ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:b-hair (1:36)
ABC   1 C1:110177217701670 C2:uuudduudduddddd M:C   K:F      H:LRSZ  T:Bha mi `n dil
ABC   1 C1:017076011011116 C2:uddduuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:BCSW  T:An Bhanaltra
ABC   1 C1:017076011011116 C2:uddduuuuuuddddu M:6/8  K:G      H:BCSW  T:An Bhanaltra
ABC   26 C1:221712676771112 C2:duuduuddddduuuu M:3/8  K:G      H:LOQRS T:Bhanarach dhonn a' chruidh
ABC   55 C1:121712676771112 C2:uuuduuddddduuuu M:3/8  K:Gm      H:BCLOQRVZ T:Bhanarach dhonn a'chruidh
ABC   55 C1:121712676771112 C2:uuuduuddddduuuu M:3/8  K:Gm      H:BCLOQRVZ T:Bhanarach dhonn a'chruidh
ABC   55 C1:121712676771112 C2:uuuduuddddduuuu M:3/8  K:Gm      H:BCLOQRVZ T:Bhanarach dhonn a'chruidh
ABC   55 C1:121712676771112 C2:uuuduuddddduuuu M:3/8  K:Gm      H:BCLOQRVZ T:Bhanarach dhonn a'chruidh
ABC   55 C1:121712676771112 C2:uuuduuddddduuuu M:3/8  K:Gm      H:BCLOQRVZ T:Bhanarach dhonn a'chruidh
ABC   55 C1:121712676771112 C2:uuuduuddddduuuu M:3/8  K:Gm      H:BCLOQRVZ T:Bhanarach dhonn a'chruidh
ABC   1 C1:221712676771112 C2:duuduuddddduuuu M:3/8  K:Gmin     H:LRSZ  T:Bhanarach dhonn a' chruidh
ABC   1 C1:221712676771112 C2:duuduuddddduuuu M:3/8  K:Gmin     H:LRSZ  T:Bhanarach dhonn a' chruidh
ABC   1 C1:221712676771112 C2:duuduuddddduuuu M:3/8  K:Gmin     H:LRSZ  T:Bhanarach dhonn a' chruidh
ABC   1 C1:221712676771112 C2:duuduuddddduuuu M:3/8  K:G      H:LRSZ  T:Bhanarach dhonn a' chruidh
ABC   26 C1:221712676771112 C2:duuduuddddduuuu M:3/8  K:G      H:LOQRS T:Bhanarach dhonn a' chruidh
ABC   26 C1:221712676771112 C2:duuduuddddduuuu M:3/8  K:G      H:LOQRS T:Bhanarach dhonn a' chruidh
ABC  503 C1:121735437771121 C2:uuududduddduuuu M:3/4  K:Em      H:BLZ  T:Bhannerach dhon na chri
ABC  503 C1:121735437771121 C2:uuududduddduuuu M:3/4  K:Em      H:BLZ  T:Bhannerach dhon na chri
ABC 10743 C1:121735437771121 C2:uuududduddduuuu M:6/8  K:Em      H:BLOQSZ T:BHANNERACH DHON NA CHRI'
ABC 10743 C1:121735437771121 C2:uuududduddduuuu M:6/8  K:Em      H:BLOQSUZ T:BHANNERACH DHON NA CHRI'
ABC  503 C1:121735437771121 C2:uuududduddduuuu M:3/4  K:Em      H:BLZ  T:Bhannerach dhon na chri
ABC  503 C1:121735437771121 C2:uuududduddduuuu M:3/4  K:Em      H:BLZ  T:Bhannerach dhon na chri
ABC 10743 C1:121735437771121 C2:uuududduddduuuu M:6/8  K:Em      H:BLOQSZ T:BHANNERACH DHON NA CHRI'
ABC 10743 C1:121735437771121 C2:uuududduddduuuu M:6/8  K:Em      H:BLOQSZ T:BHANNERACH DHON NA CHRI'
ABC 10743 C1:121735437771121 C2:uuududduddduuuu M:6/8  K:Em      H:BLOQSUZ T:BHANNERACH DHON NA CHRI'
ABC 10743 C1:121735437771121 C2:uuududduddduuuu M:6/8  K:Em      H:BLOQSUZ T:BHANNERACH DHON NA CHRI'
ABC  010 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC  010 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC  010 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC  010 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC   10 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC   10 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC   10 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC   31 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC  313 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC  579 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC   31 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC  313 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC  579 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC   31 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC  313 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC  579 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC   31 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC  313 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC  579 C1:426221074566004 C2:duduuuudduddddu M:C   K:A      H:BCLORZ T:A Bhean a bha aig an Tailler Chaol
ABC   1 C1:262626226651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:LSZ  T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fògairt
ABC   1 C1:262626226651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:LSZ  T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fgairt
ABC   48 C1:262626226651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:B_      H:LORS  T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air f\`ogairt
ABC  530 C1:267126726651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:BCLORUZ T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fogairt*
