ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:000110070007000 C2:uudduuudududduu M:C   K:D      H:BCLRZ T:Fuadh na msilairan
ABC   1 C1:000110070007000 C2:uudduuudududduu M:C   K:D      H:BCLRZ T:Fuadh na msilairan
ABC   1 C1:621162127123062 C2:duuuduuuduudduu M:2/4  K:C      H:ABLOR T:Fuaim Na Dtonn
ABC  364 C1:621162127123062 C2:duuuduuuduudduu M:2/4  K:C      H:ABLOR T:Fuaim Na Dtonn
ABC  364 C1:621162127123062 C2:duuuduuuduudduu M:2/4  K:C      H:ABLORZ T:Fuaim Na Dtonn
ABC  843 C1:621162127123062 C2:duuuduuuduudduu M:2/4  K:C      H:ABLOR T:Fuaim Na Dtonn
ABC   1 C1:000000167060030 C2:uddduudduudddud M:12/8 K:F      H:BCLQRS T:Fuaire/as-sa cuireadh
ABC  2108 C1:000000167060030 C2:uddduudduudddud M:12/8 K:F      H:BCLOQRS T:Fuaire/as-sa cuireadh
ABC   57 C1:000707010002000 C2:dduduuuduuuudud M:4/4  K:F      H:LORS  T:Fuair mise Póigín, S. 163
ABC   1 C1:030011077723000 C2:uuuddduudduudud M:4/4  K:Am      H:CLQR  T:Fu' as a Puggy
ABC   1 C1:030011077723000 C2:uuuddduudduudud M:4/4  K:Am      H:CLQR  T:Fu' as a Puggy
ABC   1 C1:030011077723000 C2:uuuddduudduudud M:4/4  K:Am      H:CLR  T:Fu' as a Puggy
ABC   1 C1:030011077723000 C2:uuuddduudduudud M:4/4  K:Am      H:CLR  T:Fu' as a Puggy
ABC   1 C1:030011077723000 C2:uuuddduudduudud M:4/4  K:Am      H:CLR  T:Fu' as a Puggy
ABC   1 C1:030011077723000 C2:uuuddduudduudud M:4/4  K:Am      H:CLR  T:Fu' as a Puggy
ABC  334 C1:177300220111003 C2:uddduuuuudududd M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Fuasgail an doras
ABC  334 C1:177300220111003 C2:uddduuuuudududd M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Fuasgail an doras
ABC  334 C1:177300220111003 C2:uddduuuuudududd M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Fuasgail an doras
ABC  334 C1:177300220111003 C2:uddduuuuudududd M:6/8  K:D      H:BLZ  T:Fuasgail an doras
ABC   3 C1:        C2:        M:3/4  K:Gm      H:CLOWZ T:Fubar's Jig % Title.
ABC   13 C1:110077770003116 C2:uudddduuudduudu M:3/4  K:G      H:CLOQS T:Fubu's Mazurka 2
ABC   1 C1:001127001761653 C2:uuududdudduudud M:3/4  K:Gm      H:CLOQS T:Fubu's Mazurka
ABC   13 C1:001127001761653 C2:uuududdudduudud M:3/4  K:Gm      H:CLOQS T:Fubu's Mazurka
ABC   13 C1:001127001761653 C2:uuududdudduudud M:3/4  K:Gm      H:CLOQS T:Fubu's Mazurka
ABC   1 C1:001127001761653 C2:uuududdudduudud M:3/4  K:Gm      H:CLOQS T:Fubu's Mazurka
ABC   1 C1:001127001761653 C2:uuududdudduudud M:3/4  K:Gm      H:CLOQS T:Fubu's Mazurka
ABC   13 C1:110077770074112 C2:uuddddduuududud M:3/4  K:A      H:CDLOQRZ T:Fubu's Mazurka
ABC   13 C1:001127001761653 C2:uuududdudduudud M:3/4  K:Gm      H:CLOQS T:Fubu's Mazurka
ABC   13 C1:110077770074112 C2:uuddddduuududud M:3/4  K:A      H:CDLOQRZ T:Fubu's Mazurka
ABC  2107 C1:001127001761653 C2:uuududdudduudud M:3/4  K:Gm      H:CLOQS T:Fubu's Mazurka
ABC   13 C1:001127001761653 C2:uuududdudduudud M:3/4  K:Gm      H:CLOQS T:Fubu's Mazurka
ABC   13 C1:001127001761653 C2:uuududdudduudud M:3/4  K:Gm      H:CLOQS T:Fubu's Mazurka
ABC  5576 C1:001127001761653 C2:uuududdudduudud M:3/4  K:Gm      H:CLOQS T:Fubu's Mazurka
ABC  5576 C1:001127001761653 C2:uuududdudduudud M:3/4  K:Gm      H:CLOQS T:Fubu's Mazurka
ABC  558 C1:000700070006070 C2:ddddudududdudud M:2/4  K:C      H:LORS  T:Fuchouge
ABC  586 C1:177704061777040 C2:udddududdduuddd M:2/4  K:G      H:LOR  T:FUCHS BEISS MICH NICHT
ABC  124 C1:111100016467016 C2:uuuuududdududdd M:2/4  K:F      H:LOR  T:FUCHS DU HAST DIE GANS GESTOHLEN
ABC  138 C1:177704061777040 C2:udddududdduuddd M:4/4  K:G      H:LOR  T:Fuchs im Loche
ABC   1 C1:000224007243000 C2:uudduduuudduddu M:3/4  K:C      H:ABCFLRSWZ T:Fuchstanz
ABC   1 C1:300261261775300 C2:uuduududdduuddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Fuddler
ABC   1 C1:300261261775300 C2:uuduududdduuddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Fuddler
ABC   1 C1:300261261775300 C2:uuduududdduuddu M:6/8  K:HP      H:CLQS  T:The Fuddler
ABC   1 C1:030005030005030 C2:ududuuuuddddddu M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Fuddlin' Boys
ABC   1 C1:030005030005030 C2:ududuuuuddddddu M:6/8  K:A      H:CLQR  T:Fuddlin' Boys
ABC  3218 C1:053053011001077 C2:duduuuuddddddud M:6/8  K:A      H:BLZ  T:FUDDLIN' BOYS
ABC   1 C1:053053011001077 C2:duduuuuddddddud M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Fuddlin' Boys
ABC   1 C1:053053011001077 C2:duduuuuddddddud M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Fuddlin' Boys
ABC   1 C1:053053011001077 C2:duduuuuddddddud M:6/8  K:A      H:LRSZ  T:Fuddlin' Boys
ABC  3218 C1:053053011001077 C2:duduuuuddddddud M:6/8  K:A      H:BLZ  T:FUDDLIN' BOYS
ABC  3218 C1:053053011001077 C2:duduuuuddddddud M:6/8  K:A      H:BLZ  T:FUDDLIN' BOYS
ABC  3218 C1:053053011001077 C2:duduuuuddddddud M:6/8  K:A      H:BLZ  T:FUDDLIN' BOYS
ABC  3218 C1:053053011001077 C2:duduuuuddddddud M:6/8  K:A      H:BLZ  T:FUDDLIN' BOYS
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fuel - hemorrhage drum (3:51)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fuel - hemorrhage harp (3:51)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fuel - hemorrhage horn (3:51)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fuel - hemorrhage lute (3:51)
ABC   84 C1:000000010101060 C2:uuudduudduddddu M:3/4  K:D      H:LOR  T:Fuenf Soehne
ABC   45 C1:001111000001000 C2:uuuuudddddududd M:3/8  K:F      H:LOR  T:FUER DIE ZEIT DASS DU MI GELIEBT HAST
ABC   1 C1:055064000777240 C2:dududddududdudu M:3/4  K:G      H:ABFLRSWZ T:Fuer d' Muatter
ABC   1 C1:553377662263553 C2:dududddudududud M:3/4  K:G      H:ABCLRSVWZ T:Fuereinander
ABC   1 C1:062200025714000 C2:duudududuududud M:2/4  K:G      H:CFLWZ T:Fuer ...else
ABC  189 C1:000202000001070 C2:uuuddduududdduu M:6/8  K:D      H:LOR  T:FUESELIER SIND LUSTGE BRUEDER
ABC  190 C1:050302070007050 C2:duuddduuududduu M:4/4  K:F      H:LOR  T:FUESELIER SIND LUSTGE BRUEDER
ABC  150 C1:000100070006000 C2:udduudduudduudd M:2/4  K:E      H:LORS  T:Fuesendsliddche (2-42), S. 113f
ABC  513 C1:000100070707000 C2:uddduuddduudduu M:2/4  K:E      H:LORS  T:Fuesendsliddchen (219a), S. 471
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Fuff [harp 1] (by Endemor)
ABC  2720 C1:010403030203030 C2:udududududduddu M:C|  K:C      H:CLOQVWZ T:Fuga
ABC  2720 C1:010403030203030 C2:udududududduddu M:C|  K:C      H:CLOQVWZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQVZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQSVZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQSVZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQSVZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQSVZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQSVZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQSVZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQSVZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQSVZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQSVZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQSVZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQSVZ T:Fuga
ABC  2720 C1:010403030203030 C2:udududududduddu M:C|  K:C      H:CLOQVWZ T:Fuga
ABC  1280 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CFLOQVZm T:Fuga
ABC   2 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQVWZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQVZ T:Fuga
ABC  1280 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CFLOQVZm T:Fuga
ABC   2 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQVWZ T:Fuga
ABC  434 C1:020707070204000 C2:udddududududdud M:C   K:Gm      H:CLOQVZ T:Fuga
ABC  3554 C1:000000000000000 C2:duduuudududdudd M:C   K:Bb      H:CFLOVWZ T:Fuga Contrapuntus alla Decima: BACH
ABC  3554 C1:000000000000000 C2:duduuudududdudd M:C   K:Bb      H:CFLOVWZ T:Fuga Contrapuntus alla Decima: BACH
ABC  3553 C1:000700020007000 C2:duduudduudduduu M:C   K:Bb      H:CFLVWZ T:Fuga f\"ur die Orgel \"uber die Buchstaben des Namens BACH
ABC  3553 C1:000700020007000 C2:duduudduudduduu M:C   K:Bb      H:CFLVWZ T:Fuga f\"ur die Orgel \"uber die Buchstaben des Namens BACH
ABC   1 C1:000001000777770 C2:udddddduuuuuudd M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga I
ABC   2 C1:007771017777030 C2:ddduudddduudddu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga II
ABC   1 C1:060101011000000 C2:duuududddududuu M:C   K:G      H:CLV  T:Fuga II (G-dur)
ABC   3 C1:007161017176110 C2:duduududduuuddu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga III
ABC   4 C1:000000070001000 C2:dudduududdduddd M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga IV
ABC   9 C1:070002777700010 C2:duddddudduuuudd M:none K:D      H:BLQSVZ T:Fuga IX
ABC   50 C1:060003777710000 C2:dudddduuddddudu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga L
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:ORZ  T:Fugal Fergus
ABC  467 C1:001707111770770 C2:udduuudddduuddd M:C   K:AMin     H:CFLQZ T:Fug al-Nakhal
ABC  159 C1:011011006061005 C2:uuuuddududduuuu M:6/8  K:G      H:LO   T:Fugatine
ABC  159 C1:263011011006061 C2:uduuuuuddududdu M:6/8  K:G      H:LO   T:Fugatine
ABC  159 C1:263011011006061 C2:uduuuuuddududdu M:6/8  K:G      H:LO   T:Fugatine
ABC  159 C1:263011011006061 C2:uduuuuuddududdu M:6/8  K:G      H:LO   T:Fugatine
ABC   5 C1:010001777277010 C2:uudddudduuduudd M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga V
ABC   6 C1:000000070001000 C2:dudduudduuuuddu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga VI
ABC   7 C1:027116000700027 C2:uduuddudduuuddu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga VII
ABC   8 C1:000701070701010 C2:dudduududuuudud M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga VIII
ABC   10 C1:111107110706010 C2:uuuuduudduddddd M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga X
ABC   11 C1:017200070100060 C2:udududduduuuduu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XI
ABC   12 C1:010500070106040 C2:uddududdduuudud M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XII
ABC   13 C1:030771000177250 C2:udduuddudduudud M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XIII
ABC   14 C1:020000000000000 C2:udddduduuuududd M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XIV
ABC   19 C1:020007777700040 C2:uddddduudduudud M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XIX
ABC   40 C1:111100070501720 C2:uuuudduduuudddu M:none K:C      H:BLQSVZ T:Fuga XL
ABC   41 C1:071170010711701 C2:duudduuduudduuu M:2/1  K:D      H:BLQSVZ T:Fuga XLI
