su Karardı
ABC  949 C1:000704771101700 C2:dudduuuddduudud M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Gün Kavuştu, Su Karardı
ABC  949 C1:010012067000077 C2:uuuddddddudduuu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Gün Kavuştu, Su Karardı
ABC  873 C1:000000060000000 C2:dudduuududududu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Adlı Bülbülüm Var
ABC  873 C1:000000060000000 C2:dudduuududududu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Adlı Bülbülüm Var
ABC  873 C1:000000060000000 C2:dudduuududududu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Adlı Bülbülüm Var
ABC  874 C1:000000050000000 C2:dddudduuudududu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Adlı Bülbülüm Var
ABC  874 C1:070707010001000 C2:ddduuuududddudd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Bahçemizde
ABC  874 C1:070707010001000 C2:ddduuuududddudd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Bahçemizde
ABC  874 C1:070707010001000 C2:ddduuuududddudd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Bahçemizde
ABC  875 C1:020000010000010 C2:uuuddduuuududdd M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Bahçemizde
ABC  876 C1:001770747071000 C2:uddduddududdudu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Düştü
ABC  876 C1:001770747071000 C2:uddduddududdudu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Düştü
ABC  876 C1:001770747071000 C2:uddduddududdudu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Düştü
ABC  877 C1:000601127777111 C2:duuudddduuuuudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Düştü
ABC  875 C1:000700030001000 C2:duuddduddddduud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar
ABC  875 C1:000700030001000 C2:duuddduddddduud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar
ABC  875 C1:000700030001000 C2:duuddduddddduud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar
ABC  876 C1:000500060007000 C2:dddduduuddduddd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar
ABC  952 C1:000000000101010 C2:uuududduuududdu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Günlerce Uykusuz, Günlerce Yorgun
ABC  952 C1:000000000101010 C2:uuududduuududdu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Günlerce Uykusuz, Günlerce Yorgun
ABC  952 C1:000000000101010 C2:uuududduuududdu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Günlerce Uykusuz, Günlerce Yorgun
ABC  952 C1:060007010006000 C2:ududduuududduuu M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Günlerce Uykusuz, Günlerce Yorgun
ABC  877 C1:727061007270700 C2:duddududddudddu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Gurbet Ele Varma
ABC  877 C1:727061007270700 C2:duddududddudddu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Gurbet Ele Varma
ABC  877 C1:727061007270700 C2:duddududddudddu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Gurbet Ele Varma
ABC  878 C1:110000727061007 C2:uududdududddudd M:8/16 K:C      H:CFLOQw T:Gönül Gurbet Ele Varma
ABC  878 C1:017700070707000 C2:uddduddddududud M:120/4 K:C      H:CFLOQw T:Gönül ki Aşk ile
ABC  878 C1:017700070707000 C2:uddduddddududud M:120/4 K:C      H:CFLOQw T:Gönül ki Aşk ile
ABC  878 C1:017700070707000 C2:uddduddddududud M:120/4 K:C      H:CFLOQw T:Gönül ki Aşk ile
ABC  879 C1:000300071707070 C2:ududddudddudddd M:120/4 K:C      H:CFLOQw T:Gönül ki Aşk ile
ABC  879 C1:017701177777000 C2:udduudddddduuud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Mazhardır Envâr-ı Cemâle
ABC  879 C1:017701177777000 C2:udduudddddduuud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Mazhardır Envâr-ı Cemâle
ABC  879 C1:017701177777000 C2:udduudddddduuud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Mazhardır Envâr-ı Cemâle
ABC  880 C1:001701000000000 C2:uduudduuddddddu M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Mazhardır Envâr-ı Cemâle
ABC  867 C1:711600050707000 C2:duuddddduduudud M:5/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Bir Tıfl-ı Dilbâz
ABC  867 C1:711600050707000 C2:duuddddduduudud M:5/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Bir Tıfl-ı Dilbâz
ABC  867 C1:711600050707000 C2:duuddddduduudud M:5/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Bir Tıfl-ı Dilbâz
ABC  868 C1:000000000171160 C2:uduuddddduduudu M:5/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Bir Tıfl-ı Dilbâz
ABC  868 C1:707070707000030 C2:dddddudduuddddd M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Dûçar Eden Bu Hale Hep
ABC  868 C1:707070707000030 C2:dddddudduuddddd M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Dûçar Eden Bu Hale Hep
ABC  868 C1:707070707000030 C2:dddddudduuddddd M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Dûçar Eden Bu Hale Hep
ABC  869 C1:000007117000027 C2:duududddddudduu M:7/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Dûçar Eden Bu Hale Hep
ABC  864 C1:000000000000000 C2:uddduudduddddud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümde Açmadan Solan...
ABC  864 C1:000000000000000 C2:uddduudduddddud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümde Açmadan Solan...
ABC  864 C1:000000000000000 C2:uddduudduddddud M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümde Açmadan Solan...
ABC  865 C1:010007070000070 C2:uddduuddduuddud M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümde Açmadan Solan...
