ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:211177710076607 C2:uuuudddudddduud M:C|  K:E      H:"LRZ  T:C-delen är orepriserad, och tänkt som ett "stick" till "näst sista" varvet (kanske ABABABCAB), där G#-ackordet leder in till en alternativ ackordsättning à la "Four Kisses" (se nedan), B-delen kompas som vanligt oavsett.
ABC   1 C1:211177710076607 C2:uuuudddudddduud M:C|  K:E      H:"LRZ  T:C-delen är orepriserad, och tänkt som ett "stick" till "näst sista" varvet (kanske ABABABCAB), där G#-ackordet leder in till en alternativ ackordsättning à la "Four Kisses" (se nedan), B-delen kompas som vanligt oavsett.
ABC   1 C1:211177710076607 C2:uuuudddudddduud M:C|  K:E      H:"LRZ  T:C-delen  r orepriserad, och t nkt som ett "stick" till "n st sista" varvet (kanske ABABABCAB), d r G#-ackordet leder in till en alternativ ackords ttning ¡ la "Four Kisses" (se nedan), B-delen kompas som vanligt oavsett.
ABC   5 C1:111111111111111 C2:uuuuuuuduuuuuuu M:   K:C      H:    T:C Dorian/C Minor/Cm
ABC   1 C1:326111110627772 C2:uuduuuuududddud M:4/4  K:Fmaj     H:LR   T:Cédulie
ABC   2 C1:326111110627574 C2:uuduuuuududddud M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Cédulie
ABC   1 C1:006600670006002 C2:ddddduudduuuddu M:4/4  K:C      H:"ILOQRSVZ T:C-dur G-dur Schottis
ABC   1 C1:006600670006002 C2:ddddduudduuuddu M:4/4  K:C      H:"ILOQRSVZ T:C-dur G-dur Schottis
ABC   1 C1:006600670006002 C2:ddddduudduuuddu M:4/4  K:C      H:"ILOQRSVZ T:C-dur G-dur Schottis
ABC   1 C1:006600670006002 C2:ddddduudduuuddu M:4/4  K:C      H:"ILOQRSVZ T:C-dur G-dur Schottis
ABC   1 C1:371536666264022 C2:dudududdduduuud M:3/4  K:C      H:LRS  T:C-Dur-Ländler #3
ABC   2 C1:060504602206107 C2:duddudududdudud M:3/4  K:C      H:"CLRS T:C-Dur-Ländler #7