ABC   42 C1:010107070307060 C2:uudduddudddudud M:C|  K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XLII
ABC   43 C1:060100770100060 C2:duddududdududdu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XLIII
ABC   44 C1:000001000001000 C2:uudduuuddudduud M:6/4  K:D      H:BLQSVZ T:Fuga XLIV
ABC   49 C1:010207070205020 C2:uudduduuddududd M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XLIX
ABC   45 C1:000000070001000 C2:dudduududuududu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XLV
ABC   46 C1:201617617061273 C2:uududdudduududu M:none K:D      H:BLQSVZ T:Fuga XLVI
ABC   47 C1:000000010001000 C2:uuududduudduuud M:3/2  K:D      H:BLQSVZ T:Fuga XLVII
ABC   48 C1:000000010007000 C2:uduuddudduddduu M:none K:C      H:BLQSVZ T:Fuga XLVIII
ABC   15 C1:010001170600071 C2:uuuddduududuuud M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XV
ABC   16 C1:001100070711110 C2:uudduuuuduuddud M:none K:D      H:BLQSVZ T:Fuga XVI
ABC   17 C1:020007000700070 C2:udddduuddduddud M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XVII
ABC   18 C1:111176020700100 C2:uuuudddudduuudd M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XVIII
ABC   20 C1:111100700007000 C2:uuuuddduuuudduu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XX
ABC   21 C1:011071170070000 C2:uuduudddudduuud M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXI
ABC   22 C1:110070116106010 C2:uudduuudududduu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXII
ABC   23 C1:111111005207111 C2:uuuuuududuuuuuu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXIII
ABC   24 C1:111700070105200 C2:uuuddududududdu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXIV
ABC   29 C1:066506030007030 C2:ddudududdduduuu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXIX
ABC   25 C1:777101000707071 C2:ddduuddduuddudd M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXV
ABC   26 C1:111105020520521 C2:uuuudududuuuddd M:none K:C      H:BLQSVZ T:Fuga XXVI
ABC   27 C1:060606030403040 C2:dddududududdudd M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXVII
ABC   28 C1:121101060404030 C2:uuuuududuuuuddu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXVIII
ABC   30 C1:060001060701111 C2:dudduuuudduuuud M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXX
ABC   31 C1:006306060130601 C2:dudduudududddud M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXXI
ABC   32 C1:000000070001000 C2:dudduududuududu M:none K:C      H:BLQSVZ T:Fuga XXXII
ABC   33 C1:000000070001000 C2:dudduuduududddu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXXIII
ABC   34 C1:000000070001000 C2:dudduududuuuudu M:none K:C      H:BLQSVZ T:Fuga XXXIV
ABC   39 C1:070602000600070 C2:ddududddddududd M:none K:C      H:BLQSVZ T:Fuga XXXIX
ABC   35 C1:000000070001000 C2:dudduududuuuudu M:none K:C      H:BLQSVZ T:Fuga XXXV
ABC   36 C1:000000070001000 C2:dudduuduuduuddu M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXXVI
ABC   37 C1:000000070001000 C2:dudduududuududd M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXXVII
ABC   38 C1:000000070001000 C2:dudduuduudduudd M:none K:G      H:BLQSVZ T:Fuga XXXVIII
ABC  1277 C1:471357126717161 C2:udududududududu M:C   K:C      H:CFLOVWZ T:Fuge
ABC  1277 C1:471357126717161 C2:udududududududu M:C   K:C      H:CFLOVWZ T:Fuge
ABC  1276 C1:260426010776277 C2:uuudduduuuddudu M:C   K:C      H:CFLOQVWZ T:Fuge
ABC  1276 C1:260426010776277 C2:uuudduduuuddudu M:C   K:C      H:CFLOQVWZ T:Fuge
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:FUGEES - READY OR NOT (Made by Ratissia of snowbourne (3:44)
ABC   1 C1:017076011011116 C2:uddduuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:BCW  T:FuŪgfidh Mise and Baile Seo
ABC   1 C1:017076011011116 C2:uddduuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:BCW  T:FuŪgfidh Mise and Baile Seo
ABC  720 C1:772771111000007 C2:ddudduuuududuud M:12/8 K:F      H:CFLOVWZ T:Fughetta 1
ABC  720 C1:772771111000007 C2:ddudduuuududuud M:12/8 K:F      H:CFLOVWZ T:Fughetta 1
ABC  8241 C1:010403030203030 C2:udududududduddu M:C|  K:C      H:CFLOQVWZ T:Fughetta
ABC  8241 C1:010403030203030 C2:udududududduddu M:C|  K:C      H:CFLOQVWZ T:Fughetta
ABC  1275 C1:111117777117770 C2:uuuuudddduudddu M:12/8 K:Cm      H:CFLOVWZ T:Fughetta
ABC  1275 C1:111117777117770 C2:uuuuudddduudddu M:12/8 K:Cm      H:CFLOVWZ T:Fughetta
ABC  1279 C1:244621662423662 C2:ududuudduduuddu M:3/8  K:G      H:LVW  T:Fughetta
ABC  1279 C1:244621662423662 C2:ududuudduduuddu M:3/8  K:G      H:LVW  T:Fughetta
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Fugue 4(4:02)(Transcribed by Groo)
ABC   3 C1:000001000000010 C2:uudududuudududd M:2   K:C      H:LQV  T:Fugue
ABC   3 C1:000001000000010 C2:uudududuudududd M:2   K:C      H:LQV  T:Fugue
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:Bb      H:CLQZ  T:Fugue-Clarinet
ABC   1 C1:040600772770130 C2:uddduddudududud M:4/4  K:Bb      H:CLQZ  T:Fugue-Clarinet
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:Bb      H:CLQZ  T:Fugue - Flute 1
ABC   1 C1:277014035445704 C2:uddududududdudu M:4/4  K:Bb      H:CLQZ  T:Fugue - Flute 1
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:Bb      H:CLQZ  T:Fugue-Flute 2
ABC   1 C1:050500772770140 C2:uddduddudududud M:4/4  K:Bb      H:CLQZ  T:Fugue-Flute 2
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:Bb      H:CLQZ  T:Fugue-Horn
ABC   1 C1:040600772770130 C2:udddudduudududd M:4/4  K:Bb      H:CLQZ  T:Fugue-Horn
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   3 C1:606460201117251 C2:ddudduuuddduduu M:none K:Cm      H:CLV  T:Fugue II
ABC   1 C1:042201430132076 C2:duduuduududuudu M:4/4  K:Cm      H:CQV  T:Fugue in Cm
ABC   11 C1:677706736647677 C2:dududududududdu M:4/4  K:Bb      H:CLQZ  T:Fugue in Gm [lute 1] (5:10)
ABC   12 C1:777706736647677 C2:dududududududdu M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Fugue in Gm [lute 2] (5:10)
ABC   13 C1:577006736630676 C2:dududududududdu M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Fugue in Gm [lute 3] (5:10)
ABC   14 C1:777706736647677 C2:dududududududdu M:4/4  K:Bb      H:LQ   T:Fugue in Gm [lute 4] (5:10)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Fugue Part 1(4:00)(Transcribed by Groo)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Fugue Part 2(4:00)(Transcribed by Groo)
ABC  248 C1:777704710307150 C2:dddduduudududuu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Fuhrmannslied (3-51), S. 149
ABC  406 C1:611010700062727 C2:duuuddududddudu M:3/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Fui al Cristu
ABC  5577 C1:611010700062727 C2:duuuddududddudu M:3/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Fui al Cristu
ABC  5578 C1:611010700627270 C2:duuuddududddudu M:3/8  K:C      H:CLQZ  T:Fui al Cristu
ABC  5577 C1:611010700062727 C2:duuuddududddudu M:3/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Fui al Cristu
ABC  5578 C1:611010700627270 C2:duuuddududddudu M:3/8  K:C      H:CLQZ  T:Fui al Cristu
ABC  407 C1:611010700627270 C2:duuuddududddudu M:3/8  K:C      H:ACELQRSZ T:Fui al Cristu (MG 58)
ABC  5579 C1:611010700627270 C2:duuuddududddudu M:3/8  K:C      H:ACELQRSZ T:Fui al Cristu (MG 58)
ABC  5579 C1:611010700627270 C2:duuuddududddudu M:3/8  K:C      H:ACELQRSZ T:Fui al Cristu (MG 58)
ABC  408 C1:611010700062611 C2:duuudduduuuddud M:3/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Fui al Cristu (MQ 013)
ABC  5580 C1:611010700062611 C2:duuudduduuuddud M:3/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Fui al Cristu (MQ 013)
ABC  5580 C1:611010700062611 C2:duuudduduuuddud M:3/4  K:C      H:ACLQRSZ T:Fui al Cristu (MQ 013)
ABC  322 C1:071376730111077 C2:duudddduuuudddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:An fuinneog fuasgailte
ABC  322 C1:071376730111077 C2:duudddduuuudddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:An fuinneog fuasgailte
ABC  322 C1:071376730111077 C2:duudddduuuudddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:An fuinneog fuasgailte
ABC  322 C1:071376730111077 C2:duudddduuuudddd M:2/4  K:D      H:BLZ  T:An fuinneog fuasgailte
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Fukai Mori (3:57)
ABC   1 C1:676622617111077 C2:dddduududuuuddd M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:Fullarton Reel
ABC   1 C1:676622617111077 C2:dddduududuuuddd M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:Fullarton Reel
ABC   1 C1:676622617111077 C2:dddduududuuuddd M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:Fullarton Reel
ABC   1 C1:676622617111077 C2:dddduududuuuddd M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:Fullarton Reel
ABC   1 C1:676622617111077 C2:dddduududuuuddd M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:Fullarton Reel
ABC   1 C1:676622617111077 C2:dddduududuuuddd M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:Fullarton Reel
ABC   15 C1:676622617111077 C2:dddduududuuuddd M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:Fullarton Reel
ABC   16 C1:676622617111077 C2:dddduududuuuddd M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:Fullarton Reel
ABC   16 C1:676622617111077 C2:dddduududuuuddd M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:Fullarton Reel
ABC   16 C1:676622617111077 C2:dddduududuuuddd M:4/4  K:F      H:"BCLRZ T:Fullarton Reel
ABC   1 C1:003207600606003 C2:uudddduuudduuuu M:3/4  K:F      H:"CLRSZ T:Full Bloom
ABC  108 C1:716011777711000 C2:duduuddududuuuu M:9/8  K:F      H:BLQZ  T:Full Bottom Wigg. JJo.108
ABC  108 C1:716011777711000 C2:duduuddududuuuu M:9/8  K:F      H:BLQZ  T:Full Bottom Wigg. JJo.108
ABC   0 C1:        C2:        M:   K:       H:BC   T:Full Circle
ABC   1 C1:022065071014003 C2:uuuduududduuddu M:6/8  K:C      H:L   T:Fuller and Warren
ABC   1 C1:022065071014003 C2:uuuduududduuddu M:6/8  K:C      H:L   T:Fuller and Warren
ABC   1 C1:022065071014003 C2:uuuduududduuddu M:6/8  K:C      H:L   T:Fuller and Warren
ABC   1 C1:577170777111277 C2:uddudddduuuuddu M:6/8  K:A      H:"CLR  T:Fuller The Fiddler
ABC   70 C1:577170777111277 C2:uddudddduuuuddu M:6/8  K:A      H:"BCLR T:Fuller The Fiddler
ABC   70 C1:577170777111277 C2:uddudddduuuuddu M:6/8  K:A      H:"BCLR T:Fuller The Fiddler
ABC   70 C1:577170777111277 C2:uddudddduuuuddu M:6/8  K:A      H:"BCLR T:Fuller The Fiddler
ABC   70 C1:577170777111277 C2:uddudddduuuuddu M:6/8  K:A      H:"BCLR T:Fuller The Fiddler