ABC  530 C1:267126726651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:BCLORUZ T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fogairt*
ABC  530 C1:267126726651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:BCLORUZ T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fogairt*
ABC   48 C1:262626226651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:B_      H:LORS  T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air f\`ogairt
ABC   48 C1:262626226651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:B_      H:LORS  T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air f\`ogairt
ABC   32 C1:267126726651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:BCLORUZ T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fogairt*
ABC  208 C1:267126726651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:BCLORUZ T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fogairt*
ABC   32 C1:267126726651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:BCLORUZ T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fogairt*
ABC  208 C1:267126726651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:BCLORUZ T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fogairt*
ABC   32 C1:267126726651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:BCLORUZ T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fogairt*
ABC  208 C1:267126726651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:BCLORUZ T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fogairt*
ABC   32 C1:267126726651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:BCLORUZ T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fogairt*
ABC  208 C1:267126726651007 C2:ududduduuudddud M:2/4  K:Bb      H:BCLORUZ T:A Bhean an taigh nach leig thu steach am fear a tha air fogairt*
ABC   1 C1:006211610700062 C2:duuududduuuduuu M:C   K:G      H:LRSZ  T:A Bhean-a-Tighe
ABC   1 C1:006211610700062 C2:duuududduuuduuu M:C   K:G      H:LRSZ  T:A Bhean-a-Tighe
ABC   1 C1:006211610700062 C2:duuududduuuduuu M:C   K:G      H:LRSZ  T:A Bhean-a-Tighe
ABC   1 C1:006211610700062 C2:duuududduuuduuu M:C   K:G      H:LRSZ  T:A Bhean-a-Tighe
ABC   1 C1:060027776712112 C2:duddddduuuuuuud M:C   K:A      H:LRSZ  T:An bhean bhocht
ABC   1 C1:001157160026767 C2:uuudududdddduuu M:4/4  K:Gmaj     H:LR   T:Bhean Ch
ABC   1 C1:001157160026076 C2:uuudududddduuud M:4/4  K:G      H:L   T:An Bhean Cheile Nar Casadh Dhom
ABC   1 C1:001157160026767 C2:uuudududdddduuu M:4/4  K:G      H:CDLQ  T:An Bhean Che/ile Na/r Casadh Dhom
ABC   32 C1:010101110601060 C2:uuuuududuuduudd M:2/4  K:Eb      H:LORS  T:A bhean úd thíos ae bhruach an t-srutháin, S. 18
ABC   80 C1:065302622771064 C2:dduuduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Bhean Nioch\'ain \'Eireannach (An)
ABC   75 C1:065302622771064 C2:dduuduuddudduuu M:6/8  K:G      H:LRSZ  T:Bhean Nioch\'ain \'Eireannach (An)
ABC  5011 C1:001766000022001 C2:uddduuudddduuuu M:3/4  K:G      H:"CLOQRZ T:Bheir Me O
ABC   1 C1:001766000022001 C2:uddduuudddduuuu M:3/4  K:G      H:L   T:Bheir Me O or Eriskay Love Lilt
ABC   1 C1:001766000022001 C2:uddduuudddduuuu M:3/4  K:G      H:L   T:Bheir Me O or Eriskay Love Lilt
ABC   1 C1:001766000022001 C2:uddduuudddduuuu M:3/4  K:G      H:L   T:Bheir Me O or Eriskay Love Lilt
ABC   2 C1:002266002262050 C2:uudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:L   T:Bhetty's, Tommy
ABC   1 C1:002266002262050 C2:uudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:LS   T:Bhetty's, Tommy
ABC   1 C1:002266002262050 C2:uudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:LS   T:Bhetty's, Tommy
ABC   1 C1:002266002262050 C2:uudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:LS   T:Bhetty's, Tommy
ABC   1 C1:002266002262050 C2:uudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:LS   T:Bhetty's, Tommy
ABC   1 C1:002266002262050 C2:uudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:LS   T:Bhetty's, Tommy
ABC  1407 C1:002266002262050 C2:uudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:L   T:Bhetty's, Tommy
ABC  1407 C1:002266002262050 C2:uudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:L   T:Bhetty's, Tommy
ABC  1407 C1:002266002262050 C2:uudduuduuddudud M:3/4  K:G      H:L   T:Bhetty's, Tommy
ABC   46 C1:050301010300116 C2:duuuuuuddddduud M:2/4  K:Gmaj     H:LRW  T:An BhFaca Tú Mo Shéamaisin?
ABC   46 C1:050301010300116 C2:duuuuuuddddduud M:2/4  K:Gmaj     H:LRW  T:An BhFaca Tú Mo Shéamaisin?
