ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  772 C1:000000000007000 C2:dduddduuuuddudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Fındıklı Bizim Yolumuz
ABC  772 C1:000000000007000 C2:dduddduuuuddudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Fındıklı Bizim Yolumuz
ABC  772 C1:000000000007000 C2:dduddduuuuddudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Fındıklı Bizim Yolumuz
ABC  773 C1:000101010107000 C2:uuuuddudduddduu M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:Fındıklı Bizim Yolumuz