ABC  858 C1:007703070707070 C2:dduddddduuuuuud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Düşüyor Çırpınarak
ABC  858 C1:007703070707070 C2:dduddddduuuuuud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Düşüyor Çırpınarak
ABC  858 C1:007703070707070 C2:dduddddduuuuuud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Düşüyor Çırpınarak
ABC  859 C1:000002070106070 C2:ududddddduddddd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Düşüyor Çırpınarak
ABC  865 C1:070700000000000 C2:dddududdddududd M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüme Gir Doğ Güneşim
ABC  865 C1:070700000000000 C2:dddududdddududd M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüme Gir Doğ Güneşim
ABC  865 C1:070700000000000 C2:dddududdddududd M:3/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüme Gir Doğ Güneşim
ABC  866 C1:070207070700000 C2:duddddududdddud M:3/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüme Gir Doğ Güneşim
ABC  859 C1:007170700170000 C2:dudduduuddddudu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Geri Dön
ABC  859 C1:007170700170000 C2:dudduduuddddudu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Geri Dön
ABC  859 C1:007170700170000 C2:dudduduuddddudu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Geri Dön
ABC  860 C1:000077110101160 C2:dduuuuudddduddu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Geri Dön
ABC  869 C1:070200770702007 C2:dudddudddudddud M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Gönlüne Sarasım Geldi
ABC  869 C1:070200770702007 C2:dudddudddudddud M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Gönlüne Sarasım Geldi
ABC  869 C1:070200770702007 C2:dudddudddudddud M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Gönlüne Sarasım Geldi
ABC  870 C1:007707020077070 C2:ddduddduddduddd M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Gönlüne Sarasım Geldi
ABC  860 C1:000000010001000 C2:uudududduududdd M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Heves-i Zülf ü Siyehkâre Düşürdüm
ABC  860 C1:000000010001000 C2:uudududduududdd M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Heves-i Zülf ü Siyehkâre Düşürdüm
ABC  860 C1:000000010001000 C2:uudududduududdd M:6/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Heves-i Zülf ü Siyehkâre Düşürdüm
ABC  861 C1:000000000000000 C2:uudududduududdd M:6/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Heves-i Zülf ü Siyehkâre Düşürdüm
ABC  866 C1:770277051111000 C2:dduddduuuuuuddu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümle Oturdum da Hüzünlendim
ABC  866 C1:770277051111000 C2:dduddduuuuuuddu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümle Oturdum da Hüzünlendim
ABC  866 C1:770277051111000 C2:dduddduuuuuuddu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümle Oturdum da Hüzünlendim
ABC  867 C1:770277051112770 C2:dduddduuuuddudd M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümle Oturdum da Hüzünlendim
ABC  871 C1:070107707100000 C2:duddduuuuuuddud M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümün Bir Hali Var ki
ABC  871 C1:070107707100000 C2:duddduuuuuuddud M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümün Bir Hali Var ki
ABC  871 C1:070107707100000 C2:duddduuuuuuddud M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümün Bir Hali Var ki
ABC  872 C1:000770017000000 C2:ddudududdduuuuu M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümün Bir Hali Var ki
ABC  872 C1:000000000107070 C2:uddduduuddddddd M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümün Ezhar İçinde...
ABC  872 C1:000000000107070 C2:uddduduuddddddd M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümün Ezhar İçinde...
ABC  872 C1:000000000107070 C2:uddduduuddddddd M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümün Ezhar İçinde...
ABC  873 C1:000000000700070 C2:ddddduuddduduud M:7/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönlümün Ezhar İçinde...
ABC  861 C1:007100710007117 C2:dududuudddududu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Seher Yeli Gibi
ABC  861 C1:007100710007117 C2:dududuudddududu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Seher Yeli Gibi
ABC  861 C1:007100710007117 C2:dududuudddududu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Seher Yeli Gibi
ABC  862 C1:007100710007117 C2:dududuudddududu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Seher Yeli Gibi
ABC  870 C1:000000020001000 C2:uudududddddddud M:24/4 K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Vîrân Eden...
ABC  870 C1:000000020001000 C2:uudududddddddud M:24/4 K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Vîrân Eden...
ABC  870 C1:000000020001000 C2:uudududddddddud M:24/4 K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Vîrân Eden...
ABC  871 C1:010000000077010 C2:udduuuudududddd M:24/4 K:C      H:CFLOQw T:Gönlümü Vîrân Eden...
ABC  862 C1:000000000001711 C2:uduuddudduududu M:5/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Yaralı
ABC  862 C1:000000000001711 C2:uduuddudduududu M:5/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Yaralı
ABC  862 C1:000000000001711 C2:uduuddudduududu M:5/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Yaralı
ABC  863 C1:000677170000000 C2:uddududuudduddu M:5/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Yaralı
ABC  863 C1:111770707070000 C2:uuudddddudduddd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Yine Bir Âteş-i Hicrâne...
ABC  863 C1:111770707070000 C2:uuudddddudduddd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Yine Bir Âteş-i Hicrâne...
