ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   4 C1:000300007771060 C2:udddududuuduudd M:4/4  K:F      H:L   T:Czardasz \'slaski
ABC   4 C1:000300007771060 C2:udddududuuduudd M:4/4  K:F      H:L   T:Czardasz \'slaski
ABC   4 C1:000300007771060 C2:udddududuuduudd M:4/4  K:F      H:L   T:Czardasz \'slaski
ABC   4 C1:000300007771060 C2:udddududuuduudd M:4/4  K:F      H:L   T:Czardasz \'slaski
ABC   10 C1:760203220200760 C2:dduduuudddduudu M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Czarna chmureczka na niebie
ABC   1 C1:707000052062706 C2:dduududdudddduu M:2/4  K:C      H:LORS  T:Czarna rola bialy kamien
ABC   36 C1:020000000105002 C2:uududddduudduud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Czarne oczy oczy bure
ABC   1 C1:502600044035026 C2:dududududududud M:4/4  K:Amin     H:LR   T:The Czar Of Munster
ABC   1 C1:607012011777607 C2:duduuudddduduuu M:6/4  K:_e_B_d_F_G  H:BLSZ  T:Czar of Muscovy
ABC   1 C1:607012011777607 C2:duduuudddduduuu M:6/4  K:_e_B_d_F_G  H:BLSZ  T:Czar of Muscovy
ABC  430 C1:011777607012011 C2:uudddduduuuddud M:6/4  K:CPhr     H:LOQSZ T:Czar of Muscovy. (p).1701.PLFD1.430
ABC  430 C1:011777607012011 C2:uudddduduuuddud M:6/4  K:Fm      H:BLOQZ T:Czar of Muscovy. (p).1701.PLFD1.430
ABC  430 C1:011777607012011 C2:uudddduduuuddud M:6/4  K:Fm      H:BLOQZ T:Czar of Muscovy. (p).1701.PLFD1.430
ABC  430 C1:011777607012011 C2:uudddduduuuddud M:6/4  K:CPhr     H:LOQSZ T:Czar of Muscovy. (p).1701.PLFD.430
ABC  430 C1:011777607012011 C2:uudddduduuuddud M:6/4  K:CPhr     H:LOQSZ T:Czar of Muscovy. (p).1701.PLFD.430
ABC   1 C1:050311626377770 C2:uduudududddduuu M:C|  K:F      H:LRSZ  T:Czar of Russian's Favorite
ABC   1 C1:050311626377770 C2:uduudududddduuu M:C|  K:F      H:LRSZ  T:Czar of Russian's Favorite
ABC   1 C1:050311626377770 C2:uduudududddduuu M:C|  K:F      H:LRSZ  T:Czar of Russian's Favorite
ABC   1 C1:030011626377770 C2:duudududddduuud M:C|  K:F      H:BLR  T:Czar of Russia's Favorite -- Hornpipe
ABC   1 C1:030011626377770 C2:duudududddduuud M:C|  K:F      H:"LR  T:Czar of Russia's Favorite--Hornpipe
ABC   1 C1:030011626377770 C2:duudududddduuud M:C|  K:F      H:BLR  T:Czar of Russia's Favorite -- Hornpipe
ABC   64 C1:030011626377770 C2:duudududddduuud M:C|  K:F      H:"LR  T:Czar of Russia's Favorite--Hornpipe
ABC   1 C1:030011626377770 C2:duudududddduuud M:C|  K:F      H:BLR  T:Czar of Russia's Favorite -- Hornpipe
ABC   1 C1:031162637777071 C2:duudududddduuud M:4/4  K:F      H:CLQR  T:The Czar of Russia's Favourite Hornpipe
ABC   1 C1:031162637777071 C2:duudududddduuud M:4/4  K:F      H:CLQR  T:The Czar of Russia's Favourite Hornpipe
ABC   1 C1:200422004327410 C2:uudduuuddduuudu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:The Czar of Victoria County "CYMRU"
ABC   1 C1:200422004327410 C2:uudduuuddduuudu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:The Czar of Victoria County "CYMRU"
ABC   1 C1:200422004327410 C2:uudduuuddduuudu M:C|  K:HP      H:CLQS  T:The Czar of Victoria County "CYMRU"
ABC  1977 C1:001777063063007 C2:uddddududddduuu M:6/8  K:G      H:FORZ  T:Czech Bagpipe tune
ABC  2562 C1:001777063063007 C2:uddddududddduuu M:6/8  K:G      H:FORZ  T:Czech Bagpipe tune
ABC  1010 C1:001100110017610 C2:uuuuudduudududd M:2/4  K:G      H:"L   T:Czech Dance
ABC  1010 C1:001100110017610 C2:uuuuudduudududd M:2/4  K:G      H:"L   T:Czech Dance
ABC   46 C1:070000760001110 C2:ddduuuduududdud M:3/4  K:F      H:LORS  T:Czego kalinko w dolku stoisz