ABC  334 C1:312777673111071 C2:uuuddddduuuuduu M:C|  K:A      H:"C   T:Full Fellowship
ABC  334 C1:312777673111071 C2:uuuddddduuuuduu M:C|  K:A      H:"C   T:Full Fellowship
ABC  334 C1:312777673111071 C2:uuuddddduuuuduu M:C|  K:A      H:"C   T:Full Fellowship
ABC  134 C1:276005600770710 C2:uddddduduuddddd M:C   K:D      H:LO   T:The Full Hunt
ABC  134 C1:276005600770710 C2:uddddduduuddddd M:C   K:D      H:LO   T:The Full Hunt
ABC  134 C1:276005600770710 C2:uddddduduuddddd M:C   K:D      H:LO   T:The Full Hunt
ABC  134 C1:276005600770710 C2:uddddduduuddddd M:C   K:D      H:LOZ  T:The Full Hunt
ABC   1 C1:040007015037015 C2:ududududuuddudu M:6/8  K:Gmix     H:LR   T:Full Length Metal Strap Handle Digging Spade
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Full Metal Alchemist - Bratja (3:51)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Full Metal Alchemist - Ready Steady Go (3:52)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Full Metal Panic - Tomorrow (1:35)
ABC   1 C1:777605777776110 C2:ddddudddddduuud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Full Moon [1], The
ABC   1 C1:777605777776110 C2:ddddudddddduuud M:6/8  K:D      H:BCLORZ T:The full moon
ABC   1 C1:070707060005070 C2:ddddudddddduuud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:The Full Moon
ABC   1 C1:070707060005070 C2:ddddudddddduuud M:6/8  K:D      H:CLQR  T:The Full Moon
ABC  322 C1:777605777776110 C2:ddddudddddduuud M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:The full moon
ABC  322 C1:777605777776110 C2:ddddudddddduuud M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:The full moon
ABC   8 C1:040607711167777 C2:uddduuuddddduud M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:the Full Moon
ABC   8 C1:040607711167777 C2:uddduuuddddduud M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:The Full Moon
ABC   8 C1:040607711167777 C2:uddduuuddddduud M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:The Full Moon
ABC   8 C1:040607711167777 C2:uddduuuddddduud M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:The Full Moon
ABC   8 C1:040607711167777 C2:uddduuuddddduud M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:The Full Moon
ABC   8 C1:040607711167777 C2:uddduuuddddduud M:2/4  K:G      H:BLRZ  T:The Full Moon
ABC  322 C1:777605777776110 C2:ddddudddddduuud M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:The full moon
ABC   1 C1:777605777776110 C2:ddddudddddduuud M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Full Moon, The
ABC  322 C1:777605777776110 C2:ddddudddddduuud M:6/8  K:D      H:BCFLORWZ T:The full moon
ABC  322 C1:777605777776110 C2:ddddudddddduuud M:6/8  K:D      H:BLORZ T:The Full Moon
ABC  2543 C1:777605777776110 C2:ddddudddddduuud M:6/8  K:D      H:BCLORZ T:The full moon
ABC   1 C1:000402020302070 C2:uuuuudddduddddu M:6/8  K:D      H:CLQR  T:Full Moon Jig
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Full Moon o Sagashite - Eternal Snow (2:22)
ABC  211 C1:600035163510022 C2:dduuddduuuddddd M:2/4  K:Cmaj     H:CLRZ  T:The Full Moon Reel
ABC  211 C1:600035163510022 C2:dduuddduuuddddd M:2/4  K:Cmaj     H:CLRZ  T:The Full Moon Reel
ABC  1651 C1:553323326111111 C2:dduduuuuduuuuuu M:C|  K:G      H:BL   T:The Full of the Bag
ABC   1 C1:553323326111111 C2:dduduuuuduuuuuu M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Full of the Bag, The
ABC  1651 C1:553323326111111 C2:dduduuuuduuuuuu M:C|  K:G      H:BL   T:The Full of the Bag
ABC   1 C1:553323326111111 C2:dduduuuuduuuuuu M:C|  K:G      H:LRSZ  T:Full of the Bag, The
ABC  1651 C1:553323326111111 C2:dduduuuuduuuuuu M:C|  K:G      H:BL   T:The Full of the Bag
ABC  1769 C1:553323326111111 C2:dduduuuuduuuuuu M:C|  K:G      H:BL   T:The Full of the Bag
ABC   1 C1:030530531075011 C2:ududuudduuudddu M:6/8  K:Am      H:CLS  T:Full Rigged Ship [2], Da
ABC   76 C1:001776210017761 C2:uddduuuddduuduu M:C|  K:ADor     H:ALR  T:Full Rigged Ship, The
ABC   1 C1:030530531075011 C2:ududuudduududdd M:6/8  K:G      H:ACDLOQRS T:Full Rigged Ship
ABC   3 C1:030530531075011 C2:ududuudduududdd M:6/8  K:G      H:ACDLOQRS T:Full Rigged Ship
ABC   3 C1:030530531075011 C2:ududuudduududdd M:6/8  K:G      H:ACDLOQRS T:Full Rigged Ship
ABC  6024 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:ADor     H:"CLOQRZ T:Full Rigged Ship, The
ABC  417 C1:531075011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Ador     H:LORZ  T:Full Rigged Ship, The
ABC  417 C1:531075011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Ador     H:LORZ  T:Full Rigged Ship, The
ABC  6024 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:ADor     H:"CLOQRZ T:Full Rigged Ship, The
ABC   1 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:OR   T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   64 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:LOR  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   1 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:LOR  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   5 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:LOR  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   5 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:LOR  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   1 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORZ  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   1 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORS  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   1 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORS  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   1 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORS  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   1 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:LORS  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   25 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:OR   T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  956 C1:030530530175011 C2:ududuudduuudddu M:6/8  K:Am      H:CEGLOS T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   9 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:LOR  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  100 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORS  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   64 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:LOR  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   74 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:"LR  T:Full Rigged Ship, Da
ABC   93 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORZ  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  210 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORS  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  916 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:OR   T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  1645 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORS  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  2197 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORS  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  3302 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:LORS  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  4525 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORZ  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC   20 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORS  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  5581 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:OR   T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  5582 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORS  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  5583 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:LOR  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  5584 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:OR   T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  5581 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:OR   T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  5582 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:ORS  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  5583 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:LOR  T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  5584 C1:530175011000177 C2:duudduuuddduudu M:6/8  K:Am      H:OR   T:Full-Rigged Ship, Da
ABC  500 C1:715624217777242 C2:dudduduuddddudu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Full Sails to Greenland
ABC  360 C1:715624217777242 C2:dudduduuddddudu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Full Sails to Greenland
ABC  865 C1:715624217777242 C2:dudduduuddddudu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Full Sails to Greenland
ABC  965 C1:715624217777242 C2:dudduduuddddudu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Full Sails to Greenland
ABC  1080 C1:715624217777242 C2:dudduduuddddudu M:4/4  K:G      H:LRSZ  T:Full Sails to Greenland
ABC   1 C1:004174006777605 C2:uuddudddduduudd M:6/8  K:Dmin     H:"LR  T:Ful' Tae The Heid O' Troots
ABC   1 C1:351253027660202 C2:uududdudduduuud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Fulton Eyes
ABC   1 C1:351253027660202 C2:uududdudduduuud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Fulton Eyes
ABC   2 C1:060101060101030 C2:duuduuudududdud M:3/4  K:D      H:CILQ  T:Ful Valsen
ABC  2980 C1:060101060101030 C2:duuduuudududdud M:3/4  K:D      H:CFILQ T:Ful Valsen
ABC  3941 C1:060101060101030 C2:duuduuudududdud M:3/4  K:D      H:CFILQ T:Ful Valsen
ABC   1 C1:041622662771020 C2:uddduddudududud M:2/4  K:Ador     H:LRS  T:Fumant ma pipe, En
ABC   1 C1:041622662771020 C2:uddduddudududud M:2/4  K:Ador     H:LRS  T:Fumant ma pipe, En
ABC   1 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:R   T:the Fumbler
ABC   1 C1:000600000000000 C2:dddududududuudd M:4/4  K:Am      H:ACILORS T:The Fumbler
ABC   1 C1:000600000000000 C2:dddududududuudd M:4/4  K:Am      H:ACILORS T:The Fumbler
ABC   1 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:BLRZ  T:Fumbler, The
ABC   1 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:BLRZ  T:Fumbler, The
ABC  216 C1:556477074661600 C2:dududdddudududu M:C|  K:Gmin     H:CLOSWZ T:The fumbler
ABC  0520 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:ILQZ  T:The Fumbler.
ABC  0520 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:ILQZ  T:The Fumbler.