ABC  863 C1:111770707070000 C2:uuudddddudduddd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Yine Bir Âteş-i Hicrâne...
ABC  864 C1:001101010101010 C2:uuuuuuuuduuuddd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönlüm Yine Bir Âteş-i Hicrâne...
ABC  880 C1:070107070100010 C2:dudduuuddduuddd M:120/4 K:C      H:CFLOQw T:Gönül O Turra
ABC  880 C1:070107070100010 C2:dudduuuddduuddd M:120/4 K:C      H:CFLOQw T:Gönül O Turra
ABC  880 C1:070107070100010 C2:dudduuuddduuddd M:120/4 K:C      H:CFLOQw T:Gönül O Turra
ABC  881 C1:000300010000000 C2:uudduuuddduuddd M:120/4 K:C      H:CFLOQw T:Gönül O Turra
ABC  881 C1:000000000011161 C2:uuududdddduuuuu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Penceresinden...
ABC  881 C1:000000000011161 C2:uuududdddduuuuu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Penceresinden...
ABC  881 C1:000000000011161 C2:uuududdddduuuuu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Penceresinden...
ABC  882 C1:001101010000000 C2:uuuuuuududddddu M:2/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Penceresinden...
ABC  882 C1:010101000077070 C2:uuuddduuuuududu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Sana Tapalı
ABC  882 C1:010101000077070 C2:uuuddduuuuududu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Sana Tapalı
ABC  882 C1:010101000077070 C2:uuuddduuuuududu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Sana Tapalı
ABC  883 C1:010101000777000 C2:uuuddduuuddduuu M:4/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Sana Tapalı
ABC  883 C1:000007010072007 C2:dududduddduuudd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Seni
ABC  883 C1:000007010072007 C2:dududduddduuudd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Seni
ABC  883 C1:000007010072007 C2:dududduddduuudd M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Seni
ABC  884 C1:000701007200770 C2:dududddududdudd M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Seni
ABC  884 C1:070000070701070 C2:ddduduuduuuuddu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Telim Titremiş
ABC  884 C1:070000070701070 C2:ddduduuduuuuddu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Telim Titremiş
ABC  884 C1:070000070701070 C2:ddduduuduuuuddu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Telim Titremiş
ABC  885 C1:010000000007000 C2:ududdduduuduuuu M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Telim Titremiş
ABC  885 C1:000701177100000 C2:duudduduuuuudud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Verdim Bir Civane
ABC  885 C1:000701177100000 C2:duudduduuuuudud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Verdim Bir Civane
ABC  885 C1:000701177100000 C2:duudduduuuuudud M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Verdim Bir Civane
ABC  886 C1:000701177100000 C2:duuddudduuddudu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Verdim Bir Civane
ABC  886 C1:670003670707070 C2:dduddddddduuudu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Vermişken...
ABC  886 C1:670003670707070 C2:dduddddddduuudu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Vermişken...
ABC  886 C1:670003670707070 C2:dduddddddduuudu M:8/4  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Vermişken...
ABC  887 C1:000601010000000 C2:duuuddudddddddu M:8/8  K:C      H:CFLOQw T:Gönül Vermişken...
ABC  887 C1:777100000000000 C2:ddduududddudddu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Gönül Yarasından Acı Duyanlar
ABC  887 C1:777100000000000 C2:ddduududddudddu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Gönül Yarasından Acı Duyanlar
ABC  887 C1:777100000000000 C2:ddduududddudddu M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Gönül Yarasından Acı Duyanlar
ABC  888 C1:671700000000000 C2:ddududdduududdd M:10/8 K:C      H:CFLOQw T:Gönül Yarasından Acı Duyanlar
ABC  166 C1:070777706036775 C2:udddddudddduudd M:C   K:G      H:BLQZ  T:Gnoll. JJo4.166, The
ABC  166 C1:070777706036775 C2:udddddudddduudd M:C   K:G      H:BLQZ  T:Gnoll. JJo4.166, The
ABC 20043 C1:020207117360202 C2:uuduududuuududd M:3/4  K:Bb      H:BCLSZ T:the GNOME WALTZ
ABC 20043 C1:020207117360202 C2:uuduududuuududd M:3/4  K:Bb      H:BCLSZ T:The GNOME WALTZ
ABC 20043 C1:020207117360202 C2:uuduududuuududd M:3/4  K:Bb      H:BCLSZ T:The GNOME WALTZ
ABC 20043 C1:020207117360202 C2:uuduududuuududd M:3/4  K:Bb      H:BCLSZ T:The GNOME WALTZ
ABC 20043 C1:020207117360202 C2:uuduududuuududd M:3/4  K:Bb      H:BCLSZ T:The GNOME WALTZ
ABC  417 C1:000001700700177 C2:uddudddudduuudu M:4/4  K:C      H:LORS  T:G‚n‚ral Bertrand (136a), S. 307f
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:gnr knockingonheavensdoor (5:10)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:gnr knockingonheavensdoor (5:16)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:gnr knockingonheavensdoor (5:17)