ABC   51 C1:601601702201601 C2:dududuuududdudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Czego kalinko w dolku stoisz
ABC   52 C1:060001060002700 C2:dududdudduduu  M:3/4  K:G      H:LORS  T:Czego kalinko w dolku stoisz
ABC   57 C1:107067203042107 C2:uddduuduuddddud M:3/4  K:G      H:LORS  T:Czego kalinko w dolku stoisz
ABC   41 C1:601606302201607 C2:dudduuuudddduuu M:3/4  K:Bb      H:LORS  T:Czego kalino w dole stoisz
ABC   42 C1:601605300221706 C2:dudduuuuddududu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Czego kalino w dole stoisz
ABC   43 C1:060001060005030 C2:dudduuuududdudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Czego kalino w dole stoisz
ABC   44 C1:060027060005030 C2:duddduuuududddu M:3/4  K:A      H:LORS  T:Czego kalino w dole stoisz
ABC   45 C1:060027030000210 C2:dudduuuuudddudd M:3/4  K:A      H:LORS  T:Czego kalino w dole stoisz
ABC   50 C1:160027060050030 C2:ududdduuuudddud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Czego kalino w dole stoisz
ABC   53 C1:601605300202602 C2:dudduuudududdud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Czego kalino w dole stoisz
ABC   54 C1:060001060005030 C2:dudduuuududduud M:3/4  K:C      H:LORS  T:Czego kalino w dole stoisz
ABC   55 C1:704305300202707 C2:dduduuudddudddu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Czego kalino w dole stoisz
ABC   48 C1:020007020070020 C2:udududududd   M:3/4  K:C      H:LORS  T:Czego w dole kalinko stoisz
ABC   1 C1:000063777763636 C2:ddudddddduddudd M:2/4  K:D      H:L   T:Czek Composers (round)
ABC   1 C1:000063777763636 C2:ddudddddduddudd M:2/4  K:D      H:L   T:Czek Composers (round)
ABC   1 C1:000063777763636 C2:ddudddddduddudd M:2/4  K:D      H:L   T:Czek Composers (round)
ABC   56 C1:000001060006060 C2:uddduuuuddd   M:3/4  K:C      H:LORS  T:Czemu kalino w dole stoisz
ABC   90 C1:001161660201000 C2:uududduuudduuuu M:3/4  K:G      H:LORS  T:Czemu nie orzesz Jasienku
ABC  142 C1:070602270007270 C2:dduuddudduuuuuu M:3/4  K:C      H:LORS  T:Czemuzes sie nie ozenil Bajdala
ABC   6 C1:710602270007270 C2:duduuddudduuudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Czemuzes sie nie ozenil Bartoszu
ABC  116 C1:320203220107520 C2:duuduuudduddudu M:3/4  K:A      H:LORS  T:Czerwony dyszel da dyszel
ABC   19 C1:760203220200760 C2:dduduuudddduudd M:3/4  K:G      H:LORS  T:Czy mnie kochasz czy nie kochasz
ABC  114 C1:060202060001220 C2:duudduuuuddud  M:3/4  K:G      H:LORS  T:A czys ci mnie na przypiecku nalaz
ABC   1 C1:005322006377770 C2:duuududddduduuu M:3/4  K:F      H:"LOZ  T:Czy\'s ty nie wiedzia\/la
ABC   1 C1:005322006377770 C2:duuududddduduuu M:3/4  K:F      H:"LOZ  T:Czy\'s ty nie wiedzia\/la
ABC   1 C1:005322006377770 C2:duuududddduduuu M:3/4  K:F      H:"LOZ  T:Czy\'s ty nie wiedzia\/la
ABC   1 C1:005322006377770 C2:duuududddduduuu M:3/4  K:F      H:"LOZ  T:Czy\'s ty nie wiedzia\/la
ABC   1 C1:005322006377770 C2:duuududddduduuu M:3/4  K:F      H:"LOZ  T:Czy\'s ty nie wiedzia\/la
ABC   1 C1:005322006377770 C2:duuududddduduuu M:3/4  K:F      H:"LOZ  T:Czy\'s ty nie wiedzia\/la
ABC   1 C1:005322006377770 C2:duuududddduduuu M:3/4  K:F      H:"LOZ  T:Czy\'s ty nie wiedzia\/la
ABC   26 C1:005322006377770 C2:duuududddduduuu M:3/4  K:F      H:"LO  T:Czy\'s ty nie wiedzia\'la
ABC   27 C1:005322006377770 C2:duuududddduduuu M:3/4  K:F      H:"LO  T:Czy\'s ty nie wiedzia\'la
ABC   26 C1:005322006377770 C2:duuududddduduuu M:3/4  K:F      H:"LO  T:Czy\'s ty nie wiedzia\'la
ABC   27 C1:005322006377770 C2:duuududddduduuu M:3/4  K:F      H:"LO  T:Czy\'s ty nie wiedzia\'la