ABC  837 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:R   T:the Fumbler
ABC  5585 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:R   T:Fumbler, The
ABC  5585 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:R   T:Fumbler, The
ABC  2981 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:BFRZ  T:the Fumbler
ABC  2545 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:OR   T:the Fumbler
ABC  520 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:BFRZ  T:the Fumbler
ABC   96 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:BLQZ  T:Fumbler. JJo6.102, The
ABC   96 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:BLQZ  T:Fumbler. JJo6.102, The
ABC  115 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:BLQWZ T:Fumbler. Ru1.115, The
ABC  115 C1:277565565017277 C2:uuddddudduududd M:6/8  K:F      H:BLQWZ T:Fumbler. Ru1.115, The
ABC   15 C1:066000711000711 C2:ddduuduuduuuddd M:6/8  K:C      H:LRV  T:Fume ta pipe
ABC   15 C1:066000711000711 C2:ddduuduuduuuddd M:6/8  K:Bb      H:LRV  T:Fume ta pipe
ABC   15 C1:066000711000711 C2:ddduuduuduuuddd M:6/8  K:C      H:LRV  T:Fume ta pipe
ABC   15 C1:066000711000711 C2:ddduuduuduuuddd M:6/8  K:Bb      H:LRV  T:Fume ta pipe
ABC   19 C1:066000711000711 C2:ddduuduuduuuddd M:6/8  K:C      H:LRV  T:Fume ta pipe
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:FumFum clarinet 1 (melody1) (1:08)
ABC   72 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:FumFum clarinet 2 (melody2) (1:08)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:FumFum flute (melody1) (1:08)
ABC   0 C1:016171001617173 C2:duuddddududuudd M:2/4  K:C      H:LVZ  T:Fum Fum Fum
ABC   1 C1:710001617173715 C2:duduuddddududud M:4/4  K:E      H:CL   T:Fum, Fum, Fum
ABC   1 C1:710001617173715 C2:duduuddddududud M:4/4  K:E      H:CL   T:Fum, Fum, Fum
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:FumFum horn 1 (1:08)
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:FumFum horn 2 (1:08)
ABC   63 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:FumFum horn 3 (1:08)
ABC   15 C1:066000711000711 C2:ddduuduuduuuddd M:6/8  K:C      H:LRV  T:Fumo ta pipo
ABC   15 C1:066000711000711 C2:ddduuduuduuuddd M:6/8  K:Bb      H:LRV  T:Fumo ta pipo
ABC   15 C1:066000711000711 C2:ddduuduuduuuddd M:6/8  K:C      H:LRV  T:Fumo ta pipo
ABC   15 C1:066000711000711 C2:ddduuduuduuuddd M:6/8  K:Bb      H:LRV  T:Fumo ta pipo
ABC   19 C1:066000711000711 C2:ddduuduuduuuddd M:6/8  K:C      H:LRV  T:Fumo ta pipo
ABC   1 C1:066011270710376 C2:ddduuudduuddudd M:4/4  K:Dm      H:CLQRZ T:Le Funambule
ABC   1 C1:066011270710376 C2:ddduuudduuddudd M:4/4  K:Dm      H:CLQRZ T:Le Funambule
ABC  5072 C1:066011270710376 C2:ddduuudduuddudd M:4/4  K:Dm      H:CFLOQRZ T:Le Funambule
ABC  3798 C1:066011270710376 C2:ddduuudduuddudd M:4/4  K:D      H:CFLOQRZ T:Le Funambule
ABC   9 C1:002001110037110 C2:uuuudduudduuuuu M:6/8  K:Bb      H:BLSVZ T:FUN AND FIDDLES
ABC   9 C1:002001110037110 C2:uuuudduudduuuuu M:6/8  K:Bb      H:BLSVZ T:FUN AND FIDDLES
ABC   9 C1:002001110037110 C2:uuuudduudduuuuu M:6/8  K:Bb      H:BLSVZ T:FUN AND FIDDLES
ABC   84 C1:703057117020671 C2:dudduududduudud M:4/4  K:DMinor    H:CLQRSZ T:Fun and Good For You
ABC   84 C1:703057117020671 C2:dudduududduudud M:4/4  K:DMinor    H:CLQRSZ T:Fun and Good For You
ABC  593 C1:703057117020671 C2:dudduududduudud M:4/4  K:DMinor    H:CLQRSZ T:Fun and Good For You
ABC   15 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LRZ  T:Funasdalingen (pols)
ABC   15 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LRZ  T:Funasdalingen (pols)
ABC   79 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LRZ  T:Funasdalingen (pols)
ABC  306 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LRZ  T:Funasdalingen (pols)
ABC   5 C1:767121002011767 C2:ddduuuuuduudddd M:6/8  K:Gm      H:BLZ  T:The Fun at Donnybrook
ABC   1 C1:767121000211767 C2:ddduuuuuuuddddu M:6/8  K:Gmin     H:LRSZ  T:Fun at Donnybrook, The
ABC   5 C1:767121002011767 C2:ddduuuuuduudddd M:6/8  K:Gm      H:BLZ  T:The Fun at Donnybrook
ABC   1 C1:767121000211767 C2:ddduuuuuuuddddu M:6/8  K:Gmin     H:LRSZ  T:Fun at Donnybrook, The
ABC   28 C1:767121002011767 C2:ddduuuuuduudddd M:6/8  K:Gm      H:BLRZ  T:The Fun at Donnybrook
ABC   5 C1:767121002011767 C2:ddduuuuuduudddd M:6/8  K:Gm      H:BLZ  T:The Fun at Donnybrook
ABC   5 C1:767121002011767 C2:ddduuuuuduudddd M:6/8  K:Gm      H:BLZ  T:The Fun at Donnybrook
ABC  260 C1:026027660111001 C2:ududdduuuudduuu M:12/8 K:G      H:LQRSZ T:Fun at the Fair
ABC  625 C1:026027660111001 C2:ududdduuuudduuu M:12/8 K:G      H:LQRSZ T:Fun at the Fair
ABC  725 C1:026027660111001 C2:ududdduuuudduuu M:12/8 K:G      H:LQRSZ T:Fun at the Fair
ABC  840 C1:026027660111001 C2:ududdduuuudduuu M:12/8 K:G      H:LQRSZ T:Fun at the Fair
ABC   1 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC   1 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC   1 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  235 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  255 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  235 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  255 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  234 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  254 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  234 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  254 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC   1 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC   1 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC   1 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC   1 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC   2 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  362 C1:010000027700770 C2:uuddddudddduuuu M:4/4  K:DDor     H:FLQZ  T:Fun der Khupe
ABC  254 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  255 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  254 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  255 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  254 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  255 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  255 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Em      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC  254 C1:004422770000000 C2:duuudddduuddudd M:2/4  K:Dm      H:"LOZ  T:Fun der Khupe
ABC   1 C1:062507170705000 C2:duududdduduudud M:2/4  K:D      H:LRZ  T:The Fundy Polka
ABC   59 C1:062507170705000 C2:duududdduduudud M:2/4  K:D      H:LR   T:The Fundy Polka
ABC   59 C1:062507170705000 C2:duududdduduudud M:2/4  K:D      H:LR   T:The Fundy Polka
ABC   1 C1:062507170705000 C2:duududdduduudud M:2/4  K:D      H:LRZ  T:The Fundy Polka
ABC 16734 C1:062507170705000 C2:duududdduduudud M:2/4  K:D      H:LR   T:The Fundy Polka
ABC 16734 C1:062507170705000 C2:duududdduduudud M:2/4  K:D      H:LR   T:The Fundy Polka
ABC   1 C1:000001110000050 C2:uuuduudududduuu M:4/4  K:D      H:BOR  T:Funen march
ABC   1 C1:000001110000050 C2:uuuduudududduuu M:4/4  K:D      H:LORS  T:Funen march
ABC   1 C1:000001110000050 C2:uuuduudududduuu M:4/4  K:D      H:BOZ  T:Funen March
ABC   5 C1:000001110000050 C2:uuuduudududduuu M:C   K:D      H:CIL  T:Funen March
ABC   19 C1:000001110000050 C2:uuuduudududduuu M:4/4  K:D      H:"BFOQRZ T:Funen March
ABC   19 C1:000001110000050 C2:uuuduudududduuu M:4/4  K:D      H:"BFOQRZ T:Funen March
ABC  9825 C1:000001110000050 C2:uuuduudududduuu M:4/4  K:D      H:LORS  T:Funen march
ABC  5586 C1:000001110000050 C2:uuuduudududduuu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Funen march
ABC  5586 C1:000001110000050 C2:uuuduudududduuu M:4/4  K:D      H:ORS  T:Funen march
ABC  2982 C1:000001110000050 C2:uuuduudududduuu M:C   K:D      H:CFILOZ T:Funen March
ABC  3900 C1:000001110000050 C2:uuuduudududduuu M:C   K:D      H:CFILOZ T:Funen March
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Funeral Fog - BASS
ABC   5 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Funeral Fog - DRUMS
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Funeral Fog - FLUTE
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Funeral Fog - LUTE 2
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Funeral Fog - LUTE
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:funeral march[1] (1:36)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (1/4:Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (1/4:Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (1/4:Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (1/4:Flute)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (1/4:Flute)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (2/4:Clarinet)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (2/4:Clarinet)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (2/4:Clarinet)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (2/4:Clarinet)
ABC   2 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (2/4:Clarinet)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (3/4:Horn)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (3/4:Horn)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (3/4:Horn)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (3/4:Horn)
ABC   3 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (3/4:Horn)
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (4/4:Bagpipe)
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (4/4:Bagpipe)
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (4/4:Bagpipe)
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (4/4:Bagpipe)
ABC   4 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CQ   T:Funeral March (4/4:Bagpipe)
ABC   1 C1:        C2:        M:4/4  K:C      H:CLQZ  T:Funeral March
ABC   1 C1:000000000000036 C2:udduudduddduddd M:4/4  K:C      H:CGLQZ T:Funeral March
ABC  4312 C1:020205727777020 C2:uuududddduududu M:C   K:Cm      H:CFLRVWZ T:Funeral march
ABC  4312 C1:020205727777020 C2:uuududddduududu M:C   K:Cm      H:CFLRVWZ T:Funeral march
ABC   2 C1:000277000004000 C2:udddududd    M:2/4  K:Ddor     H:LOZ  T:Funeral March
ABC  1098 C1:006002600600270 C2:ddududddududdud M:2/4  K:F      H:ILQZ  T:Funeral March
ABC  1098 C1:006002600600270 C2:ddududddududdud M:2/4  K:F      H:ILQZ  T:Funeral March
ABC   8 C1:110000000207070 C2:uuudddduuuddddd M:C   K:G      H:AHLOQRSZ T:Funeral March (A). WHG.008
ABC   8 C1:110000000207070 C2:uuudddduuuddddd M:C   K:G      H:ABHLOQRZ T:Funeral March (A). WHG.008
ABC   8 C1:110000000207070 C2:uuudddduuuddddd M:C   K:G      H:ABHLOQRZ T:Funeral March (A). WHG.008
ABC  2983 C1:110000000207070 C2:uuudddduuuddddd M:C   K:G      H:AFHLOQRSZ T:Funeral March (A). WHG.008
ABC  6122 C1:110000000207070 C2:uuudddduuuddddd M:C   K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Funeral March (A). WHG.008
ABC  501 C1:000671110000017 C2:duduuuudddduudu M:C   K:Bm      H:LS   T:Funeral Marches
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Funeral March of a Marionette (3:03) (Ghira)
ABC   1 C1:007621170076211 C2:dduuuddduuuduud M:6/8  K:Dm      H:"CLRZ T:Funeral March of a Marionette
ABC   1 C1:007621170076211 C2:dduuuddduuuduud M:6/8  K:Dm      H:"CLRZ T:Funeral March of a Marionette
ABC   1 C1:007621170076211 C2:dduuuddduuuduud M:6/8  K:Dm      H:"CLRZ T:Funeral March of a Marionette
ABC   1 C1:007621170076211 C2:dduuuddduuuduud M:6/8  K:Dm      H:"CLRZ T:Funeral March of a Marionette
ABC   1 C1:007621170076211 C2:dduuuddduuuduud M:6/8  K:Dm      H:"CLRZ T:Funeral March of a Marionette
ABC   1 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette
ABC   1 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette
ABC   1 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette
ABC   1 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette
ABC   1 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette
ABC   1 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette
ABC   1 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette
ABC   2 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette (Alfred Hitchcock Theme)
ABC   3 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette (Alfred Hitchcock Theme)
ABC   3 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette (Alfred Hitchcock Theme)
