ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC   52 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:B      H:RS   T:Aaaron`s Key
ABC   52 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:B      H:RS   T:Aaaron`s Key
ABC   43 C1:001100006700001 C2:uudduddduuududd M:3/4  K:F      H:CFLQZ T:AAB
ABC  258 C1:005303023000000 C2:uduuduuudduduuu M:4/4  K:C      H:CFLQZ T:AABA
ABC   0 C1:011071603007716 C2:uudududdudddddu M:2/4  K:DDor     H:FLQZ  T:AABBA
ABC   0 C1:011071603007716 C2:uudududdudddddu M:2/4  K:DDor     H:FLQZ  T:AABBA
ABC   0 C1:011071603007716 C2:uudududdudddddu M:2/4  K:DDor     H:FLQZ  T:AABBA
ABC  522 C1:011071603007716 C2:uudududdudddddu M:2/4  K:DDor     H:FLQZ  T:AABBA
ABC  379 C1:060037710600377 C2:duddududduuuddd M:4/4  K:G      H:FLQZ  T:AABBBBB
ABC   64 C1:000500000007070 C2:udddudududduuud M:2/2  K:GMin     H:CFLQZ T:AABBC
ABC   1 C1:111705370630537 C2:uuudduddududduu M:7/8  K:G      H:"CLOQRSWZ T:AABBCCDD
ABC   1 C1:111705370630537 C2:uuudduddududduu M:7/8  K:G      H:"CLOQRSWZ T:AABBCCDD
ABC   1 C1:400000010064006 C2:dudududuudddudu M:4/4  K:A      H:LR   T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400000010064006 C2:dudududuudddudu M:4/4  K:A      H:LR   T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:4/4  K:Amix     H:LR   T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:4/4  K:Amix     H:LR   T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:4/4  K:Amix     H:LR   T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC  4740 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:   K:D      H:    T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400337771400164 C2:duudddudududduu M:4/4  K:D      H:FOR  T:A. A. Cameron's
ABC   1 C1:400000030037070 C2:duudddudududduu M:4/4  K:D      H:ACILORS T:A. A. Cameron's Strathspey
ABC   1 C1:043777401743262 C2:uuddddudududuuu M:C   K:Em      H:"DRZ  T:A. A. Cameron's Strathspey
ABC   1 C1:043777401743262 C2:uuddddudududuuu M:C   K:Em      H:"DRZ  T:A. A. Cameron's Strathspey
ABC   1 C1:043777401743262 C2:uuddddudududuuu M:C   K:Em      H:"DRZ  T:A. A. Cameron's Strathspey
ABC   58 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSZ T:A˝ada
ABC   59 C1:071071071070001 C2:dudududuududddu M:6/8  K:C      H:ACLOQRSWZ T:A˝ada (CT 003)
ABC   60 C1:000771006111000 C2:dduduuudduduuud M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:A˝ada (CT 139)
ABC   61 C1:006100010061000 C2:duudududududduu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:A˝ada (CT 140)
ABC   62 C1:006100630151061 C2:duduudududuudu M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:A˝ada (CT 148)
ABC   63 C1:016002000007016 C2:uddduududdduudu M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:A˝ada (CT 165)
ABC  256 C1:007007600000000 C2:ddddudddduudddd M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:A˝ada (CT 214)
ABC   64 C1:000201160002761 C2:uuuddduuddduudu M:6/8  K:G      H:ACLOQRSWZ T:A˝ada (CT 266)
ABC   65 C1:006100630061000 C2:dududuuududdu  M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:A˝ada (CT 291)
ABC   66 C1:070211050002777 C2:duuududdddduuud M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:A˝ada (CT 372)
ABC   67 C1:017767020276070 C2:udddduuddduuddd M:2/4  K:G      H:ACLOQRSWZ T:A˝ada (CT 373)
ABC   68 C1:300000011177770 C2:uuuuddddudddddu M:2/4  K:Cm      H:"ACGLOQRSWZ T:A˝ada (CT 434) (Arrg.)
