ABC   X C1:Code 1     C2:Code 2     M:Meter K:Key     H:Headers T:Title
---   - C1:------     C2:------     M:----- K:---     H:------- T:-----
ABC  383 C1:177705030004177 C2:udddduuuddduddd M:2/2  K:G      H:BLSZ  T:9.e La Nacr\'eon
ABC  383 C1:177705030004177 C2:udddduuuddduddd M:2/2  K:G      H:BLSZ  T:9.e La Nacr\'eon
ABC  383 C1:177705030004177 C2:udddduuuddduddd M:2/2  K:G      H:BLSZ  T:9.e La Nacr\'eon
ABC  383 C1:177705030004177 C2:udddduuuddduddd M:2/2  K:G      H:BLSZ  T:9.e La Nacr\'eon
ABC  383 C1:177705030004177 C2:udddduuuddduddd M:2/2  K:G      H:BLSZ  T:9.e La Nacr\'eon
ABC  353 C1:044011072777713 C2:duuududddduuddu M:6/8  K:D      H:BLSZ  T:9.e Lancien Corde chasse
ABC  353 C1:044011072777713 C2:duuududddduuddu M:6/8  K:D      H:BLSZ  T:9.e Lancien Corde chasse
ABC  353 C1:044011072777713 C2:duuududddduuddu M:6/8  K:D      H:BLSZ  T:9.e Lancien Corde chasse
ABC  353 C1:044011072777713 C2:duuududddduuddu M:6/8  K:D      H:BLSZ  T:9.e Lancien Corde chasse
ABC  353 C1:044011072777713 C2:duuududddduuddu M:6/8  K:D      H:BLSZ  T:9.e Lancien Corde chasse