ABC   3 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette (Alfred Hitchcock Theme)
ABC   2 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette (Alfred Hitchcock Theme)
ABC   2 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette (Alfred Hitchcock Theme)
ABC   2 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette (Alfred Hitchcock Theme)
ABC   4 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette (Alfred Hitchcock Theme)
ABC   4 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette (Alfred Hitchcock Theme)
ABC   4 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette (Alfred Hitchcock Theme)
ABC   4 C1:000207616306031 C2:uuddududuuddduu M:6/8  K:Am      H:"CLZ  T:Funeral March of a Marionette (Alfred Hitchcock Theme)
ABC   1 C1:003174002007003 C2:uudduduuddduuuu M:6/8  K:Dm      H:"CE  T:Funeral March of a Marionette Harmony
ABC   1 C1:003174002007003 C2:uudduduuddduuuu M:6/8  K:Dm      H:"CE  T:Funeral March of a Marionette Harmony
ABC   1 C1:030771011004030 C2:ddduuuuddduuudu M:6/8  K:Am      H:"CLSZ T:Funeral March of the Marionettes
ABC   1 C1:030771011004030 C2:ddduuuuddduuudu M:6/8  K:Am      H:"CLSZ T:Funeral March of the Marionettes
ABC   1 C1:030771011004030 C2:ddduuuuddduuudu M:6/8  K:G      H:"CLSZ T:Funeral March of the Marionettes
ABC   1 C1:030771011004030 C2:ddduuuuddduuudu M:6/8  K:G      H:"CLSZ T:Funeral March of the Marionettes
ABC   71 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:funeralmarionette clarinet (4:38)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:funeralmarionette drums 2 (percussion) (3:34)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:funeralmarionette drums (timpani/percussion) (4:38)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQRZ T:funeralmarionette drum (timpani) (4:38)
ABC   51 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:funeralmarionette flute 1 (4:38)
ABC   52 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:funeralmarionette flute 2 (4:38)
ABC   61 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:funeralmarionette horn 1 (4:38)
ABC   62 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:funeralmarionette horn 2 (4:28)
ABC   63 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:funeralmarionette horn 3 (4:38)
ABC   1 C1:772775000172000 C2:dduddduduuuuddu M:6/8  K:Dmix     H:FLQSZ T:The Funeral of the Theatre
ABC   1 C1:007111116361672 C2:duuuuudududdudd M:2/4  K:G      H:L   T:The Funeral Party
ABC   1 C1:007111116361672 C2:duuuuudududdudd M:2/4  K:G      H:L   T:The Funeral Party
ABC   1 C1:007111116361672 C2:duuuuudududdudd M:2/4  K:G      H:L   T:The Funeral Party
ABC   8 C1:110000000207070 C2:uuudddduuuddddd M:C   K:G      H:AHLOQRSZ T:Funerl March (A). WHG.008
ABC   8 C1:110000000207070 C2:uuudddduuuddddd M:C   K:G      H:ABHLOQRZ T:Funerl March (A). WHG.008
ABC   8 C1:110000000207070 C2:uuudddduuuddddd M:C   K:G      H:ABHLOQRZ T:Funerl March (A). WHG.008
ABC  2983 C1:110000000207070 C2:uuudddduuuddddd M:C   K:G      H:AFHLOQRSZ T:Funerl March (A). WHG.008
ABC  6122 C1:110000000207070 C2:uuudddduuuddddd M:C   K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Funerl March (A). WHG.008
ABC   3 C1:002622035600711 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   1 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   1 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   1 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   1 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   1 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   1 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   1 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   1 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   1 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   1 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   1 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   4 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   4 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   4 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   4 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   4 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   4 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   2 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   2 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   4 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   4 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   4 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   4 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   5 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   5 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   1 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   2 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   2 C1:002622035600726 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC   80 C1:002622035600711 C2:uduuuddduuddudu M:3/4  K:A      H:"LORZ T:Funesdalingen
ABC  646 C1:000007000001160 C2:duudduududduduu M:2/4  K:G      H:LORS  T:Fun¬Ā fangshao
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Fun Fun Fun1 (2:05)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fun, fun, fun (2:05) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fun, fun, fun (clarinet) (2:05) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fun, fun, fun (drum) (2:04) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fun, fun, fun (harp) (1:59) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fun, fun, fun (lute) (1:59) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fun, fun, fun (string onsomble) (1:59) [by Palastine]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fun, fun, fun (theorbo) (1:59) [by Palastine]
ABC   1 C1:017710000017776 C2:dudduddududdudd M:6/8  K:F      H:LQ   T:Funiculi Funicula (1)
ABC   1 C1:017710000017776 C2:dudduddududdudd M:6/8  K:F      H:LQ   T:Funiculi Funicula (1)
ABC   2 C1:000610000017776 C2:dududdududduddu M:6/8  K:F      H:LQ   T:Funiculi Funicula (2)
ABC   2 C1:000610000017776 C2:dududdududduddu M:6/8  K:F      H:LQ   T:Funiculi Funicula (2)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:       H:SWZ  T:Funicul\`i-Funicul\`a
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:       H:CRSWZ T:Funicul\`i-Funicul\`a
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:       H:CRSWZ T:Funicul\`i-Funicul\`a
ABC  129 C1:700000000700600 C2:dddudddudduudud M:6/8  K:Eb      H:BCFLZw T:(Funiculi-Funicula.)
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:       H:SWZ  T:Funicul\`i-Funicul\`a
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:       H:CRSWZ T:Funicul\`i-Funicul\`a
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:       H:SWZ  T:Funicul\`i-Funicul\`a
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:       H:CRSWZ T:Funicul\`i-Funicul\`a
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQZ  T:Funiculi Funicula
ABC   3 C1:        C2:        M:   K:       H:SWZ  T:Funicul\`i-Funicul\`a
ABC   4 C1:        C2:        M:   K:       H:CRSWZ T:Funicul\`i-Funicul\`a
ABC  129 C1:700000000700600 C2:dddudddudduudud M:6/8  K:Eb      H:BCFLZw T:(Funiculi-Funicula.)
ABC  129 C1:700000000700600 C2:dddudddudduudud M:6/8  K:Eb      H:BCFLZw T:(Funiculi-Funicula.)
ABC   1 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [A]
ABC   2 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [A]
ABC   2 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [A]
ABC   1 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [A]
ABC   1 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [A]
ABC   8 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [A]
ABC   2 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [A]
ABC   1 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:A      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [A]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:CLQ  T:Funiculi Funicula by Skjald
ABC   1 C1:300000000700600 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:F      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [F]
ABC   1 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [G]
ABC   1 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:G      H:"CLRWZw T:Funicul\`i-Funicul\`a [G]
ABC   1 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [G]
ABC   1 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [G]
ABC   5 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [G]
ABC   5 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [G]
ABC   1 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:G      H:"CLRWZw T:Funicul\`i-Funicul\`a [G]
ABC   1 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:G      H:"CLRWZw T:Funicul\`i-Funicul\`a [G]
ABC   7 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [G]
ABC   1 C1:003000000007006 C2:uddudddudduudud M:6/8  K:G      H:"CLRZ T:Funicul\`i-Funicul\`a [G]
ABC   63 C1:500000177760000 C2:dudddduddduduud M:3/4  K:G      H:CLQRV T:Funk Troop
ABC   63 C1:500000177760000 C2:dudddduddduduud M:3/4  K:G      H:CLQRV T:Funk Troop
ABC   1 C1:311653270017777 C2:uuudduududddddu M:4/4  K:Dmix     H:LR   T:The Funky Reel
ABC   1 C1:761005322025177 C2:dduduuuududdddu M:6/8  K:Bmin     H:LR   T:The Funky Spider
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:funkyTown (3:58)
ABC   1 C1:000100070007000 C2:udduuddduudduud M:2/4  K:D      H:"LQVw T:Fun Medley 001
ABC   1 C1:000100070007000 C2:udduuddduudduud M:2/4  K:D      H:"LQVw T:Fun Medley 001
ABC   28 C1:077721010177777 C2:ddduuuudddddudd M:2/4  K:G      H:AHLOQRSZ T:Funney Eye. WHG.028
ABC   28 C1:077721010177777 C2:ddduuuudddddudd M:2/4  K:G      H:ABHLOQRZ T:Funney Eye. WHG.028
ABC   28 C1:077721010177777 C2:ddduuuudddddudd M:2/4  K:G      H:ABHLOQRZ T:Funney Eye. WHG.028
ABC  2984 C1:077721010177777 C2:ddduuuudddddudd M:2/4  K:G      H:AFHLOQRSZ T:Funney Eye. WHG.028
ABC  6142 C1:077721010177777 C2:ddduuuudddddudd M:2/4  K:G      H:ABFHLOQRSZ T:Funney Eye. WHG.028
ABC   6 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Funning O (illegible). BF13.005
ABC   6 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Funning O (illegible). BF13.005
ABC   6 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Funning O (illegible). BF13.005
ABC  8028 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Funning O (illegible). BF13.005
ABC  8028 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Funning O (illegible). BF13.005
ABC  2985 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Funning O (illegible). BF13.005
ABC  4357 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Funning O (illegible). BF13.005
ABC  5004 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Funning O (illegible). BF13.005
ABC   7 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Funning O (illegible). BF14.06
ABC   7 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Funning O (illegible). BF14.06
ABC   7 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Funning O (illegible). BF14.06
ABC  8029 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Funning O (illegible). BF14.06
ABC  8029 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Funning O (illegible). BF14.06
ABC  2986 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Funning O (illegible). BF14.06
ABC  4358 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Funning O (illegible). BF14.06
ABC  5116 C1:125166075321112 C2:uududddduuuuuud M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Funning O (illegible). BF14.06
ABC   12 C1:077771077771111 C2:ddddudddduuuuuu M:6/8  K:D      H:BFLZ  T:the Funny
ABC   1 C1:071566771566217 C2:dudddududdduudd M:4/4  K:Dmaj     H:LR   T:Funny
ABC   12 C1:077771077771111 C2:ddddudddduuuuuu M:6/8  K:D      H:BFLZ  T:The Funny
ABC   12 C1:077771077771111 C2:ddddudddduuuuuu M:6/8  K:D      H:BFLZ  T:The Funny
ABC   12 C1:077771077771111 C2:ddddudddduuuuuu M:6/8  K:D      H:BFLZ  T:The Funny
ABC   1 C1:200620062032616 C2:ududuuududududd M:C   K:G      H:BLRZ  T:Funny Eyes
ABC   1 C1:200620062032616 C2:ududuuududududd M:C   K:G      H:BLRZ  T:Funny Eyes
ABC   1 C1:200620062032616 C2:ududuuududududd M:C   K:G      H:BLRZ  T:Funny Eyes
ABC  2987 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:ABFLOZ T:Funny Eyes (??)