ABC   69 C1:000005110176060 C2:duuudddduuuuddd M:2/4  K:Gm      H:ACLOQRSWZ T:A˝ada (CT 476)
ABC  161 C1:000000071601000 C2:dududuuuddduudd M:9/8  K:C      H:CFLOQw T:A┼ča─č─▒dan Gelen de Han─▒m Oynas─▒n
ABC  162 C1:110000367071716 C2:uuudddudududdud M:7/8  K:C      H:CFLOQw T:A┼ča─č─▒dan Gelir Eli Develi
ABC   70 C1:022071611177000 C2:uududuuudddddud M:3/8  K:Cm      H:ACLOQRSZ T:A˝ada (XA 29)
ABC   1 C1:032303231223711 C2:uuduuduuuuduuuu M:4/4  K:A      H:"LRZ  T:A.A. Deschênes
ABC   1 C1:032303231223711 C2:uuduuduuuuduuuu M:4/4  K:A      H:"LRZ  T:A.A. Deschênes
ABC   1 C1:032303231223711 C2:uuduuduuuuduuuu M:4/4  K:A      H:"LRZ  T:A.A. Deschênes
ABC   1 C1:032303231223711 C2:uuduuduuuuduuuu M:4/4  K:A      H:"LRZ  T:A.A. Deschênes
ABC   1 C1:117077031107270 C2:uuddduuudududdu M:3/4  K:F      H:ABCFLSWZ T:Aaf unnarn Weihadamm
ABC  120 C1:002000100102771 C2:uuuuddududuuddu M:3/4  K:Am      H:ABHLRZw T:{\AA} h\"ar s{\aa} dansar jag med lilla v\"annen min
ABC  120 C1:002000100102771 C2:uuuuddududuuddu M:3/4  K:Am      H:ABHLRZw T:{\AA} h\"ar s{\aa} dansar jag med lilla v\"annen min
ABC   1 C1:200710077177702 C2:ududdudddududdd M:2/4  K:Am      H:"LQR  T:A. A. Hyvarinen Polkka
ABC   1 C1:007100771777020 C2:duddudddududddd M:2/4  K:AMin     H:"LQRSZ T:A.A. Hyvarinen Polkka
ABC   1 C1:200710077177702 C2:ududdudddududdd M:2/4  K:Am      H:"LQR  T:A. A. Hyvarinen Polkka
ABC   40 C1:111100170223050 C2:uuuuuduuudududd M:3/4  K:G      H:AHLRZ T:{\AA}kerbyst{\aa}let
ABC   40 C1:111100170223050 C2:uuuuuduuudududd M:3/4  K:G      H:AHLRZ T:{\AA}kerbyst{\aa}let
ABC  196 C1:711171110601177 C2:duuuduuuduudddu M:3/4  K:D      H:ACLRZ T:{\AA}kermans polska
ABC  196 C1:711171110601177 C2:duuuduuuduudddu M:3/4  K:D      H:ACLRZ T:{\AA}kermans polska
ABC   2 C1:300001177000577 C2:uuudduddddddudd M:6/8  K:Gmaj     H:"LR  T:Aald Hill Grinnd, Da
ABC   2 C1:300001177000577 C2:uuudduddddddudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Aald Hill Grinnd, Da
ABC   2 C1:300001177000577 C2:uuudduddddddudd M:6/8  K:Gmaj     H:LR   T:Aald Hill Grinnd, Da
ABC   2 C1:300001177000577 C2:uuudduddddddudd M:6/8  K:Gmaj     H:"LR  T:Aald Hill Grinnd, Da
ABC   1 C1:241625012626240 C2:uddududuudududu M:2/4  K:D      H:L   T:Aald Reel O Whalsay, Da
ABC   1 C1:241625012626240 C2:uddududuudududu M:2/4  K:D      H:L   T:Aald Reel O Whalsay, Da
ABC   1 C1:241625012626240 C2:uddududuudududu M:2/4  K:D      H:L   T:Aald Reel O Whalsay, Da
ABC   1 C1:241625012626240 C2:uddududuudududu M:2/4  K:D      H:L   T:Aald Reel O Whalsay, Da
ABC   1 C1:241625012626240 C2:uddududuudududu M:2/4  K:D      H:L   T:Aald Reel O Whalsay, Da
ABC   1 C1:001111071762176 C2:uuuududduuddddu M:C|  K:Em      H:"QR  T:Aald St÷r Back Again
ABC   1 C1:054435506036705 C2:ddduudddududddu M:2/4  K:G      H:BLRSZ T:Aald Swaara
ABC   1 C1:700001107002007 C2:duududdddduuduu M:2/4  K:D      H:L   T:Aal, gr\"one Aal
ABC   1 C1:700001107002007 C2:duududdddduuduu M:2/4  K:D      H:L   T:Aal, gr\"one Aal
ABC  160 C1:306070071000000 C2:uddduduuuddduuu M:13/8 K:C      H:CFLOQw T:A┼čamad─▒m ┼×u Da─člar─▒n Belinden
ABC   1 C1:057722771632621 C2:udduudduduuduud M:5/4  K:A      H:CLR  T:Aamer August (A)
