ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   2 C1:026442610264426 C2:udududuudududud M:   K:Bmin     H:    T:C Whistle
ABC   27 C1:020173050077020 C2:uududdduudduddu M:6/8  K:D      H:ALQRSZ T:The Cwmbach Quickstep
ABC   27 C1:020173050077020 C2:uududdduudduddu M:6/8  K:D      H:ALQRSZ T:The Cwmbach Quickstep
ABC   1 C1:020204020204001 C2:uuduuduuudduduu M:3/4  K:Dm      H:CLQ  T:Cwm Ogwr
ABC   1 C1:010700307111070 C2:ududuuududduddd M:C   K:HP      H:CLQS  T:Cwm Rhondda
ABC   1 C1:010700307111070 C2:ududuuududduddd M:C   K:HP      H:CLQS  T:Cwm Rhondda
ABC   1 C1:010700307111070 C2:ududuuududduddd M:C   K:HP      H:CLQS  T:Cwm Rhondda
ABC   1 C1:010700307111070 C2:ududuuududduddd M:C   K:HP      H:CLQS  T:Cwm Rhondda
ABC   1 C1:010700307111070 C2:ududuuududduddd M:C   K:HP      H:CLQS  T:Cwm Rhondda
ABC   1 C1:010700307111070 C2:ududuuududduddd M:C   K:HP      H:CLQS  T:Cwm Rhondda
ABC   1 C1:050406010000030 C2:duduuduuudududu M:C   K:G      H:"CLQ  T:Cwm Rhondda
ABC  156 C1:711107010606050 C2:duuududduddduuu M:4/4  K:G      H:FGLQZ T:Cwm Rhondda
ABC   94 C1:116000763116022 C2:uuddduuuduudddu M:9/8  K:C      H:LO   T:Cwrw Da
ABC   94 C1:116000763116022 C2:uuddduuuduudddu M:9/8  K:C      H:LO   T:Cwrw Da
ABC   74 C1:110663663110664 C2:uuddudduuuddudd M:9/8  K:D      H:ALQRSZ T:Cwrw Da
ABC   74 C1:110663663110664 C2:uuddudduuuddudd M:9/8  K:D      H:ALQRSZ T:Cwrw Da
ABC   1 C1:116000763116022 C2:uuddduuuduudddu M:9/8  K:C      H:FLO  T:Cwrw Da
ABC   1 C1:116000763116022 C2:uuddduuuduudddu M:9/8  K:C      H:FLO  T:Cwrw Da
ABC   1 C1:116000763116022 C2:uuddduuuduudddu M:9/8  K:C      H:FLO  T:Cwrw Da
ABC   1 C1:116000763116022 C2:uuddduuuduudddu M:9/8  K:G      H:FLO  T:Cwrw Da
ABC   1 C1:116000763116022 C2:uuddduuuduudddu M:9/8  K:G      H:FLO  T:Cwrw Da
ABC   1 C1:116000763116022 C2:uuddduuuduudddu M:9/8  K:G      H:FLO  T:Cwrw Da
ABC   1 C1:116000763116022 C2:uuddduuuduudddu M:9/8  K:C      H:L   T:Cwrw Da
ABC   74 C1:110663663110664 C2:uuddudduuuddudd M:9/8  K:D      H:ALQRSZ T:Cwrw Da
ABC   82 C1:116001663116022 C2:uududduuuduuddd M:9/8  K:D      H:ALQRSZ T:Cwrw Da
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:cws05 (3:47)
ABC   26 C1:766007077727700 C2:ddddduddduddduu M:4/4  K:Ddor     H:HOQZ  T:cwyd, gwel yr adeilad
ABC   1 C1:070702270670070 C2:dduudddddudduuu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:Cwyn Brython
ABC   24 C1:111771637777361 C2:uuuddududdddudu M:C   K:Gm      H:ACHLQRSZ T:Cwynfan Brydain
ABC   24 C1:111771637777361 C2:uuuddududdddudu M:C   K:Gm      H:ACHLQRSZ T:Cwynfan Brydain
ABC   24 C1:111771637777361 C2:uuuddududdddudu M:C   K:Gm      H:ACHLQRSZ T:Cwynfan Brydain
ABC   24 C1:111771637777361 C2:uuuddududdddudu M:C   K:Gm      H:ACHLQRSZ T:Cwynfan Brydain
ABC   24 C1:111771637777361 C2:uuuddududdddudu M:C   K:Gm      H:ACHLQRSZ T:Cwynfan Brydain
ABC   1 C1:001101000100010 C2:uuuuududuuuuddd M:4/4  K:F      H:CLQ  T:Cwynfan Henaint
ABC   1 C1:000277710002777 C2:uddduuddduduuuu M:4/4  K:Dm      H:CLQV  T:CWYNFAN Y BARDD - The Bard's lamentation.
ABC   1 C1:001106030007070 C2:uududdudddduuuu M:2/4  K:Gm      H:CLQ  T:CWYNVAN Y WRAIG WEDDW - The Widow's Lamentation.
ABC   1 C1:060604007117000 C2:dduduuddduddudd M:3/4  K:Dm      H:CLQ  T:"Cwyn y Brenin"
ABC   1 C1:070070400010707 C2:dduudddduuddddu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:CWYN Y CYBYDD - The Miser's Complaint.
ABC   1 C1:000001010703770 C2:uududddududdduu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:CWYN Y PRYDYDD - The Poet's Complaint.
ABC   1 C1:000100010077047 C2:uudddudddduuuuu M:4/4  K:F      H:CLQ  T:CWYN YR ALLTUD - The Exile's Complaint.
ABC   1 C1:001100070200007 C2:uududduddduuudu M:2/4  K:Dm      H:CLQ  T:CWYN Y VORWYN - The Maiden's Complaint.