ABC  3429 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:ABFLOZ T:Funny Eyes (??)
ABC  309 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:ALOQRSZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC  309 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:ALOQRSZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC  309 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:ABLOQZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC  309 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:ABLOQZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC  309 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:ALOQRSZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC  161 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:ALOQRSZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC  162 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:ALOQRSZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC  9817 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:AFLOQRSZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC  518 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:AFLOQRSZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC  2988 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:AFLOQRSZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC  8534 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:AFLOQRSZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC  8538 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:AFLOQRSZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC 10310 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:ABFLOQRSZ T:Funny Eyes(?). JaW.309
ABC  310 C1:623000021616600 C2:duuuududddduuuu M:C|  K:C      H:AHOQRSZ T:Funny Eyes(?) x309
ABC  1146 C1:020261061063677 C2:uududududddduuu M:9/8  K:C      H:BRZ  T:Funny Mistake., The
ABC   1 C1:302026205106367 C2:uuududududdduuu M:9/8  K:Cmaj     H:LR   T:The Funny Mistake
ABC   2 C1:020262051063677 C2:uududududddduuu M:9/8  K:Cmaj     H:LR   T:The Funny Mistake
ABC   1 C1:020262051063677 C2:uududududddduuu M:9/8  K:C      H:CLQ  T:Funny Mistake, The
ABC   1 C1:020261061063677 C2:uududududddduuu M:9/8  K:C      H:LRSZ  T:Funny Mistake, The
ABC  1146 C1:020261061063677 C2:uududududddduuu M:9/8  K:C      H:BRZ  T:Funny Mistake., The
ABC   1 C1:020261061063677 C2:uududududddduuu M:9/8  K:C      H:LRSZ  T:Funny Mistake, The
ABC  1146 C1:020261061063677 C2:uududududddduuu M:9/8  K:C      H:BRZ  T:Funny Mistake., The
ABC  1199 C1:020261061063677 C2:uududududddduuu M:9/8  K:C      H:BRZ  T:The Funny Mistake
ABC   1 C1:000200010001000 C2:uuuduuuuddudddd M:4/4  K:D      H:CL   T:Funny NuaimsIt Tanfeeld Pit
ABC   1 C1:000200010001000 C2:uuuduuuuddudddd M:4/4  K:D      H:CL   T:Funny NuaimsIt Tanfeeld Pit
ABC   1 C1:000200010001000 C2:uuuduuuuddudddd M:4/4  K:D      H:CL   T:Funny NuaimsIt Tanfeeld Pit
ABC   1 C1:000200010001000 C2:uuuduuuuddudddd M:4/4  K:D      H:CL   T:Funny NuaimsIt Tanfeeld Pit
ABC   1 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC   1 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  9903 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC   35 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Funny Reel, The
ABC  1352 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:LORS  T:Funny Reel, The
ABC  3569 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  3570 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  3571 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Funny Reel, The
ABC  3569 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  3570 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  3571 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:LRSZ  T:Funny Reel, The
ABC  845 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:ORSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC  614 C1:300267153005771 C2:uuddududdduuddu M:C|  K:D      H:RSZ  T:Funny Reel, The
ABC   1 C1:060703010106020 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:LQR  T:The Funny Tailor
ABC   1 C1:060703010106020 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:LQR  T:The Funny Tailor
ABC  960 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:The funny tailor
ABC  960 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:The funny tailor
ABC   1 C1:071577177062066 C2:duudduddduddddd M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Funny Tailor
ABC   2 C1:116277000011071 C2:uududduuduuddud M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:The Funny Tailor
ABC   1 C1:        C2:        M:3/4  K:Gmaj     H:LR   T:Funny Tailor, The
ABC   6 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:LZ   T:Funny Tailor
ABC   35 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:LZ   T:Funny Tailor
ABC   1 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Funny Tailor, The
ABC   2 C1:673116277000011 C2:dduuududduuduud M:3/8  K:G      H:LRSZ  T:Funny Tailor, The
ABC   3 C1:673117717000000 C2:dduuudduduuduud M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Funny Tailor, The
ABC   1 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:15/8 K:Gmaj     H:LR   T:The Funny Tailor
ABC   1 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:15/8 K:Gmaj     H:LR   T:Funny Tailor, The
ABC   1 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Funny Tailor, The
ABC   2 C1:673116277000011 C2:dduuududduuduud M:3/8  K:G      H:LRSZ  T:Funny Tailor, The
ABC   3 C1:673117717000000 C2:dduuudduduuduud M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Funny Tailor, The
ABC  960 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:The funny tailor
ABC   1 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:LSZ  T:Funny Tailor, The
ABC   2 C1:673116277000011 C2:dduuududduuduud M:3/8  K:G      H:LRSZ  T:Funny Tailor, The
ABC   3 C1:673117717000000 C2:dduuudduduuduud M:9/8  K:G      H:LSZ  T:Funny Tailor, The
ABC  960 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:BCFLORWZ T:The funny tailor
ABC  5587 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:LZ   T:Funny Tailor
ABC  5587 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:LZ   T:Funny Tailor
ABC  959 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:BLORZ T:The Funny Tailor
ABC  847 C1:673116277000011 C2:dduuududduuuuuu M:6/8  K:G      H:LOZ  T:Funny Tailor
ABC   1 C1:027756231111037 C2:udddduuuuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLQR  T:The Fun of the Fair
ABC   1 C1:027756231111037 C2:udddduuuuuuuddd M:4/4  K:Am      H:CLQR  T:The Fun of the Fair
ABC  4183 C1:027756231111037 C2:udddduuuuuuuddd M:C|  K:Am      H:BLZ  T:the FUN OF THE FAIR
ABC   1 C1:111103777727772 C2:uuuuuddddudddud M:C|  K:Amin     H:LRSZ  T:Fun of the Fair, The
ABC   1 C1:111103777727772 C2:uuuuuddddudddud M:C|  K:Amin     H:LRSZ  T:Fun of the Fair, The
ABC  4183 C1:027756231111037 C2:udddduuuuuuuddd M:C|  K:Am      H:BLZ  T:The FUN OF THE FAIR
ABC  4183 C1:027756231111037 C2:udddduuuuuuuddd M:C|  K:Am      H:BLZ  T:The FUN OF THE FAIR
ABC  4183 C1:027756231111037 C2:udddduuuuuuuddd M:C|  K:Am      H:BLZ  T:The FUN OF THE FAIR
ABC  4183 C1:027756231111037 C2:udddduuuuuuuddd M:C|  K:Am      H:BLZ  T:The FUN OF THE FAIR
ABC   20 C1:770607070000000 C2:dddduuududddddd M:4/4  K:C      H:LQR  T:Funs All Over (Wagoner's)
ABC   50 C1:770607070000000 C2:dddduuududddddd M:4/4  K:C      H:LR   T:Funs All Over (Wagoner's)
ABC   23 C1:111560071166200 C2:uuuddduuddududd M:3/4  K:A      H:LORZ  T:Funäsdalingen
ABC  1394 C1:111770506050207 C2:uuudddududduduu M:3/4  K:D      H:LOQRSZ T:Funäsdalspolska efter Jonas Myhr
ABC   1 C1:710500120767020 C2:duduuudddudduud M:3/4  K:Am      H:LOQRSZ T:Funšsdalspolska efter Olle Thor
ABC   1 C1:710500120767020 C2:duduuudddudduud M:3/4  K:Am      H:LOQRSZ T:Funšsdalspolska efter Olle Thor
ABC   1 C1:710500120767020 C2:duduuudddudduud M:3/4  K:Am      H:LOQRSZ T:Funäsdalspolska efter Olle Thor
ABC   1 C1:710500120767020 C2:duduuudddudduud M:3/4  K:Am      H:LOQRSZ T:Funäsdalspolska efter Olle Thor
ABC   1 C1:710500120767020 C2:duduuudddudduud M:3/4  K:Am      H:LOQRSZ T:Funäsdalspolska efter Olle Thor
ABC   1 C1:710500120767020 C2:duduuudddudduud M:3/4  K:Am      H:LOQRSZ T:Fun†sdalspolska efter Olle Thor
ABC   1 C1:710500120767020 C2:duduuudddudduud M:3/4  K:Am      H:LOQRSZ T:Fun†sdalspolska efter Olle Thor
ABC  2796 C1:220211177276026 C2:uuuuuuddudduddd M:3/4  K:Dm      H:LOQRSVZ T:Funšsdalspolska efter Olle Thor
ABC  2796 C1:220211177276026 C2:uuuuuuddudduddd M:3/4  K:Dm      H:LOQRSVZ T:Funäsdalspolska efter Olle Thor
ABC  2796 C1:220211177276026 C2:uuuuuuddudduddd M:3/4  K:Dm      H:LOQRSVZ T:Funäsdalspolska efter Olle Thor
ABC  2796 C1:220211177276026 C2:uuuuuuddudduddd M:3/4  K:Dm      H:LOQRSVZ T:Funäsdalspolska efter Olle Thor
ABC  2796 C1:220211177276026 C2:uuuuuuddudduddd M:3/4  K:Dm      H:LOQRSVZ T:Fun†sdalspolska efter Olle Thor
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funšsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funäsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funšsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funšsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funšsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funäsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Fun†sdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funäsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funšsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funšsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funäsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funäsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funäsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Funäsdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Fun†sdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Fun†sdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Fun†sdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Fun†sdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  2032 C1:020000020761627 C2:uuddududduddudd M:3/4  K:C      H:BLOQRSVZ T:Fun†sdalspolska efter Olof Halvarsson
ABC  682 C1:000053777161110 C2:duddduduuuududd M:3/4  K:Am      H:BLOQRSVZ T:Funšsdalspolska efter Per Myhr
ABC  682 C1:000053777161110 C2:duddduduuuududd M:3/4  K:Am      H:BLOQRSVZ T:Funäsdalspolska efter Per Myhr
ABC  682 C1:000053777161110 C2:duddduduuuududd M:3/4  K:Am      H:BLOQRSVZ T:Funäsdalspolska efter Per Myhr
ABC  682 C1:000053777161110 C2:duddduduuuududd M:3/4  K:Am      H:BLOQRSVZ T:Fun†sdalspolska efter Per Myhr