ABC   1 C1:057722771632621 C2:udduudduduuduud M:5/4  K:F      H:CLR  T:Aamer August (F)
ABC   1 C1:617607416172613 C2:duddduudududuud M:4/4  K:Gmaj     H:"CLR  T:Aandowin' At Da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:R   T:Aandowin At Da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:R   T:Aandowin At Da Bow
ABC   1 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:R   T:Aandowin At Da Bow
ABC  768 C1:617607056172613 C2:dudddudududuudd M:4/4  K:G      H:FORZ  T:Aandowin at da Bow
ABC   1 C1:161760705617261 C2:ududddudududuud M:4/4  K:G      H:CILQR T:Aandowin at the Bow
ABC   22 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Aardvark Man
ABC  1848 C1:000017170022306 C2:ududuuuddududud M:4/4  K:G      H:CLQR  T:The Aardvark Man
ABC  1073 C1:326630753262204 C2:uuddudduuduuduu M:4/4  K:D      H:BCLOZ T:Aarey Yacob
ABC   1 C1:177777070005020 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LQR  T:Aarne Tarviaisen Masurkka
ABC   3 C1:177777070005020 C2:udddddududududd M:3/4  K:DMin     H:"LQRSZ T:Aarne Tarviaisen Masurkka
ABC   4 C1:177777070005020 C2:udddddududududd M:3/4  K:Dm      H:"LQR  T:Aarne Tarviaisen Masurkka
ABC   1 C1:000507010201000 C2:uduududuuuddddu M:4/4  K:D      H:"CLQR T:Aaron Macpherson's Welcome Reel
ABC   1 C1:000202000603000 C2:uududud     M:3/4  K:A      H:LR   T:Aaron's
ABC   1 C1:000202000603000 C2:uududud     M:3/4  K:A      H:LR   T:Aaron's
ABC   52 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:B      H:RS   T:Aaron`s
ABC   52 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:B      H:RS   T:Aaron`s
ABC   1 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bmin     H:"CLQRS T:Aaron's Key
ABC   1 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bmin     H:"CLQRS T:Aaron's Key
ABC   29 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bmin     H:"LQR  T:Aaron's Key
ABC   29 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bmin     H:"LQR  T:Aaron's Key
ABC   29 C1:060111060111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bmin     H:"LQR  T:Aaron's Key
ABC  478 C1:600111600111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bm      H:CLRZ  T:Aaron's Key
ABC  478 C1:600111600111777 C2:duuuduuuddddddu M:6/8  K:Bm      H:CLRZ  T:Aaron's Key
ABC   73 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CRZ  T:Aaron's Key
ABC  247 C1:030117600111600 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bm      H:DLRZ  T:Aaron's Key
ABC   73 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CRZ  T:Aaron's Key
ABC   73 C1:030117060111060 C2:uuudduuuduuuddd M:6/8  K:Bmin     H:CRZ  T:Aaron's Key
ABC   2 C1:372705030211000 C2:ududduuuuuuddud M:4/4  K:G      H:"LS  T:Aaron's (Rarified) Air
ABC   1 C1:060202070606020 C2:duuddduuduuudud M:4/4  K:G      H:ACILORS T:Aa the Ships are Sailing
ABC   1 C1:622766216223517 C2:duuddduuduuudud M:C   K:G      H:LR   T:Aa the Ships are Sailing
ABC   1 C1:622766216223517 C2:duuddduuduuudud M:C   K:G      H:LR   T:Aa the Ships are Sailing
ABC   1 C1:622766216223517 C2:duuddduuduuudud M:C   K:G      H:LR   T:Aa the Ships are Sailing