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   19 C1:302560627016531 C2:uuddddduududddu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   19 C1:302560627016531 C2:uuddddduududddu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   17 C1:531130256062701 C2:duuuuuddddduudu M:2/4  K:G      H:LR   T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   19 C1:302560627016531 C2:uuddddduududddu M:2/4  K:G      H:LRWZ  T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   19 C1:302560627016531 C2:uuddddduududddu M:2/4  K:G      H:LRWZ  T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   19 C1:302560627016531 C2:uuddddduududddu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:An bhFaca T'u Mo Sh'eamais'in
ABC 10064 C1:302560627016531 C2:uuddddduududddu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC  205 C1:302560627016531 C2:uuddddduududddu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   19 C1:302560627016531 C2:uuddddduududddu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:An bhFaca T'u Mo Sh'eamais'in
ABC 10064 C1:302560627016531 C2:uuddddduududddu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC 10064 C1:302560627016531 C2:uuddddduududddu M:2/4  K:G      H:LRZ  T:An bhFaca T\'u Mo Sh\'eamais\'in
ABC   1 C1:077621063077620 C2:ddduududddududu M:9/8  K:D      H:FLRSZ T:bh-fuilleann tú ad chodladh aro Mháire
ABC  310 C1:177011771176026 C2:uudduudduuuddud M:9/8  K:Ador     H:LRSZ  T:Bhioml\'og
ABC  185 C1:177011771176026 C2:uudduudduuuddud M:9/8  K:Ador     H:LRSZ  T:Bhioml\'og
ABC  550 C1:177011771176026 C2:uudduudduuuddud M:9/8  K:Ador     H:LRSZ  T:Bhioml\'og
ABC  650 C1:177011771176026 C2:uudduudduuuddud M:9/8  K:Ador     H:LRSZ  T:Bhioml\'og
ABC  765 C1:177011771176026 C2:uudduudduuuddud M:9/8  K:Ador     H:LRSZ  T:Bhioml\'og
ABC  103 C1:676217120172701 C2:ddduuduuuduudud M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Bh\'iosa L\'a I bPort L\'airge
ABC  103 C1:676217120172701 C2:ddduuduuuduudud M:2/4  K:D      H:LRZ  T:Bh\'iosa L\'a I bPort L\'airge
ABC  125 C1:011667670012670 C2:uuddddduudduuuu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Bhl\'athach Mhuimhneach
ABC  790 C1:011667670012670 C2:uuddddduudduuuu M:6/8  K:D      H:LRSZ  T:Bhl\'athach Mhuimhneach
ABC 20831 C1:000000110011200 C2:uuuuuddudududdu M:C   K:C      H:BLOSZ T:BHLIAN UR.
ABC 20831 C1:000000110011200 C2:uuuuuddudududdu M:C   K:C      H:BLOSZ T:BHLIAN UR.
ABC 20831 C1:000000110011200 C2:uuuuuddudududdu M:C   K:C      H:BLOSZ T:BHLIAN UR.
ABC 20831 C1:000000110011200 C2:uuuuuddudududdu M:C   K:C      H:BLOSZ T:BHLIAN UR.
ABC 20831 C1:000000110011200 C2:uuuuuddudududdu M:C   K:C      H:BLOSZ T:BHLIAN UR.
ABC   96 C1:040406061111177 C2:uddduuuuudduudd M:2/4  K:C      H:BLOZ  T:Bhmer-Dans
ABC   96 C1:040406061111177 C2:uddduuuuudduudd M:2/4  K:C      H:BLOZ  T:Bøhmer-Dans
ABC   96 C1:040406061111177 C2:uddduuuuudduudd M:2/4  K:C      H:BLOZ  T:Bøhmer-Dans
ABC   96 C1:040406061111177 C2:uddduuuuudduudd M:2/4  K:C      H:BLOZ  T:Bøhmer-Dans
ABC   96 C1:040406061111177 C2:uddduuuuudduudd M:2/4  K:C      H:BLOZ  T:Bhmer-Dans
ABC 11098 C1:070066270203001 C2:dddududuuuududd M:2/4  K:C      H:"BFLORS T:Böhmische Polka C (pk05478)
ABC  849 C1:000001020500010 C2:uuduuddduddudud M:3/4  K:G      H:AFOQRZ T:Böhmischer Wind
ABC  1176 C1:000001020500010 C2:uuduuddduddudud M:3/4  K:G      H:AFOQRZ T:Böhmischer Wind
ABC  225 C1:230417771163000 C2:uududdduuduuddd M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Bh\'o Chiarra\'ioch
ABC  485 C1:230417771163000 C2:uududdduuduuddd M:2/4  K:D      H:LRSZ  T:Bh\'o Chiarra\'ioch
ABC   3 C1:000500070061000 C2:udduuduuudduduu M:3/4  K:F      H:LORS  T:A Bhruinnillin Bhéasach, S. 36
ABC   1 C1:        C2:        M:   K:C      H:LQZ  T:B�hse Onkelz - Kirche (5:20)