ABC  1662 C1:000053777161110 C2:duddduduuuududd M:3/4  K:Am      H:BLOQRSVZ T:Fun†sdalspolska efter Per Myhr
ABC   1 C1:040004770711610 C2:uuddduududuuuuu M:2/4  K:Dm      H:"LS  T:Fun Tashlich #2 [Dm]
ABC   1 C1:040004770711610 C2:uuddduududuuuuu M:2/4  K:Dm      H:"LS  T:Fun Tashlich #2 [Dm]
ABC   1 C1:040004770711610 C2:uuddduududuuuuu M:2/4  K:Em      H:"LS  T:Fun Tashlich #2 [Em]
ABC   1 C1:040004770711610 C2:uuddduududuuuuu M:2/4  K:Em      H:"LS  T:Fun Tashlich #2 [Em]
ABC  1007 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  257 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  1007 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  257 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC   1 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:C|  K:Em      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC   1 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:C|  K:Em      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  256 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:C|  K:Em      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  256 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:C|  K:Em      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  1006 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:C|  K:Em      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  1006 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:C|  K:Em      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  256 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:C|  K:Em      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  257 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  256 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:C|  K:Em      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  257 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  256 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:C|  K:Em      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  257 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  257 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:4/4  K:Dm      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  256 C1:000477071161000 C2:uddduududuuuuuu M:C|  K:Em      H:"LS  T:Fun Tashlikh
ABC  247 C1:060700010002030 C2:dduudduuuddduud M:2/4  K:F      H:LORS  T:Funu fangshao
ABC   56 C1:001705070007070 C2:uddddduuddudddu M:4/4  K:G      H:LOS  T:Fun¬Ā ziyou ge
ABC  195 C1:620003062676000 C2:duududdduuudddd M:2/4  K:E      H:LORS  T:Fuqi shuangshuang qu hui men
ABC   1 C1:000000000000000 C2:duddduduuududdd M:12/8 K:Bb      H:CLV  T:f\"ur 2 Alt-Blockfl\"oten und Basso Continuo
ABC   1 C1:        C2:        M:12/8 K:Bb      H:CLV  T:f\"ur 2 Alt-Blockfl\"oten und Basso Continuo
ABC   1 C1:000000000000000 C2:ddduduuduuddudd M:12/8 K:Bb      H:CLV  T:f\"ur 2 Alt-Blockfl\"oten und Basso Continuo
ABC  106 C1:077771005011777 C2:uddduduuddddudu M:6/8  K:Bb      H:BLQWZ T:Furbelow'd Apricocks. JJo2.106
ABC  106 C1:077771005011777 C2:uddduduuddddudu M:6/8  K:Bb      H:BLQWZ T:Furbelow'd Apricocks. JJo2.106
ABC   1 C1:077771005011777 C2:uddduduuddddudu M:6/8  K:Bb      H:BLSZ  T:Furbelows and Aprecocks
ABC   1 C1:077771005011777 C2:uddduduuddddudu M:6/8  K:Bb      H:BLSZ  T:Furbelows and Aprecocks
ABC  155 C1:005011777616467 C2:duuddddududdddu M:6/8  K:Bb      H:BLQZ  T:Furbelows and Aprecocks or... WCD3/2.155
ABC  155 C1:005011777616467 C2:duuddddududdddu M:6/8  K:Bb      H:BLQZ  T:Furbelows and Aprecocks or... WCD3/2.155
ABC   1 C1:005011777616377 C2:duuddddududdddu M:6/8  K:Bb      H:BLRZ  T:Furbelows and Apricocks
ABC   1 C1:005011777616377 C2:duuddddududdddu M:6/8  K:Bb      H:BLRZ  T:Furbelows and Apricocks
ABC   1 C1:005011777616377 C2:duuddddududdddu M:6/8  K:Bb      H:BLRZ  T:Furbelows and Apricocks
ABC   37 C1:005011777616377 C2:duuddddududdddu M:6/8  K:Bb      H:BLQWZ T:Furbelows and Apricocks,or. PFD2.037
ABC   37 C1:005011777616377 C2:duuddddududdddu M:6/8  K:Bb      H:BLQWZ T:Furbelows and Apricocks,or. PFD2.037
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:FurElise (3:16)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Fur Elise (3:46)
ABC   1 C1:715276032310422 C2:dududdduuuduuud M:3/8  K:Am      H:CLQVZ T:F\"ur Elise
ABC  1759 C1:715276032310422 C2:dududdduuuduuud M:3/8  K:Am      H:CFLOQVWZ T:F\"ur Elise
ABC  1759 C1:715276032310422 C2:dududdduuuduuud M:3/8  K:Am      H:CFLOQVWZ T:F\"ur Elise
ABC  1838 C1:715276032310422 C2:dududdduuuduuud M:3/8  K:Am      H:CLOQV T:F\"ur Elise
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQ   T:Fur Elise - Beethoven (By Alathea of Windfola)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Fur Elise - Beethoven (Lute) [Piano]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Fur Elise - Beethoven (Lute) [Piano]
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Fur Elise by Beethoven (1/2.Lute 1)
ABC   2 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Fur Elise by Beethoven (2/2.Lute 2)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:Fur Elise by Beethoven (Solo for Lute or Harp)
ABC  6826 C1:062200060622000 C2:duudduudududuud M:2/4  K:G      H:CLQRSZ T:F\:ur ...Else
ABC  6826 C1:062200060622000 C2:duudduudududuud M:2/4  K:G      H:CLQRSZ T:F\:ur ...Else
ABC   1 C1:110606027771115 C2:uudduddduuududd M:2/4  K:D      H:CLSZ  T:Le Furet
ABC   14 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Le furet
ABC   14 C1:        C2:        M:   K:C      H:    T:Le furet
ABC   15 C1:315407050277711 C2:uududduddduuudu M:2/4  K:C      H:"LQVZw T:Le furet
ABC 14471 C1:315407050277711 C2:uududduddduuudu M:2/4  K:C      H:"LQVZw T:Le furet
ABC   41 C1:315407050277711 C2:uududduddduuudu M:2/4  K:C      H:"LQVZw T:Le furet
ABC   41 C1:315407050277711 C2:uududduddduuudu M:2/4  K:C      H:"LQVZw T:Le furet
ABC   42 C1:315407050277711 C2:uududduddduuudu M:2/4  K:C      H:"LQVZw T:Furet, Le
ABC   42 C1:315407050277711 C2:uududduddduuudu M:2/4  K:C      H:"LQVZw T:Furet, Le
ABC   42 C1:315407050277711 C2:uududduddduuudu M:2/4  K:C      H:"LQVZw T:Furet, Le
ABC  9837 C1:110606027771115 C2:uudduddduuududd M:2/4  K:D      H:CLSZ  T:Le Furet
ABC  242 C1:315407050277711 C2:uududduddduuudu M:2/4  K:C      H:"LQVZw T:Furet, Le
ABC  3586 C1:110606027771115 C2:uudduddduuududd M:2/4  K:D      H:CLOS  T:Le Furet
ABC   1 C1:031107050277711 C2:uuudduddduuudud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Le Furet "CYMRU"
ABC   1 C1:031107050277711 C2:uuudduddduuudud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Le Furet "CYMRU"
ABC   1 C1:031107050277711 C2:uuudduddduuudud M:C|  K:HP      H:CLQS  T:Le Furet "CYMRU"
ABC 10751 C1:762300517623005 C2:dduududduududud M:2/4  K:D      H:BFLRZ T:FURIOSO GALLOP
ABC   1 C1:762300517623005 C2:dduududduududud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Furioso Gallop
ABC   1 C1:762300517623005 C2:dduududduududud M:2/4  K:D      H:BLZ  T:Furioso Gallop
ABC 10751 C1:762300517623005 C2:dduududduududud M:2/4  K:D      H:BFLRZ T:FURIOSO GALLOP
ABC 10751 C1:762300517623005 C2:dduududduududud M:2/4  K:D      H:BFLRZ T:FURIOSO GALLOP
ABC   1 C1:770111062037777 C2:dduuuduuddddddu M:6/8  K:G      H:CL   T:Furlana
ABC   18 C1:770111062037777 C2:dduuuduuddddddu M:6/8  K:G      H:CL   T:Furlana
ABC   18 C1:770111062037777 C2:dduuuduuddddddu M:6/8  K:G      H:CL   T:Furlana
ABC  2111 C1:770111062037777 C2:dduuuduuddddddu M:6/8  K:G      H:CLO  T:Furlana
ABC  5588 C1:770111062037777 C2:dduuuduuddddddu M:6/8  K:G      H:CL   T:Furlana
ABC  5588 C1:770111062037777 C2:dduuuduuddddddu M:6/8  K:G      H:CL   T:Furlana
ABC   1 C1:000035000061002 C2:duduudduddududu M:6/8  K:C      H:CL   T:Furlana di Migliara
ABC   72 C1:000035000061002 C2:duduudduddududu M:6/8  K:C      H:CL   T:Furlana di Migliara
ABC   72 C1:000035000061002 C2:duduudduddududu M:6/8  K:C      H:CL   T:Furlana di Migliara
ABC  2109 C1:000035000061002 C2:duduudduddududu M:6/8  K:C      H:CLO  T:Furlana di Migliara
ABC  5589 C1:000035000061002 C2:duduudduddududu M:6/8  K:C      H:CL   T:Furlana di Migliara
ABC  5589 C1:000035000061002 C2:duduudduddududu M:6/8  K:C      H:CL   T:Furlana di Migliara
ABC   1 C1:532622000177060 C2:duuduuuddduuddd M:6/8  K:C      H:CL   T:Furlana di Virgilio
ABC   71 C1:532622000177060 C2:duuduuuddduuddd M:6/8  K:C      H:CL   T:Furlana di Virgilio
ABC   71 C1:532622000177060 C2:duuduuuddduuddd M:6/8  K:C      H:CL   T:Furlana di Virgilio
ABC  2110 C1:532622000177060 C2:duuduuuddduuddd M:6/8  K:C      H:CLO  T:Furlana di Virgilio
ABC  5590 C1:532622000177060 C2:duuduuuddduuddd M:6/8  K:C      H:CL   T:Furlana di Virgilio
ABC  5590 C1:532622000177060 C2:duuduuuddduuddd M:6/8  K:C      H:CL   T:Furlana di Virgilio
ABC   1 C1:000117040074000 C2:uudduduudduduuu M:6/8  K:C      H:BLR  T:Furlong, The
ABC   83 C1:000117040074000 C2:uudduduudduuuud M:6/4  K:C      H:BLQWZ T:Furlong. PFD2.083, The
ABC   83 C1:000117040074000 C2:uudduduudduuuud M:6/4  K:C      H:BLQWZ T:Furlong. PFD2.083, The
ABC   1 C1:170661111177177 C2:uddduuuuudduddu M:9/8  K:G      H:BLR  T:Furnill's Frolic
ABC  242 C1:170661111177177 C2:uddduuuuudduddu M:9/8  K:G      H:BLRZ  T:Furnill's Frolic
ABC   1 C1:170661111177177 C2:uddduuuuudduddu M:9/8  K:Dmix     H:LRSZ  T:Furnill's Frolic
ABC   1 C1:170661111177177 C2:uddduuuuudduddu M:9/8  K:Dmix     H:LRSZ  T:Furnill's Frolic
ABC   1 C1:170661111177177 C2:uddduuuuudduddu M:9/8  K:D      H:LRSZ  T:Furnill's Frolic
ABC  242 C1:170661111177177 C2:uddduuuuudduddu M:9/8  K:G      H:BLR  T:Furnill's Frolic
ABC  242 C1:170661111177177 C2:uddduuuuudduddu M:9/8  K:G      H:BLRZ  T:Furnill's Frolic
ABC  2112 C1:170661111177177 C2:uddduuuuudduddu M:9/8  K:G      H:BLOR  T:Furnill's Frolic
ABC   7 C1:000005000107070 C2:dudddduuuuududd M:3/4  K:G      H:ILQ  T:Furoboms Polska
ABC  1063 C1:321771152776267 C2:uuuddduduuudddd M:3/4  K:A      H:"CILRZ T:Furrows End, The
ABC  1063 C1:321771152776267 C2:uuuddduduuudddd M:3/4  K:A      H:"CILRZ T:Furrows End, The
ABC  1063 C1:321771152776267 C2:uuuddduduuudddd M:3/4  K:A      H:"CILRZ T:Furrows End, The
ABC   36 C1:001702110017011 C2:uduuuuduuududdd M:4/4  K:G      H:"LO  T:Furry Day Carol
ABC   1 C1:004111013076004 C2:duuuuuddduuddud M:6/8  K:D      H:"CLORZ T:Furry Flats
ABC   1 C1:004111013076004 C2:duuuuuddduuddud M:6/8  K:D      H:"CLORZ T:Furry Flats
ABC   1 C1:004111013076004 C2:duuuuuddduuddud M:6/8  K:D      H:"CLORZ T:Furry Flats
ABC   1 C1:004111013076004 C2:duuuuuddduuddud M:6/8  K:D      H:"CLORZ T:Furry Flats
ABC   1 C1:004111013076004 C2:duuuuuddduuddud M:6/8  K:D      H:"CLORZ T:Furry Flats
ABC   1 C1:004111013076004 C2:duuuuuddduuddud M:6/8  K:D      H:"CLORZ T:Furry Flats
ABC   6 C1:000000010006000 C2:ududddudduduuuu M:C|  K:Am      H:CLOQVZ T:La Furstemberg
ABC   6 C1:000000010006000 C2:ududddudduduuuu M:C|  K:Gm      H:CLOQVZ T:La Furstemberg
ABC   6 C1:000000010006000 C2:ududddudduduuuu M:C|  K:Gm      H:CLOQVZ T:La Furstemberg
ABC   6 C1:000000010006000 C2:ududddudduduuuu M:C|  K:Em      H:CLOQVZ T:La Furstemberg
ABC   6 C1:000000010006000 C2:ududddudduduuuu M:C|  K:Dm      H:CLOQVZ T:La Furstemberg
ABC   1 C1:004356220000047 C2:uudduudddududud M:C   K:D      H:LRSZ  T:Further Been the Welcomer, The
ABC   1 C1:121762670016112 C2:uuuddudduduuuud M:6/8  K:Ador     H:LR   T:Further, The Deeper, The
ABC   1 C1:312176267001611 C2:uuuuddudduduuuu M:6/8  K:Ador     H:LR   T:The Further, The Deeper
ABC   2 C1:670016000226671 C2:dduduuddduudddu M:6/8  K:Ador     H:LR   T:The Further, The Deeper
ABC  173 C1:046116772263616 C2:uduuddduudududd M:4/4  K:Gmin     H:CLRZ  T:Further up the Dusty End
ABC   1 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC   1 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC   1 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC   1 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC   1 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC   1 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC   1 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC  291 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC   1 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC   3 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC   3 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC   3 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC  291 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC  291 C1:001120060011301 C2:uuuduuuuudduudd M:C   K:C      H:"BCLRZ T:Furth, Fortune and Fill the Fetters
ABC  213 C1:001111000005002 C2:uuuududddduuuuu M:3/4  K:Am      H:"L   T:Furuboms Polska
ABC  213 C1:001111000005002 C2:uuuududddduuuuu M:3/4  K:Am      H:"L   T:Furuboms Polska
ABC  213 C1:001111000005002 C2:uuuududddduuuuu M:3/4  K:Am      H:"L   T:Furuboms Polska
ABC   1 C1:001111000005002 C2:uuuududddddduuu M:3/4  K:Am      H:LORS  T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000005002 C2:uuuududddddduuu M:3/4  K:Am      H:LORS  T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000005002 C2:uuuududddddduuu M:3/4  K:Am      H:LORS  T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LQRZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LQRZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LQRZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LQRZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   1 C1:001111000005002 C2:uuuududddddduuu M:3/4  K:Am      H:LORS  T:Furuboms polska
ABC   5 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   5 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   4 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   4 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   5 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   4 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   5 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   5 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   5 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   2 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   2 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   4 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   4 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   2 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   2 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   2 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   2 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   2 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   2 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   8 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   8 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   2 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   3 C1:001111000607002 C2:uuuudduddddduuu M:3/4  K:Am      H:"LORZ T:Furuboms polska
ABC   17 C1:000005002770707 C2:duddddduuuuudud M:3/4  K:C      H:CILQ  T:Furuboms Polska
ABC  2989 C1:000005002770707 C2:duddddduuuuudud M:3/4  K:C      H:CFILOQZ T:Furuboms Polska
ABC  3910 C1:000005002770707 C2:duddddduuuuudud M:3/4  K:C      H:CFILOQZ T:Furuboms Polska
ABC   45 C1:000005002770707 C2:duddddduuuuudud M:3/4  K:Am      H:R   T:Furuboms Polska (polska e. Lisa Furubom)
ABC  5591 C1:000005002770707 C2:duddddduuuuuudu M:3/4  K:Am      H:IORS  T:Furuboms Polska (polska e. Lisa Furubom)
ABC  5591 C1:000005002770707 C2:duddddduuuuuudu M:3/4  K:Am      H:IORS  T:Furuboms Polska (polska e. Lisa Furubom)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fury of the storm (6:43)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fury of the storm - [Cytheria](6:43)
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:fury of the storm ver2 (6:43)
ABC   1 C1:607100116004161 C2:dduuuduududddud M:4/4  K:D      H:FLRSZ T:Furze Bush
ABC   1 C1:607100116004161 C2:dduuuduududddud M:4/4  K:D      H:FLRSZ T:Furze Bush
ABC  230 C1:607100116004161 C2:dduuuduududddud M:4/4  K:D      H:LRSZ  T:Furze Bush
ABC   1 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:ACIORS T:The Furze Field
ABC   1 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:ACIORS T:The Furze Field
ABC   1 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:ACIORS T:The Furze Field
ABC   9 C1:177111177111627 C2:udduuuudduuuudu M:3/4  K:G      H:LR   T:The Furze Field
ABC   9 C1:177111177111627 C2:udduuuudduuuudu M:3/4  K:G      H:LR   T:The Furze Field
ABC   9 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:ALQ  T:The Furze Field
ABC   9 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:ALQ  T:The Furze Field
ABC   9 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:ALQ  T:The Furze Field
ABC   1 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:ACIORS T:The Furze Field
ABC   1 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:ACIORS T:The Furze Field
ABC   13 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:AORS  T:The Furze Field
ABC  6804 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:    T:Furze Field
ABC  6804 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:    T:Furze Field
ABC  6804 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:    T:Furze Field
ABC  6804 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:    T:Furze Field
ABC  6804 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:    T:Furze Field
ABC  6804 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:    T:Furze Field
ABC  6804 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:    T:Furze Field
ABC  6804 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:    T:Furze Field
ABC   9 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:ALQ  T:The Furze Field
ABC   9 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:ALQ  T:The Furze Field
ABC  6804 C1:007111771111627 C2:duuudduuuududdd M:6/8  K:G      H:ACIORS T:The Furze Field
ABC   55 C1:760712117017760 C2:ddduuuududddddu M:6/8  K:Edor     H:LQR  T:Furze In Bloom (Edor)
ABC   55 C1:760712117017760 C2:ddduuuududddddu M:6/8  K:clef=none  H:ILR  T:Furze In Bloom (Edor)
ABC   55 C1:760712117017760 C2:ddduuuududddddu M:6/8  K:Edor     H:LQR  T:Furze In Bloom (Edor)
ABC   1 C1:030007777717716 C2:uddddduddududuu M:6/4  K:Bb      H:CLZ  T:f\"ur zwei Altblockfl\"oten
ABC   1 C1:030007777717716 C2:uddddduddududuu M:6/4  K:Bb      H:CLZ  T:f\"ur zwei Altblockfl\"oten
ABC   1 C1:000500050072060 C2:ddduududduududu M:C   K:F      H:CLZ  T:f\"ur zwei Altblockfl\"oten
ABC   1 C1:000500050072060 C2:ddduududduududu M:C   K:F      H:CLZ  T:f\"ur zwei Altblockfl\"oten
ABC   1 C1:077111627771040 C2:dduuududdduuddu M:C   K:Dm      H:CLZ  T:f\"ur zwei Altblockfl\"oten
ABC   1 C1:077111627771040 C2:dduuududdduuddu M:C   K:Dm      H:CLZ  T:f\"ur zwei Altblockfl\"oten
ABC   1 C1:030007777717716 C2:uddddduddududuu M:6/4  K:G      H:CLZ  T:f\"ur zwei Querfl\"oten oder Violinen
ABC   1 C1:030007777717716 C2:uddddduddududuu M:6/4  K:G      H:CLZ  T:f\"ur zwei Querfl\"oten oder Violinen
ABC   1 C1:000400060072060 C2:ddduududduududu M:C   K:D      H:CLZ  T:f\"ur zwei Querfl\"oten oder Violinen
ABC   1 C1:000400060072060 C2:ddduududduududu M:C   K:D      H:CLZ  T:f\"ur zwei Querfl\"oten oder Violinen
ABC   1 C1:077111627771040 C2:dduuududdduuddu M:C   K:Am      H:CLZ  T:f\"ur zwei Querfl\"oten oder Violinen
ABC   1 C1:077111627771040 C2:dduuududdduuddu M:C   K:Am      H:CLZ  T:f\"ur zwei Querfl\"oten oder Violinen
ABC  237 C1:261063100067261 C2:uududududuududd M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Fusiliers Quickstep. RH.237
ABC  237 C1:261063100067261 C2:uududududuududd M:6/8  K:G      H:ABLOQRZ T:Fusiliers Quickstep. RH.237
ABC  237 C1:261063100067261 C2:uududududuududd M:6/8  K:G      H:ALOQRSZ T:Fusiliers Quickstep. RH.237
ABC  2990 C1:261063100067261 C2:uududududuududd M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Fusiliers Quickstep. RH.237
ABC  8003 C1:261063100067261 C2:uududududuududd M:6/8  K:G      H:AFLOQRSZ T:Fusiliers Quickstep. RH.237
ABC  6433 C1:261063100067261 C2:uududududuududd M:6/8  K:G      H:ABFLOQRSZ T:Fusiliers Quickstep. RH.237
ABC  326 C1:407140127777602 C2:ududuuddddduduu M:C|  K:A      H:BCLORUZ T:The Futterat wi' the Grey Tail
ABC  326 C1:407140127777602 C2:ududuuddddduduu M:C|  K:A      H:BCLORUZ T:The Futterat wi' the Grey Tail
ABC   1 C1:407140127777602 C2:ududuuddddduduu M:C|  K:Amin     H:LRSZ  T:Futterat Wi' the Grey Tail, The
ABC   1 C1:407140127777602 C2:ududuuddddduduu M:C|  K:A      H:LRSZ  T:Futterat Wi' the Grey Tail, The
ABC  191 C1:407140127777602 C2:ududuuddddduduu M:C|  K:A      H:BCLORUZ T:The Futterat wi' the Grey Tail
ABC  191 C1:407140127777602 C2:ududuuddddduduu M:C|  K:A      H:BCLORUZ T:The Futterat wi' the Grey Tail
ABC  191 C1:407140127777602 C2:ududuuddddduduu M:C|  K:A      H:BCLORUZ T:The Futterat wi' the Grey Tail
ABC  191 C1:407140127777602 C2:ududuuddddduduu M:C|  K:A      H:BCLORUZ T:The Futterat wi' the Grey Tail
ABC  453 C1:000201070067010 C2:dududududdududd M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Fuyuan diao
ABC   36 C1:750313057504004 C2:dduuuddduuddudd M:2/4  K:A      H:LORS  T:Fuzi langong